ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 075I

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 14. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2023/571 (2023. gada 13. marts), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/572 (2023. gada 13. marts), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

134

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

14.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 75/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/571

(2023. gada 13. marts),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. un 3. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014.

(2)

Pamatojoties uz pārskatīšanu Padomē, Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā būtu jāgroza informācija par 171 personām un 65 vienībām. Turklāt no minētā pielikuma būtu jāsvītro ieraksti par trim mirušām personām, kā arī divi dubultieraksti.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 13. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. PEHRSON


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā:

1)

svītro ierakstus par šādām personām:

552.

Nikolay Yurevich PETRUNIN (Николай Юрьевич ПЕТРУНИН);

899.

Vladimir Nikolayevich SUNGORKIN (Владимир Николаевич СУНГОРКИН);

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV (ukrainiski: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ);

2)

svītro šādus dubultierakstus:

866.

Yury Leonidovich VOROBYOV (Юрий Леонидович ВОРОБЬЁВ);

1285.

Olga Nikolayevna ZANKO (Ольга Николаевна ЗАНКО);

3)

ierakstus par turpmāk uzskaitītajām personām un vienībām aizstāj ar šādiem ierakstiem:

Personas

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 5.1.1958.

Dzimšanas vieta: Abakan, Khakassia, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas Federācijas padomes Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāOzerov Federācijas padomes Drošības un aizsardzības komitejas vārdā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2017. gada jūlijā viņš atkāpās no Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētāja amata. Viņš turpināja būt padomes loceklis un Iekšējā regulējuma un parlamentāro jautājumu komitejas loceklis.

2017. gada 10. oktobrī ar Dekrētu Nr. 372-SF Ozerov tika iekļauts Federācijas padomes pagaidu komisijā valsts suverenitātes aizsardzības jautājumos un iejaukšanās Krievijas Federācijas iekšējās lietās novēršanas jautājumos.

Viņa pilnvaru termiņš Federācijas padomē beidzās 2019. gada septembrī. Kopš 2019. gada oktobra fonda Rospolitika konsultants.

Pašlaik viņš ir Krievijas Valsts ekonomikas un valsts pārvaldes prezidenta akadēmijas Konsultatīvā centra “Taktisko risinājumu aģentūra” (Tactical Solutions Agency) vadītāja vietnieks un Krievijas Federācijas Nevalstiskās drošības koordinācijas padomes priekšsēdētājs.

17.3.2014.

10.

Vladimir Michailovich DZHABAROV

(Владимир Михайлович ДЖАБАРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 29.9.1952.

Dzimšanas vieta: Samarkand, Uzbekistāna

Krievijas Federācijas Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

2014. gada 1. martāDzhabarov Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas vārdā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2022. gada 22. februārīDzhabarov Federācijas padomē pauda atbalstu tam, ka tiek ratificēti valdības lēmumi par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“.

2022. gada 22. februārīDzhabarov Federācijas padomē pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2022. gada 4. oktobrīDzhabarov Federācijas padomē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

17.3.2014.

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович КЛИШАС)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 9.11.1972.

Dzimšanas vieta: Sverdlovsk (Ekaterinburg), Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas Federācijas padomes Konstitucionālo tiesību un valsts veidošanas komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāKlishas Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā. Klishas ar publiskiem paziņojumiem centās attaisnot Krievijas militāro intervenci Ukrainā, apgalvojot, ka “Ukrainas prezidents atbalsta Krimas iestāžu lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam par visaptverošas palīdzības sniegšanu Krimas pilsoņu aizstāvībai”.

2022. gada 22. februārīKlishas Federācijas padomē pauda atbalstu tam, ka tiek ratificēti valdības lēmumi par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“.

2022. gada 22. februārīKlishas Federācijas padomē pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2022. gada 4. oktobrīKlishas Federācijas padomē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

17.3.2014.

12.

Nikolai Ivanovich RYZHKOV (Николай Иванович РЫЖКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 28.9.1929.

Dzimšanas vieta: Dyleevka, Donetsk region, Ukrainas PSR, tagad Ukraina

Krievijas Federācijas Federācijas padomes Federālo jautājumu, reģionālās politikas un ziemeļu jautājumu komitejas loceklis.

2014. gada 1. martāRyzhkov Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

Par savu līdzdalību aneksijas procesā 2014. gadā viņš ir apbalvots arKrievijas valsts ordeņa “Par nopelniem tēvzemes labā” I pakāpi.

2022. gada 22. februārīRyzhkov Federācijas padomē pauda atbalstu tam, ka tiek ratificēti valdības lēmumi par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“.

2022. gada 22. februārīRyzhkov Federācijas padomē pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2022. gada 4. oktobrīRyzhkov Federācijas padomē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

17.3.2014.

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 3.4.1957.

Dzimšanas vieta: Ordzhonikidze (Vladikavkaz), North Ossetia, Krievijas Federācija

Aleksandr Totoonov ir Ziemeļosetijas-Alānijas parlamenta deputāts un uzņēmuma “Southern Garden” īpašnieks. Bijušais Krievijas Federācijas Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas loceklis. Viņš beidza pildīt Krievijas Federācijas padomes locekļa amata pienākumus 2017. gada septembrī.

Viņš ir bijušais Ziemeļosetijas parlamenta priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

2014. gada 1. martāTotoonov Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

17.3.2014.

16.

Sergei Mikhailovich MIRONOV

(Сергей Михайлович МИРОНОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 14.2.1953.

Dzimšanas vieta: Pushkin, Leningrad region, Krievijas Federācija

Valsts domes Padomes loceklis; Krievijas Valsts domes frakcijas “Taisnīga Krievija” (Fair Russia) vadītājs.

Iniciators tiesību akta priekšlikumam, ar ko ļauj Krievijas Federācijai, aizbildinoties ar mērķi aizsargāt Krievijas pilsoņus, savā sastāvā iekļaut citas valsts teritorijas bez minētās valsts piekrišanas vai bez starptautiska līguma.

2022. gada 15. februārīMironov Valsts domē atbalstīja rezolūciju, ar ko prezidents Vladimir Putin tika aicināts atzīt Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalus par neatkarīgām valstīm.

2022. gada 22. februārīMironov Valsts domē pauda atbalstu tam, ka tiek ratificēti valdības lēmumi par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“.

2022. gada 3. oktobrīMironov Valsts domē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

17.3.2014.

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 30.7.1970.

Dzimšanas vieta: St Petersburg (bijusī Leningrad), Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas Valsts domes runaspersonas vietnieks.

Aktīvi atbalstīja Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas aneksiju. Viņš personīgi vadīja demonstrāciju, lai atbalstītu Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā.

Bijušais Valsts domes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks un bijušais šīs komitejas loceklis.

Bijušais partijas “Vienotā Krievija” ģenerālpadomes prezidija loceklis.

17.3.2014.

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 4.1.1968.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas Valsts domes Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS) komitejas priekšsēdētājs (LDPR biedrs).

Aktīvi atbalstīja Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas aneksiju.

LDPR partijas priekšsēdētājs, Valsts domes LDPR frakcijas vadītājs un Krievijas Federācijas Valsts domes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētājs.

2022. gada 15. februārīSlutski Valsts domē atbalstīja rezolūciju, ar ko prezidents Vladimir Putin tika aicināts atzīt Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalus par neatkarīgām valstīm.

2022. gada 22. februārīSlutski Valsts domē pauda atbalstu tam, ka tiek ratificēti valdības lēmumi par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“.

2022. gada 3. oktobrīSlutski Valsts domē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

17.3.2014.

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович РОГОЗИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 21.12.1963.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas premjerministra vietnieks. Publiski aicinājis anektēt Krimu.

Bijušais ģenerāldirektors valsts korporācijā.

Vada militāro padomnieku grupu, kas sniedz militāru un tehnisku atbalstu Doneckas un Luhanskas militārajam personālam.

21.3.2014.

23.

Sergey Yurievich GLAZYEV

(Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 1.1.1961.

Dzimšanas vieta: Zaporizhzhia, bijusī Ukrainas PSR, tagad Ukraina

Bijušais Krievijas Federācijas prezidenta padomnieks. Publiski aicinājis anektēt Krimu un atbalsta karu pret Ukrainu.

Kopš 2019. gada oktobra – integrācijas un makroekonomikas ministrs Eirāzijas Ekonomikas komisijā.

21.3.2014.

24.

Valentina Ivanova MATVIYENKO (dzimusi TYUTINA)

(Валентина Ивановна МАТВИЕНКО (dzimusi ТЮТИНА))

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 7.4.1949.

Dzimšanas vieta: Shepetovka, Khmelnitsky (Kamenets-Podolsky) region (Ukrainas PSR), tagad Ukraina

Federācijas padomes runaspersona. 2014. gada 1. martā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2022. gada 22. februārīMatviyenko Federācijas padomē pauda atbalstu tam, ka tiek ratificēti valdības lēmumi par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“.

2022. gada 22. februārīMatviyenko Federācijas padomē pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2022. gada 4. oktobrīMatviyenko Federācijas padomē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

21.3.2014.

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 27.10.1954.

Dzimšanas vieta: St Petersburg (bijusī Leningrad), Krievijas Federācija

Bijusī Valsts domes runaspersona. Publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā. Publiski pauda atbalstu Krievijas un Krimas atkalapvienošanas līgumam un ar to saistītajam federālajam konstitucionālajam likumam.

Pašlaik – no 2016. gada oktobra – Krievijas Federācijas Ārējās izlūkošanas dienesta direktors. Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis un sekretārs.

Publiski ir atbalstījis Doneckas un Luhanskas neatkarību un to aneksiju.

21.3.2014.

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 10.10.1955.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima, Ukraina

Krimas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Atbildīgs par Krimas “referenduma” administrēšanu. Saskaņā ar Krievijas sistēmu atbildīgs par referenduma rezultātu parakstīšanu.

Pildot Krimas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja pienākumus, viņš piedalījās Krievijas prezidenta 2018. gada 18. marta vēlēšanu un 2019. gada 8. septembra reģionālo un vietējo vēlēšanu rīkošanā nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Viņš aktīvi piedalījās nelikumīgā referenduma organizēšanā 2022. gada septembrī okupētajos Ukrainas reģionos par to, lai tie kļūtu par Krievijas Federācijas daļu, un viņa komisija vēlēšanu iecirkņus izveidoja arī Krimā.

21.3.2014.

33.

Elena Borisovna MIZULINA (dzimusi DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (dzimusi ДМИТРИЕВА))

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 9.12.1954.

Dzimšanas vieta: Bui, Kostroma region, Krievijas Federācija

Bijusī Valsts domes deputāte. Ierosinātāja un atbalstītāja nesenajiem likumdošanas priekšlikumiem Krievijā, kas būtu ļāvuši citu valstu reģioniem pievienoties Krievijai bez šo valstu centrālo iestāžu iepriekšējas piekrišanas.

No 2015. gada septembra Federācijas padomes locekle no Omsk reģiona. Federācijas padomes Konstitucionālo tiesību un valsts veidošanas komitejas locekle.

2022. gada 22. februārīMizulina Federācijas padomē pauda atbalstu tam, ka tiek ratificēti valdības lēmumi par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“.

2022. gada 22. februārīMizulina Federācijas padomē pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2022. gada 4. oktobrīMizulina Federācijas padomē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

21.3.2014.

42.

Valery Vasilevich GERASIMOV

(Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 8.9.1955.

Dzimšanas vieta: Kazan, Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieks, Krievijas Federācijas aizsardzības ministra pirmais vietnieks, armijas ģenerālis. Atbildīgs par Krievijas karaspēka masveida izvietošanu pie Ukrainas robežas un par Krievijas militāro uzbrukumu Ukrainai 2022. gada februārī.

29.4.2014.

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович ПУШИЛIН)

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович ПУШИЛИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 9.5.1981.

Dzimšanas vieta: Makiivka (Donetsk oblast), Ukraina

Viens no “Doneckas Tautas Republikas” līderiem. Piedalījās reģionālās pārvaldes ieņemšanā un okupēšanā Doneckā 2014. gadā. Līdz 2015. gada 4. septembrim tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “Tautas padomes”“priekšsēdētāja vietnieks”. Kopš 2015. gada 4. septembra“Doneckas Tautas Republikas Tautas padomes”“priekšsēdētājs”. Pēc 2018. gada 7. septembra tā dēvētais “Doneckas Tautas Republikas vadītāja pienākumu izpildītājs”. Pēc 2018. gada 11. novembra tā dēvētajām vēlēšanām tā dēvētais “Doneckas Tautas Republikas vadītājs”.

Partijas “Vienotā Krievija” biedrs un tās sekretārs tā sauktajā “Doneckas Tautas Republikā”.

2022. gada 21. februārī viņš kā “Doneckas Tautas Republikas” pārstāvis parakstīja “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējās palīdzības līgumu starp Krieviju un Doneckas Tautas Republiku”.

Pēc “Doneckas Tautas Republikas” aneksijas 30. septembrī viņš 2022. gada 4. oktobrī kļuva par “Doneckas Tautas Republikas vadītāja pienākumu izpildītāju”.

29.4.2014.

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН) (jeb Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 17.12.1970.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Identificēts kā Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) darbinieks. Bija iesaistīts incidentos Sloviansk. Sabiedriskās kustības Novorossia vadītājs. Bijušais tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas”“aizsardzības ministrs”.

2016. gada 4. novembrī Maskavā organizēja krievu maršu krievu nacionālistiem, kas atbalsta separātistus Ukrainas austrumu daļā.

Viņš aktīvi atbalstīja separātistu aktivitātes Ukrainas austrumu daļā, publiski atbalsta karu pret Ukrainu un regulāri aicina krievus pievienoties brīvprātīgajām militārajām vienībām.

29.4.2014.

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 4.2.1964.

Dzimšanas vieta: Alekseevka, Saratov region, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas prezidenta administrācijas personāla vadītāja pirmais vietnieks. Atbildīgs par Krimas – anektētā Ukrainas reģiona – politiskās integrēšanas Krievijas Federācijā pārraudzīšanu.

Pašlaik – kopš 2016. gada 5. oktobra – Krievijas Federācijas Valsts domes runaspersona.

2022. gada 15. februārīVolodin Valsts domē atbalstīja rezolūciju, ar ko prezidents Vladimir Putin tika aicināts atzīt Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalus par neatkarīgām valstīm.

2022. gada 22. februārīVolodin Valsts domē pauda atbalstu tam, ka tiek ratificēti valdības lēmumi par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“.

2022. gada 3. oktobrīVolodin Valsts domē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

12.5.2014.

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.2.1957.

Dzimšanas vieta: Barnaul, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas gaisa desanta spēku komandieris, ģenerālpulkvedis. Kā augsta līmeņa vadītājs viņš ir atbildīgs par Krievijas gaisa desanta spēku izvietošanu Krimā.

Bijušais Krievijas Federācijas Valsts domes Aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

Pašlaik viņš ir Valsts domes Pilsoniskās sabiedrības attīstības, sabiedrisko un reliģisko apvienību jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

2022. gada 15. februārīShamanov Valsts domē atbalstīja rezolūciju, ar ko prezidents Vladimir Putin tika aicināts atzīt Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalus par neatkarīgām valstīm.

2022. gada 3. oktobrīShamanov Valsts domē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

12.5.2014.

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 19.5.1960.

Dzimšanas vieta: Ignatovo, Vologodsk Oblast, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Bijušais Valsts domes deputāts un bijušais Domes Konstitucionālo tiesību komitejas priekšsēdētājs. Atbildīgs par to tiesību aktu pieņemšanas veicināšanu, kas saistīti ar Krievijas Federācijas īstenoto Krimas un Sevastopoles aneksiju.

Partijas “Vienotā Krievija” Augstākās padomes loceklis. Domes runaspersonas Volodin padomnieks. Pašlaik Krievijas Zinātņu akadēmijas Valsts un tiesību institūta vadošais pētnieks.

Krievijas juristu asociācijas līdzpriekšsēdētājs.

12.5.2014.

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолiйович ЦАРЬОВ)

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 2.6.1970.

Dzimšanas vieta: Dnepropetrovsk (tagad Dnipro), Ukraina

Bijušais Ukrainas Augstākās padomes (Verkhovna Rada) loceklis, un kā tāds ir publiski aicinājis izveidot tā saukto “Jaunkrievijas Federālo Republiku” (“Federal Republic of Novorossiya”), ko veidotu Ukrainas dienvidaustrumu reģioni. Bijusī tā sauktā “Tautas Republiku Savienības parlamenta” (“Jaunkrievijas parlamenta” (“Parliament of Novorossiya”)) “runaspersona”.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.5.2014.

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 18.3.1980.

Dzimšanas vieta: Mikhailovka, Voroshilovgrad region, bijusī Ukrainas PSR vai Yevpatoria, tagad Ukraina

Bijusī Valsts domes deputāte, ievēlēta no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Bijusī tā sauktās “Krimas Republikas” prokurore. Aktīvi īstenojusi Krievijas veikto Krimas aneksiju.

Bijusī Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja vietniece, Ārvalstu iejaukšanās Krievijas Federācijas iekšējās lietās izmeklēšanas komisijas locekle, Drošības un pretkorupcijas komitejas locekle Krievijas Federācijas Valsts domē. Bijusī vēstniece Krievijas Federācijas diplomātiskajā korpusā.

Bijusī Federālās aģentūras Neatkarīgo Valstu Sadraudzības lietu, ārvalstīs dzīvojošo tautiešu un starptautiskās humanitārās sadarbības jautājumos (Rossotrudnichestvo) vadītāja vietniece. Krievijas ģenerālprokurora padomniece kopš 2022. gada jūnija.

Tā sauktās “Krimas Republikas”“iestādes” 2015. gadā ir viņu apbalvojušas ar ordeni “Par lojalitāti pienākumam”.

12.5.2014.

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 20.1.1964.

Dzimšanas vieta: Izhevsk, Krievijas Federācija

Bijušais tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas Ministru padomes premjerministrs”, apstiprināts 2014. gada 8. jūlijā.

Atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

Patlaban politologs Komunikāciju vadības institūtā (Institute of Communication Management) un Starptautisko sankciju režīmu problēmu izpētes centra (Centre for the Study of Problems of International Sanctions Regimes) direktors, Ekonomikas augstskolas profesors.

Joprojām aktīvi atbalsta tā saucamās “Luhanskas Tautas Republikas” separātistu struktūras.

12.7.2014.

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович КОЗИЦЫН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 20.6.1956. vai 6.10.1956.

Dzimšanas vieta: Dzerzhinsk, Donetsk region, Ukraina

Kazaku spēku komandieris.

Atbildīgs par separātistu komandēšanu Ukrainas austrumos notikušajās cīņās pret Ukrainas valdības spēkiem.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.7.2014.

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович ПАТРУШЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 11.7.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad, bijusī PSRS, tagad St Petersburg, Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis un sekretārs. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Publiski pauda atbalstu Doneckas un Luhanskas neatkarībai. Patrushev ir viens no galvenajiem Krievijas kara pret Ukrainu atbalstītājiem, publiski attaisno iebrukumu un popularizē kara mērķus.

25.7.2014.

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.11.1951.

Dzimšanas vieta: Perm, Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis; Federālā drošības dienesta (FSB) direktors. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Publiski pauž atbalstu separātistu darbībām vai politikai.

25.7.2014.

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.12.1950.

Dzimšanas vieta: Vladivostok, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viņš joprojām ir partijas “Vienotā Krievija” Augstākās padomes priekšsēdētājs un Krievijas Federācijas pilnvarotais pārstāvis Kontaktgrupā situācijas Ukrainā noregulējumam.

Valstij piederošā uzņēmuma Tactical Missiles Corporation JSC Direktoru padomes priekšsēdētājs.

Viņš ieņem vēstnieka amatu Krievijas Federācijas diplomātiskajā korpusā.

Publiski pauž atbalstu Krievijas karam pret Ukrainu.

25.7.2014.

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович КАДЫРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 5.10.1976.

Dzimšanas vieta: Tsentaroy, Chechnya, Krievijas Federācija

Čečenijas Republikas prezidents. Kadyrov nāca klajā ar paziņojumiem, kuros pauda atbalstu nelikumīgajai Krimas aneksijai un bruņotiem nemieriem Ukrainā. 2014. gada 14. jūnijā viņš inter alia paziņoja, ka “darīs visu, lai palīdzētu atjaunot Krimu”. Šajā saistībā “Krimas Autonomās Republikas” vadītāja pienākumu izpildītājs viņam piešķīra medaļu “par Krimas atbrīvošanu” par atbalstu, ko viņš sniedzis Krimas nelikumīgās aneksijas procesā. Turklāt 2014. gada 1. jūnijā viņš pauda gatavību uz Ukrainu nosūtīt 74 000 čečenu brīvprātīgo, ja tas tiks lūgts.

Partijas “Vienotā Krievija” Augstākās padomes loceklis.

Kadyrov ir viens no visaktīvākajiem Krievijas kara pret Ukrainu atbalstītājiem.

Kadyrov ir atbildīgs par vairāku militāru vienību izveidi un izvietošanu Ukrainā. Tādējādi viņš aktīvi atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

25.7.2014.

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич ТКАЧËВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 23.12.1960.

Dzimšanas vieta: Vyselki, Krasnodar region, Krievijas Federācija

Bijušais Krasnodaras apgabala (Krasnodar Krai) gubernators.

Par atbalstu, ko viņš sniedza Krimas nelikumīgās aneksijas procesā, “Krimas Autonomās Republikas” vadītāja pienākumu izpildītājs viņam piešķīra medaļu “par Krimas atbrīvošanu”. Medaļas pasniegšanas brīdī “Krimas Autonomās Republikas” vadītāja pienākumu izpildītājs teica, ka Tkachyov bija viens no pirmajiem, kas pauda atbalstu Krimas jaunajai “vadībai”.

Bijušais Krievijas Federācijas lauksaimniecības ministrs.

Uzņēmuma Agrocomplex galvenais akcionārs.

Tkachyov ir publiski apsolījis atbalstīt mobilizētos vīriešus, kuri piedalās karā pret Ukrainu.

25.7.2014.

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 10.2.1983. (vai 10.3.1983.)

Dzimšanas vieta: Sievierodonetsk, Ukraina

Viens no pašpasludinātajiem tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” vadītājiem. Viņš lūdza Krievijas intervenci Ukrainas austrumu daļā, cita starpā Krievijas miera uzturēšanas spēku izvietošanu. Viņš bija saistīts ar Igor Strelkov/Girkin, kas ir atbildīgs par darbībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Gubarev bija atbildīgs par cilvēku rekrutēšanu separātistu bruņotajiem spēkiem.

Viņš ir atbildīgs par reģionālās valdības ēkas ieņemšanu Doneckā kopā ar prokrieviskiem spēkiem un pasludinājis sevi par “tautas gubernatoru”.

Neraugoties uz to, ka viņš tika arestēts par Ukrainas teritoriālās integritātes apdraudēšanu un vēlāk atbrīvots, viņam joprojām ir bijusi liela nozīme separātistu darbībās, un tādējādi viņš ir grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viņš ir paziņojis, ka 2022. gada martā viņš Krievijas bruņoto spēku sastāvā cīnījās Kijevas tuvumā.

2022. gada oktobrī viņš paziņoja, ka “ukraiņi ir krievu tauta”, un ir turpinājis izplatīt Krievijas propagandu, veicinot agresijas karu pret Ukrainu.

25.7.2014.

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 5.7.1983. vai 10.3.1983.

Dzimšanas vieta: Kakhovka (Kherson oblast), Ukraina

Kamēr viņa pildīja savas tā sauktās “ārlietu ministres” funkcijas, viņa bija atbildīga par tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” aizsardzību, tādējādi apdraudot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Tādējādi, uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa ir atbalstījusi darbības un politiku, ar ko grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas Tautas padomes” bijusī locekle (līdz 2018. gada novembrim).

2022. gada jūnijā iecelta par “militārās un civilās administrācijas vadītāja vietnieci Hersonas apgabalā”.

25.7.2014.

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.12.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad, PSRS (tagad St Petersburg, Krievijas Federācija)

Arkady Rotenberg ir ievērojams Krievijas uzņēmējs, kuram ir ciešas personiskās saites ar prezidentu Putin. Kopš 2014. gada marta Rotenberg vai viņa uzņēmumi ir saņēmuši tiesības slēgt valsts līgumus par kopējo summu vairāk nekā 7 miljardi USD. Rotenberg 2015. gadā bija pēc vērtības sarindotu valdības līgumu ikgadējā saraksta pirmajā pozīcijā, tā kā Krievijas valdība viņam bija piešķīrusi tiesības slēgt līgumus 555 miljardu RUB apmērā. Daudzos no šiem gadījumiem līgumu slēgšanas tiesības tika piešķirtas bez oficiālas konkursa procedūras. 2015. gada 30. janvārī premjerministrs Dmitry Medvedev parakstīja dekrētu, ar kuru Rotenberg uzņēmumam Stroygazmontazh tika piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu par Kerčas tilta būvniecību no Krievijas uz nelikumīgi anektēto “Krimas Autonomo Republiku”.

Ar šiem līgumiem viņš ir guvis finansiālu labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju.

Viņam piederēja uzņēmums Stroygazmontazh, kuram tika piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu par Kerčas tilta būvniecību no Krievijas uz nelikumīgi anektēto “Krimas Autonomo Republiku”, tādējādi konsolidējot tās integrāciju Krievijas Federācijā, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti. Arī 2017. gada janvārī Stroygazmontazh tika piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu 17 miljardu RUB vērtībā par dzelzceļa līnijas būvniecību uz Kerčas tilta, kas atkal vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti.

Īpašnieks diviem uzņēmumiem – Mostotrest un Stroygazmontazh-Most, kuri izraudzīti to darbību veikšanai, ar kurām tiek grauta Ukrainas suverenitāte (šā pielikuma 43. un 46. vienība). Rotenberg 2019. gadā pārdeva gāzes vada būvniecības uzņēmumu Stroygazmontazh.

Par piedalīšanos Kerčas tilta būvniecībā 2020. gada martā viņam piešķīra valsts ordeni “Krievijas Federācijas darba varonis”.

Viņš ir izdevniecības Prosvescheniye Valdes priekšsēdētājs; šī izdevniecība īstenoja projektu “To the Children of Russia:Address – Crimea” – sabiedrisko attiecību kampaņu, kuras mērķis bija pārliecināt bērnus Krimā, ka viņi tagad ir Krievijas pilsoņi, kas dzīvo Krievijā, un līdz ar to atbalsta Krievijas valdības politiku integrēt Krimu Krievijā.

Arkady Rotenberg2021. gada 30. janvārī apgalvoja, ka viņam pieder Gelendzhik esošā tā sauktā “Putina pils”, kas minēta Alexey Navalny Korupcijas apkarošanas fonda izmeklēšanā.

30.7.2014.

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 25.7.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad, PSRS (tagad St Petersburg, Krievijas Federācija)

Kovalchuk ir prezidenta Putin ilggadējs paziņa. Viņš ir viens no dibinātājiem tā sauktajā Ozero Dacha kooperatīvā, kas apvieno prezidentam Putin pietuvinātu ietekmīgu personu grupu.

Viņš gūst labumu no saiknēm ar Krievijas lēmumu pieņēmējiem. Viņš ir Bank Rossiya priekšsēdētājs un lielākais akcionārs; 2013. gadā viņam piederēja 38 % minētās bankas, ko uzskata par Krievijas Federācijas augstāko amatpersonu personīgo banku. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Bank Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un Sevastopolē, tādējādi konsolidējot to integrāciju Krievijas Federācijā. Kovalchuk ar Bank Rossiya starpniecību arī pārņēma kontroli pār Krimas vīna darītavām, vīna dārziem un spirta rūpnīcām.

Turklāt Bank Rossiya pieder nozīmīga daļa National Media Group, kas savukārt kontrolē televīzijas kanālus, kuri aktīvi atbalsta Krievijas valdības īstenoto Ukrainas destabilizācijas politiku.

2021. gadā Krievijas prezidents Vladimir Putin piešķīra Yuri Kovalchuk IV pakāpes ordeni “Par nopelniem tēvzemes labā” par viņa lielo ieguldījumu sociāli nozīmīgu projektu īstenošanā Krimas Republikā.

30.7.2014.

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 21.1.1983.

Dzimšanas vieta: Debaltsevo, Ukraina

Saistīts ar “Donbass People’s Militia”. Cita starpā paziņojis, ka viņi turpinās savu cīņu pārējā valstī. Tādējādi Rudenko ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas Tautas padomes” Izglītības, zinātnes un kultūras politikas komitejas loceklis.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku.

12.9.2014.

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрiй Юрiйович ПIНЧУК)

Dzimums: vīrietis

Iespējamais dzimšanas datums: 27.12.1977.

Dzimšanas vieta: Tiraspol, Moldovas Republika

Bijušais tā dēvētās “Doneckas Tautas Republikas”“valsts drošības ministrs”. Federālā drošības dienesta (FSB) augsta ranga amatpersona (pulkvedis). Saistīts ar Vladimir Antyufeyev, kurš bija atbildīgs par separātistu “valdības” pasākumiem, ko veikusi tā sauktā “Doneckas Tautas Republikas valdība”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku. “Union of Donbas volunteers” izpilddirektors un Komandieru padomes priekšsēdētājs.

12.9.2014.

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 1.3.1977.

Dzimšanas vieta: Frunze, Slobodzia district, Moldovas Republika

Adrese: Prospekt Aleksandra Korsunova 57, Novgorod, Krievijas Federācija

Bijušais tā dēvētais “Doneckas Tautas Republikas” iekšlietu ministrs. Saistīts ar Vladimir Antyufeyev, kurš bija atbildīgs par separātistu “valdības” pasākumiem, ko veikusi tā sauktā “Doneckas Tautas Republikas valdība”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

12.9.2014.

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 23.5.1971.

Dzimšanas vieta: Dzhankoy, Ukraina

Valsts domes deputāts, ievēlēts no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Bijušais Krimas tā sauktais “premjerministra pirmais vietnieks”. Sheremet bija nozīmīga loma 2014. gada 16. martā Krimā rīkotā referenduma par pievienošanos Krievijai rīkošanā un īstenošanā. Referenduma laikā saskaņā ar informāciju Sheremet Krimā komandēja promaskaviskos “pašaizsardzības spēkus”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viņš 2016. gada 18. septembrī tika ievēlēts par Domes deputātu no nelikumīgi anektētās Krimas pussalas, un 2021. gada 19. septembrī ievēlēts par Valsts domes deputātu no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas. Valsts domes Drošības un korupcijas apkarošanas komitejas loceklis.

2022. gada 3. oktobrī viņš balsojumā atbalstīja to, ka tiek ratificēti līgumi un pieņemti likumi par Doneckas un Luhanskas Tautas Republikas un Hersonas un Zaporižjas reģionu pievienošanos Krievijas Federācijai.

12.9.2014.

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

jeb Yury Leonidovich VOROBYOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 2.2.1948.

Dzimšanas vieta: Krasnoyarsk, Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas Federācijas padomes loceklis un runaspersonas vietnieks. 2014. gada 1. martāVorobiov Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā. Sekojošajā balsojumā viņš atbalstīja attiecīgo dekrētu.

Kā Federācijas padomes loceklis viņš piedalījās valdības lēmumu par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“ ratificēšanā.

12.9.2014.

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 19.8.1957.

Dzimšanas vieta: Stefanidin Dar, Rostov region, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas un ārzemju kazaku spēku apvienības priekšsēdētājs (“atamans”). Valsts domes loceklis kopš tās 5. sasaukšanas 2007. gada 2. decembrī. Pašlaik viņš ir Domes komitejas NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem jautājumos priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

Viņš atbalstīja Krimas aneksiju un atzina, ka Krievijas kazaki bija aktīvi iesaistīti Ukrainas konfliktā Maskavas atbalstīto separātistu pusē. Viņš 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Viņš 2022. gada februārī atbalstīja politiskās partijas “Vienotā Krievija” iesniegto rezolūcijas projektu, kurā Krievijas prezidents tiek lūgts atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku. 2022. gada 4. aprīlī Valsts dome paziņoja, ka viņš tiek iecelts par vienu no koordinatoriem Domes starpparlamentārajās grupās attiecībā uz sadarbību ar Doneckas un Luhanskas Tautas Republikas parlamentiem.

2022. gada 3. oktobrī viņš balsojumā atbalstīja to, ka tiek ratificēti līgumi un pieņemti likumi par Doneckas un Luhanskas Tautas Republikas un Hersonas un Zaporižjas reģionu pievienošanos Krievijas Federācijai. Tādējādi viņš atbalsta darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

12.9.2014.

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 6.8.1960.

Dzimšanas vieta: Stepnoy Dvorets, Krievijas Federācija

Bijušais Valsts domes Ārlietu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Viņš 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Pašlaik Krievijas Valsts domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētājs.

2022. gada 3. oktobrī viņš balsojumā atbalstīja likumprojektus, kas attiecas uz līgumu par Doneckas un Luhanskas Tautas Republikas un Hersonas un Zaporižjas reģionu pievienošanos Krievijas Federācijai ratifikāciju.

Tādējādi viņš atbalsta darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

12.9.2014.

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 7.8.1950.

Dzimšanas vieta: Bogoroditsk, Krievijas Federācija

Valsts domes runaspersonas pirmais vietnieks. Viņš 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

2022. gada 3. oktobrī viņš balsojumā atbalstīja likumprojektus, kas attiecas uz līgumu par Doneckas un Luhanskas Tautas Republikas un Hersonas un Zaporižjas reģionu pievienošanos Krievijas Federācijai ratifikāciju.

Tādējādi viņš atbalsta darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

12.9.2014.

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна ЖУРОВА)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 7.1.1972.

Dzimšanas vieta: Pavlov-on-the-Neva, Krievijas Federācija

Valsts domes Ārlietu komitejas priekšsēdētāja pirmā vietniece. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

2022. gada 3. oktobrī viņa balsojumā atbalstīja likumprojektus, kas attiecas uz līgumu par Doneckas un Luhanskas Tautas Republikas un Hersonas un Zaporižjas reģionu pievienošanos Krievijas Federācijai ratifikāciju.

Tādējādi viņa atbalsta darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

12.9.2014.

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 8.2.1963.

Dzimšanas vieta: Chisinau, Moldāvijas PSR (tagad Moldovas Republika)

Valsts domes deputāts. Bijušais Krievijas Federācijas Federālo jautājumu padomes loceklis. Bijušais Ārlietu komitejas loceklis. Viņš ir prominents politiskās partijas “Vienotā Krievija” biedrs, 2021. gada septembrī tika atkārtoti ievēlēts Valsts domē un ir uzņēmējs, kas veicis lielas investīcijas Ukrainā un Krimā.

Viņš 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Pēc politisko partiju “Taisnīga Krievija”, “Par taisnību” un “Krievijas patrioti” apvienošanās Babakov kļuva par apvienotās vienības Centrālās padomes prezidija sekretāru.

Pildot Valsts domes deputāta pienākumus, viņš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”. 2022. gada 3. oktobrī viņš balsojumā atbalstīja likumprojektus, kas attiecas uz līgumu par Doneckas un Luhanskas Tautas Republikas un Hersonas un Zaporižjas reģionu pievienošanos Krievijas Federācijai ratifikāciju. Tādējādi viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un īstenojis politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

12.9.2014.

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV

(jeb Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.9.1981.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

“Luhanskas Ekonomiskās savienības” deputāts “Luhanskas Tautas Republikas”“Nacionālajā padomē”. Kandidēja tā sauktajās 2014. gada 2. novembra“vēlēšanās” uz tā dēvētā “Luhanskas Tautas Republikas”“vadītāja” amatu. Šīs “vēlēšanas” bija Ukrainas tiesību aktu pārkāpums un tādēļ nelikumīgas. Bijušais tā sauktās “Arodbiedrību federācijas”“vadītājs”. “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Pašreizējais Starpreģionālās sabiedriskās organizācijas “Luhanskas kopienu savienība” (“Union of Lugansk Communities”) priekšsēdētājs, Integrācijas komitejas “Krievija-Donbass” pārstāvis.

Tādējādi, uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Luhanskas apgabala “Tautiešu savienības” Valdes priekšsēdētājs.

Aktīvi atbalsta darbības vai politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

29.11.2014.

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (jeb Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 21.10.1983.

Dzimšanas vieta: Snezhnoye, Donetsk oblast, Ukraina

г. Снежное, Донецкой области, Украина

Bijušais tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas”“Nacionālās padomes” loceklis. Bijušais sabiedriskās kustības “Free Donbass” priekšsēdētājs un bijušais “Don batalion” komandieris.

Tādējādi, uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Bijušais “Doneckas Tautas Republikas” Nacionālās asamblejas Rūpniecības un tirdzniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

29.11.2014.

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 27.6.1966.

Dzimšanas vieta: Donetsk, Ukraina

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas”“Tautas zemessardzes” runaspersona un vadītāja vietnieks. Bijušais tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” aizsardzības ministra vietnieks.

Tādējādi, uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

“Doneckas Tautas Republikas “Tautas zemessardzes” departamenta” vadītāja vietnieks un oficiālais pārstāvis.

16.2.2015.

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 20.5.1972. vai 30.5.1972. vai 20.12.1955.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Bijušais nelikumīgās tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā dēvētais “tieslietu ministrs” un bijušais “aizsardzības ministra vietnieks”. Bijušais tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“Centrālās vēlēšanu komisijas” priekšsēdētājs.

Tādējādi, uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

2018. gada jūnijā atlaists no tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“Centrālās vēlēšanu komisijas” priekšsēdētāja amata.

Reģistrēts kā notārs Luhanskā.

Viņš turpina atbalstīt un leģitimēt separātistu politiku.

16.2.2015.

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV (jeb IGNATOV, TAMBOV)

(КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (jeb Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 7.1.1967. vai 1.7.1967.

Dzimšanas vieta: Michurinsk, Tambov oblast, Krievijas Federācija

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

Bijušais tā dēvētais “Luhanskas Tautas Republikas”“Tautas zemessardzes” virspavēlnieks.

Tādējādi, uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Bijušais Krievijas Bruņoto spēku 8. armijas komandieris. Krievijas Dienvidu militārā apgabala štāba priekšnieks un pirmais komandiera vietnieks.

16.2.2015.

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 5.1.1967.

Dzimšanas vieta: Baranykivka, Bilovodsk Raion, Luhansk region, Ukraina

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области, Украина

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “finanšu un nodokļu ministrs”.

Tādējādi, uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 9.11.1963.

Dzimšanas vieta: bijusī Vācijas Demokrātiskā Republika

Bijušais Rietumu militārā apgabala komandieris. Bijušais Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Galvenā operāciju departamenta direktors un Ģenerālštāba priekšnieka vietnieks. Aktīvi iesaistīts Krievijas bruņoto spēku militārās kampaņas izstrādē un īstenošanā Ukrainā.

Saskaņā ar paziņotajām ģenerālštāba darbībām, īstenojot bruņoto spēku operatīvo kontroli, viņš bija aktīvi iesaistīts Krievijas valdības politikas izstrādē un īstenošanā, ar ko tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Bijušais aizsardzības ministra vietnieks.

Kopš 2021. gada 19. septembra Valsts domes deputāts.

2022. gada 3. oktobrī viņš balsojumā atbalstīja likumprojektus, kas attiecas uz līgumu par Doneckas un Luhanskas Tautas Republikas un Hersonas un Zaporižjas reģionu pievienošanos Krievijas Federācijai ratifikāciju.

16.2.2015.

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 22.8.1961.

Dzimšanas vieta: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Krievijas Federācija

Krievijas Bruņoto spēku ģenerālis. No 2022. gada aprīļa līdz jūnijam viņš bija galvenais kaujaslauka komandieris Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu. Šajā amatā viņš bija atbildīgs par visām militārajām operācijām pret Ukrainu. Tādējādi Alexander Dvornikov aktīvi atbalstīja un īstenoja tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

Bijušais Krievijas Bruņoto spēku Dienvidu militārā apgabala komandieris. Minētajā amatā viņš bija atbildīgs par militārajiem spēkiem minētajā reģionā, tostarp nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē. Pildot šos pienākumus, viņš bija atbildīgs par darbībām, ko 2018. gada 25. novembrī Melnās jūras flote un citi Krievijas Federācijas militārie spēki veica pret Ukrainu, liedzot Ukrainas kuģiem piekļūt savam Azovas jūras krastam, un tādējādi ir grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti un kaitējis Ukrainas drošībai, pārtraucot Ukrainas jūras spēku kuģu kustību un darbību.

Ar minētajām darbībām tika arī sekmēts tas, ka pēc nelikumīgās aneksijas tiek nostiprināta Krimas pussalas iekļaušana Krievijas Federācijā.

15.3.2019.

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Saistītās personas: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (dēls); Lyubov Valentinovna Prigozhina (vedekla)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Violetta Prigozhina ir Yevgeny Prigozhin māte un bijusī Concord Management and Consulting LLC īpašniece; šis uzņēmums ir saistīts ar citiem “Concord grupas” uzņēmumiem, tostarp Combinat Pitaniiya. “Concord grupas” uzņēmumi ir cieši saistīti ar Yevgeny Prigozhin. Viņa ir bijusī līdzīpašniece citiem uzņēmumiem, kuriem ir saikne ar viņas dēlu, tostarp “NOVYI VEK” Restaurant Equestrian Sport Complex LLC. Viņa ir saistīta ar Yevgeny Prigozhin, kurš ir atbildīgs par Wagner Group algotņu izvietošanu Ukrainā un kurš gūst labumu no lielu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas ar Krievijas Aizsardzības ministriju pēc Krievijas nelikumīgi īstenotās Krimas aneksijas un Krievijas atbalstīto separātistu veiktās Ukrainas austrumdaļas okupācijas.

Tādējādi viņa ir atbalstījusi darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022.

227.

Igor Ivanovich SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Dzimšanas datums: 4.1.1967.

Dzimšanas vieta: Bilibino, Krievijas Federācija

Dzimums: vīrietis

Igor Ivanovich Shuvalov ir State Development Corporation VEB.RF priekšsēdētājs. Iepriekš viņš bija Krievijas premjerministra pirmais vietnieks un Eirāzijas Ekonomikas komisijas Padomes loceklis. Premjerministra vietnieka amatā viņš izteicās, ka Krievija mainīs budžeta noteikumus, lai tie pēc Krievijas nelikumīgi veiktās Krimas aneksijas atspoguļotu papildu divus miljonus iedzīvotāju.

Tādējādi viņš atbalsta darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022.

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

Dzimšanas datums: 20.10.1963.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS, tagad Krievijas Federācija

Amats: propagandists un TV/radio žurnālists

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vladimir Solovyev ir kanāla Russia-1 un kanāla Rossia 24 propagandists un raidījumu vadītājs. Viņš saņēma medaļu (Alexander Nevsky ordenis) par “augstu profesionalitāti un objektivitāti, atspoguļojot notikumus Krimas Republikā”. 2022. gada jūlijā viņš saņēma arī ordeni “Par nopelniem tēvzemes labā” par “pozitīva Krievijas tēla veidošanu”.

Solovyov ir pazīstams ar savu ārkārtīgi naidīgo attieksmi pret Ukrainu un ar Krievijas valdības slavināšanu. Viņš aktīvi un stingri atbalsta Krievijas militārās darbības pret Ukrainu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādas darbības vai politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022.

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин КНЫРИК)

Dzimšanas datums: 1989. gads (iespējams)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Konstantin Knyrik ir prokrievisks aktīvists, kurš vada ziņu tīmekļa vietni MediaGroup News Front Ltd, kas reģistrēta nelikumīgi anektētajā Krimas pussalā. Viņš ir Krievijas prokremliskās partijas Rodina Krimas nodaļas vadītājs. Viņš publiski pauž atbalstu Krievijas militārajam agresijas karam pret Ukrainu un ir aktīvi iesaistīts dezinformācijas izplatīšanā par karu.

Konstantin Knyrik saņēma medaļu “par Krimas atgriešanu”.

Tādējādi viņš aktīvi atbalstīja un īstenoja darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

233.

Pyotr Olegovych TOLSTOY

(jeb Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Dzimšanas datums: 20.6.1969.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS, tagad Krievijas Federācija

Amats: Krievu žurnālists, producents, raidījumu vadītājs un politiķis; Valsts domes runaspersonas vietnieks kopš 2016. gada un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas priekšsēdētāja vietnieks kopš 2020. gada 28. janvāra.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pyotr Tolstoy ir Valsts domes deputāts un runaspersonas vietnieks un Krievijas delegācijas vadītājs Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā (PACE). Viņš ir arī televīzijas programmas “Vremya Pokazhet” vadītājs. Kā valdības propagandas centrālā figūra viņš bieži pauž atbalstu Krimas aneksijai. Viņš publiski pauž atbalstu Krievijas militārajam agresijas karam pret Ukrainu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādas darbības un politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022.

394.

Olga Nikolaevna AMELCHENKOVA

(Ольга Николаевна АМЕЛЬЧЕНКОВА)

jeb Olga Nikolaevna ZANKO

(Ольга Николаевна ЗАНКО

Dzimšanas datums: 5.9.1990.

Dzimšanas vieta: Borisoglebsk, bijusī PSRS, tagad Krievijas Federācija

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kas balsojumā atbalstīja Rezolūciju Nr. 58243–8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putin par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku”. Turklāt 2022. gada 3. oktobrī viņa balsojumā atbalstīja Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

539.

Vyacheslav Alexeyevich NIKONOV

(Вячеслав Алексеевич НИКОНОВ)

Dzimšanas datums: 5.6.1956.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par Rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V. V. Putin par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

560.

Yevgeny Georgievich POPOV

(Евгений Георгиевич ПОПОВ)

Dzimšanas datums: 11.9.1978.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par Rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V. V. Putin par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Dzimums: vīrietis

Amats: prezidenta Aliksandr Lukashenka personāla vadītāja vietnieks

Nikolai Rogashchuk ir prezidenta Aliksandr Lukashenka personāla vadītāja vietnieks. Viņš ir bijušais prezidenta Aliksandr Lukashenka palīgs un Gomel apgabala inspektors. Šajā amatā viņš atbalstīja Baltkrievijas un Krievijas kopīgās militārās mācības, kurās tika sagatavota Krievijas 2022. gada 24. februāra militārā agresija pret Ukrainu.

Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

665.

Aleksandr LOZITSKY

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Amats: pulkvežleitnants, vienības 65408 / Luninets lidlauka komandieris

Dzimšanas datums: 21.12.1971.

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Aleksandr Lozitsky ir Baltkrievijas armijas pulkvežleitnants un vienības 65408 / Luninets lidlauka komandieris. Viņš dien Baltkrievijas armijā, kas atbalstīja Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. Pildot šos pienākumus, viņš piedalījās Krievijas un Baltkrievijas kopīgajās militārajās mācībās pirms militāro spēku koncentrēšanas pie Ukrainas robežas, kurās tika sagatavota Krievijas 2022. gada 24. februāra militārā agresija pret Ukrainu.

Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

674.

Petr Olegovich AVEN

(Пëтр Олегович АВЕН)

Dzimšanas datums: 16.3. 1955

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: Vladimir Putin tuvs oligarhs. Viens no lielākajiem Alfa Group Consortium akcionāriem

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, German Borisovich Khan, Alexey Kuzmichev

Petr Aven ir Krievijas uzņēmējs, kuram ir ciešas saites ar Vladimir Putin jau no 20. gs. 90. gadu sākuma. . Viņš ir nozīmīgs akcionārs ABH Financial Limited, kurā ietilpst viena no lielākajām Krievijas bankām – Alfa Bank. Viņš ir arī akcionārs ieguldījumu sabiedrībā LetterOne.

Viņš ir viens no aptuveni 50 Krievijas bagātajiem uzņēmējiem, kas regulāri Kremlī tiekas ar Vladimir Putin. Viņš saņēma norādījumus no Krievijas prezidenta un īstenoja viņa ārpolitikas programmu. Aven un viņa biznesa partneris Mikhail Fridman ir bijuši iesaistīti Kremļa centienos atcelt sankcijas, ko Rietumvalstis noteica saistībā ar Krievijas agresīvo politiku pret Ukrainu.

2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu pirmajiem posmiem, Petr Aven kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimir Putin un citiem Krievijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin tuvāko aprindu loceklis. Šis īpašais ielūgums liecina, ka viņš atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

Aven guva labumu no saviem sakariem valdībā. Viņš izrādīja labvēlību Vladimir Putin apmaiņā pret politisko atbalstu viņa uzņēmējdarbībai un finansiālajiem ieguvumiem. Vladimir Putin vecākā meita Maria vadīja labdarības projektu Alfa-Endo, kuru finansēja Alfa Bank.

Alfa Group Consortium lojalitāti Krievijas varas iestādēm Vladimir Putin atalgoja, sniedzot politisku atbalstu Alfa Group Consortium ārvalstu investīciju plāniem.

Tādēļ viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarē, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Viņš aktīvi sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un guva no tiem labumu. Viņš arī aktīvi atbalstīja darbības vai politiku, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

28.2.2022.

675.

Mikhail Maratovich FRIDMAN

(Михаил Маратович ФРИДМАН)

Dzimšanas datums: 21.4.1964.

Dzimšanas vieta: Lviv, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Vladimir Putin, Petr Aven, German Borisovich Khan, Alexey Kuzmichev

Mikhail Fridman ir Krievijas uzņēmējs. Viņš ir viens no lielākajiem akcionāriem ABH Financial Limited, kurā ietilpst liela Krievijas banka – Alfa Bank. Viņš ir arī akcionārs ieguldījumu sabiedrībā LetterOne. Viņam ir izdevies izveidot ciešas saites ar Vladimir Putin vadīto administrāciju un par viņu runā kā par vienu no lielākajiem Krievijas finansistiem un Putin tuvākā loka atbalstītājiem. Pateicoties sakariem valdībā, viņam izdevās iegūt valsts aktīvus. Viņš izrādīja labvēlību Vladimir Putin apmaiņā pret politisko atbalstu viņa uzņēmējdarbībai un finansiālajiem ieguvumiem. Vladimir Putin vecākā meita Maria vadīja labdarības projektu Alfa-Endo, kuru finansēja Alfa Bank. Alfa Group Consortium lojalitāti Krievijas varas iestādēm Vladimir Putin atalgoja, sniedzot politisku atbalstu Alfa Group Consortium ārvalstu investīciju plāniem.

Fridman un viņa biznesa partneris Petr Aven ir bijuši iesaistīti Kremļa centienos atcelt sankcijas, ko Rietumvalstis noteica saistībā ar Krievijas agresīvo politiku pret Ukrainu.

Tādēļ viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarē, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Viņš aktīvi sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un guva no tiem labumu. Viņš arī aktīvi atbalstīja darbības vai politiku, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

28.2.2022.

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Dzimšanas datums: 27.10.1964.

Dzimšanas vieta: Bilohirsk, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Amats: Krievijas oligarhs, Sheremetyevo starptautiskās lidostas Valdes priekšsēdētājs

Dzimums: vīrietis

Alexander Ponomarenko ir Krievijas oligarhs un bijušais Sheremetyevo starptautiskās lidostas Valdes priekšsēdētājs, ar kuru viņš joprojām ir saistīts kā akcionārs. Ponomarenko ir saistīts ar Arkady Rotenberg, kas ir ievērojams Krievijas uzņēmējs, kuram ir ciešas personiskās saites ar prezidentu Putin. Viņš ir iesaistīts netālu no Gelendzhik esošā pils kompleksa finansēšanā, kuru personiski izmanto prezidents Putin.

Tādējādi viņš atbalsta Krievijas lēmumu pieņēmējus, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no viņiem.

28.2.2022.

685.

Modest Alexeyevich KOLEROV

(Модест Алексеевич КОЛЕРОВ)

Dzimšanas datums: 12.4.1963.

Dzimšanas vieta: Kimovsk, Krievija

Amats: portāla REGNUM līdzdibinātājs; portāla specializācija ir postpadomju telpa. No 2005. līdz 2007. gadam viņš strādāja prezidenta administrācijā.

Dzimums: vīrietis

Modest Kolerov ir portāla REGNUM līdzdibinātājs; portālu viņš ir izmantojis agresīvu un neobjektīvu pret Ukrainu vērstu vēstījumu izplatīšanai un pozitīvas attieksmes popularizēšanai attiecībā uz Krimas aneksiju un Donbasa separātistu darbībām. Bieži viņš ir attēlojis Ukrainu kā fašistisku vai neonacistisku valsti un prorietumniecisku marioneti. Viņš apgalvoja, ka Ukrainu mākslīgi izveidoja Ļeņins un Staļins. Savās publikācijās viņš norāda, ka Ukraina par savu neatkarību var pateikties Krievijai un ka līdz ar to tā nav pelnījusi tiesības būt suverēna valsts. Viņš arī minēja, ka Krievijai būtu jādara gals Ukrainas pastāvēšanai.

Turklāt viņš ierosināja sadalīt Ukrainu kaimiņvalstu starpā un brīdināja, ka neatkarīga Ukraina būtu drauds Krievijai. Viņš aktīvi iestājās par to, lai tiktu atzītas tā sauktās “Doneckas Tautas Republika” un “Luhanskas Tautas Republika”, un par plašāku Krievijas darbību separātistu atbalstam Ukrainas austrumdaļā. Viņš noliedza, ka Krievija ir militāri atbalstījusi separātistus un nosauca EDSO misiju Ukrainas austrumos par neobjektīvu un pakļautu Kijevai.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un par starptautisku organizāciju darba kavēšanu Ukrainā.

28.2.2022.

686.

Roman Georgievich BABAYAN

(Роман Георгиевич БАБАЯН)

Dzimšanas datums: 7.12.1967.

Dzimšanas vieta: Baku, Azerbaidžāna

Amats: žurnālists, televīzijas raidījuma “Own Truth” vadītājs NTV kanālā. Viņš ir arī radiostacijas “Moscow Speaks” galvenais redaktors. Viņš ir arī Maskavas pilsētas domes deputāts.

Dzimums: vīrietis

Roman Babayan ir žurnālists un Maskavas Pilsētas domes deputāts. Viņš NTV kanālā vada televīzijas raidījumu “Own Truth”. Viņš ir arī radiostacijas “Moscow Speaks” galvenais redaktors. Viņš ir izplatījis pret Ukrainu vērstu propagandu un popularizējis pozitīvu attieksmi pret Donbasa separātistu darbībām.

Intervijā, ko viņš sniedza Ukraina.ru, viņš skaidri apgalvoja, ka ikviens Donbasa iedzīvotājs gribētu, lai reģions pievienotos Krievijai, un apšaubīja Ukrainas tiesības uz savām teritorijām. Turklāt viņš apsūdzēja Ukrainas iestādes vajāšanā uz tautības pamata Donbasā un de facto genocīdā un apgalvoja, ka ukraiņi Donbasā ir nogalinājuši bērnus un vecus cilvēkus. Viņš arī atbalstīja Krievijas vēstījumu par “fašistisko režīmu” Ukrainā. Šim nolūkam viņš demonstrēja neskaidru ierakstu, kurā karavīri nes nacistiskās Vācijas flotes karogu, un apgalvoja, ka tie ir ukraiņi.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

692.

Rustam Usmanovich MURADOV

(Рустам Усманович МУРАДОВ)

Dzimšanas datums: 21.3.1973.

Dzimšanas vieta: Dagestan, Krievija

Amats: ģenerālleitnants, Austrumu militārā apgabala komandieris. Bijušais Dienvidu militārā apgabala komandiera vietnieks

Dzimums: vīrietis

Rustam Muradov ir ģenerālleitnants un kopš 2022. gada 7. oktobra – Austrumu militārā apgabala komandieris. Iepriekš viņš bija komandiera vietnieks Dienvidu militārajā apgabalā, kas ir iesaistīts militārās darbībās pret Ukrainu. Atbilstoši informācijai 2022. gada jūlijā viņš bija komandieris Krievijas spēku grupai “Vostok”, kas darbojas Ukrainā.

Ukraina pēdējā laikā ir kļuvusi par Krievijas Dienvidu militārā apgabala galveno mērķi. Tādēļ tika izveidota jaunā 8. armija un paplašināta minētā apgabala klātbūtne nelikumīgi anektētās Krimas pussalas teritorijā. Kopš 2021. gada oktobra vidus Krievijas militārie spēki ir sākuši bezprecedenta militāro spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas vai tās tuvumā, un okupētajā Ukrainas Krimas reģionā. Šajā sakarā daudzi novērotāji un politikas veidotāji ir pauduši bažas par iespējamu jaunu Krievijas iebrukumu Ukrainā vai citām agresīvām darbībām. Dienvidu militārā apgabala spēki ir rīkojuši militāras mācības teritorijās, kas apņem Ukrainu, un ir pārvietojuši artilērijas un bataljonu taktiskās grupas Krimas pussalā. Dienvidu militārais apgabals arī uzraudzīja separātistu “republiku” bruņoto spēku militārās mācības. Pēc Vladimir Putin lēmuma atzīt tā dēvēto “Doneckas Tautas Republiku” un “Luhanskas Tautas Republiku” Dienvidu militārā apgabala karavīri iegāja abu pašpasludināto republiku teritorijā. 2022. gada 24. februārī Krievija sāka pilna apjoma militāru iebrukumu Ukrainā.

Tādējādi Rustam Mudarov ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Dzimšanas datums: 16.5.1969.

Dzimšanas vieta: village of Troitskaya, Krymsky District, Krasnodar Territory, bijusī PSRS, tagad Krievijas Federācija

Amats: Krievijas spēku grupas “Zapad”, kas darbojas Ukrainā, komandieris, bijušais ģenerālleitnants, komandieris 8. kaujinieku kombinēto spēku armijā Dienvidu militārajā apgabalā

Dzimums: vīrietis

Andrey Sychevoy ir ģenerālleitnants, un 2022. gada 24. februārī viņš bija komandieris 8. kaujinieku kombinēto spēku armijā Dienvidu militārajā apgabalā, kas ir iesaistīts militārās darbībās pret Ukrainu. Atbilstoši informācijai 2022. gada jūlijā viņš bija komandieris Krievijas spēku grupai “Zapad”, kas darbojas Ukrainā.

Ukraina pēdējā laikā ir kļuvusi par Krievijas Dienvidu militārā apgabala galveno mērķi. Tādēļ tika izveidota jauna 8. armija un paplašināta minētā apgabala klātbūtne nelikumīgi anektētās Krimas pussalas teritorijā. Kopš 2021. gada oktobra vidus Krievijas militārie spēki ir sākuši bezprecedenta militāro spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas vai tās tuvumā, un okupētajā Ukrainas Krimas reģionā. Šajā sakarā daudzi novērotāji un politikas veidotāji ir pauduši bažas par iespējamu jaunu Krievijas iebrukumu Ukrainā vai citām agresīvām darbībām. Dienvidu militārā apgabala spēki ir rīkojuši militāras mācības teritorijās, kas apņem Ukrainu, un ir pārvietojuši artilērijas un bataljonu taktiskās grupas Krimas pussalā. Dienvidu militārais apgabals arī uzraudzīja separātistu “republiku” bruņoto spēku militārās mācības. Pēc Vladimir Putin lēmuma atzīt tā dēvēto “Doneckas Tautas Republiku” un “Luhanskas Tautas Republiku” Dienvidu militārā apgabala karavīri iegāja abu pašpasludināto republiku teritorijā. 2022. gada 24. februārī Krievija sāka pilna apjoma militāru iebrukumu Ukrainā.

Tādējādi Andrey Sychevoy ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

694.

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

Amats: privāto investīciju grupas “Volga Group” īpašnieks

Dzimšanas datums: 9.11.1952.

Dzimšanas vieta: Leninakan, bijusī Padomju Savienība, tagad: Gyumri, Armēnija

Valstspiederība: Armēnijas, Krievijas, Somijas

Dzimums: vīrietis

Gennady Timchenko ir ilggadējs Krievijas Federācijas prezidenta Vladimir Putin paziņa un tiek plaši aprakstīts kā viena no viņa uzticības personām.

Viņš gūst labumu no saiknēm ar Krievijas lēmumu pieņēmējiem. Viņš ir Volga Group dibinātājs un akcionārs; tā ir investīciju grupa, kurai ir investīciju portfelis svarīgākajās Krievijas ekonomikas nozarēs. Volga Group ievērojami veicina Krievijas ekonomiku un tās attīstību.

Viņš ir arī Bank Rossiya akcionārs; šo banku uzskata par Putin un viņa pietuvināto personu banku. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Bank Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un Sevastopolē, tādējādi konsolidējot to integrāciju Krievijas Federācijā.

Turklāt Bank Rossiya pieder daļa National Media Group, kas ir plašsaziņas līdzekļu uzņēmums, kas kontrolē 28 Krievijas plašsaziņas līdzekļu uzņēmumus, kuri aktīvi izplata propagandu un dezinformāciju saistībā ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Viņš ir arī atbildīgs par finansiāla vai materiāla atbalsta sniegšanu un gūst labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

28.2.2022.

695.

Alexey Alexandrovits MORDASHOV

(Алексей Александрович МОРДАШОВ)

Amats: Severstal un Severgroup priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 26.9.1965.

Dzimšanas vieta: Cherepovets, Krievija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pietuvinātas personas: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV

Alexey Mordashov ir Krievijas uzņēmējs, kam ir ciešas saiknes ar Krievijas valdību. 2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu pirmajiem posmiem, Alexey Mordashov kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimir Putin un citiem Krievijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin tuvāko aprindu loceklis. Alexey Mordashov ir uzņēmuma Severgroup priekšsēdētājs; tas ir privāts investīciju uzņēmums, kura meitasuzņēmums Severstal darbojas tērauda un kalnrūpniecības nozarē un piegādā īpašus tērauda izstrādājumus, tostarp bruņu tēraudu, militārajai rūpniecībai.

Tādēļ viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas iesaistīts ekonomikas nozarēs, kuras nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

Alexey Mordashov atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Visbeidzot viņš ir arī atbildīgs par finansiāla un materiāla atbalsta sniegšanu Krievijas Federācijas valdībai un gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

28.2.2022.

696.

Peter Mikhaylovich FRADKOV

(Петр Михайлович ФРАДКОВ)

Amats: PJSC Promsvyazbank vadītājs

Dzimšanas datums: 7.2.1978.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievija

Dzimums: vīrietis

Petr Fradkov ir PJSC Promsvyazbank vadītājs un bankas vienīgā izpildstruktūra. Promsvyazbank ir Krievijas valstij piederoša banka, kas sniedz finansiālu atbalstu Krievijas aizsardzības nozarei un Krievijas armijai, kas ir atbildīga par Krievijas spēku masīvu izvietošanu pie robežas ar Ukrainu un par Krievija spēku klātbūtni Krimas pussalā.

Promsvyazbank saņem tiešas norādes no Krievijas Federācijas prezidenta Vladimir Putin un tādējādi sniedz finansiālu un materiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Ukrainas destabilizāciju un nelikumīgo Krimas aneksiju.

Promsvyazbank darbojas Krimas pussalā. Promsvyazbank ir atvērusi kopumā 150 filiāles Doneckas Tautas Republikā (DTR) un Luhanskas Tautas Republikā (LTR), kā arī Hersonas un Zaporižjas apgabalā.

Tāpēc viņš kā Promsvyazbank vadītājs ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

28.2.2022.

718.

Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH

(krieviski: Вадим Анатольевич ЛУКАШЕВИЧ)

Amats: Baltkrievijas Bruņoto spēku Īpašo operāciju spēku pavēlniecības Ideoloģiskā darba departamenta komandiera–vadītāja vietnieks, bijušais Baltkrievijas Aizsardzības ministrijas Galvenā ideoloģiskā darba departamenta Informācijas departamenta vadītājs, pulkvedis

Dzimums: vīrietis

Vadim Lukashevich ir Baltkrievijas Bruņoto spēku Īpašo operāciju spēku pavēlniecības Ideoloģiskā darba departamenta komandiera–vadītāja vietnieks un bijušais Baltkrievijas Aizsardzības ministrijas Galvenā ideoloģiskā darba departamenta Informācijas departamenta vadītājs.

Baltkrievija piedalās Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu, ļaujot Krievijai šaut ballistiskās raķetes no Baltkrievijas uz Ukrainu, ļaujot Baltkrievijā transportēt uz Ukrainu Krievijas militārpersonas un smagos ieročus, tankus un militāros transportētājus (autotransports un dzelzceļa transports), ļaujot Krievijas militārajiem gaisa kuģiem lidot pāri Baltkrievijas gaisa telpai uz Ukrainu, nodrošinot degvielas uzpildes punktus Baltkrievijā Krievijas militārajiem gaisa kuģiem, kas iesaistīti darbībās pret Ukrainu, un nodrošinot Krievijas ieroču un militārā aprīkojuma uzglabāšanu Baltkrievijā.

Vadim Lukashevich kā augsta ranga Baltkrievijas bruņoto spēku loceklis piedalās Baltkrievijas darbībās, ar kurām tiek atbalstīta Krievijas agresija pret Ukrainu.

2.3.2022.

719.

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

(Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ)

Dzimšanas datums: 16.5.1987.

Dzimšanas vieta: Yekaterinburg, Krievijas Federācija

Amats: PJSC Pipe Metallurgical Company Direktoru padomes priekšsēdētājs

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Dmitrievich Pumpyansky ir bijušais Sinara Group Direktoru padomes priekšsēdētājs un bijušais PJSC Pipe Metallurgical Company Direktoru padomes loceklis, kurš 2022. gada 9. martā atkāpās no šiem amatiem pēc tam, kad viņam piemēroja Savienības ierobežojošos pasākumus. Viņš ir Dmitry Alexandrovich Pumpyansky dēls; Dmitry Alexandrovich Pumpyansky ir Krievijas uzņēmējs, Krievijas Federācijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (CCI) padomes loceklis un Sverdlovskas reģiona Rūpnieku un uzņēmēju savienības (SOSPP) priekšsēdētājs. Dmitry Pumpyansky ir PJSC Pipe Metallurgical Company (globāla Krievijas uzņēmuma, kas ražo tērauda caurules naftas un gāzes nozarei) Direktoru padomes bijušais priekšsēdētājs un Group Sinara bijušais priekšsēdētājs un bijušais Valdes loceklis. Abi uzņēmumi atbalsta sadarbību ar Krievijas Federācijas iestādēm un valstij piederošiem uzņēmumiem, tostarp Russian railways, Gazprom un Rosneft, un gūst labumu no šādas sadarbības.

Līdz ar to viņš ir fiziska persona, kas ir saistīta ar ietekmīgu uzņēmēju (savu tēvu), kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt Alexander Dmitrievich Pumpyansky sniedz materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

9.3.2022.

720.

Alexander Semenovich VINOKUROV

(Александр Семёнович ВИНОКУРОВ)

Dzimšanas datums: 12.10.1982.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: uzņēmējs, Maraton Group vadošais partneris un priekšsēdētājs, Magnit Direktoru padomes loceklis

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Semenovich Vinokurov ir Krievijas uzņēmējs, kam ir uzņēmējdarbības intereses pārtikas mazumtirdzniecības, zāļu, lauksaimniecības un infrastruktūras jomā. Viņš ieņem vadošus amatus investīciju uzņēmumā Maraton Group un lielākajā Krievijas pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumā Magnit. Viņam arī pieder akcijas Demetra Holding, kas ir otrais lielākais Krievijas graudu eksportējošais uzņēmums, savukārt Krievija ir pasaulē lielākā kviešu eksportētāja. Viņš ir precējies ar Krievijas Federācijas ārlietu ministra Sergey Lavrov meitu Ekaterina Sergeevna Vinokurova. Viņa tēvs ir Semen Vinokurov, kurš bija valsts unitārā uzņēmuma “Capital Pharmacies” vadītājs un kuru uzskata par vienu no galvenajiem uzņēmējiem Krievijas farmācijas nozarē. Tāpēc A. Vinokurov ir cieši saistīts ar Krievijas valdību un ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu pirmajiem posmiem, Alexander Semenovich Vinokurov kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimir Putin un citiem Krievijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin tuvāko aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Tas arī liecina par to, ka viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. To apstiprina arī A. Vinokurov ciešās personīgās saites ar ārlietu ministru S. Lavrov, kurš ir atbildīgs par Krievijas agresijas karu un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

9.3.2022.

721.

Andrey Igorevich MELNICHENKO

(Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 8.3.1972.

Dzimšanas vieta: Gomel, bijusī Baltkrievijas PSR, tagad Baltkrievija

Amats: JSC SUEK direktors bez izpildpilnvarām, EuroChem Group Valdes loceklis

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Igorevich Melnichenko ir Krievijas rūpnieks un nozīmīga mēslošanas līdzekļu ražošanas uzņēmuma EuroChem Group un ogļrūpniecības uzņēmuma SUEK bijušais īpašnieks. Kopš 2022. gada 9. martaMelnichenko savas SUEK un Eurochem Group akcijas ir nodevis sievai Alksandra Melnichenko. 2022. gada janvārī prezidents Vladimir Putin piekrita garantēt deviņus miljonus tonnu ogļu eksportu no Khakassia, Buryatia un Tuva, lai atbalstītu SUEK, kas ir galvenais eksportētājs no minētajiem reģioniem. Viņš turpina gūt labumu no bagātības, ko viņš ir nodevis sievai.

A. Melnichenko pieder pie visietekmīgākā Krievijas uzņēmēju loka, kam ir ciešas saiknes ar Krievijas valdību. 2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas kara pret Ukrainu pirmajiem posmiem, Andrey Igorevich MELNICHENKO kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimir Putin un citiem Krievijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām, tādējādi parādot, ka viņš ir Vladimir Putin tuvāko aprindu loceklis. Šis īpašais ielūgums liecina, ka viņš atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Turklāt viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

722.

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY

(jeb Dmitry A. PUMPIANSKY)

(Дмитрий Алekcандрович ПУМПЯНСКИЙ)

Dzimšanas datums: 22.3.1964.

Dzimšanas vieta: Ulan-Ude, Krievijas Federācija

Amats: PJSC Pipe Metallurgic Company Direktoru padomes priekšsēdētājs, Group Sinara bijušais Prezidents un Valdes loceklis

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Dmitry Pumpyansky ir viens no Krievijas vadošajiem uzņēmējiem. Krievijas Federācijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (CCI) padomes loceklis un Sverdlovskas reģiona Rūpnieku un uzņēmēju savienības (SOSPP) priekšsēdētājs. Viņš ir TMK PAO Direktoru padomes bijušais priekšsēdētājs un Group Sinara bijušais priekšsēdētājs un Valdes loceklis. Pildot minētos amatus, viņš atbalstīja sadarbību ar Krievijas Federācijas iestādēm un valstij piederošiem uzņēmumiem, tostarp Russian railways, Gazprom, Rosneft, un guva labumu no šādas sadarbības. Tādējādi viņš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu pirmajiem posmiem, Dmitry Pumpyansky kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimir Putin un citiem Krievijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin tuvāko aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Tas arī liecina par to, ka viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Dzimšanas datums: 18.4.1968.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī Baltkrievijas PSR, tagad Baltkrievija

Amats: JSC UCC Uralchem izpilddirektors

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Dmitry Arkadievich Mazepin ir minerālo mēslošanas līdzekļu ražošanas uzņēmuma Uralchem nozīmīgs īpašnieks un bijušais izpilddirektors, kā arī Uralkali lielākais akcionārs. Uralchem Group ir Krievijas uzņēmums, kas ražo plašu klāstu ķīmisko produktu, tostarp minerālos mēslošanas līdzekļus un amonija nitrātu. Saskaņā ar uzņēmuma sniegto informāciju tas ir lielākais amonija nitrāta ražotājs, kā arī otrais lielākais amoniju un slāpekli saturošu mēslošanas līdzekļu ražotājs Krievijā. Krievijas valsts ir atzinusi gan Uralchem, gan Uralkali par “stratēģiskiem aktīviem”. Tādējādi Dmitry Arkadievich Mazepin ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu pirmajiem posmiem, Dmitry Arkadievich Mazepin kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimiru Putinu un citiem Krievijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin tuvāko aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Tas arī liecina par to, ka viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

2021. gada decembrī Dmitry Mazepin savus Kiprā bāzētos uzņēmumus Uralchem Holding un CI-Chemical Invest, kas kontrolē Uralchem, pārreģistrēja uz Krievijas jurisdikciju Kaļiņingradas apgabala Oktyabrsky salas īpašajā administratīvajā apriņķī.

9.3.2022.

724.

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA

(Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ)

Dzimšanas datums: 10.2.1966.

Amats: Sinara labdarības fonda Pilnvaroto padomes priekšsēdētāja

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Galina Evgenyevna Pumpyanskaya ir Dmitry Alexandrovich Pumpyansky sieva; Dmitry Alexandrovich Pumpyansky ir ietekmīgs Krievijas uzņēmējs, Krievijas Federācijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (CCI) padomes loceklis un Sverdlovskas reģiona Rūpnieku un uzņēmēju savienības (SOSPP) priekšsēdētājs. Viņš ir PJSC Pipe Metallurgic Company Direktoru padomes bijušais priekšsēdētājs un Group Sinara bijušais priekšsēdētājs un Valdes loceklis. Abi uzņēmumi atbalsta sadarbību ar Krievijas Federācijas iestādēm un valstij piederošiem uzņēmumiem, tostarp Russian railways, Gazprom un Rosneft, un gūst labumu no šādas sadarbības.

Tādējādi Galina Evgenyevna Pumpyanskaya ir fiziska persona, kas ir saistīta ar ietekmīgu uzņēmēju, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

726.

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV

(Михаил Игоревич ПОЛУБОЯРИНОВ)

Dzimšanas datums: 2.4.1966.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: bijušais OJSC Aeroflot izpilddirektors;

Valsts transporta nomas uzņēmuma (State Transport Leasing Company) Direktoru padomes loceklis un JSC EXIMBANK OF RUSSIA Direktoru padomes loceklis;

DOM.RF Uzraudzības padomes loceklis;

LLC Pobeda Direktoru padomes priekšsēdētājs;

Bijušais IATA Valdes loceklis

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV ir bijušais OJSC Aeroflot izpilddirektors. OJSC Aeroflot ir Krievijas Federācijas lielākā aviosabiedrība. OJSC Aeroflot ne tikai sniedz pakalpojumus Krievijas valdībai, bet arī rada tai nozīmīgu ieņēmumu avotu. Aeroflot veica nelikumīgus lidojumus uz okupēto Krimu.

2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu pirmajiem posmiem, Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimir Putin un citiem Krievijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin tuvāko aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Tas arī liecina par to, ka viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

728.

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH

(Вадим Николаевич МОШКОВИЧ)

Dzimšanas datums: 6.4.1967.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: bijušais Rusagro Group Direktoru padomes priekšsēdētājs

Sberbank mazākuma īpašnieks

Valstspiederība: Krievijas, Kipras

Dzimums: vīrietis

Vadim Nikolaevich Moshkovich ir Krievijas uzņēmējs, kam ir uzņēmējdarbības intereses lauksaimniecības un nekustamā īpašuma attīstības jomā. Vadim Moshkovich 2004. gadā nodibināja Rusagro Group, kas ir nozīmīgs cūkgaļas, tauku un cukura ražošanas uzņēmums, kurš 2021. gadā ieņēma 1. vietu Krievijā lauksaimniecības uzņēmumu sarakstā. TādējādiVadim Moshkovich ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai.

2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu pirmajiem posmiem, Vadim Moshkovich kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimir Putin un citiem Krievijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin tuvāko aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Tas arī liecina par to, ka viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

730.

Andrey Andreevich GURYEV

(Андрей Aндреевич ГУРЬЕВ)

Dzimšanas datums: 7.3.1982.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: PJSC PhosAgro izpilddirektors un Valdes priekšsēdētājs

Viņš ir strādājis PhosAgro kopš 2004. gada, ieņemot dažādus amatus

Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības (RUIE) Valdes biroja loceklis kopš 2019. gada 30. septembra

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Andreevich Guryev ir PJSC PhosAgro bijušais Valdes loceklis un bijušais izpilddirektors. Viņš ir PJSC PhosAgro akcionārs un Krievijas Mēslošanas līdzekļu ražotāju asociācijas (RAPU) priekšsēdētājs. Turklāt viņš ir Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības Valdes biroja loceklis. Krievija ir lielākā mēslošanas līdzekļu eksportētāja pasaulē, un PhosAgro ir viens no vadošajiem mēslošanas līdzekļu uz fosfātu bāzes ražotājiem. Uzņēmums ir Eiropā lielākais mēslošanas līdzekļu uz fosfātu bāzes ražotājs, pasaulē lielākais augstvērtīgu fosfātiežu ražotājs un pasaulē otrais lielākais (izņemot Ķīnu) monoamonija fosfāta (MAP) un diamonija fosfāta (DAP) ražotājs.

Tādējādi Andrey Guryev ir vadošs uzņēmējs, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

731.

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Dzimšanas datums: 2.9.1970.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: bijušais PJSC SIBUR Holding Valdes priekšsēdētājs

Strādājis OAO NK YUKOS Finanšu departamentā; ieņēmis dažādus amatus AKB Trust and Investment Bank, tostarp bijis viceprezidents – Investīciju darījumu departamenta vadītājs un Korporatīvo finanšu departamenta rīkotājdirektors; bijušais OAO Gazprom neftekhim Salavat un OAO Gazprombank Direktoru padomes loceklis

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Dmitry Vladimirovich Konov ir bijušais PJSC SIBUR Holding Valdes priekšsēdētājs un, pildot šīs funkcijas, viņš pārraudzīja uzņēmuma darbības. SIBUR Holding ir Krievijā lielākais integrētais naftas ķīmijas produktu uzņēmums un viens no straujāk augošajiem uzņēmumiem pasaules naftas ķīmijas produktu nozarē. SIBUR ir vadoša jauno tirgu naftas ķīmijas grupa un lielākais naftas ķīmijas ražotājs Krievijas tirgū. Ievērojamas SIBUR akciju daļas pieder Vladimir Putin pietuvinātiem oligarhiem – Leonid Mikhelson un Gennady Timchenko.

SIBUR Holding ir cieši saistīts ar Krievijas valdību, un tā radītie ieņēmumi tādēļ ir būtisks Krievijas valdības ieņēmumu avots.

2022. gada 24. februārī viņš piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar prezidentu Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankciju noteikšanas. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties minētajā sanāksmē, liecina, ka viņš pieder pie prezidentam Putin pietuvināto oligarhu aprindām.

Dmitry Konov bija iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Dzimšanas datums: 2.3.1999.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: fonda “We compete as one” dibinātājs. Bijušais Krievijas autosacīkšu braucējs Haas F1 komandā Pirmās formulas 2022. gada pasaules čempionātā zem neitrāla karoga, pārstāvot Krievijas Automobiļu federāciju.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Nikita Mazepin ir JSC UCC Uralchem bijušā ģenerāldirektora Dmitry Arkadievich Mazepin dēls. Līdz 2022. gada martam viņš bija autosacīkšu braucējs Haas F1 komandā, ko sponsorēja Uralchem. Viņa fonds “We compete as one” tiek finansēts ar uzņēmuma Uralkali līdzekļiem, un tāpēc viņš nepamatoti gūst labumu no sava tēva.

Viņš ir fiziska persona, kas ir saistīta ar vadošu uzņēmēju (savu tēvu), kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

736.

Sergei Petrovich ARENIN

(Сергей Петрович АРЕНИН)

Dzimšanas datums: 29.8.1958.

Dzimums: vīrietis

Bijušais Krievijas federācijas Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

737.

Yuri Viktorovich ARKHAROV

(Юрий Викторович АРХАРОВ)

Dzimšanas datums: 13.6.1977.

Dzimums: vīrietis

Bijušais Krievijas federācijas Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

740.

Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV

(Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ)

Dzimšanas datums: 21.12.1967.

Dzimums: vīrietis

Bijušais Krievijas federācijas Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

751.

Vladimir Andreyevich BEKETOV

(Владимир Андреевич БЕКЕТОВ)

Dzimšanas datums: 29.3.1949.

Dzimums: vīrietis

Bijušais Krievijas federācijas Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

759.

Arsen Suleymanovich FADZAYEV

(Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ)

Dzimšanas datums: 5.9.1952.

Dzimums: vīrietis

Bijušais Krievijas federācijas Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”. Savos publiskajos paziņojumos vairākkārt pauda atbalstu karam pret Ukrainu.

9.3.2022.

760.

Yury Viktorovich FEDOROV

(Юрий Викторович ФЁДОРОВ)

Dzimšanas datums: 1.1.1972.

Dzimums: vīrietis

Bijušais Krievijas federācijas Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”. Savos publiskajos paziņojumos vairākkārt pauda atbalstu karam pret Ukrainu.

9.3.2022.

761.

Nikolai Vasilyevich FYODOROV

(Николай Васильевич ФЁДОРОВ)

Dzimšanas datums: 9.5.1958.

Dzimums: vīrietis

Bijušais Krievijas federācijas Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”. Savos publiskajos paziņojumos vairākkārt pauda atbalstu karam pret Ukrainu.

9.3.2022.

776.

Sergey Pavlovich IVANOV

(Сергей Павлович ИВАНОВ)

Dzimšanas datums: 19.4.1952.

Dzimums: vīrietis

Bijušais Krievijas federācijas Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

823.

Alexander Yuryevich PRONYUSHKIN

(Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН)

Dzimšanas datums: 31.7.1987.

Dzimums: vīrietis

Bijušais loceklis Krievijas federācijas Federācijas padomē, kas ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

829.

Irina Alexandrovna PETINA

(Ирина Александровна ПЕТИНА)

Dzimšanas datums: 31.8.1972.

Dzimums: sieviete

Bijusī locekle Krievijas federācijas Federācijas padomē, kas ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

832.

Alexander Vasilyevich RAKITIN

(Александр Васильевич РАКИТИН)

Dzimšanas datums: 17.5.1958.

Dzimums: vīrietis

Bijušais loceklis Krievijas federācijas Federācijas padomē, kas ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

849.

Lenar Rinatovich SAFIN

(Ленар Ринатович САФИН)

Dzimšanas datums: 11.2.1969.

Dzimums: vīrietis

Bijušais loceklis Krievijas federācijas Federācijas padomē, kas ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

856.

Peter Nikolayevich TULTAEV

(Пётр Николаевич ТУЛТАЕВ)

Dzimšanas datums: 1.1.1961.

Dzimums: vīrietis

Bijušais loceklis Krievijas federācijas Federācijas padomē, kas ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

880.

German Borisovich KHAN

(krieviski: Герман Борисович ХАН)

Funkcija: Vladimir Putin tuvs oligarhs. Viens no lielākajiem Alfa Group Consortium akcionāriem.

Dzimšanas datums: 24.10.1961.

Dzimšanas vieta: Kyiv, Ukraina

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, Alexey Kuzmichev

Saistītās vienības: Alfa Group Consortium, Alfa Bank

German Khan ir Krievijas uzņēmējs, kurš tāpat kā viņa uzņēmējdarbības partneri Mikhail Fridman un Petr Aven uztur ciešas attiecības ar prezidentu Vladimir Putint. Daudzu gadu garumā bijis viens no lielākajiem akcionāriem ABH Financial Limited, kurā ietilpst liela Krievijas banka – Alfa Bank. Viņš bija akcionārs arī ieguldījumu sabiedrībā LetterOne. 2022. gadā, saskaroties ar Rietumvalstu sankcijām pret viņu, viņš savas ABH Financial Limited un LetterOne akciju īpašumtiesības nodeva ilggadīgam darījumu partnerim Andrei Kosogov. Viņš turpināja pārvaldīt šo uzņēmumu Krievijā esošos aktīvus. Viņš tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajām personām Krievijā. Viņš izrādīja labvēlību Vladimir Putin apmaiņā pret politisko atbalstu viņa uzņēmējdarbībai un finansiālajiem ieguvumiem. Vladimir Putin vecākā meita Maria vadīja labdarības projektu Alfa-Endo, kuru finansēja Alfa Bank. Alfa Group Consortium lojalitāti Krievijas varas iestādēm Vladimir Putin atalgoja, sniedzot politisku atbalstu Alfa Group Consortium ārvalstu investīciju plāniem.

Tādējādi viņš ir aktīvi sniedzis materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju, un guvis labumu no tiem. Viņš ir arī viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

882.

Alexey Viktorovich KUZMICHEV (krieviski: Алексей Викторович КУЗЬМИЧЁВ)

Funkcija: Vladimir Putin tuvs oligarhs. Viens no galvenajiem Alfa Group Consortium akcionāriem.

Dzimšanas datums: 15.10.1962.

Dzimšanas vieta: Kirov, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, German Khan

Saistītās vienības: Alfa Group Consortium, Alfa Bank

Alexey Kuzmichev ir viens no lielākajiem Alfa Group Consortium akcionāriem. Viņš tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajām personām Krievijā. Viņš ir cieši saistīts ar Krievijas prezidentu. Vladimir Putin vecākā meita Maria vadīja labdarības projektu Alfa-Endo, kuru finansēja Alfa Bank. Alfa Group Consortium lojalitāti Krievijas varas iestādēm Vladimir Putin atalgoja, sniedzot politisku atbalstu Alfa Group Consortium ārvalstu investīciju plāniem.

Tādējādi viņš ir aktīvi sniedzis materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju, un guvis labumu no tiem. Viņš ir arī viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

884.

Alexander Nikolayevich SHOKHIN

(krieviski: Александр Николаевич ШОХИН)

Funkcija: Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības prezidents;

Mechel PAO Direktoru padomes priekšsēdētāja vietnieks;

Politiskās partijas “Vienotā Krievija” Augstākās padomes biroja loceklis

Dzimšanas datums: 25.12.1951.

Dzimšanas vieta: Savinskoye, Kirillovsky District, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Nikolayevich Shokhin ir Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības (RSPP) – lobiju grupas, kas veicina uzņēmējdarbības intereses Krievijā – prezidents. Viņš ir arī RSPP Importa aizstāšanas un tehnoloģiskās neatkarības koordinējošās padomes priekšsēdētājs. Viņš ir bijušais Mechel PAO – viena no Krievijas vadošajiem kalnrūpniecības un metālapstrādes uzņēmumiem, kas rada ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, – Direktoru padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Pēc tam, kad Krievija anektēja Krimu, Shokhin publiski pauda nepieciešamību novirzīt vairāk Krievijas ieguldījumu uz Krimu, lai nostiprinātos pret iespējamu Rietumu ekonomisko blokādi. 2022. gada 24. februārīShokhin piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

Tas arī norāda uz to, ka viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

891.

Suleyman Abusaidovich KERIMOV

(krieviski: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ)

Funkcija: Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Federācijas Padomes un Reglamenta un parlamenta darba organizācijas komitejas loceklis. Finanšu un rūpniecības grupas Nafta Moscow īpašnieks;

Federācijas padomes loceklis no Dagestānas Republikas

Dzimšanas datums: 12.3.1966.

Dzimšanas vieta: Derbent, Dagestan, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Suleyman Kerimov ir Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Federācijas Padomes un Reglamenta un parlamenta darba organizācijas komitejas loceklis. Viņš ir finanšu un rūpniecības grupas Nafta Moscow īpašnieks. Kerimov un viņa ģimenes aktīvu neto vērtība tiek lēsta 9,8 miljardu USD apmērā. Viņš ir saņēmis lielas naudas summas no Sergei Roldugin, kurš ir Vladimir Putin īpašumu un aktīvu pārvaldnieks.

2022. gada 24. februārīKerimov piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

Tādēļ viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem un iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

892.

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN

(krieviski: Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Amats: Yandex NV bijušais izpilddirektors un bijušais izpilddirektora vietnieks

Dzimšanas datums: 28.12.1981.

Dzimšanas vieta: Yerevan, Armēnija

Valstspiederība: Armēnijas

Dzimums: vīrietis

Tigran Khudaverdyan ir Yandex N.V. bijušais izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks, kurš no šiem amatiem atkāpās pēc tam, kad Eiropas Savienība viņu bija iekļāvusi sarakstos. Viņš joprojām ir viens no Yandex augstākā līmeņa vadītājiem, kurš ietekmē uzņēmuma darbību.

Yandex ir lielākais tehnoloģiju uzņēmums Krievijā. Tas nodrošina ievērojamus nodokļu ieņēmumus Krievijas Federācijas valdībai. Uzņēmuma akcionāri un ieguldītāji ir Krievijas valstij piederošās bankas, piemēram, Sberbank un VTB. Yandex 2019. gadā piekrita pārstrukturēšanai, kuras rezultātā jaunradītajam Sabiedriskā labuma fondam, kas izveidots, lai “aizstāvētu Krievijas Federācijas intereses”, tika iedalīta “zelta akcija”. Ar Sabiedriskā labuma fonda starpniecību Krievijas Federācijas valdībai ir veto tiesības attiecībā uz noteiktu jautājumu loku.

Kopš sākās agresijas karš pret Ukrainu, Yandex ir pakļāvies Krievijas Federācijas valdības informācijas politikai un cenzūrai. Yandex meklētājprogrammas meklēšanas rezultāti atbilst Krievijas iestāžu prasībām, proti, parāda tikai tos avotus, kas saistīti ar Krievijas kara propagandu. Turklāt Yandex palīdzēja tīmekļa vietnēm, kuras izplatīja nepatiesus un prokrieviskus apgalvojumus par iebrukumu Ukrainā, gūt peļņu, izmantojot digitālo reklāmu.

2022. gada 24. februārīKhudaverdyan piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

Viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, un viņš sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

15.3.2022.

893.

Vladimir Valerievich RASHEVSKY / Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY

(krieviski: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

Funkcija: EuroChem Group AG izpilddirektors un direktors

Dzimšanas datums: 29.9.1973.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vladimir Rashevsky ir EuroChem Group AG bijušais izpilddirektors un direktors, kurš oficiāli atkāpās no amata, kad viņš tika iekļauts sarakstā saistībā ar Savienības ierobežojošajiem pasākumiem, taču turpina īstenot ietekmi ar čaulas sabiedrību starpniecību. EuroChem ir viens no pasaulē vadošajiem minerālo mēslošanas līdzekļu ražotājiem. Iepriekš (no 2004. līdz 2020. gadam) viņš bija ogļrūpniecības uzņēmuma JSC SUEK izpilddirektors. Šo uzņēmumu līdzīpašniece ir Krievijas miljardiera Andrei Melnichenko sieva Aleksandra Melnichenko, un tie rada un nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas valdībai. Tie arī sadarbojas ar Krievijas iestādēm, tostarp Vladimir Putin. EuroChem Group uzņēmumi okupētajām Donbasa teritorijām piegādāja amonija nitrātu. SUEK parakstīja līgumus ar Krimas sanatorijām par darbinieku veselības programmām.

Tādējādi viņš sniedz materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tās.

2022. gada 24. februārīRashevsky piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

15.3.2022.

896.

Viatcheslav Moshe KANTOR

(Вячеслав Моше КАНТОР)

(jeb Viatcheslav Vladimirovich KANTOR)

(jeb Вячеслав Владимирович КАНТОР)

Dzimšanas datums: 8.9.1953.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: nozīmīgs akcionārs publiski tirgotajā Acron Group, kas ir viens no lielākajiem Krievijas mēslošanas līdzekļu ražotājiem

Valstspiederība: Valstspiederība: Krievijas, Izraēlas un Lielbritānijas

Dzimums: vīrietis

Viatcheslav Moshe Kantor ir Krievijas oligarhs, kurš ir faktiskais īpašnieks biržā kotētajā Acron Group, kas ir viens no lielākajiem Krievijas mēslošanas līdzekļu ražotājiem. Viņam ir ciešas saites ar prezidentu Vladimir Putin. Šī saikne ar Krievijas prezidentu palīdzēja viņam uzkrāt ievērojamu bagātību. Viņš ir atklāti paziņojis par savu atbalstu prezidentam Putin un draudzību ar viņu, un viņam ir labas attiecības ar Kremli.

Tādējādi viņš ir guvis labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krievijas Federācijas īstenoto Krimas pussalas nelikumīgo aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju. Viņš ir arī viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krievijas Federācijas īstenoto Krimas pussalas nelikumīgo aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

901.

Farkhad AKHMEDOV

Dzimšanas datums: 15.9.1955.

Dzimšanas vieta: Baku, Azerbaidžāna

Amats: uzņēmējs, kas iesaistīts enerģētikas nozarē un Krievijas vietējā politikā; Tansley Trading dibinātājs.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Farkhad Akhmedov ir Krievijas uzņēmējs, kas ir iesaistīts enerģētikas nozarē un Krievijas vietējā politikā. Viņš ir nodibinājis Tansley Trading, kas piegādāja aprīkojumu Krievijas gāzes ražotājiem un kļuva par mazākuma akcionāru Sibīrijas naftas un gāzes uzņēmumā Nortgas. Tiek ziņots, ka viņam ir ciešas saites ar Kremli un ka viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Viņš ir saglabājis dzīvesvietu Krievijā, un viņam Krievijā ir pastāvīgas uzņēmējdarbības intereses, tostarp IT un mežsaimniecības nozarē.

8.4.2022.

903.

Elena Petrovna TIMCHENKO (dzimusi ERMAKOVA (YERMAKOVA))

(Елена Петровна ТИМЧЕНКО (ЕРМАКОВА))

Amats: Foundation Timchenko līdzpriekšsēdētāja

Valstspiederība: Krievijas, Somijas

Saistītā persona: Gennady Timchenko (vīrs)

Dzimums: sieviete

Elena Timchenko ir prezidenta Vladimir Putin ilggadēja paziņas un uzticības personas Gennady Timchenko sieva.

Viņa kopā ar vīru veic uzņēmējdarbību ar nekustamā īpašuma uzņēmuma Sci Ruth un uzņēmuma Maples S.A. starpniecību un kopā ar vīru ir iegādājusies nekustamo īpašumu, kas liecina, ka starp viņiem pastāv nozīmīgas īpašuma saites.

Turklāt viņa piedalās vīra sabiedriskajā darbībā, izmantojot Timchenko Foundation, kuru viņa dibināja kopā ar vīru un kurā viņai ir svarīga loma, un viņa ir cieši saistīta ar savu vīru. Turklāt dažas darbības fonds veic saistībā ar Volga Group investīciju grupu, kura sniedz būtisku ieguldījumu Krievijas ekonomikā un attīstībā un kuru dibinājis Gennady Timchenko, kas ir viens no akcionāriem. Tādējādi Elena Timchenko gūst labumu no sava vīra, jo īpaši sociālā stāvokļa un finansiālā ziņā. Tādējādi viņa ir saistīta ar Gennady Timchenko, kurš ir iekļauts sarakstā saskaņā ar Padomes Lēmumu 2014/145/KĀDP, pamatojoties inter alia uz to, ka viņš ir atbildīgs par atbalstu darbībām un politikai, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un par finansiāla un materiāla atbalsta sniegšanu, un par labuma gūšanu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

905.

Anton Valerevich KUPRIN

(Антон Валерьевич КУПРИН)

Amats: Krievijas Melnās jūras flotes fregates “Admiral Essen” kapteinis

Iespējamais dzimšanas datums: 3.8.1978.

Dzimums: vīrietis

Anton Valerevich Kuprin ir Krievijas Melnās jūras flotes fregates “Admiral Essen” kapteinis. Fregate “Admiral Essen” dod ieguldījumu Krievijas kara darbībā Melnajā jūrā. Tāpēc Anton Valerevich Kuprin ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

908.

Kirill Nikolayevich SHAMALOV

(Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ)

Dzimšanas datums: 22.3.1982.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg, Krievijas Federācija

Amats: Sibur Holding PJSC Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Kirill Nikolayevich Shamalov ir bijušais Krievijā lielākā integrētā naftas ķīmijas uzņēmuma Sibur Holding PJSC Valdes priekšsēdētāja vietnieks. Viņš turpināja būt Sibur Holding akcionārs un saglabāja vadošu amatu uzņēmumā. Turklāt viņš gūst labumu no personiskām saiknēm ar Kremli un ir ieņēmis augsta līmeņa amatus daudzos lielos Krievijas uzņēmumos.

Tādēļ viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem un iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

909.

Igor Albertovich KESAEV

(Игорь Альбертович КЕСАЕВ)

Dzimšanas datums: 30.10.1966.

Dzimšanas vieta: Vladikavkaz, North Ossetia, Krievijas Federācija

Amats: Mercury Group īpašnieks un priekšsēdētājs

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Igor Albertovich Kesaev ir Krievijā vadošās tabakas izplatītājas un Megapolis Group īpašnieces Mercury Group īpašnieks un priekšsēdētājs. Viņš uztur saikni ar Krievijas Federācijas valdību un tās drošības spēkiem, izmantojot Monolit Fund, kuru vada bijušie Krievijas drošības dienestu virsnieki un kurš sniedz finansiālu palīdzību pensionētajiem drošības dienesta darbiniekiem un militārpersonām.

Viņš ir nozīmīgs akcionārs Mercury Group un Megapolis Group, kā arī uzņēmumos JSC “Turbokholod” un LLC “Consensus-R”, kuri sniedz ieguldījumus Monolit Fund. Turklāt, pateicoties savai dalībai ieguldījumu sabiedrībā OOO Globalvoyentreyding, viņš ir lielākais akcionārs Degtyarev rūpnīcā – Krievijas uzņēmumā, kas ražo ieročus, kurus izmanto Krievijas bruņotie spēki. Viņam pieder akcijas alkohola ķēdēs Red & White un Bristol, un viņš kontrolē International Tobacco Group LLC.

Tādējādi viņš ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt viņš materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību un gūst labumu no tās.

8.4.2022.

912.

Ekaterina Vladimirovna TIKHONOVA

(dzimusi Yekaterina Vladimirovna PUTINA)

(jeb Yekaterina, Katerina)

(Катерина (Екатерина) Владимировна ТИХОНОВА)

Dzimšanas datums: 31.8.1986.

Dzimšanas vieta: Dresden, Vācija

Amats: Innopraktika attīstības iniciatīvas vadītāja Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības Importa aizstāšanas koordinācijas padomes līdzpriekšsēdētāja.

Saistītā persona: prezidents Vladimir Putin (tēvs)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Ekaterina Vladimirovna Tikhonova ir prezidenta Vladimir Putin meita. Viņa ir bijusi no valsts līdzekļiem finansētā jaunā Mākslīgā intelekta institūta vadītāja Maskavas Valsts universitātē. Pašlaik viņa vada Innopraktika attīstības iniciatīvu, ko finansē svarīgi Krievijas uzņēmumi, kuru direktori pieder pie prezidentam Putin pietuvināto oligarhu aprindām. Viņa ir arī Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības Importa aizstāšanas koordinācijas padomes līdzpriekšsēdētāja.

Tādējādi viņa gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības un ir saistīta ar vadošajām personām, kas ir iesaistītas ekonomikas nozarēs, kuras nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai. Turklāt viņa ir saistīta ar savu tēvu, kas ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un kas tās aktīvi atbalsta.

8.4.2022.

917.

Musa Yusupovich BAZHAEV

(Муса Юсупович БАЖАЕВ)

Dzimšanas datums: 11.5.1966.

Dzimšanas vieta: Achkoy Martan, Chechnya, Krievijas Federācija

Amats: Krievijas uzņēmējs; pašreizējais grupas Moscow Alliance Group priekšsēdētājs, kurai pieder aktīvi naftas, būvniecības, tekstilizstrādājumu, pārtikas, finanšu un plašsaziņas līdzekļu uzņēmumos; bijušais Russian Platinum priekšsēdētājs.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Musa Bazhaev ir grupas JSC Alliance Group priekšsēdētājs, kuras galvenie klienti ir lielākie gāzes un naftas rūpniecības, rūpniecības iekārtu, telesakaru nozares un mājokļu un komunālo pakalpojumu jomas pārstāvji.

Viņš ir arī Russian Platinum Direktoru padomes bijušais priekšsēdētājs; uzņēmums ir identificēts kā viens no Krievijā vadošajiem kalnrūpniecības uzņēmumiem, kurš nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai. 2021. gadā VEB.RF, VTB Group un Russian Platinum parakstīja nodomu memorandu par Chernogorsk platīna, vara, niķeļa rūdas atradnes Krasnoyarsk reģionā finansēšanu. Parakstīšanas ceremonija notika Sanktpēterburgas Starptautiskajā ekonomikas forumā, kurā piedalījās prezidents Putin. Musa Bazhaev ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir viens no 200 bagātākajiem cilvēkiem Krievijā un ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai.

Papildus minētajam VTB Bank un VEB sniedz finansējumu platīna ieguves projektam Arktikas zonā – Rousskaya Platina. Finanšu ministrija 2022. gada novembrī projektam piešķīra nodokļu atbrīvojumu, ļaujot grupai nemaksāt ieguves nodokli (NDPI) 12 gadus (ar iespējamu pagarinājumu uz astoņiem gadiem atkarībā no situācijas), kas liecina, ka varasiestādes turpina atbalstīt Musa Bazhaev.

Tādējādi Musa Bazhaev aktīvi sniedz materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst no tiem labumu.

8.4.2022.

918.

Grigory Viktorovich BEREZKIN

(Григорий Викторович БЕРЁЗКИН)

Dzimšanas datums: 9.8.1966.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: ESN Group Direktoru padomes priekšsēdētājs

Valstspiederība: Krievijas, Horvātijas

Pases numurs: Horvātijas pases Nr. 101644415 (derīga līdz 18.3.2023.)

Dzimums: vīrietis

Grigory Berezkin ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem un ir tuvs prezidentam Vladimir Putin.

Viņš ir ESN Group Direktoru padomes priekšsēdētājs, kas ir Krievijas privātā kapitāla grupa ar ieguldījumu portfeli dažādās nozarēs, tostarp plašsaziņas līdzekļu, enerģētikas, infrastruktūras, IT, dabas resursu un naftas ķīmijas nozarē. ESN Group ir viens no Krievijas lielākajiem uzņēmumiem. 2019. gadā Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Russian Direct Investment Fund (RDIF) un ESN Group parakstīja nolīgumu par ieguldījumiem projektā ar mērķi projektēt, būvēt un ekspluatēt metanola rūpnīcu Amūras reģionā Krievijas Tālajos Austrumos. 2021. gadā VEB.RF, VTB, ESN Group, Krievijas tālo austrumu attīstības ministrija, Marubeni Corporation un Mitsui O.S.K. Austrumu ekonomikas foruma laikā parakstīja saprašanās memorandu ar mērķi izstrādāt projektu ar metanolu darbināmu kuģu būvniecībai, ko īstenotu Krievijas kuģu būvētāji. Ceremonijā piedalījās prezidents Putin.

Būdams ESN Group Direktoru padomes priekšsēdētājs, Grigory Berezkin ir viens no vadošiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt viņš sniedz materiālu un finansiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

Uzņēmums Rusenergosbyt, kurā viņš ir akcionārs, piegādā enerģiju Russian Railways, kam ir izšķiroša nozīme karaspēka un militārā aprīkojuma transportēšanā Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Tādējādi viņš materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

919.

Serguey Achotovich MNDOIANTS

(Сергей Ашотович МНДОЯНЦ)

Dzimšanas datums: 21.9.1961.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: Krievijas uzņēmējs, konglomerāta AFK Sistema priekšsēdētāja vietnieks; konsultāciju uzņēmuma VLM Invest dibinātājs.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Serguey Mndoiants ir bijušais par attiecībām ar valdību atbildīgais priekšsēdētāja izpildvietnieks Krievijas uzņēmumu konglomerātā AFK Sistema PAO, kurš darbojas telekomunikāciju un IT nozarē. Serguey Mndoiants arī ir bijušais vecākais priekšsēdētāja vietnieks un akcionārs konsultāciju uzņēmumā VLM Invest, kas darbojas kā starpnieks starp privātiem uzņēmumiem un Krievijas Federācijas valdības struktūrām. Viņam arī pieder akcijas First Independent Ratings Agency (Fira) un Reģionālajā publiskajā fondā uzņēmējdarbības sadarbības un uzņēmējdarbības attīstībai. Serguey Mndoiants ir arī Valdes loceklis Ārlietu un aizsardzības politikas padomē (SVOP) – ideju laboratorijā, kas konsultē Krievijas Federācijas valdību par ārpolitikas un aizsardzības politikas īstenošanu.

Tādējādi viņš ir vadošs uzņēmējs, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

921.

Igor Arkadyevich ROTENBERG

(Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ)

Dzimšanas datums: 9.5.1973.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg, Krievijas Federācija

Saistītās personas: Arkady Rotenberg (tēvs), Boris Rotenberg (tēvocis)

Saistītās vienības: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Igor Rotenberg ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem un pazīstamā Krievijas uzņēmēja un SGM (Stroygazmontazh) group līdzīpašnieka Arkady Rotenberg vecākais dēls un mantinieks. Viņš ir bijušais Gazprom Drilling īpašnieks un elektroniskās ceļa nodevu iekasēšanas sistēmas Platon akcionārs. Rotenbergu ģimene ir cieši saistīta ar prezidentu Putin. Pateicoties kādreizējiem un pašreizējiem amatiem vadošos Krievijas uzņēmumos, kuri ir saņēmuši tiesības slēgt lielus valsts līgumus, un savām ciešajām saitēm ar prezidentu Putin, Igor Rotenberg gūst labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem un Krievijas Federācijas valdības, kas abi ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt viņš ir fiziska persona, kas saistīta ar Arkady Rotenberg un prezidentu Putin, kuri abi ir iekļauti ierobežojošo pasākumu sarakstā saistībā ar darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

924.

Lyudmila Vasilyevna RUKAVISHNIKOVA

(Людмила Васильевна РУКАВИШНИКОВА)

Saistītās personas: Sergei Chemezov (znots)

Ekaterina Ignatova (meita)

Anastasia Ignatova (mazmeita)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Lyudmila Rukavishnikova ir sievasmāte Sergei Chemezov, kurš ir Krievijas valsts korporācijas Rostec (State Corporation for Promoting Development, Manufacturing and Export of Russian Technologies High-Tech Industrial Products) izpilddirektors. Būdama Sergei Chemezov sievasmāte, viņa ir lielu aktīvu turētāja saistībā ar znotu, tostarp tādu uzņēmumu akciju turētāja, kuriem pieder Rostec izmantotie īpašumi.

Lyudmila Rukavishnikova ir saistīta ar fizisku personu (savu znotu), kura ir iekļauta ierobežojošo pasākumu sarakstā sakarā ar darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

929.

Oleg Vladimirovich DERIPASKA

(Олег Владимирович ДЕРИПАСКА)

Dzimšanas datums: 2.1.1968.

Dzimšanas vieta: Dzerzhinsk, Krievijas Federācija

Amats: Krievijas oligarhs; Russian Machines, Military Industrial Company un Arzamas Machine-Building Plant īpašnieks

Saistītās vienības: Russian Machines, Military Industrial Company un Arzamas Machine-Building Plant.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Oleg Deripaska ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, viena no pasaules lielākajiem uzņēmumiem alumīnija nozarē Rusal īpašnieks. 2022. gada martā viņš piedalījās vienā no svarīgākajām Krievijas ekonomikas konferencēm ar uzsvaru uz reģionālo attīstību – Krasnoyarsk ekonomikas forumā. Viņš ir arī Krievijas autorūpniecības konglomerāta GAZ Group faktiskais īpašnieks; konglomerātā ietilpst Military Industrial Company – būtisks ieroču un militārā aprīkojuma piegādātājs Krievijas bruņotajiem spēkiem. Arzamas Machine-Building Plant, kas ir Military-Industrial Company LLC daļa, ražo BTR-80 amfībijas bruņutransportierus, kurus Krievija izmantoja agresijas karā pret Ukrainu.

Oleg Deripaska ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte, vai drošība Ukrainā.

8.4.2022.

932.

Alexander Yevgenevych ANANCHENKO

(Александр Евгеньевич АНАНЧЕНКO)

Dzimšanas datums: 2.2.1966.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” bijušais tā sauktais “premjerministrs”. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš aktīvi grāva Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

938.

Evgenij Evgenievich LAVRENOV

(Евгений Евгеньевич ЛАВРЕНОВ / Євген Євгенович ЛАВРЕНОВ)

Dzimšanas datums: 5.12.1979.

Dzimšanas vieta: Nikopol

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” bijušais tā sauktais “ienākumu un nodevu ministrs”. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš aktīvi grāva Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

939.

Aleksandr Aleksandrovich OPRISHHENKO

(Александр Александрович ОПРИЩЕНКО / Олександр Олександрович ОПРИЩЕНКО)

Dzimšanas datums: 24.4.1976.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” bijušais tā sauktais “veselības ministra vietas izpildītājs”. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš aktīvi grāva Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

943.

Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV

(Михаил Николаевич КУШАКОВ / Михайло Миколайович КУШАКОВ)

Dzimšanas datums: 23.11.1958.

Dzimšanas vieta: Moldovas Republika

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais pirmais ministra vietnieks un bijušais tā sauktais “izglītības un zinātnes ministrs”. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

946.

Igor Nikolaevich HALEPA

(Игорь Николаевич ХАЛЕПА / Iгор Миколайович ХАЛЕПА)

Dzimšanas datums: 19.5.1969.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “sakaru ministrs”. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

949.

Larisa Valentinovna TOLSTYKINA

(Лариса Валентиновна ТОЛСТЫКИНА / Лариса Валентинiвна ТОЛСТИКIНА)

Dzimšanas datums: 3.10.1967.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktā “premjerministra vietniece” un bijusī “darba un sociālo lietu ministre”. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa ir aktīvi grāvusi Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

972.

Sergey Nikolaevich NEVEROV

(Сергей Николаевич НЕВЕРОВ)

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” bijušais tā sauktais “rūpniecības un tirdzniecības ministrs”. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš aktīvi grāva Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

974.

Olga Alexandrovna MAKEEVA

(Ольга Александровна МАКЕЕВА / Ольга Олександрiвна МАКЄЄВА)

Dzimšanas datums: 21.11.1974.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” bijusī locekle. Viņa iecelta par “Doneckas Tautas Republikas ārkārtas un pilnvaroto vēstnieci Krievijas Federācijā”. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

986.

Kirill Borisovich MAKAROV

(Кирилл Борисович МАКАРОВ / Кирило Борисович МАКАРОВ)

Dzimšanas datums: 6.11.1995.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis un tā dēvētās organizācijas “Jaunā republika” vadītājs. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

987.

Alexander Viktorovich MALKOV

(Александр Викторович МАЛЬКОВ / Олександр Вiкторович МАЛЬКОВ)

Dzimšanas datums: 18.7.1953.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis un Pilsoniskās sabiedrības attīstības, sabiedrisko jautājumu un reliģisko biedrību komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

990.

Vladimir Anatolievich MEDVEDEV

(Владимир Анатольевич МЕДВЕДЕВ / Володимир Анатолiйович МЕДВЕДЕВ)

Dzimšanas datums: 27.10.1980.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis un sabiedriskās kustības “Brīvais Donbass” līderis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

991.

Yulia Valentinovna MIKHAILOVA

(Юлия Валентиновна МИХАЙЛОВА / Юлiя Валентинiвн МИХАЙЛОВА)

Dzimšanas datums: 14.7.1991. vai 14.6.1991.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle un Darba, sociālās politikas un veterānu lietu komitejas locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1095.

Ivan Vladimirovich SANAYEV

Ivan Vladimirovich SANAEV

(Иван Владимирович САНАЕВ)

Dzimšanas datums: 10.6.1986.

Dzimšanas vieta: Molodohvardiisk, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1097.

Natalya Vladimirovna SERGUN

(Наталья Владимировна СЕРГУН)

Dzimšanas datums: 20.9.1973.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” Dzelzceļa transporta darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1099.

Konstantin Evgenevich SKRYPNYK

Konstantin Evgenevich SKRYPNIK

(Константин Евгеньевич СКРЫПНИК)

Dzimšanas datums: 15.4.1974.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1104.

Aleksandr Viktorovich YERMOLENKO

Aleksandr Viktorovich ERMOLENKO

(Александр Викторович ЕРМОЛЕНКО)

Dzimšanas datums: 20.12.1985.

Dzimšanas vieta: Snezhnoe, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1105.

Yuriy Pavlovich YUROV

(Юрий Павлович ЮРОВ)

Dzimšanas datums: 17.6.1969.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” priekšsēdētāja vietnieks. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1107.

Dmitry Aleksandrovich KHOROSHILOV

(Дмитрий Александрович ХОРОШИЛОВ; Дмитро Олександрович ХОРОШИЛОВ)

Dzimšanas datums: 20.12.1982.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1108.

Andrei Fiodorovich SOPELNIK

(Андрей Федорович СОПЕЛЬНИК; Андрiй Федорович СОПЕЛЬНИК)

Dzimšanas datums: 16.3.1975.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” priekšsēdētāja vietnieks. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1109.

Oleg Valeryevich KOVAL

(Олег Валерьевич КОВАЛЬ; Олег Валерiйович КОВАЛЬ)

Dzimšanas datums: 29.9.1974.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” priekšsēdētāja vietnieks. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1110.

Gulbakhor ISMAILOVA

(jeb Ismailova GULBAKHOR)

Гульбахор ИСМАИЛОВА

Dzimšanas datums: 22.12.1959

Dzimšanas vieta: Uzbekistāna

Adrese: Apartment 81-83, 79 Ustabayeva Street 1000187 Tashkent, Uzbekistāna

Saistītā persona: Alisher Usmanov, brālis

Valstspiederība: Krievijas

Pases Nr.: 71 3059195 (Krievija)

Dzimums: sieviete

Gulbakhor Ismailova ir ar Lēmumu 2014/145/KĀDP sarakstā iekļautā prokremliskā oligarha Alisher Usmanov māsa. Vācijas Federālās kriminālpolicijas dienesta (Bundeskriminalamt) veiktajās izmeklēšanās atklājās, ka Alisher Usmanov netieši nodeva aktīvus savai māsai Gulbakhor Ismailova. Konkrētāk – jahtas “Dilbar” īpašnieks ir Navis Marine Ltd. (Kaimanu salas), kura akcionārs ir Almenor Holdings Ltd. (Kipra). Visas minētās pārvaldītājsabiedrības akcijas trasta veidā pieder Pomerol Capital SA (Šveice), kur labuma guvējs ir “The Sisters Trust”. Alisher Usmanov kopš 2017. gada vairs nav šī trasta akcionārs, un tādējādi viņa māsa Gulbakhor Ismailova ir vienīgā jahtas “Dilbar” faktiskā īpašniece.

Viņai ir arī saistība ar greznu nekustamo īpašumu Itālijā un Latvijā, ko var saistīt ar viņas brāli Alisher Usmanov. Brāļa bagātības slēpšanai viņa izmanto čaulas sabiedrību tīklu. Tādēļ viņa ir fiziska persona, kas ir saistīta ar Alisher Usmanov (viņas brāli), kurš aktīvi sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un kurš aktīvi atbalstīja Krievijas valdības politiku destabilizēt Ukrainu.

8.4.2022.

1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(krieviski: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Pulkvedis, Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes komandieris

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Adrese: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Pulkvedis Azatbek Asanbekovich Omurbekov ir komandieris Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi. Viņam tika piešķirts Krievijas varoņa nosaukums.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības un tika dēvēts par “Bučas miesnieku”, jo viņš bija tieši atbildīgs par nogalināšanu, izvarošanu un spīdzināšanu Bucha.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(krieviski: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Dzimšanas datums: 17.5.1979.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Saistītās personas:

Alexey Mordashov (vīrs)

Kirill Mordashov (padēls)

Nikita Mordashov (padēls)

Nordgold

Saistītās vienības:

Ondero Limited, Britu Virdžīnu salas

Unifirm Limited, Kipra

Ranel Assets Limited, Britu Virdžīnu salas

Rayglow Limited, Kipra

ServerGroup LLC (Krievijas Federācija)

KN-Holding LLC (Krievijas Federācija)

Marina Mordashova ir uzņēmuma Severgroup priekšsēdētāja Alexey Mordashov dzīvesbiedre. Alexey Mordashov savai dzīvesbiedrei Marina Mordashova ar dažādu ārzonas uzņēmumu, tostarp Unifirm Limited, Ondero Limited un Ranel Assets Limited, kuri pieder Marina Mordashova vai kurus viņa kontrolē, starpniecību ir nodevis sev piederošās ceļojumu nozares milža TUI un zelta uzņēmuma Nordgold akcijas kopumā vairāk nekā 1,5 miljardu EUR vērtībā. Tāpēc Marina Alexandrovna Mordashova ir fiziska persona, kas saistīta ar sarakstā iekļautu personu, proti, Alexey Mordashov.

3.6.2022.

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(krieviski: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Funkcija: Krievijas Federācijas aizsardzības ministra vietnieks

Bijušais Krievijas Federācijas Valsts aizsardzības kontroles centra vadītājs, ģenerālpulkvedis

Dzimšanas datums: 10.9.1962

Dzimšanas vieta: Averinskaya, Syamzhensky district, Vologda region

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Ģenerālpulkvedis Mikhail Mizintsev ir Krievijas Federācijas aizsardzības ministra vietnieks un bijušais Krievijas federācijas Valsts aizsardzības kontroles centra vadītājs. Mizintsev tiek dēvēts par “Mariupoles miesnieku”, un viņš ir identificēts kā komandieris, kas pārraudzīja Mariupol aplenkumu, kur viņš izmantoja taktiku, kas iepriekš tika izmantota Aleppo (Sīrija) aplenkumā, lai vadītu Krievijas spēku veiktu Mariupol bombardēšanu. Mizintsev tiek apsūdzēts jo īpaši par Mariupol pilsētas bombardēšanas organizēšanu, kurā tika nogalināti tūkstošiem civiliedzīvotāju, tostarp par Mariupol dzemdību nama un teātra apšaudīšanu, kad tika nogalināti simtiem bērnu. Tādējādi Mikhail Mizintsev ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

jeb Sandra NIKOLIĆ

(serbiski: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 21.4.1977.

Dzimšanas vieta: Belgrade, Serbija

Saistītā persona: Andrey Igorevich Melnichenko (vīrs)

Valstspiederība: Serbijas, Horvātijas

Dzimums: sieviete

Pases numurs: Horvātijas pase Nr. 094949450 (derīguma termiņš: 23.12.2023.)

Aleksandra Melnichenko ir sieva Krievijas rūpniekam Andrey Igorevich Melnichenko, kurš 2022. gada 9. martā nodeva viņai īpašumtiesības nozīmīgajā mēslošanas līdzekļu ražošanas uzņēmumā EuroChem Group un ogļrūpniecības uzņēmumā SUEK. Šo uzņēmumu jaunā faktiskā īpašniece tagad ir Aleksandra Melnichenko. Aleksandra Melnichenko pilnvērtīgi bauda iespējas un labumus, ko sniedz vīra bagātība. Kopā viņiem pieder divi penthausa tipa dzīvokļi, kuru vērtība pārsniedz 30 miljonus USD. 2022. gada martā Aleksandra Melnichenko aizstāja savu vīru kā faktiskā īpašniece uzņēmumā Firstline Trust, ko pārvalda Linetrust PTC Ltd – uzņēmums, kas pārstāv EuroChem Group galīgo īpašnieku.

Tādējādi viņa ir saistīta ar ietekmīgu uzņēmēju, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt Andrey Igorevich Melnichenko atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич ХУДАЙНАТОВ)

Dzimšanas datums: 11.9.1960.

Dzimšanas vieta: Shymkent, bijusī PSRS, tagad Kazahstāna

Valstspiederība: Krievijas

Pases numurs: 753296761 (Krievija)

Dzimums: vīrietis

Eduard Yurevich Khudaynatov ir enerģētikas nozarē iesaistīts Krievijas uzņēmējs. Viņš ir īpašnieks uzņēmumam “Independent Oil and Gas Company” (NOC, AS Neftegazholding), kas ir viens no lielākajiem Krievijas privātajiem uzņēmumiem un viens no svarīgākajiem naftas ražotājiem, kurš nodarbojas ar naftas un gāzes atradņu meklēšanu, izpēti un attīstīšanu, naftas pārstrādi, kā arī naftas produktu ražošanu un tirdzniecību. 2015. gadā uzņēmuma ieņēmumi sasniedza 2,2 miljardus USD.

“Independent Oil and Gas Company” pēdējos gados no valstij piederošās Rosneft ir iegādājies būtiskas daļas enerģētikas nozarē iesaistītos uzņēmumos kopā ar to ieguves licencēm. Turklāt NOC pārdeva uzņēmumam Rosneft vairākas naftas atradnes, kuras pēc tam kļuva par projekta Vostok Oil daļu. Dažos pēdējos gados Rosneft arī samaksāja Khudaynatov 9,6 miljardus USD apmaiņā pret uzņēmumu, kuram pieder naftas atradne Taimirā.

2019. gadā NOC un Rosneft lūdza un saņēma no prezidenta Putin priekšrocības saistībā ar to ieguves darbībām Arktikā.

Khudaynatov ir saistīts ar Krievijas oligarhu Igor Sechin un prezidentu Vladimir Putin.

Khudaynatov un Sechin strādāja kopā Rosneft, un to uzņēmumi kopīgi veic uzņēmējdarbību enerģētikas nozarē.

Viņš strādāja pie Putin pirmās prezidenta vēlēšanu kampaņas 2000. gadā, kuru viņš vadīja Tyumen reģionā, kur viņš kopš 1997. gada ir reģionālās domes loceklis.

Viņš ir saņēmis ordeni “Par nopelniem tēvzemes labā” par “Krievijas pozīcijas stiprināšanu pasaules enerģijas tirgū un investīciju perspektīvu uzlabošanu”.

Tādējādi Eduard Yurevich Khudaynatov ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai. Viņš gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības un ir saistīts ar sarakstā iekļautajām personām.

3.6.2022.

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Dzimšanas datums: 1996.

Valstspiederība: Krievijas

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 780103765308

Saistītās personas: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (tēvs), Lyubov Valentinovna Prigozhina (māte), Polina Evgenievna Prigozhina (māsa)

Saistītās vienības: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Dzimums: vīrietis

Pavel Prigozhin ir pazīstamā Krievijas uzņēmēja Yevgeniy Prigozhin, kam ir ciešas saiknes ar prezidentu Putin un Krievijas Aizsardzības ministriju, dēls. Yevgeniy Prigozhin ir finansētājs un neoficiālais vadītājs Krievijā bāzētajai neinkorporētajai militārajai vienībai Wagner Group, kas ir atbildīga par algotņu izvietošanu Ukrainā.

Pēc Krievijas Federācijas nelikumīgi īstenotās Krimas aneksijas un Krievijas atbalstīto separātistu veiktās Ukrainas austrumdaļas okupācijas Concord (arī zināms kā KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO) – uzņēmums, kuru Yevgeniy Prigozhin dibināja un kurš viņam piederēja līdz 2019. gada novembrim – un citu ar viņu saistītu uzņēmumu grupa, tostarp Concord Management and Consulting LLC un Megaline LLC, ir guvuši labumu no lieliem publiskā iepirkuma līgumiem ar Krievijas Aizsardzības ministriju.

Pavel Prigozhin pieder pieci uzņēmumi, kas iepriekš piederēja viņa mātei Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC un Lakhta Plaza LLC.

Tādējādi viņš ir saistīts ar ietekmīgiem uzņēmējiem vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras darbojas ekonomikas nozarēs, kas nodrošina svarīgu ienākumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

Turklāt Pavel Prigozhin dienēja Wagner Group Sīrijā. Viņš publiski ir apstiprinājis, ka ir iesaistīts militārajās operācijās pret Ukrainu, dienot Wagner Group vienībā Donbasa reģionā. Tādējādi viņš aktīvi atbalsta darbības vai politiku, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

3.6.2022.

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Amats: Yandex N.V. līdzdibinātājs un bijušais izpilddirektors

Dzimšanas datums: 11.2.1964.

Dzimšanas vieta: Atyrau, bijusī Kazahijas Padomju Sociālistiskā Republika, PSRS, tagad Kazahstāna

Valstspiederība: Krievijas, Maltas

Dzimums: vīrietis

Arkady Yurievich Volozh ir Krievijas uzņēmējs, kam ir uzņēmējdarbības intereses informācijas tehnoloģijā un tehnoloģijās. Viņš ir Yandex dibinātājs un bijušais izpilddirektors, kas no šā amata atkāpās pēc tam, kad Eiropas Savienība viņu iekļāva sarakstā. Viņš ir nozīmīgs akcionārs Yandex, Krievijas lielākajā interneta uzņēmumā, kas ir Krievijas populārākās meklētājprogrammas operators. Yandex darbojas IKT nozarē, kas nodrošina ievērojamus nodokļu ieņēmumus Krievijas Federācijas valdībai.

Yandex akcionāri un ieguldītāji ir Krievijas valstij piederošās bankas, piemēram, Sberbank un VTB.

Yandex 2019. gadā piekrita pārstrukturēšanai, kuras rezultātā jaunradītajam Sabiedriskā labuma fondam, kas izveidots, lai “aizstāvētu Krievijas Federācijas intereses”, tika iedalīta “zelta akcija”. Ar Sabiedriskā labuma fonda starpniecību Krievijas Federācijas valdībai ir veto tiesības attiecībā uz noteiktu jautājumu sarakstu, piemēram, materiālā intelektuālā īpašuma pārdošanu un Krievijas lietotāju personas datu pārdošanu vai nodošanu ārvalstu uzņēmumiem, jautājumiem, kurus abus uzskata par tādiem, kas ietekmē Krievijas “valsts intereses”. Yandex arī ir atbildīgs par valsts mediju un vēstījumu popularizēšanu savos meklēšanas rezultātos, kā arī par Kremli kritizējoša satura, piemēram, ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu saistīta satura, pazemināšanu ranžējumā un izņemšanu. Kopš sākās karš, Yandex ir pakļāvies Krievijas Federācijas valdības informācijas politikai un cenzūrai. Yandex meklētājprogrammas meklēšanas rezultāti atbilst Krievijas iestāžu prasībām, proti, parāda tikai tos avotus, kas saistīti ar Krievijas kara propagandu. Turklāt Yandex palīdzēja tīmekļa vietnēm, kuras izplatīja nepatiesus un prokrieviskus apgalvojumus par iebrukumu Ukrainā, gūt peļņu, izmantojot digitālo reklāmu.

Tādējādi Volozh ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina svarīgu ienākumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt viņš materiāli vai finansiāli atbalstīja Krievijas Federācijas valdību un ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

1192.

Yevgeniy Vitalievich BALYTSKIY

(krieviski: Евгений Витальевич БАЛИЦКИЙ)

(jeb Yevhen Vitaliiovych BALYTSKIY)

(ukrainiski: Євген Вiталiйович БАЛИЦЬКИЙ)

Dzimšanas datums: 10.12.1969.

Dzimšanas vieta: Melitopol, Ukraina

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Yevgeniy Balytskiy ir sadarbojies ar Krievijas iestādēm Ukrainas pilsētā Melitopol. Viņš atbalstīja Galina Danilchenko iecelšanu par Melitopol pilsētas mēru pēc leģitīmā mēra nolaupīšanas.

2022. gada 9. aprīlī Krievijas iestādes Yevgeniy Balytskiy izvirzīja par Ukrainas Zaporizhzhia reģiona tā saukto gubernatoru. Viņš ir izteicis atbalstu Zaporizhzhia reģiona pievienošanu Krievijas Federācijai. Viņš aktīvi piedalījās nelikumīgo referendumu sagatavošanā Zaporizhzhia reģionā un 2022. gada 30. septembrī parakstīja nolīgumu par reģiona iekļaušanos Krievijas Federācijā.

Tādējādi, pildot šīs funkcijas un ar savām darbībām, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta un īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

21.7.2022.

1193.

Konstantin Vladimirovich IVASHCHENKO

(krieviski: Константин Владимирович ИВАЩЕНКО;

ukrainiski: Костянтин Володимирович IВАЩЕНКО)

Dzimšanas datums: 3.10.1963.

Dzimšanas vieta: Mariupol, Ukraina

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Pēc tam, kad Krievijas bruņotie spēki bija ieņēmuši Mariupol pilsētu, tā sauktais “Doneckas Tautas Republikas vadītājs”Denis Pushilin2022. gada 6. aprīlī iecēla Konstantin Ivashchenko par Mariupol pilsētas mēru. Viņš publiski atbalstīja gatavošanos nelikumīgajiem referendumiem okupētajos Ukrainas reģionos un iesaistījās tajā.

Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1194.

Aleksandr Yurievych KOBETS

(krieviski: Александр Юрьевич КОБЕЦ)

Oleksandr Yuriyovych KOBETS

(ukrainiski: Олександр Юрiйович КОБЕЦЬ)

Dzimšanas datums: 27.9.1959.

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Kopš 2022. gada 26. aprīļaKherson pilsētas tā sauktais mērs, par ko viņu iecēla Krievijas iestādes. Viņš veicināja Krievijas pasu izsniegšanu Kherson pilsētā.

Tādējādi, pildot šīs funkcijas, viņš ir atbalstījis un veicinājis politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

21.7.2022.

1195.

Vladimir Valeryevich ROGOV

(krieviski: Владимир Валерьевич РОГОВ)

Volodimir Valeryovich ROGOV

(ukrainiski: Володимир Валерiйович РОГОВ)

Dzimšanas datums: 1.12.1976.

Dzimšanas vieta: Zaporizhzhia, Ukraina

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Tā sauktais Zaporižjas reģiona militārās un civilās pārvaldes galvenās padomes pārstāvis. Viņš ir iestājies par vēršanos pret Ukrainas iestādēm un paudis atbalstu tam, ka Zaporižjas reģions kļūst par Krievijas Federācijas daļu. Viņš ir arī veicinājis Krievijas pasu izsniegšanu Melitopol pilsētā un aktīvi atbalstījis Zaporižjas reģiona aneksiju Krievijas Federācijā, tostarp, izmantojot enerģētikas infrastruktūru.

Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1196.

Alexandr Fedorovich SAULENKO

(krieviski: Александр Федорович САУЛЕНКО)

Oleksandr Fedorovich SAULENKO

(ukrainiski: Олександр Федорович САУЛЕНКО)

Dzimšanas datums: 9.5.1962.

Dzimšanas vieta: Novopetrivka, Ukraina

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Tā sauktais Berdyansk un Berdyansk reģiona pagaidu administrācijas vadītājs un Berdyansk pilsētas mērs. Viņš ir atbalstījis Ukrainas Berdyansk reģiona kontroles un pārvaldes nodošanu Krievijas Federācijai. Viņš atviegloja Krievijas pasu izsniegšanu Berdyansk pilsētā, kā arī publiski atbalstīja gatavošanos nelikumīgajiem referendumiem okupētajos Ukrainas reģionos un iesaistījās tajos.

Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1201.

Maya Nikolaevna BOLOTOVA (dzimusi TOKAREVA)

jeb Maiya/Mayya/Maija/Maja Nikolaevna BOLOTOVA

(Майя Николаевна БОЛОТОВА (ТОКАРЕВА)

Dzimšanas datums: 18.1.1975.

Dzimšanas vieta: Karaganda, Kazahstāna

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Maya Bolotova (dzimusi Tokareva) ir nozīmīgā Krievijas naftas un gāzes uzņēmuma Transneft izpilddirektora Nikolay Tokarev meita. Maya Bolotova un viņas bijušajam vīram Andrei Bolotov pieder grezni nekustamie īpašumi Maskavā, Latvijā un Horvātijā, kuru vērtība pārsniedz 50 miljonus USD un kurus var saistīt ar Nikolay Tokarev. Viņai ir arī saikne ar uzņēmumu Ronin, kas pārvalda Transneft pensiju fondu. Piesakoties Kipras pilsonībai, viņa paziņojumā presei norādīja Ronin Europe adresi kā savu. Turklāt viņa ir saistīta ar Ronin Trust, kas pārvalda Transneft pensiju fondu, izmantojot sava nekustamo īpašumu uzņēmuma Ostozhenka 19 (kādreiz saukta RPA Esteit) starpniecību. Maya Bolotova ir saņēmusi tiesības slēgt valsts līgumus 8 miljardu RUB vērtībā ar uzņēmuma Irvin-2 starpniecību, kurš viņai piederēja kopīgi ar Rostec izpilddirektora Sergei Chemezov dēlu Stanislav Chemezov. Šobrīd viņai kopā ar Stanislav Sergeevich Chemezov pieder akcijas Gelendzhik Resort Complex – Meridian LLC. Tādējādi Maya Bolotova ir fiziska persona, kas ir saistīta ar sarakstā iekļautām personām, proti, ar savu tēvu Nikolay Tokarev un ar Stanislav Chemezov.

21.7.2022.

1202.

Pavel EZUBOV

(Павел EЗУБОВ)

Dzimšanas datums: 1975. gada augusts

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pavel Ezubov ir brālēns Oleg Deripaska, kuram pieder Russian Machines rūpniecības konglomerāts, kas ietver Military Industrial Company, kurš ir būtisks ieroču un militārā aprīkojuma piegādātājs Krievijas bruņotajiem spēkiem. Oleg Deripaska savam brālēnam Pavel Ezubov ir nodevis lielu daļu aktīvu, tostarp vairākus īpašumus Francijā, izmantojot Ezubov piederošu pārvaldītājsabiedrību, viesnīcu Lech, Austrijā, izmantojot Ezubov piederošo Krievijā bāzēto pārvaldītājsabiedrību Gost Hotel Management LLC, un kontroli pār uzņēmumu Terra Limited. Tādējādi Pavel Ezubov ir fiziska persona, kas ir saistīta ar sarakstā iekļautu personu, kura ir atbildīga par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1210.

Maria Alexeyevna LVOVA-BELOVA

(Мария Алексеевна ЛЬВОВА-БЕЛОВА)

Dzimšanas datums: 25.10.1984.

Dzimšanas vieta: Penza, bijusī PSRS, tagad Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Maria Alexeyevna Lvova-Belova ir prezidenta pilnvarotā bērnu tiesību jautājumos, kura ierosināja vienkāršot procedūru pilsonības piešķiršanai bērniem bāreņiem Ukrainā. Viņa ir viena no personām, kas visvairāk iesaistītas Ukrainas bērnu nelikumīgā transportēšanā uz Krieviju un viņu adopcijā Krievijas ģimenēs. Maria Alexeyevna Lvova-Belova rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību. Viņa publiski atbalstīja Krievijas Federācijas veikto Donbasa reģiona aneksiju. Tādējādi viņa ir atbildīga par tādām darbībām un politiku un atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1213.

Andrey Anatolyevich KOZITSYN

(Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН)

Dzimšanas datums: 9.6.1960.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Anatolyevich Kozitsyn ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem. Viņš ir bijušais izpilddirektors Ural Mining Metallurgical Company (UMMC/UGMK), kas ir viens no lielākajiem Krievijas pamatizejvielu (tostarp vara, cinka, ogļu, zelta un sudraba) ražotājiem, un turpina darboties kā aktīvs uzņēmējs daudzās dažādās uzņēmējdarbības nozarēs. Viņš ir saņēmis atzinību par svarīgo ieguldījumu Krievijas ekonomikā un Urālu reģiona attīstībā. Tādējādi viņš ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

21.7.2022.

1348.

Georgiy STAROSTIN

(Георгий СТАРОСТИН)

Dzimšanas datums: 1.12.1986.

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Georgiy Starostin ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Starostin ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1350.

Yuriy NIKONOV

(Юрий НИКОНОВ)

Dzimšanas datums: 9.5.1984.

Dzimšanas vieta: Baku, bijusī PSRS, tagad Azerbaidžāna

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Yuriy Nikonov ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Yuriy Nikonov ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1351.

Ekaterina CHUGUNOVA

(Екатерина ЧУГУНОВА)

Dzimšanas datums: 10.3.1991.

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: virsleitnants

Dzimums: sieviete

Virsleitnante Ekaterina Chugunova ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbiniece. Šajā amatā viņa ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi virsleitnante Ekaterina Chugunova ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1352.

Igor GROZA

(Игорь ГРОЗА)

Dzimšanas datums: 2.6.1996.

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: virsleitnants

Dzimums: vīrietis

Virsleitnants Igor Groza ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi virsleitnants Igor Groza ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1353.

Ivan POPOV

(Иван ПОПОВ)

Dzimšanas datums: 17.10. gads nav zināms

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: majors

Dzimums: vīrietis

Majors Ivan Popov ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi majors Ivan Popov ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1355.

Roman KUROCHKIN

(Роман КУРОЧКИН)

Dzimšanas datums: 25.2.1985.

Dzimšanas vieta: Chernyakhovsk, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: majors

Dzimums: vīrietis

Majors Roman Kurochkin ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi majors Roman Kurochkin ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1356.

Dmitri TIKHONOV

(Дмитрий ТИХОНОВ)

Dzimšanas datums: 26.1.1993.

Dzimšanas vieta: Lipetsk, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: vecākais leitnants

Dzimums: vīrietis

Vecākais leitnants Dmitri Tikhonov ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi vecākais leitnants Dmitri Tikhonov ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1358.

Anton SHATUN

(Антон ШАТУН)

Dzimšanas datums: 12.2.1990.

Dzimšanas vieta: Gudauta, Gruzija

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Anton Shatun ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Anton Shatun ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1359.

Alexey BETEKHTIN

(Алексей БЕТЕХТИН)

Dzimšanas datums: 7.12.1987.

Dzimšanas vieta: Vladivostok, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Alexey Betekhtin ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Alexey Betekhtin ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1361.

Artyom CHERNOV

(Артём ЧЕРНОВ)

Dzimšanas datums: 13.10.1988.

Dzimšanas vieta: Kovrov, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Artyom Chernov ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Artyom Chernov ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1362.

Stanislav MINKOV

(Станислав МИНКОВ)

Dzimšanas datums: 16.6.1984.

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Stanislav Minkov ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Stanislav Minkov ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1364.

Andrey IVANYUTIN

(Андрей ИВАНЮТИН)

Dzimšanas datums: 3.9.1980.

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: majors

Dzimums: vīrietis

Majors Andrey Ivanyutin ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi majors Andrey Ivanyutin ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1368.

Elvira OBUKHOVA

(Эльвира ОБУХОВА)

Dzimšanas datums: 14.6.1988.

Dzimšanas vieta: Perm, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: sieviete

Kapteine Elvira Obukhova ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbiniece. Šajā amatā viņa ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteine Elvira Obukhova ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1369.

Pavel OBUKHOV

(Павел ОБУХОВ)

Dzimšanas datums: 7.2.1983.

Dzimšanas vieta: Podolsk, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Pavel Obukhov ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Pavel Obukhov ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1370.

Vitaly YASKELAYNEN

(Виталий ЯСКЕЛАЙНЕН)

Dzimšanas datums: 1.10.1986.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Vitaly Yaskelaynen ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Vitaly Yaskelaynen ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1372.

Artyom VEDENOV

(Артём ВЕДЕНОВ)

Dzimšanas datums: 10.2.1989.

Dzimšanas vieta: Kostroma, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: virsleitnants

Dzimums: vīrietis

Virsleitnants Artyom Vedenov ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi virsleitnants Artyom Vedenov ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1375.

Evgeniy KAPSHUK

(Евгений КАПШУК)

Dzimšanas datums: 15.7.1974.

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: pulkvedis

Dzimums: vīrietis

Pulkvedis Evgeniy Kapshuk ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas komandieris. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi pulkvedis Evgeniy Kapshuk ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1376.

Anton TIMOSHINOV

(Антон ТИМОШИНОВ)

Dzimšanas datums: 29.1.1986.

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: pulkvežleitnants

Dzimums: vīrietis

Pulkvežleitnants Anton Timoshinov ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas komandieris. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi pulkvežleitnants Anton Timoshinov ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1378.

Robert Petrovich BARANOV

(Роберт Петрович БАРАНОВ)

Dzimšanas datums: 20.3.1975.

Dzimšanas vieta: Yalchiki vai Nizhny Tagil, bijusī PSRS, tagad Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: ģenerālmajors

Dzimums: vīrietis

Ģenerālmajors Robert Baranov ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra direktors. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi ģenerālmajors Robert Baranov ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.”

Vienības

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“3.

Tā sauktā “Luhanskas Tautas Republika” (“Luhansk People's Republic”)

“Луганская народная республика” (ЛНР)

“Luganskaya narodnaya respublika” (LNR)

Oficiāla informācija:

https://glava-lnr.info/

https://sovminlnr.ru/

https://nslnr.su/

Tā saukto “Luhanskas Tautas Republiku” izveidoja 2014. gada 27. aprīlī. Atbildīga par nelikumīgā referenduma organizēšanu 2014. gada 11. maijā. Neatkarības deklarācija 2014. gada 12. maijā. 2014. gada 22. maijā t. s. Doneckas un Luhanskas “tautas republikas” izveidoja t. s. ”Novorossijas federālo valsti” (“Federal State of Novorossiya”). Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Krievijas Federācija 2022. gada oktobrī anektēja tā saukto “Luhanskas Tautas Republiku”, kas ir vēl viens Ukrainas teritoriālās integritātes un līdz ar to starptautisko tiesību pārkāpums.

Tā ir iesaistīta arī separātistu “dienvidaustrumu armijas” (“Army of Southeast”) un citu nelikumīgu bruņotu separātistu grupu rekrutēšanā, tādējādi graujot Ukrainas stabilitāti un drošību.

25.7.2014.

4.

Tā sauktā “Doneckas Tautas Republika” (“Donetsk People's Republic”)

“Донецкая народная республика” (ДНР)

“Donetskaya narodnaya respublika” (DNR)

Oficiāla informācija:

https://dnronline.su/

https://pravdnr.ru/

https://dnrsovet.su/

https://denis-pushilin.ru/

Tā sauktā “Doneckas Tautas Republika” tika pasludināta 2014. gada 7. aprīlī.

Atbildīga par nelikumīgā referenduma organizēšanu 2014. gada 11. maijā. Neatkarības deklarācija 2014. gada 12. maijā.

2014. gada 24. maijā tā sauktās Doneckas un Luhanskas “tautas republikas” parakstīja nolīgumu par t. s. “Novorossijas federālās valsts” (“Federal State of Novorossiya”) izveidošanu.

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Krievijas Federācija 2022. gada oktobrī anektēja tā saukto “Doneckas Tautas Republiku”, kas ir vēl viens Ukrainas teritoriālās integritātes un līdz ar to starptautisko tiesību pārkāpums.

Tā ir iesaistīta arī nelikumīgu bruņotu separātistu grupu rekrutēšanā, tādējādi graujot Ukrainas stabilitāti un drošību.

25.7.2014.

5.

Tā sauktā “Novorossijas federālā valsts” (“Federal State of Novorossiya”)

“Федеративное государство Новороссия”

“Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Mediju resursi:

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossiia.ru/

https://vk.com/novorossiatv

2014. gada 24. maijā tā sauktās Doneckas un Luhanskas “tautas republikas” parakstīja nolīgumu par neatzītās tā sauktās “Novorossijas federālās valsts” (“Federal State of Novorossiya”) izveidošanu.

Tas ir pretrunā Ukrainas konstitucionālajām tiesībām un, attiecīgi, arī starptautiskajām tiesībām, tādējādi apdraudot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Krievijas Federācija 2022. gada oktobrī anektēja tā sauktās Doneckas un Luhanskas “tautas republikas”, kas ir vēl viens Ukrainas teritoriālās integritātes un līdz ar to starptautisko tiesību pārkāpums.

25.7.2014.

20.

Joint-stock company “Sparkling wine plant “Novy Svet”“

Aкционерное общество “Завод шампанских вин “Новый Свет”“

Agrāk zināms kā “Krimas Republikas” valsts unitārs uzņēmums “Sparkling wine plant “Novy Svet”“

Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Завод шампанских вин “Новый Свет”“

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym “Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”“ un kā “State enterprise sparkling wine plant “Novy Svet”“

Государственное предприятие Завод шампанских вин “Новый свет” (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”)

Adrese: 298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

Tālrunis: +7-(365) 663-35-00

+7-(365) 663-35-22

+7-978-914- 00-10

Tīmekļa vietne: http://nsvet-crimea.ru/

Reģistrācijas Nr.: 1179102021460

Vienības īpašumtiesības tika nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem. “Krimas parlamenta prezidijs”2014. gada 9. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 1991-6/14 “Par grozījumiem “Krimas Republikas” Valsts padomes 2014. gada 26. marta rezolūcijā Nr. 1836-6/14 “Par “Krimas Republikas” teritorijā izvietoto agroindustriālā kompleksa uzņēmumu, iestāžu un organizāciju īpašuma nacionalizāciju”“, ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par valsts uzņēmumam “Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”“ piederošu aktīvu apropriāciju.

Tādējādi Krimas “varas iestādes” uzņēmumu ir faktiski konfiscējušas. Pārreģistrēts 2015. gada 4. janvārī kā “Krimas Republikas” valsts unitārs uzņēmums “sparkling wine plant “Novy Svet”“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Завод шампанских вин “Новый Свет”“). Dibinātājs: “Krimas Republikas” Lauksaimniecības ministrija (Министерство сельского хозяйства “Республики Крым”).

Pārreģistrēts pēc reorganizācijas 2017. gada 29. augustā kā Joint-stock company Sparkling wine plant “Novy Svet” (Aкционерное общество “Завод шампанских вин “Новый Свет”“). Dibinātājs: “Krimas Republikas” Zemes un īpašumattiecību ministrija (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

2017. gada decembrī 100 % Novy Svet Winery akciju iegādājās Rossiya Bank meitasuzņēmums Yuzny Proekt LLC. Jaunais akcionārs ir saistīts ar Krievijas prezidenta Vladimir Putin tuvu draugu Yuri Kovalchuk.

25.7.2014.

24.

Sabiedriska kustība “Donetsk Republic

Общественное движение “Донецкая республика”

Oficiāla informācija:

Adrese: Donetsk, Universitetskaya 19

г. Донецк, ул. Университетская, дом 19

Tīmekļa vietne: http://oddr.info/

E-pasts: orgotdel@oddr.info

Publiska “organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā dēvētajām 2014. gada 2. novembra un 2018. gada 11. novembra“vēlēšanām”. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums un tādēļ nelikumīgas.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā. To dibināja Andriy PURGIN un vadīja Alexander ZAKHARCHENKO. 2018. gadā Denis PUSHYLIN tika izvirzīts kā kandidāts tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas”“vadītāja” amatam. Viņš publiski atbalstīja Krievijas Federācijas veikto Doneckas aneksiju.

29.11.2014.

25.

Sabiedriskā kustība “Miers Luhanskas reģionam” (“Peace to Luhansk Region”) (“Mir Luganschine”) Общественное движение “Мир Луганщине”

Adrese: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukraine

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

Tīmekļa vietne: https://mir-lug.info/

E-pasts: info@mir-lug.info

Publiska “organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā dēvētajām 2014. gada 2. novembra un 2018. gada 11. novembra“vēlēšanām”. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums un tādēļ nelikumīgas. Kopš 2018. gada 17. februāra organizācijas priekšsēdētājs ir Leonid PASECHNIK, un tādējādi organizācija ir saistīta ar personu, kuru Padome ir iekļāvusi sarakstā. Tā ir bijusi iesaistīta arī United Russia Party vervēšanas darbībās anektētajās teritorijās.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

28.

Luhanskas ekonomikas savienība (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

Oficiāla informācija:

Tīmekļa vietne: https://vk.com/public97306393

Telegram: https://t.me/s/od_les_lnr

“Sociāla organizācija”, kas izvirzīja kandidātus tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”2014. gada 2. novembra un 2018. gada 11. novembra nelikumīgajām tā dēvētajām “vēlēšanām”. 2014. gadā Oleg AKIMOV tika izvirzīts par kandidātu tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“vadītāja” amatam un 2018. gadā – par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas Tautas padomes” locekli. Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums un tādēļ nelikumīgas. “Luganskiy Economicheskiy Soyuz” vadībā pašlaik ir Zinaida NADION, kas ir “LTR Tautas padomes” deputāte. Tā ir bijusi iesaistīta arī United Russia Party vervēšanas darbībās anektētajās teritorijās.

Oficiāli piedaloties nelikumīgajās “vēlēšanās”, tā tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība un kas turpina destabilizēt situāciju Ukrainā.

29.11.2014.

41.

“State Unitary Enterprise of the Crimean Republic “Crimean Sea Ports”“ (“Krimas Republikas” valsts unitārs uzņēmums “Crimean Sea Ports”)

(“Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Крымские морские порты”“), tostarp filiāles:

Feodosia Commercial Port,

Kerch Ferry,

Kerch Commercial Port

Adrese: 28 Kirova Street, Kerch 298312, Crimea

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

Tīmekļa vietne: https://crimeaports.ru

E-pasts: info@crimeaport.ru

Valsts reģistrācijas numurs: 1149102012620

Nodokļu reģistrācijas numurs: 9111000450

Tālrunis: +7(36561)-3-93-10, 3-93-19; +7(36561)-3-95-16

Dibināta: 6.6.2014.

“Krimas Parlaments”2014. gada 17. martā pieņēma rezolūciju Nr. 1757-6/14 “Par dažu Ukrainas Infrastruktūras un Lauksaimniecības ministrijām piederošu uzņēmumu nacionalizāciju” un 2014. gada 26. martā – rezolūciju Nr. 1865-6/14 “Par valsts uzņēmumu “Crimean Sea Ports”“ (“О Государственном предприятии “Крымские морские порты”“), ar ko “Krimas Republikas” vārdā paziņo par vairākiem uzņēmumā “State Unitary Enterprise of the Crimean Republic “Crimean Sea Ports”“ apvienotiem valsts uzņēmumiem piederošu aktīvu apropriāciju. Tādējādi Krimas “varas iestādes” minētos uzņēmumus ir faktiski konfiscējušas, un nelikumīgā īpašumtiesību nodošanā ieguvējs ir “Crimean Sea Ports”.

16.9.2017.

42.

AO “Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg”

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Adrese: 7 Yablochkova street, St. Petersburg, 197198 Krievija

Tīmekļa vietne: https://eng.gpsm.ru/

E-pasts: office@spb.gpsm.ru

Tālrunis: (812) 498-08-14

Valsts reģistrācijas numurs: 1037828021660

Nodokļu reģistrācijas numurs: 7826717210

AO “Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg” ir piedalījies Kerčas tilta būvniecībā, izstrādājot tilta konstrukciju, kas Krieviju savieno ar nelikumīgi anektēto Krimas pussalu. Tādējādi tas atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Adrese: 6 Barklaya street, Bld. 5 Moscow, 121087 Krievija

Tīmekļa vietne: www.mostotrest.ru

E-pasts: info@mostro.ru

mostro@mostro.ru

Tālrunis: (495)6697999

Valsts reģistrācijas numurs: 1027739167246

Nodokļu reģistrācijas numurs: 7701045732

PJSC Mostotrest, izmantojot savus valsts līgumus par tilta uzturēšanu un par tilta dzelzceļa daļas apkalpošanu, ir aktīvi piedalījies Kerčas tilta būvniecībā, ar kura palīdzību Krievija tiek savienota ar nelikumīgi anektēto Krimas pussalu. Turklāt vienība ir tādas fiziskas personas (Arkady Rotenberg) īpašumā, kura jau ir iekļauta sarakstā par tās darbībām, kas grauj Ukrainas suverenitāti (persona Nr. 92 šajā pielikumā). Tādējādi uzņēmums atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод “Залив”

Adrese: 4 Tankistov street, 298310 Kerch, Crimea

Tīmekļa vietne: http://zaliv.com

E-pasts: press@zalivkerch.com, sess@zalivkerch.com, uzis@zalivkerch.com

Valsts reģistrācijas numurs: 1149102028602

Tālrunis: +7(36561)33055

Nodokļu reģistrācijas numurs: 9111001119

JSC Zaliv Shipyard ir aktīvi piedalījies jaunās dzelzceļa līnijas būvniecībā, kura ved uz Kerčas tiltu, kas Krieviju savieno ar nelikumīgi anektēto Krimas pussalu. Tādējādi tas atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.

45.

STROYGAZMONTAZH Joint Stock Company

STROYGAZMONTAZH Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adrese: Prospect Vernadskogo 53, Moscow, 119415 Krievija

Tīmekļa vietne: http://www.aosgm.ru/

E-pasts: info@ooosgm.ru

Valsts reģistrācijas numurs: 1077762942212

Nodokļu reģistrācijas numurs: 7729588440

INN: 9729299794

PSRN: 1207700324941, KPP 772901001

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group), izmantojot savu valsts līgumu par tilta būvi, ir aktīvi piedalījies Kerčas tilta būvniecībā, ar kura palīdzību Krievija tiek savienota ar nelikumīgi anektēto Krimas pussalu. Tādējādi uzņēmums atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.

46.

Stroygazmontazh-Most OOO (SGM-Most OOO)

OOO Стройгазмонтаж-Мост

(ООО СГМ-Мост)

Adrese: Barklaya street 6, building 7 Moscow, 121087 Krievija

Reģistrācijas ID: 1157746088170

Nodokļu ID Nr.: 7730018980

E-pasts: kerch-most@yandex.ru

Tīmekļa vietne: http://kerch-most.ru/

Stroygazmontazh-Most OOO bija galvenā līgumslēdzēja Stroygazmontazh meitasuzņēmums, kas pārvaldīja projektu tilta būvniecībai pāri Kerčas jūras šaurumam un piedalījās būvniecībā. Turklāt vienība ir tādas fiziskas personas (Arkady Rotenberg) īpašumā, kura jau ir iekļauta sarakstā par tās darbībām, kas grauj Ukrainas suverenitāti (persona Nr. 92 šajā pielikumā). Tādējādi uzņēmums atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО “ВАД”

Adrese:

133 Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019 Krievija;

122, Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg, 195267 Krievija

Reģistrācijas ID: 1037804006811 (Krievija);

Nodokļu ID Nr.: 7802059185

Tīmekļa vietne: www.zaovad.com

E-pasts: office@zaovad.com

Tālrunis: + (812) 328-89-80

CJSC VAD ir galvenais līgumslēdzējs attiecībā uz Tavridas (Tavrida) automaģistrāles būvniecību Krimā, attiecībā uz ceļu braukšanai pāri Kerčas tiltam un tā pievadceļu būvniecību. Tavridas automaģistrāle nodrošinās transporta pieejamību uz Krimu, izmantojot tādu nesen izbūvētu autoceļu sistēmu, kuri galvenokārt kalpo savienojumam ar Kerčas tiltu. Tādējādi CJSC VAD atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

31.7.2018.

48.

Joint-stock company “Lenpromtransproyekt” (АО “Ленпромтранспроект”)

Adrese: Kondrat’yevskiy Prospekt, 15, building 5/1, 223 St. Petersburg 195197, Krievijas Federācija

Reģistrācijas ID (OGRN Nr.): 1027809210054

Nodokļu ID (INN Nr.): 7825064262

Tīmekļa vietne: https://lptp.ru/

E-pasts: ptp@sp.ru lptp.buh@yandex.ru

Joint-stock company Lenpromtransproyekt piedalījās nelikumīgi anektētās Krimas un Krievijas dzelzceļa infrastruktūras savienošanas projektā, projektējot dzelzceļa pieejas tiltam pāri Kerčas šaurumam un darbojoties par celtniecības uzraudzītāju tilta, kas savieno Krieviju un nelikumīgi anektēto Krimas pussalu, būvniecības laikā. Tādējādi tas atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

1.10.2020.

51.

First Crimean Insurance Company

(Крымская первая страховая компания)

Adrese: Sevastopol, st. Portovaya, d. 17, office 301; Simferopol, Ekaterininskaya (Karl Marx) Street, 29, Autonomous Republic of Crimea

Reģistrācijas ID (OGRN Nr.): 1149102007933

Nodokļu ID (INN Nr.): 9102006047

Tīmekļa vietne: https://kpsk-ins.ru/about

E-pasts: info@kspk-ins.ru

The First Crimean Insurance Company piedalījās nelikumīgi anektētās Krimas un Krievijas dzelzceļa infrastruktūras savienošanas projektā, apdrošinot tilta būvniecību pāri Kerčas šaurumam. Tādējādi tas atbalsta nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

1.10.2020.

53.

Bank Rossiya

(Банк “Россия”)

Dibināta 27.6.1990.

Adrese: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Krievijas Federācija

Tīmekļa vietne: Abr.ru

Saistītās personas: Dmitri LEBEDEV (priekšsēdētājs); Yuriy KOVALCHUK (lielākais akciju turētājs)

E-pasts: bank@abr.ru

Atļaujas numurs: 328

INN: 7831000122

OGRN: 1027800000084

Bank Rossiya ir Krievijas Federācijas augstāko amatpersonu personīgā banka. Bank Rossiya, pildīdama šādas funkcijas, sniedz atbalstu un gūst labumu no tiem Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju.

Bank Rossiya pieder nozīmīga daļa National Media Group, kas savukārt kontrolē televīzijas kanālus, kuri aktīvi atbalsta Krievijas valdības īstenoto Ukrainas destabilizācijas politiku. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Bank Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un Sevastopolē. Bank Rossiya arī piešķīra aizdevumu Federālam valsts unitārajam uzņēmumam “Crimean Railway” un atbalsta dzelzceļa būvniecību pa Krimas tiltu. Tādējādi Bank Rossiya finansiāli atbalsta tādas darbības, ar kurām tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte.

Banka ir saistīta ar Yuriy Valentinovich Kovalchuk, lielāko Bank Rossiya akciju turētāju.

23.2.2022.

54.

PROMSVYAZBANK

(“ПАО Промсвязьбанк”)

Dibināta 1995. gadā

Adrese: Building 22 Smirnovskaya Street 10 Moscow 109052 Krievija;

Tīmekļa vietne: psbank.ru

Saistītās personas: Petr Fradkov, izpilddirektors

Tālrunis: 8 (800) 333 0303, +7 495 787 33 33

OGRN:1027739019142

INN: 7744000912

PROMSVYAZBANK ir Krievijas valstij piederoša banka, kas sniedz finansiālu atbalstu Krievijas aizsardzības nozarei un Krievijas militārajiem spēkiem, kuri ir atbildīgi par Krievijas karaspēka masveida izvietošanu pie robežas ar Ukrainu un par Krievijas karaspēka klātbūtni Krimas pussalā.

PROMSVYAZBANK saņem tiešus norādījumus no Krievijas Federācijas prezidenta Vladimir Putin, un tādējādi tā sniedz finansiālu un materiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju un Krimas nelikumīgo aneksiju.

PROMSVYAZBANK darbojas Krimas pussalā.

23.2.2022.

55.

VEB.RF

(jeb Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Dibināta 1922. gadā kā banka un 2007. gadā kā attīstības iestāde

Adrese: Vozdvizhenka Street, 10, Moscow, 125009, Krievijas Federācija.

Juridiskā adrese: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Krievija

E-pasts: info@veb.ru

Tīmekļa vietne: veb.ru

Saistītās personas: Igor Shuvalov, priekšsēdētājs

Tālrunis: + 7 (495) 604-63

VEB.RF ir nozīmīga finanšu attīstības iestāde, kuras priekšsēdētāju tieši ieceļ Krievijas Federācijas prezidents Vladimir Putin, un šī iestāde tieši saņem viņa norādījumus. VEB.RF rada nozīmīgu ieņēmumu avotu Krievijas valdībai un pārvalda tās valsts pensiju fondus.

VEB.RF aktīvi darbojas Krievijas Federācijas aizsardzības sektora dažādošanā, un tai ir projekti ar aizsardzības nozares uzņēmumiem, tostarp Rostec, kas sniedz atbalstu darbībām, ar kurām tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

VEB piešķīra aizdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem Krimā un uzskata to par “prioritāru reģionu”, un tai ir partnerības ar Krimas lietu ministriju, kas ir atbildīga par anektētās “Krimas Autonomās Republikas” integrēšanu Krievijas Federācijā.

VEB.RF, pildīdama šādas funkcijas, sniedz aktīvu – materiālu vai finansiālu – atbalstu vai gūst labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju.

23.2.2022.

56.

Gas Industry Insurance Company SOGAZ

(Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности АО “СОГАЗ”)

Adrese: St. Dobroslobodskaya, 19; 105066, Moscow, Krievijas Federācija

Tālrunis:

+7 8(495) 234-44-24

+7 8 800 333 0 888

Tīmekļa vietne: https://sogaz.ru

E-pasts: sogaz@sogaz.ru; cf@sogaz.ru

OGRN: 1027739820921

TIN: 7736035485

Akciju sabiedrība “Gas Industry Insurance Company SOGAZ” apdrošināja dzelzceļa infrastruktūras būvniecību (šī infrastruktūra savieno tiltu pāri Kerčas šaurumam un Taman ostu) un pārapdrošināja tilta būvniecību pāri Kerčas šaurumam. Tādējādi tā atbalstīja nelikumīgi anektētās Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

28.2.2022.

57.

ROSNEFT AERO (RN AERO)

(krieviski: Роснефть-Аэро / РН-Аэро)

Adrese: 15, Malaya Kaluzhskaya Str., Moscow, 119071, Krievijas Federācija

Schipok street 18, Moscow, 115093, Krievijas Federācija

Tālrunis: + 7(499) 517-76-56 +7 (499) 517-76-55 (fakss)

Tīmekļa vietne: https://www.rosneft-aero.ru/en/

E-pasts: info@rn-aero.rosneft.ru

Nodokļu maksātāja numurs: 7705843041

Valsts reģistrācijas numurs: 1087746656711

Rosneft Aero piegādā reaktīvo dzinēju degvielu Simferopol lidostai, kas nodrošina lidojumu savienojumu starp nelikumīgi anektētās Krimas un Sevastopoles teritoriju un Krieviju. Tādējādi tā veicina Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju.

Tādējādi Rosneft Aero materiāli vai finansiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

58.

JSC ROSOBORONEXPORT

(krieviski: AO Рособоронэкспорт)

Adrese: 27 Stromynka Str., Moscow, 107076, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 534 61 53/ +7 (495) 534 61 83

Tīmekļa vietne: http://roe.ru/eng/

E-pasts: roe@roe.ru

Nodokļu maksātāja numurs: 7718852163

Reģistrācijas Nr.: 1117746521452

Rosoboronexport ir Krievijas vienīgais oficiālais valsts starpnieks militāro un divējāda lietojuma preču, tehnoloģiju un pakalpojumu eksportam un importam. Rosoboronexport ir Rostec meitasuzņēmums; Rostec ir valstij piederošā korporācija, kas pārrauga militāro tehnoloģiju pētniecību un izstrādi, kā arī tai pieder vairākas ražotnes, kurām ir būtiska loma minēto tehnoloģiju ieviešanā operācijās kaujaslaukā. Ieroču pārdošana Krievijas valdībai ir nozīmīgs konvertējamās valūtas avots. To izmanto arī Krievijas ekonomisko un stratēģisko mērķu sasniegšanai. Laikposmā no 2000. līdz 2020. gadam Rosoboronexport ārvalstu klientiem pārdeva ieročus 180 miljardu USD vērtībā.

Tādējādi Rosoboronexport ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

59.

JSC NPO High Precision Systems

(krieviski: АО НПО Высокоточные комплексы)

Adrese: 7 Kievskaya Str., Moscow, 121059, Krievijas Federācija

21 str. 1, bulvar Gogolevski, Moscow, 119019, Krievijas Federācija

Tālrunis:+7 (495) 981-92-77, Fakss: +7 (495) 981-92-78

E-pasts: npovk@npovk.ru

Tīmekļa vietne: https://www.npovk.ru

Nodokļu maksātāja numurs: 7704721192

Valsts reģistrācijas numurs: 1097746068012

High Precision Systems ir Krievijas ieroču izstrādātājs un ražotājs. Tas ir līderis taktisko ballistisko raķešu sistēmu inženierijā un ražošanā Krievijā. High Precision Systems ir Rostec meitasuzņēmums.

Krievijas bruņotie spēki nelikumīgā Krievijas iebrukuma laikā Ukrainā 2022. gadā izmantoja ieročus, ko ražoja High Precision Systems. Tādējādi High Precision Systems ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

60.

JSC Kurganmashzavod

(krieviski: ПАО Курганмашзавод)

Adrese: 17 1 J Mashinostroitely Ave., 640021, Kurgan, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (3522) 23-20-83, +7 (3522) 47-19-99; Fakss: +7 (3522) 23-20-71, +7 (3522) 23-20-82

E-pasts: kmz@kmz.ru

Tīmekļa vietne: https://www.kurganmash.ru

https://www.kmz.ru/kontakty/

Nodokļu maksātāja numurs: 4501008142

Valsts reģistrācijas numurs: 1024500521682

Kurganmashzavod ir liels Krievijas militārās rūpniecības kompleksa uzņēmums. Nelikumīgā iebrukuma laikā Ukrainā 2022. gadā Krievija izmantoja BMP-3 kājnieku kaujas transportlīdzekļus, ko Krievijas bruņotajiem spēkiem piegādāja Kurganmashzavod.

Tādējādi Kurganmashzavod ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

61.

JSC Russian Helicopters

(krieviski: AO Вертолеты России)

Adrese: 1 Bolshaya Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 627-55-45

Tīmekļa vietne: http://www.russianhelicopters.aero

E-pasts: info@rhc.aero

Nodokļu ID Nr.: 7731559044

Valsts reģistrācijas numurs: 1077746003334

Russian Helicopters ir liels Krievijas helikopteru ražošanas uzņēmums. Nelikumīgā iebrukuma laikā Ukrainā 2022. gadā Krievija izmantoja Russian Helicopters ražotos Ka-52 “Alligator” militāros helikopterus.

Tādējādi Russian Helicopters ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

62.

PJSC United Aircraft Corporation

(krieviski: ПАО Объединённая авиастроительная корпорация)

Adrese: Ulansky lane, 22\1 Moscow, 101000, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 926-1421

Tīmekļa vietne: https://www.uacrussia.ru/

https://uacrussia.ru/ru/

E-pasts: office@uacrussia.ru, hello@uacrussia.ru

Lielākais īpašnieks: Rostec (valsts sabiedrība)

Dibinātājs: Vladimir Putin, 2006

United Aircraft Corporation ir Krievijas civilās un militārās aviācijas gaisa kuģu ražotājs. Kopā ar saistītajiem uzņēmumiem tas kontrolē 100 % Krievijas militāro gaisa kuģu ražošanas.

Nelikumīgā iebrukuma laikā Ukrainā 2022. gadā Krievija izmantoja United Aircraft Corporation ražotos kaujas gaisa kuģus.

Tādējādi United Aircraft Corporation ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

63.

JSC United Shipbuilding Corporation

(krieviski: АО Объединённая Судостроительная Корпорация)

Adrese: 11 Bolshaya Tatarskaya Str., Moscow, 115184, Krievijas Federācija

Street Marat, 90, St. Petersburg, 191119, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 495 617 33 00;

+7812494-17-42 (St. Petersburg)

Tīmekļa vietne: https://www.aoosk.ru

E-pasts: info@aoosk.ru

Nodokļu maksātāja numurs: 7838395215

Valsts reģistrācijas numurs: 1079847085966

United Shipbuilding Corporation ir Krievijas valstij piederošs kuģu būves konglomerāts, kas ir galvenais militāro kara kuģu nodrošinātājs Krievijas Jūras spēkiem. Tam pieder vairākas kuģu būvētavas un projektēšanas biroji.

Pyotr Morgunov” projekts 11711, liels izkraušanas kuģis, ko uzbūvēja United Shipbuilding Corporation, piedalījās nelikumīgajā Krievijas iebrukumā Ukrainā 2022. gadā. “Vasily Bykov” projekts 22160, Melnās jūras flotes patruļkuģis, ko projektēja United Shipbuilding Corporation, arī piedalījās Krievijas agresijā pret Ukrainu.

Turklāt “Almaz” konstruktoru birojs, kas pieder United Shipbuilding Corporation, izstrādāja projekta 22800 korvetes, no kurām dažas tika būvētas kuģu būvētavās, kas atrodas nelikumīgi anektētās Krimas un Sevastopoles teritorijā, un kuras veicināja Krimas pussalas militarizāciju.

Tādējādi JSC United Shipbuilding Corporation ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

64.

JSC Research and Production Corporation URALVAGONZAVOD

(krieviski: АО “Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод”)

Adrese: 28 Vostochnoe shosse., 622007, Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47 12

E-pasts: web@uvz.ru

Tīmekļa vietne: http://uralvagonzavod.ru,

https://uvzt.ru/

Īpašnieks: Rostec

Nodokļu maksātāja numurs: 6623029538

Valsts reģistrācijas numurs: 1086623002190

Uralvagonzavod ir liela Krievijas mašīnbūves korporācija. Tas ir vienīgais militāro tanku ražotājs Krievijā.

Nelikumīgā iebrukuma laikā Ukrainā 2022. gadā Krievija izmantoja T-72B3 tankus, ko Krievijas bruņotajiem spēkiem piegādāja Uralvagonzavod. Tādējādi Uralvagonzavod ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

65.

JSC Zelenodolsk Shipyard [A.M. Gorky Zelenodolsk Plant]

(krieviski: АО “Зеленодольский завод имени А. М. Горького”)

Adrese: 5, Zavodskaya Str., 422546 Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Krievijas Federācija

Tālrunis:+7 (84371) 5-76-10, Fakss: + 7 (84371) 5-78-00

Tīmekļa vietne: https://www.zdship.ru

E-pasts: nfo@zdship.ru

Nodokļu maksātāja numurs: 1648013442

Valsts reģistrācijas numurs: 1031644204514

Zelenodolsk Shipyard ir viens no lielākajiem kuģu būves uzņēmumiem Krievijā. Tas uzbūvēja Melnās jūras flotes patruļkuģi “Vasily Bykov”, kas piedalījās nelikumīgajā Krievijas iebrukumā Ukrainā 2022. gadā. 2022. gada 24. februārī“Vasily Bykov” uzbruka Ukrainas kareivjiem, kuri aizstāvēja Čūsku salu (Ostriv Zmiinyi).

Tādējādi Zelenodolsk Shipyard ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

66.

JSC Arzamas Machine-Building Plant

(АО “Арзамасский машиностроительный завод”)

Adrese: Ulitsa 9 Maya, 2, Arzamas, Nizhny Novgorod Oblast, 607220, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 831 4740780

Tīmekļa vietne: amz.ru

E-pasts: oao_amz@amz.ru

Nodokļu maksātāja numurs: 5243001767

Valsts reģistrācijas numurs: 1025201335730

Arzamas Machine-Building Plant ir Oleg Deripaska piederošā Military Industrial Company daļa. Tas ražo BTR-80 amfībijas bruņutransportierus, kurus Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā.

Tādējādi Arzamas Machine-Building Plant ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

67.

JSC Ruselectronics

(АО “Росэлектроника”)

Adrese: Vereiskaya Str., 29, p. 141., Moscow 115184, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 495 777 42 82

Tīmekļa vietne: https://www.ruselectronics.ru/

E-pasts: info@ruselectronics.ru

Nodokļu maksātāja numurs: 7710277994

Valsts reģistrācijas numurs: 1027739000475

Mātesuzņēmums: ROSTEC

Ruselectronics ir Krievijas elektronikas pārvaldītājsabiedrība, kas pieder Rostec.

JSC Sozvezdie Concern, kas ir Ruselectronics pārvaldītājsabierības daļa, izstrādāja un ražoja Borisoglebsk-2 daudzfunkcionālās elektronisko kaujas ieroču sistēmas vienības, ko izmantoja Krievijas bruņotie spēki Krievijas neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā. Pirms tam Borisoglebsk-2 sistēma tika izmantota separātistu tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” teritorijā Ukrainas austrumu daļā.

Tādējādi Ruselectronics ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

68.

JSC Tactical Missiles Corporation (KTRV)

(АО “Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение”, КТРВ)

Adrese: 141080, Moscow region, Korolev, Ilyicha str., 7, Krievijas Federācija

Tālrunis: + 7(495) 542-57-09 Fakss: +7 (495) 511-94-39

Tīmekļa vietne: http://www.ktrv.ru

E-pasts: kmo@ktrv.ru

Nodokļu maksātāja numurs: 5099000013

Valsts reģistrācijas numurs: 1035003364021

Tactical Missiles Corporation izstrādā, ražo, modernizē, remontē un uztur Krievijas bruņoto spēku stratēģiskās un taktiskās augstas precizitātes “gaiss-zeme” un “gaiss-gaiss” aviācijas ieroču sistēmas un vienotas jūras ieroču sistēmas. Tactical Missiles Corporation ražotos ieročus Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā.

Tādējādi Tactical Missiles Corporation ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

69.

JSC Kalashnikov Concern

(АО Концерн “Калашников”)

Adrese: Deryabina avenue, 3B, Izhevsk 394018, Krievijas Federācija

Tālrunis: + 7 341 250 47 47

Tīmekļa vietne: https://kalashnikovgroup.ru/

E-pasts: personal@kalashnikovconcern.ru

Mātesuzņēmums: Rostec

Nodokļu maksātāja numurs: 1832090230

Valsts reģistrācijas numurs: 1111832003018

Kalashnikov Concern ir Krievijas armijas ekipējuma, tostarp personālo šauteņu, raķešu un transportlīdzekļu, izstrādātājs un ražotājs. Tas atrodas tiešā Rostec kontrolē.

Kalashnikov Concern ražotās Vikhr-1 vadāmās spārnotās raķetes un AK-12 triecienšautenes izmantoja Krievijas bruņotie spēki neprovocētajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā

Tādējādi JSC Kalashnikov Concern ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

70.

JSC UEC Klimov

(АО “ОДК-Климов”)

Adrese: 11, Kantemirovskaya st., St. Petersburg 194100, Krievijas Federācija

Tālrunis: + 7 (812) 454 71 00

Fakss: + 7 (812) 647 00 29

Tīmekļa vietne: https://www.klimov.ru/en

E-pasts: klimov@klimov.ru

Mātesuzņēmums: Rostec

JSC UEC Klimov ir vadošais Krievijas militāro un civilo gaisa kuģu gāzturbīnu dzinēju izstrādātājs un ražotājs. Tas ir United Engine Corporation daļa.

Tas ražo dzinējus, kas uzstādīti Ka-52 helikopteros, kurus Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā, tostarp kaujas laikā Hostomel ciematā.

Tādējādi JSC UEC Klimov ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

71.

LLC Military Industrial Company

(ООО Военно-промышленная компания)

Adrese: Rochdelskaya st., 15/8, 3 floor, r. 10/14, Moscow, 123376, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 662-10-57

Tīmekļa vietne: https://milindcom.ru

E-pasts: secrvpk@milindcom.ru

Nodokļu maksātāja numurs: 7703602065

Valsts reģistrācijas numurs: 1067746915191

Military Industrial Company ir būtisks ieroču un militārā ekipējuma piegādātājs Krievijas bruņotajiem spēkiem. Tas ir Russian Machines daļa un pieder Oleg Deripaska.

Arzamas Machine-Building Plant, kas ir Military Industrial Company daļa, ražo BTR-80 amfībijas bruņutransportierus, kurus Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā.

Tādējādi Military Industrial Company ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

72.

PO More Shipyard

(Акционерное Общество Судостроительный Завод “Море”)

Adrese: Desantnikov 1, Primorskiy, Fedosia, Crimea, 298176

Tālrunis: +7 (36562) 29-3-22

Tīmekļa vietne: https://moreship.ru/main/

E-pasts: office@moreship.ru

Nodokļu maksātāja numurs: 9108124167

Valsts reģistrācijas numurs: 1199112021140

More Shipyard ir militāro kara kuģu nodrošinātāja Krievijas Jūras spēkiem. Pēc Krievijas Federācijas nelikumīgi veiktās Krimas pussalas aneksijas, Krievijas Federācija uzņēmumu nacionalizēja un piešķīra Krievijas valsts licenci ieroču un militārā ekipējuma izstrādei, ražošanai, testēšanai, uzstādīšanai, montāžai, tehniskajai apkopei, remontam, iznīcināšanai un pārdošanai.

Tas uzbūvēja Krievijas jūras spēkiem projekta 22800 korvetes, kas veicināja nelikumīgi anektētas Krimas militarizāciju. Turklāt uzņēmuma logotips ietver militāro simbolu “Z”, ko Krievijas propaganda izmantoja, lai sekmētu neprovocēto Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu.

Tādējādi PO More Shipyard ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt īpašumtiesības uz to ir nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem.

8.4.2022.

73.

JSC Omsk Transport Machine Factory Omsktransmash

(AO Омский завод транспортного машиностроения “ОМСКТРАНСМАШ”)

Adrese: Krasnyy Pereulok 2, 644020 Omsk, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (3812) 44 61 03

Tīmekļa vietne: http://transmash-omsk.ru

E-pasts: info@transmash-omsk.ru

Nodokļu maksātāja numurs: 5505204171

Valsts reģistrācijas numurs: 1085543060734

Omsktransmash ir valstij piederoša inženiertehniska sabiedrība, kas atrodas Omsk (Krievija). Tā ražo TOS-1A termobārisko raķešu palaišanas daudzstobru sistēmas.

Omsktransmash piegādāja TOS-1A Krievijas bruņotajiem spēkiem. 2022. gadā Krievija izmantoja TOS-1A neprovocētās militārās agresijas pret Ukrainu laikā.

Tādējādi Omsktransmash ir atbildīga par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

74.

JSC Russian Machines

(ООО “Русские машины”)

jeb: JSC Nizhegorodskie Avtomobili

(ОАО Нижегородские автомобили)

Adrese: 352330, Krasnodar reģions, Ust-Labinsk, Ust-Labinsky apgabals, st. Mira, 116 K.D., kv.2, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 653 82 07

Tīmekļa vietne: rm.ru

E-pasts: info@rm.ru

Nodokļu maksātāja numurs: 2373000582

Valsts reģistrācijas numurs: 1112373000596

JSC Russian Machines (jeb JSC Nizhegorodskie Avtomobili) ir rūpniecisks konglomerāts, kas pieder Oleg Deripaska. Tas ietver Military Industrial Company un Arzamas Machine-Building Plant, kas ražo BTR--80 amfībijas bruņutransportierus, kurus Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā.

Tādējādi JSC Russian Machines ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

75.

JSC Sozvezdie Concern

(АО Концерн “Созвездие”)

Adrese: Plekhanovskaya Str., 14, Voronezh 394018, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 473 252 52 52

Tīmekļa vietne: https://www.sozvezdie.su

E-pasts: office@sozvezdie.su

Nodokļu ID Nr.: 366127502

Valsts reģistrācijas numurs: 1053600445337

JSC Sozvezdie Concern ir elektronisko kaujas ieroču, radiosakaru, elektronisko pretpasākumu sistēmu un iekārtu izstrādātājs un ražotājs.

JSC Sozvezdie Concern izstrādātās un ražotās Borisoglebsk-2 daudzfunkcionālās elektronisko kaujas ieroču sistēmas vienības izmantoja Krievijas bruņotie spēki neprovocētajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā. Līdz šim Borisoglebsk-2 sistēma tika izmantota separātistu tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” teritorijā Ukrainas austrumu daļā.

Tādējādi JSC Sozvezdie Concern ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

76.

JSC Research and Industrial Concern “Machine Engineering Technologies” - JSC RIC TECMASH

(Холдинговая компания АО “Научно-производственный концерн “Технологии машиностроения”“)

Adrese: Bolshaya Tatarskaya Str. 35/5, Moscow 115184, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 495 459 98 81

Tīmekļa vietne: http://tecmash.ru

E-pasts: info@tecmash.ru

Nodokļu ID Nr.: 7743813961

Valsts reģistrācijas numurs: 1117746260477

Tecmash concern ir Krievijas bruņoto spēku izmantoto raķešu un munīcijas galvenais izstrādātājs un ražotājs. Tas ir Rostec meitasuzņēmums.

Tam pakļautais uzņēmums NPO Splav ražo BM-27 Uragan un BM-30 Smerch daudzstobru raķešu palaišanas sistēmas, ko Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā. Krievijas bruņotie spēki lietoja BM-27 Uragan un BM-30 Smerch daudzstobru raķešu palaišanas sistēmas, lai, izmantojot kasešu munīciju, īstenotu uzbrukumus civiliem mērķiem Ukrainā, kuros bija daudz bojāgājušo.

Tādējādi Tecmash ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

77.

PJSC United Engine Corporation

(АО “Объединенная двигателестроительная корпорация”)

Adrese: 16, Budyonny Avenue, Moscow, 105118, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7(495) 232-55-02, +7(499) 558-18-94

Tīmekļa vietne: https://www.uecrus.com

E-pasts: info@uecrus.com

Nodokļu ID Nr.: 7731644035

Valsts reģistrācijas numurs: 1107746081717

United Engine Corporation ir Rostec meitasuzņēmums, kas izstrādā, ražo un apkalpo militārās aviācijas, raķešu dzinējus un kuģu gāzturbīnu dzinējus.

JSC UEC Klimov – viens no uzņēmumiem, kuri veido Official United Engine Corporation – ražo dzinējus, kas ir uzstādīti Ka-52 helikopteros, kurus Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā, tostarp kaujas laikā Hostomel ciematā.

Tādējādi United Engine Corporation ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

78.

Yantar Shipyard

(Прибалтийский судостроительный завод “Янтарь”)

Adrese: 1 Guskova square, 236005, Kaliningrad, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (4012) 61 30 83

Tīmekļa vietne: https://shipyard-yantar.ru/en

E-pasts: office@shipyard-yantar.ru

Nodokļu ID Nr.: 3900000111

Valsts reģistrācijas numurs: 1023901861213

Yantar Shipyard ir daļa no uzņēmuma United Shipbuilding Corporation, kas ir Krievijas valstij piederošs kuģu būves konglomerāts, kurš ir galvenais militāro kara kuģu nodrošinātājs Krievijas Jūras spēkiem.

Tas uzbūvēja projekta 11711 lielu izkraušanas kuģi “Pyotr Morgunov”, ko Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā.

Tādējādi Yantar Shipyard ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

80.

Novikombank

Новикомбанк

Uzņēmuma veids: akciju komercbanka

Adrese: Bld.1, Polyanka Bolshaya str. 50/1, Moscow, 119180, Krievijas Federācija

Reģistrācijas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Reģistrācijas Nr.: 1027739075891

Saistītās personas: Georgieva Elena ALEKSANDROVNA (valdes priekšēdētāja) Andrey Valeryevich KONDRATYEV (Direktoru padomes priekšsēdētājs)

Saistītā vienība: Rostec (Krievijas tehnoloģiju valsts korporācija)

Novikombank ir meitasuzņēmums uzņēmumam Rostec (Krievijas tehnoloģiju valsts korporācija), kas ir nozīmīgs Krievijas valstij piederošs aizsardzības konglomerāts. Novikombank ir svarīga nozīme tādu Krievijas valdības programmu īstenošanā, kuru mērķis ir attīstīt augsto tehnoloģiju nozares Krievijā, nodrošinot finansējumu galvenajiem militārajiem un civilajiem projektiem. Novikombank veic darījumdarbību Krievijas Federācijas valdībai stratēģiski svarīgās nozarēs, jo īpaši aizsardzības nozarē. Tādējādi Novikombank ir vienība vai struktūra, kas materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās, kā arī juridiska persona, vienība vai struktūra, kas ir iesaistīta ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

Bankas direktors 2022. gada jūnijā paziņoja, ka banka ir gatava sākt darbību Krimā. Turklāt Novikombank aktīvi finansē uzņēmumus, kas darbojas, lai aizstātu preces, kuras aizliegts eksportēt uz Krieviju, jo īpaši aeronautikas un bruņojuma jomā. 2022. gada augustā Novikombank piedalījās “ARMY 2022” forumā (kas apvieno uzņēmumus no militārās rūpniecības kompleksa) un parakstīja finansēšanas nolīgumus par 190 miljardiem RUB (aptuveni 3 miljardi EUR).

8.4.2022.

81.

Sovcombank

(agrākais nosaukums – Buycombank)

Pilns uzņēmuma nosaukums: Public Joint Stock Company “Sovcombank”

Vienības veids: publiska akciju sabiedrība

Adrese: Prospekt Tekstilshchikov, 46, Kostroma, Kostroma Oblast, 156000, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 1.9.2014.

Reģistrācijas Nr.: 1144400000425

Nodokļu ID Nr.: 4401116480

Saistītā vienība: Krievijas Federācijas valdība

Sovcombank (agrākais nosaukums – Buycombank) ir viena no Krievijas lielākajām bankām, un Krievijas valdība un Central Bank of Russia to ir atzinusi par sistēmiski nozīmīgu Krievijas finanšu kredītiestādi. Sovcombank ir iesaistīta un sadarbojas ar uzņēmumiem, kas saistīti ar ieroču nozari, piemēram, Kamaz, attiecībā uz kuriem banka 2022. gada jūlijā veica obligāciju emisiju. Tā arī veica VEB un DOM.RF obligāciju emisijas. Tādējādi Sovcombank ir juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ekonomikas nozarēs, kuras nodrošina svarīgu ienākumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

82.

VTB Bank

ВТБ/Внешторгбанк

Vienības veids: publiska akciju sabiedrība

Adrese: Vorontsovskaya Str., 43, Moscow, 109044, Krievijas Federācija

Reģistrācijas vieta: Degtyarnyy Pereulok, 11a, St. Petersburg, 191144, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 17.10.1990.

Reģistrācijas Nr.: 1027739609391

Saistītās personas: Andrei Leonidovich KOSTIN (Valdes prezidents un priekšsēdētājs) Anton SILUANOV (Uzraudzības padomes priekšsēdētājs)

Saistītā vienība: Federālā valsts īpašuma pārvaldības aģentūra (Krievijas Ekonomikas attīstības ministrijas apakšnodaļa ir viena no lielākajām akcionārēm)

VTB Bank ir sistēmiski nozīmīga finanšu iestāde Krievijas Federācijas valdībai, kura savukārt ir viena no lielākajām VTB Bank akcionārēm. Bankai ir cieša saikne ar Krievijas izlūkdienestu, un tās izpilddirektoru iecēla prezidents Vladimir Putin, un banka ir aizstāvējusi viņa rīcību, tostarp Krimas pussalas aneksiju. VTB ir viena no Krievijas vadošajām finanšu iestādēm, kas pārsvarā pieder Krievijas Federācijas valdībai un arī rada Krievijas Federācijas valdībai lielus ieņēmumus. VTB 2022. gada jūnijā pauda nodomu atgūt savu bijušo meitasuzņēmumu RNCB Bank (galvenā banka Krimā ar 70 % klientu pussalā), kas tika nacionalizēts pēc 2014. gada sankcijām. 2022. gada oktobrī prezidents Putin parakstīja likumu, ar ko valdībai atļauj 100 % RNCB akciju nodot VTB. VTB ģenerāldirektors 2022. gada novembrī paziņoja, ka 2023. gada pirmajā ceturksnī tiks pabeigta RNBC nodošana VTB. Tādējādi VTB kļūtu par vadošo banku Krimā.

Tādējādi VTB Bank ir vienība vai struktūra, kas materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās, kā arī juridiska persona, vienība vai struktūra, kas ir iesaistīta ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

83.

JSC GTLK

Valsts transporta nomas uzņēmums

Adrese: 31a Leningradsky Avenue, bldg. #1, Moscow 125284, Krievijas Federācija

Juridiskā adrese: 73 Respublika St., Suite 100, Salekhard, Yamalo-Nenets Autonomous Area, 62900B, Krievijas Federācija

Vienības veids: Transporta uzņēmums

Reģistrācijas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 2001

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievijas Federācija

Saistītās vienības: GTLK Europe, GTLK Asia, GTLK Middle East

Tālrunis: (495) 221-00-12 8-800-200-12-99

E-pasts: gtlk@gtlk.ru

GTLK darbojas gaisa, jūras un dzelzceļa transporta, sabiedriskā transporta un autobūves nozarē un speciālā aprīkojuma nodrošināšanā iekšzemes uzņēmumiem transporta nozarē, kā arī veic ieguldījumu darbības, lai attīstītu Krievijas transporta infrastruktūru. Uzņēmuma vienīgais akcionārs ir Krievijas Federācija, ko pārstāv Krievijas Federācijas Transporta ministrija. 2020. gadā GTLK nomas līgumu portfelis tika vērtēts 1,3 miljardu RUB apmērā, un tam ir meitasuzņēmumi Tuvajos Austrumos, Āzijā un Eiropā. GTLK ir izvirzījusi sev mērķi izveidot dronu floti (importētu no Ķīnas), lai veiktu novērošanas misijas no gaisa. GTLK ir vienība vai struktūra, kas finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

8.4.2022.

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(krieviski: ООО “Ульяновский автомобильный завод” (УАЗ))

Adrese: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Tālrunis: +7 (8422) 40-91-09

Tīmekļa vietne: https://uaz.global/

E-pasts: mm.medvedev@dnd.team

UAZ ir Krievijas automobiļu ražotājs. Tas Krievijas Federācijas bruņotos spēkus nodrošina ar UAZ Patriot transportlīdzekļiem, ko Krievijas armija izmanto neprovocētajā un nepamatotajā agresijā pret Ukrainu. UAZ rūpnīca tiek modernizēta, pateicoties Aizsardzības ministrijas pasūtījumiem. 2022. gada septembrī uzņēmums pēc revīzijas tika iekļauts arī militārajā reģistrā, kas saskaņo procedūras attiecībā uz piekļuvi publiskajam iepirkumam aizsardzības nozarē.

Tāpēc tas materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās. UAZ ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(krieviski: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adrese: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001

Tālrunis: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19

Fakss: +7 (495) 788-81-16

Tīmekļa vietne: www.nsg-ins.ru

E-pasts: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd ir Krievijas aizsardzības nozares uzņēmumu apdrošinātājs. Tas ir iekļauts to apdrošinātāju sarakstā, kuri sniedz apdrošināšanas pakalpojumus starptautiskajiem militāro preču sūtījumiem. Tas sadarbojas ar Krievijas valsts īpašumā esošiem uzņēmumiem un apdrošina tos, īpaši militārajā un aizsardzības nozarē. Independent Insurance Group Ltd ir galvenais riska apdrošinātājs Krievijas valsts īpašumā esošajam aizsardzības konglomerātam Rostec. Uzņēmums ir viens no Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas organizētā Starptautiskā militārā un tehniskā foruma “Army2022” sponsoriem un dalībniekiem. Tas savā tīmekļa vietnē apstiprina ciešo saikni ar aizsardzības nozari.

Tādējādi tas ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Tas arī materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tās.

3.6.2022.

91.

PJSC KAMAZ jeb KAMAZ PTC

(krieviski: ПАО “КАМАЗ”)

Adrese: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827

Tālrunis: +7 (800) 555-00-99

Tīmekļa vietne: https://kamaz.ru/en

E-pasts: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ ir Krievijas transportlīdzekļu un militārā aprīkojuma izstrādātājs un ražotājs. Tas ražoja KAMAZ-5350, KAMAZ-6350, KAMAZ 6560 transportlīdzekļus, kurus Krievijas Federācijas bruņotie spēki izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu. Novembrī KAMAZ izteicās par savu rūpnīcu, ka tā darbojas maksimālo iespēju robežās, lai spētu izpildīt ieroču pasūtījumus. 2022. gada aprīlī tas arī publicēja video, izmantojot simbolu “Z”, paužot atbalstu operācijai Ukrainā.

Tādējādi tas ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(krieviski: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adrese: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Krievija / 199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Tālrunis: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moscow);

+7 (812) 449-90-90 (St. Petersburg)

Tīmekļa vietne: https://kronshtadt.ru

E-pasts: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

JSC Kronshtadt Tekhnologii ir noslēdzis līgumu ar Krievijas militārajiem spēkiem un izstrādā un ražo aprīkojumu, programmatūru un integrētus risinājumus bezpilota gaisa kuģiem un Krievijas aizsardzības nozarei. Krievijas Federācijas bruņotie spēki bezpilota gaisa kuģus Orion, ko ir ražojusi Kronshtadt Tekhnologii, izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu. Uzņēmums turpina ražot un attīstīt Orion dronus, kurus arvien vairāk izmanto karā.

Tādējādi tas ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

93.

Tatshina LLC

(OOO ТАТШИНАУК)

Bijusī Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(krieviski: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adrese: 423580, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Krievija

Tālrunis: +7(8555) 49-73-42;

+7(8555) 49-75-86

Fakss: +7(8555) 49-75-86

Tīmekļa vietne: www.neftehim.tatneft.ru

E-pasts: nhk@tnnh.tatneft.ru

Saistītās vienības:

JSC Tatneftekhiminvest-holding;

JSC Nizhnekamskshina;

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant);

TD “Kama” Trading House;

LLC “Kama” Scientific & Technical Center;

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

JSC Yarpolimermash-Tatneft;

LLC Energoshinservis

Pēc Management Company Tatneft-Neftekhim LLC iekļaušanas sarakstā Tatneft Group pārdeva savu dalību pārvaldības sabiedrībā “Tatneft-Neftekhim” uzņēmumam JSC Tatneftekhiminvest-Holding, kas savu nosaukumu mainīja uz Tatshina LLC. Tatshina LLC (iepriekš saukta Management Company Tatneft-Neftekhim) vada un koordinē PJSC Nizhnekamskneftekhim pakļautos riepu uzņēmumus, pie kuriem pieder TD KAMA, Nizhnekamskshina un Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Tas apvieno visus uzņēmumus, kas saistīti ar JSC Tatneftekhiminvest-Holding darījumiem riepu jomā, un pārvalda to ražošanu, plānošanas procesus, uzņēmējdarbību, cilvēkresursus un sabiedriskās attiecības.

Galvenais JSC Tatneftekhiminvest-Holding ar riepām saistīto ražojumu izplatītājs TD KAMA piegādā riepas Krievijas Federācijas bruņotajiem spēkiem un Krievijas Federācijas Nacionālajai gvardei. Nizhnekamskshina ražo riepas bruņotajiem transportlīdzekļiem K4386 Typhoon-VDV. Pie Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant ražojumiem pieder KAMA NU402 riepas kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļiem TIGR, kas ir aprīkoti ar pārvietojamajām prettanku raķetēm Kornet. Krievijas Federācijas bruņotie spēki bruņotos transportlīdzekļus K4386 Typhoon-VDV, kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļus TIGR un pārvietojamās prettanku raķetes Kornet izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu. Tatshina LLC un TD KAMA arī sniedz materiālu atbalstu tiem darbiniekiem, kas ir mobilizēti karam Ukrainā.

Tāpēc tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tas materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

3.6.2022.

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(krieviski: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adrese: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone no. 96, office 1, Republic of Tatarstan, Krievija

Tālrunis: +7 (8555) 49-73-40

Tīmekļa vietne: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

E-pasts: nkastp@tatneft.ru

Reģistrācijas vieta: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone, Republic of Tatarstan, Krievija

Reģistrācijas datums: 15.1.2007.

Reģistrācijas Nr.: SRN/OGRN 1071651000035

KPP 165101001

TIN/INN 1651049488

Saistītās vienības: Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant ražo tērauda riepas. Tas bija Tatneft pakļauts uzņēmums. Tā ražojumi tiek piegādāti Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijai. 2022. gada 1. jūnijāNizhnekamsk All-Steel Tyre Plant tika pārdots JSC Tatneftekhiminvest-holding. Pārdošana ietvēra arī MC Tatneft-Neftekhim, Trade House Kama, Nizhnekamskshina.

Tas ražo KAMA NU402 riepas kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļiem TIGR, kas ir aprīkoti ar pārvietojamajām prettanku raķetēm Kornet. Krievijas Federācijas bruņotie spēki kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļus TIGR un pārvietojamās prettanku raķetes Kornet izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu. KAMA Tyres, uzņēmumu grupa, pie kuras pieder Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, sniedz finansiālu un materiālu atbalstu, tostarp taktisko ekipējumu, Krievijas karavīriem, kas mobilizēti agresijas karā pret Ukrainu.

Tāpēc tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tas materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

3.6.2022.

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(krieviski: ПАО “Нижнекамскшина”)

Adrese: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk district, Industrial Zone, building 116, building 1, office 1, Krievija

Tālrunis: +8 555 49-79-30,

Fakss: + 8 555 24-15-70

Tīmekļa vietne: https://shinakama.tatneft.ru

E-pasts: nksh@tatneft.ru

Reģistrācijas datums: 20.9.2001.

Reģistrācijas Nr.: SRN/OGRN

1021602498114

TIN/INN 1651000027

Saistītās vienības:

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina ir Krievijas vadošais riepu ražotājs. Tas bija Tatneft pakļauts uzņēmums. 2022. gada 1. jūnijāNizhnekamskshina tika pārdots AS Tatneftekhiminvest-Holding. Tas ražo riepas ar zīmolu KAMA un Viatti. Tā ražojumu vidū ir divējāda lietojuma un militārās riepas, ko piegādā Krievijas Federācijas valdībai. Tas ražo riepas bruņotajiem transportlīdzekļiem K4386 Typhoon-VDV. Krievijas Federācijas bruņotie spēki bruņotos transportlīdzekļus K4386 Typhoon-VDV izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu. Nizhnekamskshina arī sniedz materiālu un finansiālu atbalstu tiem darbiniekiem, kas ir mobilizēti karam Ukrainā.

Tāpēc tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tas materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

3.6.2022.

96.

LLC TD KAMA

(krieviski: ООО ТД “КАМА”)

Adrese: 423570, Krievija, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Tālrunis: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Reģistrācijas datums: 18.12.2022.

Reģistrācijas Nr.: SRN/OGRN 1021602510533

TIN/INN 1651024807

Tīmekļa vietne: https://www.td-kama.com

E-pasts: info@td-kama.com

Saistītās vienības:

Tatneft-Neftekhim;

Nizhnekamskshina;

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

TD KAMA ir Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant un Nizhnekamskshina ražoto KAMA TIRES ražojumu galvenais izplatītājs. Tas piegādā riepas Krievijas Federācijas bruņotajiem spēkiem un Krievijas Federācijas Nacionālajai gvardei.

TD KAMA izplatīto Nizhnekamskshina ražojumu vidū ir divējāda lietojuma un militārās riepas, ko piegādā Krievijas Federācijas valdībai. Nizhnekamskshina ražo riepas bruņotajiem transportlīdzekļiem K4386 Typhoon-VDV. Pie TD KAMA izplatīto Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant ražojumiem pieder KAMA NU402 riepas kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļiem TIGR, kas ir aprīkoti ar pārvietojamajām prettanku raķetēm Kornet. Krievijas Federācijas bruņotie spēki bruņotos transportlīdzekļus K4386 Typhoon-VDV, kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļus TIGR un pārvietojamās prettanku raķetes Kornet izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu. Papildus tam, TD Kama arī sniedz materiālu un finansiālu atbalstu saviem darbiniekiem, kas ir mobilizēti karam Ukrainā.

Tāpēc tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tas materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

3.6.2022.

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(krieviski: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

jeb OJSC BLMZ

(krieviski: ОАО БЛМЗ)

Adrese: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya Oblast, 143900, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 639-94-94

Tīmekļa vietne: https://www.blmz.ru

E-pasts: info@blmz.ru

BLMZ ir Krievijas lietuve un mehāniskā darbnīca. Tā piegādā materiālus, ko ieroču ražošanai izmanto Krievijas militārā aprīkojuma piegādātāji, kuriem Savienība ir piemērojusi sankcijas, ņemot vērā Krievijas darbības, kas destabilizē situāciju Ukrainā.

Tā ar Krievijas Federācijas bruņotajiem spēkiem ir noslēgusi piegādes līgumu. Tā nodrošina aprīkojumu un materiālus vairāku tādu lidaparātu un helikopteru, tostarp Ka-52, ražošanai, kurus Krievijas bruņotie spēki turpina plaši izmantot savā neprovocētajā un nepamatotajā militārajā agresijā pret Ukrainu.

Tāpēc tā ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tā materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

3.6.2022.

98.

JSC REMDIZEL

(krieviski: АО “Ремдизель”)

Adrese: 423800, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Krievija

Tālrunis: +7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Tīmekļa vietne: http://www.remdizel.com

E-pasts: remdizel@kamaz.ru

Saistītās vienības:

KAMAZ

Remdizel ražo un remontē riteņu un kāpurķēžu transportlīdzekļus. Tas ražo mīnu izturīgus un no slēpņu uzbrukumiem pasargātos bruņutransportierus Typhoon K-63968, kurus Krievijas Federācijas bruņotie spēki izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu. Remdizel ražo arī jaunus bruņotos transportlīdzekļus, piemēram, K-4386 Typhoon VDV un Akhmat, lai atbalstītu Krievijas agresiju Ukrainā.

Tādējādi tas ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

99.

JSC SUKHOI Company

(krieviski: ПАО Компания “Сухой”)

Adrese: 125284, Krievija, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Tālrunis: +7 (499) 550-01-06

Tīmekļa vietne: https://www.sukhoi.org

E-pasts: info@sukhoi.org

Saistītās vienības:

United Aircraft Corporation (mātesuzņēmums)

Sukhoi ir Krievijas gaisa kuģu ražotājs. Krievijas Federācijas bruņotie spēki Sukhoi ražotos kaujas gaisa kuģus izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu. Uzņēmums arī izstrādā jaunus kaujas lidmašīnu modeļus, ko plaši izmanto karā, piemēram, Su-30, Su-35 un Su-57. 2022. gada 21. novembrī tā vairākuma akcionārs OAK paziņoja par jaunu SU30SM2 piegādi Aizsardzības ministrijai.

Tādējādi tas ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

100.

JSC “121 AIRCRAFT REPAIR PLANT”

(krieviski: Акционерное общество “121 авиационный ремонтный завод”)

Adrese: Krievija, 143079, Moscow region, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Tālrunis: +7(498) 677-95-11

Tīmekļa vietne: https://121arz.ru

E-pasts: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant remontē gaisa kuģus Su-25, Su-27 un MiG-29. Tas ir vienīgais uzņēmums Krievijā, kas gaisa kuģi Su-25 vienlaikus remontē un modernizē līdz versijai Su-25 SM. Krievijas Federācijas bruņotie spēki Su-25 SM izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu. Baltkrievijas personāls arī ir nosūtīts uz šo uzņēmumu, lai palīdzētu remontēt kaujas gaisa kuģus, lai tos varētu atkārtoti izmantot Krievijas agresijā Ukrainā.

Tāpēc tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Tas arī materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tās.

3.6.2022.

103.

Nightwolves MC

(Моторклуб “Ночные Волки”)

Adrese: Nizhniye Mnevniki, 110, Bike Centre, Moscow, Krievijas Federācija

Vienības veids: Motociklistu grupa

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 1989

Nightwolves MC ir nacionālistisks motociklistu klubs, kas 1989. gadā tika nodibināts Maskavā un kam ir aptuveni 45 filiāles visā pasaulē, tostarp filiāles daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Klubs Nightwolves MC ir aktīvi iesaistījies Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu, publiski izsakot atbalstu Krimas aneksijai 2014. gadā un karam pret Ukrainu 2022. gadā, aktīvi izplatot pret Ukrainu vērstu un prokrievisku propagandu un cīnoties kopā ar prokrieviskajiem grupējumiem Ukrainā vai atbalstot tos pēc Krimas aneksijas un Krievijas 2022. gadā sāktā kara pret Ukrainu. Grupa ir būtiska Krievijas valdības atbalstītāja, tā aktīvi pauž atbalstu Krievijas valsts propagandai Krievijā, kā arī Eiropā un Rietumbalkānos, publiski noliedz Ukrainas tiesības uz valstiskumu un aicina valsti “denacificēt” un “deukrainizēt”, atbalstot ideju, ka Ukrainai vajadzētu būt neatņemamai Krievijas daļai.

Grupai ir arī ciešas saiknes ar Krievijas prezidentu Vladimir Putin un Krievijas valdību, un laikposmā no 2013. līdz 2015. gadam tā ir saņēmusi valsts finansējumu no Kremļa. Grupa ir vairākkārt apliecinājusi atbalstu militārajai operācijai, jo īpaši nosūtot dažus tās locekļus kā brīvprātīgos uz armiju. Tādējādi Nightwolves ir vienība vai struktūra, kura sniedz materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tā ir vienība, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

21.7.2022.

105.

The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo)

(Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

Galvenās mītnes adrese: Krievijas Federācija, 119019, Moscow, Vozdvizhenka Str. 18/9

Tālrunis: +7 (495) 690-12-45

E-pasts: rossotr@rs.gov.ru

Tīmekļa vietne: https://rs.gov.ru

Vienības veids: Krievijas Federālā valdības aģentūra

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija, 119019, Moscow, Vozdvizhenka Str. 18/9

Reģistrācijas datums: 6.9.2008.

Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo) ir federāla izpildstruktūra, kuras uzdevums ir sniegt valsts pakalpojumus un pārvaldīt valsts īpašumu, lai atbalstītu un attīstītu starptautiskās attiecības starp Krievijas Federāciju un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības dalībvalstīm un citām ārvalstīm.

Tā ir galvenā valsts aģentūra, kas demonstrē Kremļa maigo varu un hibrīdietekmi, tostarp popularizē tā saukto “Russkiy Mir” koncepciju. Jau daudzus gadus tā darbojas kā Krievijas tautiešu un ietekmētāju tīkla jumta organizācija un finansē dažādus publiskās diplomātijas un propagandas projektus, kas saliedē prokrievisko spēku darbības un izplata Kremļa vēstījumus, tostarp vēstures pārskatīšanu.

Rossotrudnichestvo aktīvi rīko starptautiskus pasākumus, kuru mērķis ir plašākā sabiedrībā nostiprināt tādu uztveri, ka okupētās Ukrainas teritorijas ir Krievijas teritorija. Rossotrudnichestvo vadītājs un vadītāja vietnieks ir skaidri parādījuši savu atbalstu Krievijas agresijas karam pret Ukrainu. Rossotrudnichestvo pastiprināja Krievijas propagandu, pārveidojot savas “Krievijas mājas” Eiropā par siltajiem punktiem, uz kuriem Eiropas iedzīvotāji, teorētiski paliekot bez apkures gāzes trūkuma dēļ, varētu nākt un sasildīties.

Tādējādi aģentūra Rossotrudnichestvo ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā. Turklāt tā ir atbildīga par materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un par ieguvumiem no tās.

21.7.2022.

106.

Russkiy Mir Foundation

(Фонд “Русский мир”)

Adrese: 119285 Mosfilmovskaya Str. 40A, Moscow, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 981-5680

E-pasts: info@russkiymir.ru

Tīmekļa vietne: https://russkiymir.ru

Vienības veids: Krievijas Federālā valdības aģentūra

Reģistrācijas datums: 31.8.2007.

Fondu “Russkiy Mir” ir izveidojusi un finansē Krievijas Federācijas valdība. Krievijas Federācija to izmantoja, lai veicinātu savas intereses pēcpadomju valstīs.

Tā oficiālais uzdevums ir popularizēt krievu valodu un kultūru pasaulē, taču Kremlis šo fondu izmanto kā nozīmīgu ietekmes instrumentu, ar ko tiek pastiprināti sekmēta uz Krieviju centrēta programma valstīs, kas izveidojušās pēc PSRS, un tiek noraidīta Ukrainas kā suverēnas valsts leģitimitāte un aizstāvēta tās apvienošana ar Krieviju.

Russkiy Mir Foundation ir izplatījis propagandu, kas atbalsta Kremli un ir vērsta pret Ukrainu, un attaisnojis neprovocēto un nepamatoto Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. Savos oficiālajos paziņojumos tas ir paudis atbalstu nelikumīgajai Krimas un Sevastopoles aneksijai un tam, ka Krievijas Federācija atzīst separātiskās, tā sauktās “tautas republikas” Donbasa reģionā. Kopš 2022. gada jūlija fonds savā oficiālajā tīmekļa vietnē ir publicējis vairākus rakstus Ukrainas teritoriju aneksijas atbalstam.

Tāpēc tas ir atbildīgs par tādu darbību atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Tas ir arī guvis labumu no Krievijas Federācijas valdības, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

21.7.2022.

107.

JSC Research and Production Association “Kvant”

(Акционерное общество Научно-производственное объединение “Квант”)

Adrese: Bolshaya Sankt-Peterburgskaya Str. 73, 173000 Veliky Novgorod, Krievijas Federācija

Tālrunis: (8162) 681303

E-pasts: ok@kvant-vn.ru

“Kvant” JSC ir Krievijas uzņēmums, kas darbojas militārajā nozarē un Krievijas bruņotajiem spēkiem ražo elektroniskas kara sistēmas.

Tas ir piedalījies elektroniskās karadarbības sistēmas Krasukha-4 kopizstrādē un kopražošanā un izgatavojis aprīkojumu elektroniskajai karadarbības sistēmai Rtut-BM. Krievijas Federācijas bruņotie spēki elektroniskās karadarbības sistēmas Krasukha-4 un Rtut-BM izmantoja Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Kvant ir iesaistīts arī Krievijas Glonass navigācijas sistēmas, ko izmanto Krievijas armija, izstrādē un pilnveidošanā.

Tādējādi tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko ir tikusi grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Tas ir arī materiāli atbalstījis Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un guvis labumu no tās.

21.7.2022.

109.

FORSS Group of Companies

(Группа компаний ФОРСС)

Adrese: Magnitogorskaya street 51, lit. E, 195027, St. Petersburg, Krievijas Federācija

Tālrunis: (+7812) 605-00-78

Tīmekļa vietne: http://www.forss.ru/eng

E-pasts: info@forss-marine.ru

FORSS ir Krievijas uzņēmums, kas kuģu būves nozarei sniedz inženiertehniskus pakalpojumus. Tas pilda Krievijas Federācijas valdības dotos pasūtījums.

Tas piedalījās “Vasily Bykov” Melnās jūras flotes projekta izstrādē. Šis “projekts 22 160 ”paredz patruļkuģu būvēšanu Zelenodolsk kuģu būvētavā, ko Krievijas jūras spēki izmantoja Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Zelenodolsk Shipyard turpina ražot kuģus Krievijas bruņotajiem spēkiem, kurus izmanto karā pret Ukrainu, piemēram, Grad Buyan Class M corvette (projekts 21631) vai Rhev corvette (projekts 22800).

Tādējādi tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko ir tikusi grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Tas ir arī materiāli atbalstījis Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un guvis labumu no tās.

21.7.2022.

113.

OJSC V.A. Degtyarev Plant

(krieviski: ОАО “Завод имени В.А. Дегтярева”)

jeb Degtyarev Plant

(krieviski: “Завод имени Дегтярева”)

jeb ZiD

(krieviski: “ЗиД”)

Adrese: 4 Truda st., Kovrov 601900 Vladimir region, Krievijas Federācija

Tālrunis: +8 (49232) 9-12-09

Tīmekļa vietne: www.zid.ru

E-pasts: zid@zid.ru

Saistītās personas: Aleksandr Vladimirovich Tmenov

Aizsardzības uzņēmums, kurš Krievijas bruņotos spēkus nodrošina ar ieročiem. Tas ražoja Igla MANPADS, 9M119M “Refleks” un 9M120 “Ataka” raķetes un raķešu palaidējus un 3UBK20 raķešu palaidējus, ko Krievijas bruņotie spēki izmantoja Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Uzņēmums turpina ražot ieročus karam, par ko liecina tā dalība ARMY-2022 forumā 2022. gada augustā un nesenās publikācijas tā tīmekļa vietnē.

Tādējādi Degtyarev Plant ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

6.10.2022.

115.

JSC Irkut Corporation

(krieviski: Корпорация “ИРКУТ”)

Adrese: Leningradskiy Prospect 68, Moscow, 125315, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 777-21-01

Tīmekļa vietne: www.irkut.com

E-pasts: office@irkut.com

Saistītās personas: JSC “Irkut” Corporation ģenerāldirektora vietnieks Alexander Veprev un PJSC “UAC” izpilddirektors Yuri Slyusar.

Krievijas gaisa kuģu ražotājs, kas Krievijas bruņotos spēkus nodrošina ar iznīcinātājiem.

Tas ražoja Su-30SM supermanevrējamo iznīcinātāju, ko Krievijas bruņotie spēki izmantoja Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Tas ir iesaistīts arī Krievijas militāro gaisa kuģu izstrādē un modernizācijā.

Tādējādi Irkut Corporation ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

6.10.2022.”


LĒMUMI

14.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 75/134


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2023/572

(2023. gada 13. marts),

ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Lēmumu 2014/145/KĀDP (1).

(2)

Padome 2022. gada 14. septembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2021/1530 (2), ar ko Lēmumā 2014/145/KĀDP paredzētie pasākumi tika atjaunoti vēl uz sešiem mēnešiem.

(3)

Ievērojot to, ka turpinās darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, Lēmums 2014/145/KĀDP būtu jāatjauno vēl uz sešiem mēnešiem.

(4)

Pamatojoties uz to, ka Padome ir pārskatījusi visus Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā izklāstītos ierakstus, būtu jāatjaunina informācija par 171 personu un 65 vienībām. Turklāt no minētā pielikuma būtu jāsvītro ieraksti par trim mirušām personām, kā arī divi dubultieraksti.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2014/145/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2014/145/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 6. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šo lēmumu piemēro līdz 2023. gada 15. septembrim.”;

2)

pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2023. gada 13. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. PEHRSON


(1)  Padomes Lēmums 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1530 (2022. gada 14. septembris), ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 239, 15.9.2022., 149. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā:

1)

svītro ierakstus par turpmāk uzskaitītajām personām:

552.

Nikolay Yurevich PETRUNIN (Николай Юрьевич ПЕТРУНИН);

899.

Vladimir Nikolayevich SUNGORKIN (Владимир Николаевич СУНГОРКИН);

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV (ukrainiski: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ);

2)

svītro šādus dubultierakstus:

866.

Yury Leonidovich VOROBYOV (Юрий Леонидович ВОРОБЬЁВ);

1285.

Olga Nikolayevna ZANKO (Ольга Николаевна ЗАНКО);

3)

ierakstus par turpmāk uzskaitītajām personām un vienībām aizstāj ar šādiem ierakstiem:

Personas

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 5.1.1958.

Dzimšanas vieta: Abakan, Khakassia, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas Federācijas padomes Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāOzerov Federācijas padomes Drošības un aizsardzības komitejas vārdā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2017. gada jūlijā viņš atkāpās no Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētāja amata. Viņš turpināja būt padomes loceklis un Iekšējā regulējuma un parlamentāro jautājumu komitejas loceklis.

2017. gada 10. oktobrī ar Dekrētu Nr. 372-SF Ozerov tika iekļauts Federācijas padomes pagaidu komisijā valsts suverenitātes aizsardzības jautājumos un iejaukšanās Krievijas Federācijas iekšējās lietās novēršanas jautājumos.

Viņa pilnvaru termiņš Federācijas padomē beidzās 2019. gada septembrī. Kopš 2019. gada oktobra fonda Rospolitika konsultants.

Pašlaik viņš ir Krievijas Valsts ekonomikas un valsts pārvaldes prezidenta akadēmijas Konsultatīvā centra “Taktisko risinājumu aģentūra” (Tactical Solutions Agency) vadītāja vietnieks un Krievijas Federācijas Nevalstiskās drošības koordinācijas padomes priekšsēdētājs.

17.3.2014.

10.

Vladimir Michailovich DZHABAROV

(Владимир Михайлович ДЖАБАРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 29.9.1952.

Dzimšanas vieta: Samarkand, Uzbekistāna

Krievijas Federācijas Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

2014. gada 1. martāDzhabarov Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas vārdā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2022. gada 22. februārīDzhabarov Federācijas padomē pauda atbalstu tam, ka tiek ratificēti valdības lēmumi par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“.

2022. gada 22. februārīDzhabarov Federācijas padomē pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2022. gada 4. oktobrīDzhabarov Federācijas padomē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

17.3.2014.

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович КЛИШАС)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 9.11.1972.

Dzimšanas vieta: Sverdlovsk (Ekaterinburg), Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas Federācijas padomes Konstitucionālo tiesību un valsts veidošanas komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāKlishas Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā. Klishas ar publiskiem paziņojumiem centās attaisnot Krievijas militāro intervenci Ukrainā, apgalvojot, ka “Ukrainas prezidents atbalsta Krimas iestāžu lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam par visaptverošas palīdzības sniegšanu Krimas pilsoņu aizstāvībai”.

2022. gada 22. februārīKlishas Federācijas padomē pauda atbalstu tam, ka tiek ratificēti valdības lēmumi par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“.

2022. gada 22. februārīKlishas Federācijas padomē pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2022. gada 4. oktobrīKlishas Federācijas padomē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

17.3.2014.

12.

Nikolai Ivanovich RYZHKOV (Николай Иванович РЫЖКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 28.9.1929.

Dzimšanas vieta: Dyleevka, Donetsk region, Ukrainas PSR, tagad Ukraina

Krievijas Federācijas Federācijas padomes Federālo jautājumu, reģionālās politikas un ziemeļu jautājumu komitejas loceklis.

2014. gada 1. martāRyzhkov Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

Par savu līdzdalību aneksijas procesā 2014. gadā viņš ir apbalvots arKrievijas valsts ordeņa “Par nopelniem tēvzemes labā” I pakāpi.

2022. gada 22. februārīRyzhkov Federācijas padomē pauda atbalstu tam, ka tiek ratificēti valdības lēmumi par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“.

2022. gada 22. februārīRyzhkov Federācijas padomē pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2022. gada 4. oktobrīRyzhkov Federācijas padomē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

17.3.2014.

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 3.4.1957.

Dzimšanas vieta: Ordzhonikidze (Vladikavkaz), North Ossetia, Krievijas Federācija

Aleksandr Totoonov ir Ziemeļosetijas-Alānijas parlamenta deputāts un uzņēmuma “Southern Garden” īpašnieks. Bijušais Krievijas Federācijas Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas loceklis. Viņš beidza pildīt Krievijas Federācijas padomes locekļa amata pienākumus 2017. gada septembrī.

Viņš ir bijušais Ziemeļosetijas parlamenta priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

2014. gada 1. martāTotoonov Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

17.3.2014.

16.

Sergei Mikhailovich MIRONOV

(Сергей Михайлович МИРОНОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 14.2.1953.

Dzimšanas vieta: Pushkin, Leningrad region, Krievijas Federācija

Valsts domes Padomes loceklis; Krievijas Valsts domes frakcijas “Taisnīga Krievija” (Fair Russia) vadītājs.

Iniciators tiesību akta priekšlikumam, ar ko ļauj Krievijas Federācijai, aizbildinoties ar mērķi aizsargāt Krievijas pilsoņus, savā sastāvā iekļaut citas valsts teritorijas bez minētās valsts piekrišanas vai bez starptautiska līguma.

2022. gada 15. februārīMironov Valsts domē atbalstīja rezolūciju, ar ko prezidents Vladimir Putin tika aicināts atzīt Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalus par neatkarīgām valstīm.

2022. gada 22. februārīMironov Valsts domē pauda atbalstu tam, ka tiek ratificēti valdības lēmumi par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“.

2022. gada 3. oktobrīMironov Valsts domē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

17.3.2014.

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 30.7.1970.

Dzimšanas vieta: St Petersburg (bijusī Leningrad), Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas Valsts domes runaspersonas vietnieks.

Aktīvi atbalstīja Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas aneksiju. Viņš personīgi vadīja demonstrāciju, lai atbalstītu Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā.

Bijušais Valsts domes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks un bijušais šīs komitejas loceklis.

Bijušais partijas “Vienotā Krievija” ģenerālpadomes prezidija loceklis.

17.3.2014.

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 4.1.1968.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas Valsts domes Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS) komitejas priekšsēdētājs (LDPR biedrs).

Aktīvi atbalstīja Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas aneksiju.

LDPR partijas priekšsēdētājs, Valsts domes LDPR frakcijas vadītājs un Krievijas Federācijas Valsts domes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētājs.

2022. gada 15. februārīSlutski Valsts domē atbalstīja rezolūciju, ar ko prezidents Vladimir Putin tika aicināts atzīt Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalus par neatkarīgām valstīm.

2022. gada 22. februārīSlutski Valsts domē pauda atbalstu tam, ka tiek ratificēti valdības lēmumi par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“.

2022. gada 3. oktobrīSlutski Valsts domē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

17.3.2014.

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович РОГОЗИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 21.12.1963.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas premjerministra vietnieks. Publiski aicinājis anektēt Krimu.

Bijušais ģenerāldirektors valsts korporācijā.

Vada militāro padomnieku grupu, kas sniedz militāru un tehnisku atbalstu Doneckas un Luhanskas militārajam personālam.

21.3.2014.

23.

Sergey Yurievich GLAZYEV

(Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 1.1.1961.

Dzimšanas vieta: Zaporizhzhia, bijusī Ukrainas PSR, tagad Ukraina

Bijušais Krievijas Federācijas prezidenta padomnieks. Publiski aicinājis anektēt Krimu un atbalsta karu pret Ukrainu.

Kopš 2019. gada oktobra – integrācijas un makroekonomikas ministrs Eirāzijas Ekonomikas komisijā.

21.3.2014.

24.

Valentina Ivanova MATVIYENKO (dzimusi TYUTINA)

(Валентина Ивановна МАТВИЕНКО (dzimusi ТЮТИНА))

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 7.4.1949.

Dzimšanas vieta: Shepetovka, Khmelnitsky (Kamenets-Podolsky) region (Ukrainas PSR), tagad Ukraina

Federācijas padomes runaspersona. 2014. gada 1. martā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2022. gada 22. februārīMatviyenko Federācijas padomē pauda atbalstu tam, ka tiek ratificēti valdības lēmumi par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“.

2022. gada 22. februārīMatviyenko Federācijas padomē pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2022. gada 4. oktobrīMatviyenko Federācijas padomē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

21.3.2014.

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 27.10.1954.

Dzimšanas vieta: St Petersburg (bijusī Leningrad), Krievijas Federācija

Bijusī Valsts domes runaspersona. Publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā. Publiski pauda atbalstu Krievijas un Krimas atkalapvienošanas līgumam un ar to saistītajam federālajam konstitucionālajam likumam.

Pašlaik – no 2016. gada oktobra – Krievijas Federācijas Ārējās izlūkošanas dienesta direktors. Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis un sekretārs.

Publiski ir atbalstījis Doneckas un Luhanskas neatkarību un to aneksiju.

21.3.2014.

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 10.10.1955.

Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima, Ukraina

Krimas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Atbildīgs par Krimas “referenduma” administrēšanu. Saskaņā ar Krievijas sistēmu atbildīgs par referenduma rezultātu parakstīšanu.

Pildot Krimas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja pienākumus, viņš piedalījās Krievijas prezidenta 2018. gada 18. marta vēlēšanu un 2019. gada 8. septembra reģionālo un vietējo vēlēšanu rīkošanā nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē un tādējādi aktīvi atbalstīja un īstenoja politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Viņš aktīvi piedalījās nelikumīgā referenduma organizēšanā 2022. gada septembrī okupētajos Ukrainas reģionos par to, lai tie kļūtu par Krievijas Federācijas daļu, un viņa komisija vēlēšanu iecirkņus izveidoja arī Krimā.

21.3.2014.

33.

Elena Borisovna MIZULINA (dzimusi DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (dzimusi ДМИТРИЕВА))

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 9.12.1954.

Dzimšanas vieta: Bui, Kostroma region, Krievijas Federācija

Bijusī Valsts domes deputāte. Ierosinātāja un atbalstītāja nesenajiem likumdošanas priekšlikumiem Krievijā, kas būtu ļāvuši citu valstu reģioniem pievienoties Krievijai bez šo valstu centrālo iestāžu iepriekšējas piekrišanas.

No 2015. gada septembra Federācijas padomes locekle no Omsk reģiona. Federācijas padomes Konstitucionālo tiesību un valsts veidošanas komitejas locekle.

2022. gada 22. februārīMizulina Federācijas padomē pauda atbalstu tam, ka tiek ratificēti valdības lēmumi par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“.

2022. gada 22. februārīMizulina Federācijas padomē pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā.

2022. gada 4. oktobrīMizulina Federācijas padomē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

21.3.2014.

42.

Valery Vasilevich GERASIMOV

(Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 8.9.1955.

Dzimšanas vieta: Kazan, Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieks, Krievijas Federācijas aizsardzības ministra pirmais vietnieks, armijas ģenerālis. Atbildīgs par Krievijas karaspēka masveida izvietošanu pie Ukrainas robežas un par Krievijas militāro uzbrukumu Ukrainai 2022. gada februārī.

29.4.2014.

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович ПУШИЛIН)

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович ПУШИЛИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 9.5.1981.

Dzimšanas vieta: Makiivka (Donetsk oblast), Ukraina

Viens no “Doneckas Tautas Republikas” līderiem. Piedalījās reģionālās pārvaldes ieņemšanā un okupēšanā Doneckā 2014. gadā. Līdz 2015. gada 4. septembrim tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “Tautas padomes”“priekšsēdētāja vietnieks”. Kopš 2015. gada 4. septembra“Doneckas Tautas Republikas Tautas padomes”“priekšsēdētājs”. Pēc 2018. gada 7. septembra tā dēvētais “Doneckas Tautas Republikas vadītāja pienākumu izpildītājs”. Pēc 2018. gada 11. novembra tā dēvētajām vēlēšanām tā dēvētais “Doneckas Tautas Republikas vadītājs”.

Partijas “Vienotā Krievija” biedrs un tās sekretārs tā sauktajā “Doneckas Tautas Republikā”.

2022. gada 21. februārī viņš kā “Doneckas Tautas Republikas” pārstāvis parakstīja “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējās palīdzības līgumu starp Krieviju un Doneckas Tautas Republiku”.

Pēc “Doneckas Tautas Republikas” aneksijas 30. septembrī viņš 2022. gada 4. oktobrī kļuva par “Doneckas Tautas Republikas vadītāja pienākumu izpildītāju”.

29.4.2014.

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН) (jeb Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 17.12.1970.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Identificēts kā Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) darbinieks. Bija iesaistīts incidentos Sloviansk. Sabiedriskās kustības Novorossia vadītājs. Bijušais tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas”“aizsardzības ministrs”.

2016. gada 4. novembrī Maskavā organizēja krievu maršu krievu nacionālistiem, kas atbalsta separātistus Ukrainas austrumu daļā.

Viņš aktīvi atbalstīja separātistu aktivitātes Ukrainas austrumu daļā, publiski atbalsta karu pret Ukrainu un regulāri aicina krievus pievienoties brīvprātīgajām militārajām vienībām.

29.4.2014.

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 4.2.1964.

Dzimšanas vieta: Alekseevka, Saratov region, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas prezidenta administrācijas personāla vadītāja pirmais vietnieks. Atbildīgs par Krimas – anektētā Ukrainas reģiona – politiskās integrēšanas Krievijas Federācijā pārraudzīšanu.

Pašlaik – kopš 2016. gada 5. oktobra – Krievijas Federācijas Valsts domes runaspersona.

2022. gada 15. februārīVolodin Valsts domē atbalstīja rezolūciju, ar ko prezidents Vladimir Putin tika aicināts atzīt Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalus par neatkarīgām valstīm.

2022. gada 22. februārīVolodin Valsts domē pauda atbalstu tam, ka tiek ratificēti valdības lēmumi par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“.

2022. gada 3. oktobrīVolodin Valsts domē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

12.5.2014.

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.2.1957.

Dzimšanas vieta: Barnaul, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas gaisa desanta spēku komandieris, ģenerālpulkvedis. Kā augsta līmeņa vadītājs viņš ir atbildīgs par Krievijas gaisa desanta spēku izvietošanu Krimā.

Bijušais Krievijas Federācijas Valsts domes Aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

Pašlaik viņš ir Valsts domes Pilsoniskās sabiedrības attīstības, sabiedrisko un reliģisko apvienību jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

2022. gada 15. februārīShamanov Valsts domē atbalstīja rezolūciju, ar ko prezidents Vladimir Putin tika aicināts atzīt Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalus par neatkarīgām valstīm.

2022. gada 3. oktobrīShamanov Valsts domē pauda atbalstu tiesību aktiem, ar ko anektē Ukrainas Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalus.

12.5.2014.

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 19.5.1960.

Dzimšanas vieta: Ignatovo, Vologodsk Oblast, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Bijušais Valsts domes deputāts un bijušais Domes Konstitucionālo tiesību komitejas priekšsēdētājs. Atbildīgs par to tiesību aktu pieņemšanas veicināšanu, kas saistīti ar Krievijas Federācijas īstenoto Krimas un Sevastopoles aneksiju.

Partijas “Vienotā Krievija” Augstākās padomes loceklis. Domes runaspersonas Volodin padomnieks. Pašlaik Krievijas Zinātņu akadēmijas Valsts un tiesību institūta vadošais pētnieks.

Krievijas juristu asociācijas līdzpriekšsēdētājs.

12.5.2014.

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолiйович ЦАРЬОВ)

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 2.6.1970.

Dzimšanas vieta: Dnepropetrovsk (tagad Dnipro), Ukraina

Bijušais Ukrainas Augstākās padomes (Verkhovna Rada) loceklis, un kā tāds ir publiski aicinājis izveidot tā saukto “Jaunkrievijas Federālo Republiku” (“Federal Republic of Novorossiya”), ko veidotu Ukrainas dienvidaustrumu reģioni. Bijusī tā sauktā “Tautas Republiku Savienības parlamenta” (“Jaunkrievijas parlamenta” (“Parliament of Novorossiya”)) “runaspersona”.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.5.2014.

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 18.3.1980.

Dzimšanas vieta: Mikhailovka, Voroshilovgrad region, bijusī Ukrainas PSR vai Yevpatoria, tagad Ukraina

Bijusī Valsts domes deputāte, ievēlēta no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Bijusī tā sauktās “Krimas Republikas” prokurore. Aktīvi īstenojusi Krievijas veikto Krimas aneksiju.

Bijusī Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja vietniece, Ārvalstu iejaukšanās Krievijas Federācijas iekšējās lietās izmeklēšanas komisijas locekle, Drošības un pretkorupcijas komitejas locekle Krievijas Federācijas Valsts domē. Bijusī vēstniece Krievijas Federācijas diplomātiskajā korpusā.

Bijusī Federālās aģentūras Neatkarīgo Valstu Sadraudzības lietu, ārvalstīs dzīvojošo tautiešu un starptautiskās humanitārās sadarbības jautājumos (Rossotrudnichestvo) vadītāja vietniece. Krievijas ģenerālprokurora padomniece kopš 2022. gada jūnija.

Tā sauktās “Krimas Republikas”“iestādes” 2015. gadā ir viņu apbalvojušas ar ordeni “Par lojalitāti pienākumam”.

12.5.2014.

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 20.1.1964.

Dzimšanas vieta: Izhevsk, Krievijas Federācija

Bijušais tā sauktais “Luhanskas Tautas Republikas Ministru padomes premjerministrs”, apstiprināts 2014. gada 8. jūlijā.

Atbildīgs par tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas valdības” separātistu “valdības” darbībām.

Patlaban politologs Komunikāciju vadības institūtā (Institute of Communication Management) un Starptautisko sankciju režīmu problēmu izpētes centra (Centre for the Study of Problems of International Sanctions Regimes) direktors, Ekonomikas augstskolas profesors.

Joprojām aktīvi atbalsta tā saucamās “Luhanskas Tautas Republikas” separātistu struktūras.

12.7.2014.

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович КОЗИЦЫН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 20.6.1956. vai 6.10.1956.

Dzimšanas vieta: Dzerzhinsk, Donetsk region, Ukraina

Kazaku spēku komandieris.

Atbildīgs par separātistu komandēšanu Ukrainas austrumos notikušajās cīņās pret Ukrainas valdības spēkiem.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

12.7.2014.

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович ПАТРУШЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 11.7.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad, bijusī PSRS, tagad St Petersburg, Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis un sekretārs. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Publiski pauda atbalstu Doneckas un Luhanskas neatkarībai. Patrushev ir viens no galvenajiem Krievijas kara pret Ukrainu atbalstītājiem, publiski attaisno iebrukumu un popularizē kara mērķus.

25.7.2014.

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.11.1951.

Dzimšanas vieta: Perm, Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis; Federālā drošības dienesta (FSB) direktors. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Publiski pauž atbalstu separātistu darbībām vai politikai.

25.7.2014.

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.12.1950.

Dzimšanas vieta: Vladivostok, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgais loceklis. Kā loceklis Drošības padomē, kura sniedz konsultācijas valsts drošības jautājumos un koordinē tos, viņš bija iesaistīts tādas Krievijas valdības politikas izstrādē, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viņš joprojām ir partijas “Vienotā Krievija” Augstākās padomes priekšsēdētājs un Krievijas Federācijas pilnvarotais pārstāvis Kontaktgrupā situācijas Ukrainā noregulējumam.

Valstij piederošā uzņēmuma Tactical Missiles Corporation JSC Direktoru padomes priekšsēdētājs.

Viņš ieņem vēstnieka amatu Krievijas Federācijas diplomātiskajā korpusā.

Publiski pauž atbalstu Krievijas karam pret Ukrainu.

25.7.2014.

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович КАДЫРОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 5.10.1976.

Dzimšanas vieta: Tsentaroy, Chechnya, Krievijas Federācija

Čečenijas Republikas prezidents. Kadyrov nāca klajā ar paziņojumiem, kuros pauda atbalstu nelikumīgajai Krimas aneksijai un bruņotiem nemieriem Ukrainā. 2014. gada 14. jūnijā viņš inter alia paziņoja, ka “darīs visu, lai palīdzētu atjaunot Krimu”. Šajā saistībā “Krimas Autonomās Republikas” vadītāja pienākumu izpildītājs viņam piešķīra medaļu “par Krimas atbrīvošanu” par atbalstu, ko viņš sniedzis Krimas nelikumīgās aneksijas procesā. Turklāt 2014. gada 1. jūnijā viņš pauda gatavību uz Ukrainu nosūtīt 74 000 čečenu brīvprātīgo, ja tas tiks lūgts.

Partijas “Vienotā Krievija” Augstākās padomes loceklis.

Kadyrov ir viens no visaktīvākajiem Krievijas kara pret Ukrainu atbalstītājiem.

Kadyrov ir atbildīgs par vairāku militāru vienību izveidi un izvietošanu Ukrainā. Tādējādi viņš aktīvi atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

25.7.2014.

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич ТКАЧËВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 23.12.1960.

Dzimšanas vieta: Vyselki, Krasnodar region, Krievijas Federācija

Bijušais Krasnodaras apgabala (Krasnodar Krai) gubernators.

Par atbalstu, ko viņš sniedza Krimas nelikumīgās aneksijas procesā, “Krimas Autonomās Republikas” vadītāja pienākumu izpildītājs viņam piešķīra medaļu “par Krimas atbrīvošanu”. Medaļas pasniegšanas brīdī “Krimas Autonomās Republikas” vadītāja pienākumu izpildītājs teica, ka Tkachyov bija viens no pirmajiem, kas pauda atbalstu Krimas jaunajai “vadībai”.

Bijušais Krievijas Federācijas lauksaimniecības ministrs.

Uzņēmuma Agrocomplex galvenais akcionārs.

Tkachyov ir publiski apsolījis atbalstīt mobilizētos vīriešus, kuri piedalās karā pret Ukrainu.

25.7.2014.

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 10.2.1983. (vai 10.3.1983.)

Dzimšanas vieta: Sievierodonetsk, Ukraina

Viens no pašpasludinātajiem tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” vadītājiem. Viņš lūdza Krievijas intervenci Ukrainas austrumu daļā, cita starpā Krievijas miera uzturēšanas spēku izvietošanu. Viņš bija saistīts ar Igor Strelkov/Girkin, kas ir atbildīgs par darbībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Gubarev bija atbildīgs par cilvēku rekrutēšanu separātistu bruņotajiem spēkiem.

Viņš ir atbildīgs par reģionālās valdības ēkas ieņemšanu Doneckā kopā ar prokrieviskiem spēkiem un pasludinājis sevi par “tautas gubernatoru”.

Neraugoties uz to, ka viņš tika arestēts par Ukrainas teritoriālās integritātes apdraudēšanu un vēlāk atbrīvots, viņam joprojām ir bijusi liela nozīme separātistu darbībās, un tādējādi viņš ir grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viņš ir paziņojis, ka 2022. gada martā viņš Krievijas bruņoto spēku sastāvā cīnījās Kijevas tuvumā.

2022. gada oktobrī viņš paziņoja, ka “ukraiņi ir krievu tauta”, un ir turpinājis izplatīt Krievijas propagandu, veicinot agresijas karu pret Ukrainu.

25.7.2014.

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 5.7.1983. vai 10.3.1983.

Dzimšanas vieta: Kakhovka (Kherson oblast), Ukraina

Kamēr viņa pildīja savas tā sauktās “ārlietu ministres” funkcijas, viņa bija atbildīga par tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” aizsardzību, tādējādi apdraudot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Tādējādi, uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa ir atbalstījusi darbības un politiku, ar ko grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas Tautas padomes” bijusī locekle (līdz 2018. gada novembrim).

2022. gada jūnijā iecelta par “militārās un civilās administrācijas vadītāja vietnieci Hersonas apgabalā”.

25.7.2014.

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.12.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad, PSRS (tagad St Petersburg, Krievijas Federācija)

Arkady Rotenberg ir ievērojams Krievijas uzņēmējs, kuram ir ciešas personiskās saites ar prezidentu Putin. Kopš 2014. gada marta Rotenberg vai viņa uzņēmumi ir saņēmuši tiesības slēgt valsts līgumus par kopējo summu vairāk nekā 7 miljardi USD. Rotenberg 2015. gadā bija pēc vērtības sarindotu valdības līgumu ikgadējā saraksta pirmajā pozīcijā, tā kā Krievijas valdība viņam bija piešķīrusi tiesības slēgt līgumus 555 miljardu RUB apmērā. Daudzos no šiem gadījumiem līgumu slēgšanas tiesības tika piešķirtas bez oficiālas konkursa procedūras. 2015. gada 30. janvārī premjerministrs Dmitry Medvedev parakstīja dekrētu, ar kuru Rotenberg uzņēmumam Stroygazmontazh tika piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu par Kerčas tilta būvniecību no Krievijas uz nelikumīgi anektēto “Krimas Autonomo Republiku”.

Ar šiem līgumiem viņš ir guvis finansiālu labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju.

Viņam piederēja uzņēmums Stroygazmontazh, kuram tika piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu par Kerčas tilta būvniecību no Krievijas uz nelikumīgi anektēto “Krimas Autonomo Republiku”, tādējādi konsolidējot tās integrāciju Krievijas Federācijā, kas savukārt vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti. Arī 2017. gada janvārī Stroygazmontazh tika piešķirtas tiesības slēgt valsts līgumu 17 miljardu RUB vērtībā par dzelzceļa līnijas būvniecību uz Kerčas tilta, kas atkal vēl vairāk grauj Ukrainas teritoriālo integritāti.

Īpašnieks diviem uzņēmumiem – Mostotrest un Stroygazmontazh-Most, kuri izraudzīti to darbību veikšanai, ar kurām tiek grauta Ukrainas suverenitāte (šā pielikuma 43. un 46. vienība). Rotenberg 2019. gadā pārdeva gāzes vada būvniecības uzņēmumu Stroygazmontazh.

Par piedalīšanos Kerčas tilta būvniecībā 2020. gada martā viņam piešķīra valsts ordeni “Krievijas Federācijas darba varonis”.

Viņš ir izdevniecības Prosvescheniye Valdes priekšsēdētājs; šī izdevniecība īstenoja projektu “To the Children of Russia:Address – Crimea” – sabiedrisko attiecību kampaņu, kuras mērķis bija pārliecināt bērnus Krimā, ka viņi tagad ir Krievijas pilsoņi, kas dzīvo Krievijā, un līdz ar to atbalsta Krievijas valdības politiku integrēt Krimu Krievijā.

Arkady Rotenberg2021. gada 30. janvārī apgalvoja, ka viņam pieder Gelendzhik esošā tā sauktā “Putina pils”, kas minēta Alexey Navalny Korupcijas apkarošanas fonda izmeklēšanā.

30.7.2014.

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 25.7.1951.

Dzimšanas vieta: Leningrad, PSRS (tagad St Petersburg, Krievijas Federācija)

Kovalchuk ir prezidenta Putin ilggadējs paziņa. Viņš ir viens no dibinātājiem tā sauktajā Ozero Dacha kooperatīvā, kas apvieno prezidentam Putin pietuvinātu ietekmīgu personu grupu.

Viņš gūst labumu no saiknēm ar Krievijas lēmumu pieņēmējiem. Viņš ir Bank Rossiya priekšsēdētājs un lielākais akcionārs; 2013. gadā viņam piederēja 38 % minētās bankas, ko uzskata par Krievijas Federācijas augstāko amatpersonu personīgo banku. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Bank Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un Sevastopolē, tādējādi konsolidējot to integrāciju Krievijas Federācijā. Kovalchuk ar Bank Rossiya starpniecību arī pārņēma kontroli pār Krimas vīna darītavām, vīna dārziem un spirta rūpnīcām.

Turklāt Bank Rossiya pieder nozīmīga daļa National Media Group, kas savukārt kontrolē televīzijas kanālus, kuri aktīvi atbalsta Krievijas valdības īstenoto Ukrainas destabilizācijas politiku.

2021. gadā Krievijas prezidents Vladimir Putin piešķīra Yuri Kovalchuk IV pakāpes ordeni “Par nopelniem tēvzemes labā” par viņa lielo ieguldījumu sociāli nozīmīgu projektu īstenošanā Krimas Republikā.

30.7.2014.

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 21.1.1983.

Dzimšanas vieta: Debaltsevo, Ukraina

Saistīts ar “Donbass People’s Militia”. Cita starpā paziņojis, ka viņi turpinās savu cīņu pārējā valstī. Tādējādi Rudenko ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas Tautas padomes” Izglītības, zinātnes un kultūras politikas komitejas loceklis.

Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku.

12.9.2014.

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрiй Юрiйович ПIНЧУК)

Dzimums: vīrietis

Iespējamais dzimšanas datums: 27.12.1977.

Dzimšanas vieta: Tiraspol, Moldovas Republika

Bijušais tā dēvētās “Doneckas Tautas Republikas”“valsts drošības ministrs”. Federālā drošības dienesta (FSB) augsta ranga amatpersona (pulkvedis). Saistīts ar Vladimir Antyufeyev, kurš bija atbildīgs par separātistu “valdības” pasākumiem, ko veikusi tā sauktā “Doneckas Tautas Republikas valdība”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku. “Union of Donbas volunteers” izpilddirektors un Komandieru padomes priekšsēdētājs.

12.9.2014.

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 1.3.1977.

Dzimšanas vieta: Frunze, Slobodzia district, Moldovas Republika

Adrese: Prospekt Aleksandra Korsunova 57, Novgorod, Krievijas Federācija

Bijušais tā dēvētais “Doneckas Tautas Republikas” iekšlietu ministrs. Saistīts ar Vladimir Antyufeyev, kurš bija atbildīgs par separātistu “valdības” pasākumiem, ko veikusi tā sauktā “Doneckas Tautas Republikas valdība”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

12.9.2014.

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 23.5.1971.

Dzimšanas vieta: Dzhankoy, Ukraina

Valsts domes deputāts, ievēlēts no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas.

Bijušais Krimas tā sauktais “premjerministra pirmais vietnieks”. Sheremet bija nozīmīga loma 2014. gada 16. martā Krimā rīkotā referenduma par pievienošanos Krievijai rīkošanā un īstenošanā. Referenduma laikā saskaņā ar informāciju Sheremet Krimā komandēja promaskaviskos “pašaizsardzības spēkus”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Viņš 2016. gada 18. septembrī tika ievēlēts par Domes deputātu no nelikumīgi anektētās Krimas pussalas, un 2021. gada 19. septembrī ievēlēts par Valsts domes deputātu no nelikumīgi anektētās Krimas Autonomās Republikas. Valsts domes Drošības un korupcijas apkarošanas komitejas loceklis.

2022. gada 3. oktobrī viņš balsojumā atbalstīja to, ka tiek ratificēti līgumi un pieņemti likumi par Doneckas un Luhanskas Tautas Republikas un Hersonas un Zaporižjas reģionu pievienošanos Krievijas Federācijai.

12.9.2014.

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

jeb Yury Leonidovich VOROBYOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 2.2.1948.

Dzimšanas vieta: Krasnoyarsk, Krievijas Federācija

Krievijas Federācijas Federācijas padomes loceklis un runaspersonas vietnieks. 2014. gada 1. martāVorobiov Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku izvietošanai Ukrainā. Sekojošajā balsojumā viņš atbalstīja attiecīgo dekrētu.

Kā Federācijas padomes loceklis viņš piedalījās valdības lēmumu par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku”“ un “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“ ratificēšanā.

12.9.2014.

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 19.8.1957.

Dzimšanas vieta: Stefanidin Dar, Rostov region, Krievijas Federācija

Bijušais Krievijas un ārzemju kazaku spēku apvienības priekšsēdētājs (“atamans”). Valsts domes loceklis kopš tās 5. sasaukšanas 2007. gada 2. decembrī. Pašlaik viņš ir Domes komitejas NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem jautājumos priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

Viņš atbalstīja Krimas aneksiju un atzina, ka Krievijas kazaki bija aktīvi iesaistīti Ukrainas konfliktā Maskavas atbalstīto separātistu pusē. Viņš 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Viņš 2022. gada februārī atbalstīja politiskās partijas “Vienotā Krievija” iesniegto rezolūcijas projektu, kurā Krievijas prezidents tiek lūgts atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku. 2022. gada 4. aprīlī Valsts dome paziņoja, ka viņš tiek iecelts par vienu no koordinatoriem Domes starpparlamentārajās grupās attiecībā uz sadarbību ar Doneckas un Luhanskas Tautas Republikas parlamentiem.

2022. gada 3. oktobrī viņš balsojumā atbalstīja to, ka tiek ratificēti līgumi un pieņemti likumi par Doneckas un Luhanskas Tautas Republikas un Hersonas un Zaporižjas reģionu pievienošanos Krievijas Federācijai. Tādējādi viņš atbalsta darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

12.9.2014.

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 6.8.1960.

Dzimšanas vieta: Stepnoy Dvorets, Krievijas Federācija

Bijušais Valsts domes Ārlietu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Viņš 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Pašlaik Krievijas Valsts domes NVS lietu, Eirāzijas integrācijas un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētājs.

2022. gada 3. oktobrī viņš balsojumā atbalstīja likumprojektus, kas attiecas uz līgumu par Doneckas un Luhanskas Tautas Republikas un Hersonas un Zaporižjas reģionu pievienošanos Krievijas Federācijai ratifikāciju.

Tādējādi viņš atbalsta darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

12.9.2014.

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 7.8.1950.

Dzimšanas vieta: Bogoroditsk, Krievijas Federācija

Valsts domes runaspersonas pirmais vietnieks. Viņš 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

2022. gada 3. oktobrī viņš balsojumā atbalstīja likumprojektus, kas attiecas uz līgumu par Doneckas un Luhanskas Tautas Republikas un Hersonas un Zaporižjas reģionu pievienošanos Krievijas Federācijai ratifikāciju.

Tādējādi viņš atbalsta darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

12.9.2014.

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна ЖУРОВА)

Dzimums: sieviete

Dzimšanas datums: 7.1.1972.

Dzimšanas vieta: Pavlov-on-the-Neva, Krievijas Federācija

Valsts domes Ārlietu komitejas priekšsēdētāja pirmā vietniece. 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

2022. gada 3. oktobrī viņa balsojumā atbalstīja likumprojektus, kas attiecas uz līgumu par Doneckas un Luhanskas Tautas Republikas un Hersonas un Zaporižjas reģionu pievienošanos Krievijas Federācijai ratifikāciju.

Tādējādi viņa atbalsta darbības un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

12.9.2014.

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 8.2.1963.

Dzimšanas vieta: Chisinau, Moldāvijas PSR (tagad Moldovas Republika)

Valsts domes deputāts. Bijušais Krievijas Federācijas Federālo jautājumu padomes loceklis. Bijušais Ārlietu komitejas loceklis. Viņš ir prominents politiskās partijas “Vienotā Krievija” biedrs, 2021. gada septembrī tika atkārtoti ievēlēts Valsts domē un ir uzņēmējs, kas veicis lielas investīcijas Ukrainā un Krimā.

Viņš 2014. gada 20. marta balsojumā atbalstīja projektu federālajam konstitucionālajam likumam “par “Krimas Republikas” uzņemšanu Krievijas Federācijā un jaunu Krievijas Federācijas subjektu – “Krimas Republikas” un federālās nozīmes pilsētas Sevastopoles – izveidi”.

Pēc politisko partiju “Taisnīga Krievija”, “Par taisnību” un “Krievijas patrioti” apvienošanās Babakov kļuva par apvienotās vienības Centrālās padomes prezidija sekretāru.

Pildot Valsts domes deputāta pienākumus, viņš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”. 2022. gada 3. oktobrī viņš balsojumā atbalstīja likumprojektus, kas attiecas uz līgumu par Doneckas un Luhanskas Tautas Republikas un Hersonas un Zaporižjas reģionu pievienošanos Krievijas Federācijai ratifikāciju. Tādējādi viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un īstenojis politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

12.9.2014.

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV

(jeb Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 15.9.1981.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

“Luhanskas Ekonomiskās savienības” deputāts “Luhanskas Tautas Republikas”“Nacionālajā padomē”. Kandidēja tā sauktajās 2014. gada 2. novembra“vēlēšanās” uz tā dēvētā “Luhanskas Tautas Republikas”“vadītāja” amatu. Šīs “vēlēšanas” bija Ukrainas tiesību aktu pārkāpums un tādēļ nelikumīgas. Bijušais tā sauktās “Arodbiedrību federācijas”“vadītājs”. “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Pašreizējais Starpreģionālās sabiedriskās organizācijas “Luhanskas kopienu savienība” (“Union of Lugansk Communities”) priekšsēdētājs, Integrācijas komitejas “Krievija-Donbass” pārstāvis.

Tādējādi, uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Luhanskas apgabala “Tautiešu savienības” Valdes priekšsēdētājs.

Aktīvi atbalsta darbības vai politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

29.11.2014.

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (jeb Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 21.10.1983.

Dzimšanas vieta: Snezhnoye, Donetsk oblast, Ukraina

г. Снежное, Донецкой области, Украина

Bijušais tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas”“Nacionālās padomes” loceklis. Bijušais sabiedriskās kustības “Free Donbass” priekšsēdētājs un bijušais “Don batalion” komandieris.

Tādējādi, uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Bijušais “Doneckas Tautas Republikas” Nacionālās asamblejas Rūpniecības un tirdzniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

29.11.2014.

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 27.6.1966.

Dzimšanas vieta: Donetsk, Ukraina

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas”“Tautas zemessardzes” runaspersona un vadītāja vietnieks. Bijušais tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” aizsardzības ministra vietnieks.

Tādējādi, uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

“Doneckas Tautas Republikas “Tautas zemessardzes” departamenta” vadītāja vietnieks un oficiālais pārstāvis.

16.2.2015.

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 20.5.1972. vai 30.5.1972. vai 20.12.1955.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Bijušais nelikumīgās tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā dēvētais “tieslietu ministrs” un bijušais “aizsardzības ministra vietnieks”. Bijušais tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“Centrālās vēlēšanu komisijas” priekšsēdētājs.

Tādējādi, uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

2018. gada jūnijā atlaists no tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“Centrālās vēlēšanu komisijas” priekšsēdētāja amata.

Reģistrēts kā notārs Luhanskā.

Viņš turpina atbalstīt un leģitimēt separātistu politiku.

16.2.2015.

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV (jeb IGNATOV, TAMBOV)

(КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (jeb Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 7.1.1967. vai 1.7.1967.

Dzimšanas vieta: Michurinsk, Tambov oblast, Krievijas Federācija

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

Bijušais tā dēvētais “Luhanskas Tautas Republikas”“Tautas zemessardzes” virspavēlnieks.

Tādējādi, uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

Bijušais Krievijas Bruņoto spēku 8. armijas komandieris. Krievijas Dienvidu militārā apgabala štāba priekšnieks un pirmais komandiera vietnieks.

16.2.2015.

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 5.1.1967.

Dzimšanas vieta: Baranykivka, Bilovodsk Raion, Luhansk region, Ukraina

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области, Украина

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “finanšu un nodokļu ministrs”.

Tādējādi, uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

16.2.2015.

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 9.11.1963.

Dzimšanas vieta: bijusī Vācijas Demokrātiskā Republika

Bijušais Rietumu militārā apgabala komandieris. Bijušais Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Galvenā operāciju departamenta direktors un Ģenerālštāba priekšnieka vietnieks. Aktīvi iesaistīts Krievijas bruņoto spēku militārās kampaņas izstrādē un īstenošanā Ukrainā.

Saskaņā ar paziņotajām ģenerālštāba darbībām, īstenojot bruņoto spēku operatīvo kontroli, viņš bija aktīvi iesaistīts Krievijas valdības politikas izstrādē un īstenošanā, ar ko tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Bijušais aizsardzības ministra vietnieks.

Kopš 2021. gada 19. septembra Valsts domes deputāts.

2022. gada 3. oktobrī viņš balsojumā atbalstīja likumprojektus, kas attiecas uz līgumu par Doneckas un Luhanskas Tautas Republikas un Hersonas un Zaporižjas reģionu pievienošanos Krievijas Federācijai ratifikāciju.

16.2.2015.

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 22.8.1961.

Dzimšanas vieta: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Krievijas Federācija

Krievijas Bruņoto spēku ģenerālis. No 2022. gada aprīļa līdz jūnijam viņš bija galvenais kaujaslauka komandieris Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu. Šajā amatā viņš bija atbildīgs par visām militārajām operācijām pret Ukrainu. Tādējādi Alexander Dvornikov aktīvi atbalstīja un īstenoja tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

Bijušais Krievijas Bruņoto spēku Dienvidu militārā apgabala komandieris. Minētajā amatā viņš bija atbildīgs par militārajiem spēkiem minētajā reģionā, tostarp nelikumīgi anektētajā Krimā un Sevastopolē. Pildot šos pienākumus, viņš bija atbildīgs par darbībām, ko 2018. gada 25. novembrī Melnās jūras flote un citi Krievijas Federācijas militārie spēki veica pret Ukrainu, liedzot Ukrainas kuģiem piekļūt savam Azovas jūras krastam, un tādējādi ir grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti un kaitējis Ukrainas drošībai, pārtraucot Ukrainas jūras spēku kuģu kustību un darbību.

Ar minētajām darbībām tika arī sekmēts tas, ka pēc nelikumīgās aneksijas tiek nostiprināta Krimas pussalas iekļaušana Krievijas Federācijā.

15.3.2019.

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Saistītās personas: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (dēls); Lyubov Valentinovna Prigozhina (vedekla)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Violetta Prigozhina ir Yevgeny Prigozhin māte un bijusī Concord Management and Consulting LLC īpašniece; šis uzņēmums ir saistīts ar citiem “Concord grupas” uzņēmumiem, tostarp Combinat Pitaniiya. “Concord grupas” uzņēmumi ir cieši saistīti ar Yevgeny Prigozhin. Viņa ir bijusī līdzīpašniece citiem uzņēmumiem, kuriem ir saikne ar viņas dēlu, tostarp “NOVYI VEK” Restaurant Equestrian Sport Complex LLC. Viņa ir saistīta ar Yevgeny Prigozhin, kurš ir atbildīgs par Wagner Group algotņu izvietošanu Ukrainā un kurš gūst labumu no lielu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas ar Krievijas Aizsardzības ministriju pēc Krievijas nelikumīgi īstenotās Krimas aneksijas un Krievijas atbalstīto separātistu veiktās Ukrainas austrumdaļas okupācijas.

Tādējādi viņa ir atbalstījusi darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022.

227.

Igor Ivanovich SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Dzimšanas datums: 4.1.1967.

Dzimšanas vieta: Bilibino, Krievijas Federācija

Dzimums: vīrietis

Igor Ivanovich Shuvalov ir State Development Corporation VEB.RF priekšsēdētājs. Iepriekš viņš bija Krievijas premjerministra pirmais vietnieks un Eirāzijas Ekonomikas komisijas Padomes loceklis. Premjerministra vietnieka amatā viņš izteicās, ka Krievija mainīs budžeta noteikumus, lai tie pēc Krievijas nelikumīgi veiktās Krimas aneksijas atspoguļotu papildu divus miljonus iedzīvotāju.

Tādējādi viņš atbalsta darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022.

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

Dzimšanas datums: 20.10.1963.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS, tagad Krievijas Federācija

Amats: propagandists un TV/radio žurnālists

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vladimir Solovyev ir kanāla Russia-1 un kanāla Rossia 24 propagandists un raidījumu vadītājs. Viņš saņēma medaļu (Alexander Nevsky ordenis) par “augstu profesionalitāti un objektivitāti, atspoguļojot notikumus Krimas Republikā”. 2022. gada jūlijā viņš saņēma arī ordeni “Par nopelniem tēvzemes labā” par “pozitīva Krievijas tēla veidošanu”.

Solovyov ir pazīstams ar savu ārkārtīgi naidīgo attieksmi pret Ukrainu un ar Krievijas valdības slavināšanu. Viņš aktīvi un stingri atbalsta Krievijas militārās darbības pret Ukrainu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādas darbības vai politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022.

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин КНЫРИК)

Dzimšanas datums: 1989. gads (iespējams)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Konstantin Knyrik ir prokrievisks aktīvists, kurš vada ziņu tīmekļa vietni MediaGroup News Front Ltd, kas reģistrēta nelikumīgi anektētajā Krimas pussalā. Viņš ir Krievijas prokremliskās partijas Rodina Krimas nodaļas vadītājs. Viņš publiski pauž atbalstu Krievijas militārajam agresijas karam pret Ukrainu un ir aktīvi iesaistīts dezinformācijas izplatīšanā par karu.

Konstantin Knyrik saņēma medaļu “par Krimas atgriešanu”.

Tādējādi viņš aktīvi atbalstīja un īstenoja darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

233.

Pyotr Olegovych TOLSTOY

(jeb Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Dzimšanas datums: 20.6.1969.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS, tagad Krievijas Federācija

Amats: Krievu žurnālists, producents, raidījumu vadītājs un politiķis; Valsts domes runaspersonas vietnieks kopš 2016. gada un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas priekšsēdētāja vietnieks kopš 2020. gada 28. janvāra.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pyotr Tolstoy ir Valsts domes deputāts un runaspersonas vietnieks un Krievijas delegācijas vadītājs Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā (PACE). Viņš ir arī televīzijas programmas “Vremya Pokazhet” vadītājs. Kā valdības propagandas centrālā figūra viņš bieži pauž atbalstu Krimas aneksijai. Viņš publiski pauž atbalstu Krievijas militārajam agresijas karam pret Ukrainu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādas darbības un politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022.

394.

Olga Nikolaevna AMELCHENKOVA

(Ольга Николаевна АМЕЛЬЧЕНКОВА)

jeb Olga Nikolaevna ZANKO

(Ольга Николаевна ЗАНКО

Dzimšanas datums: 5.9.1990.

Dzimšanas vieta: Borisoglebsk, bijusī PSRS, tagad Krievijas Federācija

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kas balsojumā atbalstīja Rezolūciju Nr. 58243–8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V.V. Putin par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku”. Turklāt 2022. gada 3. oktobrī viņa balsojumā atbalstīja Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabalu nelikumīgo aneksiju un to kā federālo subjektu iekļaušanu Krievijas Federācijā. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

539.

Vyacheslav Alexeyevich NIKONOV

(Вячеслав Алексеевич НИКОНОВ)

Dzimšanas datums: 5.6.1956.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par Rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V. V. Putin par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

560.

Yevgeny Georgievich POPOV

(Евгений Георгиевич ПОПОВ)

Dzimšanas datums: 11.9.1978.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš balsojis par Rezolūciju Nr. 58243-8 “Par Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Valsts domes lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam V. V. Putin par vajadzību atzīt Doneckas Tautas Republiku un Luhanskas Tautas Republiku” un tādējādi ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022.

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Dzimums: vīrietis

Amats: prezidenta Aliksandr Lukashenka personāla vadītāja vietnieks

Nikolai Rogashchuk ir prezidenta Aliksandr Lukashenka personāla vadītāja vietnieks. Viņš ir bijušais prezidenta Aliksandr Lukashenka palīgs un Gomel apgabala inspektors. Šajā amatā viņš atbalstīja Baltkrievijas un Krievijas kopīgās militārās mācības, kurās tika sagatavota Krievijas 2022. gada 24. februāra militārā agresija pret Ukrainu.

Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

665.

Aleksandr LOZITSKY

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Amats: pulkvežleitnants, vienības 65408 / Luninets lidlauka komandieris

Dzimšanas datums: 21.12.1971.

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Aleksandr Lozitsky ir Baltkrievijas armijas pulkvežleitnants un vienības 65408 / Luninets lidlauka komandieris. Viņš dien Baltkrievijas armijā, kas atbalstīja Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. Pildot šos pienākumus, viņš piedalījās Krievijas un Baltkrievijas kopīgajās militārajās mācībās pirms militāro spēku koncentrēšanas pie Ukrainas robežas, kurās tika sagatavota Krievijas 2022. gada 24. februāra militārā agresija pret Ukrainu.

Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

674.

Petr Olegovich AVEN

(Пëтр Олегович АВЕН)

Dzimšanas datums: 16.3. 1955

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: Vladimir Putin tuvs oligarhs. Viens no lielākajiem Alfa Group Consortium akcionāriem

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, German Borisovich Khan, Alexey Kuzmichev

Petr Aven ir Krievijas uzņēmējs, kuram ir ciešas saites ar Vladimir Putin jau no 20. gs. 90. gadu sākuma. . Viņš ir nozīmīgs akcionārs ABH Financial Limited, kurā ietilpst viena no lielākajām Krievijas bankām – Alfa Bank. Viņš ir arī akcionārs ieguldījumu sabiedrībā LetterOne.

Viņš ir viens no aptuveni 50 Krievijas bagātajiem uzņēmējiem, kas regulāri Kremlī tiekas ar Vladimir Putin. Viņš saņēma norādījumus no Krievijas prezidenta un īstenoja viņa ārpolitikas programmu. Aven un viņa biznesa partneris Mikhail Fridman ir bijuši iesaistīti Kremļa centienos atcelt sankcijas, ko Rietumvalstis noteica saistībā ar Krievijas agresīvo politiku pret Ukrainu.

2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu pirmajiem posmiem, Petr Aven kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimir Putin un citiem Krievijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin tuvāko aprindu loceklis. Šis īpašais ielūgums liecina, ka viņš atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

Aven guva labumu no saviem sakariem valdībā. Viņš izrādīja labvēlību Vladimir Putin apmaiņā pret politisko atbalstu viņa uzņēmējdarbībai un finansiālajiem ieguvumiem. Vladimir Putin vecākā meita Maria vadīja labdarības projektu Alfa-Endo, kuru finansēja Alfa Bank.

Alfa Group Consortium lojalitāti Krievijas varas iestādēm Vladimir Putin atalgoja, sniedzot politisku atbalstu Alfa Group Consortium ārvalstu investīciju plāniem.

Tādēļ viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarē, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Viņš aktīvi sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un guva no tiem labumu. Viņš arī aktīvi atbalstīja darbības vai politiku, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

28.2.2022.

675.

Mikhail Maratovich FRIDMAN

(Михаил Маратович ФРИДМАН)

Dzimšanas datums: 21.4.1964.

Dzimšanas vieta: Lviv, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Vladimir Putin, Petr Aven, German Borisovich Khan, Alexey Kuzmichev

Mikhail Fridman ir Krievijas uzņēmējs. Viņš ir viens no lielākajiem akcionāriem ABH Financial Limited, kurā ietilpst liela Krievijas banka – Alfa Bank. Viņš ir arī akcionārs ieguldījumu sabiedrībā LetterOne. Viņam ir izdevies izveidot ciešas saites ar Vladimir Putin vadīto administrāciju un par viņu runā kā par vienu no lielākajiem Krievijas finansistiem un Putin tuvākā loka atbalstītājiem. Pateicoties sakariem valdībā, viņam izdevās iegūt valsts aktīvus. Viņš izrādīja labvēlību Vladimir Putin apmaiņā pret politisko atbalstu viņa uzņēmējdarbībai un finansiālajiem ieguvumiem. Vladimir Putin vecākā meita Maria vadīja labdarības projektu Alfa-Endo, kuru finansēja Alfa Bank. Alfa Group Consortium lojalitāti Krievijas varas iestādēm Vladimir Putin atalgoja, sniedzot politisku atbalstu Alfa Group Consortium ārvalstu investīciju plāniem.

Fridman un viņa biznesa partneris Petr Aven ir bijuši iesaistīti Kremļa centienos atcelt sankcijas, ko Rietumvalstis noteica saistībā ar Krievijas agresīvo politiku pret Ukrainu.

Tādēļ viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarē, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Viņš aktīvi sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un guva no tiem labumu. Viņš arī aktīvi atbalstīja darbības vai politiku, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

28.2.2022.

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Dzimšanas datums: 27.10.1964.

Dzimšanas vieta: Bilohirsk, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Amats: Krievijas oligarhs, Sheremetyevo starptautiskās lidostas Valdes priekšsēdētājs

Dzimums: vīrietis

Alexander Ponomarenko ir Krievijas oligarhs un bijušais Sheremetyevo starptautiskās lidostas Valdes priekšsēdētājs, ar kuru viņš joprojām ir saistīts kā akcionārs. Ponomarenko ir saistīts ar Arkady Rotenberg, kas ir ievērojams Krievijas uzņēmējs, kuram ir ciešas personiskās saites ar prezidentu Putin. Viņš ir iesaistīts netālu no Gelendzhik esošā pils kompleksa finansēšanā, kuru personiski izmanto prezidents Putin.

Tādējādi viņš atbalsta Krievijas lēmumu pieņēmējus, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no viņiem.

28.2.2022.

685.

Modest Alexeyevich KOLEROV

(Модест Алексеевич КОЛЕРОВ)

Dzimšanas datums: 12.4.1963.

Dzimšanas vieta: Kimovsk, Krievija

Amats: portāla REGNUM līdzdibinātājs; portāla specializācija ir postpadomju telpa. No 2005. līdz 2007. gadam viņš strādāja prezidenta administrācijā.

Dzimums: vīrietis

Modest Kolerov ir portāla REGNUM līdzdibinātājs; portālu viņš ir izmantojis agresīvu un neobjektīvu pret Ukrainu vērstu vēstījumu izplatīšanai un pozitīvas attieksmes popularizēšanai attiecībā uz Krimas aneksiju un Donbasa separātistu darbībām. Bieži viņš ir attēlojis Ukrainu kā fašistisku vai neonacistisku valsti un prorietumniecisku marioneti. Viņš apgalvoja, ka Ukrainu mākslīgi izveidoja Ļeņins un Staļins. Savās publikācijās viņš norāda, ka Ukraina par savu neatkarību var pateikties Krievijai un ka līdz ar to tā nav pelnījusi tiesības būt suverēna valsts. Viņš arī minēja, ka Krievijai būtu jādara gals Ukrainas pastāvēšanai.

Turklāt viņš ierosināja sadalīt Ukrainu kaimiņvalstu starpā un brīdināja, ka neatkarīga Ukraina būtu drauds Krievijai. Viņš aktīvi iestājās par to, lai tiktu atzītas tā sauktās “Doneckas Tautas Republika” un “Luhanskas Tautas Republika”, un par plašāku Krievijas darbību separātistu atbalstam Ukrainas austrumdaļā. Viņš noliedza, ka Krievija ir militāri atbalstījusi separātistus un nosauca EDSO misiju Ukrainas austrumos par neobjektīvu un pakļautu Kijevai.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un par starptautisku organizāciju darba kavēšanu Ukrainā.

28.2.2022.

686.

Roman Georgievich BABAYAN

(Роман Георгиевич БАБАЯН)

Dzimšanas datums: 7.12.1967.

Dzimšanas vieta: Baku, Azerbaidžāna

Amats: žurnālists, televīzijas raidījuma “Own Truth” vadītājs NTV kanālā. Viņš ir arī radiostacijas “Moscow Speaks” galvenais redaktors. Viņš ir arī Maskavas pilsētas domes deputāts.

Dzimums: vīrietis

Roman Babayan ir žurnālists un Maskavas Pilsētas domes deputāts. Viņš NTV kanālā vada televīzijas raidījumu “Own Truth”. Viņš ir arī radiostacijas “Moscow Speaks” galvenais redaktors. Viņš ir izplatījis pret Ukrainu vērstu propagandu un popularizējis pozitīvu attieksmi pret Donbasa separātistu darbībām.

Intervijā, ko viņš sniedza Ukraina.ru, viņš skaidri apgalvoja, ka ikviens Donbasa iedzīvotājs gribētu, lai reģions pievienotos Krievijai, un apšaubīja Ukrainas tiesības uz savām teritorijām. Turklāt viņš apsūdzēja Ukrainas iestādes vajāšanā uz tautības pamata Donbasā un de facto genocīdā un apgalvoja, ka ukraiņi Donbasā ir nogalinājuši bērnus un vecus cilvēkus. Viņš arī atbalstīja Krievijas vēstījumu par “fašistisko režīmu” Ukrainā. Šim nolūkam viņš demonstrēja neskaidru ierakstu, kurā karavīri nes nacistiskās Vācijas flotes karogu, un apgalvoja, ka tie ir ukraiņi.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

692.

Rustam Usmanovich MURADOV

(Рустам Усманович МУРАДОВ)

Dzimšanas datums: 21.3.1973.

Dzimšanas vieta: Dagestan, Krievija

Amats: ģenerālleitnants, Austrumu militārā apgabala komandieris. Bijušais Dienvidu militārā apgabala komandiera vietnieks

Dzimums: vīrietis

Rustam Muradov ir ģenerālleitnants un kopš 2022. gada 7. oktobra – Austrumu militārā apgabala komandieris. Iepriekš viņš bija komandiera vietnieks Dienvidu militārajā apgabalā, kas ir iesaistīts militārās darbībās pret Ukrainu. Atbilstoši informācijai 2022. gada jūlijā viņš bija komandieris Krievijas spēku grupai “Vostok”, kas darbojas Ukrainā.

Ukraina pēdējā laikā ir kļuvusi par Krievijas Dienvidu militārā apgabala galveno mērķi. Tādēļ tika izveidota jaunā 8. armija un paplašināta minētā apgabala klātbūtne nelikumīgi anektētās Krimas pussalas teritorijā. Kopš 2021. gada oktobra vidus Krievijas militārie spēki ir sākuši bezprecedenta militāro spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas vai tās tuvumā, un okupētajā Ukrainas Krimas reģionā. Šajā sakarā daudzi novērotāji un politikas veidotāji ir pauduši bažas par iespējamu jaunu Krievijas iebrukumu Ukrainā vai citām agresīvām darbībām. Dienvidu militārā apgabala spēki ir rīkojuši militāras mācības teritorijās, kas apņem Ukrainu, un ir pārvietojuši artilērijas un bataljonu taktiskās grupas Krimas pussalā. Dienvidu militārais apgabals arī uzraudzīja separātistu “republiku” bruņoto spēku militārās mācības. Pēc Vladimir Putin lēmuma atzīt tā dēvēto “Doneckas Tautas Republiku” un “Luhanskas Tautas Republiku” Dienvidu militārā apgabala karavīri iegāja abu pašpasludināto republiku teritorijā. 2022. gada 24. februārī Krievija sāka pilna apjoma militāru iebrukumu Ukrainā.

Tādējādi Rustam Mudarov ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Dzimšanas datums: 16.5.1969.

Dzimšanas vieta: village of Troitskaya, Krymsky District, Krasnodar Territory, bijusī PSRS, tagad Krievijas Federācija

Amats: Krievijas spēku grupas “Zapad”, kas darbojas Ukrainā, komandieris, bijušais ģenerālleitnants, komandieris 8. kaujinieku kombinēto spēku armijā Dienvidu militārajā apgabalā

Dzimums: vīrietis

Andrey Sychevoy ir ģenerālleitnants, un 2022. gada 24. februārī viņš bija komandieris 8. kaujinieku kombinēto spēku armijā Dienvidu militārajā apgabalā, kas ir iesaistīts militārās darbībās pret Ukrainu. Atbilstoši informācijai 2022. gada jūlijā viņš bija komandieris Krievijas spēku grupai “Zapad”, kas darbojas Ukrainā.

Ukraina pēdējā laikā ir kļuvusi par Krievijas Dienvidu militārā apgabala galveno mērķi. Tādēļ tika izveidota jauna 8. armija un paplašināta minētā apgabala klātbūtne nelikumīgi anektētās Krimas pussalas teritorijā. Kopš 2021. gada oktobra vidus Krievijas militārie spēki ir sākuši bezprecedenta militāro spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas vai tās tuvumā, un okupētajā Ukrainas Krimas reģionā. Šajā sakarā daudzi novērotāji un politikas veidotāji ir pauduši bažas par iespējamu jaunu Krievijas iebrukumu Ukrainā vai citām agresīvām darbībām. Dienvidu militārā apgabala spēki ir rīkojuši militāras mācības teritorijās, kas apņem Ukrainu, un ir pārvietojuši artilērijas un bataljonu taktiskās grupas Krimas pussalā. Dienvidu militārais apgabals arī uzraudzīja separātistu “republiku” bruņoto spēku militārās mācības. Pēc Vladimir Putin lēmuma atzīt tā dēvēto “Doneckas Tautas Republiku” un “Luhanskas Tautas Republiku” Dienvidu militārā apgabala karavīri iegāja abu pašpasludināto republiku teritorijā. 2022. gada 24. februārī Krievija sāka pilna apjoma militāru iebrukumu Ukrainā.

Tādējādi Andrey Sychevoy ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

28.2.2022.

694.

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

Amats: privāto investīciju grupas “Volga Group” īpašnieks

Dzimšanas datums: 9.11.1952.

Dzimšanas vieta: Leninakan, bijusī Padomju Savienība, tagad: Gyumri, Armēnija

Valstspiederība: Armēnijas, Krievijas, Somijas

Dzimums: vīrietis

Gennady Timchenko ir ilggadējs Krievijas Federācijas prezidenta Vladimir Putin paziņa un tiek plaši aprakstīts kā viena no viņa uzticības personām.

Viņš gūst labumu no saiknēm ar Krievijas lēmumu pieņēmējiem. Viņš ir Volga Group dibinātājs un akcionārs; tā ir investīciju grupa, kurai ir investīciju portfelis svarīgākajās Krievijas ekonomikas nozarēs. Volga Group ievērojami veicina Krievijas ekonomiku un tās attīstību.

Viņš ir arī Bank Rossiya akcionārs; šo banku uzskata par Putin un viņa pietuvināto personu banku. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Bank Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un Sevastopolē, tādējādi konsolidējot to integrāciju Krievijas Federācijā.

Turklāt Bank Rossiya pieder daļa National Media Group, kas ir plašsaziņas līdzekļu uzņēmums, kas kontrolē 28 Krievijas plašsaziņas līdzekļu uzņēmumus, kuri aktīvi izplata propagandu un dezinformāciju saistībā ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Viņš ir arī atbildīgs par finansiāla vai materiāla atbalsta sniegšanu un gūst labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

28.2.2022.

695.

Alexey Alexandrovits MORDASHOV

(Алексей Александрович МОРДАШОВ)

Amats: Severstal un Severgroup priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 26.9.1965.

Dzimšanas vieta: Cherepovets, Krievija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pietuvinātas personas: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV

Alexey Mordashov ir Krievijas uzņēmējs, kam ir ciešas saiknes ar Krievijas valdību. 2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu pirmajiem posmiem, Alexey Mordashov kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimir Putin un citiem Krievijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin tuvāko aprindu loceklis. Alexey Mordashov ir uzņēmuma Severgroup priekšsēdētājs; tas ir privāts investīciju uzņēmums, kura meitasuzņēmums Severstal darbojas tērauda un kalnrūpniecības nozarē un piegādā īpašus tērauda izstrādājumus, tostarp bruņu tēraudu, militārajai rūpniecībai.

Tādēļ viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas iesaistīts ekonomikas nozarēs, kuras nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

Alexey Mordashov atbalsta un īsteno tādas darbības un politiku, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Visbeidzot viņš ir arī atbildīgs par finansiāla un materiāla atbalsta sniegšanu Krievijas Federācijas valdībai un gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

28.2.2022.

696.

Peter Mikhaylovich FRADKOV

(Петр Михайлович ФРАДКОВ)

Amats: PJSC Promsvyazbank vadītājs

Dzimšanas datums: 7.2.1978.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievija

Dzimums: vīrietis

Petr Fradkov ir PJSC Promsvyazbank vadītājs un bankas vienīgā izpildstruktūra. Promsvyazbank ir Krievijas valstij piederoša banka, kas sniedz finansiālu atbalstu Krievijas aizsardzības nozarei un Krievijas armijai, kas ir atbildīga par Krievijas spēku masīvu izvietošanu pie robežas ar Ukrainu un par Krievija spēku klātbūtni Krimas pussalā.

Promsvyazbank saņem tiešas norādes no Krievijas Federācijas prezidenta Vladimir Putin un tādējādi sniedz finansiālu un materiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Ukrainas destabilizāciju un nelikumīgo Krimas aneksiju.

Promsvyazbank darbojas Krimas pussalā. Promsvyazbank ir atvērusi kopumā 150 filiāles Doneckas Tautas Republikā (DTR) un Luhanskas Tautas Republikā (LTR), kā arī Hersonas un Zaporižjas apgabalā.

Tāpēc viņš kā Promsvyazbank vadītājs ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

28.2.2022.

718.

Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH

(krieviski: Вадим Анатольевич ЛУКАШЕВИЧ)

Amats: Baltkrievijas Bruņoto spēku Īpašo operāciju spēku pavēlniecības Ideoloģiskā darba departamenta komandiera–vadītāja vietnieks, bijušais Baltkrievijas Aizsardzības ministrijas Galvenā ideoloģiskā darba departamenta Informācijas departamenta vadītājs, pulkvedis

Dzimums: vīrietis

Vadim Lukashevich ir Baltkrievijas Bruņoto spēku Īpašo operāciju spēku pavēlniecības Ideoloģiskā darba departamenta komandiera–vadītāja vietnieks un bijušais Baltkrievijas Aizsardzības ministrijas Galvenā ideoloģiskā darba departamenta Informācijas departamenta vadītājs.

Baltkrievija piedalās Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu, ļaujot Krievijai šaut ballistiskās raķetes no Baltkrievijas uz Ukrainu, ļaujot Baltkrievijā transportēt uz Ukrainu Krievijas militārpersonas un smagos ieročus, tankus un militāros transportētājus (autotransports un dzelzceļa transports), ļaujot Krievijas militārajiem gaisa kuģiem lidot pāri Baltkrievijas gaisa telpai uz Ukrainu, nodrošinot degvielas uzpildes punktus Baltkrievijā Krievijas militārajiem gaisa kuģiem, kas iesaistīti darbībās pret Ukrainu, un nodrošinot Krievijas ieroču un militārā aprīkojuma uzglabāšanu Baltkrievijā.

Vadim Lukashevich kā augsta ranga Baltkrievijas bruņoto spēku loceklis piedalās Baltkrievijas darbībās, ar kurām tiek atbalstīta Krievijas agresija pret Ukrainu.

2.3.2022.

719.

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

(Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ)

Dzimšanas datums: 16.5.1987.

Dzimšanas vieta: Yekaterinburg, Krievijas Federācija

Amats: PJSC Pipe Metallurgical Company Direktoru padomes priekšsēdētājs

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Dmitrievich Pumpyansky ir bijušais Sinara Group Direktoru padomes priekšsēdētājs un bijušais PJSC Pipe Metallurgical Company Direktoru padomes loceklis, kurš 2022. gada 9. martā atkāpās no šiem amatiem pēc tam, kad viņam piemēroja Savienības ierobežojošos pasākumus. Viņš ir Dmitry Alexandrovich Pumpyansky dēls; Dmitry Alexandrovich Pumpyansky ir Krievijas uzņēmējs, Krievijas Federācijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (CCI) padomes loceklis un Sverdlovskas reģiona Rūpnieku un uzņēmēju savienības (SOSPP) priekšsēdētājs. Dmitry Pumpyansky ir PJSC Pipe Metallurgical Company (globāla Krievijas uzņēmuma, kas ražo tērauda caurules naftas un gāzes nozarei) Direktoru padomes bijušais priekšsēdētājs un Group Sinara bijušais priekšsēdētājs un bijušais Valdes loceklis. Abi uzņēmumi atbalsta sadarbību ar Krievijas Federācijas iestādēm un valstij piederošiem uzņēmumiem, tostarp Russian railways, Gazprom un Rosneft, un gūst labumu no šādas sadarbības.

Līdz ar to viņš ir fiziska persona, kas ir saistīta ar ietekmīgu uzņēmēju (savu tēvu), kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt Alexander Dmitrievich Pumpyansky sniedz materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

9.3.2022.

720.

Alexander Semenovich VINOKUROV

(Александр Семёнович ВИНОКУРОВ)

Dzimšanas datums: 12.10.1982.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: uzņēmējs, Maraton Group vadošais partneris un priekšsēdētājs, Magnit Direktoru padomes loceklis

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Semenovich Vinokurov ir Krievijas uzņēmējs, kam ir uzņēmējdarbības intereses pārtikas mazumtirdzniecības, zāļu, lauksaimniecības un infrastruktūras jomā. Viņš ieņem vadošus amatus investīciju uzņēmumā Maraton Group un lielākajā Krievijas pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumā Magnit. Viņam arī pieder akcijas Demetra Holding, kas ir otrais lielākais Krievijas graudu eksportējošais uzņēmums, savukārt Krievija ir pasaulē lielākā kviešu eksportētāja. Viņš ir precējies ar Krievijas Federācijas ārlietu ministra Sergey Lavrov meitu Ekaterina Sergeevna Vinokurova. Viņa tēvs ir Semen Vinokurov, kurš bija valsts unitārā uzņēmuma “Capital Pharmacies” vadītājs un kuru uzskata par vienu no galvenajiem uzņēmējiem Krievijas farmācijas nozarē. Tāpēc A. Vinokurov ir cieši saistīts ar Krievijas valdību un ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu pirmajiem posmiem, Alexander Semenovich Vinokurov kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimir Putin un citiem Krievijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin tuvāko aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Tas arī liecina par to, ka viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. To apstiprina arī A. Vinokurov ciešās personīgās saites ar ārlietu ministru S. Lavrov, kurš ir atbildīgs par Krievijas agresijas karu un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

9.3.2022.

721.

Andrey Igorevich MELNICHENKO

(Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 8.3.1972.

Dzimšanas vieta: Gomel, bijusī Baltkrievijas PSR, tagad Baltkrievija

Amats: JSC SUEK direktors bez izpildpilnvarām, EuroChem Group Valdes loceklis

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Igorevich Melnichenko ir Krievijas rūpnieks un nozīmīga mēslošanas līdzekļu ražošanas uzņēmuma EuroChem Group un ogļrūpniecības uzņēmuma SUEK bijušais īpašnieks. Kopš 2022. gada 9. martaMelnichenko savas SUEK un Eurochem Group akcijas ir nodevis sievai Alksandra Melnichenko. 2022. gada janvārī prezidents Vladimir Putin piekrita garantēt deviņus miljonus tonnu ogļu eksportu no Khakassia, Buryatia un Tuva, lai atbalstītu SUEK, kas ir galvenais eksportētājs no minētajiem reģioniem. Viņš turpina gūt labumu no bagātības, ko viņš ir nodevis sievai.

A. Melnichenko pieder pie visietekmīgākā Krievijas uzņēmēju loka, kam ir ciešas saiknes ar Krievijas valdību. 2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas kara pret Ukrainu pirmajiem posmiem, Andrey Igorevich MELNICHENKO kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimir Putin un citiem Krievijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām, tādējādi parādot, ka viņš ir Vladimir Putin tuvāko aprindu loceklis. Šis īpašais ielūgums liecina, ka viņš atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Turklāt viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

722.

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY

(jeb Dmitry A. PUMPIANSKY)

(Дмитрий Алekcандрович ПУМПЯНСКИЙ)

Dzimšanas datums: 22.3.1964.

Dzimšanas vieta: Ulan-Ude, Krievijas Federācija

Amats: PJSC Pipe Metallurgic Company Direktoru padomes priekšsēdētājs, Group Sinara bijušais Prezidents un Valdes loceklis

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Dmitry Pumpyansky ir viens no Krievijas vadošajiem uzņēmējiem. Krievijas Federācijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (CCI) padomes loceklis un Sverdlovskas reģiona Rūpnieku un uzņēmēju savienības (SOSPP) priekšsēdētājs. Viņš ir TMK PAO Direktoru padomes bijušais priekšsēdētājs un Group Sinara bijušais priekšsēdētājs un Valdes loceklis. Pildot minētos amatus, viņš atbalstīja sadarbību ar Krievijas Federācijas iestādēm un valstij piederošiem uzņēmumiem, tostarp Russian railways, Gazprom, Rosneft, un guva labumu no šādas sadarbības. Tādējādi viņš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu pirmajiem posmiem, Dmitry Pumpyansky kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimir Putin un citiem Krievijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin tuvāko aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Tas arī liecina par to, ka viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Dzimšanas datums: 18.4.1968.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī Baltkrievijas PSR, tagad Baltkrievija

Amats: JSC UCC Uralchem izpilddirektors

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Dmitry Arkadievich Mazepin ir minerālo mēslošanas līdzekļu ražošanas uzņēmuma Uralchem nozīmīgs īpašnieks un bijušais izpilddirektors, kā arī Uralkali lielākais akcionārs. Uralchem Group ir Krievijas uzņēmums, kas ražo plašu klāstu ķīmisko produktu, tostarp minerālos mēslošanas līdzekļus un amonija nitrātu. Saskaņā ar uzņēmuma sniegto informāciju tas ir lielākais amonija nitrāta ražotājs, kā arī otrais lielākais amoniju un slāpekli saturošu mēslošanas līdzekļu ražotājs Krievijā. Krievijas valsts ir atzinusi gan Uralchem, gan Uralkali par “stratēģiskiem aktīviem”. Tādējādi Dmitry Arkadievich Mazepin ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu pirmajiem posmiem, Dmitry Arkadievich Mazepin kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimiru Putinu un citiem Krievijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin tuvāko aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Tas arī liecina par to, ka viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

2021. gada decembrī Dmitry Mazepin savus Kiprā bāzētos uzņēmumus Uralchem Holding un CI-Chemical Invest, kas kontrolē Uralchem, pārreģistrēja uz Krievijas jurisdikciju Kaļiņingradas apgabala Oktyabrsky salas īpašajā administratīvajā apriņķī.

9.3.2022.

724.

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA

(Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ)

Dzimšanas datums: 10.2.1966.

Amats: Sinara labdarības fonda Pilnvaroto padomes priekšsēdētāja

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Galina Evgenyevna Pumpyanskaya ir Dmitry Alexandrovich Pumpyansky sieva; Dmitry Alexandrovich Pumpyansky ir ietekmīgs Krievijas uzņēmējs, Krievijas Federācijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (CCI) padomes loceklis un Sverdlovskas reģiona Rūpnieku un uzņēmēju savienības (SOSPP) priekšsēdētājs. Viņš ir PJSC Pipe Metallurgic Company Direktoru padomes bijušais priekšsēdētājs un Group Sinara bijušais priekšsēdētājs un Valdes loceklis. Abi uzņēmumi atbalsta sadarbību ar Krievijas Federācijas iestādēm un valstij piederošiem uzņēmumiem, tostarp Russian railways, Gazprom un Rosneft, un gūst labumu no šādas sadarbības.

Tādējādi Galina Evgenyevna Pumpyanskaya ir fiziska persona, kas ir saistīta ar ietekmīgu uzņēmēju, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

726.

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV

(Михаил Игоревич ПОЛУБОЯРИНОВ)

Dzimšanas datums: 2.4.1966.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: bijušais OJSC Aeroflot izpilddirektors;

Valsts transporta nomas uzņēmuma (State Transport Leasing Company) Direktoru padomes loceklis un JSC EXIMBANK OF RUSSIA Direktoru padomes loceklis;

DOM.RF Uzraudzības padomes loceklis;

LLC Pobeda Direktoru padomes priekšsēdētājs;

Bijušais IATA Valdes loceklis

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV ir bijušais OJSC Aeroflot izpilddirektors. OJSC Aeroflot ir Krievijas Federācijas lielākā aviosabiedrība. OJSC Aeroflot ne tikai sniedz pakalpojumus Krievijas valdībai, bet arī rada tai nozīmīgu ieņēmumu avotu. Aeroflot veica nelikumīgus lidojumus uz okupēto Krimu.

2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu pirmajiem posmiem, Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimir Putin un citiem Krievijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin tuvāko aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Tas arī liecina par to, ka viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

728.

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH

(Вадим Николаевич МОШКОВИЧ)

Dzimšanas datums: 6.4.1967.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: bijušais Rusagro Group Direktoru padomes priekšsēdētājs

Sberbank mazākuma īpašnieks

Valstspiederība: Krievijas, Kipras

Dzimums: vīrietis

Vadim Nikolaevich Moshkovich ir Krievijas uzņēmējs, kam ir uzņēmējdarbības intereses lauksaimniecības un nekustamā īpašuma attīstības jomā. Vadim Moshkovich 2004. gadā nodibināja Rusagro Group, kas ir nozīmīgs cūkgaļas, tauku un cukura ražošanas uzņēmums, kurš 2021. gadā ieņēma 1. vietu Krievijā lauksaimniecības uzņēmumu sarakstā. TādējādiVadim Moshkovich ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai.

2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu pirmajiem posmiem, Vadim Moshkovich kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimir Putin un citiem Krievijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin tuvāko aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Tas arī liecina par to, ka viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

730.

Andrey Andreevich GURYEV

(Андрей Aндреевич ГУРЬЕВ)

Dzimšanas datums: 7.3.1982.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: PJSC PhosAgro izpilddirektors un Valdes priekšsēdētājs

Viņš ir strādājis PhosAgro kopš 2004. gada, ieņemot dažādus amatus

Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības (RUIE) Valdes biroja loceklis kopš 2019. gada 30. septembra

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Andreevich Guryev ir PJSC PhosAgro bijušais Valdes loceklis un bijušais izpilddirektors. Viņš ir PJSC PhosAgro akcionārs un Krievijas Mēslošanas līdzekļu ražotāju asociācijas (RAPU) priekšsēdētājs. Turklāt viņš ir Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības Valdes biroja loceklis. Krievija ir lielākā mēslošanas līdzekļu eksportētāja pasaulē, un PhosAgro ir viens no vadošajiem mēslošanas līdzekļu uz fosfātu bāzes ražotājiem. Uzņēmums ir Eiropā lielākais mēslošanas līdzekļu uz fosfātu bāzes ražotājs, pasaulē lielākais augstvērtīgu fosfātiežu ražotājs un pasaulē otrais lielākais (izņemot Ķīnu) monoamonija fosfāta (MAP) un diamonija fosfāta (DAP) ražotājs.

Tādējādi Andrey Guryev ir vadošs uzņēmējs, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

731.

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Dzimšanas datums: 2.9.1970.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: bijušais PJSC SIBUR Holding Valdes priekšsēdētājs

Strādājis OAO NK YUKOS Finanšu departamentā; ieņēmis dažādus amatus AKB Trust and Investment Bank, tostarp bijis viceprezidents – Investīciju darījumu departamenta vadītājs un Korporatīvo finanšu departamenta rīkotājdirektors; bijušais OAO Gazprom neftekhim Salavat un OAO Gazprombank Direktoru padomes loceklis

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Dmitry Vladimirovich Konov ir bijušais PJSC SIBUR Holding Valdes priekšsēdētājs un, pildot šīs funkcijas, viņš pārraudzīja uzņēmuma darbības. SIBUR Holding ir Krievijā lielākais integrētais naftas ķīmijas produktu uzņēmums un viens no straujāk augošajiem uzņēmumiem pasaules naftas ķīmijas produktu nozarē. SIBUR ir vadoša jauno tirgu naftas ķīmijas grupa un lielākais naftas ķīmijas ražotājs Krievijas tirgū. Ievērojamas SIBUR akciju daļas pieder Vladimir Putin pietuvinātiem oligarhiem – Leonid Mikhelson un Gennady Timchenko.

SIBUR Holding ir cieši saistīts ar Krievijas valdību, un tā radītie ieņēmumi tādēļ ir būtisks Krievijas valdības ieņēmumu avots.

2022. gada 24. februārī viņš piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar prezidentu Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankciju noteikšanas. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties minētajā sanāksmē, liecina, ka viņš pieder pie prezidentam Putin pietuvināto oligarhu aprindām.

Dmitry Konov bija iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Dzimšanas datums: 2.3.1999.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: fonda “We compete as one” dibinātājs. Bijušais Krievijas autosacīkšu braucējs Haas F1 komandā Pirmās formulas 2022. gada pasaules čempionātā zem neitrāla karoga, pārstāvot Krievijas Automobiļu federāciju.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Nikita Mazepin ir JSC UCC Uralchem bijušā ģenerāldirektora Dmitry Arkadievich Mazepin dēls. Līdz 2022. gada martam viņš bija autosacīkšu braucējs Haas F1 komandā, ko sponsorēja Uralchem. Viņa fonds “We compete as one” tiek finansēts ar uzņēmuma Uralkali līdzekļiem, un tāpēc viņš nepamatoti gūst labumu no sava tēva.

Viņš ir fiziska persona, kas ir saistīta ar vadošu uzņēmēju (savu tēvu), kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

9.3.2022.

736.

Sergei Petrovich ARENIN

(Сергей Петрович АРЕНИН)

Dzimšanas datums: 29.8.1958.

Dzimums: vīrietis

Bijušais Krievijas federācijas Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

737.

Yuri Viktorovich ARKHAROV

(Юрий Викторович АРХАРОВ)

Dzimšanas datums: 13.6.1977.

Dzimums: vīrietis

Bijušais Krievijas federācijas Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

740.

Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV

(Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ)

Dzimšanas datums: 21.12.1967.

Dzimums: vīrietis

Bijušais Krievijas federācijas Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

751.

Vladimir Andreyevich BEKETOV

(Владимир Андреевич БЕКЕТОВ)

Dzimšanas datums: 29.3.1949.

Dzimums: vīrietis

Bijušais Krievijas federācijas Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

759.

Arsen Suleymanovich FADZAYEV

(Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ)

Dzimšanas datums: 5.9.1952.

Dzimums: vīrietis

Bijušais Krievijas federācijas Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”. Savos publiskajos paziņojumos vairākkārt pauda atbalstu karam pret Ukrainu.

9.3.2022.

760.

Yury Viktorovich FEDOROV

(Юрий Викторович ФЁДОРОВ)

Dzimšanas datums: 1.1.1972.

Dzimums: vīrietis

Bijušais Krievijas federācijas Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”. Savos publiskajos paziņojumos vairākkārt pauda atbalstu karam pret Ukrainu.

9.3.2022.

761.

Nikolai Vasilyevich FYODOROV

(Николай Васильевич ФЁДОРОВ)

Dzimšanas datums: 9.5.1958.

Dzimums: vīrietis

Bijušais Krievijas federācijas Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”. Savos publiskajos paziņojumos vairākkārt pauda atbalstu karam pret Ukrainu.

9.3.2022.

776.

Sergey Pavlovich IVANOV

(Сергей Павлович ИВАНОВ)

Dzimšanas datums: 19.4.1952.

Dzimums: vīrietis

Bijušais Krievijas federācijas Federācijas padomes loceklis, kurš ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

823.

Alexander Yuryevich PRONYUSHKIN

(Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН)

Dzimšanas datums: 31.7.1987.

Dzimums: vīrietis

Bijušais loceklis Krievijas federācijas Federācijas padomē, kas ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

829.

Irina Alexandrovna PETINA

(Ирина Александровна ПЕТИНА)

Dzimšanas datums: 31.8.1972.

Dzimums: sieviete

Bijusī locekle Krievijas federācijas Federācijas padomē, kas ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

832.

Alexander Vasilyevich RAKITIN

(Александр Васильевич РАКИТИН)

Dzimšanas datums: 17.5.1958.

Dzimums: vīrietis

Bijušais loceklis Krievijas federācijas Federācijas padomē, kas ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

849.

Lenar Rinatovich SAFIN

(Ленар Ринатович САФИН)

Dzimšanas datums: 11.2.1969.

Dzimums: vīrietis

Bijušais loceklis Krievijas federācijas Federācijas padomē, kas ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

856.

Peter Nikolayevich TULTAEV

(Пётр Николаевич ТУЛТАЕВ)

Dzimšanas datums: 1.1.1961.

Dzimums: vīrietis

Bijušais loceklis Krievijas federācijas Federācijas padomē, kas ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un Doneckas Tautas Republiku un starp Krievijas Federāciju un Luhanskas Tautas Republiku”.

9.3.2022.

880.

German Borisovich KHAN

(krieviski: Герман Борисович ХАН)

Funkcija: Vladimir Putin tuvs oligarhs. Viens no lielākajiem Alfa Group Consortium akcionāriem.

Dzimšanas datums: 24.10.1961.

Dzimšanas vieta: Kyiv, Ukraina

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, Alexey Kuzmichev

Saistītās vienības: Alfa Group Consortium, Alfa Bank

German Khan ir Krievijas uzņēmējs, kurš tāpat kā viņa uzņēmējdarbības partneri Mikhail Fridman un Petr Aven uztur ciešas attiecības ar prezidentu Vladimir Putint. Daudzu gadu garumā bijis viens no lielākajiem akcionāriem ABH Financial Limited, kurā ietilpst liela Krievijas banka – Alfa Bank. Viņš bija akcionārs arī ieguldījumu sabiedrībā LetterOne. 2022. gadā, saskaroties ar Rietumvalstu sankcijām pret viņu, viņš savas ABH Financial Limited un LetterOne akciju īpašumtiesības nodeva ilggadīgam darījumu partnerim Andrei Kosogov. Viņš turpināja pārvaldīt šo uzņēmumu Krievijā esošos aktīvus. Viņš tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajām personām Krievijā. Viņš izrādīja labvēlību Vladimir Putin apmaiņā pret politisko atbalstu viņa uzņēmējdarbībai un finansiālajiem ieguvumiem. Vladimir Putin vecākā meita Maria vadīja labdarības projektu Alfa-Endo, kuru finansēja Alfa Bank. Alfa Group Consortium lojalitāti Krievijas varas iestādēm Vladimir Putin atalgoja, sniedzot politisku atbalstu Alfa Group Consortium ārvalstu investīciju plāniem.

Tādējādi viņš ir aktīvi sniedzis materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju, un guvis labumu no tiem. Viņš ir arī viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

882.

Alexey Viktorovich KUZMICHEV (krieviski: Алексей Викторович КУЗЬМИЧЁВ)

Funkcija: Vladimir Putin tuvs oligarhs. Viens no galvenajiem Alfa Group Consortium akcionāriem.

Dzimšanas datums: 15.10.1962.

Dzimšanas vieta: Kirov, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, German Khan

Saistītās vienības: Alfa Group Consortium, Alfa Bank

Alexey Kuzmichev ir viens no lielākajiem Alfa Group Consortium akcionāriem. Viņš tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajām personām Krievijā. Viņš ir cieši saistīts ar Krievijas prezidentu. Vladimir Putin vecākā meita Maria vadīja labdarības projektu Alfa-Endo, kuru finansēja Alfa Bank. Alfa Group Consortium lojalitāti Krievijas varas iestādēm Vladimir Putin atalgoja, sniedzot politisku atbalstu Alfa Group Consortium ārvalstu investīciju plāniem.

Tādējādi viņš ir aktīvi sniedzis materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju, un guvis labumu no tiem. Viņš ir arī viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

884.

Alexander Nikolayevich SHOKHIN

(krieviski: Александр Николаевич ШОХИН)

Funkcija: Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības prezidents;

Mechel PAO Direktoru padomes priekšsēdētāja vietnieks;

Politiskās partijas “Vienotā Krievija” Augstākās padomes biroja loceklis

Dzimšanas datums: 25.12.1951.

Dzimšanas vieta: Savinskoye, Kirillovsky District, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Nikolayevich Shokhin ir Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības (RSPP) – lobiju grupas, kas veicina uzņēmējdarbības intereses Krievijā – prezidents. Viņš ir arī RSPP Importa aizstāšanas un tehnoloģiskās neatkarības koordinējošās padomes priekšsēdētājs. Viņš ir bijušais Mechel PAO – viena no Krievijas vadošajiem kalnrūpniecības un metālapstrādes uzņēmumiem, kas rada ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, – Direktoru padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Pēc tam, kad Krievija anektēja Krimu, Shokhin publiski pauda nepieciešamību novirzīt vairāk Krievijas ieguldījumu uz Krimu, lai nostiprinātos pret iespējamu Rietumu ekonomisko blokādi. 2022. gada 24. februārīShokhin piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

Tas arī norāda uz to, ka viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

891.

Suleyman Abusaidovich KERIMOV

(krieviski: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ)

Funkcija: Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Federācijas Padomes un Reglamenta un parlamenta darba organizācijas komitejas loceklis. Finanšu un rūpniecības grupas Nafta Moscow īpašnieks;

Federācijas padomes loceklis no Dagestānas Republikas

Dzimšanas datums: 12.3.1966.

Dzimšanas vieta: Derbent, Dagestan, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Suleyman Kerimov ir Krievijas Federācijas Federālās asamblejas Federācijas Padomes un Reglamenta un parlamenta darba organizācijas komitejas loceklis. Viņš ir finanšu un rūpniecības grupas Nafta Moscow īpašnieks. Kerimov un viņa ģimenes aktīvu neto vērtība tiek lēsta 9,8 miljardu USD apmērā. Viņš ir saņēmis lielas naudas summas no Sergei Roldugin, kurš ir Vladimir Putin īpašumu un aktīvu pārvaldnieks.

2022. gada 24. februārīKerimov piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

Tādēļ viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem un iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

892.

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN

(krieviski: Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Amats: Yandex NV bijušais izpilddirektors un bijušais izpilddirektora vietnieks

Dzimšanas datums: 28.12.1981.

Dzimšanas vieta: Yerevan, Armēnija

Valstspiederība: Armēnijas

Dzimums: vīrietis

Tigran Khudaverdyan ir Yandex N.V. bijušais izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks, kurš no šiem amatiem atkāpās pēc tam, kad Eiropas Savienība viņu bija iekļāvusi sarakstos. Viņš joprojām ir viens no Yandex augstākā līmeņa vadītājiem, kurš ietekmē uzņēmuma darbību.

Yandex ir lielākais tehnoloģiju uzņēmums Krievijā. Tas nodrošina ievērojamus nodokļu ieņēmumus Krievijas Federācijas valdībai. Uzņēmuma akcionāri un ieguldītāji ir Krievijas valstij piederošās bankas, piemēram, Sberbank un VTB. Yandex 2019. gadā piekrita pārstrukturēšanai, kuras rezultātā jaunradītajam Sabiedriskā labuma fondam, kas izveidots, lai “aizstāvētu Krievijas Federācijas intereses”, tika iedalīta “zelta akcija”. Ar Sabiedriskā labuma fonda starpniecību Krievijas Federācijas valdībai ir veto tiesības attiecībā uz noteiktu jautājumu loku.

Kopš sākās agresijas karš pret Ukrainu, Yandex ir pakļāvies Krievijas Federācijas valdības informācijas politikai un cenzūrai. Yandex meklētājprogrammas meklēšanas rezultāti atbilst Krievijas iestāžu prasībām, proti, parāda tikai tos avotus, kas saistīti ar Krievijas kara propagandu. Turklāt Yandex palīdzēja tīmekļa vietnēm, kuras izplatīja nepatiesus un prokrieviskus apgalvojumus par iebrukumu Ukrainā, gūt peļņu, izmantojot digitālo reklāmu.

2022. gada 24. februārīKhudaverdyan piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

Viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, un viņš sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

15.3.2022.

893.

Vladimir Valerievich RASHEVSKY / Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY

(krieviski: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

Funkcija: EuroChem Group AG izpilddirektors un direktors

Dzimšanas datums: 29.9.1973.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vladimir Rashevsky ir EuroChem Group AG bijušais izpilddirektors un direktors, kurš oficiāli atkāpās no amata, kad viņš tika iekļauts sarakstā saistībā ar Savienības ierobežojošajiem pasākumiem, taču turpina īstenot ietekmi ar čaulas sabiedrību starpniecību. EuroChem ir viens no pasaulē vadošajiem minerālo mēslošanas līdzekļu ražotājiem. Iepriekš (no 2004. līdz 2020. gadam) viņš bija ogļrūpniecības uzņēmuma JSC SUEK izpilddirektors. Šo uzņēmumu līdzīpašniece ir Krievijas miljardiera Andrei Melnichenko sieva Aleksandra Melnichenko, un tie rada un nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas valdībai. Tie arī sadarbojas ar Krievijas iestādēm, tostarp Vladimir Putin. EuroChem Group uzņēmumi okupētajām Donbasa teritorijām piegādāja amonija nitrātu. SUEK parakstīja līgumus ar Krimas sanatorijām par darbinieku veselības programmām.

Tādējādi viņš sniedz materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tās.

2022. gada 24. februārīRashevsky piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumvalstu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

15.3.2022.

896.

Viatcheslav Moshe KANTOR

(Вячеслав Моше КАНТОР)

(jeb Viatcheslav Vladimirovich KANTOR)

(jeb Вячеслав Владимирович КАНТОР)

Dzimšanas datums: 8.9.1953.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: nozīmīgs akcionārs publiski tirgotajā Acron Group, kas ir viens no lielākajiem Krievijas mēslošanas līdzekļu ražotājiem

Valstspiederība: Valstspiederība: Krievijas, Izraēlas un Lielbritānijas

Dzimums: vīrietis

Viatcheslav Moshe Kantor ir Krievijas oligarhs, kurš ir faktiskais īpašnieks biržā kotētajā Acron Group, kas ir viens no lielākajiem Krievijas mēslošanas līdzekļu ražotājiem. Viņam ir ciešas saites ar prezidentu Vladimir Putin. Šī saikne ar Krievijas prezidentu palīdzēja viņam uzkrāt ievērojamu bagātību. Viņš ir atklāti paziņojis par savu atbalstu prezidentam Putin un draudzību ar viņu, un viņam ir labas attiecības ar Kremli.

Tādējādi viņš ir guvis labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krievijas Federācijas īstenoto Krimas pussalas nelikumīgo aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju. Viņš ir arī viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krievijas Federācijas īstenoto Krimas pussalas nelikumīgo aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

901.

Farkhad AKHMEDOV

Dzimšanas datums: 15.9.1955.

Dzimšanas vieta: Baku, Azerbaidžāna

Amats: uzņēmējs, kas iesaistīts enerģētikas nozarē un Krievijas vietējā politikā; Tansley Trading dibinātājs.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Farkhad Akhmedov ir Krievijas uzņēmējs, kas ir iesaistīts enerģētikas nozarē un Krievijas vietējā politikā. Viņš ir nodibinājis Tansley Trading, kas piegādāja aprīkojumu Krievijas gāzes ražotājiem un kļuva par mazākuma akcionāru Sibīrijas naftas un gāzes uzņēmumā Nortgas. Tiek ziņots, ka viņam ir ciešas saites ar Kremli un ka viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Viņš ir saglabājis dzīvesvietu Krievijā, un viņam Krievijā ir pastāvīgas uzņēmējdarbības intereses, tostarp IT un mežsaimniecības nozarē.

8.4.2022.

903.

Elena Petrovna TIMCHENKO (dzimusi ERMAKOVA (YERMAKOVA))

(Елена Петровна ТИМЧЕНКО (ЕРМАКОВА))

Amats: Foundation Timchenko līdzpriekšsēdētāja

Valstspiederība: Krievijas, Somijas

Saistītā persona: Gennady Timchenko (vīrs)

Dzimums: sieviete

Elena Timchenko ir prezidenta Vladimir Putin ilggadēja paziņas un uzticības personas Gennady Timchenko sieva.

Viņa kopā ar vīru veic uzņēmējdarbību ar nekustamā īpašuma uzņēmuma Sci Ruth un uzņēmuma Maples S.A. starpniecību un kopā ar vīru ir iegādājusies nekustamo īpašumu, kas liecina, ka starp viņiem pastāv nozīmīgas īpašuma saites.

Turklāt viņa piedalās vīra sabiedriskajā darbībā, izmantojot Timchenko Foundation, kuru viņa dibināja kopā ar vīru un kurā viņai ir svarīga loma, un viņa ir cieši saistīta ar savu vīru. Turklāt dažas darbības fonds veic saistībā ar Volga Group investīciju grupu, kura sniedz būtisku ieguldījumu Krievijas ekonomikā un attīstībā un kuru dibinājis Gennady Timchenko, kas ir viens no akcionāriem. Tādējādi Elena Timchenko gūst labumu no sava vīra, jo īpaši sociālā stāvokļa un finansiālā ziņā. Tādējādi viņa ir saistīta ar Gennady Timchenko, kurš ir iekļauts sarakstā saskaņā ar Padomes Lēmumu 2014/145/KĀDP, pamatojoties inter alia uz to, ka viņš ir atbildīgs par atbalstu darbībām un politikai, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un par finansiāla un materiāla atbalsta sniegšanu, un par labuma gūšanu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

905.

Anton Valerevich KUPRIN

(Антон Валерьевич КУПРИН)

Amats: Krievijas Melnās jūras flotes fregates “Admiral Essen” kapteinis

Iespējamais dzimšanas datums: 3.8.1978.

Dzimums: vīrietis

Anton Valerevich Kuprin ir Krievijas Melnās jūras flotes fregates “Admiral Essen” kapteinis. Fregate “Admiral Essen” dod ieguldījumu Krievijas kara darbībā Melnajā jūrā. Tāpēc Anton Valerevich Kuprin ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

908.

Kirill Nikolayevich SHAMALOV

(Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ)

Dzimšanas datums: 22.3.1982.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg, Krievijas Federācija

Amats: Sibur Holding PJSC Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Kirill Nikolayevich Shamalov ir bijušais Krievijā lielākā integrētā naftas ķīmijas uzņēmuma Sibur Holding PJSC Valdes priekšsēdētāja vietnieks. Viņš turpināja būt Sibur Holding akcionārs un saglabāja vadošu amatu uzņēmumā. Turklāt viņš gūst labumu no personiskām saiknēm ar Kremli un ir ieņēmis augsta līmeņa amatus daudzos lielos Krievijas uzņēmumos.

Tādēļ viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem un iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

909.

Igor Albertovich KESAEV

(Игорь Альбертович КЕСАЕВ)

Dzimšanas datums: 30.10.1966.

Dzimšanas vieta: Vladikavkaz, North Ossetia, Krievijas Federācija

Amats: Mercury Group īpašnieks un priekšsēdētājs

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Igor Albertovich Kesaev ir Krievijā vadošās tabakas izplatītājas un Megapolis Group īpašnieces Mercury Group īpašnieks un priekšsēdētājs. Viņš uztur saikni ar Krievijas Federācijas valdību un tās drošības spēkiem, izmantojot Monolit Fund, kuru vada bijušie Krievijas drošības dienestu virsnieki un kurš sniedz finansiālu palīdzību pensionētajiem drošības dienesta darbiniekiem un militārpersonām.

Viņš ir nozīmīgs akcionārs Mercury Group un Megapolis Group, kā arī uzņēmumos JSC “Turbokholod” un LLC “Consensus-R”, kuri sniedz ieguldījumus Monolit Fund. Turklāt, pateicoties savai dalībai ieguldījumu sabiedrībā OOO Globalvoyentreyding, viņš ir lielākais akcionārs Degtyarev rūpnīcā – Krievijas uzņēmumā, kas ražo ieročus, kurus izmanto Krievijas bruņotie spēki. Viņam pieder akcijas alkohola ķēdēs Red & White un Bristol, un viņš kontrolē International Tobacco Group LLC.

Tādējādi viņš ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt viņš materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību un gūst labumu no tās.

8.4.2022.

912.

Ekaterina Vladimirovna TIKHONOVA

(dzimusi Yekaterina Vladimirovna PUTINA)

(jeb Yekaterina, Katerina)

(Катерина (Екатерина) Владимировна ТИХОНОВА)

Dzimšanas datums: 31.8.1986.

Dzimšanas vieta: Dresden, Vācija

Amats: Innopraktika attīstības iniciatīvas vadītāja Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības Importa aizstāšanas koordinācijas padomes līdzpriekšsēdētāja.

Saistītā persona: prezidents Vladimir Putin (tēvs)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Ekaterina Vladimirovna Tikhonova ir prezidenta Vladimir Putin meita. Viņa ir bijusi no valsts līdzekļiem finansētā jaunā Mākslīgā intelekta institūta vadītāja Maskavas Valsts universitātē. Pašlaik viņa vada Innopraktika attīstības iniciatīvu, ko finansē svarīgi Krievijas uzņēmumi, kuru direktori pieder pie prezidentam Putin pietuvināto oligarhu aprindām. Viņa ir arī Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības Importa aizstāšanas koordinācijas padomes līdzpriekšsēdētāja.

Tādējādi viņa gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības un ir saistīta ar vadošajām personām, kas ir iesaistītas ekonomikas nozarēs, kuras nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai. Turklāt viņa ir saistīta ar savu tēvu, kas ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un kas tās aktīvi atbalsta.

8.4.2022.

917.

Musa Yusupovich BAZHAEV

(Муса Юсупович БАЖАЕВ)

Dzimšanas datums: 11.5.1966.

Dzimšanas vieta: Achkoy Martan, Chechnya, Krievijas Federācija

Amats: Krievijas uzņēmējs; pašreizējais grupas Moscow Alliance Group priekšsēdētājs, kurai pieder aktīvi naftas, būvniecības, tekstilizstrādājumu, pārtikas, finanšu un plašsaziņas līdzekļu uzņēmumos; bijušais Russian Platinum priekšsēdētājs.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Musa Bazhaev ir grupas JSC Alliance Group priekšsēdētājs, kuras galvenie klienti ir lielākie gāzes un naftas rūpniecības, rūpniecības iekārtu, telesakaru nozares un mājokļu un komunālo pakalpojumu jomas pārstāvji.

Viņš ir arī Russian Platinum Direktoru padomes bijušais priekšsēdētājs; uzņēmums ir identificēts kā viens no Krievijā vadošajiem kalnrūpniecības uzņēmumiem, kurš nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai. 2021. gadā VEB.RF, VTB Group un Russian Platinum parakstīja nodomu memorandu par Chernogorsk platīna, vara, niķeļa rūdas atradnes Krasnoyarsk reģionā finansēšanu. Parakstīšanas ceremonija notika Sanktpēterburgas Starptautiskajā ekonomikas forumā, kurā piedalījās prezidents Putin. Musa Bazhaev ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir viens no 200 bagātākajiem cilvēkiem Krievijā un ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai.

Papildus minētajam VTB Bank un VEB sniedz finansējumu platīna ieguves projektam Arktikas zonā – Rousskaya Platina. Finanšu ministrija 2022. gada novembrī projektam piešķīra nodokļu atbrīvojumu, ļaujot grupai nemaksāt ieguves nodokli (NDPI) 12 gadus (ar iespējamu pagarinājumu uz astoņiem gadiem atkarībā no situācijas), kas liecina, ka varasiestādes turpina atbalstīt Musa Bazhaev.

Tādējādi Musa Bazhaev aktīvi sniedz materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst no tiem labumu.

8.4.2022.

918.

Grigory Viktorovich BEREZKIN

(Григорий Викторович БЕРЁЗКИН)

Dzimšanas datums: 9.8.1966.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: ESN Group Direktoru padomes priekšsēdētājs

Valstspiederība: Krievijas, Horvātijas

Pases numurs: Horvātijas pases Nr. 101644415 (derīga līdz 18.3.2023.)

Dzimums: vīrietis

Grigory Berezkin ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem un ir tuvs prezidentam Vladimir Putin.

Viņš ir ESN Group Direktoru padomes priekšsēdētājs, kas ir Krievijas privātā kapitāla grupa ar ieguldījumu portfeli dažādās nozarēs, tostarp plašsaziņas līdzekļu, enerģētikas, infrastruktūras, IT, dabas resursu un naftas ķīmijas nozarē. ESN Group ir viens no Krievijas lielākajiem uzņēmumiem. 2019. gadā Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Russian Direct Investment Fund (RDIF) un ESN Group parakstīja nolīgumu par ieguldījumiem projektā ar mērķi projektēt, būvēt un ekspluatēt metanola rūpnīcu Amūras reģionā Krievijas Tālajos Austrumos. 2021. gadā VEB.RF, VTB, ESN Group, Krievijas tālo austrumu attīstības ministrija, Marubeni Corporation un Mitsui O.S.K. Austrumu ekonomikas foruma laikā parakstīja saprašanās memorandu ar mērķi izstrādāt projektu ar metanolu darbināmu kuģu būvniecībai, ko īstenotu Krievijas kuģu būvētāji. Ceremonijā piedalījās prezidents Putin.

Būdams ESN Group Direktoru padomes priekšsēdētājs, Grigory Berezkin ir viens no vadošiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt viņš sniedz materiālu un finansiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

Uzņēmums Rusenergosbyt, kurā viņš ir akcionārs, piegādā enerģiju Russian Railways, kam ir izšķiroša nozīme karaspēka un militārā aprīkojuma transportēšanā Krievijas agresijas karā pret Ukrainu. Tādējādi viņš materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

919.

Serguey Achotovich MNDOIANTS

(Сергей Ашотович МНДОЯНЦ)

Dzimšanas datums: 21.9.1961.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: Krievijas uzņēmējs, konglomerāta AFK Sistema priekšsēdētāja vietnieks; konsultāciju uzņēmuma VLM Invest dibinātājs.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Serguey Mndoiants ir bijušais par attiecībām ar valdību atbildīgais priekšsēdētāja izpildvietnieks Krievijas uzņēmumu konglomerātā AFK Sistema PAO, kurš darbojas telekomunikāciju un IT nozarē. Serguey Mndoiants arī ir bijušais vecākais priekšsēdētāja vietnieks un akcionārs konsultāciju uzņēmumā VLM Invest, kas darbojas kā starpnieks starp privātiem uzņēmumiem un Krievijas Federācijas valdības struktūrām. Viņam arī pieder akcijas First Independent Ratings Agency (Fira) un Reģionālajā publiskajā fondā uzņēmējdarbības sadarbības un uzņēmējdarbības attīstībai. Serguey Mndoiants ir arī Valdes loceklis Ārlietu un aizsardzības politikas padomē (SVOP) – ideju laboratorijā, kas konsultē Krievijas Federācijas valdību par ārpolitikas un aizsardzības politikas īstenošanu.

Tādējādi viņš ir vadošs uzņēmējs, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

921.

Igor Arkadyevich ROTENBERG

(Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ)

Dzimšanas datums: 9.5.1973.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg, Krievijas Federācija

Saistītās personas: Arkady Rotenberg (tēvs), Boris Rotenberg (tēvocis)

Saistītās vienības: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Igor Rotenberg ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem un pazīstamā Krievijas uzņēmēja un SGM (Stroygazmontazh) group līdzīpašnieka Arkady Rotenberg vecākais dēls un mantinieks. Viņš ir bijušais Gazprom Drilling īpašnieks un elektroniskās ceļa nodevu iekasēšanas sistēmas Platon akcionārs. Rotenbergu ģimene ir cieši saistīta ar prezidentu Putin. Pateicoties kādreizējiem un pašreizējiem amatiem vadošos Krievijas uzņēmumos, kuri ir saņēmuši tiesības slēgt lielus valsts līgumus, un savām ciešajām saitēm ar prezidentu Putin, Igor Rotenberg gūst labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem un Krievijas Federācijas valdības, kas abi ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt viņš ir fiziska persona, kas saistīta ar Arkady Rotenberg un prezidentu Putin, kuri abi ir iekļauti ierobežojošo pasākumu sarakstā saistībā ar darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

924.

Lyudmila Vasilyevna RUKAVISHNIKOVA

(Людмила Васильевна РУКАВИШНИКОВА)

Saistītās personas: Sergei Chemezov (znots)

Ekaterina Ignatova (meita)

Anastasia Ignatova (mazmeita)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Lyudmila Rukavishnikova ir sievasmāte Sergei Chemezov, kurš ir Krievijas valsts korporācijas Rostec (State Corporation for Promoting Development, Manufacturing and Export of Russian Technologies High-Tech Industrial Products) izpilddirektors. Būdama Sergei Chemezov sievasmāte, viņa ir lielu aktīvu turētāja saistībā ar znotu, tostarp tādu uzņēmumu akciju turētāja, kuriem pieder Rostec izmantotie īpašumi.

Lyudmila Rukavishnikova ir saistīta ar fizisku personu (savu znotu), kura ir iekļauta ierobežojošo pasākumu sarakstā sakarā ar darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

929.

Oleg Vladimirovich DERIPASKA

(Олег Владимирович ДЕРИПАСКА)

Dzimšanas datums: 2.1.1968.

Dzimšanas vieta: Dzerzhinsk, Krievijas Federācija

Amats: Krievijas oligarhs; Russian Machines, Military Industrial Company un Arzamas Machine-Building Plant īpašnieks

Saistītās vienības: Russian Machines, Military Industrial Company un Arzamas Machine-Building Plant.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Oleg Deripaska ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, viena no pasaules lielākajiem uzņēmumiem alumīnija nozarē Rusal īpašnieks. 2022. gada martā viņš piedalījās vienā no svarīgākajām Krievijas ekonomikas konferencēm ar uzsvaru uz reģionālo attīstību – Krasnoyarsk ekonomikas forumā. Viņš ir arī Krievijas autorūpniecības konglomerāta GAZ Group faktiskais īpašnieks; konglomerātā ietilpst Military Industrial Company – būtisks ieroču un militārā aprīkojuma piegādātājs Krievijas bruņotajiem spēkiem. Arzamas Machine-Building Plant, kas ir Military-Industrial Company LLC daļa, ražo BTR-80 amfībijas bruņutransportierus, kurus Krievija izmantoja agresijas karā pret Ukrainu.

Oleg Deripaska ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte, vai drošība Ukrainā.

8.4.2022.

932.

Alexander Yevgenevych ANANCHENKO

(Александр Евгеньевич АНАНЧЕНКO)

Dzimšanas datums: 2.2.1966.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” bijušais tā sauktais “premjerministrs”. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš aktīvi grāva Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

938.

Evgenij Evgenievich LAVRENOV

(Евгений Евгеньевич ЛАВРЕНОВ / Євген Євгенович ЛАВРЕНОВ)

Dzimšanas datums: 5.12.1979.

Dzimšanas vieta: Nikopol

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” bijušais tā sauktais “ienākumu un nodevu ministrs”. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš aktīvi grāva Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

939.

Aleksandr Aleksandrovich OPRISHHENKO

(Александр Александрович ОПРИЩЕНКО / Олександр Олександрович ОПРИЩЕНКО)

Dzimšanas datums: 24.4.1976.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” bijušais tā sauktais “veselības ministra vietas izpildītājs”. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš aktīvi grāva Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

943.

Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV

(Михаил Николаевич КУШАКОВ / Михайло Миколайович КУШАКОВ)

Dzimšanas datums: 23.11.1958.

Dzimšanas vieta: Moldovas Republika

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais pirmais ministra vietnieks un bijušais tā sauktais “izglītības un zinātnes ministrs”. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

946.

Igor Nikolaevich HALEPA

(Игорь Николаевич ХАЛЕПА / Iгор Миколайович ХАЛЕПА)

Dzimšanas datums: 19.5.1969.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “sakaru ministrs”. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

949.

Larisa Valentinovna TOLSTYKINA

(Лариса Валентиновна ТОЛСТЫКИНА / Лариса Валентинiвна ТОЛСТИКIНА)

Dzimšanas datums: 3.10.1967.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktā “premjerministra vietniece” un bijusī “darba un sociālo lietu ministre”. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņa ir aktīvi grāvusi Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

972.

Sergey Nikolaevich NEVEROV

(Сергей Николаевич НЕВЕРОВ)

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” bijušais tā sauktais “rūpniecības un tirdzniecības ministrs”. Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš aktīvi grāva Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

974.

Olga Alexandrovna MAKEEVA

(Ольга Александровна МАКЕЕВА / Ольга Олександрiвна МАКЄЄВА)

Dzimšanas datums: 21.11.1974.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” bijusī locekle. Viņa iecelta par “Doneckas Tautas Republikas ārkārtas un pilnvaroto vēstnieci Krievijas Federācijā”. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

986.

Kirill Borisovich MAKAROV

(Кирилл Борисович МАКАРОВ / Кирило Борисович МАКАРОВ)

Dzimšanas datums: 6.11.1995.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis un tā dēvētās organizācijas “Jaunā republika” vadītājs. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

987.

Alexander Viktorovich MALKOV

(Александр Викторович МАЛЬКОВ / Олександр Вiкторович МАЛЬКОВ)

Dzimšanas datums: 18.7.1953.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis un Pilsoniskās sabiedrības attīstības, sabiedrisko jautājumu un reliģisko biedrību komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

990.

Vladimir Anatolievich MEDVEDEV

(Владимир Анатольевич МЕДВЕДЕВ / Володимир Анатолiйович МЕДВЕДЕВ)

Dzimšanas datums: 27.10.1980.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis un sabiedriskās kustības “Brīvais Donbass” līderis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

991.

Yulia Valentinovna MIKHAILOVA

(Юлия Валентиновна МИХАЙЛОВА / Юлiя Валентинiвн МИХАЙЛОВА)

Dzimšanas datums: 14.7.1991. vai 14.6.1991.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle un Darba, sociālās politikas un veterānu lietu komitejas locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1095.

Ivan Vladimirovich SANAYEV

Ivan Vladimirovich SANAEV

(Иван Владимирович САНАЕВ)

Dzimšanas datums: 10.6.1986.

Dzimšanas vieta: Molodohvardiisk, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1097.

Natalya Vladimirovna SERGUN

(Наталья Владимировна СЕРГУН)

Dzimšanas datums: 20.9.1973.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” Dzelzceļa transporta darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1099.

Konstantin Evgenevich SKRYPNYK

Konstantin Evgenevich SKRYPNIK

(Константин Евгеньевич СКРЫПНИК)

Dzimšanas datums: 15.4.1974.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1104.

Aleksandr Viktorovich YERMOLENKO

Aleksandr Viktorovich ERMOLENKO

(Александр Викторович ЕРМОЛЕНКО)

Dzimšanas datums: 20.12.1985.

Dzimšanas vieta: Snezhnoe, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1105.

Yuriy Pavlovich YUROV

(Юрий Павлович ЮРОВ)

Dzimšanas datums: 17.6.1969.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” priekšsēdētāja vietnieks. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1107.

Dmitry Aleksandrovich KHOROSHILOV

(Дмитрий Александрович ХОРОШИЛОВ; Дмитро Олександрович ХОРОШИЛОВ)

Dzimšanas datums: 20.12.1982.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1108.

Andrei Fiodorovich SOPELNIK

(Андрей Федорович СОПЕЛЬНИК; Андрiй Федорович СОПЕЛЬНИК)

Dzimšanas datums: 16.3.1975.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” priekšsēdētāja vietnieks. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1109.

Oleg Valeryevich KOVAL

(Олег Валерьевич КОВАЛЬ; Олег Валерiйович КОВАЛЬ)

Dzimšanas datums: 29.9.1974.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” priekšsēdētāja vietnieks. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1110.

Gulbakhor ISMAILOVA

(jeb Ismailova GULBAKHOR)

Гульбахор ИСМАИЛОВА

Dzimšanas datums: 22.12.1959

Dzimšanas vieta: Uzbekistāna

Adrese: Apartment 81-83, 79 Ustabayeva Street 1000187 Tashkent, Uzbekistāna

Saistītā persona: Alisher Usmanov, brālis

Valstspiederība: Krievijas

Pases Nr.: 71 3059195 (Krievija)

Dzimums: sieviete

Gulbakhor Ismailova ir ar Lēmumu 2014/145/KĀDP sarakstā iekļautā prokremliskā oligarha Alisher Usmanov māsa. Vācijas Federālās kriminālpolicijas dienesta (Bundeskriminalamt) veiktajās izmeklēšanās atklājās, ka Alisher Usmanov netieši nodeva aktīvus savai māsai Gulbakhor Ismailova. Konkrētāk – jahtas “Dilbar” īpašnieks ir Navis Marine Ltd. (Kaimanu salas), kura akcionārs ir Almenor Holdings Ltd. (Kipra). Visas minētās pārvaldītājsabiedrības akcijas trasta veidā pieder Pomerol Capital SA (Šveice), kur labuma guvējs ir “The Sisters Trust”. Alisher Usmanov kopš 2017. gada vairs nav šī trasta akcionārs, un tādējādi viņa māsa Gulbakhor Ismailova ir vienīgā jahtas “Dilbar” faktiskā īpašniece.

Viņai ir arī saistība ar greznu nekustamo īpašumu Itālijā un Latvijā, ko var saistīt ar viņas brāli Alisher Usmanov. Brāļa bagātības slēpšanai viņa izmanto čaulas sabiedrību tīklu. Tādēļ viņa ir fiziska persona, kas ir saistīta ar Alisher Usmanov (viņas brāli), kurš aktīvi sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un kurš aktīvi atbalstīja Krievijas valdības politiku destabilizēt Ukrainu.

8.4.2022.

1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(krieviski: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Pulkvedis, Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes komandieris

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Adrese: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Pulkvedis Azatbek Asanbekovich Omurbekov ir komandieris Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi. Viņam tika piešķirts Krievijas varoņa nosaukums.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības un tika dēvēts par “Bučas miesnieku”, jo viņš bija tieši atbildīgs par nogalināšanu, izvarošanu un spīdzināšanu Bucha.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(krieviski: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Dzimšanas datums: 17.5.1979.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Saistītās personas:

Alexey Mordashov (vīrs)

Kirill Mordashov (padēls)

Nikita Mordashov (padēls)

Nordgold

Saistītās vienības:

Ondero Limited, Britu Virdžīnu salas

Unifirm Limited, Kipra

Ranel Assets Limited, Britu Virdžīnu salas

Rayglow Limited, Kipra

ServerGroup LLC (Krievijas Federācija)

KN-Holding LLC (Krievijas Federācija)

Marina Mordashova ir uzņēmuma Severgroup priekšsēdētāja Alexey Mordashov dzīvesbiedre. Alexey Mordashov savai dzīvesbiedrei Marina Mordashova ar dažādu ārzonas uzņēmumu, tostarp Unifirm Limited, Ondero Limited un Ranel Assets Limited, kuri pieder Marina Mordashova vai kurus viņa kontrolē, starpniecību ir nodevis sev piederošās ceļojumu nozares milža TUI un zelta uzņēmuma Nordgold akcijas kopumā vairāk nekā 1,5 miljardu EUR vērtībā. Tāpēc Marina Alexandrovna Mordashova ir fiziska persona, kas saistīta ar sarakstā iekļautu personu, proti, Alexey Mordashov.

3.6.2022.

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(krieviski: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Funkcija: Krievijas Federācijas aizsardzības ministra vietnieks

Bijušais Krievijas Federācijas Valsts aizsardzības kontroles centra vadītājs, ģenerālpulkvedis

Dzimšanas datums: 10.9.1962

Dzimšanas vieta: Averinskaya, Syamzhensky district, Vologda region

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Ģenerālpulkvedis Mikhail Mizintsev ir Krievijas Federācijas aizsardzības ministra vietnieks un bijušais Krievijas federācijas Valsts aizsardzības kontroles centra vadītājs. Mizintsev tiek dēvēts par “Mariupoles miesnieku”, un viņš ir identificēts kā komandieris, kas pārraudzīja Mariupol aplenkumu, kur viņš izmantoja taktiku, kas iepriekš tika izmantota Aleppo (Sīrija) aplenkumā, lai vadītu Krievijas spēku veiktu Mariupol bombardēšanu. Mizintsev tiek apsūdzēts jo īpaši par Mariupol pilsētas bombardēšanas organizēšanu, kurā tika nogalināti tūkstošiem civiliedzīvotāju, tostarp par Mariupol dzemdību nama un teātra apšaudīšanu, kad tika nogalināti simtiem bērnu. Tādējādi Mikhail Mizintsev ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

jeb Sandra NIKOLIĆ

(serbiski: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 21.4.1977.

Dzimšanas vieta: Belgrade, Serbija

Saistītā persona: Andrey Igorevich Melnichenko (vīrs)

Valstspiederība: Serbijas, Horvātijas

Dzimums: sieviete

Pases numurs: Horvātijas pase Nr. 094949450 (derīguma termiņš: 23.12.2023.)

Aleksandra Melnichenko ir sieva Krievijas rūpniekam Andrey Igorevich Melnichenko, kurš 2022. gada 9. martā nodeva viņai īpašumtiesības nozīmīgajā mēslošanas līdzekļu ražošanas uzņēmumā EuroChem Group un ogļrūpniecības uzņēmumā SUEK. Šo uzņēmumu jaunā faktiskā īpašniece tagad ir Aleksandra Melnichenko. Aleksandra Melnichenko pilnvērtīgi bauda iespējas un labumus, ko sniedz vīra bagātība. Kopā viņiem pieder divi penthausa tipa dzīvokļi, kuru vērtība pārsniedz 30 miljonus USD. 2022. gada martā Aleksandra Melnichenko aizstāja savu vīru kā faktiskā īpašniece uzņēmumā Firstline Trust, ko pārvalda Linetrust PTC Ltd – uzņēmums, kas pārstāv EuroChem Group galīgo īpašnieku.

Tādējādi viņa ir saistīta ar ietekmīgu uzņēmēju, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt Andrey Igorevich Melnichenko atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич ХУДАЙНАТОВ)

Dzimšanas datums: 11.9.1960.

Dzimšanas vieta: Shymkent, bijusī PSRS, tagad Kazahstāna

Valstspiederība: Krievijas

Pases numurs: 753296761 (Krievija)

Dzimums: vīrietis

Eduard Yurevich Khudaynatov ir enerģētikas nozarē iesaistīts Krievijas uzņēmējs. Viņš ir īpašnieks uzņēmumam “Independent Oil and Gas Company” (NOC, AS Neftegazholding), kas ir viens no lielākajiem Krievijas privātajiem uzņēmumiem un viens no svarīgākajiem naftas ražotājiem, kurš nodarbojas ar naftas un gāzes atradņu meklēšanu, izpēti un attīstīšanu, naftas pārstrādi, kā arī naftas produktu ražošanu un tirdzniecību. 2015. gadā uzņēmuma ieņēmumi sasniedza 2,2 miljardus USD.

“Independent Oil and Gas Company” pēdējos gados no valstij piederošās Rosneft ir iegādājies būtiskas daļas enerģētikas nozarē iesaistītos uzņēmumos kopā ar to ieguves licencēm. Turklāt NOC pārdeva uzņēmumam Rosneft vairākas naftas atradnes, kuras pēc tam kļuva par projekta Vostok Oil daļu. Dažos pēdējos gados Rosneft arī samaksāja Khudaynatov 9,6 miljardus USD apmaiņā pret uzņēmumu, kuram pieder naftas atradne Taimirā.

2019. gadā NOC un Rosneft lūdza un saņēma no prezidenta Putin priekšrocības saistībā ar to ieguves darbībām Arktikā.

Khudaynatov ir saistīts ar Krievijas oligarhu Igor Sechin un prezidentu Vladimir Putin.

Khudaynatov un Sechin strādāja kopā Rosneft, un to uzņēmumi kopīgi veic uzņēmējdarbību enerģētikas nozarē.

Viņš strādāja pie Putin pirmās prezidenta vēlēšanu kampaņas 2000. gadā, kuru viņš vadīja Tyumen reģionā, kur viņš kopš 1997. gada ir reģionālās domes loceklis.

Viņš ir saņēmis ordeni “Par nopelniem tēvzemes labā” par “Krievijas pozīcijas stiprināšanu pasaules enerģijas tirgū un investīciju perspektīvu uzlabošanu”.

Tādējādi Eduard Yurevich Khudaynatov ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai. Viņš gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības un ir saistīts ar sarakstā iekļautajām personām.

3.6.2022.

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Dzimšanas datums: 1996.

Valstspiederība: Krievijas

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 780103765308

Saistītās personas: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (tēvs), Lyubov Valentinovna Prigozhina (māte), Polina Evgenievna Prigozhina (māsa)

Saistītās vienības: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Dzimums: vīrietis

Pavel Prigozhin ir pazīstamā Krievijas uzņēmēja Yevgeniy Prigozhin, kam ir ciešas saiknes ar prezidentu Putin un Krievijas Aizsardzības ministriju, dēls. Yevgeniy Prigozhin ir finansētājs un neoficiālais vadītājs Krievijā bāzētajai neinkorporētajai militārajai vienībai Wagner Group, kas ir atbildīga par algotņu izvietošanu Ukrainā.

Pēc Krievijas Federācijas nelikumīgi īstenotās Krimas aneksijas un Krievijas atbalstīto separātistu veiktās Ukrainas austrumdaļas okupācijas Concord (arī zināms kā KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO) – uzņēmums, kuru Yevgeniy Prigozhin dibināja un kurš viņam piederēja līdz 2019. gada novembrim – un citu ar viņu saistītu uzņēmumu grupa, tostarp Concord Management and Consulting LLC un Megaline LLC, ir guvuši labumu no lieliem publiskā iepirkuma līgumiem ar Krievijas Aizsardzības ministriju.

Pavel Prigozhin pieder pieci uzņēmumi, kas iepriekš piederēja viņa mātei Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC un Lakhta Plaza LLC.

Tādējādi viņš ir saistīts ar ietekmīgiem uzņēmējiem vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras darbojas ekonomikas nozarēs, kas nodrošina svarīgu ienākumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

Turklāt Pavel Prigozhin dienēja Wagner Group Sīrijā. Viņš publiski ir apstiprinājis, ka ir iesaistīts militārajās operācijās pret Ukrainu, dienot Wagner Group vienībā Donbasa reģionā. Tādējādi viņš aktīvi atbalsta darbības vai politiku, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

3.6.2022.

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Amats: Yandex N.V. līdzdibinātājs un bijušais izpilddirektors

Dzimšanas datums: 11.2.1964.

Dzimšanas vieta: Atyrau, bijusī Kazahijas Padomju Sociālistiskā Republika, PSRS, tagad Kazahstāna

Valstspiederība: Krievijas, Maltas

Dzimums: vīrietis

Arkady Yurievich Volozh ir Krievijas uzņēmējs, kam ir uzņēmējdarbības intereses informācijas tehnoloģijā un tehnoloģijās. Viņš ir Yandex dibinātājs un bijušais izpilddirektors, kas no šā amata atkāpās pēc tam, kad Eiropas Savienība viņu iekļāva sarakstā. Viņš ir nozīmīgs akcionārs Yandex, Krievijas lielākajā interneta uzņēmumā, kas ir Krievijas populārākās meklētājprogrammas operators. Yandex darbojas IKT nozarē, kas nodrošina ievērojamus nodokļu ieņēmumus Krievijas Federācijas valdībai.

Yandex akcionāri un ieguldītāji ir Krievijas valstij piederošās bankas, piemēram, Sberbank un VTB.

Yandex 2019. gadā piekrita pārstrukturēšanai, kuras rezultātā jaunradītajam Sabiedriskā labuma fondam, kas izveidots, lai “aizstāvētu Krievijas Federācijas intereses”, tika iedalīta “zelta akcija”. Ar Sabiedriskā labuma fonda starpniecību Krievijas Federācijas valdībai ir veto tiesības attiecībā uz noteiktu jautājumu sarakstu, piemēram, materiālā intelektuālā īpašuma pārdošanu un Krievijas lietotāju personas datu pārdošanu vai nodošanu ārvalstu uzņēmumiem, jautājumiem, kurus abus uzskata par tādiem, kas ietekmē Krievijas “valsts intereses”. Yandex arī ir atbildīgs par valsts mediju un vēstījumu popularizēšanu savos meklēšanas rezultātos, kā arī par Kremli kritizējoša satura, piemēram, ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu saistīta satura, pazemināšanu ranžējumā un izņemšanu. Kopš sākās karš, Yandex ir pakļāvies Krievijas Federācijas valdības informācijas politikai un cenzūrai. Yandex meklētājprogrammas meklēšanas rezultāti atbilst Krievijas iestāžu prasībām, proti, parāda tikai tos avotus, kas saistīti ar Krievijas kara propagandu. Turklāt Yandex palīdzēja tīmekļa vietnēm, kuras izplatīja nepatiesus un prokrieviskus apgalvojumus par iebrukumu Ukrainā, gūt peļņu, izmantojot digitālo reklāmu.

Tādējādi Volozh ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina svarīgu ienākumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt viņš materiāli vai finansiāli atbalstīja Krievijas Federācijas valdību un ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

1192.

Yevgeniy Vitalievich BALYTSKIY

(krieviski: Евгений Витальевич БАЛИЦКИЙ)

(jeb Yevhen Vitaliiovych BALYTSKIY)

(ukrainiski: Євген Вiталiйович БАЛИЦЬКИЙ)

Dzimšanas datums: 10.12.1969.

Dzimšanas vieta: Melitopol, Ukraina

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Yevgeniy Balytskiy ir sadarbojies ar Krievijas iestādēm Ukrainas pilsētā Melitopol. Viņš atbalstīja Galina Danilchenko iecelšanu par Melitopol pilsētas mēru pēc leģitīmā mēra nolaupīšanas.

2022. gada 9. aprīlī Krievijas iestādes Yevgeniy Balytskiy izvirzīja par Ukrainas Zaporizhzhia reģiona tā saukto gubernatoru. Viņš ir izteicis atbalstu Zaporizhzhia reģiona pievienošanu Krievijas Federācijai. Viņš aktīvi piedalījās nelikumīgo referendumu sagatavošanā Zaporizhzhia reģionā un 2022. gada 30. septembrī parakstīja nolīgumu par reģiona iekļaušanos Krievijas Federācijā.

Tādējādi, pildot šīs funkcijas un ar savām darbībām, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta un īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

21.7.2022.

1193.

Konstantin Vladimirovich IVASHCHENKO

(krieviski: Константин Владимирович ИВАЩЕНКО;

ukrainiski: Костянтин Володимирович IВАЩЕНКО)

Dzimšanas datums: 3.10.1963.

Dzimšanas vieta: Mariupol, Ukraina

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Pēc tam, kad Krievijas bruņotie spēki bija ieņēmuši Mariupol pilsētu, tā sauktais “Doneckas Tautas Republikas vadītājs”Denis Pushilin2022. gada 6. aprīlī iecēla Konstantin Ivashchenko par Mariupol pilsētas mēru. Viņš publiski atbalstīja gatavošanos nelikumīgajiem referendumiem okupētajos Ukrainas reģionos un iesaistījās tajā.

Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1194.

Aleksandr Yurievych KOBETS

(krieviski: Александр Юрьевич КОБЕЦ)

Oleksandr Yuriyovych KOBETS

(ukrainiski: Олександр Юрiйович КОБЕЦЬ)

Dzimšanas datums: 27.9.1959.

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Kopš 2022. gada 26. aprīļaKherson pilsētas tā sauktais mērs, par ko viņu iecēla Krievijas iestādes. Viņš veicināja Krievijas pasu izsniegšanu Kherson pilsētā.

Tādējādi, pildot šīs funkcijas, viņš ir atbalstījis un veicinājis politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

21.7.2022.

1195.

Vladimir Valeryevich ROGOV

(krieviski: Владимир Валерьевич РОГОВ)

Volodimir Valeryovich ROGOV

(ukrainiski: Володимир Валерiйович РОГОВ)

Dzimšanas datums: 1.12.1976.

Dzimšanas vieta: Zaporizhzhia, Ukraina

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Tā sauktais Zaporižjas reģiona militārās un civilās pārvaldes galvenās padomes pārstāvis. Viņš ir iestājies par vēršanos pret Ukrainas iestādēm un paudis atbalstu tam, ka Zaporižjas reģions kļūst par Krievijas Federācijas daļu. Viņš ir arī veicinājis Krievijas pasu izsniegšanu Melitopol pilsētā un aktīvi atbalstījis Zaporižjas reģiona aneksiju Krievijas Federācijā, tostarp, izmantojot enerģētikas infrastruktūru.

Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1196.

Alexandr Fedorovich SAULENKO

(krieviski: Александр Федорович САУЛЕНКО)

Oleksandr Fedorovich SAULENKO

(ukrainiski: Олександр Федорович САУЛЕНКО)

Dzimšanas datums: 9.5.1962.

Dzimšanas vieta: Novopetrivka, Ukraina

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Tā sauktais Berdyansk un Berdyansk reģiona pagaidu administrācijas vadītājs un Berdyansk pilsētas mērs. Viņš ir atbalstījis Ukrainas Berdyansk reģiona kontroles un pārvaldes nodošanu Krievijas Federācijai. Viņš atviegloja Krievijas pasu izsniegšanu Berdyansk pilsētā, kā arī publiski atbalstīja gatavošanos nelikumīgajiem referendumiem okupētajos Ukrainas reģionos un iesaistījās tajos.

Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1201.

Maya Nikolaevna BOLOTOVA (dzimusi TOKAREVA)

jeb Maiya/Mayya/Maija/Maja Nikolaevna BOLOTOVA

(Майя Николаевна БОЛОТОВА (ТОКАРЕВА)

Dzimšanas datums: 18.1.1975.

Dzimšanas vieta: Karaganda, Kazahstāna

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Maya Bolotova (dzimusi Tokareva) ir nozīmīgā Krievijas naftas un gāzes uzņēmuma Transneft izpilddirektora Nikolay Tokarev meita. Maya Bolotova un viņas bijušajam vīram Andrei Bolotov pieder grezni nekustamie īpašumi Maskavā, Latvijā un Horvātijā, kuru vērtība pārsniedz 50 miljonus USD un kurus var saistīt ar Nikolay Tokarev. Viņai ir arī saikne ar uzņēmumu Ronin, kas pārvalda Transneft pensiju fondu. Piesakoties Kipras pilsonībai, viņa paziņojumā presei norādīja Ronin Europe adresi kā savu. Turklāt viņa ir saistīta ar Ronin Trust, kas pārvalda Transneft pensiju fondu, izmantojot sava nekustamo īpašumu uzņēmuma Ostozhenka 19 (kādreiz saukta RPA Esteit) starpniecību. Maya Bolotova ir saņēmusi tiesības slēgt valsts līgumus 8 miljardu RUB vērtībā ar uzņēmuma Irvin-2 starpniecību, kurš viņai piederēja kopīgi ar Rostec izpilddirektora Sergei Chemezov dēlu Stanislav Chemezov. Šobrīd viņai kopā ar Stanislav Sergeevich Chemezov pieder akcijas Gelendzhik Resort Complex – Meridian LLC. Tādējādi Maya Bolotova ir fiziska persona, kas ir saistīta ar sarakstā iekļautām personām, proti, ar savu tēvu Nikolay Tokarev un ar Stanislav Chemezov.

21.7.2022.

1202.

Pavel EZUBOV

(Павел EЗУБОВ)

Dzimšanas datums: 1975. gada augusts

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pavel Ezubov ir brālēns Oleg Deripaska, kuram pieder Russian Machines rūpniecības konglomerāts, kas ietver Military Industrial Company, kurš ir būtisks ieroču un militārā aprīkojuma piegādātājs Krievijas bruņotajiem spēkiem. Oleg Deripaska savam brālēnam Pavel Ezubov ir nodevis lielu daļu aktīvu, tostarp vairākus īpašumus Francijā, izmantojot Ezubov piederošu pārvaldītājsabiedrību, viesnīcu Lech, Austrijā, izmantojot Ezubov piederošo Krievijā bāzēto pārvaldītājsabiedrību Gost Hotel Management LLC, un kontroli pār uzņēmumu Terra Limited. Tādējādi Pavel Ezubov ir fiziska persona, kas ir saistīta ar sarakstā iekļautu personu, kura ir atbildīga par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1210.

Maria Alexeyevna LVOVA-BELOVA

(Мария Алексеевна ЛЬВОВА-БЕЛОВА)

Dzimšanas datums: 25.10.1984.

Dzimšanas vieta: Penza, bijusī PSRS, tagad Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Maria Alexeyevna Lvova-Belova ir prezidenta pilnvarotā bērnu tiesību jautājumos, kura ierosināja vienkāršot procedūru pilsonības piešķiršanai bērniem bāreņiem Ukrainā. Viņa ir viena no personām, kas visvairāk iesaistītas Ukrainas bērnu nelikumīgā transportēšanā uz Krieviju un viņu adopcijā Krievijas ģimenēs. Maria Alexeyevna Lvova-Belova rīcība pārkāpj Ukrainas bērnu tiesības un Ukrainas likumus un administratīvo kārtību. Viņa publiski atbalstīja Krievijas Federācijas veikto Donbasa reģiona aneksiju. Tādējādi viņa ir atbildīga par tādām darbībām un politiku un atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas suverenitāte un neatkarība un stabilitāte un drošība Ukrainā.

21.7.2022.

1213.

Andrey Anatolyevich KOZITSYN

(Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН)

Dzimšanas datums: 9.6.1960.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Anatolyevich Kozitsyn ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem. Viņš ir bijušais izpilddirektors Ural Mining Metallurgical Company (UMMC/UGMK), kas ir viens no lielākajiem Krievijas pamatizejvielu (tostarp vara, cinka, ogļu, zelta un sudraba) ražotājiem, un turpina darboties kā aktīvs uzņēmējs daudzās dažādās uzņēmējdarbības nozarēs. Viņš ir saņēmis atzinību par svarīgo ieguldījumu Krievijas ekonomikā un Urālu reģiona attīstībā. Tādējādi viņš ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

21.7.2022.

1348.

Georgiy STAROSTIN

(Георгий СТАРОСТИН)

Dzimšanas datums: 1.12.1986.

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Georgiy Starostin ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Starostin ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1350.

Yuriy NIKONOV

(Юрий НИКОНОВ)

Dzimšanas datums: 9.5.1984.

Dzimšanas vieta: Baku, bijusī PSRS, tagad Azerbaidžāna

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Yuriy Nikonov ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Yuriy Nikonov ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1351.

Ekaterina CHUGUNOVA

(Екатерина ЧУГУНОВА)

Dzimšanas datums: 10.3.1991.

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: virsleitnants

Dzimums: sieviete

Virsleitnante Ekaterina Chugunova ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbiniece. Šajā amatā viņa ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi virsleitnante Ekaterina Chugunova ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1352.

Igor GROZA

(Игорь ГРОЗА)

Dzimšanas datums: 2.6.1996.

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: virsleitnants

Dzimums: vīrietis

Virsleitnants Igor Groza ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi virsleitnants Igor Groza ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1353.

Ivan POPOV

(Иван ПОПОВ)

Dzimšanas datums: 17.10. gads nav zināms

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: majors

Dzimums: vīrietis

Majors Ivan Popov ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi majors Ivan Popov ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1355.

Roman KUROCHKIN

(Роман КУРОЧКИН)

Dzimšanas datums: 25.2.1985.

Dzimšanas vieta: Chernyakhovsk, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: majors

Dzimums: vīrietis

Majors Roman Kurochkin ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi majors Roman Kurochkin ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1356.

Dmitri TIKHONOV

(Дмитрий ТИХОНОВ)

Dzimšanas datums: 26.1.1993.

Dzimšanas vieta: Lipetsk, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: vecākais leitnants

Dzimums: vīrietis

Vecākais leitnants Dmitri Tikhonov ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi vecākais leitnants Dmitri Tikhonov ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1358.

Anton SHATUN

(Антон ШАТУН)

Dzimšanas datums: 12.2.1990.

Dzimšanas vieta: Gudauta, Gruzija

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Anton Shatun ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Anton Shatun ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1359.

Alexey BETEKHTIN

(Алексей БЕТЕХТИН)

Dzimšanas datums: 7.12.1987.

Dzimšanas vieta: Vladivostok, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Alexey Betekhtin ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Alexey Betekhtin ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1361.

Artyom CHERNOV

(Артём ЧЕРНОВ)

Dzimšanas datums: 13.10.1988.

Dzimšanas vieta: Kovrov, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Artyom Chernov ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Artyom Chernov ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

16.12.2022.

1362.

Stanislav MINKOV

(Станислав МИНКОВ)

Dzimšanas datums: 16.6.1984.

Dzimšanas vieta: nav datu

Valstspiederība: Krievijas

Dienesta pakāpe: kapteinis

Dzimums: vīrietis

Kapteinis Stanislav Minkov ir Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GVC) Galvenā datošanas centra Raķešu pirmsplānošanas nodaļas darbinieks. Šajā amatā viņš ir viena no galvenajām personām saistībā ar Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainai, tostarp civilajiem mērķiem, no 2022. gada aprīļa līdz oktobrim, 2022. gada oktobrī vien nogalinot vairāk nekā 30 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 100 cilvēkus. Tādējādi kapteinis Stanislav Minkov ir fiziska persona, kura ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriāl