EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0555-20130701

Consolidated text: Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 555/2012 tat- 22 ta’ Ġunju 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ ta’ pagamenti, kummerċ internazzjonali f'servizzi u investiment dirett barrani, fir-rigward tal-aġġornament tar-rekwiżiti tad-dejta u d-definizzjonijiet

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/555/2013-07-01

2012R0555 — MT — 01.07.2013 — 001.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 555/2012

tat-22 ta’ Ġunju 2012

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ ta’ pagamenti, kummerċ internazzjonali f'servizzi u investiment dirett barrani, fir-rigward tal-aġġornament tar-rekwiżiti tad-dejta u d-definizzjonijiet

(ĠU L 166, 27.6.2012, p.22)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 519/2013 tal-21 ta’ Frar 2013

  L 158

74

10.6.2013
▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 555/2012

tat-22 ta’ Ġunju 2012

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ ta’ pagamenti, kummerċ internazzjonali f'servizzi u investiment dirett barrani, fir-rigward tal-aġġornament tar-rekwiżiti tad-dejta u d-definizzjonijietIL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ ta’ pagamenti, kummerċ internazzjonali f’servizzi u investiment dirett barrani ( 1 ), u b’mod partikolari l-Artikolu 10 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 184/2005 jistabbilixxi qafas komuni għall-produzzjoni sistematika tal-istatistika tal-Unjoni dwar il-bilanċ tal-pagamenti, il-kummerċ internazzjonali fis-servizzi u l-investiment dirett barrani.

(2)

Huwa meħtieġ li jiġu aġġornati r-rekwiżiti tad-dejta u d-definizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 184/2005 filwaqt li jitqiesu l-bidliet ekonomiċi u tekniċi, biex isiru konformi mal-istandards internazzjonali li jipprovdu r-regoli ġenerali għall-kompilazzjoni tal-istatistika dwar il-bilanċ tal-pagamenti, il-kummerċ internazzjonali fis-servizzi, u l-investiment dirett barrani.

(3)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Bilanċ tal-Pagamenti.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:Artikolu 1

L-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 184/2005 għandhom jiġu sostitwiti bit-test fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.
ANNESS
“ANNESS ITabella 1

Bilanċ ta’ pagamenti ta’ kull xahar

 

Kreditu

Debitu

Bilanċ

1.  Kont kurrenti

Oġġetti

Geo 3

Geo 3

 

Servizzi

Geo 3

Geo 3

 

Dħul primarju

Kumpens lill-impjegati

Geo 3

Geo 3

 

Dħul minn investimenti

 
 
 

Investiment dirett

 
 
 

Ekwità

Geo 3

Geo 3

 

Li minnhom: Qligħ investit mill-ġdid mis-settur residenti (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Strumenti tad-dejn

Geo 3

Geo 3

 

Investiment tal-portafoll

 
 
 

Ekwità u ishma tal-fondi tal-investiment

Geo 3

Geo 1

 

Titoli tad-dejn

Geo 3

Geo 1

 

Investiment ieħor

Geo 3

Geo 3

 

Li minnhom: Imgħax

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Assi ta' riżerva

Geo 3

Geo 3

 

Li minnhom: Imgħax

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Dħul primarju ieħor

Geo 3

Geo 3

 

Dħul sekondarju

Geo 3

Geo 3

 

2.  Kont tal-kapital

Kont tal-kapital

Geo 3

Geo 3

 
 

Akkwist nett tal-assi finanzjarji

Ksib nett tal-obbligazzjonijiet

Nett

3.  Kont finanzjarju

Investiment dirett

Ekwità mis-settur residenti (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Strumenti tad-dejn mis-settur residenti (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Investiment tal-portafoll

Ekwità u ishma tal-fondi tal-investiment

 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Mis-settur emittenti kontroparti (Sec 1)

Geo 2 (1)

 
 

Titoli tad-dejn

 
 
 

Perjodu ta’ żmien qasir

 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Mis-settur emittenti kontroparti (Sec 1)

Geo 2 (1)

 
 

Perjodu ta’ żmien twil

 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Mis-settur emittenti kontroparti (Sec 1)

Geo 2 (1)

 
 

Derivattivi finanzjarji (għajr riżervi) u opzjonijiet ta’ stokks tal-impjegati

 
 

Geo 2 (1)

Investiment ieħor

Mis-settur residenti (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Li minnhom: Munita u depożiti

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Assi ta' riżerva

Deheb monetarju

 
 
 

Bullion tad-deheb

Geo 1 (1)

 
 

Kontijiet tad-deheb mhux allokati

Geo 1 (1)

 
 

Drittijiet speċjali ta’ prelevament (SDR)

Geo 1 (1)

 
 

Pożizzjoni ta' riżerva fil-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI)

Geo 1 (1)

 
 

Assi ta' riżerva oħra

 
 
 

Munita u depożiti

 
 
 

Pretensjonijiet fuq awtoritajiet monetarji, il-FMI u l-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali (BĦI)

Geo 1 (1)

 
 

Pretensjonijiet fuq entitajiet oħra (banek)

Geo 1 (1)

 
 

Titoli

 
 
 

Titoli tad-dejn

 
 
 

Perjodu ta’ żmien qasir

Geo 1 (1)

 
 

Perjodu ta’ żmien twil

Geo 1 (1)

 
 

Ekwità u ishma tal-fondi tal-investiment

Geo 1 (1)

 
 

Derivattivi finanzjarji (netti)

Geo 1 (1)

 
 

Pretensjonijiet oħra

Geo 1 (1)

 
 

(1)   Mhux obbligatorju għall-Istati Membri li mhux qed jieħdu sehem fl-Unjoni Monetarja.

Tabella 2

Bilanċ ta’ pagamenti ta’ kull tliet xhur u qagħda internazzjonali tal-investiment

Frekwenza : Kull tliet xhur

L-ewwel perjodu ta' referenza : L-ewwel tliet xhur tal-2014

Data ta’ skadenza : T+85 mill-2014 sal-2016; T+82 mill-2017 sal-2018  (1)  ; T+80 mill-2019  (1)  

Kreditu

Debitu

Bilanċ

A.  Kont kurrenti

Oġġetti

Geo 4

Geo 4

 

Merkanzija ġenerali fuq bażi ta' bilanċ tal-pagamenti

Geo 3

Geo 3

 

Esportazzjonijiet netti ta' oġġetti bil-merkantar (merchanting)

Geo 3

 
 

Oġġetti mixtrija bil-merkantar (krediti negattivi)

Geo 3

 
 

Oġġetti li nbiegħu bil-merkantar

Geo 3

 
 

Deheb mhux monetarju

Geo 3

Geo 3

 

Markar korporattiv - aġġustament għall-kummerċ kważitranżit

Geo 4

Geo 4

 

Servizzi

Geo 4

Geo 4

 

Servizzi ta' manifattura fuq l-inputs fiżiċi li huma proprjetà ta' ħaddieħor

Geo 4

Geo 4

 

Servizzi ta' manutenzjoni u tiswija mhux inklużi band'oħra (m.i.b.o.)

Geo 4

Geo 4

 

Trasport

Geo 4

Geo 4

 

Vjaġġar

Geo 4

Geo 4

 

Kostruzzjoni

Geo 4

Geo 4

 

Servizzi ta' assigurazzjoni u ta' pensjoni

Geo 4

Geo 4

 

Servizzi finanzjarji

Geo 4

Geo 4

 

Servizzi finanzjarji bi ħlas espliċitu u servizzi finanzjarji oħrajn

Geo 3

Geo 3

 

Servizzi finanzjarji ta’ intermedjazzjoni mkejla b’mod indirett (FISIM)

Geo 3

Geo 3

 

Miżati għall-użu tal-proprjetà intellettwali mhux inklużi band'oħra

Geo 4

Geo 4

 

Servizzi ta' telekomunikazzjoni, kompjuter u informazzjoni

Geo 4

Geo 4

 

Servizzi oħra tan-negozju

Geo 4

Geo 4

 

Servizzi ta' riċerka u żvilupp

Geo 3

Geo 3

 

Servizzi ta' konsulenza professjonali u ta' ġestjoni

Geo 3

Geo 3

 

Servizzi tekniċi, relatati mal-kummerċ u servizzi tan-negozju oħrajn

Geo 3

Geo 3

 

Servizzi personali, kulturali, u ta’ divertiment

Geo 4

Geo 4

 

Oġġetti u servizzi tal-gvern mhux inklużi band'oħra

Geo 4

Geo 4

 

Dħul primarju

Kumpens lill-impjegati

Geo 4

Geo 4

 

Dħul minn investimenti

Dħul mill-investiment dirett

Ekwità

Geo 4

Geo 4

 

Dividendi u ġbid mid-dħul ta' kważikorporazzjonijiet

 
 
 

Fl-intrapriżi ta' investiment dirett

Geo 3

Geo 3

 

Fl-investitur dirett (investiment bil-kontra)

Geo 3

Geo 3

 

Bejn intrapriżi assoċjati

Geo 3

Geo 3

 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Qligħ investit mill-ġdid

Geo 4

Geo 4

 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Strumenti tad-dejn

Geo 4

Geo 4

 

Fl-intrapriżi ta' investiment dirett

Geo 3

Geo 3

 

Fl-investitur dirett (investiment bil-kontra)

Geo 3

Geo 3

 

Bejn intrapriżi assoċjati

Geo 3

Geo 3

 

Li minnhom: Imgħax

 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Dħul minn investiment tal-portafoll

Ekwità u ishma tal-fondi tal-investiment

Geo 4

Geo 1

 

Titoli tal-ekwità

 
 
 

Dividendi

 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Mis-settur emittenti kontroparti (Sec 2)

Geo 2 (1)

 
 

Ishma tal-fondi tal-investiment

 
 
 

Dividendi

 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Mis-settur emittenti kontroparti (Sec 2)

Geo 2 (1)

 
 

Qligħ investit mill-ġdid

 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Mis-settur emittenti kontroparti (Sec 2)

Geo 2 (1)

 
 

Titoli tad-dejn

 
 
 

Perjodu ta’ żmien qasir

Geo 4

Geo 1

 

Imgħax

 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Mis-settur emittenti kontroparti (Sec 2)

Geo 2 (1)

 
 

Perjodu ta’ żmien twil

Geo 4

Geo 1

 

Imgħax

 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Mis-settur emittenti kontroparti (Sec 2)

Geo 2 (1)

 
 

Dħul ieħor mill-investiment

Geo 4

Geo 4

 

Ġbid mid-dħul ta’ kważi korporazzjonijiet

Geo 3

Geo 3

 

Imgħax

Geo 3

Geo 3

 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Li minnhom: Imgħax fuq id-drittijiet speċjali ta’ prelevament (SDR)

 

Geo 1

 

Li minnhom: Imgħax qabel il-FISIM

Geo 3

Geo 3

 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Dħul mill-investiment li jista' jiġi attribwit lid-detenturi ta' poloz fl-assigurazzjoni, l-iskemi tal-pensjoni, u l-iskemi ta' garanzija standardizzata

Geo 3

Geo 3

 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Dħul mill-assi ta' riżerva

Geo 3

 
 

Li minnhom: Imgħax

Geo 3

 
 

Dħul primarju ieħor

Geo 4

Geo 4

 

Gvern ġenerali

Geo 3

Geo 3

 

Taxxi fuq il-produzzjoni u l-importazzjonijiet

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

 

Taxxi fuq il-prodotti

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

 

Taxxi oħra fuq il-produzzjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

 

Sussidji

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

 

Sussidji fuq prodotti

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

 

Sussidji oħra fuq il-produzzjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

 

Krejjiet

Geo 3

Geo 3

 

Setturi oħra

Geo 3

Geo 3

 

Taxxi fuq il-produzzjoni u l-importazzjonijiet

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

 

Taxxi fuq il-prodotti

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

 

Taxxi oħra fuq il-produzzjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

 

Sussidji

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

 

Sussidji fuq prodotti

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

 

Sussidji oħra fuq il-produzzjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

 

Krejjiet

Geo 3

Geo 3

 

Dħul sekondarju

Geo 4

Geo 4

 

Gvern ġenerali

Geo 3

Geo 3

 

Taxxi kurrenti fuq d-dħul, il-ġid, eċċ

Geo 3

Geo 3

 

Kontribuzzjonijiet soċjali

Geo 3

Geo 3

 

Benefiċċji soċjali

Geo 3

Geo 3

 

Kooperazzjoni internazzjonali kurrenti (D74)

Geo 3

Geo 3

 

Li minnhom: fir-rigward tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni (għajr il-BĊE)

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

 

Trasferimenti kurrenti diversi (D75)

Geo 3

Geo 3

 

Riżorsi proprja tal-Unjoni bbażati fuq it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud u d-dħul Nazzjonali Gross (D76)

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

Istituzzjonijiet tal-Unjoni

 

Setturi oħra

Geo 3

Geo 3

 

Taxxi kurrenti fuq d-dħul, il-ġid, eċċ

Geo 3

Geo 3

 

Kontribuzzjonijiet soċjali

Geo 3

Geo 3

 

Benefiċċji soċjali

Geo 3

Geo 3

 

Primjums tal-assigurazzjoni netti mhux fuq il-ħajja

Geo 3

Geo 3

 

Pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja

Geo 3

Geo 3

 

Trasferimenti kurrenti diversi (D75)

Geo 3

Geo 3

 

Li minnhom: Trasferimenti personali bejn unitajiet domestiċi residenti u mhux residenti

Geo 3

Geo 3

 

Li minnhom: Rimessi tal-ħaddiema

Geo 4

Geo 4

 

Aġġustament għall-bidliet fl-intitolamenti għall-pensjoni

Geo 3

Geo 3

 

B.  Kont tal-kapital

Kont tal-kapital

Geo 4

Geo 4

 

Akkwisti grossi/disponimenti tal-assi mhux prodotti mhux finanzjarji

Geo 3

Geo 3

 

Trasferimenti ta’ kapital

Geo 3

Geo 3

 

Gvern ġenerali

Geo 3

Geo 3

 

Taxxi fuq il-kapital

Geo 3

Geo 3

 

Għotjiet għal investimenti

Geo 3

Geo 3

 

Trasferimenti ta' kapital oħrajn

Geo 3

Geo 3

 

Li minnhom: Maħfra tad-dejn

Geo 3

Geo 3

 

Setturi oħra

Geo 3

Geo 3

 

Taxxi fuq il-kapital

Geo 3

Geo 3

 

Għotjiet għal investimenti

Geo 3

Geo 3

 

Trasferimenti ta' kapital oħrajn

Geo 3

Geo 3

 

Li minnhom: Maħfra tad-dejn

Geo 3

Geo 3

  

Akkwist nett tal-assi finanzjarji

Ksib nett tal-obbligazzjonijiet

Nett

C.  Kont finanzjarju

Kont finanzjarju

Geo 1

Geo 1

 

Investiment dirett

Geo 4

Geo 4

 

Ekwità

Geo 4

Geo 4

 

Ekwità għajr l-investiment mill-ġdid tal-qligħ

 
 
 

Fl-intrapriżi ta' investiment dirett

Geo 3

Geo 3

 

Fl-investitur dirett (investiment bil-kontra)

Geo 3

Geo 3

 

Bejn intrapriżi assoċjati

Geo 3

Geo 3

 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Ikkwotati fil-Borża (Listed)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Mhux ikkwotati fil-Borża (Unlisted)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Oħrajn (e.ż. proprjetà)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Investiment mill-ġdid tal-qligħ

Geo 4

Geo 4

 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Strumenti tad-dejn

Geo 4

Geo 4

 

Fl-intrapriżi ta' investiment dirett

Geo 3

Geo 3

 

Fl-investitur dirett (investiment bil-kontra)

Geo 3

Geo 3

 

Bejn intrapriżi assoċjati

Geo 3

Geo 3

 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Investiment tal-portafoll

Geo 4

Geo 1

 

Ekwità u ishma tal-fondi tal-investiment

Geo 4

Geo 1

 

Titoli tal-ekwità

 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Ikkwotati fil-Borża (Listed)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Mhux ikkwotati fil-Borża (Unlisted)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Mis-settur emittenti kontroparti (Sec 2)

 
 
 

Ikkwotati fil-Borża (Listed)

Geo 2 (1)

 
 

Mhux ikkwotati fil-Borża (Unlisted)

Geo 2 (1)

 
 

Ishma tal-fondi tal-investiment

 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Li minnhom: Investiment mill-ġdid tal-qligħ

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Mis-settur emittenti kontroparti (Sec 2)

Geo 2 (1)

 
 

Li minnhom: Investiment mill-ġdid tal-qligħ

Geo 2 (1)

 
 

Titoli tad-dejn

 
 
 

Perjodu ta’ żmien qasir

Geo 4

Geo 1

 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Mis-settur emittenti kontroparti (Sec 2)

Geo 2 (1)

 
 

Perjodu ta’ żmien twil

Geo 4

Geo 1

 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Mis-settur emittenti kontroparti (Sec 2)

Geo 2 (1)

 
 

Derivattivi finanzjarji (għajr riżervi) u opzjonijiet ta’ stokks tal-impjegati

Mis-settur residenti (Sec 2)

 
 

Geo 3

Investiment ieħor

Geo 4

Geo 4

 

Mis-settur residenti (Sec 1)

Geo 4

Geo 4

 

Ekwità oħra

Geo 3

Geo 3

 

Munita u depożiti

 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

 
 
 

Perjodu ta’ żmien qasir

Geo 3

Geo 3

 

Perjodu ta’ żmien twil

Geo 3

Geo 3

 

Self

 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

 
 
 

Perjodu ta’ żmien qasir

Geo 3, IMF

Geo 3, IMF

 

Perjodu ta’ żmien twil

Geo 3, IMF

Geo 3, IMF

 

Skemi ta' assigurazzjoni, pensjoni u dawk ta' garanzija standardizzata

 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 3

Geo 3

 

Krediti u ħlasijiet bil-quddiem tal-kummerċ

 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

 
 
 

Perjodu ta’ żmien qasir

Geo 3

Geo 3

 

Perjodu ta’ żmien twil

Geo 3

Geo 3

 

Kontijiet oħra riċevibbli/pagabbli

 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

 
 
 

Perjodu ta’ żmien qasir

Geo 3

Geo 3

 

Perjodu ta’ żmien twil

Geo 3

Geo 3

 

Drittijiet speċjali ta’ prelevament

 

Geo 1

 

Assi ta' riżerva

Geo 3

 
 

D.  Entrati saldatorji

Bilanċ fuq l-oġġetti u s-servizzi

 
 

Geo 4

Bilanċ tal-kont kurrenti

 
 

Geo 1

Għoti ta' self nett (+) / teħid ta' self nett (–) (bilanċ tal-kont kurrenti u tal-kont tal-kapital)

 
 

Geo 1

Għoti ta' self nett (+) / teħid ta' self nett (–) (mill-kont finanzjarju)

 
 

Geo 1

Żbalji u omissjonijiet netti

 
 

Geo 1 

Assi

Obbligazzjonijiet

 

Pożizzjonijiet

Valutazzjonijiet mill-ġdid minħabba bidliet fir-rati tal-kambju

Valutazzjonijiet mill-ġdid minħabba bidliet oħra fil-prezzijiet

Pożizzjonijiet

Valutazzjonijiet mill-ġdid minħabba bidliet fir-rati tal-kambju

Valutazzjonijiet mill-ġdid minħabba bidliet oħra fil-prezzijiet

E.  Qagħda internazzjonali tal-investiment

Kont finanzjarju

Geo 1

 
 

Geo 1

 
 

Investiment dirett

Geo 4 (3)

 
 

Geo 4 (3)

 
 

Ekwità

Geo 4 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 4 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Fl-intrapriżi ta' investiment dirett

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Fl-investitur dirett (investiment bil-kontra)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Bejn intrapriżi assoċjati

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Ikkwotati fil-Borża (Listed)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Mhux ikkwotati fil-Borża (Unlisted)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Oħrajn (e.ż. proprjetà)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Strumenti tad-dejn

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Fl-intrapriżi ta' investiment dirett

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Fl-investitur dirett (investiment bil-kontra)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Bejn intrapriżi assoċjati

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Investiment tal-portafoll

Geo 4 (3)

 
 

Geo 1

 
 

Ekwità u ishma tal-fondi tal-investiment

Geo 4 (3)

 
 

Geo 1

 
 

Titoli tal-ekwità

 
 
 
 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 3 (3)

 
 

Geo 1 (4)

 
 

Ikkwotati fil-Borża (Listed)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Mhux ikkwotati fil-Borża (Unlisted)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Mis-settur emittenti kontroparti (Sec 2)

 
 
 
 
 
 

Ikkwotati fil-Borża (Listed)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Mhux ikkwotati fil-Borża (Unlisted)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Ishma tal-fondi tal-investiment

 
 
 
 
 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Mis-settur emittenti kontroparti (Sec 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Titoli tad-dejn

 
 
 
 
 
 

Perjodu ta’ żmien qasir

Geo 4 (3)

 
 

Geo 1

 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 3 (3)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (4)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Mis-settur emittenti kontroparti (Sec 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Skont il-munita:

 
 
 
 
 
 

Euro

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Dollaru Amerikan

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Muniti oħra

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Perjodu ta’ żmien twil

Geo 4 (3)

 
 

Geo 1

 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 3 (3)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (4)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Bit-tifdija f'sena jew inqas

 
 
 

Geo 1 (1)

 
 

Bit-tifdija f'aktar minn sena

 
 
 

Geo 1 (1)

 
 

Mis-settur emittenti kontroparti (Sec 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Bit-tifdija f'sena jew inqas

Geo 2 (1)

 
 
 
 
 

Bit-tifdija f'aktar minn sena

Geo 2 (1)

 
 
 
 
 

Skont il-munita

 
 
 
 
 
 

euro

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Dollaru Amerikan

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Muniti oħra

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Derivattivi finanzjarji (għajr riżervi) u opzjonijiet ta’ stokks tal-impjegati

Geo 4 (3)

 
 

Geo 4 (3)

 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 2 (1)

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Geo 2 (1)

Investiment ieħor

Geo 4 (3)

 
 

Geo 4 (3)

 
 

Mis-settur residenti (Sec 1)

Geo 4 (3)

 
 

Geo 4 (3)

 
 

Mis-settur residenti (Sec 2)

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Ekwità oħra

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Munita u depożiti

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Mis-settur residenti (Sec 2)

 
 
 
 
 
 

Perjodu ta’ żmien qasir

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Perjodu ta’ żmien twil

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Self

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Mis-settur residenti (Sec 2)

 
 
 
 
 
 

Perjodu ta’ żmien qasir

Geo 3 (3), FMI

 
 

Geo 3 (3), FMI

 
 

Perjodu ta’ żmien twil

Geo 3 (3), FMI

 
 

Geo 3 (3), FMI

 
 

Skemi ta' assigurazzjoni, pensjoni u skemi ta’ garanzija standardizzata

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Mis-settur residenti (Sec 2)

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Krediti u ħlasijiet bil-quddiem tal-kummerċ

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Mis-settur residenti (Sec 2)

 
 
 
 
 
 

Perjodu ta’ żmien qasir

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Perjodu ta’ żmien twil

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Kontijiet oħra riċevibbli/pagabbli

 

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 

Mis-settur residenti (Sec 2)

 
 
 
 
 
 

Perjodu ta’ żmien qasir

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Perjodu ta’ żmien twil

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Drittijiet speċjali ta’ prelevament

 
 
 

Geo 1

Geo 1 (1)

 

(1)   Mhux obbligatorju għall-Istati Membri li mhux qed jieħdu sehem fl-Unjoni Monetarja.

(2)   It-tranżizzjoni għal T+82 u T+80 ma għandhiex tkun obbligatorja għall-Istati Membri li mhux qed jieħdu sehem fl-Unjoni Monetarja.

(3)   Id-dettall ġeografiku għandu jkun obbligatorju għall-Istati Membri li mhux qed jieħdu sehem fl-Unjoni Monetarja mill-2019 'il quddiem.

(4)   L-Analiżi Statistika tas-Settur Istituzzjonali livell 1 (Sec 1), u mhux Sec 2, għandha tkun obbligatorja għall-Istati Membri li mhux qed jieħdu sehem fl-Unjoni Monetarja.Tabella 3

Kummerċ internazzjonali fis-servizzi

 

Kreditu

Debitu

Bilanċ

Kumpens lill-impjegati

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Trasferimenti personali

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Rimessi tal-ħaddiema

Geo 5

Geo 5

Geo 5

SERVIZZI

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Servizzi ta' manifattura fuq l-inputs fiżiċi li huma proprjetà ta' ħaddieħor

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi ta' manutenzjoni u tiswija mhux inklużi band'oħra

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Trasport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Trasport marittimu

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Trasport ta' passiġġieri bil-baħar

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Trasport ta' merkanzija bil-baħar

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Oħrajn

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Trasport bl-ajru

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Trasport ta' passiġġieri bl-ajru

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Trasport ta' merkanzija bl-ajru

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Oħrajn

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Modi oħra ta' trasport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Passiġġieri

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Merkanzija

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Oħrajn

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Klassifikazzjoni estiża ta' ‘Modi oħra ta' trasport’

Trasport fl-ispazju

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Trasport ferrovjarju

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Passiġġieri bil-ferrovija

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Merkanzija bil-ferrovija

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Oħrajn

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Trasport fit-triq

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Passiġġieri fit-triq

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Merkanzija fit-triq

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Oħrajn

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Trasport fl-ilmijiet navigabbli interni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Passiġġieri fl-ilmijiet navigabbli interni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Merkanzija fl-ilmijiet navigabbli interni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Oħrajn

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Trasport mill-pajpijiet

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Trażmissjoni tal-elettriku

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi ta' trasport ta' appoġġ u awżiljarji oħra

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi tal-posta u tal-kurjer

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vjaġġar

Vjaġġar għan-negozju

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Akkwist ta' oġġetti u servizzi minn ħaddiema transkonfinali, staġonali u oħrajn li jaħdmu fuq perjodu ta' żmien qasir

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vjaġġar għan-negozju ieħor

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vjaġġar personali

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nefqa relatata mas-saħħa

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nefqa relatata mal-edukazzjoni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vjaġġar personali ieħor

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Kostruzzjoni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Kostruzzjoni barra mill-pajjiż

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Kostruzzjoni fl-ekonomija tar-rappurtaġġ

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi ta' assigurazzjoni u ta' pensjoni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Assigurazzjoni diretta

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Assigurazzjoni fuq il-ħajja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Assigurazzjoni tal-merkanzija

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Assigurazzjoni diretta oħra

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Riassigurazzjoni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi awżiljarji tal-assigurazzjoni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi tal-pensjoni u ta' garanzija standardizzata

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi tal-pensjoni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi ta' garanzija standardizzata

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi finanzjarji

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi finanzjarji bi ħlas espliċitu u servizzi finanzjarji oħrajn

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi finanzjarji ta’ intermedjazzjoni mkejla b’mod indirett (FISIM)

Geo 3

Geo 3

Geo 3

Miżati għall-użu tal-proprjetà intellettwali m.i.b.o.

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi ta' telekomunikazzjoni, kompjuter u informazzjoni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi tat-telekomunikazzjoni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi tal-kompjuter

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi tal-informazzjoni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi tal-aġenziji tal-aħbarijiet

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi oħrajn tal-informazzjoni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi oħra tan-negozju

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi ta' riċerka u żvilupp

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Xogħol imwettaq sistematikament biex tiżdied il-ħazna tal-għarfien

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Provvista ta' servizzi ta' R&Ż imfassla apposta jew le

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Bejgħ tad-drittijiet tal-proprjetà li jirriżultaw mir-R&Ż

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Oħrajn

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi ta' konsulenza professjonali u ta' ġestjoni

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Konsulenza legali, kontabilistika, ta' ġestjoni, u relazzjonijiet pubbliċi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi legali

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi ta’ kontabilità, verifika, żamma tal-kotba, u konsulenza dwar it-taxxa

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Konsulenza dwar in-negozju u l-ġestjoni u servizzi ta’ relazzjonijiet pubbliċi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Riklamar, riċerka dwar is-suq u stħarriġ dwar l-opinjoni pubblika

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi tekniċi, relatati mal-kummerċ u servizzi tan-negozju oħrajn

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi tal-arkitettura, tal-inġinerija, xjentifiċi u servizzi tekniċi oħrajn

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi tal-arkitettura

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi tal-inġinerija

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi xjentifiċi u servizzi tekniċi oħrajn

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Trattament tal-iskart u tneħħija tat-tniġġis, servizzi tal-agrikoltura u tal-minjieri

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Li minnhom: Trattament tal-iskart u tneħħija tat-tniġġis

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi tal-kiri operattiv

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi relatati mal-kummerċ

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi tan-negozju, mhux inklużi band'oħra

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi personali, kulturali, u ta’ divertiment

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi awdjoviżivi u servizzi relatati

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi personali, kulturali, u ta’ divertiment oħra

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi tas-saħħa

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi edukattivi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi tal-wirt storiku u ta' divertiment

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Servizzi personali oħrajn

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Oġġetti u servizzi tal-gvern m.i.b.o

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ambaxxati u konsulati

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Unitajiet u aġenziji militari

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Oġġetti u servizzi tal-gvern oħra

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tabella 4

Tranżazzjonijiet ta' investiment dirett barrani (inkluż id-dħul)Tabella 4.1  Tranżazzjonijiet Finanzjarji tal-Investiment Dirett

 

Nett

Akkwist nett tal-assi finanzjarji

Ksib nett tal-obbligazzjonijiet

L-UNITAJIET RESIDENTI KOLLHA

Investiment dirett barrani (IDB) - Tranżazzjonijiet

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDB għajr il-qligħ investit mill-ġdid

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDB għajr il-qligħ investit mill-ġdid (għajr l-ekwità bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDB għajr il-qligħ investit mill-ġdid bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiment mill-ġdid tal-qligħ tal-IDB

Geo 5

Geo 5

 

Strumenti tad-dejn tal-IDB

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDB (għajr id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDB bejn l-assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER) - Tranżazzjonijiet

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDER għajr il-qligħ investit mill-ġdid

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDER għajr il-qligħ investit mill-ġdid (għajr l-ekwità bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDER għajr il-qligħ investit mill-ġdid bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Li minnhom: il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo 5

 
 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo 5

 
 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo 5

 
 

Investiment mill-ġdid tal-qligħ tal-IDER

Geo 5

 

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDER

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDER (għajr id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDER bejn l-assoċjati (il-UCP mhuwiex residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Li minnhom: il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo 5

 
 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo 5

 
 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo 5

 
 

ENTITAJIET RESIDENTI GĦAL SKOP SPEĊJALI

Investiment dirett barrani (IDB) - Tranżazzjonijiet (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER) - Tranżazzjonijiet (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1)   Obbligatorju mis-sena ta' referenza 2015 'il quddiemTabella 4.2  Dħul mill-Investiment Dirett

 

Bilanċ

Kreditu

Debitu

L-UNITAJIET RESIDENTI KOLLHA

Investiment dirett barrani (IDB) - Dħul

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Dividendi tal-IDB

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendi tal-IDB (għajr id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendi tal-IDB bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Qligħ investit mill-ġdid tal-IDB

Geo 5

Geo 5

 

Dħul fuq id-dejn tal-IDB

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dħul fuq id-dejn tal-IDB (għajr id-dħul fuq id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dħul fuq id-dejn tal-IDB bejn l-assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER) - Dħul

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Dividendi tal-IDER

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendi tal-IDER (għajr id-dividendi bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendi tal-IDER bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP mhuwiex residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Li minnhom: il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo 5

 
 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo 5

 
 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo 5

 
 

Qligħ investit mill-ġdid tal-IDER

Geo 5

 

Geo 5

Dħul fuq id-dejn tal-IDER

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dħul fuq id-dejn tal-IDER (għajr d-dħul fuq id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dħul fuq id-dejn tal-IDER bejn l-assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Li minnhom: il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo 5

 
 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo 5

 
 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo 5

 
 

ENTITAJIET RESIDENTI GĦAL SKOP SPEĊJALI

Investiment dirett barrani (IDB) - Dħul (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER) - Dħul (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1)   Obbligatorju mis-sena ta' referenza 2015 'il quddiem.Tabella 4.3 -  Analiżi statistika ġeografika u skont l-attività

 

Tip ta' dejta

Analiżi statistika ġeografika

Analiżi statistika skont l-attività

NACE REV2

L-UNITAJIET RESIDENTI KOLLHA

Investiment dirett barrani (IDB)

Nett

Geo 5

Livell 1

Geo 4

Livell 2

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER)

Nett

Geo 5

Livell 1

Geo 4

Livell 2

Dħul mill-investiment dirett

Kreditu, Dejn, Bilanċ

Geo 5

Livell 1

Geo 4

Livell 2

ENTITAJIET RESIDENTI GĦAL SKOP SPEĊJALI

Investiment dirett barrani (IDB) (1)

Nett

Geo 5

Livell 1

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER) (1)

Nett

Geo 5

Livell 1

Dħul minn Investiment Dirett (1)

Kreditu, Dejn, Bilanċ

Geo 5

Livell 1

(1)   Obbligatorju mis-sena ta' referenza 2015 'il quddiem.

Tabella 5

Pożizzjonijiet fl-investiment dirett barraniTabella 5.1 –  Pożizzjonijiet fl-Investiment Dirett

 

Nett

Assi

Obbligazzjonijiet

L-UNITAJIET RESIDENTI KOLLHA

Investiment dirett barrani (IDB)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDB

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDB (għajr l-ekwità bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDB bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDB

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDB (għajr id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDB bejn l-assoċjati (il-UCP huwa residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDER

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDER (għajr l-ekwità bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ekwità tal-IDER bejn l-intrapriżi assoċjati (il-UCP mhuwiex residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Li minnhom: il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo 5

 
 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo 5

 
 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo 5

 
 

Strumenti tad-dejn tal-IDER

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDER (għajr id-dejn bejn l-intrapriżi assoċjati)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Strumenti tad-dejn tal-IDER bejn l-assoċjati (il-UCP mhuwiex residenti fil-pajjiż tar-rappurtaġġ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Li minnhom: il-UCP huwa residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro

Geo 5

 
 

Il-UCP huwa residenti fl-UE iżda barra miż-żona tal-euro

Geo 5

 
 

Il-UCP huwa residenti barra mill-UE

Geo 5

 
 

ENTITAJIET RESIDENTI GĦAL SKOP SPEĊJALI

Investiment dirett barrani (IDB)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER)

Geo 5

Geo 5

Geo 5Tabella 5.2:  Pożizzjonijiet tal-Investiment Dirett: Tqassim ġeografiku u skont l-attività

 

Tip ta' dejta

Analiżi statistika ġeografika

Analiżi statistika skont l-attività NACE REV2

L-UNITAJIET RESIDENTI KOLLHA

Investiment dirett barrani (IDB)

Pożizzjonijiet netti

Geo 5

Livell 1

Geo 4

Livell 2

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER)

Pożizzjonijiet netti

Geo 5

Livell 1

Geo 4

Livell 2

ENTITAJIET RESIDENTI GĦAL SKOP SPEĊJALI

Investiment dirett barrani (IDB)

Pożizzjonijiet netti

Geo 5

Livell 1

Investiment dirett fl-ekonomija tar-rappurtaġġ (IDER)

Pożizzjonijiet netti

Geo 5

Livell 1

Tabella 6

▼M1

Livelli ta’ tqassim ġeografikuGEO 1

GEO 2

GEO 3

REST OF THE WORLD

REST OF THE WORLD

REST OF THE WORLD

 

Żona tal-Euro

ĠEWWA L-UNJONI

 

Żona barra mill-Euro

BARRA MILL-UNJONI

 
 

Żona tal-Euro

 
 

Żona barra mill-EuroGEO 4

GEO 5

GEO 6

REST OF THE WORLD

REST OF THE WORLD

REST OF THE WORLD

 

EUROPE

EUROPE

Stati Membri tal-Unjoni mhux fiż-żona tal-euro (1)

Il-Belġju

Il-Belġju

 

Il-Bulgarija

Il-Bulgarija

 

Ir-Repubblika Ċeka

Ir-Repubblika Ċeka

 

Id-Danimarka

Id-Danimarka

 

Il-Ġermanja

Il-Ġermanja

 

L-Estonja

L-Estonja

 

L-Irlanda

L-Irlanda

 

Il-Greċja

Il-Greċja

 

Spanja

Spanja

 

Franza

Franza

 

Il-Kroazja

Il-Kroazja

 

L-Italja

L-Italja

 

Ċipru

Ċipru

 

Il-Latvja

Il-Latvja

 

Il-Litwanja

Il-Litwanja

 

Il-Lussemburgu

Il-Lussemburgu

 

L-Ungerija

L-Ungerija

 

Malta

Malta

 

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Il-Pajjiżi l-Baxxi

 

L-Awstrija

L-Awstrija

 

Il-Polonja

Il-Polonja

 

Il-Portugall

Il-Portugall

 

Ir-Rumanija

Ir-Rumanija

 

Is-Slovenja

Is-Slovenja

 

is-Slovakkja

is-Slovakkja

 

Il-Finlandja

Il-Finlandja

 

l-Isvezja

l-Isvezja

 

Ir-Renju Unit

Ir-Renju Unit

 

L-Islanda

L-Islanda

 

Il-Liechtenstein

Il-Liechtenstein

 

In-Norveġja

In-Norveġja

L-Isvizzera

L-Isvizzera

L-Isvizzera

 

PAJJIŻI EWROPEJ OĦRA

PAJJIŻI EWROPEJ OĦRA

 
 

l-Albanija

 
 

Andorra

 
 

il-Bjelorussja

 
 

il-Bosnja-Ħerzegovina

 
 

il-Gżejjer Faeroe

 
 

Ġibiltà

 
 

Guernsey

 
 

is-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan)

 
 

il-Gżira ta’ Man

 
 

Jersey

 
 

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

 
 

il-Moldova

 
 

il-Montenegro

ir-Russja

ir-Russja

ir-Russja

 
 

is-Serbja

 
 

San Marino

 

it-Turkija

it-Turkija

 
 

l-Ukraina

 

l-AFRIKA

l-AFRIKA

 

l-AFRIKA TA’ FUQ

l-AFRIKA TA’ FUQ

 
 

l-Alġerija

 

l-Eġittu

l-Eġittu

 
 

il-Libja

 

il-Marokk

il-Marokk

 
 

it-Tuneżija

 

PAJJIŻI AFRIKANI OĦRA

PAJJIŻI AFRIKANI OĦRA

 
 

l-Angola

 
 

il-Benin

 
 

il-Botswana

 
 

it-Territorju Britanniku tal-Oċean Indjan

 
 

il-Burkina Faso

 
 

il-Burundi

 
 

il-Kamerun

 
 

il-Kap Verde

 
 

ir-Repubblika Ċentru-Afrikana

 
 

iċ-Ċad

 
 

il-Komoros

 
 

il-Kongo

 
 

il-Kosta tal-Avorju

 
 

ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

 
 

Ġibuti

 
 

il-Ginea Ekwatorjali

 
 

l-Eritrea

 
 

l-Etjopja

 
 

il-Gabon

 
 

il-Gambja

 
 

il-Gana

 
 

il-Ginea

 
 

il-Ginea Bissaw

 
 

il-Kenja

 
 

il-Lesoto

 
 

il-Liberja

 
 

il-Madagaskar

 
 

il-Malawi

 
 

il-Mali

 
 

il-Mawritanja

 
 

il-Mawrizju

 
 

il-Możambik

 
 

in-Namibja

 
 

in-Niġer

 

in-Niġerja

in-Niġerja

 

l-Afrika t’Isfel

l-Afrika t’Isfel

 
 

ir-Rwanda

 
 

Sant’Elena, Ascencion u Tristan da Cunha

 
 

Sao Tome u Principe

 
 

is-Senegal

 
 

is-Seychelles

 
 

Sjerra Leone

 
 

is-Somalja

 
 

is-Sudan

 
 

is-Sudan t’Isfel

 
 

is-Sważiland

 
 

it-Tanzanija

 
 

it-Togo

 
 

l-Uganda

 
 

iż-Żambja

 
 

iż-Żimbabwe

 

l-AMERIKA

l-AMERIKA

 

IL-PAJJIŻI TAL-AMERIKA TA’ FUQ

IL-PAJJIŻI TAL-AMERIKA TA’ FUQ

il-Kanada

il-Kanada

il-Kanada

 
 

il-Groenlandja

l-Istati Uniti

l-Istati Uniti

l-Istati Uniti

 

IL-PAJJIŻI TAL-AMERIKA ĊENTRALI

IL-PAJJIŻI TAL-AMERIKA ĊENTRALI

 
 

Angwilla

 
 

Antigwa u Barbuda

 
 

l-Aruba

 
 

il-Baħamas

 
 

il-Barbados

 
 

il-Beliże

 
 

il-Bermuda

 
 

Bonaire, Sint Eustatius u Saba

 
 

il-Gżejjer Verġni Brittaniċi

 
 

il-Gżejjer Kajman

 
 

il-Kosta Rika

 
 

Kuba

 
 

Curaçao

 
 

Dominika

 
 

ir-Repubblika Dominikana

 
 

El Salvador

 
 

Grenada

 
 

il-Gwatemala

 
 

Ħaiti

 
 

il-Ħonduras

 
 

il-Ġamajka

 

il-Messiku

il-Messiku

 
 

Montserrat

 
 

in-Nikaragwa

 
 

il-Panama

 
 

Saint Kitts u Nevis

 
 

Santa Lucija

 
 

St Maarten

 
 

Saint Vincent u l-Grenadini

 
 

Trinidad u Tobago

 
 

il-Gżejjer Turks u Kajkos

 
 

il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti

 

IL-PAJJIŻI TAL-AMERIKA T’ISFEL

IL-PAJJIŻI TAL-AMERIKA T’ISFEL

 

l-Arġentina

l-Arġentina

 
 

il-Bolivja

il-Brażil

il-Brażil

il-Brażil

 

iċ-Ċilì

iċ-Ċilì

 
 

il-Kolombja

 
 

l-Ekwador

 
 

il-Gżejjer Falkland

 
 

il-Gujana

 
 

il-Paragwaj

 
 

il-Perù

 
 

is-Surinam

 

l-Urugwaj

l-Urugwaj

 

il-Venezwela

il-Venezwela

 

L-ASJA

L-ASJA

 

IL-PAJJIŻI TAL-LVANT QARIB U NOFSANI

IL-PAJJIŻI TAL-LVANT QARIB U NOFSANI

 

IL-PAJJIŻI TAL-ARABJA TAL-GOLF

IL-PAJJIŻI TAL-ARABJA TAL-GOLF

 
 

il-Baħrejn

 
 

l-Iraq

 
 

il-Kuwajt

 
 

l-Oman

 
 

il-Qatar

 
 

l-Arabja Sawdita

 
 

l-Emirati Għarab Magħquda

 
 

il-Jemen

 

PAJJIŻI OĦRA TAL-LVANT QARIB U NOFSANI

PAJJIŻI OĦRA TAL-LVANT QARIB U NOFSANI

 
 

l-Armenja

 
 

l-Azerbajġan

 
 

il-Ġeorġja

 
 

l-Iżrael

 
 

il-Ġordan

 
 

il-Libanu

 
 

it-Territorju Palestinjan

 
 

is-Sirja

 

PAJJIŻI ASJATIĊI OĦRA

PAJJIŻI ASJATIĊI OĦRA

 
 

l-Afganistan

 
 

il-Bangladexx

 
 

il-Butan

 
 

il-Brunej Darussalam

 
 

Burma/il-Mjanmar

 
 

il-Kambodja

iċ-Ċina

iċ-Ċina

iċ-Ċina

Hong Kong

Hong Kong

Hong Kong

l-Indja

l-Indja

l-Indja

 

l-Indoneżja

l-Indoneżja

 
 

l-Iran

il-Ġappun

il-Ġappun

il-Ġappun

 
 

il-Kazakistan

 
 

il-Kirgiżistan

 
 

il-Laos

 
 

il-Makaw

 

il-Malasja

il-Malasja

 
 

il-Maldive

 
 

il-Mongolja

 
 

in-Nepal

 
 

il-Korea ta’ Fuq

 
 

il-Pakistan

 

il-Filippini

il-Filippini

 

Singapor

Singapor

 

il-Korea t’Isfel

il-Korea t’Isfel

 
 

is-Sri Lanka

 

it-Tajwan

it-Tajwan

 
 

it-Taġikistan

 

it-Tajlandja

it-Tajlandja

 
 

Timor Leste

 
 

it-Turkmenistan

 
 

l-Uzbekistan

 
 

Viet Nam

 

L-OĊEANJA U R-REĠJUNI POLARI

L-OĊEANJA U R-REĠJUNI POLARI

 
 

is-Samoa Amerikana

 
 

Gwam

 
 

il-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti

 

l-Awstralja

l-Awstralja

 
 

il-Gżejjer Kokos (Keeling)

 
 

il-Gżejjer Christmas

 
 

il-Gżira Heard u l-Gżejjer McDonald

 
 

il-Gżira Norfolk

 
 

il-Fiġi

 
 

il-Polineżja Franċiża

 
 

il-Kiribati

 
 

il-Gżejjer Marshall

 
 

il-Mikroneżja

 
 

Nauru

 
 

il-Kaledonja Ġdida

 

New Zealand

New Zealand

 
 

il-Gżejjer Cook

 
 

Nju

 
 

it-Tokelaw

 
 

il-Gżejjer tal-Marjanas tat-Tramuntana

 
 

il-Palaw

 
 

il-Papwa Guinea Ġdida

 
 

Pitcairn

 
 

l-Antartika

 
 

il-Gżira ta’ Bouvet

 
 

il-Georgja tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar

 
 

it-Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar

 
 

il-Gżejjer Solomon

 
 

Tonga

 
 

Tuvalu

 
 

il-Vanwatu

 
 

Samoa

 
 

Wallis u Futuna

ĠEWWA L-UNJONI

ĠEWWA L-UNJONI

ĠEWWA L-UNJONI

BARRA MILL-UNJONI

BARRA MILL-UNJONI

BARRA MILL-UNJONI

Żona tal-Euro

Żona tal-Euro

Żona tal-Euro

Żona barra tal-Euro

Żona barra tal-Euro

Żona barra tal-Euro

Istituzzjonijiet tal-Unjoni (għajr il-BĊE)

Istituzzjonijiet tal-Unjoni (għajr il-BĊE)

Istituzzjonijiet tal-Unjoni (għajr il-BĊE)

Bank Ewropew tal-Investiment

Bank Ewropew tal-Investiment

Bank Ewropew tal-Investiment

 

European Central Bank (ECB)

European Central Bank (ECB)

 

ĠEWWA L-UNJONI MHUX ALLOKATI

ĠEWWA L-UNJONI MHUX ALLOKATI

 

BARRA L-UNJONI MHUX ALLOKATI

BARRA L-UNJONI MHUX ALLOKATI

Ċentri Finanzjarji Offshore

Ċentri Finanzjarji Offshore

Ċentri Finanzjarji Offshore

Organizzazzjonijiet Internazzjonali (għajr l-Istituzzjonijiet tal-Unjoni)

Organizzazzjonijiet Internazzjonali (għajr l-Istituzzjonijiet tal-Unjoni)

Organizzazzjonijiet Internazzjonali (għajr l-Istituzzjonijiet tal-Unjoni)

Fond Monetarju Internazzjonali (FMI)

Fond Monetarju Internazzjonali (FMI)

Fond Monetarju Internazzjonali (FMI)

▼BTabella 7.

Livelli tal-analiżi statistika tas-setturi istituzzjonali

Sec 1

Sec 2

Bank ċentrali (S.121)

Bank ċentrali (S.121)

Istituzzjonijiet Finanzjarji Monetarji oħrajn (IFMo)

Istituzzjonijiet Finanzjarji Monetarji oħrajn (IFMo)

Korporazzjoniet li jaċċettaw id-depożiti għajr il-bank ċentrali (S.122)

Korporazzjoniet li jaċċettaw id-depożiti għajr il-bank ċentrali (S.122)

Fondi tas-suq tal-flus (S.123)

Fondi tas-suq tal-flus (S.123)

Gvern ġenerali (S.13)

Gvern ġenerali (S.13)

Setturi oħra

Setturi oħra

 

Koporazzjonijiet finanzjarji oħra għajr l-IFMs (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129)

 

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji, unitajiet domestiċi u istituzzjonijiet mingħajr skop ta' qligh li jservu lill-unitajiet domestiċi (S.11+S.14+S.15)Tabella 8.

Livell tal-analiżi statistika tal-attività ekonomika

Livell 1

Livell 2

NACE rev. 2

 

AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

sec A

TĦAFFIR FIL-MINJIERI U L-BARRIERI

TĦAFFIR FIL-MINJIERI U L-BARRIERI

sec B

 

L-estrazzjoni ta’ żejt mhux raffinat, gass naturali u attivitajiet ta’ servizzi ta’ appoġġ marbuta mal-minjieri

div 06, 09

MANIFATTURA

MANIFATTURA

sec C

 

Prodotti tal-ikel, xorb u tabakk

div 10, 11, 12

 

TOTAL ta’ attivitajiet tat-tessuti u tal-injam

div 13, 14, 16, 17, 18

 

Tessuti u oġġetti li jintlibsu

div 13, 14

 

Injam, karta, stampar u riproduzzjoni

div 16, 17, 18

Żejt mhux raffinat, sustanzi kimiċi, prodotti farmaċewtiċi, prodotti tal-gomma u tal-plastik

TOTAL ta' żejt mhux raffinat, sustanzi kimiċi, prodotti farmaċewtiċi, prodotti tal-gomma u tal-plastik

div 19, 20, 21, 22

 

Kokk u prodotti taż-żejt raffinat

div 19

 

Sustanzi kimiċi u prodotti kimiċi

div 20

 

Prodotti tal-gomma u tal-plastik

div 22

Prodotti għall-kompjuters, prodotti elettroniċi u ottiċi

TOTAL ta’ prodotti tal-metall u tal-makkinarji

div 24, 25, 26, 28

 

Metalli bażiċi u prodotti tal-metall fabbrikati

div 24, 25

 

Prodotti għall-kompjuters, prodotti elettroniċi u ottiċi

div 26

 

Makkinarju u tagħmir mhux ikklassifikati band'oħra

div 28

Vetturi, tagħmir tat-trasport ieħor

TOTAL ta’ vetturi u tagħmir tat-trasport ieħor

div 29, 30

 

Vetturi bil-mutur, trejlers u semitrejlers

div 29

 

Tagħmir ta' trasport ieħor

div 30

 

TOTAL ta’ manifattura oħra

div 15, 23, 27, 31, 32, 33

PROVVISTA TAL-ELETTRIKU, GASS, FWAR U ARJA KUNDIZZJONATA

PROVVISTA TAL-ELETTRIKU, GASS, FWAR U ARJA KUNDIZZJONATA

sec D

PROVVISTA TAL-ILMA; SISTEMA TAD-DRENAĠĠ, IMMANIĠĠJAR TAL-ISKART U ATTIVITAJIET TA’ RIMEDJAZZJONI

PROVVISTA TAL-ILMA; SISTEMA TAD-DRENAĠĠ, IMMANIĠĠJAR TAL-ISKART U ATTIVITAJIET TA’ RIMEDJAZZJONI

sec E

 

Ġbir, trattament u provvista tal-ilma

div 36

 

Sistema tad-drenaġġ, immaniġġjar tal-iskart u attivitajiet ta’ rimedjazzjoni

div 37, 38, 39

KOSTRUZZJONI

KOSTRUZZJONI

sec F

TOTAL TA’ SERVIZZI

TOTAL TA’ SERVIZZI

sec G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U

KUMMERĊ BL-INGROSSA U BL-IMNUT; TISWIJA TAL-VETTURI BIL-MUTUR U TAL-MUTURI

KUMMERĊ BL-INGROSSA U BL-IMNUT; TISWIJA TAL-VETTURI BIL-MUTUR U TAL-MUTURI

sec G

 

Kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut u tiswija tal-vetturi bil-mutur u tal-muturi

div 45

 

Kummerċ bl-ingrossa, ħlief tal-vetturi bil-mutur u l-muturi

div 46

 

Kummerċ bl-imnut, ħlief tal-vetturi bil-mutur u l-muturi

div 47

ĠARR U ĦŻIN

ĠARR U ĦŻIN

sec H

 

TOTAL tal-ġarr u l-ħżin

div 49, 50, 51, 52

 

Trasport minn fuq l-art u permezz tal-pajpijiet

div 49

 

Trasport fuq l-ilma

div 50

 

Trasport bl-ajru

div 51

 

Magazzinaġġ u attivatijiet ta' appoġġ għall-ġarr

div 52

 

Attivitajiet tal-posta u tal-kurjer

div 53

ATTIVITAJIET TAS-SERVIZZI TAL-AKKOMODAZZJONI U TAL-IKEL

ATTIVITAJIET TAS-SERVIZZI TAL-AKKOMODAZZJONI U TAL-IKEL

sec I

INFORMAZZJONI U KOMUNIKAZZJONI

INFORMAZZJONI U KOMUNIKAZZJONI

sec J

 

Attivitajiet ċinematografiċi, vidjow, produzzjoni ta’ programmi għat-televiżjoni u attivitajiet ta’ divertiment oħrajn

div 59, 60

 

Telekomunikazzjoni

div 61

 

Attivitajiet oħra ta’ informazzjoni u komunikazzjoni

div 58, 62, 63

ATTIVITAJIET FINANZJARJI U TAL-ASSIGURAZZJONI

ATTIVITAJIET FINANZJARJI U TAL-ASSIGURAZZJONI

sec K

 

Intermedjazzjoni finanzjarja, għajr il-fondi ġejjin mill-assigurazzjoni jew mill-pensjoni

div 64

 

Attivitajiet ta’ kumpaniji possedenti

grupp 64,2

 

Assigurazzjoni, riassigurazzjoni u fondi tal-pensjoni, għajr is-sigurtà soċjali obbligatorja

div 65

 

Attivitajiet finanzjarji oħra

div 66

 

ATTIVITAJIET TA’ PROPRJETÀ

sec L

ATTIVITAJIET PROFESSJONALI, XJENTIFIĊI U TEKNIĊI

ATTIVITAJIET PROFESSJONALI, XJENTIFIĊI U TEKNIĊI

sec M

 

Attivitajiet legali u dawk marbuta mal-kontabbiltà

div 69

 

Attivitajiet legali

grupp 69,1

 

Attivitajiet marbuta mal-kontabbiltà, maż-żamma tal-kotba u mal-verifika; konsulenza dwar it-taxxa

grupp 69,2

 

Attivitajiet tal-kwartieri ġenerali; attivitajiet ta’ konsulenza dwar il-ġestjoni

div 70

 

Attivitajiet tal-kwartieri ġenerali

grupp 70,1

 

Attivitajiet ta’ konsulenza dwar il-ġestjoni

grupp 70,2

 

Attivitajiet tal-arkitettura u tal-inġinerija ittestjar u analiżi tekniċi

div 71

Riċerka u żvilupp xjentifiċi

Riċerka u żvilupp xjentifiċi

div 72

 

Reklamar u riċerka dwar is-suq

div 73

 

Reklamar

grupp 73,1

 

Analiżi tas-suq u stħarriġ tal-opinjoni pubblika

grupp 73,2

 

Attivitajiet oħra professjonali, kemm xjentifiċi kif ukoll tekniċi, u attivitajiet veterinarji

div 74, 75

 

ATTIVITAJIET AMMINISTRATTIVI U TA’ SERVIZZI TA’ APPOĠĠ

sec N

 

Attivitajiet ta' kiri u ta' twillija

div 77

 

Attivitajiet amministrattivi oħra u dawk marbuta mas-servizzi ta’ appoġġ

div 78, 79, 80, 81, 82

 

EDUKAZZJONI

sec P

 

ATTIVITAJIET MARBUTA MAS-SAĦĦA TAL-BNIEDEM U MAL-ĦIDMA SOĊJALI

sec Q

ARTI, DIVERTIMENT U RIKREAZZJONI

ARTI, DIVERTIMENT U RIKREAZZJONI

sec R

 

Attivitajiet kreattivi, dawk marbuta mal-arti u mad-divertiment

div 90

 

Libreriji, arkivji, mużewijiet u attivitajiet kulturali oħra

div 91

 

Attivitajiet tal-isport u oħrajn marbuta mar-rikreazzjoni; attivitajiet tal-logħob tal-flus u l-imħatri

div 92, 93

 

ATTIVITAJIET TA’ SERVIZZI OĦRA

sec S

 

Attivitajiet tal-organizzazzjonijiet ta' sħubija

div 94

 

Tiswija ta’ kompjuters u ta’ oġġetti personali u tad-dar, attivitajiet oħra ta’ servizz personali

div 95, 96

 

Mhux allokat

 
 

Xiri privat u bejgħ ta’ proprjetà

 

ATTIVITÀ TOTALI

ATTIVITÀ TOTALI

 
ANNESS II

DEFINIZZJONIJIET imsemmija fl-Artikolu 10

Id-definizzjonijiet li ġejjin huma bbażati fuq il-Manwal tal-FMI dwar il-Bilanċ tal-Pagamenti u l-Pożizzjonijiet tal-Investimenti Internazzjonali, is-Sitt Edizzjoni. (BPM6), is-Sistema Ewropea tal-Kontabbiltà, il-Manwal dwar l-Istatistika dwar il-Kummerċ Internazzjonali fis-Servizzi 2010, id-Definizzjoni ta' Referenza tal-OECD dwar l-Investiment Dirett Barrani (BD4).

A.   KONT KURRENTI

Il-kont kurrenti juri l-flussi tal-oġġetti, is-servizzi, d-dħul primarju u sekondarju bejn ir-residenti u dawk li mhumiex residenti.

1.    OĠĠETTI

Dan il-komponent ikopri l-oġġetti li jistgħu jinġarru li l-pussess tagħhom ikun inbidel minn sid residenti għal wieħed mhux residenti.

1.1    Merkanzija ġenerali fuq bażi ta' bilanċ tal-pagamenti

Il-merkanzija ġenerali fuq bażi ta' bilanċ tal-pagamenti (BOP) tkopri l-oġġetti li għalihom tkun saret bidla fil-pussess ekonomiku bejn residenti u wieħed mhux residenti u li mhumiex inklużi f'kategoriji speċifiċi oħra, bħal pereżempju l-oġġetti fil-merkantar (ara 1.2) u d-deheb mhux monetarju (ara 1.3), jew bħala parti minn servizz. Il-merkanzija ġenerali għandha titkejjel bil-valur tas-suq fuq bażi free on board (FOB). Fil-kontribuzzjoni tal-pajjiżi għall-kompilazzjoni tal-aggregati tal-Unjoni, l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet tal-oġġetti fil-kummerċ kważi tranżit għandhom jiġu inklużi, u għall-kummerċ ġewwa l-Unjoni, il-pajjiż sieħeb għandu jiġi definit skont il-prinċipju tal-kunsinna.

1.2    Esportazzjonijiet netti ta' oġġetti bil-merkantar (merchanting)

Il-merkantar huwa definit bħala x-xiri ta' oġġetti minn resident (tal-ekonomija dikjaranti) minn persuna li mhux residenti, flimkien mal-bejgħ mill-ġdid sussegwenti tal-istess oġġetti lil persuna oħra li mhijiex residenti mingħajr ma l-affarijiet ikunu preżenti fl-ekonomija dikjaranti. L-esportazzjonijiet netti tal-oġġetti fil-merkantar jirrappreżentaw id-differenza bejn il-bejgħ u x-xiri tal-oġġetti għall-merkantar. Din il-partita tinkludi l-marġnijiet tan-negozjanti, il-qligħ u t-telf tal-kumpanija possedenti, u bidliet f'inventarji tal-oġġetti fil-merkantar.

1.2.1

L-oġġetti mixtrija bil-merkantar jintwerew bħala esportazzjoni/kreditu negattiv tal-ekonomija tan-negozjant.

1.2.2

Il-bejgħ tal-oġġetti jintwera taħt l-oġġetti mibjugħa bil-merkantar bħala esportazzjoni/kreditu pożittiv tal-ekonomija tan-negozjant.

1.3    Deheb mhux monetarju

Id-deheb mhux monetarju jkopri d-deheb kollu għajr id-deheb monetarju. Id-deheb monetarju huwa l-proprjetà tal-awtoritajiet monetarji u jinżamm bħala Assi ta' riżerva (ara 6.5.1). Id-deheb mhux monetarju jista' jkun fil-forma ta' bullion (jiġifieri muniti, ingotti, jew blokok b'purità ta' mill-inqas 995 parti għal kull 1 000, inkluż tali deheb miżmum f'kontijiet tad-deheb allokati), trab tad-deheb, u deheb f'forom oħra mhux maħduma jew semimanifatturati.

1.4    Markar korporattiv - aġġustament għall-kummerċ kważitranżit

Il-kummerċ kważitranżit huwa terminu li jintuża għad-definizzjoni ta' oġġetti impurtati fi Stat Membru, irrilaxxati mid-dwana għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa ġewwa l-Unjoni (u sottomessi għad-dazji ta' importazzjoni) minn entità li ma titqiesx bħala unità istituzzjonali residenti, u mbagħad jintbagħtu lejn Stat Membru ieħor. Il-markar korporattiv għandu jiġi rreġistrat mill-Istati Membri li jiġu affettwati mill-‘kummerċ kważitranżit’ biex jirrappurtaw id-diskrepanza bejn il-valur tal-Merkanzija ġenerali ddikjarata meta l-oġġetti jiġu impurtati fil-bidu minn pajjiż terz u l-valur tagħhom meta jintbagħtu lejn Stat Membru ieħor. L-analiżi statistika ġeografika għandha tiġi kkumpilata fuq il-bażi tal-pajjiż ta' residenza tal-intrapriża ewlenija li tikkontrolla l-kumpanija li timmaniġġja l-proċedura tad-dwana relatata ma' dawn l-oġġetti fl-ekonomija tar-rappurtaġġ.

2.    SERVIZZI

Is-servizzi huma r-riżultat ta' attività ta' produzzjoni li tbiddel il-kundizzjonijiet tal-unitajiet tal-konsum, jew tiffaċilita l-iskambju ta' prodotti jew ta' assi finanzjarji. Is-servizzi ġeneralment mhumiex oġġetti separati li fihom jistgħu jiġu stabbiliti drittijiet ta' proprjetà u ġeneralment ma jistgħux jiġu separati mill-produzzjoni tagħhom.

2.1    Servizzi ta' manifattura fuq l-inputs fiżiċi li huma proprjetà ta' ħaddieħor

Is-servizzi ta' manifattura fuq l-inputs fiżiċi li huma proprjetà ta' ħaddieħor ikopru l-ipproċessar, l-immuntar, it-tikkettar, l-imballaġġ eċċ li jagħmluhom l-intrapriżi li ma jkunux is-sidien tal-oġġetti kkonċernati. Il-manifattura ssir minn entità li tirċievi miżata mis-sid. Billi l-pussess tal-oġġetti ma jinbidilx, ma tiġi rreġistrata l-ebda tranżazzjoni tal-merkanzija bejn dak li jipproċessa u s-sid. Il-valur tal-miżati mħallsa għall-manifattura fuq l-inputs fiżiċi li huma proprjetà ta' ħaddieħor mhuwiex neċessarjament l-istess bħad-differenza bejn il-valur tal-oġġetti mibgħuta għall-ipproċessar u l-valur tal-oġġetti wara l-ipproċessar. L-immuntar ta' kostruzzjoni prefabbrikata (inkluż f'Kostruzzjoni) u t-tikkettar u l-imballaġġ li għandhom x'jaqsmu mat-trasport (inklużi fi Trasport) huma esklużi.

2.2    Servizzi ta' manutenzjoni u tiswija mhux inklużi band'oħra

Is-servizzi ta' manutenzjoni u tiswija mhux inklużi band'oħra jkopru x-xogħol ta' manutenzjoni u tiswija mir-residenti fuq oġġetti li huma l-proprjetà ta' dawk li mhumiex residenti (u bil-kontra). It-tiswija tista' ssir fuq il-post ta' min isewwi jew xi mkien ieħor. Il-valur tal-manutenzjoni u t-tiswija jinkludi kwalunkwe part jew materjal pprovdut minn dak li jsewwi u huwa inkluż fil-miżati. Il-parts u l-materjali li jitħallsu b'mod separat għandhom jiġu inklużi fil-merkanzija ġenerali. It-tiswija u l-manutenzjoni fuq il-vapuri, l-inġenji tal-ajru, u tagħmir ieħor tat-trasport huma inklużi f'din il-partita. It-tindif tat-tagħmir tat-trasport huwa eskluż billi huwa inkluż f'Servizzi tat-trasport. Il-manutenzjoni u t-tiswija tal-kostruzzjoni huma eskluzi billi huma inklużi f'Kostruzzjoni. Il-manutenzjoni u t-tiswija tal-kompjuters huma eskluzi billi huma inklużi f'Servizzi tal-Kompjuter.

2.3    Trasport

It-trasport huwa l-proċess tal-ġarr ta' persuni u oġġetti minn post għall-ieħor kif ukoll servizzi awżiljari u ta' appoġġ relatati. It-trasport jinkludi wkoll is-servizzi tal-posta u tal-kurjer. Is-servizzi tat-trasport huma rreġistrati fil-bilanċ tal-pagamenti meta jiġu pprovduti mir-residenti ta' ekonomija waħda għall-benefiċċju ta' dawk ta' oħra. It-trasport jista' jiġi kklassifikat skont:

(a) il-mod tat-trasport, jiġifieri l-baħar, l-ajru jew oħrajn. ‘Oħrajn’ jistgħu jerġgħu jitqassmu fi trasport ferrovjarju, fit-triq, fl-ilmijiet navigabbli interni, permezz tal-pajpijiet u fl-ispazju, kif ukoll it-trażmissjoni tal-elettriku.

(b) x'qed jinġarr, jiġifieri passiġġieri jew merkanzija jew oħrajn (li jkopri s-servizzi awżiljarji u ta' appoġġ bħal pereżempju t-tagħbija u l-ħatt ta' kontejners, il-ħżin u l-magazzinaġġ, l-imballaġġ u l-imballaġġ mill-ġdid, it-tindif tat-tagħmir tat-trasport li jsir fil-portijiet u fl-ajruporti).

2.3.1    Trasport marittimu

Dan ikopri s-servizzi kollha tat-trasport bil-baħar. Hija meħtieġa analiżi statistika għat-Trasport marittimu tal-passiġġieri, it-Trasport marittimu tal-merkanzija u Trasport marittimu ieħor.

2.3.2    Trasport bl-ajru

Dan ikopri s-servizzi kollha tat-trasport bl-ajru. Hija meħtieġa analiżi statistika għat-Trasport bl-ajru tal-passiġġieri, it-Trasport bl-ajru tal-merkanzija u Trasport bl-ajru ieħor.

2.3.3    Modi oħra ta' trasport

Dan ikopri s-servizzi kollha tat-trasport li mhumiex fuq il-baħar jew bl-ajru. Hija meħtieġa analiżi statistika għal Passiġġieri, Merkanzija u Oħrajn. Hija meħtieġa klassifikazzjoni estiża għal Trasport ieħor kif ġej:

2.3.3.1  It-trasport fl-ispazju jinkludi l-varar ta’ satelliti magħmul minn intrapriżi kummerċjali għas-sidien tas-satelliti (bħall-intrapriżi tat-telekomunikazzjoni) u operazzjonijiet oħra minn operaturi tal-apparat spazjali, bħat-trasport ta’ oġġetti u persuni għal esperimenti xjentifiċi. It-trasport ta’ passiġġieri fl-ispazju u l-pagamenti mħallsa minn ekonomija sabiex ikollha r-residenti tagħha inklużi fuq il-vetturi spazjali ta’ ekonomija oħra huma inklużi wkoll.

2.3.3.2  It-trasport ferrovjarju jinkludi t-trasport bil-ferrovija. Hija meħtieġa subdiviżjoni oħra bejn it-Trasport ferrovjarju għall-passiġġieri, it-Trasport ferrovjarju għall-merkanzija u Oħrajn.

2.3.3.3  It-trasport fit-triq ikopri trasport bi trakkijiet, xarabanks u kowċijiet. Hija meħtieġa subdiviżjoni oħra bejn it-Trasport fit-triq għall-passiġġieri, it-Trasport fit-triq għall-merkanzija u Trasport fit-triq ieħor.

2.3.3.4  It-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni għandu x’jaqsam mat-trasport internazzjonali fuq ix-xmajjar, il-kanali u l-għadajjar. Dawn jinkludu l-passaġġi fuq l-ilma li huma interni għal pajjiż wieħed u dawk li huma maqsuma bejn żewġ pajjiżi jew aktar. Hija meħtieġa subdiviżjoni oħra bejn it-Trasport fl-ilmijiet navigabbli interni għall-passiġġieri, it-Trasport fl-ilmijiet navigabbli interni għall-merkanzija u Trasport fl-ilmijiet navigabbli interni ieħor.

2.3.3.5  It-trasport mill-pajpijiet ikopri it-trasport ta' oġġetti mill-pajpijiet, bħal pereżempju t-trasport taż-żejt mhux maħdum u prodotti relatati, l-ilma u l-gass. Huma esklużi s-servizzi tad-distribuzzjoni, tipikament mis-substazzjonijiet lill-konsumatur (inklużi f'Servizzi tan-negozju oħrajn m.i.b.o) u l-valur tal-prodotti trasportati (inkluż f'Merkanzija ġenerali).

2.3.3.6  It-trażmissjoni tal-elettriku jinkludi s-servizzi għat-trażmissjoni tal-enerġija elettrika b'vultaġġ għoli fuq grupp ta' linji interkonnessi u t-tagħmir assoċjat bejn punti ta' provvista u l-punti fejn issir il-bidla għal vultaġġ baxx għall-kunsinna lill-konsumaturi jew lil sistemi elettriċi oħrajn. Huma inklużi l-miżati għat-trażmissjoni tal-elettriku meta dan ikun separat mill-proċess ta’ produzzjoni u distribuzzjoni. Il-provvista tal-elettriku nnifisha hija eskluża. Huma wkoll esklużi s-servizzi ta' distribuzzjoni tal-elettriku (inklużi f'Servizzi tan-negozju oħrajn u Servizzi tan-negozju oħrajn m.i.b.o).

2.3.3.7  Servizzi ta' trasport ta' appoġġ u awżiljarji oħra jkopru s-servizzi l-oħra kollha ta’ trasport li ma jistgħux jiġu allokati lil xi komponent tas-servizzi ta’ trasport deskritt hawn fuq.

2.3.4    Servizzi tal-posta u tal-kurjer

Is-servizzi tal-posta u tal-kurjer ikopru l-ġabra, it-trasport, u l-kunsinna ta' ittri, gazzetti, rivisti perjodiċi, brochures, materjal stampat ieħor, pakki, u pakketti, inklużi s-servizzi tal-uffiċċju postali u s-servizzi tal-kiri tal-kaxxi postali.

2.4    Vjaġġar

Il-krediti tal-ivvjaġġar ikopru l-oġġetti u s-servizzi għall-użu proprju jew għall-għoti, mixtrija minn ekonomija minn persuni li mhumiex residenti matul żjarat f'dik l-ekonomija. Id-debiti tal-ivvjaġġar ikopru l-oġġetti u s-servizzi għall-użu proprju jew għall-għoti, mixtrija minn ekonomiji oħrajn minn residenti matul żjarat f'dawn l-ekonomiji oħrajn. L-ivvjaġġar jinkludi t-trasport lokali (jiġifieri t-trasport ġewwa l-ekonomija fejn qed issir iż-żjara u provdut minn residenti ta' dik l-ekonomija), iżda jeskludi t-trasport internazzjonali (li huwa inkluż f'Trasport tal-Passiġġieri). Hija eskluża wkoll merkanzija mixtrija minn vjaġġatur għall-bejgħ mill-ġdid fl-istess ekonomija tal-vjaġġatur jew f’xi ekonomija oħra. L-ivvjaġġar jinqasam f’żewġ subkomponenti ewlenin: L-ivvjaġġar għan-negozju u l-ivvjaġġar personali.

2.4.1    Vjaġġar għan-negozju

L-ivvjaġġar għan-negozju jkopri l-akkwist ta’ merkanzija u servizzi minn vjaġġaturi fuq negozju. Jinkludi wkoll l-akkwist ta’ merkanzija u servizzi għall-użu personali minn ħaddiema staġonali, transkonfinali u oħrajn li mhumiex residenti fl-ekonomija li fiha huma impjegati. L-ivvjaġġar għan-negozju jerġa' jitqassam f'Akkwist ta' merkanzija u servizzi minn ħaddiema transkonfinali, staġonali jew ħaddiema oħra li jaħdmu għal perjodu qasir u Vjaġġar għan-negozju ieħor.

2.4.1.1

L-Akkwist ta' merkanzija u servizzi minn ħaddiema transkonfinali, staġonali jew ħaddiema oħra li jaħdmu għal perjodu qasir jinkludi wkoll l-akkwist ta’ merkanzija u servizzi għall-użu personali minn ħaddiema staġonali, transkonfinali u oħrajn li mhumiex residenti fl-ekonomija li fiha huma impjegati u li min iħaddimhom huwa residenti f’dik l-ekonomija.

2.4.1.2

L-ivvjaġġar għan-negozju ieħor ikopri n-nefqa kollha tal-Ivvjaġġar għan-negozju li ma ssirx minn ħaddiema transkonfinali u staġonali jew ħaddiema oħra li jaħdmu għal perjodu qasir.

2.4.2    Vjaġġar personali

L-ivvjaġġar personali jkopri l-oġġetti u s-servizzi akkwistati minn vjaġġaturi li jsiefru għal skopijiet barra min-negozju, bħal vaganzi, parteċipazzjoni f’attivitajiet ta’ rikreazzjoni u kulturali, żjarat ma' ħbieb u qraba, pellegrinaġġi, u skopijiet edukattivi jew relatati mas-saħħa. L-ivvjaġġar personali huwa maqsum fi tliet subkomponenti: In-nefqa relatata mas-saħħa, In-nefqa relatata mal-edukazzjoni u vjaġġar personali ieħor.

2.4.2.1

In-nefqa relatata mas-saħħa hija definita bħala n-nefqa totali minn dawk fuq vjaġġ għal raġunijiet mediċi.

2.4.2.2

In-nefqa relatata mal-edukazzjoni hija definita bħala l-infiq totali minn studenti.

2.4.2.3

Ivvjaġġar personali ieħor ikopri l-ivvjaġġar personali kollu mhux inkluż f'Nefqa relatata mas-saħħa u Nefqa relatata mal-edukazzjoni.

2.5    Kostruzzjoni

Il-kostruzzjoni tkopri l-ħolqien, ir-restawr, it-tiswija, jew l-estensjoni ta' assi fissi fil-forma ta' bini, it-titjib tal-art permezz tal-inġinerija, u kostruzzjoni bl-inġinerija oħra (inklużi toroq, pontijiet, digi, eċċ). Dan jinkludi xogħol relatat ta' installazzjoni u mmuntar, tħejjija tas-sit u kostruzzjoni ġenerali, servizzi speċjali bħat-tiżbigħ, il-plaming, u t-twaqqigħ, u l-ġestjoni tal-proġetti tal-kostruzzjoni. Il-kuntratti tal-kostruzzjoni koperti fil-kummerċ internazzjonali fis-servizzi ġeneralment huma fuq perjodu qasir. Proġett ta' kostruzzjoni fuq skala kbira kkuntrattat minn intrapriża mhux residenti li jdum sena jew aktar biex jitlesta, normalment iwassal għal fergħa residenti.

Il-kostruzzjoni tista' titqassam f'Kostruzzjoni barra mill-pajjiż u Kostruzzjoni fl-ekonomija dikjaranti.

2.5.1    Kostruzzjoni barra mill-pajjiż

Il-kostruzzjoni barra mill-pajjiż tinkludi s-servizzi ta' kostruzzjoni provduti lill-persuni mhux residenti minn intrapriżi residenti fl-ekonomija dikjaranti (kreditu/esportazzjonijiet) u l-oġġetti u s-servizzi mixtrija fl-ekonomija ospitanti minn dawn l-intrapriżi (debitu/importazzjonijiet).

2.5.2    Kostruzzjoni fl-ekonomija dikjaranti

Il-kostruzzjoni fl-ekonomija dikjaranti tinkludi s-servizzi ta’ kostruzzjoni pprovduti lil residenti tal-ekonomija dikjaranti minn intrapriżi tal-kostruzzjoni mhux residenti (debitu) u l-oġġetti u s-servizzi mixtrija fl-ekonomija dikjaranti minn dawn l-intrapriżi mhux residenti (kreditu).

2.6    Servizzi ta' assigurazzjoni u ta' pensjoni

Is-servizzi ta' assigurazzjoni u ta' pensjoni jinkludu: Assigurazzjoni diretta, Riassigurazzjoni, Servizzi awżiljarji tal-assigurazzjoni, Servizzi tal-pensjoni u ta' garanzija standardizzata. L-assigurazzjoni diretta titqassam aktar f'Assigurazzjoni tal-ħajja, tal-merkanzija u assigurazzjoni diretta oħra. Il-pensjoni u l-garanziji standardizzati jitqassmu aktar f'Servizzi tal-pensjoni u ta' garanzija standardizzata. Dawn is-servizzi huma stmati jew valutati mill-miżati inklużi fil-primjums totali aktar milli fuq il-valur totali tal-primjums.

2.6.1    Assigurazzjoni fuq il-ħajja

Id-detenturi ta’ poloz ta’ assigurazzjoni fuq il-ħajja jagħmlu pagamenti regolari lil assiguratur (jista’ jkun hemm pagament wieħed biss), u min-naħa tiegħu l-assiguratur jiggarantixxi li jħallas lid-detentur tal-polza somma minima miftiehma jew annwalità, f’data stabbilita jew mal-mewt tad-detentur tal-polza, jekk din isseħħ qabel. Assigurazzjoni fuq il-ħajja għal perjodu fiss, fejn il-benefiċċji jkunu pprovduti fil-każ ta’ mewt imma fl-ebda ċirkustanzi oħra, hija eskluża hawn u inkluża f’Assigurazzjoni diretta oħra.

2.6.2    Assigurazzjoni tal-merkanzija

Is-servizzi ta’ assigurazzjoni tal-merkanzija għandhom x’jaqsmu mal-assigurazzjoni pprovduta fuq oġġetti li jkunu fil-proċess li jiġu esportati jew importati, fuq bażi li hija konsistenti mal-kejl tal-oġġetti f.o.b. u t-trasport tal-merkanzija.

2.6.3    Assigurazzjoni diretta oħra

Assigurazzjoni diretta oħra tkopri kull forma oħra ta’ assigurazzjoni każwali. Huma inklużi l-assigurazzjoni fuq il-ħajja għal perjodu fiss; l-assigurazzjoni kontra l-inċidenti u tas-saħħa (sakemm dawn ma jkunux provduti bħala parti mill-iskemi tas-sigurtà soċjali tal-gvern); l-assigurazzjoni tat-trasport marittimi, bl-ajru u trasport ieħor; il-ħsara tal-proprjetà mġarrba bin-nar jew b'xi mod ieħor; l-assigurazzjoni għat-telf pekunjarju; l-assigurazzjoni tar-responsabbiltà ġenerali; u assigurazzjoni oħra, bħall-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar u l-assigurazzjoni relatata ma' self u karti ta' kreditu.

2.6.4    Riassigurazzjoni

Ir-riassigurazzjoni huwa l-proċess tas-subkuntrattar ta’ partijiet mir-riskju assigurat, spiss lil operaturi speċjalizzati, kontra sehem proporzjonali tad-dħul mill-primjum. It-tranżazzjonijiet tar-riassigurazzjoni jistgħu jsiru rigward pakketti li fihom iħalltu ħafna tipi differenti ta’ riskji.

2.6.5    Servizzi awżiljarji tal-assigurazzjoni

Dawn jinkludu tranżazzjonijiet li jkunu relatati mill-qrib mal-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni u tal-fondi tal-pensjoni. Huma inklużi l-kummissjonijiet lill-aġenti, is-senserija tal-assigurazzjoni u s-servizzi tal-aġenziji, is-servizzi ta’ konsultazzjoni tal-assigurazzjoni u l-pensjoni, is-servizzi ta’ evalwazzjoni u aġġustament, is-servizzi attwarji, is-servizzi ta’ amministrazzjoni ta’ salvataġġ, u s-servizzi regolatorji u ta’ monitoraġġ fuq servizzi ta’ indennizzi u rkupru.

2.6.6    Servizzi tal-pensjoni

Is-servizzi tal-pensjoni jkopru s-servizzi provduti minn fondi stabbiliti għall-provvista ta' dħul meta wieħed jirtira u benefiċċji għall-mewt jew id-diżabbiltà, għal gruppi speċifiċi ta' impjegati mill-gvern jew minn korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni f'isem l-impjegati.

2.6.7    Servizzi ta' garanzija standardizzata

Is-servizzi ta' garanzija standardizzata huma servizzi relatati ma' skemi ta' garanzija standardizzata. Dawn huma arranġamenti fejn parti waħda (il-garanti) jimpenja ruħu jkopri t-telf tal-mutwanti fil-każ ta' nuqqasijiet tal-mutwatarju. Eżempji ta’ dawn jinkludu l-garanziji fuq il-kreditu għall-esportazzjoni u l-garanziji fuq is-self lill-istudenti.

2.7    Servizzi finanzjarji

Is-servizzi finanzjarji jkopru s-servizzi intermedjarji u awżiljarji, għajr is-servizzi tal-assigurazzjoni u tal-fondi tal-pensjoni, li normalment jiġu provduti mill-banek jew korporazzjonijiet finanzjarji oħra.

2.7.1    Servizzi finanzjarji bi ħlas espliċitu u servizzi finanzjarji oħrajn

Is-servizzi jitħallsu b'miżati espliċiti fil-każ ta' bosta servizzi finanzjarji u ma jeħtiġux kalkolu speċjali. Dawn jinkludu miżati għat-teħid u s-self ta' depożitu, miżati għal garanziji ta' darba biss, miżati jew penalitajiet tal-ħlas lura bikri jew tard, miżati tal-kont, miżati relatati mal-ittri tal-kreditu, servizzi tal-karti tal-kreditu, kummissjonijiet u miżati relatati mal-kiri finanzjarju, il-fatturament, is-sottoskrizzjoni u l-ikklerjar tal-pagamenti. Huma inklużi wkoll is-servizzi ta' konsulenza finanzjarji, il-kustodja ta' assi finanzjarji jew bullion, il-ġestjoni tal-assi finanzjarji, is-servizzi ta' monitoraġġ, is-servizzi tal-provvista tal-likwidità, is-servizzi tal-kopertura tar-riskji għajr l-assigurazzjoni, is-servizzi ta' fużjoni u akkwiżizzjoni, is-servizzi tal-klassifikazzjoni tal-kreditu, is-servizzi tal-borża u s-servizzi fiduċjarji. L-intermedjarji finanzjarji fl-istrumenti finanzjarji jistgħu jitolbu ħlas għas-servizzi tagħhom kollha jew parti minnhom billi jkollhom diskrepanza bejn il-prezzijiet tagħhom tax-xiri u tal-bejgħ. Il-marġnijiet fuq it-tranżazzjonijiet tal-bejgħ u tax-xiri huma inklużi fis-servizzi finanzjarji bi ħlas espliċitu u servizzi finanzjarji oħrajn.

2.7.2    Is-servizzi ta’ intermedjazzjoni finanzjarja mkejla indirettament (SIFMI)

L-imgħax attwali jista' jitqies bħala imgħax li jinkludi element ta' dħul u miżata għal servizz. Dawk li jsellfu u dawk li jieħdu depożiti jaħdmu billi joffru rati tal-imgħax lid-depożitaturi tagħhom li huma aktar baxxi mir-rati li huma jiċċarġjaw lil min jissellef mingħandhom. Il-marġnijiet tal-imgħax li jirriżultaw jintużaw mill-korporazzjonijiet finanzjarji biex inaqqsu mill-ispejjeż tagħhom u biex jipprovdu surplus operattiv. Normalment, dawn il-miżati indiretti fir-rigward tal-imgħax japplikaw biss għas-self u d-depożiti u biss meta dawn is-self u d-depożiti jiġu provduti minn, jew iddepożitati ma', korporazzjonijiet finanzjarji.

2.8    Miżati għall-użu tal-proprjetà intellettwali mhux inklużi band'oħra

Il-miżati għall-użu tal-proprjetà intellettwali mhux inklużi band'oħra jinkludu:

(a) Il-miżati għall-użu tad-drittijiet tal-proprjetà (bħall-privattivi, il-marki kummerċjali, id-drittijiet tal-awtur, il-proċessi u d-disinni industrijali inklużi s-sigrieti tal-kummerċ u d-drittijiet ta' rappreżentanza). Dawn id-drittijiet jistgħu jirriżultaw mir-riċerka u l-iżvilupp, kif ukoll mit-tqegħid fis-suq; u

(b) Il-miżati għal-liċenzji għall-produzzjoni mill-ġdid jew id-distribuzzjoni tal-proprjetà intellettwali inkorporata f'oriġinali prodotti jew prototipi (bħad-drittijiet tal-awtur fuq il-kotba jew il-manuskritti, is-softwer tal-kompjuters, ix-xogħlijiet ċinematografiċi u r-reġistrazzjonijiet tal-awdjo) u drittijiet relatati (bħal pereżempju għal spettakli f'ħin dirett u t-televiżjoni, il-kejbil jew ix-xandir bis-satellita).

2.9    Servizzi ta' telekomunikazzjoni, kompjuter u informazzjoni

Is-servizzi tal-kompjuter u tat-telekomunikazzjoni huma definiti f'termini tan-natura tas-servizz, u mhux il-metodu tal-kunsinna.

2.9.1    Servizzi tat-telekomunikazzjoni

Is-servizzi tat-telekomunikazzjoni jinkorporaw it-trażmissjoni tal-ħoss, l-istampi jew informazzjoni oħra bit-telefown, it-telex, it-telegramm, ir-radju u t-televiżjoni bil-kejbil jew imxandar, is-satellita, il-posta elettronika, is-servizzi tal-faks eċċ., inklużi s-servizzi ta' netwerks tan-negozju, it-telekonferenzi u s-servizzi ta’ appoġġ. Ma jinkludux il-valur tal-informazzjoni trasportata. Huma inklużi wkoll is-servizzi ta’ telekomunikazzjoni mobbli, is-servizzi tas-sinsla (backbone) tal-Internet u s-servizzi ta’ aċċess onlajn, inkluż il-provvista tal-aċċess għall-Internet. Huma esklużi s-servizzi ta' installazzjoni għat-tagħmir tan-netwerks tat-telefown billi dawn huma inklużi f'Kostruzzjoni u s-servizzi tal-bażijiet tad-dejta (inklużi f'Servizzi tal-informazzjoni).

2.9.2    Servizzi tal-kompjuter

Dawn jikkonsistu f’servizzi relatati ma’ ħardwer u/jew softwer u servizzi tal-ipproċessar tad-dejta. Huma inklużi wkoll s-servizzi ta' konsulenzi u ta' implimentazzjoni ta' ħardwer u softwer; il-manutenzjoni u t-tiswija tal-kompjuters u tal-apparat periferali; is-servizzi ta’ rkupru minn diżastri, l-għoti ta’ pariri u assistenza fuq kwistjonijiet relatati mal-ġestjoni tar-riżorsi tal-kompjuter; l-analiżi, id-disinn u l-ipprogrammar ta' sistemi lesti għall-użu (inkluż l-iżvilupp u d-disinn tal-paġni web), u l-konsulenza teknika relatata mas-softwer; il-liċenzji għall-użu ta' softwer li ma jkunx ġie mfassal apposta; l-iżvilupp, il-produzzjoni, il-provvista u d-dokumentazzjoni ta' softwer imfassal apposta, inklużi s-sistemi operattivi magħmula fuq ordni ta' utenti speċifiċi; is-servizzi tal-manutenzjoni tas-sistemi u sistemi ta' appoġġ oħrajn, bħat-taħriġ provdut bħala parti mill-konsulenza; is-servizzi tal-ipproċessar tad-dejta, bħad-dħul, it-tabulazzjoni u l-ipproċessar tad-dejta fuq bażi ta' time-sharing; is-servizzi ta’ ospitar ta’ paġni web (jiġifieri l-provvista ta’ spazju fuq server fuq l-Internet għal paġni web tal-klijenti); u l-ġestjoni ta’ faċilitajiet tal-kompjuter. Huma esklużi l-miżati għal-liċenzji għall-produzzjoni mill-ġdid u/jew id-distribuzzjoni ta' softwer li huma inklużi f'Miżati għall-użu tal-proprjetà intellettwali. Il-kiri tal-kompjuters mingħajr operatur huwa inkluż f'Kiri operattiv.

2.9.3    Servizzi tal-informazzjoni

Jinkludu: Is-servizzi tal-aġenziji tal-aħbarijiet u Servizzi oħrajn tal-informazzjoni.

2.9.3.1

Is-servizzi tal-aġenziji tal-aħbarijiet jinkludu l-provvista ta’ aħbarijiet, ritratti u artikli speċjali lill-media.

2.9.3.2

Is-servizzi oħrajn tal-informazzjoni jinkludu s-servizzi tal-bażi tad-dejta (il-konċepiment tad-dejta, il-ħżin tad-dejta u d-disseminazzjoni tad-dejta u tal-bażijiet tad-dejta, inklużi d-direttorji u l-listi tal-indirizzi), kemm onlajn kif ukoll permezz ta' medja manjetika, ottika jew stampata; u l-portals web għat-tfittxija (is-servizzi tal-magni tat-tiftix li jsibu l-indirizzi tal-internet għall-klijenti li jdaħħlu kliem ta' tfittxija). Huma inklużi wkoll abbonamenti diretti, mhux bil-massa għal gazzetti u rivisti perjodiċi, kemm bil-posta, bit-trażmissjoni elettronika jew b'mezzi oħra; servizzi oħra ta' provvista ta' kontenut onlajn; u servizzi ta’ libreriji u arkivji. Il-gazzetti u r-rivisti bil-massa huma inklużi f'merkanzija ġenerali. Il-kontenut imniżżel li mhuwiex softwer (inkluż f'Servizzi tal-kompjuter) jew awdjo u vidjow (inkluż f'Servizzi awdjoviżivi u servizzi relatati) huwa inkluż f'servizzi tal-informazzjoni.

2.10    Servizzi oħra tan-negozju

Dan jinkludi: Servizzi ta' riċerka u żvilupp, Servizzi ta' konsulenza professjonali u ta' ġestjoni, Servizzi tekniċi, relatati mal-kummerċ u servizzi tan-negozju oħrajn.

2.10.1    Servizzi ta’ riċerka u żvilupp

Is-servizzi ta' riċerka u żvilupp jikkonsistu f'servizzi li huma assoċjati mar-riċerka bażika, ir-riċerka applikata, u l-iżvilupp sperimentali ta' prodotti u proċessi ġodda. Fil-prinċipju, tali attivitajiet fix-xjenzi fiżiċi, ix-xjenzi soċjali, u l-istudji umanistiċi huma koperti f'din il-kategorija, inkluż l-iżvilupp ta' sistemi operattivi li jirrappreżentaw avvanzi teknoloġiċi. Hija inkluża wkoll ir-riċerka kummerċjali relatata mal-elettronika, il-farmaċewtiċi u l-bijoteknoloġija.

Dan jinkludi: 1) Ix-xogħol imwettaq fuq bażi sistematika biex tiżdied il-ħażna tal-għarfien u 2) Servizzi oħrajn ta' riċerka u żvilupp.

2.10.1.1

Ix-xogħol imwettaq fuq bażi sistematika biex tiżdied il-ħazna tal-għarfien jinkludi: a) Il-provvista ta' servizzi ta' riċerka u żvilupp magħmulin apposta u mhux magħmulin apposta u b) Il-bejgħ tad-drittijiet tal-proprjetà li jirriżultaw mir-riċerka u l-iżvilupp.

2.10.1.1.a  Il-provvista ta' servizzi ta' riċerka u żvilupp magħmulin apposta u mhux magħmulin apposta tkopri l-provvista ta' servizzi ta' riċerka u żvilupp li huma magħmulin fuq ordni (magħmulin apposta) u l-iżvilupp ta' riċerka u żvilupp mhux magħmulin apposta, esklużi l-bejgħ tad-drittijiet tal-proprjetà (inkluż f'2.10.1.1.b), u l-bejgħ relatat mal-liċenzji għall-produzzjoni mill-ġdid jew għall-użu (inkluż f'Miżati għall-użu tal-proprjetà intellettwali).

2.10.1.1.b  Il-bejgħ tad-drittijiet tal-proprjetà li jirriżultaw mir-riċerka u l-iżvilupp jinkludi l-Privattivi, id-Drittijiet tal-awtur li jirriżultaw mir-riċerka u l-iżvilupp, il-proċessi u d-disinni industrijali (inklużi s-sigrieti tal-kummerċ).

2.10.1.2

Servizzi oħrajn ta' riċerka u żvilupp jinkludu attivitajiet oħrajn ta' żvilupp ta' prodotti/proċessi.

2.10.2    Servizzi ta' konsulenza professjonali u ta' ġestjoni

Is-servizzi ta' konsulenza professjonali u ta' ġestjoni jinkludu: 1) Is-servizzi ta' konsulenza legali, kontabilistika, ta' ġestjoni, is-servizzi ta' ġestjoni u s-servizzi tar-relazzjonijiet pubbliċi; u 2) Is-servizzi tar-riklamar, ir-riċerka dwar is-suq u l-istħarriġ dwar l-opinjoni pubblika.

2.10.2.1

Il-konsulenza legali, kontabilistika, ta' ġestjoni, u relazzjonijiet pubbliċi tinkludi:

a) Is-servizzi legali; b) Is-servizzi ta’ kontabbiltà, verifika, żamma tal-kotba, u konsulenza dwar it-taxxa; c) Is-servizzi ta' konsulenza dwar in-negozju u l-ġestjoni u s-servizzi ta’ relazzjonijiet pubbliċi.

2.10.2.1.a  Is-servizzi legali jkopru s-servizzi ta' konsulenza legali u rappreżentanza fi kwalunkwe proċedura legali u statutorja; is-servizzi ta' tfassil ta' dokumentazzjoni u strumenti legali; il-konsulenza dwar iċ-ċertifikazzjoni; u s-servizzi ta' kustodja minn terzi (escrow) u ta’ saldu.

2.10.2.1.b  Is-servizzi ta’ kontabbiltà, verifika, żamma tal-kotba, u konsulenza dwar it-taxxa jkopru r-reġistrazzjoni tat-tranżazzjonijiet kummerċjali għan-negozji u oħrajn; is-servizzi ta' eżami tar-reġistri tal-kontabbiltà u d-dikjarazzjonijiet finanzjarji; l-ippjanar u l-konsulenza dwar it-taxxi tan-negozju; u t-tħejjija tad-dokumenti tat-taxxa.

2.10.2.1.c  Is-servizzi ta' konsulenza tan-negozju u tal-ġestjoni u tar-relazzjonijiet pubbliċi ikopru s-servizzi ta’ pariri, gwida u assistenza operattiva pprovduti lin-negozji għal politiki u strateġiji tan-negozju u l-ippjanar, l-istrutturar u l-kontroll ġenerali ta’ organizzazzjoni. Huma inklużi l-miżati tal-ġestjoni, il-verifika tal-ġestjoni; il-konsulenza dwar il-ġestjoni tas-suq, ir-riżorsi umani, il-ġestjoni tal-produzzjoni u l-ġestjoni tal-proġetti; u s-servizzi tal-għoti ta' pariri, gwida u servizzi operattivi relatati mat-titjib tad-dehra tal-klijenti u r-relazzjonijiet tagħhom mal-pubbliku ġenerali u istituzzjonijiet oħrajn.

2.10.2.2

Ir-riklamar, ir-riċerka dwar is-suq u l-istħarriġ dwar l-opinjoni pubblika jkopru id-disinn, il-ħolqien u t-tqegħid fis-suq ta' riklami mill-aġenziji tar-riklamar; it-tqegħid fil-media, inklużi x-xiri u l-bejgħ ta’ spazju għar-riklamar; servizzi ta’ esibizzjoni pprovduti minn fieri kummerċjali; il-promozzjoni ta’ prodotti barra l-pajjiż; ir-riċerka tas-suq; telekummerċjalizzazzjoni; u stħarriġ tal-opinjoni pubblika fuq diversi kwistjonijiet.

2.10.3    Servizzi tekniċi, relatati mal-kummerċ u servizzi tan-negozju oħrajn

Dawn jinkludu: 1) Servizzi tal-arkitettura, tal-inġinerija, xjentifiċi u servizzi tekniċi oħrajn, 2) Trattament tal-iskart u tneħħija tat-tniġġis, servizzi tal-agrikoltura u tal-minjieri, 3) Servizzi tal-kiri operattiv, 4) Servizzi relatati mal-kummerċ u 5) Servizzi tan-negozju, m.i.b.o.

2.10.3.1    Servizzi tal-arkitettura, tal-inġinerija, xjentifiċi u servizzi tekniċi oħrajn

Jinkludu: a) Servizzi tal-arkitettura, b) Servizzi tal-inġinerija, c) Servizzi xjentifiċi u servizzi tekniċi oħrajn.

2.10.3.1.a  Is-servizzi tal-arkitettura jinkludu tranżazzjonijiet relatati mad-disinn tal-bini.

2.10.3.1.b  Is-servizzi tal-inġinerija jinkludu d-disinn, l-iżvilupp u l-użu tal-magni, il-materjali, l-istrumenti, l-istrutturi, il-proċessi u s-sistemi. Is-servizzi ta' dan it-tip jinvolvu l-provvista ta' disinni, pjanijiet u studji relatati mal-proġetti tal-inġinerija. L-inġinerija tal-minjieri hija eskluża (inkluża f'Servizzi relatati mal-minjieri, u l-estrazzjoni taż-żejt u tal-gass).

2.10.3.1.c  Is-servizzi xjentifiċi u servizzi tekniċi oħrajn jinkludu is-surveying; il-kartografija; l-ittestjar u ċ-ċertifikazzjoni tal-prodotti; u s-servizzi ta’ spezzjoni teknika.

2.10.3.2    Trattament tal-iskart u tneħħija tat-tniġġis, servizzi tal-agrikoltura u tal-minjieri

Jinkludu: a) Trattament tal-iskart u tneħħija tat-tniġġis, b) Servizzi relatati mal-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd, c) Servizzi relatati mal-minjieri, u l-estrazzjoni taż-żejt u tal-gass

2.10.3.2.a  It-trattament tal-skart u tneħħija tat-tniġġis jinkludi l-ġbir u r-rimi tal-iskart, ir-rimedjazzjoni, sanità, u servizzi oħra tal-protezzjoni tal-ambjent. Jinkludi wkoll is-servizzi tal-ambjent, bħall-produzzjoni ta' kumpensi għall-emmissjonijiet tal-karbonju jew is-sekwestru tal-karbonju li mhumiex klassifikati f'kategorija oħra aktar speċifika.

2.10.3.2.b  Is-servizzi relatati mal-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd jinkludu s-servizzi tal-agrikoltura li huma relatati mal-agrikoltura, bħal pereżempju il-provvista ta' makkinarju agrikolu bl-ekwipaġġ, il-ħsad, it-trattament tal-uċuh tar-raba', il-kontroll ta’ ħlejjaq li jagħmlu l-ħsara, iż-żamma tal-annimali, il-kura tal-annimali, u s-servizzi ta’ tnissil. Is-servizzi relatati mal-kaċċa, l-insib, il-forestrija u l-qtugħ tas-siġar, u s-sajd huma wkoll inklużi hawn, kif ukoll is-servizzi veterinarji.

2.10.3.2.c  Is-servizzi relatati mal-minjieri, u l-estrazzjoni taż-żejt u tal-gass jinkludu s-servizzi tal-minjieri provduti fl-artijiet taż-żejt u tal-gass, inklużi t-tħaffir, il-kostruzzjoni ta’ drieki, is-servizzi ta’ tiswija u żarmar, u l-kisi bis-siment ta’ bjar taż-żejt u l-gass. Is-servizzi relatati mat-tfittxija u l-esplorazzjoni ta’ minerali, kif ukoll l-inġinerija tat-tħaffir u s-surveying ġeoloġiku huma wkoll inklużi hawnhekk.

2.10.3.3    Servizzi tat-twillija operattiva

It-twillija operattiva hija l-attività tal-kiri ta' assi prodotti b'arranġamenti li jipprevedu l-użu ta' assi tanġibbli lill-kerrej, iżda ma jinvolvux it-trasferiment tal-ammonti tar-riskji u l-premji tas-sjieda lill-kerrej. It-twillija operattiva tista' tissejjaħ kiri fil-każ ta' oġġetti bħal bini jew tagħmir. Is-servizzi tat-twillija operattiva jkopru t-twillija (kiri) u charters, mingħajr ekwipaġġ, ta' vapuri, inġenji tal-ajru, u t-trasport ta' tagħmir. Huma inklużi wkoll il-pagamenti tat-twillja operattiva li huma relatati ma' tipi oħrajn ta' tagħmir mingħajr operatur, inklużi l-kompjuters u t-tagħmir għat-telekomunikazzjoni. Il-pagamenti tal-liċenzji għad-dritt tal-użu ta' assi mhux taniġibbli, bħal softwer, proprjetà intellettwali eċċ huma inklużi fit-titli speċifiċi (Servizzi tal-kompjuter, Miżati għall-użu tal-proprjetà intellettwali m.i.b.o. eċċ) milli fit-twillija operattiva. Huma esklużi mis-servizzi ta' twillija operattiva t-twillija ta' linji jew kapaċità tat-telekomunikazzjoni (inklużi f'Servizzi tat-telekomunikazzjoni); il-kiri ta' vapuri u inġenji tal-ajru bl-ekwipaġġ (inkluż f'Servizzi tat-trasport); u l-kiri relatat mal-ivvjaġġar (inkluż fi Vjaġġar).

2.10.3.4    Servizzi relatati mal-kummerċ

Is-servizzi relatati mal-kummerċ ikopru l-kummissjonijiet fuq tranżazzjonijiet ta' oġġetti u servizzi pagabbli lill-kummerċjanti, is-sensara ta’ komoditajiet, in-negozjanti, u l-aġenti bil-kummissjoni. Huma esklużi mis-servizzi relatati mal-kummerċ il-miżati tal-franchising (inklużi f'Miżati għall-użu tal-proprjetà intellettwali m.i.b.o.); is-senserija fuq strumenti finanzjarji (inkluża f'Servizzi finanzjarji); is-sensarija tal-assigurazzjoni (inkluża f'Servizzi tal-assigurazzjoni awżiljarji) u l-miżati relatati mat-trasport, bħal pereżempju l-kummissjonijiet tal-aġenziji (inklużi fi Trasport).

2.10.3.5    Servizzi oħra tan-negozju, mhux inklużi band'oħra

Servizzi oħrajn tan-negozju jinkludu s-servizzi ta' distribuzzjoni relatati mal-ilma, il-fwar, il-gass jew prodotti oħra taż-żejt mhux maħdum, u l-provvista tal-arja kundizzjonata, fejn dawn ikunu identifikati b'mod separat mis-servizzi tat-trażmissjoni; is-servizzi ta' pożizzjonament tal-persunal, sigurtà u investigazzjoni; traduzzjoni u interpretazzjoni; servizzi fotografiċi; pubblikazzjoni; tindif tal-bini; u servizzi relatati mal-proprjetà.

2.11    Servizzi personali, kulturali, u ta’ divertiment

Dawn jinkludu s-Servizzi awdjoviżivi u servizzi relatati u Servizzi personali, kulturali, u ta’ divertiment oħra.

2.11.1    Servizzi awdjoviżivi u servizzi relatati

Dawn jistgħu jerġgħu jitqassmu f'Servizzi awdjoviżivi u servizzi relatati mal-arti. Dawn jinkludu servizzi u miżati assoċjati relatati mal-produzzjoni ta’ films (fuq film jew tejp tal-vidjow), programmi għar-radju u t-televiżjoni (b'xandira diretta jew irreġistrata) u reġistrazzjonijiet mużikali. Huwa inkluż il-kiri ta' prodotti awdjoviżivi u prodotti relatati u l-aċċess għal stazzjonijiet tat-televiżjoni kriptati (bħas-servizzi tal-kejbil jew tas-satellita); prodotti awdjoviżivi prodotti bil-massa mixtrija jew mibjugħa għall-użu perpetwu li jiġu kkunsinnati b'mod elettroniku (imniżżla); il-miżati li jirċievu l-artisti li jagħmlu l-ispettakli (atturi, mużiċisti, żeffiena), l-awturi, il-kompożituri eċċ. Huma esklużi l-miżati jew il-liċenzji għall-produzzjoni mill-ġdid u/jew id-distribuzzjoni tal-prodotti awdjoviżivi (inklużi f'Miżati għall-użu tal-proprjetà intellettwali m.i.b.o.).

2.11.2    Servizzi personali, kulturali, u ta’ divertiment oħra

Jinkludu: a) Servizzi edukattivi, b) Servizzi tas-saħħa, c) Servizzi tal-wirt storiku u ta' divertiment d) Servizzi personali oħrajn.

2.11.2.a  Is-servizzi edukattivi jinkludu servizzi provduti bejn residenti u mhux residenti relatati mal-edukazzjoni, bħall-korsijiet bil-korrispondenza u l-edukazzjoni permezz tat-televiżjoni jew l-Internet, kif ukoll minn għalliema eċċ. li jagħtu servizzi direttament fl-ekonomiji ospitanti.

2.11.2.b  Is-servizzi tas-saħħa jinkludu servizzi provduti minn tobba, infermiera u paramediċi u persunal simili, kif ukoll servizzi ta’ laboratorju u oħrajn simili, kemm jekk mogħtija mill-bogħod u kemm jekk fil-post. Hija eskluża kull nefqa minn vjaġġaturi fuq edukazzjoni jew saħħa (inklużi fi Vjaġġar).

2.11.2.c  Is-servizzi tal-wirt storiku u ta' divertiment jinkludu servizzi assoċjati mal-mużewijiet u attivitajiet kulturali, tal-isport, tal-logħob tal-azzard u ta' divertimenti oħra, għajr dawk li jinvolvu persuni barra mill-ekonomija ta' residenza tagħha (inklużi fi Vjaġġar).

2.11.2.d  Is-servizzi personali oħra jinkludu servizzi soċjali, servizzi domestiċi eċċ.

2.12    Oġġetti u servizzi tal-gvern mhux inklużi band'oħra

Din hija kategorija residwa li tkopri t-tranżazzjonijiet tal-gvern (inklużi dawk tal-organizzazzjonijiet internazzjonali) ta' oġġetti u servizzi li mhuwiex possibbli tikklassifikahom taħt partiti oħrajn. Huma inklużi t-tranżazzjonijiet kollha (kemm ta' oġġetti kif ukoll ta' servizzi) minn enklavi bħal ambaxxati, konsulati, bażijiet militari u organizzazzjonijiet internazzjonali b’residenti ta’ ekonomiji fejn jinsabu l-enklavi. Huma esklużi t-tranżazzjonijiet tal-enklavi ma’ residenti tal-ekonomiji domestiċi. Skont l-unità tal-gvern li qed twettaq it-tranżazzjoni, din il-partita tista' terġa' titqassam f'oġġetti u servizzi minn Ambaxxati u konsulati, Unitajiet u aġenziji militari u Oġġetti u servizzi oħra mhux inklużi band'oħra.

3.    DĦUL PRIMARJU

Id-dħul primarju jirrappreżenta r-ritorn li jkun imiss lil unitajiet istituzzjonali għall-kontribuzzjoni tagħhom fil-proċess ta’ produzzjoni, jew għall-provvista ta’ assi finanzjarji jew mill-kiri ta’ riżorsi naturali lil unitajiet istituzzjonali oħrajn. Dan jinkludi Kumpens lill-impjegati, Dħul mill-investiment u Dħul primarju ieħor.

3.1    Kumpens lill-impjegati (D1)

Il-kumpens lill-impjegati huwa rreġistrat meta min iħaddem (l-unità li tipproduċi) u l-impjegat ikunu residenti f’ekonomiji differenti. Għall-ekonomija fejn huma residenti l-unitajiet li jipproduċu, il-kumpens lill-impjegati huwa r-remunerazzjoni totali (inklużi l-kontribuzzjonijiet imħallsa minn dawk li jħaddmu lil skemi ta’ sigurtà soċjali jew lil fondi ta’ assigurazzjoni jew pensjoni privati), fi flus jew f'ekwivalenti, pagabbli minn intrapriżi residenti lil impjegati mhux residenti bi tpattija għal xogħol li jkunu għamlu dawn tal-aħħar waqt il-perjodu tal-kontabbiltà. Għall-ekonomija fejn l-individwi huma residenti, il-kumpens huwa r-remunerazzjoni totali, fi flus jew f'ekwivalenti, li dawn jirċievu minn intrapriżi mhux residenti bi tpattija għal xogħol li jkunu għamlu waqt il-perjodu tal-kontabbiltà. Huwa importanti li jiġi stabbilit jekk teżistix relazzjoni bejn min iħaddem u l-impjegat; jekk le, il-pagament jikkostitwixxi xiri ta’ servizzi.

3.2    Dħul minn investiment

Id-dħul mill-investiment ġej mis-sjieda ta’ resident ta’ assi finanzjarji esterni (kreditu) u b’mod simetriku, id-dħul derivat minn sjieda ta’ xi ħadd mhux residenti ta’ assi finanzjarji domestiċi (debitu). Id-dħul mill-investiment jinkludi dħul fuq l-ekwità (Dividendi, Ġbid mid-dħul ta’ kważi korporazzjonijiet, Qligħ investit mill-ġdid) u fuq dejn (Imgħax), u dħul mill-investiment attribwibbli lil sidien ta’ poloz fl-assigurazzjoni, skemi ta’ pensjoni, u skemi ta’ garanzija standardizzata.

Fil-bilanċ tal-pagamenti, id-dħul mill-investiment huwa kklassifikat ukoll skont il-funzjoni tal-investiment sottostanti, bħala Investiment dirett, Investiment tal-portafoll, Investiment ieħor u Assi ta’ riżerva, u dettaljati aktar skont it-tip ta’ investiment. Għad-definizzjonijiet ta’ investiment skont il-funzjoni, ara l-kont finanzjarju.

Fejn ikunu identifikabbli b’mod separat, il-qligħ u t-telf fuq pussessi (kapitali) mhumiex ikklassifikati bħala dħul fuq l-investimenti, iżda bħala bidliet fil-valur tal-investimenti minħabba żviluppi fil-prezz tas-suq. Il-flussi netti assoċjati ma’ derivati tar-rati ta’ interess huma rreġistrati biss taħt derivati finanzjarji fil-kont finanzjarju.

3.2.1    Imgħax (D41)

L-imgħax huwa forma ta’ dħul mill-investiment li jirċievu s-sidien ta’ ċerti tipi ta’ assi finanzjarji, jiġifieri depożiti (AF2), titoli ta’ dejn (AF3), self (AF4), u kontijiet oħrajn riċevibbli (AF8), għat-tqegħid tal-assi finanzjarji għad-dispożizzjoni ta’ unità istituzzjonali oħra. Id-dħul fuq pussess ta’ drittijiet speċjali ta’ prelevament (SDR) u allokazzjonijiet tal-SDR huwa ukoll inkluż fl-imgħax. Il-kont tad-dħul primarju jirreġistra ‘imgħax pur’ billi jelimina l-komponent FISIM mill-‘imgħax attwali’. Id-dħul mill-imgħax jiġi rreġistrat fuq il-bażi tad-dovuti.

3.2.2    Dħul distribwit tal-korporazzjonijiet (D42)

3.2.2.1    Dividendi (D421)

Id-dividendi huma l-qligħ imqassam allokat lis-sidien tal-ishma ta’ ekwità (AF5) għat-tqegħid ta’ fondi għad-dispożizzjoni tal-korporazzjonijiet. Id-dividendi huma rreġistrati fil-mument li l-ishma jsiru ex-dividend.

3.2.2.2    Ġbid mid-dħul ta’ kważi korporazzjonijiet (D422)

Il-ġbid mid-dħul tal-kważi korporazzjonijiet (intrapriżi mhux inkorporati li jġibu ruħhom daqs li kieku kienu korporazzjonijiet, eż. fergħat, unitajiet residenti konċettwali għal artijiet u riżorsi naturali oħrajn proprjetà ta’ persuni mhux residenti, intrapriżi konġunti, fiduċjarji, eċċ.) huma l-ammonti li s-sidien ta’ kważi korporazzjonijiet jiġbdu għall-użu tagħhom stess mill-qligħ miksub mill-kważi korporazzjonijiet li jappartjenu lilhom. Il-ġbid mid-dħul ta’ kważi korporazzjonijiet huma rreġistrati li jseħħu meta effettivament iseħħu.

3.2.3    Qligħ investit mill-ġdid fuq l-investiment barrani dirett (D43)

Il-qligħ investit mill-ġdid (QIĠ) jirrappreżenta l-proporzjon tal-investituri diretti, f’termini ta’ ekwità miżmuma, tal-qligħ li sussidjarji barranin, assoċjati u fergħat ma jqassmux bħala dividendi. Dan huwa definit bħala s-sehem tal-investitur dirett tal-qligħ ikkonsolidat totali miksub mill-intrapriża ta’ investiment dirett fil-perjodu ta’ referenza (wara li jitqiesu t-taxxa, l-imgħax u d-deprezzament) mingħajr id-dividendi li għandhom jitħallsu fil-perjodu ta’ referenza, anke jekk dawn id-dividendi huma relatati ma’ qligħ miksub f’perjodi preċedenti.

Il-qligħ investit mill-ġdid għandu jkun irreġistrat fil-perjodu li fih jakkumula l-qligħ imfaddal.

3.2.4    Dħul tal-ishma tal-fondi tal-investiment (D443)

Id-dħul mill-investiment attribwibbli għal azzjonisti ta’ fondi ta’ investiment kollettivi, inklużi fondi reċiproċi u fiduċjarja ta' unità, huwa magħmul minn żewġ partiti separati: Dividenti (D4431), u Qligh investit mill-ġdid (D4432).

Il-qligħ minn fondi ta’ investiment jista’ jitqies bħala mgħoddi lill-azzjonisti tagħhom (jew detenturi ta’ unità) minħabba li dan jinkiseb fil-forma ta’ dħul mill-investiment fuq l-ekwità tagħhom. Il-fondi tal-investiment jiksbu dħul billi jinvestu l-flus li jirċievu mingħand l-azzjonisti. Il-qligħ tal-azzjonisti mill-fondi tal-investiment huwa definit bħala d-dħul mill-investiment miksub fuq il-portafoll ta’ investiment tal-fond wara li jitnaqqsu l-ispejjeż operattivi. Il-qligħ nett tal-fondi tal-investiment wara li jitnaqqsu l-ispejjeż operattivi jappartjeni lill-azzjonisti. Meta parti biss tal-qligħ nett jitqassam lill-azzjonisti bħala dividendi, il-qligħ imfaddal għandu jkun ittrattat bħallikieku tqassam lill-azzjonisti u mbagħad jitqies investit mill-ġdid.

3.2.5    Dħul mill-investiment li jista' jiġi attribwit lid-detenturi ta' poloz fl-assigurazzjoni, l-iskemi tal-pensjoni, u l-iskemi ta' garanzija standardizzata

Għad-definizzjoni ta' din il-partita, għandna nqisu l-komponenti tagħha b'mod separat, mhux parti mit-talba tad-dejta tal-BOP.

3.2.5.1

Id-dħul mill-investiment attribwibbli lil sidien ta’ polza (D441) tal-assigurazzjoni jikkorrispondi għad-dħul primarju totali riċevut mill-investiment ta’ riżervi tekniċi ta’ assigurazzjoni. Ir-riżervi huma dawk li għalihom il-korporazzjoni tal-assigurazzjoni tirrikonoxxi obbligazzjoni korrispondenti għas-sidien tal-polza.

3.2.5.2

Dħul mill-investiment li għandu jitħallas fuq intitolamenti tal-pensjoni (D442)

Id-drittijiet għall-pensjoni jinħolqu kemm minn skemi ta’ kontribuzzjoni definiti kif ukoll minn skemi ta’ benefiċċju definiti.

3.3    Dħul primarju ieħor

Ikklassifikat skont is-settur istituzzjonali tal-ekonomija dikjaranti (gvern ġenerali jew setturi oħrajn) u jinkludi dawn il-komponenti li ġejjin: Taxxi fuq il-produzzjoni u l-importazzjoni, Sussidji u Kera.

3.3.1    Taxxi fuq il-produzzjoni u l-importazzjonijiet (D2)

Jinkludu dawn il-komponenti li ġejjin:

3.3.1.1  It-taxxi fuq il-prodotti (D21) huma pagabbli għal kull unità ta’ xi oġġett jew servizz prodott jew innegozjat barra l-konfini. Eżempji ta’ dan jinkludu t-taxxa fuq il-valur miżjud, id-dazji tal-importazzjoni, id-dazji tas-sisa u t-taxxi fuq il-konsum.

3.3.1.2  It-taxxi oħrajn fuq il-produzzjoni (D29) jikkonsistu fit-taxxi kollha li jġarrbu l-intrapriżi minħabba li jkunu involuti fil-produzzjoni, u jinkludu taxxi mħallsa għal-liċenzji tan-negozju u liċenzji professjonali.

3.3.2    Sussidji (D3)

Jinkludu l-komponenti li ġejjin:

3.3.2.1  Is-sussidji fuq il-prodotti (D31) jitħallsu għal kull unità ta’ oġġett jew servizz prodott.

3.3.2.2  Sussidji oħrajn fuq il-produzzjoni (D39) jikkonsistu f’sussidji, minbarra sussidji fuq prodotti li l-unitajiet ta’ produzzjoni residenti jistgħu jirċievu talli jkunu involuti fil-produzzjoni.

3.3.3    Kera (D45)

Il-kera tkopri d-dħul riċevibbli għat-tqegħid ta’ riżorsi naturali għad-dispożizzjoni ta’ unità istituzzjonali mhux residenti. Eżempji ta’ kera jinkludu ammonti pagabbli għall-użu ta’ art għall-estrazzjoni ta’ depożiti minerali jew assi oħra fis-sottoswol, u għas-sajd, għall-forestrija, u għad-drittijiet ta’ rigħi. Il-pagamenti regolari li jsiru minn dawk li jikru riżorsi naturali, bħall-assi tas-sottoswol, huma spiss deskritti bħala drittijiet, iżda huma kklassifikati bħala kirjiet.

4.    DĦUL SEKONDARJU

Il-kont tad-dħul sekondarju juri t-trasferiment kurrenti bejn ir-residenti u dawk li mhumiex residenti. Trasferiment huwa entrata li tikkorrispondi għall-provvista ta’ prodott, servizz, assi finanzjarji jew assi oħra mhux prodotti minn unità istituzzjonali lil unità istituzzjonali oħra meta ma jkun hemm l-ebda ritorn korrispondenti ta’ prodott ta’ valur ekonomiku. It-trasferimenti kurrenti jikkonsistu fit-trasferimenti kollha li mhumiex trasferimenti tal-kapital.

It-trasferimenti kurrenti huma kklassifikati skont is-settur istituzzjonali li jagħmel jew jirċievi t-trasferiment fl-ekonomija dikjaranti (Gvern ġenerali jew Setturi oħrajn).

It-trasferimenti kurrenti tal-gvern ġenerali jinkludu t-Taxxi kurrenti fuq id-dħul, il-ġid eċċ., il-Kontribuzzjonijiet soċjali, il-Benefiċċji soċjali, il-Kooperazzjoni internazzjonali kurrenti, it-Trasferimenti kurrenti diversi, il-VAT u r-riżorsi proprji tal-Unjoni bbażati fuq l-ING.

It-trasferimenti kurrenti ta’ setturi oħrajn jinkludu t-Taxxi kurrenti fuq id-dħul, il-ġid eċċ., il-Kontribuzzjonijiet soċjali, il-Benefiċċji soċjali, it-Trasferimenti kurrenti diversi, il-Primjums netti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja, il-Pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja u l-Aġġustamenti għall-bidliet fid-drittijiet għall-pensjoni. It-trasferimenti kurrenti diversi (D75) jinkludu t-Trasferiment personali bejn unitajiet domestiċi residenti u mhux residenti (Li jinkludu: Ir-rimessi tal-ħaddiema)

4.1    Taxxi kurrenti fuq id-dħul, il-ġid, eċċ. (D5)

It-taxxi kurrenti fuq id-dħul, il-ġid eċċ. fil-kontijiet internazzjonali jikkonsistu l-aktar f’taxxi imposti fuq id-dħul miksub minn persuni mhux residenti mill-provvista tal-assi tax-xogħol jew l-assi finanzjarji tagħhom. It-taxxi fuq il-qligħ tal-kapital li jirriżulta mill-assi ta’ persuni mhux residenti huma inklużi wkoll. It-taxxi fuq id-dħul u l-qligħ tal-kapital minn assi finanzjarji huma ġeneralment pagabbli minn Setturi oħrajn (individwi, korporazzjonijiet u istituzzjonijiet li ma jagħmlux qligħ) u riċevibbli mill-Gvern ġenerali.

4.2    Kontribuzzjonijiet soċjali (D61)

Il-kontribuzzjonijiet soċjali huma l-kontribuzzjonijiet attwali jew attribwiti magħmula mill-unitajiet domestiċi lill-iskemi tal-assigurazzjoni soċjali sabiex ikunu jistgħu jitħallsu l-benefiċċji soċjali.

4.3    Benefiċċji soċjali (D62+D63)

Il-benefiċċji soċjali jinkludu benefiċċji pagabbli taħt skemi ta’ sigurtà soċjali u tal-pensjoni. Dawn jinkludu benefiċċji tal-pensjoni u mhux tal-pensjoni minħabba avvenimenti jew ċirkostanzi bħall-mard, il-qgħad, l-akkomodazzjoni u l-edukazzjoni, u jistgħu jkunu fi flus jew f'ekwivalenti.

4.4    Primjums netti mhux fuq il-ħajja (D71)

Il-primjums netti tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja jikkonsistu kemm fil-primjums gross pagabbli minn detenturi tal-poloz sabiex jiksbu assigurazzjoni waqt il-perjodu tal-kontabbiltà (primjums maqlugħa) u s-supplimenti tal-primjums pagabbli mid-dħul fuq l-investiment attribwibbli għad-detenturi tal-poloz tal-assigurazzjoni, wara li jitnaqqsu l-miżati tas-servizz tal-intrapriżi tal-assigurazzjoni li jieħdu ħsieb l-assigurazzjoni. Il-miżati tas-servizz jikkostitwixxu xiri ta’ servizzi mid-detenturi tal-poloz u huma rreġistrati bħala servizzi ta’ assigurazzjoni. Il-primjums netti fuq garanziji standardizzati huma inklużi f'din il-partita.

4.5    Pretensjonijiet tal-assigurazzjonijiet mhux tal-ħajja (D72)

Il-pretensjonijiet tal-assigurazzjoni mhux tal-ħajja huma l-ammonti pagabbli bħala ħlas tal-pretensjonijiet li jsiru dovuti waqt il-perjodu tal-kontabbiltà kurrenti. Il-pretensjonijiet isiru dovuti fil-mument meta sseħħ l-eventwalità li tagħti lok għal pretensjoni valida. Il-pretensjonijiet pagabbli taħt garanziji standardizzati huma rreġistrati f'din il-partita.

4.6    Kooperazzjoni internazzjonali kurrenti (D74)

Il-kooperazzjoni internazzjonali kurrenti tikkonsisti fi trasferimenti kurrenti fi flus jew f'ekwivalenti bejn il-gvernijiet ta’ pajjiżi differenti jew bejn gvernijiet u organizzazzjonijiet internazzjonali. Parti mill-kooperazzjoni internazzjonali kurrenti hija fil-konfront tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni.

4.7    Trasferimenti kurrenti diversi (D75)

It-trasferimenti kurrenti diversi, fi flus jew f'ekwivalenti, jinkludu: Trasferimenti kurrenti lil istituzzjonijiet bla skop ta' qligħ li jservu lill-unitajiet domestiċi (D751), Trasferimenti kurrenti bejn l-unitajiet domestiċi (D752), Trasferimenti kurrenti diversi oħrajn (D759) inklużi multi u penali, parti mill-pagamenti għal biljetti tal-lotterija u għal logħob tal-azzard, pagamenti ta’ kumpens u oħrajn.

4.7.1    Trasferimenti personali bejn unitajiet domestiċi residenti u mhux residenti

It-trasferimenti personali bejn l-unitajiet domestiċi residenti u mhux residenti jikkonsistu fit-trasferimenti kurrenti kollha fi flus jew f'ekwivalenti li jkunu għamlu jew irċevew l-unitajiet domestiċi residenti lil jew mingħand l-unitajiet domestiċi mhux residenti. It-trasferimenti personali jinkludu r-Rimessi tal-ħaddiema‘li minnhom’

4.7.1.1    Rimessi tal-ħaddiema

Ir-rimessi tal-ħaddiema jikkonsistu fi trasferimenti personali magħmula minn migranti residenti u impjegati f’ekonomiji ġodda lill-unitajiet domestiċi mhux residenti. Il-persuni li jaħdmu għal u joqogħdu f’ekonomiji ġodda għal inqas minn sena jitqiesu mhux residenti u r-remunerazzjoni tagħhom hija rreġistrata taħt il-kumpens lill-impjegati.

4.8    Riżorsi proprji tal-Unjoni bbażati fuq l-ING u l-VAT (D76)

Il-VAT u t-tielet u r-raba’ riżorsi proprji tal-Unjoni bbażati fuq l-ING huma trasferimenti kurrenti mħallsa mill-gvern ġenerali ta’ kull Stat Membru lill-Istituzzjonijiet tal-Unjoni.

4.9    Aġġustament għall-bidla fl-intitolamenti tal-pensjoni (D8)

L-aġġustament għall-bidla fid-drittijiet tal-pensjoni huwa meħtieġ sabiex jiġi rrikonċiljat it-trattament tal-pensjonijiet bħala trasferimenti kurrenti mat-trattament ta’ drittijiet tal-pensjoni bħala assi finanzjarji. Wara l-aġġustament, il-bilanċ tal-kont kurrenti huwa l-istess bħal kif kien ikun kieku l-kontribuzzjonijiet soċjali u l-irċevuti tal-pensjoni ma kinux irreġistrati bħala trasferimenti kurrenti.

B.   KONT KAPITALI

Il-kont kapitali jkopri t-Trasferimenti tal-kapital u l-Akkwisti/disponimenti tal-assi mhux prodotti mhux finanzjarji.

5.1    Akkwisti grossi u disponimenti tal-assi mhux finanzjarji mhux prodotti

L-Assi mhux prodotti mhux finanzjarji jikkonsistu fi: (a) riżorsi naturali, (b) kuntratti, kirjiet u liċenzji, u (c) assi tas-suq (ismijiet ta’ ditti, marki kummerċjali) u avvjament L-akkwist u d-disponimenti ta’ assi mhux prodotti mhux finanzjarji huma rreġistrati b’mod separat fuq bażi gross, minflok innettjati. Ix-xiri/il-bejgħ biss, u mhux l-użu, ta’ dawn l-assi għandu jiġi rreġistrat f’din il-partita tal-kont kapitali.

5.2    Trasferimenti ta' kapital (D9)

It-trasferimenti tal-kapital jikkonsistu fi (i) it-trasferimenti ta’ sjieda ta’ assi finanzjarji, (ii) it-trasferimenti ta’ fondi marbuta ma’, jew kundizzjonali fuq l-akkwist jew id-disponiment ta’ assi fissi, u (iii) it-tħassir, mingħajr ma tiġi riċevuta ebda kunsiderazzjoni bħala kumpens, tal-obbligazzjonijiet minn kredituri. It-trasferimenti tal-kapital jistgħu jkunu fi flus jew f'ekwivalenti (bħall-maħfra tad-dejn). Id-distinzjoni bejn trasferimenti kurrenti u tal-kapital, fil-prattika, hija fl-użu li jagħmel mit-trasferimenti il-pajjiż li jirċevih. It-trasferimenti tal-kapital huma kklassifikati skont is-settur istituzzjonali li jagħmel jew jirċievi t-trasferiment fl-ekonomija dikjaranti (Gvern ġenerali jew Setturi oħrajn).

It-trasferimenti tal-kapital jinkludu: Taxxi fuq il-kapital, Għotjiet ta’ investiment u Trasferimenti tal-kapital oħrajn.

5.2.1    Taxxi fuq il-kapital (D91)

It-taxxi fuq il-kapital jikkonsistu f’taxxi imposti f’intervalli mhux regolari u mhux spissi fuq il-valuri tal-assi jew il-valur nett proprjetà ta’ unitajiet istituzzjonali, jew fuq il-valuri ta’ assi trasferiti bejn unitajiet istituzzjonali. Dawn jinkludu t-taxxi fuq il-wirt u t-taxxi fuq rigali bejn persuni ntaxxati fuq il-kapital tal-benefiċjarji.

5.2.2    Għotjiet għal investimenti (D92)

L-għotjiet ta’ investiment jikkonsistu fi trasferimenti tal-kapital, fi flus jew f'ekwivalenti, magħmula sabiex jiffinanzjaw l-ispejjeż kollha tal-akkwist tal-assi fissi, jew parti minnhom. Min jirċievi għotjiet ta’ investiment fi flus huwa obbligat li jużahom għal skopijiet ta’ formazzjoni ta’ kapital fiss gross, u l-għotjiet spiss ikunu marbuta ma’ proġetti ta’ investiment speċifiċi, bħal proġetti kbar ta’ kostruzzjoni.

5.2.3    Trasferimenti ta' kapital oħrajn (D99)

Dawn jinkludu pagamenti kbar mhux rikorrenti bħala kumpens għal danni kbar jew korrimenti serji mhux koperti mill-poloz tal-assigurazzjoni, rigali kbar, legati u donazzjonijiet, inklużi dawk magħmula lil istituzzjonijiet bla skop ta' qligħ. Din il-kategorija tinkludi l-Maħfra tad-dejn.

5.2.3.1    Maħfra tad-dejn

Il-maħfra tad-dejn hija l-kanċellazzjoni volontarja ta’ kull obbligu ta’ dejn jew ta’ parti minnu fi ftehim kuntrattwali bejn kreditur u dejnr.

C.   KONT FINANZJARJU U QAGĦDA INTERNAZZJONALI TAL-INVESTIMENT

B’mod ġenerali, il-Kont finanzjarju jirreġistra tranżazzjonijiet li jinvolvu assi u obbligazzjonijiet finanzjarji li jkunu seħħew bejn residenti u nonresidenti. Il-kont finanzjarju juri tranżazzjonijiet f’termini netti: l-akkwisti netti ta’ assi finanzjarji jikkorrispondu għall-akkwisti ta’ assi wara tnaqqis fl-assi.

Il-Qagħda internazzjonali tal-investiment (QII) turi, fl-aħħar ta’ kull trimestru, il-valur tal-assi finanzjarji ta’ residenti ta’ ekonomija li jkunu pretensjonijiet kontra nonresidenti, u l-obbligazzjonijiet ta’ residenti ta’ ekonomija, lil nonresidenti, flimkien ma’ bullion tad-deheb miżmum bħala assi ta’ riżerva. Id-differenza bejn l-assi u l-obbligazzjonijiet hija l-pożizzjoni netta fil-QII, u tirrappreżenta pretensjoni netta jew obbligazzjoni netta lill-bqija tad-dinja.

Il-valur tal-QII fit-tmiem ta’ perjodu jirriżulta minn qagħdiet fit-tmiem tal-perjodu preċedenti, tranżazzjonijiet fil-perjodu kurrenti, u bidliet oħra li jirriżultaw minn raġunijiet għajr tranżazzjonijiet bejn residenti u nonresidenti, li jistgħu jiġu attribwiti lil bidliet oħra fil-volum u valutazzjonijiet mill-ġdid (minħabba tibdil fir-rati tal-kambju jew fil-prezzijiet).

Skont is-sottodiviżjoni funzjonali, it-tranżazzjonijiet u l-qagħdiet finanzjarji transkonfinali huma kklassifikati bħala Investiment dirett, Investiment tal-portafoll, Derivattivi finanzjarji (għajr riżervi) u opzjonijiet ta’ stokks tal-impjegati, Investiment ieħor, u Assi ta’ riżerva. It-tranżazzjonijiet u l-qagħdiet finanzjarji transkonfinali huma kklassifikati ulterjorment skont it-tip ta’ strument u s-settur istituzzjonali, kif definit fit-Tabella 7.

Il-prezzijiet tas-suq huma l-bażi għall-valutazzjoni tat-tranżazzjonijiet u l-qagħdiet. Il-valutazzjoni nominali tintuża għal qagħdiet fi strumenti mhux negozjabbli, jiġifieri self, depożiti u kontijiet oħra riċevibbli/pagabbli. Madankollu, kwalunkwe tranżazzjoni f’dawn l-istrumenti hija stmata bil-prezzijiet tas-suq. Sabiex jiġġustifika l-inkonsistenza bejn il-valutazzjoni tas-suq tat-tranżazzjonijiet u l-valutazzjoni nominali tal-qagħdiet, il-bejjiegħ jirreġistra l-Valutazzjonijiet mill-ġdid minħabba bidliet oħra fil-prezzijiet matul il-perjodu li fih iseħħ il-bejgħ, ugwali għad-differenza bejn il-valur nominali u l-valur tat-tranżazzjoni, filwaqt li x-xerrej jirreġistra ammont oppost bħall-valutazzjonijiet mill-ġdid minħabba bidliet oħra fil-prezzijiet.

Il-kont finanzjarju tal-bilanċ tal-pagamenti u l-qagħda internazzjonali tal-investiment jinkludu entrati ta’ tpaċija għad-dħul akkumulat fuq l-istrumenti kklassifikati fil-kategoriji funzjonali rispettivi

6.1    Investiment dirett

L-investiment dirett huwa assoċjat ma’ resident f’ekonomija partikolari (investitur dirett) li jkollu kontroll jew grad sinifikanti ta’ influwenza fuq il-ġestjoni ta’ intrapriża li tkun residenti f’ekonomija oħra (intrapriża tal-investiment dirett). Skont standards internazzjonali, is-sjieda diretta jew indiretta ta’ 10% jew aktar tas-saħħa tal-vot ta’ intrapriża residenti f’ekonomija partikolari minn investitur residenti f’ekonomija oħra hija evidenza ta’ tali relazzjoni. Fuq il-bażi ta’ dan il-kriterju, tista’ teżisti relazzjoni ta’ investiment dirett bejn numru ta’ intrapriżi relatati, irrispettivament minn jekk ir-rabta tinvolvix katina waħda jew numru ta’ ktajjen. Hija tista’ testendi għas-sussidjarji, is-subsussidjarji u l-assoċjati ta’ intrapriża b’investiment dirett. Ladarba jiġi stabbilit l-investiment dirett, il-flussi finanzjarji/parteċipazzjonijiet sussegwenti kollha bejn l-entitajiet relatati jiġu rreġistrati bħala tranżazzjonijiet/qagħdiet ta’ investiment dirett.

Il-kapital ta’ ekwità jinkludi l-ekwità fil-fergħat kif ukoll l-ishma kollha fis-sussidjarji u l-assoċjati. Id-qligħ investit mill-ġdid jikkonsisti fl-entrata ta’ tpaċija għas-sehem tal-qligħ tal-investitur dirett li ma jiġix distribwit bħala dividendi mis-sussidjarji jew l-assoċjati, u l-qligħ ta’ fergħat mhux mibgħut lill-investitur dirett u li jiġi rreġistrat taħt Dħul minn investimenti (ara 3.2.3).

L-ekwità ta’ investiment dirett u d-Dejn huma mqassma ulterjorment skont it-tip ta’ relazzjoni bejn l-entitajiet u skont id-direzzjoni tal-investiment. Jistgħu jiġu distinti tliet tipi ta’ relazzjonijiet ta’ investiment dirett:

(a)  Investiment mill-investituri diretti f’intrapriżi ta’ investiment dirett. Din il-kategorija tinkludi flussi ta’ investiment (u stokks) mill-investitur dirett lill-intrapriżi ta’ investiment dirett tiegħu (irrispettivament minn jekk ikunx ikkontrollat jew influwenzat direttament jew indirettament);

(b)  Investiment bil-maqlub. Din it-tip ta’ relazzjoni tkopri flussi ta’ investiment (u stokks) mill-intrapriżi ta’ investiment dirett lill-investitur dirett;

(c)  Bejn intrapriżi assoċjati. Din tkopri flussi (u stokks) bejn intrapriżi li ma jikkontrollawx jew jinfluwenzaw lil xulxin, iżda li t-tnejn huma taħt il-kontroll jew l-influwenza tal-istess investitur dirett.

6.2    Investiment tal-portafoll

L-investiment tal-portafoll jinkludi tranżazzjonijiet u qagħdiet li jinvolvu dejn jew titoli ta’ ekwità, għajr dawk inklużi f’investiment dirett jew assi ta’ riżerva. L-investiment tal-portafoll jinkludi Titoli tal-ekwità, Ishma tal-fondi tal-investiment u Titoli tad-dejn, sakemm ma jkunux ikklassifikati bħala investiment dirett jew bħala assi ta’ riżerva. Tranżazzjonijiet bħal ftehimiet ta’ riakkwist u self ta’ titoli huma esklużi mill-investiment tal-portafoll.

6.2.1    Titoli tal-ekwità (F51/AF51)

L-ekwità tikkonsisti fl-istrumenti kollha li jirrappreżentaw il-pretensjonijiet fuq il-valur residwu ta’ korporazzjoni jew kważi korporazzjoni, wara li jkunu ntlaqgħu l-pretensjonijiet tal-kredituri kollha. B’kuntrast mad-dejn, l-ekwità ġeneralment ma tipprovdix id-dritt lis-sid għal ammont determinat minn qabel jew ammont determinat skont formula fissa. It-titoli tal-ekwità jikkonsistu f’Ishma kkwotati u Ishma mhux ikkwotati.

L-ishma kkwotati (F511/AF511) huma titoli tal-ekwità kkwotati f’Borża rikonoxxuta jew kwalunkwe forma oħra ta’ suq sekondarju. L-ishma mhux ikkwotati (F512/AF512) huma titoli tal-ekwità mhux ikkwotati f’Borża.

6.2.2    Ishma tal-fondi tal-investiment (F52/AF52)

L-ishma tal-fondi tal-investiment huma maħruġa minn fondi ta’ investiment. Huma magħrufa bħala ‘unitajiet’ jekk il-fond ikun fiduċjarju. Il-fondi tal-investiment huma intrapriżi ta’ investiment kollettiv li permezz tagħhom l-investituri jiġbru flimkien fondi għall-investiment f’assi finanzjarji u/jew mhux finanzjarji. L-ishma tal-fondi tal-investiment għandhom rwol speċjalizzat fl-intermedjazzjoni finanzjarji bħala tip ta’ investiment kollettiv f’assi oħra, u għalhekk huma identifikati separatament minn ishma oħra ta’ ekwità. Barra minn hekk, it-trattament tad-dħul tagħhom huwa differenti minħabba li l-qligħ investit mill-ġdid irid jiġi attribwit.

6.2.3    Titoli tad-dejn (F3/AF3)

It-titoli tad-dejn huma strumenti negozjabbli li jservu bħala evidenza ta’ dejn. Dawn jinkludu kontijiet, bonds, noti, ċertifikati ta’ depożitu negozjabbli, karti kummerċjali, obbligazzjonijiet, titoli appoġġati minn assi, strumenti tas-suq monetarju, u strumenti simili normalment innegozjati fis-swieq finanzjarji. It-tranżazzjonijiet u l-qagħdiet fit-titoli tad-dejn huma maqsuma skont il-maturità inizjali f'Perjodu ta’ żmien qasir u Perjodu ta’ żmien twil.

6.2.3.1    Titoli tad-dejn fuq perjodu ta' żmien qasir (F31/AF31)

It-titoli tad-dejn fuq perjodu ta’ żmien qasir huma pagabbli fuq talba jew jinħarġu b’maturità inizjali ta’ sena jew anqas. Ġeneralment dawn jagħtu lid-detentur id-dritt mhux kundizzjonat li jirċievi somma ta’ flus fissa ddikjarata, f’data speċifika. Dawn l-istrumenti ġeneralment jiġu nnegozjati, bi skont, fi swieq organizzati; l-iskont jiddependi fuq ir-rata tal-imgħax u ż-żmien li jkun fadal sal-maturità.

6.2.3.2    Titoli tad-dejn fuq perjodu ta' żmien twil (F32/AF32)

It-titoli tad-dejn fuq perjodu ta’ żmien twil jinħarġu b’maturità inizjali ta’ aktar minn sena jew bl-ebda maturità ddikjarata (għajr meta tintalab, li hija inkluża fuq perjodu ta’ żmien qasir). Huma ġeneralment jagħtu lid-detentur (a) id-dritt mhux kundizzjonat għal dħul monetarju fiss jew dħul monetarju varjabbli stabbilit b’kuntratt (il-ħlas tal-imgħax ikun indipendenti mill-qligħ tad-dejnr), u (b) id-dritt mhux kundizzjonat għal somma fissa bi ħlas lura għas-somma kapitali f’data jew dati speċifikati.

Ir-reġistrazzjoni ta’ tranżazzjonijiet fil-bilanċ tal-pagamenti sseħħ meta l-kredituri jew id-dejnri jdaħħlu l-pretensjoni jew l-obbligazzjoni fil-kotba tagħhom. It-tranżazzjonijiet jiġu rreġistrati bil-prezz effettiv riċevut jew imħallas, esklużi l-kummissjoni u l-ispejjeż. Għalhekk, fil-każ tat-titoli bil-kupuni, jiġu inklużi l-imgħax akkumulat mill-aħħar ħlas tal-imgħax u, fil-każ tat-titoli maħruġa bi skont, jiġu inklużi l-imgħax akkumulat mill-inklużjoni tal-ħruġ. L-inklużjoni tal-imgħax dovut hija meħtieġa kemm għall-kont finanzjarju tal-bilanċ tal-pagamenti kif ukoll għall-qagħda internazzjonali tal-investiment; dawn ir-reġistrazzjonijiet għandu jkollhom entrati ta’ tpaċija fil-kontijiet tad-dħul rispettivi tagħhom.

6.3    Derivattivi finanzjarji (għajr riżervi) u opzjonijiet ta’ stokks tal-impjegati (F7/AF7)

Kuntratt dwar derivattiv finanzjarju huwa strument finanzjarju li huwa marbut ma’ strument finanzjarju jew indikatur jew komodità speċifika oħra u li permezz tiegħu riskji finanzjarji speċifiċi (bħar-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax, ir-riskju tal-kambju, ir-riskju tal-ekwità u tal-prezzijiet tal-komoditajiet, ir-riskju tal-kreditu, eċċ.) jistgħu jiġu nnegozjati waħedhom fis-swieq finanzjarji. Din il-kategorija hija identifikata separatament minn kategoriji oħra minħabba li tirrigwarda t-trasferiment tar-riskju pjuttost milli l-provvista ta’ fondi jew riżorsi oħra. Kuntrarju għal kategoriji funzjonali oħra, ma jakkumula l-ebda dħul primarju fuq id-derivattivi finanzjarji. Il-flussi netti assoċjati mad-derivattivi mir-rata tal-imgħax jiġu rreġistrati bħala derivattivi finanzjarji, mhux bħala dħul mill-investiment. It-tranżazzjonijiet u l-qagħdiet fid-derivattivi finanzjarji huma ttrattati separatament mill-valuri ta’ kwalunkwe partita sottostanti li jkunu marbuta magħha. Fil-każ ta' opzjonijiet, jiġi rreġistrat il-primjum sħiħ (jiġifieri l-prezz tax-xiri/bejgħ tal-opzjonijiet u l-miżata għas-servizz implikata). Il-pagamenti tal-marġini ripagabbli jikkonsistu fi flus jew kollateral ieħor iddepożitati sabiex kontroparti tiġi protetta kontra r-riskju ta’ inadempjenza. Huma kklassifikati bħala depożiti taħt investiment ieħor (jekk l-obbligazzjonijiet tad-dejnr ikunu inklużi fi flus ġenerali) jew f’kontijiet oħra riċevibbli/pagabbli. Il-pagamenti tal-marġini mhux ripagabbli (magħrufa wkoll bħala l-marġini ta’ varjazzjoni) inaqqsu l-obbligazzjoni finanzjarja maħluqa permezz ta’ derivattiv; għalhekk huma kklassifikati bħala tranżazzjonijiet f’derivattivi finanzjarji.

L-opzjonijiet ta’ stokks tal-impjegati huma opzjonijiet sabiex tinxtara l-ekwità ta’ kumpanija li jiġu offruti lill-impjegati ta’ kumpanija bħala forma ta’ remunerazzjoni. Jekk opzjoni ta' stokk mogħtija lill-impjegati tkun tista’ tiġi negozjata fis-swieq finanzjarji mingħajr restrizzjoni, hija tiġi kklassifikata bħala derivattiv finanzjarju.

6.4    Investiment ieħor

Investiment ieħor huwa kategorija residwa li tinkludi qagħdiet u tranżazzjonijiet differenti minn dawk inklużi f’investiment dirett, investiment tal-portafoll, derivattivi finanzjarji u opzjonijiet ta’ stokks tal-impjegati jew assi ta’ riżerva. Sakemm il-kategoriji li ġejjin ta’ assi u obbligazzjonijiet finanzjarji ma jkunux inklużi taħt investiment dirett jew assi ta’ riżerva, investiment ieħor jinkludi: (a) Ekwità oħra; (b) Munita u depożiti; (c) Self (inkluż l-użu ta’ kreditu mill-FMI u self mill-FMI); (d) Skemi ta' assigurazzjoni, pensjoni u garanzija standardizzata; (e) Kreditu kummerċjali u ħlasijiet bil-quddiem; (f) kontijiet oħra riċevibbli/pagabbli; u (g) allokazzjonijiet SDR (il-holdings SDR huma inklużi fl-assi ta’ riżerva).

Għas-self, id-depożiti u kontijiet oħra riċevibbli/pagabbli mibjugħa bi skont, il-valuri tat-tranżazzjonijiet irreġistrati fil-kont finanzjarju jistgħu jkunu differenti mill-valuri nominali rreġistrati fil-QII. Tali differenzi jiġu rreġistrati bħala Valutazzjonijiet mill-ġdid minħabba bidliet oħra fil-prezzijiet.

6.4.1    Ekwità oħra (F519/AF519)

Ekwità oħra tinkludi ekwità mhux fil-forma ta’ titoli, għalhekk mhux inkluża fl-investiment tal-portafoll. Il-parteċipazzjoni fil-kapital ta’ xi organizzazzjonijiet internazzjonali mhijiex fil-forma ta’ titoli u għalhekk hija kklassifikata bħala Ekwità oħra.

6.4.2    Munita u depożiti (F2/AF2)

Il-munita u d-depożiti jinkludu l-flus fiċ-ċirkolazzjoni u d-depożiti. Id-depożiti huma kuntratti standardizzati, mhux negozjabbli ġeneralment offruti mill-istituzzjonijiet li jieħdu d-depożiti, li jippermettu t-tqegħid u l-irtirar aktar tard ta’ ammont varjabbli ta’ flus mill-kreditur. Id-depożiti ġeneralment jinvolvu garanzija mid-dejnr sabiex jirritorna l-ammont prinċipali lill-investitur.

Id-distinzjoni bejn Self u Munita u depożiti tiddependi fuq in-natura tal-mutwatarju. Dan jimplika li, min-naħa tal-assi, il-flus mogħtija mis-settur taż-żamma tal-flus residenti lil banek mhux residenti għandhom jiġu kklassifikati bħala Depożiti u l-flus mogħtija mis-settur taż-żamma tal-flus residenti lil istituzzjonijiet mhux banek mhux residenti (jiġifieri unitajiet istituzzjonali għajr banek) għandhom jiġu kklassifikati bħala Self. Min-naħa tal-obbligazzjonijiet, il-flus meħuda minn istituzzjonijiet mhux banek residenti, jiġifieri istituzzjonijiet finanzjarji mhux monetarji (mhux IFM) għandhom jiġu kklassifikati dejjem bħala Self. Fl-aħħar nett, din id-distinzjoni timplika li t-tranżazzjonijiet kollha li jinvolvu IFM u banek mhux residenti għandhom jiġu kklassifikati bħala Depożiti.

6.4.3    Self (F4/AF4)

Is-self huwa assi finanzjarju li (a) jinħoloq meta kreditur jislef fondi direttament lil dejnr, u (b) li jintwera f'dokumenti li mhumiex negozjabbli. Din il-kategorija tinkludi s-self kollu, inklużi l-ipoteki, il-kirjiet finanzjarji u l-operazzjonijiet tat-tip repo. L-operazzjonijiet kollha tat-tip repo, jiġifieri l-ftehimiet ta’ riakkwist, l-operazzjonijiet ta’ bejgħ/riakkwist u s-self ta’ titoli (bi skambju ta’ flus bħala kollateral), huma ttrattati bħala self kollateralizzat, mhux bħala xiri/bejgħ dirett ta’ titoli, u huwa rreġistrat taħt Investiment ieħor, fi ħdan is-settur residenti li jwettaq l-operazzjoni. Dan it-trattament, li huwa konformi wkoll mal-prattika kontabilistika tal-banek u ta’ korporazzjonijiet finanzjarji oħra, huwa maħsub sabiex jirrifletti b’mod aktar preċiż ir-raġunament ekonomiku wara dawn l-istrumenti finanzjarji.

6.4.4    Skemi ta' assigurazzjoni, pensjoni u dawk ta' garanzija standardizzata (F6/AF6)

Dawn jinkludu dan li ġej: (a) Ir-riżervi tekniċi ta’ assigurazzjoni mhux tal-ħajja (F61); (b) L-assigurazzjoni tal-ħajja u d-drittijiet tal-annwalità (F62); (c) Id-drittijiet għal pensjoni, it-talbiet ta’ fondi tal-pensjoni fuq il-ġestjonarji tal-pensjonijiet, u d-drittijiet għal fondi mhux tal-pensjoni (F63+F64+F65); u (d) Provvedimenti għal sejħiet taħt garanziji standardizzati (F66).

6.4.5    Krediti u ħlasijiet bil-quddiem tal-kummerċ (F81/AF81)

Il-kreditu kummerċjali u l-ħlasijiet bil-quddiem huma pretensjonijiet finanzjarji li jirriżultaw mill-estensjoni diretta tal-kreditu mill-fornituri ta’ prodotti u servizzi lill-konsumaturi tagħhom, u l-ħlasijiet bil-quddiem għal xogħol li jkun qiegħed isir jew li jkun għad irid jitwettaq, fil-forma ta’ prepagament mill-konsumaturi għal prodotti u servizzi li jkunu għadhom ma ġewx provduti. Il-kreditu kummerċjali u l-ħlasijiet bil-quddiem jinħolqu meta l-ħlas għall-prodotti jew is-servizzi ma jsirx fl-istess ħin bħall-bidla fis-sjieda ta’ prodott jew l-għoti ta’ servizz.

6.4.6    Kontijiet oħra riċevibbli/pagabbli (F89/AF89)

Din il-kategorija tikkonsisti minn kontijiet riċevibbli jew pagabbli għajr dawk inklużi fi kreditu kummerċjali u ħlasijiet bil-quddiem jew strumenti oħra. Hija tinkludi assi u obbligazzjonijiet finanzjarji maħluqa bħala kontropartijiet għal tranżazzjonijiet fejn ikun hemm differenza ta’ żmien bejn dawn it-tranżazzjonijiet u l-pagamenti korrispondenti. Hija tinkludi l-obbligazzjonijiet għat-taxxi, ix-xiri u l-bejgħ ta’ titoli, il-miżati għas-self ta’ titoli, it-tariffi għas-self ta’ deheb, il-pagi u s-salarji, id-dividendi, u l-kontribuzzjonijiet soċjali li jkunu akkumulaw iżda li jkunu għadhom ma tħallsux.

6.4.7    Allokazzjonijiet tad-drittijiet speċjali ta’ prelevament (SDR) (F12/AF12)

L-allokazzjoni ta’ SDR lill-membri tal-FMI hija murija bħala obbligazzjoni mġarrba mir-riċevitur taħt SDR f’Investiment ieħor, b'entrata korrispondenti taħt SDRs f'Assi ta’ riżerva.

6.5    Assi ta' riżerva

L-assi ta’ riżerva huma dawk l-assi esterni li jkunu faċilment disponibbli għall-awtoritajiet monetarji u kkontrollati minnhom, sabiex jintlaħqu l-ħtiġijiet ta’ finanzjament tal-bilanċ tal-pagamenti, għal intervent fis-swieq tal-kambju sabiex tiġi mmaniġġata r-rata tal-kambju tal-munita, u għal għanijiet oħra relatati (bħaż-żamma tal-fiduċja fil-munita u l-ekonomija, jew biex iservu bħala bażi għas-self barrani). L-assi ta’ riżerva jridu jkunu assi f'munita barranija, pretensjonijiet fil-konfront ta’ nonresidenti u assi li fil-fatt jeżistu. L-assi potenzjali huma esklużi. Il-bażi tal-kunċett tal-assi ta’ riżerva huma l-kunċetti ta’ ‘kontroll’ u ‘disponibbiltà għall-użu’ mill-awtoritajiet monetarji.

6.5.1    Deheb monetarju (F11/AF11)

Id-deheb monetarju huwa deheb li għalih l-awtoritajiet monetarji (jew oħrajn li jkunu soġġetti għall-kontroll effettiv tal-awtoritajiet monetarji) ikollhom dritt u li jinżamm bħala assi ta’ riżerva. Dan jinkludi l-Bullion tad-deheb u l-Kontijiet tad-deheb mhux allokati ma’ nonresidenti li jagħtuhom dritt li jitolbu l-kunsinna tad-deheb.

6.5.1.1

Il-bullion tad-deheb jieħu l-forma ta’ muniti, ingotti, jew blokok b’purità ta’ mill-inqas 995 parti għal kull 1 000, inklużi l-bullion tad-deheb miżmum f’kontijiet tad-deheb allokati.

6.5.1.2

Il-kontijiet tad-deheb mhux allokati jirrappreżentaw pretensjoni kontra l-operatur tal-kont biex jikkonsenja d-deheb. Għal dawn il-kontijiet, il-fornitur tal-kont iżomm id-dritt għal bażi ta’ riżerva ta’ deheb fiżiku (allokat) u joħroġ pretensjonijiet lid-detenturi tal-kontijiet denominati fid-deheb. Il-kontijiet tad-deheb mhux allokati li ma jkunux ikklassifikati bħala deheb monetarju huma inklużi bħala Munita u depożiti f’Investiment ieħor.

6.5.2    Drittijiet speċjali ta’ prelevament (F12/AF12)

Id-drittijiet speċjali ta’ prelevament (SDR) huma assi ta’ riżerva internazzjonali maħluqa mill-FMI u allokati lill-membri sabiex jissupplimentaw ir-riżervi uffiċjali eżistenti. L-SDRs jinżammu biss mill-awtoritajiet monetarji tal-membri tal-FMI u minn numru limitat ta’ istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali li jkunu detenturi awtorizzati.

6.5.3    Pożizzjoni ta' riżerva fil-FMI

Din hija s-somma ta’ (a) is-‘segment ta’ riżerva’, jiġifieri l-ammonti ta’ munita barranija, (inklużi l-SDRs) li pajjiż membru jista’ jiġbed mill-FMI mingħajr ma javża ħafna qabel; u (b) kwalunkwe dejn tal-FMI (taħt ftehim ta’ self) fil-Kont tar-Riżorsi Ġenerali li jkun disponibbli mill-ewwel għall-pajjiż membru.

6.5.4    Assi ta' riżerva oħra

Dawn jinkludu: Munita u depożiti, Titoli, Derivattivi finanzjarji u Pretensjonijiet oħra. Id-depożiti jirreferu għal dawk disponibbli meta jintalbu. It-titoli jinkludu l-ekwità likwida u kummerċjabbli u t-titoli tad-dejn maħruġa minn nonresidenti, inklużi l-ishma jew l-unitajiet tal-fondi tal-investiment. Id-derivattivi finanzjarji jiġu rreġistrati fl-assi ta’ riżerva biss jekk id-derivattivi marbuta mal-ġestjoni tal-assi ta’ riżerva jkunu integrali għall-valutazzjoni ta’ dawk l-assi. Pretensjonijiet oħra jinkludu self lil istituzzjonijiet mhux bankarji mhux residenti, self fit-tul lil kont Fiduċjarju tal-FMI u assi finanzjarji oħra mhux inklużi qabel iżda li jissodisfaw id-definizzjoni ta’ assi ta’ riżerva.”( 1 ) ĠU L 5, 8.2.2005, p. 23.

( 2 ) Mhux obbligatorju għall-Istati Membri li mhux qed jieħdu sehem fl-Unjoni Monetarja.

( 3 ) It-tranżizzjoni għal T+82 u T+80 ma għandhiex tkun obbligatorja għall-Istati Membri li mhux qed jieħdu sehem fl-Unjoni Monetarja.

( 4 ) Id-dettall ġeografiku għandu jkun obbligatorju għall-Istati Membri li mhux qed jieħdu sehem fl-Unjoni Monetarja mill-2019 'il quddiem.

( 5 ) L-Analiżi Statistika tas-Settur Istituzzjonali livell 1 (Sec 1), u mhux Sec 2, għandha tkun obbligatorja għall-Istati Membri li mhux qed jieħdu sehem fl-Unjoni Monetarja.

Top