European flag

Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV

C sērija


C/2024/2882

23.4.2024

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.11430 – MITSUBISHI / KDDI / LAWSON (JV))

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(C/2024/2882)

Komisija 2024. gada 14. martā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32024M11430. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)   OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2882/oj

ISSN 1977-0952 (electronic edition)