Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0844

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad- 9 ta' Novembru 2004 li tistabbilixxi formola ta' applikazzjonijiet għall-għajnuna legali taħt id-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE sabiex ittejjeb l-aċċess għall-ġustizja f'tilwim bejn fruntiera u oħra billi tistabbilixxi regoli komuni minimi li għandhom x'jaqsmu ma' l-għajnuna legali f'tilwim bħal dawn (innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4285) Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

OJ L 365, 10.12.2004, p. 27–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 87–94 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 82 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 82 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 11 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/844/oj

14.10.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

87


ID-DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-9 ta' Novembru 2004

li tistabbilixxi formola ta' applikazzjonijiet għall-għajnuna legali taħt id-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE sabiex ittejjeb l-aċċess għall-ġustizja f'tilwim bejn fruntiera u oħra billi tistabbilixxi regoli komuni minimi li għandhom x'jaqsmu ma' l-għajnuna legali f'tilwim bħal dawn

(innotifikata fid-dokument bin-numru C(2004) 4285)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2004/844/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/8/KE tas-27 ta' Jannar 2003 sabiex ittejjeb l-aċċess għall-ġustizzja f'tilwim ta' bejn fruntiera u oħra billi tistabbilixxi regoli komuni minimi li għandhom x'jaqsmu ma' l-għajnuna legali f'tilwim (1) bħal dawn u b'mod partikolari l-Artikolu 16(1) tagħha,

Wara li kkonsultat il-Kumitat Konsultattiv stabbilit mill-Artikolu 17(1) tad-Direttiva 2003/8/KE,

Billi:

(1)

L-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 2003/8/KE jipprovdi li l-Kummissjoni għandha twaqqaf formola standard għall-applikazzjonijiet ta' għajnuna legali u għat-trasmissjoni ta' applikazzjonijiet bħal dawn.

(2)

Il-formola standard għat-trasmissjoni ta' applikazzjonijiet ta' għajnuna legali bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji ta' l-Istati Membri ġiet stabbilita mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2003) 1829 (2).

(3)

Il-formola standard infisha għall-applikazzjonijiet ta' għajnuna legali għandha titwaqqaf sa, l-aktar tard, it-30 ta' Novembru 2004, skond l-Artikolu 16(2) it-tieni sub-paragrafu tad-Direttiva 2003/8/KE. Din il-formola għalhekk għandha tiġi stabbilita minn din id-deċiżjoni.

(4)

B'konformità ma' l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka annessa mat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka, li mhijiex marbuta bid-Direttiva 2003/8/KE, mhijiex marbuta b'din id-Deċiżjoni jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-formola standard għas-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet ta' għajnuna legali skond id-Direttiva 2003/8/KE se tkun hekk kif stipolata fl-Anness.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, fid-9 ta' Novembru 2004.

Għall-Kummissjoni

Antonio VITORINO

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 26, tal-31.1.2003, p. 41.

(2)  Id-Deċiżjoni għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Top