European flag

Oficiālais Vēstnesis
Eiropas Savienības

LV

Serija C


C/2023/1098

21.11.2023

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.11230 – RENAULT / GEELY / JV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(C/2023/1098)

Komisija 2023. gada 16. novembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32023M11230. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)   OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1098/oj

ISSN 1977-0952 (electronic edition)