EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0451

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 451/2012 tad- 29 ta’ Mejju 2012 dwar l-irtirar mis-suq ta’ ċerti addittivi tal-għalf li jappartjenu mal-grupp funzjonali tal-addittivi tal-magħlef iffermentat Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 140, 30.5.2012, p. 55–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 071 P. 35 - 43

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/451/oj

30.5.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/55


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 451/2012

tad-29 ta’ Mejju 2012

dwar l-irtirar mis-suq ta’ ċerti addittivi tal-għalf li jappartjenu mal-grupp funzjonali tal-addittivi tal-magħlef iffermentat

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar l-addittivi għall-użu fin-nutriment tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fl-għalf u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta’ tali awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10(7) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 flimkien mal-Artikolu 10, minn (1) sa (4), tiegħu jistipula dispożizzjonijiet speċifiċi għall-evalwazzjoni tal-prodotti użati fl-Unjoni bħala addittivi tal-magħlef iffermentat minn dakinhar li daħal fis-seħħ ir-Regolament.

(2)

L-addittivi tal-għalf imniżżla fl-Anness kienu ddaħħlu fir-Reġistru tal-Komunità tal-Addittivi tal-Għalf bħala prodotti eżistenti, skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

Rigward l-użu ta’ dawn l-addittivi tal-għalf bħala addittivi tal-magħlef iffermentat, ma tressqet ebda applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 10(7) b’rabta mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 qabel l-iskadenza stipulata fl-Artikolu 10(7). Rigward l-addittiv eżametilentetrammina għal ċerti speċijiet ta’ annimali, ma tressqet ebda applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni qabel din l-iskadenza.

(4)

Għall-fini ta’ trasparenza, l-addittivi li fil-każ tagħhom ma tressqet ebda applikazzjoni għal awtorizzazzjoni fiż-żmien speċifikat fl-Artikolu 10(7) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, ġew elenkati f’parti separata tar-Reġistru tal-Komunità tal-Addittivi tal-Għalf.

(5)

Dawn l-addittvi tal-għalf għaldaqstant għandhom jiġu rtirati mis-suq fejn jidħol l-użu tagħhom bħala addittivi tal-magħlef iffermentat, għajr għall-ispeċijiet li fil-każ tagħhom ikunu tressqu applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni. Din il-miżura ma tinterferixxix mal-użu ta’ xi wħud mill-addittivi li jissemmew hawn fuq fejn jidħlu kategoriji jew gruppi funzjonali oħrajn li fil-każ tagħhom dawn l-addittivi jistgħu jkunu awtorizzatai.

(6)

Minħabba li r-raġuni għall-irtirar tal-addittivi tal-magħlef iffermentat mhix marbuta ma’ raġunijiet ta’ sigurtà, huwa f’loku li jitħalla perjodu ta’ tranżizzjoni li fih jintużaw, sa ma jinħlew, l-istokkijiet eżistenti ta’ dawn l-addittivi kif ukoll taħlitiet lesti u magħlef iffermentat li jkunu prodotti b’dawn l-addittivi.

(7)

L-irtirar tal-addittivi tal-għalf elenkati fl-Anness għandhom jitqiesu mingħajr ħsara għall-possibbiltà li fil-ġejjieni tinħareġ awtorizzazzjoni li tikkonċernahom jew li tiġi adottata xi miżura dwar l-istatus tagħhom abbażi tar-raġunijiet u skont il-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(8)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Irtirar

L-addittivi tal-għalf speċifikati fil-Parti A tal-Anness, li jagħmlu mal-grupp funzjonali “addittivi tal-magħlef iffermentat” fil-kategorija “addittivi teknoloġiċi”, għandhom jiġu rtirati mis-suq.

L-addittivi tal-għalf speċifikati fil-Parti B tal-Anness, li jagħmlu mal-grupp funzjonali “addittivi tal-magħlef iffermentat” fil-kategorija “addittivi teknoloġiċi”, għandhom jiġu rtirati mis-suq fir-rigward tal-ispeċijiet ta’ annimali msemmija f’dik il-Parti tal-Anness.

Artikolu 2

Miżuri ta’ tranżizzjoni

1.   L-istokkijiet eżistenti tal-addittivi tal-għalf speċifikati fil-Parti A tal-Anness jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw bħala addittivi tal-għalf li jagħmlu mal-grupp funzjonali “addittivi tal-magħlef iffermentat” fil-kategorija “addittivi teknoloġiċi” sad-19 ta’ Ġunju 2013.

2.   It-taħlitiet lesti bl-addittivi msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sad-19 ta’ Ġunju 2013.

3.   Il-magħlef iffermentat maħdum bl-addittivi msemmija fil-paragrafu 1 jew bit-taħlitiet lesti msemmija fil-paragrafu 2 jista’ jibqa’ jitqiegħed fis-suq u jintuża sad-19 ta’ Ġunju 2014.

4.   Fejn jidħol l-additiv tal-għalf stipulat fil-Parti B tal-Anness, il-paragrafi 1, 2 u 3 japplikaw fil-każ tal-ispeċijiet ta’ annimali msemmija f’dik il-Parti tal-Anness.

Artikolu 3

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Mejju 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.


ANNESS

Addittivi tal-għalf li jaqgħu fil-grupp funzjonali ta’ addittivi tal-magħlef iffermentat irtirati mis-suq, kif stipulat fl-Artikolu 1

PARTI A

Addittivi tal-għalf li jaqgħu fil-grupp funzjonali ta’ addittivi tal-magħlef iffermentat irtirati għall-ispeċijiet u l-kategoriji kollha tal-annimali

Numru tal-identifikazzjoni

Addittiv

Speċi jew kategorija ta’ annimali

Kategorija ta’ addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: addittivi tal-magħlef iffermentat

 

Alfa-amilażi EC 3.2.1.1 mill-Bacillus subtilis var amyloliquefaciens

L-ispeċijiet kollha

 

Amilażi EC 3.2.1.1 mill-Aspergillus oryzae

L-ispeċijiet kollha

 

Amilażi EC 3.2.1.1 mix-xgħir

L-ispeċijiet kollha

 

Beta-1,4 Glukanażi ċellulażi EC 3.2.1.4 mill-Aspergillus niger

L-ispeċijiet kollha

 

Beta-1,4 Ksinalażi EC 3.2.1.37 mit-Trichoderma reesei

L-ispeċijiet kollha

 

Beta-glukanażi EC 3.2.1.6 mit-Trichoderma viride

L-ispeċijiet kollha

 

Ċellulażi EC 3.2.1.4 mill-Penicillium funiculosum

L-ispeċijiet kollha

 

Ċellulażi EC 3.2.1.4 mit-Trichoderma reesei

L-ispeċijiet kollha

 

Ċellulażi EC 3.2.1.4 mit-Trichoderma viride

L-ispeċijiet kollha

 

Kumpless taċ-ċellulażi-emiċellulażi EC 3.2.1.4 mit-Trichoderma reesei

L-ispeċijiet kollha

 

Kumpless taċ-ċellulażi-ksinalażi EC 3.2.1.4 mit-Trichoderma reesei

L-ispeċijiet kollha

 

Endo-1,3-beta-glukanażi EC 3.2.1.6 mill-Bacillus amyloliquefaciens

L-ispeċijiet kollha

 

Endo-1,4-beta-D-mannanażi EC 3.2.1.78 mill-Bacillus lentus

L-ispeċijiet kollha

 

Endo-1,4-beta-glukanażi EC 3.2.1.4 mit-Trichoderma longibrachiatum

L-ispeċijiet kollha

 

Endo-1,4-beta-glukanażi EC 3.2.1.6 mill-Bacillus amyloliquefaciens

L-ispeċijiet kollha

 

Endo-1,4-beta-ksinalażi EC 3.2.1.8. mill-Aspergillus oryzae

L-ispeċijiet kollha

 

Glukoamilażi EC 3.2.1.3. mill-Aspergillus niger

L-ispeċijiet kollha

 

Glukożju ossidażi EC 1.1.3.4. mill-Aspergillus niger

L-ispeċijiet kollha

 

Emiċellulażi EC 3.2.1.8. mill-Aspergillus niger

L-ispeċijiet kollha

 

Mannanażi EC 3.2.1.77 mill-Aspergillus niger

L-ispeċijiet kollha

 

Pektinażi EC 3.2.1.15. mill-Aspergillus niger

L-ispeċijiet kollha

 

Ksinalażi EC 3.2.1.8. mill-Aspergillus niger

L-ispeċijiet kollha

 

Ksinalażi EC 3.2.1.8 mill-Penicillium funiculosum

L-ispeċijiet kollha

 

Ksinalażi EC 3.2.1.8 mit-Trichoderma reesei

L-ispeċijiet kollha

 

Aspergillus oryzae AK 7001 DSM 1862

L-ispeċijiet kollha

 

Bacillus coagulans CECT 7001

L-ispeċijiet kollha

 

Bacillus lentus 302

L-ispeċijiet kollha

 

Bacillus licheniformis DSM 5749

L-ispeċijiet kollha

 

Bacillus licheniformis MBS-BL-01

L-ispeċijiet kollha

 

Ġbir tal-kolturi tal-Bacillus licheniformis minn Micron Bio-Systems

L-ispeċijiet kollha

 

Bacillus pumilus BP288 ATCC 53682

L-ispeċijiet kollha

 

Bacillus pumilus CNCM I-3240/NRRL B4064

L-ispeċijiet kollha

 

Bacillus pumilus MBS-BP-01

L-ispeċijiet kollha

 

Ġbir tal-kolturi tal-Bacillus pumilus minn Micron Bio-Systems

L-ispeċijiet kollha

 

Bacillus subtilis AK 6012 DSM 8563

L-ispeċijiet kollha

 

Bacillus subtilis BS1

L-ispeċijiet kollha

 

Bacillus subtilis CNCM I-3239/ATCC 6633

L-ispeċijiet kollha

 

Bacillus subtilis DSM 5750

L-ispeċijiet kollha

 

Ġbir tal-kolturi tal-Bacillus subtilis minn Micron Bio-Systems

L-ispeċijiet kollha

 

Bacillus subtilis NCIMB 40286

L-ispeċijiet kollha

 

Bifidobacterium animalis ssp. Lactis CHCC5445/DSM15954

L-ispeċijiet kollha

 

Bifidobacterium longum CNCM I-3241/ATCC 15707

L-ispeċijiet kollha

 

Candida glabrata 35120

L-ispeċijiet kollha

 

Clostridium sporogenes phage NCIMB 30008

L-ispeċijiet kollha

 

Clostridium tyrobutyricum phage NCIMB 30008

L-ispeċijiet kollha

 

Enterococcus faecium AP34

L-ispeċijiet kollha

 

Enterococcus faecium CECT 7002

L-ispeċijiet kollha

 

Enterococcus faecium CNCM DASF I-1248

L-ispeċijiet kollha

 

Enterococcus faecium CNCM I-819

L-ispeċijiet kollha

 

Enterococcus faecium DSM 15958

L-ispeċijiet kollha

 

Enterococcus faecium DSM 16567

L-ispeċijiet kollha

 

Enterococcus faecium DSM 16573

L-ispeċijiet kollha

 

Enterococcus faecium DSM 5464

L-ispeċijiet kollha

 

Enterococcus faecium M74 CCM 6226

L-ispeċijiet kollha

 

Enterococcus faecium NCAIM

L-ispeċijiet kollha

 

Enterococcus faecium NCIMB 30006

L-ispeċijiet kollha

 

Enterococcus faecium NCIMB 30098

L-ispeċijiet kollha

 

Enterococcus faecium NCIMB 30122

L-ispeċijiet kollha

 

Enterococcus mundtii 82760

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus acidophilus 36587

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus acidophilus CHCC3777/DSM13241

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus acidophilus CNCM DALA I-1246

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus acidophilus NCIMB 30067

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus acidophilus NCAIM

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus amylolyticus CBS 116420

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus amylovorans DSM 16251

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus brevis DSM 16570

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus brevis KKP. 839

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus brevis NCIMB 8038

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus buchneri 71044

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus buchneri 71065

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus buchneri BIO 73

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30137

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30138

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 8007

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus bulgaricus MA 547/3M

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus casei CCM 3775

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus casei CHCC2115

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus casei CNCM DA LC I-1247

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus casei MA 67/4U

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus casei NCIMB 11970

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus casei NCIMB 30007

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus casei rhamnosus LC 705 DSM 7061

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus farciminis MA27/6B

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus fermentum DSM 16250

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus helveticus CNCM DALH I-1251

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus mucosae DSM 16246

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus paracasei DSM 16572

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11394

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11395

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei CNCM I-3292/P4126

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum 24001

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum 252

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum 50050

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum 88

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum AMY LMG-P22548

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum C KKP/783/p

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum CCM 3769

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum CNCM DALP. I-1250

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum CNCM I-820

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum CNCM MA 27/5M

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSM 12187

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSM 13367

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSM 13543

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSM 13544

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSM 13545

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSM 13546

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSM 13547

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSM 13548

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSM 16247

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSM 16571

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSM 16682

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSM 4784

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSM 4904

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSM 8427

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSM 8428

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSM 8862

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSM 8866

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 15683

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 16627

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum EU/EEC 1/24476

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum L43 NCIMB 30146

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum L44 NCIMB 30147

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum L58

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum MA 541/2E

L-ispeċijiet kollha

 

Ġbir tal-kolturi tal-Lactobacillus plantarum minn Micron Bio-Systems

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 12422

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30004

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30114

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30115

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30170

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum PL3/CSL

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum PL6/CSL

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus plantarum PLA/CSL

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6E-g

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6U-g

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus reuteri DSM 16248

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus reuteri DSM 16249

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus rhamnosus MA27/6R

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus sakei DSM 16564

L-ispeċijiet kollha

 

Lactobacillus sakei ssp. Sakei AK 5115 DSM 20017

L-ispeċijiet kollha

 

Lactococcus lactis CNCM I-3291/ATCC 7962

L-ispeċijiet kollha

 

Lactococcus Lactis NCIMB 30149

L-ispeċijiet kollha

 

Lactococcus lactis ssp. Lactis biovar diacetylactis CHCC2237

L-ispeċijiet kollha

 

Lactococcus lactis ssp. Lactis CHCC2871

L-ispeċijiet kollha

 

Leuconostoc mesenteroides DSM 8865

L-ispeċijiet kollha

 

Leuconostoc oeno LO1

L-ispeċijiet kollha

 

Leuconostoc pseudomesenteroides CHCC2114

L-ispeċijiet kollha

 

Pediococcus acidilactici AK 5201 DSM 20284

L-ispeċijiet kollha

 

Pediococcus acidilactici CNCM MA 151/5R

L-ispeċijiet kollha

 

Pediococcus acidilactici DSM 10313

L-ispeċijiet kollha

 

Pediococcus acidilactici DSM 13946

L-ispeċijiet kollha

 

Pediococcus acidilactici ET 6

L-ispeċijiet kollha

 

Pediococcus acidilactici NCIMB 30005

L-ispeċijiet kollha

 

Pediococcus pentosaceus 69221

L-ispeċijiet kollha

 

Pediococcus pentosaceus AP35

L-ispeċijiet kollha

 

Pediococcus pentosaceus CCM 3770

L-ispeċijiet kollha

 

Pediococcus pentosaceus CNCM MA 25/4J

L-ispeċijiet kollha

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16566

L-ispeċijiet kollha

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16569

L-ispeċijiet kollha

 

Pediococcus pentosaceus HTS LMG P-22549

L-ispeċijiet kollha

 

Ġbir tal-kolturi tal-Pediococcus pentosaceus minn Micron Bio-Systems

L-ispeċijiet kollha

 

Pediococcus pentosaeceus EU/EEC 2124476

L-ispeċijiet kollha

 

Propionibacterium freudenreichii shermanii JS DSM 7067

L-ispeċijiet kollha

 

Propionibacterium freudenreichii ssp. Shermanii AK 5502 DSM 4902

L-ispeċijiet kollha

 

Propionibacterium globosum CNCM DAPB I-1249

L-ispeċijiet kollha

 

Propionibacterium shermanii ATCC 9614

L-ispeċijiet kollha

 

Propionibacterium shermanii MBS-PS-01

L-ispeċijiet kollha

 

Propionibacterium sp. DSM 9576

L-ispeċijiet kollha

 

Propionibacterium sp. DSM 9577

L-ispeċijiet kollha

 

Rhodopseudomonas palustris ATTC 17001

L-ispeċijiet kollha

 

Saccharomyces cerevisiae 37584

L-ispeċijiet kollha

 

Saccharomyces cerevisiae 80566

L-ispeċijiet kollha

 

Serratia rubidaea NCIMB 40285

L-ispeċijiet kollha

 

Streptococcus cremoris CNCM DASC I-1244

L-ispeċijiet kollha

 

Streptococcus faecium 36 KKP. 880

L-ispeċijiet kollha

 

Streptococcus thermophilus CHCC3021

L-ispeċijiet kollha

 

Streptococcus thermophilus CNCM DAST I-1245

L-ispeċijiet kollha

 

Aċetat tal-ammonju

L-ispeċijiet kollha

 

Aċetat tal-ammonju tetraidrat

L-ispeċijiet kollha

 

Benżoat tal-ammonju

L-ispeċijiet kollha

 

Bisulfit tal-ammonju

L-ispeċijiet kollha

 

Dipropjonat tal-ammonju

L-ispeċijiet kollha

 

Attapulġit (tafal) Nru tal-CAS: 12174-11-7

L-ispeċijiet kollha

E 210

Aċidu benżojku

L-ispeċijiet kollha

 

Etilbenżoat

L-ispeċijiet kollha

E 507

Aċidu idrokloriku

L-ispeċijiet kollha

 

Perossidu tal-idroġenu

L-ispeċijiet kollha

 

Aċidu isobutiriku

L-ispeċijiet kollha

 

Metenammina

L-ispeċijiet kollha

E 285

Aċidu metilpropjoniku

L-ispeċijiet kollha

 

Bisulfit tal-potassju

L-ispeċijiet kollha

 

Format tal-potassju

L-ispeċijiet kollha

 

Sulfat tal-potassju

L-ispeċijiet kollha

 

Diossidu tas-siliċju

L-ispeċijiet kollha

E 222

Bisulfit tas-sodju

L-ispeċijiet kollha

E 223

Metabisulfit tas-sodju

L-ispeċijiet kollha

 

Sulfit tas-sodju

L-ispeċijiet kollha

 

Tijosulfat tas-sodju

L-ispeċijiet kollha

E 513

Aċidu tal-kubrit

L-ispeċijiet kollha

 

Estratt tat-tannin mill-injam tal-qastna ta’ Spanja (Castanea sativa Mill, CAS No.1401-55-4)

L-ispeċijiet kollha


PARTI B

Addittiv tal-għalf li jaqa’ fil-grupp funzjonali ta’ addittivi tal-magħlef iffermentat irtirati għal ċerti speċijiet u kategoriji ta’ annimali

Numru tal-identifikazzjoni

Addittiv

Speċi jew kategorija ta’ annimali

Kategorija ta’ addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: additivi tal-magħlef iffermentat

 

Eżametilentetrammina

L-ispeċijiet kollha bl-eċċezzjoni tal-Bovini; l-Ovini; il-Ħnieżer; it-Tajr; il-Fniek; iż-Żwiemel; u l-Mogħoż


Top