Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 4. jūnija spriedums –

Andechser Molkerei Scheitz /Komisija

(lieta C‑682/13 P) ( 1 )

“Apelācija — Sabiedrības veselība — Pārtikā atļauto pārtikas piedevu saraksts — Steviolglikozīdi — Pieņemamības nosacījumi — Interese celt prasību”

1. 

Prasība atcelt tiesību aktu — Fiziskas vai juridiskas personas — Interese celt prasību — Radušās un pastāvošas intereses nepieciešamība — Novērtēšana prasības celšanas brīdī — Prasība, kas prasītājam var dot labumu (LESD 263. panta ceturtā daļa) (sal. ar 25.–28. punktu)

2. 

Pamattiesības — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Robežas — Prasības pieņemamības nosacījumu ievērošana (LES 6. panta 1. punkts; LESD 263. pants; Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants un 52. panta 7. punkts) (sal. ar 29.–31. punktu)

3. 

Tiesvedība — Lēmums, kas pieņemts ar motivētu rīkojumu — Iespēja lemt bez mutvārdu procesa — Tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pārkāpums — Neesamība (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants; Vispārējās tiesas Reglamenta 111. pants) (sal. ar 44.–47. punktu)

4. 

Apelācija — Pamati — Pamats, kas ir vērsts pret “ad abundantiam” motīvu — Neefektīvs pamats — Noraidīšana (LESD 256. panta 1. punkts) (sal. ar 53. punktu)

5. 

Apelācija — Pamati — Vispārējā tiesā izvirzīto pamatu un argumentu vienkārša atkārtošana — Nepieņemamība (LESD 256. pants; Tiesas statūtu 58. panta pirmā daļa; Tiesas Reglamenta 168. panta 1. punkta d) apakšpunkts) (sal. ar 57. un 58. punktu)

Rezolutīvā daļa:

1) 

apelācijas sūdzību noraidīt;

2) 

Andechser Molkerei Scheitz GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


( 1 )   OV C 45, 15.2.2014.


Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 4. jūnija spriedums –

Andechser Molkerei Scheitz /Komisija

(lieta C‑682/13 P) ( 1 )

“Apelācija — Sabiedrības veselība — Pārtikā atļauto pārtikas piedevu saraksts — Steviolglikozīdi — Pieņemamības nosacījumi — Interese celt prasību”

1. 

Prasība atcelt tiesību aktu — Fiziskas vai juridiskas personas — Interese celt prasību — Radušās un pastāvošas intereses nepieciešamība — Novērtēšana prasības celšanas brīdī — Prasība, kas prasītājam var dot labumu (LESD 263. panta ceturtā daļa) (sal. ar 25.–28. punktu)

2. 

Pamattiesības — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Robežas — Prasības pieņemamības nosacījumu ievērošana (LES 6. panta 1. punkts; LESD 263. pants; Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants un 52. panta 7. punkts) (sal. ar 29.–31. punktu)

3. 

Tiesvedība — Lēmums, kas pieņemts ar motivētu rīkojumu — Iespēja lemt bez mutvārdu procesa — Tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pārkāpums — Neesamība (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants; Vispārējās tiesas Reglamenta 111. pants) (sal. ar 44.–47. punktu)

4. 

Apelācija — Pamati — Pamats, kas ir vērsts pret “ad abundantiam” motīvu — Neefektīvs pamats — Noraidīšana (LESD 256. panta 1. punkts) (sal. ar 53. punktu)

5. 

Apelācija — Pamati — Vispārējā tiesā izvirzīto pamatu un argumentu vienkārša atkārtošana — Nepieņemamība (LESD 256. pants; Tiesas statūtu 58. panta pirmā daļa; Tiesas Reglamenta 168. panta 1. punkta d) apakšpunkts) (sal. ar 57. un 58. punktu)

Rezolutīvā daļa:

1) 

apelācijas sūdzību noraidīt;

2) 

Andechser Molkerei Scheitz GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


( 1 ) OV C 45, 15.2.2014.