Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0766

Id-Direttiva tal-Kunsill tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ tabelli ta’ l-alkoħol

OJ L 262, 27.9.1976, p. 149–152 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 123 - 126
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 188 - 191
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 188 - 191
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 178 - 181
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 178 - 181
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 81 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 81 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 9 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2015; Imħassar b' 32011L0017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/766/oj

31976L0766Official Journal L 262 , 27/09/1976 P. 0149 - 0152
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 5 P. 0178
Greek special edition: Chapter 13 Volume 4 P. 0123
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 5 P. 0178
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 5 P. 0188
Portuguese special edition Chapter 13 Volume 5 P. 0188


Id-Direttiva tal-Kunsill

tas-27 ta’ Lulju 1976

dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ tabelli ta’ l-alkoħol

(76/766/KEE)

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ekonomika Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 100 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [1],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku w Soċjali [2],

Billi, f’bosta Stati Membri hemm liġijiet li għandhom x’jaqsmu mad-determinazzjoni tal-qawwa alkoħolika ta’ taħlita ta’ ilma u ethanol, u billi dawn il-liġijiet huma differenti minn Stat Membru għal ieħor, u b’hekk jinħolqu ostakoli għall-kummerċ; billi, hemm għalhekk bżonn ta’ l-armonizazzjoni tal-Komunità f’dan il-qasam u li tkun stabbilita definizzjoni komuni;

Billi, fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Diċembru 1973 [3] dwar politika industrijali, il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni sabiex tgħaddilu qabel l-1 ta’ Diċembru 1974 proposta għal Direttiva dwar meters ta’ l-alokoħol u hydrometers ta’ l-alokoħol;

Billi l-armonizazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x’jaqsmu mal-metodu sabiex tkun determinata l-qawwa alkoħolika mir-riżultati tal-kejl meħud hi essenzjali wkoll sabiex tikkompleta d-Direttiva dwar l-armonizazzjoni ta’ meters ta’ l-alokoħol u hydrometers ta’ l-alokoħol, sabiex jitneħħa kull riskju ta’ ambigwità jew kontestazzjoni,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

Din id-Direttiva tiddefinixxi l-metodu li bih tkun espressa l-qawwa alkoħolika, skond il-volum u skond il-massa, kif definita fl-Anness, u tagħti formola sabiex ikunu jistgħu jitfasslu tabelli sabiex tinħadem il-qawwa alkoħolika fuq il-bażi tal-kejl meħud.

L-Artikolu 2

Sa mill-1 ta’ Jannar 1980 l-Stati Membri ma jistgħux jiddubitaw il-figuri għal qawwa alkoħolika miksubin mit-tabelli alkoħolometriċi magħmula fuq il-bażi tal-formola murija fl-Anness, u mill-kejl meħud b’meters ta’ l-alokoħol jew hydrometers ta’ l-alokoħol li juru l-marki u sinjali tal-KEE jew bi strumenti li jipprovdu ta’ l-inqas grad ekwivalenti ta’ preċiżjoni, għal raġunijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ l-użu ta’ dawn it-tabelli jew strumenti.

L-Artikolu 3

Is-simboli wżati sabiex jindikaw il-qawwa alkoħolika kif imsemmi fl-Artikolu 2 u ddefinit fl-Anness għandhom ikunu kif ġej:

"% vol" għal-qawwa alkoħolika skond il-volum,

"% mas" għal-qawwa alkoħolika skond il-massa.

L-Artikolu 4

Sa mill-1 ta’ Jannar 1980, Stati Membri għandhom jipprojbixxu l-użu ta’ qawwa alkoħolika li ma tikkonformax mal-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva.

L-Artikolu 5

1. Stati Membri għandhom jadottaw u jippublikaw fi żmien perjodu ta’ 24 xahar mid-data ta’ notifikazzjoni ta’ din id-Direttiva l-miżuri meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva u għandhom jinfurmaw minnufih lill-Kummissjoni b’dan.

Għandhom japplikaw dawn il-miżuri mill-1 ta’ Jannar 1980 l-aktar tard.

2. Stati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bit-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

L-Artikolu 6

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fis-27 ta’ Lulju 1976.

Għall-Kunsill

Il-President

M. van der STOEL

[1] ĠU C 76, tas-7.4.1975, p. 39.

[2] ĠU C 248, tad-29.10.1975, p. 22.

[3] ĠU C 117, tal-31.12.1973, p. 1.

--------------------------------------------------

L-ANNESS

QAWWA ALKOĦOLIKA

1. DEFINIZZJONI

Il-"qawwa alkoħolika skond il-volum" ta’ taħlita ta’ ilma u ethanol hi r-ratio tal-volum ta’ alkoħol pur preżenti fit-taħlita f’20 ºĊ għall-volum totali tat-taħlita fl-istess temperatura.

Is-"saħħa alkoħolika skond il-massa" ta’ taħlita ta’ ilma u ethanol hi r-ratio tal-massa ta’ alkoħol preżenti fit-taħlita għall-massa totali tat-taħlita.

2. ESPRESSJONI TA’ QAWWA ALKOĦOLIKA

Il-qawwa alkoħolika hi espressa bħala l-partijiet ta’ alkoħol għal kull mitt parti tat-taħlita.

Is-simboli relevanti huma:

"% vol" għal-qawwa alkoħolika skond il-volum,

"% mas" għal-qawwa alkoħolika skond il-massa.

3. DETERMINAZZJONI TA’ QAWWA ALKOĦOLIKA

Il-proċeduri li għandhom jitwettqu sabiex tkun determinata l-qawwa alkoħolika permezz ta’ l-istrumenti li għalihom hemm provdut fid-Direttiva tal-Kunsill tas-27 ta’ Lulju 1976 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ meters ta’ l-alkoħol u hydrometers ta’ l-alkoħol [1] għandhom ikunu kif ġej:

- il-qari ta’ meter ta’ l-alkoħol jew hydrometer ta’ l-alkoħol, fit-temperatura tat-taħlita,

- il-kejl tat-temperatura tat-taħlita.

Ir-riżultati għandhom ikunu miksuba mit-tabelli internazzjonali ta’ l-alkoħol.

4. FORMOLA GĦALL-KALKOLAZZJONI TA’ TABELLI INTERNAZZJONALI TA’ L-ALKOĦOL GĦAL TAĦLIT TA’ ILMA U ETHANOL

Id-densità "ρ" espressa f’kilogrammi għal kull metru kubu (kg/m3), ta’ taħlita ta’ ilma u ethanol f’temperatura (t), espressa fi gradi Celsius, hi mogħtija bil-formola segwenti bħala funzjoni ta’:

- l-proporzjon skond il-massa ‘p’, espressa bħala numru deċimali [2],

- it-temperatura "t", espressa fi gradi Celsius (IPTS-68),

- il-koeffiċjenti numeriċi mogħtija hawn taħt.

Din il-formola hi valida għal temperatura bejn -20 sa + 40oC

ρ = A

+ ∑

A

p

+ ∑

B

+ ∑

C

p

n | = | 5 |

m1 | = | 11 |

m2 | = | 10 |

m3 | = | 9 |

m4 | = | 4 |

m5 | = | 2 |

KOEFFIĊJENTI NUMERIĊI FIL-FORMULA

k | Ak kg/m3 | Bk |

1 | 9,982 012 300 · 102 | –2,061 851 3 · 10-1 kg/(m3 · °C) |

2 | –1,929 769 495 · 102 | –5,268 254 2 · 10-3 kg/(m3 · °C2) |

3 | 3,891 238 958 · 102 | 3,613 001 3 · 10-5 kg/(m3 · °C3) |

4 | –1,668 103 923 · 103 | –3,895 770 2 · 10-7 kg/(m3 · °C4) |

5 | 1,352 215 441 · 104 | 7,169 354 0 · 10-9 kg/(m3 · °C5) |

6 | –8,829 278 388 · 104 | –9,973 923 1 · 10-11 kg/(m3 · °C6) |

7 | 3,062 874 042 · 105 | |

8 | –6,138 381 234 · 105 | |

9 | 7,470 172 998 · 105 | |

10 | –5,478 461 354 · 105 | |

11 | 2,234 460 334 · 105 | |

12 | –3,903 285 426 · 104 | |

| C1, k kg/(m3 · °C) | C2, k kg/(m3 · °C 2) |

1 | 1,693 443 461 530 087 · 10-1 | –1,193 013 005 057 010 · 10-2 |

2 | –1,046 914 743 455 169 · 101 | 2,517 399 633 803 461 · 10-1 |

3 | 7,196 353 469 546 523 · 101 | –2,170 575 700 536 993 |

4 | –7,047 478 054 272 792 · 102 | 1,353 034 988 843 029 · 101 |

5 | 3,924 090 430 035 045 · 103 | –5,029 988 758 547 014 · 101 |

6 | –1,210 164 659 068 747 · 104 | 1,096 355 666 577 570 · 102 |

7 | 2,248 646 550 400 788 · 104 | –1,422 753 946 421 155 · 102 |

8 | –2,605 562 982 188 164 · 104 | 1,080 435 942 856 230 · 102 |

9 | 1,852 373 922 069 467 · 104 | –4,414 153 236 817 392 · 101 |

10 | –7,420 201 433 430 137 · 103 | 7,442 971 530 188 783 |

11 | 1,285 617 841 998 974 · 103 | |

k | C3, k kg/(m3 · °C 3) | C4, k kg/(m3 · °C 4) | C5, k kg/(m3 · °C 5) |

1 | –6,802 995 733 503 803 · 10-4 | 4,075 376 675 622 027 · 10-6 | –2,788 074 354 782 409 · 10-8 |

2 | 1,876 837 790 289 664 · 10-2 | –8,763 058 573 471 110 · 10-6 | 1,345 612 883 493 354 · 10-8 |

3 | –2,002 561 813 734 156 · 10-1 | 6,515 031 360 099 368 · 10-6 | |

4 | 1,022 992 966 719 220 | –1,515 784 836 987 210 · 10-6 | |

5 | –2,895 696 483 903 638 | | |

6 | 4,810 060 584 300 675 | | |

7 | –4,672 147 440 794 683 | | |

8 | 2,458 043 105 903 461 | | |

9 | –5,411 227 621 436 812 · 10-1 | | |

[1] Ara l-paġna 143 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

[2] Eżempju: għall-proporzjon bil-massa ta’ 12 %, p = 0.12.

--------------------------------------------------

Top