EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1862

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/1862 tal-4 ta’ Ottubru 2022 li jistabbilixxi l-listi tal-ismijiet tad-dominju riżervati u mblokkati fil-qafas tad-dominju tal-ogħla livell.eu f’konformità mar-Regolament (UE) 2019/517 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

C/2022/6930

ĠU L 259, 6.10.2022, p. 3–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1862/oj

6.10.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 259/3


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/1862

tal-4 ta’ Ottubru 2022

li jistabbilixxi l-listi tal-ismijiet tad-dominju riżervati u mblokkati fil-qafas tad-dominju tal-ogħla livell.eu f’konformità mar-Regolament (UE) 2019/517 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2019/517 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Marzu 2019 dwar l-implimentazzjoni u l-funzjonament tal-isem ta’ dominju tal-ogħla livell.eu u li jemenda u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 733/2002 u jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 874/2004 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2019/517, l-Istati Membri jistgħu jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-lista tal-ismijiet tad-dominju li ma għandhomx jiġu rreġistrati skont id-dritt nazzjonali tagħhom (“ismijiet imblokkati”), jew li jistgħu jiġu rreġistrati jew riżervati biss fit-tieni livell mill-Istati Membri (“ismijiet riżervati”).

(2)

Peress li r-Regolament (UE) 2019/517 japplika fiż-Żona Ekonomika Ewropea, l-impriżi li jkollhom uffiċċju rreġistrat, amministrazzjoni ċentrali jew post prinċipali tan-negozju fl-Iżlanda, fin-Norveġja u fil-Liechtenstein, l-organizzazzjonijiet stabbiliti fl-Iżlanda, fin-Norveġja u fil-Liechtenstein u r-residenti fl-Iżlanda, fin-Norveġja u fil-Liechtenstein jistgħu jirreġistraw l-ismijiet taħt id-dominju tal-ogħla livell.eu (TLD). Għaldaqstant, il-listi tal-ismijiet li jistgħu jiġu riżervati jew imblokkati mill-Iżlanda, mil-Liechtenstein u min-Norveġja rispettivament jenħtieġ li jiżdiedu mal-listi tal-Istati Membri.

(3)

Il-Kummissjoni rċeviet il-listi tal-ismijiet riżervati u mblokkati mill-Istati Membri u mill-Partijiet Kontraenti għall-Ftehim ŻEE permezz tal-Kumitat tal-Komunikazzjoni stabbilit bid-Direttiva (UE) 2018/1972 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(4)

Issa jenħtieġ li dawk il-listi jiġu adottati.

(5)

Sabiex tiġi żgurata l-kontinwità mal-qafas legali preċedenti (3) u bil-ħsieb li jiġu evitati reġistrazzjonijiet abbużivi u spekulattivi, il-kodiċijiet ISO alpha-2, li huma kodiċijiet b’żewġ ittri li huma rikonoxxuti internazzjonalment biex jiddeżinjaw pajjiżi u territorji, jenħtieġ li ma jintużawx għar-reġistrazzjoni tal-ismijiet tad-dominju direttament taħt id-dominju tal-ogħla livell.eu.

(6)

Il-Kummissjoni kkonsultat lir-Reġistru Ewropew tad-dominji tal-Internet, maħtur bħala r-Reġistru tat-TLD.eu bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1878 (4), biex iwettaq kontrolli tekniċi fir-rigward tar-regoli dwar l-operabbiltà u l-format li jridu jiġu rrispettati, u għamlet il-korrezzjonijiet meħtieġa fil-listi.

(7)

Il-listi preċedenti tal-ismijiet riżervati huma stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 874/2004 (5), kif emendat fl-2005 (6), fl-2009 (7) u fl-2015 (8) u mhux se jibqgħu japplikaw b’effett mit-13 ta’ Ottubru 2022. Għalhekk, jenħtieġ li dan ir-Regolament jibda japplika minn dik id-data.

(8)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat għall-Komunikazzjoni.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-ismijiet elenkati fit-taqsima A tal-Anness għandhom jiġu rreġistrati jew riżervati biss bħala ismijiet tad-dominju tat-tieni livell direttament fil-qafas tad-dominju tal-ogħla livell.eu mill-Istati Membri u mill-Partijiet Kontraenti għall-Ftehim ŻEE indikati fil-lista.

2.   L-ismijiet elenkati fil-parti B tal-Anness ma għandhomx jiġu rreġistrati.

Artikolu 2

Il-kodiċi alpha-2 li jirrappreżentaw lill-pajjiżi u lit-territorji ma għandhomx jintużaw biex jirreġistraw l-ismijiet tad-dominji direttament fil-qafas tad-dominju tal-ogħla livell.eu.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-13 ta’ Ottubru 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Ottubru 2022.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 91, 29.3.2019, p. 25.

(2)  Id-Direttiva (UE) 2018/1972 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2018 li tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (ĠU L 321, 17.12.2018, p. 36).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 733/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ April 2002 dwar l-implimentazzjoni tal-Qasam tal-Ogħla Livell.eu (ĠU L 113, 30.4.2002, p. 1), il-premessi 14 u 19 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 874/2004 tat-28 ta’ April 2004 li jippreskrivi r-regoli tal-politika pubblika li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-funzjonijiet tad-Dominju tal-Ogħla Livell the.eu u l-prinċipji li jirregolaw ir-reġistrazzjoni (ĠU L 162, 30.4.2004, p. 40), l-Artikolu 8.

(4)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1878 tal-25 ta’ Ottubru 2021 dwar id-deżinjazzjoni tar-Reġistru tad-dominju tal-ogħla livell.eu (ĠU L 378, 26.10.2021, p. 22).

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 874/2004 tat-28 ta’ April 2004 li jippreskrivi r-regoli tal-politika pubblika li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-funzjonijiet tad-Dominju tal-Ogħla Livell the.eu u l-prinċipji li jirregolaw ir-reġistrazzjoni (ĠU L 162, 30.4.2004, p. 40).

(6)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1654/2005 tal-10 ta’ Ottubru 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 874/2004 li jippreskrivi r-regoli tal-politika pubblika li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-funzjonijiet tad-Dominju tal-Ogħla Livell.eu u l-prinċipji li jirregolaw ir-reġistrazzjoni, (ĠU L 266, 11.10.2005, p. 35).

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 560/2009 tas-26 ta’ Ġunju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 874/2004 li jippreskrivi r-regoli tal-politika pubblika li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-funzjonijiet tad-Dominju tal-Ogħla Livell.eu u l-prinċipji li jirregolaw ir-reġistrazzjoni, (ĠU L 166, 27.6.2009, p. 3).

(8)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/516 tas-26 ta’ Marzu 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 874/2004 li jippreskrivi r-regoli tal-politika pubblika li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-funzjonijiet tad-Dominju tal-Ogħla Livell.eu u l-prinċipji li jirregolaw ir-reġistrazzjoni (ĠU L 82, 27.3.2015, p. 14).


ANNESS

A.   Lista ta’ ismijiet li jistgħu jiġu rreġistrati jew riżervati, skont il-pajjiż

L-AWSTRIJA

1.

österreich

2.

oesterreich

3.

republik-österreich

4.

republik-oesterreich

5.

afstria

6.

dimokratia-afstria

7.

østrig

8.

republikken-østrig

9.

oestrig

10.

austria

11.

republic-austria

12.

república-austria

13.

autriche

14.

république-autriche

15.

oostenrijk

16.

republiek-oostenrijk

17.

itävalta

18.

itävallan-tasavalta

19.

itaevalta

20.

österrike

21.

oesterrike

22.

republik-österrike

23.

rakousko

24.

republika-rakousko

25.

repubblica-austria

26.

austrija

27.

republika-austrija

28.

respublika-austrija

29.

ausztria

30.

osztrák-köztársaság

31.

republika-austriacka

32.

rakúsko

33.

republika-rakúsko

34.

avstrija

35.

republika-avstrija

36.

awstrija

37.

republika-awstrija

38.

republikösterreich

39.

republikoesterreich

40.

dimokratiaafstria

41.

republikkenøstrig

42.

republicaustria

43.

repúblicaaustria

44.

républiqueautriche

45.

repubblicaaustria

46.

republiekoostenrijk

47.

tasavaltaitävalta

48.

republikösterrike

49.

republikarakousko

50.

republikaaustrija

51.

respublikaaustrija

52.

osztrákköztársaság

53.

republikaaustriacka

54.

republikarakúsko

55.

republikaavstrija

56.

republikaawstrija

57.

aostria

58.

vabariik-aostria

59.

vabariikaostria

60.

δημοκρατία-της-αυστρίας

61.

δημοκρατίατηςαυστρίας

62.

αυστρίας

63.

републикаавстрия

64.

република-австрия

65.

австрия

66.

abfaltersbach

67.

absam

68.

abtenau

69.

achenkirch

70.

achensee

71.

aldrans

72.

alpbach

73.

altlengbach

74.

amlach

75.

ampass

76.

amstetten

77.

angath

78.

angerberg

79.

annaberg-lungötz

80.

anras

81.

arlberg

82.

arzl

83.

arzl-pitztal

84.

aschau

85.

aschau-zillertal

86.

assling

87.

ausserfern

88.

außerfern

89.

ausservillgraten

90.

außervillgraten

91.

axams

92.

bach

93.

gemeinde-bach

94.

bach-in-tirol

95.

baden

96.

bad-haering

97.

bad-häring

98.

badvoeslau

99.

baumkirchen

100.

berndorf-bei-salzburg

101.

berwang

102.

bezirk-imst

103.

bezirk-innsbruck

104.

bezirk-kitzbuehel

105.

bezirk-kitzbühel

106.

bezirk-kufstein

107.

bezirk-landeck

108.

bezirk-lienz

109.

bezirk-reutte

110.

bezirk-schwaz

111.

bhamstetten

112.

bh-amstetten

113.

bhbaden

114.

bh-baden

115.

bhgaenserndorf

116.

bh-gaenserndorf

117.

bhgänserndorf

118.

bh-gänserndorf

119.

bh-gmuend

120.

bh-gmünd

121.

bhhollabrunn

122.

bh-hollabrunn

123.

bhhorn

124.

bh-horn

125.

bhkorneuburg

126.

bh-korneuburg

127.

bhkrems

128.

bh-krems

129.

bhlilienfeld

130.

bh-lilienfeld

131.

bh-melk

132.

bh-mistelbach

133.

bhmödling

134.

bh-mödling

135.

bhmoedling

136.

bh-moedling

137.

bhneunkirchen

138.

bh-neunkirchen

139.

bhsanktpölten

140.

bh-sankt-pölten

141.

bhscheibbs

142.

bh-scheibbs

143.

bhtulln

144.

bh-tulln

145.

bhwaidhofenthaya

146.

bh-waidhofen-thaya

147.

bh-wiener-neustadt

148.

bhzwettl

149.

bh-zwettl

150.

biberwier

151.

bichlbach

152.

birgitz

153.

blumau-neurisshof

154.

böheimkirchen

155.

brand

156.

brandberg

157.

brandenberg

158.

breitenbach

159.

breitenwang

160.

brenner

161.

brixen

162.

brixental

163.

brixen-thale

164.

brixlegg

165.

bruck

166.

bruckleitha

167.

buch

168.

gemeinde-buch

169.

buch-in-tirol

170.

doelsach

171.

dölsach

172.

donau

173.

donauau

174.

donau-au

175.

dorfgastein

176.

ebbs

177.

eben

178.

eben-achensee

179.

ehenbichl

180.

ehrwald

181.

elbigenalp

182.

ellboegen

183.

ellbögen

184.

ellmau

185.

elmen

186.

erl

187.

erpfendorf

188.

faggen

189.

fendels

190.

fieberbrunn

191.

finkenberg

192.

finkenbergtux

193.

finkenberg-tux

194.

fiss

195.

flaurling

196.

fliess

197.

fließ

198.

flirsch

199.

forchach

200.

frankenfels

201.

fritzens

202.

fuegen

203.

fuegenberg

204.

fügen

205.

fügenberg

206.

fulpmes

207.

gaimberg

208.

gallzein

209.

galtuer

210.

galtür

211.

gänserndorf

212.

gemeindeboeheimkirchen

213.

gemeindeböheimkirchen

214.

gemeindegrossarl

215.

gemeindehinterbruehl

216.

gemeindeossiach

217.

gemeinde-sankt-andrä-im-lungau

218.

gemeinde-st-andrä-im-lungau

219.

gemeindezöbern

220.

gemeindezoebern

221.

gerlos

222.

gerlosberg

223.

glinzendorf

224.

gmünd

225.

gmuend

226.

gnadenwald

227.

goetzens

228.

going

229.

gemeinde-going

230.

going-am-wilden-kaiser

231.

götzens

232.

graen

233.

gramais

234.

grän

235.

gries

236.

gries-brenner

237.

gries-sellrain

238.

grins

239.

grinzens

240.

grossarl

241.

haeselgehr

242.

haiming

243.

hainfeld

244.

hainzenberg

245.

hall

246.

hall-wattens

247.

häselgehr

248.

hatting

249.

heinfels

250.

heiterwang

251.

hinterbruehl

252.

hinterhornbach

253.

hintertux

254.

hippach

255.

hochfilzen

256.

hochfuegen

257.

hochfügen

258.

hochgurgl

259.

hochpustertal

260.

hoefen

261.

höfen

262.

hollabrunn

263.

holzgau

264.

hopfgarten

265.

hopfgarten-brixental

266.

hopfgarten-defreggen

267.

horn

268.

huben

269.

imst

270.

imsterberg

271.

imst-gurgltal

272.

industrieviertel

273.

innervillgraten

274.

innsbruck

275.

inzing

276.

ischgl

277.

ischgl-paznaun

278.

iselsberg

279.

iselsberg-stronach

280.

iseltal

281.

itter

282.

jenbach

283.

jerzens

284.

jochberg

285.

jungholz

286.

kaisers

287.

kals

288.

kaltenbach

289.

kaltenleutgeben

290.

kappl

291.

karres

292.

karroesten

293.

karrösten

294.

kartitsch

295.

kaumberg

296.

kaunerberg

297.

auns

298.

kematen

299.

kirchberg

300.

kirchbichl

301.

kirchdorf

302.

kitzbuhel

303.

kitzbühel

304.

koessen

305.

koestendorf

306.

kolsass

307.

kolsassberg

308.

korneuburg

309.

kössen

310.

köstendorf

311.

kramsach

312.

krems

313.

krumpendorf

314.

krumpendorf-woerther-see

315.

kuehtai

316.

kufstein

317.

kühtai

318.

kundl

319.

ladis

320.

laengenfeld

321.

landeck

322.

landesregierung-niederösterreich

323.

land-niederosterreich

324.

land-niederösterreich

325.

land-noe

326.

landesregierungnö

327.

landesregierung-nö

328.

land-no

329.

landnö

330.

land-nö

331.

landtag-noe

332.

landtirol

333.

land-tirol

334.

leiben

335.

lilienfeld

336.

magistrat-innsbruck

337.

mariadreieichen

338.

mariastein

339.

marktgemeindeabtenau

340.

marktgemeindeboeheimkirchen

341.

marktgemeindeböheimkirchen

342.

marktgemeindehinterbruehl

343.

matrei

344.

matrei-brenner

345.

matrei-osttirol

346.

maurach

347.

mayrhofen

348.

mayrhofen-hippach

349.

melk

350.

mieders

351.

mieming

352.

mils

353.

mils-hall

354.

mils-imst

355.

mistelbach

356.

mödling

357.

moedling

358.

moertersdorf

359.

moesern

360.

mold

361.

mörtersdorf

362.

mösern

363.

mostviertel

364.

mötz

365.

mühlbachl

366.

münster

367.

musau

368.

mutters

369.

namlos

370.

nassereith

371.

nationalparkdonauau

372.

nationalpark-donau-au

373.

nationalparkthayatal

374.

nationalpark-thaya-tal

375.

natters

376.

nauders

377.

navis

378.

nesselwaengle

379.

nesselwängle

380.

neunkirchen

381.

neustift

382.

niederndorf

383.

niederndorferberg

384.

niederosterreich

385.

niederoesterreich

386.

niederösterreich

387.

niederthai

388.

nikolsdorf

389.

noe

390.

nussdorf-debant

391.

nußdorf-debant

392.

obergurgl

393.

obergurgl-hochgurgl

394.

oberhofen

395.

oberlienz

396.

obernberg

397.

obernberg-brenner

398.

oberndorf

399.

oberperfuss

400.

obertilliach

401.

obervellach

402.

obsteig

403.

ochsengarten

404.

oetz

405.

osttirol

406.

ötz

407.

patsch

408.

pernersdorf

409.

pertisau

410.

pettnau

411.

pettneu

412.

pfaffenhofen

413.

pfafflar

414.

pflach

415.

pfons

416.

pfunds

417.

pians

418.

pill

419.

pillersee

420.

pinswang

421.

polling

422.

praegraten

423.

prägraten

424.

prutz

425.

puchbeihallein

426.

pyhra

427.

radfeld

428.

ramsau

429.

ranggen

430.

rastenfeld

431.

rattenberg

432.

reith

433.

reith-alpbachtal

434.

reith-kitzbuehel

435.

seefeld

436.

rettenschoess

437.

rettenschöss

438.

reutte

439.

ried

440.

ried-oberinntal

441.

ried-zillertal

442.

rietz

443.

rinn

444.

rofan

445.

rohrberg

446.

roppen

447.

rosenburg

448.

rosenburg-mold

449.

rum

450.

saalbach-hinterglemm

451.

sankt-andrä-im-lungau

452.

sanktpoelten

453.

sankt-poelten

454.

sanktpölten

455.

sankt-pölten

456.

sautens

457.

scheibbs

458.

sieghartskirchen

459.

sigmundsherberg

460.

stadtinnsbruck

461.

stadt-innsbruck

462.

stallegg

463.

st-andrae-lungau

464.

st-andrä-im-lungau

465.

strasswalchen

466.

thayaauen

467.

thaya-auen

468.

thayatal

469.

thaya-tal

470.

thomatal

471.

tirol

472.

tulln

473.

tullnerfeld

474.

tyrol

475.

wachau

476.

waidhofen-thaya

477.

waldviertel

478.

weinviertel

479.

wieneralpen

480.

wienerneustadt

481.

wiener-neustadt

482.

wienerwald

483.

wilfersdorf

484.

zaingrub

485.

zöbern

486.

zoebern

487.

zwettl

IL-BELĠJU

1.

belgie

2.

belgië

3.

belgique

4.

belgien

5.

belgium

6.

bélgica

7.

belgica

8.

belgio

9.

belgia

10.

belgija

11.

vlaanderen

12.

wallonie

13.

wallonië

14.

brussel

15.

vlaamse-gemeenschap

16.

franse-gemeenschap

17.

duitstalige-gemeenschap

18.

vlaams-gewest

19.

waals-gewest

20.

brussels-hoofdstedelijk-gewest

21.

flandre

22.

bruxelles

23.

communauté-flamande

24.

communaute-flamande

25.

communauté-française

26.

communaute-francaise

27.

communaute-germanophone

28.

communauté-germanophone

29.

région-flamande

30.

region-flamande

31.

région-wallonne

32.

region-wallonne

33.

région-de-bruxelles-capitale

34.

region-de-bruxelles-capitale

35.

flandern

36.

wallonien

37.

bruessel

38.

brüssel

39.

flaemische-gemeinschaft

40.

flämische-gemeinschaft

41.

franzoesische-gemeinschaft

42.

französische-gemeinschaft

43.

deutschsprachige-gemeinschaft

44.

flaemische-region

45.

flämische-region

46.

wallonische-region

47.

region-bruessel-hauptstadt

48.

region-brüssel-hauptstadt

49.

flanders

50.

wallonia

51.

brussels

52.

flemish-community

53.

french-community

54.

german-speaking-community

55.

flemish-region

56.

walloon-region

57.

brussels-capital-region

58.

flandes

59.

valonia

60.

bruselas

61.

comunidad-flamenca

62.

comunidad-francesa

63.

comunidad-germanófona

64.

comunidad-germanofona

65.

region-flamenca

66.

región-flamenca

67.

region-valona

68.

región-valona

69.

region-de-bruselas-capital

70.

región-de-bruselas-capital

71.

fiandre

72.

vallonia

73.

communita-fiamminga

74.

communità-fiamminga

75.

communita-francese

76.

communità-francese

77.

communita-di-lingua-tedesca

78.

communità-di-lingua-tedesca

79.

regione-fiamminga

80.

regione-vallona

81.

regione-di-bruxelles-capitale

82.

flandres

83.

bruxelas

84.

comunidade-flamenga

85.

comunidade-francofona

86.

comunidade-germanofona

87.

regiao-flamenga

88.

região-flamenga

89.

regiao-vala

90.

região-vala

91.

regiao-de-bruxelas-capital

92.

região-de-bruxelas-capital

93.

vallonien

94.

bryssel

95.

flamlaendskt-spraakomraade

96.

fransktalande-spraakomraade

97.

tysktalande-spraakomraade

98.

flamlaendska-regionen

99.

vallonska-regionen

100.

bryssel-huvustad

101.

det-flamske-sprogsamfund

102.

det-franske-sprogsamfund

103.

det-tysktalende-sprogsamfund

104.

den-flamske-region

105.

den-vallonske-region

106.

regionen-bruxelles-hovedstadsomraadet

107.

flanderi

108.

flaaminkielinen-yhteiso

109.

ranskankielinen-yhteiso

110.

saksankielinen-yhteiso

111.

flanderin-alue

112.

vallonian-alue

113.

brysselin-alue

114.

flandry

115.

valonsko

116.

brusel

117.

vlamske-spolecenstvi

118.

francouzske-spolecenstvi

119.

germanofonni-spolecenstvi

120.

vlamsky-region

121.

valonsky-region

122.

region-brusel

123.

flandrija

124.

valonija

125.

bruselj

126.

flamska-skupnost

127.

frankofonska-skupnost

128.

germanofonska-skupnost

129.

flamska-regija

130.

valonska-regija

131.

regija-bruselj

IL-BULGARIJA

1.

българия

2.

bulgaria

3.

bulharsko

4.

bulgarien

5.

bulgaaria

6.

βουλγαρία

7.

bulgarie

8.

bulgarija

9.

bulgarije

10.

bolgarija

11.

bugarska

12.

republicofbulgaria

13.

the-republic-of-bulgaria

14.

republic-of-bulgaria

15.

republicbulgaria

16.

republic-bulgaria

17.

repubblicadibulgaria

18.

repubblica-di-bulgaria

19.

repubblicabulgaria

20.

repubblica-bulgaria

21.

republikbulgarien

22.

republik-bulgarien

23.

bulgaariavabariik

24.

bulgaaria-vabariik

25.

δημοκρατιατησβουλγαριας

26.

δημοκρατια-της-βουλγαριας

27.

republiekbulgarije

28.

republiek-bulgarije

29.

republikabolgarija

30.

republika-bolgarija

31.

republikabulgaria

32.

republika-bulgaria

33.

bulharskarepublica

34.

bulharska-republica

35.

republiquebulgarie

36.

republique-bulgarie

37.

republicabulgarija

38.

republica-bulgārija

39.

repúblikabulgária

40.

repúblika-bulgária

41.

repúblicabulgaria

42.

república-bulgaria

43.

bulgarja

44.

bălgarija

45.

bulgariantasavalta

46.

bulgarian-tasavalta

47.

republikenbulgarien

48.

republiken-bulgarien

49.

repulicabulgaria

50.

repulica-bulgaria

51.

köztársaságbulgária

52.

köztársaság-bulgária

53.

republikabugarska

54.

republika-bugarska

55.

албена

56.

арбанаси

57.

банкя

58.

боженци

59.

боровец

60.

бояна

61.

горнабаня

62.

добринище

63.

етъра

64.

златнипясъци

65.

мадара

66.

мелник

67.

нареченскибани

68.

огняново

69.

пампорово

70.

светивлас

71.

свещари

72.

слънчевбряг

73.

широкалъка

74.

albena

75.

arbanasi

76.

bankya

77.

bozhentsi

78.

borovets

79.

boyana

80.

gornabanya

81.

dobrinishte

82.

etara

83.

zlatnipyasatsi

84.

madara

85.

melnik

86.

narechenskibani

87.

ognyanovo

88.

pamporovo

89.

svetivlas

90.

sveshtari

91.

slanchevbryag

92.

shirokalaka

93.

republica-bulgaria

94.

republicabulgaria

IL-KROAZJA

1.

croatia

2.

kroatia

3.

kroatien

4.

croazia

5.

croacia

6.

croatie

7.

horvatorszag

8.

horvatorszag

9.

kroatie

10.

kroatie

11.

chorwacja

12.

κροατια

13.

chorvatsko

14.

charvatsko

15.

horvaatia

16.

kroaatia

17.

croacia

18.

horvatija

19.

horvatija

20.

kroatija

21.

kroazja

22.

chorvatsko

23.

chrovatsko

24.

hrvaska

25.

hrvatska

26.

republikahrvatska

27.

republicofcroatia

28.

republika-hrvatska

29.

republic-of-croatia

30.

vladarh

31.

vladarepublikehrvatske

32.

governmentofcroatia

33.

zagreb

34.

vukovar

35.

vinkovci

36.

osijek

37.

sisak

38.

bjelovar

39.

varazdin

40.

karlovac

41.

rijeka

42.

pula

43.

zadar

44.

split

45.

sibenik

46.

dubrovnik

47.

cres

48.

krk

49.

brac

50.

hvar

51.

pag

52.

korcula

53.

dugiotok

54.

mljet

55.

vis

56.

rab

57.

peljesac

58.

istra

59.

jadranskomore

60.

dalmatia

61.

dalmacija

62.

slavonija

63.

lika

64.

gorskikotar

65.

brijuni

66.

kornati

67.

krka

68.

paklenica

69.

plitvickajezera

70.

risnjak

71.

sjevernivelebit

72.

dinara

73.

kopackirit

74.

lonjskopolje

75.

medvednica

76.

papuk

77.

telascica

78.

velebit

79.

vranskojezero

80.

ucka

81.

zumberak

82.

lastovskootocje

ĊIPRU

1.

cypern

2.

cyprus

3.

kypros

4.

chypre

5.

zypern

6.

κυπρος

7.

cipro

8.

chipre

9.

anchipír

10.

kypr

11.

küpros

12.

ciprus

13.

kipras

14.

kipra

15.

ćipru

16.

cypr

17.

čiper

18.

kibris

19.

republikkencypern

20.

republiekcyprus

21.

republicofcyprus

22.

kyproksentasavalta

23.

republiquedechypre

24.

republikzypern

25.

κυπριακηδημοκρατια

26.

repubblicadicipro

27.

republicadechipre

28.

cypernsrepublik

29.

poblachtnacipíre

30.

kyperskarepublika

31.

küprosevabariik

32.

ciprusiköztàrsasàg

33.

kiprorespublika

34.

kiprasrepublika

35.

republikataćipru

36.

republikacypryjska

37.

republikaciper

38.

cyperskarepublika

39.

kibriscumhuriyeti

40.

ağirdağ

41.

ağridaki

42.

așelya

43.

așeritu

44.

așșa

45.

aybifan-dağ

46.

ayinikola-lefkoșa-solya

47.

ayirini-lefkoșa

48.

aykuruș-girne

49.

aymarina-șillura

50.

aynikola-mağusa

51.

aytotoro-mağusa

52.

ayvarvara-lefkoșa

53.

ayvavaçinya

54.

ayyanni-lefkoșa-malunda

55.

ayyorgi-lefkoșa-solya

56.

ayyorgi-mağusa-spathariko

57.

baf-kazasi

58.

çatoz

59.

elya-girne

60.

engomi-lefkoșa

61.

engomi-mağusa

62.

eurokibris

63.

euro-kibns

64.

geçitkale

65.

girne-kazasi

66.

göneyli

67.

goșși

68.

kalavaç

69.

kaloğreya

70.

kalohoryo-dağ

71.

kalohoryo-lefkoșa-solya

72.

karpașa

73.

koççina

74.

koççinotrimitya

75.

kömürcü

76.

kördemen

77.

korneç

78.

kukla-mağusa

79.

kutsoventi

80.

laçça

81.

larnaka-kazasi

82.

lefkoșa

83.

lefkoșa-kazasi

84.

lemesos-kazasi

85.

lemesosșarapköyleri

86.

lemesos-șarapköyleri

87.

leymosun-kazasi

88.

livadya-lefkoșa

89.

livadya-mağusa

90.

mağusa

91.

mağusa-kazasi

92.

mandres-lefkoșa

93.

mandres-mağusta

94.

melușa

95.

milya-baf

96.

monağri

97.

monağrulli

98.

mormenekșe

99.

neyohoryo-lefkoșa

100.

ortaköy

101.

palehor-dağ

102.

panağra

103.

pareklișa

104.

patriç

105.

peristerona-lefkoșa

106.

peristerona-mağusa

107.

pirga-mağusa

108.

prastyo-lefkoșa

109.

prastyo-mağusa

110.

șehirselağaçlandirma

111.

șillura

112.

sotira-mağusa

113.

süsköy

114.

trahoni-lefkoșa

115.

trașipeyula

116.

tremeșe

117.

trușa

118.

varișa

119.

vavaçinya

120.

vreçça

121.

vroyișa

122.

yenağra

123.

yeniceköy

124.

yeroșibu

125.

αβδελλερό

126.

αγγαστίνα

127.

αγγλισίδες

128.

αγγολέμι

129.

αγιά

130.

αγία-άννα

131.

αγία-βαρβάρα-λευκωσίας

132.

αγία-βαρβάρα-πάφου

133.

αγία-ειρήνη-κερύνειας

134.

αγία-ειρήνη-λευκωσίας

135.

αγία-μαρίνα-κελοκεδάρων

136.

αγία-μαρίνα-ξυλιάτου

137.

αγία-μαρίνα-σκυλλούρας

138.

αγία-μαρίνα-χρυσοχούς

139.

αγία-μαρινούδα

140.

αγία-νάπα

141.

αγία-τριάς

142.

άγιο-ανδρονικούδι

143.

άγιο-γεωργούδι

144.

άγιοι-βαβατσινιάς

145.

άγιοι-ηλιόφωτοι

146.

άγιοι-τριμιθιάς

147.

άγιος-αθανάσιος

148.

άγιος-αμβρόσιος-κερύνειας

149.

άγιος-αμβρόσιος-λεμεσού

150.

άγιος-ανδρόνικος-καρπασίας

151.

άγιος-ανδρόνικος-τρικώμου

152.

άγιος-βασίλειος

153.

άγιος-γεώργιος-αμμοχώστου

154.

άγιος-γεώργιος-καυκάλλου

155.

άγιος-γεώργιος-κερύνειας

156.

άγιος-γεώργιος-λεμεσού

157.

άγιος-γεώργιοςλευκωσίας-σολέας

158.

άγιος-γεώργιος-πάφου

159.

άγιος-δημητριανός

160.

άγιος-δημήτριος

161.

άγιος-δομέτιος

162.

άγιος-επίκτητος

163.

άγιος-επιφάνιος-ορεινής

164.

άγιος-επιφάνιος-σολέας

165.

άγιος-ερμόλαος

166.

άγιος-ευστάθιος

167.

άγιος-ηλίας

168.

άγιος-θεόδωρος-αμμοχώστου

169.

άγιος-θεόδωρος-λάρνακας

170.

άγιος-θεόδωρος-λεμεσού

171.

άγιος-θεόδωρος-σολέας

172.

άγιος-θεόδωρος-τιλλιρίας

173.

άγιος-θεράπων

174.

άγιος-θωμάς

175.

άγιος-ιάκωβος

176.

άγιος-ισίδωρος

177.

άγιος-ιωάννης-λεμεσού

178.

άγιος-ιωάννης-μαλούντας-λευκωσίας

179.

άγιος-ιωάννης-πάφου

180.

άγιος-ιωάννης-σελέμανη

181.

άγιος-κωνσταντίνος

182.

άγιος-μάμας

183.

άγιος-μερκούριος

184.

άγιος-νικόλαος-αμμοχώστου

185.

άγιος-νικόλαος-λευκωσίας-σολέας

186.

άγιος-νικόλαος-πάφου

187.

άγιος-παύλος

188.

άγιος-σέργιος

189.

άγιος-συμεών

190.

άγιος-σωζόμενος

191.

άγιος-τύχων

192.

άγιος-χαρίτων

193.

αγίρδα

194.

αγλαγγιά

195.

αγλαντζιά

196.

αγριδάκι

197.

αγρίδια

198.

αγροκηπιά

199.

αγρός

200.

αθηένου

201.

αθιένου

202.

αθρακός

203.

αιγιαλούσα

204.

ακάκι

205.

ακανθού

206.

ακαπνού

207.

ακουρσός

208.

ακρούντα

209.

ακρωτήρι

210.

αλαμινός

211.

αλάμπρα

212.

άλασσα

213.

αλεθρικό

214.

αλέκτορα

215.

αλεύγα

216.

αληθινού

217.

αλόδα

218.

άλωνα

219.

αμαργέτη

220.

αμίαντος

221.

αμμαδιές

222.

αμμόχωστος

223.

αμπελικού

224.

αναβαργός

225.

ανάγεια

226.

αναδιού

227.

αναλιόντας

228.

αναρή

229.

αναρίτα

230.

αναφωτίδα

231.

ανδρολίκου

232.

ανώγυρα

233.

αξύλου

234.

απεσιά

235.

απλάντα

236.

απλίκι

237.

αραδίππου

238.

αρακαπάς

239.

αργάκα

240.

αργάκι

241.

άρδανα

242.

αρεδιού

243.

αρμενοχώρι

244.

αρμίνου

245.

άρμου

246.

αρναδί

247.

άρσος-λάρνακας

248.

άρσος-λεμεσού

249.

αρτέμι

250.

ασγάτα

251.

ασκάς

252.

άσκεια

253.

ασπρογιά

254.

άσσεια

255.

αστρομερίτης

256.

ασώματος-κερύνειας

257.

ασώματος-λεμεσού

258.

αυγολίδα

259.

αυγόρου

260.

αυδήμου

261.

αυλώνα

262.

αφαμης

263.

αφάμης

264.

αφάντεια-ορνίθι

265.

αχέλεια

266.

αχερίτου

267.

άχνα

268.

αψιού

269.

βαβατσινιά

270.

βάβλα

271.

βαβυλάς

272.

βαρίσεια

273.

βαρώσι

274.

βάσα-κελλακίου

275.

βάσα-κοιλανίου

276.

βασίλεια

277.

βασίλι

278.

βατιλή

279.

βίκλα

280.

βιτσάδα

281.

βκύπρος

282.

βοθύλακας

283.

βοκολίδα

284.

βορόκληνη

285.

βουνί

286.

βουνιπαναγιας

287.

βουνίπαναγιάς

288.

βουνιπαναγιας-αμπελιτης

289.

βουνιπαναγιάς-αμπελίτης

290.

βουνό

291.

βρέτσια

292.

βυζακιά

293.

βώνη

294.

γαϊδουράς

295.

γαλάτα

296.

γαλαταριά

297.

γαλάτεια

298.

γαληνή

299.

γαληνόπορνη

300.

γαστριά

301.

γέναγρα

302.

γερακιές

303.

γεράνι

304.

γεράσα

305.

γέρι

306.

γερμασόγεια

307.

γεροβάσα

308.

γερόλακκος

309.

γεροσκήπου

310.

γιαλιά

311.

γιόλου

312.

γουδί

313.

γούρρη

314.

γούφες

315.

γύψου

316.

δάλι

317.

δαυλός

318.

δεκέλεια

319.

δελίκηπος

320.

δένεια

321.

δερύνεια

322.

δημοκρατίατηςκύπρου

323.

δημοκρατία-της-κύπρου

324.

διερώνα

325.

διόριος

326.

δράπεια

327.

δρομολαξιά

328.

δρούσεια

329.

δρύμου

330.

δύμες

331.

δύο-ποταμοί

332.

δωρά

333.

δωρός

334.

έγκωμη-αμμοχώστου

335.

έγκωμη-λευκωσίας

336.

ελεδιό

337.

ελιά-κερύνειας

338.

ελιά-λευκωσίας

339.

έμπα

340.

ενωμένηκυπριακήδημοκρατία

341.

ενωμένη-κυπριακή-δημοκρατία

342.

έξω-μετόχι

343.

επαρχία-αμμοχώστου

344.

επαρχία-κερύνειας

345.

επαρχία-λάρνακας

346.

επαρχία-λεμεσού

347.

επαρχία-λευκωσίας

348.

επαρχία-πάφου

349.

επισκοπειό

350.

επισκοπή-λεμεσού

351.

επισκοπή-πάφου

352.

επιχό

353.

επταγώνεια

354.

επτακώμη

355.

εργάτες

356.

ερήμη

357.

ευρέτου

358.

ευρύχου

359.

ζαχαριά

360.

ζύγι

361.

ζωοπηγή

362.

θελέτρα

363.

θέρμεια

364.

θρινιά

365.

ίνεια

366.

καζάφανι

367.

καζιβερά

368.

κάθικας

369.

κακοπετριά

370.

καλαβασός

371.

καλιάνα

372.

καλλέπεια

373.

καλογραία

374.

καλοπαναγιώτης

375.

καλό-χωριό-καπούτη

376.

καλό-χωριό-λάρνακας

377.

καλό-χωριό-λεμεσού

378.

καλό-χωριό-λευκωσίας-σολέας

379.

καλό-χωριό-ορεινής

380.

καλοψίδα

381.

καλυβάκια

382.

καμινάρια

383.

καμπί

384.

καμπιά

385.

κάμπος

386.

καμπυλή

387.

κανλί

388.

καννάβια

389.

κανναβιού

390.

καντού

391.

καπέδες

392.

καπηλειό

393.

καραβάς

394.

καραβοστάσι

395.

καράκουμι

396.

καραμούλληδες

397.

κάρμι

398.

καρπάσεια

399.

καταλιόντας

400.

κατύδατα

401.

κάτω-ακουρδαλειά

402.

κάτω-αρόδες

403.

κάτω-δευτερά

404.

κάτω-δίκωμο

405.

κάτω-δρύς

406.

κάτω-ζώδεια

407.

κάτω-κιβίδες

408.

κατωκοπιά

409.

κάτω-κουτραφάς

410.

κάτω-λεύκαρα

411.

κάτω-μονή

412.

κάτω-μύλος

413.

κάτω-πλάτρες

414.

κάτω-πολεμίδια

415.

κάτω-πύργος

416.

κέδαρες

417.

κελλάκι

418.

κελλιά

419.

κελοκέδαρα

420.

κερύνεια

421.

κιάδος

422.

κιβισίλι

423.

κιδάσι

424.

κιόμουρτζου

425.

κιόνελι

426.

κιός

427.

κισσόνεργα

428.

κισσούσα

429.

κίτι

430.

κλαυδιά

431.

κλεπίνη

432.

κλήρου

433.

κλιματολογία

434.

κλωνάρι

435.

κνώδαρα

436.

κοιλάνεμος

437.

κοιλάνι

438.

κοίλη

439.

κοιλίνεια

440.

κόκκινα

441.

κοκκινοτριμιθιά

442.

κολόσσι

443.

κονιά

444.

κοντέα

445.

κοντεμένος

446.

κοράκου

447.

κορμακίτης

448.

κορνοκήπος

449.

κόρνος

450.

κορόβεια

451.

κορφή

452.

κόση

453.

κοτσιάτης

454.

κουκά

455.

κούκλια-αμμοχώστου

456.

κούκλια-πάφου

457.

κούρδακα

458.

κουρού-μοναστήρι

459.

κουτσοβέντης

460.

κοφίνου

461.

κρασοχωρια

462.

κρασοχώρια

463.

κρασοχωριαλεμεσου

464.

κρασοχωρια-λεμεσου

465.

κρασοχώριαλεμεσού

466.

κρασοχώρια-λεμεσού

467.

κρηνί

468.

κρίδεια

469.

κρίτου-μαρόττου

470.

κρίτου-τέρα

471.

κυβέρνησητηςκύπρου

472.

κυβέρνηση-της-κύπρου

473.

κυθρέα

474.

κυνούσα

475.

κυπερούντα

476.

κυπριακήκυβέρνηση

477.

κυπριακή-κυβέρνηση

478.

κυπριακο

479.

κυπριακό

480.

κύπρος

481.

κύπροςκυβέρνηση

482.

κύπρος-κυβέρνηση

483.

κυρά

484.

κώμα-του-γιαλού

485.

κώμη-κεπίρ

486.

λάγεια

487.

λαγουδερά

488.

λαζανιάς

489.

λακατάμεια

490.

λακκιά

491.

λάνεια

492.

λαονα

493.

λαόνα

494.

λαοναακαμα

495.

λαονα-ακαμα

496.

λαόναακάμα

497.

λαόνα-ακάμα

498.

λάπαθος

499.

λαπηθιού

500.

λάπηθος

501.

λάρνακα

502.

λάρνακας-λαπήθου

503.

λάσα

504.

λατσιά

505.

λεμεσός

506.

λεμίθου

507.

λέμπα

508.

λεμώνα

509.

λεονάρισσο

510.

λετύμβου

511.

λεύκα

512.

λευκόνοικο

513.

λευκωσία

514.

ληνού

515.

λιβάδι

516.

λιβάδια-αμμοχώστου

517.

λιβάδια-λάρνακας

518.

λιβάδια-λευκωσίας

519.

λιβερά

520.

λιμάνι-κερύνειας

521.

λιμνάτης

522.

λιμνιά

523.

λιμνίτης

524.

λιοπέτρι

525.

λουβαράς

526.

λουκρούνου

527.

λουρουκίνα

528.

λουτρός

529.

λόφου

530.

λυθράγκωμη

531.

λυθροδόντας

532.

λύμπια

533.

λύση

534.

λυσός

535.

μαζωτός

536.

μαθιάτης

537.

μαθικολώνη

538.

μακούντα

539.

μακράσυκα

540.

μαλιά

541.

μαλούντα

542.

μάμμαρη

543.

μαμούνταλη

544.

μαμώνια

545.

μάνδρες-αμμοχώστου

546.

μάνδρες-λευκωσίας

547.

μανδριά-λεμεσού

548.

μανδριά-πάφου

549.

μαράθα

550.

μαραθόβουνος

551.

μαραθούντα

552.

μαργί

553.

μαργό

554.

μαρί

555.

μάρωνας

556.

μαρώνι

557.

μάσαρη

558.

μελάδεια

559.

μελάναργα

560.

μελάνδρα

561.

μελίνη

562.

μελούντα

563.

μελούσεια

564.

μενεού

565.

μένικο

566.

μενόγεια

567.

μέσα-γειτονιά

568.

μέσανα

569.

μέσα-χωριό

570.

μεσόγη

571.

μηλιά-αμμοχώστου

572.

μηλιά-πάφου

573.

μηλιού

574.

μιά-μηλιά

575.

μιτσερό

576.

μονάγρι

577.

μοναγρούλλι

578.

μονάργα

579.

μονή

580.

μονιάτης

581.

μόρα

582.

μόρφου

583.

μοσφιλωτή

584.

μότηδες

585.

μούσερε

586.

μουσουλίτα

587.

μουτουλλάς

588.

μουτταγίακα

589.

μπέικιοϊ

590.

μπέλαπαϊς

591.

μπογάζι

592.

μυλικούρι

593.

μύρτου

594.

νατά

595.

νέα-δήμματα

596.

νέο-χωριό-λευκωσίας

597.

νέο-χωριό-πάφου

598.

νέτα

599.

νήσου

600.

νικητάρι

601.

νικήτας

602.

νικόκλεια

603.

ξερόβουνος

604.

ξερός

605.

ξυλιάτος

606.

ξυλοτύμβου

607.

ξυλοφάγου

608.

όβγορος

609.

οδού

610.

οίκος

611.

όμοδος

612.

ομόσπονδηκυπριακήδημοκρατία

613.

ομόσπονδη-κυπριακή-δημοκρατία

614.

ορά

615.

όργα

616.

ορμίδεια

617.

ορούντα

618.

ορτάκιοϊ

619.

παλαίκυθρο

620.

παλαιομέτοχο

621.

παλαιόμυλος

622.

παλαιόσοφος

623.

παλαιχώρι-μόρφου

624.

παλαιχώρι-ορεινής

625.

παλόδεια

626.

πάναγρα

627.

πάνω-ακουρδαλεια

628.

πάνω-αρόδες

629.

πάνω-αρχιμανδρίτα

630.

πάνω-δευτερά

631.

πάνω-δίκωμο

632.

πάνω-ζώδεια

633.

πάνω-κιβίδες

634.

πάνω-κουτραφάς

635.

πάνω-λεύκαρα

636.

πάνω-παναγιά

637.

πάνω-πλάτρες

638.

πάνω-πολεμίδια

639.

πάνω-πύργος

640.

παραλίμνι

641.

παραμάλι

642.

παραμύθα

643.

παρεκκλησιά

644.

πατρίκι

645.

πάφος

646.

πάχνα

647.

παχύαμμος

648.

πέγεια

649.

πεδουλάς

650.

πελαθούσα

651.

πελένδρι

652.

πεντάγεια

653.

πεντάκωμο

654.

πενταλιά

655.

πέρα

656.

πέρα-πεδί

657.

πέρα-χωριό

658.

πέργαμος

659.

περιβόλια-λάρνακας

660.

περιβόλια-τρικώμου

661.

περιστερώνα-αμμοχώστου

662.

περιστερώνα-λευκωσίας

663.

περιστερώνα-πάφου

664.

περιστερωνάρι

665.

πέτρα

666.

πέτρα-του-διγενή

667.

πετροφάνι

668.

πηγένια

669.

πηγή

670.

πιλέρι

671.

πισσούρι

672.

πιταργού

673.

πιτσιλια

674.

πιτσιλιά

675.

πλατάνι

676.

πλατανισσός

677.

πλατανιστάσα

678.

πλατανίστεια

679.

πολέμι

680.

πόλις-χρυσοχούς

681.

πολιτικό

682.

πολύστυπος

683.

πομός

684.

ποτάμι

685.

ποταμιά

686.

ποταμιού

687.

ποταμίτισσα

688.

ποταμός-του-κάμπου

689.

πραιτώρι

690.

πραστιό-αμμοχώστου

691.

πραστιό-λεμεσού-αυδήμου

692.

πραστιό-λεμεσού-κελλακίου

693.

πραστιό-λευκωσίας

694.

πραστιό-πάφου

695.

πρόδρομος

696.

πρόεδροςτηςδημοκρατίας

697.

πρόεδρος-της-δημοκρατίας

698.

πρόεδροςτηςκυπριακήςδημοκρατίας

699.

πρόεδρος-της-κυπριακής-δημοκρατίας

700.

πύλα

701.

πυργά-αμμοχώστου

702.

πυργά-λάρνακας

703.

πύργος-τηλλυρίας

704.

πυρόγι

705.

ριζοκάρπασο

706.

σαλαμιού

707.

σανίδα

708.

σανταλάρης

709.

σαραμά

710.

σαράντι

711.

σελλάδι-του-άππη

712.

σιά

713.

σιλίκου

714.

σίμου

715.

σινάόρος

716.

σίντα

717.

σιχαρί

718.

σκαρίνου

719.

σκούλλη

720.

σκουριώτισσα

721.

σκυλλούρα

722.

σούνι-ζανακιά

723.

σουσκιού

724.

σοφτάδες

725.

σπαθαρικό

726.

σπαθαρικού

727.

σπήλια

728.

σπιτάλι

729.

στατός-άγιος-φώτιος

730.

σταυροκόννου

731.

στενή

732.

στρόβολος

733.

στρογγυλός

734.

στρουμπί

735.

στύλλοι

736.

σύγκραση

737.

συκόπετρα

738.

συριανοχώρι

739.

σύσκληπος

740.

σωτήρα-αμμοχώστου

741.

σωτήρα-λεμεσού

742.

τάλα

743.

τδβκ

744.

τ-δ-β-κ

745.

τεμβριά

746.

τέμπλος

747.

τέρα

748.

τερσεφάνου

749.

τίμη

750.

τουρκικήδημοκρατίαβόρειαςκύπρου

751.

τουρκική-δημοκρατία-βόρειας-κύπρου

752.

τουρκοκυπριακό-ομόσπονδο-κράτος

753.

τόχνη

754.

τράπεζα

755.

τραχυπέδουλα

756.

τράχωνας

757.

τραχώνι-λεμεσού

758.

τραχώνι-λευκωσίας

759.

τρείς-ελιές

760.

τρεμετουσιά

761.

τρεμιθούσα

762.

τρίκωμο

763.

τριμήκληνη

764.

τριμίθι

765.

τριμιθούσα

766.

τρούλλοι

767.

τρυπημένη

768.

τσάδα

769.

τσακίστρα

770.

τσέρι

771.

τσερκέζοι

772.

ύψωνας

773.

φάλεια

774.

φαρμακάς

775.

φασλί

776.

φασούλα-λεμεσού

777.

φασούλα-πάφου

778.

φικάρδου

779.

φιλούσα-κελοκεδάρων

780.

φιλούσα-χρυσοχούς

781.

φλαμουδι

782.

φλάσου

783.

φοινί

784.

φοινικαριά

785.

φοίνικας