Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1013-20180101

Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l- 14 ta' Ġunju 2006 dwar vjeġġi ta' skart

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01

02006R1013 — MT — 01.01.2018 — 012.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT (KE) Nru 1013/2006 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta' l-14 ta' Ġunju 2006

dwar vjeġġi ta' skart

(ĠU L 190 12.7.2006, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1379/2007 tas-26 ta’ Novembru 2007

  L 309

7

27.11.2007

►M2

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 669/2008 tal-15 ta' Lulju 2008

  L 188

7

16.7.2008

►M3

REGOLAMENT (KE) Nru 219/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-11 ta' Marzu 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M4

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 308/2009 tal-15 ta' April 2009

  L 97

8

16.4.2009

►M5

DIRETTIVA 2009/31/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL Test b’rilevanza għaż-ŻEE tat-23 ta’ April 2009

  L 140

114

5.6.2009

►M6

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 413/2010 tat-12 ta’ Mejju 2010

  L 119

1

13.5.2010

►M7

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 664/2011 tal-11 ta’ Lulju 2011

  L 182

2

12.7.2011

►M8

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 135/2012 tas-16 ta’ Frar 2012

  L 46

30

17.2.2012

►M9

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 255/2013 tal-20 ta’ Marzu 2013

  L 79

19

21.3.2013

►M10

REGOLAMENT (UE) Nru 1257/2013 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-20 ta’ Novembru 2013

  L 330

1

10.12.2013

►M11

REGOLAMENT (UE) Nru 660/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-15 ta’ Mejju 2014

  L 189

135

27.6.2014

►M12

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1234/2014 tat-18 ta’ Novembru 2014

  L 332

15

19.11.2014

►M13

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2002 tal-10 ta' Novembru 2015

  L 294

1

11.11.2015


Ikkoreġut b'

►C1

Rettifika, ĠU L 299, 8.11.2008, p.  50 (1379/2007)

►C2

Rettifika, ĠU L 334, 13.12.2013, p.  46 (1013/2006)

►C3

Rettifika, ĠU L 277, 22.10.2015, p.  61 (1013/2006)
▼B

REGOLAMENT (KE) Nru 1013/2006 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta' l-14 ta' Ġunju 2006

dwar vjeġġi ta' skartTITOLU I

KAMP TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi proċeduri u reġimi ta' kontroll għall-vjeġġi ta' l-iskart, skond l-oriġini, id-destinazzjoni u r-rotta tal-vjaġġ, it-tip ta' skart trasportat u t-tip ta' trattament li għandu jiġi applikat fuq l-iskart fid-destinazzjoni tiegħu.

2.  Dan ir-Regolament għandu japplika għal vjeġġi ta' skart:

(a) bejn l-Istati Membri, fil-Komunità jew bi transitu f'pajjiżi terzi;

(b) importati fil-Komunità minn pajjiżi terzi;

(ċ) esportati mill-Komunità lejn pajjiżi terzi;

(d) fi transitu fil-Komunità, fi triqithom minn, u lejn, pajjiżi terzi.

3.  Dan li ġej għandu jkun eskluż mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament:

(a) il-ħatt għal fuq ix-xatt ta' skart, inkluż ilma skart u residwi, ġenerat mill-operazzjoni normali ta' bastimenti u ta' pjattaformi ta' fuq il-baħar bil-kundizzjoni li tali skart ikun suġġett għar-rekwiżiti tal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis mill-Bastimenti, 1973, kif modifikata bil-Protokoll tal-1978 relatat ma' dan (Marpol 73/78), jew strumenti internazzjonali li jorbtu oħrajn;

(b) skart iġġenerat fuq vetturi, ferroviji, ajruplani u bastimenti, sakemm l-imsemmi skart ikun skarikat sabiex ikun irkuprat jew jintrema;

(ċ) vjeġġi ta' skart radjuattiv kif definit fl-Artikolu 2 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/3/Euratom tat-3 ta' Frar 1992 dwar is-sorveljanza u l-kontroll ta' spedizzjonijiet ta' skart radjuattiv bejn l-Istati Membri u bejn u l'barra mill-Komunità ( 1 );

(d) vjeġġi li huma suġġetti għar-rekwiżiti ta' approvazzjoni tar-Regolament (KE) Nru. 1774/2002;

(e) il-vjeġġi ta' skart imsemmi fil-punt 1(b) (ii), (iv) u (v) ta' l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2006/12/KE, fejn dak il-vjeġġ ikun diġa' kopert minn leġiżlazzjoni oħra tal-Komunità li jkun fiha diżpożizzjonijiet simili;

(f) vjeġġi ta' skart mill-Atlantiku lejn il-Komunità li jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-Protokoll dwar il-Protezzjoni ta' l-Ambjent tat-Trattat ta' l-Antartiku (1991);

(g) importazzjonijiet lejn il-Komunità ta' skart ġenerat minn forzi armati jew minn organizzazzjonijiet ta' għajnuna f'sitwazzjonijiet ta' kriżi, ta' stabbiliment tal-paċi jew ta' żamma tal-paċi fejn tali skart jiġi trasportat, mill-forzi armati jew mill-organizzazzjonijiet umanitarji konċernati jew f'isimhom, direttament jew indirettament lejn il-pajjiż tad-destinazzjoni. F'każijiet bħal dawn kwalunkwe awtorità kompetenti tad-destinazzjoni fil-Komunità għandhom jiġu infurmati minn qabel dwar il-ġarr u d-destinazzjoni tiegħu;

▼M5

(h) vjeġġi ta’ CO2 għall-finijiet tal-ħżin ġeoloġiku konformement mad-Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonju] ( 2 );

▼M10

(i) bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Stat Membru li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tar- Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 3 ).

▼B

4.  Vjeġġi ta' skart mill-Antartiku għal pajjiżi barra l-Komunità, li jittransitaw mill-Komunità, għandhom ikunu suġġetti għall-Artikoli 36 u 49.

5.  Vjeġġi ta' skart esklussivament fi Stat Membru għandhom ikunu suġġetti biss għall-Artikolu 33.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament:

1) “skart” huwa kif definit fl-Artikolu 1(1)(a) tad-Direttiva 2006/12/KE;

2) “skart perikoluż” huwa kif definit fl-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE tat-12 ta' Diċembru 1991 dwar skart perikoluż ( 4 );

3) “taħlita ta' skart” tfisser skart li jirriżulta minn taħlit intenzjonat jew mhux intenzjonat ta' żewġ tipi differenti jew aktar ta' skart u li għal liema taħlita ma teżistix entrata waħdanija fl-Annessi III, IIIB, IV u IVA. Skart trasportat fi vjeġġ wieħed ta' skart, li jikkonsisti f'żewġ tipi jew aktar ta' skart, fejn kull skart huwa separat, mhuwiex taħlita ta' skart;

4) “rimi” huwa kif definit fl-Artikolu 1(1)(e) tad-Direttiva 2006/12/KE;

5) “rimi temporanju” tfisser l-operazzjonijiet ta' rimi D 13 sa D 15 kif definiti fl-Anness II A mad-Direttiva 2006/12/KE;

6) “rkupru” huwa kif definit fl-Artikolu 1(1)(f) tad-Direttiva 2006/12/KE;

7) “rkupru temporanju” tfisser l-operazzjonijiet ta' rkupru R 12 u R 13 kif definiti fl-Anness IIB mad-Direttiva 2006/12/KE;

▼M11

7a) “użu mill-ġdid” tfisser kif definit fl-Artikolu 3(13) tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 5 );

▼B

8) “maniġġar ambjentalment san” tfisser it-teħid tal-passi prattikabbli kollha sabiex jiġi żgurat li l-iskart ikun maniġġat b'mod li jipproteġi s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent kontra effetti ħżiena li jistgħu jirriżultaw minn tali skart;

9) “produttur” huwa kwalunkwe persuna li l-attivitajiet tagħha jipproduċu l-iskart (produttur oriġinali) u/jew kwalunkwe persuna li tagħmel operazzjonijiet ta' proċessar preventiv, ta' taħlit jew operazzjonijiet oħrajn li jirriżultaw f'bidla fin-natura jew fil-kompożizzjoni ta' dan l-iskart (produttur ġdid) (kif definit fl-Artikolu 1(1)(b) tad-Direttiva 2006/12/KE);

10) “detentur” huwa l-produttur ta' l-iskart jew il-persuna fiżika jew ġuridika li għandha l-pussess tiegħu (u kif definit fl-Artikolu 1(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/12/KE);

11) “kollettur” huwa kwalunkwe persuna li twettaq ġbir ta' skart kif definit fl-Artikolu 1(1)(g) tad-Direttiva 2006/12/KE;

12) “negozjant” huwa kwalunkwe persuna li taġixxi fir-rwol ta' prinċipal sabiex tixtri u sussegwentement tbiegħ skart, inklużi tali negozjanti li ma jieħdux pussess fiżiku ta' l-iskart, u kif imsemmi fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 2006/12/KE;

13) “sensar” huwa kwalunkwe persuna li torganizza l-irkupru jew ir-rimi ta' skart f'isem ħaddieħor, inklużi dawk is-sensara li ma jieħdux pussess fiżiku ta' iskart, kif imsemmi fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 2006/12/KE;

14) “destinatarju” tfisser il-persuna jew l-impriża taħt il-ġurisdizzjoni tal-pajjiż tad-destinazzjoni li lilhom jiġi trasportat l-iskart għall-irkupru jew għar-rimi;

15) “notifikatur” tfisser:

(a) fil-każ ta' vjeġġ li joriġina minn Stat Membru, kull persuna fiżika jew ġuridika taħt il-ġurisdizzjoni ta' dak l-Istat Membru li jkollha l-intenzjoni li twettaq vjeġġ ta' skart jew li għandha l-intenzjoni li tqabbad lil min iwettaq vjeġġ ta' skart u li lilha jiġi assenjat id-dover tan-notifika. In-notifikatur huwa waħda mill-persuni jew korpi elenkati hawn taħt, magħżul skond il-grad stabbilit f'din il-lista:

(i) il-produttur oriġinali; jew

(ii) il-produttur liċenzjat ġdid li jwettaq operazzjonijiet qabel il-vjeġġ; jew

(iii) kollettur liċenzjat li, minn kwantitajiet żgħar varji ta' l-istess tip ta' skart miġbur minn varjetà ta' fonti, ġabar il-vjeġġ li għandu jibda minn lok wieħed notifikat; jew:

(iv) negozjant reġistrat, li ġie awtorizzat bil-miktub mill-produttur oriġinali, l-produttur ġdid jew l-kollettur liċenzjat speċikati fil-punti (i), (ii) u (iii) sabiex jaġixxi f'ismu bħala notifikatur;

(v) sensar reġistrat awtorizzat bil-miktub mill-produttur oriġinali, l-produttur ġdid jew il-kollettur liċenzjat speċifikati fil-punti (i), (ii) u (iii) sabiex jaġixxi f'ismu bħala notifikatur;

(vi) fejn il-persuni kollha speċifikati fil-punti (i), (ii), (iii), (iv) u (v) jekk applikabbli, mhumiex magħrufa jew huma insolventi, id-detentur.

Jekk notifikatur speċifikat fil-punti (iv) jew (v) jonqos milli jwettaq xi wieħed mill-obbligi ta' teħid lura stabbiliti fl-Artikoli 22 sa 25, il-produttur oriġinali jew il-produttur ġdid jew il-kollettur liċenzjat speċifikati fil-punti (i), (ii) jew (iii) rispettivament li awtorizza dak in-negozjant jew sensar sabiex jaġixxi f'ismu għandu jitqies bħala n-notifikatur għall-finijiet ta' l-imsemmija obbligi ta' teħid lura. F'cirkustanzi ta' vjeġġi illegali notifikati minn negozjant jew sensar speċifikat fil-punti (iv) jew (v), il-persuna speċifikata fil-punti (i), (ii) jew (iii) li awtorizzat dak in-negozjant jew sensar sabiex jaġixxi f'isimha għandha titqies bħala n-notifikatur għall-finijiet ta' dan ir-Regolament;

(b) fil-każ ta' importazzjoni bejn il-Komunità jew ta' transitu mill-Komunità ta' skart li ma joriġinax fi Stat Membru, kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, minn dawn li ġejjin, taħt il-ġurisdizzjoni ta' dak il-pajjiż tad-dispaċċ li għandha l-intenzjoni li twettaq vjeġġ ta' skart jew li għandha l-intenzjoni li tqabbad lil min iwettaq vjeġġ ta' skart jew li qabbdet lil min wettaq vjeġġ ta' skart, li tkun:

(i) il-persuna nominata mil-liġi tal-pajjiż tad-dispaċċ, jew; fl-assenza ta' tali nomina,

(ii) id-detentur fiż-żmien li saret l-esportazzjoni;

16) “Konvenzjoni ta' Basel” tfisser il-Konvenzjoni ta' Basel tat-22 ta' Marzu 1989 dwar il-kontroll ta' movimenti transkonfinali ta' skart perikoluż u r-rimi tiegħu;

17) “Deċiżjoni ta' l-OECD” tfisser id-Deċiżjoni C(2001)107/Finali tal-Kunsill ta' l-OECD li tikkonċerna d-Deċiżjoni C(92)39/Finali dwar il-kontroll ta' movimenti transkonfinali ta' skart destinat għal operazzjonijiet ta' rkupru;

18) “awtorità kompetenti” tfisser:

(a) fil-każ ta' Stati Membri, il-korp nominat mill-Istat Membru konċernat skond l-Artikolu 53; jew

(b) fil-każ ta' Stat mhux Membru, li huwa Parti għall-Konvenzjoni ta' Basel, il-korp nominat minn dak il-pajjiż bħala l-awtorità kompetenti għall-finijiet ta' dik il-Konvenzjoni skond l-Artikolu 5 tagħha; jew

(ċ) fil-każ ta' kwalunkwe pajjiż mhux imsemmi f'(a) jew (b), il-korp li jkun nominat bħala l-awtorità kompetenti mill-pajjiż jew ir-reġjun konċernat jew, fl-assenza ta' tali nominazzjoni, l-awtorità regolatorja għal dak il-pajjiż jew reġjun, skond il-każ, li għandha ġurisdizzjoni fuq vjeġġi ta' skart għal irkupru jew rimi jew transitu, skond kif ikun il-każ;

19) “awtorità kompetenti tad-dispaċċ” tfisser l-awtorità kompetenti għaż-żona li minnha jibda jew huwa ippjanat li jibda vjeġġ;

20) “awtorità kompetenti tad-destinazzjoni” tfisser l-awtorità kompetenti għaż-żona li fiha jasal jew huwa ppjanat li jasal il-vjeġġ, jew li fiha l-iskart jitgħabba qabel l-irkupru jew ir-rimi f'żona li ma hija taħt il-ġurisdizzjoni nazzjonali ta' l-ebda pajjiż;

21) “awtorità kompetenti ta' transitu” tfisser l-aworità kompetenti ta' kwalunkwe pajjiż barra dak ta' l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ jew tad-destinazzjoni li minnha jgħaddi jew huwa ippjanat li jgħaddi l-vjeġġ;

22) “pajjiż tad-dispaċċ” tfisser kwalunkwe pajjiż li minnu jibda jew huwa ippjanat li jibda vjeġġ ta' skart.

23) “pajjiż tad-destinazzjoni” tfisser kwalunkwe pajjiż li fih jasal jew ikun ippjanat li jasal vjeġġ ta' skart għall-irkupru jew għar-rimi hemmhekk, jew għall-iskop ta' tagħbija qabel irkupru jew rimi f'żona li ma hija taħt il-ġurisdizzjoni nazzjonali ta' l-ebda pajjiz;

24) “pajjiż ta' transitu” tfisser kwalunkwe pajjiż, barra l-pajjiż tad-dispaċċ jew destinazzjoni, li minnu jgħaddi jew huwa ppjanat li jgħaddi vjeġġ ta' skart;

25) “żona taħt il-ġurisdizzjoni nazzjonali ta' pajjiż” tfisser kwalunkwe art jew żona tal-baħar li fiha Stat jeżerċita responsabbiltà amministrattiva u regolatorja skond il-liġi internazzjonali fir-rigward tal-protezzjoni tas-saħħa umana jew ta' l-ambjent;

26) “pajjiżi u territorji barranin” tfisser il-pajjiżi u territorji barranin kif elenkati fl-Anness 1A mad-Deċiżjoni 2001/822/KE;

27) “uffiċċju doganali ta' l-esportazzjoni mill-Komunità” huwa l-uffiċċju doganali kif definit fl-Artikolu 161(5) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità ( 6 );

28) “uffiċċju doganali tal-ħruġ mill-Komunità” huwa l-uffiċċju doganali kif definit fl-Artikolu 793(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru. 2454/93 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2913/92 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità ( 7 );

29) “uffiċċju doganali tad-dħul fil-Komunità” huwa l-uffiċċju doganali fejn l-iskart miġjub fit-territorju doganali tal-Komunità jittieħed skond l-Artikolu 38(1) tar-Regolament (KEE) Nru. 2913/92;

30) “importazzjoni” tfisser kwalunkwe dħul ta' skart fil-Komunità iżda eskluż it-transitu mill- Komunità;

31) “esportazzjoni” tfisser l-azzjoni tat-tluq ta' skart mill-Komunità iżda eskluż it-transitu fil-Komunità;

32) “transitu” tfisser vjeġġ ta' skart jew vjeġġ ippjanat ta' skart minn pajjiżi wieħed jew aktar barra l-pajjiż tad-dispaċċ jew tad-destinazzjoni;

33) “trasport” tfisser il-ġarr ta' skart bit-triq, ferrovija, ajru, baħar jew kanali interni;

34) “vjeġġ” tfisser it-trasport ta' skart destinat għal irkupru jew rimi li huwa ppjanat jew li jseħħ:

(a) bejn pajjiż u pajjiż ieħor; jew

(b) bejn xi pajjiż u pajjiżi u territorji barranin jew żoni oħrajn, taħt il-protezzjoni ta' dan ta' dak il-pajjiż; jew

(ċ) bejn xi pajjiż u kwalunkwe żona ta' art li mhijiex parti ta' xi pajjiż skond il-liġi internazzjonali; jew

(d) bejn xi pajjiż u l-Antartiku; jew

(e) minn xi pajjiż u li jgħaddi minn xi waħda miż-żoni msemmija hawn fuq; jew

(f) f'xi pajjiż u li jgħaddi minn xi waħda miż-ż-żoni msemmija hawn fuq u li jibda u jispiċċa fl-istess pajjiż; jew

(g) minn xi żona ġeografika li mhijiex taħt il-ġurisdizzjoni ta' xi pajjiż, lejn pajjiz;

35) “vjeġġ illegali” tfisser kwalunkwe vjeġġ ta' skart li jittwettaq:

(a) mingħajr notifika lill-awtoritajiet kompetenti kollha involuti b'mod konformi ma' dan ir-Regolament; jew

(b) mingħajr il-kunsens ta' l-awtoritajiet kompetenti involuti b'mod konformi ma' dan ir-Regolament; jew

(ċ) bil-kunsens miksub mill-awtoritajiet kompetenti konċernati permezz ta' falsifikazzjoni, rappreżentazzjoni ħażina jew frodi; jew

(d) b'mod li mhuwiex speċifikat materjalment fid-dokumenti ta' notifika jew ta' moviment; jew

(e) b'mod li jirriżulta f'irkupru jew f'rimi b'kontravenzjoni ta' regoli Komunitarji jew internazzjonali; jew

(f) kuntrarju għall-Artikoli 34, 36, 39, 40, 41 u 43: jew

(g) li, in konnessjoni ma vjeġġi ta' skart kif imsemmija fl-Artikoli 3(2) u (4), irriżulta minħabba li:

(i) l-iskart instab li mhuwiex elenkat fl-Annessi III, III A jew IIIB; jew

(ii) ma kienx hemm konformità ma' l-Artikolu 3(4);

(iii) il-vjeġġ twettaq b'mod mhux speċifikat materjalment fid-dokument espost fl-Anness VII;

▼M11

35a) “spezzjoni” tfisser azzjonijiet li jsiru mill-awtoritajiet involuti biex jiġi aċċertat jekk stabbiliment, impriża, sensar, negozjant, vjeġġ ta’ skart jew l-irkupru jew ir-rimi relatat jikkonformax mar-rekwiżiti rilevanti stabbiliti f’dan ir-Regolament.

▼BTITOLU II

VJEĠĠI FIL-KOMUNITÀ BI JEW MINGĦAJR TRANSITU MINN PAJJIŻI TERZI

Artikolu 3

Qafas proċedurali ġenerali

1.  Il-vjeġġi tat-tipi ta' skart li ġejjin għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel kif stabbilit bid-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu:

(a) jekk ikunu destinati għal operazzjonijiet ta' rimi:

kull skart;

(b) jekk ikunu destinati għal operazzjonijiet ta' rkupru:

(i) l-iskart imsemmi fl-Annessa IV, li jinkludi, inter alia, skart elenkat fl-Annessi II u VIII mal-Konvenzjoni ta' Basel;

(ii) skart elenkat fl-Anness IV A;

(iii) skart li mhux klassifikat taħt entrata waħdanija f'xi wieħed mill-Annessi III, IIIB, IV jew IVA;

(iv) taħlit ta' skart mhux klassifikat taħt entrata f'xi wieħed mill-Annessi III, IIIB, IV IVA ħlief jekk elenkati fl-Anness IIIA.

2.  Il-vjeġġi tat-tipi ta' skart li ġejjin destinati għall-irkupru għandhom ikunu suġġetti għar-rekwiżiti ġenerali ta' informazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 18, jekk l-ammont ta' skart imbarkat ikun akbar minn 20 kg:

(a) skart elenkat fl-Anness III jew IIIB.

(b) taħlitiet, mhux klassifikati taħt entrata waħda fl-Anness III, ta' żewġ tipi jew aktar ta' skart elenkati fl-Anness III kemm-il darba l-kompożizzjoni ta' dawn it-taħlitiet ma tfixkilx l-irkupru ambjentalment san tagħhom u sakemm tali taħlitiet huma elenkati fl-Anness IIIA, skond l-Artikolu 58.

3.  Għal skart elenkat fl-Anness III, f'każijiet eċċezzjonali, id-dispożizzjonijiet rilevanti għandhom japplikaw daqs li kieku kienu elenkati fl-Anness IV, jekk juru kwalunkwe mill-karatteristiċi perikolużi elenkati fl-Anness III mad-Direttiva 91/689/KEE. Dawn il-każijiet għandhom jiġu trattati skond l-Artikolu 58.

4.  Vjeġġi ta' skart espliċitament destinati għal analiżi fil-laboratorju sabiex jiġu evalwati l-karatteristici fiżiċi jew kimiċi ta' l-iskart jew sabiex tiġi determinata l-identità tiegħu għal operazzjonijiet ta' rkupru jew ta' rimi ma għandhomx ikunu suġġetti għall-proċedura ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel kif deskritta fil-paragrafu 1. Minflok għandhom japplikaw ir-rekwiżiti proċedurali ta' Artikolu 18. L-ammont ta' tali skart eżentat meta jkun espliċitament destinat għal analiżi fil-laboratorju għandu jiġi determinat mill-kwantità minima raġonevolment meħtieġa sabiex issir l-analiżi b'mod adegwat f'kull każ partikulari, u ma għandux jaqbeż il-25 kg.

5.  Vjeġġi ta' skart muniċipali mħallat (entrata ta' klassifikazzjoni ta' skart 20 03 01) miġbur minn djar privati, inkluż fejn tali ġbir ikopri wkoll tali skart mingħand produtturi oħrajn, destinati għal impjanti ta' rkupru jew ta' rimi għandhom, skond dan ir-Regolament, ikunu suġġetti għall-istess dispożizzjonijiet bħal vjeġġi ta' skart destinat għar-rimi.KAPITOLU 1

Notifika u kunsens bil-miktub minn qabel

Artikolu 4

Notifika

Fejn in-notifikatur għandu l-intenzjoni li jittrasporta skart kif imsemmi fl-Artikolu 3(1)(a) jew (b), huwa għandu jippreżenta minn qabel notifika bil-miktub lil u permezz ta' l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ u, jekk jippreżenta notifika ġenerali, jikkonforma ma' l-Artikolu 13.

Meta tiġi preżentata notifika, għandhom jiġu sodisfatti dawn ir-rekwiżiti li ġejjin:

(1) Dokumenti ta' notifika u ta' moviment:

In-notifika għandha ssir permezz tad-dokumenti li ġejjin:

(a) id-dokument ta' notifika espost fl-Anness I A; u

(b) id-dokument ta' moviment espost fl-Anness I B.

Meta jippreżenta notifika, in-notifikatur għandu jimla d-dokument ta' notifika u, fejn rilevanti, id-dokument ta' moviment.

Meta n-notifikatur ma jkunx il-produttur oriġinali skond il-punt 15(a)(i) ta' l-Artikolu 2, in-notifikatur għandu jiżgura li dan il-produttur jew wieħed mill-persuni indikati fil-punt 15(a)(ii) jew (iii) ta' l-Artikolu 2, fejn dan ikun prattiku, jiffirma wkoll id-dokument ta' notifika espost fl-Anness IA.

Id-dokument ta' notifika u d-dokument tal-moviment għandhom jiġu rilaxxati lin-notifikatur mill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ.

(2) Informazzjoni u dokumentazzjoni fid-dokumenti ta' notifika u ta' moviment:

In-notifikatur għandu jipprovdi fuq id-dokument ta' notifika jew jannetti miegħu l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kif elenkati fl-Anness II, Parti 1. In-notifikatur għandu jipprovdi fuq id-dokument ta' moviment, jew jannetti miegħu, l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni msemmija fl-Anness II, Parti 2 sa fejn huwa possibli fiż-żmien tan-notifika.

Notifika tkun meqjusa bħala mimlija kif jixraq meta l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ tkun sodisfatta li d-dokument ta' notifika u d-dokument ta' moviment jintlew skond l-ewwel subparagrafu.

(3) Informazzjoni u dokumentazzjoni addizzjonali:

Jekk mitlub minn xi waħda mill-awtoritajiet kompetenti konċernati, in-notifikatur għandu jipprovdi informazzjoni u dokumentazzjoni addizzjonali. Lista ta' informazzjoni u dokumentazzjoni addizzjonali li tista' tintalab tinsab fl-Anness II, Parti 3.

Notifika tkun meqjusa bħala mimlija korrettament meta l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni hija sodisfatta li d-dokument ta' notifika u d-dokument ta' moviment imtlew u li l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kif elenkati fl-Anness II, Part 1 u 2, kif ukoll kwalunkwe informazzjoni u dokumentazzjoni addizzjonali mitluba skond dan il-paragrafu u kif elenkati fl-Anness II, Parti 3, ingħataw min-notifikatur.

(4) Konklużjoni ta' kuntratt bejn in-notifikatur u d-destinatarju:

In-notifikatur għandu jikkonkludi kuntratt kif deskritt fl-Artikolu 5 mad-destinatarju għall-irkupru jew ir-rimi ta' l-iskart notifikat.

Għandha tiġi provduta prova ta' dan il-kuntratt jew dikjarazzjoni li tiċċertifika l-eżistenza tiegħu skond Anness IA lill-awtoritajiet kompetenti involuti fiż-żmien tan-notifika. Għandha tiġi provduta kopja tal-kuntratt jew prova tiegħu għas-sodisfazzjon ta' l-awtorità kompetenti involuta min-notifikatur jew destinatarju fuq talba ta' l-awtorità kompetenti.

(5) Stabbiliment ta' garanzija finanzjarja jew ta' assigurazzjoni ekwivalenti:

Għandha tiġi stabbilita garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti kif deskritt fl-Artikolu 6. Għandha ssir dikjarazzjoni għal dan il-għan min-notifikatur bil-mili tal-parti adatta tad-dokument tan-notifika espost fl-Anness 1A.

Il-garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti (jew jekk l-awtorità kompetenti hekk tippermetti, prova ta' dik il-garanzija jew assigurazzjoni jew dikjarazzjoni li tiċċertifika l-ezistenza tagħha) għandha tiġi provduta bħala parti mid-dokument ta' notifika fiż-żmien tan-notifika jew jekk l-awtorità kompetenti hekk tippermetti, skond il-liġi nazzjonali, f'tali żmien qabel il-bidu tal-vjeġġ.

(6) Kopertura tan-notifika:

Notifika għandha tkopri l-vjeġġ ta' l-iskart mill-post tad-dispaċċ inizjali u inkluż l-irkupru jew r-rimi temporanju u mhux temporanju tiegħu.

Jekk sussegwentement isiru xi operazzjonijiet temporanji jew mhux temporanji f'pajjiż li mhuwiex l-ewwel pajjiż tad-destinazzjoni, l-operazzjoni mhux temporanja u d-destinazzjoni tagħha għandhom jiġu indikati fin-notifika u għandu japplika l-Artikolu 15(f).

Għal kull notifika għandu jiġi kopert kodiċi wieħed biss ta' identifikazzjoni ta' skart, ħlief għal:

(a) skart li mhuwiex klassifikat taħt entrata singola waħda f'xi wieħed mill-Annessi III, IIIB, IV jew IVA. F'dan il-każ, tip wieħed biss ta' skart għandu jiġi speċifikat;

(b) taħlitiet ta' tipi ta' skart mhux klassifikati taħt entrata singola waħda f'xi wieħed mill-Annessi III, IIIB, IV jew IVA ħlief jekk elenkati fl-Anness IIIA. F'dan il-każ, il-kodiċi għal kull frazzjoni ta' l-iskart għandu jiġi speċifikat f'ordni ta' importanza.

Artikolu 5

Kuntratt

1.  Il-vjeġġi kollha ta' skart li għalihom hija meħtieġa notifika għandhom ikunu suġġetti għar-rekwiżit tal-konklużjoni ta' kuntratt bejn in-notifikatur u d-destinatarju għall-irkupru jew ir-rimi ta' skart notifikat.

2.  Il-kuntratt għandu jiġi konkluż u effettiv fiż-żmien tan-notifika u għad-dewmien tal-vjeġġ sakemm jinħareġ ċertifikat skond l-Artikolu 15e, l-Artikolu 16(e) jew, fejn ikun il-każ, l-Artikolu 15(d).

3.  Il-kuntratt għandu jinkludi obbligi:

(a) fuq in-notifikatur li jieħu l-iskart lura jekk il-vjeġġ jew l-irkupru jew r-rimi ma ġiex kompletat kif maħsub jew jekk ikun sar bħala vjeġġ illegali, skond Artikolu 22 u l-Artikolu 24(2);

(b) fuq id-destinatur li jivvaluta jew jelimina l-iskart meta hu l-oġġett ta' trasferiment illiċitu, konformi ma' l-Artikolu 24(3);

(ċ) fuq l-impjant li jipprovdi, skond Artikoli 16(e), ċertifikat li l-iskart ġie rkuprat jew mormi skond in-notifika u l-kondizzjonijiet speċifikati fiha u r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

4.  Jekk l-iskart trasportat huwa destinat għal operazzjoniijiet ta' rkupru jew rimi temporanji, il-kuntratt għandu jinkludi l-obbligi addizzjonali li ġejjin:

(a) l-obbligu fuq l-impjant tad-destinazzjoni li jipprovdi, skond l-Artikoli 15(d) u, fejn ikun il-każ, l-Artikolu 15(e), iċ-ċertifikati li l-iskart ġie rkuprat jew mormi skond in-notifika u l-kondizzjonijiet speċifikati fiha u r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament; u

(b) l-obbligu fuq id-destinarju li jippreżenta, fejn applikabbli, notifika lill-awtorità inizjali kompetenti tal-pajjiż inizjali tad-dispaċċ skond l-Artikolu 15(f)(ii).

5.  Jekk il-vjeġġ jiġi trasportat bejn żewġ stabbilimenti taħt il-kontroll ta' l-istess entità legali, il-kuntratt jista' jiġi sostitwit b'dikjarazzjoni mill-entità in kwistjoni li timpenja ruħa li tirkupra jew tarmi l-iskart notifikat.

Artikolu 6

Garanzija finanzjarja

1.  Il-vjeġġi kollha ta' skart li għalihom hija meħtieġa notifika għandhom ikunu suġġetti għar-rekwiżiti ta' garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti li tkopri:

(a) l-ispejjeż tat-trasport;

(b) l-ispejjeż ta' l-irkupru jew tar-rimi, inklużi dawk ta' kwalunkwe operazzjoni temporanja meħtieġa; u

(ċ) l-ispejjeż tad-depożitu għal 90 jum.

2.  Il-garanzija finanzjarja jew l-assigurazzjoni ekwivalenti hija ntiża sabiex jiġu koperti l-ispejjeż li jsiru fil-kuntest ta':

(a) każijiet fejn vjeġġ jew l-irkupru jew ir-rimi ma jistax jiġi kompletat kif maħsub, kif imsemmi fl-Artikolu 22; u

(b) każijiet fejn vjeġġ jew l-irkupru jew ir-rimi jkunu illegali kif imsemmi fl-Artikolu 24.

3.  Il-garanzija finanzjarja jew l-assigurazzjoni ekwivalenti għandha tiġi stabbilita min-notifikatur jew minn kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika f'isimha u għandha tkun effettiva fiż-żmien tan-notifika jew, jekk l-awtorità kompetenti li tapprova l-garanzija finanzjarja jew l-assigurazzjoni ekwivalenti hekk tippermetti, sa mhux aktar tard miż-żmien tat-tluq tal-vjeġġ, u għandha tapplika għall-vjeġġ notifikat sa mhux aktar tard minn meta jibda l-vjeġġ.

4.  L-awtorità kompetenti tad-dispaċċ għandha tapprova l-garanzija finanzjarja jew l-assigurazzjoni ekwivalenti, inklużi il-forma, it-test u l-ammont tal-kopertura.

Madanakollu, f'każijiet ta' importazzjoni lejn il-Komunità, l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni fil-Komunità għandha tirrivedi l-ammont tal-kopertura u, jekk meħtieġ, tapprova garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti addizzjonali.

5.  Il-garanzija finanzjarja jew l-assigurazzjoni ekwivalenti għandha tkun valida għal, u tkopri, vjeġġ notifikat u t-tlestija ta' l-irkupru jew tar-rimi ta' l-iskart notifikat.

Il-garanzija finanzjarja jew l-assigurazzjoni ekwivalenti għandha tiġi terminata meta l-awtorità kompetenti konċernata tkun irċeviet ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 16(e) u, fejn ikun il-każ, fl-Artikolu 15(e) fir-rigward ta' operazzjonijiet ta' rkupru jew rimi temporanju.

6.  B'deroga mill-paragrafu 5, jekk l-iskart trasportat ikun destinat għal operazzjonijiet ta' rkupru jew ta' rimi temporanju u ssir operazzjoni ulterjuri ta' rkupru jew ta' rimi fil-pajjiz tad-destinazzjoni, il-garanzija finanzjarja jew l-assigurazzjoni ekwivalenti tista' tiġi terminata meta l-skart jitlaq mill-impjant temporanju l-awtorità kompetenti konċernata tkun irċeviet taċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 15(d). F'dan il-każ, kwalunkwe vjeġġ addizzjonali lejn impjant ta' rkupru jew rimi għandu jkun kopert b'garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti ġdida ħlief jekk l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni tkun sodisfatta li tali garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti mhijiex meħtieġa. F'dawn iċ-ċirkustanzi, l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni għandha tkun responsabbli għall-obbligi li jinħolqu f'każ ta' vjeġġ illegali jew għat-teħid lura meta l-vjeġġ jew l-irkupru jew ir-rimi ulterjuri ma jistgħux jiġu kompletati kif maħsub.

7.  L-awtorità kompetenti fil-Komunità li tkun approvat il-garanzija finanzjarja jew l-assigurazzjoni ekwivalenti għandha jkollha aċċess għaliha u għandha tagħmel użu mill-fondi, inkluż għall-iskop ta' ħlasijiet lil awtoritajiet oħrajn konċernati, bil-għan li jiġu sodisfatti l-obbligi li jinħolqu skond Artikoli 23 u 25.

8.  Fil-każ ta' notifika ġenerali skond l-Artikolu 13, tista' tiġi stabbilita garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti li tkopri partijiet tan-notifika ġenerali, minflok waħda li tkopri n-notifika ġenerali sħiħa. F'tali kazijiet, il-garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti għandha tapplika għall-vjeġġ mhux aktar tard minn meta jibda l-vjeġġ notifikat kopert biha.

Il-garanzija finanazjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti għandha tibda meta l-awtorità kompetenti konċernata tkun irċeviet iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 16(e) jew, fejn xieraq, fl-Artikolu 15(e) fir-rigward ta' operazzjonijiet interim ta' rkupru jew operazzjonijiet ta' rimi għall-iskart relevanti. Għandu japplika, mutatis mutandis, il-paragrafu 6.

9.  L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali adottati skond dan l-Artikolu.

Artikolu 7

Trażmissjoni tan-notifika mill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ

1.  Mar-riċezzjoni ta' notifika mimlija kif xieraq kif deskritt fit-tieni subparagrafu tal-punt 2 ta' l-Artikolu 4, l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ għandha żżomm kopja tan-notifika u tittrasmetti n-notifika lill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni b'kopji mibgħuta lil kull awtorità(jiet) kompetenti ta' transitu u għandha tinforma lin-notifikatur bit-trażmissjoni. Dan għandu jsir fi żmien tlett ijiem ta' xogħol mir-riċezzjoni tan-notifika.

2.  Jekk in-notifika ma tkunx mimlija kif xieraq, l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ għandha titlob l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni min-notifikatur skond it-tieni subparagrafu tal-punt 2 ta' l-Artikolu 4.

Dan għandu jsir fi żmien tlett ijiem mir-riċezzjoni tan-notifika.

F'tali kazijiet l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ għandha jkollha tlett ijiem ta' xogħol wara r-riċezzjoni ta' l-informazzjoni u/jew dokumentazzjoni mitluba sabiex tikkonforma mal-paragrafu 1.

3.  L-awtorità kompetenti tad-dispaċċ tista' tiddeċiedi fi żmien tlett ijiem ta' xogħol mir-riċezzjoni ta' notifika korrettament mimlija kif deskritt fit-tieni subparagrafu tal-punt 2 ta' l-Artikolu 4, li ma tipproċedix bin-notifika jekk hija jkollha oġġezzjonijiet kontra l-vjeġġ skond l-Artikoli 11 u 12.

Hija għandha tinforma minnufih lin-notifikatur bid-deċiżjoni tagħha u b'dawn l-oġġezzjonijiet.

4.  Jekk, fi żmien tletin jum mir-riċezzjoni tan-notifika, l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ ma tkunx trasmettiet in-notifika kif meħtieġ taħt il-paragrafu 1, hija għandha tipprovdi n-notifikatur bi spjegazzjoni motivata fuq talba tiegħu/tagħha. Dan ma japplikax meta t-talba għall-informazzjoni, imsemmija fil-paragrafu 2, ma tkunx ġiet soddisfatta.

Artikolu 8

Talbiet għall-informazzjoni u dokumentazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti konċernati u rikonoxximent mill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni

1.  Wara t-trażmissjoni tan-notifika mill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ, jekk xi waħda mill-awtoritajiet kompetenti konċernati tikkunsidra li xi informazzjoni u dokumentazzjoni addizzjonali hija meħtieġa kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-punt 3 ta' l-Artikolu 4, hija għandha titlob tali informazzjoni jew dokumentazzjoni mingħand in-notifikatur u għandha tinforma l-awtoritajiet kompetenti l-oħrajn b'tali talba. Dan għandu jsir fi żmien tlett ijiem mir-riċezzjoni tan-notifika. F'tali każijiet l-awtoritajiet kompetenti konċernati għandhom ikollhom tlett ijiem ta' xogħol wara r-riċezzjoni ta' l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni mitluba sabiex jinfurmaw lill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni.

2.  Meta l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni tikkunsidra li n-notifika ġiet mimlija korrettament, kif deskritt fit-tieni subparagrafu tal-punt 3 ta' l-Artikolu 4, hija għandha tibgħat rikonoxximent lin-notifikatur u kopji lill-awtoritajiet kompetenti konċernati l-oħra. Dan għandu jsir fi żmien tlett ijiem mir-riċezzjoni tan-notifika mimlija kif xieraq.

3.  Jekk, fi żmien tletin jum mir-riċezzjoni tan-notifika, l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni ma tkunx ir-rikonoxxiet in-notifika kif meħtieġ mill-paragrafu 2, hija għandha tipprovdi lin-notifikatur, fuq talba tiegħu/tagħha, bi spjegazzjoni motivata.

Artikolu 9

L-għoti tal-kunsens mill-awtoritajiet kompetenti tad-destinazzjoni, tad-dispaċċ u ta' transitu u l-perjodi ta' żmien għall-vjeġġ, għall-irkupru jew għar-rimi

1.  L-awtoritajiet kompetenti tad-destinazzjoni, tad-dispaċċ u ta' transitu għandhom ikollhom tletin jum wara d-data tat-trażmissjoni tar-rikonoxximent mill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni skond l-Artikolu 8 sabiex jieħdu waħda mid-deċiżjoni li ġejjin, debitament motivati bil-miktub, fir-rigward tal-vjeġġ notifikat:

(a) jagħtu kunsens mingħajr kondizzjoni;

(b) jagħtu kunsens b'kondizzjonijiet skond l-Artikolu 10; jew

(ċ) iqajmu oġġezzjoni skond l-Artikoli 11 u 12.

Il-kunsens taċitu ta' l-awtorità kompetenti ta' transitu jista' jiġi preżunt jekk ma ssir ebda oġġezzjoni fil-limitu ta' żmien ta' tletin jum.

2.  L-awtoritajiet kompetenti tad-destinazzjoni, tad-dispaċċ u, fejn ikun il-każ, ta' transitu għandhom jittrasmettu d-deċiżjoni tagħhom u r-raġunijiet għaliha lin-notifikatur bil-miktub fil-limitu ta' żmien ta' tletin jum imsemmi fil-paragrafu 1, u għandhom jintbagħtu kopji lill-awtoritajiet kompetenti konċernati l-oħra.

3.  L-awtoritajiet kompetenti tad-destinazzjoni, tad-dispaċċ u, fejn ikun il-każ, ta' transitu għandhom jindikaw il-kunsens bil-miktub tagħhom billi jittimbraw, jiffirmaw u jiddataw kif meħtieġ id-dokument ta' notifika jew il-kopji tiegħu.

4.  Il-kunsens bil-miktub għal vjeġġ ippjanat għandu jiskadi sena kalendarja wara li jkun ingħata jew f'data aktar tard kif indikat fid-dokument tan-notifika. Minkejja dan, dan ma għandux japplika jekk jiġi indikat perjodu iqsar mill-awtoritajiet kompetenti konċernati.

5.  Il-kunsens taċitu għal vjeġġ ippjanat għandu jiskadi sena kalendarja wara l-iskadenza tal-limitu ta' żmien ta' tletin jum imsemmi fil-paragrafu 1.

6.  Il-vjeġġ ippjanat jista' jsir biss wara li jiġu sodisfatti r-rekwiżiti ta' Artikolu 16(a) u (b) u matul il-perjodu ta' validità tal-kunsensi taċiti jew bil-miktub ta' l-awtoritajiet kompetenti kollha.

7.  L-irkupru jew ir-rimi ta' skart in konnessjoni ma' vjeġġ ippjanat għandu jitlesta mhux aktar tard minn sena kalendarja ta' l-iskart mill-impjant, sakemm ma jiġix indikat żmien iqsar mill-awtoritajiet kompetenti konċernati.

8.  L- awtoritajiet kompetenti konċernati għandhom jirtiraw il-kunsens tagħhom meta jkollhom tagħrif li:

(a) l-kompożizzjoni ta' l-iskart mhijiex kif ġie notifikat; jew

(b) il-kondizzjonijiet imposti fuq il-vjeġġ ma ġewx rispettati; jew

(ċ) l-iskart ma ġiex irkuprat jew mormi skond il-permess ta' l-impjant li wettaq dik l-operazzjoni; jew

(d) l-iskart sejjer jiġi jew ġie trasportat, irkuprat jew mormi b'mod li mhuwiex skond l-informazzjoni mogħtija fid-dokumenti ta' notifika u moviment jew annessa miegħu.

9.  Kwalunkwe irtirar ta' kunsens għandu jiġi komunikat permezz ta' notifika uffiċjali lin-notifikatur b'kopji mibgħuta lill-awtoritajiet konċernati oħra u lid-destinatarju.

Artikolu 10

Kondizzjonijiet għal vjeġġ

1.  L-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ, tad-destinazzjoni u ta' transitu jistgħu, fi żmien tletin jum mid-data tat-trażmissjoni tar-rikonoxximent ta' l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni skond l-artikolu 8, jistabbilixxu l-kondizzjonijiet in konnessjoni mal-kunsens tagħhom għal vjeġġ notifikat. Tali kondizzjonijiet jistgħu jkunu ibbażati fuq waħda jew aktar mir-raġunijiet speċifikati fl-Artikolu 11 jew l-Artikolu 12.

2.  L-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ, tad-destinazzjoni u ta' transitu jistgħu wkoll, fil-limitu taż-żmien ta' tletin jum imsemmi fil-paragrafu 1, jistabbilixxu l-kondizzjonijiet in konnessjoni mat-trasport ta' l-iskart fil-ġurisdizjoni tagħħom. Tali kondizzjonijiet ta' trasport ma għandhomx ikunu aktar stretti minn dawk stabbiliti fir-rigward ta' vjeġġi simili li jsiru interament fil-ġurisdizzjoni tagħhom u għandhom jieħdu l-kont dovut ta' il-ftehim eżistenti, partikolarment ta' ftehim internazzjonali rilevanti.

3.  L-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ, tad-destinazzjoni u ta' transitu jistgħu wkoll, fil-limitu taż-żmien ta' tletin jum imsemmi fil-paragrafu 1, jistabbilixxu l-kondizzjoniji li l-kunsens tagħhom għandu jiġi kunsidrat bħala irtirat jekk il-garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti ma tkunx applikabbli l-aktar tard meta jibda l-vjeġġ notifikat, kif meħtieġ skond l-Artikolu 6(3).

4.  Il-kondizzjonijiet għandhom jiġu komunikati lin-notifikatur bil-miktub mill-awtorità li tistabbilixxihom, li għandhom jintbgħatu kopji lill-awtoritajiet kompetenti konċernati.

Il-kondizzjonijiet għandhom jiġu mogħtija fid-dokument ta' notifika jew annessi miegħu mill-awtorità kompetenti rilevanti.

5.  L-awtorita' kompetenti tad-destinazzjoni tista' wkoll, fil-limiti taż-żmien ta' 30 ġurnata msemmi fil-paragrafu 1, timponi kundizzjoni li l-impjant li jirċievi l-iskart jżomm reġistru regolari għad-dħul, għall-ħruġ u/jew għal l-bilanċ ta' skart kif ukoll ta' l-operazzjonijiet marbuta tagħhom ta' rkupru jew ta' rimi, kif imsemmija fin-notifika, u għall-perjodu ta' validità tan-notifika. Dawn ir-records reġistrati għandhom ikunu ffirmati minn persuna legalment responsabbli għall-impjant u għandhom jiġu mibgħuta lill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni fi żmien ta' mhux aktar minn xahar wara t-tlestija ta' l-operazzjoni notifikata ta' rkupru jew ta' skart.

Artikolu 11

Oġġezzjonjiet għal vjeġġi ta' skart destinat għar-rimi

1.  Fejn tiġi preżentata notifika dwar vjeġġ ippjanat ta' skart destinat għar-rimi, l-awtoritajiet kompetenti tad-destinazzjoni u tad-dispaċċ jistgħu, fi żmien tletin jum mid-data tat-trażmissjoni tar-rikonoxximent mill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni skond l-Artikolu 8, iqajmu oġġezzjonijiet motivati bbażati fuq waħda jew aktar mir-raġunijiet li ġejjin u skond it-Trattat:

(a) li l-vjeġġ jew rimi ppjanat ma jikkonformax mal-miżuri meħuda fl-implimentazzjoni tal-prinċipji ta' prossimità, ta' prijorità għall-irkupru u ta' awtosuffiċjenza fil-livelli Komunitarji u nazzjonali skond id-Direttiva 75/442/KEE, sabiex jipprojbixxu ġeneralment u parzjalment jew sabiex joġġezzjonaw sistematikament għal vjeġġi ta' skart; jew

(b) li l-vjeġġ jew rimi ppjanat ma jikkonformax mal-liġi nazzjonali dwar il-protezzjoni ta' l-ambjent, l-ordni pubbliku jew il-protezzjoni tas-saħħa fir-rigward ta' azzjonijiet li jkunu qegħdin jitwettqu fil-pajjiż li joġġezzjona; jew

(ċ) li n-notifikatur jew id-destinatarju preċedentement instab ħati ta' vjeġġ illegali jew ta' xi att ieħor illegali in konnessjoni mal-protezzjoni ta' l-ambjent. F'dan il-każ, l-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ u tad-destinazzjoni jistgħu jirrifjutaw il-vjeġġi kollha li jinvolvu l-persuna in kwistjoni skond il-liġi nazzjonali; jew

(d) li n-notifikatur jew l-impjant ripetutament naqas milli jikkonforma ma' l-Artikoli 15 u 16 in konnessjoni ma' vjeġġi preċedenti; jew

(e) li l-Istat Membru jixtieq jeżerċita d-dritt tiegħu skond Artikolu 4(1) tal-Konvenzjoni ta' Basel li jipprojbixxi l-importazzjoni ta' skart perikoluż jew ta' skart elenkat fl-Anness II ma' dik il-Konvenzjoni; jew

(f) li l-vjeġġ jew ir-rimi ppjanatimur kontra l-obbligi li jirriżultaw minn konvenzjonijiet internazzjonali konkluzi mill-Istat Membru jew mill-Istati Membri konċernati jew mill-Komunità; jew

(g) li l-vjeġġ jew rimi ppjanat ma jikkonformax mad-Direttiva 2006/12/KE, partikolarment l-Artikoli 5 u 7 tagħha, filwaqt li jittieħed kont taċ-ċirkustanzi ġeografiċi jew tal-ħtieġa għal installazzjonijiet speċjalizzati għal ċerti tipi ta' skart:

(i) sabiex jiġi implimentat il-prinċipju ta' awtosuffiċjenza fil-livelli ta' Komunità nazzjonali; jew

(ii) f'każijiet fejn l-installazzjoni speċjalizzata jkollha tiddisponi minn skart ta' derivazzjoni eqreb u l-awtorità kompetenti tat prijorità lil dan l-iskart; jew

(iii) bil-għan li jiżguraw li l-vjeġġi jikkonformaw mal-pjanijiet ta' l-immaniġġar ta' l-iskart; jew

(h) li l-iskart sejjer jiġi trattat f'impjant li jkun kopert mid-Direttiva 96/61/KE iżda li ma japplikax l-aħjar tekniki disponibbli kif definiti fl-Artikolu 9(4) ta' dik id-Direttiva skond il-permess ta' l-impjant; jew

(i) li l-iskart ikun skart muniċipali, imħallat, miġbur minn djar privati (titlu ta' skart 20 03 01); jew

(j) li l-iskart konċernat mhuwiex sejjer jiġi trattat skond standards ta' protezzjoni ambjentali li jorbtu legalment in konnessjoni ma' operazzjonijiet ta' rimi stabbiliti fil-liġi Komunitarja wkoll f'każijiet fejn jingħataw derogi temporanji.

2.  L-awtorità(jiet) kompetenti ta' transitu tista'/jistgħu, fil-limitu ta' żmien ta' tletin jum imsemmi fil-paragrafu 1, tagħmel/jagħmlu oġġezzjonijiet motivati bbażati biss fuq il-paragrafu 1(b), (ċ), (d) and (f).

3.  Fil-każ ta' skart perikoluż prodott fi Stat Membru ta' dispaċċ fi kwantità, b'kollox, hekk żgħira kull sena li ma jkunx ekonomiku l-provvediment ta' installazzjonijiet ta' rimi ġodda speċjalizzati f'dak l-Istat Membru, il-paragrafu 1(a) ma għandux japplika.

L-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni għandha tikkopera ma' l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ li tikkunsidra li għandu japplika dan il-paragrafu u mhux il-paragrafu 1(a), bil-għan li l-kwistjoni tiġi risolta bilateralment.

▼M3

Jekk ma tinstabx soluzzjoni sodisfaċenti, kwalunkwe mill-Istati Membri jista' jirreferi l-kwistjoni lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha mbagħad tiddetermina l-kwistjoni skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 59a(2).

▼B

4.  Jekk, fil-limitu ta' żmien ta' tletin jum imsemmi fil-paragrafi 1, l-awtoritajiet kompetenti jikkunsidraw li l-problemi li dwarhom tqajmu l-oġġezzjonijiet tagħhom ġew risolti, huma għandhom jinfurmaw minnufih lin-notifikatur bil-miktub, u għandhom jintbgħatu kopji lid-destinatarju u lill-awtoritajiet kompetenti l-oħrajn involuti.

5.  Jekk il-problemi li dwarhom tqajmu l-oġġezzjonijiet ma jiġux risolti fil-limitu ta' żmien ta' tletin jum imsemmi fil-paragrafu 1, in-notifika ma għandhiex tibqa' valida. Fil-każijiet li n-notifikatur jibqa' bil-ħsieb li jagħmel il-vjeġġ, għandha tiġi preżentata notifika ġdida sakemm l-awtoritajiet kompetenti u kkonċernati kollha jiftiehmu mod ieħor.

6.  Dawk il-miżuri meħuda mill-Istati Membri skond il-paragrafu 1(a), sabiex jipprojbixxu ġeneralment jew parzjalment jew sabiex joġġezzjonaw sistematikament għal vjeġġi ta' skart destinati għar-rimi, jew skond il-paragrafu 1(e), għandhom jiġu notifikati minnufih lill-Kummissjoni li għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 12

Oġġezzjonijiet għal vjeġġi ta' skart destinat għall-irkupru

1.  Fejn tiġi preżentata notifika dwar vjeġġ ta' skart ippjanat destinat għall-irkupru, l-awtoritajiet kompetenti tad-destinazzjoni u tad-dispaċċ jistgħu, fi żmien tletin jum mid-data tat-trażmissjoni tar-rikonoxximent mill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni skond l-Artikolu 8, jagħmlu oġġezzjonijiet motivati bbażati fuq waħda jew aktar mir-raġunijiet imsemmija hawn taħt u skond it-Trattat:

(a) li l-vjeġġ jew l-irkupru ppjanat ma jkunx skond id-Direttiva 2006/12/KE, partikolarment l-Artikoli 3, 4, 7 u 10 tagħha; jew

(b) li l-vjeġġ jew l-irkupru ppjanat ma jkunx skond il-liġi nazzjonali relattiva għall-protezzjoni ta' l-ambjent, għall-ordni pubbliku, għas-sigurtà pubblika jew għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika fir-rigward ta' azzjonijiet imwettqa fil-pajjiż li joġġezzjona; jew

(ċ) li l-vjeġġ jew l-irkupru ppjanat ma jkunx skond il-liġi nazzjonali fil-pajjiż tad-dispaċċ relattiva għall-irkupru ta' skart, inkluż fejn il-vjeġġ ippjanat jikkonċerna skart destinat għall-irkupru f'impjant li jżomm ma' standards ta' trattament għall-iskart partikolari li huma aktar baxxi minn dawk tal-pajjiż tad-dispaċċ, bir-rispett dovut lejn il-ħtieġa li jiġi żgurat il-funzjonament korrett tas-suq intern;

Dan ma għandux japplika jekk:

(i) teżisti liġi korrispondenti Komunitarja, partikolarment konnessa ma' l-iskart, u jekk ġew introdotti fil-liġi nazzjonali li tittrasponi tali liġi Komunitarja rekwiżiti li huma għallinqas stretti daqs dawk imposti fil-liġi Komunitarja;

(ii) l-operazzjoni ta' rkupru fil-pajjiż tad-destinazzjoni ssir taħt kundizzjonijiet li huma ġeneralment ekwivalenti għal dawk preskritti fil-liġi nazzjonali tal-pajjiż tad-dispaċċ;

(iii) il-liġi nazzjonali fil-pajjiż tad-dispaċċ, barra dik koperta mill-punt (i), ma ġietx notifikata skond id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam ta' l-istandards u tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar servizzi konnessi mas-Soċjetà ta' l-Informazzjoni ( 8 ), fejn meħtieġ minn dik id-Direttiva; jew

(d) li n-notifikatur jew id-destinatarju kien preċedentement misjub ħati ta' vjeġġ illegali jew ta' xi atti illegali oħra in konnessjoni mal-protezzjoni ta' l-ambjent. F'dan il-każ, l-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ u tad-destinazzjoni jistgħu jirrifjutaw kull vjeġġ li jinvolvi l-persuna in kwistjoni skond il-liġi nazzjonali; jew

(e) li n-notifikatur jew l-impjant ripetutament ma kkonformax ma' l-Artikoli 15 u 16 in konnessjoni ma' vjeġġi preċedenti;

(f) li l-vjeġġ jew rkupru ippjanat imur kontra l-obbligi li joħorġu minn konvenzjonijiet internazzjonali konklużi mill-Istat Membru jew mill-Istati Membri konċernati u l-Komunità; jew

(g) li l-proporzjon ta' l-iskart rikuperabbli u mhux rikuperabbli, il-valur stmat tal-materjali li finalment sejrin jiġu rkuprati jew l-ispiża ta' l-irkupru u l-ispiża tar-rimi tal-frazzjoni mhux rikuperabbli ma jiġġustifikawx l-irkupru, b'kont meħud ta' konsiderazzjonijiet ekonomiċi u/jew ambjentali; jew

(h) li l-iskart trasportat huwa destinat għar-rimi u mhux ghall-irkupru; jew

(i) li l-iskart sejjer jiġi trattat f'impjant li huwa kopert mid-Direttiva 96/61/KE, iżda li ma japplikax l-aħjar tekniki disponibbli kif definiti fl-Artikolu 9(4) ta' dik id-Direttiva skond il-permess ta' l-impjant; jew

(j) li l-iskart konċernat mhuwiex sejjer jiġi trattat skond standards ta' protezzjoni ambjentali legalment obbligatorji in konnessjoni ma' operazzjonijiet ta' rkupru, jew skond obbligi li jorbtu legalment dwar l-irkupru jew ir-riċiklaġġ stabbiliti fil-liġi Komunitarja (ukoll f'każijiet fejn jingħataw derogi temporanji); jew

(k) li l-iskart konċernat mhuwiex sejjer jiġi trattat skond pjanijiet ta' mmaniġġar ta' l-iskart imfassla skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2006/12/KE bil-għan li tiġi żgurata l-implimentazzjoni ta' obbligi li jorbtu legalment dwar l-irkupru jew ir-riċiklaġġ stabbiliti fil-liġi Komunitarja.

2.  L-awtorita(jiet) kompetenti ta' transitu tista'/jistgħu, fil-limitu ta' żmien ta' tletin jum imsemmi fil-paragrafu 1, tagħmel/jagħmlu oġġezzjonijiet motivati għall-vjeġġ ippjanat ibbażati biss fuq il-paragrafu 1(b), (d),(e) u (f).

3.  Jekk, fil-limitu ta' żmien ta' tletin jum imsemmi fil-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti jikkunsidraw li l-problemi li dwarhom tqajmu l-oġġezzjonijiet tagħhom ġew risolti, huma għandhom jinfurmaw minnufih lin-notifikatur bil-miktub, b'kopji mibgħuta lid-destinatarju u lill-awtoritajiet kompetenti oħrajn involuti.

4.  Jekk il-problemi li dwarhom tqajmu l-oġġezzjonijiet ma jiġux solvuti fil-limitu ta' żmien ta' tletin jum imsemmi fil-paragrafi 1, in-notifika ma għandhiex tibqa' valida. Fil-każijiet li n-notifikatur jibqa' bil-ħsieb li jagħmel il-vjeġġ, għandha tiġi preżentata notifika ġdida sakemm l-awtoritajiet kompetenti kkonċernati kollha jiftiehemu mod ieħor.

5.  L-oġġezzjonijiet magħmula minn awtoritajiet kompetenti skond il-paragrafu 1(ċ) għandhom jiġu rrappurtati mill-Istati Membri lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 51.

6.  L-Istat Membru tad-dispaċċ għandu jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn bil-liġi nazzjonali li fuqha jistgħu jiġu bbażati l-oġġezzjonijiet magħmula mill-awtoritajiet kompetenti skond il-paragrafu 1(ċ), u għandu jindika għal liema skart u operazzjonijiet ta' rkupru ta' skart dawk l-oġġezzjonijiet japplikaw, qabel tali liġi tiġi invokata sabiex isiru oġġezzjonijiet motivati.

Artikolu 13

Notifika ġenerali

1.  In-notifikatur jista' jippreżenta notifika ġenerali li tkopri diversi vjeġġi jekk, fil-każ ta' kull vjeġġ:

(a) l-iskart għandu karatteristiċi fiżiċi u kimiċi essenzjalment simili; u

(b) l-iskart jiġi trasportat lill-istess destinatarju u lill-istess impjant; u

(ċ) ir-rotta tal-vjeġġ kif indikata fid-dokument ta' notifika hija l-istess.

2.  Jekk, minħabba ċirkustanzi imprevedibbli, l-istess rotta ma tkunx tista' tiġi segwita, in-notifikatur għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti konċernati malajr kemm jista jkun, u jekk prattikament possibbli, qabel ma jibda l-vjeġġ jekk tkun diġà magħrufa l-ħtieġa għal modifika.

Meta l-modifika tar-rotta tkun magħrufa qabel il-bidu tal-vjeġġ u tinvolvi awtoritajiet kompetenti differenti minn dawk konċernati bin-notifika ġenerali, in-notifika ġenerali ma tistax tintuża u għandha tiġi preżentata notifika ġdida.

3.  L-awtoritajiet kompetenti konċernati jistgħu jikkondizzjonaw il-qbil tagħhom għall-użu ta' notifika ġenerali suġġett għall-provvista sussegwenti ta' informazzjoni u dokumentazzjoni addizzjonali, skond it-tieni subparagrafu tal-punti (2) u (3) ta' l-Artikolu 4.

Artikolu 14

Impjanti ta' rkupru li jingħataw pre-kunsens

1.  L-awtoritajiet kompetenti tad-destinazzjoni li għandhom ġurisidizzjoni fuq impjanti speċifiċi ta' rkupru jistgħu jiddeċiedu li joħorġu pre-kunsens lil tali impjanti.

Tali deċiżjonijiet għandhom ikunu limitati għal perjodu speċifiku u jkunu revokabbli f'kull waqt.

2.  Fil-każ ta' notifika ġenerali preżentata skond l-Artikolu 13, il-perjodu ta' validità tal-kunsens imsemmi fl-Artikolu 9(4) u (5) jista' jiġi estiż sa tliet snin mill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni bi ftehim ma' awtoritajiet oħrajn involuti.

3.  L-awtoritajiet kompetenti li jiddeċiedu li joħorġu pre-kunsens lil xi impjant skond il-paragrafi 1 u 2 għandhom jinformaw lill-Kummissjoni u, fejn xieraq, lis-Segretarjat ta' l-OECD b'dawn li ġejjin:

(a) l-isem, in-numru ta' reġistrazzjoni u l-indirizz ta' l-impjant ta' rkupru;

(b) id-deskrizzjoni tat-teknoloġiji użati, inkluż(i) kodiċi-R;

(ċ) it-tipi ta' skart kif elenkati fl-Annessi IV u IVA jew it-tipi ta' skart li għalihom tapplika d-deċiżjoni;

(d) il-kwantità totali li għaliha ngħata l-pre-kunsens;

(e) il-perjodu ta' validità;

(f) kull bidla fil-pre-kunsens;

(g) kull bidla fl-informazzjoni notifikata; u

(h) kull revoka tal-pre-kunsens.

Għal dan l-iskop għandha tintuża l-formola esposta fl-Anness VI.

4.  B'deroga mill-Artikoli 9, 10 u 12, il-kunsens mogħti skond l-Artikolu 9, il-kundizzjonijiet imposti skond l-Artikolu 10 jew l-oġġezzjonijiet magħmula skond l-Artikolu 12 mill-awtoritajiet kompetenti konċernati għandhom ikunu suġġetti għal-limitu ta' żmien ta' 7 ijiem ta' xogħol mid-data tat-trażmissjoni ta' l-att ta' rikonoxximent mill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni skond l-Artikolu 8.

5.  Minkejja l-paragrafu 4, l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ tista' tiddeċiedi li aktar żmien huwa meħtieġ sabiex tirċievi aktar informazzjoni jew dokumentazzjoni min-notifikatur.

F'każijiet bħal dawn l-awtorità kompetenti għandha, fi żmien sebat ijiem ta' xogħol, tinforma lin-notifikatur bil-miktub b'kopji mibgħuta lill-awtoritajiet kompetenti l-oħrajn involuti.

Iż-żmien totali meħtieġ ma għandux jeċċedi 30 jum mid-data tat-trażmissjoni ta' l-att ta' rikonoxximent mill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni skond l-Artikolu 8.

Artikolu 15

Dispożizzjonijiet addizzjonali dwar operazzjonijiet ta' rkupru u rimi temporanji

Vjeġġi ta' skart destinati għal operazzjonijiet temporanji ta' rkupru jew rimi għandhom ikunu suġġetti għad-dispożizzjonijiet addizzjonali li ġejjin:

(a) Fejn vjeġġ ta' skart huwa destinat għal operazzjoni ta' rkupru jew rimi temporanju, l-impjanti kollha fejn ikunu previsti operazzjonijiet sussegwenti ta' rkupru u rimi temporanju u kif ukoll mhux temporanju għandhom ikunu indikati fid-dokument ta' notifika flimkien ma' l-operazzjoni inizjali temporanja ta' rkupru jew rimi.

(b) L-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ u tad-destinazzjoni jistgħu jagħtu l-kunsens tagħhom għal vjeġġ ta' skart destinat għal operazzjoni ta' rkupru jew rimi temporanja biss jekk ma jkunx hemm bazi għal oġġezzjoni, skond l-Artikoli 11 jew 12, għall-vjeġġ(i) ta' skart lejn l-impjanti li jagħmlu kwalunkwe operazzjonijiet sussegwenti ta' rkupru jew rimi temporanju jew mhux temporanju.

(ċ) Fi żmien tlett ijiem mir-riċezzjoni ta' l-iskart mill-impjant li jagħmel din l-operazzjoni ta' rkupru jew rimi temporanju, dak l-impjant għandu jipprovdi konferma bil-miktub li l-iskart ġie riċevut.

Din il-konferma għandha tingħata fid-dokument ta' moviment jew tiġi annessa miegħu. L-impjant imsemmi għandu jibgħat kopji iffirmati tad-dokument ta' moviment li jikkontjenu din il-konferma lin-notifikatur u lill-awtoritajiet kompetenti konċernati.

(d) Mill-aktar fis possibbli, iżda mhux aktar tard minn 30 jum wara t-tlestija ta' l-operazzjoni ta' rkupru jew rimi temporanju u mhux aktar tard minn sena kalendarja jew minn perjodu iqsar skond l-Artikolu 9(7), wara r-riċezzjoni ta' l-iskart, l-impjant li jwettaq din l-operazzjoni, għandu, bir-responsabbilità tiegħu, jiċċertifika li l-irkupru jew rimi temporanju ġie kompletat.

Dan iċ-ċertifikat għandu jkun fid-dokument ta' moviment jew anness miegħu.

L-impjant imsemmi għandu jibgħat kopji iffirmati tad-dokument ta' moviment li jikkontjenu dan iċ-ċertifikat lin-notifikatur u lill-awtoritajiet kompetenti konċernati.

(e) Meta impjant ta' rkupru jew rimi li jwettaq operazzjoni ta' rkupru jew rimi temporanju jikkunsinna l-iskart għal kwalunkwe operazzjoni sussegwenti ta' rkupru jew rimi temporanju jew mhux temporanju, lil xi impjant li jinsab fil-pajjiż tad-destinazzjoni, huwa għandu jikseb malajr kemm jista' jkun iżda mhux aktar tard minn sena kalendarja mill-kunsinna ta' l-iskart, jew perjodu iqsar skond l-Artikolu 9(7), ċertifikat minn dak l-impjant li l-operazzjoni sussegwenti ta' rkupru jew rimi mhux temporanju ġiet kompletata.

L-imsemmi impjant li jagħmel l-operazzjoni ta' rkupru jew rimi temporanju għandu minnufih jittrasmetti ċ-ċertifikat/i pertinenti lin-notifikatur u lill-awtoritajiet kompetenti konċernati, u jiddentifika l-vjeġġ(i) li għalihom iċ-ċertifikat/i jappartjeni/u.

(f) Meta ssir kunsinna kif deskritta fis-subparagrafu (e) lil impjant li jinsab rispettivament:

(i) fil-pajjiż inizjali tad-dispaċċ jew fi Stat Membru ieħor, notifika ġdida għandha tkun rekwiżita skond id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu; jew

(ii) f'pajjiż terz, notifika ġdida għandha tkun rekwiżita skond id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, u addizzjonalment id-dispożizzjonijiet li jiggvernaw l-awtoritajiet kompetenti konċernati għandhom japplikaw ukoll għall-awtorità kompetenti inizjali tal-pajjiż inizjali tad-dispaċċ.

Artikolu 16

Rekwiżiti sussegwenti għall-għoti tal-kunsens għal vjeġġ

Wara li jingħata kunsens għal vjeġġ notifikat mill-awtoritajiet kompetenti involuti, l-intrapriżi kollha nvoluti għandhom jimlew id-dokument ta' moviment, jew fil-każ ta' notifika ġenerali d-dokumenti ta' moviment, fil-punti indikati, jiffirmawh jew jiffirmawhom u jżommu kopja jew kopji tagħhom. Għandhom jiġu sodisfatti r-rekwiżiti li ġejjin:

(a) Il-kompletamenti tad-dokument ta' moviment min-notifikatur: malli n-notifikatur jirċievi l-kunsens mill-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ, tad-destinazzjoni jew ta' transitu jew, in konnessjoni mal-awtorità kompetenti ta' transitu, jista' jassumi l-kunsens taċitu, huwa għandu jinserixxi d-data attwali tal-vjeġġ u jimla d-dokument ta' moviment sakemm huwa possibli.

(b) Informazzjoni minn qabel dwar il-bidu attwali tal-vjeġġ: in-notifikatur għandu jibgħat kopji iffirmati tad-dokument ta' moviment hekk mimli, kif deskritt fis-subparagrafu (a), lill-awtoritajiet kompetenti konċernati u lid-destinatarju mill-inqas tlett ijiem qabel ma jibda l-vjeġġ.

(ċ) Dokomenti li għandhom jakkumpanjaw kull trasport: in-notifikatur għandu jżomm għalih kopja tad-dokument ta' moviment. Id-dokument ta' moviment u l-kopji tad-dokument ta' notifika bil-kunsensi bil-miktub u l-kondizzjonijiet ta' l-awtoritajiet kompetenti konċernati kollha għandhom jakkumpanjaw kull vjeġġ. Id-dokument ta' moviment għandu jinżamm mill-impjant li jirċievi l-iskart.

(d) Konferma bil-miktub tar-riċezzjoni ta' l-iskart mill-impjant: fi żmien tlett ijiem mir-riċezzjoni ta' l-iskart, l-impjant għandu jipprovdi konferma bil-miktub li l-iskart ġie riċevut.

Din il-konferma għandha tkun fid-dokument ta' moviment jew annessa miegħu.

L-impjant għandu jibgħat kopji iffirmati tad-dokument ta' moviment li jkun fihom din il-konferma lin-notifikatur u lill-awtoritajiet kompetenti konċernati.

(e) Ċertifikat għall-irkupru jew rimi mhux temporanju mill-impjant: malajr kemm jista' jkun, iżda mhux aktar tard minn 30 jum mill-kompletament ta' l-operazzjoni ta' rkupru jew ta' rimi mhux temporanju, u mhux aktar tard minn sena kalendarja, jew perjodu iqsar skond Artikolu 9(7), wara r-riċezzjoni ta' l-iskart, l-impjant li jagħmel l-operazzjoni għandu, bir-responsabbiltà tiegħu, jiċċertifika li l-irkupru jew ir-rimi mhux temporanju ġie kompletat.

Dan iċ-ċertifikat għandu jkun kontenut fid-dokument ta' moviment jew anness miegħu.

L-impjant għandu jibgħat kopji iffirmati tad-dokument ta' moviment li jkun fih dan iċ-ċertifikat lin-notifikatur u lill-awtoritajiet kompetenti konċernati.

Artikolu 17

Bdil fil-vjeġġ wara l-kunsens

1.  Jekk issir xi bidla essenzjali fid-dettalji u/jew fil-kondizzjonijiet tal-vjeġġ kunsentit, inklużi bidliet fil-kwantità maħsuba, fir-rotta, fl-itinerarju, fid-data tal-vjeġġ jew fit-trasportatur, in-notifikatur għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti konċernati u lid-destinatarju minnufih u, fejn possibli, qabel jibda l-vjeġġ.

2.  F'każi bħal dawn għandha tiġi preżentata notifika ġdida, sakemm l-awtoritajiet kompetenti konċernati kollha ma jikkunsidrawx li l-bidliet proposti ma jirrikjedux notifika ġdida.

3.  Fejn tali bidliet jinvolvu awtoritajiet kompetenti oħrajn barra dawk konċernati bin-notifika oriġinali, għandha tiġi preżentata notifika ġdida.KAPITOLU 2

Rekwiżiti ġenerali ta' informazzjoni

Artikolu 18

Ċerta informazzjoni rekwiżita ma' l-iskart

1.  Dak l-iskart kif imsemmi fl-Artikolu 3(2) u (4) li huwa previst se jiġi trasportat għandu jkun suġġett għar-rekwiżiti proċedurali li ġejjin:

(a) Bil-għan li tiġi faċilitata s-sorveljanza tal-progress fuq ir-rotta tal-vjeġġi ta' tali skart, il-persuna taħt il-ġurisdizzjoni tal-pajjiz tad-dispaċċ li torganizza l-vjeġġ għandu jiżgura li l-iskart huwa akkumpanjat mid-dokument li jinsab fl-Anness VII.

(b) Id-dokument li jinsab fl-Anness VII għandu jiġi ffirmat mill-persuna li torganizza l-vjeġġ qabel ma jsir l-vjeġġ u għandu jiġi ffirmat mill-impjant ta' rkupru jew mil-laboratorju u d-destinatarju meta l-iskart in kwistjoni ikun riċevut.

2.  Il-kuntratt imsemmi fl-Anness VII bejn il-persuna li torganizza il-vjeġġ u d-destinatarju għall-irkupru ta' l-iskart għandu jkun effettiv meta jibda l-vjeġġ u għandu jinkludi l-obbligu, fejn il-vjeġġ ta' l-iskart jew l-irkupru tiegħu ma jistax jitkompla kif maħsub jew fejn dan ikun sar bħala vjeġġ illegali, tal-persuna li organizzat il-vjeġġ jew, fejn dik il-persuna mhijiex f'pożizzjoni li tkompli l-vjeġġ ta' l-iskart jew l-irkupru tiegħu (per eżempju hija falluta), tad-destinatarju, li:

(a) jieħu lura l-iskart jew jiżgura l-irkupru tiegħu b'mod alternattiv, u

(b) jipprovdi, jekk meħtieġ, għad-depożitu temporanju tiegħu.

Il-persuna li torganizza l-vjeġġ jew id-destinatarju għandhom jipprovdu kopja tal-kuntratt fuq talba ta' l-awtorità kompetenti konċernata.

3.  Għall-finijiet ta' spezzjoni, infurzar, ippjanar u statistika, l-Istati Membri jistgħu, skond il-liġi nazzjonali, jitolbu l-informazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1 dwar vjeġġi koperti minn dan l-Artikolu.

4.  L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi trattata bħala konfidenzjali fejn dan ikun meħtieġ mil-liġi tal-Komunità u nazzjonali.KAPITOLU 3

Rekwiżiti ġenerali

Artikolu 19

Projbizzjoni ta' taħlit ta' skart matul il-vjeġġ

Mill-bidu tal-vjeġġ sar-riċezzjoni f'impjant ta' rkupru jew ta' rimi, l-iskart, kif speċifikat fid-dokument ta' notifika jew kif imsemmi fl-Artikolu 18, ma għandux jitħallat ma' skart ieħor.

Artikolu 20

Żamma ta' dokumenti u informazzjoni

1.  Id-dokumenti kollha mibgħuta lil jew mill-awtoritajiet kompetenti in konnessjoni ma' vjeġġ notifikat għandhom jinżammu fil-Komunità għal mhux inqas minn tliet snin, mid-data tal-bidu tal-vjeġġ, mill-awtoritajiet kompetenti, min-notifikatur u mid-destinatarju u mill-impjant li jirċievi l-iskart.

2.  L-informazzjoni mogħtija skond Artikolu 18(1) għandha tinżamm fil-Komunità għal mhux inqas minn tliet snin mid-data tal-bidu tal-vjeġġ, mill-persuna torganizza l-vjeġġ, mill-persuna li jirċievi l-iskart u mill-impjant li jirċievi l-iskart.

Artikolu 21

Aċċess pubbliku għan-notifiki

L-awtoritajiet kompetenti ta' dispaċċ jew destinazzjoni jistgħu jagħmlu aċċessibbli għall-pubbliku permezz ta' mezzi adatti, bħall-Internet, l-informazzjoni dwar notifiki ta' vjeġġi li għalihom ikunu taw il-kunsens tagħhom, meta tali informazzjoni ma tkunx konfidenzjali taħt il-liġi nazzjonali jew tal-Komunità.KAPITOLU 4

Obbligi ta' teħid lura

Artikolu 22

Teħid lura meta l-vjeġġ ma jistax jitkompla kif intiż

1.  Fejn kwalunkwe waħda mill-awtoritajiet kompetenti konċernati ssir taf li xi vjeġġ ta' skart, inkluż l-irkupru jew rimi tiegħu, ma jistax jiġi kompletat kif intiż skond it-termini tad-dokumenti tan-notifika u tal-moviment u/jew tal-kuntratt imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-punt 4 ta' l-Artikolu 4, u fl-Artikolu 5, hija għandha tinforma minnufih lill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ. Fejn xi impjant ta' rkupru jew ta' rimi ma jaċċettax vjeġġ riċevut, huwa għandu jinforma minnufih lill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni.

2.  L-awtorità kompetenti tad-dispaċċ għandha tiżgura, ħlief fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 3, li l-iskart in kwistjoni jittieħed lura fiż-żona ta' ġurisdizzjoni tagħha jew f'xi lok ieħor fil-pajjiż tad-dispaċċ min-notifikatur kif identifikat skond il-gradazzjoni stabbilita fil-punt 15 ta' l-Artikolu 2, jew jekk dan mhuwiex prattikament possibbli, minn dik l-awtorità kompetenti nnifisha jew minn persuna fiżika jew ġuridika f'isimha.

Dan għandu jsir fi żmien 90 jum, jew f'perjodu ieħor li jista' jiġi miftiehem bejn il-awtoritajiet kompetenti konċernati, wara li l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ issir taf jew tiġi avżata bil-miktub mill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni jew ta' transitu li l-vjeġġ ta' skart kunsentit jew l-irkupru jew ir-rimi tiegħu ma setax jiġi kompletat u ġiet informata dwar ir-raġuni(jiet) ta' dan. Tali avviż jista' jirriżulta minn informazzjoni preżentata lill-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ jew ta' transitu inter alia minn awtoritajiet kompetenti oħrajn.

3.  L-obbligu tat-tehid lura fil-paragrafu 2 ma għandux japplika jekk l-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ, ta' transitu u tad-destinazzjoni involuti fir-rimi jew fl-irkupru ta' l-iskart huma sodisfatti li l-iskart jista' jiġi rkuprat jew jintrema b'mod alternattiv fil-pajjiż tad-destinazzjoni jew x'imkien ieħor min-notifikatur jew, jekk mhux prattikament possibbli, mill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ jew minn persuna fiżika jew ġuridika f'isimha.

L-obbligi tat-teħid lura fil-paragrafu 2 ma għandux japplika jekk l-iskart trasportat kien, waqt l-operazzjoni fl-impjant konċernat, ġie mħallat b'mod irriversibbli ma' skart ieħor qabel ma' xi awtorità kompetenti konċernata setgħet saret taf bil-fatt li l-vjeġġ notifikat ma setax jitkompla kif imsemmi fil-paragrafu 1. Tali taħlita għandha tiġi rkuprata jew tintrema' b'mod alternattiv skond l-ewwel subparagrafu.

4.  F'każijiet ta' teħid lura kif imsemmi fil-paragrafu 2, għandha tiġi preżentata notifika ġdida ħlief jekk l-awtoritajiet kompetenti konċernati jaqblu li tkun biżżejjed talba debitament motivata mill-awtorità kompetenti inizjali.

Għandha tiġi preżentata notifika ġdida, fejn din tkun adatta, min-notifikatur inizjali jew, jekk mhux prattikament possibbli, minn kwalunkwe mill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi l-oħra identifikati skond il-punt 15 ta' l-Artikolu 2, jew jekk mhux prattikament possibbli mill-awtorità kompetenti inizjali tad-dispaċċ jew minn persuna fiżika jew ġuridika f'isimha.

Ebda awtorità kompetenti ma għandha topponi jew toġġezzjona għar-ritorn ta' skart minn vjeġġ li ma jistax jitkompla jew għall-operazzjoni relattiva ta' rkupru jew rimi.

5.  F'każijiet ta' arranġamenti alternattivi barra l-pajjiż inizjali tad-destinazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 3, għandha tiġi preżentata notifika ġdida, meta din tkun rilevanti, min-notifikatur inizjali jew, jekk mhux prattikament possibbli, minn kwalunkwe mill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi l-oħra identifikati skond il-punt 15 ta' l-Artikolu 2, jew, jekk mhux prattikament possibbli, mill-awtorità kompetenti inizjali tad-dispaċċ jew minn persuna fiżika jew ġuridika f'isimha.

Meta tali notifika ġdida tiġi preżentata min-notifikatur, din in-notifika għandha tiġi preżentata ukoll lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż inizjali tad-dispaċċ.

6.  F'każijiet ta' arranġamenti alternattivi fil-pajjiż inizjali tad-destinazzjoni kif msemmi fil-paragrafu 3, ma għandhiex tkun meħtieġa notifika ġdida u għandha tkun biżżejjed talba debitament motivata. Għandha tiġi trasmessa tali talba debitament motivata, sabiex jintlaħaq qbil dwar l-arranġament alternattiv, lill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni u tad-dispaċċ min-notifikatur inizjali jew, jekk mhux prattikament possibbli, lill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni mill-awtorità kompetenti inizjali tad-dispaċċ.

7.  Jekk l-ebda notifika ġdida m'għandha tkun preżentata skond il-paragrafu 4 jew il-paragrafu 6, għandu jimtela' dokument ta' moviment ġdid skond l-Artikolu 15 jew l-Artikolu 16 min-notifikatur inizjali jew, jekk mhux prattikament possibbli, minn kwalunkwe mill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi l-oħra identifikati skond il-punt 15 ta' l-Artikolu 2, jew jekk mhux prattikament possibbli mill-awtorità kompetenti inizjali tad-destinazzjoni jew minn persuna fiżika jew ġuridika f'isimha.

Jekk tiġi preżentata notifika ġdida mill-awtorità kompetenti inizzjali tad-dispaċċ skond il-paragrafu 4 jew il-paragrafu 5, ma għandhiex tkun rekwiżita garanzija finanzjarja ġdida jew assigurazzjoni ekwivalenti.

8.  L-obbligu tan-notifikatur u l-obbligu sussidjarju tal-pajjiż tad-dispaċċ li jieħdu l-iskart lura jew jirranġaw għal irkupru jew rimi alternattiv għandu jintemm hekk kif l-impjant joħroġ iċ-ċertifikat ta' l-irkupru jew tar-rimi mhux temporanju kif msemmi fl-Artikolu 16(e) jew, fejn ikun adatt, fl-Artikolu 15(e). F'każijiet ta' rkupru jew ta' rimi temporanju msemmi fl-Artikolu 6(6), l-obbligu sussidjarju tal-pajjiż tad-dispaċċ għandu jintemm meta l-impjant joħroġ iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 15(d).

Jekk l-impjant joħroġ ċertifikat ta' l-irkupru jew tar-rimi b'tali mod li jirriżulta fi vjeġġ illegali, bil-konswegenza li tiġi terminata l-garanzija finanzjarja, għandhom japplikaw l-Artikolu 24(3) u l-Artikolu 25(2).

9.  Meta jiġi skopert, fi Stat Membru, skart minn vjeġġ li ma jistax jiġi kompletat, inkluż l-irkupru u r-rimi tiegħu, l-awtorità kompetenti b'ġurisdizzjoni fiż-żona fejn l-iskart kien skopert għandha tkun responsabbli sabiex tiżgura li jsiru arranġamenti għad-depożitu protettiv ta' l-iskart sakemm isir ir-ritorn tiegħu jew l-irkupru jew ir-rimi mhux temporanju tiegħu b'mod alternattiv.

Artikolu 23

L-ispejjeż tat-teħid lura meta vjeġġ ma jistax jiġi kompletat

1.  L-ispejjeż tat-teħid lura ta' skart minn vjeġġ li ma setax jitkompla, inklużi spejjeż tat-trasport, ta' l-irkupru jew tar-rimi tiegħu skond l-Artikolu 22(2) jew (3) u, mid-data li fiha l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ issir taf li ma setax jitkompla vjeġġ ta' skart jew l-irkupu jew rimi tiegħu, l-ispejjeż tad-depożitu skond l-Artikolu 22(9) għandhom jiġu addebitati:

(a) lin-notifikatur kif identifikat skond il-gradazzjoni stabbilita fil-punt 15 ta' l-Artikolu 2, jew jekk mhux prattikament possibbli,

(b) lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħrajn skond il-każ, jew jekk mhux prattikament possibbli,

(ċ) lill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ, jew jekk mhux prattikament possibbli,

(d) kif xorta oħra miftiehem bejn l-awtoritajiet kompetenti konċernati.

2.  Dan l-Artikolu għandu japplika bla preġudizzju għad-dispożizzjonijiet Komunitarji jew nazzjonali dwar ir-responsabbiltà.

Artikolu 24

Teħid lura meta vjeġġ ikun illegali

1.  Fejn xi awtorità kompetenti tiskopri vjeġġ li hija tikkunsidra bħala vjeġġ illegali, hija għandha tinforma minnufih lill-awtoritajiet kompetenti l-oħrajn konċernati.

2.  Jekk ir-responsabbiltà ta' vjeġġ illegali tkun tan-notifikatur, l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ għandha tiżgura li l-iskart in kwistjoni jiġi:

(a) meħud lura min-notifikatur de facto; jew, jekk ebda notifika ma tkun ġiet preżentata;

(b) meħud lura min-notifikatur de iure; jew, jekk mhux prattikament possibbli,

(ċ) meħud lura mill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ innifisha jew minn persuna fiżika jew ġuridika f'isimha; jew, jekk mhux prattikament possibbli,

(d) alternattivament irkuprat jew mormi fil-pajjiż tad-destinazzjoni jew tad-dispaċċ mill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ innifisha jew minn persuna fiżika jew ġuridika f'isimha; jew, jekk mhux prattikament possibbli,

(e) alternattivament irkuprat jew mormi f'pajjiż ieħor mill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ innifisha jew minn persuna fiżika jew ġuridika f'isimha jekk l-awtoritajiet kompetenti kollha konċernati jaqblu.

Dan it-teħid lura, rimi jew irkupru għandu jseħħ fi żmien 30 jum, jew f'perjodu ieħor li jista' jiġi miftiehem bejn l-awtoritajiet kompetenti konċernati, minn meta l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ issir taf jew kienet avżata bil-miktub mill-awtoritajiet kompetenti tad-destinazzjoni jew transitu bil-vjeġġ illegali u tiġi informata bir-raġuni(jiet) għalih. Tali avviż jista' jirriżulta minn informazzjoni preżentata lill-awtoritajiet kompetenti tad-destinazzjoni jew transitu inter alia minn awtoritajiet kompetenti oħrajn.

F'każijiet ta' teħid lura kif imsemmi f'(a), (b) u (ċ), għandha tiġi preżentata notifika ġdida, ħlief jekk l-awtoritajiet kompetenti konċernati jaqblu li tkun biżżejjed talba debitament motivata mill-awtorità kompetenti inizjali tad-dispaċċ.

In-notifika ġdida għandha tiġi preżentata mill-persuna jew awtorità elenkata f'(a), (b) jew (ċ) u skond dik l-ordni gradata.

L-ebda awtorità kompetenti ma għandha topponi jew toġġezzjona għar-ritorn ta' skart minn vjeġġ illegali. Fil-każ ta' arranġamenti alternattivi kif imsemmija f'(d) u (e) mill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ, għandha tiġi preżentata notifika ġdida mill-awtorità kompetenti inizjali tad-dispaċċ jew minn persuna fiżika jew ġuridika f'isimha sakemm l-awtoritajiet kompetenti konċernati ma jaqblux li hija suffiċjenti talba debitament motivata minn dik l-awtorità.

3.  Jekk ir-responsabbiltà tal-vjeġġ illegali hija tad-destinatarju, l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni għandha tiżgura li l-iskart in kwistjoni jiġi rkuprat jew mormi b'mod ambjentalment san:

(a) mid-destinatarju; jew, jekk mhux prattikament possibbli,

(b) mill-awtorità kompetenti nnifisha jew minn persuna fiżika jew ġuridika f'isimha.

Dan l-irkupru jew rimi għandu jsir fi żmien 30 jum jew f'perjodu ieħor li jista' jiġi miftiehem bejn l-awtoritajiet kompetenti konċernati minn meta l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni issir taf jew tiġi mgħarrfa bil-miktub mill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ jew tat-transitu bil-vjeġġ illegali u tiġi informata bir-raġunijiet għal dan. Tali avviż jista' jirriżulta minn informazzjoni preżentata lill-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ u tat-transitu inter alia minn awtoritajiet kompetenti oħrajn.

Għal dan il-għan, l-awtoritajiet kompetenti konċernati għandhom jikkoperaw, kif meħtieġ, fl-irkupru jew rimi ta' l-iskart.

4.  Jekk m'għandha tkun preżentata l-ebda notifika ġdida, għandu jimtela' dokument ta' moviment ġdid skond l-Artikolu 15 jew 16 mill-persuna responsabbli għat-teħid lura jew, jekk mhux prattikament possibbli, mill-awtorità kompetenti inizjali tad-dispaċċ.

Jekk tiġi preżentata notifika ġdida mill-awtorità kompetenti inizjali tad-dispaċċ, ma għandhiex tkun meħtieġa garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti ġdida.

5.  Partikolarment fil-każijiet fejn ir-responsabbiltà tal-vjeġġ illegali ma tistax tiġi imputata lin-notifikatur jew lid-destinatarju, l-awtoritajiet kompetenti konċernati għandhom jikkooperaw sabiex jiżguraw li l-iskart in kwistjoni jiġi rkuprat jew mormi.

6.  Fil-każijiet ta' rkupru jew ta' rimi temporanju msemmija fl-Artikolu 6(6) fejn jiġi skopert vjeġġ illegali wara t-tlestija ta' l-operazzjoni ta' rkupru jew rimi temporanju, l-obbligu sussidjarju tal-pajjiż tad-dispaċċ li jieħu l-iskart lura jew jirranġa għall-irkupru jew għar-rimi alternattiv għandu jintemm meta l-impjant ikun ħareġ iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 15(d).

Jekk l-impjant joħroġ ċertifikat ta' rkupru jew rimi b'tali mod li jirriżulta fi vjeġġ illegali, bil-konsegwenza li tiġi terminata l-garanzija finanzjarja, għandhom japplikaw il-paragrafu 3 u l-Artikolu 25(2).

7.  Fejn jiġi skopert skart ta' vjeġġ illegali fi Stat Membru, l-awtorità kompetenti b'ġurisdizzjoni fiż-żona fejn l-iskart kien skopert għandha tkun responsabbli sabiex tiżgura li jsiru arranġamenti għad-depożitu protettiv ta' l-iskart sakemm isir ir-ritorn tiegħu jew sa l-irkupru jew rimi mhux temporanju b'mod alternattiv.

8.  L-Artikoli 34 u 36 ma għandhomx japplikaw f'każijiet fejn vjeġġi illegali jiġu ritornati lejn il-pajjiż tad-dispaċċ u dak il-pajjiż tad-dispaċċ huwa pajjiz kopert mill-projbizzjonijiet stabbiliti f'dawk l-Artikoli.

9.  F'każ ta' vjeġġ illegali kif definit fil-punt 35(g) ta' l-Artikolu 2, il-persuna li torganizza l-vjeġġ għandha tkun suġġetta għall-istess obbligi stabbiliti f'dan l-Artikolu bħan-notifikatur.

10.  Dan l-Artikolu għandu japplika mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet Komunitarji u nazzjonali dwar ir-responsabbiltà.

Artikolu 25

L-ispejjeż tat-teħid lura meta vjeġġ ikun illegali

1.  L-ispejjeż li jsiru għat-teħid lura ta' skart ta' vjeġġ illegali inklużi spejjeż tat-trasport, ta' l-irkupru jew tar-rimi tiegħu skond l-Artikolu 24(2) u, mid-data li fiha l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ issir taf li vjeġġ huwa illegali, l-ispejjeż tad-depożitu skond l-Artikolu 24(7) għandhom jiġu addebitati:

(a) lin-notifikatar de facto, kif identifikat skond il-gradazzjoni stabbilita fil-punt 15 ta' l-Artikolu 2; jew, jekk ma tkun ġiet preżentata ebda notifika,

(b) lin-notifikatur de iure jew lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħrajn skond il-każ; jew, jekk mhux prattikament possibbli,

(ċ) lill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ.

2.  L-ispejjeż li jsiru għall-irkupru jew għar-rimi skond l-Artikolu 24(3), inklużi l-ispejjeż eventwali tat-trasport u tad-depożitu skond l-Artikolu 24(7) għandhom jiġu addebitati:

(a) lid-destinatarju; jew, jekk mhux prattikament possibbli,

(b) lill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni.

3.  L-ispejjeż li jsiru għall-irkupru jew għar-rimi skond l-Artikolu 24(5), inklużi l-ispejjeż eventwali tat-trasport u tad-depożitu skond Artikolu 24(7) għandhom jiġu addebitati:

(a) lin-notifikatur, kif identifikat skond il-gradazzjoni stabbilita fil-punt 15 ta' l-Artikolu 2 u/jew lid-destinatur skond id-deċiżjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti involuti; jew, jekk mhux prattikament possibili,

(b) lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħrajn skond il-każ; jew, jekk mhux prattikament possibbli,

(ċ) lill-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ u tad-destinazzjoni.

4.  Fil-każ ta' vjeġġ illegali kif definit fil-punt 35(g) ta' l-Artikolu 2, il-persuna li torganizza l-vjeġġ għandha tkun suġġetta għall-istess obbligi stabbiliti f'dan l-Artikolu bħan-notifikatur.

5.  Dan l-Artikolu għandu japplika mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet Komunitarji u nazzjonali dwar ir-responsabbiltà.KAPITOLU 5

Dispożizzjonijiet amministrattivi ġenerali

Artikolu 26

Format tal-komunikazzjonijiet

1.  L-informazzjoni u d-dokumenti elenkati hawn taħt jistgħu jiġu preżentati bil-posta:

(a) notifika ta' vjeġġ ippjanat skond l-Artikoli 4 u 13;

(b) talba għal informazzjoni u dokumentazzjoni skond l-Artikoli 4, 7 u 8;

(ċ) preżentazzjoni ta' informazzjoni u dokumentazzjoni skond l-Artikoli 4, 7 u 8;

(d) kunsens bil-miktub għal vjeġġ notifikat skond l-Artikolu 9;

(e) kondizzjonijiet għal vjeġġ skond l-Artikolu 10;

(f) oġġezzjonijiet għal vjeġġ skond l-Artikoli 11 u 12;

(g) informazzjoni dwar deċiżjonijiet tal-ħruġ ta' pre-kunsensi lil impjanti speċifiċi ta' rkupru skond l-Artikolu 14(3);

(h) konferma bil-miktub tar-riċezzjoni ta' l-iskart skond l-Artikoli 15 u 16;

(i) ċertifikat għall-irkupru jew għar-rimi ta' l-iskart skond l-Artikoli 15 u 16;

(j) informazzjoni minn qabel dwar il-bidu fattwali tal-vjeġġ skond l-Artikolu 16;

(k) informazzjoni dwar bidliet fil-vjeġġ wara l-għoti tal-kunsens skond l-Artikolu 17; u

(l) kunsensi bil-miktub u dokumenti ta' moviment li għandhom jiġu trasmessi skond it-Titoli IV, V u VI.

2.  Suġġett għall-ftehim bejn l-awtoritajiet kompetenti konċernati u n-notifikatur, id-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu alternittavement jiġu preżentati bl-użu ta' xi wieħed mill-mezzi ta' komunikazzjoni li ġejjin:

(a) bil-fax; jew

(b) bil-fax u wara bil-posta; jew

(ċ) bl-e-mail bil-firma diġitali. F'dan il-każ, kull timbru jew firma rekwiżita għandha tiġi sostitwita bil-firma diġitali; jew

(d) bl-e-mail mingħajr firma diġitali u wara bil-posta.

3.  Id-dokumenti li jakkumpanjaw kull vjeġġ skond l-Artikolu 16(ċ) u l-Artikolu 18 jistgħu jkunu f'forma elettronika b'firem diġitali jekk ikunu jistgħu jinqraw f'kull ħin matul it-trasport u jekk dan huwa aċċettabbli għall-awtoritajiet kompetenti konċernati.

▼M11

4.  Soġġett għall-ftehim mill-awtoritajiet kompetenti konċernati u min-notifikatur, l-informazzjoni u d-dokumenti elenkati fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu preżentati u skambjati permezz ta’ skambju tad-data elettronika bil-firma elettronika jew bl-awtentikazzjoni elettronika skont id-Direttiva 1999/93/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 9 ), jew permezz ta’ sistema komparabbli ta’ awtentikazzjoni elettronika li tipprovdi l-istess livell ta’ sigurtà.

Bil-ħsieb li tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni għandha, fejn fattibbli, tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu r-rekwiżiti tekniċi u organizzattivi għall-implimentazzjoni prattika tal-iskambju tad-data elettronika għall-preżentazzjoni tad-dokumenti u tal-informazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tqis kwalunkwe standard internazzjonali rilevanti, u tiżgura li r-rekwiżiti huma f’konformità mad-Direttiva 1999/93/KE, jew tipprovdi tal-anqas l-istess livell ta’ sigurtà kif provdut taħt dik id-Direttiva. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 59a(2).

▼B

Artikolu 27

Lingwa

1.  Kwalunkwe notifika, informazzjoni, dokumentazzjoni jew komunikazzjoni oħra preżentata skond id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu għandhom isiru f'lingwa aċċettabbli għall-awtoritajiet kompetenti konċernati.

2.  In-notifikatur għandu jipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti konċernati bi traduzzjoni(jiet) awtorizzata/i f'lingwa li hija aċċettabbli għalihom, jekk dawn jitolbu hekk.

Artikolu 28

Nuqqas ta' ftehim dwar kwistjonijiet ta' klassifikazzjoni

1.  Jekk l-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ u tad-destinazzjoni ma jistgħux jaqblu dwar il-klassifikazzjoni fir-rigward tad-distinzjoni bejn dak li huwa skart u dak li mhuwiex skart, il-materja in kwistjoni għandha tiġi trattata bħallikieku kienet skart. Dan għandu jkun bla preġudizzju għad-dritt tal-pajjiż tad-destinazzjoni li jittratta l-materjal trasportat skond il-liġi nazzjonali tiegħu, wara l-wasla tal-materjal trasportat, u fejn tali liġi tikkonforma mal-liġi Komunitarja jew internazzjonali.

2.  Jekk l-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ u tad-destinazzjoni ma jistgħux jaqblu dwar il-klassifikazzjoni ta' l-iskart notifikat kif elenkat fl-Anness III, IIIA, IIIB jew IV, l-iskart għandu jitqies bħala elenkat fl-Anness IV.

3.  Jekk l-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ u tad-destinazzjoni ma jistgħux jaqblu dwar il-klassifikazzjoni ta' l-operazzjoni notifikata ta' trattament ta' skart bħala waħda ta' rkupru jew ta' rimi, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet dwar ir-rimi.

4.  Il-paragrafi 1 sa 3 għandhom japplikaw biss għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, u għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tal-partijiet interessati li jirrisolvu kull tilwima konnessa ma' dawn il-kwistjonijiet quddiem qorti jew tribunal.

Artikolu 29

Spejjeż amministrattivi

L-ispejjeż amministrattivi li huma xierqa u proporzjonati għall-implimentazzjoni tal-proċeduri ta' notifika u superviżjoni u l-ispejjeż ordinarji ta' analiżi u spezzjonijiet xierqa jistgħu jiġu addebitati lin-notifikatur.

Artikolu 30

Ftehim relattivi għaż-żoni tal-fruntieri

1.  F'każijiet eċċezzjonali, u jekk is-sitwazzjoni ġeografika jew demografika speċifika tiġġustifika tali pass, l-Istati Membri jistgħu jikkonkludu ftehim bilaterali li jagħmlu l-kondizzjonijiet tal-proċedura tan-notifika għal vjeġġi ta' skart speċifiku anqas stretti fir-rigward ta' vjeġġi transkonfinali sa l-eqreb impjant addatt fiż-żona tal-fruntiera bejn iż-żewġ Stati Membri konċernati.

2.  Ftehim bilaterali bħal dawn jistgħu jiġu konklużi wkoll fejn jiġi trasportat skart mill-pajjiż tad-dispaċċ u trattat ukoll fil-pajjiż tad-dispaċċ iżda jittransita minn Stat Membru ieħor.

3.  L-Istati Membri jistgħu wkoll jikkonkludu tali ftehim ma' pajjiżi li huma partijiet għall- Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea.

4.  Tali ftehim bħal dawn għandhom jiġu notifikati lill-Kummissjoni qabel ma jkollhom effett.KAPITOLU 6

Vjeġġi ġewwa l-Komunità bi transitu minn pajjiżi terzi

Artikolu 31

Vjeġġi ta' skart destinat għar-rimi

Fejn vjeġġ ta' skart isir ġewwa l-Komunità, bi transitu minn pajjiż terz jew aktar u l-iskart ikun destinat għar-rimi, l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ għandha, addizzjonalment għad-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu, issaqsi lill-awtorità kompetenti fil-pajjiż terz jekk tixtieqx tibgħat il-kunsens miktub tagħha għall-vjeġġ ippjanat:

(a) fil-każ li l-pajjiżi huma Partijiet tal-Konvenzjoni ta' Basel, fi żmien 60 jum, sakemm din ma rrinunzjatx għal dan id-dritt skond it-termini ta' dik il-Konvenzjoni, jew

(b) fil-każ ta' pajjiżi mhux Partijiet tal-Konvenzjoni ta' Basel, f'perjodu ta' żmien miftiehem bejn l-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 32

Vjeġġi ta' skart destinat għall-irkupru

1.  Meta vjeġġ ta' skart isir ġewwa l-Komunità, bi transitu minn wieħed jew aktar pajjiż terzi li għalihom ma tapplikax id-Deċiżjoni ta' l-OECD u l-iskart ikun destinat għall-irkupru, għandu japplika l-Artikolu 31.

2.  Meta vjeġġ ta' skart isir ġewwa l-Komunità, inklużi vjeġġi bejn lokalitajiet fl-istess Stat Membru, bi transitu minn wieħed jew aktar pajjiż terzi li għalihom tapplika d-Deċiżjoni ta' l-OECD u l-iskart ikun destinat għall-irkupru, il-kunsens imsemmi fl-Artikolu 9 jista' jiġi provdut taċitament, u jekk ma tiġi depożitata l-ebda oġġezzjoni jew ma jiġu speċifikati l-ebda kondizzjonijiet, il-vjeġġ jista' jibda 30 jum wara d-data tat-trażmissjoni ta' l-att ta' rikonoxximent ta' l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni skond l-Artikolu 8.TITOLU III

VJEĠĠI ESKLUSSIVAMENT ĠEWWA STATI MEMBRI

Artikolu 33

Applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għal vjeġġi esklussivament ġewwa Stati Membri

1.  L-Istati Membri għandhom jistabilixxu sistema adegwata għas-superviżjoni u l-kontroll ta' vjeġġi ta' skart esklussivament ġewwa l-ġurisdizzjoni tagħhom. Din is-sistema għandha tieħu kont tal-ħtieġa għall-koerenza fis-sistema Komunitarja stabbilita permezz tat-Titoli II u VII.

2.  L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bis-sistema tagħhom għas-superviżjoni u l-kontroll ta' vjeġġi ta' skart. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri l-oħrajn b'dan.

3.  L-Istati Membri jistgħu, fil-ġurisdizzjoni tagħhom, japplikaw is-sistema prevista fit-Titoli II u VII.TITOLU IV

ESPORTAZZJONIJIET MILL-KOMUNITà LEJN PAJJIŻI TERZIKAPITOLU 1

Esportazzjonijiet ta' skart għal rimi

Artikolu 34

Esportazzjoni projbita ħlief għal pajjiżi ta' l-EFTA

1.  L-esportazzjonijiet ta' skart mill-Komunità destinati għar-rimi għandhom jiġu projbiti.

2.  Il-projbizzjoni fil-paragrafu 1 ma għandhiex tapplika għall-esportazzjonijiet ta' skart destinati għar-rimi fil-pajjiżi ta' l-EFTA li huma wkoll Partijiet għall-Konvenzjoni ta' Basel.

3.  Madankollu, għandhom ukoll ikunu projbiti esportazzjonijiet ta' skart għal rimi lejn pajjiżi ta' l-EFTA li jkunu Partijiet għall-Konvenzjoni ta' Basel:

(a) fejn il-pajjiż ta' l-EFTA jipprojbixxi l-importazzjoni ta' skart bħal dan; jew,

(b) jekk l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ ikollha raġuni sabiex temmen li l-iskart ma jiġix immaniġġat b'mod ambjentalment san kif imsemmi fl-Artikolu 49, fil-pajjiż tad-destinazzjoni konċernat.

4.  Din id-dispożizzjoni għandha tapplika bla preġudizzju għall-obbligi ta' teħid lura stabbiliti fl-Artikoli 22 u 24.

Artikolu 35

Proċeduri applikabbli fl-esportazzjoni lejn pajjiżi ta' l-EFTA

1.  Fejn jiġi esportat skart mill-Komunità u jiġi destinat għar-rimi f'pajjiżi ta' l-EFTA li jkunu Partijiet għall-Konvenzjoni ta' Basel, id-dispożizzjonijiet tat-Titolu II għandhom japplikaw mutatis mutandis bl-adattamenti u ż-żidiet elenkati fil-paragrafi 2 u 3.

2.  L-adattamenti li ġejjin għandhom japplikaw:

(a) l-awtorità kompetenti ta' transitu barra l-Komunità għandha jkollha 60 jum wara d-data tat-trażmissjoni ta' l-att ta' rikonoxximent tar-riċezzjoni tan-notifika, sabiex titlob informazzjoni addizzjonali dwar il-vjeġġ notifikat, sabiex tipprovdi, jekk l-pajjiż konċernat iddeċieda li ma jitlobx kunsens bil-miktub minn qabel u informa lill-Partijiet l-oħrajn b'dan skond Artikolu 6(4) tal-Konvenzjoni ta' Basel, kunsens taċitu jew tagħti kunsens bil-miktub bi jew mingħajr kondizzjonijiet; u

(b) l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ fil-Komunità għandha tieħu d-deċiżjoni li tikkonsenta għall-vjeġġ kif imsemmi fl-Artikolu 9 biss wara li tkun irċeviet kunsens bil-miktub mingħand l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni u fejn ikun il-każ il-kunsens taċitu jew bil-miktub ta' l-awtorità kompetenti ta' transitu barra l-Komunità u mhux qabel 61 jum wara d-data tat-trażmissjoni ta' l-att ta' rikonoxximent ta' l-awtorità kompetenti ta' transitu. L-awtorità kompetenti tad-dispaċċ tista' tieħu d-deċiżjoni qabel għeluq il-limitu ta' 61 jum jekk għandha l-kunsens bil-miktub ta' l-awtoritajiet kompetenti oħra konċernati.

3.  Id-dispożizzjonijiet addizzjonali li ġejjin għandhom japplikaw:

(a) l-awtorità kompetenti ta' transitu fil-Komunità għandha tirrikonoxxi r-riċezzjoni tan-notifika lin-notifikatur;

(b) l-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ u, fejn ikun il-każ, ta' transitu fil-Komunità għandhom jibagħtu kopja ttimbrata tad-deċiżjonijiet tagħhom li jikkonsentixxu għall-vjeġġ lill-uffiċċju doganali ta' l-esportazzjoni u lill-uffiċċju doganali tal-ħruġ mill-Komunità;

(ċ) għandha tingħata kopja tad-dokument tal-moviment mit-trasportatur lill-uffiċċju doganali ta' l-esportazzjoni u lill-uffiċċju doganali tal-ħruġ mill-Komunità;

(d) hekk kif l-iskart ikun telaq mill-Komunità, l-uffiċċju doganali tal-ħruġ mill-Komunità għandu jibgħat kopja ttimbrata tad-dokument tal-moviment lill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ fil-Komunità bl-attestazzjoni fih li l-iskart ikun telaq mill-Komunità;

(e) jekk, 42 jum wara li l-iskart ikun telaq mill-Komunità, l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ fil-Komunità ma tkun irċeviet l-ebda informazzjoni mill-impjant dwar ir-riċezzjoni ta' l-iskart, hija għandha mingħajr dewmien tinforma lill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni; u

(f) il-kuntratt imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-punt 4 ta' l-Artikolu 4 u fl-Artikolu 5 għandu jistipula li:

(i) jekk impjant joħroġ ċertifikat mhux korrett ta' rimi bil-konsegwenza li tiġi terminata l-garanzija finanzjarja, id-destinatarju għandu jħallas l-ispejjeż li jiġu mill-obbligu tar-ritorn ta' l-iskart lejn iż-żona ta' ġurisdizzjoni ta' l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ u l-ispejjeż ta' l-irkupru jew tar-rimi tiegħu b'mod alternattiv u ambjentalment san;

(ii) fi żmien tlett ijiem mir-riċezzjoni ta' l-iskart għar-rimi, l-impjant għandu jibgħat kopji ffirmati tad-dokument tal-moviment mimli, barra ċ-ċertifikat ta' rimi msemmi fis-subpunt (iii), lin-notifikatur u lill-awtoritajiet kompetenti konċernati; u

(iii) malajr kemm jista' jkun iżda mhux aktar tard minn tletin jum wara l-kompletament tar-rimi, u mhux aktar tard minn sena waħda kalendarja wara r-riċezzjoni ta' l-iskart, l-impjant għandu, b'responsabbiltà tiegħu, jiċċertifika li r-rimi ġie kompletat u għandu jibgħat kopji ffirmati tad-dokument tal-moviment lin-notifikatur u lill-awtoritajiet kompetenti konċernati.

4.  Il-vjeġġ jista' jsir biss jekk:

(a) in-notifikatur ikun irċieva kunsens bil-miktub mill-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ, tad-destinazzjoni u, fejn ikun il-każ, tat-transitu barra l-Komunità u jekk il-kondizzjonijiet stabbiliti ġew sodisfatti;

(b) ġie konkluż kuntratt li jkun sar effettiv bejn in-notifikatur u d-destinatarju kif rekwiżit fit-tieni subparagrafu tal-punt 4 ta' l-Artikolu 4, u fl-Artikolu 5;

(ċ) ġiet stabbilita garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti li tkun saret effettiva kif rekwiżit fit-tieni subparagrafu tal-punt 5 ta' l-Artikolu 4, u fl-Artikolu 6; u

(d) ġie żgurat l-immaniġġar ambjentalment san kif imsemmi fl-Artikolu 49.

5.  Fejn jiġi esportat skart, dan għandu jiġi destinat għal operazzjonijiet f'impjant li skond l-liġi nazzjonali applikabbli jopera jew huwa awtorizzat li jopera fil-pajjiż tad-destinazzjoni.

6.  Jekk uffiċċju doganali ta' l-esportazzjoni jew uffiċċju doganali tal-ħruġ mill-Komunità jiskopri vjeġġ illegali, huwa għandu bla dewmien jinforma lill-awtorità kompetenti fil-pajjiż ta' l-uffiċċju doganali li għandu:

(a) bla dewmien jinforma lill-awtorità tad-dispaċċ fil-Komunità, u

(b) jiżgura ż-żamma ta' l-iskart sakemm l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ ma tkunx iddeċidiet mod ieħor u kkomunikat dik id-deċiżjoni bil-miktub lill-awtorità kompetenti fil-pajjiż ta' l-uffiċċju doganali li fih ikun miżmum l-iskart.KAPITOLU 2

Esportazzjonijiet ta' skart għall-irkupruTaqsima 1

Esportazzjonijiet lejn pajjiżi fejn ma tapplikax id-Deċiżjoni ta' l-OECD

Artikolu 36

Esportazzjonijiet projbiti

1.  L-esportazzjonijiet mill-Komunità tat-tipi, li ġejjin hawn taħt, ta' skart destinat għall-irkupru f'pajjiżi fejn ma tapplikax id-Deċiżjoni ta' l-OECD huma projbiti:

(a) skart elenkat bħala perikoluż fl-Anness V;

(b) skart elenkat fl-Anness V, parti 3;

(ċ) skart perikoluż mhux klassifikat taħt entrata waħda fl-Anness V;

(d) taħlitiet ta' skart perikoluż u taħlitiet ta' skart perikoluz ma' skart mhux perikoluż mhux klassifikat taħt entrata waħda fl-Anness V;

(e) skart li l-pajjiż tad-destinazzjoni kien innotifika bħala perikoluż skond l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni ta' Basel;

(f) skart li l-importazzjoni tiegħu ġie projbit fil-pajjiż tad-destinazzjoni jew,

(g) skart li l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ ikollha raġuni sabiex temmen li ma jiġix immaniġġat b'mod ambjentalment san, kif imsemmi fl-Artikolu 49 fil-pajjiż tad-destinazzjoni konċernat.

2.  Din id-dispożizzjoni għandha tapplika bla preġudizzju għall-obbligi tat-teħid lura stabbiliti fl-Artikoli 22 u 24.

3.  L-Istati Membri jistgħu, f'każijiet eċċezzjonali, jadottaw dispożizzjonijiet sabiex jiddeterminaw, abbażi ta' prova dokumentata provduta b'mod adatt min-notifikatur, li tip speċifiku ta' skart perikoluż elenkat fl-Anness V ikun eskluż mill-projbizzjoni ta' esportazzjoni jekk ma jurix xi waħda mill-proprjetajiet elenkati fl-Anness III mad-Direttiva 91/689/KEE, b'kont meħud, għar-rigward tal-proprjetajiet H3 sa H8, H10 u H11 definiti f'dak l-Anness, tal-valuri limitattivi stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE tat-3 ta' Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta' skart skond l-Artikolu 1(a) tad- Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista ta' skart perikoluż skond l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar skart perikoluż ( 10 ).

4.  Il-fatt li skart ma jkunx elenkat bħala perikoluż fl-Anness V, jew li jkun elenkat fl-Anness V, Parti 1, Lista B, ma għandux jipprekludi, f'każijiet eċċezzjonali, id-deskrizzjoni ta' tali skart bħala perikoluż u għalhekk suġġett għall-projbizzjoni ta' esportazzjoni jekk huwa juri xi waħda mill-proprjetajiet elenkati fl-Anness III mad-Direttiva 91/689/KEE, b'kont meħud, għar-rigward tal-proprjetajiet H3 sa H8, H10 u H11 definiti f'dak l-Anness, tal-valuri limitattivi elenkati fid-Deċiżjoni 2000/532/KE, kif previst fl-Artikolu 1(4), it-tieni inċiż, tad-Direttiva 91/689/KEE u fil-paragrafu introduttorju ta' l-Anness III ma' dan ir-Regolament.

5.  Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi 3 u 4, l-Istat Membru konċernat għandu jinforma lill-pajjiż tad-destinazzjoni previst qabel ma tittieħed deċiżjoni. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw każijiet bħal dawn lill-Kummissjoni qabel it-tmiem ta' kull sena kalendarja. Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-informazzjoni lill-Istati Membri kollha u lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni ta' Basel. Abbażi ta' l-informazzjoni provduta, il-Kummissjoni tista' tagħmel kummenti u, fejn ikun il-każ, tadatta l-Anness V skond l-Artikolu 58.

Artikolu 37

Proċeduri applikabbli fl- esportazzjoni ta' skart elenkat fl-Annessi III jew IIIA

1.  Fil-każ ta'skart li huwa elenkat fl-Anness III jew IIIA u li l-esportazzjoni tiegħu mhijiex projbita taħt l-Artikolu 36, il-Kummissjoni għandha, fi żmien 20 jum mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, tibgħat talba bil-miktub lil kull pajjiż li għalih ma tapplikax id-Deċiżjoni ta' l-OECD, sabiex titlob:

(i) konferma bil-miktub li l-iskart jista' jiġi esportat mill-Komunità għall-irkupru f'dak il-pajjiż; u

(ii) titlob indikazzjoni dwar liema proċedura ta' kontroll, jekk hemm, tiġi segwita fil-pajjiż tad-destinazzjoni.

Kull pajjiz li għalih ma tapplikax id-Deċiżjoni ta' l-OECD għandu jingħata dawn l-għażliet:

(a) projbizzjoni; jew

(b) proċedura ta' notifika bil-miktub minn qabel u ta' kunsens kif deskritt fl-Artikolu 35; jew

(ċ) ebda kontroll fil-pajjiż tad-destinazzjoni.

2.  Qabel id-data ta' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tadotta Regolament wara li tieħu kont tat-tweġibiet kollha li rċeviet skond il-paragrafu 1 u għandha tinforma l-Kumitat stabbilit skond l-Artikolu 18 tad-Direttiva 2006/12/KE.

Fil-każ li xi pajjiż ma jkunx ħareġ konferma kif imsemmi fil-paragrafu 1 jew fil-każ li ma sar ebda kuntatt ma' xi pajjiż għal xi raġuni, għandu japplika l-paragrafu 1(b).

Il-Kummissjoni għandha taġġorna perjodikament ir-Regolament adottat.

3.  Jekk pajjiż jindika fit-tweġiba tiegħu li ċerti vjeġġi ta' skart mhumiex suġġetti għal xi kontroll, għal tali vjeġġi għandu japplika l-Artikolu 18 mutatis mutandis.

4.  Fejn jiġi esportat skart, huwa għandu jiġi destinat għal operazzjonijiet ta' rkupru f'impjant li, taħt il-liġi nazzjonali applikabbli, jopera jew huwa awtorizzat jopera fil-pajjiż tad-destinazzjoni.

5.  Fil-każ ta' vjeġġ ta' skart mhux klassifikat taħt entrata waħda fl-Anness III jew ta' vjeġġ ta' taħlitiet ta' skart mhux klassifikat taħt entrata waħda fl-Anness III jew IIIA jew ta' vjeġġ ta' skart klassifikat fl-Anness IIIB u sakemm l-esportazzjoni mhijiex projbita skond l-Artikolu 36, għandu japplika l-paragrafu 1(b) ta' dan l-Artikolu.Taqsima 2

Esportazzjonijiet lejn pajjiżi fejn tapplika d-Deċiżjoni ta' l-OECD

Artikolu 38

Esportazzjoni ta' skart elenkat fl-Annessi III, IIIA, IIIB, IV u IVA

1.  Fejn skart elenkat fl-Annessi III, IIIA, IIIB, IV u IV A, skart mhux klassifikat jew taħlitiet ta' skart mhux klassifikat taħt entrata waħda fl-Anness III, IV jew IVA jiġu esportati mill-Komunità u destinati għall-irkupru f'pajjiżi li għalihom tapplika d-Deċiżjoni ta' l-OECD bit-transitu jew le f'pajjiżi li għalihom tapplika d-Deċiżjoni ta' l-OECD, għandhom japplikaw mutatis mutandis id-dispożizzjonijiet tat-Titolu II, bl-adattamenti u ż-żidiet elenkati fil-paragrafi 2, 3 u 5.

2.  L-adattamenti li ġejjin għandhom japplikaw:

(a) taħlitiet ta' skart elenkat fl-Anness III A destinati għal operazzjoni temporanja għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel jekk tkun se ssir operazzjoni sussegwenti ta' rkupru jew rimi temporanju jew mhux temporanju f'pajjiż fejn ma tapplikax id-Deċiżjoni ta' l-OECD;

(b) l-iskart elenkat fl-Anness IIIB għandu jkun suġġett għall-proċedura ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel;

ċ) il-kunsens kif meħtieġ skond l-Artikolu 9 jista' jiġi provdut fil-forma ta' kunsens taċitu ta' l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni barra l-Komunità.

3.  Fir-rigward ta' esportazzjonijiet ta' skart elenkat fl-Annessi IV u IVA, għandhom japplikaw id-disposizzjonjiet addizzjonali li ġejjin:

(a) l-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ u, fejn ikun il-każ, ta' transitu fil-Komunità għandhom jibagħtu kopja ittimbrata tad-deċiżjoni tagħhom li jikkonsentixxu għall-vjeġġ lill-uffiċċju doganali ta' l-esportazzjoni u lill-uffiċċju doganali tal-ħruġ mill-Komunità;

(b) kopja tad-dokument tal-moviment għandha tingħata mit-trasportatur lill-uffiċċju doganali ta' l-esportazzjoni u lill-uffiċċju doganali ta' ħruġ mill-Komunità;

(ċ) hekk kif l-iskart ikun telaq mill-Komunità, l-uffiċċju doganali ta' ħruġ mill-Komunità għandu jibgħat kopja ttimbrata tad-dokument tal-moviment lill-awtorità tad-dispaċċ fil-Komunità li fih jiddikjara li l-iskart kien telaq mill-Komunità;

(d) jekk, 42 jum wara li l-iskart ikun telaq mill-Komunità, l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ fil-Komunità ma tkunx irċeviet informazzjoni mill-impjant dwar ir-riċezzjoni ta' l-iskart, hija għandha mingħajr dewmien tinforma lill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni; u:

(e) il-kuntratt imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-punt 4 ta' l-Artikolu 4 u fl-Artikolu 5 għandu jistipula li:

(i) jekk xi impjant joħroġ ċertifikat ta' rkupru mhux korrett bil-konsegwenza li tiġi terminate l-garanzija finanzjarja, id-destinatarju huwa għandu jħallas l-ispejjeż li jiġu mid-dover tar-ritorn ta' l-iskart lejn iż-żona ta' ġurisidizzjoni ta' l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ u l-ispejjeż ta' l-irkupru jew tar-rimi tiegħu b'mod alternattiv u ambjentalment san;

(ii) fi żmien tlett ijiem wara r-riċezzjoni ta' l-iskart għall-irkupru, l-impjant għandu jibgħat id-destinatarju għandu jibgħat kopji iffirmati tad-dokument ta' movement mimli, ħlief iċ-ċertifikat ta' l-irkupru msemmi fis-subpunt (iii), lin-notifikatur u lill-awtorità kompetenti konċernata; u

(iii) malajr kemm jista' jkun iżda mhux aktar tard minn tletin jum mill-kompletament ta' l-irkupru u mhux aktar tard minn sena waħda kalendarja wara r-riċezzjoni ta' l-iskart, l-impjant għandu, b'responsabbilità tiegħu, jiċċertifika li l-irkupru tlesta u għandu jibgħat kopji iffirmati tad-dokument tal-moviment, li jinkludi din iċ-ċertifikazzjoni, lin-notifikatur u lill-awtoritajiet kompetenti konċernati.

4.  Il-vjeġġ jista' jsir biss jekk:

(a) in-notifikatur ikun irċieva kunsens bil-miktub mill-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ, tad-destinazzjoni u fejn ikun il-każ ta' transitu jew, jekk jingħata l-kunsens taċitu, jew jista' jiġi preżunt l-għoti ta' kunsens taċitu, mill-awtoritajiet kompetenti tad-destinazzjoni u ta' transitu barra l-Komunità, u jekk il-kondizzjonijiet stabbiliti jiġu sodisfatti;

(b) l-Artikolu 35(4)(b), (ċ) u (d) jiġi osservati.

5.  Jekk xi esportazzjoni, kif deskritta fil-paragrafu 1, ta' skart elenkat fl-Annessi IV u IV A qiegħda fi transitu minn pajjiż li għalih ma tapplikax id-Deċiżjoni ta' l-OECD, għandhom japplikaw l-adattamenti li ġejjin:

(a) l-awtorità kompetenti ta' transitu li għaliha d-Deċiżjoni ta' l-OECD ma tapplikax għandha jkollha 60 jum mid-data tat-trażmissjoni ta' l-att tar-rikonoxximent tagħha tar-riċezzjoni tan-notifika, sabiex titlob informazzjoni addizzjonali dwar il-vjeġġ notifikat, sabiex tipprovdi, jekk il-pajjiż involut iddeċieda li ma jitlobx kunsens bil-miktub minn qabel u informa lill-Partijiet oħra b'dan skond l-Artikolu 6(4) tal-Konvenzjoni ta' Basel, kunsens taċitu jew tagħti kunsens bil-miktub bi jew mingħajr kondizzjonijiet; u

(b) l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ fil-Komunità għandha tieħu d-deċiżjoni li tikkonsentixxi għall-vjeġġ kif imsemmi fl-Artikolu 9 biss wara li tkun irċeviet il-kunsens taċitu jew bil-miktub minn dik l-awtorità kompetenti ta' transitu li għaliha ma tapplikax id-Deċiżjoni ta' l-OECD u mhux qabel 61 jum mid-data tat-trażmissjoni ta' l-att ta'rikonoxximent mill-awtorità kompetenti ta' transitu. L-awtorità kompetenti tad-dispaċċ tista' tieħu d-deċiżjoni qabel il-konklużjoni ta' limitu ta' żmien ta' 61 jum jekk ikollha l-kunsens bil-miktub ta' l-awtoritajiet l-oħra konċernati.

6.  Fejn jiġi esportat skart, huwa għandu jiġi destinat għal operazzjonijiet ta' rkupru f'impjant li taħt liġi nazzjonali jopera jew huwa awtorizzat jopera fil-pajjiz tad-destinazzjoni.

7.  Jekk xi uffiċċju doganali ta' esportazzjoni jew xi uffiċċju doganali tal-ħruġ mill-Komunità jiskopri vjeġġ illegali, huwa għandu mingħajr dewmien jinforma lill-awtorità kompetenti fil-pajjiż ta' l-uffiċċju doganali, liema awtorità għandha:

(a) mingħajr dewmien tinforma lill-awtorità tad-dispaċċ fil-Komunità; u

(b) tiżgura ż-żamma ta' l-iskart sakemm l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ ma tkunx iddeċidiet mod ieħor u ikkomunikat dik id-deċiżjoni bil-miktub lill-awtorità kompetenti, fil-pajjiż ta' l-uffiċċju doganali li fih ikun miżmum l-iskart.KAPITOLU 3

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 39

Esportazzjonijiet lejn l-Antartiku

L-esportazzjoni ta' skart mill-Komunità lejn l-Antartiku għandha tkun projbita.

Artikolu 40

Esportazzjonijiet lejn pajjiżi jew territorji barranin

1.  L-esportazzjoni mill-Komunità ta' skart destinat għar-rimi f'pajjiżi jew territorji barranin għandha tkun projbita.

2.  Fir-rigward ta' esportazzjonijiet ta' skart destinat għall-irkupru f'pajjiżi jew territorji barranin, għandha tapplika mutatis mutandis il-projbizzjoni stipulata fl-Artikou 36.

3.  Fir-rigward ta' esportazzjonijiet ta' skart destinat għall-irkupru f'pajjiżi jew territorji barranin mhux koperti mill-projbizzjoni stipulata fil-paragrafu 2, għandhom japplikaw mutatis mutandis id-dispożizzjonijiet tat-Titolu II.TITOLU V

IMPORTAZZJONIJIET LEJN IL-KOMUNITÀ MINN PAJJIŻI TERZIKAPITOLU 1

Importazzjonijiet ta' skart għar-rimi

Artikolu 41

Projbizzjoni ta' l-importazzjoni ħlief minn xi pajjiż Part għall-Konvenzjoni ta' Basel jew taħt xi ftehim fis-seħħ jew minn żoni oħra f' sitwazzjonijiet ta' kriżi jew gwerra

1.  L-importazzjonijiet lejn il-Komunità ta' skart destinat għar-rimi għandhom ikunu projbiti ħlief dawk minn:

(a) pajjiżi li huma Partijiet għall-Konvenzjoni ta' Basel; u

(b) pajjiżi oħra li magħhom il-Komunità, jew il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, ikkonkludew ftehim jew arranġamenti bilaterali jew multilaterali kompatibbli mal-liġi Komunitarja u skond l-Artikolu 11 tal-Konvenzjoni ta' Basel; jew

(ċ) pajjiżi oħra li magħhom Stati Membri individwali kkonkludew ftehim jew arranġamenti bilaterali skond il-paragrafu 2; jew

(d) żoni oħra f'każijiet fejn, minħabba raġunijiet eċċezzjonali matul sitwazzjonijiet ta' kriżi, ta' l-istabbiliment tal-paċi, taż-żamma tal-paċi jew ta' gwerra, ebda ftehim jew arranġament bilaterali skond il-punti (b) jew (ċ) ma jista' jiġi konkluż jew fejn għadha ma ġietx nominata jew mhijiex kapaċi li taġixxi awtorità kompetenti fil-pajjiż tad-dispaċċ.

2.  F'każijiet eċċezzjonali Stati Membri individwali jistgħu jikkonkludu ftehim u arranġamenti bilaterali għar-rimi ta' skart speċifiku f'dawk l-Istati Membri, fejn tali skart ma jkunx immaniġġat b'mod ambjentalment san, kif imsemmi fl-Artikolu 49 fil-pajjiż tad-dispaċċ.

Dawn il-ftehim u arranġamenti għandhom ikunu kompatibbli mal-liġi Komunitarja u skond l-Artikolu 11 tal-Konvenzjoni ta' Basel.

Dawn il-ftehim u arranġamenti għandhom jiggarantixxu li l-operazzjonijiet tar-rimi jsiru f'impjant awtorizzat u josservaw ir-rekwiżiti ta' l-immaniġġar ambjentalment san.

Dawn il-ftehim u arranġamenti għandhom ukoll jiggarantixxu li l-iskart huwa prodott fil-pajjiż tad-dispaċċ u li r-rimi jsir esklussivament fl-Istat Membru li kien ikkonkluda l-ftehim jew arranġament.

Dawn il-ftehim u arranġamenti għandhom jiġu notifikati lill-Kummissjoni qabel ikunu konklużi. Iżda, f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza huma jistgħu jiġu notifikati sa xahar wara l-konklużjoni tagħhom.

3.  Il-ftehim jew arranġamenti bilaterali jew multilaterali miftehma skond il-paragrafu 1(b) u (ċ) għandhom ikunu bbażati fuq l-ħtiġijiet proċedurali ta' l-Artikolu 42.

4.  Il-pajjiżi msemmija fil-paragrafu 1(a), (b) u (ċ) għandhom ikunu meħtieġa jippreżentaw minn qabel talba motivata lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru tad-destinazzjoni fuq il-bażi li huma ma għandhomx u ma jistgħux raġjonevalment jakkwistaw il-kapaċità teknika u l-faċilitajiet meħtieġa sabiex jarmu l-iskart b'mod ambjentalment san.

Artikolu 42

Rekwiżiti proċedurali għall-importazzjoni minn xi pajjiż Parti għall-Konvenzjoni ta' Basel jew minn xi żoni oħrajn f'sitwazzjonijiet ta' kriżi jew ta' gwerra

1.  Fejn jiġi importat skart fil-Komunità u jiġi destinat għar-rimi minn pajjiżi Partijiet għall-Konvenzjoni ta' Basel, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tat-Titolu II mutatis mutandis bl-adattamenti u ż-żidiet elenkati fil-paragrafi 2 u 3.

2.  L-adattamenti li ġejjin għandhom japplikaw:

(a) l-awtorità kompetenti ta' transitu barra l-Komunità għandha jkollha 60 jum mid-data tat-trażmissjoni ta' l-att tar-rikonoxximent tagħha tar-riċezzjoni tan-notifika, sabiex titlob informazzjoni addizzjonali dwar il-vjeġġ notifikat, sabiex tipprovdi, jekk il-pajjiż konċernat iddeċieda li ma jitlobx kunsens bil-miktub minn qabel u informa lill-Partijiet l-oħrajn b'dan skond l-Artikolu 6(4) tal-Konvenzjoni ta' Basel, kunsens taċitu jew tagħti kunsens bil-miktub bi jew mingħajr kondizzjonijiet; u

(b) fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 41(1)(d) li jinvolvu sitwazzjonijiet ta' kriżi, ta' stabbiliment tal-paċi, taż-żamma tal-paċi jew ta' gwerra, il-kunsens ta' l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ ma għandux ikun meħtieġ.

3.  Dawn id-dispożizzjonijiet addizzjonali għandhom japplikaw:

(a) l-awtorità kompetenti ta' transitu fil-Komunità għandha tirrikonoxxi r-riċezzjoni tan-notifika lin-notifikatur, b'kopji mibgħuta lill-awtoritajiet kompetenti konċernati;

(b) l-awtoritajiet kompetenti tad-destinazzjoni u, fejn ikun il-każ, ta' transitu fil-Komunità għandhom jibagħtu kopja ttimbrata tad-deċiżjoni tagħhom li jikkonsentixxu għall-vjeġġ lill-uffiċċju doganali tad-dħul fil-Komunità;

(ċ) kopja tad-dokument ta' moviment għandha tingħata mit-trasportatur lill-uffiċċju doganali tad-dħul fil-Komunità; u

(d) wara li jagħmel il-formalitajiet doganali meħtieġa, l-uffiċċju doganali tad-dħul fil-Komunità għandu jibgħat kopja ittimbrata tad-dokument tal-moviment lill-awtoritajiet kompetenti tad-destinazzjoni u ta' transitu fil-Komunità, bl-attestazzjoni li l-iskart daħal fil-Komunità.

4.  Il-vjeġġ jista' jsir biss jekk:

(a) in-notifikatur ikun irċieva kunsens bil-miktub mill-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ, tad-destinazzjoni u, fejn ikun il-każ, ta' transitu u jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti jiġu sodisfatti;

(b) ġie konkluż kuntratt li jkun sar effettiv bejn in-notifikatur u d-destinatarju kif meħtieġ fit-tieni subparagrafu tal-punt 4 ta' l-Artikoli 4 u fl-Artikolu 5;

(ċ) ġiet stabbilita garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti, li tkun saret effettiva kif meħtieġ fit-tieni subparagrafu tal-punt 5 ta' l-Artikolu 4 u fl-Artikolu 6; u

(d) jiġi żgurat l-immaniġġar ambjentalment san, kif imsemmi fl-Artikolu 49.

5.  Jekk xi uffiċċju doganali tad-dħul fil-Komunità jiskopri vjeġġ illegali, huwa għandu mingħar dewmien jinforma l-awtorità kompetenti fil-pajjiż ta' l-uffiċċju doganali, liema awtorità għandha:

(a) mingħajr dewmien tinforma lill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni fil-Komunità li tinforma l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ barra l-Komunità; u

(b) tiżgura ż-żamma ta' l-iskart sakemm l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ barra l-Komunità ma tkunx iddeċidiet mod ieħor u ikkomunikat dik id-deċiżjoni bil-miktub lill-awtorità kompetenti fil-pajjiż ta' l-uffiċċju doganali li fih ikun miżmum l-iskart.KAPITOLU 2

Importazzjoni ta' skart għall-irkupru

Artikolu 43

Projbizzjoni ta' importazzjoni minn xi pajjiż li japplika d-Deċiżjoni ta' l-OECD jew li huwa Parti għall-Konvenzjoni ta' Basel jew taħt xi ftehim fis-seħħ jew minn żoni oħrajn f' sitwazzjonijiet ta' kriżi jew ta' gwerra

1.  L-importazzjonijiet kollha mill-Komunità ta' skart destinat għall-irkupru għandhom ikunu projbiti ħlief dawk minn:

(a) pajjiżi li għalihom tapplika d-Deċiżjoni OECD; jew

(b) pajjiżi oħra li huma Partijiet għall-Konvenzjoni ta' Basel; jew

(ċ) pajjiżi oħra li magħhom il-Komunità, jew il-Komunità u l-Istati Membri tagħha, kienu ikkonkludew ftehim jew arranġamenti bilaterali jew multilateri kompatibbli mal-leġislazzjoni tal-Komunità u li huma skond l-Artikolu 11 tal-Konvenzjoni ta' Basel; jew

(d) pajjiżi oħra li magħhom Stati Membri individwali ikkonkludew ftehim jew arranġamenti bilaterali skond il-paragrafu 2; jew

▼C2

(e) żoni oħra f’każi fejn, għal raġunijiet eċċezzjonali matul sitwazzjonijiet ta’ krizi, ta’ stabbiliment ta’ paċi, taż-żamma ta’ paċi jew ta’ gwerra, ebda ftehim jew arranġament bilaterali skont il-punti (c) jew (d) ma jistgħu jiġu konklużi jew fejn xi awtorità kompetenti fil-pajjiż tad-dispaċċ jew għadha ma ġietx maħtura jew ma tistax taġixxi.

▼B

2.  F'każijiet eċċezzjonali Stati Membri individwali jistgħu jikkonkludu ftehim u arranġamenti bilterali għall-irkupru ta' skart speċifiku f'dawk l-Istati Membri, meta skart bħal dan ma jkunx se jiġi immaniġġat b'mod ambjentalment san, kif imsemmi fl-Artikolu 49, fil-pajjiż tad-dispaċċ.

F'każi bħal dawn, għandu japplika l-Artikolu 41(2).

3.  Il-ftehim jew arranġamenti bilaterali u multilaterali miftehma skond il-paragrafu 1(ċ) u (d) għandhom ikunu ibbażati fuq ir-rekwiżiti proċedurali ta' Artikolu 42 safejn dan ikun pertinenti.

Artikolu 44

Rekwiżiti proċedurali għall-importazzjoni minn xi pajjiż li japplika d-deċiżjoni ta' l-OECD jew minn xi żoni oħrajn f'sitwazzjonijiet ta' kriżi jew ta' gwerra

1.  Fejn skart iddestinat għall-irkupru jiġi importat fil-Komunità minn jew tramite pajjiżi li għalihom tapplika d-Deċiżjoni OECD, għandhom japplikaw mutatis mutandis id-dispożizzjonijiet tat-Titolu II, bl-adattamenti u ż-żidiet elenkati fil-paragrafi 2 u 3.

2.  L-adattamenti li ġejjin għandhom japplikaw:

(a) il-kunsens kif meħtieġ skond Artikolu 9 jista' jkun provdut fil-forma ta' kunsens taċitu mill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ barra l-Komunità;

(b) notifika miktuba tista' tiġi preżentata minn qabel skond Artikolu 4 min-notifikatur; u

(ċ) fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 43(1)(e) li jinvolvu sitwazzjonijiet ta' kriżi, ta' stabbiliment tal-paċi, taż-żamma tal- paċi jew ta' gwerra, il-kunsens tal-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ ma għandux ikun meħtieġ.

3.  Barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 42(3) (b), (ċ) u (d) għandhom jiġu osservati.

4.  Il-vjeġġ jista' jsir biss jekk:

(a) in-notifikatur ikun irċieva kunsens bil-miktub mill-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ, destinazzjoni u, fejn ikun il-każ, transitu jew jekk jingħata l-kunsens taċitu, jew jista' jiġi preżunt l-għoti ta' kunsens taċitu, mill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ barra l-Komunità u jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti jiġu milqugħa;

(b) ġie konkluż kuntratt, li jkun sar effettiv, bejn in-notifikatur u d-destinatarju kif meħtieġ fit-tieni subparagrafu tal-punt 4 ta' l-Artikolu 4 u fl-Artikolu 5;

(ċ) ġiet stabbilita garanzija finanzjarja jew assigurazzjoni ekwivalenti li tkun saret effettiva kif meħtieġ fit-tieni subparagrafu tal-punt 5 ta' l-Artikolu 4 u fl-Artikolu 6; u

(d) jiġi żgurat l-immaniġġar ambjentalment san kif imsemmi fl-Artikolu 49.

5.  Jekk xi uffiċċju doganali tad-dħul fil-Komunità jiskopri vjeġġ illegali, huwa għandu mingħajr dewmien jinforma l-awtorità kompetenti tiegħu fil-pajjiż ta' l-uffiċċju doganali li għandha:

(a) mingħajr dewmien tinforma l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni fil-Komunità li għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tad-dispaċċ barra l-Komunità; u

(b) tiżgura ż-żamma ta' l-iskart sakemm l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ barra l-Komunità ma tkunx iddeċidiet mod ieħor u kkomunikat dik id-deċiżjoni bil-miktub lill-awtorità kompetenti fil-pajjiż ta' l-uffiċċju doganali li fih ikun miżmum l-iskart.

Artikolu 45

Rekwiżiti proċedurali għall-importazzjoni minn xi pajjiż li għalih ma tapplikax id-Deċiżjoni ta' l-OECD u li huwa Parti għall-Konvenzjoni ta' Basel jew minn xi żoni oħrajn f'sitwazzjonijiet ta' kriżi jew ta' gwerra

Fejn skart destinat għall-irkupru jiġi importat fil-Komunità:

(a) minn xi pajjiż li għalih id-Deċiżjoni OECD ma tapplikax; jew

(b) minn kwalunkwe pajjiż li għalih id-Deċiżjoni OECD ma tapplikax u li huwa wkoll Parti għall-Konvenzjoni ta' Basel,

l-Artikolu 42 għandu japplika mutatis mutandis.KAPITOLU 3

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 46

Importazzjonijiet minn pajjiżi jew territorji barranin

1.  Fejn skart jiġi importat fil-Komunità minn pajjiżi jew territorji barranin, għandu japplika, mutatis mutandis, it-Titolu II.

2.  Wieħed jew aktar mill-pajjizi jew territorji barranin u l-Istat Membru li miegħu għandhom rabta jistgħu japplikaw proċeduri nazzjonali għal vjeġġi mill-pajjiżi jew territorji barranin lejn dak l-Istat Membru.

3.  Stati Membri li japplikaw il-paragrafu 2 għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-proċeduri nazzjonali applikati.TITOLU VI

TRANSITU ĠEWWA L-KOMUNITÀ MINN U LEJN PAJJIŻI TERZIKAPITOLU 1

Transitu ta' skart għar-rimi

Artikolu 47

Transitu ġewwa l-Komunità ta' skart destinat għal rimi

Fejn skart li huwa destinat għar-rimi jiġi trasportat transitament fl-Istati Membri minn u lejn pajjiżi terzi, għandu japplika mutatis mutandis l-Artikolu 42, bl-adattamenti u ż-żidiet elenkati hawn taħt:

(a) l-ewwel u l-aħħar awtorità kompetenti ta' transitu fil-Komunità għandha, fejn ikun il-każ, tibgħat kopja ittimbrata tad-deċiżjonijiet li jagħtu l-kunsens għall-vjeġġ jew, jew jekk ipprovdew kunsens taċitu, kopja tar-rikonoxximent skond l-Artikolu 42(3)(a) lill-uffiċċji doganali tad-dħul fil-Komunità, u tal-ħruġ mill-Komunità, rispettivament; u

(b) hekk kif l-iskart ikun telaq mill-Komunità, l-uffiċċju doganali tal-ħruġ mill-Komunità għandu jibgħat kopja ttimbrata tad-dokument tal-moviment lill-awtoritajiet kompetenti ta' transitu fil-Komunità, li jgħid li l-iskart telaq mill-Komunità.KAPITOLU 2

Transitu ta' skart għall-irkupru

Artikolu 48

Transitu fil-Komunità ta' skart destinat għall-irkupru

1.  Fejn skart destinat għal rkupru jigi trasportat transitament fl-Istati Membri minn u lejn pajjiż li għalih ma tapplikax id-Deċiżjoni OECD, għandu japplika mutatis mutandis l-Artikolu 47.

2.  Fejn skart destinat għall-irkupru jiġi trasportat transitament fl-Istati Membri minn u lejn pajjiż li għalih tapplika d-deċiżjoni ta' l-OECD, għandu japplika mutatis mutandis l-Artikolu 44, bl-adattamenti u ż-żidiet elenkati hawn taħt:

(a) l-ewwel u l-aħħar awtorità kompetenti ta' transitu fil-Komunità għandhom, skond il-każ, jibagħtu kopja ttimbrata tad-deċiżjonijiet li jagħtu l-kunsens lill-vjeġġ jew, jekk huma pprovdew il-kunsens taċitu, kopja tar-rikonoxximent skond Artikolu 42(3)(a) lill-uffiċċji doganali tad-dħul fil-Komunità, u tal-ħruġ mill-Komunità, rispettivament; u

(b) hekk kif l-iskart ikun telaq mill-Komunità, l-uffiċċju doganali tal-ħruġ mill-Komunità għandu jibgħat kopja ttimbrata tad-dokument tal-moviment lill-awtorità(jiet) kompetenti ta' transitu fil-Komunità, kontenenti d-dikjarazzjoni li l-iskart telaq mill-Komunità.

3.  Fejn skart destinat għall-irkupru jiġi trasportat transitament fl-Istati Membri minn pajjiż li għalih id-Deċiżjoni OECD ma tapplikax lejn pajjiż li għalih tapplika d-Deċiżjoni OECD jew vice-versa, għandu japplika l-paragrafu 1 fir-rigward tal-pajjiż li għalih id-Deċiżjoni OECD ma tapplikax u għandu japplika l-paragrafu 2 fir-rigward tal-pajjiż li għalih tapplika d-Deċiżjoni OECD.TITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET OĦRAJNKAPITOLU 1

Obbligi addizzjonali

Artikolu 49

Protezzjoni ta' l-ambjent

1.  Il-produttur, in-notifikatur u impriżi oħrajn involuti fi vjeġġ ta' skart u/jew l-irkupru jew ir-rimi tiegħu għandhom jieħdu l-passi meħtieġa sabiex jassiguraw li kull skart li huma jittrasportaw jiġi mmaniġġat mingħajr periklu għas-saħħa umana u b'mod ambjentalment san matul il-perjodu tal-vjeġġ u matul l-irkupru u r-rimi tiegħu. Partikolarment, meta l-vjeġġ isir fil-Komunità, għandhom ikunu rispettati r-rekwiżiti ta' l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2006/12/KE u ta' liġijiet oħra Komunitarji dwar l-iskart.

2.  Fil-kaz ta' esportazzjoni mill-Komunità, l-awtorità kompetenti tad-dispaċċ fil-Komunità għandha:

(a) tesiġi u tagħmel li tista' sabiex tiżgura li kwalunkwe skart esportat jiġi mmaniġġat b'mod ambjentalment san matul il-perjodu tal-vjeġġ, inkluż l-irkupru kif imsemmi fl-Artikoli 36 u 38 jew ir-rimi kif imsemmi fl-Artikolu 34, fil-pajjiż terz tad-destinazzjoni;

(b) tipprojbixxi l-esportazzjoni ta' skart lejn pajjiżi terzi jekk ikollha raġuni taħseb li l-iskart ma jiġix immaniġġat skond ir-rekwiżiti tal-punt (a).

L-immaniġġar li jkun ambjentalment san jista' inter alia jiġi preżunt fir-rigward ta' l-operazzjoni konċernata ta' rkupru jew rimi ta' skart, jekk in-notifikatur jew l-awtorità kompetenti fil-pajjiż tad-destinazzjoni ikunu jistgħu juru li l-impjant li jirċievi l-iskart ikun operat skond standards ta' protezzjoni tas-saħħa u ta' l-ambjent li huma bejn wieħed u ieħor ekwivalenti għal standards stabbiliti fil-liġi Komunitarja.

Dan il-presunzjoni, iżda, għandha tapplika bla preġudizzju għall-valutazzjoni ġenerali ta' l-immaniġġar ambjentalment san tul il-perjodu tal-vjeġġ u inkluż l-irkupru jew rimi fil-pajjiż terz tad-destinazzjoni.

Għall-finijiet ta' gwida dwar l-immaniġġar ambjentalment san, jistgħu jiġu kunsidrati l-linji gwida fl-Anness VIII.

3.  Fil-każ ta' l-importazzjoni fil-Komunità, l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni fil-Komunità għandha:

(a) tirrikjedi u tieħu l-passi meħtieġa sabiex tiżgura li kull skart trasportat fiż-żona ta' ġurisdizzjoni tagħha jiġi mmaniġġat mingħajr periklu għas-saħħa tal-bniedem u mingħajr ma jintużaw proċessi jew metodi li jistgħu jagħmlu ħsara lill-ambjent, u skond l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2006/12/KE u liġijiet oħra Komunitarji dwar l-iskart matul il-perjodu tal-vjeġġ, inkluż l-irkupru jew ir-rimi fil-pajjiż tad-destinazzjoni;

(b) tipprojbixxi l-importazzjoni ta' skart minn pajjiżi terzi jekk ikollha raġuni taħseb li l-iskart ma jiġix immaniġġat skond ir-rekwiżiti tal-punt (a).

Artikolu 50

Infurzar fl-Istati Membri

1.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu kull miżura neċessarja sabiex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-liġi nazzjonali dwar il-prevenzjoni u l-iskoperta ta' vjeġġi illegali u l-pieni għal vjeġġi bħal dawn.

▼M11

2.  L-Istati Membri għandhom, permezz ta’ miżuri għall-infurzar ta’ dan ir-Regolament, jipprovdu, fost l-oħrajn, għal spezzjonijiet ta’ stabbilimenti, impriżi, sensara u negozjanti skont l-Artikolu 34 tad-Direttiva 2008/98/KE, u għal spezzjonijiet ta’ vjeġġi ta’ skart utal-irkupru jew rimi relatat.

▼M11

2a.  Sal-1 ta’ Jannar 2017, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fir-rigward tat-territorju ġeografiku kollu tagħhom, jiġi stabbilit pjan wieħed jew aktar, separatament jew bħala parti identifikata b’mod ċar minn pjanijiet oħra, għal spezzjonijiet imwettqa skont il-paragrafu 2 (“pjan ta’ spezzjoni”). Il-pjanijiet ta’ spezzjoni għandhom ikun ibbażati fuq valutazzjoni tar-riskju li tkopri flussi ta’ skart u s-sorsi ta’ vjeġġi illegali speċifiċi, u li jqisu, jekk disponibbli u fejn xieraq, data bbażata fuq l-intelligence bħal data dwar investigazzjonijiet mill-pulizija u mill-awtoritajiet doganali u l-analiżi tal-attivitajiet kriminali. Dik il-valutazzjoni tar-riskju għandha timmira li, fost l-oħrajn, tidentifika l-għadd minimu ta’ spezzjonijiet meħtieġa, inklużi kontrolli fiżiċi fuq stabbilimenti, impriżi, sensara, negozjanti u vjeġġi ta’ skart jew fuq l-irkupru jew ir-rimi relatati. Pjan ta’ spezzjoni għandu jinkludi l-elementi li ġejjin:

(a) l-objettivi u l-prijoritajiet tal-ispezzjonijiet, inkluża deskrizzjoni ta’ kif ġew identifikati dawk il-prijoritajiet;

(b) iż-żona ġeografika koperta minn dak il-pjan ta’ spezzjoni;

(c) informazzjoni dwar spezzjonijiet ippjanati, inkluż fuq verifiki fiżiċi;

(d) il-kompiti assenjati lil kull awtorità involuta fl-ispezzjonijiet;

(e) arranġamenti għall-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet involuti fl-ispezzjonijiet;

(f) informazzjoni dwar it-taħriġ tal-ispetturi dwar materji relatati mal-ispezzjonijiet; u

(g) informazzjoni dwar ir-riżorsi umani, finanzjarji u oħrajn għall-implimentazzjoni ta’ dak il-pjan ta’ spezzjoni.

Pjan ta’ spezzjoni għandu jiġi eżaminat mill-ġdid tal-inqas kull tliet snin u, għandu jiġi aġġornat, fejn ikun xieraq. Dak ir-rieżami għandu jevalwa sa liema punt ikunu ġew implimentati l-għanijiet u l-elementi l-oħra ta’ dik l-ispezzjoni.

▼M11

3.  L-ispezzjonijiet ta’ vjeġġi jistgħu jsiru b’mod partikolari:

(a) fil-post ta l-oriġini, li jsiru mal-produttur, id-detentur jew in-notifikatur;

(b) fil-punt tad-destinazzjoni, inkluż l-irkupru jew r-rimi interim jew non-interim, li jsiru mad-destinatarju jew mal-impjant;

(c) fil-fruntieri tal-Unjoni; u/jew

(d) matul il-vjeġġ fl-Unjoni.

4.  L-ispezzjonijiet tal-vjeġġi għandhom jinkludu l-verifika ta’ dokumenti, il-konferma tal-identità u, fejn opportun, il-kontroll fiżiku tal-iskart.

▼M11

4a.  Sabiex ikun żgurat li sustanza jew oġġett li jinġarr bit-triq, bil-ferrovija, bl-ajru, bil-baħar jew permezz ta’ passaġġ fuq l-ilma huwiex skart, l-awtoritajiet involuti fl-ispezzjonijiet jistgħu, mingħajr ħsara għad-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 11 ), jitolbu lill-persuna fiżika jew ġuridika li tkun fil-pussess tas-sustanza jew tal-oġġett ikkonċernat, jew li torganizza t-trasport tiegħu, biex tippreżenta evidenza dokumentata:

(a) rigward l-oriġini u d-destinazzjoni tas-sustanza jew l-oġġett ikkonċernat; u

(b) li dan mhuwiex skart, inkluż, fejn adatt, evidenza tal-funzjonalità.

Għall-finijet tal-ewwl suparagrafu, il-protezzjoni tas-sustanza jew l-oġġett ikkonċernat kontra dannu waqt it-trasport, it-tagħbija u l-ħatt, bħall-imballaġġ xieraq u l-istivar adegwat, għandhom ukoll jiġu aċċertati.

4b.  L-awtoritajiet involuti fl-ispezzjonijiet jistgħu jikkonkludu li s-sustanza jew l-oġġett konċernat huwa skart, fejn:

 l-evidenza msemmija fil-paragrafu 4a jew meħtieġa taħt leġislazzjoni oħra tal-Unjoni biex taċċerta li sustanza jew oġġett mhux skart, ma tkunx ġiet ippreżentata fil-perijodu speċifikat minnhom, jew

 jikkunsidraw li l-evidenza u l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tagħhom huma insuffiċjenti biex tintlaħaq konklużjoni, jew jikkunsidraw li -protezzjoni provduta kontra l-ħsara msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 4a hija insuffiċjenti.

F’tali ċirkostanzi it-trasport tas-sustanza jew l-oġġett ikkonċernat jew il-vjeġġ ta’ skart, għandu jitqies bħala vjeġġ illegali. Konsegwentement, għandu jiġi trattat f’konformità mal-Artikoli 24 u 25 u l-awtoritajiet involuti fl-ispezzjonijiet għandhom, mingħajr dewmien, jinformaw lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż fejn tkun saret l-ispezzjoni kkonċernata.

4c.  Sabiex jiġi aċċertat jekk vjeġġ ta’ skart jikkonformax ma’ dan ir-Regolament, l-awtoritajiet involuti fl-ispezzjonijiet jistgħu jitolbu lin-notifikatur, lill-persuna li torganizza l-vjeġġ, lid-detentur, lit-trasportatur, lid-destinatarju u lill-impjant li jirċievi l-iskart biex jippreżentaw evidenza rilevanti dokumentata lilhom fi żmien perijodu speċifikat minnhom.

Sabiex jiġi aċċertat jekk vjeġġ ta’ skart li jaqa’ taħt ir-rekwiżiti ġenerali tal-informazzjoni tal-Artikolu 18 huwiex destinat għal operazzjonijiet ta’ rkupru li huma f’konformità mal-Artikolu 49, l-awtoritajiet involuti fl-ispezzjonijiet jistgħu jitolbu lill-persuna li torganizza l-vjeġġ biex tippreżenta evidenza dokumentata rilevanti, provduta mill-impjant ta’ rkupru interim jew non-interim u, jekk meħtieġ, approvat mill-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni.

4d.  Fejn l-evidenza msemmija fil-paragrafu 4c ma tkunx ġiet ippreżentata lill-awtoritajiet involuti fl-ispezzjonijiet fil-perijodu speċifikat minnhom, jew huma jikkunsidraw li l-evidenza u l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tagħhom ma tkunx suffiċjenti biex tintlaħaq konklużjoni, il-vjeġġ ikkonċernat għandu jitqies bħala vjeġġ illegali. Konsegwentement, dak il-vjeġġ għandu jiġi trattat f’konformità mal-Artikoli 24 u 25 u l-awtoritajiet involuti fl-ispezzjonijiet għandhom, mingħajr dewmien, jinformaw lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż fejn tkun saret l-ispezzjoni kkonċernata, skont dan.

4e.  Sat-18 ta' Lulju 2015, il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tabella preliminari ta’ korrelazzjoni bejn il-kodiċijiet tan-nomenklatura magħquda, previsti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 ( 12 ), u l-entrati tal-iskart elenkat fl-Annessi III, IIIA, IIIB, IV, IVA u V għal dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha żżomm dik it-tabella ta’ korrelazzjoni aġġornata, sabiex tirrifletti bidliet għal dik in-nomenklatura u għall-entrati elenkati f’dawk l-Annessi, kif ukoll biex tinkludi kwalunkwe kodiċi ġdid relatat mal-iskart tan-Nomenklatura tas-Sistema Armonizzata li l-Organizzazzjoni Dinjija Doganali tista’ tadotta.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 59a(2).’

▼M11

5.  L-Istati Membri għandhom jikkooperaw, bilateralment u multilateralment, ma’ xulxin sabiex jiffaċilitaw il-prevenzjoni u l-identifikazzjoni ta’ vjeġġi illegali. Għandhom jiskambjaw informazzjoni rilevanti dwar il-vjeġġi tal-iskart, il-flussi tal-iskart, l-operaturi u l-impjanti u jiskambjaw l-esperjenza u l-għarfien dwar miżuri ta’ infurzar, inkluż il-valutazzjoni tar-riskju mwettqa skont l-paragrafu 2a tal-Artikolu, fl-ambitu ta’ strutturi stabbiliti, partikolarment, permezz tan-netwerk ta’ korrispondenti nominati f’konformità mal-Artikolu 54.

▼B

6.  L-Istati Membri għandhom jidentifikaw dawk il-membri tal-persunal permanenti tagħhom li huma responsabbli għall-koperazzjoni l-imsemmija fil-paragrafu 5 u jidentifikaw il-punt(i) ta' l-ispezzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 4. L-informazzjoni għandha tintbagħat lill-Kummissjoni li għandha tiddistribwixxi lista kompilata lill-korrispondenti msemmija fl-Artikolu 54.

7.  Fuq talba ta' Stat Membru ieħor, Stat Membru jista' jieħu azzjoni ta' infurzar kontra persuni, preżenti f'dak l-Istat Membru, suspettati li jkunu mdaħħla fi vjeġġi ta' skart illegali.

Artikolu 51

Rapporti minn Stati Membri

1.  Qabel it-tmiem ta' kull sena kalendarja, kull Stat Membru għandu jibgħat lill-Kummissjoni kopja tar-rapport għas-sena kalendarja ta' qabel li, skond Artikolu 13(3) tal-Konvenzjoni ta' Basel, jkun għamel u ppreżenta lis-Segretarjat ta' dik il-Konvenzjoni.

▼M11

2.  Qabel it-tmiem ta’ kull sena kalendarja, l-Istati Membri għandhom ifasslu wkoll rapport għas-sena ta’ qabel ibbażat fuq il-kwestjonarju addizzjonali ta’ rappurtar fl-Anness IX, u għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni. Fi żmien xahar mit-trażmissjoni ta’ dak ir-rapport lill-Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom ukoll jagħmlu pubblikament disponibbli, inkluż elettronikament permezz tal-Internet, it-taqsima ta’ dak ir-rapport relatata mal-Artikolu 24 u l-Artikolu 50(1), (2) u (2a, inkluża t-Tabella 5 tal-Anness IX, flimkien ma’ kwalunkwe spjegazzjoni li l-Istati Membri jqisu xierqa. Il-Kummissjoni għandha tiġbor lista tal-hyperlinks tal-Istati Membri msemmija fit-taqsima relatata mal-Artikolu 50(2) u (2a) tal-Anness IX u tagħmilha pubblikament disponibbli fuq is-sit elettroniku tagħha.

▼B

3.  Ir-rapporti magħmulin mill-Istati Membri skond il-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu preżentati lill-Kummissjoni f'forma elettronika.

4.  Il-Kummissjoni għandha, tistabblixxi kull tliet snin rapport, abbażi ta' dawn ir-rapporti, dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament mill-Komunità u mill-Istati Membri tagħha.

Artikolu 52

Koperazzjoni internazzjonali

L-Istati Membri, fejn ikun possibbli u meħtieġ bil-koperazzjoni tal-Kummissjoni, għandhom jikkoperaw ma' partijiet oħra għall-Konvenzjoni ta' Basel u organizzazzjonijiet inter-Statali, inter alia permezz ta' l-iskambju u/jew il-kondiviżjoni ta' informazzjoni, tal-promozzjoni ta' teknoloġiji kompatibbli ma' l-ambjent u ta' l-iżvilupp ta' kodiċi adegwati ta' prattika tajba.

Artikolu 53

Nomina ta' awtoritajiet kompetenti

L-Istati Membri għandhom jinnominaw l-awtorità jew awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. Kull Stat Membru għandu jinnomina awtorità kompetenti waħda.

Artikolu 54

Nomina ta' korrispondenti

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom rispettivament jinnominaw korrispondent wieħed jew aktar responsabbli sabiex jinformaw u jagħtu pariri lil persuni jew intrapriżi li jitolbu informazzjoni. Il-korrispondent tal-Kummissjoni għandu jgħaddi lill-korrispondenti ta' l-Istati Membri kull mistoqsija magħmula lilu/ha li tinvolvi lil ta' l-aħħar, u vice versa.

Artikolu 55

Nomina ta' uffiċċji doganali ta' dħul fil-Komunità u tal-ħruġ mill-Komunità

L-Istati Membri jistgħu jinnominaw uffiċċji doganali speċifiċi ta' dħul fil-Komunità u tal-ħruġ mill-Komunità għall-vjeġġi ta' skart li jidħlu fil-Komunità u joħorġu mill-Komunità. Jekk l-Istati Membri jiddeċiedu li jinnominaw tali uffiċċji doganali, ebda vjeġġ ta' skart ma' għandu jitħalla juża xi post ta' qsim tal-fruntiera fi Stat Membru għall-finijiet ta' dħul fil-Komunità jew ħruġ mill-Komunità.

Artikolu 56

Notifika u informazzjoni dwar nomini

1.  L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bin-nomini ta':

(a) awtoritajiet kompetenti, skond l-Artikolu 53;

(b) korrispondenti, skond l-Artikolu 54 u

(ċ) fejn applikabbli, uffiċċji doganali tad-dħul fil- Komunità u tal-ħruġ mill-Komunità, skond l-Artikolu 55.

2.  Fir-rigward ta' dawn in-nomini, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw il-Kummissjoni l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-isem/ismijiet;

(b) indirizz(i) postali;

(ċ) indirizz(i) ta' e-mail;

(d) numru(i) tat-telefon;

(e) numru(i) tal-fax; u

(f) lingwi aċċettabbli għall-awtoritajiet kompetenti.

3.  L-Istati Membri għandhom jinfurmaw minnufih lill-Kummissjoni dwar xi tibdil f'din l-informazzjoni.

4.  Din l-informazzjoni kif ukoll xi tibdil fl-informazzjoni għandhom jiġu preżentati lill-Kummissjoni f'forma elettronika kif ukoll fuq il-karta jekk tkun hekk mitluba.

5.  Il-Kummissjoni għandha tippublika fuq il-website tagħha listi ta' l-awtoritajiet competenti nominati, korrispondenti nominati u uffiċċji doganali nominati tad-dħul fil-Komunità u tal-ħruġ mill-Komunità, u għandha taġġorna dawn il-listi skond il-każ.KAPITOLU 2

Dispożizzjonijiet oħrajn

Artikolu 57

Laqgħat tal-korrispondenti

Il-Kummissjoni għandha, jekk mitluba mill-Istati Membri jew kif xort'oħra ikun meħtieġ, perjodikament torganizza laqgħa tal-korrispondenti sabiex jiġu eżaminati l-kwistjonijiet imqajma bl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-atturi rilevanti għandhom jiġu mistiedna għal dawn il-laqgħat jew għal partijiet minn dawn il-laqgħat fejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni jaqblu li dan huwa meħtieġ.

▼M11

Artikolu 58

Emendi tal-Annessi

1.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 58a biex jiġi emendat dan li ġej:

(a) l-Annessi IA, IB, IC, II, III, IIIA, IIIB, IV, V, VI u VII biex jitqiesu l-bidliet maqbula taħt il-Konvenzjoni ta’ Basel u d-Deċiżjoni tal-OECD;

(b) l-Anness V biex jirrifletti l-bidliet maqbula għal-lista ta’ skart adottata f’konformità mal-Artikolu 7 tad-Direttiva 2008/98/KE;

(c) l-Anness VIII biex jirrifletti d-deċiżjonijiet meħuda taħt il-konvenzjonijiet u l-ftehimiet internazzjonali rilevanti.

▼M11

Artikolu 58a

Eżerċizzju tad-delega

1.  Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa tadotta atti delegati bil-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.  Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 58 għandha tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin mis-17 ta' Lulju 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b’mod taċitu għal perijodi ta’ tul identiku, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponix għal tali estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 58 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni għal revoka ġġib fi tmiemha d-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data sussegwenti li tkun speċifikata fiha. Hija m’għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe atti delegat diġà fis-seħħ.

4.  Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 58 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni jew mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jagħlaq dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li huma mhumiex ser joġġezzjonaw. Dan il-perijodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

▼M11 —————

▼M11

Artikolu 59a

Proċedura ta’ Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita mill-kumitat imwaqqaf bl-Artikolu 39 tad-Direttiva 2008/98/KE. Dak il-kumitat huwa kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Fejn il-kumitat ma jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozz ta’ att ta’ implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

▼B

Artikolu 60

Reviżjoni

1.  Sal-15 ta' Lulju 2006, il-Kummissjoni għandha tlesti l-analiżi tagħha tar-relazzjoni bejn leġislazzjoni settorali eżistenti dwar is-saħħa ta' l-annimali u s-saħħa pubblika, inklużi vjeġġi ta' skart kopert mir-Regolament (KE) Nru 1774/2002, u d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Jekk meħtieġ, din ir-reviżjoni għandha tkun akkumpanjata minn proposti adatti bil-għan li jinkiseb livell ekwivalenti ta' reġim ta' proċeduri u kontroll għall-vjeġġi ta' skart bħal dan.

2.  Fi żmien ħames snin mit-12 ta' Lulju 2007, il-Kummissjoni għandha tanalizza l-implimentazzjoni ta' Artikolu 12(1)(ċ), inkluż l-effett tiegħu fuq l-protezzjoni ta' l-ambjent u l-funzjonament tas-suq intern. Jekk ikun meħtieġ, din ir-reviżjoni għandha tkun akkumpanjata minn proposti adatti sabiex tiġi emendata din id-dispożizzjoni.

▼M11

2a.  Sal-31 ta’ Diċembru 2020, il-Kummissjoni għandha, b’kont meħud, fost l-oħrajn, tar-rapporti mfassla skont l-Artikolu 51, tagħmel rieżami ta’ dan ir-Regolament u tippreżenta rapport dwar ir-riżultati tiegħu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, u jekk ikun meħtieġ, akkumpanjati minn proposta leġislattiva. F’dak ir-rieżami, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra, b’mod partikolari, l-effettività tal-Artikolu 50(2a) fil-ġlieda kontra l-vjeġġi illegali, b’kont meħud tal-aspetti ambjentali, soċjali u ekonomiċi.

▼B

Artikolu 61

Tħassir

1.  Ir-Regolament (KEE) Nru 259/93, u d-Deċiżjoni 94/774/KE huma b'dan imħassar b'effett mit-12 ta' Lulju 2007.

2.  Kull riferiment magħmul lir-Regolament (KEE) Nru 259/93, imħassar, għandu jiġi meqjus bħala riferiment magħmul għal dan ir-Regolament.

3.  Id-Deċiżjoni 1999/412/KE hija b'dan imħassra b'effett mill-1 ta' Jannar 2008.

Artikolu 62

Regoli transitorji

1.  Kull vjeġġ li ġie notifikat u li dwaru l-awtorità kompetenti tad-destinazzjoni tat rikonoxximent qabel it-12 ta' Lulju 2007 għandu jkun suġġett għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 259/93.

2.  Kull vjeġġ li għalih l-awtoritajiet konċernati taw il-kunsens tagħhom skond ir-Regolament (KEE) Nru 259/93 għandu jintemm sa mhux aktar tard minn sena mit-12 ta' Lulju 2007.

3.  Ir-rapportaġġ skond Artikolu 41(2) tar-Regolament (KEE) Nru 259/93 u l-Artikolu 51(4) ta' dan ir-Regolament għas-sena 2007 għandu jkun ibbażat fuq il-kwestjonarju jinsab fid-Deċiżjoni 1999/412/KE.

Artikolu 63

Arranġamenti transitorji għal ċerti Stati Membri

1.  Sal-31 ta' Diċembru 2010, il-vjeġġi kollha lejn il-Latvja ta' skart għall-irkupru elenkat fl-Annessi III u IV u l-vjeġġi ta' skart għall-irkupru mhux elenkat f'dawk l-Annessi għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel skond it-Titolu II.

B'deroga mill-Artikolu 12, l-awtoritajiet kompetenti għandhom joġġezzjonaw għal vjeġġi ta' skart elenkat fl-Annessi III u IV u għal vjeġġi ta' skart għall-irkupru mhux elenkat f'dawk l-Annessi destinati għal impjant li jibbenefika minn deroga temporanja minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 96/61/KE matul il-perjodu li fih id-deroga temporanja tkun applikata lill-impjant tad-destinazzjoni.

2.  Sal-31 ta' Diċembru 2012, il-vjeġġi kollha lejn il-Polonja ta' skart għall-irkupru elenkat fl-Anness III għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel skond it-Titolu II.

B'deroga mill-Artikolu 12, sal-31 ta' Diċembru 2007, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jqajmu l-oġġezzjonijiet tagħhom għal vjeġġi lejn il-Polonja għall-rkupru ta' l-iskart li ġej elenkat fl-Annessi III u IV skond ir-raġunijiet għal oġġezzjoni elenkati fl-Artikolu 11:

B2020 u GE020 (skart tal-ħġieġ)

B2070

B2080

B2100

B2120

B3010 u GH 013 (skart ta' plastik solidu)

B3020 (skart tal-karta)

B3140 (skart ta' tajers pnewmatiċi)

Y46

Y47

A1010 u A1030, (l-inċiżi biss li jirreferu għal arseniku u merkurju)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (applikabbli biss fir-rigward ta' naftaleni poliklorinati, PCN)

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

Bl-eċċezzjoni ta' skart tal-ħġieġ, skart tal-karta u skart tat-tajers pnewmatiċi, dan il-perjodu jista' jiġi estiż sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2012 skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 59a(2).

▼B

B'deroga mill-Artikolu 12, sal-31 ta' Diċembru 2012, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jqajmu oġġezzjonijiet konformement mar-raġunijiet ta' oġġezzjoni stabbiliti fl-Artikolu 11 għal vjeġġi lejn il-Polonja ta':

(a) l-iskart għall-irkupru li ġej elenkat fl-Anness IV:

A2050

A3030

A3180, barra naftalaleni poliklorinati (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

u ta'

(b) skart għall-irkupru mhux elenkat fl-Annessi.

B'deroga mill-Artikolu 12, l-awtoritajiet kompetenti għandhom joġġezzjonaw għal vjeġġi ta' skart elenkat fl-Annessi III u IV u għal vjeġġi ta' skart għall-irkupru mhux elenkat f'dawk l-Annessi destinati għal impjant li jibbenefika minn deroga temporanja minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 96/61/KE matul il-perjodu li fih id-deroga temporanja tkun applikata lill-impjant tad-destinazzjoni.

3.  Sal-31 ta' Diċembru 2011, il-vjeġġi kollha lejn l-Islovakkja ta' skart għall-irkupru elenkat fl-Annessi III u IV u vjeġġi ta' skart għall-irkupru mhux elenkat f'dawk l-Annessi għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel skond Titolu II.

B'deroga mill-Artikolu 12, l-awtoritajiet kompetenti għandhom joġġezzjonaw għal vjeġġi ta' skart elenkat fl-Annessi III u IV u għal vjeġġi ta' skart għall-irkupru mhux elenkat f'dawk l-Annessi destinati għal impjant li jibbenefika minn deroga temporanja minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttivi 94/67/KE ( 13 ) u 96/61/KE, tad-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-4 ta' Diċembru 2000 dwar l-inċinerazzjoni ta' skart ( 14 ), u tad-Direttiva 2001/80/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2001 li għandu x'jaqsam mat-tnaqqis ta' ċertu tniġġiż fl-atmosfera minn faċilitajiet kbar ta' kombussjoni ( 15 ) matul il-perjodu li fih id-deroga temporanja tkun applikata lill-impjant tad-destinazzjoni.

4.  Sal-31 ta' Diċembru 2014, il-vjeġġi kollha ta' skart lejn il-Bulgarija għall-irkupru msemmija fl-Anness III għandhom ikunu suġġetti għall-proċeduri ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel skond it-Titolu II.

B'deroga mill-Artikolu 12, sal-31 ta' Diċembru 2009, l-awtoritajiet kompetenti Bulgari jistgħu joġġezzjonaw għall-vjeġġi ta' skart għall-irkupru lejn il-Bulgarija ta' l-skart imsemmi hawn taħt elenkat fl-Annessi III u IV konformement mar-raġunijiet għall-oġġezzjoni stipulati fl-Artikolu 11:

B2070

B2080

B2100

B2120

Y46

Y47

A1010 u A1030 (dawk l-inċiżi biss li jirreferu għall-arseniku u għall-merkurju)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (japplika biss fir-rigward tan-naftalini poliklorinati (PCN))

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

Dan il-perijodu jista' jiġi estiż sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2012 skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 59a(2).

▼B

B'deroga mill-Artikolu 12, sal-31 ta' Diċembru 2009, l-awtoritajiet kompetenti Bulgari jistgħu joġġezzjonaw konformement mar-raġunijiet għal oġġezzjoni stipulati fl-Artikolu 11 għal vjeġġi lejn il-Bulgarija ta':

(a) l-iskart, li ġej hawn taħt, għall-irkupru elenkat fl-Anness IV:

A2050

A3030

A3180, barra n-naftalini poliklorinati (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

u ta'

(b) skart għall-irkupru mhux elenkat f'dawk l-Annessi.

B'deroga mill-Artikolu 12, l-awtoritajiet kompetenti Bulgari għandhom joġġezzjonaw għal vjeġġi ta' skart għall-irkupru elenkat fl-Annessi III u IV u għal vjeġġi ta' skart għall-irkupru mhux elenkat f'dawk l-Annessi destinati għal impjant li jibbenefika minn deroga temporanja minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 96/61/KE jew tad-Direttiva 2001/80/KE matul il-perjodu li fih id-deroga temporanja tiġi applikata għall-impjant tad-destinazzjoni.

5.  Sal-31 ta' Diċembru 2015, il-vjeġġi kollha ta' skart għall-irkupru lejn ir-Rumanija elenkati fl-Anness III għandhom jkunu suġġetti għall-proċeduri ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel skond it-Titolu II.

B'deroga mill-Artikolu 12, sal-31 ta' Diċembru 2011, l-awtoritajiet kompetenti Rumeni jistgħu joġġezzjonaw għall-vjeġġi ta' skart għall-irkupru lejn ir-Rumanija ta' l-skart msemmi hawn taħt elenkat fl-Annessi III u IV konformement mar-raġunijiet għall-oġġezzjoni stipulati fl-Artikolu 11:

B2070

B2100, barra skart ta' alumina

B2120

B4030

Y46

Y47

A1010 u A1030 (dawk l-inċiżi biss li jirreferu għall-arseniku, għall-merkurju u għat-tallju)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A3030

A3040

A3050

A3060

A3070

A3120

A3130

A3140

A3150

A3160

A3170

A3180 (japplika biss fir-rigward tan-naftalini poliklorinati (PCN))

A4010

A4030

A4040

A4050

A4080

A4090

A4100

A4160

AA060

AB030

AB120

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AC270

AD120

AD150

▼M3

Dan il-perijodu jista' jiġi estiż sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2015 skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 59a(2).

▼B

B'deroga mill-Artikolu 12, sal-31 ta' Diċembru 2011, l-awtoritajiet kompetenti Rumeni jistgħu joġġezzjonaw konformement mar-raġunijiet għall-oġġezzjoni stipulati fl-Artikolu 11 għal vjeġġi ta' skart lejn ir-Rumanija ta':

(a) l-iskart, li ġej hawn taħt, għall-irkupru elenkat fl-Anness IV:

A2050

A3030

A3180, barra n-naftalini poliklorinati (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

u ta'

(b) skart għall-irkupru mhux elenkat fl-Annessi.

▼M3

Dan il-perijodu jista' jiġi estiż sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2015 skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 59a(2).

▼B

B'deroga mill-Artikolu 12, l-awtoritajiet kompetenti Rumeni għandhom joġġezzjonaw għal vjeġġi ta' skart għall-irkupru elenkati fl-Annessi III u IV u għal vjeġġi ta' skart għall-irkupru mhux elenkati f'dawk l-Annessi destinati għal impjant li jibbenefika minn deroga temporanja minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 96/61/KE, tad-Direttiva 2000/76/KE jew tad-Direttiva 2001/80/KE matul il-perjodu li fih id-deroga temporanja tiġi applikata għall-impjant tad-destinazzjoni.

6.  Meta jsir riferiment f'dan l-Artikolu għal Titolu II fir-rigward ta' skart elenkat fl-Anness III, ma għandhomx japplikaw l-Artikoli 3(2), it-tieni subparagrafu tal-punt 5 ta' l-Artikolu 4 u l-Artikoli 6, 11, 22, 23, 24, 25 u 31.

Artikolu 64

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.  Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Huwa japplika mit-12 ta' Lulju 2007.

2.  Jekk id-data ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija tkun aktar tard mid-data ta' l-applikazzjoni speċifikata fil-paragrafu 1, l-Artikolu 63(4) u (5)) għandu, permezz ta' deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, japplika mid-data ta' l-adeżjoni.

3.  Suġġett għall-ftehim bejn l-Istati Membri konċernati, l-Artikolu 26(4) jista' jiġi applikat qabel it-12 Lulju 2007.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼M1
ANNESS IA

▼C1

Dokument ta’ notifika għal movimenti/vjaġġi transkonfinali ta’ skart

image

image

▼M1
ANNESS IB

▼C1

Dokument ta’ moviment għall-movimenti/vjaġġi traskonfinali ta’ l-iskart

image

image

▼M2
ANNESS IĊ

ISTRUZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦALL–MILI TAD-DOKUMENTI TA’ NOTIFIKA U TA’ MOVIMENT

I.   Introduzzjoni

1.

Dawn l-istruzzjonijiet jipprovdu l-ispjega neċessarja dwar kif għandhom jimtlew id-dokumenti ta' notifika u ta' moviment. Iż-żewġ dokumenti huma kompatibbli mal-Konvenzjoni ta' Basel ( 16 ), id-Deċiżjoni ta' l-OECD ( 17 ) (li tkopri biss konsenji (vjaġġi) ta' skart iddestinati għal operazzjonijiet ta' rkupru fiż-żona ta' l-OECD) u dan ir-Regolament, peress li jqisu r-rekwiżiti speċifiċi stabbiliti f’dawn it-tliet strumenti. Minħabba li l-ambitu tad-dokumenti huwa wiesgħa biżżejjed biex ikopri t-tliet strumenti kollha, madankollu mhux kull parti fid-dokument ser tkun tapplika għall-istrumenti kollha u għalhekk jista' ma jkunx neċessarju li jimtlew i-partijiet kollha f'xi każ partikolari. Kwalunkwe rekwiżiti speċifiċi li għandhom x'jaqsmu ma' sistema ta' kontroll waħda biss qegħdin indikati permezz ta' l-użu ta' footnotes. Jista' jagħti l-każ ukoll li l-leġiżlazzjoni nazzjonali għall-implimentazzjoni tkun tuża terminoloġija li tvarja minn dik adottata fil-Konvenzjoni ta' Basel u fid-Deċiżjoni ta' l-OECD. Per eżempju, it-terminu “trasport” jiġi użat minflok “moviment” f'dan ir-Regolament u t-titoli tad-dokumenti ta' notifika u ta' moviment għalhekk ikunu jirriflettu din il-varjazzjoni billi jużaw it-terminu “moviment/trasport”.

2.

Id-dokumenti jinkludu kemm it-terminu “rimi” u “irkupru”, minħabba li t-termini ġew definiti mod ieħor fit-tliet strumenti. Ir-Regolament tal-Komunità Ewropea u d-Deċiżjoni ta' l-OECD jużaw it-terminu “rimi” biex jirreferu għal operazzjonijiet ta' rimi elenkati fl-Anness IV.A tal-Konvenzjoni ta' Basel u l-Appendiċi 5.A tad-Deċiżjoni ta' l-OECD u “irkupru” għal operazzjonijiet ta' rkupru elenkati fl-Anness IV.B tal-Konvenzjoni ta' Basel u l-Appendiċi 5.B tad-Deċiżjoni ta' l-OECD. Fil-Konvenzjoni ta' Basel innifisha, madankollu, it-terminu “rimi” jintuża kemm għall-operazzjonijiet ta' rimi kif ukoll ta' rkupru.

3.

L-awtoritajiet kompetenti ta' spedizzjoni huma responsabbli għall-għotja u l-ħruġ tan-notifika tad-dokumenti ta' moviment (fil-verżjonijiet kemm tal-karta kif ukoll elettroniċi). Meta jagħmlu hekk, se jużaw sistema ta' numerazzjoni, li tippermetti li tiġi ttraċċjata konsenja partikolari ta' skart. Is-sistema ta' numerazzjoni għandha jkollha prefissi bil-kodiċi tal-pajjiż konsenjatur li jinstab fil-lista ta' l-abbrevjazzjonijiet fl-istandard 3166 ta' l-ISO. Fl-UE, il-kodiċi tal-pajjiż b’żewġ ċifri għandu jiġi segwit minn spazju. Dan jista' jiġi segwit b'kodiċi mhux obbligatorju sa erba' ċifri speċifikati mill-awtorità kompetenti tal-konsenja, segwit minn spazju. Is-sistema ta' numerazzjoni għandha tintemm b'numru ta' sitt ċifri. Per eżempju, jekk il-kodiċi tal-pajjiż huwa XY u n-numru b'sitt ċifri huwa 123456, in-numru ta' notifkazzjoni għamdu jkun XY 123456 kemm-il darba l-ebda kodiċi fakultattiv ma jkun speċifikat. Meta kodiċi fakultattive, per eżempju 12, jiġi speċifikat, in-numru ta’ notifika jkun XY 12123456. Madakollu, fil-każ li dokument ta’ notifika jew ta’ moviment jiġi trasmess elettronikament u l-ebda kodiċi ma jkun ġie speċifikat, għandu jiddaħħal “0000” minflok il-kodiċi fakultattiv (e.g. XY 0000 123456); fil-każ li jiġi speċifikat kodiċi fakultattiv ta’ anqas minn erba’ ċifri, per ezempju 12, in-numru ta’notifka jkun XY 0012 123456.

4.

Jista' jagħti l-każ li l-pajjiżi jixtiequ joħorġu d-dokumenti f'format fid-daqs tal-karti li jikkonforma ma' l-istandards nazzjonali tagħhom (normalment ISO A4, kif irrakkommandat min-Nazzjonijiet Uniti). Madankollu, sabiex jiġi ffaċilitat l-użu tagħhom madwar id-dinja kollha, u sabiex titqies id-differenza bejn l-ISO A4 u d-daqs tal-karti li jintuża fl-Amerika ta' Fuq, id-daqs tal-kwadru tal-formoli ma għandux ikun aktar minn 183 × 262 mm bil-marġnijiet allinejati fuq in-naħa ta' fuq u x-xellug tal-karta. Id-dokument ta' notifika (parti 1-parti 21 inklużi l-footnotes) għandu jkun fuq paġna waħda u l-lista ta' abbrevjazzjonijiet u kodiċijiet użati fid-dokument ta' notifika għandhom ikunu fuq paġna oħra. Fir-rigward tad-dokument ta' moviment, parti 1-parti 19 inkluż il-footnotes għandhom ikunu fuq paġna waħda filwaqt li partijiet 20-22 u l-lista ta' abbrevjazzjonijiet u kodiċijiet użati fid-dokument ta' moviment għandhom ikunu fuq it-tieni paġna.

II.   L-iskop tad-dokumenti ta' notifika u ta' moviment

5.

Id-dokument ta' notifika huwa maħsub biex jagħti lill-awtoritajiet kompetenti t-tagħrif li jeħtieġu biex jivvalutaw l-aċċettabbiltà ta' konsenji ta' skart proposti. Dan jinkludi fih ukoll spazju biex l-awtoritajiet kompetenti jagħtu rċevuta tan-notifika u, fejn meħtieġ, biex jagħtu kunsens bil-miktub għal konsenja proposta.

6.

Id-dokument ta' moviment huwa maħsub sabiex jinġarr dejjem mal-konsenja ta' l-iskart mill-ħin tat-tluq tagħha mill-produttur ta' l-iskart sal-wasla fil-faċilità ta' rimi jew irkupru f'pajjiż ieħor. Kull persuna li tieħu responsabbiltà għal konsenja (trasportaturi u possibilment destinatarju ( 18 ) għandha tiffirma d-dokument ta' moviment jew mal-konsenja jew inkella mal-wasla ta' l-iskart ikkonċernat. Hemm ukoll spazji fid-dokument ta' moviment biex jinżammu d-dettalji tal-passaġġ tal-konsenja fl-uffiċċji doganali tal-pajjiżi kollha kkonċernati (kif meħtieġ skond dan ir-Regolament). Fl-aħħarnett, id-dokument għandu jintuża mill-faċilità ta' rimi jew ta' rkupru rilevanti sabiex jiġi ċċertifikat li l-iskart wasal u li l-operazzjoni ta' rkupru jew ta' rimi tlestiet.

III.   Rekwiżiti ġenerali

7.

Konsenja ppjanata li tkun soġġetta għall-proċedura ta' notifika u ta' kunsens minn qabel bil-miktub tista' sseħħ biss wara li d-dokumenti ta' notifika u ta' moviment ikunu mtlew skond dan ir-Regolament, wara li jiġu kkunsidrati l-Artikoli 16(a) u 16(b), u matul il-perjodu tal-validità tal-kunsens bil-miktub jew taċitu ta' l-awtoritajiet kompetenti kollha kkonċernati.

8.

Dawk li jimlew kopji stampati tad-dokumenti għandhom jużaw it-tajpjar jew ittri kbar b'inka permanenti. Il-firem għandhom ikunu dejjem miktubin b'inka permanenti u l-isem tar-rappreżentant awtorizzat għandu jidher b'ittri kbar ħdejn il-firma. Fil-każ li jkun hemm xi żball żgħir, per eżempju l-użu tal-kodiċi ħażin għall-iskart, dan għandu jittranġa bl-approvazzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti. It-test il-ġdid għandu jiġi mmarkat u ffirmat jew ittimbrat, u d-data tal-modifikazzjoni għandha tiġi mniżżla. Għal tibdiliet jew korrezzjonijiet kbar, għandha timtela formola ġdida.

9.

Il-formoli ġew imfassla wkoll sabiex jimtlew faċilment b'mezzi elettroniċi. Fejn dan isir, għandhom jittieħdu miżuri xierqa ta' sikurezza kontra kull użu ħażin tal-formoli. Kwalunkwe bidla li ssir f'formola mimlija bl-approvazzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti għandha tkun viżibbli. L-użu ta' formoli elettroniċi trasmessi permezz tal-posta elettronika jeħtieġ firma diġitali.

10.

Għas-simplifikazzjoni tat-traduzzjoni, jeħtieġ li d-dokumenti jkollhom kodiċi, aktar milli test, f'diversi partijiet li jridu jimtlew. Madankollu, meta jintalab test, dan għandu jkun fil-lingwa aċċettabbli għall-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż destinatarju u, fejn meħtieġ, għall-awtoritajiet oħrajn ikkonċernati.

11.

Għandu jintuża format b'sitt ċifri għall-indikazzjoni tad-data. Per eżempju, id-29 ta' Jannar 2006 għandu jidher bħala 29.01.06 (Jum.Xahar.Sena).

12.

Fejn hemm il-ħtieġa li jiżdiedu l-annessi tad-dokumenti li jipprovdu tagħrif addizzjonali, kull anness għandu jinkludi n-numru ta' referenza tad-dokument rilevanti u għandu jsemmi l-parti li jirrelata magħha.

IV.   Istruzzjonijiet speċifiċi għall-mili tad-dokument ta' notifika.

13.

In-notifikant ( 19 ) għandu jimla l-partijiet 1-18 (ħlief in-numru ta' notifika f'parti 3) fil-ħin tan-notifika. F'ċerti pajjiżi terzi li mhumiex pajjiżi membri ta' l-OECD, l-awtorità kompetenti ta' l-ispedizzjoni tista' timla dawn il-partijiet. Meta n-notifikant ma jkunx l-istess persuna bħall-produttur oriġinali, dan il-produttur jew waħda mill-persuni indikati fil-punt 15(a)(ii) jew (iii) ta' l-Artikolu 2, għandha, fejn ikun prattiku, tiffirma wkoll il-parti 17 kif speċifikat fit-tieni subparagrafu, punt 1 ta' l-Artikolu 4, u l-Anness II, Taqsima 1, punt 26.

14.

Partijiet 1 (Ara l-Anness II, Taqsima 1, punti 2 u 4) u 2 (Anness II, Taqsima 1, punt 6): Agħti t-tagħrif meħtieġ (daħħal in-numru ta’ reġistrazzjoni fejn japplika biss, l-indirizz inkluż l-isem tal-pajjiż, u n-numri tat-telefown u tal-faks, inkluż il-kodiċi tal-pajjiż; il-persuna tal-kuntatt għandha tkun responsabbli mill-konsenja, inkluż għal inċidenti waqt il-vjaġġ tal-konsenja, jekk dawn jseħħu). F'xi pajjiżi terzi, jista' minflok jingħata tagħrif relatat ma' l-awtorità kompetenti għall-konsenja. In-notifikant jista' jkun kummerċjant jew broker fi qbil mal-punt 15 ta' l-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament. F'dan il-każ, ipprovdi kopja tal-kuntratt jew evidenza tal-kuntratt (jew dikjarazzjoni li tiċċertifika l-eżistenza tiegħu) bejn il-produttur, il-produttur il-ġdid jew il-kollettur u l-broker jew kummerċjant f'anness (cf. Anness II Part 1 punt 23). In-numri tat-telefown u n-numri tal-faks u l-indirizz tal-posta elettronika għandhom jiffaċilitaw kuntatt mal-persuni kollha rilevanti fi kwalunkwe ħin fil-każ ta' inċident waqt il-konsenja.

15.

Normalment, id-destinatarju jkun il-faċilità ta’ rimi jew ta’ rkupru mogħtija fil-parti 10. F'xi każijiet, madankollu, id-destinatarju jista’ jkun persuna oħra, per eżempju, kummerċjant, broker ( 20 ), jew entità korporattiva, bħall-kwartieri ġenerali jew l-indirizz postali tal-faċilità ta' rimi jew ta' rkupru fil-parti 10. Sabiex jaġixxi/taġixxi bħala destinatarju, kummerċjant, broker jew entità korporattiva għandu/ha jkun/tkun taħt il-ġuriżdizzjoni tal-pajjiż destinatarju u jkollu/ha xi form’oħra ta’ kontroll legali fuq l-iskart fil-ħin meta l-konsenja tasal fil-pajjiż destinatarju. F'dawn il-każijiet, it-tagħrif relatat mal-kummerċjant, broker jew entità korporattiva għandu jimtela fil-parti 2.

16.

Parti 3 (Ara l-Anness II, Taqsima 1, punti 1, 5, 11 u 19): Meta jinħareġ dokument ta' notifika, awtorità kompetenti, f'konformità mas-sistema tagħha stess, għandha tipprovdi numru ta' identifikazzjoni li jiġi ttimbrat f'din il-parti (ara l-paragraf 3 fuq). Taħt A, “konsenja individwali” tirreferi għal notifika unika u “konsenji multipli” għal notifika ġenerali. Taħt B, agħti t-tip ta’ operat li għalih huwa ddestinat l-iskart li qiegħed jiġi ttrasportat. Taħt C, il-kunsens minn qabel jirreferi għall-Artikolu 14 ta’ dan ir-Regolament.

17.

Partijiet 4 (Ara l-Anness II, Taqsima 1, punt 1), 5 (Ara Anness II, Taqsima 1, punt 17) u 6 (Ara l-Anness II, Taqsima 1, punt 12): Agħti l-għadd ta' konsenji fil-parti 4 u d-data ppjanata għal konsenja unika jew, għal kunsenji multipli, d-dati ta’ l-ewwel u l-aħħar konsenji, fil-parti 6. Fil-parti 5, agħti stima tal-piż minimu u massimu f’tunnellati (1 tunnellata = l megagram (Mg) jew 1 000 kg) ta’ l-iskart. F'ċerti pajjiżi terzi, li tagħti l-volum f'metri kubi (metru kubu huwa ugwali għal 1 000 litru) jew f'unità metrika oħra, bħal kilogrammi jew litri, jista' wkoll ikun aċċettabbli. Meta jintużaw unitajiet metriċi oħra, tista tiġi indikata l-unità tal-kejl u l-unità tad-dokument tista' tiġi ngassata. L-ammont totali trasportat ma jistax jaqbeż il-kwantità massima ddikjarata fil-parti 5. Il-perjodu ta' żmien maħsub għal konsenji fil-parti 6 ma jistax jaqbeż sena, minbarra għal konsenji multipli lejn faċilitajiet ta' rkupru bil-kunsens minn qabel skond l-Artikolu 14 ta' dan ir-Regolament (ara l-paragrafu 16), li għalihom il-perjodu ta' żmien maħsub ma jistax ikun iżjed minn tliet snin. Il-konsenji kollha għandhom iseħħu fil-perjodu ta' validità tal-kunsens bil-miktub jew taċitu maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti kollha skond l-Artikolu 9(6) ta' dan ir-Regolament. Fil-każ ta' konsenji multipli, xi pajjiżi terzi jistgħu, abbażi tal-Konvenzjoni ta' Basel, jirrikjedu li d-dati jew frekwenza mistennija u l-kwantità stmata ta' kull konsenja jiġu mniżżla fil-kaxex 5 u 6 jew inkella mehmużin f'anness. Meta jkun il-każ li awtorità kompetenti toħroġ kunsens bil-miktub għall-konsenja u l-perjodu ta' validità ta' dak il-kunsens fil-parti 20 ikun differenti mill-perjodu indikat fil-parti 6, id-deċiżjoni ta' l-awtorità kompetenti tirbaħ fuq it-tagħrif mogħti fil-parti 6.

18.

Parti 7 (Ara l-Anness II, Taqsima 1, punt 18): Tipi ta' ppakkjar għandhom jiġu indikati permezz tal-kodiċijiet ipprovduti fil-lista ta' abbrevjazzjonijiet u kodiċijiet mehmużin mad-dokument ta' notifika. Jekk jenħtieġu prekawzjonijiet speċjali għall-ġarr, bħal dawk meħtieġa skond l-istruzzjonijiet ta' l-immaniġġjar tal-produttur għall-impjegati, tagħrif dwar is-saħħa u s-sikurezza, inkluż tagħrif dwar kif it-tixrid għandu jiġi mmaniġjat, u struzzjonijiet bil-miktub għat-trasport ta' merkanzija perikoluża, immarka l-kaxxa fejn jixraq u ehmeż it-tagħrif f'anness.

19.

Parti 8 (Ara l-Anness II, Taqsima 1, punti 7 u 13): Agħti t-tagħrif meħtieġ (daħħal in-numru ta’ reġistrazzjoni fejn japplika biss, l-indirizz inkluż l-isem tal-pajjiż, u n-numri tat-telefown u tal-faks, inkluż il-kodiċi tal-pajjiż; il-persuna tal-kuntatt għandha tkun responsabbli mill-konsenja). Jekk hemm imdaħħla aktar minn trasportatur wieħed, ehmeż mad-dokument ta' notifika lista sħiħa li tagħti t-tagħrif meħtieġ għal kull trasportatur. Fejn it-trasport jiġi organizzat permezz ta' aġent ta' l-ikkunsinnjar, id-dettalji ta' l-aġent u t-tagħrif rispettiv dwar it-trasportaturi attwali għandhom jingħataw f'anness. Agħti evidenza dwar ir-reġistrazzjoni tat-trasportatur(i) fir-rigward tat-trasporti ta' l-iskart (e.g. dikjarazzjoni li tiċċertifika l-eżistenza tagħha) f'anness (cf. Anness IITaqsima 1 punt 15). Il-mezzi ta' trasport għandhom jiġu indikati permezz ta' abbrevjazzonijiet ipprovduti fil-lista ta' abbrevjazzjonijiet u kodiċijiet mehmużin mad-dokument ta' notifika.

20.

Parti 9 (Ara l-Anness II, Taqsima 1, punti 3 u 16): Agħti t-tagħrif meħtieġ dwar il-produttur ta' l-iskart ( 21 ). In-numru ta' reġistrazzjoni tal-produttur għandu jingħata fejn japplika. Jekk in-notifikant ikun il-produttur ta' l-iskart, ikteb “L-istess bħall-parti 1”. Jekk l-iskart jiġi prodott minn aktar minn produttur wieħed, ikteb “Ara l-lista mehmuża” u ehmeż lista li tipprovdi t-tagħrif meħtieġ dwar kull produttur. Meta l-produttur ma jkunx magħruf, agħti l-isem tal-persuna li għandha fil-pussess jew fil-kontroll tagħha t-tali (detentur ta') skart. Agħti wkoll it-tagħrif dwar il-proċess li permezz tiegħu l-iskart ġie prodott u l-post fejn saret il-produzzjoni.

21.

Parti 10 (Ara l-Anness II, Taqsima 1, punt 5): Agħti t-tagħrif meħtieġ (agħti d-destinazzjoni tal-konsenja billi timmarka jew faċilità ta’ rimi jew ta’ rkupru, numru ta’ reġistrazzjoni meta japplika biss u s-sit proprju tar-rimi jew irkupru jekk huwa differenti mill-indirizz tal-faċilità). Jekk il-faċilità ta' rimi jew ta' rkupru tkun ukoll id-destinatarju, hawnhekk ikteb “L-istess bħall-parti 2”. Jekk l-operazzjoni ta' rimi jew ta' rkupru hija operazzjoni D13-D15 jew R12 jew R13 (skond l-Annessi IIA jew IIB tad-Direttiva 2006/12/KE dwar l-iskart), il-faċilità li twettaq l-operazzjoni għandha tissemma' fil-parti 10, flimkien mal-post fejn l-operazzjoni ser issir. F'dan il-każ, it-tagħrif korrispondenti dwar il-faċilità jew il-faċilitiajiet sussegwenti, fejn tista' sseħħ/jistgħu jseħħu kwalunkwe operazzjoni R12/R13 jew D13-D15 u operazzjoni/jiet D1–D12 jew R1–R11 sussegwenti għandu jingħata f'anness. Jekk il-faċilità ta' rkupru jew ta' rimi hija elenkata f'Anness I, Kategorija 5 tad-Direttiva 96/61/KE ta' l-24 ta' Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis, evidenza (e.g. dikjarazzjoni li tiċċertifika l-eżistenza tagħha) ta' permess validu maħruġ skond l-Artikoli 4 u 5 ta' dik id-Direttiva għandha tingħata f'anness fil-każ li faċilità tinstab fil-Komunità Ewropea.

22.

Parti 11 (Ara l-Anness II, Taqsima 1, punti 5, 19 u 20): Indika t-tip ta' operazzjoni ta' rkupru jew ta' rimi billi tuża kodiċijiet-R jew kodiċijiet-D ta' l-Anness IIA jew IIB tad-Direttiva 2006/12/KE dwar l-iskart (ara ukoll il-lista ta' abbrevjazzjonijiet u kodiċijiet mehmużin mad-dokument ta' notifika) ( 22 ). Jekk l-operazzjoni ta rimi jew ta' rkupru tkun operazzjoni D13–D15 jew R12 jew R13, tagħrif korrispondenti dwar l-operazzjonijiet li jsegwu (kwalunkwe R12/R13 jew D13–D15 kif ukoll D1–D12 jew R1–R11) għandu jingħata f'anness. Indika wkoll it-teknoloġija li ser tintuża. Jekk l-iskart huwa ddestinat għall-irkupru, agħti f'anness il-metodu ppjanat għar-rimi wara l-irkupru ta' dik il-frazzjoni li ma tistax tiġi rkuprata, l-ammont ta' materjal irkuprat relatat ma' l-iskart li ma jistax jiġi rkuprat, il-valur stmat tal-materjal irkuprat u l-ispiża ta' l-irkupru kif ukoll l-ispiża tar-rimi tal-frazzjoni li ma tistax tiġi rkuprata. Minbarra dan, fil-każijiet ta' importazzjonijiet fil-Komunità ta' skart iddestinat għar-rimi, indika talba motivata kif jixraq li tkun saret minn qabel mill-pajjiż ta' l-ispedizzjoni skond l-Artikolu 41(4) ta' dan ir-Regolament taħt “raġuni għal esportazzjoni” u ehmeż din it-talba ma' anness. Ċerti pajjiżi terzi li mhumiex qegħdin fl-OECD, jistgħu, abbażi tal-Konvenzjoni ta' Basel, jirrikjedu wkoll li r-raġuni għal esportazzjoni tkun speċifikata.

23.

Parti 12 (Ara l-Anness II, Taqsima 1, punt 16): Agħti l-isem jew l-ismijiet li bih/bihom il-materjal huwa ġeneralment magħruf il-materjal jew inkella l-isem kummerċjali u l-ismijiet tal-kostitwenti ewlenin tiegħu (f'termini ta' kwantità u/jew ta' periklu) u l-konċentrazzjonijiet relattivi (espressi f'persentaġġ), jekk tafhom. Fil-każ ta' taħlita ta' skart, ipprovdi l-istess tagħrif għall-frazzjonijiet differenti u indika liema frazzjonijiet huma ddestinati għall-irkupru. Analiżi kimika tal-kompożizzjoni ta' l-iskart tista' tiġi mitluba skond l-Anness II Taqsima 3 punt 7 ta' dan ir-Regolament. Ehmeż aktar tagħrif f'anness jekk meħtieġ.

24.

Parti 13 (Ara l-Anness II, Taqsima 1, punt 16). Indika l-karatteristiċi fiżiċi ta' l-iskart f'temperaturi u pressjonijiet normali.

25.

Parti 14 (Ara l-Anness II, Taqsima 1, punt 16): Agħti l-kodiċi li jidentifika l-iskart skond l-Annessi III, IIIA, IIIB, IV jew IVA ta' dan ir-Regolament. Agħti l-kodiċi skond is-sistema adottata bil-Konvenzjoni ta' Basel (taħt is-subintestatura (i) fil-parti 14) u, fejn japplika, is-sistemi adottati fid-Deċiżjoni ta' l-OECD (taħt is-subintestatura (ii)) u sistemi oħra ta' klassifikazzjoni aċċettati (taħt subintestaturi (iii) sa (xii)). Skond it-tieni subparagarafu, punt 6 ta' l-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament, agħti kodiċi wieħed biss ta' skart (mill-Annessi III, IIIA, IIIB, IV jew IVA ta' dan ir-Regolament) minbarra ż-żewġ eċċezzjonijiet li ġejjin: Fil-każ ta' skart mhux ikklassifikat f'entrata waħdanija fl-Anness III, IIIB, IV jew IVA, agħti biss tip wieħed ta' skart. Fil-każ ta' taħlitiet ta' skart mhux ikklassifikati f'entrata waħdanija fl-Anness III, IIIB, IV jew IVA, sakemm mhux elenkati fl-Anness IIIA, agħti l-kodiċi ta' kull frazzjoni ta' l-iskart skond l-ordni ta' importanza (f'anness jekk meħtieġ).

(a)

Subintestatura (i): Il-kodiċijiet fl-Anness VII tal-Konvenzjoni ta’ Basel għandhom jintużaw għal skart li huwa soġġett għall-proċedura ta’ notifika u kunses bil-miktub minn qabel (ara Taqsima I ta’ l-Anness IV ta' dan Regolament); il-kodiċijiet ta’ l-Anness IX ta’ Basel għandhom jintużaw għal skart li normalment mhux soġġett għall-proċedura ta' notifika u kunsens mil-miktub minn qabel, iżda minħabba xi raġuni speċifika per eżempju, kontaminazzjoni minn sostanzi perikolużi (cf paragrafu 1 ta' l-Anness III ta' dan ir-Regolament) jew klasssifikazzjoni differenti skond l-Artikolu 63 ta’ dan ir-Regolament jew regolamenti nazzjonali ( 23 ), huma soġġetti għall-proċedura ta’ notifika u kunsens bil-miktub minn qabel (ara Taqsima I ta’ l-Anness III ta’ dan ir-Regolament). L-Annessi VIII u IX ta' Basel jinsabu fl-Anness V ta' dan ir-Regolament, fit-test tal-Konvenzjoni ta' Basel kif ukoll fil-Gwida ta' Istruzzjonijiet disponibbli mis-Segretarjat għall-Konvenzjoni ta' Basel. Jekk xi skart ma jkunx elenkat fl-Annessi VIII jew IX tal-Konvenzjoni ta' Basel, daħħal “mhux elenkat”.

(b)

Subintestatura (ii): Il-pajjiżi membri ta' l-OECD għandhom jużaw il-kodiċijiet ta' l-OECD għall-iskart elenkati fit-Taqsima II ta' l-Annessi II u IV ta' dan ir-Regolament, i.e., skart li ma għandux elenku ekwivalenti fl-Annessi tal-Konvenzjoni ta' Basel jew li għandu livell differenti ta' kontroll skond dan ir-Regolament minn dak kif meħtieġ fil-Konvenzjoni ta' Basel. Jekk skart ma jkunx elenkat fit-Taqsima II ta' l-Annessi III u IV ta' dan ir-Regolament, daħħal “mhux elenkat”.

(ċ)

Subintestatur (iii): L-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea għandhom jużaw il-kodiċijiet imdaħħla fil-lista ta' l-iskart tal-Komunità Ewropea (ara d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE kif emendata) ( 24 ). ►M9  ————— ◄

(d)

Subintestaturi (iv) u (v): Fejn applikabbli, għandhom jintużaw il-kodiċijiet ta' identifikazzjoni nazzjonali minbarra dawk li qegħdin fil-lista ta' l-iskart tal-KE użata fil-pajjiż minn fejn issir l-ispedizzjoni u, jekk ikunu magħrufa, dawk tal-pajjiż destinatarju. ►M9  ————— ◄

(e)

Subintestatura (vi): Jekk ikun utli jew meħtieġ mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti, żid hawn kwalunkwe kodiċi oħra jew tagħrif addizzjonali li jista' jiffaċilita l-identifikazzjoni ta' l-iskart.

▼M9

Kodiċijiet bħal dawn jistgħu jiddaħħlu fl-Annessi IIIA, IIIB jew IVA ta’ dan ir-Regolament. F’dak il-każ, in-numru tal-Anness għandu jkun stipulat qabel il-kodiċijiet. Fir-rigward tal-Anness IIIA, il-kodiċi(jiet) rilevanti kif indikat(i) fl-Anness IIIA għandhom jintużaw, kif xieraq f’sekwenza. Ċerti entrati ta’ Basel bħal B1100, B3010 u B3020 huma ristretti biss għal flussi ta’ skart speċifiċi,kif indikat fl-Anness IIIa.

▼M2

(f)

Subintestatura (vii): Niżżel il-kodiċi-Y jew il-kodiċijiet-Y kif jixraq skond il-“Kategoriji ta' skart li għandhom jiġu kkontrollati” skond il-Konvenzjoni ta' Basel (ara Anness I tal-Konvenzjoni ta' Basel u l-Appendiċi 1 tad-Deċiżjoni ta' l-OECD), jew skond il-“Kategoriji ta' skart li jirrikjedu kunsiderazzjoni speċjali” mogħtija fl-Anness II tal-Konvenzjoni ta' Basel (ara l-Anness IV Taqsima I ta' dan ir-Regolament jew l-Appendiċi 2 tal-Gwida ta' Istruzzjonijiet ta' Basel), jekk jeżisti(u). Il-kodiċijiet-Y mhumiex meħtieġa b'dan ir-Regolament u d-Deċiżjoni ta' l-OECD ħlief meta il-konsenja ta' l-iskart taqa' taħt waħda miż-żewġ “Kategoriji li jirrikjedu kunsiderazzjoni speċjali” (Y46 u Y47 jew skart fl-Anness II), li f'dan il-każ il-kodiċi-Y ta' Basel għandu jiġi indikat. Madankollu, indika l-kodiċi-Y jew il-kodiċijiet-Y għal skart definit bħala perikoluż skond l-Artikolu 1(1)a tal-Konvenzjoni ta' Basel sabiex tissodisfa r-rekwiżiti ta' rapportaġġ skond il-Konvenzjoni ta' Basel.

▼M13

(g)

Subintestatura (ix): Jekk applikabbli, agħti hawnhekk il-kodiċi-H jew il-kodiċijiet-H kif xieraq, jiġifieri l-kodiċijiet li jindikaw il-karatteristiċi perikolużi li juri l-iskart (ara l-lista ta' taqsiriet u kodiċijiet mehmuża mad-dokument ta' notifika). Jekk ma hemm l-ebda karatteristika koperta mill-Konvenzjoni ta' Basel, iżda l-iskart huwa perikoluż skont l-Anness III tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, agħti l-kodiċi HP jew il-kodiċijiet HP skont dan l-Anness III, u daħħal “EU” wara l-kodiċi HP (eż. HP14 EU).

▼M2

(h)

Subintestatura (ix): Jekk applikabbli, agħti hawnhekk il-klassi jew klassijiet tan-Nazzjonijiet Uniti li jindikaw il-karatteristiċi perikolużi ta' l-iskart skond il-klassifikazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti (ara l-lista ta' abbrevjazzjonijiet u kodiċijiet mehmuża mad-dokument ta' notifika) u li huma meħtieġa għall-konformità mar-regoli internazzjonali għat-trasport ta' merkanzija perikoluża (ara r-Rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Trasport ta' Merkanzija Perikoluża. Regolamenti Mudell (Ktieb Oranġjo), l-aħħar edizzjoni) ( 25 ).

(i)

Subintestaturi (x u xi): Jekk applikabbli, agħti hawnhekk in-numru jew numri tan-Nazzjonijiet Uniti kif xieraq u l-isem jew ismijiet tal-kumpanija/i tat-trasport tan-Nazzjonijiet Uniti. Dawn jintużaw biex jiġi identifikat l-iskart skond is-sistema ta' klassifikazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti u huma meħtieġa għall-konformità mar-regoli internazzjonali għat-trasport ta' materjali perikolużi (ara r-Rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Trasport ta' Merkanzija Perikoluża. Regolamenti Mudell (Ktieb Oranġjo), l-aħħar edizzjoni).

(j)

Subintestatura (xii): Jekk applikabbli, niżżel hawnhekk il-kodiċi jew il-kodiċijiet li jippermettu l-identifikazzjoni ta' l-iskart mill-uffiċċji doganali (ara l-lista ta' kodiċijiet jew ta' merkanzija fid-“Deskrizzjoni armonizzata ta’ komodità u sistema ta’ kodiċi” ppublikata mill-Organizzazzjoni Doganali Dinjija).

26.

Parti 15 (Ara l-Anness II, Taqsima 1, punti 8-10, u 14): Fil-linja (a) tal-Parti 15, agħti l-isem tal-pajjiżi ( 26 ) konsenjaturi, ta' tranżitu u ta' destinazzjoni jew il-kodiċijiet għal kull pajjiż billi tuża l-abbrevjazzjonijiet ta' l-istandard 3166 ta' l-ISO ( 27 ). Fil-linja (b), agħti fejn japplika, in-numru ta' kodiċi ta' l-awtorità kompetenti rispettiva għal kull pajjiż u fil-linja (ċ) daħħal l-isem tal-qsim tal-fruntiera jew il-port u, fejn japplika, in-numru tal-kodiċi ta' l-uffiċċju doganali bħala l-punt tad-dħul jew tal-ħruġ minn pajjiż partikolari. Għal pajjiżi ta' tranżitu agħti t-tagħrif fil-linja (ċ) għall-punti ta' dħul u ta' ħruġ. Jekk f'konsenja partikolari hemm involuti aktar minn tliet pajjiżi ta' tranżitu, ehmeż it-tagħrif xieraq f'anness. Agħti r-rotta intenzjonata bejn il-punti ta' ħruġ u ta' dħul, inklużi l-alternattivi possibbli, ukoll f'każijiet ta' ċirkostanzi mhux mistennija, f'anness.

27.

Parti 16 (Ara l-Anness II, Taqsima 1, punt 14): Agħti t-tagħrif meħtieġ f’każ li xi konsenji jidħlu, jgħaddu minn jew iħallu l-Unjoni Ewropea.

28.

Parti 17 (Ara l-Anness II, Taqsima 1, punti 21-22 u 24-26): Kull kopja tad- dokument ta’ notifika għandha tiġi ffirmata u datata min-notifikant (jew mill-kummerċjant jew broker jekk qed jaġixxi bħala notifikant) qabel ma jintbagħat lill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi kkonċernati. F’ċerti pajjiżi terżi, l-awtorità kompetenti tal-konsenja tista’ tiffirma u tniżżel id-data. Meta n-notifikant ma jkunx l-istess persuna bħall-produttur oriġinali, dan il-produttur, il-produttur il-ġdid jew il-kollettur, għandu, fejn ikun prattiku, jiffirma u jniżżel id-data wkoll; ta’ min jinnota li dan jista' ma jkunx prattiku f'każijiet fejn hemm ħafna produtturi (definizzjonijiet dwar prattikabbiltà jistgħu jiddaħħlu f'leġiżlazzjoni nazzjonali). Barra minn hekk, meta l-produttur ma jkunx magħruf, il-persuna fil-pussess jew kontroll ta’ l-iskart (id-detentur) għandha tiffirma. Din id-dikjarazzjoni għandha tiċċertifika wkoll l-eżistenza ta’ assigurazzjoni kontra responsabbiltà jew ħsara lil partijiiet terzi. Xi pajjiżi terzi jistgħu jitolbu prova ta’ assigurazzjoni jew ta’ garanziji finanzjarji oħra kif ukoll kuntratt għal mad-dokument ta’ notifika.

29.

Parti 18: Indika n-numru ta' annessi mogħtija mad-dokument ta' notifika li fihom kwalunkwe tagħrif addizzjonali ( 28 ). Kull anness għandu jinkludi referenza għan-numru ta' notifika li għalih jirrelata, li jkun indikat fit-tarf tal-parti 3.

30.

Parti 19: Skond il-Konvenzjoni ta' Basel, l-awtorità kompetenti jew l-awtoritajiet tal-pajjiż jew pajjiżi destinatarju/i (fejn applikabbli) u ta' tranżitu għandha/għandhom toħrog/joħorġu riċevuta bħal din. Skond id-deċiżjoni ta' l-OECD, l-awtorità kompetenti tal-pajjiż destinatarju għandha toħroġ ir-riċevuta. Ċerti pajjiżi terzi jistgħu, skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom, jitolbu li l-awtorità kompetenti għall-konsenja wkoll toħroġ riċevuta.

31.

Partijiet 20 u 21: Il-Parti 20 qiegħda għall-użu mill-awtoritajiet kompetenti ta' kwalunkwe pajjiż ikkonċernat meta jipprovdu kunsens bil-miktub. Il-Konvenzjoni ta' Basel (ħlief jekk pajjiż iddeċieda li ma jitlobx kunsens bil-miktub fir-rigward ta' tranżitu u nnotifika l-Partijiet l-oħra dwar dan f'konformità ma' l-Artikolu 6(4) tal-Konvenzjoni ta' Basel) u ċerti pajjiżi jirrikjedu dejjem kunsens bil-miktub (skond l-Artikolu 9(1) ta' dan ir-Regolament, awtorità kompetenti ta' tranżitu tista' tipprovdi kunsens taċitu) mentri d-Deċiżjoni ta' l-OECD ma tirrikjedix kunsens bil-miktub. Indika isem il-pajjiż (jew il-kodiċi tiegħu billi tuża l-abbrevjazzjonijiet ta' l-istandard 3166 ta' l-ISO). Meta konsenja tkun soġġetta għal kundizzjonijiet speċifiċi, l-awtorità kompetenti kkonċernata għandha timmarka l-kaxxa kif jixraq u tispeċifika l-kundizzjonijiet fil-parti 21 jew f'anness mad-dokument ta' notifika. Jekk awtorità kompetenti tkun tixiteq toġġezzjona għall-konsenja għandha tagħmel hekk billi tikteb “OĠĠEZZJONI” fil-parti 20. Il-parti 21, jew inkella ittra separata, tista’ mbagħad tintuża biex tispjega r-raġunijiet għall-oġġezzjoni.

V.   Istruzzjonijiet speċifiċi għall-mili tad-dokument ta' moviment

32.

Fil-ħin tan-notifika, in-notifikant għandu jimla l-partijiet 3, 4 u 9-14. Wara li jkun irċieva l-kunsens mill-awtoritajiet kompetenti għall-konsenja, id-destinazzjoni u t-tranżitu jew, fir-rigward ta’ l-awtorità kompetenti ta’ tranżitu, kunsens taċitu jista’ jiġi assumat, u qabel il-bidu attwali tal-konsenja, in-notifikant għandu jimla partijiet 2, 5-8 (minbarra l-mezzi tat-trasport, id-data tat-trasferiment u l-firma), 15 u, jekk ikun xieraq, 16. F’ċerti pajjiżi terżi li mhumiex pajjiżi membri ta’ l-OECD, l-awtorità kompetenti għall-konsenja tista' timla dawn il-partijiet minflok in-notifikant. Fil-ħin li jieħu l-pussess tal-konsenja, it-trasportatur jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jimla l-mezzi ta' trasport, id-data tat-trasferiment u l-firma, li jidhru fil-partijiet 8 (a) sa 8 (ċ) u, jekk ikun xieraq, 16. Id-destinatarju għandu jimla l-parti 17 fil-każ li ma jkunx hu l-persuna responsabbli għar-rimi jew għall-irkupru u meta jieħu l-pussess tal-konsenja ta' skart mal-wasla tagħha fil-pajjiż destinatarju kif ukoll, jekk ikun xieraq, parti 16.

33.

Parti 1: L-awtorità kompetenti għall-konsenja għandha timla n-numru ta' identifikazzjoni (dan għandu jiġi kkupjat mill-parti 3 tad-dokument ta' notifika).

34.

Parti 2 (Ara l-Anness II, Taqsima 2, punt 1): Għal notifika ġenerali ta' konsenji multipli, daħħal in-numru ta' serje tal-konsenja u l-għadd totali intenzjonat tal-konsenji indikati fil-parti 4 tad-dokument ta' notifika (per eżempju, ikteb “4/11” għar-raba' konsenja minn ħdax-il konsenja intenzjonati fin-notifika ġenerali fi kwistjoni). Fil-każ ta' notifika unika, daħħal “1/1”.

35.

Partijiet 3 u 4: Irriproduċi l-istess tagħrif dwar in-notifikant ( 29 ) u d-destinatarju kif mogħti fil-partijiet 1 u 2 tad-dokument ta' notifika.

36.

Parti 5 (Ara l-Anness II, Taqsima 2, punt 6): Agħti l-piż reali f'tunnellati (tunnellata hija ugwali għal megagramma (Mg) jew 1 000 kg ta' skart). F'ċerti pajjiżi terzi, li tagħti l-volum f'metri kubi (metru kubu huwa ugwali għal 1 000 litru) jew f'unitajiet metriċi oħra, bħal kilogrammi jew litri, jista' wkoll ikun aċċettabbli. Meta jintużaw unitajiet metriċi oħra, tista tiġi indikata l-unità tal-kejl u l-unità tad-dokument tista' tiġi ngassata. Ehmeż, kull fejn ikun possibbli, kopji tal-biljetti ta' stasija.

37.

Parti 6 (Ara l-Anness II, Taqsima 2, punt 2): Daħħal id-data meta attwalment tibda l-konsenja. (ara wkoll l-istruzzjonijiet fil-parti 6 tad-dokument ta’ notifika).

38.

Parti 7 (Ara l-Anness II, Taqsima 2, punti 7 u 8): Tipi ta' ppakkjar għandhom jiġu indikati permezz tal-kodiċijiet ipprovduti fil-lista ta' abbrevjazzjonijiet u kodiċijiet mehmużin mad-dokument ta' moviment. Jekk ikunu meħtieġa prekawzjonijiet speċjali ta' trattament, bħal dawk preskritti skond l-istruzzjonijiet ta' trattament tal-produttur għall-impjegati, tagħrif dwar is-saħħa u s-sikurezza, inkluż tagħrif dwar kif it-tixrid għandu jiġi mmaniġjat, u karti ta' trasport għall-emerġenza, ittikkja l-kaxxa kif jixraq u ehmeż it-tagħrif f'anness. Daħħal ukoll in-numru ta' pakketti li jkollha l-konsenja.

39.

Partijiet 8 (a), (b) u (ċ) (Ara l-Anness II, Taqsima 2, punti 3 u 4): Agħti t-tagħrif meħtieġ (daħħal in-numru ta’ reġistrazzjoni fejn japplika biss, l-indirizz inkluż l-isem tal-pajjiż, u n-numri tat-telefown u tal-faks, inkluż il-kodiċi tal-pajjiż). Meta aktar minn tliet trasportaturi jkunu involuti, tagħrif xieraq dwar kull trasportatur għandu jiġi mehmuż mad-dokument ta' moviment. Il-mezzi ta' trasport, id-data ta' trasferiment u firma għandhom jiġu pprovduti mit-trasportatur jew ir-rappreżentant tat-trasportatur li jieħu l-pussess tal-konsenja. Kopja tad-dokument ta' moviment iffirmata għandha tinżamm min-notifikant. Ma' kull trasferiment suċċessiv tal-konsenja, it-trasportatur il-ġdid jew ir-rappreżentant tat-trasportatur li jieħu l-pussess tal-konsenja għandu jikkonforma ma' l-istess talba u għandu wkoll jiffirma d-dokument. Kopja tad-dokument iffirmata għandha tinżamm mit-trasportatur ta' qabel.

40.

Parti 9: Irriproduċi t-tagħrif mogħti fil-parti 9 tad-dokument ta' notifika.

41.

Partijiet 10 u 11: Irriproduċi t-tagħrif mogħti fil-partijiet 10 u 11 tad-dokument ta' notifika. Jekk il-faċilità ta' rimi jew ta' rkupru jkun ukoll id-destinatarju, ikteb fil-parti 10: “L-istess bħall-parti 4”. Jekk l-operazzjoni ta' rimi jew ta' rkupru hija operazzjoni D13–D15 jew R12 jew R13 (skond l-Annessi IIA jew IIB tad-Direttiva 2006/12/KE dwar l-iskart), it-tagħrif dwar il-faċilità li twettaq l-operazzjoni li jingħata fil-parti 10 huwa biżżejjed. Ebda tagħrif addizzjonali dwar il-faċilitiajiet sussegwenti li jwettqu operazzjonijiet R12/R13 jew D13–D15 u l-faċilità(jiet) sussegwenti li jwettqu l-operazzjoni/jiet D1–D12 jew R1–R11 ma għandu jiddaħħal fid-dokument ta' moviment.

42.

Partijiet 12, 13 u 14: Irriproduċi t-tagħrif mogħti fil-partijiet 12, 13 u 14 tad-dokument ta' notifika.

43.

Parti 15 (Ara l-Anness II, Taqsima 2, punt 9): Fil-ħin tal-konsenja, in-notifikant (jew il-kummerċjant jew broker jekk qed jaġixxi bħala n-notifikant) għandu jiffirma u jniżżel id-data fid-dokument ta' moviment. F'ċerti pajjiżi terzi, l-awtorità kompetenti għall-konsenja, jew il-ġeneratur ta' l-iskart, skond il-Konvenzjoni ta' Basel, tista' tiffirma u tniżżel id-data fid-dokument ta' moviment. Bi qbil ma' l-Artikolu 16(ċ) ta' dan ir-Regolament, ehmeż kopji tad-dokument ta' notifika li fihom il-kunsens bil-miktub, inkluż kwalunkwe kundizzjonijiet, mill-awtoritajiet kompetenti kkonċernati mad-dokument ta' moviment. Ċerti pajjiżi terzi jistgħu jitolbu li jiddaħħlu l-oriġinali.

44.

Parti 16 (Ara l-Anness II, Taqsima 2, punt 5): Din il-parti tista' tintuża minn kwalunkwe persuna involuta fil-konsenja (in-notifikant jew l-awtorità kompetenti għall-konsenja, kif xieraq, id-destinatarju, kwalunkwe awtorità kompetenti, trasportatur) f'każijiet speċifiċi fejn tagħrif aktar iddettaljat li jikkonċerna ħaġa partikolari jkun meħtieġ skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali (per eżempju tagħrif dwar il-port fejn isir trasferiment għal mezz ieħor ta' trasport, l-għadd ta' kontejners u n-numru ta' identifikazzjoni tagħhom, jew provi addizzjonali jew timbri li jindikaw li l-konsenja għandha l-kunsens mill-awtoritajiet kompetenti). Agħti r-rotta (punt ta' ħruġ u ta' dħul minn u f'kull pajjiż ikkonċernat, inklużi l-uffiċċji doganali ta' dħul fi u/jew ta' ħruġ minn u/jew esportazzjoni mill-Komunità) u r-rotta (rotta bejn punti ta' dħul u ta' ħruġ), inklużi l-alternattivi possibbli, ukoll fil-każ ta' ċirkostanzi mhux previsti jew fil-parti 16 jew mehmużin f'anness.

45.

Parti 17: Id-destinatarju għandu jimla din il-parti fil-każ li ma jkunx hu responsabbli għar-rimi (cf. paragrafu 15 fuq) u fil-każ li d-destinatarju jieħu l-pussess ta' l-iskart mal-wasla tal-konsenja fil-pajjiż destinatarju.

46.

Parti 18: Din il-parti għandha timtela mir-rappreżentant awtorizzat għall-faċilità ta' rimi jew ta' rkupru mal-wasla tal-konsenja ta' l-iskart. Immarka l-kaxxa tat-tip ta' faċilità kif jixraq. Fir-rigward tal-kwantità li ġiet irċevuta, irreferi jekk jogħġbok għall-istruzzjonijiet speċifiċi fil-parti 5 (paragrafu 36). Kopja ffirmata tad-dokument ta' moviment għandha tingħata lill-aħħar trasportatur. Jekk għal kwalunkwe raġuni l-konsenja tiġi miċħuda, ir-rappreżentant tal-faċilità ta' rimi jew ta' rkupru għandu immedjatament jikkuntattja l-awtorità kompetenti tiegħu jew tagħha. Skond l-Artikolu 16(d) jew, jekk ikun xieraq, 15(ċ) ta' dan ir-Regolament u d-Deċiżjoni ta' l-OECD, kopji ffirmati tad-dokument ta' moviment għandhom jintbagħtu fi żmien tliet ġranet lin-notifikant u lill-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiżi kkonċernati (bl-eċċezzjoni ta' dawk il-pajjiżi ta' tranżitu ta' l-OECD li kienu infurmaw lis-Segretarjat ta' l-OECD li ma jixtiequx jirċievu kopji bħal dawn tad-dokument ta' moviment). Id-dokument ta' moviment oriġinali għandu jinżamm fil-faċilità ta' rimi jew ta' rkupru.

47.

Il-wasla tal-konsenja ta' l-iskart għandha tiġi ċċertifikata minn kwalunkwe faċilità li twettaq kwalunkwe operazzjoni ta' rimi jew ta' rkupru, inkluż kwalunkwe operazzjoni D13–D15 jew R12 jew R13. Faċilità li twettaq kwalunkwe operazzjoni D13-D15 jew R12/R13 jew operazzjoni D1–D12 jew R1–11 wara operazzjoni D13–D15 jew R12 jew R13 li tkun saret fl-istess pajjiż, mhix, madankollu, marbuta li tiċċertifika l-wasla tal-konsenja mill-faċilità D13–D15 or R12 or R13. Għalhekk, f'każ bħal dan m'hemmx għalfejn tintuża l-parti 18 għall-irċevuta finali tal-konsenja. Indika t-tip ta' operazzjoni ta' rkupru jew ta' rimi billi tuża l-kodiċijiet-R jew il-kodiċijiet-D ta' l-Annessi IIA jew IIB tad-Direttiva 2006/12/KE dwar l-iskart u d-data bejn wieħed u ieħor ta' meta r-rimi jew l-irkupru ta' l-iskart ikun tlesta.

48.

Parti 19: Din il-parti għandha timtela mill-persuna responsabbli għar-rimi jew l-irkupru biex tiċċertifika li jkun sar ir-rimi jew l-irkupru ta' l-iskart. Skond l-Artikolu 16(e) jew, fejn ikun xieraq, 15(d) ta' dan ir-Regolament u d-Deċiżjoni ta' l-OECD, kopji ffirmati tad-dokument ta' moviment bil-parti 19 mimlija għandhom jintbagħtu lin-notifikant u lill-awtorità kompetenti għall-konsenja, tranżitu (mhux mitluba bid-Deċiżjoni ta' l-OECD) u destinazzjoni malajr kemm jista' jkun, iżda mhux aktar tard minn 30 ġurnata wara li jkun tlesta l-irkupru jew ir-rimi u mhux aktar tard minn sena kalendarja wara l-wasla tal-konsenja. Ċerti pajjiżi terzi li mhumiex pajjiżi membri ta' l-OECD bi qbil mal-Konvenzjoni ta' Basel jistgħu jitolbu li kopji ffirmati tad-dokument bil-parti 19 mimlija għandhom jintbagħtu lin-notifikant u lill-awtorità kompetenti għall-konsenja. Għal operazzjonijiet ta' rimi jew ta' rkupru D13–D15 jew R12 or R13, it-tagħrif dwar il-faċilità li twettaq operazzjoni bħal din ipprovdut fil-parti 10 huwa biżżejjed, u ebda tagħrif ieħor dwar faċilitajiet sussegwenti li jwettqu operazzjonijiet R12/R13 jew D13–D15 u l-faċilità(jiet) sussegwenti li jwettqu l-operazzjoni/jiet D1–D12 jew R1–R11 ma għandu jiddaħħal fid-dokument ta' moviment.

49.

Ir-rimi jew l-irkupru ta' l-iskart għandu jiġi ċċertifikat minn kwalunkwe faċilità li twettaq kwalunkwe operazzjoni ta' rimi jew ta' rkupru, inkluż operazzjoni D13–D15 jew R12 jew R13. Għalhekk, faċilità li twettaq kwalunkwe operazzjoni D13–D15 jew R12/R13 jew operazzjoni D1–D12 jew R1–11, wara operazzjoni D13–D15 jew R12 jew R13 li tkun saret fl-istess pajjiż, ma għandhiex tuża l-parti 19 biex tiċċertifika l-irkupru ta' l-iskart, minħabba li din il-parti tkun diġà mtliet mill-faċilità D13–D15 jew R12 jew R13. Il-mod ta' ċertifikazzjoni tar-rimi jew ta' l-irkupru f'dan il-każ partikolari għandu jiġi determinat minn kull pajjiż.

50.

Partijiet 20, 21 u 22: Il-partijiet għandhom jintużaw għall-kontroll mill-uffiċċji doganali fuq il-fruntieri tal-Komunità.

▼B
ANNESS II

INFORMAZZJONI U DOKUMENTAZZJONI DWAR IN-NOTIFIKA

Parti 1   INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TINGĦATA FID-DOKUMENT TAN-NOTIFIKA JEW LI GĦANDHA TIĠI MEHMUŻA MIEGĦU:

1. In-numru tas-serje jew mezz ta' identifikazzjoni ieħor aċċettat tad-dokument tan-notifika u n-numru totali previst ta' vjeġġi.

2. L-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon, in-numru tal-fax, l-indirizz ta' l-email, in-numru tar-reġistrazzjoni tan-notifikatur u l-persuna li tista' tiġi kuntattjata f'ismu.

3. Jekk in-notifikatur mhuwiex il-produttur: l-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon, in-numru tal-fax, l-indirizz ta' l-email, in-numru tar-reġistrazzjoni tal-produttur u l-persuna li tista' tiġi kuntattjata f'ismu.

4. L-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon, in-numru tal-fax, l-indirizz ta' l-email, in-numru tar-reġistrazzjoni tan-negozjant jew is-sensar(a) u l-persuna li tista' tiġi kuntattjata f'ismu/f'isimhom, fejn in-notifikatur ta l-awtorizzazzjoni tiegħu skond il-punt 15 ta' l-Artikolu 2.

5. L-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon, in-numru tal-fax, l-indirizz ta' l-email, in-numru tar-reġistrazzjoni ta' l-impjant tar-rimi jew ta' l-irkupru, u l-persuna li tista' tiġi kuntattjata f'ismu, it-teknoloġiji wżati u l-istatus eventwali skond il-pre-kunsens mogħti skond l-Artikolu 14.

Jekk l-iskart ikun ddestinat għal operazzjoni ta' rkupru jew ta' rimi temporanju, għandha tiġi indikata informazzjoni simili dwar l-impjanti kollha fejn ikunu previsti operazzjonijiet susseguenti, ta' rimi jew ta' rkupru temporanji jew mhux temporanji.

Jekk l-impjant tar-rimi jew irkupru jkun elenkat fl-Anness I, Kategorija 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE għandha tingħata prova (e.ż. dikjarazzjoni li tiċċertifika l-eżistenza) ta' permess validu maħruġ skond l-Artikolu 4 u 5 ta' dik id-Direttiva.

6. L-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon, in-numru tal-fax, l-indirizz ta' l-email, in-numru ta' reġistrazzjoni tad-destinatarju u l-persuna li tista' tiġi kuntattjata f'ismu.

7. L-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon, in-numru tal-fax, l-indirizz ta' l-email, u n-numru tar-reġistrazzjoni tat-trasportatur(i) previst(i) u/jew ta' l-aġenti tagħhom, u l-persuna li tista' tiġi kuntattjata f'ismu/f'isimhom.

8. Pajjiż tad-dispaċċ u l-awtorità kompetenti relevanti.

9. Pajjiżi tat-transitu u l-awtoritajiet kompetenti relevanti.

10. Il-Pajjiż ta' destinazzjoni u l-awtorità kompetenti relevanti.

11. Notifika waħda jew notifika ġenerali. Jekk notifika ġenerali, il-perjodu ta' validità mitlub.

12. Data(i) prevista(i) għall-bidu tal-vjeġġ(i).

13. Mezzi tat-trasport previsti.

14. Rotot previsti (il-punt tal-ħruġ minn kull pajjiż konċernat u l-punt tad-dħul f'kull pajjiż konċernat, inklużi l-uffiċċji doganali tad-dħul u/jew ħruġ u/jew esportazzjoni mill-Komunità) u rotta prevista (ir-rotta bejn il-punti ta' ħruġ u ta' dħul), inklużi alternattivi possibli, ukoll f'każ ta' ċirkustanzi mhux previsti.

15. Prova tar-reġistrazzjoni tat-trasportatur(i) fir-rigward tat-trasport ta' l-iskart (e.ż. dikjarazzjoni li tiċċertifika l-eżistenza tagħha).

16. Indikazzjoni tat-tip ta' l-iskart fuq il-lista pertinenti, il-font(i), deskrizzjoni, kompożizzjoni u kwalunkwe karatteristiċi perikolużi. Fil-każ ta' skart minn diversi fonti, inventarju dettaljat ta' l-iskart ukoll.

17. Kwantitajiet massimi u minimi stimati.

18. Tip ta' ippakkjar previst.

19. Speċifikazzjoni ta' l-operazzjoni(jiet) ta' rkupru jew ta' rimi kif imsemmija fl-Anness IIA u l-Anness IIB tad-Direttiva 2006/12/KE.

20. Jekk l-iskart ikun destinat għall-irkupru:

(a) il-metodu pjanat għar-rimi tal-frazzjoni li mhijiex rekuperabbli wara l-irkupru;

(b) l-ammont ta' materjal irkuprat fir-rigward ta' skart li ma jistax jiġi rkuprat;

(ċ) il-valur stimat tal-materjal irkuprat;

(d) l-ispiża ta' l-irkupru u l-ispiża tar-rimi tal- frazzjoni li mhijiex rekuperabbli.

21. Prova ta' l-assikurazzjoni kontra r-responsabbiltà għal danni lil terzi persuni (e.ż. dikjarazzjoni li tiċċertifika l-eżistenza tagħha).

22. Prova ta' kuntratt (jew dikjarazzjoni li tiċċertifika l-eżistenza tiegħu) bejn in-notifikatur u d-destinatarju għall-irkupru jew għar-rimi ta' l-iskart li ġie konkluż u li jkun effettiv fiż-żmien tan-notifika, kif meħtieġ fit-tieni subparagrafu tal-punt 4 ta' l-Artikoli 4 u fl-Artikolu 5.

23. Kopja tal-kuntratt jew prova tal-kuntratt (jew dikjarazzjoni li tiċċertifika l-eżistenza tiegħu) bejn il-produttur, il-produttur il-ġdid jew il-kollettur u s-sensar jew in-negozjant, fil-każ li s-sensar jew in-negozjant jaġixxi bħala notifikatur.

24. Prova ta' garanzija finanzjarja jew assikurazzjoni ekwivalenti (jew dikjarazzjoni li tiċċertifika l-eżistenza tagħha jekk l-awtorità kompetenti tippermetti hekk) li ġiet stabbilita u li tkun effettiva fiż-żmien tan-notifika jew, jekk ikun permess mill-awtorità kompetenti li tapprova l-garanzija finanzjarja jew assikurazzjoni ekwivalenti, mhux aktar tard minn meta jibda l-vjeġġ, kif meħtieġ fit-tieni subparagrafu tal-punt 5 ta' l-Artikolu 4 u fl-Artikolu 6.

25. Ċertifikazzjoni min-notifikatur li, sa fejn jaf huwa, l-informazzjoni hija kompleta u korretta.

26. Meta n-notifikatur ma jkunx il-produttur skond il-punt 15(a)(i) ta' l-Artikolu 2, in-notifikatur għandu jiżgura li l-produttur jew wieħed mill-persuni ndikatifil-punt 15(a)(ii) jew (iii) ta' l-Artikolu 2, fejn ikun prattikabbli, jiffirma wkoll id-dokument tan-notifika esposti fl-Anness IA.

Parti 2   INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TINGĦATA FID-DOKUMENT TAN-NOTIFIKA JEW LI GĦANDHA TIĠI ANNESSA MIEGĦU:

Ipprovdi l-informazzjoni kollha mniżżla fl-parti 1 aġġornata skond il-punti imniżżla hawn taħt, u l-informazzjoni addizzjonali oħra speċifikata:

1. Numru tas-serje u n-numru totali ta' vjeġġi.

2. Data meta beda l-vjeġġ.

3. Mezzi tat-trasport.

4. L-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon, in-numru tal-fax, l-indirizz ta' l-email tat-trasportatur(i).

5. Rotot (il-punt tal-ħruġ minn kull pajjiż konċernat u l-punt tad-dħul f'kull pajjiż konċernat, inklużi l-uffiċċji doganali tad-dħul u/jew ħruġ u/jew esportazzjoni mill-Komunità) u r-rotta (ir-rotta bejn il-punti ta' ħruġ u ta' dħul), inklużi alternattivi possibli, ukoll f'każ ta' ċirkustanzi mhux previsti.

6. Kwantitajiet.

7. Tip ta' ppakkjar.

8. Kwalunkwe prekawzjoni speċjali li għandha tittieħed mit-trasportatur(i).

9. Dikjarazzjoni min-notifikatur li ġew riċevuti l-kunsensi meħtieġa kollha mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi konċernati. Din id-dikjarazzjoni għandha tiġi iffirmata min-notifikatur.

10. Il-firem li jkun hemm bżonn għal kull trasferiment tal-kustodja.

Parti 3   INFORMAZZJONI U DOKUMENTAZZJONI ADDIZZJONALI LI JISTGĦU JINTALBU MILL-AWTORITAJIET KOMPETENTI:

1. It-tip u t-tul ta' żmien ta' l-awtorizzazzjoni li taħtha jaħdem l-impjant ta' rkupru jew ta' rimi.

2. Kopja tal-permess maħruġ skond l-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 96/61/KE.

3. L-informazzjoni dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu sabiex tkun żgurata s-sigurtà fit-trasport.

4. Id-distanza(i) fit-trasport bejn in-notifikatur u l-impjant, inklużi rotot alternattivi possibbli, ukoll f'każ ta' ċirkustanzi imprevisti u, fil-każ ta' trasport intermodali, il-post fejn ser isir it-trasferiment.

5. Informazzjoni dwar l-ispejjez tat-trasport bejn in-notifikatur u l-impjant.

6. Kopja tar-reġistrazzjoni tat-trasportatur(i) fir-rigward tat-trasport ta' l-iskart.

7. Analiżi kimika tal-kompożizzjoni ta' l-iskart.

8. Deskrizzjoni tal-proċess ta' produzzjoni ta' l-iskart.

9. Deskrizzjoni tal-proċess ta' trattament ta' l-impjant li jirċievi l-iskart.

10. Il-garanzija finanzjarja jew assikurazzjoni ekwivalenti jew kopja tagħha.

11. Informazzjoni dwar il-kalkolu tal-garanzija finanzjarja jew assikurazzjoni ekwivalenti kif meħtieġ fit-tieni subparagrafu tal-punt 5 ta' l-Artikolu 4 u fl-Artikolu 6.

12. Kopja tal-kuntratti msemmija fil-punti 22 u 23 tal-Parti 1.

13. Kopja tal-polza ta' l-assigurazzjoni kontra r-responsabbiltà għal danni lil terzi persuni.

14. Kwalunkwe informazzjoni oħra li hija relevanti għall-istima tan-notifika skond dan ir-Regolament u l-liġijiet nazzjonali.
ANNESS III

LISTA TA' SKART SUĠĠETT GĦAR-REKWIŻIT ĠENERALI TA' INFORMAZZJONI STIPULAT FL-ARTIKOLU 18

(SKART ELENKAT BĦALA “AĦDAR”) ( 30 )

Irrispettivament mill-inklużjoni jew nuqqas ta' inklużjoni ta' tipi ta' skart f'din il-lista, dawn ma jistgħux ikunu suġġetti għar-rekwiżit ġenerali li jkunu akkumpanjati minn ċerta informazzjoni jekk ikunu kontaminat b'materjali oħra sal-punt li

(a) jiżdiedu r-riskji assoċjati ma' l-iskart b'mod suffiċjenti li jkun xieraq li huma jiġu sottoposti għall-proċedura ta' kontroll tan-notifika u l-kunsens bil-miktub minn qabel, meta jittieħed kont tal-karatteristiċi perikolużi elenkati fl-Anness III tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE; jew

(b) jiġi impedit l-irkupru ta' l-iskart b'mod ambjentalment san.

Parti I

It-tipi ta' skart li ġejjin għandhom ikunu suġġetti għar-rekwiżit ġenerali ta' informazzjoni kif stipulat fl-Artikolu 18:

Skart elenkat fl-Anness IX mal-Konvenzjoni ta' Basel ( 31 ).

▼M6

Għall-finijet ta’ dan ir-Regolament:

(a) kwalunkwe referenza għal-lista A, li ssir fl-Anness IX tal-Konvenzjoni ta’ Basel għandha tinftiehem bħala referenza għall-Anness IV għal dan ir-Regolament;

(b) fl-annotazzjoni Nru B1020 fil-klassifikazzjoni ta’ Basel, it-terminu “forma massiċċa lesta” jinkludi l-forom kollha metalliċi ( 32 ) li ma jixterdux tar-ruttam elenkat fiha;

(ċ) l-annotazzjoni Nru B1030 fil-klassifikazzjoni ta’ Basel għandha tinqara: “Residwi li fihom metalli refrattarji”;

(d) il-parti tal-annotazzjoni Nru B1100 fil-klassifikazzjoni ta’ Basel li tirreferi għall-“Fdalijiet minn metall imdewweb mill-ipproċessar tar-ram” eċċ., ma tapplikax u minflok tapplika l-annotazzjoni (tal-OECD) Nru GB040 fil-Parti II;

(e) l-annotazzjoni Nru B1110 fil-klassifikazzjoni ta’ Basel ma tapplikax u minflok japplikaw l-annotazzjonijiet (tal-OECD) Nri GC010 u GC020 fil-Parti II;

(f) l-annotazzjoni Nru B2050 fil-klassifikazzjoni ta’ Basel ma tapplikax u minflok tapplika l-annotazzjoni (tal-OECD) Nru GG040 fil-Parti II;

(g) ir-referenza fl-annotazzjoni Nru B3010 fil-klassifikazzjoni ta’ Basel għall-iskart ta’ polimers fluworinati għandu jitqies li jinkludi polimers u kopolimers tal-etilene fluworinat (PTFE).

▼B

Parti II:

It-tipi ta' skart li ġejjin għandhom ukoll ikunu suġġetti għar-rekwiżit ġenerali ta' informazzjoni kif stipulat fl-Artikolu 18:

Skart bil-Metall li jiġi mit-Tisħin u t-Tidwib ta' Minerali sabiex jinkiseb minnu l-Metall li jkun fih u r-Raffinazzjoni ta' MetalliGB040

7112

262030

262090

Fdalijiet minn metall prezzjuż imdewweb u ipproċċessar tar-ram għal aktar raffinazzjoni

Skart ieħor li Fih MetalliGC010

 

Muntaturi elettriċi li jikkonsistu biss f'metalli jew ligi

GC020

 

Ruttam ta' l-elettronika (e.ż. bord taċ-ċirkuwitu stampati, komponenti elettroniċi, wajer, eċċ.) u komponenti elettroniċi li jerġgħu jinġabru adattati għall-bażi u ġbir mill-ġdid ta' metall prezzjuż

GC030

ex 890800

Bastimenti u strutturi oħra li jżommu fil-wiċċ sabiex jiġu żarmati, żvujtati minn kwalunkwe tgħabbija jew materjal ieħor li jiġu mill-operazzjoni tal-bastiment li jistgħu jkunu jiġu kklasifikati bħala sustanzi perikolużi jew skart

GC050

 

katalizzaturi eżawriti likwidi ta' cracking (FCC) katalittiku (e.ż.: ossidu ta' l-aluminju, żeoliti)

Skart tal-Ħġieġ f'forma mhux dispersibbliGE020

ex 7001

ex 701939

Skart tal-fibri tal-ħġieġ

Skart taċ-ċeramika f'forma mhux dispersibbliGF010

 

Skart taċ-ċeramika li jinħaraq wara li jingħata l-forma, inkluż kontenituri taċ-ċeramika (qabel u/jew wara użu)

Skart Ieħor li fil-Biċċa l-Kbira jkun jikkonsisti f'Kostitwenti mhux Organiċi, li jista' jkun fihom Metalli u Materjal OrganiċiGG030

ex 2621

Irmied tal-qiegħ u fdal minn metall imdewweb minn xi strument minn impjanti li jitħaddmu bil-faħam

GG040

ex 2621

Irmied li jtir minn impjanti li jitħaddmu bil-faħam

Solid Plastik SkartGH013

391530

ex 390410 —40

Polimeri tal-kloru ta' vinil

Skart li jiġi mill-kunżatura u operazzjonijiet ta' Negozju fil-ġlud ta' l-annimali u l-użu ta' ĠildaGN010

ex 050200

Skart tal-lanżiti tal-ħnieżer, tal-hogs jew tal-ħnieżer slavaġġ, jew xagħar tal-baġer u xagħar ieħor li minnhom isiru l-broxkijiet

GN020

ex 050300

Skart tax-xagħar taż-żiemel, kemm jekk jitpoġġa f'saffa kemm bi jew mingħajr materjal ieħor li jirfdu

GN030

ex 050590

Skart ta' ġlud u partijiet oħra ta' l-agħsafar, bi jew mingħajr ir-rix tagħhom u partijiet mir-rix (kemm jekk ikollhom it-truf maqtugħ) u l-isfel, mhux aktar imħaddma milli mnaddfa, diżinfettati u trattati għall-preservazzjoni

▼M4
ANNESS IIIA

TAĦLITIET TA' ŻEWĠ TIPI TA' SKART JEW AKTAR ELENKATI FL-ANNESS III U MHUX IKKLASSIFIKATI TAĦT ENTRATA WAĦDA KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 3(2)

1. Irrispettivament minn jekk it-taħlitiet jiġux inklużi jew le f'din il-lista, dawn ma jistgħux ikunu soġġetti għar-rekwiżiti ta' tagħrif ġenerali stipulati fl-Artikolu 18 jekk ikunu kkontaminati b'materjali oħra sal-punt li

(a) ikabbru r-riskji assoċjati mal-iskart b'mod suffiċjenti li jkun xieraq li huma jiġu sottoposti għall-proċedura ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel, meta jitqiesu l-karatteristiċi perikolużi elenkati fl-Anness III għad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE; jew

(b) jipprevjenu l-irkupru tal-iskart b’mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent.

▼M7

2. It-taħlitiet ta’ skart li ġejjin huma inklużi f’dan l-Anness:

(a) taħlitiet ta’ skart ikklassifikati taħt l-entrati B1010 u B1050 ta’ Basel;

(b) taħlitiet ta’ skart ikklassifikati taħt l-entrati B1010 u B1070 ta’ Basel;

(c) taħlitiet ta’ skart ikklassifikati taħt l-entrati B3040 u B3080 ta’ Basel;

(d) taħlitiet ta’ skart ikklassifikati taħt l-entrata GB040 (OECD) u taħt l-entrata B1100 ta’ Basel ristretti għal żingu mhux pur u iebes, ħmieġ tal-metalli li fih iż-żingu, tneħħija ta’ aluminju mill-wiċċ ta’ likwidu (jew tneħħija mill-wiċċ ta’ likwidu) li teskludi fdalijiet ta’ melħ minn metall imdewweb u skart ta’ kisi ta’ refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib tar-ram sabiex jinkiseb minnu l-metall li jkun fih;

(e) taħlitiet ta’ skart ikklassifikati taħt l-entrata GB040 (OECD), taħt l-entrata B1070 u B1100 ta’ Basel ristretti għal skart ta’ kisi ta’ refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib tar-ram sabiex jinkiseb minnu l-metall li jkun fih.

L-entrati msemmija fil-punti (d) u (e) ma għandhomx japplikaw għal esportazzjonijiet lejn pajjiżi fejn id-Deċiżjoni OECD ma tapplikax.

▼M7

3. It-taħlitiet ta’ skart li ġejjin, ikklassifikati taħt inċiżi separati jew subinċiżi tal-istess entrata, huma inklużi f’dan l-Anness:

(a) taħlitiet ta’ skart ikklassifikati taħt l-entrata B1010 ta’ Basel;

(b) taħlitiet ta’ skart ikklassifikati taħt l-entrata B2010 ta’ Basel;

(c) taħlitiet ta’ skart ikklassifikati taħt l-entrata B2030 ta’ Basel;

(d) taħlitiet ta’ skart ikklassifikati taħt l-entrata B3010 ta’ Basel u elenkati taħt Ruttam tal-plastik tal-polimeri mhux aloġenati u l-kopolimeri;

(e) taħlitiet ta’ skart ikklassifikati taħt l-entrata B3010 ta’ Basel u elenkati taħt Skart ittrattat tar-raża jew prodotti ta’ kondensazzjoni;

(f) taħlitiet ta’ skart ikklassifikati taħt l-entrata B3010 ta’ Basel u elenkati taħt Perfluoro alkoxyl alkane;

(g) taħlitiet ta’ skart ikklassifikati taħt l-entrata B3020 ta’ Basel ristretti għal karta jew kartun mhux ibbliċjati jew minn karti jew kartun immewġin, karta oħra jew kartun ieħor, magħmul(a) prinċipalment minn polpa kimika ibbliċjata fil-biċċa l-kbira mhux miżbugħ(a), karta jew kartun magħmulin prinċipalment minn polpa mekkanika (pereżempju gazzetti, ġurnali u materjal simili stampat);

(h) taħlitiet ta’ skart ikklassifikati taħt l-entrata B3030 ta’ Basel;

(i) taħlitiet ta’ skart ikklassifikati taħt l-entrata B3040 ta’ Basel;

(j) taħlitiet ta’ skart ikklassifikati taħt l-entrata B3050 ta’ Basel.

▼M8
ANNESS IIIB

SKART ADDIZZJONALI ELENKAT BĦALA AĦDAR LI QED JISTENNA LI JIĠI INKLUŻ FL-ANNESSI RILEVANTI TAL-KONVENZJONI TA’ BASEL JEW ID-DEĊIŻJONI TAL-OECD KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 58(1)(b)

1. Irrispettivament minn jekk l-iskart jiġix inkluż jew le f’din il-lista, dan ma jistax ikun soġġett għar-rekwiżiti ġenerali ta’ informazzjoni stipulati fl-Artikolu 18 jekk ikun ikkontaminat b’materjali oħra sal-punt li

(a) jiżdiedu r-riskji assoċjati mal-iskart b’mod suffiċjenti li jkun xieraq li huma jiġu sottoposti għall-proċedura ta’ notifika u kunsens bil-miktub minn qabel, meta jitqiesu l-karatteristiċi perikolużi elenkati fl-Anness III tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 33 ); jew

(b) l-irkupru tal-iskart ma jkunx jista’ jsir b’mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent.

2. L-iskart li ġej huwa inkluż f’dan l-Anness:

▼M12 —————

▼M8

BEU04

Imballaġġ kompost li jikkonsisti l-aktar minn karti u xi plastik, li ma jkunx fih residwi u li mhux kopert mill-entrata ta’ Basel B3020

BEU05

Skart bijodegradabbli nadif mill-agrikoltura, l-ortikoltura, il-forestrija, il-ġonna, il-parks u ċ-ċimiterji

3. Il-vjeġġi ta’ skart elenkati f’dan l-Anness huma mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE ( 34 ), inklużi l-miżuri adottati skont l-Artikolu 16(3) tagħha.

▼B
ANNESS IV

LISTA TA' TIPI TA' SKART SUĠĠETTI GĦALL-PROĊEDURA TA' NOTIFIKA U TA' KUNSENS BIL-MIKTUB MINN QABEL (SKART ELENKAT BĦALA “AMBRU”) ( 35 )

Parti I:

It-tipi ta' skart li ġejjin għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel:

It-tipi ta' skart elenkati fl-Annessi II u VIII tal-Konvenzjoni ta' Basel ( 36 ).

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament:

(a) Kwalunkwe riferiment għall-lista B fl-Anness VIII tal-Konvenzjoni ta' Basel għandu jinftiehem bħala riferiment għall-Anness III ta' dan ir-Regolament.

(b) Fl-entrata A1010 tal-klassifikazzjoni ta' Basel, l-espressjoni “barra dak l-iskart speċifikament imniżżel fil-lista B (Anness IX)” hija riferiment kemm għall-entrata B1020 tal-klassifikazzjoni ta' Basel kif ukoll għan-nota dwar l-entrata B1020 fl-Anness III ta' dan ir-Regolament, Parti I (b).

(ċ) L-entrati A1180 u B2060 tal-klassifikazzjoni ta' Basel ma japplikawx u minflok japplikaw l-entrati ta' l-OECD GC010, GC020 u GG040 fl-Anness III, it-II Parti fejn ikun xieraq.

(d) L-entrata A4050 tal-klassifikazzjoni ta' Basel tinkludi potlinings eżawriti mit-tisħin u t-tidwib ta' minerali sabiex jinkiseb minnu l-aluminju għaliex dawn fihom ċjanur mhux organiku Y33. Jekk iċ-ċjanur ikun inqered, potlinings eżawriti jiġu assenjati għall-entrata AB120 tal-Parti II għaliex ikun fihom Y32, taħlitiet tal-flworin mhux organiċi minbarra flworidu ta' kalċju.

Parti II:

It-tipi ta' skart li ġejjin għandhom wkoll ikunu suġġetti għall-proċedura ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel:

Skart li fih il-metall▼M6

AA010

261900

Ħmieġ tal-metalli, scalings u skart ieħor mill-industrija tal-ħadid u l-azzar (1)

▼B

AA060

262050

Irmied u fdalijiet tal-vanadju (1)

AA190

810420 ex 810430

L-iskart tal-manjesju u ruttam li jieħu n-nar, piroforiku jew li jitfa', meta jmiss ma' l-ilma, gassijiet li jieħdu n-nar fi kwantitajiet perikolużi

(1)   Din il-lista tinkludi l-iskart f'forma ta' irmied, residwi, fdal li jibqa' minn metall imdewweb, ħmieġ tal-metalli, fdalijiet oħra, scaling, trab, tajn oħxon mibdul u magħqud, ħlief jekk xi materjal ikun espressament elenkat x'imkien ieħor.

Skart li fih prinċipalment kostitwenti inorganiċi, li jista' jkun fihom metalli u materjali organiċiAB030

 

Skart minn sistemi mhux ibbażati fuq ċjanur oriġinat mit-trattament tal-wiċċ tal-metalli

AB070

 

Ramel użat f'operazzjonijiet ta' funderija

AB120

ex 281290 ex 3824

Taħlitiet ta' alid mhux organiċi, mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor

AB130

 

Frak ta' l-ibblastjar eżawrit

AB150

ex 382490

Sulfit ta' kalċju mhux raffinat u sulfat ta' kalċju oriġinati mill-proċess ta' flue gas desulphurisation (FGD)

Skart li fih prinċipalment kostitwenti organiċi, li jista' jkun fihom metalli u materjali inorganiċiAC060

ex 381900

Fluwidi Idrawliċi

AC070

ex 381900

Fluwidi tal-Brejkijiet

AC080

ex 382000

Fluwidi anti-konġelanti

AC150

 

Chlorofluorocarbons

AC160

 

kull wieħed mis-sustanzi imżewqa gassużi tal-karbonju, bromin u aloġeni oħra użati għat-tifi tan-nar

AC170

ex 440310

Skart tas-sufra ttratat u ta' l-injam

AC250

 

Elementi attivi tal-wiċċ (surfactants)

AC260

ex 3101

Demel likwidu tal-ħnieżer; ħmieġ

AC270

 

Tajn tad-drenaġġ

Skart li jista' jkun fih kostitwenti organiċi jew inorganiċiAD090

ex 382490

Skart mill-produzzjoni, formulazzjoni u użu ta' kimiċi reprografiċi u fotografiċi u materjal mhux imniżżel jew inkluż x'imkien ieħor

AD100

 

Skart minn sistemi mhux ibbażati fuq iċ-ċjanur li jitilgħu minn trattament tal-wiċċ tal-plastik

AD120

ex 391400 ex 3915

Raża li jbiddlu l-jone

AD150

 

Materjal organiku li jsir b'mod naturali użat bħala mezz ta' filtru (bħall bio-filtri)

Skart li fih prinċipalment kostitwenti inorganiċi, li jista' jkun fihom metalli u materjali organiċiRB020

ex 6815

Fibri b'bażi taċ-ċeramika b'karatteristiċi fiżiko kimiċi simili għal dawk ta' l-asbestos
ANNESS IVA

SKART ELENKAT FL-ANNESS III IŻDA SUĠĠETT GĦALL-PROĊEDURA TA’ NOTIFIKA U KUNSENS BIL-MIKTUB MINN QABEL (ARTIKOLU 3(3))
ANNESS V

SKART SUĠĠETT GĦALL-PROJBIZZJONI TA' ESPORTAZZJONI FL-ARTIKOLU 36

NOTI TA' INTRODUZZJONI

1. Dan l-Anness għandu japplika mingħajr preġudizzju għad-Direttivi 91/689/KEE u 2006/12/KE.

2. Dan l-Anness jikkonsisti fi tliet partijiet, li l-partijiet 2 u 3 tiegħu japplikaw biss meta l-Parti 1 ma tapplikax. Konsegwentament, sabiex jiġi determinat jekk skart speċifiku huwiex elenkat f'dan l-Anness, għandu jsir kontroll inizjali sabiex jiġi żgurat jekk l-iskart huwiex elenkat fil-parti 1 ta' dan l-Anness, u jekk dan ma jkunx il-każ, jekk huwiex elenkat fil-parti 2, u jekk dan mhux il-każ, jekk huwiex elenkat fil-parti 3.

Il-parti 1 hija maqsuma f'żewġ sub taqsimiet: tipi ta' skart tal-Lista A li huma klassifikati bħala perikolużi mill-Artikolu 1(1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Basel, u għaldaqstant jaqaw taħt il-projbizzjoni ta' esportazzjoni, u tipi ta' skart tal-Lista B li ma jaqawx taħt l-Artikolu 1(1)(a) tal-Konvenzjoni ta' Basel u għaldaqstant ma jaqawx taħt il-projbizzjoni ta' l-esportazzjoni.

Għaldaqstant, jekk xi skart ikun elenkat fil-parti 1, għandu jsir kontroll sabiex jiġi determinat jekk huwiex elenkat fil-Lista A jew fil-Lista B. Huwa biss meta skart ma jkunx elenkat fil-Lista A jew fil-Lista B tal-parti 1 li għandu jsir kontroll sabiex jiġi determinat jekk huwiex elenkat fost l-iskart perikoluż elenkat fil-parti 2 (i.e. tipi ta' skart immarkati b'asterisk) jew fil-parti 3, u jekk dan ikun il-każ, ikun jaqa' taħt il-projbizzjoni ta' l-esportazzjoni.

3. Tipi ta' skart elenkati fil-Lista B tal-parti 1 jew li jkunu fost it-tipi ta' skart li mhumiex perikoluż elenkati fil-parti 2 (i.e. tipi ta' skart mhux immarkati b'asterisk) jaqgħu taħt il-projbizzjoni ta' esportazzjoni jekk ikunu kontaminati b'materjal ieħor sal-punt li

(a) jiżdiedu r-riskji assoċjati ma' l-iskart b'mod biżżejjed li jkun xieraq li jiġi sottopost għall-proċedura ta' notifika u kunsens bil-miktub minn qabel, meta jittieħed kont tal-karatteristiċi perikolużi mniżżla fl-Anness III mad-Direttiva 91/689/KEE; jew

(b) li jiġi impedit l-irkupru ta' l-iskart b'mod ambjentalment san.

PARTI 1 ( 37 )

Lista A (Anness VIII mal-Konvenzjoni ta' Basel)

A1   METALL U SKART LI FIH IL-METALL

A1010 Skart ta' metall u skart li jikkonsisti f'ligi ta' xi wieħed minn dawn li ġejjin:

 Antimonju

 Arseniku

 Berillju

 Kadmju

 Ċomb

 Merkurju

 Selenju

 Tellurju

 Tallju

iżda esklużi dawk it-tipi ta' iskart speċifikament elenkati fil-lista B.

A1020 Skart li għandu bħala kostitwenti jew kontaminanti, barra skart ta' metall f'forma massiva, xi wieħed minn dawn li ġejjin:

 Antimonju; komposti ta'Antimonju

 Berillju; komposti ta' Berillju

 Kadmju; komposti ta' Kadmju

 Ċomb; komposti ta' Ċomb

 Selenju; komposti ta' Selenju

 Tellurju; komposti ta' Tellurju

A1030 Skart li għandu bħala kostitwenti jew kontaminanti xi wieħed minn dawn li ġejjin:

 Arseniku; komposti ta' Arseniku

 Merkurju; komposti ta' Merkurju

 Tallju; komposti ta' Tallju

A1040 Karbonilli ta' metall

 komposti ta'

 kromju eżavalenti

A1050 Tjajn galvaniku

A1060 Skart ta' sustanzi maħlula mit-tindif tal-metalli bl-aċidu

A1070 Fdalijiet li għaddew mill-ipproċessar taż-żingu, trab u tajn bħal ġarosite, hematite, eċċ.

A1080 Skart tal-fdalijiet taż-żingu mhux inklużi fil-lista B, li jkun fihom ċomb u kadmju f'konċentrazzjonijiet biżżejjed sabiex juri l-karatteristiċi msemmija fl-Anness III

A1090 Irmid mill-ħruq ta' wajer tar-ram inżulat

A1100 Trab u fdalijiet minn sistemi ta' tindif tal-gass ta' funderiji tar-ram

A1110 Soluzzjonijiet elettroliktiċi moħbija minn elettroraffinar tar-ram u operazzjonijiet ta' electrowinning

A1120 Tajn skart, minbarra tajn anodiċi, minn sistemi ta' purifikazzjoni ta' elettroliti fl-elettroraffinar ta' ram u operazzjonijiet ta' electrowinning

A1130 Soluzzjonijiet ta' inċiżjoni eżawriti li jkun fihom ram maħlul

A1140 Katalizzaturi wżati ta' kloru kupriku u ram ċjanur

A1150 Irmied ta' metall prezzjuż mill-ħruq ta' bordijiet ta' ċirkuwiti stampati mhux imdaħħla fil-lista B 1 ( 38 )

A1160 Batteriji skart bl-aċidu u ċ-ċomb, sħaħ jew mgħaffġa

A1170 Batteriji skart u mhux magħżula minbarra taħlitiet ta' batteriji fil-lista B. Batteriji skart mhux speċifikati fil-lista B li fihom kostitwenti ta' l-Anness I sal-punt li jagħmilhom perikolużi.

A1180 Armar elettriku u elettroniku skart jew ruttam ( 39 ) li jkun fih komponenti bħall-akkumulaturi u batteriji oħra mdaħħla fil-lista A, swiċċijet tal-merkurju, ħġieġ minn cathode-ray tubes u ħġieġ attivat ieħor u kapaċitaturi ta' PCB, jew kontaminati bil-kostitwenti fl-Anness I (e.ż. kadmju, merkurju, ċomb, bifenil poliklorinat) sal-punt li jkun fihom kwalunkwe karatteristiċi msemmija fl-Anness III (ara l-entrata fil-lista B, B1110) ( 40 )

A1190 Fili tal-metall għar-rimi, miksija jew insulati bil-plastiku, li jkollhom fihom jew li jkunu mniġġsa bil-qatran tal-faħam, bil-PCB ( 41 ), biċ-ċomb, bil-kadmju, b'komposti organo-aloġeni oħra jew b'kostitwenti oħra ta' l-Anness I, sal-punt li jkunu jesibixxu karatteristiċi ta' l-Anness III.

A2   SKART LI FIH PRINĊIPALMENT KOSTITWENTI INORGANIĊI, LI JISTA' JKUN FIHOM METALLI U MATERJALI ORGANIĊI

A2010 Ħġieġ skart minn cathode-ray tubes u ħġejjeġ attivati oħra

A2020 Skart ta' komposti inorganiċi ta' flworin f'forma ta' likwidi jew tajn imma mhux dak l-iskart imsemmi fil-lista B

A2030 Katalizzaturi wżati imma mhux dak l-iskart speċifikat fil-lista B

A2040 Ġibs skart li jiġi minn proċessi kimiċi industrijali, meta jkun fih il-kostitwenti msemmija fl-Anness I sal-punt li juri l-karatteristiċi perikolużi msemmija fl-Anness III (ara l-entrata relatata fil-lista B, B2080)

A2060 Irmied li jtir minn impjanti li jitħaddmu bin-nar tal-faħam li jkun fihom is-sustanzi imsemmija fl-Anness I f'konċentrazzjonijiet biżżejjed sabiex juru l-karatteristiċi imsemmija fl-Anness III (ara l-entrata relatata fil-lista B, B2050)

A2050 Asbestos skart (trab u fibri)

A3   SKART LI FIH PRINĊIPALMENT KOSTITWENTI ORGANIĊI, LI JISTA' JKUN FIHOM METALLI U MATERJALI INORGANIĊI

A3010 Skart mill-produzzjoni u l-ipproċessar ta' kokk ta' żejt mhux raffinat u qatran

A3020 Żjut minerali mormija li ma jkunux adattati għall-użu intiż oriġinarjament tagħhom

A3030 Skart li jkun fih, jikkonsisti fi jew li huwa kkontaminat bit-tajn imħallat bl-anti-knock biċ-ċomb

A3040 Skart ta' Fluwidi termali (trasferiment ta' l-isħana)

A3050 Skart mill-produzzjoni, l-formulazzjoni u l-użu ta'raża, lattiċe, sustanzi sabiex taħdem il-plastik, kolla/sustanzi li jwaħħlu minbarra dak l-iskart imsemmi fil-lista B (ara l-entrata fil-lista B, B4020)

A3060 Skart ta' nitroċellulose

A3070 Aċidu karboliku u komposti ta' aċidu karboliku skart li jinkludi aċidu karboliku fil-forma ta' likwidi jew tajn

A3080 Skart ta' eteri li ma jinkludix dawk speċifikati fil-lista B

A3090 Trab tal-ġilda, irmied, tajn u trab irqieq skart meta jkun fihom komposti ta' kromju eżavalenti jew bioċidi (ara l-entrata relatata fil-lista B, B3100)

A3100 Skart ta' bċejjeċ maqtugħin u skart ieħor li ġej mill-ġilda jew minn kompożizzjoni tal-ġilda mhux adattat għall-immanifaturar ta' oġġetti tal-ġilda li jkun fihom komposti ta' kromju eżavalenti jew bioċidi (Ara l-entrata relatata fil-lista B, B3090)

A3110 Skart tan-negozju fil-ġlud ta' l-annimali li jkun fih komposti ta' kromju eżavalenti jew bioċidi jew sustanzi infettivi (Ara l-entrata relatata fil-lista B, B3110)

A3120 Tentix – frazzjoni ħafifa mit-tħakkik

A3130 Skart ta' komposti ta' fosfru organiku

A3140 Skart ta' solventi organiċi mhux aloġenati imma jeskludu dak l-iskart speċifikat fil-lista B

A3150 Solventi aloġenati organiċi eżawriti

A3160 Skart ta' fdalijiet ta' distillazzjoni mhux maħlula aloġenati jew mhux aloġenati li jiġu minn operazzjonijiet ta' ġbir mill-ġdid ta' solventi organiċi

A3170 Skart li jiġi mill-produzzjoni ta' idrokarboni aloġenat alifatiku (bħal klorometanu, dikloro-etanu, kloru ta' vinil, kloru ta' vinilidene, kloru ta' allyl u epichlorhydrin)

A3180 Skart, sustanzi u oġġetti li jkun fihom, li jikkonsistu minn jew li huwa kkontaminati bil-bifenil (BPK), terfenil poliklorinat (TPK), naftalina poliklorinat (NPK) jew bifenil polibrominat(BPB), jew kwalunkwe analogi polibrominati oħra ta' dawn it-komposti, b'livell ta' konċentrazzjoni ta' 50 mg/kg jew iżjed ( 42 ).

A3190 Fdalijiet ta' skart imċappas bil-qatran (minbarra siment ta' l-asfalt) li jiġu minn raffinar, distillazzjoni jew kwalunkwe trattament pirolitiku ieħor ta' materjali organiċi

A3200 Materjal mill-qatran (skart ta' asfalt) mill-kostruzzjoni u manutenzjoni ta' toroq, li fihom il-qatran (Ara l-entrata relatata fil-lista B, B2130)

A4   SKART LI JISTA' JKUN FIH KOSTITWENTI JEW INORGANIĊI JEW ORGANIĊI

A4010 Skart mill-produzzjoni, preparazzjoni u użu ta' prodotti farmaċewtiċi imma li ma jinkludix dak l-iskart imniżżel fil-lista B

A4020 Skart kliniku u relatat miegħu; jiġifieri skart li jiġi minn prattiċi mediċi, infermerija, dentali, veterinarji, jew prattiċi simili, u skart iġġenerat fi sptarijiet jew faċilitajiet oħra waqt l-investigazzjoni jew trattament tal-pazjenti, jew proġetti ta' riċerka.

A4030 Skart mill-produzzjoni, formulazzjoni u użu ta' bioċidi u fitofarmaċewtiċi, li jinkludu skart ta' pestiċidi u ħerbiċidi li huma barra mill-ispeċifikazzjoni, li jkun għadda żmienu ( 43 ), jew mhux addattat għall-użu oriġinali intiż

A4040 Skart mill-manifattura, l-formulazzjoni u l-użu ta' kimiċi li jippreżervaw l-injam ( 44 ).

A4050 Skart li jkun fihom, li jikkonsistu minn jew li huwa kkontaminati bi kwalunkwe minn dawn li ġejjin:

 Ċjanuri inorganiċi, minbarra fdalijiet f'forma solida li jkun fihom metall prezzjuż u li jkun fihom traċċi ta' ċjanuri inorganiċi

 Ċjanuri organiċi

A4060 Skart ta' żjut/ilma, taħlitiet ta' idrokarboni u ilma, emulsjonijiet

A4070 Skart mill-produzzjoni, l-formulazzjoni u l-użu tal-linka, kuluri, pigmenti, żebgħa, ġapan, verniċ li jeskludi kwalunkwe skart imniżżel fil-lista B (ara l-entrata relatata fil-lista B, B4010)

A4080 Skart ta' natura splussiva (imma li jeskludi kwalunkwe skart ieħor imniżżel fil-lista B)

A4090 Skart ta' soluzzjonijiet aċidużi jew basiċi, minbarra dawk li huma speċifikati fl-entrata li tikkorispondi fil-lista B (ara l-entrata relatata fil-lista B, B2120)

A4100 Skart minn apparat industrijali ta' kontroll ta' tniġġiz għat-tindif ta' gassijiet industrijali li joħorġu imma li jeskludu kwalunkwe skart ieħor imniżżel fil-lista B

A4110 Skart li jkun fih, li jikkonsisti minn jew li huwa kkontaminati bi kwalunkwe minn dawn li ġejjin:

 Kwalunkwe konġeneru ta' dibenzo-fêran poliklorinat

▼C3

 Kwalunkwe konġeneru ta' dibenzo-p-dioxin poliklorinat

▼B

A4120 Skart li jkun fih, li jikkonsisti minn jew li huwa kkontaminat bil-perossidus

A4130 Skart f'pakketti u kontenituri li fihom is-sustanzi ta' l-Anness I f'konċentrazzjonijiet biżżejjed li juru karatteristiċi ta' perikolu ta' l-Anness III

A4140 Skart li jikkonsisti fi jew li jkun fih kimiċi barra mill-ispeċifikazzjoni, li jkun għadda żmienu (43)  li jikkorrispondu ma' kategoriji ta' l-Anness I li juru karatteristiċi ta' perikolu ta' Anness III

A4150 Skart ta' sustanzi kimiċi li jiġu minn attivitajiet ta'riċerka u żvilupp jew tagħlim li mhumiex identifikati u/jew li huma ġodda u li l-effetti tagħhom fuq is-saħħa tal-bniedem u/jew l-ambjent m'humiex magħrufa

A4160 Karbonju attivat eżawrit mhux inkluż fil-lista B (ara l-entrata relatata fil-lista B, B2060)

Lista B (Anness IX għall-Konvenzjoni ta' Basel)

B1   METALL U SKART LI FIH IL-METALL

B1010 Metall u skart ta' liga tal-metall f'forma metallika, mhux dispersibbli:

 Metalli Prezzjużi (deheb, fidda, il-grupp tal-platinu, imma mhux merkurju)

 Ruttam tal-ħadid u l-Azzar

 Ruttam tar-Ram

 Ruttam tan-Nîkil

 Ruttam ta' l-Alluminju

 Ruttam taż-Żingu

 Ruttam tal-Landa

 Ruttam tat-Tungstenu

 Ruttam tal-Molibdenu

 Ruttam tat-Tantalu

 Ruttam tal-Manjesju

 Ruttam tal-Kobalt

 Ruttam tal-Bismut

 Ruttam tat-Titanju

 Ruttam taż-Żirkonju

 Ruttam tal-Manganiż

 Ruttam tal-Ġermanju

 Ruttam tal-Vanadju

 Ruttam tal-Ħafnju, Indju, Niobju, Renju u Gallju

 Ruttam tat-Torju

 Ruttam tal-membri tal-grupp ta' elementi metalliċi rari

 Ruttam tal-Kromju

B1020 Ruttam ta' metall nadif u mhux kontaminat, li jinkludi ligi, f'forma lesta ta' massa (folja, plakka, twavel, lasti, eċċ):

 Ruttam ta' l-Antimonju

 Ruttam tal-Berillju

 Ruttam tal-Kadmju

 Ruttam tal-Ċomb (imma li jeskludi batteriji ta' aċidu ta' ċomb)

 Ruttam tas-Selenju

 Ruttam tal-Tellurju

B1030 Fdalijiet li jkun fihom metalli refrattarji

B1031 Skart ta' metalli u ta' liga ta' metall ta' molybdenu, tungstenu, titanju, tantalu, niobju u renju u f'forma metallika li tista' tixxerred (trab ta' metall), li jeskludi dak l-iskart speċifikat fil-lista A taħt l-entrata A1050, tajn Galvaniku.

B1040 Ruttam ta' muntaturi mill-ġenerazzjoni ta' l-elettriku mhux kontaminati b'żejt ta' lubrikazzjoni, PCB jew PCT sal-punt li jagħmilhom perikolużi

B1050 Taħlitiet ta' metall li ma fihomx ħadid, ruttam frazzjonali tqil, li ma jkunx fih materjali fl-Anness I f'konċentrazzjonijiet biżejjed sabiex juri karatteristiċi ta' l-Anness III ( 45 )

B1060 Skart ta' selenju u tellurju f'forma elementarja metallika li jinkludi trab

B1070 Skart tar-ram u ligi tar-ram f'forma li tista' tixxerred, barra dawk li jkun fihom kostitwenti ta' l-Anness I sal-punt li juru l-karatteristiċi msemmija fl-Anness III

▼C3

B1080 Irmied u residwi taż-żingu li jinkludu fdalijiet ta' ligi taż-żingu f'forma dispersibbli barra meta jkun fihom kostitwenti tal-Anness I f'konċentrazzjoni li juru karatteristiċi ta' l-Anness III ( 46 )

▼B

B1090 Skart ta' batteriji li jikkonformaw ma' xi speċifikazzjoni, minbarra dawk magħmulin miċ-ċomb, kadmju jew merkurju

B1100 Skart li jkun fih il-metall li jiġi t-tidwib mit-tisħin, u l-irraffinar ta' metalli:

 Żingu mhux pur u iebes

 Ħmieġ tal-metalli li fih iż-żingu:

 

 Ħmieġ ta' fuq ta' biċċiet taż-żingu ta' l-iggalvanizzar (>90 % Zn)

 Ħmieġ ta' isfel ta' biċċiet taż-żingu ta' l-iggalvanizzar (>92 % Zn)

 Ħmieġ taż-żingu użat fil-proċess li bih isir xogħol fondut minn forom tal-metall (>85 % Zn)

 Ħmieġ ta' biċċiet taż-żingu ġej minn magna li tiggalvanizza b'għadsa taħraq (mazzi) (>92 % zn)

 Tneħħija ta' żingu mill-wiċċ ta' likwidu

 Tneħħija ta' alluminju mill-wiċċ ta' likwidu (jew tneħħija mill-wiċċ ta' likwidu) li jeskludi fdalijiet ta' melħ minn metall imdewweb

 Fdalijiet minn metall imdewweb mill-ipproċessar tar-ram għal aktar ipproċessar jew raffinar li ma fihx arseniku, ċomb jew kadmju sal-punt li juru karatteristici ta' perikolu ta' l-Anness III

 Skart ta' kisi ta' refrattarji, li jinkludi griġjoli, li joriġina mit-tisħin u t-tidwib ta' ram sabiex jinkiseb minnu l-metall li jkun fih

 Fdalijiet mill-ipproċessar ta' metalli prezzjużi imdewwbin għal iżjed raffinar

 Fdalijiet minn landa imdewweb li fih it-tantalu li jkun fih inqas minn 0,5 % landa

B1110 Muntaturi elettriċi u elettroniċi:

 Muntaturi elettroniċi li jikkonsistu biss minn metalli jew ligi

 Skart ta' muntaturi elettriċi u elettroniċi jew ruttam ( 47 ) (li jinkludi bordijiet ta' ċirkuwiti stampati) u li ma fihx komponenti bħall-akkumulaturi u batteriji oħra inklużi fil-lista A, swiċċijiet tal-merkurju, ħġieġ minn cathode-ray tubes u ħġejjeġ attivati oħra u apparat tal-PCB sabiex jakkumula u jżomm karga elettrika, jew mhux kontaminat b'kostitwenti ta' Anness I (eż. kadmju, merkurju, ċomb, bifenil poliklorinat) jew li minnhom dawn ġew imneħħija, sal-punt li ma għandhomx xi karatteristiċi nklużi fl-Anness III (Ara l-entrata relatata fil-lista A, A1180)

 Muntaturi elettriċi u elettroniċi (li jinkludu bordijiet ta' ċirkuwiti stampati, komponenti elettroniċi u wajers) destinati għall-użu mill-ġdid dirett ( 48 ) u mhux għar- riċiklaġġ jew rimi finali ( 49 )

B1115 Fili tal-metall, miksija jew insulati bil-plastiku, li jkunu skart, mhux inklużi fil-Lista A A1190, barra dawk destinati għal operazzjonijiet li jaqgħu fl-Anness IVA jew għal kwalunkwe operazzjoni ta' rimi oħra li tinvolvi, fi kwalunkwe stadju, proċessi termali mhux kontrollati, bħal ħruq fil-miftuħ.

B1120 Katalizzaturi eżawriti li jeskludi likwidi użati bħala katalizzaturi, li jinkludu kwalunkwe minn dawn li ġejjin:Metalli transizzjonali, li jeskludi skart ta' katalizzaturi (katalizzaturi eżawriti, katalizzaturi likwidi u katalizzaturi oħra) li huma fil-lista A

Skandju

Vanadju

Manganiż

Kobalt

Ram

Ittriju

Niobju

Ħafnju

Tungstenu

Titanju

Kromju

Ħadid

Nîkil

Żingu

Żirconju

Molibdenu

Tantalu

Renju

Lantanidi (metalli ta' l-art rari):

Lantanu

Praseodimju

Samarju

Gadolinju

Disprosju

Erbju

Itterbju

Ċerju ►C3  
Neodimju  ◄
Europju
Terbju
Ħolmju
Tulju
Lutetju

B1130 Katalizzaturi eżawriti mnaddfa li jkun fihom metall prezzjuż

B1140 Fdalijiet f'forma solida li jkun fihom metalli prezzjuż li jkun fihom traċċi ta' ċjanuri inorganiċi

B1150 Metalli prezzjużi u skart ta' liga (deheb, fidda, il-grupp ta' platinu, imma mhux merkurju) f'forma li tista' tixxerred u mhux likwida bl-ippakkjar u ittikkettar xieraq

B1160 Irmied minn metall prezzjuż mill-ħruq ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati sakemm isiru irmed (Ara l-entrata relatata fil-lista A, A1150)

B1170 Irmied minn metall prezzjuż mill-ħruq ta' film fotografiku

B1180 Skart ta' film fotografiku li jkun fih alidi ta' fidda u fidda metalliku

B1190 Skart ta' karti fotografiċi li jkun fihom alidi fidda u fidda metallika

B1200 Fdal magħqud minn metall imdewweb li jkun ġej mill-manifattura ta' ħadid u ażżar

B1210 Fdal minn metall imdewweb li jkun ġej mill-manifattura ta' ħadid u ażżar li jinkludi fdalijiet minn metall imdewweb bħala sors ta' TiO2 u Vanadju

B1220 Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni ta' żingu, stabilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid (il-fuq minn 20 %) u pproċessat skond speċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301) prinċipalment għall-kostruzzjoni

B1230 Qxur mitħun li jkun ġej mill-manifattura ta' ħadid u ażżar

B1240 Qxur mitħun ta' ossidu ta' ram

B1250 Skart ta' vetturi li jkunu spiċċaw jaħdmu, li la jkun fihom likwidi u lanqas komponenti perikolużi oħra

B2   SKART LI FIH PRINĊIPALMENT KOSTITWENTI INORGANIĊI, LI JISTA' JKUN FIHOM METALLI U MATERJALI ORGANIĊI

B2010 Skart minn operazzjonijiet ta' tħaffir li huma f'forma li ma tistax tixxerred:

 Skart ta' grafit naturali

 Skart tal-lavanja, kemm jekk ikun imraqqam b'mod aħrax jew le, jew sempliċiment maqtugħ, permezz ta' serrar jew b'xi mod ieħor

 Skart ta' mika

 Skart ta' Luċit, nefelin u sijenit ta' nefelin

 Skart ta' feldspar

 Skart ta' fluorspar

 skart ta' silika f'forma solida li jeskludi dawk użati f'operazzjonijiet ta' funderija

B2020 Skart ta' ħġieġ f'forma li tistax tixxerred:

 Skart ta' ħġieġ miksur u ruttam ta' ħġieġ minbarra ħġieġ minn tubu vakwui ħġejjeġ attivati oħra

B2030 Skart taċ-ċeramika f'forma li tistax tixxerred:

 Skart taċ-ċermit u ruttam (sustanzi komposti ta' metall u ċeramika)

 Fibri b'bażi ta' ċeramika mhux speċifikati jew inklużi f'postijiet oħra

B2040 Skart ieħor li fih prinċipalment kostitwenti inorganiċi:

 sulfat ta' kalċju raffinat parzjalment li jiġi mit-tnehhija ta' kubrit mit-tromba ta' ċumnija tal-gass (FGD)

 Skart ta' ġibs ta' bordijiet tal-ħitan jew ġibsbord li jiġi mit-twaqqigħ tal-bini

 Fdal minn metall imdewweb mill-produzzjoni tar-ram, stabbilizzat b'mod kimiku, li għandu kontenut għoli ta' ħadid (‘il fuq minn 20 %) u ipproċessat skond l-ispeċifikazzjonijiet industrijali (e.ż. DIN 4301 u DIN 8201) prinċipalment għall-applikazzjonijiet tal-konstruzzjoni u brix

 Kubrit f'forma solida

 Ġebla tal-ġir mill-produzzjoni tas-cyanamide ta' kalċju (li għandu pH ta' inqas minn 9)

 Sodju, potassju, kloru ta' kalċju

 Carborundu (carbide ta' silikon)

 Konkos imkisser

 Litju-Tantalu u Litju-Niobju li fih ruttam ta' ħġieġ

B2050 Irmied li jtir minn impjant li jitħaddem bin-nar tal-faħam, li mhux imdaħħal fil-lista A (Ara l-entrata relatata fil-lista A, A2060)

B2060 Karbonju attivat eżawrit li ma jkunx fih kwalunkwe wieħed mill-kostitwenti fl-Anness I sal-punt li jkunu juru l-karatteristiċi ta' Anness III, per eżempju karbonju li jirriżulta mit-tratttament ta' l-ilma tax-xorb u proċessi industrijali ta' l-ikel u produzzjoni tal-vitamini (ara l-entrata relatata fil-lista A A4160)

B2070 Tajn tal-kalċju flworidu

B2080 Ġibs skart li jiġi mill-proċessi industrijali kimiċi li mhux imdaħħla f'lista A (Ara l-entrata relatata fil-lista A, A2040)

B2090 Bramel ta' anodi eżawriti mill-produzzjoni ta' l-azzar jew l-aluminju magħmula minn kokk ta' żejt mhux raffinat jew qatran u mnaddfa skond l-ispeċifikazzjonijiet ta' industrijali normali (li jeskludi bramel ta' anodi minn elettrolisi ta' chlor alkali u mill-industrija metallurgika)

B2100 Skart ta' idrati ta' aluminju u skart ta' allumina u fdalijiet mill-produzzjoni ta' allumina li jeskludi materjal bħal dawk użati għat-tindif tal-gass, tiswir ta' massa ta' partikoli żgħar qishom trofof ta' suf jew proċessi ta' filtrazzjoni

B2110 Fdalijiet ta' Boksajt (“tajn aħmar”) (pH immoderat għal inqas minn 11,5 )

B2120 Skart ta' soluzzjonijiet aċidużi jew bażiċi b' pH ta' aktar minn 2 u anqas minn 11,5 , li mhumiex korrużivi jew b'mod ieħor perikolużi (Ara l-entrata relatata fil-lista A, A4090)

B2130 Materjal mill-qatran (skart ta' asfalt) mill-kostruzzjoni u manutenzjoni ta' toroq, li ma fihomx qatran ( 50 ) (Ara l-entrata relatata fil-lista A A3200)

B3   SKART LI FIH PRINĊIPALMENT KOSTITWENTI ORGANIĊI, LI JISTA' JKUN FIHOM METALLI U MATERJALI INORGANIĊI

B3010 Skart solidu tal-plastik:

Il-materjali tal-plastik u tal-plastik imħallat li ġejjin, sakemm ma jkunux imħallta bi skart ieħor u huma ppreparati skond xi speċifikazzjoni:

 Ruttam ta' plastik ta' polimeri mhux aloġenati u ko-polimeri, li jinkludi imma mhuxlimitati għal dawn li ġejjin ( 51 ):

 

 etilene

 styrene

 polypropylene

 polyetilene terephthalate

 acrylonitrile

 butadiene

 polyacetals

 poliamidi

 polybutylene terephthalate

 polykarbonji

 polyeteri

 Sulfidi ta' polyfenilene

 Polimeri ta' akriliku

 Alkani C10-C13 (li jintużaw sabiex isir il-plastik)

 polyuretanu (li ma fihx CFC)

 polysiloxanes

 methacrylate ta' polimethyl

 alkohol ta' polivinil

 butyral ta' polivinil

 Aċetat ta' polivinil

 Skart ta' raża vvulkanizzata jew prodotti ta' kondensazzjoni li jinkludi dawn li ġejjin:

 

 raża ta' urea formaldehyde

 raża ta' phenol formaldehyde

 raża ta' melamine formaldehyde

 raża ta' expoxy

 raża ta' alkyd

 polyamidi

▼C2

 It-tipi ta' skart, li ġejjin, ta' polimer flworinat ( 52 ):

 

 perfluoroetilene/propylene (FEP)

 perfluoro alkoxyl alkane

 

 etere ta’ tetrafluoroetilene/per fluoro vinil (PFA)

 etere ta’ tetrafluoroetilene/per fluoro methylvinil (MFA)

 polivinilflworidu (PVF)

 polivinilideneflworidu (PVDF)

▼B

B3020 Skart ta' karta, kartun u prodotti tal-karti

Il-materjali li ġejjin, sakemm ma jkunux imħallta bi skart perikoluż:

Skart u Ruttam ta' karti jew ta' kartuna ta':

 Karta jew kartun mhux ibbliċjati jew ta' karti jew kartun immewġin

 Karti jew kartun ieħor, magħmul prinċipalment minn polpa ibbliċjata kimikament, mhux ikkuluriti fil-massa

 Karti jew kartun magħmul prinċipalment minn polpa mekanika (per eżempju, gazzetti, ġurnali u materjal stampat b'mod simili)

 oħra, li jinkludu imma mhux limitati għal

 

1) kartun laminat;

2) ruttam mhux selezzjonat

▼M12

B3026 L-iskart li ġej mit-trattament ta' qabel ta' ppakkjar kompost għal-likwidi, li ma fihx materjali tal-Anness I f'konċentrazzjonijiet biżżejjed biex ikunu manifestati karatteristiċi tal-Anness III:

 Frazzjoni ta' plastik mhux separabbli

 Frazzjoni ta' plastik-aluminju mhux separabbli

B3027 Skart ta' laminat ta' tikketti li jeħlu weħidhom li fih materja prima użata fil-produzzjoni tal-materjal tat-tikketti

▼B

B3030 Skart tat-tessuti Il-materjali li ġejjin, sakemm mhumiex imħalltin ma' skart ieħor u huma ppreparati għal xi speċifikazzjoni:

 Skart tal-ħarir (li jinkludi fosdqiet mhux addattati għad-dawrien fuq rukkell, skart ta' ħjut u stokk ta' granata)

 

 mhux immuxtjati jew ippetnati

 oħra

 Skart ta' suf u xagħar ta' l-annimali fin jew aħrax, li jinkludi skart ta' ħjut imma li jeskludi stokk ta' granata

 

 suf qasir jew ta' xagħar fin ta' l-annimali

 skart tas-suf jew xagħar fin ta' l-annimali

 skart aħrax tax-xagħar ta' l-annimali

 Skart tal-qoton (li jinkludi skart ta' ħjut u stokk ta' granata)

 

 ħjut skart (li jinkludi ħajt skart)

 stokk ta' granata

 Oħra

 Skart tat-truf tal-qanneb tal-kittien

 Truf tal-qanneb u skart (li jinkludi skart ta' ħjut u stokk ta' granata) ta' qanneb ta' veru (Cannabis sativa L.)

 Truf ta' qanneb u skart (li jinkludi skart ta' ħjut u stokk ta' granata) ta' ġuta u fibri tessuti ta' tilju oħrajn (li jeskludi kittien, qanneb ta' veru u rami)

 Truf ta' qanneb u skart (li jinkludi ħjut skart u stokk ta' granata) tas-sisal u fibri ta' tessuti oħrajn tal-ġeneru Agave

 Truf ta' qanneb, suf qasir u skart (li jinkludi ħjut skart u stokk ta' granata) tal-ġewża ta' l-Indi

 Truf ta' qanneb, suf qasir u skart (li jinkludi ħjut skart u stokk ta' granata) tal-Manilla (qanneb ta' Manilla jew Musa textilis Nee)

 Truf ta' qanneb, suf qasir u skart (li jinkludi ħjut skart u stokk ta' granata) tar-rami u tessuti magħmula minn fibri veġetali oħra, mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor

 Skart (li jinkludi Suf qasir, ħjut skart u stokk ta' granata) ta' fibri magħmula mill-bniedem

 

 ta' fibri sintetiċi

 ta' fibri artifiċjali

 ħwejjeġ użati u oġġetti oħra ta' tessuti

 Ċraret użati, ruttam ta' ħjut tal-qanneb, ħbula, ħabel u kajbils u oġġetti ta' ħjut tal-qanneb użati, ħbula, ħabel jew kajbils tat-tessuti

 

 magħżula

 oħrajn

B3035 Skart tat-tessuti li jgħattu l-art, twapet

B3040 Skart tal-lastiku

Il-materjali li ġejjin, sakemm ma' jkunux imħallta ma' skart ieħor:

 Skart u ruttam ta' lastiku iebes (e.ż. ebone)

 Skart ieħor tal-lastiku (li jeskludi dak l-iskart speċifikat f'postijiet oħra)

B3050 Sufra mhux ittrattata u skart ta' injam:

 Skart u ruttam ta' injam, kemm jekk ikunu miġbura jew le fi zkuk, trab tal-faħam, pritkuna jew forom simili

 Skart tas-sufra: sufra mgħaffġa, magħquda jew mitħuna

B3060 Skart li jiġi minn industriji ta' agri-ikel sakemm ma jkunx infettuż:

 Il-fond ta' l-inbid

 Skart veġetali mnixxef u sterilizzat, fdalijiet u prodotti li jiġu minnhom, kemm jekk ikunu fil-forma ta' pritkuna, jew ta' xi tipi użati fl-ikel ta' l-annimali, mhux speċifikat jew inkluz f'postijiet oħra

  ►C3  Tneħħija ta' gass; fdalijiet li jirriżultaw ◄ mit-trattament ta' sustanzi tax-xaħam jew xemgħat ta' l-annimali jew veġetali

 Skart ta' l-għadam u l-punti ċentrali tal-qrun, mhux maħduma, bix-xaħam imneħħi, ippreparati b'mod sempliċi (imma mhux maqtugħin fil-forom), trattati bl-aċidu jew bil-ġelatina mneħħija

 Skart tal-ħut

 Qxur tal-kakaw, qxur, ġlud u skart ieħor tal-kakaw

 Skart ieħor mill-industrija ta' l-agri-ikel li jeskludi prodotti li jiġu minnu, li jilħqu rekwiżiti nazzjonali u internazzjonali u livelli għall-konsum mill-bnedmin jew annimali

B3065 Skart ta' xaħam li jista' jittiekel u żjut ta' oriġini tal-annimali jew veġetali (e. ż. Żjut tal-qali), sakemm ma' jurux xi karatteristika ta' l-Anness III

B3070 L-iskart li ġej:

 Skart ta' xagħar uman

 Skart ta' silla

 Fungu miċelju deattivat mill-produzzjoni ta' penisilin li ser jintużaw bħala ikel għall-annimali

B3080 Skart ta' bċejjeċ maqtugħin u ruttam tal-lastiku

B3090 B Skart ta' bċejjeċ maqtugħin u skart ieħor ta' ġilda jew kompożizzjoni tal-ġilda mhux addattata għall-manifattura ta' oġġetti tal-ġilda, li jeskludi tajn tal-ġilda, li ma fihx komposti ta' kromju eżavalenti u bioċidi (Ara l-entrata relatata fil-lista A, A3100)

B3100 Trab tal-ġilda, irmied, tajn jew trab irqieq li ma fihx komposti ta' kromju eżavalenti jew bioċidi (Ara l-entrata relatata fil-lista A, A3090)

B3110 Skart ta' negozju fil-ġlud ta' l-annimali li ma fihx komposti ta' kromju eżavalenti jew bioċidi jew sustanzi infettużi (Ara l-entrata relatata fil-lista A, A3110)

B3120 Skart li jikkonsisti f'kuluri ta' l-ikel

B3130 Skart ta' eteri ta' polimer u skart mhux perikoluż eteri monomer li mhumiex kapaċi li jiffêrmaw perossidus

B3140 Skart ta' tajers pnewmatiċi, li jeskludi dawk intiżi għall-operazzjonijiet ta' Anness IVA

B4   SKART LI JISTA' JKUN FIH KOSTITWENTI INORGANIĊI JEW ORGANIĊI

B4010 Skart li jikkonsisti fil-biċċa l-kbira tiegħu f'żebgħat ibbażati fuq ilma jew lattiċe, linka u verniċ li jibbiesu li ma fihomx solventi organiċi, metalli tqal jew bioċidi sal-punt li jagħmilhom perikolużi (Ara l-entrata relatata fil-lista A, A4070)

B4020 Skart mill-produzzjoni, formulazzjoni u użu ta' raża, lattiċe, sustanzi sabiex taħdem il-plastik, kolla/sustanzi li jwaħħlu, mhux immniżżlin fil-lista A, mingħajr solventi u kontaminanti sal-punt li ma jurux karatteristiċi ta' l-Anness III, e.ż. b'bażi ta' l-ilma, jew kolla bbażata fuq kaseina lamtu, destrina, eteri ta' ċelluloża, alkoħol ta' polyvinil (Ara l-entrata relatata fil-lista A, A3050)

B4030 Kameras ta' użu ta' darba wżati, bil-batteriji mhux inklużi fil-lista A

▼M13Parti 2

Skart elenkat fl-Anness tad-Deċiżjoni 2000/532/KE (1)

01

SKART LI JIRRIŻULTA MILL-ESPLORAZZJONI, IT-TĦAFFIR TAL-MINJIERI, IT-TĦAFFIR TAL-BARRIERI, U T-TRATTAMENT FIŻIKU U KIMIKU TAL-MINERALI

01 01

skart mit-tħaffir ta' minerali

01 01 01

skart mit-tħaffir għall-minerali li fihom il-metalli

01 01 02

skart mit-tħaffir għall-minerali li ma fihomx metalli

01 03

skart mill-ipproċessar fiżiku u kimiku ta' minerali li fihom il-metall

01 03 04 *

rmied tat-tlissija li jiġġenera l-aċidu mill-ipproċessar tal-minerali tas-sulfur

01 03 05 *

rmied tat-tlissija ieħor li fih sustanzi perikolużi

01 03 06

rmied tat-tlissija ieħor għajr għal dak imsemmi f'01 03 04 u 01 03 05

01 03 07 *

skart ieħor li fih sustanzi perikolużi mill-ipproċessar fiżiku u kimiku ta' minerali li fihom il-metall

01 03 08

skart f'għamla ta' trab u għabra għajr għal dak imsemmi f'01 03 07

01 03 09

tajn aħmar mill-produzzjoni tal-alumina għajr għall-iskart imsemmi f'01 03 10

01 03 10 *

tajn aħmar mill-produzzjoni tal-alumina li jkun fih sustanzi perikolużi għajr għall-iskart imsemmi f'01 03 07

01 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

01 04

skart mill-ipproċessar fiżiku u kimiku ta' minerali li ma fihomx il-metall

01 04 07 *

skart li fih sustanzi perikolużi mill-ipproċessar fiżiku u kimiku ta' minerali li ma fihomx il-metall

01 04 08

skart taż-żrar u blat imfarrak għajr għal dak imsemmi f'01 04 07

01 04 09

skart tar-ramel u tat-tafal

01 04 10

skart f'għamla ta' trab u għabra għajr għal dak imsemmi f'01 04 07

01 04 11

skart mill-ipproċessar tal-potassju u tal-melħ tal-blat għajr għal dak imsemmi f'01 04 07

01 04 12

rmied tat-tlissija u skart ieħor mill-ħasil u t-tindif tal-minerali għajr għal dawk imsemmija f'01 04 07 u 01 04 11

01 04 13

skart mit-tqattigħ u sserrar tal-ġebel għajr għal dak imsemmi f'01 04 07

01 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

01 05

tajn mit-tħaffir u skart ieħor mit-tħaffir

01 05 04

skart u tajn tat-tħaffir fl-ilma ħelu

01 05 05 *

tajn u skart tat-tħaffir li fih iż-żejt

01 05 06 *

tajn tat-tħaffir u skart ieħor tat-tħaffir li fih sustanzi perikolużi

01 05 07

skart u tajn tat-tħaffir li fih il-barit għajr għal dak imsemmi f'01 05 05 u 01 05 06

01 05 08

skart u tajn tat-tħaffir li fih il-klorur għajr għal dak imsemmi f'01 05 05 u 01 05 06

01 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

02

SKART MILL-AGRIKOLTURA, L-ORTIKULTURA, L-AKKWAKULTURA, IL-FORESTRIJA, IL-KAĊĊA U S-SAJD, IL-PREPARAZZJONI U L-IPPROĊESSAR TAL-IKEL

02 01

skart mill-agrikoltura, l-ortikultura, l-akkwakultura, il-forestrija, il-kaċċa u s-sajd

02 01 01

ħama li jirriżulta mill-ħasil u mit-tindif

02 01 02

skart tat-tessut tal-annimali

02 01 03

skart tat-tessut tal-pjanti

02 01 04

skart tal-plastik (għajr għall-ippakkjar)

02 01 06

rawt, awrina u demel tal-annimali (inkluż it-tiben maħmuġ), effluwent, miġbur separatament u ttrattat lil hinn mis-sit

02 01 07

skart mill-forestrija

02 01 08 *

skart agrokimiku li fih sustanzi perikolużi

02 01 09

skart agrokimiku għajr għal dak imsemmi f'02 01 08

02 01 10

metall mormi

02 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

02 02

skart mill-preparazzjoni u l-ipproċessar ta' laħam, ħut u ikel ieħor li jkun ġej mill-annimali

02 02 01

ħama li jirriżulta mill-ħasil u mit-tindif

02 02 02

skart tat-tessut tal-annimali

02 02 03

materjali mhux tajbin għall-konsum jew għall-ipproċessar

02 02 04

ħama mit-trattament ta' effluwent fis-sit

02 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

02 03

skart mill-preparazzjoni u l-ipproċessar tal-frott, il-ħaxix, iċ-ċereali, iż-żjut alimentari, il-kawkaw, il-kafè, it-te u t-tabakk; il-produzzjoni tal-marmellati; il-produzzjoni tal-ħmira u tal-estratti tal-ħmira, il-preparazzjoni u l-fermentazzjoni tal-melassa

02 03 01

ħama li jirriżulta mill-proċessi tal-ħasil, tat-tindif, tat-tqaxxir, taċ-ċentrifugazzjoni u tas-separazzjoni

02 03 02

skart minn aġenti għall-preservazzjoni

02 03 03

skart mill-estrazzjoni tas-solventi

02 03 04

materjali mhux tajbin għall-konsum jew l-ipproċessar

02 03 05

ħama mit-trattament ta' effluwent fis-sit

02 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

02 04

skart mill-ipproċessar taz-zokkor

02 04 01

ħamrija mill-ħasil u t-tindif tal-pitravi

02 04 02

karbonat tal-kalċju mhux skont l-ispeċifikazzjoni

02 04 03

ħama mit-trattament ta' effluwent fis-sit

02 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

02 05

skart mill-industrija tal-prodotti tal-ħalib

02 05 01

materjali mhux tajbin għall-konsum jew l-ipproċessar

02 05 02

ħama mit-trattament ta' effluwent fis-sit

02 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

02 06

skart mill-industriji tal-ħami u d-dolċerija

02 06 01

materjali li mhumiex tajbin għall-konsum jew l-ipproċessar

02 06 02

skart minn aġenti għall-preservazzjoni

02 06 03

ħama mit-trattament ta' effluwent fis-sit

02 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

02 07

skart mill-produzzjoni ta' xorb alkoħoliku u mhux alkoħoliku (għajr għall-kafè u l-kawkaw)

02 07 01

skart mill-ħasil, mit-tindif u mir-riduzzjoni mekkanika tal-materja prima

02 07 02

skart minn distillazzjoni tal-ispirti

02 07 03

skart minn trattament kimiku

02 07 04

materjali li mhumiex tajbin għall-konsum jew l-ipproċessar

02 07 05

ħama mit-trattament ta' effluwent fis-sit

02 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

03

SKART MILL-IPPROĊESSAR TAL-INJAM U MILL-PRODUZZONI TA' PANNELLI U GĦAMARA, POLPA, KARTI U KARTUN

03 01

Skart mill-ipproċessar tal-injam u l-produzzjoni ta' pannelli u għamara

03 01 01

skart tal-qoxra tas-siġar u tas-sufra

03 01 04 *

serratura, ċana, tqattigħ, injam, ċippbord u fuljetta li fihom sustanzi perikolużi

03 01 05

serratura, ċana, tqattigħ, injam, ċippbord u fuljetta għajr għal dawk imsemmija f'03 01 04

03 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

03 02

skart mill-preservazzjoni tal-injam

03 02 01 *

preservattivi organiċi tal-injam mhux aloġenati

03 02 02 *

preservattivi tal-injam organoklorinati

03 02 03 *

preservattivi tal-injam organometalliċi

03 02 04 *

preservattivi tal-injam inorganiċi

03 02 05 *

preservattivi oħra tal-injam li fihom sustanzi perikolużi

03 02 99

preservattivi tal-injam mhux speċifikati mod ieħor

03 03

skart mill-produzzjoni u l-ipproċessar tal-polpa, il-karti u l-kartun

03 03 01

skart tal-qoxra tas-siġar u tal-injam

03 03 02

ħama tal-likur aħdar (mill-fdalijiet tal-likur tat-tisjir)

03 03 05

ħama mit-tneħħija tal-linka mir-riċiklaġġ tal-karti

03 03 07

skart separat mekkanikament mill-ippulpjar tal-karti u l-kartun

03 03 08

skart wara l-għażla tal-karti u tal-kartun għar-riċiklaġġ

03 03 09

skart tat-tajn tal-ġir

03 03 10

rimi mill-fibri, ħama mill-fibri, il-mili u l-kisjiet mis-separazzjoni mekkanika

03 03 11

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'03 03 10

03 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

04

SKART MILL-INDUSTRIJI TAL-ĠILD, IL-PELLIĊĊA U T-TESSUTI

04 01

skart industriji tal-ġilda u l-pelliċċa

04 01 01

skart magħmul minn fdalijiet ta' laħam mneħħijin minn mal-ġlud, u tal-ġir waqt il-proċess tal-kunzatura

04 01 02

skart tat-trattament bil-ġir waqt il-proċess tal-kunzatura

04 01 03 *

skart mit-tneħħija taż żejt li fih is-solventi mingħajr fażi likwida

04 01 04

likur tal-kunzatura li fih il-kromju

04 01 05

likur tal-kunzatura li ma fihx il-kromju

04 01 06

ħama, partikolarment mit-trattament fis-sit tal-effluwent li fih il-kromju

04 01 07

ħama, partikolarment mit-trattament tal-effluwent fis-sit mingħajr kromju

04 01 08

skart ta' ġidla li tkun għaddiet mill-proċess tal-kunzatura (materjal blu li jintuża fil-pjanċi, serratura, tqattigħ, trab tal-baff) li fih il-kromju

04 01 09

skart ta' wara l-proċessi tal-illostrar, il-preservazzjoni u l-finitura

04 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

04 02

skart mill-industrija tat-tessuti

04 02 09

skart minn materjali komposti (tessut imxarrab, elastomeru, plastomeru)

04 02 10

materjal organiku minn prodotti naturali (eż. grass, xama')

04 02 14 *

skart mill-finitura li fih solventi organiċi

04 02 15

skart mill-finitura għajr għal dak imsemmi f'04 02 14

04 02 16 *

żebgħa u pigmenti li fihom sustanzi perikolużi

04 02 17

żebgħa u pigmenti għajr għal dawk imsemmija f'04 02 16

04 02 19 *

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

04 02 20

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'04 02 19

04 02 21

skart minn fibra tad-drappijiet mhux proċessata

04 02 22

skart minn fibra tat-tessuti proċessata

04 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

05

SKART MIR-RAFFINAR TAŻ-ŻEJT, MILL-PURIFIKAZZJONI TAL-GASS NATURALI U MIT-TRATTAMENT PIROLITIKU TAL-FAĦAM

05 01

skart mir-raffinazzjoni taż-żejt

05 01 02 *

ħama tat-tneħħija tal-melħ

05 01 03 *

ħama tal-qiegħ tat-tankijiet

05 01 04 *

ħama alkil aċidu

05 01 05 *

żejt imxerred

05 01 06 *

ħama żejtni mix-xogħol ta' manutenzjoni tal-impjanti jew tat-tagħmir

05 01 07 *

qatran aċiduż

05 01 08 *

qatran ieħor

05 01 09 *

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

05 01 10

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'05 01 09

05 01 11 *

skart mit-tindif tal-karburant b'bażijiet

05 01 12 *

aċidi li fihom iż-żejt

05 01 13

ħama tal-ilma tad-dħul fil-bojlers

05 01 14

skart minn kolonni li jiffriskaw

05 01 15 *

tafal tal-filtru eżawrit

05 01 16

skart li fih il-kubrit mill-proċess tat-tneħħija tal-kubrit miż-żejt

05 01 17

Bitum

05 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

05 06

Skart mit-trattament pirolitiku tal-faħam

05 06 01 *

qatran aċiduż

05 06 03 *

qatran ieħor

05 06 04

skart minn kolonni li jiffriskaw

05 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

05 07

Skart mill-purifikazzjoni u trasportazzjoni ta' gass naturali

05 07 01 *

skart li fih il-merkurju

05 07 02

skart li fih il-kubrit

05 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06

SKART MINN PROĊESSI KIMIKI INORGANIĊI

06 01

skart mill-manifattura, formulazzjoni, provvista u użu (MFPU) ta' aċidi

06 01 01 *

aċidu sulfuriku u aċidu sulfuruż

06 01 02 *

aċidu idrokloriku

06 01 03 *

aċidu idrofloriku

06 01 04 *

aċidu fosforiku u fosforuż

06 01 05 *

aċidu nitriku u aċidu nitruż

06 01 06 *

aċidi oħra

06 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 02

skart mill-MFPU tal-bażijiet

06 02 01 *

idrossidu tal-kalċju

06 02 03 *

idrossidu tal-ammonju

06 02 04 *

idrossidu tas-sodju u l-potassju

06 02 05 *

bażijiet oħra

06 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 03

skart mill-MFPU ta' imluħa u s-soluzzjonijiet tagħhom u l-ossidi metalliċi

06 03 11 *

imluħa solidi u soluzzjonijiet li fihom iċ-ċjanur

06 03 13 *

imluħa solidi u soluzzjonijiet li fihom metalli ta' densità għolja

06 03 14

imluħa solidi u soluzzjonijiet għajr għal dawk imsemmija f'06 03 11 u 06 03 13

06 03 15 *

ossidi tal-metall li fihom metalli tqal

06 03 16

ossidi tal-metall għajr għal dawk imsemmija f'06 03 15

06 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 04

skart li fih il-metall għajr għal dak imsemmi f' 06 03

06 04 03 *

skart li fih l-arseniku

06 04 04 *

skart li fih il-merkurju

06 04 05 *

skart li fih metalli tqal oħra

06 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 05

ħama mit-trattament ta' effluwent fis-sit

06 05 02 *

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

06 05 03

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'06 05 02

06 06

skart mill-MFPU ta' kimiki tal-kubrit, proċessi kimiki tal-kubrit u proċessi ta' tneħħija tal-kubrit

06 06 02 *

skart li fih sulfuri perikolużi

06 06 03

skart li fih is-sulfur għajr għal dak imsemmi f'06 06 02

06 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 07

skart minn MFPU ta' aloġeni u proċessi kimici tal-aloġeni

06 07 01 *

skart li fih l-asbestos mill-elettroliżi

06 07 02 *

karbonju attivat mill-produzzjoni tal-kloru

06 07 03 *

ħama tas-sulfat tal-barju li fih il-merkurju

06 07 04 *

soluzzjonijiet u aċidi, pereżempju aċidu tal-kuntatt

06 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 08

skart minn MFPU ta' siliċju u derivattivi tas-siliċju

06 08 02 *

skart li fih il-klorosilani perikolużi

06 08 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 09

skart mill-MFPU ta' kimiki mill-fosfru u proċessi kimiki tal-fosfru

06 09 02

gagazza tal-fosfru

06 09 03 *

skart tar-reazzjonijiet bbażat fuq il-kalċju li fih jew li hu kkontaminat b'sustanzi perikolużi

06 09 04

skart tar-reazzjonijiet bbażati fuq il-kalċju għajr għal dak imsemmi f'06 09 03

06 09 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 10

skart mill-MFPU ta' kimiki tan-nitroġenu, proċessi kimiki tan-nitroġenu u manifattura ta' fertilizzant

06 10 02 *

skart li fih sustanzi perikolużi

06 10 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 11

skart mill-manifattura ta' pigmenti inorganiċi u sustanzi li jippannaw

06 11 01

skart tar-reazzjonijiet bbażati fuq il-kalċju mill-produzzjoni tad-diossidu tat-titanju

06 11 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

06 13

skart minn proċessi kimiki inorganiċi mhux speċifikati mod ieħor

06 13 01 *

prodotti inorganiċi għall-ħarsien tax-xtieli, aġenti li jippriżervaw l-injam u bijoċidi oħra.

06 13 02 *

karbonju attivat eżawrit (għajr għal 06 07 02 )

06 13 03

iswed tal-karbonju

06 13 04 *

skart mill-ipproċessar tal-asbestos

06 13 05 *

nugrufun

06 13 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

07

SKART MINN PROĊESSI KIMIKI ORGANIĊI

07 01

skart mill-manifattura, formulazzjoni, provvista u użu (MFPU) ta' kimiki organiċi bażiċi

07 01 01 *

likwidi tal-ħasil u likuri primarji milwiema

07 01 03 *

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 01 04 *

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 01 07 *

il-fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u r-residwi ta' reazzjonijiet

07 01 08 *

fdalijiet tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet oħrajn

07 01 09 *

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti aloġenati

07 01 10 *

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti oħra

07 01 11 *

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

07 01 12

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'07 01 11

07 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

07 02

skart mill-MFPU ta' plastik, gomma sintetika u fibri magħmula mill-bniedem

07 02 01 *

likwidi tal-ħasil u likuri primarji milwiema

07 02 03 *

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri omm

07 02 04 *

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 02 07 *

fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet

07 02 08 *

fdalijiet tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet oħrajn

07 02 09 *

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti aloġenati

07 02 10 *

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti oħra

07 02 11 *

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

07 02 12

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'07 02 11

07 02 13

skart tal-plastik

07 02 14 *

skart minn addittivi li fihom sustanzi perikolużi

07 02 15

skart mill-addittivi għajr għal dawk imsemmija f'07 02 14

07 02 16 *

skart li fih siliċju perikoluż

07 02 17

skart li fih is-siliċju għajr għal dawk imsemmija f'07 02 16

07 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

07 03

Skart mill-MFPU ta' kuluri organiċi u pigmenti (għajr għal 06 11 )

07 03 01 *

likwidi tal-ħasil u likuri primarji milwiema

07 03 03 *

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 03 04 *

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 03 07 *

fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet

07 03 08 *

fdalijiet tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet oħrajn

07 03 09 *

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti aloġenati

07 03 10 *

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti oħra

07 03 11 *

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

07 03 12

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'07 03 11

07 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

07 04

skart mill-MFPU ta' prodotti organiċi għall-ħarsien tax-xtieli (għajr għal 02 01 08 u 02 01 09 ), aġenti għall-ippreservar tal-injam (għajr għal 03 02 ) u bijoċidi oħra

07 04 01 *

likwidi tal-ħasil u likuri primarji milwiema

07 04 03 *

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 04 04 *

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 04 07 *

fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet

07 04 08 *

fdalijiet tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet oħrajn

07 04 09 *

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti aloġenati

07 04 10 *

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti oħra

07 04 11 *

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

07 04 12

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'07 04 11

07 04 13 *

skart solidu li fih sustanzi perikolużi

07 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

07 05

skart mill-MFPU ta' farmaċewtiċi

07 05 01 *

likwidi tal-ħasil u likuri primarji milwiema

07 05 03 *

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 05 04 *

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 05 07 *

il-fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u r-residwi ta' reazzjonijiet

07 05 08 *

fdalijiet tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet oħrajn

07 05 09 *

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti aloġenati

07 05 10 *

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti oħra

07 05 11 *

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

07 05 12

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'07 05 11

07 05 13 *

skart solidu li fih sustanzi perikolużi

07 05 14

skart solidu għajr għal dak imsemmi f'07 05 13

07 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

07 06

skart mill-MFPU ta' xaħmijiet, grass, sapun, deterġenti, diżinfettanti u kożmetiċi

07 06 01 *

likwidi tal-ħasil u likuri primarji milwiema

07 06 03 *

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 06 04 *

solventi organiċi, likwidi tal-ħasil u likuri primarji oħra

07 06 07 *

fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet

07 06 08 *

fdalijiet tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet oħrajn

07 06 09 *

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti aloġenati

07 06 10 *

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti oħra

07 06 11 *

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

07 06 12

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'07 06 11

07 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

07 07

Skart mill-MFPU ta' kimiki u prodotti kimiċi mhux speċifikati mod ieħor

07 07 01 *

likwidi tal-ħasil u likuri primarji milwiema

07 07 03 *

solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 07 04 *

solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji

07 07 07 *

fdalijiet aloġenati tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet

07 07 08 *

fdalijiet tad-distillazzjoni u residwi ta' reazzjonijiet oħrajn

07 07 09 *

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti aloġenati

07 07 10 *

ċapep tal-filtru u assorbenti eżawriti oħra

07 07 11 *

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

07 07 12

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'07 07 11

07 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

08

SKART MILL-MANIFATTURA, IL-FORMULAZZJONI, IL-PROVVISTA U L-UŻU (MFPU) TA' SUSTANZI TAL-KISI (ŻEBGĦA, VERNIĊ U ENEMEL LI GĦANDU MILL-ĦĠIEĠ), ADEŻIVI, SIĠILLANTI U LINKA TAL-ISTAMPAR

08 01

Skart mill-MFPU u tneħħija ta' żebgħa u verniċ

08 01 11 *

skart taż-żebgħa u l-verniċ li fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 01 12

skart miż-żebgħa u l-verniċ għajr għal dak imsemmi f'08 01 11

08 01 13 *

ħama miż-żebgħa jew il-verniċ li fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 01 14

ħama miż-żebgħa jew il-verniċ għajr għal dak imsemmi f'08 01 13

08 01 15 *

ħama milwiem li fih iż-żebgħa jew il-verniċ li fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 01 16

ħama milwiem li fih iż-żebgħa jew verniċ għajr għal dak imsemmi f'08 01 15

08 01 17 *

skart mit-tneħħija taż-żebgħa jew il-verniċ li fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 01 18

skart mit-tneħħija taż-żebgħa jew il-verniċ għajr għal dak imsemmi f'08 01 17

08 01 19 *

sospensjonijiet milwiema taż-żebgħa jew tal-verniċ li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 01 20

sospensjonijiet milwiema li fihom iż-żebgħa jew il-verniċ għajr għal dawk imsemmija f'08 01 19

08 01 21 *

skart ta' sustanzi li jneħħu ż-żebgħa jew il-verniċ

08 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

08 02

skart mill-MFPU ta' sustanzi tal-kisi oħra (inklużi materjali taċ-ċeramika)

08 02 01

trab li jgħatti l-iskart

08 02 02

ħama bbażata fuq l-ilma li fih materjali taċ-ċeramika

08 02 03

sospensjonijiet li fihom materjali taċ-ċeramika

08 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

08 03

Skart mill-MFPU tal-linka tal-istampar

08 03 07

ħama milwiem li fih il-linka

08 03 08

skart likwidu milwiem li fih il-linka

08 03 12 *

skart ta' linka li fiha sustanzi perikolużi

08 03 13

skart ta' linka għajr għal dik imsemmija f'08 03 12

08 03 14 *

ħama tal-linka li fih sustanzi perikolużi

08 03 15

ħama tal-linka għajr għal dak imsemmi f'08 03 14

08 03 16 *

likwidi li jħollu l-iskart

08 03 17 *

skart tat-toner tal-istampar li fih sustanzi perikolużi

08 03 18

toner tal-istampar mormi għajr għal dak imsemmi f'08 03 17

08 03 19 *

żejt tat-tixrid

08 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

08 04

Skart mill-MFPU ta' adeżivi u siġillanti (inklużi prodotti siġillanti kontra l-ilma)

08 04 09 *

skart ta' adeżivi u siġillanti li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 04 10

skart ta' adeżivi u siġillanti għajr għal dawk imsemmija f'08 04 09

08 04 11 *

ħama adeżiv jew siġillanti li fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 04 12

ħama adeżiv jew siġillanti għajr għal dak imsemmi f'08 04 11

08 04 13 *

ħama milwiem li fih adeżivi jew siġillanti li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 04 14

ħama milwiem li fih adeżivi jew siġillanti għajr dawk imsemmija f'08 04 13

08 04 15 *

skart likwidu milwiem li fih adeżivi jew siġillanti li fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra

08 04 16

skart likwidu milwiem li fih adeżivi jew siġillanti għajr għal dak imsemmi f'08 04 15

08 04 17 *

żejt tar-raża

08 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

08 05

skart mhux speċifikat b'mod ieħor f'08

08 05 01 *

skart tal-isoċjanati

09

SKART MILL-INDUSTRIJA FOTOGRAFIKA

09 01

skart mill-industrija fotografika

09 01 01 *

kimiki tal-iżvilupp u tal-attivazzjoni magħmulin minn bażi ta' ilma

09 01 02 *

kimiki tal-iżvilupp li jitrasferixxu l-istampa minn folja magħmulin minn bażi ta' ilma

09 01 03 *

soluzzjonijiet tal-iżvilupp ibbażati fuq solvent

09 01 04 *

soluzzjonijiet li jistabbilizzaw l-iskart

09 01 05 *

soluzzjonijiet tal-bliċ u likwidi tal-bliċ li jistabbilizzaw l-iskart

09 01 06 *

skart li fih il-fidda mit-trattament fis-sit ta' skart tal-fotografija

09 01 07

film u karta fotografika li fihom il-fidda jew komposti tal-fidda

09 01 08

film u karta fotografika ħielsa mill-fidda jew komposti tal-fidda

09 01 10

kameras li jintużaw darba bla batteriji

09 01 11 *

kameras li jintużaw darba bil-batteriji f'16 06 01 , 16 06 02 jew 16 06 03

09 01 12

kameras li jintużaw darba bil-batteriji għajr għal dawk imsemmija f'09 01 11

09 01 13 *

skart likwidu milwiem mir-reklamazzjoni fis-sit tal-fidda għajr għal dak imsemmi f'09 01 06

09 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10

SKART MINN PROĊESSI TERMALI

10 01

skart minn impjanti tal-enerġija u impjanti ta' kombustjoni oħra (għajr għal 19 )

10 01 01

rmied tal-qiegħ, gagazza u trab tal-bojler (eskluż it-trab mill-bojlers imsemmi f'10 01 04 )

10 01 02

rmied li jtir tal-faħam

10 01 03

rmied li jtir tal-pit u tal-injam mhux trattat

10 01 04 *

rmied żejtni li jtir u trab tal-bojler

10 01 05

skart ibbażat fuq il-kalċju li jirriżulta bħala reazzjoni għat-tneħħija tal-kubrit mill-gass taċ-ċmieni f'sura solida

10 01 07

skart ibbażat fuq il-kalċju li jirriżulta bħala reazzjoni għat-tneħħija tal-kubrit mill-gass taċ-ċmieni f'sura ta' ħama

10 01 09 *

aċidu sulfuriku

10 01 13 *

rmied li jtir minn idrokarburi emulsjonati użati bħala karburant

10 01 14 *

rmied tal-qiegħ, gagazza u trab tal-bojlers mill-koinċinerazzjoni li fihom sustanzi perikolużi

10 01 15

rmied tal-qiegħ, gagazza u trab tal-bojler mill-koinċinerazzjoni għajr għal dawk imsemmija f'10 01 14

10 01 16 *

rmied li jtir mill-koinċinerazzjoni li fih sustanzi perikolużi

10 01 17

rmied li jtir mill-koinċinerazzjoni għajr għal dak imsemmi f'10 01 16

10 01 18 *

skart mit-tindif tal-gass li fih sustanzi perikolużi

10 01 19

skart mit-tindif tal-gass għajr għal dak imsemmi f'10 01 05 , 10 01 07 u 10 01 18

10 01 20 *

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

10 01 21

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'10 01 20

10 01 22 *

ħama milwiem mit-tindif tal-bojlers li fih sustanzi perikolużi

10 01 23

ħama milwiem mit-tindif tal-bojler għajr għal dak imsemmi f'10 01 22

10 01 24

ramel minn saffi fluwidi

10 01 25

skart mill-ħżin tal-karburant u mill-preparazzjoni tal-impjanti tal-elettriku mħaddma bil-faħam

10 01 26

skart mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

10 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 02

Skart mill-industrija tal-ħadid u l-azzar

10 02 01

skart mill-ipproċessar tal-gagazza

10 02 02

gagazza mhux proċessata

10 02 07 *

skart solidu mit-trattament tal-gass li fih sustanzi perikolużi

10 02 08

skart solidu mit-trattament bil-gass għajr għal dak imsemmi f'10 02 07

10 02 10

mwieżen tal-mitħna

10 02 11 *

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

10 02 12

skart mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma għajr għal dak imsemmi f'10 02 11

10 02 13 *

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass li fihom sustanzi perikolużi

10 02 14

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass għajr għal dawk imsemmija f'10 02 13

10 02 15

ħama u ċapep tal-filtru oħra

10 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 03

skart minn metallurġija termali tal-aluminju

10 03 02

fdalijet tal-anodi

10 03 04 *

gagazzi tal-produzzjoni primarja

10 03 05

skart tal-aluminju

10 03 08 *

fdalijiet tal-melħ minn produzzjoni sekondarja

10 03 09 *

ħmieġ iswed tal-metalli minn produzzjoni sekondarja

10 03 15 *

xkumi li jaqbdu jew li jipproduċu, malli jmissu mal-ilma, gassijiet li jaqbdu fi kwantitajiet perikolużi

10 03 16

xkumi għajr għal dawk imsemmija f'10 03 15

10 03 17 *

skart li fih il-qatran mill-manifattura tal-anodi

10 03 18

skart bil-karbonju mill-manifattura tal-anodi għajr għal dak imsemmi f'10 03 17

10 03 19 *

trab tal-gass taċ-ċmieni li fih sustanzi perikolużi

10 03 20

trab tal-gass taċ-ċmieni għajr għal dak imsemmi f'10 03 19

10 03 21 *

frak u trab ieħor (inkluż trab tal-mitħna bil-boċċi) li fih sustanzi perikolużi

10 03 22

frak u trab ieħor (inkluż trab tal-mitħna bil-boċċi) għajr għal dak imsemmi f'10 03 21

10 03 23 *

skart solidu mit-trattament tal-gass li fih sustanzi perikolużi

10 03 24

skart solidu mit-trattament bil-gass għajr għal dak imsemmi f'10 03 23

10 03 25 *

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass, li fihom sustanzi perikolużi

10 03 26

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament bil-gass għajr għal dawk imsemmija f'10 03 25

10 03 27 *

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

10 03 28

skart mit-trattament tal-iffriskar tal-ilma għajr għal dak imsemmi f'10 03 27

10 03 29 *

skart mit-trattament tal-gagazzi tal-melħ u ħmieġ iswed tal-metalli li fih sustanzi perikolużi

10 03 30

skart mit-trattament tal-gagazzi tal-melħ u ħmieġ iswed tal-metalli għajr għal dak imsemmi f'10 03 29

10 03 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 04

skart minn metallurġija termali taċ-ċomb

10 04 01 *

gagazzi minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 04 02 *

ħmieġ tal-metalli u xkumi minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 04 03 *

arsenat tal-kalċju

10 04 04 *

trab tal-gass taċ-ċmieni

10 04 05 *

frak u trab ieħor

10 04 06 *

skart solidu mit-trattament tal-gass

10 04 07 *

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass

10 04 09 *

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

10 04 10

skart mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma għajr għal dak imsemmi f'10 04 09

10 04 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 05

skart minn metallurġija termali taż-żingu

10 05 01

gagazzi minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 05 03 *

trab tal-gass taċ-ċmieni

10 05 04

frak u trab ieħor

10 05 05 *

skart solidu mit-trattament tal-gass

10 05 06 *

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass

10 05 08 *

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

10 05 09

skart mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma għajr għal dak imsemmi f'10 05 08

10 05 10 *

ħmieġ tal-metalli u xkumi li jaqbdu jew li jipproduċu, malli jmissu mal-ilma, gassijiet li jaqbdu fi kwantitajiet perikolużi

10 05 11

ħmieġ tal-metalli u xkumi għajr għal dawk imsemmija f'10 05 10

10 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 06

skart minn metallurġija termali tar-ram

10 06 01

gagazzi minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 06 02

ħmieġ tal-metalli u xkumi minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 06 03 *

trab tal-gass taċ-ċmieni

10 06 04

frak u trab ieħor

10 06 06 *

skart solidu mit-trattament tal-gass

10 06 07 *

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass

10 06 09 *

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

10 06 10

skart mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma għajr għal dak imsemmi f'10 06 09

10 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 07

skart minn metallurġija termali tal-fidda, id-deheb u l-platinu

10 07 01

gagazzi minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 07 02

ħmieġ tal-metalli u xkumi minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 07 03

skart solidu mit-trattament tal-gass

10 07 04

frak u trab ieħor

10 07 05

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass

10 07 07 *

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

10 07 08

skart mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma għajr għal dak imsemmi f'10 07 07

10 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 08

skart minn metallurġiji termali oħra mhux ferrużi

10 08 04

frak u trab

10 08 08 *

gagazza tal-melħ minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 08 09

gagazzi oħra

10 08 10 *

ħmieġ tal-metalli u xkumi li jaqbdu jew li jipproduċu, malli jmissu mal-ilma, gassijiet li jaqbdu fi kwantitajiet perikolużi

10 08 11

ħmieġ tal-metalli u ragħwiet għajr għal dawk imsemmija f'10 08 10

10 08 12 *

skart li fih il-qatran mill-manifattura tal-anodi

10 08 13

skart li fih il-karbonju mill-manifattura tal-anodi għajr għal dak imsemmi f'10 08 12

10 08 14

ruttam tal-anodi

10 08 15 *

trab tal-gass taċ-ċmieni li fih sustanzi perikolużi

10 08 16

trab tal-gass taċ-ċmieni għajr għal dak imsemmi f'10 08 15

10 08 17 *

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass taċ-ċmieni li fihom sustanzi perikolużi

10 08 18

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament bil-gass taċ-ċmieni għajr għal dawk imsemmija f'10 08 17

10 08 19 *

skart li fih iż-żejt li jirriżulta mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma

10 08 20

skart mit-trattament tal-iffriskar bl-ilma għajr għal dak imsemmi f'10 08 19

10 08 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 09

skart għat-tidwib ta' biċċiet tal-metall mhux ferrużi

10 09 03

gagazza tal-fran

10 09 05 *

forom mit-tidwib tal-metall u forom tal-metall li ma għaddewx mill-proċess tat-tferrigħ li fihom sustanzi perikolużi

10 09 06

forom mit-tidwib tal-metall u forom tal-metall li ma għaddewx mill-proċess tat-tferrigħ għajr għal dawk imsemmija f'10 09 05

10 09 07 *

forom għat-tidwib tal-metall u forom tal-metall li għaddew mill-proċess tat-tferrigħ, li fihom sustanzi perikolużi

10 09 08

forom għat-tidwib tal-metall u forom tal-metall li għaddew mill-proċess tat-tferrigħ għajr għal dawk imsemmija f'10 09 07

10 09 09 *

trab tal-gass taċ-ċmieni, li fih sustanzi perikolużi

10 09 10

trab tal-gass taċ-ċmieni għajr għal dak imsemmi f'10 09 09

10 09 11 *

frak ieħor li fih sustanzi perikolużi

10 09 12

frak ieħor għajr għal dak imsemmi f'10 09 11

10 09 13 *

skart ta' sustanzi li jgħaqqdu li fihom sustanzi perikolużi

10 09 14

sustanzi li jgħaqqdu l-iskart għajr għal dawk imsemmija f'10 09 13

10 09 15 *

aġent li jindika qasma fl-iskart li fiha sustanzi perikolużi

10 09 16

aġent li jindika qasma fl-iskart għajr għal dak imsemmi f'10 09 15

10 09 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 10

skart għat-tidwib ta' biċċiet tal-metall mhux ferrużi

10 10 03

gagazza tal-fran

10 10 05 *

forom għat-tidwib tal-metall u forom tal-metall li ma għaddewx mill-proċess tat-tferrigħ, li fihom sustanzi perikolużi

10 10 06

forom għat-tidwib tal-metall u forom tal-metall li ma għaddewx mill-proċess tat-tferrigħ, għajr għal dawk imsemmija f'10 10 05

10 10 07 *

forom għat-tidwib tal-metall u forom tal-metall li għaddew mill-proċess tat-tferrigħ, li fihom sustanzi perikolużi

10 10 08

forom għat-tidwib tal-metall u forom tal-metall li għaddew mill-proċess tat-tferrigħ, għahr għal dawk imsemmija f'10 10 07

10 10 09 *

trab tal-gass taċ-ċmieni li fih sustanzi perikolużi

10 10 10

trab tal-gass taċ-ċmieni għajr għal dak imsemmi f'10 10 09

10 10 11 *

frak ieħor li fih sustanzi perikolużi

10 10 12

frak ieħor għajr għal dak imsemmi f'10 10 11

10 10 13 *

skart ta' sustanzi li jgħaqqdu li fihom sustanzi perikolużi

10 10 14

sustanzi li jgħaqqdu l-iskart għajr għal dawk imsemmija f'10 10 13

10 10 15 *

aġent li jindika qasma fl-iskart li fih sustanzi perikolużi

10 10 16

aġent li jindika qasma fl-iskart għajr għal dak imsemmi f'10 10 15

10 10 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 11

skart mill-manifattura ta' ħġieġ u prodotti tal-ħġieġ

10 11 03

skart tal-materjali tal-fibra bbażati fuq il-ħġieġ

10 11 05

frak u trab

10 11 09 *

skart tat-taħlita tal-preparazzjoni qabel l-ipproċessar termali li fih sustanzi perikolużi

10 11 10

skart tat-taħlita tal-preparazzjoni qabel l-ipproċessar termali għajr għal dak imsemmi f'10 11 09

10 11 11 *

skart ta' ħġieġ f'forma ta' frak żgħir u trab tal-ħġieġ li fih metalli tqal (pereżempju mit-tubi tar-raġġi katodiċi)

10 11 12

skart ta' ħġieġ żejjed għajr għal dak imsemmi f'10 11 11

10 11 13 *

ħama tal-lostru u t-tħin tal-ħġieġ li fih sustanzi perikolużi

10 11 14

ħama tal-lostru u t-tħin tal-ħġieġ għajr għal dak imsemmi f'10 11 13

10 11 15 *

skart solidu mit-trattament tal-gass taċ-ċmieni li fih sustanzi perikolużi

10 11 16

skart solidu mit-trattament tal-gass taċ-ċmieni għajr għal dak imsemmi f'10 11 15

10 11 17 *

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass taċ-ċmieni li fihom sustanzi perikolużi

10 11 18

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament bil-gass taċ-ċumnija għajr għal dawk imsemmija f'10 11 17

10 11 19 *

skart solidu mit-trattament tal-effluwent fis-sit li fih sustanzi perikolużi

10 11 20

skart solidu mit-trattament ta' effluwent fis-sit għajr għal dak imsemmi f'10 11 19

10 11 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 12

skart mill-manifattura ta' oġġetti taċ-ċeramika, briks, madum u prodotti tal-kostruzzjoni

10 12 01

skart tat-taħlita tal-preparazzjoni qabel l-ipproċessar termali

10 12 03

frak u trab

10 12 05

ħama u ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass

10 12 06

il-forom skartati

10 12 08

skart taċ-ċeramika, briks, madum u prodotti tal-kostruzzjoni (wara l-ipproċessar termali)

10 12 09 *

skart solidu mit-trattament tal-gass li fih sustanzi perikolużi

10 12 10

skart solidu mit-trattament bil-gass għajr għal dak imsemmi f'10 12 09

10 12 11 *

skart mill-proċess tal-ħġieġ li fih il-metalli tqal

10 12 12

skart mill-proċess tal-ħġieġ għajr għal dak imsemmi f'10 12 11

10 12 13

ħama mit-trattament tal-effluwent fis-sit

10 12 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 13

skart mil-manifattura ta' siment, ġir u ġibs u oġġetti u prodotti magħmulin minnhom

10 13 01

skart tat-taħlita tal-preparazzjoni qabel l-ipproċessar termali

10 13 04

skart mill-kalċinazzjoni u l-idratazzjoni tal-ġir

10 13 06

frak u trab (għajr għal 10 13 12 u 10 13 13 )

10 13 07

ħama u residwi tal-filtrazzjoni mit-trattament tal-gass

10 13 09 *

skart li fih l-asbestos mill-manifattura tal-asbestos-siment

10 13 10

skart mill-manifattura tas-siment-asbestos għajr għal dak imsemmi f'10 13 09

10 13 11

skart minn materjali komposti bbażati fuq is-siment għajr għal dak imsemmi f'10 13 09 u 10 13 10

10 13 12 *

skart solidu mit-trattament tal-gass, li fih sustanzi perikolużi

10 13 13

skart solidu mit-trattament bil-gass għajr għal dak imsemmi f'10 13 12

10 13 14

skart tal-konkrit u ħama tal-konkrit

10 13 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

10 14

skart minn krematorji

10 14 01 *

skart mit-tindif tal-gass li fih il-merkurju

11

SKART MIT-TRATTAMENT KIMIKU TAL-UĊUĦ U MILL-KISI TA' METALLI U MATERJALI OĦRA; IDROMETALLURĠIJA MHUX FERRUŻA

11 01

skart minn trattament kimiku tal-uċuħ u l-kisi ta' metalli u materjali oħra (pereżempju proċessi galvaniċi, proċessi tal-kisi biż-żingu, proċessi ta' tindif tal-uċuħ tal-metalli, l-inċiżjoni, il-fosforizzar, it-tneħħija tal-grass permezz tal-alkali, l-anodizzazzjoni)

11 01 05 *

aċidi għat-tindif tal-uċuħ tal-metalli

11 01 06 *

aċidi mhux speċifikati

11 01 07 *

bażijiet għat-tindif tal-ucuħ tal-metalli

11 01 08 *

ħama li jipproduċi l-fosfat

11 01 09 *

ħama u ċapep tal-filtru li fihom sustanzi perikolużi

11 01 10

ħama u ċapep tal-filtru għajr għal dawk imsemmija f'11 01 09

11 01 11 *

likwidi tat-tlaħliħ milwiema li fihom sustanzi perikolużi

11 01 12

likwidi tat-tlaħliħ milwiema għajr għal dawk imsemmija f'11 01 11

11 01 13 *

skart wara t-tneħħija tal-grass li fihom sustanzi perikolużi

11 01 14

skart mit-tneħħija tal-grass għajr għal dak imsemmi f'11 01 13

11 01 15 *

kimiki elwati u ħama mis-sistemi tal-membrana jew tal-iskambju tal-joni li fihom sustanzi perikolużi

11 01 16 *

reżini tal-iskambju tal-joni saturati jew eżawriti

11 01 98 *

skart ieħor li fih sustanzi perikolużi

11 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

11 02

skart minn proċessi idrometallurġiċi mhux ferrużi

11 02 02 *

ħama mill-idrometallurġija taż-żingu (inklużi l-ġarożit, il-goetit)

11 02 03

skart mill-produzzjoni tal-anodi għall-proċessi elettrolitiċi milwiema

11 02 05 *

skart mill-proċessi idrometallurġiċi tar-ram li fih sustanzi perikolużi

11 02 06

skart mill-proċessi tal-idrometallurġija tar-ram għajr għal dak imsemmi f'11 02 05

11 02 07 *

skart ieħor li fih sustanzi perikolużi

11 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

11 03

ħama u solidi mill-proċessi tal-ittemprar

11 03 01 *

skart li fih iċ-ċjanur

11 03 02 *

skart ieħor

11 05

skart minn proċessi sħan tal-iggalvanizzar

11 05 01

żingu iebes

11 05 02

irmied taż-żingu

11 05 03 *

skart solidu mit-trattament tal-gass

11 05 04 *

fluss eżawrit

11 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

12

SKART MILL-IFFURMAR U T-TRATTAMENT FIŻIKU U MEKKANIKU TAL-UĊUĦ TAL-METALLI U L-PLASTIK

12 01

skart mill-iffurmar u t-trattament fiżiku u mekkaniku tal-uċuħ tal-metalli u plastik

12 01 01

limatura u serratura tal-metall ferruż

12 01 02

trab u frak tal-metall ferruż

12 01 03

limatura u serratura ta' metall mhux ferruż

12 01 04

trab u frak ta' metall mhux ferruż

12 01 05

ċana u serratura tal-plastik

12 01 06 *

żjut tal-magni bbażati fuq il-minerali li fihom l-aloġeni (ħlief l-emulsjonijiet u s-soluzzjonijiet)

12 01 07 *

żjut tal-magni bbażati fuq il-minerali mingħajr aloġeni (ħlief l-emulsjonijiet u s-soluzzjonijiet)

12 01 08 *

emulsjonijiet u s-soluzzjonijiet tal-magni li fihom l-aloġeni

12 01 09 *

emulsjonijiet u s-soluzzjonijiet tal-magni ħielsa mill-aloġeni

12 01 10 *

żjut sintetiċi tal-magni

12 01 12 *

xama' u xaħmijiet eżawriti

12 01 13

skart tal-iwweldjar

12 01 14 *

ħama tal-makkinarju li fih sustanzi perikolużi

12 01 15

ħama tal-makkinarju għajr għal dak imsemmi f'12 01 14

12 01 16 *

skart tal-materjal tal-blast li fih sustanzi perikolużi

12 01 17

skart tal-materjal tal-blast għajr għal dak imsemmi f'12 01 16

12 01 18 *

ħama tal-metall (ħama ta' wara t-tħin, it-tisnin u l-lostru) li fih ż-żejt

12 01 19 *

żejt tal-magni faċilment bijodegradabbli

12 01 20 *

oġġetti użati għat-tħin eżawriti u materjali tat-tħin li fihom sustanzi perikolużi

12 01 21

oġġetti tat-tħin eżawriti u materjali tat-tħin għajr għal dawk imsemmija f'12 01 20

12 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

12 03

skart tal-proċessi ta' tneħħija tal-grass mill-ilma u l-fwar (għajr għal 11 )

12 03 01 *

likwidi tal-ħasil milwiema

12 03 02 *

skart li jirriżulta mit-tneħħija taż-żjut bil-fwar

13

SKART TAŻ-ŻEJT U SKART TA' KARBURANTI LIKWIDI (GĦAJR GĦAL ŻJUT ALIMENTARI, U DAWK FIL-KAPITLI 05 , 12 U 19 )

13 01

skart ta' żjut idrawliċi

13 01 01 *

żjut idrawliċi li fihom il-PCBs

13 01 04 *

emulsjonijiet li fihom il-kloru

13 01 05 *

emulsjonijiet ħielsa mill-kloru

13 01 09 *

żjut idrawliċi bbażati fuq il-minerali u li fihom il-kloru

13 01 10 *

żjut idrawliċi bbażati fuq il-minerali u ħielsa mill-kloru

13 01 11 *

żjut idrawliċi sintetiċi

13 01 12 *

żjut idrawliċi faċilment bijodegradabbli

13 01 13 *

żjut idrawliċi oħra

13 02

skart ta' żjut tal-magni, il-gerijiet u l-lubrikazzjoni

13 02 04 *

żjut tal-magni, il-gerijiet u l-lubrikazzjoni bbażati fuq il-minerali u li fihom il-kloru

13 02 05 *

żjut tal-magni, il-gerijiet u l-lubrikazzjoni bbażati fuq il-minerali u ħielsa mill-kloru

13 02 06 *

żjut sintetiċi għall-magni, il-gerijiet u l-lubrikazzjoni

13 02 07 *

żjut faċilment bijodegradabbli tal-magni, il-gerijiet u l-lubrikazzjoni

13 02 08 *

żjut oħra tal-magni, il-gerijiet u l-lubrikazzjoni

13 03

skart ta' żjut iżolanti u trażmitturi tas-sħana

13 03 01 *

żjut iżolanti u trażmitturi tas-sħana li fihom il-PCBs

13 03 06 *

żjut iżolanti u trażmitturi tas-sħana bbażati fuq il-minerali u li fihom il-kloru għajr għal dawk imsemmija f'13 03 01

13 03 07 *

żjut iżolanti u trażmitturi tas-sħana bbażati fuq il-minerali u ħielsa mill-kloru

13 03 08 *

żjut iżolanti u trażmitturi tas-sħana sintetiċi

13 03 09 *

żjut faċilment bijodegradabbli iżolanti u trażmitturi tas-sħana

13 03 10 *

żjut iżolanti u trażmitturi tas-sħana oħra

13 04

żjut tas-sentina

13 04 01 *

żjut tas-sentina min-navigazzjoni fix-xmajjar u l-kanali

13 04 02 *

żjut tas-sentina mill-katusi tal-mollijiet

13 04 03 *

żjut tas-sentina min-navigazzjoni oħra

13 05

kontenut ta' separaturi taż-żejt/l-ilma

13 05 01 *

solidi minn kmamar tal-frak għat-trattament tad-dranaġġ u separaturi taż-żejt/ilma

13 05 02 *

ħama minn separaturi taż-żejt/l-ilma

13 05 03 *

ħama minn kolletturi

13 05 06 *

żejt minn separaturi taż-żejt/l-ilma

13 05 07 *

ilma żejtni minn separaturi taż-żejt/l-ilma

13 05 08 *

taħlitiet ta' skart minn kompartimenti ta' separazzjoni tal-frak u separaturi taż-żejt/ilma

13 07

skart ta' karburanti likwidi

13 07 01 *

żejt tal-fjuwil u diżil

13 07 02 *

Petrol

13 07 03 *

karburant ieħor (inkluż it-taħlitiet)

13 08

skart ta' żejt mhux speċifikat b'mod ieħor

13 08 01 *

ħama jew emulsjonijiet li jneħħu l-melħ

13 08 02 *

emulsjonijiet oħra

13 08 99 *

skart li mhux speċifikat mod ieħor

14

SKART TA' SOLVENTI ORGANIĊI, REFRIĠERANTI U PROPELLANTI (GĦAJR GĦAL 07 U 08 )

14 06

skart ta' solventi organiċi, refriġeranti u propellanti tar-ragħwa/aerosol

14 06 01 *

klorofluworokarbonji, HCFC, HFC

14 06 02 *

solventi aloġenati oħra u taħlitiet ta' solventi

14 06 03 *

solventi u taħlitiet ta' solventi oħra

14 06 04 *

ħama jew skart solidu li fih solventi aloġenati

14 06 05 *

ħama jew skart solidu li fih solventi oħra

15

SKART MILL-IPPAKKJAR; ASSORBENTI, PEZEZ GĦALL-IMSIEĦ, MATERJALI TAL-FILTRI U ĦWEJJEĠ PROTETTIVI MHUX SPEĊIFIKATI B'MOD IEĦOR

15 01

materjal tal-ippakkjar (li jinkludi skart ta' materjal tal-ippakkjar muniċipali miġbur separatament)

15 01 01

ippakkjar tal-karti u l-kartun

15 01 02

ippakkjar tal-plastik

15 01 03

ippakkjar tal-injam

15 01 04

ippakkjar metalliku

15 01 05

ippakkjar kompost

15 01 06

ippakkjar imħallat

15 01 07

ippakkjar tal-ħġieġ

15 01 09

ippakkjar tat-tessut

15 01 10 *

ippakkjar li fih ir-residwi ta' sustanzi perikolużi jew li hu kkontaminat bihom

15 01 11 *

ippakkjar tal-metall li fih matriċi poruża solida u perikoluża (pereżempju l-asbestos), inklużi kontenituri tal-pressjoni battala

15 02

assorbenti, materjali tal-filtri, pezez għall-imsieħ u ħwejjeġ protettivi

15 02 02 *

assorbenti, materjali filtranti (inklużi l-filtri taż-żejt mhux speċifikati mod ieħor), pezez għall-imsieħ, ilbies protettiv ikkontaminat b'sustanzi perikolużi

15 02 03

assorbenti, materjali tal-filtru, pezez għall-imsieħ u lbies protettiv għajr għal dawk imsemmija f'15 02 02

16

SKART MHUX SPEĊIFIKAT B'MOD IEĦOR FIL-LISTA

16 01

vetturi li ma għadhomx jintużaw minn mezzi tat-trasport differenti (li jinkludi makkinarju sabiex jinsaq fuq art imħarbta) u skart miż-żarmar ta' vetturi li ma għadhomx jintużaw u l-manutenzjoni ta' vetturi (għajr għal 13 , 14 , 16 06 u 16 08 )

16 01 03

tajers li spiċċaw

16 01 04 *

vetturi li spiċċaw

16 01 06

vetturi li ma għadhomx jintużaw, li ma fihom la likwidi u lanqas komponenti perikolużi oħra

16 01 07 *

filtri taż-żejt

16 01 08 *

komponenti li fihom il-merkurju

16 01 09 *

komponenti li fihom il-PCBs

16 01 10 *

komponenti esplożivi (pereżempju air bags)

16 01 11 *

pedds tal-brejkijiet li fihom l-asbestos

16 01 12

pedds tal-brejkijiet għajr għal dawk imsemmija f'16 01 11

16 01 13 *

fluwidi tal-brejkijiet

16 01 14 *

fluwidi antikonġelanti li fihom sustanzi perikolużi

16 01 15

fluwidi antikonġelanti għajr għal dawk imsemmija f'16 01 14

16 01 16

tankijiet għall-gass likwidifikat

16 01 17

metall ferruż

16 01 18

metall mhux ferruż

16 01 19

Plastik

16 01 20

Ħġieġ

16 01 21 *

komponenti perikolużi għajr għal dawk imsemmija f'16 01 07 sa 16 01 11 u 16 01 13 u 16 01 14

16 01 22

komponenti mhux speċifikati mod ieħor

16 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

16 02

skart minn apparat elettriku u elettroniku

16 02 09 *

transformers u kapasiters li fihom il-PCBs

16 02 10 *

tagħmir mormi li fih jew li hu kkontaminat bil-PCBs għajr għal dak imsemmi f'16 02 09

16 02 11 *

tagħmir mormi li fih il-klorofluworokarbonji, HCFC, HFC

16 02 12 *

tagħmir mormi li fih l-asbestos ħieles

16 02 13 *

apparat mormi li fih komponenti perikolużi (2) għajr għal dak imsemmi f'16 02 09 sa 16 02 12

16 02 14

apparat mormi għajr għal dak imsemmi f'16 02 09 sa 16 02 13

16 02 15 *

komponenti perikolużi mneħħija minn apparat mormi

16 02 16

komponenti mneħħija minn tagħmir mormi għajr għal dawk imsemmija f'16 02 15

16 03

gruppi ta' prodotti barra mill-ispeċifikazzjoni u prodotti mhux użati

16 03 03 *

skart inorganiku li fih sustanzi perikolużi

16 03 04

skart inorganiku għajr għal dak imsemmi f'16 03 03

16 03 05 *

skart organiku li fih sustanzi perikolużi

16 03 06

skart organiku għajr għal dak imsemmi f'16 03 05

16 03 07 *

merkurju metalliku

16 04

skart ta' splussivi

16 04 01 *

skart tal-munizzjon

16 04 02 *

skart tal-logħob tan-nar

16 04 03 *

skart ieħor tal-isplussivi

16 05

gassijiet f'kontenituri tal-pressa u kimiki mormija

16 05 04 *

gassijiet f'kontenituri tal-pressjoni (inklużi l-aloni) li fihom sustanzi perikolużi

16 05 05

gassijiet f'kontenituri tal-pressjoni għajr għal dawk imsemmija f'16 05 04

16 05 06 *

kimiki tal-laboratorju magħmulin minn, jew li fihom, sustanzi perikolużi inklużi taħlitiet ta' kimiki tal-laboratorju

16 05 07 *

kimiki inorganici mormija magħmulin minn, jew li fihom, sustanzi perikolużi

16 05 08 *

kimiki organiċi mormija magħmulin minn, jew li fihom, sustanzi perikolużi

16 05 09

kimiki mormija għajr għal dawk imsemmija f'16 05 06 , 16 05 07 , jew 16 05 08

16 06

batteriji u akkumulaturi

16 06 01 *

batteriji taċ-ċomb

16 06 02 *

batteriji Ni-Cd

16 06 03 *

batteriji li fihom il-merkurju

16 06 04

batteriji alkalini (għajr għal 16 06 03 )

16 06 05

batteriji u akkumulaturi oħra

16 06 06 *

elettrolit miġbur separatament mill-batteriji u mill-akkumulaturi

16 07

skart minn tank tat-transport, tank tal-ħażna u tindif tal-kartelli (għajr għal 05 u 13 )

16 07 08 *

skart li fih iż-żejt

16 07 09 *

skart li fih sustanzi perikolużi oħra

16 07 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

16 08

katalizzaturi eżawriti

16 08 01

katalisti eżawriti li fihom id-deheb, il-fidda, ir-renju, ir-rodju, il-palladju, l-iridju jew il-platinu (għajr għal 16 08 07 )

16 08 02 *

katalisti eżawriti li fihom metalli tat-tranżizzjoni perikolużi jew komposti tal-metalli tat-tranżizzjoni perikolużi

16 08 03

katalisti eżawriti li fihom il-metalli tat-tranżizzjoni jew il-metalli komposti tat-tranżizzjoni mhux speċifikati mod ieħor

16 08 04

katalisti fluwidi eżawriti li jfaqqgħu l-katalisi

16 08 05 *

katalisti eżawriti li fihom l-aċidu fosforiku

16 08 06 *

likwidi eżawriti użati bħala katalisti

16 08 07 *

katalisti eżawriti kkontaminati b'sustanzi perikolużi

16 09

sustanzi ta' ossidizzar

16 09 01 *

permanganati, pereżempju permanganat tal-potassju

16 09 02 *

kromati, pereżempju l-kromat tal-potassju, jew id-dikromat tal-potassju jew tas-sodju

16 09 03 *

perossidi, pereżempju l-perossidu tal-idroġenu

16 09 04 *

sustanzi li jikkawżaw l-ossidazzjoni, mhux speċifikati mod ieħor

16 10

skart ta' likwidi milwiema destinati għat-trattament lil hinn mis-sit

16 10 01 *

skart likwidu milwiem li fih sustanzi perikolużi

16 10 02

skart likwidu milwiem għajr għal dak imsemmi f'16 10 01

16 10 03 *

konċentrati milwiema li fihom sustanzi perikolużi

16 10 04

konċentrati milwiema għajr għal dawk imsemmija f'16 10 03

16 11

skart ta' materjal refrattarju u tal-kisi

16 11 01 *

materjal refrattarju u tal-kisi bbażat fuq il-karbonju minn proċessi metallurġiċi li fihom sustanzi perikolużi

16 11 02

materjal refrattarju u tal-kisi bbażat fuq il-karbonju minn proċessi metallurġiċi għajr għal dawk imsemmija f'16 11 01

16 11 03 *

materjal ieħor refrattarju u tal-kisi minn proċessi metallurġiċi li fihom sustanzi perikolużi

16 11 04

materjal ieħor refrattarju u tal-kisi minn proċessi metallurġiċi għajr għal dak imsemmi f'16 11 03

16 11 05 *

materjal ieħor refrattarju u tal-kisi minn proċessi metallurġiċi li fihom sustanzi perikolużi

16 11 06

materjal refrattarju u tal-kisi minn proċessi mhux metallurġiċi, għajr għal dak imsemmi f'16 11 05

17

SKART MILL-KOSTRUZZJONI U T-TWAQQIGĦ (INKLUŻA L-ĦAMRIJA MĦAFFRA MINN SITI IKKONTAMINATI)

17 01

konkos, briks, madum u ċeramiki

17 01 01

Konkrit

17 01 02

Briks

17 01 03

madum u ċeramika

17 01 06 *

taħlitiet ta', jew frazzjonijiet separati ta', konkrit, briks, madum u ċeramika li fihom sustanzi perikolużi

17 01 07

taħlitiet ta' konkrit, briks, madum u ċeramika għajr għal dawk imsemmija f'17 01 06

17 02

injam, ħġieġ u plastik

17 02 01

Injam

17 02 02

Ħġieġ

17 02 03

Plastik

17 02 04 *

ħġieġ, plastik u injam li fihom jew li huma kkontaminati b'sustanzi perikolużi

17 03

taħlitiet bituminużi, qatran u prodotti bil-qatran

17 03 01 *

taħlitiet bituminużi li fihom il-qatran tal-faħam

17 03 02

taħlitiet bituminużi għajr għal dawk imsemmija f'17 03 01

17 03 03 *

qatran tal-faħam u prodotti li fihom il-qatran

17 04

metalli (li jinkludi il-ligi tagħhom)

17 04 01

ram, bronż, ram isfar

17 04 02

Aluminju

17 04 03

Ċomb

17 04 04

Żingu

17 04 05

ħadid u azzar

17 04 06

Landa

17 04 07

metalli mħallta

17 04 09 *

skart metalliku kkontaminat b'sustanzi perikolużi

17 04 10 *

kejbils li fihom iż-żejt, il-qatran tal-faħam u sustanzi oħra perikolużi

17 04 11

kejbils għajr għal dawk imsemmija f'17 04 10

17 05

ħamrija (inkluż ħamrija mħaffra minn siti kontaminati), ġebel u skart tat-tħammil

17 05 03 *

ħamrija u ġebel li fihom sustanzi perikolużi

17 05 04

ħamrija u ġebel għajr għal dawk imsemmija f'17 05 03

17 05 05 *

skart tat-tħammil li fih sustanzi perikolużi

17 05 06

skart tal-ħama għajr għal dak imsemmi f'17 05 05

17 05 07 *

żrar għall-binarji li fihom sustanzi perikolużi

17 05 08

żrar għall-binarji għajr għal dak imsemmi f'17 05 07

17 06

materjali tal-kostruzzjoni li fihom materjali iżolanti u sustanzi li fihom l-asbestos

17 06 01 *

materjali iżolanti li fihom l-asbestos

17 06 03 *

materjali oħra iżolanti magħmulin minn sustanzi perikolużi jew li fihom sustanzi perikolużi

17 06 04

materjali iżolanti għajr għal dawk imsemmija f'17 06 01 u 17 06 03

17 06 05 *

materjali tal-kostruzzjoni li fihom l-asbestos

17 08

materjal tal-kostruzzjoni bbażati fuq il-ġipsum

17 08 01 *

materjali tal-kostruzzjoni bbażati fuq il-ġipsum u li huma kkontaminati b'sustanzi perikolużi

17 08 02

materjali tal-kostruzzjoni bbażati fuq il-ġipsum għajr għal dawk imsemmija f'17 08 01

17 09

skart ieħor tal-bini u t-twaqqigħ

17 09 01 *

skart tal-bini u t-twaqqigħ li fih il-merkurju

17 09 02 *

skart tal-bini u t-twaqqigħ li fih il-PCB (pereżempju sustanzi li jagħlqu l-ilma li fihom il-PCB, pavimenti abbażi tar-reżina li fihom il-PCB, unitajiet bil-ħġieġ li fihom il-PCB, kapasiters li fihom il-PCB)

17 09 03 *

skart ieħor tal-bini u t-twaqqigħ (inkluż skart imħallat) li fih sustanzi perikolużi

17 09 04

skart imħallat tal-bini u tt-twaqqigħ għajr għal dak imsemmi f'17 09 01 , 17 09 02 u 17 09 03

18

SKART MILL-KURA TAS-SAĦĦA TAL-BNIEDEM JEW TAL-ANNIMALI U/JEW MINN RIĊERKA RELATATA (GĦAJR GĦAL SKART TAL-KĊINA U TA' RISTORANTI LI MA JIRRIŻULTAX MILL-KURA IMMEDJATA TAS-SAĦĦA)

18 01

skart minn kura tat-twelid, dijanjożi, trattament jew prevenzjoni tal-mard fil-bnedmin

18 01 01

oġġetti li jaqtgħu (għajr għal 18 01 03 )

18 01 02

partijiet tal-ġisem u organi inklużi l-boroż tad-demm u d-demm priservat (għajr għal 18 01 03 )

18 01 03 *

skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu huwa suġġett għal rekwiżiti speċjali għall-prevenzjoni tal-mard

18 01 04

skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu mhuwiex suġġett għal rekwiżiti speċjali għall-prevenzjoni tal-mard (pereżempju faxex, forom tal-ġibs, lożor, ħwejjeġ li jintremew, ħrieqi)

18 01 06 *

kimiki magħmulin minn, jew li fihom, sustanzi perikolużi

18 01 07

kimiki għajr għal dawk imsemmija f'18 01 06

18 01 08 *

mediċini ċitotossiċi u ċitostatiċi

18 01 09

mediċini għajr għal dawk imsemmija f'18 01 08

18 01 10 *

skart tal-amalgama mill-kura tas-snien

18 02

skart minn riċerka, dijanjożi, trattament jew prevenzjoni ta' mard li jinvolvi l-annimali

18 02 01

oġġetti li jaqtgħu (ħlief 18 02 02 )

18 02 02 *

skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu huwa soġġett għal rekwiżiti speċjali għall-prevenzjoni tal-mard

18 02 03

skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu mhux soġġett għal rekwiżiti speċjali biex ma jinxteridx il-mard

18 02 05 *

kimiki magħmulin minn, jew li jkun fihom, sustanzi perikolużi

18 02 06

kimiki għajr għal dawk imsemmija f'18 02 05

18 02 07 *

mediċini ċitotossiċi u ċitostatiċi

18 02 08

mediċini għajr għal dawk imsemmija f'18 02 07

19

SKART MINN FAĊILITAJIET TA' ĠESTJONI TAL-ISKART, IMPJANTI GĦAT-TRATTAMENT TA' ILMA MORMI LI MA JKUNUX FIS-SIT U L-PREPARAZZJONI TA' ILMA MAĦSUB GĦALL-KONSUM MILL-BNIEDEM U ILMA GĦALL-UŻU INDUSTRIJALI

19 01

skart mill-inċinerazzjoni jew il-piroliżi

19 01 02

materjali tal-ħadid imneħħija mill-irmied tal-qiegħ

19 01 05 *

ċapep tal-filtru mit-trattament tal-gass

19 01 06 *

skart likwidu milwiem mit-trattament tal-gass u skart ieħor likwidu milwiem

19 01 07 *

skart solidu mit-trattament tal-gass

19 01 10 *

karbonju attivat eżawrit mit-trattament tal-gass mit-tromba taċ-ċumnija

19 01 11 *

irmied tal-qiegħ u gagazza li fihom sustanzi perikolużi

19 01 12

rmied tal-qiegħ u gagazza għajr għal dawk imsemmija f'19 01 11

19 01 13 *

rmied li jtir li fih sustanzi perikolużi

19 01 14

rmied li jtir għajr għal dak imsemmi f'19 01 13

19 01 15 *

trab mill-bojlers li fih sustanzi perikolużi

19 01 16

trab tat-tank għajr għal dak imsemmi f'19 01 15

19 01 17 *

skart mill-piroliżi, li fih sustanzi perikolużi

19 01 18

skart tat-tħassir kimiku kkawżat mis-sħana għajr għal dak imsemmi f'19 01 17

19 01 19

ramel minn saffi fluwidi

19 01 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

19 02

skart minn trattamenti fiżiko/kimiċi ta' skart (inkluż id-dekromatizzazzjoni, id-deċjanurizzazzjoni, in-newtralizzazzjoni)

19 02 03

skart imħallat minn qabel magħmul biss minn skart mhux perikoluż

19 02 04 *

skart imħallat minn qabel li fih mill-inqas skart wieħed perikoluż

19 02 05 *

ħama minn trattament fiżiko/kimiku li fih sustanzi perikolużi

19 02 06

ħama mit-trattamenti fiżiċi/kimiċi għajr għal dak imsemmija f'19 02 05

19 02 07 *

żejt u konċentrati li jifdal mis-separazzjoni

19 02 08 *

skart likwidu kombustibbli li fih sustanzi perikolużi

19 02 09 *

skart solidu kombustibbli li fih sustanzi perikolużi

19 02 10

skart kombustibbli għajr għal dak imsemmi f'19 02 08 u 19 02 09

19 02 11 *

skart ieħor li fih sustanzi perikolużi

19 02 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

19 03

skart stabilizzat/issolidifikat

19 03 04 *

Skart immarkat bħala perikoluż, parzjalment stabilizzat għajr għal 19 03 08

19 03 05

skart stabilizzat għajr għal dak imsemmi f'19 03 04

19 03 06 *

skart immarkat bħala perikoluż, solidifikat

19 03 07

skart solidifikat għajr għal dak imsemmi f'19 03 06

19 03 08 *

merkurju parzjalment stabbilizzat

19 04

skart vitrifikat u skart minn tibdil fi ħġieġ

19 04 01

skart vitrifikat

19 04 02 *

irmied li jtir u skart ieħor mit-trattament tal-gass taċ-ċmieni

19 04 03 *

il-fażi solida mhux vitrifikata

19 04 04

skart likwidu abbażi ta' ilma li jirriżulta minn proċess ta' temprament ta' skart vitrifikat

19 05

skart minn trattament aerobiku tal-iskart solidu

19 05 01

il-frazzjoni mhux ikkompostjata tal-iskart muniċipali u skart simili

19 05 02

il-frazzjoni mhux ikkompostjata ta' skart mill-annimali u l-ħaxix

19 05 03

kompost mhux skont l-ispeċifikazzjoni

19 05 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

19 06

skart mit-trattament anaerobiku tal-iskart

19 06 03

likur mit-trattament anaerobiku tal-iskart muniċipali

19 06 04

diġestat mit-trattament anaerobiku tal-iskart muniċipali

19 06 05

likur mit-trattament anaerobiku tal-iskart mill-annimali u l-ħaxix

19 06 06

diġestat mit-trattament anaerobiku ta' skart tal-annimali u l-ħaxix

19 06 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

19 07

sustanzi mil-lissija tal-miżbla

19 07 02 *

sustanzi mil-lissija tal-miżbla li fihom sustanzi perikolużi

19 07 03

sustanzi mil-lissija tal-miżbla għajr għal dawk imsemmija f'19 07 02

19 08

skart minn impjanti ta' trattament ta' ilma mormi mhux speċifikati b'mod ieħor

19 08 01

Tgħarbil

19 08 02

skart mit-tneħħija tar-ramel

19 08 05

ħama mit-trattament ta' ilma urban mormi

19 08 06 *

reżini tal-bdil tal-joni saturati jew eżawriti

19 08 07 *

likwidi u ħama mir-riġenerazzjoni ta' skambjaturi tal-joni

19 08 08 *

skart minn sistemi tal-membrana li fih il-metalli tqal

19 08 09

taħlita ta' xaħam u żejt mis-separazzjoni ta' żejt/ilma li fiha biss żejt u xaħmijiet alimentari

19 08 10 *

taħlita ta' grass u żejt mis-separazzjoni ta' żejt/ilma għajr għal dawk imsemmija f'19 08 09

19 08 11 *

ħama li fih sustanzi perikolużi mit-trattament bijoloġiku ta' ilma industrijali mormi

19 08 12

ħama mit-trattament bijoloġoku ta' ilma industrijali mormi għajr għal dak imsemmi f'19 08 11

19 08 13 *

ħama li fih sustanzi perikolużi minn trattament ieħor ta' ilma industrijali mormi

19 08 14

ħama minn trattament ieħor ta' skart industrijali tal-ilma għajr għal dak imsemmi f'19 08 13

19 08 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

19 09

skart mill-preparazzjoni tal-ilma intiż għall-konsum mill-bnedmin jew ilma għall-użu industrijali

19 09 01

skart solidu minn filtrazzjoni primarja u tgħarbil

19 09 02

ħama mill-kjarifikazzjoni tal-ilma

19 09 03

ħama mid-dekarbonizzazzjoni

19 09 04

karbonju attivat eżawrit

19 09 05

reżini tal-bdil tal-joni saturati jew eżawriti

19 09 06

soluzzjonijiet u ħama mir-riġenerazzjoni tal-iskambjaturi tal-joni

19 09 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

19 10

skart minn tqattigħ f'biċċiet żgħar ta' skart li fih il-metall

19 10 01

skart tal-ħadid u l-azzar

19 10 02

skart mhux ferruż

19 10 03 *

frazzjoni ħafifa rixa u trab li fih sustanzi perikolużi

19 10 04

frazzjoni ħafifa rixa u trab għajr għal dawk imsemmija f'19 10 03

19 10 05 *

frazzjonijiet oħra li fihom sustanzi perikolużi

19 10 06

frazzjonijiet oħra għajr għal dawk imsemmija f'19 10 05

19 11

skart mir- riġenerazzjoni taż-żejt

19 11 01 *

tafal tal-filtru eżawrit

19 11 02 *

qatran aċiduż

19 11 03 *

skart likwidu milwiem

19 11 04 *

skart mit-tindif tal-karburant bil-bażijiet

19 11 05 *

ħama mit-trattament fis-sit ta' effluwent li fih sustanzi perikolużi

19 11 06

ħama mit-trattament ta' dranaġġ lil hinn mis-sit għajr għal dak imsemmi f'19 11 05

19 11 07 *

skart mit-tindif tal-gass taċ-ċmieni

19 11 99

skart li mhux speċifikat mod ieħor

19 12

skart mit-trattament mekkaniku tal-iskart (pereżempju l-għażla, it-tgħaffiġ, l-ikkumpattar, it-tiswir f'gerbubiet) mhux speċifikati b'mod ieħor

19 12 01

karta u kartun

19 12 02

metall ferruż

19 12 03

metall mhux ferruż

19 12 04

plastik u gomma

19 12 05

Ħġieġ

19 12 06 *

injam li fih sustanzi perikolużi

19 12 07

injam għajr għal dak imsemmi f'19 12 06

19 12 08

Tessuti

19 12 09

minerali (p.eż. ramel, ġebel)

19 12 10

skart kombustibbli (karburant li ġej mill-iskart)

19 12 11 *

skart ieħor (inklużi taħlitiet ta' materjali) mit-trattament mekkaniku ta' skart li fih sustanzi perikolużi

19 12 12

skart ieħor (inklużi taħlitiet ta' materjali) mit-trattament mekkaniku ta' skart għajr għal dak imsemmi f'19 12 11

19 13

skart minn ħamrija u rimedjar tal-ilma ta' taħt l-art

19 13 01 *

skart solidu mir-rimedjar tal-ħamrija li fih sustanzi perikolużi

19 13 02

skart solidu mit-taqlib tal-ħamrija għajr għal dak imsemmi f'19 13 01

19 13 03 *

ħama mir-rimedjar tal-ħamrija li fih sustanzi perikolużi

19 13 04

ħama mir-remedjar tal-ħamrija għajr għal dak imsemmi f'19 13 03

19 13 05 *

ħama mir-rimedjar tal-ilma ta' taħt l-art li fih sustanzi perikolużi

19 13 06

ħama mir-remedjar tal-ilma ta' taħt l-art għajr għal dak imsemmi f'19 13 05

19 13 07 *

skart likwidu milwiem u konċentrati milwiema li jirriżultaw mir-rimedjar tal-ilma ta' taħt l-art li fihom sustanzi perikolużi

19 13 08

skart likwidu milwiem u konċentrati milwiema mir-remedjar tal-ilma ta' taħt l-art għajr għal dawk imsemmija f'19 13 07

20

SKART MUNIĊIPALI (SKART MID-DJAR U SKART SIMILI KUMMERĊJALI, INDUSTRIJALI U ISTITUZZJONALI) INKLUŻI FRAZZJONIJIET MIĠBURA SEPARATAMENT

20 01

frazzjonijiet miġbura separatament (għajr għal 15 01 )

20 01 01

karta u kartun

20 01 02

Ħġieġ

20 01 08

skart bijodegradabbli mill-kċina u l-kantin

20 01 10

Ilbies

20 01 11

Tessuti

20 01 13 *

Solventi

20 01 14 *

Aċidi

20 01 15 *

Alkalini

20 01 17 *

fotokimiki

20 01 19 *

Pestiċidi

20 01 21 *

tubi fluworexxenti u skart ieħor li fih il-merkurju

20 01 23 *

tagħmir mormi li jkun fih il-klorofluworokarbonji

20 01 25

żejt u xaħam alimentari

20 01 26 *

żejt u xaħam għajr għal dawk imsemmija f'20 01 25

20 01 27 *

żebgħa, linka, adeżivi u raża li fihom sustanzi perikolużi

20 01 28

żebgħa, linka, adeżivi u raża għajr għal dawk imsemmija f'20 01 27

20 01 29 *

deterġenti li fihom sustanzi perikolużi

20 01 30

deterġenti għajr għal dawk imsemmija f'20 01 29

20 01 31 *

mediċini ċitotossiċi u ċitostatiċi

20 01 32

mediċini għajr għal dawk imsemmija f'20 01 31

20 01 33 *

batteriji u akkumulaturi inklużi f'16 06 01 , 16 06 02 jew 16 06 03 u batteriji u akkumulaturi mhux magħżula li fihom dawn il-batteriji

20 01 34

batteriji u akkumulaturi għajr għal dawk imsemmija f'20 01 33

20 01 35 *

tagħmir elettriku u elettroniku mormi għajr għal dak imsemmi f'20 01 21 u 20 01 23 li fih komponenti perikolużi (3)

20 01 36

apparat elettriku u elettroniku mormi għajr għal dak imsemmi f'20 01 21 , u 20 01 23 u 20 01 35

20 01 37 *

injam li fih sustanzi perikolużi

20 01 38

injam għajr għal dak imsemmi f'20 01 37

20 01 39

Plastik

20 01 40

Metalli

20 01 41

skart mit-tindif taċ-ċmieni

20 01 99

frazzjonijiet oħra mhux speċifikati mod ieħor

20 02

skart minn ġonna u parks (inkluż skart miċ-ċimiterji)

20 02 01

skart bijodegradabbli

20 02 02

ħamrija u ġebel

20 02 03

skart ieħor li mhux bijodegradabbli

20 03

skart muniċipali ieħor

20 03 01

skart muniċipali mħallat

20 03 02

skart mis-swieq

20 03 03

fdalijiet tat-tindif tat-toroq

20 03 04

ħama tat-tank settiku

20 03 06

skart mit-tindif tad-dranaġġ

20 03 07

skart voluminuż

20 03 99

skart muniċipali mhux speċifikat mod ieħor

(1)   L-iskart immarkat bi stilla jitqies skart perikoluż skont id-Direttiva 2008/98/KE. Meta jiġi identifikat skart fil-lista ta' hawn isfel, huma relevanti s-sezzjonijiet taħt “definizzjonijiet”, “valutazzjoni u klassifikazzjoni” u “lista ta' skart” fl-Anness tad-Deċiżjoni 2000/532/KE.

(2)   Komponenti perikolużi minn apparat elettriku u elettroniku jistgħu jinkludu akkumulaturi u batteriji imsemmija f'16 06 u mmarkati bħala perikolużi; swiċċijiet tal-merkurju, ħġieġ minn tubi ta' raġġi katodiċi u ħġieġ attivat ieħor, eċċ.

(3)   Komponenti perikolużi minn apparat elettriku u elettroniku jistgħu jinkludu akkumulaturi u batteriji msemmija f'16 06 u mmarkati bħala perikolużi; swiċċijiet tal-merkurju, ħġieġ minn tubi ta' raġġi katodiċi u ħġieġ attivat ieħor, eċċ.

▼B

Parti 3

Lista A (Aness II tal-Konvenzjoni ta' Basel) ( 53 )

Y46 Skart miġbur mid-djar residenzjali ( 54 )

Y47 Fdalijiet mill-ħruq ta' skart mid-djar residenzjali sakemm din issir irmied

Lista B (Skart mill-Appendiċi 4, Parti II tad-Deċiżjoni ta' l-OECD ( 55 )

Skart li fih il-metall▼M6

AA010

261900

Ħmieġ tal-metalli, scalings u skart ieħor mill-industrija tal-ħadid u l-azzar (1)

▼B

AA 060

262050

Irmied u fdalijiet tal-vanadju (2)

AA 190

810420

ex 810430

skart tal-manjesju u ruttam li jieħu n-nar, piroforiku jew li jitfa', meta jmiss ma' l-ilma, gassijiet li jieħdu n-nar fi kwantitajiet perikolużi

(1)   Din il-lista tinkludi skart f'forma ta' rmied, fdalijiet, fdalijiet minn metall prezzjuż imdewweb, ħmieġ tal-metalli, fdalijiet oħra, scaling, trab, trab ieħor, tajn oħxon mibdul u magħqud, ħlief jekk xi materjal ikun imniżżel x'imkien ieħor.

(2)   PCB għandhom livell ta' konċentrazzjoni ta' 50 mg/kg jew aktar.

Skart li fih prinċipalment kostitwenti inorganiċi, li jista' jkun fihom metalli u materjali organiċiAB 030

 

Skart minn sistemi mhux ibbażati fuq ċjanur li jitilgħu mit-trattament tal-wiċċ tal-metalli

AB 070

 

Ramel użat f'operazzjonijiet ta' funderija

AB 120

ex 281290

ex 3824

Komposti ta' alidi mhux organiċi, mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor

AB 150

ex 382490

Sulfit ta' kalċju mhux irraffinat u sulfat ta' kalċju li jkun għadda mit-tneħħija tal-kubrit minn tubu tal-gass (FGD)

Skart li fih prinċipalment kostitwenti organiċi, li jista' jkun fihom metalli u materjali inorganiċiAC 060

ex 381900

Fluwidi Idrawliċi

AC 070

ex 381900

Fluwidi tal-Brejkijiet

AC 080

ex 382000

Fluwidi anti-konġelanti

AC 150

 

Chlorofluorocarbonates

AC 160

 

Halons

AC 170

ex 440310

Skart tas-sufra ttratat u ta' l-injam

Skart li jista' jkun fih kostitwenti jew organiċi jew inorganiċiAD 090

ex 382490

Skart mill-produzzjoni, formulazzjoni u użu ta' kimiki reprografiċi u fotografiċi u materjal mhux imniżżel jew inkluż x'imkien ieħor

AD 100

 

Skart minn sistemi mhux ibbażati fuq iċ-ċjanur li jitilgħu minn trattament tal-wiċċ tal-plastik

AD 120

ex 391400

ex 3915

Raża li jbiddlu l-jone

AD 150

 

Materjal organiku li jsir b'mod naturali użat bħala mezz ta' filtru (bħall bio-filtri)

Skart li fih prinċipalment kostitwenti inorganiċi, li jista' jkun fihom metalli u materjali organiċiRB 020

ex 6815

Fibri b'bażi taċ-ċeramika b'karatteristiċi fiżiko kimiċi simili għal dawk ta' l-asbestos

▼M4
ANNESS VIFORMOLA GĦALL-FAĊILITAJIET LI JKUNU APPROVATI MINN QABEL (L-ARTIKOLU 14)

Awtorità kompetenti

Faċilità ta' rkupru

Identifikazzjoni tal-iskart

Perjodu tal-validità

Total tal-kwantità approvata minn qabel

Isem u numru tal-faċilità ta' rkupru

Indirizz

Operazzjoni ta' rkupru

(kodiċi + R)

Teknoloġiji wżati

(Kodiċi)

Minn

Sa

(Tunnellati (Mg))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M9
ANNESS VII

INFORMAZZJONI LI TAKKUMPANJA L-VJEĠĠI TA’ SKART KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 3(2) U (4)

image
ANNESS VIII

LINJI GWIDA DWAR L-IMMANIĠĠJAR AMBJENTALMENT SAN (L-ARTIKOLU 49)

I. Linji gwida u dokumenti ta’ gwida adottati skont il-Konvenzjoni ta’ Basel:

1. Linji Gwida Tekniċi dwar l-Immaniġġjar Ambjentalment San ta’ Skart Bijomediku u tal-Kura tas-Saħħa (Y1; Y3) ( 56 )

2. Linji Gwida Tekniċi dwar l-Immaniġġjar Ambjentalment San ta’ Skart ta’ Batteriji tal-Aċidu taċ-Ċomb (56) 

3. Linji Gwida Tekniċi dwar l-Immaniġġjar Ambjentalment San tal-Iżmantellar Totali jew Parzjali ta’ Bastimenti (56) 

4. Linji Gwida Tekniċi dwar ir-Riċiklaġġ/ir-Reklamazzjoni Ambjentalment San/a ta’ Metalli u ta’ Komposti tal-Metall (R4) ( 57 )

5. Linji Gwida Tekniċi Ġenerali Aġġornati għall-Immaniġġjar Ambjentalment San ta’ Skart li fih Sustanzi Niġġiesa Organiċi Persistenti (Persistent Organic Pollutants -POPs) ( 58 ), li jikkonsisti minnhom, jew li hu kkontaminat bihom

6. Linji Gwida Tekniċi Aġġornati għall-Immaniġġjar Ambjentalment San ta’ Skart li fih Bifenili Poliklorurati (PCBs), Terfenili Poliklorurati (PCTs) jew Bifenili Polibromurati (PBBs), li jikkonsisti minnhom, jew li hu kkontaminat bihom (58) 

7. Linji Gwida Tekniċi għall-Immaniġġjar Ambjentalment San ta’ Skart li fih il-Pestiċidi Aldrin, Klordan, Dieldrin, Endrin, Ettaklor, Eżaklorobenżen (HCB), Mirex jew Tossafen jew minn HCB bħala Kimika Industrijali (58) , li jikkonsisti minnhom, jew li hu kkontaminat bihom

8. Linji Gwida Tekniċi għall-Immaniġġjar Ambjentalment San ta’ Skart li fih 1,1,1-trikloro-2,2-bis (4 klorofenil)etan (DDT) (58) , li jikkonsisti minnu, jew li hu kkontaminat bih

9. Linji Gwida Tekniċi għall-Immaniġġjar Ambjentalment San ta’ Skart li fih is-Sustanzi, Dibenżo-p-diossini poliklorurati (PCDDs), Dibenżofurani poliklorurati (PCDFs), Eżaklorobenżen (HCB) jew Bifenili poliklorurati (PCBs) (58) , Prodotti Mhux Intenzjonalment, jew li jikkonsisti minnhom, jew li hu kkontaminat bihom

10. Linji Gwida Tekniċi għall-Immaniġġjar Ambjentalment San ta’ Tajers Pnewmatiċi Użati u ta’ Skart ( 59 )

11. Linji Gwida Tekniċi għall-Immaniġġjar Ambjentalment San ta’ Skart li jikkonsisti minn Merkurju Elementali u minn Skart li fih il-Merkurju (59)  jew li hu kkontaminat bih (59) 

12. Linji Gwida Tekniċi għall-Ikkoproċessar Ambjentalment San ta’ Skart Perikoluż fil-Fran tas-Siment (59) 

13. Dokument ta’ Gwida dwar l-Immaniġġjar Ambjentalment San ta’ Mowbajls Użati u li ma għadhomx jintużaw (59) 

▼M12

14. Id-Dokument ta' Gwida dwar l-Immaniġġar Ambjentalment San ta' Tagħmir tal-Kompjuter Użat u li ma Għadux Jintuża, it-Taqsimiet 1, 2, 4 u 5 ( 60 )

▼M9

II. Linji Gwida adottati mill-OECD:

Gwida teknika għall-immaniġġjar ambjentalment san ta’ flussi ta’ skart speċifiċi:

▼M12

Kompjuters personali użati u skartati ( 61 )

▼M9

III. Linji Gwida adottati mill-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO):

Linji Gwida dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti ( 62 )

IV. Linji Gwida adottati mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO):

Is-sikurezza u l-protezzjoni tas-saħħa fid-demolizzjoni ta’ bastimenti: linji gwida għall-pajjiżi Asjatiċi u għat-Turkija ( 63 ).

▼B
ANNESS IX

KWESTJONARJU ADDIZZJONALI GĦAR-RAPPORTI MILL-ISTATI MEMBRI SKOND L-ARTIKOLU 51(2)

image

image

image

►(3) M11  

►(3) M11  

►(3) M11  

Tabella 1

INFORMAZZJONI DWAR EĊĊEZZJONIJIET GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PRINĊIPJI TA' PROSSIMITÀ, PRIORITÀ GĦALL-IRKUPRU U AWTO-SUFFIĊJENZA (Artikolu 11(3))

image

Tabella 2

OĠĠEZZJONIJIET GĦAL VJEĠĠI JEW RIMI IPPJANATI (Artikolu 11(1)(g))

image

Tabella 3

OĠĠEZZJONIJIET GĦAL VJEĠĠI JEW IRKUPRU IPPJANATI (Artikolu 12(1)(ċ)

image

Tabella 4

INFORMAZZJONI DWAR DEĊIŻJONIJIET MINN AWTORITAJIET KOMPETENTI LI JOĦORGU PRE-KUNSENSI (ARTIKOLU 14)

image

Tabella 5

INFORMAZZJONI DWAR VJEĠĠI ILLEGALI TA' SKART ( *1 ) (Artikolu 24 u Artikolu 50(1))

image

►(1) M11  

Tabella 6

INFORMAZZJONI DWAR KWALUNKWE UFFIĊĊJI DOGANALI SPEĊIFIĊI NOMINATI MILL-ISTATI MEMBRI GĦAL VJEĠĠI TA' SKART LI JIDĦLU FIL-KOMUNITÀ U LI JOĦORĠU MILL-KOMUNITÀ (Artikolu 55)

image( 1 ) ĠU L 35, 12.2.1992, p. 24.

( 2 ) ĠU L 140, 5.6.2009, p. 114.

( 3 ) Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru 2013 dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti u li jemenda r- Regolament (KE) Nru 1013/2006 u d-Direttiva 2009/16/KE (ĠU L 330, 10.12.2013, p. 1).

( 4 ) ĠU L 377, 31.12.1991, p. 20. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 94/31/KE (ĠU L 168, 2.7.1994, p. 28).

( 5 ) Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

( 6 ) ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 648/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 117, 4.5.2005, p. 13).

( 7 ) ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru. 215/2006 (ĠU L 38, 9.2.2006, p. 11).

( 8 ) ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37. Direttiva kif emendata l-aħħar mill-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-2003.

( 9 ) Direttiva 1999/93/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 1999 dwar kwadru tal-Komunità għall-firem elettroniċi (ĠU L 13, 19.1.2000, p. 12).

( 10 ) ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3. Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/573/KE (ĠU L 203, 28.7.2001, p. 18).

( 11 ) Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (ĠU L 197, 24.7.2012, p. 38).

( 12 ) Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87, tat-23 ta’ Lulju, 1987, dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

( 13 ) ĠU L 365, 31.12.1994, p. 34.

( 14 ) ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91.

( 15 ) ĠU L 309, 27.11.2001, p. 1. Direttiva kif emendata mill-Att ta' Adeżjoni ta' l-2003.

( 16 ) Il-Konvenzjoni ta' Basel dwar il-Kontroll ta’ Movimenti Bejn il-Fruntieri ta' l-Iskart Perikoluż u r-Rimi Tiegħu, it-22 ta' Marzu 1989. Ara www.basel.int.

( 17 ) Id-Deċiżjoni C(2001) 107/FINALI tal-Kunsill ta' l-OECD rigward ir-reviżjoni tad-Deċiżjoni (92) 39/FINALI dwar il-kontroll ta' movimenti bejn il-fruntieri ta' skart iddestinat għal operazzjonijiet ta' rkupru; id-deċiżjoni ta’ qabel hija konsolidazzjoni ta’ testi adottati mill-Kunsill fl-14 ta’ Ġunju 2001 u fit-28 ta’ Frar 2002 (bl-emendi).

Ara http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html

( 18 ) 'Il-barra mill-Komunità Ewropea, jista' jintuża t-terminu “importatur” minflok “destinatarju”.

( 19 ) 'Il-barra mill-Komunità Ewropea, jista' jintuża t-terminu “esportatur” minflok “notifikant”.

( 20 ) F'ċerti pajjiżi terzi li mhumiex pajjiżi membri ta' l-OECD, jista' jintuża t-terminu “negozjant rikonoxxut”, skond id-Deċiżjoni ta' l-OECD.

( 21 ) 'Il-barra mill-Komunità Ewropea, jista' jintuża t-terminu “ġeneratur” minflok “produttur”.

( 22 ) Fil-Komunità Ewropea, id-definizzjoni ta' operazzjoni R1 fil-lista ta' abbrevjazzjonijiet hija differenti minn dik użata fil-Konvenzjoni ta' Basel u fid-Deċiżjoni ta' l-OECD, allura jingħataw iż-żewġ dettalji. Hemm differenzi oħrajn bejn it-terminoloġija użata fil-Komunità Ewropea u dik użata fil-Konvenzjoni ta' Basel u fid-Deċiżjoni ta' l-OECD, li mhumiex fil-lista ta' abbrevjazzjonijiet.

( 23 ) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1418/2007 tad- 29 ta’ Novembru 2007 li jikkonċerna l-esportazzjoni ta’ l-irkupru ta’ ċerti tipi ta’ skart imniżżla fl-Anness III jew IIIA tar-Regolament (KE) ċerti pajjiżi fejn id-Deċiżjoni ta’ l-OECD dwar il-kontroll ta’ movimenti transkonfinali ta’ l-iskart ma tapplikax, (ĠU L 179, 7.7.2007, p. 6).

( 24 ) Ara http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html

( 25 ) Ara http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm.

( 26 ) Fil-Konvenzjoni ta’ Basel, it terminu “stat” jintuża flok “pajjiż”.

( 27 ) 'Il barra mill-Komunità Ewropea, it-termini “esportazzjoni u importazzjoni” jistgħu jintużaw flok “konsenja” u “destinazzjoni”.

( 28 ) Ara partijiet 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 jew 21 u, jekk it-tagħrif addizzjonali u d-dokumentazzjoni ġew mitluba mill-awtoritajiet kompetenti, ara l-punti fil-Parti 3 ta’ l-Anness II ta' dan ir-Regolament li mhumiex koperti minn l-ebda parti.

( 29 ) F'xi pajjiżi terzi, jista' minflok jingħata tagħrif relatat ma' l-awtorità kompetenti għall-konsenja.

( 30 ) Din il-lista toriġina mid-Deċiżjoni ta' l-OECD, Appendiċi 3.

( 31 ) L-Anness IX tal-Konvenzjoni ta' Basel jinsab f'dan ir-Regolament fl-Anness V, Parti 1, Lista B.

( 32 ) “Oġġetti li ma jixterdux” ma jinkludix kwalunkwe skart fil-forma ta' trab, tajn oħxon mibdul, trab ieħor jew oġġetti solidi li jkun fihom skart ta' likwidi perikoluż.

( 33 ) ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.

( 34 ) ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1.

( 35 ) Din il-lista toriġina mid-Deċiżjoni ta' l-OECD, Appendiċi 4.

( 36 ) L-Anness VIII mal-Konvenzjoni ta' Basel huwa mniżżel f'dan ir-Regolament fl-Anness V, Parti I, Lista A. L-Anness II mal-Konvenzjoni ta' Basel fih dawn l-entrati li ġejjin:

Skart Y 46 miġbur mid-djar ħlief jekk ikun ikklasifikat kif jixraq taħt entrata waħda fl-Anness III.

Fdalijiet Y 47 ġejjin minn ħruq ta' skart ta' djar residenzjali.

( 37 ) Ir-riferimenti fil-Listi A u B għall-Annessi I, III u IV jirriferu għal Annessi tal-Konvenzjoni ta' Basel.

( 38 ) L-entrata li tikkorrispondi fil-lista B (B1160) ma tispeċifikax eċċezzjonijiet.

( 39 ) Din l-entrata ma tinkludix ruttami ta' assemblaġġi mill-ġenerazzjoni ta' l-elettriku.

( 40 ) PCB għandhom livell ta' konċentrazzjoni ta' 50 mg/kg jew aktar.

( 41 ) PCBs f'livell ta' konċentrazzjoni ta' 50 mg/kg jew iktar.

( 42 ) Il-livell ta' 50 mg/kg huwa kkunsidrat internazzjonalment bħala livell prattiku għall-iskart kollu. Madankollu, ħafna pajjiżi individwali waqqfu livelli regolatorji aktar baxxi (eż. 20 mg/kg) għal skart speċifiku.

( 43 ) “Li jkun għadda żmienu” tfisser mhux użat fil-perjodu rakkomandat mill-manifattur.

( 44 ) Din l-entrata ma tinkludix injam trattat b'kimiċi li jippreżervaw l-injam.

( 45 ) Għandu jiġi notat li anke meta fil-bidu jkun hemm livell baxx ta' kontaminazzjoni bil-materjali msemmija fl-Anness I, il-proċessi sussegwenti, li jinkludu proċessi ta' riċiklaġġ, jistgħu jirriżultaw fi frazzjonijiet separati li jkun fihom konċentrazzjonijiet miżjuda b'mod sinifikanti ta' dawk il-materjali ta' l-Anness I.

( 46 ) L-istatus ta' l-irmied taż-żingu attwalment qiegħed jiġi eżaminat u teżisti rakkmandazzjoni li saret lill-Kunferenza tal-Ġnus Magħquda Dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD) li l-irmied taż-żinġu ma għandhomx ikunu meqjusa bħala oġġetti perikolużi.

( 47 ) Din l-entrata ma tinkludix ruttam mill-ġenerazzjoni ta' l-elettriku.

( 48 ) Użu mill-ġdid jista' jinkludi tiswija, rinnovament jew titjib, iżda mhux assemblaġġ mill-ġdid maġġur.

( 49 ) F'ċerti pajjiżi dawn il-materjali intiżi għall-użu mill-ġdid dirett mhumiex meqjusa bħala skart.

( 50 ) Il-livell ta' konċentrazzjoni ta' Benzol(a)pyrene ma għandux ikun ta' 50 mg/kg jew aktar.

( 51 ) Huwa mifhum li dan ir-ruttam huwa kompletament polimerizzat.

( 52

( 53 ) Din il-lista tiġi mill-Appendiċi 4, Parti I, tad-deċiżjoni ta' l-OECD

( 54 ) Jekk mhux ikklassifikat b'mod xieraq taħt entrata waħda fl-Anness III.

( 55 ) L-iskart bin-numru AB 130, AC 250, AC 260 u AC 270 ġie imħassar peress li dawn ġew meqjusa, skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18 tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE tal-15 ta' Lulju 1975 dwar l-iskart (ĠU L 194, 25.7.1975, p. 39; Direttiva li ġiet imħassra mid-Direttiva 2006/12/KE), li mhumiex perikolużi u għaldaqstant mhux suġġetti għall-projbizzjoni ta' l-esportazzjoni stabbilita fl-Artikolu 35.

( 56 ) Adottati mis-sitt laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni ta’ Basel dwar il-Kontroll tal-Moviment Transkonfinali ta’ Skart Perikoluż u r-Rimi Tiegħu, mid-9 sat-13 ta’ Diċembru 2002.

( 57 ) Adottati mis-seba’ laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni ta’ Basel dwar il-Kontroll tal-Moviment Transkonfinali ta’ Skart Perikoluż u r-Rimi Tiegħu, mill-25 sad-29 ta’ Ottubru 2004.

( 58 ) Adottati mit-tmien laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni ta’ Basel dwar il-Kontroll tal-Moviment Transkonfinali ta’ Skart Perikoluż u r-Rimi Tiegħu, mis-27 ta’ Novembru sal-1 ta’ Diċembru 2006.

( 59 ) Adottati mill-għaxar laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni ta’ Basel dwar il-Kontroll tal-Moviment Transkonfinali ta’ Skart Perikoluż u r-Rimi Tiegħu, mis-17 sal-21 ta’ Ottubru 2011.

( 60 ) Adottati mill-ħdax-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni ta' Basilea dwar il-Kontroll tal-Movimenti li Jaqsmu l-Fruntieri tal-Iskart ta' Riskju u d-Disponiment Minnhom, it-28 ta' April sal-10 ta' Mejju 2013.

( 61 ) Adottata mill-Kumitat tal-Politika tal-Ambjent tal-OECD fi Frar tal-2003 (id-dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

( 62 ) Riżoluzzjoni A.962 adottata mill-Assemblea tal-IMO fit-23 sessjoni Regolari tagħha, mill-24 ta’ Novembru sal-5 ta’ Diċembru 2003.

( 63 ) Approvati għall-pubblikazzjoni mill-Korp ta’ Governanza tal-ILO fil-289 sessjoni tagħha, mill-11 sas-26 ta’ Marzu 2004.

( *1 ) Informazzjoni dwar każijiet li ngħalqu matul il-perjodu ta' rapportaġġ.

Top