ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 215

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

61. gadagājums
2018. gada 23. augusts


Saturs

 

III   Citi tiesību akti

Lappuse

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 216/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1154]

1

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 217/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1155]

3

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 218/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1156]

4

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 219/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana) [2018/1157]

5

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 220/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1158]

7

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 221/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1159]

8

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 222/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1160]

10

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 223/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1161]

12

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 224/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1162]

14

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 225/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1163]

15

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 226/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1164]

17

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 227/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1165]

18

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 228/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1166]

19

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 229/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1167]

21

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 230/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1168]

22

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 231/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1169]

24

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 232/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1170]

26

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 233/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1171]

28

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 234/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1172]

30

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 235/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1173]

32

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 236/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1174]

33

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 237/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1175]

35

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 238/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1176]

37

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 239/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1177]

38

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 240/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1178]

39

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 241/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un X pielikumu (Vispārīgi pakalpojumi) [2018/1179]

40

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 242/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma XI pielikumu (Elektroniskie sakari, audiovizuālie pakalpojumi un informācijas sabiedrība) [2018/1180]

41

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 245/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1181]

42

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 246/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1182]

43

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 247/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1183]

44

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 248/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide) [2018/1184]

45

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 249/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide) [2018/1185]

46

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 250/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide) [2018/1186]

47

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 251/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide) [2018/1187]

49

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 252/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide) [2018/1188]

50

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 253/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma XXII pielikumu (Uzņēmējdarbības tiesības) [2018/1189]

51

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 254/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības [2018/1190]

52

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 255/2016 (2016. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma 47. protokolu (par tehnisko šķēršļu likvidēšanu vīna tirdzniecībā) [2018/1191]

53

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


III Citi tiesību akti

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/1


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 216/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1154]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 5. jūlija Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1101, ar ko attiecībā uz Vācijas federālo zemju Reinzemes-Pfalcas, Zāras un Ansbergas, Diseldorfas un Minsteres administratīvo apgabalu kā no govju infekciozā rinotraheīta brīvu reģionu statusu groza Lēmuma 2004/558/EK I un II pielikumu (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīviem dzīvniekiem, izņemot zivis un akvakultūras dzīvniekus. Tiesību aktus par šiem jautājumiem nepiemēro Islandei, kā noteikts EEZ līguma I pielikuma I nodaļas ievaddaļas 2. punktā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Islandei.

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem veterinārijas jomā. Tiesību akti veterinārijas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr attiecībā uz Lihtenšteinu piemēro Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 4.2. daļas 80. punktam (Komisijas Lēmums 2004/558/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 D 1101: Komisijas 2016. gada 5. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2016/1101 (OV L 182, 7.7.2016., 51. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/1101 teksts norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 182, 7.7.2016., 51. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/3


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 217/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1155]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 26. jūlija Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1235, ar ko laboratorijai Korejas Republikā atļauj veikt seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzībai attiecībā uz suņiem, kaķiem un mājas seskiem (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīviem dzīvniekiem, izņemot zivis un akvakultūras dzīvniekus. Tiesību aktus par šiem jautājumiem nepiemēro Islandei, kā noteikts EEZ līguma I pielikuma I nodaļas ievaddaļas 2. punktā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Islandei.

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem veterinārijas jomā. Tiesību akti veterinārijas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr attiecībā uz Lihtenšteinu piemēro Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 4.2. daļā pēc 101. punkta (Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/423) iekļauj šādu punktu:

“102.

32016 D 1235: Komisijas 2016. gada 26. jūlija Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1235, ar ko laboratorijai Korejas Republikā atļauj veikt seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzībai attiecībā uz suņiem, kaķiem un mājas seskiem (OV L 202, 28.7.2016., 43. lpp.).

Šo aktu nepiemēro Islandei.”

2. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/1235 teksts norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 202, 28.7.2016., 43. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/4


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 218/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1156]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 5. jūlija Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1100, ar ko attiecībā uz Kostarikas, Vācijas, Lietuvas, Namībijas un Spānijas GSE statusu groza Lēmumu 2007/453/EK (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem veterinārijas jomā. Tiesību akti veterinārijas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr attiecībā uz Lihtenšteinu piemēro Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 7.2. daļas 49. punktam (Komisijas Lēmums 2007/453/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 D 1100: Komisijas 2016. gada 5. jūlija Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/1100 (OV L 182, 7.7.2016., 47. lpp.).”.

2. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/1100 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 182, 7.7.2016., 47. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/5


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 219/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana) [2018/1157]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2015. gada 22. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1918, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem izveido Administratīvās palīdzības un sadarbības sistēmu (APS sistēmu) (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem veterinārijas, lopbarības un pārtikas produktu jomā. Tiesību akti par veterinārijas jautājumiem, lopbarību un pārtiku neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos un II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I un II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikumu groza šādi:

1)

tā I nodaļas 1.1. daļā pēc 11. punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004) iekļauj šādu punktu:

“11.a

32015 D 1918: Komisijas 2015. gada 22. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1918, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem izveido Administratīvās palīdzības un sadarbības sistēmu (APS sistēmu) (OV L 280, 24.10.2015., 31. lpp.).”;

2)

tā II nodaļā pēc 31.j punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004) pievieno šādu punktu:

“31.ja

32015 D 1918: Komisijas 2015. gada 22. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1918, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem izveido Administratīvās palīdzības un sadarbības sistēmu (APS sistēmu) (OV L 280, 24.10.2015., 31. lpp.).”

2. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļā pēc 54.zzzi punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004) pievieno šādu punktu:

“54.zzzia

32015 D 1918: Komisijas 2015. gada 22. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1918, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem izveido Administratīvās palīdzības un sadarbības sistēmu (APS sistēmu) (OV L 280, 24.10.2015., 31. lpp.).”

3. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/1918 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 280, 24.10.2015., 31. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/7


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 220/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1158]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 27. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/842, ar ko Regulu (EK) Nr. 167/2008 groza attiecībā uz atļaujas turētāja nosaukumu un kokcidiostata tirdzniecības nosaukumu (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīvnieku barību. Tiesību akti par dzīvnieku barību neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma II nodaļas 1.zzzzm punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 167/2008) pievieno šādu tekstu:

“, kurā grozījumi izdarīti ar:

32016 R 0842: Komisijas 2016. gada 27. maija Īstenošanas regulu (ES) 2016/842 (OV L 141, 28.5.2016., 47. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/842 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 141, 28.5.2016., 47. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/8


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 221/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1159]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 8. jūnija Īstenošanas regula (EK) 2016/895, ar ko Regulu (EK) Nr. 1290/2008 groza attiecībā uz Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) un Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) preparāta atļaujas turētāja nosaukumu (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 8. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/896 par atļauju lietot dzelzs nātrija tartrātus par lopbarības piedevu visu sugu dzīvniekiem (2).

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 8. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/897, ar ko atļauj preparātu Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) lietot par barības piedevu dējējvistām un dekoratīvām zivīm (atļaujas turētājs Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) un ar ko attiecībā uz atļaujas turētāju groza Regulu (EK) Nr. 1444/2006, Regulu (ES) Nr. 333/2010 un Regulu (ES) Nr. 184/2011 (3).

(4)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 8. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/898 par atļauju lietot Bacillus licheniformis (ATCC 53757) un tā proteāzes (EC 3.4.21.19) preparātu kā barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistām un retāk audzētu sugu gaļas mājputniem un dējējputniem, kā arī dekoratīvajiem putniem (atļaujas turētājs Novus Europe S.A./N.V.(4).

(5)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 8. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/899 par atļauju 6-fitāzi, kas iegūta no Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), lietot par dzīvnieku barības piedevu visu sugu mājputniem un visu sugu cūkām (izņemot zīdāmus sivēnus) (atļaujas turētājs – Danisco (UK) Ltd(5).

(6)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 8. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/900 par atļauju benzoskābi lietot par dzīvnieku barības piedevu sivēnmātēm (atļaujas turētājs – DSM Nutritional Product Sp. z o. o.(6).

(7)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīvnieku barību. Tiesību akti par dzīvnieku barību neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(8)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma II nodaļu groza šādi:

1)

tās 1.zzzzzd punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 1290/2008) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 0895: Komisijas 2016. gada 8. jūnija Īstenošanas regulu (ES) 2016/895 (OV L 152, 9.6.2016., 1. lpp.).”;

2)

tās 1.zzz punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 1444/2006) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 0897: Komisijas 2016. gada 8. jūnija Īstenošanas regulu (ES) 2016/897 (OV L 152, 9.6.2016., 7. lpp.).”;

3)

tās 2.c punktam (Komisijas Regula (ES) Nr. 333/2010) un 2.v punktam (Komisijas Regula (ES) Nr. 184/2011) pievieno šādu tekstu:

“, kurā grozījumi izdarīti ar:

32016 R 0897: Komisijas 2016. gada 8. jūnija Īstenošanas regulu (ES) 2016/897 (OV L 152, 9.6.2016., 7. lpp.).”;

4)

pēc 163. punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 2016/329) iekļauj šādus punktus:

“164.

32016 R 0896: Komisijas 2016. gada 8. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/896 par atļauju lietot dzelzs nātrija tartrātus par lopbarības piedevu visu sugu dzīvniekiem (OV L 152, 9.6.2016., 3. lpp.).

165.

32016 R 0897: Komisijas 2016. gada 8. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/897, ar ko atļauj preparātu Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) lietot par barības piedevu dējējvistām un dekoratīvām zivīm (atļaujas turētājs Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) un ar ko attiecībā uz atļaujas turētāju groza Regulu (EK) Nr. 1444/2006, Regulu (ES) Nr. 333/2010 un Regulu (ES) Nr. 184/2011 (OV L 152, 9.6.2016., 7. lpp.).

166.

32016 R 0898: Komisijas 2016. gada 8. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/898 par atļauju lietot Bacillus licheniformis (ATCC 53757) un tā proteāzes (EC 3.4.21.19) preparātu kā barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistām un retāk audzētu sugu gaļas mājputniem un dējējputniem, kā arī dekoratīvajiem putniem (atļaujas turētājs Novus Europe S.A./N.V.) (OV L 152, 9.6.2016., 11. lpp.).

167.

32016 R 0899: Komisijas 2016. gada 8. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/899 par atļauju 6-fitāzi, kas iegūta no Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), lietot par dzīvnieku barības piedevu visu sugu mājputniem un visu sugu cūkām (izņemot zīdāmus sivēnus) (atļaujas turētājs – Danisco (UK) Ltd) (OV L 152, 9.6.2016., 15. lpp.).

168.

32016 R 0900: Komisijas 2016. gada 8. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/900 par atļauju benzoskābi lietot par dzīvnieku barības piedevu sivēnmātēm (atļaujas turētājs – DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (OV L 152, 9.6.2016., 18. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2016/895, (ES) 2016/896, (ES) 2016/897, (ES) 2016/898, (ES) 2016/899 un (ES) 2016/900 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 152, 9.6.2016., 1. lpp.

(2)  OV L 152, 9.6.2016., 3. lpp.

(3)  OV L 152, 9.6.2016., 7. lpp.

(4)  OV L 152, 9.6.2016., 11. lpp.

(5)  OV L 152, 9.6.2016., 15. lpp.

(6)  OV L 152, 9.6.2016., 18. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/10


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 222/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1160]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 17. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/972 par atļauju lietot no Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP iegūtu L-arginīnu par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 17. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/973 par atļauju izmantot cinka bislizinātu kā barības piedevu visu sugu dzīvniekiem (2).

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 21. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/997 par atļauju izmantot no Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzi EC 3.2.1.8 un no Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) iegūtu endo-1,3(4)-beta-glikanāzi EC 3.2.1.6 kā barības piedevu sivēnmātēm laktācijas periodā un mazāk izplatītu sugu cūkām (atļaujas turētājs Danisco (UK) Ltd(3).

(4)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 22. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/1007 par atļauju amonija hlorīdu lietot par barības piedevu atgremotājiem, kas nav nobarojami jēri, kaķiem un suņiem (atļaujas turētājs Latochema Co. Ltd(4).

(5)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīvnieku barību. Tiesību akti par dzīvnieku barību neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(6)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma II nodaļā pēc 168. punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/900) iekļauj šādus punktus:

“169.

32016 R 0972: Komisijas 2016. gada 17. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2016/972 par atļauju lietot no Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP iegūtu L-arginīnu par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem (OV L 161, 18.6.2016., 18. lpp.).

170.

32016 R 0973: Komisijas 2016. gada 17. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/973 par atļauju izmantot cinka bislizinātu kā barības piedevu visu sugu dzīvniekiem (OV L 161, 18.6.2016., 21. lpp.).

171.

32016 R 0997: Komisijas 2016. gada 21. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/997 par atļauju izmantot no Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzi EC 3.2.1.8 un no Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) iegūtu endo-1,3(4)-beta-glikanāzi EC 3.2.1.6 kā barības piedevu sivēnmātēm laktācijas periodā un mazāk izplatītu sugu cūkām (atļaujas turētājs Danisco (UK) Ltd) (OV L 164, 22.6.2016., 4. lpp.).

172.

32016 R 1007: Komisijas 2016. gada 22. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/1007 par atļauju amonija hlorīdu lietot par barības piedevu atgremotājiem, kas nav nobarojami jēri, kaķiem un suņiem (atļaujas turētājs Latochema Co. Ltd) (OV L 165, 23.6.2016., 10. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2016/972, (ES) 2016/973, (ES) 2016/997 un (ES) 2016/1007 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 161, 18.6.2016., 18. lpp.

(2)  OV L 161, 18.6.2016., 21. lpp.

(3)  OV L 164, 22.6.2016., 4. lpp.

(4)  OV L 165, 23.6.2016., 10. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/12


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 223/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1161]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 6. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2016/1095 par atļauju cinka acetāta dihidrātu, bezūdens cinka hlorīdu, cinka oksīdu, cinka sulfāta heptahidrātu, cinka sulfāta monohidrātu, aminoskābju cinka helāta hidrātu, proteīnu hidrolizātu cinka helātu, glicīna hidrāta cinka helātu (cietā veidā) un glicīna hidrāta cinka helātu (šķidrā veidā) lietot par barības piedevām visām dzīvnieku sugām un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1334/2003, (EK) Nr. 479/2006, (ES) Nr. 335/2010 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 991/2012 un (ES) Nr. 636/2013 (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīvnieku barību. Tiesību akti par dzīvnieku barību neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma II nodaļu groza šādi:

1)

nodaļas 1.zq punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 1334/2003) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 1095: Komisijas 2016. gada 6. jūlija Īstenošanas regulu (ES) 2016/1095 (OV L 182, 7.7.2016., 7. lpp.).”;

2)

nodaļas 1.zzu punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 479/2006), 1.zzzzzj punktam (Komisijas Regula (ES) Nr. 335/2010), 60. punktam (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 991/2012) un 94. punktam (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 636/2013) pievieno šādu tekstu:

“, kurā grozījumi izdarīti ar:

32016 R 1095: Komisijas 2016. gada 6. jūlija Īstenošanas regulu (ES) 2016/1095 (OV L 182, 7.7.2016., 7. lpp.).”;

3)

pēc 172. punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1007) iekļauj šādu punktu:

“173.

32016 R 1095: Komisijas 2016. gada 6. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2016/1095 par atļauju cinka acetāta dihidrātu, bezūdens cinka hlorīdu, cinka oksīdu, cinka sulfāta heptahidrātu, cinka sulfāta monohidrātu, aminoskābju cinka helāta hidrātu, proteīnu hidrolizātu cinka helātu, glicīna hidrāta cinka helātu (cietā veidā) un glicīna hidrāta cinka helātu (šķidrā veidā) lietot par barības piedevām visām dzīvnieku sugām un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1334/2003, (EK) Nr. 479/2006, (ES) Nr. 335/2010 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 991/2012 un (ES) Nr. 636/2013 (OV L 182, 7.7.2016., 7. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1095 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 182, 7.7.2016., 7. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/14


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 224/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1162]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 26. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2016/1220 par atļauju no Escherichia coli iegūtu L-treonīnu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīvnieku barību. Tiesību akti par dzīvnieku barību neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma II nodaļā pēc 173. punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1095) iekļauj šādu punktu:

“174.

32016 R 1220: Komisijas 2016. gada 26. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2016/1220 par atļauju no Escherichia coli iegūtu L-treonīnu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem (OV L 201, 27.7.2016., 11. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1220 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 201, 27.7.2016., 11. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/15


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 225/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2018/1163]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2016. gada 3. marta Īstenošanas direktīva (ES) 2016/317, ar ko attiecībā uz sēklu iepakojumu oficiālo etiķeti groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK (1).

(2)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2016. gada 3. marta Īstenošanas lēmums (ES) 2016/320, ar ko groza Lēmumu 2004/842/EK par īstenošanas noteikumiem, ar ko dalībvalstis var atļaut laist tirgū tādu šķirņu sēklas, par kurām ir iesniegts pieteikums iekļaušanai valsts lauksaimniecības augu šķirņu vai dārzeņu šķirņu katalogā (2).

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem fitosanitārijas jomā. Tiesību akti fitosanitārijas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr attiecībā uz Lihtenšteinu piemēro Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Līdz ar to šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma III nodaļu groza šādi:

1)

nodaļas 2. punktā (Padomes Direktīva 66/401/EEK), 3. punktā (Padomes Direktīva 66/402/EEK), 11. punktā (Padomes Direktīva 2002/54/EK), 12. punktā (Padomes Direktīva 2002/55/EK) un 13. punktā (Padomes Direktīva 2002/57/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 L 0317: Komisijas 2016. gada 3. marta Īstenošanas direktīva (ES) 2016/317 (OV L 60, 5.3.2016., 72. lpp.).”;

2)

nodaļas 36. punktā (Komisijas Lēmums 2004/842/EK) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīts ar:

32016 D 0320: Komisijas 2016. gada 3. marta Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/320 (OV L 60, 5.3.2016., 88. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas direktīvas (ES) 2016/317 un Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/320 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 60, 5.3.2016., 72. lpp.

(2)  OV L 60, 5.3.2016., 88. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/17


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 226/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1164]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 10. marta Regula (ES) 2016/427, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 6”) (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma I nodaļas 45.zu punktā (Komisijas Regula (EK) Nr. 692/2008) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 0427: Komisijas 2016. gada 10. marta Regulu (ES) 2016/427 (OV L 82, 31.3.2016., 1. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) 2016/427 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 82, 31.3.2016., 1. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/18


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 227/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1165]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 20. septembra Regula (ES) 2016/1718, ar ko Regulu (ES) Nr. 582/2011 saistībā ar lieljaudas transportlīdzekļu radītām emisijām groza attiecībā uz noteikumiem par testēšanu, izmantojot pārnēsājamas emisijas mērīšanas sistēmas (PEMS), un piesārņojuma kontroles rezerves iekārtu ilgizturības testēšanas procedūru (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma I nodaļas 45.zzl punktā (Komisijas Regula (EK) Nr. 582/2011) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 1718: Komisijas 2016. gada 20. septembra Regulu (ES) 2016/1718 (OV L 259, 27.9.2016., 1. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) 2016/1718 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 259, 27.9.2016., 1. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/19


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 228/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1166]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas Regula (ES) 2015/1933 (2015. gada 27. oktobris), ar ko attiecībā uz policiklisko aromātisko ogļūdeņražu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju kakao šķiedrā, banānu čipsos, uztura bagātinātājos, kaltētos garšaugos un kaltētās garšvielās groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas Regula (ES) 2015/1940 (2015. gada 28. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz melno graudu sklerociju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju atsevišķu veidu neapstrādātos graudos un noteikumus par uzraudzību un ziņošanu (2).

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem pārtikas produktu jomā. Tiesību akti par pārtikas produktiem neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas ir precizēts EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas 54.zzzz punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 1881/2006) pievieno šādus ievilkumus:

“—

32015 R 1933: Komisijas 2015. gada 27. oktobra Regulu (ES) 2015/1933 (OV L 282, 28.10.2015., 11. lpp.),

32015 R 1940: Komisijas 2015. gada 28. oktobra Regulu (ES) 2015/1940 (OV L 283, 29.10.2015., 3. lpp.).”

2. pants

Regulu (ES) 2015/1933 un (ES) 2015/1940 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 282, 28.10.2015., 11. lpp.

(2)  OV L 283, 29.10.2015., 3. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/21


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 229/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1167]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas Regula (ES) 2016/1244 (2016. gada 28. jūlijs), ar ko attiecībā uz konkrētām aromatizējošām vielām, kuras pieder pie savstarpēji radniecīgu vielu grupas ar alfa un bēta nepiesātinātības struktūru, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem pārtikas produktu jomā. Tiesību akti par pārtikas produktiem neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas ir precizēts EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas 54.zzzzs punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1334/2008) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 1244: Komisijas 2016. gada 28. jūlija Regulu (ES) 2016/1244 (OV L 204, 29.7.2016., 7. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) 2016/1244 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 204, 29.7.2016., 7. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/22


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 230/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1168]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 30. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/854, ar ko atļauj noteiktas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 432/2012 (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 31. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/862 par atteikumu atļaut tādu veselīguma norādi uz pārtikas produktiem, kura neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (2).

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem pārtikas jomā. Tiesību akti pārtikas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas ir precizēts EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļu groza šādi:

1)

nodaļas 54.zzzzzp punktam (Komisijas Regula (ES) Nr. 432/2012) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 0854: Komisijas 2016. gada 30. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/854 (OV L 142, 31.5.2016., 5. lpp.).”;

2)

pēc 111. punkta (Komisijas Regula (ES) 2016/372) iekļauj šādus punktus:

“112.

32016 R 0854: Komisijas 2016. gada 30. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/854, ar ko atļauj noteiktas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 432/2012 (OV L 142, 31.5.2016., 5. lpp.).

113.

32016 R 0862: Komisijas 2016. gada 31. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/862 par atteikumu atļaut tādu veselīguma norādi uz pārtikas produktiem, kura neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (OV L 144, 1.6.2016., 24. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2016/854 un (ES) 2016/862 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 142, 31.5.2016., 5. lpp.

(2)  OV L 144, 1.6.2016., 24. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/24


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 231/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1169]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regula (ES) 2015/2284, ar kuru atceļ Padomes Direktīvu 76/621/EEK, kas attiecas uz erukskābes maksimālā līmeņa noteikšanu eļļās un taukos, un Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai (1).

(2)

Ar Regulu (ES) Nr. 2015/2284 atceļ Padomes Direktīvu 76/621/EEK (2), kas ir iekļauta EEZ līgumā un tādēļ saskaņā ar EEZ līgumu ir jāatceļ.

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem pārtikas jomā. Tiesību akti pārtikas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas ir precizēts EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļu groza šādi:

1)

aiz 113. punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/862) iekļauj šādu punktu:

“114.

32015 R 2284: Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regula (ES) 2015/2284, ar kuru atceļ Padomes Direktīvu 76/621/EEK, kas attiecas uz erukskābes maksimālā līmeņa noteikšanu eļļās un taukos, un Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai (OV L 327, 11.12.2015., 23. lpp.).”;

2)

svītro 12. punkta (Padomes Direktīva 76/621/EEK) tekstu.

2. pants

Regulas (ES) 2015/2284 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 327, 11.12.2015., 23. lpp.

(2)  OV L 202, 28.7.1976., 35. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/26


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 232/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1170]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 16. augusta Regula (ES) 2016/1379 par atteikumu atļaut tādas konkrētas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 16. augusta Regula (ES) 2016/1381 par atteikumu atļaut veselīguma norādi uz pārtikas produktiem, kura attiecas uz bērnu attīstību un veselību (2).

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem pārtikas jomā. Tiesību akti pārtikas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas ir precizēts EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļā pēc 114. punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2284) pievieno šādus punktus:

“115.

32016 R 1379: Komisijas 2016. gada 16. augusta Regula (ES) 2016/1379 par atteikumu atļaut tādas konkrētas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (OV L 222, 17.8.2016., 1. lpp.).

116.

32016 R 1381: Komisijas 2016. gada 16. augusta Regula (ES) 2016/1381 par atteikumu atļaut veselīguma norādi uz pārtikas produktiem, kura attiecas uz bērnu attīstību un veselību (OV L 222, 17.8.2016., 8. lpp.).”

2. pants

Regulu (ES) 2016/1379 un (ES) 2016/1381 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 222, 17.8.2016., 1. lpp.

(2)  OV L 222, 17.8.2016., 8. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/28


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 233/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1171]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 17. augusta Regula (ES) 2016/1389, ar ko atļauj pārtikas produktu veselīguma norādi, kas attiecas uz bērnu attīstību un veselību (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 17. augusta Regula (ES) 2016/1390 par atteikumu atļaut pārtikas produktu veselīguma norādi, kura attiecas uz bērnu attīstību un veselību (2).

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem pārtikas produktu jomā. Tiesību akti pārtikas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas ir precizēts EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikumā pēc XII nodaļas 116. punkta (Komisijas Regula (ES) 2016/1381) iekļauj šādus punktus:

“117.

32016 R 1389: Komisijas 2016. gada 17. augusta Regula (ES) 2016/1389, ar ko atļauj pārtikas produktu veselīguma norādi, kas attiecas uz bērnu attīstību un veselību (OV L 223, 18.8.2016., 55. lpp.).

118.

32016 R 1390: Komisijas 2016. gada 17. augusta Regula (ES) 2016/1390 par atteikumu atļaut pārtikas produktu veselīguma norādi, kura attiecas uz bērnu attīstību un veselību (OV L 223, 18.8.2016., 58. lpp.).”

2. pants

Regulu (ES) 2016/1389 un (ES) 2016/1390 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 223, 18.8.2016., 55. lpp.

(2)  OV L 223, 18.8.2016., 58. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/30


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 234/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1172]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 15. jūlija Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1174 par difenakumu saturoša biocīda atļaujas noteikumiem un nosacījumiem, kurus Spānija nodevusi izskatīšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 36. pantu (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 15. jūlija Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1175 par spinosadu saturoša biocīda atļaujas noteikumiem un nosacījumiem, kurus Apvienotā Karaliste iesniegusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 36. pantu (2).

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikumā pēc XV nodaļas 12.nnx punkta (Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/904) pievieno šādus punktus:

“12.nny

32016 D 1174: Komisijas 2016. gada 15. jūlija Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1174 par difenakumu saturoša biocīda atļaujas noteikumiem un nosacījumiem, kurus Spānija nodevusi izskatīšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 36. pantu (OV L 193, 19.7.2016., 110. lpp.).

12.nnz

32016 D 1175: Komisijas 2016. gada 15. jūlija Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1175 par spinosadu saturoša biocīda atļaujas noteikumiem un nosacījumiem, kurus Apvienotā Karaliste iesniegusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 36. pantu (OV L 193, 19.7.2016., 113. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/1174 un Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/1175 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 193, 19.7.2016., 110. lpp.

(2)  OV L 193, 19.7.2016., 113. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/32


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 235/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1173]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 20. septembra Regula (ES) 2016/1688, ar ko attiecībā uz ādas sensibilizāciju groza VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH(1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XV nodaļas 12.zc punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 1688: Komisijas 2016. gada 20. septembra Regulu (ES) 2016/1688 (OV L 255, 21.9.2016., 14. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) 2016/1688 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 255, 21.9.2016., 14. lpp.

(*1)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/33


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 236/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1174]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 8. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2016/548, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina pamatvielu diamonija fosfātu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 8. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2016/549, ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 groza attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām bentazonam, cihalofopbutilam, dikvatam, famoksadonam, flumioksazīnam, DPX KE 459 (flupirsulfuronmetilam), metalaksilam-M, pikolinafēnam, prosulfuronam, pimetrozīnam, tiabendazolam un tifensulfuron-metilam (2).

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 11. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2016/560, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina pamatvielu sūkalas un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (3).

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XV nodaļu groza šādi:

1)

nodaļas 13.a punktam (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011) pievieno šādus ievilkumus:

“—

32016 R 0548: Komisijas 2016. gada 8. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) 2016/548 (OV L 95, 9.4.2016., 1. lpp.),

32016 R 0549: Komisijas 2016. gada 8. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) 2016/549 (OV L 95, 9.4.2016., 4. lpp.),

32016 R 0560: Komisijas 2016. gada 11. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) 2016/560 (OV L 96, 12.4.2016., 23. lpp.).”;

2)

pēc 13.zzzzzzd punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/638) iekļauj šādus punktus:

“13.zzzzzze

32016 R 0548: Komisijas 2016. gada 8. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2016/548, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina pamatvielu diamonija fosfātu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (OV L 95, 9.4.2016., 1. lpp.).

13. zzzzzf

32016 R 0560: Komisijas 2016. gada 11. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2016/560, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina pamatvielu sūkalas un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (OV L 96, 12.4.2016., 23. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2016/548, (ES) 2016/549 un (ES) 2016/560 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 95, 9.4.2016., 1. lpp.

(2)  OV L 95, 9.4.2016., 4. lpp.

(3)  OV L 96, 12.4.2016., 23. lpp.

(*1)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/35


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 237/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1175]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 31. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/864 par darbīgās vielas triasulfurona apstiprinājuma neatjaunošanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, un par grozījumiem Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011 (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 1. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/871 par darbīgās vielas amitrola apstiprinājuma neatjaunošanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, un par grozījumiem Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011 (2).

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 1. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/872 par darbīgās vielas izoproturona apstiprinājuma neatjaunošanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, un par grozījumiem Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011 (3).

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XV nodaļu groza šādi:

1)

nodaļas 13.a punktam (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011) pievieno šādus ievilkumus:

“—

32016 R 0864: Komisijas 2016. gada 31. maija Īstenošanas regulu (ES) 2016/864 (OV L 144, 1.6.2016., 32. lpp.),

32016 R 0871: Komisijas 2016. gada 1. jūnija Īstenošanas regulu (ES) 2016/871 (OV L 145, 2.6.2016., 4. lpp.),

32016 R 0872: Komisijas 2016. gada 1. jūnija Īstenošanas regulu (ES) 2016/872 (OV L 145, 2.6.2016., 7. lpp.).”;

2)

pēc 13. zzzzzzf punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/560) iekļauj šādus punktus:

“13. zzzzzzg

32016 R 0864: Komisijas 2016. gada 31. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/864 par darbīgās vielas triasulfurona apstiprinājuma neatjaunošanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, un par grozījumiem Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011 (OV L 144, 1.6.2016., 32. lpp.).

13. zzzzzzh

32016 R 0871: Komisijas 2016. gada 1. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/871 par darbīgās vielas amitrola apstiprinājuma neatjaunošanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, un par grozījumiem Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011 (OV L 145, 2.6.2016., 4. lpp.).

13. zzzzzzi

32016 R 0872: Komisijas 2016. gada 1. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/872 par darbīgās vielas izoproturona apstiprinājuma neatjaunošanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, un par grozījumiem Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011 (OV L 145, 2.6.2016., 7. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2016/864, (ES) 2016/871 un (ES) 2016/872 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 144, 1.6.2016., 32. lpp.

(2)  OV L 145, 2.6.2016., 4. lpp.

(3)  OV L 145, 2.6.2016., 7. lpp.

(*1)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/37


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 238/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1176]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 15. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/951, ar ko apstiprina zemas kaitīguma pakāpes darbīgo vielu Trichoderma atroviride celmu SC1 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XV nodaļu groza šādi:

1)

nodaļas 13.a punktam (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 0951: Komisijas 2016. gada 15. jūnija Īstenošanas regulu (ES) 2016/951 (OV L 159, 16.6.2016., 6. lpp.).”;

2)

pēc 13.zzzzzzi punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/872) iekļauj šādu punktu:

“13.zzzzzzj

32016 R 0951: Komisijas 2016. gada 15. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/951, ar ko apstiprina zemas kaitīguma pakāpes darbīgo vielu Trichoderma atroviride celmu SC1 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (OV L 159, 16.6.2016., 6. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/951 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 159, 16.6.2016., 6. lpp.

(*1)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/38


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 239/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1177]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgumu”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 27. maija Direktīva (ES) 2016/970, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/43/EK groza attiecībā uz tādu ražojumu sarakstu, kas saistīti ar aizsardzību (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XIX nodaļas 3.q punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/43/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 L 0970: Komisijas 2016. gada 27. maija Direktīvu (ES) 2016/970 (OV L 163, 21.6.2016., 1. lpp.).”

2. pants

Direktīvas (ES) 2016/970 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 163, 21.6.2016., 1. lpp.

(*1)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/39


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 240/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/1178]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgumu”), jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2016. gada 18. februāra Regula (ES) 2016/235, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Tiesību akti par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā noteikts EEZ līguma II pielikuma XXVII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XXVII nodaļas 9. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 110/2008) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 0235: Komisijas 2016. gada 18. februāra Regulu (ES) 2016/235 (OV L 44, 19.2.2016., 7. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) 2016/235 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 44, 19.2.2016., 7. lpp.

(*1)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/40


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 241/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un X pielikumu (Vispārīgi pakalpojumi) [2018/1179]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (turpmāk “EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2013. gada 17. septembra Ieteikums 2013/461/ES par principiem, kas reglamentē SOLVIT (1).

(2)

Ar Ieteikumu 2013/461/ES aizstāj Komisijas Ieteikumu 2001/893/EK (2), kas ir iekļauts EEZ līgumā un kas līdz ar to ir jāaizstāj saskaņā ar EEZ līgumu.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma II pielikums un X pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Zem EEZ līguma II pielikuma XX nodaļas virsraksta “TIESĪBU AKTI, KAS LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM JĀŅEM VĒRĀ” dzēš 5. punkta tekstu (Komisijas Ieteikums 2001/893/EK).

2. pants

EEZ līguma X pielikumā pēc 3.a punkta (Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/89/ES) pievieno šādu tekstu:

TIESĪBU AKTI, KAS LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM JĀŅEM VĒRĀ

1.

32013 H 0461: Komisijas 2013. gada 17. septembra Ieteikums 2013/461/ES par principiem, kas reglamentē SOLVIT (OV L 249, 19.9.2013, 10. lpp.).”

3. pants

Ieteikuma 2013/461/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 249, 19.9.2013., 10. lpp.

(2)  OV L 331, 15.12.2001., 79. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/41


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 242/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XI pielikumu (Elektroniskie sakari, audiovizuālie pakalpojumi un informācijas sabiedrība) [2018/1180]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (turpmāk “EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2016. gada 28. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2016/687 par 694–790 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj sniegt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus, un elastīgai nacionālai izmantošanai (1)

(2)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma XI pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XI pielikumā pēc 5.czl punkta (Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/339) iekļauj šādu punktu:

“5.czm

32016 D 0687: Komisijas 2016. gada 28. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2016/687 par 694–790 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj sniegt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus, un elastīgai nacionālai izmantošanai (OV L 118, 4.5.2016., 4. lpp.)”.

2. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/687 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 118, 4.5.2016., 4. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/42


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 245/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1181]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 31. marta Īstenošanas regula (ES) 2016/472, ar ko Regulu (ES) Nr. 72/2010 groza attiecībā uz termina “Komisijas inspektors” definīciju (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikuma 66.hc punktu (Komisijas Regula (ES) Nr. 72/2010) groza šādi:

1.

pievieno šādu tekstu:

“, kurā grozījumi izdarīti ar:

32016 R 0472: Komisijas 2016. gada 31. marta Īstenošanas regulu (ES) 2016/472 (OV L 85, 1.4.2016., 28. lpp.)”;

2.

pielāgojumu b) aizstāj ar šādu:

“6. panta 2. punktā pievieno šādu tekstu:

EBTA Uzraudzības iestāde, veicot pārbaudes, var uzaicināt valsts kontrolierus, kuri iekļauti ES dalībvalstu sarakstā, kā arī Komisijas nodarbinātos inspektorus.”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/472 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 85, 1.4.2016., 28. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/43


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 246/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1182]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 15. jūlija Regula (ES) 2016/1158, ar ko Regulu (ES) Nr. 452/2014 groza attiecībā uz trešo valstu ekspluatantiem izdodamo atļauju un saistīto specifikāciju veidņu svītrošanu (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikuma 66.ng punktam (Komisijas Regula (ES) Nr. 452/2014) pievieno šādu tekstu:

“, kurā grozījumi izdarīti ar:

32016 R 1158: Komisijas 2016. gada 15. jūlija Regulu (ES) 2016/1158 (OV L 192, 16.7.2016., 21. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) 2016/1158 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 192, 16.7.2016., 21. lpp.

(*1)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/44


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 247/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) [2018/1183]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 20. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2016/1185, ar ko izdara grozījumus Īstenošanas regulā (ES) Nr. 923/2012, atjauninot un papildinot vienotos lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām (SERA C daļa), un atceļ Regulu (EK) Nr. 730/2006 (1).

(2)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/1185 atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 730/2006 (2), kas ir iekļauta EEZ līgumā un kas tādējādi saskaņā ar EEZ līgumu ir jāatceļ.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 66.wk punktā (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 1185: Komisijas 2016. gada 20. jūlija Īstenošanas regulu (ES) 2016/1185 (OV L 196, 21.7.2016., 3. lpp.).”;

2)

pielikuma 66.wa punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 730/2006) tekstu svītro.

2. pants

Īstenošanas Regulas (ES) 2016/1185 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 196, 21.7.2016., 3. lpp.

(2)  OV L 128, 16.5.2006., 3. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/45


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 248/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide) [2018/1184]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2015. gada 18. novembra Lēmums (ES) 2015/2099, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai augšanas substrātiem, augsnes ielabotājiem un mulčai (1).

(2)

Ar Lēmumu (ES) 2015/2099 atceļ Komisijas Lēmumus 2006/799/EK (2) un 2007/64/EK (3), kas ir iekļauti EEZ līgumā un kas tādējādi saskaņā ar EEZ līgumu ir jāatceļ.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XX pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XX pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 2.d punkta (Komisijas Lēmums 2006/799/EK) tekstu aizstāj ar šādu:

32015 D 2099: Komisijas 2015. gada 18. novembra Lēmums (ES) 2015/2099, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai augšanas substrātiem, augsnes ielabotājiem un mulčai (OV L 303, 20.11.2015., 75. lpp.).”;

2)

pielikuma 2.da punkta (Komisijas Lēmums 2007/64/EK) tekstu svītro.

2. pants

Lēmuma (ES) 2015/2099 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 303, 20.11.2015., 75. lpp.

(2)  OV L 325, 24.11.2006., 28. lpp.

(3)  OV L 32, 6.2.2007., 137. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/46


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 249/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide) [2018/1185]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 7. jūlija Lēmums (ES) 2016/1796, ar ko groza Lēmumus 2011/263/ES, 2011/264/ES, 2012/720/ES un 2012/721/ES, lai ņemtu vērā izmaiņas vielu klasifikācijā (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XX pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XX pielikuma 2.e punktam (Komisijas Lēmums 2011/264/ES), 2.h punktam (Komisijas Lēmums 2011/263/ES), 2.zg punktam (Komisijas Lēmums 2012/720/ES) un 2.zh punktam (Komisijas Lēmums 2012/721/ES) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 D 1796: Komisijas 2016. gada 7. jūlija Lēmumu (ES) 2016/1796 (OV L 274, 11.10.2016., 55. lpp.).”

2. pants

Lēmuma (ES) 2016/1796 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 274, 11.10.2016., 55. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/47


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 250/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide) [2018/1186]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 5. augusta Lēmums (ES) 2016/1349 par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai apaviem (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 10. augusta Lēmums (ES) 2016/1371, ar kuru nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai personālajiem datoriem, piezīmjdatoriem un planšetdatoriem (2).

(3)

Ar Lēmumu (ES) 2016/1349 atceļ Komisijas Lēmumu 2009/563/EK (3), kas ir iekļauts EEZ līgumā un kas tādējādi saskaņā ar EEZ līgumu ir jāatceļ.

(4)

Ar Lēmumu (ES) 2016/1371 atceļ Komisijas Lēmumus 2011/330/ES (4) un 2011/337/ES (5), kas ir iekļauti EEZ līgumā un kas tādējādi saskaņā ar EEZ līgumu ir jāatceļ.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XX pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XX pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 2.g punkta (Komisijas Lēmums 2009/563/EK) tekstu aizstāj ar šādu:

32016 D 1349: Komisijas 2016. gada 5. augusta Lēmums (ES) 2016/1349 par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai apaviem (OV L 214, 9.8.2016., 16. lpp.).”;

2)

pielikuma 2.q punkta (Komisijas Lēmums 2011/337/ES) tekstu aizstāj ar šādu:

32016 D 1371: Komisijas 2016. gada 10. augusta Lēmums (ES) 2016/1371, ar kuru nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai personālajiem datoriem, piezīmjdatoriem un planšetdatoriem (OV L 217, 12.8.2016., 9. lpp.).”;

3)

pielikuma 2.s punkta (Komisijas Lēmums 2011/330/ES) tekstu svītro.

2. pants

Lēmumu (ES) 2016/1349 un (ES) 2016/1371 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 214, 9.8.2016., 16. lpp.

(2)  OV L 217, 12.8.2016., 9. lpp.

(3)  OV L 196, 28.7.2009., 27. lpp.

(4)  OV L 148, 7.6.2011., 5. lpp.

(5)  OV L 151, 10.6.2011., 5. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/49


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 251/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide) [2018/1187]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 28. jūlija Lēmums (ES) 2016/1332, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai mēbelēm (1).

(2)

Ar Lēmumu (ES) 2016/1332 atceļ Komisijas Lēmumu 2009/894 (2), kas ir iekļauts EEZ līgumā un kas tādējādi saskaņā ar EEZ līgumu ir jāatceļ.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XX pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XX pielikuma 2.zd punkta (Komisijas Lēmums 2009/894/EK) tekstu aizstāj ar šādu:

32016 D 1332: Komisijas 2016. gada 28. jūlija Lēmums (ES) 2016/1332, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai mēbelēm (OV L 210, 4.8.2016., 100. lpp.).”

2. pants

Lēmuma (ES) 2016/1332 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 210, 4.8.2016., 100. lpp.

(2)  OV L 320, 5.12.2009., 23. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/50


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 252/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide) [2018/1188]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2016/775 par līmeņatzīmi, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 3.f panta 5. punktu jāizmanto, lai gaisakuģu operatoriem sadalītu bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotas (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XX pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XX pielikumā pēc 21.alh punkta (Komisijas Regula (ES) Nr. 1123/2013) iekļauj šādu punktu:

“21.ali

32016 D 0775: Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2016/775 par līmeņatzīmi, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 3.f panta 5. punktu jāizmanto, lai gaisakuģu operatoriem sadalītu bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotas (OV L 128, 19.5.2016., 10. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/775 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 128, 19.5.2016., 10. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/51


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 253/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XXII pielikumu (Uzņēmējdarbības tiesības) [2018/1189]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 22. septembra Regula (ES) 2016/1703, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 10. starptautisko finanšu pārskatu standartu, 12. starptautisko finanšu pārskatu standartu un 28. starptautisko grāmatvedības standartu (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XXII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XXII pielikuma 10.ba punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 1126/2008) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 1703: Komisijas 2016. gada 22. septembra Regulu (ES) 2016/1703 (OV L 257, 23.9.2016., 1. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) 2016/1703 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 257, 23.9.2016., 1. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/52


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 254/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības [2018/1190]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Ir lietderīgi paplašināt EEZ līguma Līgumslēdzēju pušu sadarbību, iekļaujot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Lēmumu (ES) 2016/344 par Eiropas platformas izveidi sadarbības stiprināšanai nolūkā novērst nedeklarētu darbu (1).

(2)

Tādēļ EEZ līguma 31. protokols būtu jāgroza, lai īstenotu šo paplašināto sadarbību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma 31. protokola 15. panta 9. punktu aizstāj ar šādu:

“EBTA valstis piedalās sadarbībā, kas paredzēta šādos ES tiesību aktos:

32014 D 0573: Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Lēmums Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND) (OV L 159, 28.5.2014., 32. lpp.).

EBTA valstis neierobežoti, taču bez balsstiesībām, piedalās Tīkla valdē.

32016 D 0344: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Lēmums (ES) 2016/344 par Eiropas platformas izveidi sadarbības stiprināšanai nolūkā novērst nedeklarētu darbu (OV L 65, 11.3.2016., 12. lpp.).”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 65, 11.3.2016., 12. lpp.

(*1)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.


23.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/53


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 255/2016

(2016. gada 2. decembris),

ar ko groza EEZ līguma 47. protokolu (par tehnisko šķēršļu likvidēšanu vīna tirdzniecībā) [2018/1191]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/765 (2016. gada 11. marts), ar ko attiecībā uz konkrētām vīndarības metodēm groza Regulu (EK) Nr. 606/2009 (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par vīnu. Tiesību akti par vīnu neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas ir norādīts EEZ līguma 47. protokola ievada septītajā daļā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma 47. protokols,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma 47. protokola 1. papildinājuma 10. punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 606/2009) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 0765: Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/765 (2016. gada 11. marts) (OV L 127, 18.5.2016., 1. lpp.).”

2. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/765 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 3. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 2. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 127, 18.5.2016., 1. lpp.

(*1)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.