Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:103:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 103, 18 ta' Marzu 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 103

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 62
18 ta' Marzu 2019


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2019/C 103/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2019/C 103/02

Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta’ Frar 2019 dwar il-jiem ta’ vaganza legali u l-vaganzi ġudizzjarji

2

2019/C 103/03

Assenjazzjoni tal-Viċi President għal Awli b’ħames Imħallfin

4

2019/C 103/04

Assenjazzjoni tal-Viċi President u tal-Presidenti tal-Awli b’ħames Imħallfin lill-Awli bi tliet Imħallfin

4

 

Il-Qorti Ġenerali

2019/C 103/05

Deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Frar 2019 dwar il-vaganzi ġudizzjarji

5


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2019/C 103/06

Kawża C-221/18 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-13 ta’ Diċembru 2018 – Électricité de France (EDF) vs Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Repubblika Franċiża (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Għajnuna mill-Istat — L-ewwel deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea — Miżura ta’ għajnuna mill-Istat inkumpatibbli mas-suq intern — Annullament mill-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea — Konferma mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea — It-tieni deċiżjoni tal-Kummissjoni — Miżura ta’ għajnuna mill-Istat inkumpatibbli mas-suq intern — Ċaħda tar-rikors għal annullament — Artikolu 266 TFUE — Ksur tal- awtorità ta’ res judicata mehmuża mal-ewwel sentenza tal-Qorti Ġenerali — Żnaturament tal-provi — Ksur mill-Qorti Ġenerali tal-obbligi ta’ investigazzjoni diliġenti u imparzjali li jaqgħu fuq il-Kummissjoni — Nuqqas ta’ motivazzjoni — Kwalifika tal-miżura — Għajnuna ġdida jew għajnuna eżistenti)

6

2019/C 103/07

Kawża C-561/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Berlin (il-Ġermanja) fl-4 ta’ Settembru 2018 – Solvay Chemicals GmbH vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

6

2019/C 103/08

Kawża C-674/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesarbeitsgericht (il-Ġermanja) fit-30 ta’ Ottubru 2018 – EM vs TMD Friction GmbH

7

2019/C 103/09

Kawża C-675/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesarbeitsgericht (il-Ġermanja) fit-30 ta’ Ottubru 2018 – FL vs TMD Friction EsCo GmbH

9

2019/C 103/10

Kawża C-719/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (l-Italja) fil-15 ta’ Novembru 2018 – Vivendi SA vs Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

11

2019/C 103/11

Kawża C-760/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Monomeles Protodikeio Lasithiou (il-Greċja) fl-4 ta’ Diċembru 2018 – M.V. et vs Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) “Dimos Agiou Nikolaou”

12

2019/C 103/12

Kawża C-827/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Kamenz (il-Ġermanja) fl-24 ta’ Diċembru 2018 – MC vs ND

13

2019/C 103/13

Kawża C-17/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fl-10 ta’ Jannar 2019 – Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

14

2019/C 103/14

Kawża C-19/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (il-Belġju) fil-11 ta’ Jannar 2019 – État belge vs Pantochim SA, fi stralċ

15

2019/C 103/15

Kawża C-29/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundessozialgericht (il-Ġermanja) fis-16 ta’ Jannar 2019 – ZP vs Bundesagentur für Arbeit

15

2019/C 103/16

Kawża C-30/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Högsta domstolen (l-Isvezja) fl-10 ta’ Jannar 2019 – Diskrimineringsombudsmannen vs Braathens Regional Aviation AB

16

2019/C 103/17

Kawża C-35/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-tribunal de première instance de Liège (il-Belġju) fil-21 ta’ Jannar 2019 – BU vs État Belge

17

2019/C 103/18

Kawża C-46/19 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Jannar 2019 mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla Estiża) fil-15 ta’ Novembru 2018 fil-Kawża T-316/14, Kurdistan Workers’ Party (PKK) vs Il-Kunsill

17

2019/C 103/19

Kawża C-69/19 P: Appell ippreżentat fid-29 ta’ Jannar 2019 minn Credito Fondiario SpA mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fid-19 ta’ Novembru 2018 fil-Kawża T-661/16, Credito Fondiario vs BUR

18

2019/C 103/20

Kawża C-157/17: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta Diċembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – X vs Staatssecretaris van Financiën, fil-preżenza ta’: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens Loeff NV

20

2019/C 103/21

Kawża C-76/18: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Diċembru 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija, sostnuta mir-Republika Franċiża

20

2019/C 103/22

Kawża C-77/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Diċembru 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija, sostnuta mir-Republika Franċiża

20

2019/C 103/23

Kawża C-79/18: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Diċembru 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija, sostnuta minn: ir-Repubblika Franċiża

21

2019/C 103/24

Kawża C-206/18: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Diembru 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja, sostnuta minn: ir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika Franċiża

21

2019/C 103/25

Kawża C-487/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Diċembru 2018 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

21

2019/C 103/26

Kawża C-685/18: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta’ Diċembru 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court (l-Irlanda) – l-Irlanda) – Minister for Justice and Equality vs ND

21

 

Il-Qorti Ġenerali

2019/C 103/27

Kawża T-177/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Frar 2019 – Mema vs CPVO (Braeburn 78 (11078)) (“Varjetajiet ta’ pjanti — Applikazzjoni għal drittijiet Komunitarji ta’ varjetajiet ta’ pjanti għall-varjetà ta’ pjanti Braeburn 78 (11078) — Ħatra ta’ uffiċċju ta’ eżami ieħor — Portata tal-eżami li għandu jitwettaq mill-Bord tal-Appell — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

22

2019/C 103/28

Kawża T-487/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Frar 2019 – Arango Jaramillo et vs BEI (“Servizz pubbliku — Persunal tal-BEI — Pensjonijiet — Riforma tal-2008 — Żieda fir-rata ta’ kontribuzzjonijiet — Dikjarazzjonijiet sussegwenti tas-salarju — Assenza ta’ att li jikkawża preġudizzju — Inammissibbiltà”)

22

2019/C 103/29

Kawża T-11/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Frar 2019 – RK vs Il-Kunsill (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Artikolu 42c tar-Regolamenti tal-Persunal — Ħruġ fuq leave fl-interess tas-servizz — Ugwaljanza fit-trattament — Projbizzjoni tad-diskriminazzjoni bbażata fuq l-età — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Dritt għal smigħ — Dritt ta’ premura — Responsabbiltà”)

23

2019/C 103/30

Kawża T-117/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Jannar 2019 – Proximus vs Il-Kunsill (Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura negozjata — Offerta l-iktar vantaġġuża ekonomikament — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent — Marġni ta’ diskrezzjoni tal-awtorità kontraenti — Legalità tal-metodu ta’ evalwazzjoni — Prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba)

24

2019/C 103/31

Kawża T-166/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Jannar 2019 – EKETA vs Il-Kummissjoni (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Kuntratt Sensation konkluż fil-kuntest tas-Sitt Programm Qafas — Nefqa eliġibbli — Nota ta’ debitu maħruġa mill-konvenut għall-irkupru tas-somom mħallsa — Affidabbiltà tar-reġistri tal-ħinijiet — Kunflitti ta’ interess”)

24

2019/C 103/32

Kawża T-198/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Jannar 2019 – EKETA vs Il-Kummissjoni (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Kuntratt Actibio konkluż fil-kuntest tas-Seba’ Programm Qafas — Nefqa eliġibbli — Nota ta’ debitu maħruġa mill-konvenut għall-irkupru tas-somom mħallsa — Affidabbiltà tar-reġistri tal-ħinijiet — Kunflitti ta’ interess”)

25

2019/C 103/33

Kawża T-215/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Jannar 2019 – Pear Technologies vs EUIPO – Apple (PEAR) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea PEAR — Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea preċedenti li tirrappreżenta tuffieħa — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta’ xebh bejn is-sinjali — Artikolu 8(5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(5) tar-Regolament (UE) 2017/1001]”)

26

2019/C 103/34

Kawża T-287/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Frar 2019 – Swemac Innovation vs EUIPO – SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea SWEMAC — Isem tal-kumpannija jew isem kummerċjali nazzjonali preċedenti SWEMAC Medical Appliances AB — Raġuni relattiva għal rifjut — Dekadenza minħabba tolleranza — Artikolu 53(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 60(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 54(2) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 61(2) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(4) tar-Regolament 2017/1001) — Provi prodotti għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali”)

27

2019/C 103/35

Kawża T-290/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Jannar 2019 – Stavytskyi vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda fir-rigward tas-sitwazzjoni fl-Ukrajna — Iffriżar ta’ fondi — Lista ta’ persuni, entitajiet u korpi li għalihom japplika l-iffriżar tal-fondi u tar-riżorsi ekonomiċi — Żamma ta’ isem ir-rikorrent fuq il-lista — Obbligu ta’ motivazzjoni — Eċċezzjoni ta’ illegalità — Prinċipju ta’ proporzjonalità — Bażi legali — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Prinċipju ta’ ne bis in idem”)

27

2019/C 103/36

Kawża T-336/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Jannar 2019 – The GB Foods vs EUIPO – Yatecomeé (YATEKOMO) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali YATEKOMO — Trade mark nazzjonali figurattiva yatecomeré — Ammissibbiltà ta’ provi ġodda insostenn tal-eżattezza tal-fatti magħrufa — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) u l-Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li saru l-Artikolu 8(1)(b) u l-Artikolu 60(1)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

28

2019/C 103/37

Kawża T-461/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Frar 2019 – TN vs ENISA (“Servizz pubbliku — Membri tal-persunal temporanji — Reklutaġġ — Avviż ta’ pożizzjoni vakanti — Pożizzjoni ta’ kap ta’ diviżjoni — Inklużjoni fil-lista ta’ riżerva — Aċċettazzjoni tal-offerta ta’ reklutaġġ — Irtirar tal-offerta ta’ reklutaġġ — Kundizzjonijiet ta’ reklutaġġ — Referenzi ta’ karattru xieraq — Article 12 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Trattament ta’ data personali — Dritt għal smigħ — Responsabbiltà”)

29

2019/C 103/38

Kawża T-549/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Frar 2019 – Duym vs Il-Kunsill (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Proċedura ta’ ħatra għal pożizzjoni ta’ kap ta’ unità — Avviż ta’ pożizzjoni vakanti — Ċaħda ta’ kandidatura — Ħatra ta’ kandidat ieħor — Obbligu ta’ motivazzjoni — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Interess tas-servizz — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni”)

30

2019/C 103/39

Kawża T-559/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Jannar 2019 – Abdulkarim vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi adottati kontra s-Sirja — Iffriżar ta’ fondi — Żbalji ta’ evalwazzjoni — Aġġustament ratione temporis tal-effetti ta’ annullament”)

30

2019/C 103/40

Kawża T-580/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Frar 2019 – Karp vs Il-Parlament (“Servizz pubbliku — Membri tal-persunal bil-kuntratt — Klassifikazzjoni — Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal — Ilment prematur — Irregolarità tal-proċedura prekontenzjuża — Inammissibbiltà — Awtonomija tar-rimedji ġudizzjarji — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt bħala membru tal-persunal awżiljarju bil-kuntratt marbut ma’ leave tal-maternità — Obbligu ta' motivazzjoni — Kuntratti għal żmien determinat suċċessivi — Abbuż ta’ dritt — Dritt għal smigħ — Responsabbiltà”)

31

2019/C 103/41

Kawża T-604/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Jannar 2019 – Thun vs EUIPO (Ħut) (“Disinn Komunitarju — Disinn Komunitarju rreġistrat — Assenza ta’ applikazzjoni għal tiġdid — Tħassir tad-disinn fl-iskadenza tar-reġistrazzjoni — Applikazzjoni għal restutio in integrum — Kundizzjonijiet kumulattivi — Dmir ta’ viġilanza — Delega ta’ setgħa — Telf ta’dritt”

32

2019/C 103/42

Kawża T-656/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Frar 2019 – Sumol + Compal Marcas vs EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva Dr. Jacob’s essentials — Trade mark internazzjonali verbali preċedenti COMPAL ESSENCIAL — Trade marks nazzjonali u internazzjonali figurattivi preċedenti FRUTA essencial u Compal FRUTA essencial — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament 2017/1001))

33

2019/C 103/43

Kawża T-667/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Jannar 2019 – Alkarim for Trade and Industry vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra s-Sirja — Iffriżar ta’ fondi — Żball ta’ evalwazzjoni — Aġġustament ratione temporis tal-effetti ta’ annullament”)

33

2019/C 103/44

Kawża T-766/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Frar 2019 – Eglo Leuchten vs EUIPO – Di-Ka (Lampe) (“Disinn Komunitarju — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Disinn Komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta apparat ta’ dawl — Raġuni ta’ invalidità — Disinn preċedenti — Karattru individwali — Utent informat — Grad ta’ libertà tal-kreatur — Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 6/2002”)

34

2019/C 103/45

Kawża T-767/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Frar 2019 – Eglo Leuchten vs EUIPO – Briloner Leuchten (Lampa) (“Disinn komunitarju — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Disinn komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta apparat tad-dawl — Raġuni għal invalidità — Disinn preċedenti — Karattru individwali — Utent avżat — Grad ta’ libertà tal-kreatur — Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 6/2002”)

35

2019/C 103/46

Kawża T-785/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Jannar 2019 – Ilhan vs EUIPO – Time Gate (BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ invalidità — Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika lill-Unjoni Ewropea — Trade mark figurattiva BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY — Trade mark verbali preċedenti SAM — Raġuni relattiva għal rifjut — Dekadenza minħabba tolleranza — Provi ppreżentati għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali — Artikolu 54(2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 61(2) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 2017/1001))

36

2019/C 103/47

Kawża T-789/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Frar 2019 – TecAlliance vs EUIPO – Siemens (TecDocPower) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea TecDocPower — Trade marks verbali u figurattivi preċedenti tal-Unjoni Ewropea TECDOC u TecDoc — Raġuni relattiva għal rifjut — Xebh tal-prodotti u tas-servizzi — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001) — Użu ġenwin tat-trade marks preċedenti — Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 47(2) u (3) tar-Regolament 2017/1001)”)

36

2019/C 103/48

Kawża T-800/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 24 ta’ Jannar 2019 – Brown Street Holdings vs EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea — Trade mark verbali FIGHT LIFE — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea preċedenti FIGHT FOR LIFE — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà tal-konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001] — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 94 tar-Regolament 2017/1001)”]

37

2019/C 103/49

Kawża T-79/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Jannar 2019 – Bekat vs EUIPO – Borbet (ARBET) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva ARBET — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti BORBET — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001)

38

2019/C 103/50

Kawża T-88/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Frar 2019 – Gruppo Armonie vs EUIPO (ARMONIE) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva ARMONIE — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

38

2019/C 103/51

Kawża T-97/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Jannar 2019 – DeepMind Technologies vs EUIPO (STREAMS) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali STREAMS — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Natura deskrittiva — Artikolu 7(1)(c) u (2) tar-Regolament (UE) 2017/1001 — Prattika preċedenti tal-EUIPO”)

39

2019/C 103/52

Kawża T-181/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Jannar 2019 – Multifit vs EUIPO (TAKE CARE) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea TAKE CARE — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

39

2019/C 103/53

Kawża T-256/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Jannar 2019 – Arezzo Indústria e Comércio vs EUIPO (SCHUTZ) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali SCHUTZ — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (UE) 2017/1001)”)

40

2019/C 103/54

Kawża T-332/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Frar 2019 – Marry Me Group vs EUIPO (MARRY ME) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea MARRY ME — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

40

2019/C 103/55

Kawża T-333/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Frar 2019 – Marry Me Group vs EUIPO (marry me) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade marks figurattiva tal-Unjoni Ewropea marry me — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001”)

41

2019/C 103/56

Kawża T-427/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Jannar 2019 – Geske vs EUIPO (SATISFYERMEN) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea SATISFYERMEN — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1001 — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament 2017/1001 — Obbligu ta’ motivazzjoni — L-ewwel sentenza tal-Artikolu 94 tar-Regolament 2017/1001”)

42

2019/C 103/57

Kawża T-149/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Jannar 2019 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Assistenza finanzjarja fil-qasam tal-mekkaniżmu għall-interkonnessjoni fl-Ewropa — Settur tat-trasport għall-perijodu 2014-2020 — Lis pendens — Inammissibbiltà”)

42

2019/C 103/58

Kawża T-624/16 TO: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Jannar 2019 – L’Huillier vs Gollnisch u Il-Parlament (“Oppożizzjoni minn terzi — Ċaħda tat-talba għal intervent tat-terz li jopponi — Inammissibbiltà”)

43

2019/C 103/59

Kawża T-687/18 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ Jannar 2019 – Pilatus Bank vs BĊE (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Politika ekonomika u monetarja — Superviżjoni prudenzjali tal-istabbilimenti ta’ kreditu — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza”)

43

2019/C 103/60

Kawża T-735/18: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Diċembru 2018 – Aquind vs ACER

44

2019/C 103/61

Kawża T-741/18: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Diċembru 2018 – ZZ vs BĊE

46

2019/C 103/62

Kawża T-763/18: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Diċembru 2018 – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. vs Il-Kummissjoni Ewropea

47

2019/C 103/63

Kawża T-13/19: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Jannar 2019 – Ir-Repubblika Ċeka vs Il-Kummissjoni

48

2019/C 103/64

Kawża T-25/19: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Jannar 2019 – AD vs ECHA

49

2019/C 103/65

Kawża T-31/19: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Jannar 2019 – AF vs FRA

50

2019/C 103/66

Kawża T-32/19: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Jannar 2019 – Harrington Padrón vs Il-Kunsill

50

2019/C 103/67

Kawża T-38/19: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Jannar 2019 – Il-Portugall vs Il-Kummissjoni

51

2019/C 103/68

Kawża T-43/19: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Jannar 2019 – WV vs SEAE

52

2019/C 103/69

Kawża T-47/19: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Jannar 2019 – Dansk Erhverv vs Il-Kummissjoni

53

2019/C 103/70

Kawża T-48/19: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Jannar 2019 – smart things solutions vs EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things)

54

2019/C 103/71

Kawża T-49/19: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Jannar 2019 – View vs EUIPO (CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS)

55

2019/C 103/72

Kawża T-50/19: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Jannar 2019 – Casual Dreams vs EUIPO – López Fernández (Dayaday)

55

2019/C 103/73

Kawża T-51/19: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Jannar 2019 – Laboratories Ern vs EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret (apiheal)

57

2019/C 103/74

Kawża T-53/19: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Jannar 2019 – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret vs EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal)

58

2019/C 103/75

Kawża T-56/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Jannar 2019 – PO et vs SEAE

59

2019/C 103/76

Kawża T-479/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Jannar 2019 – PO vs SEAE

59

2019/C 103/77

Kawża T-727/17: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Jannar 2019 – PP et vs SEAE

59

2019/C 103/78

Kawża T-180/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Jannar 2019 – VJ vs SEAE

60

2019/C 103/79

Kawża T-494/18: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-31 ta’ Jannar 2019 – PO vs SEAE

60


MT

 

Top