Help Print this page 

Document 02006R1881-20160401

Title and reference
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad- 19 ta' Diċembru 2006 li tiffissa l-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti ta’ l-ikel (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1881/2016-04-01
Multilingual display
Text

2006R1881 — MT — 01.04.2016 — 020.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1881/2006

tad-19 ta' Diċembru 2006

li tiffissa l-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti ta’ l-ikel

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 364 20.12.2006, p. 5)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1126/2007 tat-28 ta’ Settembru 2007

  L 255

14

29.9.2007

►M2

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 565/2008 tat-18 ta’ Ġunju 2008

  L 160

20

19.6.2008

►M3

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 629/2008 tat-2 ta’ Lulju 2008

  L 173

6

3.7.2008

►M4

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 105/2010 tal-5 ta’ Frar 2010

  L 35

7

6.2.2010

►M5

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 165/2010 tas-26 ta’ Frar 2010

  L 50

8

27.2.2010

►M6

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 420/2011 tad-29 ta’ April 2011

  L 111

3

30.4.2011

►M7

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 835/2011 tad-19 ta’ Awwissu 2011

  L 215

4

20.8.2011

►M8

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1258/2011 tat-2 ta’ Diċembru 2011

  L 320

15

3.12.2011

►M9

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1259/2011 tat-2 ta’ Diċembru 2011

  L 320

18

3.12.2011

 M10

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 219/2012 tal-14 ta’ Marzu 2012

  L 75

5

15.3.2012

►M11

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 594/2012 tal-5 ta’ Lulju 2012

  L 176

43

6.7.2012

►M12

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1058/2012 tat-12 ta’ Novembru 2012

  L 313

14

13.11.2012

►M13

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1067/2013 tat-30 ta’ Ottubru 2013

  L 289

56

31.10.2013

►M14

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 212/2014 tas-6 ta’ Marzu 2014

  L 67

3

7.3.2014

 M15

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 362/2014 tad-9 ta' April 2014

  L 107

56

10.4.2014

►M16

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 488/2014 tat-12 ta' Mejju 2014

  L 138

75

13.5.2014

►M17

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 696/2014 tal-24 ta' Ġunju 2014

  L 184

1

25.6.2014

►M18

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1327/2014 tat-12 ta' Diċembru 2014

  L 358

13

13.12.2014

►M19

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/704 tat-30 ta' April 2015

  L 113

27

1.5.2015

►M20

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1005 tal-25 ta' Ġunju 2015

  L 161

9

26.6.2015

►M21

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1006 tal-25 ta' Ġunju 2015

  L 161

14

26.6.2015

►M22

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1125 tal-10 ta' Lulju 2015

  L 184

7

11.7.2015

►M23

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1137 tat-13 ta' Lulju 2015

  L 185

11

14.7.2015

►M24

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1933 tas-27 ta' Ottubru 2015

  L 282

11

28.10.2015

►M25

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1940 tat-28 ta' Ottubru 2015

  L 283

3

29.10.2015

►M26

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/239 tad-19 ta' Frar 2016

  L 45

3

20.2.2016
▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1881/2006

tad-19 ta' Diċembru 2006

li tiffissa l-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti ta’ l-ikel

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

Regoli ġenerali

1.  L-oġġetti ta’ l-ikel elenkati fl-Anness m’għandhomx jitqiegħdu fis-suq meta dawn ikun fihom kontaminant elenkat fl-Anness f’livell li huwa ogħla mil-livell massimu stipulat fl-Anness.

2.  Il-livelli massimi speċifikati fl-Anness għandhom japplikaw għall-parti li tittiekel ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel ikkonċernati, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-Anness.

Artikolu 2

Oġġetti ta’ l-ikel imnixxfin, dilwiti, ipproċessati u komposti

1.  Meta jiġu applikati l-livelli massimi stipulati fl-Anness ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel li huma imnixxfin, dilwiti, ipproċessati jew komposti minn iktar minn ingredjent wieħed, dan li ġej għandu jittieħed in konsiderazzjoni

(a) bidliet fil-konċentrazzjoni tal-kontaminant ikkawżat minn proċessi ta’ tnixxif jew dilwizzjoni,

(b) bidliet tal-konċentrazzjoni tal-kontaminant ikkawżat mill-ipproċessar,

(c) il-proporzjonijiet relativi ta’ l-ingredjenti fil-prodott,

(d) il-limitu analitiku tal-kwantifikazzjoni.

2.  Il-konċentrazzjonijiet speċifiċi jew il-fatturi tad-dilwizzjoni għall-operazzjonijiet ta’ tnixxif, dilwizzjoni, ipproċessar u/jew ta’ taħlit ikkonċernati għall-oġġetti ta’ l-ikel imnixxfin, dilwiti, ipproċessati u/jew komposti għandhom jiġu pprovduti u ġġustifikati mill-operatur tal-kummerċ ta’ l-ikel, meta l-awtorità kompetenti twettaq kontroll uffiċjali.

Jekk l-opertur fil-kummerċ ta’ l-ikel ma jipprovdix il-konċentrazzjoni neċessarja għall-fattur tad-dilwizzjoni jew jekk l-awtorità kompetenti tara li l-fattur mhux xieraq fid-dawl tal-ġustifikazzjoni pprovduta, l-awtorità għandha hi stess tiddefinixxi dak il-fattur, skond l-informazzjoni disponibbli u bl-għan tal-protezzjoni massima għas-saħħa tal-bniedem.

3.  Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw sakemm ebda livell Komunitarju speċifiku ma jiġi ffissat għal dawn l-oġġetti ta’ l-ikel imnixxfin, dilwiti, ipproċessati jew komposti.

4.  Sakemm il-leġislazzjoni Komunitarja ma tipprovdi għal-livell massimu speċifiku għall-ikel għat-trabi t-tfal żgħar, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal-livelli iktar stretti.

Artikolu 3

Projbizzjonijietdwar l-użu, it-taħlit u d-ditossifikazzjoni

1.  L-oġġetti ta’ l-ikel li ma jikkonformawx mal-livelli massimi stipulati fl-Anness m’għandhomx jintużaw għall-ingredjenti ta’ l-ikel.

2.  L-oġġetti ta’ l-ikel li jikkonformaw mal-livelli massimi stipulati fl-Anness m’għandhomx jitħalltu ma’ l-oġġetti ta’ l-ikel li jirriżultaw ogħla minn dawn il-livelli.

3.  L-oġġetti ta’ l-ikel li għandhom ikunu soġġetti għall-issortjar jew trattament fiżiku għat-tnaqqis tal-livelli ta’ kontaminazzjoni m’għandhomx jitħalltu ma’ l-oġġetti ta’ l-ikel li huma intenzjonati għall-konsum mill-bniedem, jew ma’ l-oġġetti ta’ l-ikel li huma intenzjonati għall-użu bħala ingredjent ta’ l-ikel.

4.  L-oġġetti ta’ l-ikel li fihom kontaminanti elenkati fis-sezzjoni 2 ta’ l-Anness (Mikotossini) m’għandhomx jiġu ditossifikati deliberatament permezz ta’ trattamenti kimiċi.

▼M5

Artikolu 4

Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-ġewż tal-art, iż-żrieragħ taż-żejt, il-frott imnixxef u l-qamħirrum

Il-ġewż tal-art (il-karawett), żrieragħ oħra taż-żejt, il-ġewż tas-siġar, il-frott imnixxef, ir-ross u l-qamħirrum li ma jikkonformawx mal-livelli massimi relevanti tal-alfatossini stipulati fil-punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 u 2.1.11 tal-Anness jistgħu jitqiegħdu fis-suq bil-kondizzjoni li dawn l-oġġetti tal-ikel:

(a) ma jkunux maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem jew bħala ingredjenti f’oġġetti tal-ikel;

(b) jikkonformaw mal-livelli massimi relevanti stipulati fil-punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 u 2.1.12 tal-Anness;

(c) ikunu soġġetti għal trattament li jinvolvi l-għażla jew xi trattament fiżiku ieħor u li wara dan it-trattament il-livelli massimi stipulati fil-punti 2.1.5, 2.1.6 u 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 u 2.1.11 tal-Anness ma jinqabżux, u li dan it-trattament ma jirriżultax f’residwi oħrajn li jagħmlu ħsara;

(d) ikunu ttikkettati b’mod ċar, li juri l-użu tagħhom bl-indikazzjoni, “il-prodott għandu jiġi magħżul jew se jsirlu xi trattament fiżiku ieħor biex titnaqqaslu l-kontaminazzjoni bl-aflatossini qabel ma jitħalla għall-konsum mill-bniedem jew jintuża bħala ingredjent f’oġġetti tal-ikel”. Din l-indikazzjoni għandha tkun inkluża fuq it-tikketta ta’ kull pakkett, kaxxa eċċ individwali, jew fuq id-dokument oriġinali li jintbagħat mal-konsenja. Il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-konsenja/lott għandu jkun immarkat b’mod indellibbli fuq kull pakkett/kaxxa individwali tal-konsenja u fuq id-dokument oriġinali li jintbagħat magħha.

Artikolu 5

Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-ġewż tal-art(il-karawett), żrieragħ oħra taż-żejt, il-prodotti dderivati minnhom u ċ-ċereali

Indikazzjoni ċara dwar l-użu maħsub għandha tidher fuq it-tikketta ta’ kull pakkett individwali, kaxxa, eċċ. jew fuq id-dokument oriġinali li jintbagħat mal-konsenja. Dan id-dokument għandu jkollu konnessjoni ċara mal-konsenja permezz tal-kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-konsenja, li tinsab fuq kull pakkett individwali, fuq kull kaxxa, eċċ. tal-konsenja. Barra minn hekk l-attività kummerċjali tad-destinatarju tal-konsenja li tkun indikata fid-dokument ta’ mal-konsenja, għandha tkun waħda kompatibbli mal-użu maħsub.

Fl-assenza ta’ indikazzjoni ċara li l-użu maħsub tagħhom mhux għall-konsum mill-bniedem, il-livelli massimi stipulati fil-punti 2.1.5 u 2.1.11 tal-Anness għandhom japplikaw għall-ġewż tal-art (il-karawett) kollu, għaż-żrieragħ taż-żejt u l-prodotti dderivati minnhom u ċ-ċereali li jinsabu fis-suq.

Fir-rigward tal-eċċezzjoni tal-ġewż tal-art (il-karawett) u żrieragħ oħra taż-żejt li jkunu maħsuba għat-tifrik u l-applikazzjoni tal-livelli massimi stipulati fil-punt 2.1.1 tal-Anness, l-eċċezzjoni tapplika biss għal konsenji li jkollhom tikketta ċara li tindika l-użu li huma maħsuba għalih u li jkun fiha l-kliem “dan il-prodott maħsub għat-tifrik għall-produzzjoni taż-żejt veġetali rfinut”. Din l-indikazzjoni għandha tidher fuq it-tikketta ta’ kull pakkett, kaxxa eċċ individwali u fuq id-dokument(i) oriġinali li jasal/jaslu mal-konsenja. Id-destinazzjoni finali trid tkun impjant tat-tħin.

▼B

Artikolu 6

Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-ħass

Sakemm il-ħass li huwa kkoltivat taħt protezzjoni (“ħass protett”) ma jkunx ittikkettjat bħala tali, il-livelli massimi stipulati fl-Anness għall-ħass ikkoltivat fil-beraħ (“ħass ikkoltivat fil-beraħ”) għandhom japplikaw.

Artikolu 7

▼M9

Derogi

▼M8 —————

▼M9

4.  Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 1, il-Finlandja, l-Isvezja u l-Latvja jistgħu jawtorizzaw it-tqegħid fis-suq ta’ salamun selvaġġ maqbud (Salmo salar) u prodotti tiegħu li joriġinaw mir-reġjun Baltiku u li huma maħsuba għall-konsum fit-territorju tagħhom b'livelli ta’ diossini u/jew PCBs simili għad-diossini u/jew PCBs mhux simili għad-diossini li jkunu ogħla minn dawk stipulati fil-punt 5,3 tal-Anness, bil-kondizzjoni li tinġieb fis-seħħ sistema sabiex taċċerta li l-konsumaturi jkunu infurmati bi sħiħ dwar ir-rakkomandazzjonijiet tad-dieta fir-rigward tar-restrizzjonijiet dwar il-konsum ta’ salamun selvaġġ maqbud mir-reġjun Baltiku u prodotti tiegħu minn taqsimiet vulnerabbli identifikati tal-popolazzjoni sabiex jiġu evitati riskji għas-saħħa potenzjali.

Il-Finlandja, l-Isvezja u l-Latvja għandhom ikomplu japplikaw il-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li s-salamun selvaġġ maqbud u l-prodotti tiegħu li ma jikkonformawx mal-punt 5,3 tal-Anness ma jitqiegħdux fis-suq ta’ Stati Membri oħra.

Il-Finlandja, l-Isvezja u l-Latvja se jirrapurtaw kull sena lill-Kummissjoni l-miżuri li huma ħadu sabiex jinfurmaw b'mod effettiv lit-taqsimiet vulnerabbli identifikati tal-popolazzjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet tad-dieta u biex jiżguraw li s-salamun selvaġġ maqbud u l-prodotti tiegħu li ma jikkonformawx mal-livelli massimi ma jitqiegħdux fis-suq fi Stati Membri oħra. Barra minn hekk huma għandhom jipprovdu evidenza dwar l-effettività ta’ dawn il-miżuri.

▼M9

5.  Permezz tad-deroga mill-Artikolu 1, il-Finlandja u l-Isvezja jistgħu jawtorizzaw it-tqegħid fis-suq ta’ aringi selvaġġi maqbuda li huma akbar minn 17-il cm (Clupea harengus), ħut żgħir selvaġġ maqbud li jixbah lit-troti (Salvelinus spp) u buwaħħala tax-xmajjar selvaġġa maqbuda (Lampetra fluviatilis) u troti selvaġġ maqbud (Salmo trutta) u prodotti tagħhom li joriġinaw mir-reġjun Baltiku u li huma maħsuba għall-konsum fit-territorju tagħhom b'livelli ta’ diossini u/jew livelli ta’ PCBs simili għad-diossini li jkunu ogħla minn dawk stipulati fil-punt 5,3 tal-Anness, bil-kondizzjoni li s-sistema hija regolata sabiex tiżgura li l-konsumaturi jkunu infurmati bi sħiħ dwar ir-rakkomandazzjonijiet tad-dieta fir-rigward tar-restrizzjonijiet dwar il-konsum tal-aringi selvaġġi li nqabdu li huma akbar minn 17-il cm, ħut żgħir selvaġġ maqbud li jixbah lit-troti, buwaħħala tax-xmajjar selvaġġa maqbuda u troti selvaġġ maqbud mir-reġjun Baltiku u l-prodotti tagħhom minn taqsimiet vulnerabbli identifikati tal-popolazzjoni sabiex jiġu evitati riskji potenzjali għas-saħħa.

Il-Finlandja u l-Isvezja għandhom ikomplu japplikaw il-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-aringi selvaġġi maqbuda li huma akbar minn 17-il cm, il-ħut żgħir selvaġġ maqbud li jixbah lit-troti u troti selvaġġ maqbud u l-prodotti tagħhom li ma jikkonformawx mal-punt 5,3 tal-Anness ma jitqiegħdux fis-suq ta’ Stati Membri oħra.

Il-Finlandja u l-Isvezja se jirrapurtaw kull sena lill-Kummissjoni l-miżuri li huma ħadu sabiex jinfurmaw b'mod effettiv lit-taqsimiet vulnerabbli identifikati tal-popolazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet dwar id-dieta u biex jiżguraw li l-ħut u l-prodotti tiegħu li ma jikkonformawx mal-livelli massimi ma jitqiegħdux fis-suq fi Stati Membri oħra. Barra minn hekk huma għandhom jipprovdu evidenza dwar l-effettività ta’ dawn il-miżuri.

▼M18

6.  Permezz ta' deroga mill-Artikolu 1, l-Irlanda, Spanja, il-Kroazja, Ċipru, il-Latvja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, ir-Repubblika Slovakka, il-Finlandja, l-Isvezja u r-Renju Unit jistgħu jawtorizzaw it-tqegħid fis-swieq tagħhom ta' laħam u prodotti tal-laħam affumikati b'mod tradizzjonali fit-territorju tagħhom u maħsuba għall-konsum fit-territorju tagħhom b'livelli ta' PAHs ogħla minn dawk stipulati fil-punt 6.1.4 tal-Anness, kemm-il darba dawk il-prodotti jkunu jikkonformaw mal-livelli massimi applikabbli qabel l-1 ta' Settembru 2014, jiġifieri 5,0 μg/kg għal benżo(a)piren u 30,0 μg/kg għat-total ta' benżo(a)piren, benż(a)antraċen, benżo(b)fluworanten u krisen.

Dawk l-Istati Membri għandhom ikomplu jissorveljaw il-preżenza ta' PAHs fil-laħam affumikat u fil-prodotti tal-laħam affumikati b'mod tradizzjonali u għandhom jistabbilixxu programmi li jimplimentaw prattiki ta' affumikar tajbin fejn hu possibbli, fil-limiti ta' dak li huwa ekonomikament possibbli u dak li huwa possibbli mingħajr ma jitilfu l-karatteristiċi organolettiċi tipiċi ta' dawk il-prodotti.

Fi żmien 3 snin mill-applikazzjoni tar-Regolament, is-sitwazzjoni għandha tiġi vvalutata mill-ġdid, fuq il-bażi tal-informazzjoni kollha disponibbli, bil-ħsieb li tiġi stabbilita lista ta' laħam affumikat u prodotti tal-laħam affumikat li għalihom id-deroga għall-produzzjoni u l-konsum lokali għandha titkompla mingħajr limitu ta' żmien.

7.  Permezz ta' deroga mill-Artikolu 1, l-Irlanda, il-Latvja, ir-Rumanija, il-Finlandja, l-Isvezja u r-Renju Unit jistgħu jawtorizzaw it-tqegħid fis-swieq tagħhom ta' ħut affumikat u prodotti tas-sajd affumikati b'mod tradizzjonali fit-territorju tagħhom u maħsuba għall-konsum fit-territorju tagħhom b'livelli ta' PAHs ogħla minn dawk stipulati fil-punt 6.1.5 tal-Anness, dejjem jekk dawk il-prodotti affumikati jikkonformaw mal-livelli massimi applikabbli qabel l-1 ta' Settembru 2014, jiġifieri 5,0 μg/kg għal benżo(a)piren u 30,0 μg/kg għat-total ta' benżo(a)piren, benż(a)antraċen, benżo(b)fluworanten u krisen.

Dawn l-Istati Membri għandhom ikomplu jissorveljaw il-preżenza tal-PAHs fil-ħut affumikat u fil-prodotti tas-sajd affumikati b'mod tradizzjonali u għandhom jistabbilixxu programmi li jimplimentaw prattiki ta' affumikar tajba fejn ikun possibbli, fil-limiti ta' dak li huwa ekonomikament fattibbli u dak li huwa possibbli mingħajr ma jitilfu l-karatteristiċi organolettiċi tipiċi ta' dawk il-prodotti.

Fi żmien 3 snin mill-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, is-sitwazzjoni għandha tiġi vvalutata mill-ġdid, fuq il-bażi tal-informazzjoni kollha disponibbli, bil-ħsieb li tiġi stabbilita lista ta' ħut affumikat u prodotti tas-sajd affumikati li għalihom id-deroga għall-produzzjoni u l-konsum lokali għandha titkompla mingħajr limitu ta' żmien.

▼B

Artikolu 8

Kampjunar u analiżi

Il-kampjunar u l-analiżi għall-kontroll uffiċjali tal-livelli massimi speċifikati fl-Anness għandhom isiru skond ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1882/2006 [nitrati] ( 38 ), Nru 401/2006 ( 39 ), Nru 1883/2006 [dijossini u PCBs li jixbħu lid-dijossini] ( 40 ) u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2001/22/KE ( 41 ), 2004/16/KE ( 42 ) u 2005/10/KE ( 43 ).

▼M25

Artikolu 9

Monitoraġġ u rapportar

1.  L-Istati Membri għandhom jissorveljaw il-livelli tan-nitrati fil-ħxejjex li jista' jkun fihom livelli sinifikanti, b'mod partikolari l-ħxejjex ħodor b'ħafna weraq, u jikkomunikaw ir-riżultati fuq bażi regolari lill-EFSA.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni sommarju tas-sejbiet dwar l-aflatossini li jkunu nġabru skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 884/2014 ( 44 ) u d-dejta tal-okkorrenzi individwali għandha tiġi rrapurtata lill-EFSA mill-Istati Membri.

3.  L-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati professjonali għandhom jikkomunikaw, kull sena, ir-riżultati tal-investigazzjonijiet li jsiru lill-Kummissjoni u l-progress fir-rigward tal-applikazzjoni tal-miżuri ta' prevenzjoni biex tkun evitata l-kontaminazzjoni bl-okratossina A, id-deossinivalenol, iz-zearalenon, il-fumonisin B1 u B2, T-2 u t-tossina HT-2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel dawn ir-riżultati disponibbli għall-Istati Membri. Id-dejta relatata dwar l-okkorrenza għandha tiġi rrapurtata lill-EFSA.

4.  L-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet tal-partijiet ikkonċernati professjonali huma rakkomandati bil-kbir biex jissorveljaw il-preżenza tal-alkalojdi tal-ergotina fiċ-ċereali u l-prodotti taċ-ċereali.

L-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet tal-partijiet ikkonċernati professjonali huma rakkomandati bil-kbir biex jirrappurtaw lill-EFSA r-riżultati tagħhom dwar l-alkalojdi tal-ergotina sat-30 ta' Settembru 2016. Dawk ir-riżultati għandhom jinkludu d-dejta tal-okkorrenza u informazzjoni speċifika dwar ir-rabta bejn il-preżenza tal-iskleroti tal-ergotina u l-livell ta' alkalojdi tal-ergotina individwali.

Il-Kummissjoni għandha tagħmel dawn ir-riżultati disponibbli għall-Istati Membri.

5.  Id-dejta ta' okkorrenza dwar kontaminanti oħra barra dawk imsemmija fil-paragrafi 1 sa 4 miġbura mill-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet tal-partijiet ikkonċernati professjonali tista' tiġi rrapurtata lill-EFSA.

6.  Id-dejta ta' okkorrenza għandha tkun ipprovduta lill-EFSA fil-format tal-preżentazzjoni tad-dejta tal-EFSA f'konformità mar-rekwiżiti tal-gwida tal-EFSA “Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed” ( 45 ) u r-rekwiżiti addizzjonali speċifiċi tar-rappurtar tal-EFSA għall-kontaminanti speċifiċi. Id-dejta tal-okkorrenza minn organizzazzjonijiet tal-partijiet ikkonċernati professjonali tista' tingħata lill-EFSA, jekk xieraq, f'format ta' preżentazzjoni tad-dejta simplifikata, definit mill-EFSA.

▼B

Artikolu 10

Revoka

Ir-Regolament (KE) 466/2001 huwa rrevokat.

Referenzi għar-Regolament irrevokat għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 11

Miżuri tranżitorji

▼M11

Ir-Regolament ma japplikax għall-prodotti li kienu tqiegħdu fis-suq qabel id-dati li jissemmew fil-punti minn (a) sa (f) b’konformità mad-dispożizzjonijiet applikabbli fid-data rispettiva:

▼B

(a) L-ewwel ta’ 1 ta’ Lulju 2006 fir-rigward tal-livelli massimi għad deoxynivalenol u ż-zearalenone stipulati fil-punti 2.4.1, 2.4.2., 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 u 2.5.7 ta’ l-Anness,

▼M1

(b) L-1 ta’ Ottubru 2007 fir-rigward tal-livelli massimi għad-deoxynivalenol u z-zearalenone stipulati fil-punti 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 u 2.5.10 ta’ l-Anness,

▼B

(c) L-ewwel ta’ 1 ta’ Ottubru 2007 fir-rigward tal-livelli massimi għall-fumonisins B1 u B2 stipulati fil-punt 2.6 ta’ l-Anness,

(d) 4 ta’ Novembru 2006 fir-rigward tal-livelli massimi għas-somma tad-dijossini u l-PCB s li jixbħu lid-dijossini stipulati fis-sezzjoni 5 ta’ l-Anness,

▼M11

(e) l-01 ta’ Jannar 2012 fir-rigward tal-livelli massimi għall-PCBs li ma jixbħux lid-dijossini stipulati fit-taqsima 5 tal-Anness,

(f) l-01 ta’ Jannar 2015 fir-rigward tal-livell massimu għall-Okratossina A fil-Capsicum spp. stipulat fil-punt 2.2.11. tal-Anness.

▼B

Il-piż tal-prova meta l-prodotti kienu tqegħdu fis-suq għandu jinġarr mill-operatur tan-negozju ta’ l-ikel.

Artikolu 12

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Marzu 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS

Livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti ta’ l-ikel (45) Taqsima 1:  Nitrat

Oġġetti tal-ikel (9)

Livelli massimi (mg NO3/kg)

1.1

Spinaċi friska (Spinacia oleracea(10)

 

3 500

1.2

Spinaċi ippriżervata, iffriżata b'temperatura baxxa ħafna jew iffrizata

 

2 000

1.3

Ħass frisk (Lactuca sativa L.) (protett u ikkultivat fil-beraħ) li jeskludi l-ħass elenkat fil-punt 1.4.

Maħsud mill-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Marzu:

 

ħass ikkultivat taħt protezzjoni

5 000

ħass ikkultivat fil-beraħ

4 000

Maħsud mill-1 ta’ April sat-30 ta’ Settembru:

 

ħass ikkultivat taħt protezzjoni

4 000

ħass ikkultivat fil-beraħ

3 000

1.4

Ħass tat-tip “Iceberg”

Ħass ikkultivat taħt protezzjoni

2 500

Ħass ikkultivat fil-beraħ

2 000

1.5

Rukola (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Maħsuda mill-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Marzu:

7 000

Maħsuda mill-1 ta’ April sat-30 ta’ Settembru:

6 000

1.6

Ikel ipproċessat b'bażi ta’ ċereali u ikel tat-trabi għat-tfal ta’ età infantili u għat-tfal iż-żgħar (11) (12)

 

200

▼BTaqsima 2:  Mikotossini

Oġġetti ta’ l-ikel (9)

Livelli massimi μg/kg

▼M5

2.1.

Aflatossini

B1

Is-somma ta’ B1, B2, G1 u G2

M1

2.1.1.

Ġewż tal-art (il-karawett) u żrieragħ oħra taż-żejt (43) li għandhom jiġu magħżulin, jew jingħataw xi trattament fiżiku ieħor, qabel ma jiġu kkunsmati mill-bniedem jew jintużaw bħala ingredjent fl-oġġetti tal-ikel

minbarra:

— il-ġewż tal-art (il-karawett) u żrieragħ oħra taż-żejt għat-tifrik fil-produzzjoni taż-żejt veġetali rfinut

8,0 (13)

15,0 (13)

2.1.2.

Il-lewż, il-pistaċċi u l-għadma tal-berquqa li se jiġu magħżulin jew jingħataw xi trattament fiżiku ieħor, qabel ma jiġu kkunsmati mill-bniedem jew jintużaw bħala ingredjent fl-oġġetti tal-ikel

12,0 (13)

15,0 (13)

2.1.3.

Il-ġellewż u l-ġewż tal-Brażil li se jiġu magħżulin, jew jingħataw xi trattament fiżiku ieħor qabel ma jiġu kkunsmati mill-bniedem jew jew jintużaw bħala ingredjent fl-oġġetti tal-ikel

8,0 (13)

15,0 (13)

 

2.1.4.

Il-ġewż tas-siġar, minbarra dawk elenkati fi 2.1.2 u 2.1.3, li għandhom jiġu magħżulin, jew jingħataw xi trattament fiżiku ieħor, qabel ma jiġu kkunsmati mill-bniedem jew jintużaw bħala ingredjent fl-oġġetti tal-ikel

5,0 (13)

10,0 (13)

2.1.5.

Il-ġewż tal-art (il-karawett) u żrieragħ taż-żejt oħra (43) u l-prodotti pproċessati tagħhom, maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem jew biex jintużaw bħala ingredjent fl-oġġetti tal-ikel,

minbarra:

— iż-żjut veġetali mhux irfinuti li huma maħsuba biex ikunu rfinuti

— iż-żjut veġetali rfinuti

2,0 (13)

4,0 (13)

2.1.6.

Il-lewż, il-pistaċċi u l-għadam tal-berquq li huma maħsubin biex jiġu kkunsmati direttament mill-bniedem jew jintużaw bħala ingredjent fl-oġġetti tal-ikel (44)

8,0 (13)

10,0 (13)

2.1.7.

Il-ġellewż u l-ġewż tal-Brażil li huma maħsubin biex jiġu kkunsmati direttament mill-bniedem jew jintużaw bħala ingredjent fl-oġġetti tal-ikel (44)

5,0 (13)

10,0 (13)

 

2.1.8.

Il-ġewż tas-siġar, minbarra dawk elenkati fit-2.1.6 u t-2.1.7, u l-prodotti pproċessati tagħhom, li huma maħsuba biex jiġu kkunsmati mill-bniedem jew jintużaw bħala ingredjent fl-oġġetti tal-ikel

2,0 (13)

4,0 (13)

▼M12

2.1.9.

Frott imnixxef, minbarra t-tin imqadded, li jrid ikun soġġett għall-issortjar, jew trattament fiżiku ieħor, qabel il-konsum mill-bniedem jew l-użu bħala ingredjent fl-oġġetti tal-ikel

5,0

10,0

2.1.10.

Frott imnixxef, minbarra t-tin imqadded, u prodotti pproċessati tiegħu, maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem jew għall-użu bħala ingredjent fl-oġġetti tal-ikel

2,0

4,0

▼M5

2.1.11.

Iċ-ċereali kollha u l-prodotti kollha li huma dderivati miċ-ċereali, inklużi l-prodotti taċ-ċereali pproċessati, ħlief l-oġġetti tal-ikel elenkati fit-2.1.12, it-2.1.15 u t-2.1.17

2,0

4,0

2.1.12.

Il-qamħirrum u r-ross li huwa maħsub biex jiġi magħżul jew jingħata xi trattament fiżiku ieħor qabel ma jiġi kkunsmat mill-bniedem jew jintuża bħala ingredjent fl-oġġetti tal-ikel

5,0

10,0

2.1.13.

Il-ħalib nej (14), il-ħalib ittrattat bis-sħana u l-ħalib għall-manifattura tal-prodotti bbażati fuq ħalib

0,050

2.1.14.

L-ispeċi ta’ ħwawar li ġejjin:

Capsicum spp (il-frott imnixxef tiegħu, sħiħ jew mitħun, inkluż il-bżar aħmar jaħraq, it-trab tal-bżaru, il-cayenne u l-paprika)

Piper spp (il-frott tiegħu, inkluż il-bżar abjad u iswed)

Myristica fragrans (in-noċemuskata)

Zingiber officinale (il-ġinġer)

Curcuma longa (iż-żagħfran tal-Indja)

Taħlitiet ta’ ħwawar li fihom waħda jew aktar mill-ħwawar imsemmija hawn fuq

5,0

10,0

2.1.15.

Ikel ipproċessat b’bażi ta’ ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar (11)(15)

0,10

2.1.16.

Formula għat-trabi u formula għal dawk it-trabi li qabżu s-sitt xhur, inklużi l-ħalib tat-trabi u l-ħalib tat-trabi ta’ iktar minn sitt xhur (12), ►M20   (11)  ◄

0,025

2.1.17.

Ikel tad-dieta għal raġunijiet mediċi speċjali ►M20   (11)  ◄ (16) maħsub speċifikament għat-trabi

0,10

0,025

▼M12

2.1.18.

Tin imqadded

6,0

10,0

▼B

2.2

Ochratoxin A

 

2.2.1

Ċereali mhux ipproċessati

5,0

▼M11

2.2.2.

Il-prodotti kollha dderivati miċ-ċereali mhux ipproċessati, inklużi l-prodotti taċ-ċereali pproċessati u ċ-ċereali maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem ħlief l-oġġetti tal-ikel elenkati fit-2.2.9, 2.2.10 u 2.2.13

3,0

▼B

2.2.3

Frott tad-dielja imnixxef (passolina, żbib u sultana)

10,0

2.2.4

Kafena u kafe mitħun u mixwi, ħlief il-kafe li jinħall

5,0

2.2.5

Kafe li jinħall (kafe istantanju)

10,0

2.2.6

Inbid (inkluż ibid li jfexfex, eskluż l-inbid li huwa likur u inbid li għandu kontenut ta’ l-alkaħol ta’ mhux inqa minn 15 % vol) u inbid tal-frott (17)

2,0  (18)

2.2.7

Inbid aromatizzat, xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u cocktails ta’ prodotti ta’ nbid aromatizzat (19)

2,0  (18)

2.2.8

Meraq ta’ l-għeneb, meraq ta’ l-għeneb ikkonċentrat jew rikostitwit, nettari ta’ l-għeneb, għasir ta’ l-għeneb u għasir ikkonċentrat ta’ l-għeneb, maħsub għall-konsum dirett mill-bniedem (20)

2,0  (18)

2.2.9

Ikel ipproċessat b’bażi ta’ ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u tfal żgħar (11) (15)

0,50

2.2.10

Ikel tad-dieta għal raġunijiet mediċi speċjali ►M20   (11)  ◄  (16) maħsub speċifikament għat-trabi

0,50

▼M23

2.2.11

Ħwawar, inklużi l-ħwawar imnixxfa

 

Piper spp (frott tiegħu, inkluż bżar abjad u iswed)

Myristica fragrans (noċemuskata)

Zingiber officinale (ġinġer)

Curcuma longa (żagħfran tal-Indja)

15 μg/kg

Capsicum spp. (il-frott imnixxef tiegħu, sħiħ jew mitħun, inklużi l-bżar aħmar jaħraq, it-trab tiegħu, il-kajenn u l-paprika)

20 μg/kg

Taħlitiet ta' ħwawar li fihom waħda mill-ħwawar imsemmija hawn fuq

15 μg/kg

▼M4

2.2.12

Likurizja (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza mimlija bl-arja u speċji oħra)

 

2.2.12.1

Għeruq tal-likurizja, ingredjent għall-infużjoni tal-ħxejjex aromatiċi

20 μg/kg

2.2.12.2

Estratt tal-likurizja (45), għall-użu fl-ikel b’mod partikolari xorb u prodotti tal-ħelu

80 μg/kg

▼M11

2.2.13

Gluten tal-qamħ mhux mibjugħ direttament lill-konsumatur

8,0

▼B

2.3

Patulin

 

2.3.1

Meraq tal-frott, meraq tal-frott ikkonċentrat bħala nettari tal-fott rikostitwit (20)

50

2.3.2

Xarbiet ta’ spirti (21), sidru u xarbiet iffermentati derivati mit-tuffieħ jew li fihom il-meraq ikkonċentrat tat-tuffieħ

50

2.3.3

Prodotti solidi ta’ tuffieħ, inklużi ix-xropp tat-tuffieħ ippriżervat, il-puree tat-tuffieħ maħsub għall-konsum dirett mill-bniedem bl-eċċezzjoni ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel elenkati fi 2.3.4 u 2.3.5

25

2.3.4

Meraq tat-tuffieħ u prodotti solidi tat-tuffieħ, inkluż ix-xropp ta’ tuffieħ ippriżervat u l-puree tat-tuffieħ, għat-trabi u għat-tfal żgħar (22) u ttikketjati li jinbiegħu bħala tali (12)

10,0

2.3.5

Ikel tat-trabi ħlief dak tat-trabi u tfal żgħar li huwa bbażat fuq ċereali (11) (12)

10,0

▼M1

2.4

Deoxynivalenol (23)

 

2.4.1

Ċereali mhux ipproċessati (24) (25) li mhux qamħ durum, ħafur jew qamħirrun

1 250

2.4.2

Qamħ durum u ħafur mhux ipproċessati (24) (25)

1 750

2.4.3

Qamħirrun mhux ipproċessat (24), ħlief qamħirrun mhux ipproċessat maħsub li jiġi pproċessat permezz ta' tħin niedi (40)

1 750  (26)

2.4.4

Ċereali maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem, dqiq, granza u nebbieta taċ-ċereali, bħala prodott finali mibjugħ għall-konsum dirett mill-bniedem ħlief oġġetti ta’ l-ikel elenkati fi 2.4.7, 2.4.8 u 2.4.9

750

2.4.5

Għaġin (niexef) (27)

750

2.4.6

Ħobż (inkluż ikel żgħir tal-forn), pasti, gallettini, ikliet żgħar ta’ ċereali u ċereali għall-kolazzjon

500

2.4.7

Ikel ipproċessat b’bażi ta’ ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u tfal żgħar (11) (15)

200

2.4.8

Frazzjonijiet tat-tħin tal-qamħirrun b'daqs tal-partiċelli > 500 mikron li jaqa' fi ħdan il-kodiċi NM 1103 13 jew 1103 20 40 u prodotti oħra tat-tħin tal-qamħirrun b'daqs tal-partiċella > 500 mikron mhux użat għall-konsum dirett mill-bniedem li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM 1904 10 10

750  (26)

2.4.9

Frazzjonijiet tat-tħin tal-qamħirrun b'daqs tal-partiċelli ≤ 500 mikron li jaqa' fi ħdan il-kodiċi NM 1102 20 u prodotti oħra tat-tħin tal-qamħirrun b'daqs tal-partiċella ≤ 500 mikron mhux użat għall-konsum dirett mill-bniedem li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM 1904 10 10

1 250  (26)

2.5

Zearalenone (23)

 

2.5.1

Ċereali mhux ipproċessati (24) (25) ħlief qamħirrun

100

2.5.2

Qamħirrun mhux ipproċessat (24) ħlief qamħirrun mhux ipproċessat maħsub li jiġi pproċessat permezz ta' tħin niedi (40)

350  (26)

2.5.3

Ċereali maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem, dqiq, granza u nebbieta taċ-ċereali, bħala prodott finali mibjugħ għall-konsum dirett mill-bniedem ħlief oġġetti ta’ l-ikel elenkati fi 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 u 2.5.10

75

2.5.4

Żejt tal-qamħirrun raffinat

400  (26)

2.5.5

Ħobż (inkluż ikel żgħir tal-forn), pasti, gallettini, ikliet żgħar taċ-ċereali u ċereali għall-kolazzjon, ħlief ikliet żgħar tal-qamħirrun u ċereali għall-kolazzjon b'bażi ta' qamħirrun

50

2.5.6

Qamħirrun maħsub għal konsum dirett mill-bniedem, Ikliet żgħar b'bażi ta' qamħirrun u ċereali għall-kolazzjon ibbażati fuq il-qamħirrun

100  (26)

2.5.7

Ikel ipproċessat b’bażi ta’ ċereali (ħlief ikel ipproċessat b'bażi ta' qamħirrun) u ikel tat-trabi għat-trabi u tfal żgħar (11) (15)

20

2.5.8

Ikel ipproċessat b'bażi ta' qamħirrun għat-trabi u t-tfal żgħar (11) (15)

20  (26)

2.5.9

Frazzjonijiet tat-tħin tal-qamħirrun b'daqs tal-partiċelli > 500 mikron li jaqa' fi ħdan il-kodiċi NM 1103 13 jew 1103 20 40 u prodotti oħra tat-tħin tal-qamħirrun b'daqs tal-partiċella > 500 mikron mhux użat għall-konsum dirett mill-bniedem li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM 1904 10 10

200  (26)

2.5.10

Frazzjonijiet tat-tħin tal-qamħirrun b'daqs tal-partiċelli ≤ 500 mikron li jaqa' fi ħdan il-kodiċi NM 1102 20 u prodotti oħra tat-tħin tal-qamħirrun b'daqs tal-partiċella ≤ 500 mikron mhux użat għall-konsum dirett mill-bniedem li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM 1904 10 10

300  (26)

2.6

Fumonisins

Somma ta' B1 u B2

2.6.1

Qamħirrun mhux ipproċessat (24), ħlief qamħirrun mhux ipproċessat maħsub li jiġi pproċessat permezz ta' tħin niedi (40)

4 000  (28)

2.6.2

Qamħirrun maħsub għall-konsum dirett mill-bniedem, ikel b'bażi ta' qamħirrun għall-konsum dirett mill-bniedem, ħlief oġġetti ta' l-ikel elenkati fi 2.6.3 u 2.6.4

1 000  (28)

2.6.3

Ċereali b'bażi ta' qamħirrun u ikliet żgħar b'bażi ta' qamħirrun

800  (28)

2.6.4

Ikel ipproċessat b’bażi ta’ qamħirrun u ikel tat-trabi għat-trabi u tfal żgħar (11) (15)

200  (28)

2.6.5

Frazzjonijiet tat-tħin tal-qamħirrun b'daqs tal-partiċelli > 500 mikron li jaqa' fi ħdan il-kodiċi NM 1103 13 jew 1103 20 40 u prodotti oħra tat-tħin tal-qamħirrun b'daqs tal-partiċella > 500 mikron mhux użat għall-konsum dirett mill-bniedem li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM 1904 10 10

1 400  (28)

2.6.6

Frazzjonijiet tat-tħin tal-qamħirrun b'daqs tal-partiċelli ≤ 500 mikron li jaqa' fi ħdan il-kodiċi NM 1102 20 u prodotti oħra tat-tħin tal-qamħirrun b'daqs tal-partiċella ≤ 500 mikron mhux użat għall-konsum dirett mill-bniedem li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM 1904 10 10

2 000  (28)

▼B

2.7

Tossini T-2 u HT-2 (23)

Somma ta’ T-2 u HT-2

2.7.1

Ċereali mhux ipproċessati (24) u prodotti taċ-ċereali

 

▼M14

2.8

Ċitrinina

 

2.8.1

Supplimenti tal-ikel ibbażati fuq ir-ross aħmar iffermentat Monascus purpureus

2 000  (1)

▼M25

2.9

Skleroti tal-ergotina u alkalojdi tal-ergotina

 

2.9.1.

Skleroti tal-ergotina

 

2.9.1.1.

Ċereali mhux ipproċessati (24) ħlief il-qamħirrun u r-ross

0,5 g/kg (3)

2.9.2.

Alkalojdi tal-ergotina (4)

 

2.9.2.1.

Ċereali mhux ipproċessati (24) ħlief il-qamħirrun u r-ross

— (5)

2.9.2.2.

Prodotti taċ-ċereali mitħunin ħlief il-qamħirrun u l-prodotti tat-tħin tar-ross

— (5)

2.9.2.3.

Ħobż (inkluż l-oġġetti tal-ikel żgħar moħmija), il-ħelu bl-għaġina, il-gallettini, l-isnacks taċ-ċereali, iċ-ċereali tal-kolazzjon u l-għaġin

— (5)

2.9.2.4.

Ikel ibbażat fuq iċ-ċereali għat-trabi u t-tfal żgħar

— (5)

▼BTaqsima 3:  Metalli

Oġġetti ta’ l-ikel (9)

Livell massimu

(mg/kg piż inkluż kontenut ta’ ilma)

▼M20

3.1

Ċomb

 

3.1.1

Ħalib nej (14), ħalib trattat bis-sħana u ħalib għall-manifattura tal-prodotti bbażati fuq il-ħalib

0,020

3.1.2

Ħalib tat-trabi u ħalib ta' prosegwiment

 

 

mibjugħ bħala trab (11) (33)

0,050

 

mibjugħ bħala likwidu (11) (33)

0,010

3.1.3

Ikel ipproċessat b'bażi ta' ċereali u ikel tat-trabi u tat-tfal iż-żgħar (11) (33) għajr 3.1.5

0,050

3.1.4

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali (11) maħsub speċifikament għat-trabi u t-tfal żgħar

 

 

mibjugħ bħala trab (33)

0,050

 

mibjugħ bħala likwidu (33)

0,010

3.1.5

Xorb għat-trabi u t-tfal żgħar ttikkettat u li jinbiegħ bħala tali, minbarra dawk imsemmija fi 3.1.2 u 3.1.4

 

 

mibjugħ bħala likwidu jew biex ikun rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur inkluż il-meraq tal-frott (12)

0,030

 

li għandu jitħejja permezz ta' infużjoni jew dekozzjoni (33)

1,50

3.1.6

Laħam (minbarra l-ġewwieni) ta' annimali bovini, nagħaġ, majjali u tjur (14)

0,10

3.1.7

Ġewwieni tal-annimali bovini, nagħaġ, majjali u tjur (14)

0,50

3.1.8

Laħam tal-muskoli tal-ħut (29) (30)

0,30

3.1.9

Ċefalopodi (55)

0,30

3.1.10

Krustaċej (31) (47)

0,50

3.1.11

Molluski bivalvi (31)

1,50

3.1.12

Ċereali u legumi

0,20

3.1.13

Ħxejjex għajr il-brassika mwerrqa, il-leħjet il-bodbod, il-ħxejjex tal-weraq u l-ħxejjex aromatiċi friski, il-fungi, il-ħxejjex tal-frott, u l-ħaxix tal-baħar (32) (56)

0,10

3.1.14

Il-Brassika mwerrqa, il-leħjet il-bodbod, il-ħxejjex bil-weraq għajr il-ħwawar friski u l-fungi li ġejjin Agaricus bisporus (faqqiegħ komuni), Pleurotus ostreatus (faqqiegħ tal-ferla), Lentinula edodes (faqqiegħ shiitake) (32)

0,30

3.1.15

Ħxejjex tal-frott

 

 

qamħirrum ħelu (32)

0,10

 

għajr il-qamħirrum ħelu (32)

0,05

3.1.16

Frott, għajr il-cranberry, il-passolina, il-frott tas-sebuqa u l-frott tal-imbrijagla (32)

0,10

3.1.17

Cranberry, passolina, il-frott tas-sebuqa u l-frott tal-imbrijagla (32)

0,20

3.1.18

Xaħmijiet u żjut, inkluż xaħam tal-ħalib

0,10

3.1.19

Meraq tal-frott, meraq tal-frott ikkonċentrat bħala rikostitwit, u nettari tal-frott

 

 

esklussivament minn berries u frott żgħir ieħor (20)

0,05

 

mill-frott għajr il-berries u frott żgħir ieħor (20)

0,03

3.1.20

Prodotti tal-inbid (inkluż inbid spumanti, ħlief inbid likur), sidru, perry jew inbid mill-frott (17)

 

 

prodotti magħmula mill-ħsad tal-frott tal-2001 sal-ħsad tal-frott tal-2015

0,20

 

prodotti magħmula mill-ħsad tal-frott tal-2016 'il quddiem

0,15

3.1.21

Inbid aromatizzat, xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u cocktails ta' prodotti ta' nbid aromatizzat (19)

 

 

prodotti magħmula mill-ħsad tal-frott tal-2001 sal-ħsad tal-frott tal-2015

0,20

 

prodotti magħmula mill-ħsad tal-frott tal-2016 'il quddiem

0,15

3.1.22

Supplimenti tal-ikel (42)

3,0

3.1.23

Għasel

0,10

▼M16

3.2

Kadmju

 

3.2.1

Ħxejjex u frott, ħlief ħxejjex tal-għeruq u t-tuberi, ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi friski, brassica tal-weraq, ħxejjex taz-zkuk, fungi ualgi (32)

0,050

3.2.2

Ħxejjex tal-għeruq u t-tuberi (ħlief karfusa tat-tip 'celeriac', zunnarija bajda, leħjet il-bodbod u għerq mustarda), ħxejjex taz-zkuk (ħlief il-karfus) (32). Fir-rigward tal-patata l-livell massimu japplika għall-patata mqaxxra

0,10

3.2.3

Ħxejjex bil-weraq, ħxejjex aromatiċi friski, brassica bil-weraq, karfus, karfusa tat-tip 'celeriac', zunnarija bajda, leħjet il-bodbod, għerq mustarda u t-tipi ta' fungi li ġejjin (32): Agaricus bisporus (faqqiegħa komuni), Pleurotus ostreatus (faqqiegħa tal-ferla), Lentinula edodes (faqqiegħa Shiitake)

0,20

3.2.4

Fungi, barra dawk elenkati fil-punt 3.2.3 (32)

1,0

3.2.5

Ħbub taċ-ċereali minbarra qamħ u ross

0,10

3.2.6

— Ħbub tal-qamħ, ħbub tar-ross

— Granza tal-qamħ u żrieragħ tal-qamħ għall-konsum dirett

— Fażola tas-sojja

0,20

3.2.7

Prodotti speċifiċi tal-kawkaw u prodotti taċ-ċikkulata kif elenkati hawn taħt (52)

 

—  Ċikkulata tal-ħalib b'kontenut totali ta' solidi niexfa tal-kawkaw < 30 %

0,10 mill-1 ta' Jannar 2019

—  Ċikkulata b'kontenut totali ta' solidi niexfa tal-kawkaw < 50 %; Ċikkulata tal-ħalib b'kontenut totali ta' solidi niexfa tal-kawkaw ≥ 30 %

0,30 mill-1 ta' Jannar 2019

—  Ċikkulata b'kontenut totali ta' solidi niexfa tal-kawkaw ≥ 50 %

0,80 mill-1 ta' Jannar 2019

—  Trab tal-kawkaw mibjugħ lill-konsumatur finali jew bħala ingredjent fi trab tal-kawkaw biz-zokkor mibjugħ lill-konsumatur finali (ċikkulata għax-xorb)

0,60 mill-1 ta' Jannar 2019

3.2.8

Laħam (barra l-ġewwieni) ta' annimali bovini, nagħaġ, majjali u tjur (14)

0,050

3.2.9

Laħam taż-żiemel, ħlief il-ġewwieni (14)

0,20

3.2.10

Fwied tal-annimali bovini, nagħaġ, majjali, tjur jew taż-żiemel (14)

0,50

3.2.11

Kliewi tal-annimali bovini, nagħaġ, majjali, tjur jew taż-żiemel (14)

1,0

3.2.12

Laħam mill-muskoli tal-ħut (29) (30), ħlief l-ispeċijiet elenkati fil-punti 3.2.13, 3.2.14 u 3.2.15

0,050

3.2.13

Laħam tal-muskoli tal-ħut li ġej (29) (30):

kavalli (Scomber species), tonn (Thunnus species, Katsuwonus pelamis, Euthynnus species), bichique (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

3.2.14

Laħam tal-muskoli tal-ħut li ġej (29) (30):

tumberell (speċi Auxis)

0,15

3.2.15

Laħam tal-muskoli tal-ħut li ġej (29) (30):

inċova (speċi Engraulis)

pixxispad (Xiphias gladius)

sardin (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Krostaċeji (31): laħam tal-muskoli mill-appendiċi u l-addome (47). Fil-każ tal-granċijiet u ta' krustaċeji simili għall-granċijiet (Brachyura and Anomura) il-laħam tal-muskoli mill-appendiċi

0,50

3.2.17

Molluski bivalvi (31)

1,0

3.2.18

Kefalopodi (mingħajr vixxeri) (31)

1,0

3.2.19

Ħalib tat-trabi u ħalib tat-trabi ta' iktar minn sitt xhur, ►M20   (11)  ◄  (33)

 

—  ħalib tat-trabi fi trab manifatturat mill-proteini tal-ħalib tal-baqar jew minn idrolisati tal-proteina

0,010 mill-1 ta' Jannar 2015

—  ħalib likwidu tat-trabi manifatturat mill-proteini tal-ħalib tal-baqar jew minn idrolisati tal-proteina

0,005 mill-1 ta' Jannar 2015

—  ħalib tat-trabi fi trab manifatturat mill-iżolati tal-proteina tas-sojja, waħdu jew f'taħlita ma' proteini tal-ħalib tal-baqar

0,020 mill-1 ta' Jannar 2015

—  ħalib likwidu tat-trabi manifatturat mill-iżolati tal-proteina tas-sojja, waħdu jew f'taħlita ma' proteini tal-ħalib tal-baqar

0,010 mill-1 ta' Jannar 2015

3.2.20

Ikel ipproċessat b'bażi ta' ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar (11) (33)

0,040 mill-1 ta' Jannar 2015

3.2.21

Supplimenti tal-ikel (42) barra supplimenti tal-ikel elenkati fil-punt 3.2.22

1,0

3.2.22

Supplimenti tal-ikel (42) li jikkonsistu esklużivament jew prinċipalment minn algi mnixxfa, prodotti magħmulin mill-algi, jew minn molluski bivalvi mnixxfa

3,0

▼B

3.3

Merkurju

 

▼M6

3.3.1

Prodotti tas-sajd (31) u laħam tal-muskoli tal-ħut (29) (30), barra l-ispeċi elenkati fi 3.3.2. Il-livell massimu għall-krustċej japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi u l-addome (47). Fil-każ tal-granċijiet u krustaċej simili għall-granċijiet (Brachyura u Anomura) dan japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi.

0,50

▼M3

3.3.2

Laħam tal-muskoli tal-ħut li ġej (29) (30):

petriċi (speċi tal-Lophius)

budakkra (Anarhichas lupus)

bonito (Sarda sarda)

sallur (speċi ta’ l-Anguilla)

emperor, orange roughy, rosy soldierfish (speċi tal-Hoplostethus)

grenadier (Coryphaenoides rupestris)

halibutt (Hippoglossus hippoglossus)

kingklip (Genypterus capensis)

marlin (speċi tal-Makaira)

barbun (speċi tal-Lepidorhombus)

mulett (speċi tal-Mullus)

sallur pink cusk (Genypterus blacodes)

lizz ta’ l-ilma ħelu (Esox lucius)

plamtu sempliċi (Orcynopsis unicolor)

bakkaljaw (Trisopterus minutus)

mazzola Portugiża (Centroscymnus coelolepis)

raja (speċi tar-Raja)

salmur (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

kelb il-baħar ta’ l-Atlantiku tat-Tramuntana (Istiophorus platypterus)

fjamma sewda (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

sargi, paġell (speċi tal-Pagellus)

kelb il-baħar (l-ispeċi kollha)

sawrell jew strilja bagħlija (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

sturjun (speċi ta’ l-Acipenser)

pixxispad (Xiphias gladius)

tonn (speċi tat-Thunnus, speċi ta’ l-Euthynnus, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Supplimenti ta’ l-Ikel (42)

0,10

▼B

3.4

Landa (inorganika)

 

3.4.1

Ikel tal-bottijiet li mhux xorb

0,20

3.4.2

Ikel tal-bottijiet, inkluż meraq tal-frott u tal-ħaxix

0,10

3.4.3

Ikel tat-trabi fil-bottijiet u ikel tat-trabi bbażat fuq ċereali għat-trabi u għat-tfal żgħar, ħlief prodotti mnixxfin jew ppreżentati bħala trab (11) (33)

0,050

3.4.4

Ikel tat-trabi fil-bottijiet u ikel tat-trabi ta’ età iktar minn sitt xhur (ħlief ħalib tat-trabi u ħalib tat-trabi ta’ età iktar minn sitt xhur), ħlief prodotti imnixxfin jew fi trab ►M20   (11)  ◄  (33)

0,050

3.4.5

Ikel tad-dieta għal-raġunijiet mediċi speċifiċi ►M20   (11)  ◄  (33) maħsub speċifikament għat-trabi, ħlief prodotti mnixxfin u fi trab

0,050

▼M21

3.5

Arseniku (inorganiku) (53) (54)

 

3.5.1

Ross mitħun mingħajr togħlija parzjali (ross ippolixxjat jew abjad)

0,20

3.5.2

Ross b'togħlija parzjali u ross imfesdaq

0,25

3.5.3

Wofils tar-ross, wejfers tar-ross, krakers tar-ross u kejkijiet tar-ross

0,30

3.5.4

Ross maħsub għall-produzzjoni ta' ikel għal tfal żgħar u tfal ikbar (11)

0,10

▼BTaqsima 4:  3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD)

Oġġetti ta’ l-ikel (9)

Livelli massimi

(μg/kg)

4.1

Proteina veġetali idrolizzata (34)

20

4.2

Zalza tas-sojja (34)

20

▼M9Taqsima 5:  Diossini u PCBs (35)

Oġġetti tal-ikel

Livelli massimi

Total ta’ diossini (WHO-PCDD/F-TEQ) (36)

Total ta’ diossini u PCBs simili għad-dioissina (WHO-PCDD/F-TEQ) (36)

Total ta’ PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 U PCB180 (ICES – 6) (36)

5.1

Laħam u prodotti tal-laħam (ħlief il-ġewwieni li jittiekel) tal-annimali li ġejjin (14):

 

 

 

—  annimali bovini u nagħaġ

2,5 pg/g xaħam (37)

4,0 pg/g xaħam (37)

40 ng/g xaħam (37)

—  tjur tal-irziezet

1,75 pg/g xaħam (37)

3,0 pg/g xaħam (37)

40 ng/g xaħam (37)

—  majjali

1,0 pg/g xaħam (37)

1,25 pg/g xaħam (37)

40 ng/g xaħam (37)

▼M13

5.2

Fwied tal-annimali terrestri msemmija fil-punt 5.1 ħlief in-nagħaġ u l-prodotti derivati minnhom;

0,30 pg/g piż imxarrab

0,50 pg/g piż imxarrab

3,0 ng/g piż imxarrab

 

Fwied tan-nagħaġ u l-prodotti derivati minnhom;

1,25 pg/g piż imxarrab

2,00 pg/g piż imxarrab

3,0 ng/g piż imxarrab

▼M19

5.3

Laħam tal-muskoli tal-ħut u tal-prodotti mis-sajd u prodotti tagħhom (30)  (38), bl-eżenzjoni ta':

— sallur maqbud mis-selvaġġ

— mazzola griża (Squalus acanthias) maqbuda mis-selvaġġ

— ħut tal-ilma ħelu maqbud mis-selvaġġ, bl-eċċezzjoni tal-ispeċi tal-ħut diadromous maqbuda fl-ilma ħelu

— fwied tal-ħut u prodotti ġejjin minnu

— żjut tal-ħut

Il-livell massimu għall-krustaċej japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi u l-addome (47). Fil-każ tal-granċijiet u krustaċej simili għall-granċijiet (Brachyura u Anomura) dan japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi.

3,5 pg/g piż bil-kontenut tal-ilma

6,5 pg/g piż bil-kontenut tal-ilma

75 ng/g piż bil-kontenut tal-ilma

▼M9

5.4

Laħam tal-muskoli tal-ħut tal-ilma ħelu selvaġġ maqbud, bl-esklużjoni ta’ speċi tal-ħut diadromous maqbuda fl-ilma ħelu u prodotti tiegħu (30)

3,5 pg/g piż bil-kontenut tal-ilma

6,5 pg/g piż bil-kontenut tal-ilma

125 ng/g piż bil-kontenut tal-ilma

▼M19

5.4a

Il-laħam tal-muskoli tal-mazzola griża (Squalus acanthias) maqbuda mis-selvaġġ u l-prodotti tiegħu (38)

3,5 pg/g piż bil-kontenut tal-ilma

6,5 pg/g piż bil-kontenut tal-ilma

200 ng/g piż bil-kontenut tal-ilma

▼M9

5.5

Laħam tal-muskoli tas-sallur selvaġġ maqbud (Anguilla anguilla) u prodotti tagħhom

3,5 pg/g piż bil-kontenut tal-ilma

10,0 pg/g piż bil-kontenut tal-ilma

300 ng/g piż bil-kontenut tal-ilma

5.6

Fwied tal-ħut u prodotti derivati minnu għajr għal żjut tal-ħut imsemmija fil-punt 5,7

20,0 pg/g piż bil-kontenut tal-ilma (41)

200 ng/g piż bil-kontenut tal-ilma (41)

5.7

Żjut tal-ħut (żjut mill-ġisem tal-ħut, żjut mill-fwied tal-ħut u minn organiżmi tal-baħar oħrajn intenzjonati għall-konsum mill-bniedem)

1,75 pg/g xaħam

6,0 pg/g xaħam

200 ng/g xaħam

5.8

Ħalib nej (14) u prodotti tal-ħalib (14), inkluż xaħam tal-butir

2,5 pg/g xaħam (37)

5,5 pg/g xaħam (37)

40 ng/g xaħam (37)

5.9

Bajd tat-tiġieġ u prodotti tal-bajd (14)

2,5 pg/g xaħam (37)

5,0 pg/g xaħam (37)

40 ng/g xaħam (37)

5.10

Xaħam tal-annimali li ġej minn:

 

 

 

—  annimali bovini u nagħaġ

2,5 pg/g xaħam

4,0 pg/g xaħam

40 ng/g xaħam

—  tjur tal-irziezet

1,75 pg/g xaħam

3,0 pg/g xaħam

40 ng/g xaħam

—  majjali

1,0 pg/g xaħam

1,25 pg/g xaħam

40 ng/g xaħam

5.11

Xaħam imħallat tal-annimali

1,5 pg/g xaħam

2,50 pg/g xaħam

40 ng/g xaħam

5.12

Żjut tal-ikel u xaħam

0,75 pg/g xaħam

1,25 pg/g xaħam

40 ng/g xaħam

5.13

Ikel għat-trabi u għat-tfal żgħar (12)

0,1 pg/g piż bil-kontenut tal-ilma

0,2 pg/g piż bil-kontenut tal-ilma

1,0 ng/g piż bil-kontenut tal-ilma

▼M22Taqsima 6:  Idrokarburi aromatiċi poliċikliċi

Oġġetti tal-ikel

Livelli massimi (μg/kg)

6.1

Benzo(a)piren, benz(a)antraċen, benzo(b)fluworanten u krisen

(Benzo(a)piren)

Is-somma ta' benzo(a)piren, benz(a)antraċen, benzo(b)fluworanten u krisen (48)

6.1.1

Żjut u xaħmijiet (għajr butir tal-kakaw, u żejt tal-ġewż tal-Indi) maħsubin għal-konsum dirett mill-bniedem jew għall-użu bħala ingredjent fl-ikel

2,0

10,0

▼M24

6.1.2

Żerriegħa tal-kawkaw u prodotti dderivati bl-eċċezzjoni tal-prodotti msemmija fil-punt 6.1.11

5,0 μg/kg xaħam mill-1.4.2013

35,0 μg/kg xaħam mill-1.4.2013 sal-31.3.2015

30,0 μg/kg xaħam mill-1.4.2015

▼M22

6.1.3

Żejt tal-ġewż tal-indi maħsub għall-konsum dirett mill-bniedem jew għall-użu bħala ingredjent fl-ikel

2,0

20,0

6.1.4

Laħam iffumigat u prodotti tal-laħam iffumigati

5,0 sal-31.8.2014

2,0 mill-1.9.2014

30,0 mill-1.9.2012 sal- 31.8.2014

12,0 mill-1.9.2014

6.1.5

Laħam tal-muskoli ta' ħut iffumigat u prodotti mis-sajd iffumigati (30) (39), barra l-prodotti mis-sajd imsemmija fil-punti 6.1.6 u 6.1.7. Il-livell massimu għall-krustaċji ffumigati japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi u ż-żaqq (46). Fil-każ ta' granċijiet u krustaċji simili għall-granċijiet (Brachyura u Anomura) dan japplika għal-laħam tal-muskoli mill-appendiċi.

5,0 sal-31.8.2014

2,0 mill-1.9.2014

30,0 mill-1.9.2012 sal- 31.8.2014

12,0 mill-1.9.2014

6.1.6

Laċċa kaħla iffumigata u laċċa kaħla iffumigata fil-bott (30) (50) (Sprattus sprattus); Aringa tal-Baltiku affumikata ≤ 14 ċm tul u aringa tal-Baltiku affumikata fil-bott ≤ 14 ċm tul (30) (50) (Clupea harengus membras); Katsuobushi (dried bonito, Katsuwonus pelamis); molluski bivalvi (friski, imkessħin jew iffriżati) (31); laħam ittrattat bis-sħana u prodotti tal-laħam ittrattati bis-sħana (49) mibjugħin lill-konsumatur finali

5,0

30,0

6.1.7

Molluski bivalvi (39) (iffumigati)

6,0

35,0

6.1.8

Ikel ipproċessat b'bażi ta' ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar (11) (33)

1,0

1,0

6.1.9

Formula għat-trabi u formula għal dawk it-trabi li qabżu s-sitt xhur, inklużi l-ħalib tat-trabi u l-ħalib tat-trabi ta' iktar minn sitt xhur ►M20   (11)  ◄  (33)

1,0

1,0

6.1.10

Ikel tad-dieta għal raġunijiet mediċi speċjali ►M20   (11)  ◄  (33) maħsub speċifikament għat-trabi

1,0

1,0

▼M24

6.1.11

Fibra tal-kawkaw u prodotti derivati mill-fibra tal-kawkaw, maħsuba għall-użu bħala ingredjent fl-ikel

3.0

15.0

6.1.12

Ċipps tal-banana

2.0

20.0

6.1.13

Supplimenti tal-ikel li fihom materjali botaniċi u l-preparati tagħhom (42) (7) (8)

Supplimenti tal-ikel li fihom iż-żaftur, il-ħalib tan-naħal, l-ispirulina jew il-preparati tagħhom (42)

10,0

50,0

6.1.14

Ħxejjex aromatiċi mnixxfin

10,0

50,0

6.1.15

Ħwawar imnixxfin bl-eċċezzjoni tal-kardamomu u tal-Capsicumaffumikat spp.

10,0

50,0

▼M11Taqsima 7:  Melamina u analogi strutturali tagħha

Oġġetti tal-ikel

Livelli massimi

(mg/kg)

7.1.

Melamina

 

7.1.1.

Ikel għajr il-formoli tat-tfal żgħar (infant formulae) u formoli ta' tfal żgħar li qed jitfarfru (follow-on formulae) (51)

2,5

7.1.2.

Formoli tat-tfal żgħar (infant formulae) u formoli ta' tfal żgħar li qed jitfarfru (follow-on formulae) f’għamla ta’ trab

1

▼M17Taqsima 8:  Tossini inerenti tal-pjanti

Oġġetti tal-Ikel (9)

Livelli massimi (g/kg)

8.1

Aċidu eruċiku

 

8.1.1

Żjut u xaħam veġetali

50 (2)

8.1.2

L-ikel li fih żjut u xaħmijiet veġetali miżjuda bl-eċċezzjoni tal-ikel imsemmi fil-punt 8.1.3

50 (2)

8.1.3

Formula (tal-ikel) tat-trabi u formula ta' prosegwiment ►M20   (11)  ◄

10 (2)

▼M26Oġġetti tal-Ikel (9)

Livell massimu (μg/kg)

8.2

Alkalojdi tropaniċi (6)

 

 

Atropina

Skopolamina

8.2.1

Ikel ipproċessat b'bażi ta' ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u t-tfal żgħar, li fihom il-millieġ, is-sorgu, il-qamħ Saraċin jew il-prodotti derivati tagħhom (33)

1,0 μg/kg

1,0 μg/kg

(1)   Il-livell massimu għandu jiġi rivedut qabel l-1 ta’ Jannar 2016 fid-dawl ta’ tagħrif dwar l-esponiment għaċ-ċitrinina minn oġġetti oħra tal-ikel u informazzjoni aġġornata dwar it-tossiċità taċ-ċitrinina b’mod partikolari fir-rigward tal-karċinoġeniċità u l-ġenotossiċità.

(2)   Il-livell massimu jirreferi għal-livell ta' aċidu eruċiku, ikkalkulat skont il-livell totali ta' aċidi grassi fil-komponent ta' xaħam fl-ikel.

(

3

)   It-teħid ta' kampjuni għandu jsir f'konformità mal-punt B tal-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 401/2006 (ĠU L 70, 9.3.2006, p. 12).

L-analiżi għandha titwettaq minn eżami mikroskopiku.

(4)   It-total ta' 12-il alkalojda tal-ergotina: ergokristina/ergokristinina; ergotammina/ergotaminina; ergokriptina/ergokriptinina; ergometrina/ergometrinina; ergosina/ergosinina; ergokornina/ergokorninina.

(5)   Livelli massimi xierqa u li jistgħu jinkisbu, li jipprovdu livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem, għandhom jiġu kkunsidrati għal dawn il-kategoriji tal-ikel rilevanti qabel l-1 ta' Lulju 2017.

(6)   L-alkalojdi tropaniċi msemmija huma l-atropina u l-iskopolamina. L-atropina hija taħlita raċemika ta' (-)-joxjamina u (+)-joxjamina li minnha l-enantjomeru (-)-joxjamina biss juri attività antikolinerġika. Billi, minħabba raġunijiet analitiċi, mhux dejjem ikun possibbli li wieħed jiddistingwi bejn l-enantjomeri tal-joxjamina, il-livelli massimi huma stabbiliti għall-atropina u għall-iskopolamina.

(7)   Il-preparati botaniċi huma preparati miksuba minn materjali botaniċi (eż. partijiet sħaħ ta' pjanti, pjanti frammentati jew maqtugħa) b'diversi modi (eż. l-ippressar, l-għasir, l-estrazzjoni, l-frazzjonament, id-distillazzjoni, il-konċentrazzjoni, it-tnixxif u l-fermentazzjoni). Din id-definizzjoni tinkludi pjanti imfarrka jew mitħuna, partijiet ta' pjanti, alka, faqqiegħ, likeni, tinturi, estratti, żjut essenzali (minbarra ż-żjut veġetali msemmija fil-punt 6.1.1), sugi espressi u efużjonijiet proċessati.

(8)   Il-livell massimu ma japplikax għal supplimenti tal-ikel li fihom żjut veġetali. Iż-żjut veġetali użati bħala ingredjent fis-supplimenti tal-ikel għandhom jikkonformaw mal-livell massimu stabbilit fil-punt 6.1.1.

(9)   Fir-rigward tal-frott, il-ħxejjex u ċ-ċereali, issir referenza għall-oġġetti ta l-ikel elenkati fil-kategorija rilevanti kif definita fir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta Frar 2005 dwar livelli massimi ta residwi ta pestiċidi ġewwa jew fuq l-ikel u l-għalf ta oriġini mill-pjanti jew l-annimali u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1) kif emendata l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 178/2006 (ĠU L 29, 2.2.2006, p. 3). Dan ifisser, inter alia, li l-buckwheat (Fagopyrum sp) huwa inkluż maċ-ċereali u l-prodotti tal-buckwheat huma inklużi mal-“prodotti taċ-ċereali”. ►M3   Ġewż tas-siġar mhumiex koperti mil-livell massimu għall-frott. ◄

(10)   Il-livelli massimi ma japplikawx għall-ispinaċi frisk li huwa soġġett għall-ipproċessar u li huwa direttament trasportat bl-ingrossa mill-għalqa sa l-impjant ta l-ipproċessar.

(11)   L-oġġetti tal-ikel elenkati f'din il-kategorija kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar ikel maħsub għat-trabi u t-tfal żgħar, ikel għal skopijiet mediċi speċjali, u bħala sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 92/52/KEE, id-Direttivi tal-Kummissjoni 96/8/KE, 1999/21/KE, 2006/125/KE u 2006/141/KE, id-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 41/2009 u (KE) Nru 953/2009 (ĠU L 181, 29.6.2013, p. 35).

(12)   Il-livell massimu jirreferi għall-prodotti lesti għall-użu (mqiegħda fis-suq bħala tali jew kostitwiti mill-ġdid kif avżat mill-fabbrikant).

(13)    ►M5  Il-livelli massimi jirriferu għall-parti li tittiekel tal-ġewż tal-art (il-karawett) u tal-ġewż tas-siġar. Jekk jiġu analizzati l-ġewż tal-art (il-karawett) u l-ġewż tas-siġar “bil-qoxra”, wieħed jista’ jassumi meta jiġi kkalkolat il-kontenut tal-alfatossini li l-kontaminazzjoni kollha tinsab fil-parti li tittiekel ħlief fil-każ tal-ġewż tal-Brażil. ◄

(14)   Oġġetti ta l-ikel elenkati fdin il-kategorija kif inhuma definiti mir-Regolament (KE) Nru. 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta April 2004 li jistabbilixxi regoli speċifiċi ta iġjene għal ikel li joriġina mill-annimali (ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22).

(15)   Il-livelli massimi jirreferu għall-materja niexfa. Il-materja niexfa tiġi osservata skond ir-Regolament (KE) Nru. 401/2006.

(16)   Il-livell massimu jirreferi fil-każ tal-ħalib u prodotti tal-ħalib, għall-prodotti li huma lesti għall-użu (li jinbiegħu hekk kif inhuma jew rikostitwiti kif indikat mill-manufattur) u fil-każ ta prodotti oħrajn li mhumiex ħalib jew prodotti tagħhom, għall-materja niexfa. Il-materja niexfa hija osservata skond ir-Regolament (KE) Nru 401/2006.

(17)   L-inbid u l-inbid spumanti kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79,(KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671).

(18)   Il-livell massimu japplika għall-prodotti li huma prodotti mill-ħsad ta l-2005 l quddiem.

(19)   L-oġġetti tal-ikel elenkati f'din il-kategorija kif defniti fir-Regolament (UE) Nru 251/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 ta' Frar 2014 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91 (ĠU L 84, 20.3.2014, p. 14).

(20)   Oġġetti ta l-ikel elenkati fdin il-lista li huma definiti fid-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE ta l-20 ta Diċembru 2001 fir-rigward tal-meraq tal-frott u ċerti prodotti simili maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem (ĠU L 10, 12.1.2002, p. 58).

(21)   Oġġetti ta l-ikel fdin il-kategorija kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89 tad-29 ta Mejju 1989 li jistabbilxxu regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta xarbiet ta spirti (ĠU L 160, 12.6.1989, p. 1) kif emendat l-aħħar mill-Protokoll li jikkonċerna l-arranġamenti għall-ammissjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea.

(22)   It-trabi u t-tfal żgħar kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar ikel maħsub għat-trabi u t-tfal żgħar, ikel għal skopijiet mediċi speċjali, u bħala sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 92/52/KEE, id-Direttivi tal-Kummissjoni 96/8/KE, 1999/21/KE, 2006/125/KE u 2006/141/KE, id-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 41/2009 u (KE) Nru 953/2009 (ĠU L 181, 29.6.2013, p. 35).

(23)   Għar-raġunijiet ta l-applikazzjoni tal-livelli massimi għad-deoxynivalenol, zearalenone, tossini T-2 u HT-2 stabbiliti fil-punti 2.4, 2.5 u 2.7 ir-ross mhux inkluż bħala “ċereali” u l-prodotti tar-ross mhumiex inklużi bħala “prodotti taċ-ċereali”.

(

24

)   Il-livell massimu japplika għaċ-ċereali mhux ipproċessati mqiegħda fis-suq għall-ipproċessar ta l-ewwel stadju.

“L-ipproċessar tal-ewwel stadju” ifisser kull trattament fiżiku jew termali, li mhux tnixxif, tal-qamħa jew fuqha. Il-proċeduri tat-tindif, inkluż it-togħrik, tal-issortjar u tat-tnixxif mhumiex meqjusa bħala “pproċessar tal-ewwel stadju” minħabba li l-qalba tal-qamħa tinżamm intatta wara t-tindif u l-issortjar.

It-togħrik huwa t-tindif taċ-ċereali billi jiġi bbraxxjat jew jingħorok b'mod vigoruż.

F'każ li t-togħrik isir fil-preżenza tal-iskleroti tal-ergotina, iċ-ċereali jridu jgħaddu minn stadju ta' tindif qabel it-togħrik. Dan t-togħrik, li jsir flimkien ma' aspiratur tat-trab, jiġi segwit minn issortjar ibbażat fuq il-kulur qabel it-tħin.

Sistemi integrati ta' produzzjoni u pproċessar tfisser sistemi fejn il-lottijiet kollha li deħlin ta' ċereali jitnaddfu, jiġu ssortjati u pproċessati fl-istess stabbiliment. F'tali sistemi integrati ta' produzzjoni u pproċessar, il-livell massimu japplika għaċ-ċereali mhux ipproċessati wara t-tindif u l-issortjar iżda qabel l-ipproċessar tal-ewwel stadju.

L-operaturi tan-negozju tal-ikel għandhom jiżguraw il-konformità permezz tal-proċedura tal-HACCP tagħhom fejn, permezz tagħha, f'dan punt kritiku ta' kontroll tiġi stabbilita u implimentata proċedura effettiva ta' monitoraġġ.

(25)   Il-livell massimu japplika għaċ-ċereali mill-ħsad u miġburin, mis-snin ta tqegħid fis-suq ta l-2005/2006, skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 824/2000 tad-19 ta April 2000 li jistabbilixxi proċeduri għall-ġbir taċ-ċereali mill-aġenziji ta intervent u jistpula metodi ta analiżi għall-osservanza tal-kwalità taċ-ċereali (ĠU L 100, 20.4.2000, p. 31) kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1068/2005 (ĠU L 174, 7.7.2005, p. 65).

(26)   Il-livell massimu għandu japplika mill-1 ta’ Ottubru 2007.

(27)   Għaġin (imnixxef) ifisser għaġin bkontenut ta ilma ta bejn wieħed u ieħor 12 %.

(28)   Il-livell massimu għandu japplika mill-1 ta Ottubru 2007.

(29)   Il-ħut elenkat fdin il-kategorija kif inhuma definiti fil-kategorija (a), bl-esklużjoni tal-fwied tal-ħut li jaqgħu taħt il-kodiċi CN 0302 70 00 , tal-lista fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 (ĠU L 17, 21.1.2000, p. 22.) kif emendat l-aħħar mill-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika Estona, ir-Repubblika taċ-Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta l-Ungerija, ir-Repubblika ta Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka u l-aġġustamenti lit-Trattati li fuqhom hija fondata l-Unjoni Ewropea (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33). Fil-każ ta oġġetti ta l-ikel li huma mnixxfin, dilwiti, pproċessati u/jew komposti japplikaw l-Artikolu 2(1) u 2(2).

(30)   Fejn ħut huwa maħsub biex jittikel sħiħ, il-livell massimu għandu jgħodd għall-ħut sħiħ.

(31)   L-oġġetti tal-ikel li jaqgħu fil-kategoriji (c) u (i) tal-lista fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 1), kif inhu xieraq (speċi kif elenkati fl-entrata rilevanti). Fil-każ ta oġġetti tal-ikel li huma mnixxfin, dilwiti, pproċessati u/jew komposti japplika l-Artikolu 2(1) u 2(2). Fil-każ tal-Pecten maximus, il-livell massimu japplika biss għall-muskolu adduttur u għall-gonadi.

(32)   Il-livell massimu japplika wara l-ħasil tal-frott u l-ħaxix u s-separazzjoni tal-parti li tittiekel.

(33)   Il-livell massimu jirreferi għall-prodott kif jinbiegħ.

(34)   Il-livell massimu jingħata għall-prodott likwidu li fih 40 % materja niexfa, li tikkorrispondi għal-livell massimu ta 50 mikro kilogramma ta materja niexfa. Il-livell għandu jiġi aġġustat proporzjonalment skond kontenut tal-materja niexfa tal-prodott.

(

35

)   

►M9

 Diossini (is-somma ta’ dibenżo-para-diossini poliklorinati (PCDDs) u dibenżofurani polikolorinati (PCDFs), expressi bħala ekwivalenza ta tossiċità tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) permezz tal-fatturi ta’ ekwivalenza ta’ tossiċità tad-WHO (WHO-TEFs)) u s-somma tad-diossini u tal-PCBs simili għad-diossini (is-somma tal-PCDDs, PCDFs u l-poliklorobifenili (PCBs), expressi bħala ekwivalenza tossikoloġika tad-WHO permezz tad-WHO-TEFs). Id-WHO-TEFs għall-valutazzjoni tar-riskju tal-bniedem ibbażata fuq il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-esperti tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) – Programm Internazzjonali dwar is-Sikurezza Kimika (IPCS) li saret f’Ġinevra f’Ġunju 2005 (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006))Konġeneru

Valur TEF

Dibenżo-p-diossini (“PCDDs”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenżofurans (“PCDFs”)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB “simili għad-diossini” PCBs mhux orto + PCBs Mono-orto

PCBs mhux orto

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

PCBs mono-orto

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Abbrevjazzjonijiet użati: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = eża; “Hp” = etta; “O” = otta; “CDD” = klorodibenżodiossina; “CDF” = klorodibenżofuran; “CB” = klorobifenili.

 ◄

(36)   Konċentrazzjoni li joqorbu lejn l-ogħla limitu Konċentrazzjonijiet li joqorbu lejn l-ogħla limitu ikkalkolat skond is-suppożizzjoni li l-valuri kollha tal-koġeneri differenti taħt il-limitu tal-kwantifikazzjoni huma l-istess bħal tal-limitu ta kwantifikazzjoni.

(

37

)   

►M9

 Il-livell massimu espress dwar ix-xaħam mhuwiex applikabbli għall-ikel li fih inqas minn 2 % ta’ xaħam. Għal ikel li għandu inqas minn 2 % ta’ xaħam, il-livell massimu applikabbli huwa l-livell abbażi tal-prodott li jikkorrispondi mal-livell abbażi tal-prodott għall-ikel li għandu 2 % ta’ xaħam, ikkalkulat mil-livell massimu stabbilit abbażi tax-xaħam, li jużaw il-formula li ġejja:

Il-livell massimu espress abbażi tal-prodott għal ikel li fih inqas minn 2 % ta’ xaħam = livell massimu espress f’xaħam għal dak l-ikel × 0,02.

 ◄

(38)   Oġġetti ta’ l-ikel elenkati f’din il-kategorija kif definiti fil-kategoriji (a), (b), (c), (e) u (f) tal-lista fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 104/2000, għajr għal fwied tal-ħut imsemmi fil-punt 5.11.

(39)   Oġġetti tal-ikel elenkati f'din il-kategorija kif definiti fil-kategorija (b), (c) u (i) tal-lista fl-Anness 1 tar-Regolament (KE) Nru 1379/2013.

(40)   L-eżenzjoni tapplika biss għall-qamħirrun li huwa evidenti eż. permezz ta' ttikkettjar, destinazzjoni, li jkun maħsub biss għall-użu fi proċess ta' tħin niedi (produzzjoni tal-lamtu).

(41)   Fil-każ ta’ fwied tal-ħut fil-laned, il-livell massimu japplika għall-kontenut kollu tal-landa li jista’ jittiekel.

(42)   Il-livell massimu japplika għas-supplimenti ta’ l-ikel kif jinbiegħu.

(43)   Żrieragħ taż-żejt li jidħlu fl-ambitu tal-kodiċi NM 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 u l-prodotti dderivati NM 1208 ; żrieragħ tal-bettiegħ jidħlu taħt il-kodiċi ex 1207 99 .

(44)   Fil-każ li l-prodotti dderivati minnhom/ipproċessati tagħhom ikunu dderivati/pproċessati biss mill-ġewż tas-siġar ikkonċernati, il-livelli massimi kif inhuma ffissati għall-ġewż tas-siġar korrispondenti japplikaw ukoll għall-prodotti dderivati/pproċessati. F’każi oħra, l-Artikoli 2(1) u 2(2) japplikaw għall-prodotti dderivati/pproċessati.

(45)   Il-livell massimu japplika għall-estratt pur u mhux diluwit, jinkiseb fejn 1 kg tal-estratt jinkiseb minn 3 sa 4 kg tal-għeruq tal-likurizja.

(46)   Il-livell massimu għall-ħaxix bil-weraq ma japplikax għall-ħxejjex aromatiċi friski (li jaqgħu taħt in-numru tal-Kodiċi 0256000 fl-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 396/2005).

(47)   Laħam tal-muskoli mill-appendiċi u l-addome. Din id-definizzjoni teskludi ċ-ċefalotoraċi tal-krustaċej. Fil-każ tal-granċijiet u ta' krustaċej simili għall-granċijiet (Brachyura u Anomura) Laħam tal-muskoli mill-appendiċi.

(48)   Limiti ta’ konċentrazzjoni aktar baxxi huma kkalkulati fuq il-premessa li l-valuri kollha tal-erba’ sustanzi taħt il-limitu ta’ kwantifikazzjoni huma żero.

(49)   Laħam u prodotti tal-laħam li għaddew minn trattament tas-sħana li potenzjalment jirriżulta fil-formazzjoni ta’ PAH, jiġifieri xiwi jew barbecue biss.

(50)   Għal prodotti fil-bott, l-analiżi għandha ssir fuq il-kontenut kollu tal-bott. Għandhom japplikaw l-Artikoli 2(1)(c) u 2(2) dwar il-livell massimu għall-prodott kompost sħiħ.

(51)   Il-livell massimu ma japplikax għal ikel li għalih tista’ tingħata prova li l-livell ta’ melamina ogħla minn 2,5 mg/kg huwa l-konsegwenza ta’ użu awtorizzat tas-cyromazine bħala insettiċida. Il-livell ta’ melamina m’għandux jisboq il-livell ta’ cyromazine.

(52)   Għall-prodotti speċifiċi tal-kakaw u l-prodotti taċ-ċikkulata japplikaw il-punti A. 2, 3 u 4 tal-Anness I tad-Direttiva 2000/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ġunju 2000 rigward il-prodotti mill-kawkaw u miċ-ċikkulata maħsuba għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 197, 3.8.2000, p. 19).

(53)   Ammont totali ta' As(III) u As(V).

(54)   Ross, ross imfesdaq, ross mitħun u ross b'togħlija parzjali kif definit fl-Istandard 198-1995 tal-Codex.

(55)   il-livell massimu japplika għall-annimali mibjugħa mingħajr vixxeri.

(56)   fir-rigward tal-patata l-livell massimu japplika għall-patata mqaxxra.( 1 ) ĠU L 37, 13.2.1993, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

( 2 ) ĠU L 77, 16.3.2001, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 199/2006 (ĠU L 32, 4.2.2006, p. 32).

( 3 ) ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55, kif ikkoreġut bil-ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1662/2006 (ĠU L 320, 18.11.2006, p. 1).

( 4 ) Rapporti tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel, it-38 serje, Opinjoni tal-Kumiata Xentifiku għall-Ikel dwar in-nitrati u n-nitriti, p. 1, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_38.pdf

( 5 ) Rapport tal-Kumitat Xjentifiku għall-Ikel il-35 serja, Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku għall-Ikel dwar l-alfatossini, l-ochratoxin A u l-patulin, p. 45, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf

( 6 ) Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel għall-Ochratoxin A (li ġiet espressa fis-17 ta’ Settembru 1998) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out14_en.html

( 7 ) Rapporti dwar ħidmiet għall-koperazzjoni xjentifika, Ħidma 3.2.7 “Valutazzjoni tal-konsum fid-dieta ta’ l-Ochratoxin A mill-popolazzjoni ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE”, 153 p. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/task_3-2-7_en.pdf

( 8 ) ĠU L 52, 4.3.1993, p. 18.

( 9 ) Opinjoni tal-Bord Xjentifiku dwar il-kontaminanti fil-Katina Alimentari ta’ l-EFSA fuq talba tal-Kummissjoni fir-rigward ta’ l-ochratoxin A fl-ikel. http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1521.Par.0001.File.dat/contam_op_ej365_ochratoxin_a_food_en1.pdf

( 10 ) Minuti mill-120 Laqgħa tal-Kumitat Xjentifiku għall-Ikel li saret fit-8-9 ta’ Marzu 2000 fi Brussell, stqarrija mill-Minuti dwar patulin. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out55_en.pdf

( 11 ) Rapporti dwar ħidmiet għall-koperazzjoni xjentifika, Ħidma 3.2.8 “Valutazzjoni tal-konsum fid-dieta tal-Patulin mill-popolazzjoni ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/3.2.8_en.pdf

( 12 ) ĠU L 203, 12.8.2003, p. 34.

( 13 ) Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq it-tossini Fusarium Parti 1: Deoxynivalenol (DON), (expressa fit-2 ta’ Diċembru 1999) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out44_en.pdf

( 14 ) Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq it-tossini Fusarium Parti 2: Zearalenone (ZEA), (expressa fit-22 ta’ Ġunju 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out65_en.pdf

( 15 ) Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq it-tossini Fusarium Parti 3: Fumonisin B1 (FB1) (expressa fis-17 ta’ Ottubru 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out73_en.pdf

( 16 ) Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel għall-Fumonisin B1, B2 u B3 (li ġiet espressa fl-4 ta’ April 2003) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out185_en.pdf

( 17 ) Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq it-tossini Fusarium Parti 4: Nivalenol (adottata fid-19 ta’ Ottubru 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out74_en.pdf

( 18 ) Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq it-tossini Fusarium Parti 5: Tossini T-2 u HT-2 (adottata fit-30 ta’ Mejju 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out88_en.pdf

( 19 ) Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq it-tossini Fusarium Parti 6: Valutazzjoni tal-Grupp tat-tossini T-2, HT-2, nivalenol u deoxynivalenol. (adottata fis-26 ta' Frar 2002) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out123_en.pdf

( 20 ) Rapporti dwar ħidmiet tal-koperazzjoni xjentifika, Ħidma 3.2.10 “Ġbir tad-data ta’ okkorrenza dwar it-tossini tal-Fusarium fl-ikel u valutazzjoni tal-konsum fid-dieta mill-popolazzjoni ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE”. http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/task3210.pdf

( 21 ) ĠU L 234, 29.8.2006, p. 35.

( 22 ) Rapporti tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel, it-32 serje, Opinjoni tal-Kumiata Xentifiku għall-Ikel dwar “Ir-riskju potenzjali għas-saħħa ppreżentat miċ-ċomb fl-ikel u x-xorb, p. 7”, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf

( 23 ) Rapporti dwar ħidmiet għall-koperazzjoni xjentifika, Ħidma 3.2.11 “Valutazzjoni ta’ l-esponiment fid-dieta għall-arseniku, il-kadmju u l-merkurju tal-popolazzjoni ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-11_heavy_metals_report_en.pdf

( 24 ) Rapporti tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel, it-36 serje, Opinjoni tal-Kumiata Xentifiku għall-Ikel dwar il-kadmju, p. 67, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

( 25 ) Opinjoni tal-Bord Xjentifiku dwar l-aġenti ta’ kontaminazzjoni fil-Katina Alimentari ta’ l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà ta’ l-Ikel (EFSA) fuq talba tal-Kummissjoni relatata mal-merkurju u l-methylmercury fl-ikel (adottata fl-24 ta’ Frar 2004) http://www.efsa.eu.int/science/contam/contam_opinions/259/opinion_contam_01_en1.pdf

( 26 ) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/information_note_mercury-fish_12-05-04.pdf

( 27 ) Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel għar-riskji akuti mil-landa ta’ ikel fil-bottijiet (adottata fit-12 ta’ Diċembru 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out110_en.pdf

( 28 ) Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel dwar it-3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) li taġġorna l-opinjoni SCF ta’ l-1994 (adottata fit-30 ta’ Mejju 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf

( 29 ) Rapporti tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel, is-36 serje, Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel dwar it-3-monochloro-propane-1,2-diol 3-MCPD), p. 31, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

( 30 ) Rapporti dwar il-ħidmiet għall-kooperazzjoni xjentifika, Ħidma 3.2.9 “Ġbir u kollazzjoni tad-data fuq livelli tat-3-monochloropropanediol (3-MCPD) u sustanzi relatati fl-oġġetti ta’ l-ikel”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-9_final_report_chloropropanols_en.pdf

( 31 ) Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq il-valutazzjoni tar-riskji għad-dijossini u l-PCBs li jixbħu lid-dijossini fl-ikel. Aġġornament ibbażat fuq informazzjoni xjentifika ġdida disponibbli mill-adozzjoni ta’ l-opinjoni SCF tat-22 ta’ Novembru 2000 (adottata fit-30 ta’ Mejju 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out90_en.pdf

( 32 ) Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq il-valutazzjoni tar-riskji għad-dijossini u l-PCBs li jixbħu lid-dijossini fl-ikel. (adottata fit-22 ta’ Novembru 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out78_en.pdf

( 33 ) Rapporti dwar ħidmiet għall-koperazzjoni xjentifika, Ħidma 3.2.5 “Valutazzjoni tal-konsum fid-dieta tad-dijossini u tal-PCBs relatati mill-popolazzjoni ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE”, 115 p. http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub08_en.pdf

( 34 ) ĠU L 42, 14.2.2006, p. 26.

( 35 ) Opinjoni tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel fuq ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem mill-Idrokarburi Poliċikliċi Aromatiċi fl-ikel (espressa fl-4 ta’ Diċembru 2002). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out153_en.pdf

( 36 ) Valutazzjoni ta’ ċerti kontaminanti fl-ikel — rapport tal-Kumitat Konġunt ta’ l-Esperti FAO/WHO dwar l-Adittivi fl-Ikel), l-Erbgħa u Sittin laqgħa, Ruma, 8 sa 17 ta’ Frar 2005, p. 1 u p. 61.

WHO Technical Report Series, No. 930, 2006 — http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_930_eng.pdf

( 37 ) Rapporti dwar ħidmiet għall-koperazzjoni xjentifika, Ħidma 3.2.12 “Ġbir tad-data ta’ okkorrenza dwar idrokarburi aromatiċi poliċikliċi fl-ikel”. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-12_final_report_pah_en.pdf

( 38 ) Ara paġna 25 għal dan il-Ġurnal Uffiċjali.

( 39 ) ĠU L 70, 9.3.2006, p. 12.

( 40 ) Ara paġna 32 għal dan il-Ġurnal Uffiċjali

( 41 ) ĠU L 77, 16.3.2001, p. 14. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2005/4/KE (ĠU L 19, 21.1.2005, p. 50).

( 42 ) ĠU L 42, 13.2.2004, p. 16.

( 43 ) ĠU L 34, 8.2.2005, p. 15.

( 44 ) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 884/2014 tat-13 ta' Awwissu 2014 li jimponi kundizzjonijiet speċjali għar-regolamentazzjoni tal-importazzjoni ta' ċertu għalf u ikel minn ċertu pajjiżi terzi minħabba r-riskju ta' kontaminazzjoni bl-aflatossini u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1152/2009 (ĠU L 242, 14.8.2014, p. 4).

( 45 ) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm

( 46 ) Il-livell massimu għandu jiġi rivedut qabel l-1 ta’ Jannar 2016 fid-dawl ta’ tagħrif dwar l-esponiment għaċ-ċitrinina minn oġġetti oħra tal-ikel u informazzjoni aġġornata dwar it-tossiċità taċ-ċitrinina b’mod partikolari fir-rigward tal-karċinoġeniċità u l-ġenotossiċità.

( 47 ) Il-livell massimu jirreferi għal-livell ta' aċidu eruċiku, ikkalkulat skont il-livell totali ta' aċidi grassi fil-komponent ta' xaħam fl-ikel.

( 48 ) It-teħid ta' kampjuni għandu jsir f'konformità mal-punt B tal-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 401/2006 (ĠU L 70, 9.3.2006, p. 12).

L-analiżi għandha titwettaq minn eżami mikroskopiku.

( 49 ) It-total ta' 12-il alkalojda tal-ergotina: ergokristina/ergokristinina; ergotammina/ergotaminina; ergokriptina/ergokriptinina; ergometrina/ergometrinina; ergosina/ergosinina; ergokornina/ergokorninina.

( 50 ) Livelli massimi xierqa u li jistgħu jinkisbu, li jipprovdu livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem, għandhom jiġu kkunsidrati għal dawn il-kategoriji tal-ikel rilevanti qabel l-1 ta' Lulju 2017.

( 51 ) L-alkalojdi tropaniċi msemmija huma l-atropina u l-iskopolamina. L-atropina hija taħlita raċemika ta' (-)-joxjamina u (+)-joxjamina li minnha l-enantjomeru (-)-joxjamina biss juri attività antikolinerġika. Billi, minħabba raġunijiet analitiċi, mhux dejjem ikun possibbli li wieħed jiddistingwi bejn l-enantjomeri tal-joxjamina, il-livelli massimi huma stabbiliti għall-atropina u għall-iskopolamina.

( 52 ) Il-preparati botaniċi huma preparati miksuba minn materjali botaniċi (eż. partijiet sħaħ ta' pjanti, pjanti frammentati jew maqtugħa) b'diversi modi (eż. l-ippressar, l-għasir, l-estrazzjoni, l-frazzjonament, id-distillazzjoni, il-konċentrazzjoni, it-tnixxif u l-fermentazzjoni). Din id-definizzjoni tinkludi pjanti imfarrka jew mitħuna, partijiet ta' pjanti, alka, faqqiegħ, likeni, tinturi, estratti, żjut essenzali (minbarra ż-żjut veġetali msemmija fil-punt 6.1.1), sugi espressi u efużjonijiet proċessati.

( 53 ) Il-livell massimu ma japplikax għal supplimenti tal-ikel li fihom żjut veġetali. Iż-żjut veġetali użati bħala ingredjent fis-supplimenti tal-ikel għandhom jikkonformaw mal-livell massimu stabbilit fil-punt 6.1.1.

( 54 ) Fir-rigward tal-frott, il-ħxejjex u ċ-ċereali, issir referenza għall-oġġetti ta l-ikel elenkati fil-kategorija rilevanti kif definita fir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta Frar 2005 dwar livelli massimi ta residwi ta pestiċidi ġewwa jew fuq l-ikel u l-għalf ta oriġini mill-pjanti jew l-annimali u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1) kif emendata l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 178/2006 (ĠU L 29, 2.2.2006, p. 3). Dan ifisser, inter alia, li l-buckwheat (Fagopyrum sp) huwa inkluż maċ-ċereali u l-prodotti tal-buckwheat huma inklużi mal-“prodotti taċ-ċereali”. ►M3   Ġewż tas-siġar mhumiex koperti mil-livell massimu għall-frott. ◄

( 55 ) Il-livelli massimi ma japplikawx għall-ispinaċi frisk li huwa soġġett għall-ipproċessar u li huwa direttament trasportat bl-ingrossa mill-għalqa sa l-impjant ta l-ipproċessar.

( 56 ) L-oġġetti tal-ikel elenkati f'din il-kategorija kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar ikel maħsub għat-trabi u t-tfal żgħar, ikel għal skopijiet mediċi speċjali, u bħala sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 92/52/KEE, id-Direttivi tal-Kummissjoni 96/8/KE, 1999/21/KE, 2006/125/KE u 2006/141/KE, id-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 41/2009 u (KE) Nru 953/2009 (ĠU L 181, 29.6.2013, p. 35).

( 57 ) Il-livell massimu jirreferi għall-prodotti lesti għall-użu (mqiegħda fis-suq bħala tali jew kostitwiti mill-ġdid kif avżat mill-fabbrikant).

( 58 ►M5  Il-livelli massimi jirriferu għall-parti li tittiekel tal-ġewż tal-art (il-karawett) u tal-ġewż tas-siġar. Jekk jiġu analizzati l-ġewż tal-art (il-karawett) u l-ġewż tas-siġar “bil-qoxra”, wieħed jista’ jassumi meta jiġi kkalkolat il-kontenut tal-alfatossini li l-kontaminazzjoni kollha tinsab fil-parti li tittiekel ħlief fil-każ tal-ġewż tal-Brażil. ◄

( 59 ) Oġġetti ta l-ikel elenkati fdin il-kategorija kif inhuma definiti mir-Regolament (KE) Nru. 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta April 2004 li jistabbilixxi regoli speċifiċi ta iġjene għal ikel li joriġina mill-annimali (ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22).

( 60 ) Il-livelli massimi jirreferu għall-materja niexfa. Il-materja niexfa tiġi osservata skond ir-Regolament (KE) Nru. 401/2006.

( 61 ) Il-livell massimu jirreferi fil-każ tal-ħalib u prodotti tal-ħalib, għall-prodotti li huma lesti għall-użu (li jinbiegħu hekk kif inhuma jew rikostitwiti kif indikat mill-manufattur) u fil-każ ta prodotti oħrajn li mhumiex ħalib jew prodotti tagħhom, għall-materja niexfa. Il-materja niexfa hija osservata skond ir-Regolament (KE) Nru 401/2006.

( 62 ) L-inbid u l-inbid spumanti kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79,(KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671).

( 63 ) Il-livell massimu japplika għall-prodotti li huma prodotti mill-ħsad ta l-2005 l quddiem.

( 64 ) L-oġġetti tal-ikel elenkati f'din il-kategorija kif defniti fir-Regolament (UE) Nru 251/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 ta' Frar 2014 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91 (ĠU L 84, 20.3.2014, p. 14).

( 65 ) Oġġetti ta l-ikel elenkati fdin il-lista li huma definiti fid-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE ta l-20 ta Diċembru 2001 fir-rigward tal-meraq tal-frott u ċerti prodotti simili maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem (ĠU L 10, 12.1.2002, p. 58).

( 66 ) Oġġetti ta l-ikel fdin il-kategorija kif definiti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89 tad-29 ta Mejju 1989 li jistabbilxxu regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta xarbiet ta spirti (ĠU L 160, 12.6.1989, p. 1) kif emendat l-aħħar mill-Protokoll li jikkonċerna l-arranġamenti għall-ammissjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea.

( 67 ) It-trabi u t-tfal żgħar kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar ikel maħsub għat-trabi u t-tfal żgħar, ikel għal skopijiet mediċi speċjali, u bħala sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 92/52/KEE, id-Direttivi tal-Kummissjoni 96/8/KE, 1999/21/KE, 2006/125/KE u 2006/141/KE, id-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 41/2009 u (KE) Nru 953/2009 (ĠU L 181, 29.6.2013, p. 35).

( 68 ) Għar-raġunijiet ta l-applikazzjoni tal-livelli massimi għad-deoxynivalenol, zearalenone, tossini T-2 u HT-2 stabbiliti fil-punti 2.4, 2.5 u 2.7 ir-ross mhux inkluż bħala “ċereali” u l-prodotti tar-ross mhumiex inklużi bħala “prodotti taċ-ċereali”.

( 69 ) Il-livell massimu japplika għaċ-ċereali mhux ipproċessati mqiegħda fis-suq għall-ipproċessar ta l-ewwel stadju.

“L-ipproċessar tal-ewwel stadju” ifisser kull trattament fiżiku jew termali, li mhux tnixxif, tal-qamħa jew fuqha. Il-proċeduri tat-tindif, inkluż it-togħrik, tal-issortjar u tat-tnixxif mhumiex meqjusa bħala “pproċessar tal-ewwel stadju” minħabba li l-qalba tal-qamħa tinżamm intatta wara t-tindif u l-issortjar.

It-togħrik huwa t-tindif taċ-ċereali billi jiġi bbraxxjat jew jingħorok b'mod vigoruż.

F'każ li t-togħrik isir fil-preżenza tal-iskleroti tal-ergotina, iċ-ċereali jridu jgħaddu minn stadju ta' tindif qabel it-togħrik. Dan t-togħrik, li jsir flimkien ma' aspiratur tat-trab, jiġi segwit minn issortjar ibbażat fuq il-kulur qabel it-tħin.

Sistemi integrati ta' produzzjoni u pproċessar tfisser sistemi fejn il-lottijiet kollha li deħlin ta' ċereali jitnaddfu, jiġu ssortjati u pproċessati fl-istess stabbiliment. F'tali sistemi integrati ta' produzzjoni u pproċessar, il-livell massimu japplika għaċ-ċereali mhux ipproċessati wara t-tindif u l-issortjar iżda qabel l-ipproċessar tal-ewwel stadju.

L-operaturi tan-negozju tal-ikel għandhom jiżguraw il-konformità permezz tal-proċedura tal-HACCP tagħhom fejn, permezz tagħha, f'dan punt kritiku ta' kontroll tiġi stabbilita u implimentata proċedura effettiva ta' monitoraġġ.

( 70 ) Il-livell massimu japplika għaċ-ċereali mill-ħsad u miġburin, mis-snin ta tqegħid fis-suq ta l-2005/2006, skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 824/2000 tad-19 ta April 2000 li jistabbilixxi proċeduri għall-ġbir taċ-ċereali mill-aġenziji ta intervent u jistpula metodi ta analiżi għall-osservanza tal-kwalità taċ-ċereali (ĠU L 100, 20.4.2000, p. 31) kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1068/2005 (ĠU L 174, 7.7.2005, p. 65).

( 71 ) Il-livell massimu għandu japplika mill-1 ta’ Ottubru 2007.

( 72 ) Għaġin (imnixxef) ifisser għaġin bkontenut ta ilma ta bejn wieħed u ieħor 12 %.

( 73 ) Il-livell massimu għandu japplika mill-1 ta Ottubru 2007.

( 74 ) Il-ħut elenkat fdin il-kategorija kif inhuma definiti fil-kategorija (a), bl-esklużjoni tal-fwied tal-ħut li jaqgħu taħt il-kodiċi CN 0302 70 00 , tal-lista fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 (ĠU L 17, 21.1.2000, p. 22.) kif emendat l-aħħar mill-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika Estona, ir-Repubblika taċ-Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta l-Ungerija, ir-Repubblika ta Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka u l-aġġustamenti lit-Trattati li fuqhom hija fondata l-Unjoni Ewropea (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33). Fil-każ ta oġġetti ta l-ikel li huma mnixxfin, dilwiti, pproċessati u/jew komposti japplikaw l-Artikolu 2(1) u 2(2).

( 75 ) Fejn ħut huwa maħsub biex jittikel sħiħ, il-livell massimu għandu jgħodd għall-ħut sħiħ.

( 76 ) L-oġġetti tal-ikel li jaqgħu fil-kategoriji (c) u (i) tal-lista fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 1), kif inhu xieraq (speċi kif elenkati fl-entrata rilevanti). Fil-każ ta oġġetti tal-ikel li huma mnixxfin, dilwiti, pproċessati u/jew komposti japplika l-Artikolu 2(1) u 2(2). Fil-każ tal-Pecten maximus, il-livell massimu japplika biss għall-muskolu adduttur u għall-gonadi.

( 77 ) Il-livell massimu japplika wara l-ħasil tal-frott u l-ħaxix u s-separazzjoni tal-parti li tittiekel.

( 78 ) Il-livell massimu jirreferi għall-prodott kif jinbiegħ.

( 79 ) Il-livell massimu jingħata għall-prodott likwidu li fih 40 % materja niexfa, li tikkorrispondi għal-livell massimu ta 50 mikro kilogramma ta materja niexfa. Il-livell għandu jiġi aġġustat proporzjonalment skond kontenut tal-materja niexfa tal-prodott.

( 80 ) Diossini (is-somma ta’ dibenżo-para-diossini poliklorinati (PCDDs) u dibenżofurani polikolorinati (PCDFs), expressi bħala ekwivalenza ta tossiċità tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) permezz tal-fatturi ta’ ekwivalenza ta’ tossiċità tad-WHO (WHO-TEFs)) u s-somma tad-diossini u tal-PCBs simili għad-diossini (is-somma tal-PCDDs, PCDFs u l-poliklorobifenili (PCBs), expressi bħala ekwivalenza tossikoloġika tad-WHO permezz tad-WHO-TEFs). Id-WHO-TEFs għall-valutazzjoni tar-riskju tal-bniedem ibbażata fuq il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-esperti tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) – Programm Internazzjonali dwar is-Sikurezza Kimika (IPCS) li saret f’Ġinevra f’Ġunju 2005 (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006))

Diossini (is-somma ta’ dibenżo-para-diossini poliklorinati (PCDDs) u dibenżofurani polikolorinati (PCDFs), expressi bħala ekwivalenza ta tossiċità tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) permezz tal-fatturi ta’ ekwivalenza ta’ tossiċità tad-WHO (WHO-TEFs)) u s-somma tad-diossini u tal-PCBs simili għad-diossini (is-somma tal-PCDDs, PCDFs u l-poliklorobifenili (PCBs), expressi bħala ekwivalenza tossikoloġika tad-WHO permezz tad-WHO-TEFs). Id-WHO-TEFs għall-valutazzjoni tar-riskju tal-bniedem ibbażata fuq il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-esperti tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) – Programm Internazzjonali dwar is-Sikurezza Kimika (IPCS) li saret f’Ġinevra f’Ġunju 2005 (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006))Konġeneru

Valur TEF

Dibenżo-p-diossini (“PCDDs”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenżofurans (“PCDFs”)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB “simili għad-diossini” PCBs mhux orto + PCBs Mono-orto

PCBs mhux orto

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

PCBs mono-orto

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Abbrevjazzjonijiet użati: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = eża; “Hp” = etta; “O” = otta; “CDD” = klorodibenżodiossina; “CDF” = klorodibenżofuran; “CB” = klorobifenili.

 ◄

( 81 ) Konċentrazzjoni li joqorbu lejn l-ogħla limitu Konċentrazzjonijiet li joqorbu lejn l-ogħla limitu ikkalkolat skond is-suppożizzjoni li l-valuri kollha tal-koġeneri differenti taħt il-limitu tal-kwantifikazzjoni huma l-istess bħal tal-limitu ta kwantifikazzjoni.

( 82 ) Il-livell massimu espress dwar ix-xaħam mhuwiex applikabbli għall-ikel li fih inqas minn 2 % ta’ xaħam. Għal ikel li għandu inqas minn 2 % ta’ xaħam, il-livell massimu applikabbli huwa l-livell abbażi tal-prodott li jikkorrispondi mal-livell abbażi tal-prodott għall-ikel li għandu 2 % ta’ xaħam, ikkalkulat mil-livell massimu stabbilit abbażi tax-xaħam, li jużaw il-formula li ġejja:

Il-livell massimu espress dwar ix-xaħam mhuwiex applikabbli għall-ikel li fih inqas minn 2 % ta’ xaħam. Għal ikel li għandu inqas minn 2 % ta’ xaħam, il-livell massimu applikabbli huwa l-livell abbażi tal-prodott li jikkorrispondi mal-livell abbażi tal-prodott għall-ikel li għandu 2 % ta’ xaħam, ikkalkulat mil-livell massimu stabbilit abbażi tax-xaħam, li jużaw il-formula li ġejja:

Il-livell massimu espress abbażi tal-prodott għal ikel li fih inqas minn 2 % ta’ xaħam = livell massimu espress f’xaħam għal dak l-ikel × 0,02.

 ◄

( 83 ) Oġġetti ta’ l-ikel elenkati f’din il-kategorija kif definiti fil-kategoriji (a), (b), (c), (e) u (f) tal-lista fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 104/2000, għajr għal fwied tal-ħut imsemmi fil-punt 5.11.

( 84 ) Oġġetti tal-ikel elenkati f'din il-kategorija kif definiti fil-kategorija (b), (c) u (i) tal-lista fl-Anness 1 tar-Regolament (KE) Nru 1379/2013.

( 85 ) L-eżenzjoni tapplika biss għall-qamħirrun li huwa evidenti eż. permezz ta' ttikkettjar, destinazzjoni, li jkun maħsub biss għall-użu fi proċess ta' tħin niedi (produzzjoni tal-lamtu).

( 86 ) Fil-każ ta’ fwied tal-ħut fil-laned, il-livell massimu japplika għall-kontenut kollu tal-landa li jista’ jittiekel.

( 87 ) Il-livell massimu japplika għas-supplimenti ta’ l-ikel kif jinbiegħu.

( 88 ) Żrieragħ taż-żejt li jidħlu fl-ambitu tal-kodiċi NM 1201 , 1202 , 1203 , 1204 , 1205 , 1206 , 1207 u l-prodotti dderivati NM 1208 ; żrieragħ tal-bettiegħ jidħlu taħt il-kodiċi ex 1207 99 .

( 89 ) Fil-każ li l-prodotti dderivati minnhom/ipproċessati tagħhom ikunu dderivati/pproċessati biss mill-ġewż tas-siġar ikkonċernati, il-livelli massimi kif inhuma ffissati għall-ġewż tas-siġar korrispondenti japplikaw ukoll għall-prodotti dderivati/pproċessati. F’każi oħra, l-Artikoli 2(1) u 2(2) japplikaw għall-prodotti dderivati/pproċessati.

( 90 ) Il-livell massimu japplika għall-estratt pur u mhux diluwit, jinkiseb fejn 1 kg tal-estratt jinkiseb minn 3 sa 4 kg tal-għeruq tal-likurizja.

( 91 ) Il-livell massimu għall-ħaxix bil-weraq ma japplikax għall-ħxejjex aromatiċi friski (li jaqgħu taħt in-numru tal-Kodiċi 0256000 fl-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 396/2005).

( 92 ) Laħam tal-muskoli mill-appendiċi u l-addome. Din id-definizzjoni teskludi ċ-ċefalotoraċi tal-krustaċej. Fil-każ tal-granċijiet u ta' krustaċej simili għall-granċijiet (Brachyura u Anomura) Laħam tal-muskoli mill-appendiċi.

( 93 ) Limiti ta’ konċentrazzjoni aktar baxxi huma kkalkulati fuq il-premessa li l-valuri kollha tal-erba’ sustanzi taħt il-limitu ta’ kwantifikazzjoni huma żero.

( 94 ) Laħam u prodotti tal-laħam li għaddew minn trattament tas-sħana li potenzjalment jirriżulta fil-formazzjoni ta’ PAH, jiġifieri xiwi jew barbecue biss.

( 95 ) Għal prodotti fil-bott, l-analiżi għandha ssir fuq il-kontenut kollu tal-bott. Għandhom japplikaw l-Artikoli 2(1)(c) u 2(2) dwar il-livell massimu għall-prodott kompost sħiħ.

( 96 ) Il-livell massimu ma japplikax għal ikel li għalih tista’ tingħata prova li l-livell ta’ melamina ogħla minn 2,5 mg/kg huwa l-konsegwenza ta’ użu awtorizzat tas-cyromazine bħala insettiċida. Il-livell ta’ melamina m’għandux jisboq il-livell ta’ cyromazine.

( 97 ) Għall-prodotti speċifiċi tal-kakaw u l-prodotti taċ-ċikkulata japplikaw il-punti A. 2, 3 u 4 tal-Anness I tad-Direttiva 2000/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ġunju 2000 rigward il-prodotti mill-kawkaw u miċ-ċikkulata maħsuba għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 197, 3.8.2000, p. 19).

( 98 ) Ammont totali ta' As(III) u As(V).

( 99 ) Ross, ross imfesdaq, ross mitħun u ross b'togħlija parzjali kif definit fl-Istandard 198-1995 tal-Codex.

( 100 ) il-livell massimu japplika għall-annimali mibjugħa mingħajr vixxeri.

( 101 ) fir-rigward tal-patata l-livell massimu japplika għall-patata mqaxxra.

Top