EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vetturi b’magna bil-karru: livell ta’ ħoss permissibbli

Vetturi b’magna bil-karru: livell ta’ ħoss permissibbli

L-għan ta’ din id-direttiva huwa li timplimenta r-regolamenti tal-Unjoni Ewropea dwar il-ħoss tal-vetturi, abbażi ta' armonizzazzjoni sħiħa.

ATT

Direttiva tal-Kunsill 70/157/KEE tas-6 ta’ Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li jirigwardjaw il-livell permissibbli tal-ħoss u tas-sistema ta’ l-exhaust tal-vetturi bil-mutur [Ġurnal Uffiċjali L 42 tat-23.02.1970].

SOMMARJU

Id-Direttivi japplikaw għal kwalunkwe vettura b’magna intenzjonata għall-użu fit-triq, bil-bodi jew le, li għandha tal-anqas erba’ roti u veloċità massima ddiżinjata ta' aktar minn 25km/h, bl-eċċezzjoni ta’ vetturi li jimxu fuq it-trekks, tratturi agrikoli u forestali u kull makkinarju mobbli.

Id-Direttivi jistabbilixxu limiti għal-livell tal-ħoss tal-partijiet mekkaniċi u s-sistemi ta’ egżost tal-vettura kkonċernata. Il-limiti jvarjaw minn 74 dB(A) għal karozzi sa 80dB(A) għal vetturi tal-merkanzija b'magna qawwija.

Valuri permissibbli huma stipulati għal kategoriji speċifiċi ta’ vetturi:

 • karozzi;
 • vetturi tat-trasport pubbliku;
 • vetturi tal-merkanzija.

L-Istati Membri huma meħtieġa li jippubblikaw il-valuri tal-livell ta’ ħoss għall-approvazzjoni tat-tip sal-1 ta’ Ottubru 1994.

Għalhekk, l-Istati Membri ma jistgħux, għal raġunijiet tal-livell permissibbli tal-ħoss u s-sistema tal-egżost:

 • jirrifjutaw jew jipprojbixxu l-bejgħ, ir-reġistrazzjoni, it-tqegħid fis-suq jew l-użu ta’ vetturi li jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva;
 • jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq ta’ sistema tal-egżost jew ta' unità teknika jekk jikkorrispondu għal tip fir-rigward ta’ liema tkun ingħatat approvazzjoni tat-tip.

Inċentivi fiskali mogħtija mill-Istati Membri sabiex jinkoraġġixxu limiti ġodda sabiex jintlaħqu minn qabel, jistgħu ikunu awtorizzati jekk ikunu:

 • mhux diskriminatorji;
 • għal perjodu limitat;
 • għal ammont ferm anqas mill-ispiża tal-apparat imwaħħal;
 • applikati għal vetturi mgħammra b'apparat li jippermetti li standards Ewropej futuri jiġu ssodisfati minn qabel.

Proċedura tal-approvazzjoni tat-tip għal kull tip ta’ vettura, sistema tal-egżost u unità teknika (silencer, bdil tas-sistema tal-egżost):

 • l-applikazzjoni għall-approvazzjoni KEE tat-tip għandha tkun sottomessa mill-manifattur jew mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu;
 • għandu jkollha l-informazzjoni meħtieġa mid-Direttivi eżistenti;
 • għadha ssir dispożizzjoni għal testijiet differenti għall-approvazzjoni tat-tip;
 • fejn it-tip tal-vettura, sistema tal-egżost jew unità teknika tissodisfa l-ħtiġijiet tat-test, għandu jinħareġ ċertifikat tal-KEE għall-approvazzjoni tat-tip mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru in kwestjoni.

Din id-Direttiva ġiet revokata mir-Regolament (KE) Nru 540/2014 b’effett mit-30.6.2027

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

Direttiva 70/157/KEE

10.2.1970

10.8.1971 - 1.7.1973

ĠU L 42 tat-23.2.1970

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Direttiva 73/350/KEE

16.11.1973

-

ĠU L 321 tat-22.11.1973

Direttiva 77/212/KEE

10.3.1977

31.3.1977

ĠU L 66 tat-12.3.1977

Direttiva 81/334/KEE

28.4.1981

31.12.1981

ĠU L 131 tat-18.5.1981

Direttiva 84/372/KEE

5.7.1984

30.9.1984

ĠU L 196 tas-26.7.1984

Direttiva 84/424/KEE

4.9.1984

31.12.1984

ĠU L 238 tas-6.9.1984

Direttiva 87/354/KEE

29.6.1987

31.12.1987

ĠU L 192 tal-11.7.1987

Direttiva 89/491/KEE

25.7.1989

1.1.1990

ĠU L 238 tal-15.8.1989

Direttiva 92/97/KEE

16.11.1992

30.6.1993

ĠU L 371 tad-19.12.1992

Direttiva 96/20/KEE

3.5.1996

30.9.1996

ĠU L 92 tat-13.4.1996

Direttiva 99/101/KE

17.1.2000

31.3.2000

ĠU L 334 tat-28.12.1999

Direttiva 2007/34/KE

5.7.2007

5.7.2007

ĠU L 155 tal-15.6.2007

Direttiva 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

ĠU L 158 tal-10.6.2013.

ATTI RELATATI

Regolament (UE) Nru 540/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell ta' ħoss tal-vetturi bil-mutur u s-sostituzzjoni tas-sistemi tas-sajlenser, u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-Direttiva 70/157/KEE [Ġurnal Uffiċjali L 158 tas-27.5.2014].

L-aħħar aġġornament: 02.07.2014

Top