EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Drittijiet tal-passiġġieri tal-karozzi tal-linja u tal-kowċis

Drittijiet tal-passiġġieri tal-karozzi tal-linja u tal-kowċis

Il-passiġġieri, inklużi dawk b’diżabilità jew b’mobbiltà mnaqqsa, li jivvjaġġaw bil-karozza tal-linja u bil-kowċis, igawdu l-istess drittijiet kull fejn jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea (UE). Dawn id-drittijiet, inkluż id-dritt għall-informazzjoni jew għal kumpens fil-każ ta’ dewmien jew kanċellazzjoni, jikkumplimentaw drittijiet simili għall-passiġġieri tal-baħar u tal-passaġġi tal-ilma interni, tal-ajru u tal-ferrovija.

ATT

Ir-Regolament (UE) Nru 181/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004

SOMMARJU

Il-passiġġieri, inklużi dawk b’diżabilità jew b’mobbiltà mnaqqsa, li jivvjaġġaw bil-karozza tal-linja u bil-kowċis, igawdu l-istess drittijiet kull fejn jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea (UE). Dawn id-drittijiet, inkluż id-dritt għall-informazzjoni jew għal kumpens fil-każ ta’ dewmien jew kanċellazzjoni, jikkumplimentaw drittijiet simili għall-passiġġieri tal-baħar u tal-passaġġi tal-ilma interni, tal-ajru u tal-ferrovija.

X’JAGĦMEL DAN IR-REGOLAMENT?

Ir-Regolament jistabbilixxi regoli għat-trasport bil-karozzi tal-linja u bil-kowċis rigward servizzi regolari* għall-passiġġieri li jivvjaġġaw fl-UE għal distanzi ta’ 250 km jew aktar. Uħud mid-dispożizzjonijiet tiegħu japplikaw għas-servizzi kollha, inklużi dawk ta’ distanza iqsar.

PUNTI EWLENIN

Fir-rigward tas-servizzi b’distanza twila, jiġifieri ta’ aktar minn 250 km, ir-Regolament jipprevedi:

 • f’sitwazzjonijiet ta’ kanċellazzjoni jew wara dewmien ta’ aktar minn 90 minuta fil-każ ta’ vjaġġ ta’ aktar minn 3 sigħat, assistenza adegwata eż. ikel ħafif, ikliet, akkomodazzjoni f’lukanda għal massimu ta’ 2 iljieli;
 • garanzija ta’ rimborż jew rotta alternattiva f’sitwazzjonijiet ta’ prenotazzjonijiet żejda jew kanċellazzjoni jew wara dewmien ta’ aktar minn 120 minuta mill-ħin stmat tat-tluq;
 • kumpens ta’ 50 % tal-prezz tal-biljett wara dewmien ta’ aktar minn 120 minuta mill-ħin stmat tat-tluq, kanċellazzjoni ta’ vjaġġ u jekk it-trasportatur jonqos milli joffri rotta alternattiva jew rimborż lill-passiġġier;
 • informazzjoni meta s-servizz jiġi kkanċellat jew ikollu dewmien fit-tluq;
 • protezzjoni tal-passiġġieri f’każ ta’ korriment, telf jew ħsara kkawżati minn inċidenti fit-toroq u/jew kumpens f’każ ta’ mewt;
 • assistenza speċifika mingħajr ħlas għal persuni b’diżabilità u persuni b’mobbiltà mnaqqsa kemm fit-terminals kif ukoll abbord u, fejn meħtieġ, trasport mingħajr ħlas għall-persuni li jakkumpanjawhom.

Barra minn hekk, għal distanzi ta’ inqas minn 250 km, ir-Regolament jipprevedi:

 • non-diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità, fir-rigward tal-prezzijiet u l-kundizzjonijiet tal-kuntratt għall-passiġġieri;
 • trattament non-diskriminatorju ta’ persuni b’diżabilità u persuni b’mobbiltà mnaqqsa kif ukoll kumpens finanzjarju għal telf jew ħsara fit-tagħmir tal-mobbiltà tagħhom f’każ ta’ inċident;
 • regoli minimi fuq l-informazzjoni dwar l-ivvjaġġar għall-passiġġieri kollha qabel u matul il-vjaġġ tagħhom, kif ukoll informazzjoni ġenerali dwar id-drittijiet tagħhom fit-terminals u online;
 • mekkaniżmu għat-trattament tal-ilmenti stabbilit mit-trasportaturi u disponibbli għall-passiġġieri kollha;
 • korpi nazzjonali indipendenti f’kull pajjiż tal-UE bil-mandat li jinforza r-Regolament u, fejn xieraq, li jimponi penali.

Ir-Regolament jipprevedi l-għażla ta’ eżenzjonijietgħal servizzi regolari domestiċi u għal servizzi regolari fejn parti sinjifikanti tiġi operata barra mill-UE.

META JAPPLIKA DAN IR-REGOLAMENT?

Mill-1 ta' Marzu 2013.

SFOND

Is-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-karozzi tal-linja u tal-kowċis

Wara t-tifqigħa tal-COVID-19 u l-introduzzjoni ta’ miżuri biex tindirizza l-impatt tal-kriżi, il-Kummissjoni Ewropea adottat:

TERMINI EWLENIN

*servizzi regolari: servizzi ordinarji bil-karozzi tal-linja u bil-kowċis li jġorru l-passiġġieri tul rotot speċifikati b’punti ta’ ġbir/waqfien stabbiliti minn qabel.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament (UE) Nru 181/2011

20.3.2011

-

ĠU L 55, 28.2.2011, p. 1-12

l-aħħar aġġornament 02.06.2020

Top