ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.291.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 291

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 31. oktobris


Saturs

 

III   Citi tiesību akti

Lappuse

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 51/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

1

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 52/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

2

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 53/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

3

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 54/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

5

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 55/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

6

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 56/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

8

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 57/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

9

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 58/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

11

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 59/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

12

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 60/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

13

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 61/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

14

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 62/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

15

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 63/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

16

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 64/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

19

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 65/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

21

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 66/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

22

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 67/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

24

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 68/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

25

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 69/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

26

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 70/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

27

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 71/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

28

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 72/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

29

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 73/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

30

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 74/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

31

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 75/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

32

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 76/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

34

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 77/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un IV pielikumu (Enerģētika)

35

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 78/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un IV pielikumu (Enerģētika)

37

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 79/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un IV pielikumu (Enerģētika)

38

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 80/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un XX pielikumu (Vide)

39

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 81/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)

42

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 82/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi)

43

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 83/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi)

44

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 84/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi)

46

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 85/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma XI pielikumu (Elektroniskie sakari, audiovizuālie pakalpojumi un informācijas sabiedrība)

49

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 86/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma XII pielikumu (Brīva kapitāla aprite)

51

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 87/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

53

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 88/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

54

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 89/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

55

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 90/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

56

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 91/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

57

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 92/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

58

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 93/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

59

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 94/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma XVII pielikumu (Intelektuālais īpašums)

60

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 95/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

61

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 96/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

62

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 97/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)

63

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 98/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)

64

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 99/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)

65

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 100/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)

66

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 101/2013 (2013. gada 3. maijs), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību konkrētās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

67

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


III Citi tiesību akti

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/1


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 51/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 19. janvāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 45/2012, ar ko groza pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 21/2004 attiecībā uz pavaddokumentu saturu (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem veterinārijas jomā. Tiesību akti veterinārijas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr attiecībā uz Lihtenšteinu piemēro Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 1.1. daļas 7.b punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 21/2004) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 0045: Komisijas 2012. gada 19. janvāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 45/2012 (OV L 17, 20.1.2012., 1. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 45/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 17, 20.1.2012., 1. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/2


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 52/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 27. jūlija Īstenošanas lēmums 2012/449/ES, ar kuru groza Lēmumu 2003/467/EK attiecībā uz Latvijas atzīšanu par dalībvalsti, kas ir oficiāli brīva no govju enzootiskās leikozes (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīviem dzīvniekiem, izņemot zivis un akvakultūras dzīvniekus, un dzīvnieku produktiem, piemēram, olšūnām, embrijiem un spermu. Tiesību aktus par šiem jautājumiem nepiemēro Islandei, kā noteikts EEZ līguma I pielikuma I nodaļas ievaddaļas 2. punktā. Līdz ar to šis lēmums nav piemērojams Islandei.

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem veterinārijas jomā. Tiesību akti veterinārijas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr attiecībā uz Lihtenšteinu piemēro Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 4.2. daļas 70. punktam (Komisijas Lēmums 2003/467/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 D 0449: Komisijas 2012. gada 27. jūlija Īstenošanas lēmums 2012/449/ES (OV L 203, 31.7.2012., 66. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas lēmuma 2012/449/ES teksts norvēģu valodā, ko publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 203, 31.7.2012., 66. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/3


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 53/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 28. marta Regula (ES) Nr. 278/2012, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 152/2009 attiecībā uz dioksīnu un polihlorbifenilu daudzumu noteikšanu (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 843/2012 par atļauju lietot endo-1,4-beta-ksilanāzi, ko iegūst no Aspergillus niger (CBS 109.713), kā barības piedevu vaislas tītariem, retāk audzētu sugu gaļas putniem un dējējputniem vai vaislas putniem un dekoratīvajiem putniem (atļaujas turētājs – BASF SE) (2).

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 24. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 870/2012 par atļauju lietot naringīnu kā barības piedevu visām dzīvnieku sugām (3).

(4)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par lopbarību. Tiesību akti par lopbarību neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr attiecībā uz Lihtenšteinu piemēro Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(5)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma II nodaļu groza šādi:

1)

nodaļas 31.o punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009) pievieno šādu ievilkumu:

“, kas grozīta ar:

32012 R 0278: Komisijas 2012. gada 28. marta Regulu (ES) Nr. 278/2012 (OV L 91, 29.3.2012., 8. lpp.).”;

2)

pēc 69. punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1021/2012) iekļauj šādus punktus:

“70.

32012 R 0843: Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 843/2012 par atļauju lietot endo-1,4-beta-ksilanāzi, ko iegūst no Aspergillus niger (CBS 109.713), kā barības piedevu vaislas tītariem, retāk audzētu sugu gaļas putniem un dējējputniem vai vaislas putniem un dekoratīvajiem putniem (atļaujas turētājs – BASF SE) (OV L 252, 19.9.2012., 23. lpp.).

71.

32012 R 0870: Komisijas 2012. gada 24. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 870/2012 par atļauju lietot naringīnu kā barības piedevu visām dzīvnieku sugām (OV L 257, 25.9.2012., 10. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 278/2012, Īstenošanas regulu (ES) Nr. 843/2012 un (ES) Nr. 870/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentiski.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (4).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 91, 29.3.2012., 8. lpp.

(2)  OV L 252, 19.9.2012., 23. lpp.

(3)  OV L 257, 25.9.2012., 10. lpp.

(4)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/5


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 54/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 2. marta Īstenošanas direktīva 2012/8/ES, ar kuru groza Direktīvu 2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un konkrētu lauksaimniecības augu sugu obligātajiem pārbaudes nosacījumiem (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem fitosanitārijas jomā. Tiesību akti fitosanitārijas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz Lihtenšteinu attiecas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīguma par lauksaimniecības produktu tirdzniecību piemērošana, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma III nodaļas 1. daļas 14. punktam (Komisijas Direktīva 2003/90/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 L 0008: Komisijas 2012. gada 2. marta Īstenošanas direktīva 2012/8/ES (OV L 64, 3.3.2012., 9. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas direktīvas 2012/8/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 64, 3.3.2012., 9. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/6


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 55/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2011. gada 2. septembra Regula (ES) Nr. 880/2011, ar kuru labo Regulu (ES) Nr. 208/2011, ar ko attiecībā uz ES references laboratoriju sarakstiem un nosaukumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu un Komisijas Regulu (EK) Nr. 180/2008 un (EK) Nr. 737/2008 (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīviem dzīvniekiem, izņemot zivis un akvakultūras dzīvniekus. Tiesību aktus par šiem jautājumiem nepiemēro Islandei, kā noteikts EEZ līguma I pielikuma I nodaļas ievaddaļas 2. punktā. Tādēļ lēmuma daļa, kas attiecas uz I pielikuma I nodaļu nav piemērojama Islandei.

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem veterinārijas jomā. Tiesību akti veterinārijas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr attiecībā uz Lihtenšteinu piemēro Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I un II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikumu groza šādi:

1)

I nodaļas 1.1. daļas 11. punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004) sestajam ievilkumam (Komisijas Regula (ES) Nr. 208/2011) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32011 R 0880: Komisijas 2011. gada 2. septembra Regulu (ES) Nr. 880/2011 (OV L 228, 3.9.2011., 8. lpp.).”;

2)

I nodaļas 3.2. daļas 41. punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 737/2008) pirmajam ievilkumam (Komisijas Regula (ES) Nr. 208/2011) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32011 R 0880: Komisijas 2011. gada 2. septembra Regulu (ES) Nr. 880/2011 (OV L 228, 3.9.2011., 8. lpp.).”;

3)

I nodaļas 4.2. daļas 90. punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 180/2008) pirmajam ievilkumam (Komisijas Regula (ES) Nr. 208/2011) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32011 R 0880: Komisijas 2011. gada 2. septembra Regulu (ES) Nr. 880/2011 (OV L 228, 3.9.2011., 8. lpp.).”;

4)

II nodaļas 31.j punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004) ceturtajam ievilkumam (Komisijas Regula (ES) Nr. 208/2011) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32011 R 0880: Komisijas 2011. gada 2. septembra Regulu (ES) Nr. 880/2011 (OV L 228, 3.9.2011., 8. lpp.).”

2. pants

Līguma II pielikuma XII nodaļas 54.zzzi punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004) ceturtajam ievilkumam (Komisijas Regula (ES) Nr. 208/2011) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32011 R 0880: Komisijas 2011. gada 2. septembra Regulu (ES) Nr. 880/2011 (OV L 228, 3.9.2011., 8. lpp.).”

3. pants

Regulas (ES) Nr. 880/2011 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 228, 3.9.2011., 8. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/8


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 56/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 8. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 489/2012, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz to, kā piemērojams 16. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 556/2012, ar ko attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem spinosada atlieku līmeņiem avenēs vai uz tām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikumu (2).

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīvnieku barību un pārtikas produktiem. Tiesību akti par dzīvnieku barību un pārtikas produktiem neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz Lihtenšteinu attiecas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīguma par lauksaimniecības produktu tirdzniecību piemērošana, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos un II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I un II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma II nodaļas 40. punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 0556: Komisijas 2012. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 556/2012 (OV L 166, 27.6.2012., 67. lpp.).”

2. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļu groza šādi:

1)

nodaļas 54.zzy punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 0556: Komisijas 2012. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 556/2012 (OV L 166, 27.6.2012., 67. lpp.).”;

2)

pēc 71. punkta (Komisijas Regula (ES) Nr. 378/2012) iekļauj šādu punktu:

“72.

32012 R 0489: Komisijas 2012. gada 8. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 489/2012, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz to, kā piemērojams 16. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai (OV L 150, 9.6.2012., 71. lpp.).”

3. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 489/2012 un Regulas (ES) Nr. 556/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (3).

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 150, 9.6.2012., 71. lpp.

(2)  OV L 166, 27.6.2012., 67. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/9


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 57/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 1. oktobra Regula (ES) Nr. 897/2012, ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem acibenzolar-S-metila, amizulbroma, ciazofamīda, diflufenikāna, dimoksistrobīna, metoksifenozīda un nikotīna atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 21. septembra Regula (ES) Nr. 899/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamiem acefāta, alahlora, anilazīna, azociklotīna, benfurakarba, butilāta, kaptafola, karbarila, karbofurāna, karbosulfāna, hlorfenapira, hlortaldimetila, hlortiamīda, ciheksatīna, diazinona, dihlobenila, dikofola, dimetipīna, dinikonazola, disulfotona, fenitrotiona, flufenzīna, furatiokarba, heksakonazola, laktofēna, mepronila, metamidofosa, metoprēna, monokrotofosa, monurona, oksikarboksīna, oksidemetonmetila, parationmetila, forāta, fozalona, procimidona, profenofosa, propahlora, kvinkloraka, kvintocēna, tolilfluanīda, trihlorfona, tridemorfa un trifluralīna atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem, un ar ko, izveidojot V pielikumu ar standartvērtību sarakstu, groza minēto regulu (2).

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīvnieku barību un pārtikas produktiem. Tiesību akti par dzīvnieku barību un pārtikas produktiem neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz Lihtenšteinu attiecas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīguma par lauksaimniecības produktu tirdzniecību piemērošana, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos un II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I un II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma II nodaļas 40. punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005) pievieno šādus ievilkumus:

“—

32012 R 0897: Komisijas 2012. gada 1. oktobra Regula (ES) Nr. 897/2012 (OV L 266, 2.10.2012., 1. lpp.),

32012 R 0899: Komisijas 2012. gada 21. septembra Regula (ES) Nr. 899/2012 (OV L 273, 6.10.2012., 1. lpp.).”

2. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas 54.zzy punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005) pievieno šādus ievilkumus:

“—

32012 R 0897: Komisijas 2012. gada 1. oktobra Regula (ES) Nr. 897/2012 (OV L 266, 2.10.2012., 1. lpp.),

32012 R 0899: Komisijas 2012. gada 21. septembra Regula (ES) Nr. 899/2012 (OV L 273, 6.10.2012., 1. lpp.).”

3. pants

Regulu (ES) Nr. 897/2012 un (ES) Nr. 899/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (3).

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 266, 2.10.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 273, 6.10.2012., 1. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/11


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 58/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 592/2012, ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 attiecībā uz maksimāli pieļaujamo bifenazāta, kaptāna, ciprodinila, fluopikolīda, heksitiazoksa, izoprotiolāna, metaldehīda, oksadiksila un fosmeta atlieku līmeni konkrētos produktos vai uz tiem (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem par dzīvnieku barību un pārtikas produktiem. Tiesību akti par dzīvnieku barību un pārtikas produktiem neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz Lihtenšteinu attiecas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīguma par lauksaimniecības produktu tirdzniecību piemērošana, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos un II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I un II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma II nodaļas 40. punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 0592: Komisijas 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 592/2012 (OV L 176, 6.7.2012., 1. lpp.).”

2. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas 54.zzy punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 0592: Komisijas 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 592/2012 (OV L 176, 6.7.2012., 1. lpp.).”

3. pants

Regulas (ES) Nr. 592/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 176, 6.7.2012., 1. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/12


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 59/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 12. jūlija Regula (ES) Nr. 630/2012, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām mehāniskiem transportlīdzekļiem, kuros kā degvielu izmanto ūdeņradi un ūdeņraža un dabasgāzes maisījumus, saistībā ar emisijām un attiecībā uz konkrētas informācijas iekļaušanu saistībā ar transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar elektrisko spēka piedziņas bloku, informācijas dokumentā transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumam (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma I nodaļas 45.zu punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 692/2008) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 0630: Komisijas 2012. gada 12. jūlija Regula (ES) Nr. 630/2012 (OV L 182, 13.7.2012., 14. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 630/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 182, 13.7.2012., 14. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/13


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 60/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 10. decembra Regula (ES) Nr. 1229/2012, ar kuru groza IV un XII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma I nodaļā 45.zx punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 1229: Komisijas 2012. gada 10. decembra Regula (ES) Nr. 1229/2012 (OV L 353, 21.12.2012., 1. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 1229/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 353, 21.12.2012., 1. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/14


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 61/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 8. oktobra Direktīva 2012/24/ES, ar kuru tehnisko noteikumu pielāgošanas nolūkā groza Padomes Direktīvu 86/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz traktoru jūgvārpstām un to aizsardzību (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma II nodaļas 19. punktam (Padomes Direktīva 86/297/EEK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 L 0024: Komisijas 2012. gada 8. oktobra Direktīva 2012/24/ES (OV L 274, 9.10.2012., 24. lpp.).”

2. pants

Direktīvas 2012/24/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 274, 9.10.2012., 24. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/15


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 62/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 19. aprīļa Direktīva 2012/12/ES, ar kuru groza Padomes Direktīvu 2001/112/EK, kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem pārtikas produktu jomā. Tiesību akti par pārtikas produktiem neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas ir precizēts EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas 54.zq punktam (Padomes Direktīva 2001/112/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 L 0012: Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 19. aprīļa Direktīva 2012/12/ES (OV L 115, 27.4.2012., 1. lpp.).”

2. pants

Direktīvas 2012/12/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 115, 27.4.2012., 1. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/16


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 63/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1047/2012, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 attiecībā uz uzturvērtības norāžu sarakstu (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1048/2012 par atļaujas piešķiršanu veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz slimības riska samazināšanu (2).

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012 gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1049/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz poliglicīta sīrupa lietošanu vairākās pārtikas kategorijās (3).

(4)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1050/2012, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas attiecībā uz poliglicīta sīrupu (4).

(5)

Komisijas 2012. gada 12. novembra Regula (ES) Nr. 1056/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1332/2008 par pārtikas fermentiem attiecībā uz pārejas pasākumiem (5).

(6)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 12. novembra Regula (ES) Nr. 1057/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz dimetilpolisiloksāna (E 900) izmantošanu par putu dzēsēju uztura bagātinātājos (6).

(7)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 12. novembra Regula (ES) Nr. 1058/2012, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz aflatoksīnu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju žāvētās vīģēs (7).

(8)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 4. decembra Regula (ES) Nr. 1147/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz bišu vaska (E 901), karnaubvaska (E 903), šellaka (E 904) un mikrokristāliskā vaska (E 905) izmantošanu uz konkrētiem augļiem (8).

(9)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 4. decembra Regula (ES) Nr. 1148/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz sēra dioksīda – sulfītu (E 220–228) un propān-1, 2-diola algināta (E 405) izmantošanu dzērienos uz norūgušas vīnogu misas bāzes (9).

(10)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 4. decembra Regula (ES) Nr. 1149/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz ekstraktu no rozmarīna (E 392) izmantošanu pildītu sausu pastas izstrādājumu pildījumos (10).

(11)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 30. novembra Regula (ES) Nr. 1183/2012, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (11).

(12)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem pārtikas produktu jomā. Tiesību akti par pārtikas produktiem neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas ir precizēts EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(13)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļu groza šādi:

1)

nodaļas 54.zzzt punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1924/2006) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 1047: Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1047/2012 (OV L 310, 9.11.2012., 36. lpp.).”;

2)

nodaļas 54.zzzz punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 1881/2006) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 1058: Komisijas 2012. gada 12. novembra Regula (ES) Nr. 1058/2012 (OV L 313, 13.11.2012., 14. lpp.).”;

3)

nodaļas 54.zzzzq punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1332/2008) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32012 R 1056: Komisijas 2012. gada 12. novembra Regulu (ES) Nr. 1056/2012 (OV L 313, 13.11.2012., 9. lpp.).”;

4)

nodaļas 54.zzzzr punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008) pievieno šādus ievilkumus:

“—

32012 R 1049: Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1049/2012 (OV L 310, 9.11.2012., 41. lpp.),

32012 R 1057: Komisijas 2012. gada 12. novembra Regula (ES) Nr. 1057/2012 (OV L 313, 13.11.2012., 11. lpp.),

32012 R 1147: Komisijas 2012. gada 4. decembra Regula (ES) Nr. 1147/2012 (OV L 333, 5.12.2012., 34. lpp.),

32012 R 1148: Komisijas 2012. gada 4. decembra Regula (ES) Nr. 1148/2012 (OV L 333, 5.12.2012., 37. lpp.),

32012 R 1149: Komisijas 2012. gada 4. decembra Regula (ES) Nr. 1149/2012 (OV L 333, 5.12.2012., 40. lpp.).”;

5)

nodaļas 55. punktam (Komisijas Regula (ES) Nr. 10/2011) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 1183: Komisijas 2012. gada 30. novembra Regula (ES) Nr. 1183/2012 (OV L 338, 12.12.2012., 11. lpp.).”;

6)

nodaļas 69. punktam (Komisijas Regula (ES) Nr. 231/2012) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32012 R 1050: Komisijas 2012. gada 8. novembra Regulu (ES) Nr. 1050/2012 (OV L 310, 9.11.2012., 45. lpp.).”;

7)

pēc nodaļas 72. punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 489/2012) iekļauj šādu punktu:

“73.

32012 R 1048: Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1048/2012 par atļaujas piešķiršanu veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz slimības riska samazināšanu (OV L 310, 9.11.2012., 38. lpp.).”

2. pants

Regulu (ES) Nr. 1047/2012, (ES) Nr. 1048/2012, (ES) Nr. 1049/2012, (ES) Nr. 1050/2012, (ES) Nr. 1056/2012, (ES) Nr. 1057/2012, (ES) Nr. 1058/2012, (ES) Nr. 1147/2012, (ES) Nr. 1148/2012, (ES) Nr. 1149/2012 un (ES) Nr. 1183/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (12).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 310, 9.11.2012., 36. lpp.

(2)  OV L 310, 9.11.2012., 38. lpp.

(3)  OV L 310, 9.11.2012., 41. lpp.

(4)  OV L 310, 9.11.2012., 45. lpp.

(5)  OV L 313, 13.11.2012., 9. lpp.

(6)  OV L 313, 13.11.2012., 11. lpp.

(7)  OV L 313, 13.11.2012., 14. lpp.

(8)  OV L 333, 5.12.2012., 34. lpp.

(9)  OV L 333, 5.12.2012., 37. lpp.

(10)  OV L 333, 5.12.2012., 40. lpp.

(11)  OV L 338, 12.12.2012., 11. lpp.

(12)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/19


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 64/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 31. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 788/2012 par saskaņotu Eiropas Savienības daudzgadu kontroles programmu 2013., 2014. un 2015. gadam, lai nodrošinātu atbilstību maksimāli pieļaujamajiem pesticīdu atlieku līmeņiem augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un uz tās un novērtētu šo atlieku iedarbību uz patērētājiem (1).

(2)

Ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 788/2012 atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1274/2011 (2), kas ir iekļauta EEZ līgumā un līdz ar to saskaņā ar EEZ līgumu ir jāatceļ.

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem pārtikas produktu jomā. Tiesību akti par pārtikas produktiem neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas ir precizēts EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļu groza šādi:

1)

svītro 68. punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1274/2011) tekstu;

2)

pēc 73. punkta (Komisijas Regula (ES) Nr. 1048/2012) iekļauj šādu tekstu:

“74.

32012 R 0788: Komisijas 2012. gada 31. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 788/2012 par saskaņotu Eiropas Savienības daudzgadu kontroles programmu 2013., 2014. un 2015. gadam, lai nodrošinātu atbilstību maksimāli pieļaujamajiem pesticīdu atlieku līmeņiem augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un uz tās un novērtētu šo atlieku iedarbību uz patērētājiem (OV L 235, 1.9.2012., 8. lpp.).

Šā Līguma vajadzībām regulas noteikumus pielāgo šādi:

a)

regulas 1. pantam pievieno šādu tekstu:

“Islande 2013., 2014. un 2015. gadā var turpināt noņemt paraugus un veikt analīzes attiecībā uz to pašu 61 pesticīdu, kas novērots tās tirgū esošajos pārtikas produktos 2012. gadā.”;

b)

regulas II pielikuma 5. punktam pievieno šādu tabulu:

“IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)””

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 788/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 235, 1.9.2012., 8. lpp.

(2)  OV L 325, 8.12.2011., 24. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/21


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 65/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 3. augusta Regula (ES) Nr. 712/2012, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1234/2008 par izmaiņu izskatīšanu cilvēkiem paredzētu zāļu un veterināro zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XIII nodaļas 15.zi punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 1234/2008) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32012 R 0712: Komisijas 2012. gada 3. augusta Regulu (ES) Nr. 712/2012 (OV L 209, 4.8.2012., 4. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 712/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 209, 4.8.2012., 4. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/22


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 66/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 8. maija Direktīva 2012/14/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu metilnonilketonu (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 8. maija Direktīva 2012/15/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu margozas ekstraktu (2).

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 10. maija Direktīva 2012/16/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu sālsskābi (3).

(4)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 6. jūlija Direktīva 2012/20/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu flufenoksuronu izmantošanai 8. veida produktos (4).

(5)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 22. augusta Direktīva 2012/22/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu DDA karbonātu (5).

(6)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 10. maija Lēmums 2012/254/ES par izmantošanai 18. veida produktos paredzētā dihlorvosa neiekļaušanu I, IA vai IB pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (6).

(7)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 11. maija Lēmums 2012/257/ES par izmantošanai 18. veida produktos paredzētā dihlorvosa neiekļaušanu I, IA vai IB pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (7).

(8)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 20. augusta Lēmums 2012/483/ES par jauna dokumentācijas iesniegšanas termiņa noteikšanu attiecībā uz dažām vielām, kas jāpārbauda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā minēto 14 gadu darba programmu (8).

(9)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XV nodaļu groza šādi:

1)

nodaļas 12.n punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK) pievieno šādus ievilkumus:

“—

32012 L 0014: Komisijas 2012. gada 8. maija Direktīva 2012/14/ES (OV L 123, 9.5.2012., 36. lpp.),

32012 L 0015: Komisijas 2012. gada 8. maija Direktīva 2012/15/ES (OV L 123, 9.5.2012., 39. lpp.),

32012 L 0016: Komisijas 2012. gada 10. maija Direktīva 2012/16/ES (OV L 124, 11.5.2012., 36. lpp.),

32012 L 0020: Komisijas 2012. gada 6. jūlija Direktīva 2012/20/ES (OV L 177, 7.7.2012., 25. lpp.),

32012 L 0022: Komisijas 2012. gada 22. augusta Direktīva 2012/22/ES (OV L 227, 23.8.2012., 7. lpp.).”;

2)

pēc nodaļas 12.zzi punkta (Komisijas Regula (ES) Nr. 493/2012) iekļauj šādus punktus:

“12.zzj

32012 D 0254: Komisijas 2012. gada 10. maija Lēmums 2012/254/ES par izmantošanai 18. veida produktos paredzētā dihlorvosa neiekļaušanu I, IA vai IB pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 125, 12.5.2012., 53. lpp.).

12.zzk

32012 D 0257: Komisijas 2012. gada 11. maija Lēmums 2012/257/ES par izmantošanai 18. veida produktos paredzētā naleda neiekļaušanu I, IA vai IB pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 126, 15.5.2012., 12. lpp.).

12.zzl

32012 D 0483: Komisijas 2012. gada 20. augusta Lēmums 2012/483/ES par jauna dokumentācijas iesniegšanas termiņa noteikšanu attiecībā uz dažām vielām, kas jāpārbauda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā minēto 14 gadu darba programmu (OV L 226, 22.8.2012., 6. lpp.).”

2. pants

Direktīvu 2012/14/ES, 2012/15/ES, 2012/16/ES, 2012/20/ES un 2012/22/ES, kā arī Lēmumu 2012/254/ES, 2012/257/ES un 2012/483/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (9).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ pielikumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 123, 9.5.2012., 36. lpp.

(2)  OV L 123, 9.5.2012., 39. lpp.

(3)  OV L 124, 11.5.2012., 36. lpp.

(4)  OV L 177, 7.7.2012., 25. lpp.

(5)  OV L 227, 23.8.2012., 7. lpp.

(6)  OV L 125, 12.5.2012., 53. lpp.

(7)  OV L 126, 15.5.2012., 12. lpp.

(8)  OV L 226, 22.8.2012., 6. lpp.

(9)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/24


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 67/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 10. oktobra Deleģētā direktīva 2012/50/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumiem lietojumiem, kuros ir svins (2).

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 10. oktobra Deleģētā direktīva 2012/51/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumiem lietojumiem, kuros ir svins (3).

(4)

Direktīva 2011/65/ES atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/95/EK (4), kas ir iekļauta EEZ līgumā un kura tādēļ ir jāsvītro no EEZ līguma.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XV nodaļas 12.q punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/95/EK) tekstu aizstāj ar šādu:

32011 L 0065: Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/65/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.), kas grozīta ar:

32012 L 0050: Komisijas 2012. gada 10. oktobra Deleģēto direktīvu 2012/50/ES (OV L 348, 18.12.2012., 16. lpp.),

32012 L 0051: Komisijas 2012. gada 10. oktobra Deleģēto direktīvu 2012/51/ES (OV L 348, 18.12.2012., 18. lpp.).”

2. pants

Direktīvas 2011/65/ES, Deleģēto direktīvu 2012/50/ES un 2012/51/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (5).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ pielikumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.

(2)  OV L 348, 18.12.2012., 16. lpp.

(3)  OV L 348, 18.12.2012., 18. lpp.

(4)  OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.

(5)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/25


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 68/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2011. gada 8. septembra Lēmums 2011/534/ES, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK pielikumu attiecībā uz atbrīvojumiem lietojumiem, kuros ir svins vai kadmijs (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Līguma II pielikuma XV nodaļas 12.q punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/95/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32011 D 0534: Komisijas 2011. gada 8. septembra Lēmums 2011/534/ES (OV L 234, 10.9.2011., 44. lpp.).”

2. pants

Lēmuma 2011/534/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 234, 10.9.2011., 44. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/26


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 69/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 19. jūnija Regula (ES) Nr. 519/2012, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 6. jūlija Regula (ES) Nr. 640/2012, ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Regulu (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH). (2)

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XV nodaļu groza šādi:

1)

minētās nodaļas 12.w punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 850/2004) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 0519: Komisijas 2012. gada 19. jūnija Regula (ES) Nr. 519/2012 (OV L 159, 20.6.2012., 1. lpp.).”;

2)

minētās nodaļas 12.zza punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 440/2008) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 0640: Komisijas 2012. gada 6. jūlija Regula (ES) Nr. 640/2012 (OV L 193, 20.7.2012., 1. lpp.).”

2. pants

Regulu (ES) Nr. 519/2012 un (ES) Nr. 640/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 159, 20.6.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 193, 20.7.2012., 1. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/27


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 70/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2011. gada 20. maija Regula (ES) Nr. 494/2011, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), attiecībā uz XVII pielikumu (kadmiju) (1), kura labota ar OV L 136, 24.5.2011., 105. lpp.

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Līguma II pielikuma XV nodaļas 12.zc punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32011 R 0494: Komisijas 2011. gada 20. maija Regulu (ES) Nr. 494/2011 (OV L 134, 21.5.2011., 2. lpp.), kas labota ar OV L 136, 24.5.2011., 105. lpp.”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 494/2011, kas labota ar OV L 136, 24.5.2011., 105. lpp., teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 134, 21.5.2011., 2. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/28


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 71/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 18. septembra Regula (ES) Nr. 835/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), attiecībā uz XVII pielikumu (kadmijs) (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XV nodaļas 12.zc punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 0835: Komisijas 2012. gada 18. septembra Regula (ES) Nr. 835/2012 (OV L 252, 19.9.2012., 1. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 835/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 252, 19.9.2012., 1. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/29


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 72/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 18. septembra Regula (ES) Nr. 836/2012, ar ko attiecībā uz svinu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XV nodaļas 12.zc punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 0836: Komisijas 2012. gada 18. septembra Regula (ES) Nr. 836/2012 (OV L 252, 19.9.2012., 4. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 836/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 252, 19.9.2012., 4. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/30


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 73/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 2. augusta Īstenošanas direktīva 2012/21/ES, ar ko groza II un III pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XVI nodaļas 1. punktam (Padomes Direktīva 76/768/EEK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 L 0021: Komisijas 2012. gada 2. augusta Īstenošanas direktīva 2012/21/ES (OV L 208, 3.8.2012., 8. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas direktīvas 2012/21/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 208, 3.8.2012., 8. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/31


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 74/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj 2011. gada 1. jūnija Komisijas Direktīva 2011/63/ES, ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XVII nodaļas 6.a punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/70/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32011 L 0063: Komisijas 2011. gada 1. jūnija Direktīva 2011/63/ES (OV L 147, 2.6.2011., 15. lpp.).”

2. pants

Direktīvas 2011/63/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2), vai dienā, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas … Lēmums Nr. …/… (3) [ar kuru Direktīvu 2009/30/EK iekļauj Līgumā], atkarībā no tā, kura diena ir vēlāk.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 147, 2.6.2011., 15. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.

(3)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/32


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 75/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regula (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 23. februāra Deleģētā regula (ES) Nr. 363/2012 par pārraudzības organizāciju atzīšanas un atzīšanas atsaukšanas procedūras noteikumiem, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (2).

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 6. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 607/2012 par sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz likumības pārbaužu sistēmu un attiecībā uz pārraudzības organizācijām veikto pārbaužu biežumu un raksturu, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (3).

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pēc EEZ līguma II pielikuma XVII nodaļas 9.bi punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 308/2008) iekļauj šādus punktus:

“9.c

32010 R 0995: Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regula (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.).

Šā līguma vajadzībām regulas noteikumus pielāgo šādi:

a)

regulas 3. panta pirmo daļu nepiemēro EBTA valstīm;

b)

regulas 3. panta otrās daļas, kas attiecas uz EBTA valstīm, tekstu “Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B vai C pielikumā” aizstāj ar šādu: “tiesību aktu, ar kuriem īsteno Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām EBTA valstīs, saistošajās daļās”;

c)

regulas 8. panta 3., 5. un 6. punktā, ja tas attiecas uz EBTA valsts pārraudzības organizācijām un neskar Līguma 1. protokolu, vārdu “Komisija” aizstāj ar “EBTA Uzraudzības iestāde”.

9.ca

32012 R 0363: Komisijas 2012. gada 23. februāra Deleģētā regula (ES) Nr. 363/2012 par pārraudzības organizāciju atzīšanas un atzīšanas atsaukšanas procedūras noteikumiem, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (OV L 115, 27.4.2012., 12. lpp.).

Regulas noteikumus šā Līguma vajadzībām pielāgo šādi:

ja tas attiecas uz EBTA valsts pārraudzības organizācijām un neskar Līguma 1. protokolu, vārdu “Komisija” aizstāj ar “EBTA Uzraudzības iestāde”.

9.cb

32012 R 0607: Komisijas 2012. gada 6. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 607/2012 par sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz likumības pārbaužu sistēmu un attiecībā uz pārraudzības organizācijām veikto pārbaužu biežumu un raksturu, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (OV L 177, 7.7.2012., 16. lpp.).

Šā Līguma vajadzībām regulas noteikumus pielāgo šādi:

regulas 6. panta 2. punkta b) apakšpunktā, ja tas attiecas uz EBTA valsts pārraudzības organizācijām un neskar Līguma 1. protokolu, vārdu “Komisija” aizstāj ar “EBTA Uzraudzības iestāde”.”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 995/2010, Deleģētās regulas (ES) Nr. 363/2012 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 607/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (4).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.

(2)  OV L 115, 27.4.2012., 12. lpp.

(3)  OV L 177, 7.7.2012., 16. lpp.

(4)  Ir norādītas konstitucionālās prasības.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/34


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 76/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2010. gada 31. marta Direktīva 2010/26/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XXIV nodaļas 1.a punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/68/EK) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32010 L 0026: Komisijas 2010. gada 31. marta Direktīva 2010/26/ES (OV L 86, 1.4.2010., 29. lpp.).”

2. pants

Direktīvas 2010/26/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 86, 1.4.2010., 29. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/35


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 77/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un IV pielikumu (Enerģētika)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 12. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 874/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz elektrisko lampu un gaismekļu energomarķējumu (1).

(2)

Ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 874/2012 no 2013. gada 1. septembra atceļ Padomes Direktīvu 98/11/EK (2), kas ir iekļauta EEZ līgumā un kas attiecīgi jāsvītro no EEZ līguma ar 2013. gada 1. septembri.

(3)

Padomes Direktīva 78/170/EEK (3) tika atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK (4). Abas šīs direktīvas ir iekļautas EEZ līgumā, un attiecīgi atsauci uz Direktīvu 78/170/EEK svītro no EEZ līguma.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II un IV pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikumu groza šādi:

1)

no 2013. gada 1. septembra IV nodaļas 4.e punkta (Komisijas Direktīva 98/11/EK) tekstu aizstāj ar šādu:

32012 R 0874: Komisijas 2012. gada 12. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 874/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz elektrisko lampu un gaismekļu energomarķējumu (OV L 258, 26.9.2012., 1. lpp.).”;

2)

svītro V nodaļas 1. punkta (Padomes Direktīva 78/170/EEK) tekstu.

2. pants

EEZ līguma IV pielikumu groza šādi:

1)

svītro 4. punkta (Padomes Direktīva 78/170/EEK) tekstu;

2)

no 2013. gada 1. septembra 11.e punkta (Komisijas Direktīva 98/11/EK) tekstu aizstāj ar šādu:

32012 R 0874: Komisijas 2012. gada 12. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 874/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz elektrisko lampu un gaismekļu energomarķējumu (OV L 258, 26.9.2012., 1. lpp.) (5).

3. pants

Deleģētās regulas (ES) Nr. 874/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (6), vai EEZ Apvienotās komitejas 2012. gada 7. decembra Lēmuma Nr. 217/2012 (7) spēkā stāšanās dienā atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir vēlāks.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 258, 26.9.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 71, 10.3.1998., 1. lpp.

(3)  OV L 52, 23.2.1978., 32. lpp.

(4)  OV L 191, 22.7.2005., 29. lpp.

(5)  Šeit minēta tikai informatīvā nolūkā; attiecībā uz piemērošanu skatīt II pielikumu “Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana”.”

(6)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.

(7)  OV L 81, 21.3.2013., 17. lpp.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/37


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 78/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un IV pielikumu (Enerģētika)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 3. oktobra Regula (ES) Nr. 932/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecības veļas žāvētājiem (1).

(2)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma II un IV pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pēc EEZ līguma II pielikuma IV nodaļas 6.d punkta (Komisijas Regula (ES) Nr. 327/2011) iekļauj šādu punktu:

“6.e

32012 R 0932: Komisijas 2012. gada 3. oktobra Regula (ES) Nr. 932/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecības veļas žāvētājiem (OV L 278, 12.10.2012., 1. lpp.).”

2. pants

Pēc EEZ līguma IV pielikuma 26.e punkta (Komisijas Regula (ES) Nr. 327/2011) iekļauj šādu punktu:

“26.f

32012 R 0932: Komisijas 2012. gada 3. oktobra Regula (ES) Nr. 932/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecības veļas žāvētājiem (OV L 278, 12.10.2012., 1. lpp.).”

3. pants

Regulas (ES) Nr. 932/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 278, 12.10.2012., 1. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/38


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 79/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un IV pielikumu (Enerģētika)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 25. jūnija Regula (ES) Nr. 547/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 11. jūlija Regula (ES) Nr. 622/2012, ar ko Komisijas Regulu (EK) Nr. 641/2009 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem (2).

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma II un IV pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma IV nodaļu groza šādi:

1)

pēc 6.e punkta (Komisijas Regula (ES) Nr. 932/2012) iekļauj šādu punktu:

“6.f

32012 R 0547: Komisijas 2012. gada 25. jūnija Regula (ES) Nr. 547/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem (OV L 165, 26.6.2012., 28. lpp.).”;

2)

14. punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 641/2009) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32012 R 0622: Komisijas 2012. gada 11. jūlija Regulu (ES) Nr. 622/2012 (OV L 180, 12.7.2012., 4. lpp.).”

2. pants

EEZ līguma IV pielikumu groza šādi:

1)

pēc 26.f punkta (Komisijas Regula (ES) Nr. 932/2012) iekļauj šādu punktu:

“26.g

32012 R 0547: Komisijas 2012. gada 25. jūnija Regula (ES) Nr. 547/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem (OV L 165, 26.6.2012., 28. lpp.).”;

2)

37. punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 641/2009) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32012 R 0622: Komisijas 2012. gada 11. jūlija Regulu (ES) Nr. 622/2012 (OV L 180, 12.7.2012., 4. lpp.).”

3. pants

Regulu (ES) Nr. 547/2012 un (ES) Nr. 622/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (3).

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 165, 26.6.2012., 28. lpp.

(2)  OV L 180, 12.7.2012., 4. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/39


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 80/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un XX pielikumu (Vide)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EEK) Nr. 1836/93 (1), kas ir iekļauta EEZ līgumā, tika atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 761/2001 (2), kura tika atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1221/2009 (3), kas ir iekļauta EEZ līgumā, un līdz ar to no EEZ līguma ir jāsvītro atsauce uz Regulu (EEK) Nr. 1836/93.

(2)

Komisijas Regula (EK) Nr. 196/2006 (4), kas ir iekļauta EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tā jāsvītro no EEZ līguma.

(3)

Padomes Direktīva 75/716/EEK (5) tika atcelta ar Padomes Direktīvu 93/12/EEK (6). Abas šīs direktīvas ir iekļautas EEZ līgumā, un līdz ar to no EEZ līguma ir jāsvītro atsauce uz Direktīvu 75/716/EEK.

(4)

Padomes Direktīva 78/319/EEK (7), kas ir iekļauta EEZ līgumā, tika atcelta ar Padomes Direktīvu 91/689/EEK (8), kura tika atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK (9), kas ir iekļauta EEZ līgumā, un līdz ar to no EEZ līguma ir jāsvītro atsauce uz Direktīvu 78/319/EEK.

(5)

Padomes Direktīva 80/778/EEK (10) tika atcelta ar Padomes Direktīvu 98/83/EK (11). Abas šīs direktīvas ir iekļautas EEZ līgumā, un līdz ar to no EEZ līguma ir jāsvītro atsauce uz Direktīvu 80/778/EEK.

(6)

Padomes Direktīva 84/631/EEK (12), kas ir iekļauta EEZ līgumā, tika atcelta ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 259/93 (13), kura tika atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1013/2006 (14), kas ir iekļauta EEZ līgumā, un līdz ar to no EEZ līguma ir jāsvītro atsauce uz Direktīvu 84/631/EEK.

(7)

Padomes Direktīva 85/210/EEK (15) tika atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK (16). Abas šīs direktīvas ir iekļautas EEZ līgumā, un līdz ar to no EEZ līguma ir jāsvītro atsauce uz Direktīvu 85/210/EEK.

(8)

Padomes Direktīva 85/339/EEK (17) tika atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/62/EK (18). Abas šīs direktīvas ir iekļautas EEZ līgumā, un līdz ar to no EEZ līguma ir jāsvītro atsauce uz Direktīvu 85/339/EEK.

(9)

Padomes Direktīva 92/72/EEK (19), kas ir iekļauta EEZ līgumā, tika atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Nr. 2002/3/EK (20), kura tika atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Nr. 2008/50/EK (21), kas ir iekļauta EEZ līgumā, un līdz ar to no EEZ līguma ir jāsvītro atsauce uz Direktīvu 92/72/EEK.

(10)

Komisijas Lēmums 91/448/EEK (22), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(11)

Padomes Lēmums 91/596/EEK (23), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(12)

Komisijas Lēmums 92/146/EEK (24), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(13)

Komisijas Lēmums 94/10/EK (25), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(14)

Komisijas Lēmums 96/302/EK (26), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(15)

Komisijas Lēmums 96/511/EK (27), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(16)

Komisijas Lēmuma 1999/177/EK (28), kas ir iekļauts EEZ līgumā, spēkā esības termiņš beidzās 2009. gada 9. februārī, un tādēļ atsauce uz to jāsvītro no EEZ līguma.

(17)

Komisijas Lēmums 1999/314/EK (29), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(18)

Komisijas Lēmuma 2000/45/EK (30), kas ir iekļauts EEZ līgumā, spēkā esības termiņš beidzās 2008. gada 30. novembrī, un tādēļ atsauce uz to jāsvītro no EEZ līguma.

(19)

Komisijas Lēmums 2000/479/EK (31), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(20)

Komisijas Lēmuma 2001/689/EK (32), kas ir iekļauts EEZ līgumā, spēkā esības termiņš beidzās 2009. gada 28. februārī, un tādēļ atsauce uz to jāsvītro no EEZ līguma.

(21)

Komisijas Lēmums 2002/529/EK (33), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(22)

Komisijas Lēmums 2002/605/EK (34), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(23)

Komisijas Lēmuma 2003/121/EK (35), kas ir iekļauts EEZ līgumā, spēkā esības termiņš beidzās 2008. gada 31. martā, un tādēļ atsauce uz to jāsvītro no EEZ līguma.

(24)

Komisijas Lēmuma 2004/669/EK (36), kas ir iekļauts EEZ līgumā, spēkā esības termiņš beidzās 2008. gada 31. maijā, un tādēļ atsauce uz to jāsvītro no EEZ līguma.

(25)

Komisijas Lēmums 2005/174/EK (37), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(26)

Komisijas Lēmums 2006/402/EK (38), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(27)

Komisijas Lēmums 2006/534/EK (39), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(28)

Komisijas Lēmums 2007/205/EK (40), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(29)

Komisijas Lēmums 2007/531/EK (41), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(30)

Komisijas Lēmums 2010/693/ES (42), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(31)

Komisijas Ieteikums 2001/680/EK (43), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(32)

Komisijas Ieteikums 2003/532/EK (44), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(33)

Padomes 1980. gada 15. jūlija Rezolūcija par gaisa pārrobežu piesārņojumu ar sēra dioksīdu un suspendēto daļiņu orientējošām vērtībām (45), kas ir iekļauta EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tā jāsvītro no EEZ līguma.

(34)

Padomes Rezolūcija (89/C 273/01) (46), kas ir iekļauta EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tā jāsvītro no EEZ līguma.

(35)

Padomes Rezolūcija (90/C 122/02) (47), kas ir iekļauta EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tā jāsvītro no EEZ līguma.

(36)

Komisijas Paziņojums (SEC(89) 934 galīgā redakcija), kas ir iekļauts EEZ līgumā, vairs nav spēkā, un tādēļ tas jāsvītro no EEZ līguma.

(37)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma II un XX pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XVII nodaļas 1. punkta (Padomes Direktīva 75/716/EEK), 3. punkta (Padomes Direktīva 85/210/EEK), 4. punkta (Padomes Direktīva 85/339/EEK), 7.c punkta (Komisijas Lēmums 1999/177/EK), 9.a punkta (Komisijas Lēmums 2007/205/EK) un 9.aa punkta (Komisijas Lēmums 2010/693/ES) teksts tiek svītrots.

2. pants

EEZ līguma XX pielikuma 1.d punkta (Komisijas Lēmums 96/511/EK), 1.e punkta (Padomes Regula (EEK) Nr. 1836/93), 1.eac punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 196/2006), 1.fa punkta (Komisijas Lēmums 2000/479/EK), 2.aa punkta (Komisijas Lēmums 94/10/EK), 2.af punkta (Komisijas Lēmums 2006/402/EK), 2.b punkta (Komisijas Lēmums 2000/45/EK), 2.c punkta (Komisijas Lēmums 2001/689/EK), 2.l punkta (Komisijas Lēmums 2003/121/EK), 2.n punkta (Komisijas Lēmums 2004/669/EK), 7. punkta (Padomes Direktīva 80/778/EEK), 21.a punkta (Padomes Direktīva 92/72/EEK), 21.abb punkta (Komisijas Lēmums 2002/529/EK), 21.abc punkta (Komisijas Lēmums 2006/534/EK), 21.abd punkta (Komisijas Lēmums 2007/531/EK), 23.aa punkta (Komisijas Lēmums 2002/605/EK), 23.c punkta (Komisijas Lēmums 1999/314/EK), 24.a punkta (Komisijas Lēmums 91/448/EEK), 24.c punkta (Komisijas Lēmums 2005/174/EK), 25.a punkta (Padomes Lēmums 91/596/EEK), 25.b punkta (Komisijas Lēmums 92/146/EEK), 29. punkta (Padomes Direktīva 78/319/EEK), 31.punkta (Padomes Direktīva 84/631/EEK), 32.ab punkta (Komisijas Lēmums 96/302/EK), 35. punkta (Padomes 1980. gada 15. jūlija rezolūcija), 36. punkta (Padomes Rezolūcija (89/C 273/01)), 37. punkta (Padomes Rezolūcija (90/C 122/02)), 38. punkta (Komisijas Paziņojums (SEC(89) 934 gala redakcija)), 40. punkta (Komisijas Ieteikums 2001/680/EK) un 42. punkta (Komisijas Ieteikums 2003/532/EK) teksts tiek svītrots.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (48).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 168, 10.7.1993., 1. lpp.

(2)  OV L 114, 24.4.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 342, 22.12.2009., 1. lpp.

(4)  OV L 32, 4.2.2006., 4. lpp.

(5)  OV L 307, 27.11.1975., 22. lpp.

(6)  OV L 74, 27.3.1993., 81. lpp.

(7)  OV L 84, 31.3.1978., 43. lpp.

(8)  OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp.

(9)  OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.

(10)  OV L 229, 30.8.1980., 11. lpp.

(11)  OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.

(12)  OV L 326, 13.12.1984., 31. lpp.

(13)  OV L 30, 6.2.1993., 1. lpp.

(14)  OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.

(15)  OV L 96, 3.4.1985., 25. lpp.

(16)  OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.

(17)  OV L 176, 6.7.1985., 18. lpp.

(18)  OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.

(19)  OV L 297, 13.10.1992., 1. lpp.

(20)  OV L 67, 9.3.2002., 14. lpp.

(21)  OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.

(22)  OV L 239, 28.8.1991., 23. lpp.

(23)  OV L 322, 23.11.1991., 1. lpp.

(24)  OV L 60, 5.3.1992., 19. lpp.

(25)  OV L 7, 11.1.1994., 17. lpp.

(26)  OV L 116, 11.5.1996., 26. lpp.

(27)  OV L 213, 22.8.1996., 16. lpp.

(28)  OV L 56, 4.3.1999., 47. lpp.

(29)  OV L 120, 8.5.1999., 43. lpp.

(30)  OV L 16, 21.1.2000., 74. lpp.

(31)  OV L 192, 28.7.2000., 36. lpp.

(32)  OV L 242, 12.9.2001., 23. lpp.

(33)  OV L 172, 2.7.2002., 57. lpp.

(34)  OV L 195, 24.7.2002., 74. lpp.

(35)  OV L 47, 21.2.2003., 56. lpp.

(36)  OV L 306, 2.10.2004., 16. lpp.

(37)  OV L 59, 5.3.2005., 20. lpp.

(38)  OV L 162, 14.6.2006., 78. lpp.

(39)  OV L 213, 3.8.2006., 4. lpp.

(40)  OV L 91, 31.3.2007., 48. lpp.

(41)  OV L 195, 27.7.2007., 47. lpp.

(42)  OV L 301, 18.11.2010., 4. lpp.

(43)  OV L 247, 17.9.2001., 1. lpp.

(44)  OV L 184, 23.7.2003., 19. lpp.

(45)  OV C 222, 30.8.1980., 1. lpp.

(46)  OV C 273, 26.10.1989., 1. lpp.

(47)  OV C 122, 18.5.1990., 2. lpp.

(48)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/42


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 81/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1224/2012, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma VI pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma VI pielikuma 1. punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004) un 2. punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 987/2009) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 1224: Komisijas 2012. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1224/2012 (OV L 349, 19.12.2012., 45. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 1224/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 349, 19.12.2012., 45. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/43


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 82/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. septembra Direktīva 2012/23/ES, ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK (Maksātspēja II) attiecībā uz tās transponēšanas datumu, tās piemērošanas datumu un dažu direktīvu atcelšanas datumu (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma IX pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma IX pielikuma 1. punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32012 L 0023: Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. septembra Direktīvu 2012/23/ES (OV L 249, 14.9.2012., 1. lpp.).”

2. pants

Direktīvas 2012/23/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 249, 14.9.2012., 1. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/44


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 83/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2011. gada 21. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 311/2012, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 809/2004 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz elementiem, kas saistīti ar prospektiem un reklāmu (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 30. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 486/2012, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 809/2004 attiecībā uz prospekta, pamatprospekta, kopsavilkuma un galīgo nosacījumu formu un saturu un attiecībā uz informācijas sniegšanas prasībām (2).

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 4. jūnija Deleģētā regula (ES) Nr. 862/2012, ar ko izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 809/2004 attiecībā uz informāciju par piekrišanu prospekta izmantošanai, informāciju par bāzes indeksiem un prasību par neatkarīgu grāmatvežu vai revidentu sagatavotu ziņojumu (3).

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma IX pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma IX pielikuma 29.ba punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 809/2004) pievieno šādus ievilkumus:

“—

32012 R 0311: Komisijas 2011. gada 21. decembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 311/2012 (OV L 103, 13.4.2012., 13. lpp.),

32012 R 0486: Komisijas 2012. gada 30. marta Deleģēto regulu (ES) Nr. 486/2012 (OV L 150, 9.6.2012., 1. lpp.),

32012 R 0862: Komisijas 2012. gada 4. jūnija Deleģēto regulu (ES) Nr. 862/2012 (OV L 256, 22.9.2012., 4. lpp.).”

2. pants

Deleģēto regulu (ES) Nr. 311/2012, (ES) Nr. 486/2012 un (ES) Nr. 862/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (4).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 103, 13.4.2012., 13. lpp.

(2)  OV L 150, 9.6.2012., 1. lpp.

(3)  OV L 256, 22.9.2012., 4. lpp.

(4)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


Līgumslēdzēju pušu kopīgā deklarācija attiecībā uz EEZ Apvienotās komitejas 2013. gada 3. maija Lēmumu Nr. 83/2013, ar ko EEZ līgumā iekļauj Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 311/2012, (ES) Nr. 486/2012 un (ES) Nr. 862/2012

“Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 311/2012 un (ES) Nr. 486/2012 piešķir trešo valstu emitentiem tiesības prezentēt savu vēsturisko finanšu informāciju atbilstoši tajā noteiktajiem grāmatvedības standartiem. Šo regulu iekļaušana neskar EEZ līguma darbības jomu attiecībās ar trešām valstīm.”


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/46


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 84/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 5. oktobra Īstenošanas lēmums 2012/627/ES par Austrālijas tiesiskās un uzraudzības sistēmas atzīšanu par līdzvērtīgu prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 5. oktobra Īstenošanas lēmums 2012/628/ES par Amerikas Savienoto Valstu tiesiskās un uzraudzības sistēmas atzīšanu par līdzvērtīgu prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (2).

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 5. oktobra Īstenošanas lēmums 2012/630/ES par Kanādas tiesiskās un uzraudzības sistēmas atzīšanu par līdzvērtīgu prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (3).

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma IX pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma IX pielikumu groza šādi:

1)

pēc 31.eb punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1060/2009) iekļauj šādus punktus:

“31.eba

32010 D 0578: Komisijas 2010. gada 28. septembra Lēmums 2010/578/ES par Japānas tiesiskās un uzraudzības sistēmas atzīšanu par līdzvērtīgu prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (OV L 254, 29.9.2010., 46. lpp.).

31.ebb

32012 D 0627: Komisijas 2012. gada 5. oktobra Īstenošanas lēmums 2012/627/ES par Austrālijas tiesiskās un uzraudzības sistēmas atzīšanu par līdzvērtīgu prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (OV L 274, 9.10.2012., 30. lpp.).

31.ebc

32012 D 0628: Komisijas 2012. gada 5. oktobra Īstenošanas lēmums 2012/628/ES par Amerikas Savienoto Valstu tiesiskās un uzraudzības sistēmas atzīšanu par līdzvērtīgu prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (OV L 274, 9.10.2012., 32. lpp.).

31.ebd

32012 D 0630: Komisijas 2012. gada 5. oktobra Īstenošanas lēmums 2012/630/ES par Kanādas tiesiskās un uzraudzības sistēmas atzīšanu par līdzvērtīgu prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (OV L 278, 12.10.2012., 17. lpp.)”;

2)

31.ec punkta tekstu (Komisijas Lēmums 2010/578/ES) svītro.

2. pants

Īstenošanas lēmumu 2012/627/ES, 2012/628/ES un 2012/630/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (4), vai dienā, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas 2012. gada 10. februāra Lēmums Nr. 20/2012 (5), atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir vēlāks.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 274, 9.10.2012., 30. lpp.

(2)  OV L 274, 9.10.2012., 32. lpp.

(3)  OV L 278, 12.10.2012., 17. lpp.

(4)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.

(5)  OV L 161, 21.6.2012., 26. lpp.


Līgumslēdzēju pušu kopīgā deklarācija EEZ Apvienotās komitejas 2013. gada 3. maija Lēmumam Nr. 84/2013 EEZ līgumā iekļaut Komisijas Īstenošanas lēmumu 2012/627/ES, 2012/628/ES un 2012/630/ES

“Komisijas 2012. gada 5. oktobra Īstenošanas lēmumi 2012/627/ES, 2012/628/ES un 2012/630/ES attiecas uz trešo valstu līdzvērtību. Šo lēmumu iekļaušana neskar EEZ līguma darbības jomu.”


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/49


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 85/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma XI pielikumu (Elektroniskie sakari, audiovizuālie pakalpojumi un informācijas sabiedrība)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 22. aprīļa Regula (EK) Nr. 733/2002 par .eu pirmā līmeņa domēna ieviešanu (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2004. gada 28. aprīļa Regula (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus par pirmā līmeņa domēna .eu ieviešanu un darbību, kā arī principiem, kas reglamentē reģistrāciju (2).

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2005. gada 10. oktobra Regula (EK) Nr. 1654/2005, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus par pirmā līmeņa domēna .eu ieviešanu un darbību, kā arī principiem, kas reglamentē reģistrāciju (3).

(4)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2007. gada 25. oktobra Regula (EK) Nr. 1255/2007, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus par pirmā līmeņa domēna .eu ieviešanu un darbību, kā arī principiem, kas reglamentē reģistrāciju (4).

(5)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2009. gada 26. jūnija Regula (EK) Nr. 560/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus par pirmā līmeņa domēna .eu ieviešanu un darbību, kā arī principiem, kas reglamentē reģistrāciju (5), kas labota ar OV L 291, 7.11.2009., 42. lpp., un OV L 80, 20.3.2012., 39. lpp.

(6)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2003. gada 21. maija Lēmums 2003/375/EK par pirmā līmeņa domēna .eu reģistra izveidi (6).

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XI pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pēc EEZ līguma XI pielikuma 5.o punkta (svītrots) iekļauj šādus punktus:

“5.oa

32002 R 0733: Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 22. aprīļa Regula (EK) Nr. 733/2002 par .eu pirmā līmeņa domēna ieviešanu (OV L 113, 30.4.2002., 1. lpp.).

5.oaa

32003 D 0375: Komisijas 2003. gada 21. maija Lēmums 2003/375/EK par pirmā līmeņa domēna .eu reģistra izveidi (OV L 128, 24.5.2003., 29. lpp.).

5.oab

32004 R 0874: Komisijas 2004. gada 28. aprīļa Regula (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus par pirmā līmeņa domēna .eu ieviešanu un darbību, kā arī principiem, kas reglamentē reģistrāciju (OV L 162, 30.4.2004., 40. lpp.), kas grozīta ar:

32005 R 1654: Komisijas 2005. gada 10. oktobra Regulu (EK) Nr. 1654/2005 (OV L 266, 11.10.2005., 35. lpp.),

32007 R 1255: Komisijas 2007. gada 25. oktobra Regulu (EK) Nr. 1255/2007 (OV L 282, 26.10.2007., 16. lpp.),

32009 R 0560: Komisijas 2009. gada 26. jūnija Regulu (EK) Nr. 560/2009 (OV L 166, 27.6.2009., 3. lpp.), kas labota ar OV L 291, 7.11.2009., 42. lpp., un OV L 80, 20.3.2012., 39. lpp.

Regulas noteikumus šā Līguma vajadzībām pielāgo šādi:

sarakstu ar nosaukumiem, kurus Islande, Lihtenšteina un Norvēģija attiecīgi var rezervēt, kā norādīts pielikuma 2. punktā, aizstāj ar nosaukumu sarakstu, kurus Islande, Lihtenšteina un Norvēģija attiecīgi var reģistrēt, kā norādīts pielikuma 1. punktā.”

2. pants

Regulu (EK) Nr. 733/2002, (EK) Nr. 874/2004, (EK) Nr. 1654/2005, (EK) Nr. 1255/2007, (EK) Nr. 560/2009 un Lēmuma 2003/375/EK teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (7).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 113, 30.4.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 162, 30.4.2004., 40. lpp.

(3)  OV L 266, 11.10.2005., 35. lpp.

(4)  OV L 282, 26.10.2007., 16. lpp.

(5)  OV L 166, 27.6.2009., 3. lpp.

(6)  OV L 128, 24.5.2003., 29. lpp.

(7)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/51


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 86/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma XII pielikumu (Brīva kapitāla aprite)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 924/2009 par pārrobežu maksājumiem Kopienā, ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 2560/2001 (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Regula (ES) Nr. 260/2012, ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (2).

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XII pielikumu groza šādi:

1)

minētā pielikuma 3. punkta tekstu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2560/2001) aizstāj ar šādu:

32009 R 0924: Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 924/2009 par pārrobežu maksājumiem Kopienā, ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 2560/2001 (OV L 266, 9.10.2009., 11. lpp.), kas grozīta ar:

32012 R 0260: Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Regulu (ES) Nr. 260/2012 (OV L 94, 30.3.2012., 22. lpp.).

Regulas noteikumus šā Līguma vajadzībām pielāgo šādi:

regulas 2. panta 12. punktu lasa šādi:

““mikrouzņēmums” ir uzņēmums, kas brīdī, kad noslēdz maksājumu pakalpojumu līgumu, ir jebkurš saimnieciskās darbības subjekts neatkarīgi no tā juridiskās formas. Pie tiem cita starpā pieder pašnodarbinātas personas un ģimenes uzņēmumi, kas nodarbojas ar amatniecību vai veic citu darbību, kā arī personālsabiedrības un apvienības, kas iesaistītas saimnieciskajā darbībā. Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 miljonus euro. MVU kategorijā par mikrouzņēmumu sauc uzņēmumu, kas nodarbina mazāk nekā 10 personas un kura kopējais gada apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz divus miljonus euro;””;

2)

pēc 3. punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 924/2009) iekļauj šādu tekstu:

“3.a

32012 R 0260: Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Regula (ES) Nr. 260/2012, ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (OV L 94, 30.3.2012., 22. lpp.).

Regulas noteikumus šā Līguma vajadzībām pielāgo šādi:

regulas 2. panta 23. punktu lasa šādi:

““mikrouzņēmums” ir uzņēmums, kas brīdī, kad noslēdz maksājumu pakalpojumu līgumu, ir jebkurš saimnieciskās darbības subjekts neatkarīgi no tā juridiskās formas. Pie tiem cita starpā pieder pašnodarbinātas personas un ģimenes uzņēmumi, kas nodarbojas ar amatniecību vai veic citu darbību, kā arī personālsabiedrības un apvienības, kas iesaistītas saimnieciskajā darbībā. Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 miljonus euro. MVU kategorijā par mikrouzņēmumu sauc uzņēmumu, kas nodarbina mazāk nekā 10 personas un kura kopējais gada apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz divus miljonus euro;””.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 924/2009 un (ES) Nr. 260/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 266, 9.10.2009., 11. lpp.

(2)  OV L 94, 30.3.2012., 22. lpp.

(3)  Ir norādītas konstitucionālās prasības.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/53


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 87/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 20. jūlija Regula (ES) Nr. 665/2012, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikuma 37.dj punktam (Komisijas Regula (ES) Nr. 454/2011) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32012 R 0665: Komisijas 2012. gada 20. jūlija Regulu (ES) Nr. 665/2012 (OV L 194, 21.7.2012., 1. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 665/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 194, 21.7.2012., 1. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/54


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 88/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 10. decembra Direktīva 2012/48/ES, ar kuru groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/87/EK, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 10. decembra Direktīva 2012/49/ES, ar kuru groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/87/EK, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem (2).

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikuma 47.a punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/87/EK) pievieno šādus ievilkumus:

“—

32012 L 0048: Komisijas 2012. gada 10. decembra Direktīva 2012/48/ES (OV L 6, 10.1.2013., 1. lpp.),

32012 L 0049: Komisijas 2012. gada 10. decembra Direktīva 2012/49/ES (OV L 6, 10.1.2013., 49. lpp.).”

2. pants

Direktīvu 2012/48/ES un 2012/49/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 6, 10.1.2013., 1. lpp.

(2)  OV L 6, 10.1.2013., 49. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/55


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 89/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Direktīva 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām, un ar ko atceļ Direktīvu 2002/6/EK (1).

(2)

Direktīva 2010/65/ES atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/6/EK (2), kas ir iekļauta EEZ līgumā un kas tādēļ ir jāsvītro no EEZ līguma.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikuma 56.l punkta tekstu (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/6/EK) aizstāj ar šādu:

32010 L 0065: Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Direktīva 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām, un ar ko atceļ Direktīvu 2002/6/EK (OV L 283, 29.10.2010., 1. lpp.).

Šā Līguma vajadzībām direktīvas tekstu pielāgo šādi:

a)

direktīvas 9. pantā teksts “un EBTA valstu teritorijās” tiek ievietots pēc “Savienības muitas teritorijā”;

b)

direktīvas 9. pantā teksts “minētās teritorijas” tiek aizstāts ar “minētajām teritorijām”;

c)

direktīvas 9. panta beigās pievieno šādu tekstu:

“Šis atbrīvojums neattiecas uz ziņošanas formalitātēm saistībā ar muitas jautājumiem.”;

d)

direktīvā minētās atsauces uz citiem tiesību aktiem uzskata par atbilstošām, ciktāl un kādā veidā šie tiesību akti ir iekļauti Līgumā.”

2. pants

Direktīvas 2010/65/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 283, 29.10.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 67, 9.3.2002., 31. lpp.

(3)  Ir norādītas konstitucionālās prasības.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/56


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 90/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 11. jūnija Regula (ES) Nr. 494/2012, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 593/2007 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikuma 66.s punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 593/2007) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 0494: Komisijas 2012. gada 11. jūnija Regulu (ES) Nr. 494/2012 (OV L 151, 12.6.2012., 22. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 494/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 151, 12.6.2012., 22. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/57


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 91/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2011. gada 16. decembra Regula (ES) Nr. 1332/2011, ar ko nosaka kopējas gaisa telpas izmantošanas prasības un ekspluatācijas procedūras attiecībā uz gaisa kuģa sadursmju novēršanu (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikumā pēc 66.s punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 593/2007) iekļauj šādu punktu:

“66.sa

32011 R 1332: Komisijas 2011. gada 16. decembra Regula (ES) Nr. 1332/2011, ar ko nosaka kopējas gaisa telpas izmantošanas prasības un ekspluatācijas procedūras attiecībā uz gaisa kuģa sadursmju novēršanu (OV L 336, 20.12.2011., 20. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 1332/2011 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 336, 20.12.2011., 20. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/58


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 92/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2011. gada 24. februāra Regula (ES) Nr. 176/2011 par informāciju, kas jāsniedz pirms funkcionālo gaisa telpas bloku izveidošanas un pārveidošanas (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikumā pēc 66.u punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 550/2004) iekļauj šādu punktu:

“66.ua

32011 R 0176: Komisijas 2011. gada 24. februāra Regula (ES) Nr. 176/2011 par informāciju, kas jāsniedz pirms funkcionālo gaisa telpas bloku izveidošanas un pārveidošanas (OV L 51, 25.2.2011., 2. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 176/2011 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2), vai dienā, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas … Lēmums Nr. …/… (3) [ar ko EEZ līgumā iekļauj Regulu (EK) Nr. 1070/2009], atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 51, 25.2.2011., 2. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.

(3)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/59


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 93/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2011. gada 22. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1206/2011, ar ko nosaka prasības gaisa kuģa identifikācijai uzraudzības nolūkos Eiropas vienotajā gaisa telpā (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XIII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XIII pielikumā pēc 66.wi punkta (Komisijas Regula (ES) Nr. 255/2010) iekļauj šādu punktu:

“66.wj

32011 R 1206: Komisijas 2011. gada 22. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1206/2011, ar ko nosaka prasības gaisa kuģa identifikācijai uzraudzības nolūkos Eiropas vienotajā gaisa telpā (OV L 305, 23.11.2011., 23. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1206/2011 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2), vai dienā, kad stājas spēkā EEZ Apvienotās komitejas … gada … Lēmums Nr. …/… (3) [par Regulas (EK) Nr. 1070/2009 iekļaušanu Līgumā], atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 305, 23.11.2011., 23. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.

(3)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/60


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 94/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma XVII pielikumu (Intelektuālais īpašums)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 27. septembra Direktīva 2011/77/ES, ar ko groza Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XVII pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Līguma XVII pielikuma 9.f punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/116/EK) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32011 L 0077: Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 27. septembra Direktīvu 2011/77/ES (OV L 265, 11.10.2011., 1. lpp.).”

2. pants

Direktīvas 2011/77/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 265, 11.10.2011., 1. lpp.

(2)  Ir norādītas konstitucionālās prasības.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/61


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 95/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmums 2000/728/EK (1), kas ir iekļauts EEZ līgumā, ir novecojis un attiecīgi būtu jāatceļ saskaņā ar EEZ līgumu.

(2)

Komisijas Lēmums 2000/729/EK (2), kas ir iekļauts EEZ līgumā, ir novecojis un attiecīgi būtu jāatceļ saskaņā ar EEZ līgumu.

(3)

Komisijas Lēmums 2000/731/EK (3), kas ir iekļauts EEZ līgumā, ir novecojis un attiecīgi būtu jāatceļ saskaņā ar EEZ līgumu.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XX pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

No EEZ līguma XX pielikuma svītro 2.ab punkta (Komisijas Lēmums 2000/728/EK), 2.ac punkta (Komisijas Lēmums 2000/729/EK) un 2.ae punkta (Komisijas Lēmums 2000/731/EK) tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (4), vai EEZ Apvienotās komitejas 2012. gada 26. oktobra Lēmuma Nr. 200/2012 (5) spēkā stāšanās dienā atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir vēlāk.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 293, 22.11.2000., 18. lpp.

(2)  OV L 293, 22.11.2000., 20. lpp.

(3)  OV L 293, 22.11.2000., 31. lpp.

(4)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.

(5)  OV L 21, 24.1.2013., 50. lpp.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/62


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 96/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2013. gada 29. janvāra Regula (ES) Nr. 109/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 748/2009 par to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģa operatoram norādot administrējošo dalībvalsti un arī ņemot vērā Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības paplašināšanu, tajā iekļaujot EEZ EBTA valstis (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XX pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XX pielikuma 21.as punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 748/2009) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32013 R 0109: Komisijas 2013. gada 29. janvāra Regula (ES) Nr. 109/2013 (OV L 40, 9.2.2013., 1. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 109/2013 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 40, 9.2.2013., 1. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/63


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 97/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2013. gada 29. janvāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 81/2013, ar ko attiecībā uz datu nosūtīšanai paredzētajām mikrodatu datnēm groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1051/2011 (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XXI pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XXI pielikuma 7.ca punktam (Komisijas Regula (ES) Nr. 1051/2011) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32013 R 0081: Komisijas 2013. gada 29. janvāra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 81/2013 (OV L 28, 30.1.2013., 1. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 81/2013 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 28, 30.1.2013., 1. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/64


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 98/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 27. novembra Regula (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (1).

(2)

Regula (ES) Nr. 1106/2012 atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1833/2006 (2), kas ir iekļauta EEZ līgumā un kas attiecīgi jāsvītro no EEZ līguma.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XXI pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XXI pielikuma 9.d punkta tekstu (Komisijas Regula (EK) Nr. 1833/2006) aizstāj ar šādu:

32012 R 1106: Komisijas 2012. gada 27. novembra Regula (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 1106/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.

(2)  OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/65


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 99/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 22. jūnija Regula (ES) Nr. 555/2012, ar ko attiecībā uz datu prasību un definīciju atjaunināšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XXI pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XXI pielikuma 19.s punktu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 184/2005) groza šādi:

1)

pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 0555: Komisijas 2012. gada 22. jūnija Regula (ES) Nr. 555/2012 (OV L 166, 27.6.2012., 22. lpp.).”;

2)

pielāgojuma tekstu aizstāj ar šādu:

“a)

regulas I pielikuma 1. tabulas 1. un 2. punkts neattiecas uz Norvēģiju;

b)

regulas I pielikuma 1. tabula neattiecas uz Islandi līdz 2017. gada maijam;

c)

šī regula neattiecas uz Lihtenšteinu.”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 555/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 166, 27.6.2012., 22. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/66


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 100/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 19. novembra Regula (ES) Nr. 1083/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma XXI pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma XXI pielikumā pēc 28.g punkta (Komisijas Regula (ES) Nr. 937/2011) iekļauj šādu punktu:

“28.h

32012 R 1083: Komisijas 2012. gada 19. novembra Regula (ES) Nr. 1083/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (OV L 321, 20.11.2012., 33. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 1083/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 321, 20.11.2012., 33. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/67


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 101/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību konkrētās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Ir lietderīgi paplašināt sadarbību starp EEZ līguma Līgumslēdzējām pusēm, lai iekļautu sadarbību saistībā ar darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju un uz migrantiem, tostarp migrantiem no trešām valstīm, attiecināmu pasākumu koordināciju.

(2)

Tādēļ būtu jāgroza EEZ līguma 31. protokols, lai minēto paplašināto sadarbību īstenotu no 2013. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma 31. protokola 5. panta 5. un 12. punktu groza šādi:

vārdus “2012. gads” aizstāj ar vārdiem “2012. un 2013. gads”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (1).

To piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.