ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.290.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 290

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 6. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 997/2010 (2010. gada 5. novembris), ar ko pārtrauc dažu savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu Savienībā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 998/2010 (2010. gada 5. novembris) par atļauju izmantot Enterococcus faecium DSM 7134 kā pārtikas piedevu gaļas cāļiem (atļaujas turētājs Lactosan GmbH & Co KG) ( 1 )

22

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 999/2010 (2010. gada 5. novembris) par atļauju lietot no Aspergillus oryzae (DSM 17594) iegūtu 6-fitāzi (EC 3.1.3.26) kā barības piedevu sivēnmātēm (atļaujas turētājs DSM Nutritional Products Ltd) ( 1 )

24

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1000/2010 (2010. gada 3. novembris), ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 2402/96, (EK) Nr. 2058/96, (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 969/2006, (EK) Nr. 1918/2006, (EK) Nr. 1964/2006, (EK) Nr. 27/2008, (EK) Nr. 1067/2008 un (EK) Nr. 828/2009 attiecībā uz datumiem, kad jāiesniedz importa licenču pieprasījumi un jāizdod importa licences 2011. gadam saskaņā ar tarifa kvotām par batātēm, maniokas cieti, manioku, labību, rīsiem, cukuru un olīveļļu, un ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 382/2008, (EK) Nr. 1518/2003, (EK) Nr. 596/2004, (EK) Nr. 633/2004 un (EK) Nr. 951/2006 attiecībā uz datumiem, kad jāizdod eksporta licences 2011. gadam liellopu gaļas, cūkgaļas, olu, putnu gaļas, kā arī āpuskvotas cukura un izoglikozes nozarē

26

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1001/2010 (2010. gada 5. novembris), ar ko 138. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

33

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1002/2010 (2010. gada 5. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

37

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/670/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 3. novembris), ar ko nosaka kritērijus un pasākumus tādu komerciālu demonstrējumu projektu finansēšanai, kuru mērķis ir CO2 uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana videi drošā veidā, kā arī inovatīvu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projektu finansēšanai atbilstīgi sistēmai par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecību Kopienā, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7499)

39

 

 

2010/671/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 5. novembris), ar ko dalībvalstīm atļauj pagarināt pagaidu atļaujas, kuras piešķirtas jaunajai darbīgajai vielai spirotetramātam (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7437)  ( 1 )

49

 

 

2010/672/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 5. novembris), ar ko principā atzīst par pilnīgu dokumentāciju, kura iesniegta detalizētai pārbaudei saistībā ar iespējamo penflufēna un fluksapiroksāda iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7439)  ( 1 )

51

 

 

2010/673/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2010. gada 2. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2010/19)

53

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

6.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 290/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 997/2010

(2010. gada 5. novembris),

ar ko pārtrauc dažu savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu Savienībā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 19. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Zinātniskās analīzes grupu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 338/97 4. panta 6. punktā ir paredzēts, ka Komisija var noteikt ierobežojumus dažu sugu ieviešanai Savienībā saskaņā ar nosacījumiem, kas attiecīgi izklāstīti punktos a) līdz d). Turklāt šādu ierobežojumu izpildes pasākumi ir paredzēti Komisijas 2006. gada 4. maija Regulā (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (2).

(2)

To sugu sarakstu, kuru īpatņu ievešana Savienībā ir pārtraukta, noteica ar Komisijas 2009. gada 30. aprīļa Regulu (EK) Nr. 359/2009, ar ko pārtrauc dažu savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu Kopienā (3).

(3)

Pamatojoties uz jaunāko informāciju, Zinātniskās analīzes grupa secināja — ja netiks pārtraukta atsevišķu Regulas (EK) Nr. 338/97 A un B pielikumā minēto sugu īpatņu ievešana Savienībā no konkrētām izcelsmes valstīm, šo sugu aizsargājamības statuss būs nopietni apdraudēts. Tāpēc jāaptur šādu sugu īpatņu ievešana:

Cuora amboinensis no Vjetnamas,

Cuora galbinifrons no Laosas un Vjetnamas,

Dendrobium nobile no Laosas.

(4)

Zinātniskās analīzes grupa, balstoties uz jaunāko pieejamo informāciju, secināja, ka vairs nav vajadzības piemērot pārtraukumu šādu sugu īpatņu ievešanai Savienībā:

Ovis ammon nigrimontana (medību trofejas) no Kazahstānas,

Leucopternis occidentalis no Ekvadoras un Peru,

Hexaprotodon liberiensis no Kotdivuāras, Gvinejas-Bisavas un Sjerraleones,

Hippopotamus amphibius no Kongo Demokrātiskās Republikas un Malāvijas,

Chrysocyon brachyurus no Bolīvijas un Peru,

Eupleres goudotii, Fossa fossana, Anas bernieri, Mantella baroni, Mantella aff. baroni, Mantella cowanii, Mantella haraldmeieri, Mantella laevigata, Mantella Madagaskaraiensis, Mantella manery, Mantella nigricans un Mantella pulchra no Madagaskaras,

Leopardus colocolo un Leopardus pajeros no Čīles,

Leptailurus serval no Alžīrijas,

Prionailurus bengalensis no Ķīnas (Makao),

Cynogale bennettii no Brunejas, Ķīnas, Indonēzijas, Malaizijas un Taizemes,

Equus zebra hartmannae no Angolas,

Myrmecophaga tridactyla no Belizas un Urugvajas,

Alouatta macconnelli no Trinidādas un Tobāgo,

Ateles paniscus, Chalcostigma olivaceum, Heliodoxa rubinoides, Buteo albonotatus, Buteo platypterus, Forpus xanthops, Pionus chalcopterus, Otus roboratus, Pseudoscops clamator, Pulsatrix melanota un Podocnemis sextuberculata no Peru,

Lagothrix cana un Varanus yemenensis no visām areāla valstīm,

Cebus capucinus no Belizas,

Cercocebus atys no Ganas,

Cercopithecus ascanius no Burundi,

Cercopithecus cephus no Centrālāfrikas Republikas,

Cercopithecus dryas, Glaucidium capense un Phodilus prigoginei no Kongo Demokrātiskās Republikas,

Cercopithecus pogonias un Cercopithecus preussi no Kamerūnas un Ekvatoriālās Gvinejas,

Colobus polykomos no Kotdivuāras,

Colobus vellerosus no Kotdivuāras un Ganas,

Macaca arctoides no Indijas, Malaizijas un Taizemes,

Macaca assamensis no Nepālas,

Macaca fascicularis no Bangladešas un Indijas,

Macaca leonina, Ratufa bicolor, Psittacula roseata un Strix uralensis davidi no Ķīnas,

Macaca maura, Macaca nigra, Macaca nigrescens, Macaca ochreata, Macaca pagensis, Goura cristata, Goura scheepmakeri, Goura victoria, Spizaetus bartelsi, Cacatua sanguinea, Lorius domicella, Alisterus chloropterus chloropterus, Eclectus roratus, Psittacula alexandri, Tanygnathus gramineus, Ninox rudolfi, Otus angelinae, Tyto inexspectata, Tyto nigrobrunnea, Tyto sororcula, Ornithoptera tithonus, Troides andromache (savvaļas un audzētavas īpatņi) un Tridacna gigas no Indonēzijas,

Papio anubis no Lībijas,

Papio papio no Gvinejas-Bisavas,

Procolobus verus no Beninas, Kotdivuāras, Ganas, Sjerraleones un Togo,

Trachypithecus phayrei no Kambodžas, Ķīnas un Indijas,

Trachypithecus vetulus no Šrilankas,

Galago demidoff no Burkinafaso un Centrālāfrikas Republikas,

Galago granti no Malāvijas,

Arctocebus aureus no Centrālāfrikas Republikas un Gabonas,

Nycticebus pygmaeus no Kambodžas un Laosas,

Chiropotes chiropotes, Chiropotes israelita, Chiropotes satanas, Chiropotes utahickae, Nannopsittaca panychlora, Pyrrhura leucotis, Touit melanonotus, Touit surdus un Eunectes deschauenseei no Brazīlijas,

Ratufa affinis un Ketupa ketupu no Singapūras,

Balaeniceps rex no Zambijas,

Buceros rhinoceros no Taizemes,

Tauraco corythaix, Agapornis fischeri (audzētavas īpatņi) un Python sebae no Mozambikas,

Tauraco fischeri, Agapornis lilianae, Poicephalus cryptoxanthus, Poicephalus meyeri, Poicephalus rufiventris, Bubo vosseleri, Gongylophis colubrinus and Stigmochelys pardalis no Tanzānijas,

Tauraco macrorhynchus, Terathopius ecaudatus un Strix woodfordii no Gvinejas,

Tauraco porphyreolopha no Ugandas,

Accipiter brachyurus, Tyto aurantia, Tyto manusi, Varanus bogerti un Varanus telenesetes no Papua-Jaungvinejas,

Accipiter gundlachi un Aratinga euops no Kubas,

Accipiter imitator un Nesasio solomonensis no Papua-Jaungvinejas un Zālamana salām,

Buteo galapagoensis, Pyrrhura albipectus, Pyrrhura orcesi, Conolophus pallidus un Conolophus subcristatus no Ekvadoras,

Buteo ridgwayi no Dominikānas un Haiti,

Erythrotriorchis radiatus, Lophoictinia isura, Polytelis alexandrae and Varanus keithhornie no Austrālijas,

Gyps coprotheres no Mozambikas, Namībijas un Svazilendas,

Harpyopsis novaeguineae no Indonēzijas un Papua-Jaungvinejas,

Falco deiroleucus no Belizas un Gvatemalas,

Falco fasciinucha no Botsvānas, Etiopijas, Kenijas, Malāvijas, Mozambikas, Dienvidāfrikas, Sudānas, Tanzānijas, Zambijas un Zimbabves,

Falco hypoleucos no Austrālijas un Papua-Jaungvinejas,

Micrastur plumbeus no Kolumbijas un Ekvadoras,

Polyplectron schleiermacheri no Indonēzijas un Malaizijas,

Anthropoides virgo no Sudānas,

Balearica regulorum no Angolas, Lesoto, Malāvijas, Mozambikas, Namībijas, Ruandas, Svazilendas, Ugandas,

Pitta nympha no Brunejas, Ķīnas, Ziemeļkorejas, Indonēzijas, Japānas, Malaizijas un Dienvidkorejas,

Pycnonotus zeylanicus no Malaizijas,

Charmosyna aureicincta no Fidži,

Trichoglossus johnstoniae, Prioniturus luconensis, Bubo philippensis, Otus fuliginosus, Otus longicornis, Otus mindorensis un Otus mirus no Filipīnām,

Agapornis pullarius no Angolas un Kenijas,

Amazona agilis un Amazona collaria no Jamaikas,

Amazona mercenaria no Venecuēlas,

Amazona xanthops no Bolīvijas un Paragvajas,

Aratinga aurea no Argentīnas,

Bolborhynchus ferrugineifrons, Hapalopsittaca fuertesi, Pyrrhura calliptera and Pyrrhura viridicata no Kolumbijas,

Poicephalus robustus no Botsvānas, Gambijas, Namībijas, Senegālas, Dienvidāfrikas un Svazilendas,

Psittacula finschii no Bangladešas un Kambodžas,

Psittacus erithacus no Burundijas, Mali un Togo,

Bubo blakistoni no Ķīnas, Japānas un Krievijas,

Ninox affinis no Indijas,

Otus capnodes un Otus paulani no Komoru salām,

Otus insularis no Seišela salām,

Scotopelia ussheri no Kotdivuāras, Ganas, Gvinejas, Libērijas un Sjerraleones,

Heloderma horridum no Gvatemalas un Meksikas,

Podocnemis erythrocephala no Kolumbijas un Venecuēlas,

Podocnemis expansa no Kolumbijas, Ekvadoras, Gajānas, Peru, Trinidādas un Tobāgo un Venecuēlas,

Gopherus polyphemus no ASV,

Manouria emys no Bangladešas, Indijas, Mjanmas un Taizemes,

Testudo horsfieldii no Ķīnas un Pakistānas,

Montipora caliculata no Tongas.

(5)

Ir notikusi apspriešanās ar visām to sugu izcelsmes valstīm, uz kurām saskaņā ar šo regulu attiecas jaunie ierobežojumi īpatņu ievešanai Savienībā.

(6)

Konvencijas Līgumslēdzēju pušu 15. konferencē tika pieņemtas jaunas nomenklatūras norādes (mainīts sugu sadalījums un pārdēvētas ģintis) par dzīvniekiem, un šīs izmaiņas ir pienācīgi atspoguļotas šajā regulā.

(7)

Tāpēc jāgroza to sugu saraksts, kuru īpatņu ievešana Savienībā ir pārtraukta, un skaidrības labad ir jāaizstāj Regula (EK) Nr. 359/2009.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievērojot Regulas (EK) Nr. 865/2006 71. panta noteikumus, pārtrauc šīs regulas pielikumā minēto savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu Savienībā.

2. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 359/2009.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 5. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

(2)  OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 110, 1.5.2009., 3. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā iekļautās sugas, kuru īpatņu ievešana Savienībā ir pārtraukta

Suga

Cilmvieta

Īpatņi

Izcelsmes valsts

Atbilstīgais 4. panta 6. punkta apakšpunkts

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Savvaļa

Medību trofejas

Uzbekistāna

(a)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Savvaļa

Medību trofejas

Baltkrievija, Kirgizstāna, Turcija

(a)

Felidae

Lynx lynx

Savvaļa

Medību trofejas

Azerbaidžāna

(a)

Ursidae

Ursus arctos

Savvaļa

Medību trofejas

Kanāda (Britu Kolumbija)

(a)

Ursus thibetanus

Savvaļa

Medību trofejas

Krievija

(a)

AVES

FALCONIFORMES

Falconidae

Falco cherrug

Savvaļa

Visi

Armēnija, Bahreina, Irāka, Mauritānija, Tadžikistāna

(a)


Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā iekļautās sugas, kuru īpatņu ievešana Savienībā ir pārtraukta

Suga

Cilmvieta

Īpatņi

Izcelsmes valsts

Atbilstīgais 4. panta 6. punkta apakšpunkts

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Savvaļa

Visi

Uzbekistāna

(b)

Saiga borealis

Savvaļa

Visi

Krievija

(b)

Saiga tatarica

Savvaļa

Visi

Kazahstāna, Krievija

(b)

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Savvaļa

Visi

Uzbekistāna

(b)

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (sinonīms Choeropsis liberiensis)

Savvaļa

Visi

Gvineja, Nigērija

(b)

Hippopotamus amphibius

Savvaļa

Visi

Gambija, Nigēra, Nigērija, Sjerraleone, Togo

(b)

Moschidae

Moschus anhuiensis

Savvaļa

Visi

Ķīna

(b)

Moschus berezovskii

Savvaļa

Visi

Ķīna

(b)

Moschus chrysogaster

Savvaļa

Visi

Ķīna

(b)

Moschus fuscus

Savvaļa

Visi

Ķīna

(b)

Moschus moschiferus

Savvaļa

Visi

Ķīna, Krievija

(b)

CARNIVORA

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Felidae

Panthera leo

Savvaļa

Visi

Etiopija

(b)

Profelis aurata

Savvaļa

Visi

Togo

(b)

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

Savvaļa

Visi

Tanzānija

(b)

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Savvaļa

Visi

Grenlande

(b)

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Savvaļa

Visi

Indonēzija, Papua-Jaungvineja

 

Zaglossus bruijni

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Savvaļa

Visi

Kongo Demokrātiskā Republika

(b)

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Ateles belzebuth

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Ateles fusciceps

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Ateles geoffroyi

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Ateles hybridus

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Lagothrix lagotricha

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Lagothrix lugens

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Lagothrix poeppigii

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Cebidae

Callithrix geoffroyi (sinonīms C. jacchus geoffroyi)

Savvaļa

Visi

Brazīlija

(b)

Cercopithecidae

Cercopithecus erythrogaster

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Cercopithecus erythrotis

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Cercopithecus hamlyni

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Cercopithecus mona

Savvaļa

Visi

Togo

(b)

Cercopithecus petaurista

Savvaļa

Visi

Togo

(b)

Cercopithecus pogonias

Savvaļa

Visi

Nigērija

(b)

Cercopithecus preussi (sinonīms C. lhoesti preussi)

Savvaļa

Visi

Nigērija

(b)

Colobus vellerosus

Savvaļa

Visi

Nigērija, Togo

(b)

Lophocebus albigena (sinonīms Cercocebus albigena)

Savvaļa

Visi

Nigērija

(b)

Macaca cyclopis

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Macaca sylvanus

Savvaļa

Visi

Alžīrija, Maroka

(b)

Piliocolobus badius (sinonīms Colobus badius)

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Galagidae

Euoticus pallidus (sinonīms Galago elegantulus pallidus)

Savvaļa

Visi

Nigērija

(b)

Galago matschiei (sinonīms G. inustus)

Savvaļa

Visi

Ruanda

(b)

Lorisidae

Arctocebus calabarensis

Savvaļa

Visi

Nigērija

(b)

Perodicticus potto

Savvaļa

Visi

Togo

(b)

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Savvaļa

Visi

Gajāna

(b)

Pithecia pithecia

Savvaļa

Visi

Gajāna

(b)

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Oxyura jamaicensis

Visas

Dzīvi

Visas

(d)

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Savvaļa

Visi

Tanzānija

(b)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter erythropus

Savvaļa

Visi

Gvineja

(b)

Accipiter melanoleucus

Savvaļa

Visi

Gvineja

(b)

Accipiter ovampensis

Savvaļa

Visi

Gvineja

(b)

Aquila rapax

Savvaļa

Visi

Gvineja

(b)

Aviceda cuculoides

Savvaļa

Visi

Gvineja

(b)

Gyps africanus

Savvaļa

Visi

Gvineja

(b)

Gyps bengalensis

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Gyps indicus

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Gyps rueppellii

Savvaļa

Visi

Gvineja

(b)

Gyps tenuirostris

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Hieraaetus ayresii

Savvaļa

Visi

Kamerūna, Gvineja, Togo

(b)

Hieraaetus spilogaster

Savvaļa

Visi

Gvineja, Togo

(b)

Leucopternis lacernulatus

Savvaļa

Visi

Brazīlija

(b)

Lophaetus occipitalis

Savvaļa

Visi

Gvineja

(b)

Macheiramphus alcinus

Savvaļa

Visi

Gvineja

(b)

Polemaetus bellicosus

Savvaļa

Visi

Kamerūna, Gvineja, Togo

(b)

Spizaetus africanus

Savvaļa

Visi

Gvineja

(b)

Stephanoaetus coronatus

Savvaļa

Visi

Kotdivuāra, Gvineja, Togo

(b)

Torgos tracheliotus

Savvaļa

Visi

Kamerūna, Sudāna

(b)

Trigonoceps occipitalis

Savvaļa

Visi

Kotdivuāra, Gvineja

(b)

Urotriorchis macrourus

Savvaļa

Visi

Gvineja

(b)

Falconidae

Falco chicquera

Savvaļa

Visi

Gvineja, Togo

(b)

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Savvaļa

Visi

Kamerūna, Gvineja, Togo

(b)

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Savvaļa

Visi

Gvineja, Mali

(b)

Balearica regulorum

Savvaļa

Visi

Botsvāna, Burundi, Kongo Demokrātiskā Republika, Kenija, Dienvidāfrika, Zambija, Zimbabve

(b)

Bugeranus carunculatus

Savvaļa

Visi

Dienvidāfrika, Tanzānija

(b)

PSITTACIFORMES

Loriidae

Charmosyna diadema

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Psittacidae

Agapornis fischeri

Savvaļa

Visi

Tanzānija

(b)

Agapornis nigrigenis

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Agapornis pullarius

Savvaļa

Visi

Kongo Demokrātiskā Republika, Kotdivuāra, Gvineja, Mali, Togo

(b)

Amazona autumnalis

Savvaļa

Visi

Ekvadora

(b)

Ara chloropterus

Savvaļa

Visi

Argentīna, Panama

(b)

Ara severus

Savvaļa

Visi

Gajāna

(b)

Aratinga acuticaudata

Savvaļa

Visi

Urugvaja

(b)

Aratinga auricapillus

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Coracopsis vasa

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Cyanoliseus patagonus

Savvaļa

Visi

Čīle, Urugvaja

(b)

Deroptyus accipitrinus

Savvaļa

Visi

Peru, Surinama

(b)

Hapalopsittaca amazonina

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Hapalopsittaca pyrrhops

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Leptosittaca branickii

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Poicephalus gulielmi

Savvaļa

Visi

Kamerūna, Kotdivuāra, Kongo, Gvineja

(b)

Poicephalus robustus

Savvaļa

Visi

Kongo Demokrātiskā Republika, Kotdivuāra, Gvineja, Mali, Nigērija, Togo, Uganda

(b)

Psittacus erithacus

Savvaļa

Visi

Benina, Ekvatoriālā Gvineja, Libērija, Nigērija

(b)

Psittacus erithacus timneh

Savvaļa

Visi

Gvineja, Gvineja-Bisava

(b)

Psittrichas fulgidus

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Pyrrhura caeruleiceps

Savvaļa

Visi

Kolumbija

(b)

Pyrrhura pfrimeri

Savvaļa

Visi

Brazīlija

(b)

Pyrrhura subandina

Savvaļa

Visi

Kolumbija

(b)

Triclaria malachitacea

Savvaļa

Visi

Argentīna, Brazīlija

(b)

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Savvaļa

Visi

Gvineja

(b)

Bubo lacteus

Savvaļa

Visi

Gvineja

(b)

Bubo poensis

Savvaļa

Visi

Gvineja

(b)

Glaucidium capense

Savvaļa

Visi

Ruanda

(b)

Glaucidium perlatum

Savvaļa

Visi

Kamerūna, Gvineja

(b)

Ptilopsis leucotis

Savvaļa

Visi

Gvineja

(b)

Scotopelia bouvieri

Savvaļa

Visi

Kamerūna

(b)

Scotopelia peli

Savvaļa

Visi

Gvineja

(b)

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Savvaļa

Visi

Salvadora, Gvatemala, Meksika

(b)

Palaeosuchus trigonatus

Savvaļa

Visi

Gajāna

(b)

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

SAURIA

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Cilmvieta “F” (1)

Visi

Ēģipte

(b)

Uromastyx dispar

Savvaļa

Visi

Alžīrija, Mali, Sudāna

(b)

Uromastyx geyri

Savvaļa

Visi

Mali, Nigēra

(b)

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma ambreense

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma andringitraense

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma boettgeri

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma brevicorne

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma capuroni

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma cucullatum

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma fallax

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma furcifer

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma gallus

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma gastrotaenia

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma glawi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma globifer

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma guibei

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma guillaumeti

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma hilleniusi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma linota

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma malthe

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma marojezense

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma nasutum

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma oshaughnessyi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma parsonii

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma peyrierasi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma tsaratananense

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma vatosoa

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Calumma vencesi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Chamaeleo camerunensis

Savvaļa

Visi

Kamerūna

(b)

Chamaeleo deremensis

Savvaļa

Visi

Tanzānija

(b)

Chamaeleo eisentrauti

Savvaļa

Visi

Kamerūna

(b)

Chamaeleo ellioti

Savvaļa

Visi

Burundi

(b)

Chamaeleo feae

Savvaļa

Visi

Ekvatoriālā Gvineja

(b)

Chamaeleo fuelleborni

Savvaļa

Visi

Tanzānija

(b)

Chamaeleo gracilis

Savvaļa

Visi

Benina

(b)

Audzētavas

Visi

Benina

(b)

Audzētavas

Ķermeņa garums bez astes pārsniedz 8 cm

Togo

(b)

Chamaeleo montium

Savvaļa

Visi

Kamerūna

(b)

Chamaeleo pfefferi

Savvaļa

Visi

Kamerūna

(b)

Chamaeleo senegalensis

Audzētavas

Ķermeņa garums bez astes pārsniedz 6 cm

Togo

(b)

Chamaeleo werneri

Savvaļa

Visi

Tanzānija

(b)

Chamaeleo wiedersheimi

Savvaļa

Visi

Kamerūna

(b)

Furcifer angeli

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Furcifer antimena

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Furcifer balteatus

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Furcifer belalandaensis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Furcifer bifidus

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Furcifer campani

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Furcifer labordi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Furcifer minor

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Furcifer monoceras

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Furcifer nicosiai

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Furcifer petteri

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Furcifer rhinoceratus

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Furcifer tuzetae

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Furcifer willsii

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Savvaļa

Visi

Mozambika

(b)

Cordylus tropidosternum

Savvaļa

Visi

Mozambika

(b)

Cordylus vittifer

Savvaļa

Visi

Mozambika

(b)

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma antanosy

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma barbouri

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma berghofi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma breviceps

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma comorensis

Savvaļa

Visi

Komoru salas

(b)

Phelsuma dubia

Savvaļa

Visi

Komoru salas, Madagaskara

(b)

Phelsuma flavigularis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma guttata

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma hielscheri

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma klemmeri

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma laticauda

Savvaļa

Visi

Komoru salas

(b)

Phelsuma malamakibo

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma masohoala

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma modesta

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma mutabilis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma pronki

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma pusilla

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma seippi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma serraticauda

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma standingi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Phelsuma v-nigra

Savvaļa

Visi

Komoru salas

(b)

Uroplatus ebenaui

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Uroplatus fimbriatus

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Uroplatus guentheri

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Uroplatus henkeli

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Uroplatus lineatus

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Uroplatus malama

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Uroplatus phantasticus

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Uroplatus pietschmanni

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Uroplatus sikorae

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Helodermatidae

Heloderma suspectum

Savvaļa

Visi

Meksika, ASV

(b)

Iguanidae

Iguana iguana

Savvaļa

Visi

Salvadora

(b)

Scincidae

Corucia zebrata

Savvaļa

Visi

Zālamana salas

(b)

Varanidae

Varanus beccarii

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Varanus dumerilii

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Varanus exanthematicus

Savvaļa

Visi

Benina, Togo

(b)

Audzētavas

Visi

Benina

(b)

Audzētavas

Garums pārsniedz 35 cm

Togo

(b)

Varanus jobiensis (sinonīms V. karlschmidti)

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Varanus niloticus

Savvaļa

Visi

Benina, Burundi, Mozambika, Togo

(b)

Audzētavas

Visi

Benina, Togo

(b)

Varanus ornatus

Savvaļa

Visi

Togo

(b)

Audzētavas

Visi

Togo

(b)

Varanus salvadorii

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Varanus salvator

Savvaļa

Visi

Ķīna, Indija, Singapūra

(b)

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Savvaļa

Visi

Salvadora, Hondurasa

(b)

Calabaria reinhardtii

Savvaļa

Visi

Togo

(b)

Audzētavas

Visi

Benina, Togo

(b)

Eunectes murinus

Savvaļa

Visi

Paragvaja

(b)

Elapidae

Naja atra

Savvaļa

Visi

Laosa

(b)

Naja kaouthia

Savvaļa

Visi

Laosa

(b)

Naja siamensis

Savvaļa

Visi

Laosa

(b)

Pythonidae

Liasis fuscus

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Morelia boeleni

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Python molurus

Savvaļa

Visi

Ķīna

(b)

Python natalensis

Audzētavas

Visi

Mozambika

(b)

Python regius

Savvaļa

Visi

Benina, Gvineja

(b)

Python reticulatus

Savvaļa

Visi

Indija, Malaizija (pussala), Singapūra

(b)

Python sebae

Savvaļa

Visi

Mauritānija

(b)

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Visas

Dzīvi

Visas

(d)

Trachemys scripta elegans

Visas

Dzīvi

Visas

(d)

Geoemydidae

Batagur borneoensis

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Cuora amboinensis

Savvaļa

Visi

Indonēzija, Malaizija, Vjetnama

(b)

Cuora galbinifrons

Savvaļa

Visi

Ķīna, Laosa, Vjetnama

(b)

Heosemys spinosa

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Leucocephalon yuwonoi

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Malayemys subtrijuga

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Notochelys platynota

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Siebenrockiella crassicollis

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Podocnemididae

Erymnochelys Madagaskaraiensis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Peltocephalus dumerilianus

Savvaļa

Visi

Gajāna

(b)

Podocnemis lewyana

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Podocnemis unifilis

Savvaļa

Visi

Surinama

(b)

Testudinidae

Aldabrachelys gigantea

Savvaļa

Visi

Seišelu salas

(b)

Chelonoidis denticulata

Savvaļa

Visi

Bolīvija, Ekvadora

(b)

Geochelone elegans

Savvaļa

Visi

Pakistāna

(b)

Geochelone platynota

Savvaļa

Visi

Mjanma

(b)

Geochelone sulcata

Audzētavas

Visi

Benina, Togo

(b)

Gopherus agassizii

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Gopherus berlandieri

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Indotestudo elongata

Savvaļa

Visi

Bangladeša, Ķīna, Indija

(b)

Indotestudo forstenii

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Indotestudo travancorica

Savvaļa

Visi

Visas

(b)

Kinixys belliana

Savvaļa

Visi

Mozambika

(b)

Audzētavas

Visi

Benina

(b)

Kinixys homeana

Savvaļa

Visi

Benina, Togo

(b)

Audzētavas

Visi

Benina

(b)

Kinixys spekii

Savvaļa

Visi

Mozambika

(b)

Manouria emys

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Manouria impressa

Savvaļa

Visi

Vjetnama

(b)

Stigmochelys pardalis

Savvaļa

Visi

Kongo Demokrātiskā Republika, Mozambika, Uganda

(b)

Audzētavas

Visi

Mozambika, Zambija

(b)

Cilmvieta “F” (1)

Visi

Zambija

(b)

Testudo horsfieldii

Savvaļa

Visi

Kazahstāna

(b)

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Chitra chitra

Savvaļa

Visi

Malaizija

(b)

Pelochelys cantorii

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Savvaļa

Visi

Peru

(b)

Dendrobates variabilis

Savvaļa

Visi

Peru

(b)

Dendrobates ventrimaculatus

Savvaļa

Visi

Peru

(b)

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Mantella bernhardi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Mantella crocea

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Mantella expectata

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Mantella milotympanum (sinonīms M. aurantiaca milotympanum)

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Mantella viridis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Ranidae

Conraua goliath

Savvaļa

Visi

Kamerūna

(b)

Rana catesbeiana

Visas

Dzīvi

Visas

(d)

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Hippocampus comes

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Hippocampus histrix

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Hippocampus kelloggi

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Hippocampus kuda

Savvaļa

Visi

Indonēzija, Vjetnama

(b)

Hippocampus spinosissimus

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Savvaļa

Visi

Nikaragva

(b)

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Audzētavas

Visi

Benina

(b)

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Ornithoptera urvillianus

Savvaļa

Visi

Zālamana salas

(b)

Audzētavas

Visi

Zālamana salas

(b)

Ornithoptera victoriae

Savvaļa

Visi

Zālamana salas

(b)

Audzētavas

Visi

Zālamana salas

(b)

MOLLUSCA

BIVALVIA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Savvaļa

Visi

Grenāda, Haiti

(b)

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Savvaļa

Visi

Jaunkaledonija, Tonga, Vanuatu, Vjetnama

(b)

Tridacna crocea

Savvaļa

Visi

Fidži, Tonga, Vanuatu, Vjetnama

(b)

Tridacna derasa

Savvaļa

Visi

Fidži, Jaunkaledonija, Filipīnas, Palau, Tonga, Vanuatu, Vjetnama

(b)

Tridacna gigas

Savvaļa

Visi

Fidži, Māršala salas, Mikronēzija, Palau, Papua-Jaungvineja, Zālamana salas, Tonga, Vanuatu, Vjetnama

(b)

Tridacna maxima

Savvaļa

Visi

Mikronēzija, Fidži, Māršala salas, Mozambika, Jaunkaledonija, Tonga, Vanuatu, Vjetnama

(b)

Tridacna rosewateri

Savvaļa

Visi

Mozambika

(b)

Tridacna squamosa

Savvaļa

Visi

Fidži, Mozambika, Jaunkaledonija, Tonga, Vanuatu, Vjetnama

(b)

Tridacna tevoroa

Savvaļa

Visi

Tonga

(b)

CNIDARIA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Savvaļa

Visi

Zālamana salas

(b)

SCLERACTINIA

Agariciidae

Agaricia agaricites

Savvaļa

Visi

Haiti

(b)

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

(b)

Catalaphyllia jardinei

Savvaļa

Visi

Zālamana salas

(b)

Euphyllia cristata

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

(b)

Euphyllia divisa

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

(b)

Euphyllia fimbriata

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

(b)

Plerogyra spp.

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

(b)

Faviidae

Favites halicora

Savvaļa

Visi

Tonga

(b)

Platygyra sinensis

Savvaļa

Visi

Tonga

(b)

Merulinidae

Hydnophora microconos

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

(b)

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Savvaļa

Visi

Tonga

(b)

Blastomussa spp.

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

(b)

Cynarina lacrymalis

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

(b)

Scolymia vitiensis

Savvaļa

Visi

Tonga

(b)

Scolymia vitiensis

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

(b)

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Savvaļa

Visi

Indonēzija

(b)

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Savvaļa

Visi

Fidži

(b)

Trachyphyllia geoffroyi

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

(b)

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Savvaļa

Visi

Bosnija un Hercegovina, Šveice, Ukraina

(b)

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Pachypodium rosulatum

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Savvaļa

Visi

Madagaskara, Mozambika, Vjetnama

(b)

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Euphorbia banae

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Euphorbia berorohae

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Euphorbia bongolavensis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Euphorbia bulbispina

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Euphorbia duranii

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Euphorbia fiananantsoae

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Euphorbia guillauminiana

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Euphorbia iharanae

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Euphorbia kondoi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Euphorbia labatii

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Euphorbia lophogona

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Euphorbia millotii

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Euphorbia neohumbertii

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Euphorbia pachypodoides

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Euphorbia razafindratsirae

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Euphorbia suzannae-manieri

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Euphorbia waringiae

Savvaļa

Visi

Madagaskara

(b)

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Savvaļa

Visi

Šveice, Turcija

(b)

Barlia robertiana

Savvaļa

Visi

Turcija

(b)

Cephalanthera rubra

Savvaļa

Visi

Norvēģija

(b)

Cypripedium japonicum

Savvaļa

Visi

Ķīna, Ziemeļkoreja, Japāna, Dienvidkoreja

(b)

Cypripedium macranthos

Savvaļa

Visi

Dienvidkoreja, Krievija

(b)

Cypripedium margaritaceum

Savvaļa

Visi

Ķīna

(b)

Cypripedium micranthum

Savvaļa

Visi

Ķīna

(b)

Dactylorhiza latifolia

Savvaļa

Visi

Norvēģija

(b)

Dactylorhiza romana

Savvaļa

Visi

Turcija

(b)

Dactylorhiza russowii

Savvaļa

Visi

Norvēģija

(b)

Dactylorhiza traunsteineri

Savvaļa

Visi

Lihtenšteina

(b)

Dendrobium bellatulum

Savvaļa

Visi

Vjetnama

(b)

Dendrobium nobile

Savvaļa

Visi

Laosa

(b)

Dendrobium wardianum

Savvaļa

Visi

Vjetnama

(b)

Himantoglossum hircinum

Savvaļa

Visi

Šveice

(b)

Nigritella nigra

Savvaļa

Visi

Norvēģija

(b)

Ophrys holoserica

Savvaļa

Visi

Turcija

(b)

Ophrys insectifera

Savvaļa

Visi

Lihtenšteina, Norvēģija

(b)

Ophrys pallida

Savvaļa

Visi

Alžīrija

(b)

Ophrys sphegodes

Savvaļa

Visi

Šveice

(b)

Ophrys tenthredinifera

Savvaļa

Visi

Turcija

(b)

Ophrys umbilicata

Savvaļa

Visi

Turcija

(b)

Orchis coriophora

Savvaļa

Visi

Krievija, Šveice

(b)

Orchis italica

Savvaļa

Visi

Turcija

(b)

Orchis laxiflora

Savvaļa

Visi

Šveice

(b)

Orchis mascula

Savvaļa/ Audzētavas

Visi

Albānija

(b)

Orchis morio

Savvaļa

Visi

Turcija

(b)

Orchis pallens

Savvaļa

Visi

Krievija

(b)

Orchis provincialis

Savvaļa

Visi

Šveice

(b)

Orchis punctulata

Savvaļa

Visi

Turcija

(b)

Orchis purpurea

Savvaļa

Visi

Šveice, Turcija

(b)

Orchis simia

Savvaļa

Visi

Bosnija un Hercegovina, Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Šveice, Turcija

(b)

Orchis tridentata

Savvaļa

Visi

Turcija

(b)

Orchis ustulata

Savvaļa

Visi

Krievija

(b)

Phalaenopsis parishii

Savvaļa

Visi

Vjetnama

(b)

Serapias cordigera

Savvaļa

Visi

Turcija

(b)

Serapias parviflora

Savvaļa

Visi

Turcija

(b)

Serapias vomeracea

Savvaļa

Visi

Šveice, Turcija

(b)

Spiranthes spiralis

Savvaļa

Visi

Lihtenšteina, Šveice

(b)

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Savvaļa

Visi

Turcija

(b)

Cyclamen mirabile

Savvaļa

Visi

Turcija

(b)

Cyclamen pseudibericum

Savvaļa

Visi

Turcija

(b)

Cyclamen trochopteranthum

Savvaļa

Visi

Turcija

(b)

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Savvaļa

Visi

Madagaskara, Mozambika, Vjetnama

(b)

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Savvaļa

Visi

Madagaskara, Mozambika, Vjetnama

(b)


(1)  Dzīvnieki, kas dzimuši nebrīvē, bet attiecībā uz kuriem nav izpildīti Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, kā arī šo dzīvnieku daļas un derivāti.


6.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 290/22


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 998/2010

(2010. gada 5. novembris)

par atļauju izmantot Enterococcus faecium DSM 7134 kā pārtikas piedevu gaļas cāļiem (atļaujas turētājs Lactosan GmbH & Co KG)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka dzīvnieku barības piedevu izmantošanai jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts šīs regulas pielikumā. Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā noteiktās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju izmantot Enterococcus faecium DSM 7134 kā barības piedevu cāļu nobarošanai, kuru jāklasificē piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Enterococcus faecium DSM 7134 lietošana atšķirtiem sivēniem un nobarojamām cūkām ir atļauta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 538/2007 (2), sivēnmātēm – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1521/2007 (3), un pagaidu atļauja uz četriem gadiem bija piešķirta lietošanai gaļas mājputniem ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 521/2005 (4).

(5)

Lai pamatotu pieteikumu atļaujai lietot preparātu gaļas cāļiem, ir iesniegti jauni dati. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2010. gada 27. maija atzinumā (5) secināja, ka Enterococcus faecium DSM 7134 ieteiktajos lietošanas apstākļos nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka minētā preparāta izmantošana mērķa sugu dzīvnieku barībā var būt efektīvs līdzeklis, lai uzlabotu to zootehniskos parametrus. Iestāde uzskata, ka nav nepieciešamas īpašas prasības pēcpārdošanas uzraudzības veikšanai. Tā arī pārbaudīja ziņojumu par barībā lietotās dzīvnieku barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(6)

Enterococcus faecium DSM 7134 novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ šo preparātu jāļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 5. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 128, 16.5.2007., 16. lpp.

(3)  OV L 335, 20.12.2007., 24. lpp.

(4)  OV L 84, 2.4.2005., 3. lpp.

(5)  The EFSA Journal 2010; 8(6):1636.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku sugas vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

CFU/kg no kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4b1841

Lactosan

GmbH & Co KG

Enterococcus faecium

DSM 7134

 

Piedevas sastāvs

Enterococcus faecium DSM 7134 preparāts, kas satur vismaz:

 

pulveri: 1 × 1010 KVV/g no piedevas

 

Granulētā veidā (mikroinkapsulētā formā): 1 × 1010 KVV/g no piedevas

 

Aktīvās vielas raksturojums

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analīzes metode  (1)

 

Skaitīšanas metode: metode, kurā izmanto žults ensulīna azīda agaru, un saskaita tā izvietojumu uz plāksnītes.

 

Identifikācija: izmantojot lauka gela elektroforēzi (PFGE).

Gaļas cāļi

5 × 108

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

2.

Drīkst izmantot barībā, kas satur atļautos kokcidiostatus: diklazurilu, halofuginona hidrobromīdu, robenidīna hidrohlorīdu, dekokvinātu, lazalocīda A nātrija sāli, amonija maduramicīnu vai monenzīnnātriju.

2020. gada 26. novembris


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


6.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 290/24


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 999/2010

(2010. gada 5. novembris)

par atļauju lietot no Aspergillus oryzae (DSM 17594) iegūtu 6-fitāzi (EC 3.1.3.26) kā barības piedevu sivēnmātēm (atļaujas turētājs DSM Nutritional Products Ltd)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu izmantošanai dzīvnieku barībā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts šīs regulas pielikumā. Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju jaunā veidā lietot fermentu preparātu 6-fitāzi (EC 3.1.3.26), ko iegūst no Aspergillus oryzae (DSM 17594), kā barības piedevu sivēnmātēm, un kas jāklasificē piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

No Aspergillus oryzae (DSM 17594) iegūtas 6-fitāzes (EC 3.1.3.26) lietošana atšķirtiem sivēniem, nobarojamām cūkām, gaļas mājputniem un dējējputniem ir atļauta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1088/2009 (2).

(5)

Lai pamatotu pieteikumu, tika iesniegti jauni dati. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2010. gada 25. maija atzinumā (3) secināja, ka no Aspergillus oryzae (DSM 17594) iegūtai 6-fitāzei (EC 3.1.3.26) ieteiktajos lietošanas apstākļos nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka, izmantojot minēto preparātu, iespējams uzlabot fosfora sagremojamību. Iestāde uzskata, ka nav vajadzīgas īpašas prasības uzraudzības veikšanai pēc preparāta laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ziņojumu par barībā lietotās dzīvnieku barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(6)

No Aspergillus oryzae (DSM 17594) iegūtās 6-fitāzes (EC 3.1.3.26) novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ šo preparātu jāļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 5. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 297, 13.11.2009., 6. lpp.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(6):1634.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % aktīvās vienības/kg

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4a6

DSM Nutritional Products Ltd, ko pārstāv DSM Nutritional products Sp. Z o.o.

6-fitāze

EC 3.1.3.26

 

Piedevas sastāvs

No Aspergillus oryzae (DSM 17594) iegūtas 6-fitāzes preparāts ar šādu minimālu aktivitāti:

 

pārklātā veidā: 10 000 FYT  (1)/g

 

citā cietā veidā: 50 000 FYT/g

 

šķidrā veidā: 20 000 FYT/g

 

Aktīvās vielas raksturojums

No Aspergillus oryzae (DSM 17594) iegūta 6-fitāze

 

Analīzes metode  (2)

Kolorimetriska metode, kuras pamatā ir vanadomolibdāta reakcija ar neorganisko fosfātu, ko 37 °C temperatūrā pie pH 5,5 iegūst 6-fitāzes reakcijā ar fitātu, kura sastāvā ir substrāts (nātrija fitāts), izsakot skaitļos attiecībā pret neorganiskā fosfāta standarta līkni.

Sivēnmātes

1 500 FYT

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

2.

Lietošanai barībā, kas satur vairāk par 0,23 % ar fitīnu saistītā fosfora.

3.

Drošībai apstrādes laikā jāizmanto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi.

2020. gada 26. novembris


(1)  Viens FYT ir fermenta daudzums, kas minūtē no nātrija fitāta atbrīvo 1 mikromolu neorganiska fosfāta, ja reakcijas nosacījumi ir šādi: 5,0 mM fitāta koncentrāts, pH ir 5,5 un temperatūra 37 °C 30 inkubācijas minūtēs.

(2)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm ir atrodama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


6.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 290/26


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1000/2010

(2010. gada 3. novembris),

ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 2402/96, (EK) Nr. 2058/96, (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 969/2006, (EK) Nr. 1918/2006, (EK) Nr. 1964/2006, (EK) Nr. 27/2008, (EK) Nr. 1067/2008 un (EK) Nr. 828/2009 attiecībā uz datumiem, kad jāiesniedz importa licenču pieprasījumi un jāizdod importa licences 2011. gadam saskaņā ar tarifa kvotām par batātēm, maniokas cieti, manioku, labību, rīsiem, cukuru un olīveļļu, un ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 382/2008, (EK) Nr. 1518/2003, (EK) Nr. 596/2004, (EK) Nr. 633/2004 un (EK) Nr. 951/2006 attiecībā uz datumiem, kad jāizdod eksporta licences 2011. gadam liellopu gaļas, cūkgaļas, olu, putnu gaļas, kā arī āpuskvotas cukura un izoglikozes nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 13. maija Lēmumu 96/317/EK par secinājumiem, kas pieņemti pēc apspriedēm ar Taizemi, kuras tika rīkotas atbilstīgi VVTT XXIII pantam (1), un jo īpaši tā 3. pantu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1095/96 par koncesiju īstenošanu, kas iekļautas sarakstā CXL, kas izveidots GATT XXIV.6 sarunu nobeigumā (2), un jo īpaši tās 1. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (3), un jo īpaši tās 61. pantu, 144. panta 1. punktu, 148. pantu, 156. pantu un 161. panta 3. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (4), un jo īpaši tās 9. panta 5. punktu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 22. jūlija Regulu (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim un par grozījumiem Regulās (EK) Nr. 552/97, (EK) Nr. 1933/2006 un Komisijas Regulās (EK) Nr. 1100/2006 un (EK) Nr. 964/2007 (5) un jo īpaši tās 11. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1996. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 2402/96, ar ko tiek atvērtas gada tarifu kvotas batātēm un maniokas cietei, kā arī paredzēti šīm kvotām piemērojami administratīvie noteikumi (6), paredzēti īpaši noteikumi gan par importa licenču pieprasījumu iesniegšanu un licenču izdošanu attiecībā uz batātēm saskaņā ar tarifa kvotām 09.4013 un 09.4014, gan arī par importa licenču pieprasījumu iesniegšanu un licenču izdošanu attiecībā uz maniokas cieti saskaņā ar tarifa kvotām 09.4064 un 09.4065.

(2)

Komisijas 2008. gada 15. janvāra Regulā (EK) Nr. 27/2008, ar kuru atver dažas ikgadējas tarifa kvotas produktiem, kas atbilst KN kodiem 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 un 0714 90 19, ar izcelsmi dažās trešās valstīs, izņemot Taizemi, kā arī paredz to pārvaldību (7), paredzēti īpaši noteikumi importa licenču pieprasījumu iesniegšanai un licenču izdošanai attiecībā uz tiem produktiem saskaņā ar tarifa kvotām 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 un 09.4021, uz kuriem tā attiecas.

(3)

Komisijas 2008. gada 30. oktobra Regulā (EK) Nr. 1067/2008 par Kopienas tarifa kvotas atklāšanu un pārvaldīšanu parastajiem kviešiem, izņemot augstākā labuma parastos kviešus, no trešām valstīm un izņēmumiem no Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (8), Komisijas 2003. gada 29. decembra Regulā (EK) Nr. 2305/2003, ar ko atklāj un nosaka Kopienas tarifa kvotu pārvaldīšanu miežu importam no trešajām valstīm (9), un Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 969/2006 par Kopienas tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu attiecībā uz trešo valstu izcelsmes kukurūzas ievedumiem (10) paredzēti īpaši noteikumi par importa licenču pieprasījumu iesniegšanu un licenču izdošanu attiecībā uz tādiem parastajiem kviešiem saskaņā ar tarifa kvotām 09.4123, 09.4124 un 09.4125, kuri nav augstākā labuma parastie kvieši, attiecībā uz miežiem saskaņā ar tarifa kvotu 09.4126 un attiecībā uz kukurūzu saskaņā ar tarifa kvotu 09.4131.

(4)

Komisijas 1996. gada 28. oktobra Regulā (EK) Nr. 2058/96, ar ko atver tarifu kvotu KN koda1006 40 00 šķeltajiem rīsiem, kas paredzēti KN koda 1901 10 pārtikas izstrādājumu ražošanai, un paredz šīs kvotas pārvaldi (11), un Komisijas 2006. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 1964/2006, ar ko, piemērojot Padomes Regulu (EEK) Nr. 3491/90, atver Kopienas tarifa kvotu rīsiem, kuru izcelsme ir Bangladešā, un paredz šīs kvotas pārvaldību (12), paredzēti īpaši noteikumi par importa licenču pieprasījumu iesniegšanu un licenču izdošanu attiecībā uz šķeltajiem rīsiem saskaņā ar kvotu 09.4079 un attiecībā uz Bangladešas izcelsmes rīsiem saskaņā ar kvotu 09.4517.

(5)

Komisijas 2009. gada 10. septembra Regulā (EK) Nr. 828/2009, ar ko laikposmam no 2009./2010. tirdzniecības gada līdz 2014./2015. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus attiecībā uz tarifa pozīcijai 1701 atbilstīgu cukura produktu importu un rafinēšanu saskaņā ar preferenču nolīgumiem (13), paredzēti īpaši noteikumi par importa licenču pieprasījumu iesniegšanu un licenču izdošanu saskaņā ar tarifa kvotām 09.4221, 09.4231 un no 09.4241 līdz 09.4247.

(6)

Komisijas 2006. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 1918/2006 par tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu Tunisijas izcelsmes olīveļļai (14) paredzēti īpaši noteikumi par importa licenču pieprasījumu iesniegšanu un licenču izdošanu attiecībā uz olīveļļu saskaņā ar kvotu 09.4032.

(7)

Ņemot vērā svētku dienas 2011. gadā, noteiktos laikposmos jāizdara atkāpes no Regulas (EK) Nr. 2402/96, (EK) Nr. 2058/96, (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 969/2006, (EK) Nr. 1918/2006, (EK) Nr. 1964/2006, (EK) Nr. 1067/2008 un (EK) Nr. 828/2009 attiecībā uz importa licenču pieprasījumu iesniegšanas un šo licenču izdošanas datumiem, lai nodrošinātu attiecīgo kvotu apjomu ievērošanu.

(8)

Ar 12. panta 1. punkta otro daļu Komisijas 2008. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 382/2008 par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu [un teļa] gaļas nozarē (15), ar 3. panta 3. punktu Komisijas 2003. gada 28. augusta Regulā (EK) Nr. 1518/2003, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus izvešanas atļauju sistēmas īstenošanai cūkgaļas nozarē (16), ar 3. panta 3. punktu Komisijas 2004. gada 30. marta Regulā (EK) Nr. 596/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus izvešanas atļauju sistēmas ieviešanai olu nozarē (17), un ar 3. panta 3. punktu Komisijas 2004. gada 30. marta Regulā (EK) Nr. 633/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus izvešanas atļauju sistēmas īstenošanai mājputnu gaļas nozarē (18), noteikts, ka eksporta licences izdod trešdienā, nākamajā nedēļā pēc pieprasījuma iesniegšanas, ar nosacījumu, ka Komisija šajā laikposmā nav pieņēmusi nevienu īpašu pasākumu.

(9)

Ar 7.d panta 1. punktu Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (19), noteikts, ka ārpuskvotas cukura un izoglikozes eksporta licences izdod no piektdienas nākamajā nedēļā pēc pieprasījuma iesniegšanas, ar nosacījumu, ka Komisija šajā laikposmā nav pieņēmusi nevienu īpašu pasākumu.

(10)

Ņemot vērā 2011. gada svētku dienas un to, ka Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis šo svētku laikā iznāks neregulāri, laikposms starp pieprasījumu iesniegšanas dienu un licenču izdošanas dienu būs pārāk īss, lai nodrošinātu pienācīgu tirgus pārvaldi. Tāpēc šis laikposms ir jāpagarina.

(11)

Tādēļ ir jāatceļ Komisijas Regula (EK) Nr. 1157/2009 (20), ar ko atkāpjas no dažām regulām attiecībā uz datumiem, kad jāiesniedz importa licenču pieprasījumi un jāizdod importa licences un eksporta licences 2010. gadam.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Batātes

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2402/96 3. panta, importa licenču pieprasījumus attiecībā uz batātēm saskaņā ar tarifa kvotām 09.4013 un 09.4014 par 2011. gadu nevar iesniegt ne pirms 2011. gada 4. janvāra otrdienas, ne arī pēc 2011. gada 13. decembra otrdienas.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2402/96 8. panta 1. punkta, tās batāšu importa licences, kuras šīs regulas I pielikumā norādītajā datumā pieprasītas saskaņā ar kvotām 09.4013 un 09.4014, izdod minētajā I pielikumā norādītajā datumā, ievērojot pasākumus, kas pieņemti, piemērojot Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (21) 7. panta 2. punktu.

2. pants

Maniokas ciete

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2402/96 9. panta pirmās daļas, importa licenču pieprasījumus attiecībā uz maniokas cietei saskaņā ar tarifa kvotām 09.4064 un 09.4065 par 2011. gadu nevar iesniegt ne pirms 2011. gada 4. janvāra otrdienas, ne arī pēc 2011. gada 13. decembra otrdienas.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2402/96 13. panta 1. punkta, maniokas cietes importa licences, kuras šīs regulas II pielikumā norādītajā datumā pieprasītas saskaņā ar kvotām 09.4064 un 09.4065, izdod minētajā II pielikumā norādītajā datumā, ievērojot pasākumus, kas pieņemti, piemērojot Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktu.

3. pants

Manioka

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 27/2008 8. panta pirmās daļas, importa licenču pieprasījumus attiecībā uz manioku saskaņā ar tarifa kvotām 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 un 09.4021 par 2011. gadu nevar iesniegt ne pirms 2011. gada 3. janvāra pirmdienas, ne arī pēc 2011. gada 14. decembra trešdienas plkst. 13.00 (pēc Briseles laika).

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 27/2008 8. panta 4. punkta, maniokas importa licences, kuras III pielikumā norādītajos datumos pieprasītas saskaņā ar tarifa kvotām 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 un 09.4021, izdod minētajā III pielikumā norādītajos datumos, ievērojot pasākumus, kas pieņemti, piemērojot Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktu.

4. pants

Labība

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1067/2008 4. panta 1. punkta otrās daļas, pēc 2011. gada 16. decembra piektdienas plkst. 13.00 (pēc Briseles laika) vairs nevar iesniegt importa licenču pieprasījumus par 2011. gadu attiecībā uz tādiem parastajiem kviešiem saskaņā ar tarifa kvotām 09.4123, 09.4124 un 09.4125, kuri nav augstākā labuma parastie kvieši.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2305/2003 3. panta 1. punkta otrās daļas, pēc 2011. gada 16. decembra piektdienas plkst. 13.00 (pēc Briseles laika) vairs nevar iesniegt importa licenču pieprasījumus par 2011. gadu attiecībā uz miežiem saskaņā ar tarifa kvotu 09.4126.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 969/2006 4. panta 1. punkta otrās daļas, pēc 2011. gada 16. decembra piektdienas plkst. 13.00 (pēc Briseles laika) vairs nevar iesniegt importa licenču pieprasījumus par 2011. gadu attiecībā uz kukurūzu saskaņā ar tarifa kvotu 09.4131.

5. pants

Rīsi

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2058/96 2. panta 1. punkta trešās daļas, pēc 2011. gada 9. decembra piektdienas plkst. 13.00 (pēc Briseles laika) vairs nevar iesniegt importa licenču pieprasījumus par 2011. gadu attiecībā uz šķeltajiem rīsiem saskaņā ar tarifa kvotu 09.4079.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1964/2006 4. panta 3. punkta pirmās daļas, pēc 2011. gada 9. decembra piektdienas plkst. 13.00 (pēc Briseles laika) vairs nevar iesniegt importa licenču pieprasījumus par 2011. gadu attiecībā uz Bangladešas izcelsmes rīsiem saskaņā ar tarifa kvotu 09.4517.

6. pants

Cukurs

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 828/2009 4. panta 1. punkta, importa licenču pieprasījumus attiecībā uz cukura nozares produktiem saskaņā ar kvotām 09.4221, 09.4231 un no 09.4241 līdz 09.4247 vairs nevar iesniegt pēc 2011. gada 16. decembra piektdienas plkst. 13.00 (pēc Briseles laika) un līdz 2011. gada 30. decembra piektdienai plkst. 13.00 (pēc Briseles laika).

7. pants

Olīveļļa

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1918/2006 3. panta 3. punkta, olīveļļas importa licences, kuru pieprasījumi iesniegti šīs regulas IV pielikumā minētajos laikposmos, izdod attiecīgajos tajā norādītajos datumos, ievērojot pasākumus, kas pieņemti, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktu.

8. pants

Eksporta licences ar kompensāciju liellopu gaļas, cūkgaļas, olu un putnu gaļas nozarē

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 382/2008 12. panta 1. punkta otrās daļas, Regulas (EK) Nr. 1518/2003 3. panta 3. punkta, Regulas (EK) Nr. 596/2004 3. panta 3. punkta un Regulas (EK) Nr. 633/2004 3. panta 3. punkta, eksporta licences, kuru pieprasījumi iesniegti šīs regulas V pielikumā minētajos laikposmos, izdod attiecīgajos tajā norādītajos datumos.

Panta pirmajā daļā paredzēto atkāpi piemēro tikai tad, ja pirms minētajiem izdošanas datumiem nav veikts neviens no īpašajiem pasākumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 382/2008 12. panta 2. un 3. punktā, Regulas (EK) Nr. 1518/2003 3. panta 4. un 4.a punktā, Regulas (EK) Nr. 596/2004 3. panta 4. un 4.a punktā un Regulas (EK) Nr. 633/2004 3. panta 4. un 4.a punktā.

9. pants

Ārpuskvotas cukurs un izoglikoze

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 951/2006 7.d panta 1. punkta, ārpuskvotas cukura un izoglikozes eksporta licences, kuru pieprasījumi iesniegti šīs regulas VI pielikumā minētajos laikposmos, izdod attiecīgajos tajā norādītajos datumos.

Panta pirmajā daļā paredzēto atkāpi piemēro tikai tad, ja pirms minētajiem izdošanas datumiem nav veikti nekādi īpaši pasākumi, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 951/2006 9. panta 1. un 2. punktā.

10. pants

Regulu (EK) Nr. 1157/2009 atceļ no 2010. gada 31. decembra.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā zaudē spēku 2011. gada 31. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 3. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 122, 22.5.1996., 15. lpp.

(2)  OV L 146, 20.6.1996., 1. lpp.

(3)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(4)  OV L 348, 31.12.2007., 1. lpp.

(5)  OV L 211, 6.8.2008., 1. lpp.

(6)  OV L 327, 18.12.1996., 14. lpp.

(7)  OV L 13, 16.1.2008., 3. lpp.

(8)  OV L 290, 31.10.2008., 3. lpp.

(9)  OV L 342, 30.12.2003., 7. lpp.

(10)  OV L 176, 30.6.2006., 44. lpp.

(11)  OV L 276, 29.10.1996., 7. lpp.

(12)  OV L 408, 30.12.2006., 19. lpp.

(13)  OV L 240, 11.9.2009., 14. lpp.

(14)  OV L 365, 21.12.2006., 84. lpp.

(15)  OV L 115, 29.4.2008., 10. lpp.

(16)  OV L 217, 29.8.2003., 35. lpp.

(17)  OV L 94, 31.3.2004., 33. lpp.

(18)  OV L 100, 6.4.2004., 8. lpp.

(19)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(20)  OV L 313, 28.11.2009., 60. lpp.

(21)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.


I PIELIKUMS

Batāšu importa licenču izdošana saskaņā ar tarifa kvotām 09.4013 un 09.4014 par noteiktiem 2011. gada laikposmiem

Pieprasījumu iesniegšanas datums

Importa licenču izdošanas datums

Otrdien, 2011. gada 19. aprīlī

Piektdien, 2011. gada 29. aprīlī

Otrdien, 2011. gada 3. maijā

Trešdien, 2011. gada 11. maijā

Otrdien, 2011. gada 31. maijā

Ceturtdien, 2011. gada 9. jūnijā

Otrdien, 2011. gada 19. jūlijā

Trešdien, 2011. gada 27. jūlijā

Otrdien, 2011. gada 9. augustā

Trešdien, 2011. gada 17. augustā

Otrdien, 2011. gada 25. oktobrī

Ceturtdien, 2011. gada 3. novembrī


II PIELIKUMS

Maniokas cietes importa licenču izdošana saskaņā ar tarifa kvotām 09.4064 un 09.4065 par noteiktiem 2011. gada laikposmiem

Pieprasījumu iesniegšanas datums

Importa licenču izdošanas datums

Otrdien, 2011. gada 19. aprīlī

Piektdien, 2011. gada 29. aprīlī

Otrdien, 2011. gada 3. maijā

Trešdien, 2011. gada 11. maijā

Otrdien, 2011. gada 31. maijā

Ceturtdien, 2011. gada 9. jūnijā

Otrdien, 2011. gada 19. jūlijā

Trešdien, 2011. gada 27. jūlijā

Otrdien, 2011. gada 9. augustā

Trešdien, 2011. gada 17. augustā

Otrdien, 2011. gada 25. oktobrī

Ceturtdien, 2011. gada 3. novembrī


III PIELIKUMS

Maniokas importa licenču izdošana saskaņā ar tarifa kvotām 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 un 09.4021 par noteiktiem 2011. gada laikposmiem

Pieprasījumu iesniegšanas datums

Importa licenču izdošanas datums

Pirmdien, 2011. gada 18. aprīlī, otrdien, 19. aprīlī, un trešdien, 20. aprīlī

Piektdien, 2011. gada 29. aprīlī

Pirmdien, 2011. gada 2. maijā, otrdien, 3. maijā, un trešdien, 4. maijā

Trešdien, 2011. gada 11. maijā

Pirmdien, 2011. gada 30. maijā, otrdien, 31. maijā, un trešdien, 1. jūnijā

Ceturtdien, 2011. gada 9. jūnijā

Pirmdien, 2011. gada 18. jūlijā, otrdien, 19. jūlijā un trešdien, 20. jūlijā

Trešdien, 2011. gada 27. jūlijā

Pirmdien, 2011. gada 8. augustā, otrdien, 9. augustā, un trešdien, 10. augustā

Trešdien, 2011. gada 17. augustā

Pirmdien, 2011. gada 24. oktobrī, otrdien, 25. oktobrī, un trešdien, 26. oktobrī

Ceturtdien, 2011. gada 3. novembrī


IV PIELIKUMS

Laikposmi olīveļļas importa licenču pieprasījumu iesniegšanai

Izdošanas datums

Pirmdien, 2011. gada 18. aprīlī, vai otrdien, 19. aprīlī

Piektdien, 2011. gada 29. aprīlī

Pirmdien, 2011. gada 2. maijā, vai otrdien, 3. maijā

Trešdien, 2011. gada 11. maijā

Pirmdien, 2011. gada 30. maijā, vai otrdien, 31. maijā

Ceturtdien, 2011. gada 9. jūnijā

Pirmdien, 2011. gada 18. jūlijā, vai otrdien, 19. jūlijā

Trešdien, 2011. gada 27. jūlijā

Pirmdien, 2011. gada 8. augustā, vai otrdien, 9. augustā

Trešdien, 2011. gada 17. augustā

Pirmdien, 2011. gada 24. oktobrī, vai otrdien, 25. oktobrī

Ceturtdien, 2011. gada 3. novembrī


V PIELIKUMS

Laikposmi eksporta licenču pieprasījumu iesniegšanai liellopu gaļas, cūkgaļas, olu un putnu gaļas nozarē

Izdošanas datums

No 2011. gada 18. aprīļa līdz 22. aprīlim

2011. gada 28. aprīlī

No 2011. gada 2. maija līdz 6. maijam

2011. gada 12. maijā

No 2011. gada 6. jūnija līdz 10. jūnijam

2011. gada 16. jūnijā

No 2011. gada 8. augusta līdz 12. augustam

2011. gada 18. augustā

No 2011. gada 24. oktobra līdz 28. oktobrim

2011. gada 4. novembrī

No 2011. gada 19. decembra līdz 30. decembrim

2012. gada 5. janvārī


VI PIELIKUMS

Laikposmi ārpuskvotas cukura un izoglikozes eksporta licenču pieprasījumu iesniegšanai

Izdošanas datums

No 2011. gada 24. oktobra līdz 28. oktobrim

2011. gada 8. novembrī

No 2011. gada 19. decembra līdz 23. decembrim

2012. gada 6. janvārī


6.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 290/33


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1001/2010

(2010. gada 5. novembris),

ar ko 138. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 1. punktu, un 7.a panta 5. punktu (2),

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2010. gada 20. oktobrī nolēma pievienot divas fiziskas personas to personu, grupu un organizāciju sarakstā, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana, un grozīt vienpadsmit ierakstus šajā sarakstā.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums.

(4)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 5. novembrī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs

Karel KOVANDA


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.

(2)  Regulas 7.a pants tajā iekļauts ar Regulu (ES) Nr. 1286/2009 (OV L 346, 23.12.2009., 42. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi.

(1)

Pozīcijā “Fiziskas personas” pievieno šādus ierakstus:

(a)

Hakimullah Mehsud (alias a) Hakeemullah Mehsud, b) Zulfiqar). Dzimšanas datums: aptuveni 1979. gads. Dzimšanas vieta: Pakistāna. Valstspiederība: Pakistānas. Papildu informācija: a) saskaņā ar pieejamo informāciju dzimis Dienvidvaziristānā, Pakistānā; b) domājams, ka dzīvo Pakistānā; c) vada Pakistānas Tehrik-i-Taliban – organizāciju, kas atrodas cilšu teritorijās pie Afganistānas un Pakistānas robežas. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 21.10.2010.”

(b)

Wali Ur Rehman . Dzimšanas datums: aptuveni 1970. gads. Dzimšanas vieta: Pakistāna. Valstspiederība: Pakistānas. Papildu informācija: a) saskaņā ar pieejamo informāciju dzimis Dienvidvaziristānā, Pakistānā; b) domājams, ka dzīvo Pakistānā; c) Tehrik-i-Taliban Dienvidrietumvaziristānas aģentūras emīrs federāli pārvaldītajās cilšu teritorijās Pakistānā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 21.10.2010.”

(2)

Ierakstu “Ahmed Khalfan Ghailani (alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Dzimšanas datums: a) 14.3.1974., b) 13.4.1974., c) 14.4.1974., d) 1.8.1970. Dzimšanas vieta: Zanzibāra, Tanzānija. Valstspiederība: Tanzānijas. Papildu informācija: aizturēts 2004. gada jūlijā un kopš 2007. gada jūlija atrodas apcietinājumā Amerikas Savienotajās Valstīs.“ pozīcijā ”Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Ahmed Khalfan Ghailani (alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Adrese: Amerikas Savienotās Valstis. Dzimšanas datums: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Dzimšanas vieta: Zanzibāra, Tanzānija. Valstspiedrība: Tanzānijas. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 17.10.2001.”

(3)

Ierakstu “Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (alias (a) Al-Fauwaz, Khaled, (b) Al-Fauwaz, Khaled A., (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled, (f) Al Fawwaz, Khaled, (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Adrese: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Apvienotā Karaliste. Dzimšanas datums: (a) 25.8.1962., (b) 24.8.1962. Dzimšanas vieta: Kuveita. Pilsonība: Saūda Arābijas. Pases Nr.: 456682 (izdota 6.11.1990., derīga līdz 13.9.1995.). Papildu informācija: Dzīvo Londonā.” Pozīcijā “Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (alias a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Adrese: Londona, Apvienotā Karaliste. Dzimšanas datums: 24.8.1962. Dzimšanas vieta: Kuveita. Valstspiederība: Saūda Arābijas. Pases Nr.: 456682 (izdota 6.11.1990, derīga līdz 13.9.1995). Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 24.4.2002.”

(4)

Ierakstu “Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adrese: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, United Kingdom; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, United Kingdom. Dzimšanas datums: 15.4.1958. Dzimšanas vieta: Aleksandrija, Ēģipte. Valstspiederība: Lielbritānijas. Papildu informācija: pašlaik atrodas apcietinājumā Apvienotajā Karalistē.” pozīcijā “Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adrese: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londona W12 OLW, Apvienotā Karaliste; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londona W6 OPW, Apvienotā Karaliste. Dzimšanas datums: 15.4.1958. Dzimšanas vieta: Aleksandrija, Ēģipte. Valstspiederība: Lielbritānijas. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 24.4.2002.”

(5)

Ierakstu “Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adrese: Birmingham, United Kingdom. Dzimšanas datums: 6.3.1969. Dzimšanas vieta: Baja, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L497470 (Tunisijas pase, izdota 3.6.1997., derīga līdz 2.6.2002.). Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.6.2003.” pozīcijā “Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Mnasri Fethi ben Rebai, b) Mnasri Fethi ben Rebaj, c) Mnasri Fethi ben al-Rabai, d) Mnasri Fethi ben Rabaj, e) Fethi Alic, f) Amor, g) Omar Abu, h) Omar Tounsi, i) Amar). Adrese: Birmingama, Apvienotā Karaliste. Dzimšanas datums: a) 6.3.1969, b) 6.3.1963, c) 3.6.1963. Dzimšanas vieta: a) Al-Sanadil Farm, Nafzah, Baja, Tunisija; b) Tunisija; c) Alžīrija. Valstspiedrība: Tunisijas. Pases Nr. L497470 (Tunisijas pase, izdota 3.6.1997, derīga līdz 2.6.2002). Papildu informācija: mātes vārds ir Fatima Balayish. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 25.6.2003.”

(6)

Ierakstu “Ahmed Hosni Rarrbo (alias a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah). Adrese: Alžīrija. Dzimšanas datums: 12.9.1974. Dzimšanas vieta: Bologhine, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) 2003. gada janvārī Itālijā piespriests 2 gadu un 4 mēnešu cietumsods. 2004. gada 17. maijā Itālijā Apelācijas tiesa piesprieda 8 mēnešu cietumsodu, b) no 2006. gada 31. maija dzīvo Alžīrijā.” pozīcijā “Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Ahmed Hosni Rarrbo (alias a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah, c) Rarrbo Ahmed Hosni). Adrese: Alžīrija. Dzimšanas datums: 12.9.1974. Dzimšanas vieta: a) Bologhine, Alžīrija; b) Francija. Valstspiederība: Alžīrijas. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 25.6.2003.”

(7)

Ierakstu “Maxamed Cabdullaah Ciise (alias a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adrese: a) London, United Kingdom (2008. gada novembrī); b) Via Quaranta, Milan, Italy (iepriekšējā adrese). Dzimšanas datums: 8.10.1974. Dzimšanas vieta: Kismaayo, Somālija. Valstspiederība: Somālijas. Valsts identifikācijas numurs: PX910063D (Apvienotās Karalistes identifikācijas numurs). Papildu informācija: atrodas Apvienotajā Karalistē. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 12.11.2003.” pozīcijā “Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Maxamed Cabdullaah Ciise , (alias a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adrese: Somālija. Dzimšanas datums: 8.10.1974. Dzimšanas vieta: Kismaayo, Somālija. Valstspiederība: Somālijaa. Valsts identifikācijas numurs: PX910063D (Apvienotās Karalistes identifikācijas numurs). Papildu informācija: kopš 2009. gada aprīļa pēc pārvešanas no Apvienotās Karalistes atrodas Somālijā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 12.11.2003.”

(8)

Ierakstu “Barakat Telecommunications Company Limited (arī BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, ′t Veld, Noord-Holland, Netherlands” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO). Adrese: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somālija. Papildu informācija: birojs Nīderlandē slēgts un nedarbojas kopš 2009. gada augusta. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 9.11.2001.”

(9)

Ierakstu “Ansar al–Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al–Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al–Sunna Army, j) Jaish Ansar al–Sunna, k) Ansar al–Sunna). Papildu informācija: atrašanās vieta ziemeļu Irākā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 24.2.2003.” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Ansar al-Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Papildu informācija: atrodas un galvenokārt darbojas Irākas ziemeļos, taču klātbūtne jūtama arī Irākas rietumos un centrālajā daļā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 24.2.2003.”

(10)

Ierakstu “Meadowbrook Investments Limited. Adrese: 44 Upper Belgrave Road, Kliftona, Bristole, BS8 2XN, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: reģistrācijas numurs 05059698” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Meadowbrook Investments Limited . Adrese: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristole, BS8 2XN, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: a) reģistrācijas numurs 05059698; b) saistīta ar Mohammed Benhammedi. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 7.2.2006.”

(11)

Ierakstu “Ozlam Properties Limited. Adrese: 88 Smithdown Road, Liverpūle L7 4JQ, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: reģistrācijas numurs 05258730” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Ozlam Properties Limited . Adrese: 88 Smithdown Road, Liverpūle L7 4JQ, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: a) reģistrācijas numurs 05258730; b) saistīta ar Mohammed Benhammedi. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 7.2.2006.”

(12)

Ierakstu “Sara Properties Limited (aliasSara Properties). Adrese: a) 104 Smithdown Road, Liverpūle, Merseyside L7 4JQ, Apvienotā Karaliste b) 2a Hartington Road, Liverpūle L8 OSG, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: a) tīmekļa vietne: http://www.saraproperties.co.uk, b) reģistrācijas numurs: 4636613” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adrese: a) 104 Smithdown Road, Liverpūle, Merseyside L7 4JQ, Apvienotā Karaliste; b) 2a Hartington Road, Liverpūle L8 OSG, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: a) reģistrācijas numurs: 4636613; b) saistīta ar Mohammed Benhammedi. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 7.2.2006.”


6.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 290/37


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1002/2010

(2010. gada 5. novembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 6. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 5. novembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

AL

57,0

MA

77,3

MK

42,0

TR

95,0

ZZ

67,8

0707 00 05

EG

161,4

MK

59,4

TR

129,6

ZA

121,6

ZZ

118,0

0709 90 70

MA

60,3

TR

150,5

ZZ

105,4

0805 20 10

MA

67,8

ZA

154,0

ZZ

110,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

59,6

TR

64,7

UY

58,7

ZA

60,7

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

70,6

BR

83,8

CL

81,9

TR

73,6

UY

41,2

ZA

76,8

ZZ

71,3

0806 10 10

BR

220,7

TR

146,6

US

239,4

ZA

79,2

ZZ

171,5

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CL

84,2

CN

68,6

NZ

115,6

US

118,9

ZA

86,7

ZZ

99,9

0808 20 50

CN

50,6

US

48,2

ZZ

49,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


LĒMUMI

6.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 290/39


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 3. novembris),

ar ko nosaka kritērijus un pasākumus tādu komerciālu demonstrējumu projektu finansēšanai, kuru mērķis ir CO2 uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana videi drošā veidā, kā arī inovatīvu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projektu finansēšanai atbilstīgi sistēmai par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecību Kopienā, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7499)

(2010/670/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 10.a panta 8. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Eiropadomes 2008. gada jūnija sanāksmē Komisija tika aicināta pēc iespējas ātrāk izveidot mehānismu, kas veicinātu dalībvalstu un privātā sektora ieguldījumus, lai nodrošinātu, ka līdz 2015. gadam ir uzceltas un darbojas līdz pat 12 oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (“CCS”) demonstrējumu iekārtas.

(2)

Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 8. punktā ir noteikts mehānisms tādu komerciālo demonstrējumu projektu finansēšanai, kuru mērķis ir CO2 uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana videi drošā veidā (turpmāk – “CCS demonstrējumu projekti”), un inovatīvu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projektu finansēšanai (turpmāk – “RES demonstrējumu projekti”). Nolūkā nodrošināt šā mehānisma nevainojamu funkcionēšanu ir jānosaka gan noteikumi, gan kritēriji šādu projektu atlasei un īstenošanai, kā arī pamatprincipi kvotu monetizācijai un ieņēmumu pārvaldībai.

(3)

Komisija 2009. gada 7. oktobrī pieņēma paziņojumu ar nosaukumu “Ieguldījumi zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju attīstībā” (2), kurā uzsver šajā lēmumā paredzētā finansējuma nozīmi, lai īstenotu Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko plānu (SET plānu) attiecībā uz nepieciešamajiem demonstrējumu projektiem.

(4)

Finansējuma saņemšanai saskaņā ar šo lēmumu būtu jābūt atkarīgai no tā, vai Komisija apstiprina jebkādu valsts atbalsta komponentu vispārējā finansiālajā ieguldījumā no publiskiem avotiem atbilstīgi Līguma 107. un 108. pantam, lai nodrošinātu, ka finansējums nepārsniedz apjomu, kas nepieciešams projekta īstenošanai un ekspluatācijai, ņemot vērā iespējamo negatīvo ietekmi uz konkurenci. Tāpēc dalībvalstīm jāinformē Komisija par jebkādu finansējumu, kurā ietverts valsts atbalsts atbilstīgi Līguma 108. panta 3. punktam, lai būtu iespējama šajā lēmumā noteiktās atlases procedūras koordinēšana ar valsts atbalsta izvērtēšanu.

(5)

Saskaņā ar šo lēmumu nodrošinātais finansējums nav daļa no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. Tāpēc to var apvienot ar finansējumu no citiem instrumentiem, tostarp Struktūrfondiem un Kohēzijas fonda un Eiropas enerģētikas programmas ekonomikas atveseļošanai (EEPEA). To var apvienot arī ar aizdevumu finansējumu, kas paredzēts Savienības un Eiropas Investīciju bankas (EIB) izveidotajā Riska dalīšanas finanšu mehānismā (RDFM).

(6)

Lai nepieļautu, ka dalībvalstis savstarpēji konkurē par subsīdiju piešķiršanu, saskaņā ar šo lēmumu paredzētais finansējums būtu jānosaka 50 % apmērā no attiecīgajām izmaksām, ja vien finansējuma kopējais apjoms saskaņā ar šo lēmumu nepārsniedz robežvērtību 15 % apmērā no kopējām pieejamajām kvotām, kā norādīts Direktīvā 2003/87/EK, – šādā gadījumā finansējums būtu jāierobežo līdz 15 % no kopējām pieejamajām kvotām. Turklāt šādam finansējumam būtu jāpapildina būtisks operatora nodrošināts līdzfinansējums. Lai nedotu priekšrocības projektiem, kurus finansē EEPEA ietvaros, saskaņā ar šo lēmumu paredzētais finansējums jāsamazina par summu, kas atbilst no EEPEA saņemtajam finansējumam.

(7)

ES demonstrējumu programmas izveidošanu, tajā iekļaujot labākos iespējamos dažāda veida tehnoloģiju projektus ģeogrāfiski sabalansētās atrašanās vietās dalībvalstu teritorijā, to ekskluzīvajās ekonomiskajās zonās un kontinentālajos šelfos, nevar pienācīgi nodrošināt, ja projektu atlase notiek dalībvalstu līmenī. Tāpēc projektu atlase jāveic Savienības līmenī. Lai nodrošinātu saskaņotību ar dalībvalstu atlases un finansēšanas procedūrām, dalībvalstīm būtu jābūt atbildīgām par to, lai apkopotu finansējuma pieteikumus no sponsoriem, un par to, lai izvērtētu projektus, pamatojoties uz šajā lēmumā noteiktajiem atbilstības kritērijiem. Tā kā saskaņā ar šo lēmumu finansētos projektus vairumā gadījumu līdzfinansēs dalībvalstis, dalībvalstīm jābūt iespējai izlemt, kurus projektus tās vēlas atbalstīt un kurus pieteikumus tās vēlas iesniegt izskatīšanai Savienības atlases procesā. Šo pieteikumu iesniegšana nav paredzēta paziņojuma par valsts atbalstu aizstāšanai gadījumos, kad finansējumā ietilpst valsts atbalsta elements. Jāpalielina dalībvalstu iesaiste, paredzot vēl vienu dialogu ar dalībvalstīm, lai attiecīgā gadījumā pārliecinātos par kopējā ieguldītā publiskā finansējuma vērtību un struktūru, un pirms piešķiršanas lēmuma pieņemšanas iesniedzot izvēlēto projektu saraksta projektu Klimata pārmaiņu komitejā, tostarp attiecībā uz projektu kvalitāti.

(8)

Ņemot vērā EIB speciālās zināšanas saistībā ar projektu atlasi un finansēšanu, Komisija ir vērsusies pie EIB, lai iesaistītu to šā lēmuma īstenošanā. EIB ir piekritusi, darbojoties pēc Komisijas lūguma, tās vārdā un uz tās rēķina veikt noteiktus uzdevumus saistībā ar projektu atlasi, kvotu monetizāciju un ieņēmumu pārvaldību. Sadarbības konkrētie noteikumi un nosacījumi, tostarp atlīdzība EIB, nosakāma nolīgumā starp Komisiju un EIB, kuram būtu jāsaņem apstiprinājums no EIB lēmumu pieņemšanas struktūrām. Par minēto uzdevumu veikšanu EIB ir jāsaņem atlīdzība no ienākumiem, kas gūti, tai pārvaldot ieņēmumus.

(9)

Pieejamie ieņēmumi no 300 miljoniem kvotu būtu jāpiešķir, izmantojot divas priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu kārtas, lai, no vienas puses, ļautu rūpīgi izstrādātiem projektiem saņemt finansējumu jau pirmajā kārtā un, no otras puses, nodrošinātu otrajā kārtā iespēju koriģēt jebkādas tehniskas vai ģeogrāfiskas nelīdzsvarotības. Ja kādā konkrētā projektu apakškategorijā pirmajā kārtā nav pietiekamas konkurences, lēmumi par piešķiršanu šajā apakškategorijā būtu jāatliek līdz otrajai kārtai, lai maksimāli lietderīgi izmantotu saskaņā ar šo lēmumu pieejamo finansējumu.

(10)

Finansējums atbilstīgi šim lēmumam būtu jārezervē projektiem, kuros izmantotas tādas tehnoloģijas, kas ir novatoriskas salīdzinājumā ar modernāko pieejamo katras tehnoloģijas galveno apakšvirzienu. Šīs tehnoloģijas vēl nedrīkst būt komerciāli pieejamas, tomēr tām būtu jābūt pietiekami attīstītām, lai tās varētu izmantot demonstrējumiem pirmskomerciālā mērogā. Jābūt pietiekami labām izredzēm, ka šo tehnoloģiju demonstrējumi norisināsies sekmīgi, tomēr ņemot vērā, ka tehnoloģiskie riski ir neizbēgami. Turklāt ierosinātajam demonstrējumu mērogam būtu jābūt tādam, lai nebūtu paredzamas nekādas būtiskas papildu problēmas no tā turpmākas palielināšanas. Tehnoloģijām būtu jābūt arī augstam replikācijas potenciālam un tādējādi būtu jānodrošina ievērojamas izredzes rentablā veidā samazināt CO2 emisijas gan Savienībā, gan pasaulē. Tādējādi finansējuma piešķiršanai būtu jāatbilst tikai tādiem projektiem, kuri ietilpst konkrētās projektu kategorijās un kuri atbilst šajā lēmumā noteiktiem konkrētiem noteikumiem.

(11)

Lai nodrošinātu tehnoloģiju dažādību, pirmajā priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu kārtā būtu jāfinansē 8 CCS demonstrējumu projekti (ne mazāk kā viens un ne vairāk kā trīs projekti katrā projektu kategorijā, vismaz trīs saistībā ar uzglabāšanu ogļūdeņražu atradnēs un vismaz trīs saistībā ar uzglabāšanu sālsūdens nesējslānī) un viens projekts būtu jāfinansē katrā no RES projektu apakškategorijām pirmajā priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu kārtā. Ja ir pietiekami daudz resursu, vajadzētu būt iespējai finansēt vairāk projektu, saglabājot līdzsvaru starp CCS un RES demonstrējumu projektiem. Turklāt, lai nodrošinātu ģeogrāfisko līdzsvaru, vienā dalībvalstī būtu jāfinansē ne mazāk kā viens un ne vairāk kā trīs projekti. Šis kritērijs neierobežo tos projektus, kurus to būtības dēļ paredzēts īstenot vairāku dalībvalstu teritorijās.

(12)

Principā būtu jāatlasa projekti, ar kuriem visrentablākajā veidā var izpildīt prasības par projektu skaitu katrā kategorijā.

(13)

Lai nodrošinātu, ka atlasītie projekti tiek īstenoti, kā plānots, un ka finansējums tiek izmantots efektīvi, lēmumi par piešķiršanu būtu jāpieņem ar nosacījumu, ka noteiktā laika periodā pēc lēmumu par piešķiršanu pieņemšanas dalībvalstīs ir saņemtas visas attiecīgās valsts atļaujas saskaņā ar attiecīgajām prasībām atbilstīgi Savienības tiesību aktiem un sponsori ir pieņēmuši galīgos lēmumus par ieguldījumiem.

(14)

Dalībvalstīm būtu jāizmaksā ieņēmumi projektiem, pamatojoties uz juridiski saistošiem instrumentiem. Kā noteikts Direktīvā 2003/87/EK, izmaksai jānotiek katru gadu, pamatojoties uz CO2 daudzumu, ko uzglabā CCS demonstrējumu projektu ietvarā, pamatojoties uz ziņojumiem, to monitoringu un pārbaudēm saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, un pamatojoties uz enerģijas daudzumu, ko saražo RES projektos. Tomēr, ja dalībvalstis garantē, ka jebkāds finansējuma pārpalikums tiks atmaksāts, būtu jābūt iespējai izmaksāt daļu vai visu projekta finansējumu pirms ekspluatācijas uzsākšanas. Ņemot vērā to, ka demonstrējumu programmas kontekstā īpaši svarīga ir zināšanu apmaiņa, finansējums jāizmaksā tikai tad, ja ir ievērotas zināšanu apmaiņas prasības.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Šajā lēmumā noteikti šādi noteikumi un kritēriji:

1)

Direktīvā 2003/87/EK minēto komerciālo demonstrējumu projektu, kuru mērķis ir CO2 uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana videi drošā veidā, (“CCS demonstrējumu projekti”) un inovatīvu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projektu (“RES demonstrējumu projekti”) atlase;

2)

Direktīvā 2003/87/EK minēto kvotu monetizācija CCS un RES demonstrējumu projektu atbalstam un saistīto ieņēmumu pārvaldība;

3)

ieņēmumu izmaksa un CCS un RES demonstrējumu projektu īstenošana.

Šis lēmums, tostarp tā noteikumi, kas saistīti ar kvotu monetizāciju, neierobežo citus īstenošanas aktus, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK.

2. pants

Principi

1.   Kvotu daudzums jauno iekārtu rezervei, kas minēts Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 8. punktā, ir 300 miljoni.

2.   CCS un RES demonstrējumu projektus finansēšanai atbilstīgi šim lēmumam izraugās divās priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu kārtās, kuras organizē Komisija un kuras paredzētas dalībvalstīm, attiecīgi pirmajā priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājuma kārtā aptverot 200 miljonus kvotu un otrajā priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu kārtā aptverot 100 miljonus kvotu, kas netika izmantotas pirmajā priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu kārtā.

3.   Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 8. punkta ceturtās daļas ceturto teikumu finansējums atbilstoši šim lēmumam ir 50 % no attiecīgajām izmaksām. Ja kopējais publiskā finansējuma pieprasījums ir mazāks par 50 % no attiecīgajām izmaksām, kopējo publiskā finansējuma pieprasījumu finansē saskaņā ar šo lēmumu.

Tomēr, ja šajā lēmumā paredzēto finansējumu apvieno ar finansējumu no Eiropas enerģētikas programmas ekonomikas atveseļošanai (EEPEA), šajā lēmumā paredzēto finansējumu samazina tādā apjomā, kādā finansējums saņemts no EEPEA.

3. pants

Attiecīgās izmaksas

1.   Šā lēmuma 2. panta 3. punkta vajadzībām piemēro šā panta 2. līdz 5. punktā iekļautos noteikumus.

2.   CCS demonstrējumu projektu attiecīgās izmaksas ir tās ieguldījumu izmaksas, ko rada CCS izmantošana projektā, atskaitot to ekspluatācijas ieguvumu un izmaksu labāko aplēšu neto pašreizējo vērtību, kuri, izmantojot CCS, rodas pirmo desmit CCS ekspluatācijas gadu laikā.

3.   RES demonstrējumu projektu attiecīgās izmaksas ir tās papildu ieguldījumu izmaksas, kas rodas projekta realizācijas laikā, izmantojot inovatīvas atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas, atskaitot to ekspluatācijas izmaksu un ieguvumu labāko aplēšu neto pašreizējo vērtību, kuri rodas pirmo piecu gadu laikā salīdzinājumā ar tradicionālu tādas pašas jaudas ražošanu enerģijas efektīvas ražošanas izteiksmē.

4.   Ieguldījumu izmaksas, kas minētas 2. un 3. punktā, aptver ieguldījumus zemes platībā, rūpnīcā un aprīkojumā.

Ieguldījumu izmaksas var attiekties arī uz ieguldījumiem tehnoloģiju nodošanā un zinātības izmantošanas licencēm (turpmāk “nemateriālie aktīvi”), ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

nemateriālos aktīvus var uzskatīt par amortizējamiem aktīviem;

b)

nemateriālie aktīvi ir iegādāti atbilstīgi tirgus noteikumiem par zemāko iespējamo cenu;

c)

nemateriālie aktīvi atrodas saņēmēja uzņēmumā vismaz turpmākos piecus gadus.

Ja nemateriālos aktīvus pārdod, pirms ir beidzies otrās daļas c) apakšpunktā minētais piecu gadu termiņš, ieguvumu no pārdošanas atskaita no attiecīgajām izmaksām.

5.   Neto ekspluatācijas izmaksas un ieguvumus, kas minēti 2. un 3. punktā, pamato uz ekspluatācijas izmaksu labākajām aplēsēm projektam saistībā ar ražošanas izmaksām, un tajos ņem vērā jebkādus papildu ieguvumus no atbalsta shēmām, pat ja tās nav valsts atbalsts Līguma 107. panta 1. punkta izpratnē, apietās izmaksas un spēkā esošos nodokļu atvieglojumu pasākumus.

4. pants

EIB nozīme

Eiropas Investīciju banka (EIB) veic savus šajā lēmumā paredzētos uzdevumus pēc Komisijas pieprasījuma, Komisijas vārdā un uz tās rēķina. Komisija ir atbildīga attiecībā pret trešām personām.

Par minēto uzdevumu izpildi EIB saņem atlīdzību no ienākumiem, kas gūti, tai pārvaldot ieņēmumus.

Komisija un EIB slēdz nolīgumu, kurā iekļauj konkrētus noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem EIB pilda savus uzdevumus.

5. pants

Atlases procedūra

1.   Priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Dalībvalstis apkopo finansējuma iesniegumus projektiem, kurus paredzēts īstenot to teritorijā.

Tomēr, ja projektu paredzēts īstenot vairāku dalībvalstu teritorijā (turpmāk “pārrobežu projekts”), dalībvalsts, kas saņem finansējuma iesniegumu, par to informē pārējās attiecīgās dalībvalstis un sadarbojas ar pārējām dalībvalstīm nolūkā vienoties, ka projektu iesniedz konkrētā dalībvalsts, kura saņem finansējuma iesniegumu.

3.   Dalībvalstis novērtē, vai projekts atbilst 6. pantā iekļautajiem atbilstības kritērijiem. Ja projekts tiem atbilst un ja dalībvalsts atbalsta projektu, tā iesniedz priekšlikumu EIB un informē par to Komisiju.

Iesniedzot priekšlikumus finansējuma saņemšanai, dalībvalsts katram projektam norāda šādu informāciju:

a)

2. panta 3. punktā minētās attiecīgās izmaksas (euro);

b)

kopējais publiskā finansējuma pieprasījums (euro), ko aprēķina, no attiecīgajām izmaksām atņemot operatora ieguldījumu šo izmaksu segšanā;

c)

labākās aplēses par tīro pašreizējo vērtību papildu ieguvumiem no atbalsta shēmām, tās aprēķinot atbilstoši 3. panta 5. punktam;

d)

CCS demonstrējumu projektiem norāda kopējo CO2 daudzumu, kuru paredzēts uzglabāt pirmajos desmit ekspluatācijas gados, vai – RES demonstrējumu projektiem norāda kopējo enerģijas daudzumu, ko paredzēts saražot pirmajos piecos ekspluatācijas gados.

Dalībvalstis arī informē Komisiju par jebkādu projekta finansējumu, kurā ietverts valsts atbalsts saskaņā ar Līguma 108. panta 3. punktu, lai būtu iespējama atlases procedūras koordinēšana ar valsts atbalsta izvērtējumu.

4.   Pamatojoties uz saskaņā ar šā panta 3. punktu iesniegtajiem priekšlikumiem, EIB veic projekta finansiālās un tehniskās dzīvotspējas novērtējumu (pienācīgi rūpīgs finansiālais un tehniskais izvērtējums) atbilstīgi 7. pantam.

Ja novērtējuma rezultāts ir pozitīvs, EIB atbilstīgi 8. pantam sniedz Komisijai ieteikumus par piešķiršanas lēmumu pieņemšanu.

5.   Pamatojoties uz 4. punktā minētajiem ieteikumiem, pēc vēlreizēja dialoga ar dalībvalstīm, kurā attiecīgā gadījumā tiek apstiprināta kopējā publiskā finansējuma ieguldījuma vērtība un struktūra, kā arī pēc Klimata pārmaiņu komitejas atzinuma saņemšanas saskaņā ar Padomes Lēmuma 1999/468/EK (3) 3. pantu Komisija pieņem lēmumus par piešķiršanu, kas adresēti attiecīgajām dalībvalstīm, norādot attiecīgajiem projektiem piešķirto finansējumu euro.

6. pants

Atbilstības kritēriji

1.   Projektam var piešķirt finansējumu, ja ir izpildīti šādi kritēriji:

a)

projektam jāietilpst vienā no I pielikuma A daļā izklāstītajām kategorijām;

b)

projektam jāatbilst I pielikuma B daļā izklāstītajām prasībām;

c)

I pielikuma A.II daļā uzskaitītajiem projektiem pēc to būtības jābūt inovatīviem; tādām tehnoloģijām, kas jau pastāv un kas jau ir pārbaudītas, finansējumu nepiešķir.

2.   Ja dalībvalsts nevar saskaņā ar 5. panta 3. punktu iesniegt EIB priekšlikumus projektiem, kas pieder pie kādas no I pielikuma A.II daļā norādītajām apakškategorijām un ievēro attiecīgās robežvērtības, šī dalībvalsts var iesniegt priekšlikumus projektiem jebkurai no attiecīgajām apakškategorijām zem attiecīgajām robežvērtībām, kas tad uzskatāmi par atbilstīgiem finansējuma piešķiršanai, atkāpjoties no 1. punkta.

7. pants

Finansiālā un tehniskā pamatotība

EIB veic iepriekšēju visu ierosināto projektu pamatotības novērtējumu saskaņā ar specifikācijām, kas noteiktas 5. panta 1. punktā minētajos priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumos, un aplūko vismaz turpmākos aspektus:

1)

tehnisko piemērošanas jomu;

2)

izmaksas;

3)

finansējumu;

4)

īstenošanu;

5)

ekspluatāciju;

6)

ietekmi uz vidi;

7)

iepirkuma procedūras.

8. pants

Projektu atlase

1.   Finansē astoņus projektus, kas atbilst I pielikuma A.I daļai, un vienu projektu katrā apakškategorijā, kas iekļauta I pielikuma A.II daļā.

Tomēr, ja resursi to ļauj, var finansēt arī papildu projektus, gādājot par to, lai tiktu saglabāts līdzsvars starp CCS un RES demonstrējumu projektiem.

Ja konkrētajā apakškategorijā iesniegti ne vairāk kā divi priekšlikumi, Komisija izvērtē priekšlikumu ierobežotā skaita iespējamo ietekmi uz konkurenci attiecībā uz atlases veikšanu saskaņā ar šā lēmuma noteikumiem un attiecīgā gadījumā var nolemt atlikt lēmumus par līgumu piešķiršanu šajā attiecīgajā apakšnozarē uz otro priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu kārtu.

2.   Projektus sakārto augošā secībā atbilstoši izmaksām par izpildes vienību. CCS demonstrējumu projektus sakārto kā vienai grupai piederošus. RES demonstrējumu projektus kārto katrā no I pielikuma A.II daļā norādītajām apakškategorijām.

Pirmās daļas piemērošanas nolūkā izmaksas par izpildes vienību aprēķina, 5. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā norādītās summas dalot ar kopējo CO2 daudzumu, ko plānots uzglabāt pirmajos desmit ekspluatācijas gados attiecībā uz CCS demonstrējumu projektiem, vai kopējo tās enerģijas daudzumu, ko plānots saražot pirmajos piecos ekspluatācijas gados, attiecībā uz RES demonstrējumu projektiem.

Ja attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar 5. panta 5. punktu apstiprina, ka ir nodrošināts pietiekams publiskais finansējums attiecībā uz CCS demonstrējumu projektiem, atlasa projektus, kas ir saraksta augšgalā attiecīgajā sakārtotajā secībā, ar nosacījumu, ka tiek ievēroti visi sekojošie kritēriji:

a)

katrā projektu kategorijā atlasa ne mazāk kā vienu un ne vairāk kā trīs projektus;

b)

atlasa vismaz trīs projektus, kuros paredzēta uzglabāšana ogļūdeņražu atradnēs;

c)

atlasa vismaz trīs projektus, kuros paredzēta uzglabāšana sālsūdens nesējslānī.

Ja netiek ievēroti minētie kritēriji, attiecīgo projektu atlasē neizvēlas un izskata nākamo augstāko projektu sarakstā atlasei. Minēto procedūru atkārto, līdz ir atlasīti astoņi projekti.

Ja attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar 5. panta 5. punktu apstiprina, ka ir nodrošināts pietiekams publiskais finansējums attiecībā uz RES demonstrējumu projektiem, atlasa projektus, kas ir katras apakškategorijas saraksta augšgalā. Ja nevienā priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu kārtā vienā vai vairākās projektu apakškategorijās nav saņemti atbilstīgi, finansiāli un tehniski pamatoti projekti, finansē attiecīgu skaitu papildu projektus citās tās pašas projektu kategorijas apakškategorijās. Sīkākus noteikumus norāda priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumā saskaņā ar 5. panta 1. punktu.

Atlasītie CCS demonstrējumu projekti kopā veido “CCS grupu”, un atlasītie RES demonstrējumu projekti kopā veido “RES grupu”.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, gadījumā, ja saskaņā ar šo lēmumu pieprasītā finansējuma kopsumma pārsniedz pieejamos līdzekļus, izraudzīto projektu skaitu samazina tā, lai pieprasītais finansējums proporcionāli samazinātos visās 2. punkta trešajā un piektajā daļā minētajās grupās.

Katrā no šīm grupām vispirms tiek noraidīti tie projekti, kuros ir augstākās izmaksas par izpildes vienību, pēc tam noraida tos, kuriem ir augstākās izmaksas par izpildes vienību citā kategorijā. Minēto procedūru atkārto, līdz pieprasītais finansējums atbilst pieejamajiem līdzekļiem.

4.   Ja pietiek priekšlikumu, kas iesniegti EIB saskaņā ar 5. panta 3. punktu un ko EIB ieteikusi Komisijai finansējuma piešķiršanai saskaņā ar 5. panta 4. punktu, vienā dalībvalstī finansē ne mazāk kā vienu un ne vairāk kā trīs projektus.

Tomēr pirmā daļa neattiecas uz pārrobežu projektiem.

9. pants

Lēmumi par piešķiršanu

Lēmumus par piešķiršanu pieņem ar nosacījumu, ka 24 mēnešu laikā no lēmumu par piešķiršanu pieņemšanas izsniedz visas attiecīgās valsts atļaujas saskaņā ar attiecīgajām prasībām, kas noteiktas Savienības tiesību aktos, Komisija apstiprina visus saistībā ar šo projektu piešķirtos valsts atbalstus un sponsori pieņem galīgos lēmumus par ieguldījumiem.

Attiecībā uz CCS demonstrējumu projektiem, kas paredz uzglabāšanu sālsūdens nesējslānī, lēmumus par piešķiršanu pieņem ar nosacījumu, ka 36 mēnešu laikā no lēmumu par piešķiršanu pieņemšanas izsniedz visas attiecīgās valsts atļaujas saskaņā ar attiecīgajām prasībām, kas noteiktas Savienības tiesību aktos, Komisija apstiprina visus saistībā ar šo projektu piešķirtos valsts atbalstus un sponsori pieņem galīgos lēmumus par ieguldījumiem.

Ja pirmajā un otrajā daļā minētie nosacījumi nav izpildīti, lēmumi par piešķiršanu zaudē savu juridisko spēku.

10. pants

Kvotu monetizācija un ieņēmumu pārvaldība

1.   Kvotu monetizācijas un ieņēmumu pārvaldības nolūkā Komisija rīkojas dalībvalstu vārdā.

2.   Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka 300 miljonus kvotu, kas minētas 2. panta 1. punktā, nodod EIB, ieņēmumu monetizācijai un pārvaldībai.

3.   Pirms Komisija pieņem lēmumus par piešķiršanu attiecībā uz katru no 5. panta 1. punktā minētajām priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu kārtām, EIB pārdod pirmās priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu kārtas kvotas.

EIB šos ieņēmumus pārvalda un pārved dalībvalstīm izmaksai, kā tas paredzēts 11. pantā.

11. pants

Ieņēmumu izmaksa un neizmaksāto ieņēmumu izmantojums

1.   Dalībvalstis izmaksā ieņēmumus projektu sponsoriem, pamatojoties uz tiesiski saistošiem instrumentiem, kas ietver vismaz šādus elementus:

a)

projekts un tam piešķirtais finansējums, kas izteikts euro;

b)

ekspluatācijas sākuma datums;

c)

prasības attiecībā uz zināšanu apmaiņu atbilstīgi 12. pantam;

d)

prasības attiecībā uz ieņēmumu izmaksu atbilstīgi šā panta 2. līdz 6. punktam;

e)

prasības attiecībā uz ziņošanu atbilstīgi 13. pantam;

f)

ziņas par lēmuma piemērošanas nosacījumiem, kas minēti 9. pantā.

Kas attiecas uz pirmo 5. panta 1. punktā minēto priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu kārtu, šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktā minētais ekspluatācijas sākuma datums ir ne vēlāk par 2015. gada 31. decembri, izņemot gadījumus, ja attiecīgo lēmumu par piešķiršanu pieņem pēc 2011. gada 31. decembra, – šādā gadījumā ekspluatācijas sākuma datums ir ne vēlāk par četriem gadiem no lēmuma par piešķiršanu pieņemšanas datuma.

2.   Izmaksa notiek ik gadu. CCS demonstrējumu projektu gadījumā izmaksātā summa atbilst attiecīgā gada gaitā uzglabātā CO2 apjomam, ievērojot Direktīvas 2003/87/EK 14. un 15. pantā noteiktās prasības attiecībā uz monitoringu, ziņošanu un pārbaudi, kas reizināts ar finansējuma likmi, bet RES demonstrējumu projektiem – saražotās enerģijas daudzumam, kas reizināts ar finansējuma likmi.

Finansējuma likmi aprēķina šādi: CCS demonstrējumu projektiem – piešķirtā finansējuma summu dalot ar 75 % no kopējā plānotā pirmajos desmit ekspluatācijas gados uzglabātā CO2 daudzuma, bet RES demonstrējumu projektiem – piešķirtā finansējuma summu dalot ar 75 % no kopējā plānotā pirmajos piecos ekspluatācijas gados saražotās enerģijas apjoma.

3.   Izmaksa par attiecīgo gadu notiek tikai tad, ja šajā gadā ir ievērotas prasības attiecībā uz zināšanu apmaiņu.

4.   Izmaksa notiek ierobežotu laiku, proti, CCS demonstrējumu projektiem – desmit gadus no 1. punkta b) apakšpunktā minētā datuma, bet RES demonstrējumu projektu gadījumā – piecus gadus no šā minētā datuma. Izmaksāto līdzekļu kopsumma nepārsniedz 1. punkta a) apakšpunktā minēto piešķirto finansējumu.

5.   Ja attiecīgā dalībvalsts garantē atmaksāt EIB finansējumu, kas pārsniedz saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu noteikto finansējumu, daļu no šim projektam piešķirtā finansējuma vai visu finansējuma summu var izmaksāt pirms minētā projekta nodošanas ekspluatācijā saskaņā ar piešķiršanas lēmumā minētajām specifikācijām.

6.   Neierobežojot 4. panta otrās daļas piemērošanu, projektiem neizmaksātos ieņēmumus un ieņēmumu pārvaldības rezultātā iegūto peļņu izmanto, lai līdzfinansētu turpmākos demonstrējumu projektus saskaņā ar šo lēmumu līdz 2015. gada 31. decembrim.

Dalībvalstis nodod atpakaļ ieņēmumus, kas nav izmaksāti EIB.

Pēc 2015. gada 31. decembra pāri palikušie līdzekļi pienākas dalībvalstīm. Pēc tam, kad izmaksa ir pabeigta, šos līdzekļus nodod dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 7. punktā minētajiem principiem.

12. pants

Zināšanu apmaiņa

Dalībvalstis gādā par to, lai visi projektu operatori, konsorciju locekļi, piegādātāji un apakšuzņēmēji, kas sakarā ar tiem piešķirto publisko finansējumu ir guvuši nozīmīgu labumu no to produkta vai pakalpojuma izstrādes, dalās informācijā par II pielikumā izklāstītajiem aspektiem ar citu projektu operatoriem, publiskām iestādēm, pētniecības institūtiem, nevalstiskām organizācijām un sabiedrību saskaņā ar papildu specifikācijām, kas izklāstītas 5. panta 1. punktā minētajos priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumos.

Informācijas apmaiņa notiek ik gadus un attiecas uz visu konkrētā gada laikā ģenerēto un apstrādāto informāciju.

13. pants

Dalībvalstu ziņojumi

Katrā no 11. panta 4. punktā minētajiem laikposmiem dalībvalstis ne vēlāk kā līdz katra gada 31. decembrim iesniedz Komisijai ziņojumus par projektu īstenošanu.

Šajos ziņojumos par katru projektu iekļauj vismaz šādas ziņas:

1)

uzglabātā CO2 daudzums vai videi nekaitīgā veidā saražotā enerģija;

2)

izmaksātās summas;

3)

jebkādas būtiskas problēmas ar projektu īstenošanu.

14. pants

Komisijas ziņojums

Pabeidzot pirmo priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu kārtu, Komisija iesniedz Klimata pārmaiņu komitejai ziņojumu par šīs priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu kārtas izpildi, norādot, vai ir nepieciešami šā lēmuma grozījumi ģeogrāfiskā un tehniskā līdzsvara nodrošināšanai otrajā priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu kārtā.

15. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 3. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Connie HEDEGAARD


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  COM(2009) 519 galīgā redakcija.

(3)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


I PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

A.   PROJEKTU KATEGORIJAS

I.    CCS demonstrējumu projektu kategorijas (ar minimālajām jaudas robežvērtībām  (1) )

elektroenerģijas ražošana: 250 MW pirmssadedzināšanas tehnoloģija,

elektroenerģijas ražošana: 250 MW pēcsadedzināšanas tehnoloģija,

elektroenerģijas ražošana: 250 MW Oxyfuel tehnoloģija,

industriāli lietojumi izmantošanai a) CCS pārstrādes uzņēmumos, uzglabājot 500 kilotonnas (kt) CO2 gadā no viena vai vairākiem avotiem šajā pārstrādes uzņēmumā; b) CCS lietojumi cementa krāsnīs, uzglabājot 500 kt CO2 gadā; c) CCS lietojumi primārās ražošanas veidos dzelzs un tērauda ražošanā, uzglabājot 500 tūkstošus tonnu CO2 gadā; vai d) CCS lietojumi primārās ražošanas veidos alumīnija ražošanā, uzglabājot 500 kt CO2 gadā.

II.   Inovatīvu RES demonstrējumu projektu kategorijas (ar minimālajām jaudas robežvērtībām)

Bioenerģijas projektu apakškategorijas:

lignocelulozes pārvēršana cietos, šķidros vai pusšķidros bioenerģijas nesējos (starpproduktos), izmantojot pirolīzi, ar jaudu 40 kt galaprodukta gadā,

lignocelulozes pārvēršana cietos, šķidros vai pusšķidros bioenerģijas nesējos (starpproduktos), izmantojot termisku apstrādi, ar jaudu 40 kt galaprodukta gadā,

lignocelulozes pārvēršana sintētiskā dabasgāzē vai sintētiskajā gāzē un/vai elektroenerģijā, izmantojot gazifikāciju, ar jaudu 40 miljoni standarta kubikmetru (Nm3) galaprodukta gadā vai 100 GWh elektroenerģijas gadā,

lignocelulozes pārvēršana biodegvielās vai bioloģiskos šķidros kurināmajos un/vai elektroenerģijā, tai skaitā izmantojot tiešo termisko gazifikāciju, ar jaudu 15 miljoni litru galaprodukta gadā vai 100 GWh elektroenerģijas gadā. Sintētiskās dabasgāzes ražošana šajā apakškategorijā ir izslēgta,

lignocelulozes izejvielu, piemēram, melnā atsārma un/vai pirolīzes vai termiskas apstrādes produktu, pārvēršana biodegvielā, izmantojot plūsmas gazifikāciju, ar jaudu 40 miljoni litru galaprodukta gadā,

lignocelulozes pārvēršana elektroenerģijā ar lietderības koeficientu 48 %, pamatojoties uz zemāko siltumspēju (pie 50 % mitruma satura), ar elektrisko jaudu 40 MWe vai vairāk,

lignocelulozes pārvēršana etanolā un augstākajos spirtos, izmantojot ķīmiskus un bioloģiskus procesus, ar jaudu 40 miljoni litru galaprodukta gadā,

lignocelulozes un/vai sadzīves atkritumu pārvēršana biogāzē, biodegvielās vai bioloģiskos šķidros kurināmajos, izmantojot ķīmiskus un bioloģiskus procesus, ar jaudu 6 miljoni Nm3 metāna gadā vai 10 miljoni litru galaprodukta gadā,

aļģu un/vai mikroorganismu pārvēršana biodegvielās vai bioloģiskajos šķidrajos kurināmajos, izmantojot ķīmiskus un/vai bioloģiskus procesus, ar jaudu 40 miljoni litru galaprodukta gadā.

Piezīme. Attiecībā uz biodegvielu un bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/28/EK (2) nozīmē ir jāievēro ilgtspējības kritēriji, kā to paredz minētā direktīva par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu.

Koncentrētas saules enerģijas projektu apakškategorijas:

cilindriski paraboliskā sistēma vai Fresneļa lēcu sistēma, kurā izmanto kausētus sāļus vai citus videi nekaitīgus siltumnesējus šķidrumus, ar 30 MW nominālo jaudu,

cilindriski paraboliskā sistēma vai Fresneļa lēcu sistēma, kuras pamatā ir tvaika tieša ražošana, ar 30 MW nominālo jaudu. Tieši saražotā tvaika temperatūrai ir jābūt augstākai par 500 °C,

torņu sistēma, kurā izmanto pārkarsēta tvaika ciklu (vai nu sistēma ar vairākiem torņiem, vai arī lineāru kolektoru un torņa kombinācija), ar 50 MW nominālo jaudu,

torņu sistēma, kurā izmanto saspiestu gaisu ar temperatūru, kas pārsniedz 750 °C, un ar saules enerģiju darbināmu hibrīdo gāzturbīnu, ar 30 MW nominālo jaudu,

lielas Stirlinga parabolisko spoguļu (Stirling dish) elektrostacijas ar lietderības koeficientu saules enerģijas pārvēršanai elektroenerģijā virs 20 % un nominālo jaudu vismaz 25 MW.

Piezīme. Demonstrējumu iekārtās var iekļaut sausās dzesēšanas, hibridizācijas sistēmas un (progresīvus) siltuma uzglabāšanas risinājumus.

Fotogalvaniskās enerģijas projektu apakškategorijas:

lielas fotogalvaniskās spēkstacijas, kurās izmanto koncentratorus, ar 20 MW nominālo jaudu,

lielas fotogalvaniskās spēkstacijas, kurās izmanto plaša spektra silīcija plānslāņa fotoelementus (multi-junction Si-thin-film), ar 40 MW nominālo jaudu,

lielas fotogalvaniskās spēkstacijas, kurās izmanto vara indija gallija selenīda (CIGS) elementus, ar 40 MW nominālo jaudu.

Ģeotermālās enerģijas projektu apakškategorijas:

uzlabotas ģeotermālās sistēmas stiepes sprieguma laukos ar 5 MWe nominālo jaudu,

uzlabotas ģeotermālās sistēmas spiedes sprieguma laukos ar 5 MWe nominālo jaudu,

uzlabotas ģeotermālās sistēmas apgabalos ar dziļiem, blīviem nogulumiežiem un granīta klintīm, un citiem kristāliskiem veidojumiem ar 5 MWe nominālo jaudu,

uzlabotas ģeotermālās sistēmas dziļos kaļķakmens nogulumos ar 5 MWe nominālo jaudu.

Piezīme. Šajā projektu kategorijā ir vienlīdz pieļaujami koģenerācijas (CHP) lietojumi ar tādām pašām elektroenerģijas ražošanas robežvērtībām.

Vēja enerģijas projektu apakškategorijas:

jūras vēja ģeneratori (vismaz ar 6 MW turbīnām) un nominālo jaudu 40 MW,

jūras vēja ģeneratori (vismaz ar 8 MW turbīnām) un nominālo jaudu 40 MW,

jūras vēja ģeneratori (vismaz ar 10 MW turbīnām) un nominālo jaudu 40 MW,

peldošas jūras vēja ģeneratoru sistēmas ar nominālo jaudu 25 MW,

vēja turbīnas, kas izvietotas sauszemē un kas optimizētas topogrāfiski kompleksām teritorijām (piemēram, mežu apgabaliem, kalnainiem apvidiem), ar 25 MW nominālo jaudu,

vēja turbīnas, kas izvietotas sauszemē un kas optimizētas aukstam klimatam (saderīgas ar temperatūru, kas zemāka par – 30 °C, un ārkārtēja apledojuma apstākļiem), ar 25 MW nominālo jaudu.

Okeāna enerģijas projektu apakškategorijas:

viļņu enerģijas iekārtas ar 5 MW nominālo jaudu,

jūras/plūdmaiņu straumju enerģijas iekārtas ar 5 MW nominālo jaudu,

okeāna termālās enerģijas konversija (OTEC) ar 10 MW nominālo jaudu.

Hidroenerģijas projektu apakškategorijas:

enerģijas ražošana, izmantojot augstas temperatūras supervadošus ģeneratorus: 20 MW.

Atjaunojamu enerģijas avotu decentralizēta pārvaldība (viedie tīkli) – projektu apakškategorijas:

atjaunojamu enerģijas avotu pārvaldība un optimizēšana maziem un vidējiem izkliedētiem ražotājiem lauku vidē, kuri galvenokārt ražo saules enerģiju: 20 MW zemsprieguma (ZS) tīklā un 50 MW vidēja sprieguma (VS) tīklā,

atjaunojamu enerģijas avotu pārvaldība un optimizēšana maziem un vidējiem sadalītiem ražotājiem lauku vidē, kuri galvenokārt ražo vēja enerģiju: 20 MW ZS tīklā un 50 MW VS tīklā,

atjaunojamu enerģijas avotu pārvaldība un optimizēšana maziem un vidējiem sadalītiem ražotājiem pilsētvidē: 20 MW ZS tīklā un 50 MW VS tīklā.

Piezīme. Aktīvās jaudas izmantošana (elektriskie radiatori/siltumsūkņi u. c.) nav izslēgta.

B.   PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PROJEKTIEM

I.   Kopējas prasības

ir jāievēro A daļā izklāstītās jaudas robežvērtības,

attiecībā uz pirmo priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu kārtu projektiem ir jādemonstrē, ka projekta ekspluatācijas uzsākšanai līdz 2015. gada 31. decembrim ir pamatotas izredzes, ņemot vērā attiecīgā lēmuma par piešķiršanu pieņemšanu līdz 2011. gada 31. decembrim,

dalībvalstīs projektam ir jābūt sagādātām visām attiecīgajām atļaujām, un tām jāatbilst visām attiecīgajām Savienības tiesību aktos paredzētajām prasībām, vai arī ir jābūt uzsāktām un jau pietiekamā mērā sekmīgi ievirzītām visām attiecīgajām atļauju izsniegšanas procedūrām, lai garantētu, ka komerciālā ekspluatācija varētu sākties līdz 2015. gada 31. decembrim attiecībā uz pirmo kārtu, ņemot vērā attiecīgā lēmuma par piešķiršanu pieņemšanu līdz 2011. gada 31. decembrim,

projekta operators uzņemas saistības attiecībā uz zināšanu apmaiņu atbilstīgi 12. pantā noteiktajām prasībām,

projekti jāizvieto dalībvalstu teritorijās, šo valstu ekskluzīvajās ekonomikas zonās un kontinentālajos šelfos.

II.    CCS demonstrējumu projekti

visos projektos jāīsteno visi darbību posmi (uztveršana, transportēšana, uzglabāšana),

visos demonstrējumu projektos jāīsteno siltuma integrācija procesa uztveršanas komponentam,

uztveršanas efektivitātei jābūt vismaz 85 % CO2 no izplūdes gāzēm, uz ko šo uztveršanu attiecina,

katrā projektā jāparedz neatkarīgs pētniecības bloks uzglabāšanas objektu drošībai un monitoringa tehnoloģiju pilnveidošanai, jo īpaši sālsūdens migrācijas jomā saistībā ar tās iespējamajiem ceļiem un ietekmi.


(1)  CCS jaudas robežvērtības izsaka kā bruto saražoto elektroenerģiju pirms uztveršanas.

(2)  OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.


II PIELIKUMS

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ ZINĀŠANU APMAIŅU

A.   Tehniskais plāns un efektivitāte

drošums,

uztvertais CO2,

efektivitāte dažādos līmeņos, tostarp atšķirības starp plānotajiem un reālajiem rezultātiem,

kurināmā pieprasījuma pieaugums; elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dzesēšanas pieprasījums,

svarīgākais ieguldījums un iegūtie rezultāti, un koncepcija,

turpmākie identificētie pētniecības un izstrādes jomas temati.

B.   Izmaksu līmenis

kapitāla un ekspluatācijas izmaksas,

kopējās izmaksas un izmaksas par izpildes vienību (uzglabātā CO2 tonnu, videi nekaitīgā veidā saražoto MWh).

C.   Projekta vadība

tiesību akti/atļaujas,

sakari ar iesaistītajām personām, tostarp sadarbība ar valstu valdībām,

plānošana,

projekta organizācija.

D.   Ietekme uz vidi

efektivitāte: CO2 emisiju samazinājums uz vienu elektroenerģijas vienību,

cita ietekme uz vidi normālos darbības apstākļos.

E.   Veselības aizsardzība un drošība

incidenti un gandrīz notikušie negadījumi (darbības traucējumi),

pārraudzības un atrisināšanas sistēmas drošības izsekošanai,

veselības aizsardzības jautājumi normālos darbības apstākļos.

F.    CCS uzglabāšanas objekta rādītāji

modeļi un simulācija (CO2 strūkla – spiediena fronte),

vēsturisko datu salīdzinājums un korekcijas (veicamais novērtējums: atbilst normai pieļaujamās novirzes robežās vai būtiskas novirzes, kas jākoriģē),

CO2 ievadīšanas dēļ izspiestā sālsūdens uzvešanās.


6.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 290/49


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 5. novembris),

ar ko dalībvalstīm atļauj pagarināt pagaidu atļaujas, kuras piešķirtas jaunajai darbīgajai vielai spirotetramātam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7437)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/671/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 8. panta 1. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu Austrija 2006. gada oktobrī saņēma pieteikumu no Bayer CropScience AG par darbīgās vielas spirotetramāta iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Ar Komisijas Lēmumu 2007/560/EK (2) tika apstiprināts, ka dokumentācija ir pilnīga un principā to var uzskatīt par atbilstošu minētās direktīvas II un III pielikumā noteiktajām prasībām par datiem un informāciju.

(2)

Apstiprinājums tam, ka dokumentācija ir pilnīga, bija nepieciešams, lai dokumentus varētu sīkāk pārbaudīt un lai dotu iespēju dalībvalstīm uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus, piešķirt pagaidu atļaujas attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur attiecīgo darbīgo vielu, atbilstoši Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 1. punkta nosacījumiem un jo īpaši nosacījumam par sīku darbīgās vielas un augu aizsardzības līdzekļa novērtējumu, ņemot vērā minētajā direktīvā noteiktās prasības.

(3)

Šīs darbīgās vielas iedarbība uz cilvēka veselību un vidi novērtēta saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. un 4. punkta noteikumiem attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja piedāvātajiem izmantošanas veidiem. Ziņotāja dalībvalsts 2008. gada 29. aprīlī iesniedza Komisijai attiecīgo novērtējuma ziņojuma projektu.

(4)

Kad ziņotāja dalībvalsts bija iesniegusi novērtējuma ziņojuma projektu, tika konstatēts, ka no pieteikuma iesniedzēja jāpieprasa papildu informācija, un ziņotājai dalībvalstij šī informācija jāpārbauda un jāiesniedz tās novērtējums. Tāpēc dokumentācija joprojām tiek pārbaudīta, un šo novērtēšanu nevarēs pabeigt Direktīvā 91/414/EEK paredzētajā termiņā.

(5)

Tā kā novērtēšanas gaitā līdz šim nav bijis iemesla tūlītējām bažām un lai dokumentācijas pārbaude varētu turpināties, dalībvalstīm jāsniedz iespēja saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 8. panta noteikumiem par 24 mēnešiem pagarināt to augu aizsardzības līdzekļu pagaidu atļauju termiņu, kuri satur attiecīgo darbīgo vielu. Paredzams, ka novērtēšanas un lēmuma pieņemšanas procesu attiecībā uz iespējamo spirotetramāta iekļaušanu minētās direktīvas I pielikumā pabeigs 24 mēnešu laikā.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstis var pagarināt pagaidu atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur spirotetramātu, uz laikposmu, kas beidzas vēlākais 2012. gada 31. decembrī.

2. pants

Šis lēmums ir spēkā līdz 2012. gada 31. decembrim.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 5. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 213, 15.8.2007., 29. lpp.


6.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 290/51


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 5. novembris),

ar ko principā atzīst par pilnīgu dokumentāciju, kura iesniegta detalizētai pārbaudei saistībā ar iespējamo penflufēna un fluksapiroksāda iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7439)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/672/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 91/414/EEK ir paredzēts pilnveidot to Eiropas Savienības darbīgo vielu sarakstu, kuras atļauts iekļaut augu aizsardzības līdzekļu sastāvā.

(2)

Bayer CropScience AG2009. gada 9. decembrī iesniedza Apvienotās Karalistes iestādēm dokumentāciju par darbīgo vielu penflufēnu, pievienojot pieteikumu, kas vajadzīgs, lai panāktu minētās vielas iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(3)

BASF SE2009. gada 11. decembrī iesniedza Apvienotās Karalistes iestādēm dokumentāciju par darbīgo vielu fluksapiroksādu, pievienojot pieteikumu, kas vajadzīgs, lai panāktu minētās vielas iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(4)

Apvienotās Karalistes iestādes Komisijai norādīja, ka sākotnējā pārbaudē izskatītā dokumentācija par minētajām darbīgajām vielām šķietami atbilst Direktīvas 91/414/EEK II pielikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju. Iesniegtā dokumentācija šķietami atbilst arī Direktīvas 91/414/EEK III pielikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju saistībā ar vienu augu aizsardzības līdzekli, kura sastāvā ir konkrētās darbīgās vielas. Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu pieteikumu iesniedzēji pēc tam dokumentāciju nosūtīja Komisijai un pārējām dalībvalstīm un par to informēja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgo komiteju.

(5)

Ar šo lēmumu Eiropas Savienības līmenī oficiāli jāapstiprina, ka dokumentāciju principā atzīst par atbilstīgu Direktīvas 91/414/EEK II pielikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju un III pielikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz vismaz vienu augu aizsardzības līdzekli, kas satur minētās darbīgās vielas.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dokumentācija, kas attiecas uz šā lēmuma pielikumā norādītajām darbīgajām vielām un ir iesniegta Komisijai un dalībvalstīm, lai panāktu minēto vielu iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, principā atbilst Direktīvas 91/414/EEK II pielikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju.

Dokumentācija atbilst arī Direktīvas 91/414/EEK III pielikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju saistībā ar vienu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur darbīgo vielu, ņemot vērā ieteiktos izmantošanas veidus.

2. pants

Ziņotāja dalībvalsts rūpīgi pārbauda 1. pantā minēto dokumentāciju un iespējami drīz un ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. decembrim informē Komisiju par pārbaudes rezultātiem, kā arī sniedz ieteikumus par 1. pantā minēto darbīgo vielu iekļaušanu vai neiekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un ar to saistītajiem nosacījumiem.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 5. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.


PIELIKUMS

DARBĪGĀ VIELA, UZ KURU ATTIECAS ŠIS LĒMUMS

Parastais nosaukums, CIPAC identifikācijas numurs

Pieteikuma iesniedzējs

Pieteikuma datums

Ziņotāja dalībvalsts

Penflufēns

CIPAC Nr.: 826

Bayer CropScience AG

2009. gada 9. decembris

Apvienotā Karaliste

Fluksapiroksāds

CIPAC Nr.: vēl nav piešķirts

BASF SE

2009. gada 11. decembris

Apvienotā Karaliste


6.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 290/53


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2010. gada 2. novembris),

ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem

(ECB/2010/19)

(2010/673/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 11.6. pantu, kā arī 17., 22. un 23. pantu,

ņemot vērā 2007. gada 26. aprīļa Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (1),

ņemot vērā 2007. gada 24. jūlija Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome 2010. gada 15. septembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2010/12, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (3), inter alia, a) lai ņemtu vērā atjauninājumus TARGET2 4.0. versijai, jo īpaši, lai ļautu dalībniekiem piekļūt vienam vai vairākiem MM kontiem, izmantojot internetu; un b) atspoguļotu vairākas tehniska rakstura pārmaiņas saistībā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību stāšanos spēkā un precizētu dažus citus jautājumus.

(2)

Lai īstenotu dažus no Pamatnostādnes ECB/2010/12 elementiem TARGET2-ECB noteikumos un nosacījumos, ir jāveic atbilstoši grozījumi Lēmumā ECB/2007/7,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

TARGET2-ECB noteikumu un nosacījumu grozījumi

Lēmuma ECB/2007/7 pielikumu, kurā ietverti TARGET2-ECB noteikumi un nosacījumi, groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2010. gada 2. novembrī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 237, 8.9.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 237, 8.9.2007., 71. lpp.

(3)  OV L 261, 5.10.2010., 6. lpp.


PIELIKUMS

TARGET2-ECB noteikumus un nosacījumus groza šādi.

1.

Šādi groza 1. pantu:

a)

Tiek aizstātas šādas definīcijas:

“—

“addressable BIC holder” means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the direct participant,”

“—

“credit institution” means either: (a) a credit institution within the meaning of §1(1) of the KWG that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority,”

“—

“public sector body” means an entity within the “public sector”, the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (1),

b)

“—

“Bank Identifier Code (BIC)” means a code as defined by ISO Standard No 9362,”

aizstāj ar šādu:

“—

“Business Identifier Code (BIC)” means a code as defined by ISO Standard No 9362,”;

c)

definīcijā “technical malfunction of TARGET2” punktu aizstāj ar komatu;

d)

pievieno šādu definīciju:

“—

“User Detailed Functional Specifications (UDFS)” means the most up-to-date version of the UDFS, which is the technical documentation that details how a participant interacts with TARGET2.”.

2.

Šādi groza 28. panta 2. punktu:

a)

svītro vārdus “and/or” d) punktā un pievieno tos e) punktam;

b)

pievieno šādu f) punktu:

“(f)

the ECB suspends or terminates the participant’s access to intraday credit pursuant to paragraph 12 of Annex III to Guideline ECB/2007/2.”.

3.

Terminu “Community” 32. panta 2. punktā aizstāj ar terminu “Union”.

4.

Ar šādu punktu aizstāj 33. panta 1. punktu:

“1.   Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering, the financing of terrorism, proliferation-sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapons delivery systems, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint themselves with the network service provider’s data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the network service provider.”.

5.

Terminu “SWIFT” 34. panta 1. punktā aizstāj ar terminu “BIC”.

6.

Ar šādu punktu aizstāj 38. panta 2. punktu:

“2.   Without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Union, any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main.”.

7.

I pielikuma 2. punkta 1. apakšpunktā tabulas pēdējās trīs rindas aizstāj ar šādām:

“MT 900

Optional

Confirmation of Debit/Credit line change

MT 910

Optional

Confirmation of Credit/Credit line change

MT 940/950

Optional

(Customer) Statement Message”

8.

V pielikuma 3. punktā tabulas pēdējo rindu aizstāj ar šādu:

“1.00 - 7.00

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)”


(1)  OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.”;