ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.320.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 320

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 3. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Argentīnas Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai

1

 

 

2011/790/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 14. novembris) par to, lai parakstītu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Centrālāfrikas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT)

2

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1256/2011 (2011. gada 30. novembris), ar ko 2012. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 1124/2010

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1257/2011 (2011. gada 23. novembris) par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 810/2008, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību

12

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1258/2011 (2011. gada 2. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz nitrātu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos ( 1 )

15

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1259/2011 (2011. gada 2. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz dioksīnu un dioksīniem līdzīgu PHB maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1260/2011 (2011. gada 2. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 945/2010, ar ko pieņem plānu par tādu resursu sadalījumu dalībvalstīm, kas jāiekļauj 2011. budžeta gadā pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām ES, un atkāpjas no dažiem noteikumiem Regulā (ES) Nr. 807/2010

24

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1261/2011 (2011. gada 2. decembris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

26

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/791/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 8. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2011/734/ES, kas adresēts Grieķijai, lai pastiprinātu un paplašinātu fiskālo uzraudzību, un ar ko Grieķijai pieprasa veikt budžeta deficīta samazināšanas pasākumus, kurus uzskata par nepieciešamiem, lai novērstu pārmērīgu budžeta deficītu

28

 

 

2011/792/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums Atalanta/4/2011 (2011. gada 2. decembris), ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta)

32

 

 

2011/793/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 19. oktobris) par Eiropas Savienības nostāju, kas jāpieņem Apvienotajā lauksaimniecības komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, attiecībā uz minētā nolīguma 9. pielikuma grozījumiem

33

 

 

2011/794/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Nīderlandei, īstenojot putnu gripas apkarošanas ārkārtas pasākumus 2010. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8714)

37

 

 

2011/795/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Itālijai, īstenojot cūku vezikulārās slimības apkarošanas ārkārtas pasākumus 2009. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8715)

39

 

 

2011/796/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris) par Savienības finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Klopenburgā, Vācijā, 2008. gada decembrī un 2009. gada janvārī (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8716)

41

 

 

2011/797/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Spānijai, īstenojot Ņūkāslas slimības apkarošanas ārkārtas pasākumus 2009. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8717)

43

 

 

2011/798/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris) par Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Spānijā 2009. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8721)

45

 

 

2011/799/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris) par Savienības finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Polijā 2007. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8722)

47

 

 

2011/800/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris) par Savienības finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem infekciozā katarālā drudža apkarošanai Vācijā 2007. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8723)

49

 

 

2011/801/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Francijā 2007. un 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8727)

50

 

 

2011/802/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Itālijā 2007. un 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8728)

52

 

 

2011/803/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Austrijā 2007. un 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8729)

54

 

 

2011/804/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Nīderlandē 2007. un 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8732)

56

 

 

2011/805/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Zviedrijā 2007. un 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8737)

58

 

 

2011/806/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Luksemburgā 2007. un 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8742)

60

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/1


Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Argentīnas Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Argentīnas Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai (1), stāsies spēkā 2011. gada 6. decembrī.


(1)  OV L 317, 30.11.2011., 11. lpp.


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/2


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 14. novembris)

par to, lai parakstītu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Centrālāfrikas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT)

(2011/790/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 3. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Komisija 2003. gada maijā pieņēma paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Meža tiesību aktu ieviešana, pārvaldība un tirdzniecība (FLEGT). Priekšlikums ES rīcības plānam”, ar kuru aicināja pieņemt pasākumus nelikumīgas mežizstrādes novēršanai, izstrādājot brīvprātīgus partnerattiecību nolīgumus ar koksnes ražotājvalstīm. Padome 2003. gada oktobrī pieņēma secinājumus par minēto rīcības plānu (1), un Eiropas Parlaments 2005. gada 11. jūlijā šajā jautājumā pieņēma rezolūciju (2).

(2)

Padome 2005. gada 5. decembrī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas par partnerattiecību nolīgumiem, lai īstenotu ES rīcības plānu FLEGT.

(3)

Padome 2005. gada 20. decembrī pieņēma Regulu (EK) Nr. 2173/2005 (3) par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Savienībā no valstīm, ar kurām Eiropas Savienība ir noslēgusi brīvprātīgus partnerattiecību nolīgumus.

(4)

Sarunas ar Centrālāfrikas Republiku ir pabeigtas, un Brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Centrālāfrikas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT) (turpmāk “nolīgums”) tika parafēts 2010. gada 21. decembrī.

(5)

Nolīgums būtu jāparaksta, ņemot vērā tā noslēgšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā atļauj parakstīt Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Centrālāfrikas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT) (turpmāk “nolīgums”), ņemot vērā tā noslēgšanu (4).

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu, kas tiesīga Savienības vārdā parakstīt nolīgumu, ņemot vērā tā noslēgšanu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 14. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. SAWICKI


(1)  OV C 268, 7.11.2003., 1. lpp.

(2)  OV C 157 E, 6.7.2006., 482. lpp.

(3)  OV L 347, 30.12.2005., 1. lpp.

(4)  Nolīguma tekstu publicēs kopā ar lēmumu par tā noslēgšanu.


REGULAS

3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/3


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1256/2011

(2011. gada 30. novembris),

ar ko 2012. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 1124/2010

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līguma 43. panta 3. punktā paredzēts, ka Padomei pēc Komisijas priekšlikuma jāpieņem pasākumi par zvejas iespēju noteikšanu un iedalīšanu.

(2)

Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 (2002. gada 20. decembris) par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) paredzēts, ka jāparedz pasākumi, kuri reglamentē piekļuvi ūdeņiem un resursiem un ilgtspējīgu zvejas darbību veikšanu, ņemot vērā pieejamos zinātniskos, tehniskos un ekonomiskos ieteikumus, un jo īpaši Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) sagatavoto ziņojumu, kā arī ņemot vērā visus ieteikumus, kas saņemti no reģionālajām konsultatīvajām padomēm.

(3)

Padomei ir jāpieņem pasākumi par zvejas iespēju noteikšanu un iedalīšanu zvejniecībām vai zvejniecību grupām un attiecīgā gadījumā jāparedz ar tām funkcionāli saistīti konkrēti nosacījumi. Zvejas iespējas būtu jāsadala starp dalībvalstīm tā, lai nodrošinātu katras dalībvalsts zvejas darbību relatīvu stabilitāti attiecībā uz katru krājumu vai zvejniecību un pienācīgi ņemtu vērā kopējās zivsaimniecības politikas mērķus, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 2371/2002.

(4)

Kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) būtu jānosaka, pamatojoties uz pieejamajiem zinātniskajiem ieteikumiem, ņemot vērā bioloģiskos un sociāli ekonomiskos aspektus, vienlaikus nodrošinot taisnīgu attieksmi pret visiem zvejas sektoriem, kā arī ņemot vērā viedokļus, ko ieinteresētās personas paudušas apspriešanās gaitā, jo īpaši sanāksmēs ar Zvejniecības un akvakultūras padomdevēju komiteju un attiecīgajām reģionālajām konsultatīvajām padomēm.

(5)

Krājumiem, kuriem izstrādāti īpaši daudzgadu plāni, zvejas iespējas būtu jānosaka saskaņā ar minētajos plānos paredzētajiem noteikumiem. Tāpēc mencas krājumu nozvejas limiti un zvejas piepūles limiti Baltijas jūrā būtu jānosaka saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 1098/2007 (2007. gada 18. septembris), ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (2) (turpmāk “Baltijas jūras mencu plāns”).

(6)

Ņemot vērā visjaunākos zinātniskos ieteikumus, ir iespējams uzsākt elastīgu Baltijas jūras mencu krājumu zvejas piepūles pārvaldi, neapdraudot Baltijas jūras mencu plāna mērķus un neradot lielāku zvejas izraisītu mirstību. Tāds elastīgums ļautu efektīvāk pārvaldīt zvejas piepūli gadījumos, kad kvotas dalībvalsts flotē nav vienlīdzīgi sadalītas, un veicinātu ātru reakciju uz kvotu apmaiņu. Tāpēc dalībvalstij būtu jāatļauj kuģiem, kas kuģo ar tās karogu, piešķirt papildu dienas, ko kuģis drīkst pavadīt ārpus ostas, ja vienlīdzīgs dienu skaits ir noņemts citiem kuģiem, kas kuģo ar minētās dalībvalsts karogu.

(7)

Ņemot vērā visjaunākos zinātniskos ieteikumus, ir lietderīgi jau 2011. gadā ieviest šādu elastīgumu Baltijas jūras mencu krājuma zvejas piepūles pārvaldē. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Padomes Regulas (ES) Nr. 1124/2010 (2010. gada 29. novembris), ar ko 2011. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā (3), II pielikums.

(8)

Uz šajā regulā paredzēto zvejas iespēju izmantošanu būtu jāattiecina Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (4), un jo īpaši tās 33. un 34. pants attiecīgi par nozvejas un zvejas piepūles reģistrēšanu un informāciju par zvejas iespēju pilnīgas izmantošanas datiem. Tālab ir jāprecizē, kādi kodi attiecībā uz izkrāvumiem no krājumiem, uz kuriem attiecas šī regula, dalībvalstīm jālieto, sūtot Komisijai datus.

(9)

Saskaņā ar 2. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 847/96 (1996. gada 6. maijs), kas ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei (5), ir jānosaka krājumi, uz kuriem attiecas dažādi regulā minētie pasākumi.

(10)

Lai izvairītos no zvejas darbību pārtraukšanas un lai nodrošinātu Savienības zvejnieku iztikas līdzekļus, ir svarīgi minēto zveju sākt 2012. gada 1. janvārī. Tomēr, tā kā Regulu (ES) 1124/2010 piemēro no 2011. gada 1. janvāra, šīs regulas noteikumi, kas atļauj elastīgumu Baltijas jūras mencu krājuma zvejas piepūles pārvaldē, būtu jāpiemēro no 2011. gada 1. janvāra. Steidzamības dēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Baltijas jūrā 2012. gadam un groza Regulu (ES) Nr. 1124/2010 attiecībā uz zvejas piepūles pārvaldību saistībā ar mencu krājumiem Baltijas jūrā.

2. pants

Darbības joma

Šo regulu piemēro ES kuģiem, kas darbojas Baltijas jūrā.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) zonas” ir ģeogrāfiskie apgabali, kas definēti I pielikumā Padomes Regulā (EK) Nr. 2187/2005 (2005. gada 21. decembris), ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā (6);

b)

“Baltijas jūra” ir ICES 22.–32. apakšrajons;

c)

“ES kuģis” ir zvejas kuģis, kas kuģo ar dalībvalsts karogu un ir reģistrēts Savienībā;

d)

“kopējā pieļaujamā nozveja (KPN)” ir daudzums, ko katru gadu drīkst iegūt no katra krājuma;

e)

“kvota” ir KPN daļa, kas iedalīta Savienībai, dalībvalstij vai trešai valstij;

f)

“diena ārpus ostas” ir ikviens nepārtraukts 24 stundu laikposms vai tā daļa, kad kuģis neatrodas ostā.

II   NODAĻA

ZVEJAS IESPĒJAS

4. pants

KPN un sadalījums

KPN, šādas KPN sadalījums dalībvalstīm un attiecīgā gadījumā ar to funkcionāli saistīti nosacījumi ir izklāstīti I pielikumā.

5. pants

Īpaši noteikumi par sadalījumu

1.   Šajā regulā paredzētais zvejas iespēju sadalījums dalībvalstīm neskar:

a)

zvejas iespēju apmaiņu, kas veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 20. panta 5. punktu;

b)

zvejas iespēju pārdali, kas veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 37. pantu;

c)

papildu izkrāvumus, kas atļauti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu;

d)

daudzumus, kas ieturēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu;

e)

atvilkumus, kas veikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 37., 105., 106. un 107. pantu.

2.   Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu piemēro tiem krājumiem, uz kuriem attiecas piesardzības KPN, un minētās regulas 3. panta 2. un 3. punktu un 4. pantu piemēro krājumiem, uz kuriem attiecas analītiskā KPN, ja vien šīs regulas I pielikumā nav noteikts citādi.

6. pants

Nozvejas un piezvejas izkraušanas nosacījumi

Zivis no krājumiem, kuriem ir noteikti nozvejas limiti, patur uz kuģa vai izkrauj tikai tad, ja:

a)

nozveju guvuši tādu dalībvalstu kuģi, kurām ir kvota, kas nav pilnībā apgūta; vai

b)

nozveja ir daļa no Savienības kvotas, kura kvotu veidā nav sadalīta dalībvalstīm, un minētā Savienības kvota nav pilnībā apgūta.

7. pants

Zvejas piepūles limiti

1.   Zvejas piepūles limiti ir noteikti II pielikumā.

2.   Šā panta 1. punktā minētos limitus piemēro arī ICES 27. un 28.2. apakšrajonā, ja vien Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1098/2007 29. panta 2. punktu nav pieņēmusi lēmumu minētajos apakšrajonos nepiemērot minētās regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 3., 4. un 5. punktā un 13. pantā paredzētos ierobežojumus.

3.   Šā panta 1. punktā minētos limitus nepiemēro ICES 28.1. apakšrajonā, ja vien Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1098/2007 29. panta 4. punktu nav pieņēmusi lēmumu minētajā apakšrajonā piemērot Regulas (EK) Nr. 1098/2007 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 3., 4. un 5. punktā paredzētos ierobežojumus.

III   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8. pants

Datu nosūtīšana

Kad dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 33. un 34. pantu nosūta Komisijai datus par krājumu nozvejas izkrāvumiem, tās izmanto šīs regulas I pielikumā noteiktos krājumu kodus.

9. pants

Grozījums Padomes Regulā (ES) Nr. 1124/2010

Regulas (ES) Nr. 1124/2010 II pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikuma tekstu.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Tomēr 9. pantu piemēro no 2011. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 248, 22.9.2007., 1. lpp.

(3)  OV L 318, 4.12.2010., 1. lpp.

(4)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(5)  OV L 115, 9.5.1996., 3. lpp.

(6)  OV L 349, 31.12.2005., 1. lpp.


I PIELIKUMS

KPN, KO PIEMĒRO ES KUĢIEM APGABALOS, KUROS SUGĀM UN APGABALIEM IR PAREDZĒTA KPN

Turpmāk dotajās tabulās ir norādītas katra krājuma KPN un kvotas (dzīvsvara tonnās, ja nav norādīts citādi) un attiecīgā gadījumā ar to funkcionāli saistītie nosacījumi.

Atsauces uz zvejas zonām ir atsauces uz ICES zonām, ja nav norādīts citādi.

Katra apgabala zivju krājumi nosaukti sugas latīņu valodas nosaukumu alfabētiskā secībā.

Šīs regulas vajadzībām turpmāk sniegta atbilstības tabula ar sugu nosaukumiem latīņu valodā un vispārpieņemtajiem nosaukumiem.

Zinātniskais nosaukums

Trīsburtu kods

Vispārpieņemtais nosaukums

Clupea harengus

HER

Reņģe

Gadus morhua

COD

Menca

Pleuronectes platessa

PLE

Jūras zeltplekste

Salmo salar

SAL

Lasis

Sprattus sprattus

SPR

Brētliņa


Suga

:

Reņģe

Clupea harengus

Zona

:

30.–31. apakšrajons

HER/3D30.; HER/3D31.

Somija

86 905

Analītiskā KPN.

Zviedrija

19 095

Savienība

106 000

KPN

106 000


Suga

:

Reņģe

Clupea harengus

Zona

:

22.–24. apakšrajons

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Dānija

2 930

Analītiskā KPN.

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

Vācija

11 532

Somija

1

Polija

2 719

Zviedrija

3 718

Savienība

20 900

KPN

20 900


Suga

:

Reņģe

Clupea harengus

Zona

:

ES ūdeņi 25.–27., 28.2., 29. un 32. apakšrajonā

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Dānija

1 725

Analītiskā KPN.

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

Vācija

457

Igaunija

8 810

Somija

17 197

Latvija

2 174

Lietuva

2 289

Polija

19 537

Zviedrija

26 228

Savienība

78 417

KPN

Nepiemēro


Suga

:

Reņģe

Clupea harengus

Zona

:

28.1. apakšrajons

HER/03D.RG

Igaunija

14 120

Analītiskā KPN.

Latvija

16 456

Savienība

30 576

KPN

30 576


Suga

:

Menca

Gadus morhua

Zona

:

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Dānija

15 587

Analītiskā KPN.

Vācija

6 200

Igaunija

1 519

Somija

1 193

Latvija

5 795

Lietuva

3 818

Polija

17 947

Zviedrija

15 791

Savienība

67 850

KPN

Nepiemēro


Suga

:

Menca

Gadus morhua

Zona

:

22.–24. apakšrajons

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Dānija

9 298

Analītiskā KPN.

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

Vācija

4 546

Igaunija

206

Somija

183

Latvija

769

Lietuva

499

Polija

2 487

Zviedrija

3 312

Savienība

21 300

KPN

21 300


Suga

:

Jūras zeltplekste

Pleuronectes platessa

Zona

:

ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Dānija

2 070

Piesardzības KPN.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

Vācija

230

Polija

433

Zviedrija

156

Savienība

2 889

KPN

2 889


Suga

:

Lasis

Salmo salar

Zona

:

ES ūdeņi 22.–31. apakšrajonā

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Dānija

25 396 (1)

Analītiskā KPN.

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

Vācija

2 826 (1)

Igaunija

2 581 (1)

Somija

31 667 (1)

Latvija

16 153 (1)

Lietuva

1 899 (1)

Polija

7 704 (1)

Zviedrija

34 327 (1)

Savienība

122 553 (1)

KPN

Nepiemēro


Suga

:

Lasis

Salmo salar

Zona

:

ES ūdeņi 32. apakšrajonā

SAL/3D32.

Igaunija

1 581 (2)

Analītiskā KPN.

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

Somija

13 838 (2)

Savienība

15 419 (2)

KPN

Nepiemēro


Suga

:

Brētliņa un ar to saistīta piezveja

Sprattus sprattus

Zona

:

ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Dānija

22 218

Analītiskā KPN.

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

Vācija

14 076

Igaunija

25 800

Somija

11 631

Latvija

31 160

Lietuva

11 272

Polija

66 128

Zviedrija

42 952

Savienība

225 237 (3)

KPN

Nepiemēro


(1)  Zivju skaits.

(2)  Zivju skaits.

(3)  Vismaz 92 % no izkrāvumiem, kurus atskaita no KPN, ir jābūt brētliņām. Reņģu piezveja jāatskaita no atlikušajiem KPN 8 %.


II PIELIKUMS

ZVEJAS PIEPŪLES LIMITI

1.

Dalībvalstis zvejas kuģiem, kas kuģo ar to karogu un kas zvejo ar traļiem, dāņu vadiem vai līdzīgiem zvejas rīkiem, kuru linuma acu izmērs ir 90 mm vai lielāks, ar žaunu tīkliem, iepinējtīkliem vai vairāksienu tīkliem, kuru linuma acu izmērs ir 90 mm vai lielāks, ar gruntī nostiprinātām āķu rindām, āķu jedām, izņemot dreifējošas āķu jedas, rokas āķu rindas un džiga aprīkojumu, piešķir tiesības būt līdz:

a)

163 dienām ārpus ostas ICES 22.–24. apakšrajonā, izņemot laikposmu no 1. līdz 30. aprīlim, kad piemēro Regulas (EK) Nr. 1098/2007 8. panta 1. punkta a) apakšpunktu; un

b)

160 dienām ārpus ostas ICES 25.–28. apakšrajonā, izņemot laikposmu no 1. jūlija līdz 31. augustam, kad piemēro Regulas (EK) Nr. 1098/2007 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

2.

Maksimālais dienu ārpus ostas skaits, kurās kuģis drīkst atrasties abos 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajos apgabalos, zvejojot ar zvejas rīkiem, kas noteikti 1. punktā, nedrīkst pārsniegt maksimālo dienu ārpus ostas skaitu, kas noteikts zvejai kādā no šiem abiem apgabaliem.

3.

Atkāpjoties no 1. un 2. punkta un ja tas vajadzīgs efektīvai zvejas iespēju pārvaldībai, dalībvalsts var kuģiem, kas kuģo ar tās karogu, piešķirt papildu dienas ārpus ostas, ja vienlīdzīgs dienu ārpus ostas skaits tiek noņemts citiem kuģiem, kas kuģo ar tās karogu, uz kuriem attiecas piepūles ierobežojumi tajā pašā apgabalā, un ja katra tāda kuģa jauda (kW), kuram dienas ir noņemtas, ir vienāda ar saņēmēja kuģa jaudu vai lielāka par to. Saņēmēju kuģu skaits nevar pārsniegt 10 % no kopējā attiecīgās dalībvalsts kuģu skaita, kā norādīts 1. punktā.


III PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

ZVEJAS PIEPŪLES LIMITI

1.

Dalībvalstis zvejas kuģiem, kas kuģo ar to karogu un kas zvejo ar traļiem, dāņu vadiem vai līdzīgiem zvejas rīkiem, kuru linuma acu izmērs ir 90 mm vai lielāks, ar žaunu tīkliem, iepinējtīkliem vai vairāksienu tīkliem, kuru linuma acu izmērs ir 90 mm vai lielāks, ar gruntī nostiprinātām āķu rindām, āķu jedām, izņemot dreifējošas āķu jedas, rokas āķu rindas un džiga aprīkojumu, piešķir līdz:

a)

163 dienām ārpus ostas 22.–24. apakšrajonā, izņemot laikposmu no 1. līdz 30. aprīlim, kad piemēro Regulas (EK) Nr. 1098/2007 8. panta 1. punkta a) apakšpunktu; un

b)

160 dienām ārpus ostas 25.–28. apakšrajonā, izņemot laikposmu no 1. jūlija līdz 31. augustam, kad piemēro Regulas (EK) Nr. 1098/2007 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

2.

Maksimālais dienu ārpus ostas skaits gadā, kurās kuģis drīkst atrasties abos 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajos apgabalos, zvejojot ar zvejas rīkiem, kas minēti 1. punktā, nedrīkst pārsniegt maksimālo dienu ārpus ostas skaitu, kas noteikts zvejai kādā no abiem minētajiem apgabaliem.

3.

Atkāpjoties no 1. un 2. punkta un ja tas vajadzīgs efektīvai zvejas iespēju pārvaldībai, dalībvalstis var piešķirt kuģiem, kas kuģo ar tās karogu, papildu dienas ārpus ostas, ja vienlīdzīgs dienu ārpus ostas skaits ir noņemts citiem kuģiem, kas kuģo ar tās karogu, uz kuriem attiecas piepūles ierobežojumi tajā pašā apgabalā, un ja katra tāda kuģa jauda (kW), kuram dienas ir noņemtas, ir vienāda ar saņēmēja kuģa jaudu vai lielāka par to. Saņēmēju kuģu skaits nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējā attiecīgās dalībvalsts kuģu skaita, kā norādīts 1. punktā.”


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1257/2011

(2011. gada 23. novembris)

par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 810/2008, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1095/96 par koncesiju īstenošanu, kas ietvertas sarakstā CXL, kurš sastādīts atbilstīgi GATT XXIV.6 sarunu slēdzienam (1), un jo īpaši tās 1. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 810/2008 (2) 1. pantu ir atvērtas gada tarifu kvotas attiecībā uz augstas kvalitātes svaigu, atdzesētu vai saldētu liellopu gaļu, kas atbilst KN kodiem 0201 un 0202, produktiem, kas atbilst KN kodiem 0206 10 95 un 0206 29 91, kā arī attiecībā uz saldētu bifeļa gaļu bez kauliem, kura atbilst KN kodam 0202 30 90.

(2)

Ar Regulas (EK) Nr. 810/2008 2. panta a) punktu ir iedalītas 28 000 tonnas atkaulotai liellopu gaļai, kura atbilst KN kodiem 0201 30 00 un 0206 10 95 un kuras izcirtņi precīzi atbilst konkrētai definīcijai.

(3)

Nolīgumā vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Argentīnu atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Bulgāriju un Rumāniju saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai (3), kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2011/769/ES (4), paredzēts par 1 500 tonnām palielināt valstij (Argentīnai) piešķirto ES tarifa kvotu “svaigai vai atdzesētai liellopu gaļai bez kauliem”. Pirmajos četros īstenošanas gados palielinājumam jābūt 2 000 tonnām gadā. Nolīgumā paredzēts arī izveidot valsts (Argentīnas) tarifa kvotu 200 tonnu apmērā saskaņā ar ES tarifa kvotu “saldētai bifeļu gaļai bez kauliem”, jo Argentīnai piešķirtā kvota attiecas arī uz “svaigu vai atdzesētu” gaļu.

(4)

Skaidrības labad ir lietderīgi norādīt bifeļu gaļas izcelsmes valsti.

(5)

Ar Regulas (EK) Nr. 810/2008 2. panta e) punktu ir piešķirta kvota 1 300 tonnu apmērā gaļai, kura atbilst KN kodiem 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 un 0206 29 91 un kuras izcirtņi precīzi atbilst konkrētai definīcijai.

(6)

Nolīgumā vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Bulgāriju un Rumāniju saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai (5), kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu Nr. 2011/767/ES (6), paredzēts veikt izmaiņas definīcijā, kura attiecas uz ES tarifa kvotu 1 300 tonnu apmērā “augstas kvalitātes liellopu gaļai”.

(7)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 810/2008.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 810/2008 groza šādi:

1)

regulas 1. panta 1. punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

66 750 tonnas attiecībā uz augstas kvalitātes svaigu, atdzesētu vai saldētu liellopu gaļu, kas atbilst KN kodiem 0201 un 0202, kā arī produktiem, kas atbilst KN kodiem 0206 10 95 un 0206 29 91. 2011./2012. gada importa periodam kopējais daudzums ir 66 625 tonnas, bet 2012./2013., 2013./2014. un 2014./2015. gada importa periodam kopējais daudzums ir 67 250 tonnas;”;

b)

punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

2 250 tonnas attiecībā uz Austrālijas izcelsmes saldētu bifeļu gaļu bez kauliem, kas atbilst KN kodam 0202 30 90 un kas ir izteikta atkaulotas gaļas svarā. Šīs kvotas kārtas numurs ir 09.4001;”;

c)

pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c)

200 tonnas attiecībā uz Argentīnas izcelsmes “svaigu, atdzesētu vai saldētu bifeļu gaļu bez kauliem”, kas atbilst KN kodam 0201 30 00 un 0202 30 90 un kas ir izteikta atkaulotas gaļas svarā. Šīs kvotas kārtas numurs ir 09.4004.”;

2)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

panta a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)

29 500 tonnas atkaulotas liellopu gaļas, kas atbilst KN kodiem 0201 30 00 un 0206 10 95 un šādai definīcijai:

“Atlasīti liellopu gaļas izcirtņi, kuri iegūti no vēršiem, jauniem vēršiem vai telēm, kas pēc atšķiršanas no zīdītājmātes barojušies tikai ganībās. Saskaņā ar Argentīnas Lauksaimniecības, lopkopības, zivsaimniecības un pārtikas sekretariāta (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos – SAGPyA) oficiāli noteikto liellopu gaļas klasifikāciju no vēršiem iegūtos liemeņus klasificē kā “JJ”, “J”, “U” vai “U2”, no jauniem vēršiem un telēm iegūtos liemeņus klasificē kā “AA”, “A” vai “B”.”

Tomēr 2011./2012. gada importa periodam kopējais daudzums ir 29 375 tonnas, bet 2012./2013., 2013./2014. un 2014./2015. gada importa periodam kopējais daudzums ir 30 000 tonnas.

Izcirtņus marķē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/2000 13. pantam (7).

Informācijai uz etiķetes var pievienot norādi “Augstas kvalitātes liellopu gaļa”.

Šīs kvotas kārtas numurs ir 09.4450.

b)

panta e) punktu aizstāj ar šādu:

“Atlasīti liellopu gaļas izcirtņi, kas iegūti no vēršiem vai telēm, kuri barojušies tikai ganībās un kuru kautķermeņa svars nepārsniedz 370 kg. Liemeņus klasificē kā “A”, “L”, “P”, “T” vai “F”, tos apgraizot tā, lai tauku kārtas biezums būtu kā “P” vai mazāks, un tie atbilst “1.” vai “2.” muskuļaudu klasei saskaņā ar liemeņu klasifikācijas sistēmu, ko administrē Jaunzēlandes Gaļas ražotāju pārvalde;”;

3)

regulas 8. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Importējot daudzumus, kas noteikti 1. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā un 2. panta a) līdz e) punktā un g) punktā, un produktus laižot brīvā apgrozībā, jāuzrāda importa licences, kas izdotas saskaņā ar 4. panta a) un b) apakšpunktu, kā arī šā panta 2. punktu.”;

4)

regulas 10. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Attiecībā uz šīs regulas 1. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā un 2. panta a) līdz e) punktā un g) punktā minētajiem daudzumiem tiek piemēroti Regulas (EK) Nr. 376/2008, Regulas (EK) Nr. 1301/2006 III nodaļas un Regulas (EK) Nr. 382/2008 noteikumi, ja vien šī regula neparedz citādi.”;

5)

regulas 11. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

produktu daudzumus, ieskaitot nulles paziņojumus, par kuriem iepriekšējā importa tarifu kvotas periodā izdotas importa licences, ne vēlāk kā 31. augustā pēc katra importa tarifu kvotas perioda beigām attiecībā uz importa tarifu kvotu ar kārtas numuriem 09.4001 un 09.4004;”;

b)

panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Paziņojumus par daudzumiem, kas minēti šīs regulas 1. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā un 2. panta a) līdz e) punktā un g) punktā, izdara saskaņā ar šīs regulas IV, V un VI pielikumā sniegtajām norādēm.”;

6)

regulas I pielikumā definīciju aizstāj ar šādu:

… izcelsmes augstas kvalitātes liellopu gaļa

(attiecīgā definīcija)

vai Austrālijas izcelsmes bifeļu gaļa

vai Argentīnas izcelsmes bifeļu gaļa”;

7)

regulas II pielikuma pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:

attiecībā uz Argentīnas izcelsmes gaļu:

a)

kas atbilst definīcijai 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā;

b)

kas atbilst definīcijai 2. panta a) punktā.”;

8)

regulas IV, V un VI pielikumā pēc kārtas numura un izcelsmes valsts pievieno:

“09.4004”

“Argentīna”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 1. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 23. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 146, 20.6.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 219, 14.8.2008., 3. lpp.

(3)  OV L 317, 30.11.2011., 11. lpp.

(4)  OV L 317, 30.11.2011., 10. lpp.

(5)  OV L 317, 30.11.2011., 3. lpp.

(6)  OV L 317, 30.11.2011., 2. lpp.

(7)  OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp.”;


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/15


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1258/2011

(2011. gada 2. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz nitrātu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 8. februāra Regulu (EEK) Nr. 315/93, ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (2), ir noteikta nitrātu maksimāli pieļaujamā koncentrācija dažos lapu dārzeņos.

(2)

Dažos gadījumos, lai gan labas lauksaimniecības prakse ir pilnveidota, maksimāli pieļaujamā koncentrācija tiek pārsniegta, tāpēc atsevišķām dalībvalstīm piešķīra pagaidu atkāpi konkrētu lapu dārzeņu laišanai tirgū, kuri audzēti un paredzēti patēriņam attiecīgās valsts teritorijā un kuru nitrātu koncentrācija pārsniedz noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju.

(3)

Kopš maksimāli pieļaujamo koncentrāciju sāka piemērot salātiem un spinātiem, ir veiktas daudzas izmeklēšanas par faktoriem, kuri ietekmē nitrātu sastopamību salātos un spinātos, un pasākumiem, kas veicami, lai pēc iespējas mazinātu nitrātu sastopamību salātos un spinātos. Lai gan attiecībā uz labu lauksaimniecības praksi ir gūtas sekmes, lai mazinātu nitrātu sastopamību salātos un spinātos, un stingru šīs labās lauksaimniecības prakses piemērošanu, dažos Savienības reģionos nav iespējams konsekventi panākt tādu nitrātu koncentrāciju salātos un svaigos spinātos, kas būtu zemāka par patlaban noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju. Tam par iemeslu ir tas, ka klimatiskie un it īpaši gaismas apstākļi ir galvenie faktori, kas nosaka nitrātu sastopamību salātos un spinātos. Ražotājs nevar ietekmēt vai mainīt šos klimatiskos apstākļus.

(4)

Lai nodrošinātu aktuālu zinātnisku pamatojumu ilgtermiņa stratēģijai, kā pārvaldīt dārzeņos sastopamo nitrātu radīto risku, bija vajadzīgs Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) veikts zinātnisks riska novērtējums, kurā ņemta vērā jaunākā informācija. Šādā novērtējumā bija jāņem vērā visi saistītie apsvērumi par risku un priekšrocībām, piemēram, jāizvērtē nitrātu iespējamā nelabvēlīgā ietekme attiecībā pret dārzeņu patēriņa labvēlīgo ietekmi, tostarp antioksidējošo iedarbību vai citām īpašībām, kas kādā veidā varētu neitralizēt vai līdzsvarot no nitrātiem un to atvasinājumiem, nitrozosavienojumiem, izrietošos riskus.

(5)

Pēc Komisijas pieprasījuma Ekspertu grupa jautājumos par piesārņojumu pārtikas apritē (“ekspertu grupa”) 2008. gada 10. aprīlī pieņēma zinātnisku atzinumu par nitrātiem dārzeņos (3). Ekspertu grupa salīdzināja dārzeņos sastopamo nitrātu iedarbības riskus un priekšrocības. Kopumā domājams, ka aplēstā iedarbība no nitrātiem dārzeņos neradīs ievērojamu apdraudējumu veselībai, tāpēc dārzeņu patēriņa atzītā labvēlīgā ietekme dominē. Ekspertu grupa atzina, ka atsevišķos gadījumos (piemēram, ja vietējie/iekšzemes ražošanas apstākļi ir nelabvēlīgi) dārzeņiem, kuri veido lielo uztura daļu, vai personām, kuras uzturā patērē daudz dārzeņu, tostarp rukola salātus, būs vajadzīgs specifisks novērtējums.

(6)

Pēc pārrunām par piemērotiem pasākumiem un bažām, kas paustas attiecībā uz risku zīdaiņiem un maziem bērniem saistībā ar akūtu uztura iedarbību, Komisija aicināja EFSA sniegt papildu zinātnisku paziņojumu par nitrātiem dārzeņos, kurā sīkāk novērtēts iespējamais risks zīdaiņiem un maziem bērniem saistībā ar nitrātu sastopamību svaigos dārzeņos, apsverot arī akūtas uztura iedarbības iespēju, ņemot vērā jaunākos datus par nitrātu sastopamību dārzeņos, sīkākus datus par zīdaiņu un mazu bērnu dārzeņu patēriņu un iespēju noteikt vēl nedaudz augstāku nitrātu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju lapu dārzeņos nekā patlaban noteiktā koncentrācija. Ekspertu grupa 2010. gada 1. decembrī pieņēma paziņojumu par iespējamu sabiedrības veselības apdraudējumu zīdaiņiem un maziem bērniem no nitrātu sastopamības lapu dārzeņos (4).

(7)

Minētajā paziņojumā ekspertu grupa secināja, ka pašreizējā vai paredzētajā maksimāli pieļaujamajā koncentrācijā nitrātu iedarbība no spinātiem, kas gatavoti no svaigiem spinātiem, domājams, neradīs bažas veselībai, tomēr nevar izslēgt risku zīdaiņiem, kuri spinātus ēd vairāk nekā vienā ēdienreizē dienā. EFSA norādīja, ka tā nebija ņēmusi vērā iespējamas nitrātu sastāva izmaiņas, kas rodas pārtikas apstrādē, piemēram, mazgājot, mizojot un/vai gatavojot, jo tas nebija iespējams reprezentatīvu datu trūkuma dēļ. Neņemot vērā pārtikas apstrādes kvantitatīvo ietekmi uz nitrātu līmeni, iedarbība var tikt pārvērtēta. Turklāt secināja, ka nitrātu līmenis salātos nerada bažas par bērnu veselību. Piemērojot pašreizējo maksimāli pieļaujamo nitrātu koncentrāciju salātos un spinātos vai paredzēto maksimālo koncentrāciju (par 500 mg/kg vairāk nekā patlaban), ietekme būtu minimāla.

(8)

Lai ražotājiem visos Eiropas Savienības reģionos nodrošinātu tiesisko noteiktību, kas stingri piemēro labu lauksaimniecības praksi, lai pēc iespējas mazinātu nitrātu sastopamību spinātos un salātos, ir lietderīgi mazliet paaugstināt maksimāli pieļaujamo nitrātu koncentrāciju svaigos spinātos un salātos, neapdraudot sabiedrības veselību.

(9)

Tā kā rukola salātos sastopamās nitrātu koncentrācijas nereti ir ļoti augstas, ir lietderīgi noteikt maksimāli pieļaujamo koncentrāciju rukola salātiem. Maksimāli pieļaujamā koncentrācija rukola salātiem būtu jāpārskata pēc diviem gadiem ar mērķi samazināt koncentrāciju, kad būs noteikti faktori, kuri ietekmē nitrātu sastopamību rukola salātos, un pilnībā īstenot labu lauksaimniecības praksi attiecībā uz rukola salātiem, lai samazinātu nitrātu koncentrāciju.

(10)

Komisija ir pilnvarojusi EFSA vienā datubāzē apkopot datus par visiem ar piesārņotājiem, tostarp nitrātiem, saistītiem gadījumiem, tāpēc ir lietderīgi šos rezultātus sūtīt tieši EFSA.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un ne Eiropas Parlaments, ne Padome pret tiem nav iebildusi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1881/2006 groza šādi:

1)

regulas 7. pantā 1., 2. un 3. punktu svītro;

2)

regulas 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis uzrauga nitrātu koncentrāciju dārzeņos, kas var saturēt ievērojamu nitrātu daudzumu, īpaši zaļo lapu dārzeņos, un rezultātus regulāri paziņo EFSA”;

3)

regulas pielikumā 1. sadaļu “Nitrāti” aizstāj ar sadaļu, kas iekļauta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no spēkā stāšanās dienas. Tomēr maksimāli pieļaujamo koncentrāciju rukola salātiem, kas norādīta pielikuma 1.5. punktā, piemēro no 2012. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 2. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.

(2)  OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables, The EFSA Journal (2008) Nr. 689, 1. lpp. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/689.pdf.

(4)  EFSA ekspertu grupa jautājumos par piesārņojumu pārtikas apritē (CONTAM); Scientific Opinion on possible health risks for infants and young children from the presence of nitrates in leafy vegetables. EFSA Journal 2010; 8(12):1935.doi:10.2903/j.efsa.2010.1935. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf.


PIELIKUMS

“1. sadaļa:   nitrāti

Pārtikas produkti (1)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (mg NO3/kg)

1.1.

Svaigi spināti (Spinacia oleracea) (2)

 

3 500

1.2.

Konservēti, dziļi saldēti vai saldēti spināti

 

2 000

1.3.

Svaigi salāti (Lactuca sativa L.) (zem seguma audzēti un atklātā laukā audzēti salāti), izņemot 1.4. punktā norādītos salātus

Novākti no 1. oktobra līdz 31. martam:

 

zem seguma audzēti salāti

5 000

atklātā laukā audzēti salāti

4 000

Novākti no 1. aprīļa līdz 30. septembrim:

 

zem seguma audzēti salāti

4 000

atklātā laukā audzēti salāti

3 000

1.4.

Iceberg tipa salāti

Zem seguma audzēti salāti

2 500

Atklātā laukā audzēti salāti

2 000

1.5.

Rukola salāti (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Novākti no 1. oktobra līdz 31. martam

7 000

Novākti no 1. aprīļa līdz 30. septembrim

6 000

1.6.

Pārstrādātu graudu pārtika un pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem (3) (4)

 

200”


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/18


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1259/2011

(2011. gada 2. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz dioksīnu un dioksīniem līdzīgu PHB maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 8. februāra Regulu (EEK) Nr. 315/93, ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (2), ir noteikta dioksīnu un dioksīniem līdzīgu PHB maksimāli pieļaujamā koncentrācija virknē pārtikas produktu.

(2)

Dioksīni attiecas uz 75 polihlordibenzo-p-dioksīnam (PHDD) radniecīgu vielu un 135 polihlordibenzofurānam (PHDF) radniecīgu vielu grupu, kurā 17 vielas uzskatāmas par toksiskām. Polihlorbifenili (PHB) ir 209 dažādu radniecīgu vielu grupa, ko var iedalīt divās grupās atbilstīgi minēto vielu toksikoloģiskajām īpašībām: 12 radniecīgajām vielām ir tādas pašas toksikoloģiskās īpašības kā dioksīniem, tāpēc tās bieži sauc par “dioksīniem līdzīgiem polihlorbifeniliem” (DL-PHB). Pērējiem PHB nepiemīt dioksīniem raksturīgais toksiskums, bet ir atšķirīgs toksikoloģiskās iedarbības raksturojums, tāpēc tos sauc par “PHB, kas nav līdzīgi dioksīniem” (DNL-PHB).

(3)

Katrai dioksīniem vai DL-PHB radniecīgai vielai ir atšķirīgs toksiskuma līmenis. Lai varētu novērtēt šo dažādo radniecīgo vielu toksiskumu un veicināt riska novērtējumu un reglamentējošu kontroli, tika ieviests toksiskuma ekvivalences koeficienta (TEF) jēdziens. Tāpēc analītiskos rezultātus attiecībā uz visiem toksikoloģiski bīstamajiem dioksīniem un dioksīniem līdzīgajiem PHB izsaka kā atsevišķu izrēķināmu vienību — THDD toksiskuma ekvivalentu (TEQ).

(4)

Pasaules Veselības organizācija (PTO) 2005. gada 28.–30. jūnijā organizēja ekspertu semināru par PTO 1998. gadā pieņemtajām TEF vērtībām. Vairākas TEF vērtības bija mainītas, īpaši PHB, oktahlorīdu radniecīgajām vielām un pentahlorfurāniem. Informācija par jauno TEF vērtību stāšanos spēkā un jaunākie dati par to sastopamību ir apkopoti Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) zinātniskajā ziņojumā “Dioksīna līmeņa pārtikā un dzīvnieku barībā monitoringa rezultāti” (3). Tāpēc ir lietderīgi pārskatīt PHB maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, ņemot vērā šos jaunos datus.

(5)

EFSA Zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē, pēc Komisijas pieprasījuma pieņēma atzinumu par DNL-PHB klātbūtni dzīvnieku barībā un pārtikā (4).

(6)

Sešu marķieru jeb PHB indikatoru (PHB 28, 52, 101, 138, 153 un 180) summa veido apmēram pusi no kopējās NDL-PHB klātbūtnes dzīvnieku barībā un pārtikā. Minēto summu uzskata par atbilstošu marķieri, lai noteiktu NDL-PHB sastopamību un ietekmi uz cilvēkiem, tāpēc tā būtu jānosaka kā maksimāli pieļaujamā koncentrācija.

(7)

Maksimāli pieļaujamo koncentrāciju nosaka, ņemot vērā jaunākos datus par sastopamību, kas apkopoti EFSA zinātniskajā ziņojumā “Dioksīna līmeņa pārtikā un dzīvnieku barībā monitoringa rezultāti” (5). Lai gan ir iespējams sasniegt zemāku kvantitatīvās noteikšanas robežu (LOQ), ir redzams, ka ievērojamā skaitā laboratoriju piemērotā LOQ ir 1 μg/kg tauku vai pat 2 μg/kg tauku. Ja analītisko rezultātu izsaka kā maksimālo robežu, dažos gadījumos noteiktais līmenis var pietuvoties maksimāli pieļaujamai koncentrācijai, ja maksimāli pieļaujamā koncentrācija būtu noteikta ļoti stingri, pat ja neviens PHB nav izteikts kā izrēķināma vienība. Tāpat ir pierādījies, ka informācija attiecībā uz atsevišķām pārtikas kategorijām nav īpaši plaša. Tāpēc būtu lietderīgi 3 gadu laikā pārskatīt maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, pamatojoties uz plašāku datubāzi, kurā dati apkopoti, izmantojot analīzes metodi, kas būtu pietiekami precīza, lai varētu noteikt zemus koncentrācijas līmeņus.

(8)

Somijai un Zviedrijai ir noteikta atkāpe attiecībā uz tādu Baltijas reģiona izcelsmes zivju laišanu tirgū, kuras ir paredzētas patēriņam to teritorijā un kurās dioksīnu koncentrācija ir lielāka nekā noteiktā maksimāli pieļaujamā dioksīnu un DL-PHB summas maksimāli pieļaujamā koncentrācija zivīs. Šīs dalībvalstis ir izpildījušas nosacījumus attiecībā uz patērētāju informēšanu par uztura ieteikumiem. Tās ik gadu paziņo Komisijai veiktā monitoringa rezultātus saistībā ar dioksīnu koncentrāciju Baltijas jūras reģiona zivīs, kā arī ziņo par pasākumiem, kas veikti, lai mazinātu Baltijas reģiona dioksīnu ietekmi uz cilvēkiem.

(9)

Pamatojoties uz Somijā un Zviedrijā veiktā dioksīnu un DL-PHB koncentrācijas monitoringa rezultātiem, atkāpes varētu noteikt tikai attiecībā uz konkrētām zivju sugām. Ņemot vērā dioksīnu noturīgo klātbūtni vidē un līdz ar to arī zivīs, minēto atkāpi ir lietderīgi noteikt uz neierobežotu laiku.

(10)

Attiecībā uz savvaļā nozvejotiem lašiem Latvija ir pieprasījusi tādu pašu atkāpi, kāda noteikta Somijai un Zviedrijai. Šajā saistībā Latvija ir pierādījusi, ka dioksīnu un DL-PHB ietekme uz cilvēkiem tās teritorijā nav lielāka par augstāko vidējo līmeni citās dalībvalstīs un ka tā ir ieviesusi sistēmu, lai nodrošinātu, ka patērētāji saņem pilnīgu informāciju par uztura ieteikumiem saistībā ar Baltijas reģiona zivju patēriņa ierobežojumiem attiecībā uz noteiktām mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, lai izvairītos no iespējama veselības apdraudējuma. Turklāt būtu jāveic dioksīnu un DL-PHB koncentrācijas monitorings Baltijas reģiona zivīs un jāpaziņo Komisijai tā rezultāti un pasākumi, kas veikti, lai mazinātu Baltijas reģiona zivīs esošo dioksīnu un DL-PHB iedarbību uz cilvēkiem. Ir ieviesti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka zivis un zivju produkti, kuros pārsniegta ES maksimāli pieļaujamā PHB koncentrācija, netiek laisti tirgū pārējās dalībvalstīs.

(11)

Ņemot vērā to, ka NDL-PHB piesārņojums Baltijas reģiona zivīs ir līdzīgs dioksīnu un DL-PHB piesārņojumam un arī NDL-PHB klātbūtne vidē ir ļoti noturīga, attiecībā uz DNL-PHB ir lietderīgi noteikt tādu pašu atkāpi kā attiecībā uz dioksīnu un DL-PHB klātbūtni Baltijas reģiona zivīs.

(12)

EFSA ir saņēmusi pieprasījumu sniegt zinātnisku atzinumu par dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB klātbūtni aitu un briežu aknās un to, cik piemērota būtu maksimālās dioksīnu un PHB koncentrācijas noteikšana aknās un atvasinātos produktos attiecībā pret produktu nevis attiecībā pret tauku saturu, kā ir šobrīd. Tāpēc, kolīdz būs pieejams EFSA atzinums, būtu jāpārskata noteikumi attiecībā uz aknām un atvasinātiem produktiem, jo īpaši noteikumi attiecībā uz aitu un briežu aknām. Tikmēr maksimālo pieļaujamo dioksīnu un PHB koncentrāciju ir lietderīgi noteikt attiecībā pret tauku saturu.

(13)

Uz pārtikas produktiem, kuros ir mazāk nekā 1 % tauku, maksimāli pieļaujamā dioksīnu un PHB koncentrācija līdz šim neattiecās, jo šādu pārtikas produktu ietekme uz cilvēkiem parasti nav liela. Tomēr ir bijuši gadījumi, kad pārtikas produkta tauku saturs nepārsniedz 1 %, taču dioksīnu un DL-PHB koncentrācija šajos taukos ir ļoti augsta. Tāpēc šādos pārtikas produktos ir lietderīgi noteikt maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, bet tā jānosaka attiecībā pret produktu. Ņemot vērā to, ka dažos zema tauku satura pārtikas produktos maksimāli pieļaujamo koncentrāciju nosaka attiecībā pret produktu, maksimāli pieļaujamo koncentrāciju attiecībā pret produktu ir lietderīgi noteikt pārtikas produktiem, kuros nav vairāk kā 2 % tauku.

(14)

Ņemot vērā datus, kas iegūti, veicot dioksīnu un DL-PHB koncentrācijas zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā monitoringu, ir lietderīgi noteikt zemāku maksimāli pieļaujamo dioksīnu un DL-PHB koncentrāciju līmeņus zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā. Vācijas Federālais riska novērtēšanas institūts ir vērsies EFSA ar īpašu pieprasījumu izvērtēt risku, ko zīdaiņiem un maziem bērniem rada dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB klātbūtne zīdaiņu un bērnu pārtikā. Tāpēc noteikumi attiecībā uz zīdaiņu un mazu bērnu pārtiku būtu jāpārskata, kolīdz būs pieejams EFSA atzinums.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un ne Eiropas Parlaments, ne Padome pret tiem nav iebildusi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1881/2006 groza šādi:

1)

regulas 7. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu “Pagaidu atkāpes” aizstāj ar šādu: “Atkāpes”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Atkāpjoties no 1. panta, Somija, Zviedrija un Latvija drīkst laist savā tirgū savvaļā nozvejotus Baltijas jūras reģiona izcelsmes lašus (Salmo salar) un to produktus, kuri ir paredzēti patēriņam to teritorijā un kuru dioksīnu un/vai dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB summas maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir lielāka, nekā noteikts pielikuma 5.3. punktā, ja pastāv sistēma, kas nodrošina to, ka patērētājus pilnībā informē par uztura ieteikumiem attiecībā uz Baltijas jūras reģiona savvaļā nozvejotu lašu un to produktu patēriņa ierobežojumiem noteiktām mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, lai izvairītos no iespējama veselības apdraudējuma.

Somija, Zviedrija un Latvija turpina piemērot nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka savvaļā nozvejoti laši un to produkti, kas neatbilst pielikuma 5.3. punktam, netiek laisti citu dalībvalstu tirgos.

Somija, Zviedrija un Latvija katru gadu ziņo Komisijai par pasākumiem, ko tās ir veikušas, lai efektīvi informētu noteiktās mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas par uztura ieteikumiem un nodrošinātu, ka savvaļā nozvejoti laši un to produkti, kas neatbilst prasībām attiecībā uz maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, netiek laisti citu dalībvalstu tirgos. Turklāt tās sniedz pierādījumus, kas apliecina šo pasākumu efektivitāti.”;

c)

pantā pievieno šādu 5. punktu:

“5.   Atkāpjoties no 1. panta, Somija un Zviedrija drīkst laist savā tirgū Baltijas jūras reģiona izcelsmes savvaļā nozvejotas siļķes (Clupea harengus), kas lielākas par 17 cm, savvaļā nozvejotas palijas (Salvelinus spp.), savvaļā nozvejotus upes nēģus (Lampetra fluviatilis) un savvaļā nozvejotas foreles (Salmo trutta) un to produktus, kuri ir paredzēti patēriņam to teritorijā un kuru dioksīnu un/vai dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB summas maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir lielāka, nekā noteikts pielikuma 5.3. punktā, ja pastāv sistēma, kas nodrošina to, ka patērētājus pilnībā informē par uztura ieteikumiem attiecībā uz Baltijas jūras reģiona savvaļā nozvejotu siļķu, kas ir lielākas par 17 cm, savvaļā nozvejotu paliju, savvaļā nozvejotu upes nēģu un savvaļā nozvejotu foreļu un minēto zivju produktu patēriņa ierobežojumiem noteiktām mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, lai izvairītos no iespējama veselības apdraudējuma.

Somija un Zviedrija turpina piemērot vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka savvaļā nozvejotas siļķes, kas lielākas par 17 cm, savvaļā nozvejotas palijas, savvaļā nozvejoti upes nēģi un savvaļā nozvejotas foreles un minēto zivju produkti, kas neatbilst pielikuma 5.3. punktam, netiktu laisti citu dalībvalstu tirgos.

Somija un Zviedrija katru gadu ziņo Komisijai par pasākumiem, ko tās ir veikušas, lai efektīvi informētu noteiktās mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas par uztura ieteikumiem un nodrošinātu, ka zivis un zivju produkti, kas neatbilst prasībām attiecībā uz maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, netiek laisti citu dalībvalstu tirgos. Turklāt tās sniedz pierādījumus, kas apliecina šo pasākumu efektivitāti.”;

2)

Pielikumā izdara grozījumus saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 2. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.

(2)  OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.

(3)  EFSA Journal 2010. g.; 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf.

(4)  EFSA Journal 2005. g., 284, 1. lpp. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/284.pdf.

(5)  EFSA Journal 2010. g.; 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1701.pdf.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikuma 5. sadaļu “dioksīni un PHD” groza šādi:

a)

Pielikuma 5. sadaļu “dioksīni un PHD” aizstāj ar šādu:

5. sadaļa:   dioksīni un PHB (31)

Pārtikas produkti

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija

Dioksīnu summa (PVO-PHDD/F-TEQ) (32)

Dioksīnu un dioksīniem līdzīgo phb summa (PVO-PHDD/F-PHB-TEQ) (32)

PHB 28, PHB 52, PHB 101, PHB 138, PHB 153 un PHB 180 Summa (ICES – 6) (32)

5.1

Šādu dzīvnieku gaļa un gaļas produkti (izņemot ēdamos subproduktus) (6):

 

 

 

liellopi un aitas;

2,5 pg uz g tauku (33)

4,0 pg uz g tauku (33)

40 ng uz g tauku (33)

mājputni;

1,75 pg uz g tauku (33)

3,0 pg uz g tauku (33)

40 ng uz g tauku (33)

cūkas

1,0 pg uz g tauku (33)

1,25 pg uz g tauku (33)

40 ng uz g tauku (33)

5.2

Sauszemes dzīvnieku, kas minēti 5.1. punktā (6), aknas un atvasinātie produkti

4,5 pg uz g tauku (33)

10,0 pg uz g tauku (33)

40 ng uz g tauku (33)

5.3

Zivju muskuļu gaļa, zivsaimniecības produkti un to izstrādājumi (25) (34), izņemot

savvaļā nozvejotus zušus;

savvaļā nozvejotas saldūdens zivis, izņemot diadromās zivis, kas nozvejotas saldūdenī;

zivju aknas un atvasinātos produktus;

jūras dzīvnieku eļļas.

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija vēžveidīgajiem ir spēkā attiecībā uz muskuļu gaļu no piedēkļiem un vēdera (44). Krabjiem un krabjveidīgajiem vēžiem (Brachyura and Anomura) maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir spēkā attiecībā uz muskuļu gaļu no piedēkļiem.

3,5 pg uz g mitra svara

6,5 pg uz g mitra svara

75 ng uz g mitra svara

5.4

Savvaļā nozvejotu saldūdens zivju muskuļu gaļa, izņemot diadromās zivis, kas nozvejotas saldūdenī, un to produktus (25)

3,5 pg uz g mitra svara

6,5 pg uz g mitra svara

125 ng uz g mitra svara

5.5

Savvaļā nozvejotu zušu (Anguilla anguilla) muskuļu gaļa un tās produkti

3,5 pg uz g mitra svara

10,0 pg uz g mitra svara

300 ng uz g mitra svara

5.6

Zivju aknas un no tām iegūti produkti, izņemot 5.7. punktā minētās jūras dzīvnieku eļļas

20,0 pg uz g mitra svara (38)

200 ng uz g mitra svara (38)

5.7

Jūras dzīvnieku eļļa (zivju eļļa, zivju aknu eļļa un citu cilvēku uzturam paredzētu jūras organismu eļļa)

1,75 pg uz g tauku

6,0 pg uz g tauku

200 ng uz g tauku

5.8

Neapstrādāts piens (6) un piena produkti (6), tostarp sviesta tauki

2,5 pg uz g tauku (33)

5,5 pg uz g tauku (33)

40 ng uz g tauku (33)

5.9

Dējējvistu olas un olu produkti (6)

2,5 pg uz g tauku (33)

5,0 pg uz g tauku (33)

40 ng uz g tauku (33)

5.10

Šādu dzīvnieku tauki:

 

 

 

liellopi un aitas,

2,5 pg uz g tauku

4,0 pg uz g tauku

40 ng uz g tauku

mājputni,

1,75 pg uz g tauku

3,0 pg uz g tauku

40 ng uz g tauku

cūkas.

1,0 pg uz g tauku

1,25 pg uz g tauku

40 ng uz g tauku

5.11

Jaukti dzīvnieku tauki

1,5 pg uz g tauku

2,50 pg uz g tauku

40 ng uz g tauku

5.12

Augu eļļas un tauki

0,75 pg uz g tauku

1,25 pg uz g tauku

40 ng uz g tauku

5.13

Zīdaiņu un mazu bērnu pārtika (4)

0,1 pg uz g mitra svara

0,2 pg uz g mitra svara

1,0 ng uz g mitra svara”

b)

Pielikumā 31. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(31)

Dioksīni (polihlordibenzo-para-dioksīnu (PHDD) un polihlordibenzofurānu (PHDF) summa, kas izteikta kā Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) noteiktais toksiskuma ekvivalents, izmantojot PVO toksiskuma ekvivalences koeficientus (PVO-TEF)), un dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB summa (PHDD, PHDF un polihlorbifenilu (PHB) summa, kas izteikta kā PVO toksiskuma ekvivalents, izmantojot PVO-TEF). PVO-TEF riska novērtējums attiecībā uz cilvēkiem, kura pamatā ir secinājumi, kas tika sagatavoti Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskās ķīmiskās drošības programmas ekspertu sanāksmē, kura notika 2005. gada jūnijā Ženēvā ((Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223.–241. lpp. (2006)).

Radniecīgā viela

TEF vērtība

Dibenzo-p-dioksīni (“PHDD”)

2,3,7,8-THDD

1

1,2,3,7,8-PeHDD

1

1,2,3,4,7,8-HxHDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxHDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxHDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpHDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzfurāni (“PHDF”)

2,3,7,8-THDF

0,1

1,2,3,7,8-PeHDF

0,03

2,3,4,7,8-PeHDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxHDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxHDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxHDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxHDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpHDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpHDF

0,01

OHDF

0,0003

“Dioksīniem līdzīgie” PHB: neorto PHB + mono-orto PHB

Neorto PHB

PHB 77

0,0001

PHB 81

0,0003

PHB 126

0,1

PHB 169

0,03

Mono-orto PHB

PHB 105

0,00003

PHB 114

0,00003

PHB 118

0,00003

PHB 123

0,00003

PHB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PHB 167

0,00003

PHB 189

0,00003

Lietotie saīsinājumi: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = heksa; “Hp” = hepta; “O” = okta; “HDD” = hlordibenzodioksīns; “HDF” = hlordibenzofurāns; “HB” = hlorbifenils.”

c)

Pielikumā 33. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(33)

Maksimālā pieļaujamā koncentrācija, kas izteikta attiecībā pret tauku saturu, nav piemērojama pārtikas produktiem ar tauku saturu < 2 %. Pārtikas produktiem, kuros ir mazāk nekā 2 % tauku, piemērojamais maksimāli pieļaujamās koncentrācijas līmenis ir līmenis attiecībā pret produktu, kas atbilst tāda produkta līmenim attiecībā pret produktu, kurā ir 2 % tauku, un to aprēķina no maksimāli pieļaujamās koncentrācijas līmeņa, kas noteikts attiecībā pret tauku saturu, izmantojot šādu formulu:

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija, kas izteikta attiecībā pret produktu, pārtikas produktiem, kuros ir mazāk nekā 2 % tauku = maksimāli pieļaujamā koncentrācija, kas izteikta attiecībā pret tauku saturu x 0,02.”


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1260/2011

(2011. gada 2. decembris),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 945/2010, ar ko pieņem plānu par tādu resursu sadalījumu dalībvalstīm, kas jāiekļauj 2011. budžeta gadā pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām ES, un atkāpjas no dažiem noteikumiem Regulā (ES) Nr. 807/2010

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 43. panta f) un g) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2799/98, ar ko nosaka euro agromonetāro režīmu (2), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ievērojot to, ka ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 562/2011 (3) pieņemtajā plānā 2012. gadam piegādes shēmas pārtikas izplatīšanai vistrūcīgākajām personām intervences krājumu pieejamība, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir ievērojami samazināta, ir lietderīgi pagarināt ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 945/2010 (4) pieņemtā 2011. gada plāna izpildes laikposmu, lai ļautu dalībvalstīm papildināt pārtiku, kas sadalāma galīgajiem saņēmējiem saskaņā ar 2012. gada plānu, ar resursiem, kas varētu tikt ietaupīti 2011. gada plāna ietvaros.

(2)

Konkursu procedūras pārsūdzēšanas un tiesvedības kavēšanās dēļ Grieķija nespēja pilnībā veikt maksājumus par dažiem pārtikas produktu iepirkumiem tirgū un izņemt no Savienības intervences krājumiem daļu no piešķirtā sviesta daudzuma. Grieķijas iestādes iesniedza Komisijai lūgumu pagarināt termiņu, kas noteikts 3. panta 3. punktā Komisijas 2010. gada 14. septembra Regulā (ES) Nr. 807/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Savienībā (5), un termiņu, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 945/2010 4. pantā. Portugāle iesniedza līdzīgu lūgumu attiecībā uz maksājumu operāciju termiņu, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 807/2010 3. panta 3. punktā. Ņemot vērā šo dalībvalstu grūto finansiālo stāvokli, ir lietderīgi ļaut tām pabeigt maksājumu operācijas par tirgū mobilizētajiem produktiem, kā arī ļaut izņemt atlikušos daudzumus no intervences krājumiem, lai tos varētu izmantot, palielinot vistrūcīgākajām personām sadalāmo pārtikas produktu apjomu. Tādēļ nepieciešams pagarināt abus minētos termiņus. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm, atkāpēm jāattiecas uz visām maksājumu operācijām par tirgū mobilizētajiem produktiem un visu piena produktu izņemšanu no intervences krājumiem saskaņā ar 2011. gada plānu. Noteiktais termiņš maksājumu operācijām par tirgū mobilizētajiem produktiem bija 1. septembris un piena produktu izņemšanai no Savienības intervences krājumiem – 30. septembris, tāpēc abas minētās atkāpes būtu jāpiemēro retrospektīvi.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 945/2010 groza šādi:

1)

iekļauj šādu 3.a pantu:

“3.a pants

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 807/2010 3. panta 1. punkta, 2011. gada sadales plāna izpildes laikposms beidzas 2012. gada 29. februārī.”;

2)

regulas 4. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 807/2010 3. panta 2. punkta pirmās un trešās daļas, attiecībā uz 2011. gada sadales plānu sviesta un sausā vājpiena izņemšana no intervences krājumiem notiek no 2011. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim. Izdevumus, kas rodas, paturot piešķirtos sviesta un sausā vājpiena daudzumus intervences krājumos laikā no 30. septembra līdz datumam, kad notiek faktiskā izņemšana no intervences krājumiem, sedz dalībvalsts, kam produkti piešķirti saskaņā ar 2011. gada sadales plānu.”;

3)

iekļauj šādu 5.a pantu:

“5.a pants

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 807/2010 3. panta 3. punkta, attiecībā uz 2011. gada sadales plānu maksājumus, kas paredzēti pakalpojuma sniedzējam par produktu piegādi attiecībā uz produktiem, kas mobilizējami tirgū saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 807/2010 2. panta 3. punkta a) apakšpunkta iii) and iv) punktu, noslēdz līdz 2011. gada 31. decembrim.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1. panta 2. un 3. punktu piemēro no 2011. gada 31. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 2. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 349, 24.12.1998., 1. lpp.

(3)  OV L 152, 11.6.2011., 24. lpp.

(4)  OV L 278, 22.10.2010., 1. lpp.

(5)  OV L 242, 15.9.2010., 9. lpp.


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1261/2011

(2011. gada 2. decembris),

ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 3. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 2. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

58,8

IL

98,1

MA

39,1

MK

68,6

TN

143,0

TR

75,8

ZZ

80,6

0707 00 05

EG

193,3

TR

97,0

ZZ

145,2

0709 90 70

MA

31,4

TR

125,9

ZZ

78,7

0805 10 20

AR

36,9

BR

41,5

MA

56,6

UY

42,5

ZA

50,9

ZZ

45,7

0805 20 10

MA

66,2

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

31,3

IL

78,6

JM

129,1

TR

88,8

UY

71,0

ZZ

79,8

0805 50 10

TR

56,9

ZZ

56,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

US

119,9

ZA

180,1

ZZ

117,1

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


LĒMUMI

3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/28


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 8. novembris),

ar kuru groza Lēmumu 2011/734/ES, kas adresēts Grieķijai, lai pastiprinātu un paplašinātu fiskālo uzraudzību, un ar ko Grieķijai pieprasa veikt budžeta deficīta samazināšanas pasākumus, kurus uzskata par nepieciešamiem, lai novērstu pārmērīgu budžeta deficītu

(2011/791/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 126. panta 9. punktu un 136. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas ieteikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar LESD 136. panta 1. punkta a) apakšpunktu attiecībā uz dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, var pieņemt īpašus pasākumus, lai stiprinātu to budžeta disciplīnas koordināciju un uzraudzību.

(2)

LESD 126. pantā ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jāizvairās no pārmērīga valsts budžeta deficīta, un šim nolūkam minētajā pantā ir izklāstīta pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra. Stabilitātes un izaugsmes pakts, kura korektīvajā daļā ir noteikta pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošana, kalpo par atbalstu valdības politikai, lai ātrāk atkal sasniegtu stabilu budžeta stāvokli, ņemot vērā ekonomisko situāciju.

(3)

Padome 2009. gada 27. aprīlī saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 104. panta 6. punktu nolēma, ka Grieķijā ir pārmērīgs budžeta deficīts.

(4)

Padome 2010. gada 10. maijā saskaņā ar Līguma 126. panta 9. punktu un 136. pantu pieņēma Lēmumu 2010/320/ES (1), kas adresēts Grieķijai, lai pastiprinātu un paplašinātu fiskālo uzraudzību, un ar ko Grieķijai pieprasīja veikt tādus budžeta deficīta samazināšanas pasākumus, kurus uzskata par nepieciešamiem, lai novērstu pārmērīga budžeta deficīta situāciju vēlākais līdz 2014. gadam. Padome noteica šādu pārmērīga deficīta novēršanas korekciju: valdības budžeta deficīts, kas 2010. gadā nepārsniedz EUR 18 508 miljonus, 2011. gadā – EUR 17 065 miljonus, 2012. gadā – EUR 14 916 miljonus, 2013. gadā – EUR 11 399 miljonus un 2014. gadā – EUR 6 385 miljonus.

(5)

Lēmums 2010/320/ES ir vairākkārt būtiski grozīts (2). Tā kā bija vajadzīgi jauni grozījumi, tad skaidrības labad tā redakcija tika pārstrādāta 2011. gada 12. jūlijā ar Padomes Lēmumu 2011/734/ES (3).

(6)

2011. gada septembrī kļuva skaidrs, ka, ņemot vērā budžeta izpildi līdz minētajam septembrim, turpinot līdzšinējo politiku, budžeta deficīts ievērojami pārsniegs deficīta mērķi 2011. gadam, apdraudot programmas kopējo uzticamību. 2011. gada oktobrī Grieķijas valdība paziņoja par pasākumiem, kuru mērķis ir mazināt novirzes 2011. gada budžetā, un iesniedza 2012. gada budžeta projektu, kura mērķis ir ievērot ar Lēmumu 2010/320/ES 2012. gadam noteikto maksimāli pieļaujamo apjomu. Tiesību akti par šiem pasākumiem tiks pieņemti līdz 2011. gada oktobra beigām. Starp Grieķijas iestādēm un Komisijas dienestiem par šiem pasākumiem noritēja plašas apspriedes.

(7)

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, ir lietderīgi grozīt vairākus Lēmuma 2011/734/ES aspektus, vienlaikus saglabājot pārmērīga budžeta deficīta novēršanas termiņu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2011/734/ES 2. pantu groza šādi:

1)

pantā iekļauj šādu punktu:

“6.a   Grieķija nekavējoties pieņem un ievieš šādus pasākumus:

a)

nodokļu atbrīvojumu samazinājumu, jo īpaši samazinot ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamo minimumu, lai 2012. gadā palielinātu ieņēmumus vismaz par EUR 2 831 miljonu;

b)

pastāvīgu maksājumu par nekustamo īpašumu, ko iekasē līdz ar rēķinu par elektroenerģiju, lai 2011. gadā iekasētu vismaz EUR 1 667 miljonus un EUR 1 750 miljonus ik gadu no 2012. gada;

c)

pārskatītās civildienesta ierēdņu atalgojuma sistēmas tūlītēju ieviešanu, tādējādi veicinot izdevumu samazināšanu 2011. gadā vismaz par vismaz EUR 101 miljonu, ar vismaz EUR 552 miljonu pārejošo atlikumu 2012. gadā, papildus ietaupījumiem, kas paredzēti VTFS līdz 2015. gadam. Šo reformu attiecina uz visiem vispārējās valdības darbiniekiem, izņemot tos, kam piemēro īpašu atalgojuma režīmu. Šajos neto ietaupījumos ņem vērā šā pasākuma ietekmi uz ienākumu nodokli un sociālajām iemaksām, kā arī prēmijas, kas izmaksājamas noteiktām darbinieku kategorijām;

d)

pamatpensiju un papildpensiju, kā arī sakarā ar pensionēšanos paredzēto vienreizējo maksājumu samazinājumu, lai 2011. gadā ietaupītu vismaz EUR 219 miljonus, ar EUR 446 miljonu pārejošo atlikumu 2012. gadā, papildus ietaupījumiem, kas paredzēti VTFS;

e)

Zaļā fonda depozītu izdevumu ierobežojumu 5 % apmērā, lai 2012. gadā ietaupītu EUR 360 miljonus;

f)

ministra lēmumus vai apkārtrakstus par pasākumiem attiecībā uz akcīzi dabas gāzei, degvieleļļu un transportlīdzekļa nodokļiem, kā paredzēts VTFS;

g)

ministra lēmumus, ar ko ievieš vienotu regulējumu veselības aprūpes pabalstu saņemšanai no esošajiem vairākiem sociālā nodrošinājuma fondiem;

h)

tiesību aktus, lai iekasētu solidaritātes piemaksu, izmantojot nodokļa ieturēšanu;

i)

ministra lēmumus, ar ko uzsāk struktūru slēgšanu, apvienošanu un būtisku samazināšanu. Tas ietekmē KED, ETA, ODDY, Nacionālo Jaunatnes institūtu, EOMEX, IGME, OSK, DEPANOM, THEMIS, ETHYAGE un ERT, kā arī 35 mazākas struktūras;

j)

ministra lēmumu, ar ko precizē invaliditātes kritērijus invaliditātes pensiju piešķiršanas gadījumā, kas ļauj sasniegt VTFS ietaupījumu mērķus;

k)

likumu, ar ko iesaldē pamata un papildu pensiju indeksāciju līdz 2015. gadam;

l)

atmaksājamo farmaceitisko preču saraksta pabeigšanu, nosakot cenas, ko apmaksā sociālā nodrošinājuma fondi;

m)

privatizācijas fondam “Grieķijas Republikas Aktīvu attīstības fonds” (HRADF) nodod šādus aktīvus: Alpha Bank (0,619 % akciju); Grieķijas Nacionālo banku (1,234 % akciju); Piraeus Bank (1,308 % akciju); Pirejas ostas pārvaldi (23,1 % akciju); Saloniku ostas pārvaldi (23,3 % akciju); Elefsinas, Lavrijas (Lavrionas), Igumenicas, Aleksandrupoles, Volas, Kavalas, Kerkīras (Korfu), Patras, Rafinas, Iraklijas (Hēraklejas) ostas pārvaldes (100 %); Atēnu ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu (27,3 %); Saloniku ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu (40 %); reģionālās valsts lidostas (koncesijas tiesību nodošana); ārzonas dabasgāzes krātuvi South Kavala (pašreizējo un nākotnes koncesiju tiesību nodošana); Grieķijas autostrādes (pašreizējo un nākotnes koncesiju ekonomisko tiesību nodošana); Egnatia odos (100 %); Grieķijas Pastu (90 %); OPAP, SA (29 %); četras valsts ēkas;

n)

juridisko, tehnisko un finanšu padomdevēju iecelšanu vismaz 14 objektiem, kuru privatizācija plānota līdz 2012. gada beigām;

o)

pamatojoties uz dialogu ar sociālajiem partneriem un ņemot vērā mērķi radīt un saglabāt darba vietas un uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, pieņem turpmākus pasākumus, kas ļautu pielāgot atalgojumu ekonomiskajiem apstākļiem. Jo īpaši – arodlīgumu un nozaru kolektīvo līgumu paplašinātas piemērošanas mehānisma un tā saucamā labvēlības principa apturēšana, kamēr piemēro VTFS, tā, lai uzņēmuma līmeņa līgumi prevalētu pār nozaru līgumiem un arodlīgumiem. Uzņēmuma līmeņa kolektīvos līgumus var parakstīt vai nu arodbiedrības, vai – ja uzņēmuma līmeņa biedrību nav – darba padomes vai citas darba ņēmēju pārstāvības struktūras neatkarīgi no uzņēmuma lieluma.”;

2)

panta 7. punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

pieņem budžetu 2012. gadam atbilstīgi VTFS mērķiem un šajā lēmumā noteiktajam deficīta maksimālajam apjomam; atjaunina un publisko informāciju par vairākiem pasākumiem, kas paredzēti VTFS; un budžeta īstenošanai vajadzīgos tiesību aktus par nodokļiem un izdevumiem pieņem vienlaikus ar budžetu;”;

b)

punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

novērtē centrālās administrācijas neatkarīgās funkcionālās pārskatīšanas pirmā posma rezultātus un uz to pamata izstrādā rīcības plānu operatīvu politikas ieteikumu īstenošanai. Šie ieteikumi nosaka, kā panākt racionālāku un efektīvāku civildienestu, skaidri definēt ministriju departamentu pienākumus un atbildību, novēršot kompetences jomu pārklāšanos, un uzlabot mobilitāti starp ministrijām un to ietvaros; pabeidz esošo sociālo programmu funkcionālo pārskatīšanu;”;

c)

punktam pievieno šādus apakšpunktus:

“i)

ieceļ padomdevējus citiem 2012. gadā plānotajiem privatizācijas darījumiem, kas nav iekļauti 6.a punkta n) apakšpunktā; paātrina valsts zemes īpašumtiesību reģistrāciju un sekundāro tiesību aktu pieņemšanu tūrisma mītņu un zemes izmantošanas jomā; izveido un uztur darbībā jaunu Valsts īpašuma ģenerālsekretariātu, sadarbojoties ar jaunapvienoto KED/ETA (attiecīgi nekustamā īpašuma pārvaldības un tūrisma nekustamā īpašuma institūcija), kas sagatavo nekustamo īpašumu komercaktīvu un pārdodamo aktīvu privatizācijai. Mērķis ir uzlabot nekustamā īpašuma aktīvu pārvaldību, tos atbrīvot no apgrūtinājumiem un sagatavot privatizācijai; HRDAF sagatavo sešus nekustamā īpašuma portfeļus; pieņem tiesību aktu par slēgto struktūru kustamo un nekustamo aktīvu nodošanu valstij;

j)

īsteno nodokļu administrēšanas reformu: aktivizējot nodaļu darbam ar lielajiem nodokļu maksātājiem; novēršot šķēršļus efektīvai nodokļu administrēšanai, īstenojot jaunā nodokļu likuma pamatreformas, tostarp aizstājot vadītājus, kuru sniegums neatbilst prasībām, pārskatot nodokļu inspektoru kvalifikāciju; darbojoties jaunizveidotai struktūrai administratīvo strīdu izskatīšanai paātrinātā procedūrā, lai ātri atrisinātu apjomīgas strīdu lietas (t. i., 90 dienās); centralizējot funkcijas un veicot apvienošanu vismaz 31 nodokļu pārvaldei;

k)

pastiprina izdevumu kontroli: ieceļ pastāvīgus grāmatvežus visās ministrijās;

l)

publicē cilvēkresursu vidēja termiņa plānu laikposmam līdz 2015. gadam, kas izveidots saskaņā ar noteikumu, ka no piecām atbrīvotām vietām aizpilda vienu vietu, un ko attiecina uz visu vispārējās valdības sektoru, nepiemērojot izņēmumus atsevišķām nozarēm; pārceļ darbaspēka rezervē apmēram 15 000 darbinieku, kas pašlaik nodarbināti dažādās valdības struktūrās, un apmēram 15 000 darbinieku piešķir pirmspensionēšanās statusu. Darbaspēka rezerves un pirmspensionēšanās personālam izmaksā 60 % no to pamata algas (neiekļaujot atlīdzību par virsstundu darbu un citas piemaksas) ne ilgāk kā 12 mēnešus. Darbiniekiem, kas ir tuvu pensionēšanās vecumam, šo 12 mēnešu periodu var pagarināt līdz 24 mēnešiem. Maksājumi darbiniekiem, kas ir darbaspēka rezervē, ir daļa no to atlaišanas pabalsta;

m)

pārskata par grūtām un bīstamām uzskatāmo profesiju sarakstu, lai tās būtu ne vairāk kā 10 % no nodarbinātajiem; būtiski pārskata sekundāro/papildu publisko pensiju fondu, arī labklājības fondu un vienreizējo maksājumu shēmu darbību, ar mērķi stabilizēt pensiju izdevumus, garantēt šo shēmu budžeta neitralitāti un nodrošināt sistēmas vidēja un ilgtermiņa noturību. Pārskatīšanas mērķi ir šādi: turpināt esošo fondu skaita samazināšanu; likvidēt nelīdzsvarotību tajos fondos, kam ir deficīts; noturīgā līmenī stabilizēt pašreizējos izdevumus, no 2012. gada 1. janvāra veicot piemērotas korekcijas; un, pateicoties stingrai saiknei starp iemaksām un gūto labumu, garantēt sekundāro shēmu ilgtermiņa noturību.”;

3)

panta 8. punktam pievieno šādus apakšpunktus:

“c)

uzsāk pašreizējās sociālo programmu funkcionālās pārskatīšanas otro posmu, kurā detalizētāk pārskata konkrētas programmas nolūkā mazināt pārmērīgu sadrumstalotību, gūt ietaupījumus un palielināt efektivitāti;

d)

elektronisko recepšu sistēmā iekļauj visas medicīniskās darbības (zāļu receptes, nosūtījumi pie speciālista, diagnostika, ķirurģija), ko veic gan nacionālās veselības aprūpes sistēmas (NVAS) iestādēs un pakalpojumu sniedzēji, kas nolīguši līgumu ar EOPYY, gan sociālā nodrošinājuma fondi; NVAS iestādes un pakalpojumu sniedzēji iesniedz detalizētus ikmēneša revīzijas pārskatus; zemāku izmaksu sadalīšanas likmi piesaista ģenēriskajām zālēm, kuru cena ir daudz zemāka nekā atsauces cena (zemāka par 60 % no atsauces cenas), pamatojoties uz pieredzi citās dalībvalstīs; sociālā nodrošinājuma fondi publicē ikgadēju pārskatu par zāļu izrakstīšanu; visas slimnīcas pieņem saistību reģistrus;

e)

rīkojas, lai ar Piegāžu koordinācijas komitejas palīdzību un Specifikāciju komitejas atbalstu ieviestu jaunu centralizētu zāļu un medicīnas preču iepirkumu NVAS, izmantojot vienotu medicīnas preču un zāļu kodēšanas sistēmu;

f)

nolūkā pastiprināt izdevumu kontroli pieņem tiesību aktus, kas racionalizē papildu budžetu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtību; turpina saistību reģistru izveidi, kas aptver visu vispārējo valdību.”;

4)

pievieno šādu punktu:

“9.   Līdz 2012. gada jūnija beigām Grieķija pieņem šādus pasākumus:

a)

sagatavo pasākumus, kas pieņemami reizē ar 2013. gada budžetu un reizē ar 2014. gada budžetu, ierosina pārskatīt valsts izdevumu programmas ar mērķi noteikt pasākumus, kuri veido 3 % no IKP. Pārskatīšanā piesaista ārējo tehnisko palīdzību un koncentrējas uz pensijām un sociālajiem pārskaitījumiem (tā, lai saglabātu pamata sociālo aizsardzību); samazina izdevumus aizsardzības jomā, neskarot valsts aizsardzības spēju; pārstrukturē centrālās un vietējās pārvaldes; koriģē īpašos atalgojuma režīmus; precizē, kā turpmāk racionalizēt izdevumus par zālēm un slimnīcu darbības izdevumus, kā arī sociālos naudas pabalstus.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā paziņošanas dienā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Grieķijas Republikai.

Briselē, 2011. gada 8. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  OV L 145, 11.6.2010., 6. lpp.

(2)  Lēmums 2010/486/ES (OV L 241, 14.9.2010., 12. lpp.); Lēmums 2011/57/ES (OV L 26, 29.1.2011., 15. lpp.); Lēmums 2011/257/ES (OV L 110, 29.4.2011., 26. lpp.).

(3)  OV L 296, 15.11.2011., 38. lpp.


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/32


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS ATALANTA/4/2011

(2011. gada 2. decembris),

ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta)

(2011/792/KĀDP)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 38. pantu,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP (2008. gada 10. novembris) par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (1) (Atalanta) un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Padome saskaņā ar Vienotās rīcības 2008/851/KĀDP 6. panta 1. punktu ir pilnvarojusi Politikas un drošības komiteju (PDK) pieņemt lēmumus par ES spēku komandiera iecelšanu.

(2)

PDK 2011. gada 5. jūlijā pieņēma Lēmumu Atalanta/3/2011 (2), ieceļot kontradmirāli Thomas JUGEL par ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem.

(3)

ES operācijas komandieris ir ieteicis iecelt kapteini Jorge MANSO par jauno ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem.

(4)

ES Militārā komiteja atbalsta minēto ieteikumu.

(5)

Saskaņā ar 5. pantu 22. protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās ar aizsardzību saistītu Savienības lēmumu un rīcību izstrādē un ieviešanā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo kapteinis Jorge MANSO tiek iecelts par ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2011. gada 6. decembrī.

Briselē, 2011. gada 2. decembrī

Politikas un drošības komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

O. SKOOG


(1)  OV L 301, 12.11.2008., 33. lpp.

(2)  OV L 177, 6.7.2011., 26. lpp.


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/33


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 19. oktobris)

par Eiropas Savienības nostāju, kas jāpieņem Apvienotajā lauksaimniecības komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, attiecībā uz minētā nolīguma 9. pielikuma grozījumiem

(2011/793/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes un attiecībā uz Nolīgumu par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību arī Komisijas 2002. gada 4. aprīļa Lēmums par septiņu nolīgumu noslēgšanu ar Šveices Konfederāciju (1) un jo īpaši tā 5. panta 2. punkta otrās daļas sesto ievilkumu,

tā kā:

(1)

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (2) (turpmāk “nolīgums”) stājās spēkā 2002. gada 1. jūnijā.

(2)

Apvienotā lauksaimniecības komiteja, kas izveidota ar minētā nolīguma 6. pantu (turpmāk “komiteja”), ir atbildīga par nolīguma pārvaldību un tā pareizu darbību.

(3)

Saskaņā ar minētā nolīguma 6. panta 4. un 7. punktu Komiteja 2003. gada 21. oktobrī pieņēma savu iekšējo reglamentu (3) un izveidoja darba grupas, kas nepieciešamas nolīguma pielikumu pārvaldībai (4).

(4)

Bioloģisko produktu darba grupa ir sanākusi, lai izvērtētu jo īpaši 9. pielikuma piemērošanas jomu, abām līgumslēdzējām pusēm piemērojamos importēšanas noteikumus un informācijas apmaiņu starp tām un formulētu ieteikumus Komitejai par attiecīgu 9. pielikuma pielāgošanu.

(5)

Saskaņā ar nolīguma 11. pantu Komiteja var lemt par grozījumiem nolīguma pielikumos.

(6)

Eiropas Savienības delegācijas vadītājs Apvienotajā lauksaimniecības komitejā pauž Eiropas Savienības piekrišanu Apvienotās komitejas lēmuma projekta galīgajai versijai.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 (5) 37. pantā paredzētā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības nostāja Apvienotajā lauksaimniecības komitejā, kas izveidota ar 6. pantu Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, pamatojas uz Apvienotās lauksaimniecības komitejas lēmuma projektu, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Apvienotās lauksaimniecības komitejas lēmumu pēc tā pieņemšanas publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 114, 30.4.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp.

(3)  Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2003. gada 21. jūlijā; Apvienotās komitejas 2003. gada 21. oktobra Lēmums Nr. 1/2003 par iekšējā reglamenta pieņemšanu (OV L 303, 21.11.2003., 24. lpp.).

(4)  Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2003. gada 21. jūlijā; Apvienotās komitejas 2003. gada 21. oktobra Lēmums Nr. 2/2003 par darba grupu izveidošanu un šo grupu kompetences apstiprināšanu (OV L 303, 21.11.2003., 27. lpp.).

(5)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

PROJEKTS

APVIENOTĀS LAUKSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 2/2011

(2011. gada 25. novembris)

par grozījumu Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību 9. pielikumā

APVIENOTĀ LAUKSAIMNIECĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību un jo īpaši tā 11. pantu,

tā kā:

(1)

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (turpmāk “nolīgums”) stājās spēkā 2002. gada 1. jūnijā.

(2)

Nolīguma 9. pielikuma mērķis ir sekmēt un veicināt divpusējo tirdzniecību ar Eiropas Savienības izcelsmes un Šveices izcelsmes bioloģiskajiem produktiem.

(3)

Saskaņā ar nolīguma 9. pielikuma 8. pantu bioloģisko produktu darba grupa izskata visus jautājumus attiecībā uz 9. pielikumu un tā īstenošanu un sagatavo ieteikumus komitejai. Šī grupa ir sanākusi, lai izvērtētu nolīguma piemērošanas jomu, abām līgumslēdzējām pusēm piemērojamos importēšanas noteikumus un savstarpēju informācijas apmaiņu. Darba grupa ir secinājusi, ka 9. pielikuma pantu saturs attiecībā uz šiem jautājumiem jāpielāgo bioloģisko produktu ražošanas un bioloģisko produktu tirgus attīstībai,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību 9. pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 2. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā vārdu “augu” aizstāj ar vārdu “lauksaimniecības”;

b)

panta 2. punktu svītro;

2)

pielikuma 6. pantu aizstāj ar šādu:

“6. pants

Trešās valstis un kontroles struktūras trešās valstīs

1.   Puses dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka bioloģiski ražotiem trešo valstu izcelsmes produktiem piemēro līdzvērtīgu importēšanas kārtību.

2.   Lai nodrošinātu līdzvērtīgu principu piemērošanu praksē attiecībā uz trešo valstu un to kontroles struktūru atzīšanu, Puses attiecīgi sadarbojas, izmantojot savu pieredzi, un apspriežas, pirms atzīst kādu trešo valsti vai kontroles struktūru un iekļauj to šim nolūkam Pušu normatīvajos un administratīvajos aktos izveidotajos sarakstos.”;

3)

pielikuma 7. pantu aizstāj ar šādu:

“7. pants

Informācijas apmaiņa

1.   Piemērojot nolīguma 8. pantu, Puses un dalībvalstis apmainās ar šādu informāciju un šādiem dokumentiem:

kompetento iestāžu un kontroles struktūru saraksti un koda numuri, kā arī ziņojumi par atbildīgo iestāžu veikto pārraudzību,

administratīvo lēmumu saraksts, ar kuriem atļauj importēt bioloģiski ražotus produktus no trešām valstīm,

tādas neatbilstības vai 1. papildinājumā uzskaitīto normatīvo un administratīvo aktu pārkāpumi, kas ietekmē produktu tā, ka to vairs nevar uzskatīt par bioloģisku. Informācijas izplatīšanas pakāpe ir atkarīga no tā, cik nopietna ir saskaņā ar papildinājumu konstatētā neatbilstība vai pārkāpums un cik liels ir to apjoms.

2.   Puses garantē 1. punkta trešajā ievilkumā minētās informācijas izskatīšanas konfidencialitāti.”;

4)

pielikuma 1. papildinājumu un 2. papildinājumu aizstāj attiecīgi ar šā lēmuma pielikuma 1. papildinājumu un 2. papildinājumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2011. gada 1. decembrī.

Briselē, 2011. gada 25. novembrī

Apvienotās lauksaimniecības komitejas vārdā –

Eiropas Savienības delegācijas vadītājs

Nicolas VERLET

Šveices delegācijas priekšsēdētājs un vadītājs

Jacques CHAVAZ

Komitejas sekretārs

Michaël WÜRZNER

PIELIKUMS

“1. papildinājums

Nolīguma 3. pantā minēto tiesību aktu saraksts, kuri attiecas uz lauksaimniecības un pārtikas produktiem, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi

Eiropas Savienībā piemērojamie reglamentējošie noteikumi

Padomes 2007. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes 2008. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 967/2008 (OV L 264, 3.10.2008., 1. lpp.)

Komisijas 2008. gada 5. septembra Regula (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (OV L 250, 18.9.2008., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 2011. gada 2. maija Regulu (ES) Nr. 426/2011 (OV L 113, 13.5.2011., 1. lpp.)

Komisijas 2008. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 2011. gada 20. jūnija Regulu (ES) Nr. 590/2011 (OV L 161, 21.6.2011., 9. lpp.)

Šveices Konfederācijā piemērojamie tiesību akti

1997. gada 22. septembra Rīkojums par bioloģisko lauksaimniecību un bioloģisko produktu un pārtikas preču marķēšanu (rīkojums par bioloģisko lauksaimniecību), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2010. gada 27. oktobrī (RO 2010 5859)

Federālā ekonomikas departamenta (Département fédéral de l’économie) 1997. gada 22. septembra Rīkojums par bioloģisko lauksaimniecību, kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2011. gada 25. maijā (RO 2011 2369)

Izslēgšana no līdzvērtības sistēmas

Šveices produkti, kuru sastāvdaļas iegūtas, kamēr to ražotājs ir pārejas posmā uz bioloģisko lauksaimniecību

Kazkopības produkti no Šveices, ja attiecībā uz dzīvniekiem piemēro atkāpi, kas paredzēta Rīkojuma par bioloģisko lauksaimniecību un bioloģisko produktu un pārtikas preču marķēšanu (1) 39.d pantā

“2. papildinājums

Piemērošanas kārtība

Bioloģiskās dzīvnieku pārtikas marķēšanas noteikumus, kas ir spēkā importētājas Līgumslēdzējas puses tiesību aktos, piemēro arī attiecībā uz produktiem, ko importē no otras Puses.”


(1)  (RS 910.18).”


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/37


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 30. novembris),

ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Nīderlandei, īstenojot putnu gripas apkarošanas ārkārtas pasākumus 2010. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8714)

(Autentisks ir tikai teksts holandiešu valodā)

(2011/794/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu, pirms uzņemties izdevumu saistības attiecībā uz Savienības budžetu, tiek pieņemts finansēšanas lēmums, kurā izklāstītas ar izdevumiem saistītās darbības būtiskās sastāvdaļas un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi šīs pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai iespējami drīz izskaustu putnu gripu, Savienībai būtu jāsniedz finansiālais atbalsts dalībvalstīm attiecināmo izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 4. panta 3. punkta pirmajā un otrajā ievilkumā ir noteikumi par procentiem, kas jāpiemēro dalībvalstu izdevumiem.

(3)

Komisijas 2005. gada 28. februāra Regulas (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (2), 3. pantā paredzēti noteikumi par izdevumiem, uz kuriem attiecas Savienības finansiālā palīdzība.

(4)

Ar Komisijas 2011. gada 31. marta Īstenošanas lēmumu 2011/204/ES par Savienības finansiālo ieguldījumu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Dānijā un Nīderlandē 2010. gadā (3) cita starpā piešķīra Savienības finansiālu ieguldījumu putnu gripas apkarošanas ārkārtas pasākumiem Nīderlandē 2010. gadā. Nīderlande 2011. gada 20. maijā iesniedza oficiālu kompensācijas pieprasījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu.

(5)

Savienības finansiālais ieguldījums jāizmaksā ar nosacījumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski veikti un ka attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā sniegušas visu vajadzīgo informāciju.

(6)

Nīderlande saskaņā ar Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punktu nekavējoties informēja Komisiju un citas dalībvalstis par pasākumiem, kas veikti, ievērojot Savienības tiesību aktus par paziņošanu un izskaušanu, un par to rezultātiem. Kā prasīts Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantā, kompensācijas pieprasījumam bija pievienots finanšu pārskats, apliecinājuma dokumenti, epidemioloģiskais ziņojums par katru saimniecību, kurā dzīvnieki nokauti vai iznīcināti, un attiecīgo revīziju rezultāti.

(7)

Komisijas apsvērumus, attiecināmo izdevumu aprēķina metodi un galīgos secinājumus Nīderlandes iestādēm paziņoja 2011. gada 8. augusta vēstulē. Nīderlande 2011. gada 16. augusta e-pasta vēstulē izteica piekrišanu.

(8)

Tāpēc tagad iespējams noteikt Savienības finansiālā atbalsta kopējo summu, kas paredzēta to attiecināmo izdevumu segšanai, kuri radušies, izskaužot putnu gripu Nīderlandē 2010. gadā.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības finansiālā ieguldījuma summu, kas paredzēta tādu izdevumu segšanai, kuri saistīti ar putnu gripas izskaušanu Nīderlandē 2010. gadā, nosaka EUR 54 203,48 apmērā.

2. pants

Šis lēmums ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē, un tas ir adresēts Nīderlandes Karalistei.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 86, 1.4.2011., 73. lpp.


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/39


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 30. novembris),

ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Itālijai, īstenojot cūku vezikulārās slimības apkarošanas ārkārtas pasākumus 2009. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8715)

(Autentisks ir tikai teksts itāļu valodā)

(2011/795/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta pieņem finansēšanas lēmumu, kurā izklāstītas būtiskās sastāvdaļas ar izdevumiem saistītajai darbībai un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi šīs pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas drīz palīdzētu izskaust cūku vezikulāro slimību, Savienībai būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 3. panta 6. punkta pirmajā ievilkumā noteikts, kādi procenti jāpiemēro dalībvalstu izdevumiem.

(3)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 349/2005 (2) paredzēti noteikumi Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret konkrētām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK. Minētās regulas 3. pantā paredzēti noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem Savienība sniedz finansiālu atbalstu.

(4)

Saskaņā ar Komisijas 2010. gada 5. marta Lēmumu 2010/143/ES par Savienības finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem cūku vezikulārās slimības apkarošanai Itālijā 2009. gadā (3) Savienība piešķīra finansiālu atbalstu Itālijai to izdevumu segšanai, kas radušies, īstenojot cūku vezikulārās slimības izskaušanas ārkārtas pasākumus.

(5)

Itālija 2010. gada 3. un 4. maijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu iesniedza oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu. Komisijas galīgos secinājumus paziņoja Itālijai 2011. gada 29. jūnija e-pasta vēstulē. Itālija piekrita ar 2011. gada 23. augusta e-pasta vēstuli.

(6)

Savienības finansiālais ieguldījums jāizmaksā ar nosacījumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski veikti un attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā ir iesniegušas visu vajadzīgo informāciju.

(7)

Itālijas iestādes ir pilnībā izpildījušas Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punkta un Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta tehniskās un administratīvās prasības.

(8)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, tagad būtu jānosaka Savienības finansiālā ieguldījuma kopējā summa, kas paredzēta to attaisnoto izdevumu segšanai, kuri radušies, izskaužot cūku vezikulāro slimību Itālijā 2009. gadā.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības finansiālā ieguldījuma summu, kas paredzēta to izdevumu segšanai, kuri saistīti ar cūku vezikulārās slimības izskaušanu Itālijā 2009. gadā, nosaka EUR 93 998,39 apmērā. Tas uzskatāms par finansēšanas lēmumu Finanšu regulas 75. panta nozīmē.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Itālijas Republikai.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 56, 6.3.2010., 12. lpp.


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/41


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 30. novembris)

par Savienības finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Klopenburgā, Vācijā, 2008. gada decembrī un 2009. gada janvārī

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8716)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(2011/796/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta tiek pieņemts finansēšanas lēmums, kurā izklāstītas būtiskās sastāvdaļas ar izdevumiem saistītajai darbībai un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi šīs pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas ātrāk izskaustu putnu gripu, Savienībai būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 4. panta 3. punkta pirmajā un otrajā ievilkumā ir paredzēts, cik lielu Savienības finansiālo ieguldījumu procentuālo daļu var izmaksāt, lai kompensētu dalībvalstu izmaksas.

(3)

Komisijas 2005. gada 28. februāra Regulas (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (2), 3. pantā paredzēti noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem Savienība sniedz finansiālu atbalstu.

(4)

Savienības finansiālais atbalsts ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Klopenburgā, Vācijā, 2008. gada decembrī un 2009. gada janvārī tika piešķirts ar Komisijas 2009. gada 29. jūlija Lēmumu 2009/581/EK par Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Klopenburgā, Vācijā, 2008. gada decembrī un 2009. gada janvārī (3).

(5)

Vācija 2009. gada 3. septembrī iesniedza oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantu minēto Savienības finansiālo ieguldījumu izmaksā tikai tad, ja plānotie pasākumi ir faktiski veikti un attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā ir sniegušas visu vajadzīgo informāciju.

(7)

Lēmums 2009/581/EK paredz, ka pirmais maksājums EUR 2 000 000 apmērā būtu jāizmaksā kā daļa no Savienības finansiālā ieguldījuma.

(8)

Finanšu revīzijā, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 10. pantu veica Komisijas dienesti, tika konstatētas tikai nebūtiskas finansiālas nepilnības.

(9)

Tādējādi Vācija ir izpildījusi Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punktā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantā paredzētās tehniskās un administratīvās prasības.

(10)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, tagad būtu jānosaka Savienības finansiālā atbalsta otrais maksājums, lai segtu attaisnotos izdevumus, kas radušies saistībā ar putnu gripas izskaušanu Klopenburgā, Vācijā, 2008. gada decembrī un 2009. gada janvārī.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Otro maksājumu Vācijai EUR 4 000 000 apmērā izmaksā kā daļu no Savienības finansiālā ieguldījuma.

2. pants

Šis lēmums ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē, un tas ir adresēts Vācijas Federatīvai Republikai.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 198, 30.7.2009., 83. lpp.


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/43


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 30. novembris),

ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Spānijai, īstenojot Ņūkāslas slimības apkarošanas ārkārtas pasākumus 2009. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8717)

(Autentisks ir tikai teksts spāņu valodā)

(2011/797/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 6. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta pieņem finansēšanas lēmumu, kurā izklāstītas būtiskās sastāvdaļas ar izdevumiem saistītajai darbībai un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi šīs pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas drīz palīdzētu izskaust Ņūkāslas slimību, Savienībai būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 3. panta 6. punkta pirmajā ievilkumā noteikts, kādi procenti jāpiemēro dalībvalstu izdevumiem.

(3)

Komisijas 2005. gada 28. februāra Regulas (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (2), 3. pantā paredzēti noteikumi par izdevumiem, uz kuriem attiecas Savienības finansiālais atbalsts.

(4)

Saskaņā ar Komisijas 2011. gada 1. aprīļa Īstenošanas lēmumu 2011/208/ES par Savienības finansiālo ieguldījumu ārkārtas pasākumiem Ņūkāslas slimības apkarošanai Spānijā 2009. gadā (3) Savienība cita starpā piešķīra finansiālu atbalstu Ņūkāslas slimības apkarošanas ārkārtas pasākumiem Spānijā 2009. gadā. Spānija 2011. gada 31. maijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu iesniedza oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu.

(5)

Savienības finansiālais ieguldījums jāizmaksā ar nosacījumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski veikti un attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā ir iesniegušas visu vajadzīgo informāciju.

(6)

Spānija atbilstīgi Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punktam bez kavēšanās informēja Komisiju un pārējās dalībvalstis par pasākumiem, kurus veic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par paziņošanu un izskaušanu, kā arī par to rezultātiem. Atmaksāšanas pieprasījumam atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta prasībām bija pievienots finanšu pārskats, apliecinājuma dokumenti, epidemioloģiskais ziņojums par katru saimniecību, kurā dzīvnieki ir nokauti vai iznīcināti, kā arī attiecīgās revīzijas rezultāti.

(7)

Komisijas konstatējumus, attaisnoto izdevumu aprēķina metodi un galīgos secinājumus paziņoja Spānijai 2011. gada 20. oktobrī. Spānija piekrita ar 2011. gada 20. oktobra e-pasta vēstuli.

(8)

Ņemot vērā iepriekšminēto, tagad var noteikt Savienības finansiālā atbalsta kopējo summu, kas paredzēta to attaisnoto izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar Ņūkāslas slimības izskaušanu Spānijā 2009. gadā.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības finansiālā ieguldījuma summu, kas paredzēta to izdevumu segšanai, kuri saistīti ar Ņūkāslas slimības izskaušanu Spānijā 2009. gadā, nosaka EUR 103 219,22 apmērā.

2. pants

Šis lēmums ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē, un tas ir adresēts Spānijas Karalistei.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 87, 2.4.2011., 29. lpp.


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/45


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 30. novembris)

par Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Spānijā 2009. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8721)

(Autentisks ir tikai teksts spāņu valodā)

(2011/798/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta tiek pieņemts finansēšanas lēmums, kurā izklāstītas būtiskās sastāvdaļas ar izdevumiem saistītajai darbībai un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi šīs pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas ātrāk izskaustu putnu gripu, Savienībai būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 4. panta 3. punkta pirmajā un otrajā ievilkumā ir paredzēts, cik lielu Savienības finansiālo ieguldījumu procentuālo daļu var izmaksāt, lai kompensētu dalībvalstu izmaksas.

(3)

Komisijas 2005. gada 28. februāra Regulas (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (2), 3. pantā paredzēti noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem Savienība sniedz finansiālu atbalstu.

(4)

Savienības finansiālais atbalsts ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Spānijā 2009. gadā tika piešķirts ar Komisijas 2010. gada 5. marta Lēmumu 2010/148/ES par Savienības finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Čehijā, Vācijā, Spānijā, Francijā un Itālijā 2009. gadā (3).

(5)

Spānija 2010. gada 3. maijā iesniedza oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantu Savienības finansiālo ieguldījumu izmaksā tikai tad, ja plānotie pasākumi ir faktiski veikti un attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā ir sniegušas visu vajadzīgo informāciju.

(7)

Finanšu revīzijā, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 10. pantu veica Komisijas dienesti, tika konstatētas tikai nebūtiskas finansiālas nepilnības.

(8)

Tādējādi Spānija ir izpildījusi Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punktā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantā paredzētās tehniskās un administratīvās prasības.

(9)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, tagad būtu jānosaka Savienības finansiālā atbalsta pirmais maksājums Spānijai, lai segtu attaisnotos izdevumus, kas radušies saistībā ar putnu gripas izskaušanu 2009. gadā.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pirmo maksājumu Spānijai EUR 500 000 apmērā izmaksā kā daļu no Savienības finansiālā ieguldījuma.

2. pants

Šis lēmums ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē, un tas ir adresēts Spānijas Karalistei.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 60, 10.3.2010., 22. lpp.


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/47


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 30. novembris)

par Savienības finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Polijā 2007. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8722)

(Autentisks ir tikai teksts poļu valodā)

(2011/799/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta tiek pieņemts finansēšanas lēmums, kurā izklāstītas būtiskās sastāvdaļas ar izdevumiem saistītajai darbībai un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi šīs pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas ātrāk izskaustu putnu gripu, Savienībai būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 4. panta 3. punkta pirmajā un otrajā ievilkumā ir paredzēts, cik lielu Savienības finansiālo ieguldījumu procentuālo daļu var izmaksāt, lai kompensētu dalībvalstu izmaksas.

(3)

Komisijas 2005. gada 28. februāra Regulas (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (2), 3. pantā paredzēti noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem Savienība sniedz finansiālu atbalstu.

(4)

Savienības finansiālais ieguldījums ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Polijā 2007. gadā tika piešķirts ar Komisijas 2008. gada 27. jūnija Lēmumu 2008/557/EK par Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Polijā 2007. gadā (3).

(5)

Polija 2008. gada 13. martā iesniedza oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantu Savienības finansiālo ieguldījumu izmaksā tikai tad, ja plānotie pasākumi ir faktiski veikti un attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā ir sniegušas visu vajadzīgo informāciju.

(7)

Lēmums 2008/557/EK paredz, ka sākotnējais maksājums EUR 845 000 apmērā būtu jāizmaksā kā daļa no Savienības finansiālā ieguldījuma.

(8)

Finanšu revīzijā, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 10. pantu veica Komisijas dienesti, tika konstatētas tikai nebūtiskas finansiālas nepilnības.

(9)

Tādējādi Polija ir pilnībā izpildījusi Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punktā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantā paredzētās tehniskās un administratīvās prasības.

(10)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, tagad būtu jānosaka Savienības finansiālā atbalsta otrais maksājums Polijai, lai segtu attaisnotos izdevumus, kas radušies saistībā ar putnu gripas izskaušanu 2007. gadā.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Otro maksājumu Polijai EUR 750 000 apmērā izmaksā kā daļu no Savienības finansiālā ieguldījuma.

2. pants

Šis lēmums ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē, un tas ir adresēts Polijas Republikai.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 180, 9.7.2008., 15. lpp.


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/49


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 30. novembris)

par Savienības finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem infekciozā katarālā drudža apkarošanai Vācijā 2007. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8723)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(2011/800/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta tiek pieņemts finansēšanas lēmums, kurā izklāstītas būtiskās sastāvdaļas ar izdevumiem saistītajai darbībai un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi šīs pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas ātrāk izskaustu infekciozā katarālā drudža izplatību, Savienībai būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 3. panta 6. punkta pirmajā ievilkumā ir paredzēts, cik lielu Savienības finansiālo ieguldījumu procentuālo daļu var izmaksāt, lai kompensētu dalībvalstu izmaksas.

(3)

Komisijas 2005. gada 28. februāra Regulas (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (2), 3. pantā paredzēti noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem Savienība sniedz finansiālu atbalstu.

(4)

Savienības finansiālais ieguldījums ārkārtas pasākumiem infekciozā katarālā drudža apkarošanai Vācijā 2007. gadā tika piešķirts ar Komisijas 2008. gada 5. jūnija Lēmumu 2008/444/EK par Kopienas finansiālo atbalstu infekciozā katarālā drudža apkarošanas ārkārtas pasākumiem Vācijā 2007. gadā (3).

(5)

Vācija 2008. gada 6. jūnijā iesniedza oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantu Savienības finansiālo ieguldījumu izmaksā tikai tad, ja plānotie pasākumi ir faktiski veikti un attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā ir sniegušas visu vajadzīgo informāciju.

(7)

Lēmums 2008/444/EK paredz, ka pirmais maksājums EUR 950 000 apmērā būtu jāizmaksā kā daļa no Savienības finansiālā ieguldījuma.

(8)

Finanšu revīzijā, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 10. pantu veica Komisijas dienesti, tika konstatētas tikai nebūtiskas finansiālas nepilnības.

(9)

Tādējādi Vācija ir izpildījusi Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punktā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantā paredzētās tehniskās un administratīvās prasības.

(10)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, tagad būtu jānosaka Savienības finansiālā atbalsta otrais maksājums, lai segtu attaisnotos izdevumus, kas radušies saistībā ar infekciozā katarālā drudža izskaušanu Vācijā 2007. gadā.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Otro maksājumu Vācijai EUR 1 950 000 apmērā izmaksā kā daļu no Savienības finansiālā ieguldījuma.

2. pants

Šis lēmums ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē, un tas ir adresēts Vācijas Federatīvajai Republikai.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 156, 14.6.2008., 18. lpp.


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/50


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 30. novembris),

ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Francijā 2007. un 2008. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8727)

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

(2011/801/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 3., 4. punktu un 6. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta tiek pieņemts finansēšanas lēmums, kurā izklāstītas būtiskās sastāvdaļas ar izdevumiem saistītajai darbībai un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi šīs pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas drīz palīdzētu izskaust infekciozo katarālo drudzi, Savienībai būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 3. panta 6. punkta otrajā ievilkumā paredzēts, cik liela procentuālā daļa jāpiemēro dalībvalstu izmaksām.

(3)

Komisijas Regula (EK) Nr. 349/2005 (2) paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK. Minētās regulas 3. pantā paredzēti noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem Savienība sniedz finansiālu atbalstu.

(4)

Savienības finansiālo ieguldījumu infekciozā katarālā drudža apkarošanas ārkārtas pasākumiem Francijā 2007. un 2008. gadā piešķīra ar Komisijas Lēmumu 2008/655/EK (3), kas grozīts ar Lēmumu 2009/19/EK (4).

(5)

Francija 2009. gada 31. martā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu iesniedza oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu.

(6)

Francijā 2008. gada 24.–28. novembrī Pārtikas un veterinārais birojs veica pārbaudi, kurā konstatētas dažas tehniskas nepilnības. Taču šīs nepilnības negatīvi neietekmēja programmas vispārēju īstenošanu un neradīja papildu izdevumus Savienības budžetā.

(7)

Francijā 2009. gada 1.–4. decembrī tika veikta finanšu kontrole, kurā secināts, ka Francijas iesniegtie izdevumi ir attaisnoti.

(8)

Komisijas novērojumus, attaisnoto izdevumu aprēķina metodi un galīgos secinājumus paziņoja Francijas iestādēm 2011. gada 14. jūlija vēstulē.

(9)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, tagad saskaņā ar Lēmuma 2008/655/EK 3. panta 2. punktu būtu jānosaka Savienības finansiālā atbalsta kopējā summa, kas paredzēta to attaisnoto izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar infekciozā katarālā drudža izskaušanu Francijā 2007. un 2008. gadā.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības finansiālā ieguldījuma summu, kas paredzēta to izdevumu segšanai, kuri saistīti ar infekciozā katarālā drudža izskaušanu Francijā 2007. un 2008. gadā, nosaka EUR 23 162 004,20 apmērā. Tas ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē.

2. pants

Finansiālā ieguldījuma atlikums ir EUR 2 041 295,20.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 214, 9.8.2008., 66. lpp.

(4)  OV L 8, 13.1.2009, 31. lpp.


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/52


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 30. novembris),

ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Itālijā 2007. un 2008. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8728)

(Autentisks ir tikai teksts itāļu valodā)

(2011/802/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 3., 4. punktu un 6. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta tiek pieņemts finansēšanas lēmums, kurā izklāstītas būtiskās sastāvdaļas ar izdevumiem saistītajai darbībai un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi šīs pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas drīz palīdzētu izskaust infekciozo katarālo drudzi, Savienībai būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 3. panta 6. punkta otrajā ievilkumā paredzēts, cik liela procentuālā daļa jāpiemēro dalībvalstu izmaksām.

(3)

Komisijas Regula (EK) Nr. 349/2005 (2) paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK. Minētās regulas 3. pantā paredzēti noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem Savienība sniedz finansiālu atbalstu.

(4)

Savienības finansiālo ieguldījumu infekciozā katarālā drudža apkarošanas ārkārtas pasākumiem Itālijā 2007. un 2008. gadā piešķīra ar Komisijas Lēmumu 2008/655/EK (3), kas grozīts ar Lēmumu 2009/19/EK (4).

(5)

Itālija 2009. gada 12. martā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu iesniedza oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu. Komisijas novērojumus, attaisnoto izdevumu aprēķina metodi un galīgos secinājumus paziņoja Itālijas iestādēm 2011. gada 28. marta vēstulē.

(6)

Savienības finansiālais ieguldījums jāizmaksā ar nosacījumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski veikti un attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā ir iesniegušas visu vajadzīgo informāciju.

(7)

Itālijas iestādes ir pilnībā izpildījušas Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punktā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantā paredzētās tehniskās un administratīvās prasības.

(8)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, tagad saskaņā ar Lēmuma 2008/655/EK 3. panta 2. punktu būtu jānosaka Savienības finansiālā atbalsta kopējā summa, kas paredzēta to attaisnoto izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar infekciozā katarālā drudža izskaušanu Itālijā 2007. un 2008. gadā.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības finansiālā ieguldījuma summu, kas paredzēta to izdevumu segšanai, kuri saistīti ar infekciozā katarālā drudža izskaušanu Itālijā 2007. un 2008. gadā, nosaka EUR 732 680,67 apmērā. Tas ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē.

2. pants

Finansiālā ieguldījuma atlikums ir EUR 1 336,20.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Itālijas Republikai.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 214, 9.8.2008., 66. lpp.

(4)  OV L 8, 13.1.2009., 31. lpp.


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/54


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 30. novembris),

ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Austrijā 2007. un 2008. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8729)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(2011/803/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 3., 4. punktu un 6. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta tiek pieņemts finansēšanas lēmums, kurā izklāstītas būtiskās sastāvdaļas ar izdevumiem saistītajai darbībai un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi šīs pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas drīz palīdzētu izskaust infekciozo katarālo drudzi, Savienībai būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 3. panta 6. punkta otrajā ievilkumā paredzēts, cik liela procentuālā daļa jāpiemēro dalībvalstu izmaksām.

(3)

Komisijas Regula (EK) Nr. 349/2005 (2) paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK. Minētās regulas 3. pantā paredzēti noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem Savienība sniedz finansiālu atbalstu.

(4)

Savienības finansiālo ieguldījumu infekciozā katarālā drudža apkarošanas ārkārtas pasākumiem Austrijā 2007. un 2008. gadā piešķīra ar Komisijas Lēmumu 2008/655/EK (3), kas grozīts ar Lēmumu 2009/19/EK (4).

(5)

Austrija 2009. gada 31. martā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu iesniedza oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu. Komisijas novērojumus, attaisnoto izdevumu aprēķina metodi un galīgos secinājumus paziņoja Austrijas iestādēm 2011. gada 28. marta vēstulē.

(6)

Savienības finansiālais ieguldījums jāizmaksā ar nosacījumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski veikti un attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā ir iesniegušas visu vajadzīgo informāciju.

(7)

Austrijas iestādes ir pilnībā izpildījušas Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punktā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantā paredzētās tehniskās un administratīvās prasības.

(8)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, tagad saskaņā ar Lēmuma 2008/655/EK 3. panta 2. punktu būtu jānosaka Savienības finansiālā atbalsta kopējā summa, kas paredzēta to attaisnoto izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar infekciozā katarālā drudža izskaušanu Austrijā 2007. un 2008. gadā.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības finansiālā ieguldījuma summu, kas paredzēta to izdevumu segšanai, kuri saistīti ar infekciozā katarālā drudža izskaušanu Austrijā 2007. un 2008. gadā, nosaka EUR 1 706 326,35 apmērā. Tas ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Austrijas Republikai.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 214, 9.8.2008., 66. lpp.

(4)  OV L 8, 13.1.2009., 31. lpp.


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/56


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 30. novembris),

ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Nīderlandē 2007. un 2008. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8732)

(Autentisks ir tikai teksts holandiešu valodā)

(2011/804/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 3., 4. punktu un 6. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta tiek pieņemts finansēšanas lēmums, kurā izklāstītas būtiskās sastāvdaļas ar izdevumiem saistītajai darbībai un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi šīs pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas drīz palīdzētu izskaust infekciozo katarālo drudzi, Savienībai būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 3. panta 6. punkta otrajā ievilkumā paredzēts, cik liela procentuālā daļa jāpiemēro dalībvalstu izmaksām.

(3)

Komisijas Regula (EK) Nr. 349/2005 (2) paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK. Minētās regulas 3. pantā paredzēti noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem Savienība sniedz finansiālu atbalstu.

(4)

Savienības finansiālo ieguldījumu infekciozā katarālā drudža apkarošanas ārkārtas pasākumiem Nīderlandē 2007. un 2008. gadā piešķīra ar Komisijas Lēmumu 2008/655/EK (3), kas grozīts ar Lēmumu 2009/19/EK (4).

(5)

Nīderlande 2009. gada 26. martā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu iesniedza oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu. Komisijas novērojumus, attaisnoto izdevumu aprēķina metodi un galīgos secinājumus paziņoja Nīderlandes iestādēm 2010. gada 27. septembra vēstulē.

(6)

Savienības finansiālais ieguldījums jāizmaksā ar nosacījumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski veikti un attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā ir iesniegušas visu vajadzīgo informāciju.

(7)

Nīderlandes iestādes ir pilnībā izpildījušas Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punktā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantā paredzētās tehniskās un administratīvās prasības.

(8)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, tagad saskaņā ar Lēmuma 2008/655/EK 3. panta 2. punktu būtu jānosaka Savienības finansiālā atbalsta kopējā summa, kas paredzēta to attaisnoto izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar infekciozā katarālā drudža izskaušanu Nīderlandē 2007. un 2008. gadā.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības finansiālā ieguldījuma summu, kas paredzēta to izdevumu segšanai, kuri saistīti ar infekciozā katarālā drudža izskaušanu Nīderlandē 2007. un 2008. gadā, nosaka EUR 7 672 725 apmērā. Tas ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē.

2. pants

Finansiālā ieguldījuma atlikums ir EUR 1 120 985.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Nīderlandes Karalistei.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 214, 9.8.2008., 66. lpp.

(4)  OV L 8, 13.1.2009., 31. lpp.


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/58


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 30. novembris),

ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Zviedrijā 2007. un 2008. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8737)

(Autentisks ir tikai teksts zviedru valodā)

(2011/805/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 3., 4. punktu un 6. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta tiek pieņemts finansēšanas lēmums, kurā izklāstītas būtiskās sastāvdaļas ar izdevumiem saistītajai darbībai un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi šīs pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas drīz palīdzētu izskaust infekciozo katarālo drudzi, Savienībai būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 3. panta 6. punkta otrajā ievilkumā paredzēts, cik liela procentuālā daļa jāpiemēro dalībvalstu izmaksām.

(3)

Komisijas Regula (EK) Nr. 349/2005 (2) paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK. Minētās regulas 3. pantā paredzēti noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem Savienība sniedz finansiālu atbalstu.

(4)

Savienības finansiālo ieguldījumu infekciozā katarālā drudža apkarošanas ārkārtas pasākumiem Zviedrijā 2007. un 2008. gadā piešķīra ar Komisijas Lēmumu 2008/655/EK (3), kas grozīts ar Lēmumu 2009/19/EK (4).

(5)

Zviedrija 2009. gada 30. martā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu iesniedza oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu. Komisijas novērojumus, attaisnoto izdevumu aprēķina metodi un galīgos secinājumus paziņoja Zviedrijas iestādēm 2011. gada 28. marta vēstulē.

(6)

Savienības finansiālais ieguldījums jāizmaksā ar nosacījumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski veikti un attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā ir iesniegušas visu vajadzīgo informāciju.

(7)

Zviedrijas iestādes ir pilnībā izpildījušas Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punktā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantā paredzētās tehniskās un administratīvās prasības.

(8)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, tagad saskaņā ar Lēmuma 2008/655/EK 3. panta 2. punktu būtu jānosaka Savienības finansiālā atbalsta kopējā summa, kas paredzēta to attaisnoto izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar infekciozā katarālā drudža izskaušanu Zviedrijā 2007. un 2008. gadā.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības finansiālā ieguldījuma summu, kas paredzēta to izdevumu segšanai, kuri saistīti ar infekciozā katarālā drudža izskaušanu Zviedrijā 2007. un 2008. gadā, nosaka EUR 1 281 076,73 apmērā. Tas ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Zviedrijas Karalistei.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 214, 9.8.2008., 66. lpp.

(4)  OV L 8, 13.1.2009., 31. lpp.


3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/60


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 30. novembris),

ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Luksemburgā 2007. un 2008. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8742)

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

(2011/806/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 3., 4. punktu un 6. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta tiek pieņemts finansēšanas lēmums, kurā izklāstītas būtiskās sastāvdaļas ar izdevumiem saistītajai darbībai un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi šīs pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas drīz palīdzētu izskaust infekciozo katarālo drudzi, Savienībai būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 3. panta 6. punkta otrajā ievilkumā paredzēts, cik liela procentuālā daļa jāpiemēro dalībvalstu izmaksām.

(3)

Komisijas Regula (EK) Nr. 349/2005 (2) paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK. Minētās regulas 3. pantā paredzēti noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem Savienība sniedz finansiālu atbalstu.

(4)

Savienības finansiālo ieguldījumu infekciozā katarālā drudža apkarošanas ārkārtas pasākumiem Luksemburgā 2007. un 2008. gadā piešķīra ar Komisijas Lēmumu 2008/655/EK (3), kas grozīts ar Lēmumu 2009/19/EK (4).

(5)

Luksemburga 2009. gada 27. martā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu iesniedza oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu. Komisijas novērojumus, attaisnoto izdevumu aprēķina metodi un galīgos secinājumus paziņoja Luksemburgas iestādēm 2011. gada 30. marta vēstulē.

(6)

Savienības finansiālais ieguldījums jāizmaksā ar nosacījumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski veikti un attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā ir iesniegušas visu vajadzīgo informāciju.

(7)

Luksemburgas iestādes ir pilnībā izpildījušas Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punktā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantā paredzētās tehniskās un administratīvās prasības.

(8)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, tagad saskaņā ar Lēmuma 2008/655/EK 3. panta 2. punktu būtu jānosaka Savienības finansiālā atbalsta kopējā summa, kas paredzēta to attaisnoto izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar infekciozā katarālā drudža izskaušanu Luksemburgā 2007. un 2008. gadā.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības finansiālā ieguldījuma summu, kas paredzēta to izdevumu segšanai, kuri saistīti ar infekciozā katarālā drudža izskaušanu Luksemburgā 2007. un 2008. gadā, nosaka EUR 471 212,25 apmērā. Tas ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē.

2. pants

Finansiālā ieguldījuma atlikums ir EUR 18 202,25.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Luksemburgas Lielhercogistei.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 214, 9.8.2008., 66. lpp.

(4)  OV L 8, 13.1.2009., 31. lpp.