European flag

Oficiālais Vēstnesis
Eiropas Savienības

LV

Serija C


C/2023/1531

13.12.2023

Komisijas paziņojums par to pārejas noteikumu par izcelsmi piemērošanu, kas paredz diagonālo kumulāciju starp piemērotājām līgumslēdzējām pusēm Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu (PEM) zonā

(C/2023/1531)

Lai piemērotu izcelsmes diagonālo kumulāciju starp piemērotājām līgumslēdzējām pusēm (1), attiecīgās piemērotājas līgumslēdzējas puses ar Eiropas Komisijas starpniecību paziņo viena otrai par izcelsmes noteikumiem, kas ir spēkā ar citām piemērotājām līgumslēdzējām pusēm.

Tiek norādīts, ka (apstrādes, pārstrādes un/vai materiālu) diagonālo kumulāciju var piemērot tikai gadījumā, ja piemērotāja līgumslēdzēja puse, kas ir galaprodukta ražotāja, un piemērotāja līgumslēdzēja puse, kura ir galamērķa puse, ar visām piemērotājām līgumslēdzējām pusēm, kas piedalās izcelsmes statusa iegūšanā, ir noslēgušas brīvās tirdzniecības nolīgumus, kuros iekļauti identiski izcelsmes noteikumi.

Produktus ar izcelsmi tajā piemērotājā līgumslēdzējā pusē, kas nav noslēgusi līgumu ar piemērotājām līgumslēdzējām pusēm, kuras ir galaprodukta ražotājas un/vai galamērķa puses, uzskata par nenoteiktas izcelsmes produktiem.

Pamatojoties uz paziņojumiem, ko piemērotājas līgumslēdzējas puses iesniegušas Eiropas Komisijai, pievienotajās tabulās norādīta šāda informācija:

 

1. tabula — vienkāršots pārskats par kumulācijas iespējām 2023. gada 1. decembris;

 

2. tabula — datums, no kura ir piemērojama diagonālā kumulācija.

1. tabulā “X” nozīmē, ka starp 2 partneriem ir noslēgts brīvās tirdzniecības nolīgums, kura izcelsmes noteikumi atļauj kumulāciju, pamatojoties uz pārejas noteikumiem par izcelsmi. Diagonālajai kumulācijai ar kādu trešo partneri tabulā vajadzētu būt atzīmētam “X” visu trīs partneru ailēs, kas krustojas.

2. tabulā minētie datumi attiecas uz diagonālās kumulācijas piemērošanas datumu, pamatojoties uz A papildinājuma 8. pantu katrā protokolā par izcelsmes noteikumiem starp piemērotājām līgumslēdzējām pusēm. Šādā gadījumā pirms datuma ir simbols “(T)”.

To piemērotāju līgumslēdzēju pušu saraksts, kuras vienpusēji izvēlējušās paplašināt divpusējo protokolu par izcelsmes noteikumiem A papildinājumā paredzēto pārejas noteikumu 7. panta 3. punkta piemērošanu tādu produktu importam, uz kuriem attiecas 50.–63. nodaļa, ir iekļauts I pielikumā.

Tabulās uzskaitīto piemērotāju līgumslēdzēju pušu kodi ir šādi.

Eiropas Savienība

ES

EBTA valstis:

Islande

IS

Šveice (ieskaitot Lihtenšteinu) (2)

CH (+ LI)

Norvēģija

NO

Fēru Salas

FO

Barselonas procesa dalībvalstis:

Jordānija

JO

Palestīna (3)

PS

ES Stabilizācijas un asociācijas procesa dalībvalstis:

Albānija

AL

Bosnija un Hercegovina

BA

Kosova (*1)

KO

Ziemeļmaķedonija

MK

Serbija

RS

Melnkalne

ME

Gruzija

GE

Moldovas Republika

MD

Ukraina

UA

Šis paziņojums aizstāj paziņojumu 2023/C 51/01 (OV C 51, 10.2.2023., 1. lpp.).

1. tabula.

Vienkāršots pārskats par diagonālās kumulācijas iespējām saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu zonā 2023. gada 1. decembrī

 

ES

CH (+ LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

BA

KO

MK

RS

ME

GE

MD

UA

ES

 

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

CH (+LI)

X

 

X

X

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

IS

X

X

 

X

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

NO

X

X

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

FO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

X

 

BA

 

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

X

RS

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

X

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

X

 

GE

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

X

UA

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 


2. tabula.

Piemērošanas datums pārejas noteikumiem par izcelsmi, kas paredz diagonālo kumulāciju Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu zonā

 

ES

CH (+ LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

BA

KO

MK

RS

ME

GE

MD

UA

ES

 

(T) 1.9.2021.

(T) 1.9.2021.

(T) 1.9.2021.

(T) 1.9.2021.

(T) 1.9.2021.

(T) 1.9.2021.

(T) 1.9.2021.

 

(T) 15.10.2022

(T) 9.9.2021.

(T) 6.12.2021.

(T) 9.2.2022.

(T) 1.9.2021.

(T) 16.11.2021.

(T) 1.12.2023.

CH (+LI)

(T) 1.9.2021.

 

(T) 1.11.2021.

(T) 1.11.2021.

 

 

 

(T) 1.1.2022.

(T) 1.9.2023.

 

(T) 1.4.2022.

(T) 1.1.2022.

(T) 1.4.2022.

(T) 1.12.2023.

 

 

IS

(T) 1.9.2021.

(T) 1.11.2021.

 

(T) 1.11.2021.

 

 

 

(T) 1.1.2022.

(T) 1.9.2023.

 

(T) 1.4.2022.

(T) 1.1.2022.

(T) 1.4.2022.

(T) 1.12.2023.

 

 

NO

(T) 1.9.2021.

(T) 1.11.2021.

(T) 1.11.2021.

 

 

 

 

(T) 1.1.2022.

(T) 1.9.2023.

 

(T) 1.4.2022.

(T) 1.1.2022.

(T) 1.4.2022.

(T) 1.12.2023.

 

 

FO

(T) 1.9.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

(T) 1.9.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

(T) 1.9.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

(T) 1.9.2021.

(T) 1.1.2022.

(T) 1.1.2022.

(T) 1.1.2022.

 

 

 

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

 

BA

 

(T) 1.9.2023.

(T) 1.9.2023.

(T) 1.9.2023.

 

 

 

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

 

KO

(T) 15.10.2022

 

 

 

 

 

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

 

MK

(T) 9.9.2021.

(T) 1.4.2022.

(T) 1.4.2022.

(T) 1.4.2022.

 

 

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

(T) 6.7.2023.

RS

(T) 6.12.2021.

(T) 1.1.2022.

(T) 1.1.2022.

(T) 1.1.2022.

 

 

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

 

ME

(T) 9.2.2022.

(T) 1.4.2022.

(T) 1.4.2022.

(T) 1.4.2022.

 

 

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

 

(T) 1.2.2023

 

GE

(T) 1.9.2021.

(T) 1.12.2023.

(T) 1.12.2023.

(T) 1.12.2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

(T) 16.11.2021.

 

 

 

 

 

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

 

(T) 24.5.2023.

UA

(T) 1.12.2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(T) 6.7.2023.

 

 

 

(T) 24.5.2023.

 


(1)   “Piemērotāja līgumslēdzēja puse” ir PEM konvencijas līgumslēdzēja puse, kura PEM pārejas noteikumus par izcelsmi ir iekļāvusi divpusējos preferenciālas tirdzniecības nolīgumos ar citu PEM konvencijas līgumslēdzēju pusi.

(2)  Šveice un Lihtenšteinas Firstiste ir muitas ūnija.

(3)  Šis nosaukums nav uzskatāms par Palestīnas valsts atzīšanu, un tas neskar dalībvalstu individuālo nostāju šajā jautājumā.

(*1)  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.


PIELIKUMS

To līgumslēdzēju pušu saraksts, kuras izvēlējušās paplašināt 7. panta 3. punkta piemērošanu

A.

To līgumslēdzēju pušu saraksts, kuras izvēlējušās paplašināt 7. panta 3. punkta piemērošanu, attiecinot to arī uz visiem partneriem, kas piemēro pārejas noteikumus

Islande

Norvēģija

Šveice (Lihtenšteina)

B.

To līgumslēdzēju pušu saraksts, kuras izvēlējušās paplašināt 7. panta 3. punkta piemērošanu, attiecinot to arī uz ierobežotu skaitu partneru, kas piemēro pārejas noteikumus

Albānija – attiecinot uz EBTA valstīm

Melnkalne – attiecinot uz EBTA valstīm

Ziemeļmaķedonija – attiecinot uz EBTA valstīm

Serbija – attiecinot uz EBTA valstīm

ES Stabilizācijas un asociācijas procesa dalībvalstis un Moldovas Republika (Centrāleiropas brīvās tirdzniecības nolīguma puses) — savā starpā


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1531/oj

ISSN 1977-0952 (electronic edition)