EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Il-bejgħ bin-nieqes ta’ titoli

Il-bejgħ bin-nieqes ta’ titoli

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (UE) Nru 236/2012 dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti tas-swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu

X’INHU L-GĦAN TA’ DAN IR-REGOLAMENT?

Dan għandu l-għan li jirregola ċerti aspetti tal-bejgħ bin-nieqes* u s-swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu (CDS)* fl-Unjoni Ewropea (UE).

PUNTI EWLENIN

Fi żminijiet ta’ nuqqas ta’ stabbiltà finanzjarja, ċerti tranżazzjonijiet finanzjarji bħall-bejgħ bin-nieqes, “bejgħ bin-nieqes skopert”* u swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu jġibu magħhom ir-riskju li jaggravaw kwalunkwe nżul dejjem ’l isfel fil-prezzijiet tal-ishma, speċjalment fil-banek, u b’hekk jheddu l-vijabbiltà tagħhom u joħolqu riskji għas-sistema bankarja kollha kemm hi.

Tali nuqqas ta’ stabbiltà fis-swieq finanzjarji jista’ jkollu effetti fuq l-ekonomija reali.

Ir-regolament jistabbilixxi regoli stretti fuq il-bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti tal-iswaps ta’ inadempjenza tal-kreditu, b’mod proporzjonali għar-riskji assoċjati magħhom, inkluż:

  • miżuri biex jiġi evitat il-bejgħ bin-nieqes“skopert” tal-ishma u s-self maħruġin mill-gvernijiet (imsejħa “dejn sovran”);
  • projbizzjoni fuq it-tranżazzjonijiet CDS “skoperti” (inkluż fuq dejn sovran).

Rekwiżiti ta’divulgazzjoni – l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jiddivulgaw ċerti tranżazzjonijiet ta’ bejgħ bin-nieqes lill-awtoritajiet bankarji. Oħrajn akbar – ’il fuq minn ċertu livell – iridu jiġu divulgati pubblikament lis-swieq.

F’perjodi ta’ instabbiltà finanzjarja eċċezzjonali, l-awtoritajiet kompetenti fi kwalunkwe pajjiż tal-UE jistgħu jirrestrinġu l-bejgħ bin-nieqes b’mod temporanju jekk il-prezz tat-titoli inkwistjoni jkun qed jonqos b’mod sinifikanti.

Sospensjoni proposta għandha tiġi notifikata lil awtoritajiet nazzjonali oħrajn u lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq li mbagħad trid toħroġ opinjoni dwarha.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill-1 ta’ Novembru 2012.

* TERMINI EWLENIN

Bejgħ bin-nieqes: tranżazzjoni fejn istituzzjoni finanzjarja tbigħ prodott finanzjarju li tkun issellfet, bl-għan li tixtrih lura aktar tard. L-istituzzjoni tittama li sadanittant il-prezz tal-prodott ikun naqas, għalhekk ikollha tħallas inqas mill-prezz li tkun kisbet mill-bejgħ.

Swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu (CDS): Derivattivi riskjużi ħafna, mhux irregolati.

Bejgħ bin-nieqes skopert: meqjus bħala aktar riskjuż mill-bejgħ bin-nieqes normali – meta l-bejjiegħ lanqas biss ikun issellef il-prodott finanzjarju fl-ewwel lok.

DOKUMENT EWLIENI

Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti tas-swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu (ĠU L 86, 24.3.2012, p. 1–24)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) Nru 236/2012 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta’ valur dokumentarju.

DOKUMENTI RELATATI

Regolament (UE) 2016/1033 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ġunju 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 dwar l-abbuż tas-suq u r-Regolament (UE) Nru 909/2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli (ĠU L 175, 30.6.2016, p. 1–7)

l-aħħar aġġornament 04.11.2016

Top