Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN10/08/B

ATT li jirrigwarda l-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika tas-Slovakkja u l-aġġustamenti għat-trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea - Anness X: Il-lista li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 24 ta' l-Att ta' l-Adeżjoni: L-Ungerija - 8. L-ambjent - B. Il-kwalità ta' l-ilma

OJ L 236, 23.9.2003, p. 855–855 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12003TN10/08/BOfficial Journal L 236 , 23/09/2003 P. 0855 - 0855


B. IL-KWALITÀ TA' L-ILMA

1. 31991 L 0271: Id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal- 21 ta' Mejju 1991 dwar it-trattament ta' l-ilma urban mormi (ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40), kif emendata bi:

- 31998 L 0015: Id-Direttiva tal-Kummissjoni 98/15/KE tas- 27.2.1998 (ĠU L 67, 7.3.1998, p. 29).

(a) B'deroga mill-Artikoli 3, 4 u 5(2) tad-Direttiva 91/271/KEE, il-ħtiġiet għal sistemi ta' ġbir u trattament ta' l-ilma urban mormi ma għandhomx japplikaw fl-intier tagħhom fl-Ungerija sal- 31 ta' Diċembru 2015 skond il-miri intermedji li ġejjin:

- sal- 31 ta' Diċembru 2008, għandha tintlaħaq konformità mad-Direttiva f' inħawi sensittivi għal agglomerazzjonijiet ta' popolazzjoni b'ekwivalenza ta' aktar minn 10000;

- sal- 31 ta' Diċembru 2010, għandha tintlaħaq konformità mad-Direttiva f'inħawi normali għal agglomerazzjonijiet ta' popolazzjoni b'ekwivalenza ta' aktar minn 15000.

(b) B'deroga mill-Artikolu 13 tad-Direttiva Nru. 91/271/KEE, il-ħtiġiet għall-ilma industrijali bijodigradabbli mormi minn impjanti li jaqgħu taħt is-setturi ndustrijali mniżżlin fl-Anness III ma għandhomx japplikaw fir-rigward ta' l-impjanti li ġejjin fl-Ungerija sal- 31 ta' Diċembru 2008:

- Pannontej Rt., Répcelak

- Bácsbokodi Tejüzem, Bácsbokod

- Papp Kereskedelmi Kft. Konzervgyár, Nyírtas

- Vépisz Szövetkezet, Konzervüzem, Csegöld

- Szatmári Konzervgyár Kft., Tyukod

- PETISFOOD Kft. Konzervüzem, Vasmegyer

- Atev Rt., Debrecen-Bánk

- Mirsa Rt., Albertirsa

- Makói Tejüzem, Makó

- Zalka Tej Rt., Nagybánhegyes.

2. 31998 L 0083: Id-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tat- 3 ta' Novembru 1998 dwar il-kwalità ta' l-ilma għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32).

B'deroga mill-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 98/83/KE, l-Ungerija tista' tidderoga mill-valur parametriku għall-arseniku sal- 25 ta' Diċembru 2009 mingħajr ma tgħarraf lill-Kummissjoni b'din id-deċizjoni. Jekk l-Ungerija tixtieq testendi din id-deroga wara dik id-data, il-proċedura stipulata fl-Artikolu 9(2) għandha tapplika. Din id-deroga ma għandhiex tapplika għall-ilma tax-xorb maħsub għall-ipproċessar ta' l-ikel.

Il-proċedura stipulata fl-Artikolu 9(2) għandha tapplika wkoll jekk l-Ungerija tixtieq tapplika d-derogi taħt l-Artikolu 9(1) għall-boron, għall-fluworidu u għan-nitrat wara l- 25 ta' Diċembru 2006.

--------------------------------------------------

Top