EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0028

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 97/28/KE tal-11ta’ Ġunju 1997 li tadatta għall-progress tekniku d-Direttiva tal-Kunsill 76/756/KEE rigward l-istallazzjoni ta’ dawl u mezzi ta’ sinjalazzjoni bid-dawl fuq vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom

OJ L 171, 30.6.1997, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 76 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 76 - 85
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 160 - 169

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Impliċitament imħassar minn 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/28/oj

31997L0028Official Journal L 171 , 30/06/1997 P. 0001 - 0010


Id-Direttiva tal-Kummissjoni 97/28/KE

tal-11ta’ Ġunju 1997

li tadatta għall-progress tekniku d-Direttiva tal-Kunsill 76/756/KEE rigward l-istallazzjoni ta’ dawl u mezzi ta’ sinjalazzjoni bid-dawl fuq vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom

(Test b’rilevanża għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom [1] kif l-aħħar emendata mil-Parlament Ewropew u d-Direttiva tal-Kunsill 96/79/KE [2], u partikolarment l-Artikolu 13(2) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 76/756/KEE tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approsi mazzjoni ta’ liġijiet ta’ l-Istati Membri rigward l-istallazzjoni ta’ dawl u mezzi ta’ sinjalazzjoni bid-dawl fuq vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom [3], kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 91/663/KEE [4], u partikolarment l-Artikolu 5 tagħha,

Billi d-Direttiva 76/756/KEE hija waħda mid-Direttivi separati tal-proċedura ta’ l-approvazzjoni tat-tip KE li kienet stabbilita mid-Direttiva 70/156/KEE; billi, għalhekk, id-disposizzjonijiet stipulati fid-Direttiva 70/156/KEE relatati mas-sistemi ta’ vetturi, komponenti u unitajiet tekniċi separati japplikaw għal-din id-Direttiva;

Billi, partikolarment, l-Artikoli 3(4) u 4 (3) tad-Direttiva 70/156/KEE jirrikjedu li kull Direttiva separata jkollha mhemuża magħha dokument ta’ informazzjoni kif ukoll ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip bażat fuq l-Anness VI għal-dik id-Direttiva sabiex dik l-approvazzjoni tat-tip tista’ tkun kompjuteriżżata; billi iċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip previst fid-Direttiva 76/756/KEE għandu jkun emendat skond dan;

Billi l-proċeduri jeħtieġu li jkunu simplifikati sabiex iżommu l-ekwivalenza, stabbilita mill-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 70/156/KEE, bejn ċerti Direttivi separati u r-regolamenti korrispondenti tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti fejn ir-regolamenti msemmija huma emendati; billi, bħala l-ewwel pass, il-ħtiġiet tekniċi tad-Direttiva 76/756/KEE għandhom ikunu sostitwiti b’dawk tar-Regolament Nru 48 permezz ta’ cross-reference;

Billi, sabiex titjieb is-sigurtà tat-traffiku fit-toroq, kien deċiż inter alia li jinħtieġ l-istallazzjoni obbligatorja tat-tielet fanal tal-waqfien fuq vettura ta’ kategorija M1 u jippermettu l-istallazzjoni fakoltattiva ta’ fanali li jintgħelu matul il-ġurnata fuq vetturi bil-mutur;

Billi hemm bżonn li jiġu eżaminati aktar id-disposizzjonijiet fakoltattivi relatati mal-ħtiġiet tal-prestazzjoni tad-dawl u mezzi ta’ sinjalazzjoni bid-dawl individwali u l-istallazzjoni tagħhom fuq vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom; billi hu essenzjali li x-xogħol tekniku neċessarju ikun kompletat sabiex aktar emendi jistgħu jkunu introdotti kemm jista jkun malajr fid-Direttiva 76/756/KEE;

Billi qed issir riferenza għad-Direttiva tal-Kunsill 76/757/KEE [5], kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 97/29/KE [6];

Billi l-miżuri previsti f’din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Adazzjoni għal-Progress Tekniku stabbilit bid-Direttiva 70/156/KEE,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 76/756/KEE hija b’dan emendata kif ġej:

1. L-ewwel sentenza ta’ l-Artikolu 4 hija sostitwita b’dan li ġej:

"Stat Membru li jkun ta approvazzjoni tat-tip tal-KE għandu jieħu l-miżuri neċessarji biex jassigura li hu informat b’kull modifika għal xi parti jew karatteristika imsemmija fid-definizzjoni tat-tip ta’ vettura għar-rigward tal-istallazzjoni ta’ dawl u mezzi ta’ sinjalazzjoni bid-dawl."

2. L-Anness huwa sostitwit bl-Anness għal-din id-Direttiva.

Artikolu 2

1. Mill-1 ta’ Jannar 1998, jew, jekk il-pubblikazzjoni tat-test imsemmi fl-Artikolu 3 jittardja iktar mill-1 ta’ Lulju 1997, sitt xhur wara d-data attwali tal-pubblikazzjoni ta’ dawn it-testi, l-Istati Membri ma jistgħux, għal raġunijiet relatati mal-istallazzjoni ta’ dawl u mezzi ta’ sinjalazzjoni bid-dawl,

- jirrifjutaw, fir-rigward ta’ xi tip ta’ vettura, li jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali, jew

- jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, l-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ vetturi,

sakemm il-vetturi jikkonformaw mal-ħtiġiet tad-Direttiva 76/756/KEE, kif emendata b’din id-Direttiva.

2. Mill-1 ta’ Ottubru 1998, Stati Membri:

- ma għandhomx aktar jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE, u

- jistgħu jirrifjutaw li jagħtu approvazzjoni tat-tip nazzjonali

għal xi tip ta’ vettura għal raġunijiet relatati mal-istallazzjoni dawl u mezzi ta’ sinjalazzjoni bid-dawl, jekk ma jkunx hemm konformità mal-ħtiġiet tad-Direttiva 76/756/KEE, kif emendata b’din id-Direttiva.

3. Mill-1 ta’ Ottubru 2000, l-Istati Membri:

- għandhom jikkonsidraw ċertifikati ta’ konformità li jakkompanjaw vetturi ġodda skond id-disposizzjonijiet tad-Direttiva 70/156/KEE bħala mhux aktar validi għall-iskopijiet ta’ l-Artikolu 7(1) ta’ dik id-Direttiva, u

- jistgħu jirrifjutaw ir-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fis-serviżż ta’ vetturi ġodda li mhumiex akkompanjati minn ċertifikat ta’ konformità skond id-Direttiva 70/156/KEE għal raġunijiet relatati mal-istallazzjoni ta’ dawl u mezzi ta’ sinjalazzjoni bid-dawl, jekk ma jkunx hemm konformità mal-ħtiġiet tad-Direttiva 76/756/KEE, kif emendata b’din id-Direttiva.

Artikolu 3

Il-paragrafi u l-annessi tar-Regolament UN-ECE Nru 48 imsemmija fl-Anness II, punt 1, għandhom ikunu pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Kommunitajiet Ewropej qabel 1 ta’ Lulju 1997.

Artikolu 4

1. L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrativi neċessarji biex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva sa l-1 ta’ Jannar 1998; madankollu, jekk il-pubblikazzjoni tat-testi msemmija fl-Artikolu 3 tittardja ‘l hinn mill-1 ta’ Lulju 1997, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw ma’ dan l-obbligu sitt xhur wara d-data attwali tal-pubblikazzjoni ta’ dawn it-testi. Għandhom minnufih jinformaw lill-Kummissjoni b’dan.

Għandhom japplikaw dawk id-disposizzjonijiet mill-1 ta’ Jannar 1998, jew, jekk il-pubblikazzjoni tat-testi msemmija fl-Artikolu 3 jittardja ‘l hinn mill-1 ta’ Lulju 1997, sitt xhur wara d-data attwali tal-pubblikazzjoni ta’ dawk it-testi.

Meta l-Istati Membri jaddottaw dawn id-disposizzjonijiet, għandhom ikollhom riferenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’riferenza bħal din fil-waqt tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-proċedura għal-din ir-riferenza ghandha tkun adottata mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni it-testi tad-disposizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 5

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-20 jum wara il-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 6

Din id-Direttiva hija ndirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussel, fil-11 ta’ Ġunju 1997.

Għall-Kummissjoni

Martin bangemann

Membru tal-Kummissjoni

[1] () ĠU Nru L 42, tat-23.2.1970, p. 1.

[2] () ĠU Nru L 18, tal-21.1.1997, p. 7.

[3] () ĠU Nru L 262, tas-27.9.1976, p. 1.

[4] () ĠU Nru L 366, tal-31.12.1991, p. 17.

[5] () ĠU Nru L 262, tas-27.9.1976, p. 32.

[6] () Ara paġna 11 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

--------------------------------------------------

L-ANNESS

"

LISTA TA’ L-ANNESSI

L-ANNESS I: | Disposizzjonijiet amministrattivi għall-approvazzjoni tat-tip |

Appendiċi 1: Dokument ta’ informazzjoni |

Appendiċi 2: Ċertifikazzjoni ta’ approvazzjoni tat-tip |

L-ANNESS II: | Ħtiġiet tekniċi |

L-ANNESS I

DISPOSIZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI GĦALL-APPROVAZZJONI TAT-TIP

1. APPLIKAZZJONI GĦAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE TA’ TIP TA’ VETTURA

1.1. L-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE skond l-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 70/156/KEE ta’ tip ta’ vettura fir-rigward għal-istallazzjoni tad-dawl u tal-mezzi ta’ sinjalazzjoni bid-dawl tiegħu għandha tiġi sottomessa mill-manifattur,

1.2. Mudell għad-dokument ta’ informazzjoni jingħata f’Appendiċi 1.

1.3. Dan li ġej għandu jiġi sottomess lis-serviżż tekniku responsabbli mit-twettieq tat-testijiet ta’ l-approvazzjoni tat-tip:

1.3.1. Vettura rappreżentattiva tat-tip li se jkun approvat.

2. L-GĦOTI TA’ APPLIKAZZJONI TAT-TIP TAL-KE TA’ TIP TA’ VETTURA

2.1. Jekk ikun hemm konformità mal-ħtiġiet rilevanti, l-approvazzjoni tat-tip tal-KE skond l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 70/156/KEE għandha tingħata.

2.2. Mudell għaċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE jingħata f’Appendiċi 2.

2.3. Numru ta’ approvazzjoni skond l-Anness VII għad-Direttiva 70/156/KEE għandu jkun assenjat għal kull tip ta’ vettura approvata. L-istess Stat Membru ma għandux jagħti l-istess numru għal-tip ieħor ta’ vettura.

3. MODIFIKI TAT-TIP U L-EMENDI GĦALL-APPROVAZZJONI

3.1. Fil-każ tal-modifiki tat-tip approvat skond din id-Direttiva, id-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 5 tad-Direttiva 70/156/KEE għandhom japplikaw.

4. KONFORMITA’ TAL-PRODUZZJONI

4.1. Bħala regola ġenerali, miżuri biex jassiguraw il-konformità tal-produzzjoni għandhom jittieħdu skond id-disposizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 70/156/KEE.

4.2. Ħtiġiet speċifiċi rigward it-testijiet li għandhom jitwettqu huma stipulati fl-Anness 9 tad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 1 ta’ l-Anness II ta’ din id-Direttiva.

Appendċi 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Appendiċi 2

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Addendum

+++++ TIFF +++++

L-ANNESS II

ĦTIĠIET TEKNIĊI

1. Il-ħtiġiet tekniċi huma dawk stipulati fil-paragrafi 2, 2.2 sa 2.25.2, 5 u 6 u l-Annessi 3 sa 9 tar-Regolament UN-ECE Nru 48 li jikkonsisti f’konsolidament tad-dokumenti li ġejjin:

- is-serje 01 ta’ emendi inklużi korrezzjonijiet [1],

- Corrigendum 2 għas-serje 01 ta’ emendi [2],

- is-Suppliment 1 għas-serje 01 ta’ emendi nklużi korrezzjonijiet għas-serje 01 ta’ emendi u Corrigendum 1 għar-Reviżjoni 1 tar-Regolament Nru 48 [3],

- Corrigendum 4 għas-serje 01 ta’ emendi [4],

minbarra li:

1.1. l-paragrafu 2.4 għandu jkun mifhum kif ġej:

"Vettura mhux mogħbbija" tfisser vettura f’kundizzjoni ta’ sewqan, kif definit fil-punt 2.6 ta’ l-Appendiċi 1 ta’ l-Anness 1 għal din id-Direttiva, imma mingħajr sewwieq.

1.2. Ir-riferenza tan-nota ta’ qiegħ il-paġna(2) fil-paragrafu 2.7.24 u n-nota ta’ qiegħ il-paġna ta’ dan huma mħassra.

1.3. Il-frasi "il-formula ta’ komunikazzjoni (punt 10.1 ta’ l-Anness 1)" imsemmija fil-paragrafu 5.19.1 għandha tkun mifhuma bħala "ċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni tat-tip (punt 5.1 tal-Addendum għall-Appendiċi 2 ta’ l-Anness I ta’ din id-Direttiva)".

1.4. Fin-nota ta qiegħ il-paġna (4) għall-paragrafu 6.2.9, introdott bid-dokument ta’ riferenza (3), "Partijiet Kontraenti għar-regolamenti rispettivi" għandu jkun mifhum bħala "Stati Membri".

1.5. Fil-paragrafi 6.14.2, 6.15.2, 6.16.2 u 6.17.2, "ir-Regolament Nru 3" għandu jkun mifhum bħala "Direttiva 76/757/KEE".

1.6. Ir-riferenza tan-nota ta’ qiegħ il-paġna (5) fil-paragrafu 6.19 u n-nota ta’ qiegħ il-paġna ta’ dan huma mħassra.

1.7. In-nota ta’ qiegħ il-paġna (1) fl-Anness 5 għandha tiġi mifhuma kif ġej:

"Għad-definizzjonijiet tal-kategoriji, ara l-Anness II A għad-Direttiva 70/156/KEE"

.

2. Mingħajr preġudizzju għall-ħtiġiet ta’ l-Artikolu 8, partikolarment (2a), (2ċ) u (3) tad-Direttiva 70/156/KEE, tal-ħtiġiet ta’ dan l-Anness u għal xi ħtieġa f’xi Direttiva separata, l-istallazzjoni ta’ xi dawl jew mezzi ta’ sinjalazzjoni bid-dawl minbarra dawk imsemmija fil-paragrafi 2.7.1 sa 2.7.24 tad-dokumenti imsemmija fil-punt 1 hawn fuq hija projbita.

"

[1]

[2]

[3]

[4]

--------------------------------------------------

Top