Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0599

Id-Direttiva tal-Kunsill tat-23 ta' Novembru 1988 dwar il-proċeduri standard ta' kontroll għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq u r-Regolament (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq

OJ L 325, 29.11.1988, p. 55–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 135 - 137
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 135 - 137
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 27 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 27 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2006; Imħassar b' 32006L0022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/599/oj

31988L0599Official Journal L 325 , 29/11/1988 P. 0055 - 0057
Finnish special edition: Chapter 5 Volume 4 P. 0135
Swedish special edition: Chapter 5 Volume 4 P. 0135


Id-Direttiva tal-Kunsill

tat-23 ta' Novembru 1988

dwar il-proċeduri standard ta' kontroll għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġislazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq u r-Regolament (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq

(88/599/KEE)

IL-KUNSILL TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 75 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [2],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [3],

Wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill u tar-rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri, li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill, fl-20 ta' Diċembru 1985 sabiex itejbu l-implimentazzjoni tar-regolamenti soċjali fit-trasport bit-triq [4],

Billi r-Regolamenti (KEE) Nru 3820/85 [5] u (KEE) Nru 3821/85 [6] huma importanti sabiex jinħoloq suq komuni għas-servizzi tat-trasport intern;

Billi l-applikazzjoni xierqa tar-regolamenti soċjali fit-trasport bit-triq teħtieġ kontroll uniformi u effettivi mill-Istati Membri;

Billi huwa meħtieġ li jiddaħħlu rekwiżiti minimi sabiex jikkontrollaw il-konformità mad-disposizzjonijiet relevanti sabiex inaqqsu u jipprevjienu l-kontravenzjonijiet;

Billi kien biss dan l-aħħar li r-Repubblika Portugiża daħħlet proċeduri ta' kontrolli fit-trasport bit-triq u għandha għalhekk tingħata l-permess li tiddiferixxi d-data ta' l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva kif xieraq;

Billi l-kontroll effettiv u effiċjenti fil-Komunità kollha jkun jeħtieġ l-iskambju tat-tagħrif u għajnuna reċiproka fir-rigward ta' l-infurzar tar-regolamenti fl-Istati Membri,

Billi l-iskambju tat-tagħrif huwa obbligatorju u għandu jsir f'intervalli regolari taż-żmien;

Billi l-applikazzjoni uniformi tar-regolamenti soċjali fit-trasport bit-triq hija meħtieġa sabiex tevita xkiel fil-kompetizzjoni bejn l-impriżi tat-trasport kif ukoll biex tippromwovi s-sigurtà fuq it-triq u l-progress soċjali,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Il-kontrolli

L-iskop immedjat ta' din id-Direttiva huwa li tistabbilixxi kondizzjonijiet minimi sabiex tiġi kontrollata l-applikazzjoni korretta u uniformi tar-Regolamenti (KEE) Nru 3820/85 u (KEE) Nru 3821/85.

Artikolu 2

Is-sistemi tal-kontroll

1. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw sistema ta' kontrolli xierqa u regolari, kemm mal-ġenb tat-triq kif ukoll fuq il-fondi ta' l-impriżi, li jkopru kull sena taqsima rappreżentattiva ta' sewwieqa, intrapriżi u vetturi tal-kategoriji kollha tat-trasport li jaqgħu taħt l-firxa ta' applikazzjoni tar-Regolamenti (KEE) Nru 3820/85 u (KEE) Nru 3821/85.

2. Kull wieħed mill-Istati Membri għandu jorganizza l-kontrolli b'tali mod li:

- ikopru kull sena mill-inqas 1 % tal-ġranet maħduma mis-sewwieqa tal-vetturi li jaqgħu taħt il-firxa ta' applikazzjoni tar-Regolamenti (KEE) Nru 3820/85 u (KEE) Nru 3821/85,

- mhux inqas minn 15 % tan-numru totali ta' granet tax-xogħol kontrollati għandhom jiġu kontrollati mal-ġenb tat-triq u mhux inqas minn 25 % fuq il-fond ta' l-impriżi.

3. In-numru ta' sewwieqa kkontrollati mal-ġenb tat-triq, in-numru ta' kontrolli fuq il-fond ta' l-impriżi, in-numru ta' ġranet tax-xogħol kontrollati u n-numru ta' kontravenzjonijiet rappurtati għandhom jiġu inklużi, fost ħwejjeġ oħra, fit-tagħrif sottomess lill-Kummissjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 16 (2) tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85.

Artikolu 3

Il-kontrolli mal-ġenb tat-triq

1. Il-kontrolli mal-ġenb tat-triq għandhom jiġu organizzati f'postijiet differenti f'kull ħin, u għandhom ikopru parti estensiva biżżejjed tan-network ta' toroq hekk li jkun diffiċli li jiġu evitati l-postijiet tal-kontrolli.

2. L-elementi tal-kontrolli mal-ġenb tat-triq huma:

- il-perjodi tal-ħin ta' sewqan ta' kuljum, waqfien u perjodi ta' serħan ta' kuljum u, fil-każ ta' indikazzjonijiet ċari ta' xi irregolaritajiet, il-karti tar-reġistrazzjonijiet tal-jum ta' qabel ukoll li jkunu jinsabu fuq il-vettura b'mod konformi ma' l-Artikolu 15 (7) tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85,

- fejn xieraq, il-perjodu taż-żmien ta' l-aħħar serħan tal-ġimgħa,

- jekk l-apparat ta' reġistrazzjoni jaħdimx sew (għandu jiġi stabbilit ukoll jekk ikunx hemm xi użu ħażin ta' l-apparat u/jew tal-folji ta' reġistrazzjoni) jew, fejn xieraq, il-preżenza tad-dokumenti li għalihom issir referenza fl-Artikolu 14 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85.

3. Il-kontrolli mal-ġenb tat-triq għandhom jitwettqu mingħajr diskriminazzjoni bejn vetturi u sewwieqa, kemm jekk ikunu residenti u kemm jekk le.

4. Sabiex jiġi mħaffef ix-xogħol ta' l-uffiċjal awtorizzat ta' l-ispezzjoni, dawn għandhom jiġu pprovduti bi:

- lista tal-punti prinċipali li jridu jiġu kontrollati,

- karta bil-lingwi li jkun fiha l-espressjonijiet użati fil-preżent u li għandhom x'jaqsmu ma' operazzjonijiet tat-trasport fuq it-triq.

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Istati Membri b'din il-karta.

5. Jekk is-sejbiet ta' kontroll mal-ġenb tat-triq fuq is-sewwieq ta' vettura reġistrata fi Stat Membru ieħor jagħtu x'tifhem illi jkunu ġew kommessi xi kontravenzjonijiet li ma jistgħux jiġu skoperti matul il-kontroll minħabba n-nuqqas tad-data meħtieġa, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri interessati għandhom jgħinu wieħed lill-ieħor sabiex jiċċaraw is-sitwazzjoni.

F'każijiet fejn, għal dan l-iskop, l-Istat Membru kompetenti jwettaq kontroll fuq il-fond ta' impriża, ir-riżultati ta' dan il-kontroll għandhom jiġu komunikati lill-Istat l-ieħor interessat.

Artikolu 4

Il-kontrolli fuq il-fond ta' l-impriża

1. Il-kontrolli fuq il-fond stabbiliti fl-Artikolu 2 (1) għandhom jiġu ppjanati billi titqies l-esperjenza fl-imgħoddi tal-kategoriji differenti ta' trasport.

Il-kontrolli għandhom jitwettqu wkoll fuq il-fond ta' l-impriżi meta jkun instab xi ksur serju mal-ġenb tat-triq tar-Regolamenti (KEE) Nru 3820/85 u (KEE) Nru 3821/85.

2. L-elementi tal-kontrolli fuq il-fond ta' l-impriżi, flimkien ma' dawk li jsiru mal-ġenb tat-triq, huma:

- il-perjodi taż-żmien tas-serħan ta' kull ġimgħa u l-perjodi taż-żmien tas-sewqan bejn dawn il-perjodi taż-żmien tas-serħan,

- il-limitazzjoni ta' ġimgħatejn tas-siegħat ta' sewqan,

- il-kumpens għall-perjodi taż-żmien imnaqqsa għas-serħan ta' kuljum jew ta' kull ġimgħa,

- l-użu tal-karti tar-reġistrazzjonijiet u/jew l-organizzazzjoni tal-ħinijiet tax-xogħol tas-sewwieqa.

3. Għall-iskopijiet ta' dan l-Artikolu, il-kontrolli mwettqa fuq il-fond ta' l-awtoritajiet kompetenti, fuq il-bażi tad-dokumenti rilevanti mogħtija mill-impriżi fuq it-talba ta' l-awtoritajiet imsemmija, għandu jkollhom l-istess status bħall-kontrolli mwettqa fuq il-fond ta' l-impriżi.

Artikolu 5

Il-kontrolli orkestrati u koordinati

1. Ta' mill-anqas darbtejn fis-sena, l-Istati Membri għandhom iwettqu operazzjonijiet orkestrati sabiex jikkontrollaw lis-sewwieqa u lill-vetturi mal-ġenb tat-triq li jaqgħu taħt il-firxa ta' applikazzjoni tar-Regolamenti (KEE) Nru 3820/85 u (KEE) Nru 3821/85.

2. Kull fejn ikun possibbli, dawn l-operazzjonijiet għandhom jitwettqu fl-istess ħin mill-awtoritajiet ta' l-infurzar ta' żewġ Stati Membri jew iktar, b'kull wieħed minnhom jopera fit-territorju tiegħu.

Artikolu 6

Tpartit ta' tagħrif

1. It-tagħrif magħmul disponibbli bilateralment skond l-Artikolu 17 (3) tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85 u l-Artikolu 19 (3) tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85 għandu jiġi mpartat kull 12-il xahar li jibdew sitt xhur wara n-notifika ta' din id-Direttiva [7] kif ukoll fuq talba speċifika minn Stat Membru f'każijiet individwali.

2. Għal dan l-iskop, l-awtoritajiet kompetenti f'kull wieħed mill-Istati Membri għandhom jużaw formola ta' rapport ta' livell stabbilit imfassla mill-Kummissjoni bi ftehim ma' l-Istati Membri.

Artikolu 7

1. Bl-eċċezzjoni tar-Repubblika Portugiża, l-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva l-aktar tard sa l-1 ta' Jannar 1989.

Ir-Repubblika Portugiża għandha ddaħħal fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi msemmija l-aktar tard sa l-1 ta' Jannar 1990.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi tagħhom dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Artikolu 8

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fit-23 ta' Novembru 1988.

Għall-Kunsill

Il-President

Th. PANGALOS

[1] ĠU Nru C 116, 3. 5. 1988, p. 17.

[2] Opinjoni mogħtija fis-17 ta' Novembru 1988 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

[3] ĠU Nru C 208, 8. 8. 1988, p. 26.

[4] ĠU Nru C 348, 31. 12. 1985, p. 1.

[5] ĠU Nru L 370, 31. 12. 1985, p. 1.

[6] ĠU Nru L 370, 31. 12. 1985, p. 8.

[7] Din id-Direttiva ġiet notifikata lill-Istati Membri fl-24 ta' Novembru 1988.

--------------------------------------------------

Top