EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vetturi bil-mutur — sistema tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

This summary has been archived and will not be updated. See 'Approvazzjoni u miżuri ta’ sorveljanza mill-UE għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom' for an updated information about the subject.

Vetturi bil-mutur — sistema tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE

 

SOMMARJU TA’:

Direttiva 2007/46/KE - approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

Id-direttiva tipprovdi lill-pajjiżi tal-UE b’sett komuni ta’ regoli għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal dawn il-vetturi.

Hija tagħmel l-approvazzjoni tat-tip obbligatorja għall-kategoriji kollha ta’ vetturi sħaħ, inklużi dawk mibnija f’diversi stadji. Din tistabbilixxi:

 • qafas armonizzat b’rekwiżiti tekniċi ġenerali għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi ġodda u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi maħsuba għal dawn il-vetturi, sabiex jiffaċilitaw ir-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fis-servizz tagħhom fl-UE;
 • regoli dwar il-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta’ partijiet u tagħmir ta’ vetturi.

PUNTI EWLENIN

Kamp ta’ applikazzjoni

Id-direttiva tapplika għal karozzi, vannijiet, trakkijiet, xarabanks u kowċis li issa huma koperti minn rekwiżiti tal-UE armonizzati bis-sħiħ.

Proċedura

 • Is-sistema tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE hija bbażata fuq il-prinċipji tal-approvazzjonijiet minn partijiet terzi* U rikonoxximent reċiproku* ta’ dawn l-approvazzjonijiet.
 • Skont is-sistema tal-approvazzjoni tat-tip, qabel titqiegħed fis-suq, it-tip ta’ vettura tiġi ttestjata mis-servizz tekniku nazzjonali skont il-leġiżlazzjoni. L-awtorità nazzjonali tal-approvazzjoni mbagħad tagħti l-approvazzjoni (“ċertifikat CE”) fuq il-bażi ta’ dawn it-testijiet. Il-manifattur jista’ japplika għall-approvazzjoni fi kwalunkwe pajjiż tal-UE.
 • Huwa biżżejjed li l-vettura tiġi approvata f’pajjiż tal-UE wieħed biex il-vetturi kollha tat-tip tagħha jiġu rreġistrati bl-ebda kontroll addizzjonali fl-UE abbażi taċ-ċertifikat ta’ konformità tagħhom.
 • Ċertifikat ta’ konformità huwa stqarrija mill-manifattur li l-vettura tikkonforma mar-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE. Il-manifattur għandu r-responsabbiltà li jiżgura l-konformità tal-produzzjoni mat-tip approvat.

Rekwiżiti tekniċi

Id-direttiva tkopri prinċipalment il-proċedura amministrattiva li għandha tiġi segwita għall-approvazzjoni tal-vetturi. Ir-rekwiżiti tekniċi attwali li fuqhom il-vetturi jridu jiġu ttestjati huma koperti f’testijiet oħra tal-UE li huma elenkati fl-Anness IV tad-direttiva. Pereżempju, dawn it-testi:

 • agħmel ċerti karatteristiċi mandatorji, bħal:
  • kontroll ta’ stabbiltà elettronika;
  • mirja ġodda u mtejba;
  • dwal apposta li jinxtegħlu bi nhar;
  • gwardji tal-ġenb biex jipprevjenu li l-persuni mexjin u ċ-ċiklisti ma jaqgħux taħt il-vetturi u apparati anti-sprej;
 • tistabbilixxi rekwiżiti addizzjonali għal xarabanks u kowċis:
  • ħruġ ta’ emerġenza li huma xierqa għall-kapaċità tal-vettura;
  • aċċess aktar faċli għal persuni b’mobilità mnaqqsa;
  • spazju residwu adegwat fil-każ ta’ qlib tal-vettura, eċċ.;
 • ikopru ċerti obbligi ambjentali bħal:
  • il-kejl standardizzat tal-emissjonijiet tas-CO2,
  • limiti ta’ emissjoni ta’ tniġġis,
  • konsum tal-fjuwil,
  • qawwa tal-magna jew emissjonijiet tal-istorbju tal-vettura.

Fl-2017, il-Kummissjoni Ewropea adottat ir-Regolamenti (UE) 2017/1151 u (UE) 2017/1154. Dawn jiżguraw li, mill-1 ta’ Settembru 2017, mudelli ġodda tal-karozzi jgħaddu minn testijiet ta’ emissjonijiet ġodda u aktar affidabbli f’kundizzjonijiet reali ta’ sewqan (“Emissjonijiet f’Sewqan Reali”).

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Id-direttiva daħlet fis-seħħ fid-29 ta’ Ottubru 2007. Skont il-kategorija tal-vettura, id-direttiva bdiet tapplika gradwalment matul il-perjodu 2009–2014. Kellha ssir liġi fil-pajjiżi tal-UE sat-28 ta’ April 2009.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Approvazzjoni minn parti terza: approvazzjoni miksuba minn parti terza bħal korp indipendenti akkreditat approvat minn kull pajjiż tal-UE.
Rikonoxximent reċiproku: Il-pajjiżi tal-UE jirrikonoxxu kwistjonijiet ta’ ċertifikati ta’ approvazzjoni tat-tip mill-awtoritajiet maħtura f’pajjiżi oħra tal-UE.

DOKUMENT PRINĊIPALI

Id-Direttiva 2007/46/KEtal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi qafas għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom u sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva Qafas) (ĠU L 263, 9.10.2007, pp. 1-160)

Emendi suċċessivi u korrezzjonijiet għad-Direttiva 2007/46/KE ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni kkonsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1151 tal-1 ta’ Ġunju 2017 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 (ĠU L 175, 7.7.2017, pp. 1-643)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1154 tas-7 ta’ Ġunju 2017 li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1151 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward ta’ emissjonijiet minn vetturi ħfief għal passiġġieri u kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura, li temenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 692/2008 u d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u il-Kunsill rigward l-emissjonijiet tas-sewqan reali minn vetturi ħfief għall-passiġġieri u dawk kummerċjali (Euro 6) (ĠU L 175, 7.7.2017, pp. 708-732)

Rettifika

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/2400 tat-12 ta’ Diċembru 2017 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward id-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil ta’ vetturi heavy-duty u li temenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 582/2011 (ĠU L 349, 29.12.2017, pp. 1-247)

l-aħħar aġġornament 10.04.2018

Top