EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1333

Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1333 tal-25 ta' Ġunju 2019 dwar l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd taħt il-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja

ST/8975/2019/INIT

ĠU L 208, 8.8.2019, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1333/oj

8.8.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 208/42


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2019/1333

tal-25 ta' Ġunju 2019

dwar l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd taħt il-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

F'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/1332 (1), il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja (“il-Ftehim ta' Sħubija”) u l-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja (“il-Protokoll”) ġew iffirmati fil-31 ta' Lulju 2019.

(2)

Il-Ftehim ta' Sħubija jħassar il-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Gambja dwar sajd 'il barra mill-Gambja (2), li kien daħal fis-seħħ fit-2 ta' Ġunju 1987.

(3)

Il-Protokoll ikopri perjodu ta' sitt snin mid-data tal-applikazzjoni tiegħu.

(4)

Jenħtieġ li l-opportunitajiet tas-sajd previsti fil-Protokoll jiġu allokati fost l-Istati Membri għall-perjodu tal-applikazzjoni tal-Protokoll.

(5)

Il-Protokoll se jibda japplika b'mod provviżorju mid-data tal-iffirmar tiegħu sabiex ikun żgurat li l-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tal-Unjoni jinbdew malajr. Għalhekk jenħtieġ li dan ir-Regolament jibda japplika mill-istess data,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-opportunitajiet tas-sajd stabbiliti taħt il-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja għandhom ikunu allokati fost l-Istati Membri kif ġej:

(a)

bastimenti tas-sajd għat-tonn bit-tartarun:

Spanja

16-il bastiment

Franza

12-il bastiment

(b)

bastimenti tas-sajd bil-qasab u x-xlief:

Spanja

8 bastimenti

Franza

2 bastimenti

(c)

bastimenti tat-tkarkir għas-sajd għal ħut tal-qiegħ tal-baħar fond:

Stat Membru

Għadd massimu ta' bastimenti tat-tkarkir għas-sajd għal ħut tal-qiegħ tal-baħar fond li jkunu qed jaħdmu fi kwalunkwe mument

Għadd ta' awtorizzazzjonijiet tas-sajd ta' kull tliet xhur fis-sena (3)

Tunnellati ta' speċijiet fil-mira kif definiti fl-Appendiċi 2b tal-Anness tal-Protokoll

Spanja

3

10

625

Il-Greċja

2 (f'żewġ perjodi ta' tliet xhur differenti)

125

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu jibda japplika mill-31 ta' Lulju 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-25 ta' Ġunju 2019

Għall-Kunsill

Il-President

A. ANTON


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/1332 tal-25 ta' Ġunju 2019 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja u tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni ta' dak il-Ftehim ta' Sħubija (ara l-paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU L 146, 6.6.1987, p. 3.

(3)  L-Istati Membri kkonċernati għandhom jikkooperaw mal-Kummissjoni sabiex jikkoordinaw l-użu tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd ta' kull tliet xhur.


Top