EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0634

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Awissu, 2001 li tistabbilixxi kondizzjonijiet speċjali dwar l-importazzjoni ta’ prodotti tal-ħut li joriġinaw jew joħorġu mill-Guinea (notifikata bid-dokument numru Ċ(2001) 2525)Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 221, 17.8.2001, p. 50–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 308 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 27 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 27 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Imħassar b' 32006R1664 . Latest consolidated version: 25/02/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/634/oj

32001D0634Official Journal L 221 , 17/08/2001 P. 0050 - 0055


Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni

tas-16 ta’ Awissu, 2001

li tistabbilixxi kondizzjonijiet speċjali dwar l-importazzjoni ta’ prodotti tal-ħut li joriġinaw jew joħorġu mill-Guinea

(notifikata bid-dokument numru Ċ(2001) 2525)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2001/634/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/493/KEE tat-22 ta’ Lulju, 1991, li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet sanitarji għall-produzzjoni u bejgħ ta’ prodotti tal-ħut [1], kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 97/79/KE [2], u partikolarment Artikolu 11 tagħha,

Billi:

(1) Espert tal-Kummissjoni għamel spezzjoni fil-Guinea sabiex jivverifika l-kondizzjonijiet tal-produzzjoni, ħażna u rilaxx ta’ prodotti tal-ħut li jintbagħtu lill-Komunità.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-liġijiet tal- Guinea dwar spezzjoni sanitarja u sorveljanza ta’ prodotti tal-ħut jistgħu jitqiesu ekwivalenti għal dawk stabbiliti bid-Direttiva 91/493/KEE.

(3) Partikolarment id-‘Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) tal-Ministère de la pêche et de l’aquaculture’ hija kompetenti li tivverifika dwar il-ħarsien effettiv tal-liġijiet eżistenti.

(4) Iżda din l-ipezzjoni fil-Guinea wriet nuqqasijiet fil-kondizzjonijiet ta’ iġjene ta’ l-istabbilimenti li jipproċessaw u jippreparaw prodotti tal-ħut. Uriet ukoll nuqqasijiet fil-kontroll sanitarju applikat għall-ipproċessar u preparazzjoni tal-prodotti tal-ħut. Għalhekk, tista’ tkun awtorizzata l-importazzjoni fil-Komunità ta’ dawk il-prodotti biss tal-ħut li għalihom ma kien hemm l-ebda operazzjoni ta’ preparazzjoni jew ipproċessar ħlief biex jitpoġġew fil-kesħa jew fil-friża.

(5) Il-modalijitajiet biex jinkiseb iċ- ċertifikat sanitarju msemmi f’Artikolu 11(4)(a) tad-Direttiva 91/493/KEE għandu jkollu fih it-tifsira ta’ mudell ta’ ċertifikat, il-ħtiġijiet minimi dwar il-lingwa li biha għandu jinkiteb u tal-kwalifiki ta’ min jiffirmah.

(6) Skond Artikolu 11(4)(b) tad-Direttiva 91/493/KEE, għandha titwaħħal marka mal-pakketti ta’ prodotti tal-ħut, bl-isem tal-pajjiż mhux membru u n-numru ta’ l-approvazzjoni/reġistrazzjoni ta’ l-istabbiliment, tal-bastiment tal-fabbrika, mħażen tal-friża jew bastiment tal-friża li minnhom ikunu ġejjin, ħlief għal ċerti prodotti tal-friża.

(7) Skond Artikolu 11(4)(ċ) tad-Direttiva 91/493/KEE għandu jkun hemm lista ta’ stabbilimenti, bastimenti tal-fabbrika jew imħażen tal-friża rikonoxxuti, u għandu jkun hemm lista ta’ bastimenti tal-friża mgħammra skond il-paragrafi minn 1 sa 7 t’Anness II tad-Direttiva tal-Kunsill 92/48/KEE [3]. Dawn il-listi għandhom ikunu magħmula skond il-komunika tad-DNPM lill-Kummissjoni. Id-DNPM, għalhekk, għandha tara illi jitħarsu d-dispożizzjonijiet stabbiliti għal dan il-fini ta’ Artikolu 11(4) tad-Direttiva 91/493/KEE.

(8) Id-DNPM taw assigurazzjonijiet uffiċjali dwar il-ħarsien tad-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitolu V ta’ l-Anness tad-Direttiva 91/493/KEE dwar il-kontroll ta’ prodotti mhux proċessati, u għall-ħarsien tal-ħtiġijiet ta’ iġjene ekwivalenti għal dawk stabbiliti f’dik id-Direttiva.

(9) Iżda, l-ispezzjoni wriet nuqqasijiet fil-proċedura li timxi biha d-DNPM għall-approvazzjoni/sospensjoni ta’ stabbilimenti u bastimenti. Għalhekk minħabba tibdil fil-lista ta’ stabbilimenti u bastimenti li minnhom l-importazzjoni hija awtorizzata, jeħtieġ li ssir spezzjoni oħra fuq il-post mill-esperti tal-Kummissjoni.

(10) Fid-dawl tar-riżultati ta’ l-ispezzjoni, il-prodotti tal-ħut importati mill-Guinea m’għandhiex titnaqqsilhom il-frekwenza ta’ kontrolli fiżiċi, stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 94/360/KE ta’ l-20 ta’ Mejju, 1994, dwar it-tnaqqis fil-frekwenza ta’ kontrolli fiżiċi ta’ konsenji ta’ ċerti prodotti importati minn pajjiżi mhux membri, skond id-Direttiva tal-Kunsill 90/675/KEE [4].

(11) Il-miżuri msemmija f’din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Veterinarju Permanenti,

ADDOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-"Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) tal-Ministère de la pêche et de l’aquaculture" għandha tkun l-awtorità kompetenti fil-Guinea għall-verifikazzjoni u ċertifikazzjoni ta’ konformità ta’ prodotti tal-ħut skond il-ħtiġijiet tad-Direttiva 91/493/KEE.

Artikolu 2

Prodotti tal-ħut li għandhom l-oriġini tagħhom fil-Guinea għandhom ikunu skond il-kondizzjonijiet li ġejjin:

1. Ma jkunu għaddew minn ebda operazzjoni ta’ preparazzjoni jew ta’ ipproċessar ħlief biex jitpġġew fil-kesħa jew fil-friża.

2. Kull konsenja għandha jkollha magħha ċertifikat sanitarju oriġinali, debitament mimli, b’numru fuqu, iffirmat u datat, u magħmul minn karta waħda skond il-mudell muri f’Anness A mehmuż;

3. Il-prodotti għandu jkollhom l-oriġini tagħhom minn stabbilimenti, bastimenti tal-fabbriki jew imħażen tal-friża rikonoxxuti jew minn bastimenti tal-friża reġistrati msemmija f’Anness B mehmuż;

4. Ħlief fil-każ ta’ prodotti ffriżati tal-ħut bil-kwantità u maħsuba għall-produzzjoni ta’ ikel priservat, il-pakketti kollha għandu jkollhom fuqhom, b’ittri li ma jitħassrux, il-kelma "GUINEA" u n-numru ta’ approvazzjoni/reġistrazzjoni ta’ l-istabbiliment, bastiment tal-fabbrika, cold store jew bastiment tal-friża ta’ l-oriġini.

Artikolu 3

1. Iċ-ċertifikat imsemmi f’Artikolu 2, paragrafu 1, għandu jinkiteb, għall-inqas, f’waħda mill-lingwi uffiċjali ta’ l-Istat Membru fejn isir il-kontroll.

2. Iċ-ċertifikat għandu jkollu l-isem, il-kwalifika u l-firma tar-rappreżentant tad-DNPM u t-timbru uffiċjali ta’ din ta’ l-aħħar b’kulur differenti minn kitba oħra.

Artikolu 4

Meta jimportaw prodotti tal-ħut mill-Guinea, Stati Membri m’għandhomx japplikaw għal dawn il-prodotti t-tnaqqis fil-frekwenza ta’ kontrolli fiżiċi msemmija fid-Deċiżjoni 94/360/KE.

Artikolu 5

Anness B għandu jinbidel biss skond ir-riżultati ta’ spezzjoni fuq il-post.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ sittin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 7

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula Brussel,16 ta’ Awissu, 2001.

Għall-Kummissjoni

David Byrne

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 268, ta’ l-24.9.1991, 15.

[2] ĠU L 24, tat-30.1.1998, p.31.

[3] ĠU L 187, tas-7.7.1992, p.41.

[4] ĠU L 158, tal-25.6.1994, p.41.

--------------------------------------------------

ANNESS A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ANNESS B

LISTA TA’ STABBILIMENTI U BASTIMENTI

PP : Pjan ta’ ipproċessar.

ZV : Bastiment tal-friża.

Nru tal- Approvazzjoni | Isem | Belt/Reġjun | Limitu ta' l- approvazzjoni | Kategorija |

001/N/MPA/DNPM | Chaico 7 (Soguipi) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

003/N/MPA/DNPM | Elini — S (Gregui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

004/N/MPA/DNPM | Thiangui 3 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

011/N/MPA/DNPM | Takamar 6 (Soguipi) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

014/N/MPA/DNPM | Ettipesca 2 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

015/N/MPA/DNPM | Ettipesca 3 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

016/N/MPA/DNPM | Ettipesca 6 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

017/N/MPA/DNPM | Albarka (Asti Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

018/N/MPA/DNPM | Figuereo 14 (Alamari) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

020/N/MPA/DNPM | Espadeiro (Sopem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

021/N/MPA/DNPM | Daniaa (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

029/N/MPA/DNPM | Thiangui 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

030/N/MPA/DNPM | Thiangui 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

031/N/MPA/DNPM | Thiangui 5 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

032/N/MPA/DNPM | Sea Horse 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

033/N/MPA/DNPM | Sea Horse 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

034/N/MPA/DNPM | Snam 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

035/N/MPA/DNPM | Snam 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

036/N/MPA/DNPM | Inaara (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

037/N/MPA/DNPM | Aroa (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

041/N/MPA/DNPM | Mihalis (Guinee-Entreprise) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

042/N/MPA/DNPM | Guetndar (Sip-Bourouma) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

043/N/MPA/DNPM | Grecoland I (Grecoland Fishing Company) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

050/N/MPA/DNPM | Gnalen (Josemar) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

051/N/MPA/DNPM | Jeong IN No 15 (Ban-Ma Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

005/E/MPA/DNPM | Nicola Peche | KIPE | | PP |

044/E/MPA/DNPM | Dauphin | ALMAMYA | | PP |

045/E/MPA/DNPM | OK - Fishing | MADINA | | PP |

046/E/MPA/DNPM | Progui | MADINA | | PP |

047/E/MPA/DNPM | Jasmin - Trading House | YENGUEMA | | PP |

048/E/MPA/DNPM | Sokaly - Peche | KAPORO | | PP |

049/E/MPA/DNPM | Safri - Peche | BONFI | | PP |

--------------------------------------------------

Top