European flag

Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV

C sērija


C/2024/2583

22.4.2024

Tiesas 2024. gada 18. janvāra rīkojums (Landgericht Stuttgart lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu (Vācija) Flightright GmbH/Laudamotion GmbH

(Lieta C-712/23  (1) , Laudamotion)

(Gaisa transports - Kompensācija aviopasažieriem lidojuma atcelšanas gadījumā - Kļūdains paziņojums par lidojuma atcelšanu, ko sniegusi ceļojumu aģentūra - Faktiskā aviopārvadātāja tomēr veikts lidojums)

(C/2024/2583)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Stuttgart

Pamatlietas puses

Prasītāja: Flightright GmbH

Atbildētāja: Laudamotion GmbH

Rezolutīvā daļa

Lietu C-712/23 izslēgt no Tiesas reģistra.


(1)  Iesniegšanas datums: 23.11.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2583/oj

ISSN 1977-0952 (electronic edition)