EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R0768-20190414

Consolidated text: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 768/2005 tas-26 ta' April 2005 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2847/93 li jistabbilixxi sistema ta’ kontroll li tapplika għall-Politika Komuni tas-Sajd

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/768/2019-04-14

02005R0768 — MT — 14.04.2019 — 003.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 768/2005

tas-26 ta' April 2005

li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2847/93 li jistabbilixxi sistema ta’ kontroll li tapplika għall-Politika Komuni tas-Sajd

(ĠU L 128, 21.5.2005, p.1)

Imħassar bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

Nru

Paġna

Data

 

Regolament (UE) 2019/473 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2019

L 83

18

25.3.2019

 
L-aħħar test konsolidat qabel ir-revoka huwa disponibbli fuq din il-link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:02005R0768-20161006
Top