Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0241

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l- 24 ta' Marzu 2006 li tikkonċerna ċerti miżuri ta' protezzjoni fir-rigward ta' ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali, bl-esklużjoni tal-prodotti tas-sajd, li joriġinaw fil-Madagaskar (notifikata bid-dokument numru C(2006) 888) Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

OJ L 88, 25.3.2006, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 485–486 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 86 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 86 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2011; Imħassar b' 32011D0395

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/241/oj

8.5.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

485


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

ta' l-24 ta' Marzu 2006

li tikkonċerna ċerti miżuri ta' protezzjoni fir-rigward ta' ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali, bl-esklużjoni tal-prodotti tas-sajd, li joriġinaw fil-Madagaskar

(notifikata bid-dokument numru C(2006) 888)

(Test b'rilevanza ŻEE)

(2006/241/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE tat-18 ta' Diċembru 1997 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazjoni tal-kontrolli verifiki veterinarji fuq il-prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 22 tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/517/KE ta' l-1 ta' Awwissu 1997 li tikkonċerna ċerti miżuri ta' protezzjoni fir-rigward ta' ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali, bl-esklużjoni tal-prodotti tas-sajd, li joriġinaw fil-Madagaskar (2) ġiet emendata b'mod sostanzjali (3). Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Deċiżjoni għandha tiġi kkodifikata.

(2)

L-ispezzjonijiet tal-Komunità fil-Madagaskar urew li hemm nuqqasijiet serji fl-infrastruttura u l-iġjene fl-istabbilimenti tal-laħam u m'hemmx biżżejjed garanziji tal-effiċjenza tal-kontrolli mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti. L-amministrazzjoni tas-saħħa tal-annimali fil-Madakaskar turi nuqqasijiet serji u n-nuqqas ta' applikazzjoni tar-regoli Komunitarji. Hemm riskju potenzjali għas-saħħa pubblika fir-rigward tal-produzzjoni u l-ipproċesar tal-prodotti tal-annimali, bl-eċċezzjoni tal-prodotti tas-sajd, f'dan il-pajjiż.

(3)

L-importazzjoni ta' prodotti li joriġinaw mill-annimali, bl-eċċezzjoni tal-prodotti tas-sajd, mill-Madagaskar m'għandiex titħalla sakemm ikun jista' jiġi garantit li ma' jeżisti ebda riskju.

(4)

Il-miżuri provduti f'din id-Deċiżjoni huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika għall-prodotti li ġejjin mill-annimali, bl-eċċezzjoni tal-prodotti tas-sajd, li joriġinaw fil-Madagaskar.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-importazzjoni tal-prodotti imsemmija fl-ewwel Artikolu.

Artikolu 3

Id-Deċiżjoni 97/517/KE hi imħassra.

Referenzi għad-Deċiżjoni li ġiet imħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Deċiżjoni u għandhom jinqraw skond it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hi ndirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, l-24 ta' Marzu 2006.

Għall-Kummissjoni

Markus KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 24, 30.1.1998, p. 9. Direttiva kif l-aħħar emendata bir-Regolament (KE) Nru. 882/2004 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill (ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1).

(2)  ĠU L 214, 6.8.1997, p. 54. Deċiżjoni kif emendata mid-Deċiżjoni 97/553/KE (ĠU L 228, 19.8.1997, p. 31).

(3)  Ara l-Anness I.


ANNESS I

Deċiżjoni mħassra flimkien ma' l-emenda tagħha

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/517/KE (ĠU L 214, 6.8.1997, p. 54)

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/553/KE (ĠU L 228, 19.8.1997, p. 31)

Ir-riferenza għad-Deċiżjoni 97/517/KE f'Artikolu 1 biss.


ANNESS II

Tabella Ta' Korrelazzjoni

Deċiżjoni 97/517/KE

Din id-Deċiżjoni

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2, l-ewwel paragrafu

Artikolu 2

Artikolu 2, it-tieni paragrafu

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 5

Artikolu 4

Anness I

Anness II


Top