Pirmās instances tiesas (trešā palāta) 2008. gada 10. septembra spriedums – Evropaïki Dynamiki/Komisija

(lieta T‑465/04)

Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi – Kopienas uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra – Datortehnoloģiju pakalpojumu sniegšana un ar tiem saistīto piegāžu nodrošināšana saistībā ar Zivsaimniecības ģenerāldirektorāta informācijas sistēmu – Pretendenta piedāvājuma noraidīšana – Pienākums norādīt pamatojumu

1.                     Prasība atcelt tiesību aktu – Kopienu tiesas kompetence – Prasījumi nolūkā panākt iestādei adresēta rīkojuma izdošanu – Nepieņemamība (EKL 230. un 233. pants) (sal. ar 35. punktu)

2.                     Eiropas Kopienu publiskie iepirkumi – Līguma noslēgšana pēc uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus publiskā iepirkuma procedūrā – Iestāžu rīcības brīvība – Pārbaude tiesā – Ierobežojumi (sal. ar 45. punktu)

3.                     Iestāžu akti – Pamatojums – Pienākums – Piemērojamība – Lēmums pakalpojumu publiskā iepirkuma līguma noslēgšanas procedūras ietvaros nepieņemt piedāvājumu (EKL 253. pants; Padomes Regulas Nr. 1605/2002 100. panta 2. punkts; Komisijas Regulas Nr. 2342/2002 149. pants) (sal. ar 47.–50., 54., 55., 59. un 76.–80. punktu)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2004. gada 15. septembra lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja piedāvājums, kas iesniegts saskaņā ar izsludināto uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu par datortehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu un ar tiem saistīto piegāžu nodrošināšanu saistībā ar Zivsaimniecības ģenerāldirektorāta informācijas sistēmu, un piešķirt tiesības noslēgt līgumu apstiprinātajam pretendentam

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas lēmumu noraidīt Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE iesniegto piedāvājumu un piešķirt līgumu “FISH/2004/02” uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūrā apstiprinātajam pretendentam;

2)

Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.