European flag

Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV

L sērija


2024/90243

17.4.2024

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2023/1542 (2023. gada 12. jūlijs) par baterijām un bateriju atkritumiem, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK un Regulu (ES) 2019/1020 un atceļ Direktīvu 2006/66/EK

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 191, 2023. gada 28. jūlijs )

1)

25. lappusē 1. pantā 6. punktā:

tekstu:

“6.   Šīs regulas III un VIII nodaļu nepiemēro (..)”

lasīt šādi:

“6.   Šīs regulas III un IX nodaļu nepiemēro (..)”;

2)

81. lappusē 92. pantā vienīgajā daļā:

tekstu:

“(..) “Attiecībā uz baterijām, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/1542 (*) 2. panta 1) punktā, (..)” ”

lasīt šādi:

“(..) “Attiecībā uz baterijām, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/1542 (*) 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, (..)” ”.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/corrigendum/2024-04-17/oj

ISSN 1977-0715 (electronic edition)