Help Print this page 

Document L:2012:355:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 355, 21 ta' Diċembru 2012

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 21/12/2012
Miscellaneous information
  • Author: L-Unjoni Ewropea
  • Form: Ġurnal Uffiċjali
Text
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 355

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
21 ta' Diċembru 2012


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

BAĠITS

 

 

2012/781/UE, Euratom

 

*

Adozzjoni definittiva tal-baġit emendatorju Nru 4 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2012

1

L-ammonti huma espressi f’euro ħlief jekk indikat mod ieħor.

Kull dħull previst fl-Artikolu 18(1) tar-Regolament Finanzjarju, imdaħħal fit-Titoli 5 u 6 tad-dikjarazzjoni tad-dħul, jista' jwssal għal approprjazzjonijet addizzjonali li ddaħħlu taħt l-intestaturi li kellhom in-nefqa inizjali, li wassal għad-dħhul korrispndenti.

Iċ-ċifri tar-rendiment jirreferu għall-approprjazzjonijiet hollha awtorizzati, inklużi l-approprijazzjonijiet tal-baġit, approprjazzjonijiet addizzjonali u dħul assenjat.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top