Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0073

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 73/2010 tas- 26 ta’ Jannar 2010 li jistipula r-rekwiżiti dwar il-kwalità tad-dejta ajrunawtika u l-informazzjoni ajrunawtika għall-Ajru Uniku Ewropew (Test b’relevanza għaż-ŻEE)

OJ L 23, 27.1.2010, p. 6–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 257 - 278

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/73(1)/oj

27.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 23/6


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 73/2010

tas-26 ta’ Jannar 2010

li jistipula r-rekwiżiti dwar il-kwalità tad-dejta ajrunawtika u l-informazzjoni ajrunawtika għall-Ajru Uniku Ewropew

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it- Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 552/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 dwar l-interoperabilità tax-Xibka Ewropea ta’ Amministrazzjoni ta’ Traffiku tal-Ajru (Ir-Regolament ta’ interoperabilità) (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 3(5) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament qafas) (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 8(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-dejta ajrunawtika u l-informazzjoni ajrunawtika ta’ kwalità xierqa huma meħtieġa biex tiġi żgurata s-sigurtà u biex jingħata appoġġ lil kunċetti ta’ operat ġodda fix- Xibka Ewropea ta’ Amministrazzjoni ta’ Traffiku tal-Ajru (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “EATMN”).

(2)

L-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “ICAO”) speċifikat rekwiżiti ta’ kwalità għad-dejta ajrunawtika u għall-informazzjoni ajrunawtika rigward l-eżattezza, ir-riżoluzzjoni u l-integrità li għandhom jintlaħqu u jinżammu mill-EATMN waqt l-ipproċessar ta’ dejta ajrunawtika u ta’ informazzjoni ajrunawtika.

(3)

Dawk ir-rekwiżiti tal-ICAO huma meqjusa bħala li jipprovdu bażi suffiċjenti għar-rekwiżiti attwali ta’ kwalità tad-dejta iżda jeżistu nuqqasijiet magħrufa li għandhom jiġu indirizzati, b’mod partikolari biex jiġu appoġġjati applikazzjonijiet fil-ġejjieni.

(4)

L-Anness 15 tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-Konvenzjoni ta’ Chicago”) għandu jipprovdi l-bażi ewlenija għar-rekwiżiti ta’ kwalità tad-dejta. Referenzi għad-dispożizzjonijiet tal-Anness 15 tal- l-Konvenzjoni ta’ Chicago m’għandhomx jimplikaw referenza għall-Anness 4 tal- l-Konvenzjoni ta’ Chicago jew għal Annessi oħra tal- l-Konvenzjoni ta’ Chicago b’mod awtomatiku.

(5)

Analiżi tas-sitwazzjoni attwali wriet li r-rekwiżiti ta’ kwalità relatati mad-dejta ajrunawtika u mal-informazzjoni ajrunawtika, b’mod partikolari r-rekwiżiti ta’ eżattezza u integrità, mhux dejjem qed jintlaħqu fl-EATMN.

(6)

Fil-katina tad-dejta ajrunawtika, għadu jsir ammont sinifikanti ta’ attività manwali bbażata fuq il-karti, u dan iwassal għal opportunitajiet sinifikanti għall-ħolqien ta’ żbalji u d-degradazzjoni tal-kwalità tad-dejta. Għaldaqstant għandhom jiġu adottati miżuri biex tittejjeb is-sitwazzjoni.

(7)

Il-Eurocontrol ġiet inkarigata skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004 biex tiżviluppa rekwiżiti li jissupplimentaw u jsaħħu l-Anness 15 tal- l-Konvenzjoni ta’ Chicago bl-iskop li tinkiseb informazzjoni ajrunawtika ta’ kwalità sodisfaċenti. Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq ir-rapport tal-mandat tas-16 ta’ Ottubru 2007 li rriżulta.

(8)

B’konformità mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 552/2004, informazzjoni ajrunawtika għandha tiġi pprovduta progressivament f’forma elettronika, skont format ta’ dejta komuni standardizzat u li jkun sar qbil ġenerali dwaru. Dawk ir-rekwiżiti eventwalment għandhom ikunu applikabbli għad-dejta ajrunawtika u għall-informazzjoni ajrunawtika kollha fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament.

(9)

Dan ir-Regolament m’għandux ikopri operazzjonijiet u taħriġ militari skont kif imsemmi fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru 549/2004.

(10)

Organizzazzjonijiet militari li jipprovdu informazzjoni ajrunawtika għal użu f’operazzjonijiet ġenerali tat-traffiku tal-ajru huma parti essenzjali tal-proċess tad-dejta ajrunawtika u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kwalità ta’ dejta bħal din tkun suffiċjenti biex taqdi l-użu maħsub tagħha.

(11)

Il-għoti f’waqtu u l-pubblikazzjoni ta’ dejta ajrunawtika u ta’ informazzjoni ajrunawtika ġdida jew emendata skont l-emendi u r-rekwiżiti għaċ-ċikli ta’ aġġornament tal-ICAO u tal-Istati Membri huwa meqjus bħala essenzjali biex jgħin il-ksib tal-kwalità tad-dejta.

(12)

L-Istati Membri għandhom jeżerċitaw ġestjoni u kontroll effettiv tal-informazzjoni ajrunawtika u tal-attivitajiet relatati mal-ħolqien ta’ informazzjoni ajrunawtika biex jiżguraw li d-dejta tiġi pprovduta fi kwalità tajba biżżejjed biex taqdi l-użu maħsub tagħha.

(13)

Jeħtieġ li l-kostitwenti u l-proċeduri użati mill-oriġinaturi tad-dejta jkunu interoperabbli mas-sistemi, il-kostitwenti u l-proċeduri użati mill-fornituri tas-servizz ta’ informazzjoni ajrunawtika sabiex jiġi żgurat operat sigur, kontinwu u effiċjenti tal-EATMN.

(14)

Bil-għan li jinżammu jew jiġu msaħħa l-livelli eżistenti ta’ sigurtà tal-operazzjonijiet, l-Istati Membri għandhom ikunu obbligati jiżguraw li l-partijiet konċernati jwettqu evalwazzjoni tas-sigurtà li tinkludi identifikazzjoni tal-periklu, evalwazzjoni tar-riskju u proċessi ta’ mitigazzjoni. Implimentazzjoni armonizzata ta’ dawn il-proċessi mas-sistemi koperti minn dan ir-Regolament teħtieġ l-identifikazzjoni ta’ rekwiżiti speċifiċi ta’ sigurtà għar-rekwiżiti kollha relatati mal-prestazzjoni u l-interoperabilità.

(15)

Skont l-Artikolu 3(3)(d) tar-Regolament (KE) Nru 552/2004, regoli ta’ implimentazzjoni għall-interoperabilità għandhom jiddeskrivu l-proċeduri speċifiċi ta’ valutazzjoni tal-konformità li għandhom jintużaw biex jiġu valutati l-konformità jew l-adegwatezza għall-użu ta’ kostitwenti u l-verifika ta’ sistemi.

(16)

Dan ir-Regolament jolqot firxa wiesgħa ta’ partijiet. Għalhekk għandu jikkunsidra l-kapaċitajiet individwali u l-livelli tal-involviment tal-partijiet fil-katina tad-dejta, biex jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet jiġu applikati progressivament biex tinkiseb il-kwalità tad-dejta meħtieġa.

(17)

L-miżuri mfassla f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ajru Uniku,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistipula r-rekwiżiti dwar il-kwalità tad-dejta ajrunawtika u l-informazzjoni ajrunawtika f’termini ta’ eżattezza, riżoluzzjoni u integrità.

Artikolu 2

Kamp ta’ Applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għal sistemi tal-European air traffic management network (“EATMN”), għall-kostitwenti u għall-proċeduri relatati magħhom involuti fil-ħolqien, il-produzzjoni, il-ħażna, l-immaniġġjar, l-ipproċessar, it-trasferiment u d-distribuzzjoni ta’ dejta ajrunawtika u ta’ informazzjoni ajrunawtika.

Għandu japplika għad-dejta ajrunawtika u informazzjoni ajrunawtika:

(a)

il-pakkett integrat ta’ informazzjoni ajrunawtika stabbilit fl-Artikolu 3(7) magħmul disponibbli mill-Istati Membri, bl-eċċezzjoni ta’ ċirkolarijiet ta’ informazzjoni ajrunawtika;

(b)

dejta elettronika dwar l-ostakli, jew elementi relatati magħha, fejn magħmula disponibbli mill-Istati Membri;

(c)

dejta elettronika dwar it-terren, jew elementi relatati magħha, fejn magħmula disponibbli mill-Istati Membri;

(d)

dejta għall-immappjar tal-ajrudromi, fejn maħruġa mill-Istati Membri.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika għall-partijiet li ġejjin:

(a)

fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru;

(b)

operaturi ta’ ajrudromi u heliports, li għalihom ġew ippubblikati proċeduri ta’ regoli ta’ titjir bl-istrumenti (“IFR”) jew proċeduri ta’ regoli ta’ titjir Speċjali-viżwali (“VFR”) f’pubblikazzjonijiet nazzjonali ta’ informazzjoni ajrunawtika;

(c)

entitajiet pubbliċi jew privati li jipprovdu, għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

(i)

servizzi għall-ħolqien u l-forniment ta’ dejta ta’ stħarriġ;

(ii)

servizzi ta’ disinn ta’ proċeduri;

(iii)

dejta elettronika dwar it-terren;

(iv)

dejta elettronika dwar l-ostakli.

3.   Dan ir-Regolament għandu japplika sal-mument fejn id-dejta ajrunawtika u/jew l-informazzjoni ajrunawtika ssir disponibbli mill-fornitur tas-servizz ta’ informazzjoni lill-utent maħsub li jmiss.

Fil-każ ta’ distribuzzjoni permezz ta’ mezzi fiżiċi, dan ir-Regolament għandu japplika sal-mument meta id-dejta ajrunawtika u/jew l-informazzjoni ajrunawtika tkun ingħatat lill-organizzazzjoni responsabbli għall-forniment tas-servizz fiżiku ta’ distribuzzjoni;

Fil-każ ta’ distribuzzjoni awtomatika permezz tal-użu ta’ konnessjoni elettronika diretta bejn il-fornitur tas-servizz ta’ informazzjoni ajrunawtika u l-entità li tkun qed tirċievi d-dejta ajrunawtika u/jew l-informazzjoni ajrunawtika, għandu japplika dan ir-Regolament:

(a)

sal-mument meta l-utent maħsub li jmiss jaċċessa u jieħu dejta ajrunawtika u/jew informazzjoni ajrunawtika maħżuna mill-fornitur tas-servizz ta’ informazzjoni ajrunawtika; jew

(b)

sal-mument meta tiġi trasferita d-dejta ajrunawtika u/jew l-informazzjoni ajrunawtika, mill-fornitur tas-servizz ta’ informazzjoni ajrunawtika, fis-sistema tal-utent maħsub li jmiss.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004. Għandhom japplikaw ukoll id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“dejta ajrunawtika” tfisser rappreżentazzjoni ta’ fatti, kunċetti jew struzzjonijiet ajrunawtiċi f’għamla formalizzata adattata għall-komunikazzjoni, l-interpretazzjoni jew l-ipproċessar;

(2)

“informazzjoni ajrunawtika” tfisser informazzjoni li tirriżulta mill-assemblaġġ, l-analiżi u l-ifformattjar tad-dejta ajrunawtika;

(3)

“kwalità tad-dejta” tfisser grad jew livell ta’ kunfidenza li l-informazzjoni pprovduta tissodisfa r-rekwiżiti tal-utent tal-informazzjoni f’dak li jirrigwarda eżattezza, riżoluzzjoni u integrità;

(4)

“eżattezza” tfisser grad ta’ konformità bejn il-valur li ġie stmat jew imkejjel u l-valur proprju;

(5)

“riżoluzzjoni” tfisser numru ta’ unitajiet jew numri li għalihom jintuża jew jiġi espress valur imkejjel jew ikkalkulat;

(6)

“integrità” tfisser grad ta’ assigurazzjoni dwar il-fatt li oġġett ta’ dejta u l-valur tiegħu ma jkunx intilef jew ma jkunx ġie mibdul minn meta tkun inkisbet id-dejta jew minn meta tkun saret l-emenda awtorizzata;

(7)

“pakkett ta” informazzjoni ajrunawtika integrat’ (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “IAIP”) tfisser pakkett li jikkonsisti mill-elementi li ġejjin:

(a)

pubblikazzjonijiet ta’ informazzjoni ajrunawtika (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “AIP”), inkluż is-servizz ta’ emendar;

(b)

Supplimenti għall-AIP;

(c)

NOTAM kif definit fil-punt (17) u bullettini ta’ informazzjoni ta’ qabel it-titjir;

(d)

ċirkolarijiet ta’ informazzjoni ajrunawtika (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “AIC”); u

(e)

listi ta’ verifika u listi ta’ NOTAMS validi;

(8)

“dejta dwar l-ostakli” tfisser dejta dwar l-oġġetti fissi u mobbli kollha (kemm jekk temporanji jew permanenti), jew partijiet minnhom, li jinsabu f’żona maħsuba għall-moviment ta’ ajruplani fuq l-art jew li jestendu lil hinn minn superfiċje definita maħsuba biex tipproteġi l-ajruplani waqt li qed itiru;

(9)

“dejta dwar it-terren” tfisser dejta dwar is-superfiċje tad-dinja li turi karatteristiċi naturali bħal muntanji, għoljiet, promontorji, widien, ilmijiet, silġ permanenti u borra, u li ma tinkludix ostakli;

(10)

“dejta għall-immappjar tal-ajrudromi” tfisser informazzjoni li tirrappreżenta karatteristiċi standardizzati ta’ ajrudromi f’żona definita, u li tinkludi dejta ġeospazjali u metadejta;

(11)

“dejta ta” stħarriġ’ tfisser dejta ġeospazjali maħduma permezz ta’ kejl jew stħarriġ;

(12)

“disinn ta” proċeduri’ tfisser il-kombinazzjoni ta’ informazzjoni ajrunawtika ma’ struzzjonijiet speċifiċi għat-titjir biex jiġu definiti proċeduri għall-wasla u/jew it-tluq li jiżguraw standards adegwati ta’ sigurtà tat-titjir;

(13)

“fornitur ta” servizz ta’ informazzjoni ajrunawtika’ tfisser l-organizzazzjoni responsabbli għall-forniment ta’ servizz ta’ informazzjoni ajrunawtika, ċertifikat skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2096/2005 (3);

(14)

“Utent maħsub li jmiss” tfisser l-entità li tirċievi l-informazzjoni ajrunawtika mill-fornitur tas-servizz ta’ informazzjoni ajrunawtika;

(15)

“konnessjoni elettronika diretta” tfisser konnessjoni diġitali bejn sistemi informatiċi li permezz tagħha d-dejta tista’ tiġi trasferita bejniethom mingħajr interazzjoni manwali;

(16)

“oġġett ta” dejta’ tfisser attribut wieħed ta’ sett ta’ dejta komplet, li jingħata valur li jiddefinixxi l-istat attwali tiegħu;

(17)

“NOTAM” tfisser avviż imqassam permezz tat-telekomunikazzjoni li jkun fih informazzjoni dwar l-istabbiliment, il-kondizzjoni ta’ jew tibdil fi kwalunkwe faċilità, servizz, proċedura jew periklu ajrunawtiku, li l-għarfien dwaru fiż-żmien opportun huwa essenzjali għall-persunal relatat mal-operazzjonijiet ta’ titjir;

(18)

“NOTAM diġitali” tfisser sett tad-dejta li fih l-informazzjoni inkluża f’NOTAM f’format strutturat li jista’ jiġi interpretat b’mod sħiħ permezz ta’ sistema informatika awtomatika mingħajr l-interpretazzjoni tal-bniedem;

(19)

“oriġinatur tad-dejta” tfisser entità responsabbli għall-ħolqien tad-dejta;

(20)

“ħolqien ta” dejta’ tfisser il-ħolqien ta’ oġġett ta’ dejta ġdid flimkien mal-valur assoċjat miegħu, il-modifikazzjoni tal-valur ta’ oġġett ta’ dejta eżistenti jew it-tħassir ta’ oġġett tad-dejta eżistenti;

(21)

“perjodu ta” validità’ tfisser il-perjodu bejn id-data u l-ħin li fihom l-informazzjoni ajrunawtika hija ppubblikata u d-data u l-ħin li fihom l-informazzjoni ma tibqax effettiva;

(22)

“validazzjoni tad-dejta” tfisser il-proċess li permezz tiegħu jiġi żgurat li d-dejta tissodisfa r-rekwiżiti għall-applikazzjoni speċifikata jew għall-użu maħsub tagħha;

(23)

“verifika tad-dejta” tfisser l-evalwazzjoni tal-produzzjoni ta’ proċess ta’ dejta ajrunawtika biex jiġu żgurati l-korrettezza u l-konsistenza fir-rigward tal-inputs u l-istandards, ir-regoli u l-konvenzjonijiet applikabbli tad-dejta użati fl-istess proċess;

(24)

“dejta kritika” tfisser dejta b’livell ta’ integrità kif definita f’Kapitolu 3, Taqsima 3.2 punt 3.2.8(a) tal-Anness 15 tal- l-Konvenzjoni ta’ Chicago msemmija fl-Anness III punt (1);

(25)

“dejta essenzjali” tfisser dejta b’livell ta’ integrità skont kif stabbilit f’ Kapitolu 3, Taqsima 3.2 punt 3.2.8 (b) tal-Anness 15 tal- l-Konvenzjoni ta’ Chicago msemmija fl-Anness III punt (1).

KAPITOLU II

REKWIŻITI TA’ INTEROPERABILITÀ U PRESTAZZJONI

Artikolu 4

Sett ta’ dejta

Il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jipprovdu dejta ajrunawtika u informazzjoni ajrunawtika b’mod konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tas-sett tad-dejta imniżżla fl-Anness I.

Artikolu 5

Skambju ta’ dejta

1.   Il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiżguraw li d-dejta ajrunawtika u l-informazzjoni ajrunawtika msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(1) jiġu trasferiti bejniethom permezz ta’ konnessjoni elettronika diretta.

2.   Fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru għandhom jiżguraw li d-dejta ajrunawtika u l-informazzjoni ajrunawtika kollha msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(1) jiġu trasferiti bejniethom skont ir-rekwiżiti tal-format tal-iskambju tad-dejta fl-Anness II.

3.   Stati Membri jistgħu jeskludu n-NOTAM diġitali mill-format tal-iskambju tad-dejta msemmi fil-paragrafu 2.

4.   Fornituri tas-servizzi ta’ informazzjoni ajrunawtika għandhom jiżguraw li d-dejta ajrunawtika u l-informazzjoni ajrunawtika kollha fl-AIPs, l-emendi tal-AIP u s-supplimenti tal-AIP fornuti minn Stat Membru jkunu disponibbli għall-utent maħsub li jmiss, bħala minimu:

(a)

b’konformità mar-rekwiżiti tal-pubblikazzjoni identifikati fl-istandards tal-ICAO imsemmija fil-punti 4 u 8 tal-Anness III;

(b)

b’mod li jippermetti li l-kontenut u l-format tad-dokumenti jkun jista’ jinqara direttament fuq skrin tal-kompjuter; u

(c)

b’konformità mar-rekwiżiti tal-format tal-iskambju tad-dejta stipulati fl-Anness II.

Artikolu 6

Kwalità tad-dejta

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru josservaw ir-rekwiżiti tal-kwalità tad-dejta stipulati fl-Anness IV, Parti A.

2.   Meta jipprovdu informazzjoni ajrunawtika u/jew informazzjoni ajrunawtika, il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom josservaw ir-rekwiżiti ta’ evidenza stipulati fl-Anness IV, Parti B.

3.   Meta jagħmlu skambju ta’ dejta ajrunawtika u/jew ta’ informazzjoni ajrunawtika bejniethom, il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2), għandhom jistabbilixxu arranġamenti formali skont ir-rekwiżiti speċifikati fl-Anness IV, Parti C.

4.   Meta jaġixxu bħala oriġinaturi tad-dejta, il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2), għandhom josservaw ir-rekwiżiti dwar il-ħolqien ta’ dejta mniżżla fl-Anness IV, Parti D.

5.   Fornituri ta’ servizzi ta’ informazzjoni ajrunawtika għandhom jiżguraw li dejta ajrunawtika u informazzjoni ajrunawtika provduta mill-oriġinaturi tad-dejta mhux imsemmija fl-Artikolu 2(2) tkun magħmula disponibbli għall-utent maħsub li jmiss fi kwalità tajba biżżejjed biex tintuża għall-użu maħsub tagħha.

6.   Meta jaġixxu bħala l-entità responsabbli għat-talba uffiċjali għal attività ta’ ħolqien ta’ dejta, il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiżguraw li:

(a)

id-dejta kollha tinħoloq, tiġi modifikata jew titħassar skont l-istruzzjonijiet tagħhom;

(b)

mingħajr preġudizzju għall-Anness IV, Parti C, l-istruzzjonijiet tagħhom għall-ħolqien ta’ dejta jinkludu, bħala minimu:

(i)

deskrizzjoni mhux ambigwa tad-dejta kollha li għandha tinħoloq, tiġi modifikata jew imħassra;

(ii)

konferma tal-entità li għandha tingħata d-dejta;

(iii)

id-data u l-ħin sa meta għandha tkun ipprovduta d-dejta;

(iv)

il-format tar-rapport dwar il-ħolqien tad-dejta li għandu jintuża mill-oriġinatur tad-dejta.

7.   Il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-proċess tad-dejta stipulati fl-Anness IV, Parti E.

8.   Il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiżguraw li mekkaniżmi għar-rappurtaġġ ta’ żbalji u kummenti u dawk ta’ rettifika huma stabbiliti u mħaddma skont il-ħtiġiet stipulati fl-Anness IV, Parti F.

Artikolu 7

Konsistenza, puntwalità u prestazzjoni tal-persunal

1.   Fejn dejta ajrunawtika jew informazzjoni ajrunawtika tiġi duplikata f’AIP ta’ aktar minn Stat Membru, il-fornitur tas-servizz ta’ informazzjoni ajrunawtika responsabbli għal dawk l-AIPs għandu jistabbilixxi mekkaniżmi li jiżguraw konsistenza bejn l-informazzjoni duplikata.

2.   Fornituri ta’ servizzi ta’ informazzjoni ajrunawtika għandhom jiżguraw li oġġetti ta’ dejta ajrunawtika u ta’ informazzjoni ajrunawtika ppubblikati fl-AIPs tal-Istati Membri tagħhom huma annotati biex jindikaw lil dawk li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-kwalità tad-dejta stipulati f’dan ir-Regolament.

3.   Fornituri ta’ servizzi ta’ informazzjoni ajrunawtika għandhom jiżguraw li l-aktar ċikli attwali ta’ aġġornament applikabbli għall-emendi AIP u s-supplimenti AIP isiru disponibbli għall-pubbliku.

4.   Il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiżguraw li l-persunal tagħom responsabbli għal kompiti relatati mal-forniment ta’ dejta ajrunawtika jew ta’ informazzjoni ajrunawtika jiġi mgħarraf dwar u japplika:

(a)

ir-rekwiżiti għal emendi tal-AIP, supplimenti tal-AIP u tan-NOTAM stabbiliti fl-istandards tal-ICAO imsemmija fil-punti 5, 6 u 7 tal-Anness III;

(b)

iċ-ċikli ta’ aġġornament applikabbli għall-ħruġ ta’ Emendi u Supplimenti tal-AIP imsemmija fil-punt (a) ta’ dan il-paragrafu għall-oqsma li għalihom qed jipprovdu dejta ajrunawtika jew informazzjoni ajrunawtika.

5.   Mingħajr preġudizzju għar-Regolament (KE) Nru 2096/2005, il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiżguraw li l-persunal tagħhom responsabbli għal kompiti relatati mal-forniment ta’ dejta ajrunawtika jew ta’ informazzjoni ajrunawtika huwa mħarreġ b’mod adegwat, u li dan ikun kompetenti u awtorizzat għall-impjieg li għandu jiżvolġi.

Artikolu 8

Rekwiżiti tal-għodod u tas-softwer

Il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiżguraw li l-għodod u softwer li jintuża biex jiġu appoġġjati l-ħolqien, il-produzzjoni, il-ħażna, l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ dejta ajrunawtika u/jew ta’ informazzjoni ajrunawtika huma konformi mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness V.

Artikolu 9

Protezzjoni tad-dejta

1.   Il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiżguraw li dejta ajrunawtika u informazzjoni ajrunawtika huma protetti skont ir-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI.

2.   Il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiżguraw li tinżamm it-traċċabilità dwar kull oġġett ta’ dejta matul il-perjodu tal-validità tiegħu u għal mill-inqas 5 snin wara t-tmiem ta’ dak il-perjodu jew sa 5 snin wara t-tmiem tal-perjodu ta’ validità għal kull oġġett ta’ dejta ikkalkulat jew derivat minnu, liema minnhom ji[i l-aħħar.

KAPITOLU III

REKWIŻITI GĦALL-ĠESTJONI TAL-KWALITÀ, TAS-SIGURTÀ U TAS-SIKUREZZA

Artikolu 10

Management requirements

1.   Mingħajr preġudizzju għar-Regolament (KE) Nru 2096/2005, il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jimplimentaw u jżommu sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità li tkopri l-attivitajiet tagħhom relatati mal-għoti ta’ dejta ajrunawtika u ta’ informazzjoni ajrunawtika, b’konformità mar-rekwiżiti speċifikati fl-Anness VII, Parti A.

2.   Il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiżguraw li s-sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità msemmija fil-paragrafu 1 ta; dan l-Artikolu tiddefinixxi proċeduri biex jintlaħqu l-għanijiet tal-ġestjoni tas-sigurtà speċifikati fl-Anness VII, Parti B u l-għanijiet ta’ ġestjoni tas-sigurtà li jinsabu fl-Anness VII, Parti C.

3.   Il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiżguraw li kwalunkwe bidla fis-sistemi eżistenti msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1) jew l-introduzzjoni ta’ sistemi ġodda tkun ippreċeduta minn evalwazzjoni ta’ sigurtà, inklużi l-identifikazzjoni tal-periklu, l-evalwazzjoni tar-riskju u l-mitigazzjoni, imwettqa mill-partijiet ikkonċernati.

4.   Matul dik l-evalwazzjoni tas-sigurtà, ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 7(3), Anness I, Anness II u punti 1 u 2 tal-Parti A, tal-Anness IV għandhom jiġu meqjusa bħala rekwiżiti tas-sigurtà u għandhom jiġu kkunsidrati, bħala minimu.

KAPITOLU IV

EVALWAZZJONI TAL-KONFORMITÀ U REKWIŻITI ADDIZZJONALI

Artikolu 11

Konformità jew adegwatezza għall-użu tal-kostitwenti

Qabel ma jinħarġu dikjarazzjonijiet tal-KE ta’ konformità jew ta’ adegwatezza għall-użu kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 552/2004, manifatturi jew kostitwenti tas-sistemi msemmjia fl-fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1), jew ir-rappreżentanti awtorizzati tagħhom stabbiliti fl-Unjoni, għandhom jivvalutaw il-konformità jew l-adegwatezza għall-użu ta’ dawn il-kostitwenti b’konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness VIII.

Artikolu 12

Verifika ta’ sistemi

1.   Fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru li jistgħu juru jew urew li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-Anness IX għandhom iwettqu verifika tas-sistemi msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1) b’konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness X, Parti A.

2.   Fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru li ma jistgħux juru li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-Anness IX għandhom iqabbdu korp notifikat biex iwettaq il-verifika tas-sistemi msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1). Dik il-verifika għandha titwettaq b’konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness X, Parti B.

Artikolu 13

Rekwiżiti addizzjonali

Il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) (b) u (c) għandhom:

(a)

jiżguraw ikkontrollar ta’ sikurezza tal-persunal responsabbli għal kompiti ta’ ħolqien, produzzjoni, ħażna, immaniġġjar, proċessar, trasferiment u distribuzzjoni ta’ dejta ajrunawtika jew ta’ informazzjoni ajrunawtika, kif xieraq;

(b)

jiżguraw li l-persunal tagħhom responsabbli għal kompiti relatati mal-forniment ta’ dejta ajrunawtika jew ta’ informazzjoni ajrunawtika ikun debitament mgħarraf dwar ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament;

(c)

jiżviluppaw u jżommu manwali tal-operazzjonijiet bl-istruzzjonijiet u l-informazzjoni meħtieġa biex jippermettu li l-persunal tagħhom responsabbli għall-iżvolġiment tal-kompiti relatati mal-forniment ta’ dejta ajrunawtika jew ta’ informazzjoni ajrunawtika ikun jista’ japplika dan ir-Regolament;

(d)

jiżguraw li l-manwali msemmija fil-punt (c) ikunu aċċessibbli u li dawn jinżammu aġġornati kif ukoll li l-aġġornament u d-distribuzzjoni tagħhom ikunu suġġetti għal ġestjoni adegwata ta’ kwalità u ta’ konfigurazzjoni ta’ dokumentazzjoni;

(e)

jiżguraw li l-metodi tax-xogħol u l-proċeduri tal-operat tagħhom ikunu konformi ma’ dan ir-Regolament.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 14

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1.   L-Istati Membri li, qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, ikunu għarrfu lill-ICAO b’differenza rilevanti skont l-Artikolu 38 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago Internazzjonali, jistgħu jżommu d-dispożizzjonijiet nazzjonali tagħhom dwar is-suġġetti definiti fl-Anness XI sat-30 ta’ Ġunju 2014.

2.   Dejta ajrunawtika u informazzjoni ajurunawtika ppublikata qabel l-1 Lulju ta’ 2013 u mhux emendata għandha tiġi in regola ma’ dan ir-Regolament sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2017.

Artikolu 15

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika sa mill-1 ta’ Lulju 2013.

2.   B’deroga mit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 l-Artikolu 4, l-Artikolu 5(1), l-Artikolu 5(2), l-Artikolu 5(3) u l-Artikolu 5(4)(c) għandhom japplikaw sa mill-1 ta’ Lulju 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, is-26 ta’ Jannar 2010.

Għall-Kummissjoni

José Manuel BARROSO

Il-President


(1)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 26.

(2)  ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1.

(3)  ĠU L 335, 21.12.2005, p. 13.


ANNESS I

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAS-SETTIJIET TAD-DEJTA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 4

PARTI A

IAIP, dejta għall-immappjar tal-ajrudromi u dejta elettronika dwar l-ostakli

1.

Id-dejta ajrunawtika u l-informazzjoni ajrunawtika msemmija fil-paragrafi (a), (b) u (d) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(1) għandhom jiġu pprovduti skont speċifikazzjoni komuni tas-sett tad-dejta li għandha:

(a)

tiġi dokumentata jew:

permezz tal-użu tal-lingwa unifikata għall-immudellar (UML), speċifikata fid-dokument imsemmi fil- punt 13 tal-Anness III, fil-forma ta’ dijagrammi ta’ klassijiet u definizzjonijiet assoċjati għal klassijiet, attributi, assoċjazzjonijiet u listi ta’ valuri, jew

permezz tal-użu ta’ katalogu ta’ karatteristiċi speċifikati skont l-istandard ISO imsemmi fil-punt 25 tal-Anness III.

(b)

tiddefinixxi, bħala elementi ta’ dejta individwali, kull karatteristika ajrunawtika li l-informazzjoni dwarha għandha tiġi ppubblikata skont l-istandards tal-ICAO imsemmija fl-Anness III punt (10) u fid-dokument Eurocae li ssir referenza għalih fil-punt 24 tal-Anness III;

(c)

tipprovdi għal kull attribut id-definizzjoni tal-valuri permissibbli tiegħu fil-forma ta’ tip ta’ dejta, firxa ta’ valuri jew lista enumerata;

(d)

tinkludi d-definizzjoni ta’ mudell temporali, ibbażat fuq il-UTC, li jista’ jesprimi ċ-ċiklu komplet tal-ħajja ta’ karatteristika ajrunawtika:

mid-data u l-ħin tal-ħolqien sad-data u l-ħin tal-irtirar permanenti,

inklużi l-bidliet permanenti li joħolqu linji bażi ġodda għal dik il-karatteristika;

(e)

tinkludi d-definizzjoni tar-regoli li jistgħu jillimitaw il-valuri possibbli tal-proprjetajiet tal-karatteristika jew il-varjazzjoni temporali ta’ dawn il-valuri. Dan għandu jinkludi, bħala minimu:

restrizzjonijiet li jimponu eżattezza, riżoluzzjoni u integrità għal dejta pożizzjonali (orizzontali u vertikali);

restrizzjonijiet li jimponu l-prontezza tad-dejta.

(f)

tapplika konvenzjoni tal-għoti ta’ ismijiet għal karatteristiċi, attributi u assoċjazzjonijiet, li tevita l-użu ta’ taqsiriet;

(g)

tibbaża d-deskrizzjoni ta’ elementi ġeometriċi (punt, kurva, superfiċje) fuq l-istandard ISO imsemmi fil-punt 14 tal-Anness III;

(h)

tibbaża d-deskrizzjoni ta’ informazzjoni ta’ metadejta fuq l-istandard ISO imsemmi fil-punt 15 tal-Anness III;

(i)

tinkludi l-oġġetti ta’ metadejta elenkati fl-Anness I, Parti C.

2.

Rigward l-istandards ISO, iċ-ċertifikat rilevanti maħruġ minn organizzazzjoni akkreditata kif xieraq, għandu jitqies bħala mezz suffiċjenti ta’ konformità. Il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jaċċettaw li d-dokumentazzjoni relatata maċ-ċertifikazzjoni tiġi żvelata lill-awtorità superviżorja nazzjonali fuq talba ta’ din tal-aħħar.

PARTI B

Settijiet ta’ dejta tat-terren elettroniċi

Id-dejta elettronika tat-terren imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(1)(c) għandha:

(a)

tiġi provduta diġitalment skont l-istandards tal-ICAO imsemmija fil-punti (9) u (12) tal-Anness III;

(b)

tinkludi l-oġġetti ta’ metadejta elenkati fl-Anness I, Parti C.

PARTI C

Metadejta

Il-metadejta għall-ispeċifikazzjonijiet tas-sett tad-dejta stabbiliti fil-Parti A u l-Parti B għandha tinkludi l-oġġetti li ġejjin, bħala minimu:

(a)

l-oriġinatur tad-dejta;

(b)

l-emendi li saru lid-dejta;

(c)

il-persuni jew l-organizzazzjonijiet li kellhom interazzjoni mad-dejta u meta din seħħet;

(d)

dettalji rigward kwalunkwe validazzjoni u verifika tad-dejta li tkun twettqet;

(e)

id-data u l-ħin ta’ meta d-dejta saret effettiva;

(f)

għal dejta ġeospazjali:

il-mudell ta’ referenza tad-dinja li ntuża,

is-sistema ta’ kordinati li ntużat;

(g)

għal dejta numerika:

il-preċiżjoni statistika tat-teknika ta’ kejl jew ta’ kalkolu li ntużat;

ir-riżoluzzjoni;

il-livell ta’ kunfidenza kif meħtieġ mill-istandards tal-ICAO li ssir referenza għalihom fil-punti 1 u 12 tal-Anness III u fi standards rilevanti oħra tal-ICAO.

(h)

dettalji dwar funzjonijiet li ġew applikati jekk id-dejta tkun ġiet suġġetta għal konverżjoni/trasformazzjoni;

(i)

dettalji tal-limitazzjonijiet fuq l-użu tad-dejta.


ANNESS II

REKWIŻITI TAL-FORMAT TAL-ISKAMBJU TAD-DEJTA AJRUNAWTIKA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 5

PARTI A

L-IAIP, dejta għall-immappjar tal-ajrudromi u dejta elettronika dwar l-ostakli

1.

Id-dejta ajrunawtika u l-informazzjoni ajrunawtika msemmija fl-Artikolu 2(1) (a), (b) u (d) għandha tkun f’format konformi ma’ speċifikazzjoni komuni, li għandha:

tuża l-ispeċifikazzjoni XML (Extensible Markup Language) kif definit fl-istandard ISO msemmi fl-Anness III punt (17) għall-kodifikazzjoni tad-dejta;

tiġi espressa fil-forma ta’ Skema XML; barra minn hekk, jista’ jintuża schematron skont kif definit fl-istandard ISO msemmi fl-Anness III punt (19) biex jiġu espressi r-regoli tan-negozju;

tippermetti l-iskambju ta’ dejta kemm għal karatteristiċi individwali kif ukoll għal kollezzjonijiet ta’ karatteristiċi;

tippermetti l-iskambju ta’ informazzjoni bażika bħala riżultat ta’ bidliet permanenti;

tkun strutturata skont il-karatteristiċi, l-attributi u l-assoċjazzjonijiet tad-definizzjoni tas-sett tad-dejta deskritta fl-Anness I, Parti A; ir-regoli tal-immappjar għandhom jiġu dokumentati;

timplimenta b’mod strett il-listi tal-valuri enumerati u l-firxa ta’ valuri definiti għal kull attribut fid-sett tad-dejta;

tikkonforma mal-ispeċifikazzjoni tal-geography markup language (GML), kif definit fir-referenza msemmija fil-punt 18 tal-Anness III, għall-kodifikazzjoni ta’ informazzjoni ġeografika.

2.

Rigward l-istandards ISO, iċ-ċertifikat rilevanti maħruġ minn organizzazzjoni akkreditata kif xieraq, għandu jitqies bħala mezz suffiċjenti ta’ konformità. Il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jaċċettaw li d-dokumentazzjoni relatata maċ-ċertifikazzjoni tiġi żvelata lill-awtorità ta’ sorveljanza nazzjonali fuq talba ta’ din tal-aħħar.

PARTI B

Dejta elettronika dwar it-terren

1.

Id-dejta elettronika dwar it-terren imsemmija fil-punt (c) Artikolu 2(1) għandha tiġi provduta f’format komuni konformi mal-istandards ISO msemmija fil-punti 14 sa 18 tal-Anness III.

2.

Rigward l-istandards ISO, iċ-ċertifikat rilevanti maħruġ minn organizzazzjoni akkreditata kif xieraq, għandu jitqies bħala mezz suffiċjenti ta’ konformità. Il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jaċċettaw li d-dokumentazzjoni relatata maċ-ċertifikazzjoni tiġi żvelata lill-awtorità superviżorja nazzjonali fuq talba ta’ din tal-aħħar.


ANNESS III

DISPOŻIZZJONIJIET IMSEMMIJA FL-ARTIKOLI U FL-ANNESSI

1.

Kapitolu 3, Taqsima 3.2 (Sistema ta’ kwalità) tal-Anness 15 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago – Servizzi ta’ Informazzjoni Ajrunawtika (it-Tnax-il Edizzjoni - Lulju 2004, li tinkorpora l-Emenda Nru 34).

2.

Kapitolu 3, Taqsima 3.7.1 (Sistema ta’ Referenza Orizzontali) tal-Anness 15 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago - Servizzi ta’ Informazzjoni Ajrunawtika (it-Tnax-il Edizzjoni - Lulju 2004, li tinkorpora l-Emenda Nru 34).

3.

Kapitolu 3, Taqsima 3.7.2 (Sistema ta’ Referenza Vertikali) tal-Anness 15 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago – Servizzi ta’ Informazzjoni Ajrunawtika (it-Tnax-il Edizzjoni - Lulju 2004, li tinkorpora l-Emenda Nru 34).

4.

Kapitolu 4 (Pubblikazzjonijiet dwar l-Informazzjoni Ajrunawtika (AIP)) tal-Anness 15 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago – Servizzi ta’ Informazzjoni Ajrunawtika (it-Tnax-il Edizzjoni - Lulju 2004, li tinkorpora l-Emenda Nru 34).

5.

Kapitolu 4, Taqsima 4.3 (Speċifikazzjonijiet għal Emendi tal-AIP) tal-Anness 15 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago – Servizzi ta’ Informazzjoni Ajrunawtika (it-Tnax-il Edizzjoni - Lulju 2004, li tinkorpora l-Emenda Nru 34).

6.

Kapitolu 4, Taqsima 4.4 (Speċifikazzjonijiet għas-Supplimenti tal-AIP) tal-Anness 15 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago – Servizzi ta’ Informazzjoni Ajrunawtika (it-Tnax-il Edizzjoni - Lulju 2004, li tinkorpora l-Emenda Nru 34).

7.

Kapitolu 5 (NOTAM) tal-Anness 15 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago – Servizzi ta’ Informazzjoni Ajrunawtika (it-Tnax-il Edizzjoni - Lulju 2004, li tinkorpora l-Emenda Nru 34).

8.

Kapitolu 6, Taqsima 6.2 (Għoti ta’ informazzjoni fil-forma ta’ kopja stampata) tal-Anness 15 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago – Servizzi ta’ Informazzjoni Ajrunawtika (it-Tnax-il Edizzjoni - Lulju 2004, li tinkorpora l-Emenda Nru 34).

9.

Kapitolu 10, Taqsima 10.2 (Rekwiżiti numeriċi għad-dejta dwar kopertura, terren u ostakli) tal-Anness 15 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago – Servizzi ta’ Informazzjoni Ajrunawtika (it-Tnax-il Edizzjoni - Lulju 2004, li tinkorpora l-Emenda Nru 34).

10.

Appendiċi 1 (Kontenut tal-Pubblikazzjoni ta’ Informazzjoni Ajrunawtika (AIP)) tal-Anness 15 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago – Servizzi ta’ Informazzjoni Ajrunawtika (it-Tnax-il Edizzjoni - Lulju 2004, li tinkorpora l-Emenda Nru 34).

11.

Appendiċi 7 (Rekwiżiti tal-kwalità tad-dejta Ajrunawtika) tal-Anness 15 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago – Servizzi ta’ Informazzjoni Ajrunawtika (it-Tnax-il Edizzjoni - Lulju 2004, li tinkorpora l-Emenda Nru 34).

12.

Appendiċi 8 (Rekwiżiti tad-dejta dwar terren u ostakli) tal-Anness 15 għall-Konvenzjoni ta’ Chicago – Servizzi ta’ Informazzjoni Ajrunawtika (it-Tnax-il Edizzjoni - Lulju 2004, li tinkorpora l-Emenda Nru 34).

13.

Verżjoni ta’ Speċifikazzjoni 2.1.1 tal-Object Management Group Unified Modelling Language (UML).

14.

L-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni, ISO 19107:2003 - Informazzjoni Ġeografika - skema Spazjali (l-Ewwel Edizzjoni - 8.5.2003).

15.

L-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni, ISO 19115:2003 - Informazzjoni Ġeografika - Metadejta (l-Ewwel Edizzjoni - 8.5.2003 [Corrigendum Cor 1:2006 5.7.2006]).

16.

L-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni, ISO 19139:2007 - Informazzjoni Ġeografika – Metadejta – implimentazzjoni tal-iskema XML (Edizzjoni 1 - 17.4.2007).

17.

L-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni, ISO 19118:2005 - Informazzjoni Ġeografika - Kodifikar (l-Ewwel Edizzjoni - 17.3.2006 ISO/CD 19118 it-Tieni Edizzjoni – 9.7.2007 [Fl-istadju ta’ kumitat]).

18.

L-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni, ISO 19136:2007 - Informazzjoni Ġeografika - Geography Markup Language (GML) (l-Ewwel Edizzjoni - 23.8.2007).

19.

L-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni, ISO/IEC 19757-3:2006 - Teknoloġija informatika - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Parti 3: Validazzjoni bbażata fuq regoli - Schematron (L-Ewwel Edizzjoni - 24.5.2006).

20.

Dok ICAO 9674-AN/946 – Sistema Ġeodetika Dinjija – Manwal tal-1984 (It-Tieni Edizzjoni - 2002).

21.

Kapitolu 7, Taqsima 7.3.2 (Algoritmu tal-kontroll ċikliku ta’ ridondanza (CRC)) tal-ICAO Dok ICAO 9674-AN/946 – Sistema Ġeodetika Dinjija – 1984 (WGS-84) Manwal (it-Tieni Edizzjoni - 2002).

22.

L-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni, ISO/IEC 17799:2005 - Teknoloġija informatika - Tekniki ta’ sikurezza - Kodiċi ta’ prattika għall-ġestjoni tas-sigurtà tal-informazzjoni (it-Tieni Edizzjoni - 10.6.2005).

23.

L-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni, ISO 28000:2007: - Speċifikazzjoni għal sistemi ta’ ġestjoni tas-sigurtà għall-katina tal-forniment (l-Ewwel Edizzjoni - 21.9.2007 taħt reviżjoni, li għandha tiġi sostitwita bit-Tieni Edizzjoni sal-31.1.2008 [Fl-istadju ta’ inkjesta]).

24.

Eurocae ED-99 A, Rekwiżiti tal-Utent għall-Informazzjoni għall-Immappjar tal-Ajrudromi (Ottubru 2005).

25.

L-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni, ISO 19110:2005 - Informazzjoni Ġeografika - Metodoloġija għall-ikkatalogar tal-karatteristiċi (l-Ewwel Edizzjoni).


ANNESS IV

REKWIŻITI TA’ KWALITÀ TAD-DEJTA MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 6 U 7

PARTI A

Rekwiżiti ta’ kwalità tad-dejta

1.

Rekwiżiti ta’ kwalità għal kull oġġett ta’ dejta li jaqa’ fl-ambitu tad-dejta ajrunawtika u l-informazzjoni ajrunawtika msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(1)għandhom ikunu kif definiti mill-istandards tal-ICAO imsemmija fl-Anness III punt (11) u mill-istandards tal-ICAO rilevanti l-oħra mingħajr preġudizzju għall-punt 2 ta’ dan l-Anness.

2.

Rekwiżiti ta’ kwalità għal kull oġġett ta’ dejta li jaqa’ fl-ambitu tad-dejta ajrunawtika u l-informazzjoni ajrunawtika msemmija fl-Artikolu 2(1) għandhom jiġu stabbiliti fuq bażi ta’ evalwazzjoni tas-sigurtà tal-użi maħsuba tal-oġġett tad-dejta fejn:

(a)

oġġett tad-dejta ma jkunx definit mill-istandards ta’ kwalità tad-dejta tal-ICAO imsemmija fil-punt 11 tal-Anness III u mill-istandards rilevanti tal-ICAO l-oħra; jew

(b)

ir-rekwiżiti ta’ kwalità għal oġġett ta’ dejta ma jiġux issodisfati mill-istandards ta’ kwalità tad-dejta tal-ICAO imsemmija fl-Anness III punt (11) u mill-istandards rilevanti tal-ICAO l-oħra.

3.

Ir-rekwiżiti ta’ kwalità għall-oġġetti tad-dejta msemmija fil-punt 2 għandhom jiġu żviluppati skont proċess standardizzat li jiddeskrivi l-metodoloġija għad-derivazzjoni u l-validazzjoni ta’ dawn ir-rekwiżiti qabel il-pubblikazzjoni, b’konsiderazzjoni dovuta tal-impatt potenzjali fuq id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-ICAO.

4.

Meta oġġett tad-dejta jkollu aktar minn użu maħsub wieħed, ir-rekwiżiti tal-kwalità tad-dejta l-aktar stretti biss, li jirriżultaw mill-valutazzjoni tas-sikurezza msemmija fil-punt 2, għandhom jiġu applikati għaliha.

5.

Rekwiżiti ta’ kwalità tad-dejta għandhom jiġu definiti biex ikopri dawn li ġejjin għal kull oġġett ta’ dejta fl-ambitu ta’ dejta ajrunawtika u informazzjoni ajrunawtika msemmija fl-Artikolu 2(1):

(a)

il-preċiżjoni u r-riżoluzzjoni tad-dejta;

(b)

il-livell ta’ integrità tad-dejta;

(c)

il-kapaċità li tiġi ddeterminata l-oriġini tad-dejta;

(d)

il-livell ta’ assigurazzjoni li d-dejta tkun magħmula disponibbli għall-utent maħsub li jmiss qabel id-data/il-ħin effettiv tal-bidu tagħha u li ma titħassarx qabel id-data/il-ħin effettiv tat-tmiem tagħha.

6.

L-oġġetti kollha tad-dejta meħtieġa biex jappoġġjaw kull sett ta’ dejta ta’ applikazzjoni u/jew sub-sett validu tas-sett ta’ dejta għandhom jiġu definiti.

PARTI B

Rekwiżiti ta’ evidenza

Argumenti u evidenza għandhom jinħolqu biex jintwera li:

(a)

ir-rekwiżiti ta’ preċiżjoni u riżoluzzjoni li kkonformaw magħhom fl-oriġini tad-dejta u jinżammu sal-pubblikazzjoni għall-utent maħsub li jmiss, inkluż, kull meta r-riżoluzzjoni ta’ oġġett ta’ dejta jiġi mnaqqas jew mibdul, jew id-dejta tiġi tradotta f’sistema ta’ koordinati jew f’unità ta’ kejl differenti;

(b)

l-oriġini u l-istorja tal-bidla ta’ kull oġġett ta’ dejta hija rreġistrata u disponibbli għall-verifika;

(c)

id-dejta ajrunawtika jew l-informazzjoni ajrunawtika hija kompleta jew li oġġetti li setgħu kienu neqsin ġew iddikjarati;

(d)

il-proċessi għall-ħolqien, il-produzzjoni, il-ħażna, l-immaniġġjar, l-ipproċessar, it-trasferiment jew id-distribuzzjoni tad-dejta użati għal kull oġġett tad-dejta huma definiti u adegwati għal-livell assenjat ta’ integrità tal-oġġett ta’ dejta;

(e)

il-proċessi ta’ validazzjoni u ta’ verifika tad-dejta huma adegwati għal-livell assenjat ta’ integrità tal-oġġett ta’ dejta;

(f)

il-proċessi tad-dejta manwali jew semi-awtomatizzati huma mwettqa minn persunal imħarreġ u kwalifikat, bi rwoli u responsabbiltajiet definiti b’mod ċar li jiġu rreġistrati fis-sistema ta’ kwalità tal-organizzazzjoni;

(g)

l-għodda kollha u/jew is-softwer użat biex jiġu appoġġjati jew implimentati l-proċessi huma validati bħala adattati għall-iskop tagħhom skont l-Anness V;

(h)

qiegħed jopera proċess effettiv ta’ rappurtar, kejl u azzjoni korrettiva fir-rigward ta’ żbalji, skont il-Parti F.

PARTI C

Arranġamenti Formali

L-arranġamenti formali għandhom jinkludu dan il-kontenut minimu:

(a)

l-ambitu tad-dejta ajrunawtika jew informazzjoni ajrunawtika li għandha tiġi pprovduta;

(b)

ir-rekwiżiti tal-eżattezza, tar-riżoluzzjoni u tal-integrità għal kull oġġett tad-dejta fornut;

(c)

il-metodi meħtieġa biex jiġi muri li d-dejta pprovduta hija konformi mal-ħtiġiet speċifikati;

(d)

in-natura tal-azzjoni li għandha tittieħed fil-każ ta’ sejba ta’ żball fid-dejta jew inkonsistenza fi kwalunkwe dejta pprovduta;

(e)

il-kriterji minimi għan-notifikazzjoni ta’ tibdil fid-dejta li ġejjin:

kriterji biex tiġi determinata l-prontezza tal-forniment tad-dejta bbażati fuq l-operat jew is-sinifikat tas-sigurtà tal-bidla;

kull avviż minn qabel ta’ bidliet mistennija;

il-mezzi li għandhom jiġu adottati għan-notifika.

(f)

il-parti responsabbli għad-dokumentazzjoni tal-bidliet fid-dejta;

(g)

il-mezzi biex jiġu riżolti kwalunkwe ambigwitajiet potenzjali kkawżati fejn jintużaw formati differenti għall-iskambju ta’ dejta ajrunawtika jew ta’ informazzjoni ajrunawtika;

(h)

kwalunkwe limitazzjoni fuq l-użu tad-dejta;

(i)

rekwiżiti għall-produzzjoni ta’ rapporti ta’ kwalità mill-fornituri tad-dejta biex tiġi faċilitata l-verifika tal-kwalità tad-dejta mill-utenti tad-dejta;

(j)

rekwiżiti tal-metadejta;

(k)

rekwiżiti ta’ kontinġenza rigward il-kontinwità tal-forniment ta’ dejta.

PARTI D

Ħolqien tad-dejta

1.

L-istħarriġ ta’ għajnuniet ta’ navigazzjoni bir-radju u l-ħolqien ta’ dejta kkalkulata jew miksuba li l-koordinati tagħha huma ppubblikati fl-AIP għandhom jitwettqu skont standards xierqa u mill-inqas skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-ICAO imsemmija fil- punt 20 tal-Anness III.

2.

Id-dejta kollha mistħarrġa għandha tiġi referenzjata lil WGS-84 kif speċifikat fid-dispożizzjonijiet tal-ICAO imsemmija fil- punt 2 tal-Anness III2.

3.

Mudell geoid, suffiċjenti biex jiġu ssodisfati d-dispożizzjonijiet tal-ICAO imsemmija fl-Anness III punt (3) u r-rekwiżiti ta’ kwalità tad-dejta ajrunawtika u l-informazzjoni ajrunawtika speċifikati fl-Anness IV, għandu jintuża sabiex id-dejta vertikali kollha (mistħarrġa, ikkalkulata jew derivata) tkun tista’ tiġi espressa b’mod relattiv għall-livell medju tal-baħar permezz tal-Mudell Gravitazzjonali tad-Dinja 1996. “Geoid” tfisser il-wiċċ ekwipotenzjali fil-kamp gravitazzjonali tad-Dinja, li tikkoinċidi mal-livell mhux disturbat medju tal-baħar estiż b’mod kontinwu minn fuq il-kontinenti.

4.

Dejta mistħarrġa, ikkalkulata u derivata għandha tiġi miżmuma għat-tul tal-ħajja ta’ kull oġġett ta’ dejta.

5.

Dejta ta’ stħarriġ kategorizzata bħala dejta kritika jew essenzjali għandha tiġi soġġetta għal stħarriġ inizjali sħiħ, u wara għandha tiġi mmonitorjata għal tibdiliet fuq bażi annwali, bħala minimu. Fejn jinsabu bidliet, għandu jitwettaq stħarriġ mill-ġdid tad-dejta rilevanti.

6.

Għandhom jintużaw it-tekniki tal-ġbir u tal-ħażna tad-dejta elettronika tal-istħarriġ li ġejjin:

(a)

koordinati ta’ punti ta’ referenza għandhom jiddaħħlu fl-apparat għall-istħarriġ permezz ta’ trasferiment diġitali ta’ dejta;

(b)

il-qisien fil-kamp għandhom jiġu maħżuna permezz ta’ sistema diġitali;

(c)

dejta mhux ipproċessata għandha tiġi trasferita u mdaħħla fis-softwer għall-ipproċessar permezz ta’ sistema diġitali.

7.

Id-dejta ta’ stħarriġ kollha kategorizzata bħala dejta kritika għandha tkun soġġetta għal kejl addizzjonali suffiċjenti biex jiġu identifikati żbalji fl-istħarriġ li ma jistgħux jiġu identifikati permezz ta’ kejl wieħed.

8.

Dejta ajrunawtika u informazzjoni ajrunawtika għandha tiġi validata u verifikata qabel ma din tintuża biex tinkiseb jew biex tiġi kkalkulata dejta oħra.

PARTI E

Rekwiżiti tal-proċess tad-Dejta

1.

Fejn proċessi jew partijiet ta’ proċessi li jintużaw fil-ħolqien, il-produzzjoni, il-ħażna, l-immaniġġjar, l-ipproċessar, it-trasferiment u d-distribuzzjoni ta’ dejta ajrunawtika u ta’ informazzjoni ajrunawtika huma suġġetti għall-awtomazzjoni, dawn għandhom ikunu:

(a)

awtomatizzati sa livell proporzjonat mal-kuntest tal-proċess tad-dejta;

(b)

awtomatizzati biex jottimizzaw l-allokazzjoni u l-interazzjoni tal-bniedem u l-magni bil-għan li jintlaħaq livell għoli ta’ benefiċċji ta’ sigurtà u ta’ kwalità fil-proċess;

(c)

maħsuba biex jevitaw l-introduzzjoni ta’ żbalji fid-dejta;

(d)

maħsuba biex jindividwaw żbalji fid-dejta riċevuta/imdaħħla.

2.

Fejn id-dejta ajrunawtika u l-informazzjoni ajrunawtika tiddaħħal manwalment, din għandha tkun suġġetta għal verifika indipendenti biex jiġu identifikati żbalji li setgħu ġew introdotti.

PARTI F

Rekwiżiti għar-rappurtaġġ u r-rettifika ta’ żbalji

Il-mekkaniżmi ta’ rappurtaġġ, kejl u azzjoni korrettiva għall-iżbalji għandhom jiżguraw li:

(a)

problemi identifikati matul il-ħolqien, il-produzzjoni, il-ħażna, l-immaniġġjar, l-ipproċessar, it-trasferiment u d-distribuzzjoni ta’ dejta ajrunawtika u ta’ informazzjoni ajrunawtika, jew dawk identifikati minn utenti wara li jiġu ppubblikati, jiġu rreġistrati u rrapportati lill-fornitur tas-servizz ta’ informazzjoni ajrunawtika;

(b)

il-problemi kollha rrappurtati dwar id-dejta ajrunawtika u l-informazzjoni ajrunawtika jiġu analizzati mill-fornitur tas-servizz ta’ informazzjoni ajrunawtika u li jiġu ddeterminati l-azzjonijiet korrettivi meħtieġa;

(c)

l-iżbalji, l-inkonsistenzi u l-anomaliji kollha misjuba f’dejta ajrunawtika u f’informazzjoni ajrunawtika kritika u essenzjali jiġu solvuti b’mod urġenti;

(d)

l-utenti tad-dejta effettwati jiġu avżati dwar l-iżbalji mill-fornitur tas-servizz ta’ informazzjoni ajrunawtika permezz tal-aktar mezz effettiv, b’konsiderazzjoni tal-livell ta’ integrità tad-dejta ajrunawtika u tal-informazzjoni ajrunawtika u permezz tal-kriterji ta’ notifika miftiehma fl-arranġamenti formali skont l-Anness IV, Parti C punt (d);

(e)

jiġu faċilitati u mħeġġa fehmiet mill-utenti tad-dejta u minn fornituri oħra ta’ dejta ajrunawtika u ta’ informazzjoni ajrunawtika;

(f)

ir-rati ta’ żbalji għal dejta ajrunawtika u ta’ informazzjoni ajrunawtika jiġu rreġistrati kull darba li d-dejta ajrunawtika u l-informazzjoni ajrunawtika tiġi trasferita bejn il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2);

(g)

ir-rati ta’ żbalji għal dawk l-iżbalji misjuba qabel it-trasferiment u dawk rappurtati wara t-trasferiment jistgħu jiġu identifikati separatament.


ANNESS V

REKWIŻITI TAL-GĦODOD U TAS-SOFTWER IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 8

1.

Għodod użati għall-appoġġ jew għall-awtomatizzazzjoni tal-proċessi tad-dejta ajrunawtika u tal-proċessi ta’ informazzjoni ajrunawtika għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-punti 2 u 3, fejn l-għodda:

għandha l-potenzjal li toħloq żbalji f’oġġetti tad-dejta kritiċi jew essenzjali;

hija l-uniku mezz ta’ sejbien ta’ żbalji f’oġġetti tad-dejta kritiċi jew essenzjali;

hija l-uniku mezz ta’ sejbien ta’ diskrepanzi bejn verżjonijiet multipli ta’ dejta mdaħħla manwalment.

2.

Għall-għodda msemmija fil-punt 1, ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni, tal-funzjonalità u tal-livell ta’ integrità għandhom jiġu definiti sabiex jiġi żgurat li l-għodda twettaq il-funzjoni tagħha fil-proċess tad-dejta mingħajr ma taffettwa ħażin il-kwalità tad-dejta ajrunawtika jew tal-informazzjoni ajrunawtika.

3.

L-għodda msemmija fil-punt 1 għandha tiġu validata u vverifikata mar-rekwiżiti msemmija fil-punt 2.

4.

L-għodda msemmija fil-punt 1, li huma implimentati bis-sħiħ jew parzjalment f’softwer, għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti addizzjonali li ġejjin:

ir-rekwiżiti tas-softwer għandhom jiddikjaraw b’mod korrett dak li hu meħtieġ mis-softwer sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-għodda;

ir-rekwiżiti kollha tas-softwer għandhom ikunu traċċabbli għar-rekwiżiti tal-għodda msemmija fil-punt 2;

il-validazzjoni u l-verifika tas-softwer, kif definiti fil-punti 5 u 6 rispettivament, għandhom jiġu applikati għal verżjoni eżekutibbli magħrufa tas-softwer fl-ambjent operattiv maħsub tagħha.

5.

Il-validazzjoni ta’ softwer tfisser il-proċess li permezz tiegħu jiġi żgurat li s-softwer jissodisfa r-rekwiżiti għall-applikazzjoni speċifikata jew l-użu maħsub tad-dejta ajrunawtika jew tal-informazzjoni ajrunawtika.

6.

Il-verifika ta’ softwer tfisser l-evalwazzjoni tal-ħruġ ta’ proċess ta’ żvilupp ta’ softwer għal dejta ajrunawtika u/jew informazzjoni ajrunawtika biex jiġu żgurati l-korrettezza u l-konsistenza fir-rigward tal-inputs u tal-istandards, ir-regoli u l-konvenzjonijiet tas-softwer applikabbli użati f’dak il-proċess.


ANNESS VI

REKWIŻITI TA’ PROTEZZJONI TAD-DEJTA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 9

1.

Id-dejta kollha trasferita f’format elettroniku għandha tkun protetta kontra telf jew alterazzjoni ta’ dejta permezz tal-applikazzjoni tal-algoritmu CRC32Q kif imsemmi fil-punt 21 tal-Anness III). Il-valur tal-kontroll ċikliku ta’ ridondanza (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ CRC) għandu jiġi applikat qabel il-verifika finali tad-dejta u qabel ma ssir il-ħażna jew it-trasferiment.

2.

Fejn id-daqs fiżiku ta’ dejta jaqbeż dak li jista’ jiġi protett fil-livell ta’ integrità meħtieġ minn CRC wieħed, għandhom jintużaw valuri CRC multipli.

3.

Dejta ajrunawtika u informazzjoni ajrunawtika għandha tingħata livell xieraq ta’ protezzjoni ta’ sigurtà matul il-ħażna u meta tiġi skambjata bejn il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2), sabiex jiġi żgurat li d-dejta ma tistax tinbidel aċċidentalment jew tiġi soġġetta għal aċċess mhux awtorizzat u/jew tibdil fi kwalunkwe stadju.

4.

Il-ħażna u t-trasferiment ta’ dejta ajrunawtika u ta’ informazzjoni ajrunawtika għandha tkun protetta permezz ta’ proċess ta’ awtentikazzjoni xieraq b’tali mod li r-riċevituri jkunu jistgħu jikkonfermaw li d-dejta jew l-informazzjoni tkun ġiet trażmessa minn sors awtorizzat.


ANNESS VII

REKWIŻITI GĦALL-ĠESTJONI TAL-KWALITÀ, TAS-SIGURTÀ U TAS-SIKUREZZA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 10

PARTI A

Sistema ta’ Ġestjoni tal-Kwalità

1.

Sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità li tappoġġja l-ħolqien, il-produzzjoni, il-ħażna, il-ġestjoni, l-ipproċessar, it-trasferiment u d-distribuzzjoni ta’ dejta ajrunawtika u ta’ informazzjoni ajrunawtika għandha:

tiddefinixxi l-politika ta’ kwalità b’tali mod li tissodisfa l-ħtiġijiet ta’ utenti differenti mill-qrib kemm jista’ jkun;

twaqqaf programm ta’ assigurazzjoni ta’ kwalità li jinkludi proċeduri mfassla biex jiġi verifikat li l-operazzjonijiet kollha jkunu qed isiru skont ir-rekwiżiti, l-istandards u l-proċeduri applikabbli inklużi r-rekwiżiti rilevanti ta’ dan ir-Regolament;

tipprovdi evidenza tal-funzjonament tas-sistema ta’ kwalità permezz ta’ manwali u dokumenti ta’ monitoraġġ;

taħtar rappreżentanti ta’ ġestjoni biex jimmonitorjaw konformità mal-, u l-adegwatezza tal-proċeduri li jiżguraw prattiċi operattivi siguri u effiċjenti;

twettaq reviżjonijiet tas-sistema ta’ kwalità li tkun qed tintuża u tieħu azzjonijiet rimedjali, kif xieraq.

2.

Ċertifikat EN ISO 9001, maħruġ minn organizzazzjoni akkreditata kif xieraq, għandu jitqies bħala mezz suffiċjenti ta’ konformità mar-rekwiżiti tal-punt 1. Il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jaċċettaw l-iżvelar tad-dokumentazzjoni relatata maċ-ċertifikazzjoni lill-awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza fuq talba ta’ din tal-aħħar.

PARTI B

Għanijiet tal-Ġestjoni tas-Sigurtà

1.

L-għanijiet tal-ġestjoni tas-sigurtà għandhom ikunu:

li titnaqqas il-kontribuzzjoni għar-riskju ta’ inċident tal-ajru li jista’ jirriżulta minn żbalji fid-dejta safejn hu raġjonevolment prattikabbli;

li jiġi promoss l-għarfien dwar is-sigurtà madwar l-organizzazzjoni permezz tal-qsim ta’ lezzjonijiet li jirriżultaw mill-attivitajiet tas-sigurtà u billi l-personal kollu jiġi involut biex jipproponi soluzzjonijiet għal kwistjonijiet ta’ sigurtà identifikati u suġġerimenti għat-titjib tal-effettività u l-effiċjenza tal-proċessi;

li jiġi żgurat li tiġi identifikata funzjoni fi ħdan l-organizzazzjoni responsabbli għall-iżvilupp u l-manutenzjoni tal-għanijiet tal-ġestjoni tas-sigurtà;

li jiġi żgurat li jinżammu reġistri u li jitwettaq monitoraġġ biex tingħata assigurazzjoni ta’ sigurtà tal-attivitajiet tagħhom;

li jiġi żgurat li jsiru rakkomandazzjonijiet ta’ titjib, fejn meħtieġ, biex tingħata assigurazzjoni tas-sigurtà tal-attivitajiet.

2.

Il-kisba tal-għanijiet tal-ġestjoni tas-sigurtà għandhom jingħataw l-ogħla prijorità fuq pressjonijiet kummerċjali, operattivi, ambjentali jew soċjali.

PARTI C

Għanijiet tal-Ġestjoni tas-Sigurtà

1.

L-għanijiet tal-ġestjoni tas-sigurtà għandhom ikunu:

li tiġi żgurata s-sigurtà tad-dejta ajrunawtika u tal-informazzjoni ajrunawtika riċevuta, prodotta jew użata b’mod li tkun protetta minn interferenzi u li l-aċċess għaliha jkun ristrett biss għal persuni awtorizzati;

li jiġi zgurat li l-miżuri tal-ġestjoni tas-sigurtà ta’ organizzazzjoni jissodisfaw rekwiżiti nazzjonali jew internazzjonali xierqa għall-infrastruttura kritika u l-kontinwità tan-negozju, kif ukoll standards internazzjonali għall-ġestjoni tas-sigurtà, inklużi l-istandards ISO imsemmija fil-punti 22 u 23.

2.

Rigward l-istandards ISO, iċ-ċertifikat rilevanti maħruġ minn organizzazzjoni akkreditata kif xieraq, għandu jitqies bħala mezz suffiċjenti ta’ konformità. Il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jaċċettaw li d-dokumentazzjoni relatata maċ-ċertifikazzjoni tiġi żvelata lill-awtorità tas-superviżjoni sorveljanza nazzjonali fuq talba ta’ din tal-aħħar.


ANNESS VIII

Rekwiżiti għall-valutazzjoni tal-konformità jew l-adegwatezza għall-użu ta’ kostitwenti msemmija fl-Artikolu 11

1.

L-attivitajiet ta’ verifika għandhom juru l-konformità tal-kostitwenti mar-rekwiżiti ta’ interoperabilità, ta’ prestazzjoni u ta’ sigurtà ta’ dan ir-Regolament, jew l-adegwatezza tagħhom għall-użu waqt li dawn il-kostitwenti jkunu qed joperaw fl-ambjent tal-ittestjar.

2.

Il-manifattur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fl-Unjoni, għandu jamministra l-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità u għandu b’mod partikolari:

jistabbilixxi l-ambjent xieraq għall-ittestjar;

jivverifika li l-pjan ta’ ttestjar jiddeskrivi l-kostitwenti fl-ambjent tal-ittestjar;

jivverifika li l-pjan tal-ittestjar jipprovdi kopertura sħiħa tar-rekwiżiti applikabbli;

jiżgura l-konsistenza u l-kwalità tad-dokumentazzjoni teknika u tal-pjan tal-ittestjar;

jippjana l-organizzazzjoni, il-persunal, l-istallazzjoni u l-konfigurazzjoni tat-test flimkien mal-pjattaforma għall-ittestjar;

jwettaq l-ispezzjonijiet u t-testijiet kif speċifikat fil-pjan tal-ittestjar;

jikteb ir-rapport li juri r-riżultati ta’ spezzjonijiet u testijiet.

3.

Il-manifattur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fl-Unjoni, għandu jiżgura li l-kostitwenti involuti fil-ħolqien, il-produzzjoni, il-ħażna, l-immaniġġjar, l-ipproċessar, it-trasferiment u d-distribuzzjoni ta’ dejta ajrunawtika u ta’ informazzjoni ajrunawtika integrata fl-ambjent tal-ittestjar jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-interoperabilità, tal-prestazzjoni, tal-kwalità u tas-sigurtà ta’ dan ir-Regolament.

4.

Meta tiġi ssodisfata t-tlestija tal-verifika tal-konformità jew tal-adegwatezza għall-użu, il-manifattur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fl-Unjoni, għandu taħt ir-responsabbiltà tiegħu, ifassal id-dikjarazzjoni tal-KE ta’ konformità jew ta’ adegwatezza għall-użu, li tispeċifika b’mod partikolari r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament li ġew issodisfati mill-kostitwent u l-kundizzjonijiet tal-użu assoċjati magħha skont il-punt 3 tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 552/2004.


ANNESS IX

KUNDIZZJONIJIET IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 12

1.

Il-fornitur ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru għandu jkollu metodi ta’ rappurtaġġ fl-organizzazzjoni li jiżguraw u juru imparzjalità u indipendenza ta’ ġudizzju fir-rigward tal-attivitajiet ta’ verifika.

2.

Il-fornitur ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru għandu jiżgura li l-persunal involut fil-proċessi ta’ verifika iwettaq il-verifiki bl-akbar integrità professjonali possibbli u bl-akbar kompetenza teknika possibbli, u li dan ikun ħieles minn kull pressjoni u inċentiv, b’mod partikolari ta’ tip finanzjarju, li jista’ jaffettwa l-ġudizzju tagħhom jew ir-riżultati tal-kontrolli tagħhom, b’mod partikolari minn persuni jew gruppi ta’ persuni effettwati mir-riżultati tal-kontrolli.

3.

Il-fornitur ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru għandu jiżgura li l-persunal involut fil-proċessi ta’ verifika, ikollu aċċess għat-tagħmir li jippermettilu li jwettaq il-kontrolli meħtieġa kif suppost.

4.

Il-fornitur ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru għandu jiżgura li l-persunal involut fil-proċessi ta’ verifika, jkollu taħriġ tekniku u vokazzjonali tajjeb, għarfien sodisfaċenti tar-rekwiżiti tal-verifiki li għandhom iwettqu, esperjenza adegwata ta’ dawn l-operazzjonijiet, u l-kapaċità meħtieġa biex jitħejjew id-dikjarazzjonijiet, ir-rekords u r-rapporti li juru li l-verifiki jkunu twettqu.

5.

Il-fornitur ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru għandu jiżgura li l-persunal involut fil-proċessi ta’ verifika, huwa kapaċi jwettaq il-kontrolli tiegħu b’imparzjalità. Ir-rimunerazzjoni tagħhom m’għandhiex tiddependi fuq in-numru ta’ kontrolli mwettqa, jew fuq ir-riżultati ta’ dawn il-kontrolli.


ANNESS X

PARTI A

Rekwiżiti għall-verifika tas-sistemi msemmija fl-Artikolu 12(1)

1.

Il-verifika tas-sistemi identifikati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1) għandha turi l-konformità ta’ dawn is-sistemi mar-rekwiżiti tal-interoperabilità, il-prestazzjoni u s-sikurezza ta’ dan ir-Regolament f’ambjent ta’ evalwazzjoni li jirrifletti l-kuntest operattiv ta’ dawn is-sistemi.

2.

Il-verifika tas-sistemi identifikati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1) għandha titmexxa skont prattiki ta’ ttestjar xierqa u rikonoxxuti.

3.

L-għodod ta’ ttestjar użati għall-verifika tas-sistemi identifikati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1) għandu jkollhom funzjonalitajiet xierqa.

4.

Il-verifika tas-sistemi identifikati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1) għandha tipproduċi l-elementi tal-fajl tekniku meħtieġ mill-punt 3 tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 552/2004 inkluż l-elementi li ġejjin:

deskrizzjoni tal-implimentazzjoni;

ir-rapport ta’ spezzjonijiet u testijiet miksuba qabel ma s-sistema ddaħħlet fis-servizz.

5.

Il-fornitur tas-servizzi ta’ navigazzjoni ajrunawtika għandu jiġġestixxi l-attivitajiet ta’ verifika u għandu b’mod partikolari:

jistabbilixxi l-ambjent operattiv u tekniku simulat xieraq li jirrifletti l-ambjent operattiv;

jivverifika li l-pjan tal-ittestjar jiddeskrivi l-integrazzjoni ta’ sistemi identifikati fl-Artikolu 2(1) f’ambjent operattiv u tekniku ta’ evalwazzjoni;

jivverifika li l-pjan tal-ittestjar jipprovdi kopertura sħiħa tar-rekwiżiti ta’ interoperabilità, ta’ prestazzjoni u ta’ sigurtà applikabbli ta’ dan ir-Regolament;

jiżgura l-konsistenza u l-kwalità tad-dokumentazzjoni teknika u tal-pjan tal-ittestjar;

jippjana l-organizzazzjoni, il-persunal, l-istallazzjoni u l-konfigurazzjoni tat-test flimkien mal-pjattaforma għall-ittestjar;

jwettaq l-ispezzjonijiet u t-testijiet kif speċifikat fil-pjan tal-ittestjar;

jikteb ir-rapport li juri r-riżultati ta’ spezzjonijiet u testijiet.

6.

Il-fornitur ta’ servizzi ta’ informazzjoni ajrunawtika għandu jiżgura li s-sistemi identifikati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1) taħt ir-responsabbiltà tiegħu jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ interoperabilità, ta’ prestazzjoni u ta’ sigurtà ta’ dan ir-Regolament.

7.

Mat-tlestija kif meħtieġ tal-verifika ta’ konformità, fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni tal-ajru għandhom ifasslu d-dikjarazzjoni tal-KE ta’ verifika tas-sistema u jippreżentawha lill-awtorità superviżorja nazzjonali flimkien mal-fajl tekniku, kif stipulat bl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 552/2004.

PARTI B

Rekwiżiti għall-verfika tas-sistemi msemmija fl-Artikolu 12(2)

1.

Il-verifika tas-sistemi identifikati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1) għandha turi l-konformità ta’ dawn is-sistemi mar-rekwiżiti tal-interoperabilità, il-prestazzjoni u s-sikurezza ta’ dan ir-Regolament f’ambjent ta’ valutazzjoni li jirrifletti l-kuntest operattiv ta’ dawn is-sistemi.

2.

Il-verifika tas-sistemi identifikati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1) għandha ssir skont prattiki ta’ ttestjar xierqa u rikonoxxuti.

3.

L-għodod ta’ ttestjar użati għall-verifika tas-sistemi identifikati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1) għandu jkollhom funzjonalitajiet xierqa.

4.

Il-verifika tas-sistemi identifikati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1) għandha tipproduċi l-elementi tal-fajl tekniku meħtieġ mill-punt 3 tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 552/2004 inklużi l-elementi li ġejjin:

deskrizzjoni tal-implimentazzjoni;

ir-rapport ta’ spezzjonijiet u testijiet miksuba qabel ma s-sistema ddaħħlet fis-servizz.

5.

Il-fornitur ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru għandu jistabbilixxi l-ambjent ta’ valutazzjoni operattiv u tekniku xieraq li jirrifletti l-ambjent operattiv u għandu jqabbad korp notifikat biex iwettaq attivitajiet ta’ verifika f’ismu.

6.

Il-korp notifikat għandu jiġġestixxi l-attivitajiet ta’ verifika u għandu b’mod partikolari:

jivverifika li l-pjan tal-ittestjar jiddeskrivi l-integrazzjoni tas-sistemi identifikati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1) f’ambjent operattiv u tekniku ta’ evalwazzjoni;

jivverifika li l-pjan tal-ittestjar jipprovdi kopertura sħiħa tar-rekwiżiti ta’ interoperabilità, ta’ prestazzjoni u ta’ sigurtà applikabbli ta’ dan ir-Regolament;

jiżgura l-konsistenza u l-kwalità tad-dokumentazzjoni teknika u tal-pjan tal-ittestjar;

jippjana l-organizzazzjoni, il-persunal, l-istallazzjoni u l-konfigurazzjoni tat-test flimkien mal-pjattaforma għall-ittestjar;

jwettaq l-ispezzjonijiet u t-testijiet kif speċifikat fil-pjan tal-ittestjar;

jikteb ir-rapport li juri r-riżultati ta’ spezzjonijiet u testijiet.

7.

Il-korp notifikat għandu jiżgura li s-sistemi identifikati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1) imħaddma f’ambjent operattiv ta’ valutazzjoni jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ interoperabilità, ta’ prestazzjoni u ta’ sigurtà ta’ dan ir-Regolament.

8.

Meta jitlestew kif suppost il-kompiti ta’ verifika, il-korp notifikat għandu jfassal ċertifikat ta’ konformità fir-rigward tal-kompiti mwettqa.

9.

Il-fornitur ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru imbagħad għandu jfassal id-dikjarazzjoni tal-KE ta’ verifika tas-sistema u jippreżentaha lill-awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza flimkien mal-fajl tekniku, kif mitlub mill-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 552/2004.


ANNESS XI

DIFFERENZI TAL-ICAO IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 14

Kapitolu 3, Taqsima 3.2.10 (kontroll ċikliku ta’ ridondanza) tal-Anness 15 tal-Konvenzjoni ta’ Chicago – Servizzi ta’ Informazzjoni Ajrunawtika.


Top