EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rekwiżiti ta’ approvazzjoni tat-tip u ta’ sorveljanza tas-suq għall-muturi/mopeds u quads fl-Ewropa

Rekwiżiti ta’ approvazzjoni tat-tip u ta’ sorveljanza tas-suq għall-muturi/mopeds u quads fl-Ewropa

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Ir-Regolament (UE) Nru 168/2013 – l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli

X’INHU L-GĦAN TA' DAN IR-REGOLAMENT?

  • Għandu l-għan li jaġġorna r-rekwiżiti ta’ sigurtà funzjonali u ambjentali għal vetturi tal-kategorija L bħala prerekwiżit għar-reġistrazzjoni tal-vetturi.
  • Japplika wkoll għal muturi enduro, muturi trial u quads tqal għat-terreni kollha li jistgħu jintużaw kemm fuq it-triq kif ukoll “off-road”.

PUNTI EWLENIN

Awtoritajiet ta’ approvazzjoni u ta’ sorveljanza tas-suq

Il-pajjiżi tal-EU jridu jinnominaw

  • awtoritajiet ta’ approvazzjoni biex jiċċertifikaw li tip partikolari ta’ vetturi jikkonformaw mad-diversi rekwiżiti amministrattivi u tekniċi li huma stipulati fil-liġi.
  • awtoritajiet ta’ sorveljanza tas-suq biex jiġi żgurat li l-vetturi, sistemi, komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati fis-suq jikkonformaw mal-liġi u ma jpoġġux f’periklu s-saħħa, is-sigurtà jew kwalunkwe aspett ieħor tal-ħarsien tal-interess pubbliku.

Approvazzjoni tat-tip

Manifatturi tal-indirizz (vettura) tar-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip, awtoritajiet ta’ approvazzjoni u servizzi tekniċi (eż. korpi ta’ spezzjoni) involuti. Ladarba vettura tikkonforma ma’ sett komprensiv ta’ rekwiżiti, tip ta’ vettura tista’ tinbiegħ fis-suq tal-UE.

Il-manifattur għandu jipprovdi ċertifikat ta’ konformità ma’ kull vettura; dan jippermetti lis-sid jirreġistra l-vettura.

Rekwiżiti ta’ sigurtà funzjonali

Ir-regolament jistipula r-rekwiżiti ta’ sigurtà bħal:

  • muturi ġodda ta’ aktar minn 125 cm3 għandhom ikunu mgħammra b’sistema ta’ bbrejkjar li ma teħilx;
  • twaħħil obbligatorju ta’ sistema ta’ bbrejkjar li ma teħilx, sistema ta’ bbrejkjar ikkombinata fuq mutur b’2 roti taħt 125 cm3 titħalla fid-diskrezzjoni tal-manifattur;
  • minn Lulju 2014, għal finijiet ta’ viżibbiltà, it-tipi ġodda kollha ta’ vetturi tal-kategorija L għandhom ikunu mgħammra b’mekkaniżmu li jixgħel b’mod awtomatiku d-dawl; mill-1 ta’ Jannar 2016, it-tip eżistenti kollha ta’ dawn il-vetturi għandhom jikkonformaw ma’ dan ukoll;
  • it-twaħħil obbligatorju ta’ differential (li tippermetti lil roti fuq l-istess fus iduru b’rati differenti) fuq quads u tipi oħrajn ta’ vetturi tal-kategorija L bi 3 u 4 roti biex jiġi żgurat li jistgħu jduru fil-kantunieri b’mod sigur.

Rekwiżiti ta’ prestazzjoni ambjentali

Biex tingħata approvazzjoni, vettura tal-kategorija L għandha tikkonforma ma’ 8 tipi ta’ testijiet differenti bħal emissjonijiet mill-evaporazzjoni (fwar tal-fjuwil), tagħmir għall-kontroll tat-tniġġis, l-effiċjenza enerġetika u l-ħoss.

Ir-regolament jistabbilixxi rekwiżiti ambjentali għal 2 stadji ta’ tnaqqis fl-emissjonijiet. L-ewwel stadju (Euro 4) huwa obbligatorju għal tipi ġodda ta’ vetturi mill-1 ta’ Jannar 2016. It-tieni stadju (Euro 5) ser jibda japplika mill-2020, u dan jippermetti lill-manifatturi u l-fornituri jippjanaw għal tul ta’ żmien medju. Il-fattibbiltà tal-istadju tal-Euro 5 ser ikollu jiġi kkonfermat bi studju fl-2016 tal-effetti ambjentali potenzjali tiegħu.

Obbligi fuq il-manifatturi, ir-rappreżentanti tagħhom, l-importaturi u d-distributuri

Ir-regolament jiddeskrivi l-obbligi ta’ dawk involuti fil-katina ta’ provvista:

  • Fejn vettura tippreżenta riskju serju għall-utenti jew l-ambjent, il-manifattur jew partijiet oħra fil-katina tal-provvista għandhom jieħdu miżuri protettivi effettivi, inkluż sejħa lura tal-vetturi.
  • Il-manifatturi għandhom jipprovdu aċċess għal dijanjostika abbord mingħajr restrizzjoni permezz ta’ konnettur standardizzat u għal tiswija tal-vettura u informazzjoni dwar il-manutenzjoni permezz ta’ siti web lil negozjanti u sewwejja awtorizzati, kif ukoll operaturi indipendenti. Dan ma japplikax għal vetturi “small-series”.

META JAPPLIKA DAN IR-REGOLAMENT?

Huwa japplika mit-1 ta’ Jannar 2016.

Madankollu, mill-11 ta' Settembru 2014, manifattur jista' jitlob approvazzjoni tat-tip tal-vettura minn jeddu fuq il-bażi tar-Regolament (UE) Nru 168/2013. Id-Direttiva Kwadru 2002/24/KE ser titħassar mill-1 ta' Jannar 2016. Wara, ir-Regolament (UE) Nru 168/2013 u l-atti delegati u ta' implimentazzjoni tiegħu ser isiru obbligatorji

SFOND

Biex jitnaqqas it-tniġġis mit-trasport u biex tiżdied is-sigurtà funzjonali tal-vetturi ġodda tal-kategorija-L, fl-2013 l-UE adottat liġi ġdida biex tissostitwixxi d-Direttiva 2002/24/KE mill-1 ta' Jannar 2016. Vetturi tal-kategorija L huwa l-isem ta’ familja ta’ vetturi motorizzati żgħar bħal roti motorizzati, mopeds b’żewġ jew tliet roti, muturi (b’karozelli tal-ġenb jew mingħajrhom), triċikli u kwadriċikli.

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2013 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (ĠU L 60, 2.3.2013, pp. 52–128).

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) Nru 168/2013 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 901/2014 tat-18 ta’ Lulju 2014 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti amministrattivi għall-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (ĠU L 249, 22.8.2014, pp. 1–202)

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 3/2014 tal-24 ta’ Ottubru 2013 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali tal-vetturi għall-approvazzjoni ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (ĠU L 7, 10.1.2014, pp. 1–12). Ara l-verżjoni konsolidata.

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 44/2014 tal-21 ta’ Novembru 2013 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kostruzzjoni tal-vetturi u r-rekwiżiti ġenerali għall-approvazzjoni ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (ĠU L 25, 28.1.2014, pp. 1–102)

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 134/2014 tas-16 ta’ Diċembru 2013 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-prestazzjoni ambjentali u tal-prestazzjoni tal-unità tal-propulsjoni, u li jemenda l-Anness V tiegħu (ĠU L 53, 21.2.2014, pp. 1–10)

l-aħħar aġġornament 28.06.2016

Top