ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 232

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

65. gadagājums
2022. gada 15. jūnijs


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2022/C 232/01

Kopējais lauksaimniecības augu šķirņu katalogs — Papildinājums 2022/5 ( 1 )

1

2022/C 232/02

Kopējais dārzeņu šķirņu katalogs — Papildinājums 2022/5 ( 1 )

27


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

15.6.2022   

LV EN

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/1


KOPĒJAIS LAUKSAIMNIECĪBAS AUGU ŠĶIRŅU KATALOGS

Papildinājums 2022/5

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2022/C 232/01)

SATURS

Paskaidrojumi 3
Lauksaimniecības augu sugu saraksts 4

I.   Bietes

1.

Beta vulgaris L. Cukurbietes 4

2.

Beta vulgaris L. Lopbarības bietes 5

II.   Lopbarības augi

5.

Agrostis stolonifera L. Ložņu smilga 6

6.

Agrostis capillaris L. Parastā smilga 6

12.

Dactylis glomerata L. Kamolzāle 6

13.

Festuca arundinacea Schreber Niedru auzene 6

16.

Festuca pratensis Huds. Pļavas auzene 6

17.

Festuca rubra L. Sarkanā auzene 6

19.

×Festulolium Asch. et Graebn. Auzeņairene (hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca ģints sugu ar Lolium ģints sugu) 6

20.

Lolium multiflorum Lam. Daudzziedu airene (viengadīgā airene) 7

20.1.

Ssp. alternativum 7

20.1.

Ssp. non alternativum 7

21.

Lolium perenne L. Ganību airene 7

25.

Phleum pratense L. Pļavas timotiņš 7

29.

Poa pratensis L. Pļavas skarene 7

47.

Medicago sativa L. Sējas lucerna 8

54.

Pisum sativum L. (partim) Sējas zirņi 8

63.

Trifolium pratense L. Sarkanais āboliņš 8

71.

Vicia faba L. (partim) Lauka pupas 8

75.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Lopbarības kāļi 9

III.   Eļļas augi un šķiedraugi

80.

Arachis hypogea L. Zemesrieksti 10

81.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Ripsis 10

83.

Brassica napus L. (partim) Rapsis 10

85.

Cannabis sativa L. Kaņepes 13

88.

Gossypium spp. Kokvilna 13

89.

Helianthus annuus L. Saulespuķes 13

90.

Linum usitatissimum L. Lini: šķiedras lini, eļļas lini 14

91.

Papaver somniferum L. Miega magones 14

92.

Sinapis alba L. Baltās sinepes 14

93.

Glycine max (L.) Merr. Soja 15

IV.   Labības

94.

Avena nuda L. Kailgraudu auzas 16

95.

Avena sativa L. (including A. Byzantina K. Koch) Auzas (arī Bizantijas auzas) 16

97.

Hordeum vulgare L. Mieži 16

97.1.

Divkanšu mieži 16

97.2.

Seškanšu mieži 17

100.

Secale cereale L. Rudzi 18

101.

Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgo 18

104.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Tritikāle (hibrīdi, kas radušies, krustojot Triticum ģints sugu ar Secale ģints sugu) 18

105.

Triticum aestivum L. Mīkstie kvieši 19

106.

Triticum durum Desf. Cietie kvieši 20

107.

Triticum spelta L. Speltas kvieši 20

108.

Zea mays L. (partim) Kukurūza 21

V.   Kartupeļi

109.

Solanum tuberosum L. Kartupeļi 26

PASKAIDROJUMI

1.

Šis kopējā lauksaimniecības augu šķirņu kataloga 2021. gada konsolidētās redakcijas (1) papildinājums ietver grozījumus, kas katalogā jāiekļauj, ņemot vērā informāciju, kuru Komisija saņēmusi no dalībvalstīm.

2.

Šajā papildinājumā ievērots 2021. gada konsolidētajā redakcijā pieņemtais sadalījums. Iespējamas atsauces uz minētā izdevuma paskaidrojumiem.

3.

Šis papildinājums aptver paziņojumus, kas saņemti laikposmā no 2022. gada 1. marts līdz 31. martam.

4.

2021. gada konsolidētās redakcijas grozījumi norādīti 4. ailē šādā veidā:

(add.)

:

kopējā katalogā ir iekļauta jauna pozīcija,

(mod.)

:

izdarītas izmaiņas pašreizējā pozīcijā. Norādes uz šo pozīciju šajā papildinājumā aizstāj attiecīgās norādes 2021. gada konsolidētajā redakcijā,

(del.)

:

no kopējā kataloga ir svītrota norādītā pozīcija un visas norādes, kas uz to attiecas.

5.

Šis papildinājums attiecas uz paziņotajām šķirnēm, kurām piemēro Padomes Direktīvas 2002/53/EK (2) 16. panta 1. punktu.

6.

Ja 2021. gada konsolidētajā redakcijā nav iekļauts šķirnes uzturētāja kods, uzturētāju un tā adresi var uzzināt no iestādes, kas norādīta attiecīgās dalībvalsts vai EBTA valsts sarakstā.

(1)  2021. gada 13. decembra konsolidētā redakcija:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(2)  OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp.


I.

1.   Beta vulgaris L. - Sugar beet

1

2

3

4

Adelka KWS

*CZ 69, *PL 52

 

D m (2) (mod.)

Aragon

*DK 263, *LT 130

 

D m (2) (mod.)(16)

Blaník

*CZ 1209

 

D m (2) (add.)

Bollywood

 

 

f: 30.6.2024

Boryna

*PL 481

 

D m (2) (mod.)

Byzance

 

 

f: 30.6.2024

Cocktail

 

 

f: 30.6.2024

Comet

*LT 130

 

D m (2) (add.)(16)

Cyprienna KWS

*LT 73

 

D m (2) (add.)(16)

Fanfare

*DK 263, *LT 130

 

D m (2) (mod.)(16)

Firenze

 

 

f: 30.6.2024

Forman

*CZ 1632

 

D m (2) (add.)(32)

Greta KWS

 

 

f: 30.6.2024

Hemingway

*LT 145

 

D m (2) (add.)(16)

Huzar

 

 

f: 30.6.2024

Kirk

*LT 145

 

D m (2) (add.)(16)

Klarissa KWS

 

 

f: 30.6.2024

Koudou

 

 

f: 30.6.2024

Kupka

*CZ 1632

 

D m (2) (add.)

Laser

*LT 130, *NL 1059

 

D m (2) (mod.)(16)

Rebecca KWS

*HR 737, *IT 183

 

D m (2) (mod.)

Regalis

*CZ 110

 

D m (2) (add.)

Rimbaud

*LT 145

 

D m (2) (add.)(16)

Rythm

 

 

f: 30.6.2024

Saxon

*DK 263, *LT 130

 

D m (2) (mod.)(16)

Smart Fjola KWS

*LT 73, *SE 89

 

D m (2) (mod.)(16)

Smart Iberia KWS

*LT 73, *SE 89

 

D m (2) (mod.)(16)

Texel

*BE 221

 

T m (2) (mod.)(16)

Viola KWS

*CZ 69, *HR 737, *IT 183, *HU 149293, *PL 52

 

D m (2) (mod.)

Vitus

*CZ 110

 

D m (2) (add.)

Zephyr

*FR S14917

 

D m (2) (mod.)

2.   Beta vulgaris L. - Fodder beet

1

2

3

4

Eckdorot

 

 

(del.)= Rouge d'Eckendorf

Roja Eckendorf

 

 

Rouge d'Eckendorf

Rouge d'Eckendorf

*FR 8557

 

D m (1) (add.)

- Roja Eckendorf

*ES x

 

 

II.

5.   Agrostis stolonifera L. - Creeping bent

1

2

3

4

Pennlinks II

*IT 777

 

ant. Pennliks II

6.   Agrostis capillaris L. - Brown top

1

2

3

4

Buka

*LT 32

 

(add.)(1)

12.   Dactylis glomerata L. - Cocksfoot

1

2

3

4

Vormela

 

 

f: 30.6.2024

13.   Festuca arundinacea Schreber - Tall fescue

1

2

3

4

Barbwire

*CZ 497

 

(add.)(1)

Barening

 

 

(del.)

Brockton

 

 

f: 30.6.2024

Hafdis

 

 

(del.)

Lifeguard

*CZ 99

 

(add.)(1)

Pro Gold GLX

*CZ 99

 

(add.)(1)

16.   Festuca pratensis Huds. - Meadow fescue

1

2

3

4

Toulava

*CZ 544

 

(add.)

17.   Festuca rubra L. - Red fescue

1

2

3

4

Herald

 

 

(del.)

Jolie

 

 

(del.)

Kevin

*CZ 1211

 

(add.)(1)(8)

King James II

*CZ 1211

 

(add.)(1)(7)

Teide

*CZ 1637

 

(add.)(1)(7)

19.   ×Festulolium Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium

1

2

3

4

Polarka

*CZ 201

 

(add.)

20.   Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1

2

3

4

Ssp. alternativum -

 

 

Quickdraw

*CZ 115

 

(add.)(1)

Ssp. non alternativum -

 

 

Isidor

*DE 8347, *FR 12818, *IT 306

 

(mod.)(17)

Jaccar

*CZ 1065, (*)FR S13804

 

(mod.)

Tonek

 

 

(del.)

21.   Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1

2

3

4

Altivo

*NL 205

 

D (add.)(1)

Barkatja

 

 

(del.)

Barquetil

*NL 205

 

D (add.)(1)

Chouss

*DE 8347, *FR 12818

 

T (mod.)

Federer

*DE 283, *NL 603

 

T (mod.)

Foxtrot

 

 

(del.)

Graphic

*NL 603

 

D (add.)

Gray Hawk

*CZ 99

 

(add.)(1)

GT24

*CZ 99

 

(add.)(1)(32)

Iguana

*DE 283

 

T (mod.)

Juggernaut

 

 

(del.)

Lize

*NL 1036

 

D (add.)(1)

Magena

*BE 218, *NL 1097

 

T (mod.)(17)

Melforce

*BE 218, *DK 14, *NL 260

 

T (mod.)(1)(17)

Silver Sun

*CZ 99

 

(add.)(1)

Spectre

*DK 14, *DE 283, *NL 603

 

T (mod.)(17)

Sponsor

 

 

(del.)

Trend

 

 

(del.)

25.   Phleum pratense L. - Timothy

1

2

3

4

Freya

*BE 218

 

(add.)

29.   Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1

2

3

4

Aviator II

*CZ 1236

 

(add.)(1)(12)

Bowinta

 

 

(del.)

Kagan

 

 

(del.)

Panduro

 

 

f: 30.6.2023

Pivot

*CZ 1236

 

(add.)(1)(12)

Rhythm

*DK 14, *DE 32

 

(mod.)(1)(12)

47.   Medicago sativa L. - Lucerne

1

2

3

4

Dimana

*BG 6

 

(add.)

NS Jelena

*BG 8

 

(add.)

54.   Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1

2

3

4

Dubio

*EE 93

 

(add.)(16)

Orchestra

*DE 147, *EE 79, *FR S13804

 

(mod.)(16)

Sideral

*DK 265, *PL 1048

 

(mod.)

Snowrabbit

*EE 93

 

(add.)(16)

Tinker

 

 

f: 30.6.2024

63.   Trifolium pratense L. - Red clover

1

2

3

4

Emarwan

*CZ 99

 

(add.)

Gert

*CZ 147

 

(add.)

Nordi

 

 

f: 30.6.2024

71.   Vicia faba L. (partim) - Field bean

1

2

3

4

Bingo

 

 

f: 30.6.2024

Bolivia

*DK 44, *DE 147, *EE 31, *LT 44

 

(mod.)(16)

Callas

*LT 80

 

(add.)(16)

Fuego

*DE 147, *LT 44, (*)LU 6016

 

(mod.)(16)

Melenka

*BE 70017

 

(add.)(16)

Skalar

*CZ 30

 

(mod.)(16)

Synergy

*LT 80

 

(add.)(16)

75.   Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. - Swede

1

2

3

4

Derwent

*NL 275

 

(add.)

Teviot

*NL 275

 

(add.)

III.

80.   Arachis hypogea L. - Groundnut/Peanut

1

2

3

4

Granat

*BG 141

 

(add.)

Kanna

*BG 141

 

(add.)

81.   Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs - Turnip rape

1

2

3

4

Svea

*EE 168

 

(add.)(16)

83.   Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1

2

3

4

Absolut

*CZ 1405, *EE 88, *LT 165, *AT 562, *PL 849, *RO 2111, *SK 406

 

H (mod.)(15)(38)

Achat

*SK 63

 

H (mod.)(16)(39)

Akilah

*CZ 1517, *EE 31, *LT 44, *PL 159

 

H (mod.)(15)(39)

Alabama

 

 

(del.)

Alfons

*LT 42

 

(add.)(16)(38)

Algarve

*DE 1323, *LT 165

 

H (mod.)(15)(38)

Ambassador

*BG 21, *CZ 1405, *DK 223, *DE 1323, *EE 112, *IE 317, *FR 45125, *LT 165, *HU 132938, *AT 562, *PL 872, *RO 2111, *SK 406

 

H (mod.)(15)(39)

Anja CL

*LT 42, *SE 71

 

H (mod.)(16)(38)

Anton

*DK 266

 

(add.)(15)(38)

Artemis

*CZ 1405, *DK 223, *LT 165, *HU 132938, *AT 889, *PL 872, *RO 2111, *SK 406

 

H (mod.)(15)(39)

Aspect

*BG 21, *DK 223, *DE 1323, *EE 112, *LT 176, *HU 132938, *PL 872, *RO 2111

 

H (mod.)(15)(39)

Aurelia

*CZ 1405, *DK 223, *IE 302, *HU 132938, *PL 849, *RO 2111, *SK 406

 

H (mod.)(15)(38)

Bowie

*EE 46, *LT 42

 

H (mod.)(16)(39)

Brando

 

 

f: 30.6.2024

Broadway

 

 

(del.)

Caesar CL

*EE 31, *LT 44

 

H (mod.)(16)(39)

Catmandu CL

*LT 44

 

H (add.)(16)(38)

Chart CL

 

 

f: 30.6.2024

Clapton

 

 

f: 30.6.2024

Colette CL

(*)DE 147, *LV 48, *LT 44

 

H (mod.)(16)(38)

Colibri CL

*LT 44

 

H (add.)(16)(38)

Creed

*DK 44

 

H (add.)(15)(38)

Crocodile

*DE 39, *FR S8233, *LT 51, *PL 205

 

H (mod.)(15)(38)

Crotora

*EE 31, *PL 159

 

H (mod.)(15)(39)

Delight

*PL 1178

 

H (mod.)(16)(39)

DK Exaura

*PL 431, *SK 642

 

H (add.)(15)(38)

DK Exxoss

*DK 178

 

H (add.)(15)(38)

Donut

*HU 100452

 

H (mod.)(15)

Duke

*CZ 25, *EE 11, *FR S8233, *LT 51, *HU 100452, *AT 585, *PL 205

 

H (mod.)(15)(38)

Elevation

 

 

(del.)

Enser CL

*BG 57, *RO 2187

 

H (add.)(15)

ES Elio

*HU 104164, *SK 858

 

H (mod.)(15)(38)

ES Juvento

*HU 104164, *SK 858

 

H (mod.)(15)(38)

Forte

 

 

f: 30.6.2024

Garou

 

 

f: 30.6.2024

George

*LT 152, *NL 77

 

H (mod.)(15)(38)

Greta

*EE 46, *FI 6124

 

(mod.)(16)(38)

Hanissa

*DK 184, *FR S14472

 

H (mod.)(15)(38)

Helypse

*DK 184, *FR S14472

 

H (mod.)(15)(38)

Herakles

*EE 31, *PL 159, *SK 63

 

H (mod.)(15)(39)

Herera

*DK 184, *FR S14472

 

H (mod.)(15)(38)

Heros

*LT 82

 

(mod.)(16)(39)

Hodysse

*DK 184, *FR S14472, *LT 127, *SK 424

 

H (mod.)(15)(38)

Hooper

*DK 184, *FR S14472

 

H (mod.)(15)(38)

Ingrid

*EE 46, *LT 42

 

H (mod.)(16)(38)

INV1188

*LT 82, *HU 241463, *PL 1178, *RO 2187

 

H (mod.)(15)(32)(38)

INV1266 CL

*BG 57, *LV 199, *LT 82, *HU 241463, *RO 2187

 

H (mod.)(15)(32)(38)

INV1277 CL

*BG 57, *LT 82, *RO 2187

 

H (mod.)(15)(32)(38)

INV1377 CL

*BG 57, *HU 241463, *RO 2187

 

H (add.)(15)(32)

INV300 CL PS

*LT 82

 

H (add.)(16)(32)(38)

Jackson

 

 

f: 30.6.2024

Jarmil KWS

 

 

f: 30.6.2024

Kakao

*SK 504

 

H (add.)(15)(38)

Kalla

*EE 46

 

H (mod.)(16)(38)

Komando

 

 

f: 30.6.2024

Kuga

*PL 159

 

H (mod.)(15)(38)

KWS Jakobos

 

 

f: 30.6.2024

Lagoon

(*)DE 147, *EE 31, *LV 48

 

H (mod.)(16)(38)

Lancia

 

 

f: 30.6.2024

Lava

*LT 44, *PL 159

 

H (add.)(16)(38)

Legolas

 

 

f: 30.6.2024

Lexus

*EE 31, *SE 79

 

H (mod.)(16)(39)

LG Aviron

*BG 21, *DK 223, *FR 44360, *LU 12041, *HU 132938, *AT 562, *PL 849, *SK 406

 

H (mod.)(15)(38)

LG Scorpion

*DK 223, *PL 872

 

H (mod.)(15)(38)

LID Joviano

*SK 858

 

H (add.)(15)(38)

LID Teramo

*SK 858

 

H (add.)(15)(38)

LID Ultimo

*SK 858

 

H (add.)(15)(38)

Litos

*DK 184, *IT 441

 

(mod.)(15)(38)

Lumen

*PL 159

 

H (mod.)(16)(39)

Majong

*FI 6124

 

H (mod.)(16)(39)

Manhattan

*DK 178, *HU 100452, *PL 788

 

H (add.)(15)(38)

Menthal

*EE 31, *PL 159

 

H (mod.)(16)(39)

Minotaur

 

 

f: 30.6.2024

Mirco CL

 

 

f: 30.6.2024

Murray

*DK 44

 

H (add.)(15)(38)

Nolde

*EE 46, *LT 42

 

H (mod.)(16)(39)

Palma

 

 

f: 30.6.2024

Perfekt

 

 

f: 30.6.2024

Phantom

*EE 31

 

H (mod.)(15)(38)

PT303

*DK 87, (*)FR S10858, *PL 823, *RO 2122, *SK 740

 

H (mod.)(15)(32)(38)

PT304

*DK 87, *SK 740

 

H (mod.)(15)(32)(38)

PT310

*DK 87, *FR S10858

 

H (mod.)(15)(32)(38)

PX140

*DK 87

 

H (add.)(15)(38)

PX141

*DK 87, *RO 2097

 

H (add.)(15)(38)

PX142

*DK 87

 

H (add.)(15)(38)

Rasma

*EE 46, *FI 6124

 

H (mod.)(16)(39)

RGT Quizz

*LT 86, *SK 520

 

H (mod.)(15)(38)

Sundance

 

 

(del.)

SY Kolumb

*HR 100

 

H (mod.)(15)(39)

Turing

*DK 44

 

H (add.)(15)(38)

Turner

*EE 46, *PL 217

 

(mod.)(16)(38)

Vegas

*DK 44

 

H (add.)(15)(38)

Visby

*DE 4316

 

(mod.)(15)(39)

85.   Cannabis sativa L. - Hemp

1

2

3

4

CFX-2

*LV 212

 

(add.)(32)

CRS-1

*LV 212

 

(add.)(32)

Djumbo 20

*FR S15085

 

(add.)

Nashinoïde 15

*FR S15085

 

(add.)

Ostara 9

*FR S15085

 

(add.)

85.   Cannabis sativa L. - Hemp - Conservation varieties

1

2

3

4

Fukal

*SI 597

 

(add.) Region of origin:Slovenia

Stara Prekmurska

*SI 597

 

(add.) Region of origin:Slovenia

88.   Gossypium spp. - Cotton

1

2

3

4

Adora

*ES 542

 

(add.)

HA 1432

*ES 6313

 

H (mod.)(32)

Irida

*ES 542

 

(add.)

ST 810

*ES 542

 

(add.)(32)

ST 830

*ES 542

 

(add.)(32)

89.   Helianthus annuus L. - Sunflower

1

2

3

4

1003L

*BG 22

 

S (add.)(32)

1014L CLP

*BG 22

 

S (add.)(32)

2070H

*BG 22

 

S (add.)(32)

CS Magenta

*IT 345, *RO 2205, *SK 858

 

S (mod.)

ES Ceylon SU

*BG 22, *IT 1171

 

S (mod.)

ES Columbella

*FR S15312, *AT 939

 

H S (mod.)

ES Megapolis CLP

*BG 22, *IT 1171

 

S (mod.)

ES Willis CLP

*AT 939

 

(mod.)

Insun 110

*BG 22, *SK 858

 

S (add.)(32)

Insun 200 CLP

*BG 22

 

S (add.)(32)

Insunho 200 CLP

*SK 858

 

(add.)

LG50440 CLP

*BG 21, *IT 837

 

S (mod.)(32)

LG50621

*BG 21

 

S (add.)(32)

LG58390

*BG 21

 

S (add.)(32)

LG58630

*BG 21

 

S (add.)(32)

Melvil

 

 

f: 30.6.2024

RGT Llago

 

 

f: 30.6.2024

RGT Volluto

 

 

f: 30.6.2024

Sesame CLP

*BG 21

 

S (add.)

Sunfero

*HU 207585

 

S (mod.)

SY Academi CLP

 

 

(del.)

SY Edolna

 

 

(del.)

SY Explorer

*FR S14123

 

H S (mod.)

SY Virtuoso

*FR S12584

 

H S (mod.)

Urville

 

 

f: 30.6.2024

90.   Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed

1

2

3

4

Auréo

*FR S12606

 

(add.)(16)(19)

Delta

*FR S10772

 

(add.)(16)(19)

Harmonia

*FR S15295

 

(add.)(16)(19)

Montdor

*FR S12606

 

(add.)(15)(18)

Tango

*FR S10772

 

(add.)(16)(19)

Valotech

*FR S12606

 

(add.)(15)(18)

WPB Iris

*FR S13694

 

(add.)(16)(19)

91.   Papaver somniferum L. - Poppy

1

2

3

4

Edel-Rot

*AT 177

 

(mod.)(16)

Edel-Weiß

*AT 177

 

(mod.)(16)

92.   Sinapis alba L. - White mustard

1

2

3

4

Bachata

*BE 218

 

(add.)

93.   Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1

2

3

4

Abiza

*HR 80

 

(add.)

Atanga

*HR 80

 

(add.)

Auricula

*HR 80

 

(add.)

Befine

*FR S14166

 

(add.)

Bosfor

*SK 858

 

(add.)

Combinator

*FR S15312, *RO 2205

 

(add.)

Dame Hanae

*FR S15350

 

(add.)

Dame Junko

*FR S15350

 

(add.)

ES Inspector

*HU 102786, *SK 858

 

(add.)

ES Mentor

*FR S15312, *AT 939, *RO 2205, *SK 507

 

(mod.)

ES Senator

*FR S15312, *AT 939

 

(mod.)

ES Tenor

*FR S15312, *AT 939, *SK 507

 

(mod.)

ES Tresor

*SK 858

 

(add.)

GL Creme

*FR S10792

 

(add.)

GL Lilas

*FR S10792

 

(add.)

Majestix

*LT 155

 

(add.)(16)

Maksimirka

*HR 559

 

(add.)

RGT Sicilia

*FR S13804, *HU 103716

 

(add.)

Sailor

*SK 858

 

(add.)

Sheraza

*FR S13804

 

(add.)

Simpol

*FR S11444

 

(add.)

Successor

*RO 2205, *SK 858

 

(add.)

Supervisor

*SK 858

 

(add.)

Zagorka

*HR 559

 

(add.)

IV.

94.   Avena nuda L. - Small naked oat / Hulless oat

1

2

3

4

Agoda DS

*LT 32

 

(add.)(16)

95.   Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat

1

2

3

4

Castor

*EE 46, *LT 42, *SE 71

 

(mod.)(16)

Eddy

*LT 217, *AT 5

 

(mod.)(16)

Gaia

*LV 178, *LT 42

 

(add.)(16)

Hera

*LT 42

 

(add.)(16)

Nemesis

*LT 42, *SE 71

 

(mod.)(16)

Pollux

*EE 46, *LT 42, *SE 71

 

(mod.)(16)

Viviana

*FI 6102

 

(mod.)(16)

WPB Mohair

*DK 234, *EE 95, *LT 167

 

(mod.)(16)

97.   Hordeum vulgare L. - Barley

1

2

3

4

- 2-row barley

 

 

Accordine

*CZ 1261, *DE 8905, (*)LU 6001, *PL 434, *SK 595

 

(mod.)(16)

Alaska

*DK 35

 

(add.)(15)

Ambrosia

*AT 124

 

(mod.)(15)

Amidala

*CZ 77, *DE 9056, *EE 33, *FR 45185, *LT 60, (*)LU 6067, *HU 107747, *AT 500, *PL 306

 

(mod.)(16)

Amy

*LT 56

 

(add.)(16)

Aros

*DE 6918

 

(add.)(15)

Carmen

*FI 6124

 

(mod.)(16)

Elizariya

*BG 3

 

(add.)(15)

Ermelina

*BG 3

 

(add.)(15)(17)

Firefoxx

*DK 218, *DE 8905, *LT 57

 

(mod.)(16)

Florence

*IE 26, *LT 56, *PL 407

 

(mod.)(16)

Heroic

*DE 1410

 

(add.)(15)

Julena

 

 

(del.)

KWS Fantex

*DK 230, *DE 129, *FR S13841, *LV 156, *PL 53, *FI 6144

 

(mod.)(16)

KWS Janis

 

 

f: 30.6.2024

KWS Tardis

*DE 3344, *IE 7, *FR S13467

 

(mod.)(15)

KWS Thalis

*FR 14579, *LT 41

 

(mod.)(16)

Leandra

*DE 8887, *FR S14202, *AT 519

 

(mod.)(16)

Lexy

*DE 8887, *FR S14202, *LT 56

 

(mod.)(16)

LG Caiman

*DE 1323, *FR S13724

 

(mod.)(15)

LG Calvin

*DE 1323, *AT 888

 

(mod.)(15)

LG Nabuco

*CZ 1405, *SK 433, *FI 6225

 

(mod.)(16)

Malwinta

 

 

f: 30.6.2022

Maxim

*HR 67

 

(mod.)(15)

Olympic

*FR S13804, *HU 104076, *PL 716, *SK 520

 

(mod.)(16)

Plenty

*PT 102

 

(mod.)(16)

Prestige

*FR S13804, *PL 716

 

(mod.)(16)

Quench

*DK 211, *DE 6880, (*)LU 6031

 

(mod.)(16)

Rockway

*IE 333

 

(add.)

Royce

*DE 8905

 

(add.)(15)

Selene

*EE 46

 

(mod.)(16)

Shetty

*FR S14202, *LT 56

 

(mod.)(16)

SU Colombo

 

 

(del.)

SU Xandora

*DE 8905, *AT 505

 

(mod.)(15)

Zhana

*CZ 346, *SK 239

 

(mod.)(16)

- 6-row barley

 

 

Alora

 

 

f: 30.6.2024

Avantasia

*DE 39

 

(add.)(15)

BG Fenix 2S

*BG 159

 

(add.)(15)(16)

Julia

*DE 39, *FR S8233, *AT 585, *PL 205

 

(mod.)(15)

KWS Exquis

*DE 1716, *FR S14472

 

(mod.)(15)

KWS Meridian

*DE 129, *EE 58, *LV 156, (*)LU 6044, *HU 148098, *AT 504

 

(mod.)(15)

RGT Mela

*DE 25, *PL 631

 

(add.)(15)

SU Hetti

*DE 25, *PL 340

 

(add.)(15)

Winnie

*DE 8887

 

(add.)(15)

Yuli Byan

*BG 3

 

(add.)(15)

97.   Hordeum vulgare L. - Barley - Conservation varieties

1

2

3

4

- 2-row barley

 

 

Ackermanns Ceresia

 

 

(del.)

- 6-row barley

 

 

 

 

 

 

100.   Secale cereale L. - Rye

1

2

3

4

KWS Gilmor

*DK 230, *EE 28, *AT 504, *PL 53

 

(mod.)(15)

KWS Gintor

 

 

f: 30.6.2024

KWS Identor

*DK 230, *EE 28, *PL 53

 

(mod.)(15)

KWS Inspirator

*DK 230, *EE 28, *PL 53

 

(mod.)(15)

KWS Jeskor

*DK 230, *EE 28

 

(mod.)(15)

LO 1071 P

*DE 129

 

(add.)(15)(32)(33)

LO 1093 N

*DE 129

 

(add.)(15)(32)(33)

LSR 10043

*DE 129

 

(add.)(15)(32)(33)

Stannos

*DK 259, *LT 205

 

(mod.)(15)

SU Glacia

*DK 91, *DE 750, *EE 21

 

(mod.)(15)

101.   Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor - Sorghum

1

2

3

4

Aggyl

 

 

f: 30.6.2024

Arack

*FR S13860, *AT 939

 

H S (mod.)

Aria

*FR S13860

 

S (add.)

Armorik

*FR S13860, *AT 939

 

H S (mod.)

Baggio

 

 

f: 30.6.2024

Blogg

 

 

f: 30.6.2024

Forum

*FR S13804

 

S (add.)

Gibson

*FR S13860

 

S (add.)

Iggloo

 

 

f: 30.6.2024

Iris

*FR S13860

 

S (add.)

RGT Ggaby

 

 

f: 30.6.2024

RGT Ggolf

*FR S13804

 

S (add.)

Sinai

*FR S13860

 

S (add.)

Sweet Susana

 

 

(del.)

104.   ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1

2

3

4

Hokey

*BG 1

 

(add.)

Lanetto

*DE 6871, *EE 101, *LT 140, (*)LU 6062

 

(mod.)(15)

Octavio

*CZ 1053, *LT 59, *PL 611

 

(mod.)(15)

Teran

*BG 1

 

(add.)

105.   Triticum aestivum L. subsp. aestivum - Wheat

1

2

3

4

Absint

*DE 8962

 

(add.)(15)

Aconius

*HR 80

 

(mod.)(15)

Agil

 

 

f: 30.6.2024

Ailzla

*BG 2

 

(add.)

Akvitan

*CZ 1459, *DE 39, *EE 110, *LT 193, *PL 1020

 

(mod.)(16)

Amantis

 

 

f: 30.6.2024

Andronia

*BG 1

 

(add.)

Astronaut

 

 

f: 30.6.2024

Bahamas CS

*DE 8347

 

(mod.)(15)

BG Hedona

*BG 159

 

(add.)

Cayenne

*DE 8962

 

(add.)(15)

Centrodur

*HR 788

 

(add.)(15)

Debian

*DE 39

 

(add.)(15)

Ekas

*LT 32

 

(add.)(15)

Felgen

*LV 178, *LT 42

*NO 323

(mod.)(16)

Fidelius

*HU 106630

 

(mod.)(15)

Hallfreda

*EE 46, *SE 71

 

(mod.)(15)

Hellas

*EE 46, *LT 42

 

(mod.)(15)

Hymack

 

 

f: 30.6.2024

Hymalaya

*DE 9056, *EE 33, *LT 60

 

(mod.)(15)

Indzhe

*BG 1

 

(add.)

Joyful

*DK 264

 

(add.)(15)

KWS Ahoi

*EE 58, *LT 41, *SE 74

 

(mod.)(15)

KWS Carusum

*DE 129, *LT 41, *PL 53

 

(mod.)(16)

KWS Fontas

*DE 129

 

(mod.)(15)

KWS Jubilum

*DE 129, *LT 41

 

(mod.)(15)(16)

KWS Mitchum

*DE 129

 

(add.)(15)

KWS Pensum

*EE 58, *LT 41, *FI 6144

 

(mod.)(16)

KWS Spindrift

 

 

f: 30.6.2024

LG Atelier

*DE 1323

 

(add.)(15)

LG Exkurs

*DE 1323

 

(add.)(15)

LG Keramik

*BE 216, *CZ 1405, *LT 165, *PL 738

 

(mod.)(15)

LG Nida

*LT 165, *PL 738

 

(add.)(15)

LG Orlan

*EE 112, *SK 406

 

(mod.)(15)

LG Orlice

*CZ 1405, *LT 165

 

(mod.)(15)

Mindful

*DK 225

 

(add.)(15)

Mirastar

*RO 2173, *SK 508

 

(mod.)(15)

Prospect

*LT 42

 

(add.)(16)

RGT Mobidick

 

 

(del.)

RGT Stokes

*DK 208

 

(add.)(15)

Roki 3

*BG 1

 

(add.)

Rübezahl

*DE 1410

 

(add.)(15)

Semba

*LT 32

 

(add.)(15)

SU Aventinus

*DE 8962, *EE 61, *LT 204

 

(mod.)(15)

SY Volley

*DK 13

 

(add.)(15)

Tillexus

 

 

f: 30.6.2024

Turbon

*ES 9

 

(add.)(15)

Valhal

*EE 67, *LT 204

 

(mod.)(15)

Vulkan

*HR 67

 

(mod.)(15)

Wintersonne

*HR 788

 

(add.)(15)

Winx

*DE 1410, *LT 111, *FI 6170

 

(mod.)(16)

WPB Axel

*EE 95, *LT 167

 

(mod.)(16)

WPB Ennis

*DK 234

 

(add.)(15)

WPB Mylo

*EE 95, *LT 167

 

(mod.)(16)

WPB Troy

*CZ 1365, *DE 25, *EE 95, *LT 167, *PL 1089, *FI 6226

 

(mod.)(16)

106.   Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren - Durum wheat

1

2

3

4

Cardoso

*BG 156

 

(add.)(15)(16)

Elsadur

 

 

f: 30.6.2024

Limbodur

*DE 75, *HR 80

 

(mod.)(15)

Winterstern

*DE 7627

 

(add.)(15)

107.   Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. - Spelt wheat

1

2

3

4

Alboretto

*DE 3907

 

(add.)(15)

Badenglanz

*DE 1857

 

(add.)(15)

Loreley

*HR 80

 

(add.)(15)

Späths Albrubin

*DE 7627

 

(add.)(15)

Stauferpracht

*DE 10310

 

(add.)(15)

108.   Zea mays L. (partim) - Maize

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Index maturitas(25>)

Forma H(26>)

 

4111C

*FR 45483

 

 

S

(add.)(32)

524 A

*FR 45483

 

 

S

(add.)(32)

Abadio

*LT 153, *SK 60

 

210

S

(mod.)(16)

Abrisse

*LT 106

 

 

S

(mod.)

Activiti CS

*CZ 1684, *LT 106

 

 

 

(mod.)(16)

Agapia

*LT 106

 

 

 

(mod.)(16)

Agnan

*LT 106

 

 

T

(mod.)(16)

Agro Fides

*DE 105, *LU 6044, *NL 1027

 

230

S

(mod.)

Ajaxx duo

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Alone

*IT 345, *LT 106

 

200

T

(mod.)(16)

Amaizi CS

*LT 106

 

 

S

(mod.)(16)

Axxentus

 

 

 

S

f: 30.6.2024

BC505

*HR 10

 

 

 

(add.)(32)

Benigo

*DK 28

 

 

 

(add.)

Bergxxon

 

 

300

S

f: 30.6.2024

Biscott

*LT 194

 

240

S

(add.)(16)

Bourbon

*LT 161

 

230

S

(add.)(16)

Calixto

*FR S14995

 

 

S

(add.)

Ciclixx

 

 

 

S

f: 30.6.2024

CS Adjani

*FR S15312, *IT 345

 

200

S

(mod.)

CS Alchimi

*FR S15312, *IT 345

 

200

T

(mod.)

CS Artefi

*IT 345, *LT 106, *NL 1056

 

200

T

(mod.)(16)

CS Prosperiti

*LT 106, *NL 1056

 

 

S

(mod.)(16)

CS Wanti

*DE 8347, *IT 345, *LT 106

 

200

S

(mod.)(16)

Darcy

*HR 44

 

 

 

(add.)

DKC3117

*CZ 1114, *FR 45483

 

220

S

(mod.)(32)

DKC4728

*FR 45483

 

 

S

(add.)(32)

DKC5526

*FR 45483

 

 

S

(add.)(32)

DKC5812

*FR 45483, *IT x

 

500

S

(mod.)(32)

Dragonstone

*AT 939

 

290

T

(mod.)

Dylano

*FR S14995

 

 

T

(add.)

Elvisio

*FR S14995, *IT 1787

 

 

S

(add.)

ES Asteroid

*CZ 1684, *DE 462, *AT 939, *PL 1273

 

300

S

(mod.)

ES Creative

*CZ 1684, *FR S15312, *AT 939

 

 

S

(mod.)

ES Crossway

*AT 939, *PL 1273, *SK 507

 

260

S

(mod.)

ES Fieldgold

*FR S15312, *AT 939, *PL 1273

 

230

S

(mod.)

ES Gallery

*CZ 1684, *FR S15312, *AT 939, *SK 507

 

340

S

(mod.)

ES Gedion

*AT 939

 

270

S

(mod.)

ES Hattrick

*AT 939, *PL 1273, *SK 507

 

300

S

(mod.)

ES Inventive

*DE 3501, *FR S15312, *AT 939, *PL 1273

 

300

S

(mod.)

ES Katamaran

*CZ 1684, *FR S15312, *AT 939

 

260

S

(mod.)

ES Katmandu

*CZ 1684, *LT 106

 

180

S

(mod.)(16)

ES Madagascar

*FR S15312, *AT 939

 

310

S

(mod.)

ES Method

*BG 22, *AT 939

 

350

S

(mod.)

ES Perspective

*FR S15312, *AT 939, *PL 1273

 

270

S

(mod.)

ES Runway

*FR S15312, *AT 939, *PL 1273

 

240

S

(mod.)

ES Seafox

*FR S15312, *AT 939, *PL 1273

 

260

S

(mod.)

ES Silverstone

 

 

 

 

(del.)

ES United

*LT 106

 

180

S

(add.)(16)

ES Winway

*FR S15312, *AT 939, *PL 1273

 

260

S

(mod.)

ES Yakari

*AT 939, *PL 1273

 

220

S

(mod.)

Estevio

*HU 108843, *AT 930, *SK 438

 

330

S

(mod.)(32)

Farmfix

*LT 155

 

180

D

(add.)(16)

Fiddle

*FR S15312

 

 

S

(add.)

Fieldplayer

*LT 106, *PL 1273

 

200

S

(add.)(16)

Filiberto

*DK 28

 

 

 

(add.)

Finegan

*AT 939

 

300

T

(mod.)

Flexia

*SK 438

 

290

S

(add.)

Fox

 

*CH 41

 

S

(mod.)

Foxtrot

*DK 223

 

 

 

(add.)

Foxway

*AT 939

 

380

T

(mod.)

Friendli CS

*DE 8347, *LT 106, *NL 1056

 

 

S

(mod.)(16)

Galexx duo

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Giovano

*FR S14995

 

 

S

(add.)

Glasgo

*FR S14995

 

 

S

(add.)

Gravesco

*FR S13804

 

 

S

(add.)

Guillermo

*FR S14995

 

 

S

(add.)

GW7382

*BG 60

 

200

S

(add.)(32)

Hyperion KWS

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Intuition

*FR S13724

 

 

S

(add.)

Jardinero

*DK 28

 

 

 

(add.)

Kekec

 

 

310

T

f: 30.6.2024

Kiribanga

*LT 192

 

250

S

(add.)(16)

Kneja 650A

*BG 19

 

600

S

(add.)

KWS Astucio

*FR S14995

 

 

S

(add.)

KWS Candismo

*FR S14995

 

 

S

(add.)

KWS Editio

*FR S14995

 

 

S

(add.)

KWS Fantario

*FR S14995

 

 

S

(add.)

KWS Feliciano

*HR 737

 

 

 

(add.)

KWS Fortello

*FR S14995

 

 

S

(add.)

KWS Hypolito

*FR S14995

 

 

S

(add.)

KWS Jahiro

*FR S14995

 

 

S

(add.)

KWS Magnet

*LU 6013, *NL 1008, *AT 618

 

220

S

(mod.)

KWS Memento

*NL 1085

 

 

 

(mod.)

KWS Otilio

*FR S14995

 

 

S

(add.)

KWS Perouso

*FR S14995

 

 

S

(add.)

KWS Saverio

*FR S14995

 

 

S

(add.)

LBS2796

 

 

290

S

f: 30.6.2024

LG31278

*FR S13724

 

 

S

(add.)(32)

LID1015C

*FR S15312, *PL 1273

 

 

S

(add.)(32)

LID1620C

*LT 106

 

230

S

(add.)(16)(32)

LID2020C

*FR S15312, *IT 1171

 

200

S

(mod.)(32)

LID3620C

*FR S15312

 

 

T

(add.)(32)

Ludwig

*SK 507

 

260

T

(add.)

Marati

*LT 155

 

230

S

(add.)(16)

MAS 075B

*LT 161, *NL 1031

 

180

T

(mod.)(16)(32)

MAS 10K

*NL 1031

 

 

S

(mod.)(32)

Maxxens

*CZ 1065

 

200

S

(mod.)

Milandro

*FR S14995

 

 

T

(add.)

Milario

*FR S14995

 

 

S

(add.)

Neringa

*LT 192

 

210

S

(add.)(16)

Nuxx

 

 

 

 

f: 30.6.2024

Obanga

*LT 192

 

210

S

(add.)(16)

Odin

*LT 192

 

240

T

(add.)(16)

Olaf

*LT 106

 

200

S

(add.)(16)

Oxxygen

 

 

 

 

f: 30.6.2024

P7179

*DK 87, *NL 1030

 

 

 

(mod.)(32)

P7276

*DK 87, *NL 1030

 

 

 

(mod.)(32)

P8488

 

 

250

S

f: 30.6.2024

P9578

*BG 34, *HR 214, *HU 166210, *AT 77

 

370

S

(mod.)(32)

Pico

 

 

530

S

f: 30.6.2024

Plauen

*LT 155

 

200

 

(add.)(16)

Plenty

*NL 743

 

 

S

(mod.)

Poesi CS

*CZ 1684, *DE 8347, *IT 345

 

200

T

(mod.)

Puck

*LT 216

 

210

S

(add.)(16)

Racoon

*LT 106

 

180

T

(add.)(16)

Rancador

*DE 105, *LU 6013, *NL 1085

 

 

T

(mod.)

Redda

 

 

 

S

f: 30.6.2024

RGT Exxclusiv Duo

 

 

 

S

f: 30.6.2024

RGT Exxclusiv Waxy

 

 

 

 

f: 30.6.2024

RGT Exxposant

 

 

270

S

f: 30.6.2024

RGT Mexxange

 

 

 

S

f: 30.6.2024

RGT Texxia

*FR S13804, *IT 1125

 

300

S

(mod.)

RGT Turixxo

*IT 1125

 

200

S

(mod.)

RGT Xxavi

 

 

 

S

f: 30.6.2024

San Basilo RH

*FR S15092

 

 

T

(add.)

San Lucio RH

*FR S15092

 

 

T

(add.)

Schobbi CS

*DE 8347, *NL 224

 

 

S

(mod.)

Scolari

*IT 345, *LT 106

 

200

S

(mod.)

Scrabble

*DE 8347

 

 

T

(mod.)

Shexxpir

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Siloflexx

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Siloria

*LT 194

 

240

S

(add.)(16)

Skipper

*DK 223

 

 

S

(add.)

SM Gryf

*LT 50

 

210

 

(add.)(16)

SM Jagiellon

*LT 50

 

230

T

(add.)(16)

SM Niemen

*LT 50

 

220

 

(add.)(16)

SM Trojden

*LT 50

 

230

 

(add.)(16)

Sofala Duo

 

 

 

S

f: 30.6.2024

Springfield

*LT 106

 

200

T

(add.)(16)

Suprexx

 

 

 

S

f: 30.6.2025

Taronga

*LT 192

 

260

T

(add.)(16)

Twixxi

 

 

 

S

f: 30.6.2025

Ulysco

*FR S14995

 

 

S

(add.)

Violinga

*LT 192

 

230

S

(add.)(16)

Virgilio

 

 

 

S

f: 30.6.2025

Witzy

*LT 106

 

200

S

(add.)(16)

ZP 457

*HR 188

 

 

 

(add.)(32)

ZP 707

*HR 188

 

 

 

(add.)(32)

ZP 7357

*HR 188

 

 

 

(add.)(32)

ZP 7777

*HR 188

 

 

 

(add.)(32)

V.

109.   Solanum tuberosum L. - Potato

1

2

3

4

Adora

*CZ 1018, *FR 45295, (*)LU 21017, *HU 107132, *NL 330, *AT 572

 

(mod.)

Arthus

*DE 3052

 

(add.)

Asterix

*CZ 1018, *NL 429, *AT 572, *PL x

*NO 476

(mod.)

Avenir

*DE 3052

 

(add.)

Beethoven

*DE 2352

 

(add.)

Fabricia

*DE 3532

 

(add.)

Filipa

*DE 3532

 

(add.)

Hydra

*DE 3052

 

(add.)

Isa

*NL 1120

 

(add.)

KIS Mura

 

 

f: 30.6.2024

Liseta

*EL 35, (*)LU 21017, *NL 538

 

(mod.)

Mammut

*DE 2391

 

(add.)

Melanie

*DE 3532

 

(add.)

Melissa

*DE 3532

 

(add.)

Popular

*CZ 216

 

(add.)

Rubra

*DE 2391

 

(add.)

Skonto

*AT 935

 

(mod.)

Taormina

*DE 3532

 

(add.)


15.6.2022   

LV EN

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/27


KOPĒJAIS DĀRZEŅU ŠĶIRŅU KATALOGS

Papildinājums 2022/5

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2022/C 232/02)

SATURS

Paskaidrojumi 30
Dārzeņu sugu saraksts 31

1.

Allium cepa L. 31

1.1.

Allium cepa L. Aggregatum grupa - Šalotes 31

1.2.

Allium cepa L. Cepa grupa - Sīpoli, Dārza sīpoli 31

3.

Allium porrum L. Puravi 31

7.

Apium graveolens L. Selerijas 31

7.1.

Apium graveolens L. Selerijas grupa 31

7.2.

Apium graveolens L. Sakņu selerijas grupa 31

8.

Asparagus officinalis L. Sparģeļi 31

9.

Beta vulgaris L. 31

9.1.

Beta vulgaris L. Galda biešu grupa (bietes, tostarp Cheltenham bietes) 31

9.2.

Beta vulgaris L. Lapu biešu grupa (mangoldi jeb lapu bietes) 32

10.

Brassica oleracea L. 32

10.1.

Brassica oleracea L. Virziņkāposti grupa 32

10.2.

Brassica oleracea L. Ziedkāposti grupa 32

10.3.

Brassica oleracea L. Brokoļu grupa (brokoļveidīgie un sparģeļkāpostveidīgie) 32

10.4.

Brassica oleracea L. Briseles kāposti grupa 32

10.5.

Brassica oleracea L. Savojas kāposti grupa 32

10.6.

Brassica oleracea L. Galviņkāpostu grupa - Galviņkāposti 32

10.7.

Brassica oleracea L. Galviņkāpostu grupa - Sarkanie galviņkāposti 33

10.8.

Brassica oleracea L. Kolrābji grupa 33

10.9.

Brassica oleracea L. Toskānas kāpostu grupa 33

10.10.

Brassica oleracea L. Tronchuda grupa (Portugāles kāposti) 33

11.

Brassica rapa L. 34

11.1.

Brassica rapa L. Ķīnas kāposti grupa 34

11.2.

Brassica rapa L. Rāceņi grupa 34

12.

Capsicum annuum L. Dārzeņpipari 34

13.

Cichorium endivia L. Endīvijas 36

13.1.

Cichorium endivia L. Krokaino lapu endīvijas 36

13.2.

Cichorium endivia L. Platlapu endīvijas 36

14.

Cichorium intybus L. Sakņu cigoriņi 36

14.1.

Cichorium intybus L. Vitlufa cigoriņi grupa 36

14.2.

Cichorium intybus L. Liellapu cigoriņi/itāļu cigoriņi grupa 36

14.3.

Cichorium intybus L. Sakņu cigoriņi grupa 36

15.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Arbūzi 36

16.

Cucumis melo L. Melones 37

17.

Cucumis sativus L. Gurķi 37

17.1.

Cucumis sativus L. Gurķi grupa 37

17.2.

Cucumis sativus L. Īsaugļu gurķi grupa 37

18.

Cucurbita Maxima Duchesne Lielaugļu ķirbji 38

19.

Cucurbita pepo L. Tumšzaļie kabači 38

21.

Daucus carota L. Burkāni 39

21.1.

Daucus carota L. Galda burkāni 39

21.2.

Daucus carota L. Lopbarības burkāni 39

23.

Lactuca sativa L. Dārza salāti 40

24.

Solanum lycopersicum L. Tomāti 42

25.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pētersīļi 44

27.

Phaseolus vulgaris L. Dārza pupiņas 44

27.1.

Phaseolus vulgaris L. Krūmu pupiņas grupa 44

27.2.

Phaseolus vulgaris L. Kāršu pupiņas grupa 45

28.

Pisum sativum L. (partim) Zirņi 45

28.1.

Pisum sativum L. (partim) Šķautnainie zirņi grupa 45

28.2.

Pisum sativum L. (partim) Lobāmie zirņi grupa 46

28.3.

Pisum sativum L. (partim) Cukurzirņi grupa 46

29.

Raphanus sativus L. 46

29.1.

Raphanus sativus L. Rutki grupa 46

29.2.

Raphanus sativus L. Rutki grupa 46

32.

Solanum melongena L. Baklažāni 46

33.

Spinacia oleracea L. Dārza spināti 46

36.

Zea mays L. (partim) 46

36.1.

Zea mays L. Cukurkukurūza grupa 46

36.2.

Zea mays L. Plīsējkukurūza grupa 46

37.

Sugas un starpsugu krustojumi, ko izmanto par potcelmiem 47

37.1.

Cucurbita ficifolia Bouché 47

37.2.

Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. 47

37.3.

Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. 47

37.4.

Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites 47

37.5.

Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium 47

37.6.

Sicyos angulatus 47

37.7.

Cucurbita moschata 47

37.8.

Solanum torvum Sw. 47

37.9.

Solanum melongena x Solanum torvum 47

37.10.

Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum 47

37.11.

Solanum lycopersicum L. 47

37.12.

Solanum aethiopicum 47

37.13.

Capsicum annuum 47

37.14.

Citrullus lanatus 47

37.15.

Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo 47

37.16.

Solanum melongena x Solanum aethiopicum 47

37.17.

Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae 47

PASKAIDROJUMI

1.

Šis kopējā dārzeņu šķirņu kataloga 2021. gada konsolidētās redakcijas (1) papildinājums ietver grozījumus, kas katalogā jāiekļauj, ņemot vērā informāciju, kuru Komisija saņēmusi no dalībvalstīm.

2.

Šajā papildinājumā ievērots 2021. gada konsolidētajā redakcijā pieņemtais sadalījums. Iespējamas atsauces uz minētā izdevuma paskaidrojumiem.

3.

Šis papildinājums aptver paziņojumus, kas saņemti laikposmā no 2022. gada 1. marts līdz 31. martam.

4.

2021. gada konsolidētās redakcijas grozījumi norādīti 4. ailē šādā veidā:

(add.)

:

kopējā katalogā ir iekļauta jauna pozīcija,

(mod.)

:

izdarītas izmaiņas pašreizējā pozīcijā. Norādes uz šo pozīciju šajā papildinājumā aizstāj attiecīgās norādes konsolidētajā redakcijā,

(del.)

:

no kopējā kataloga ir svītrota norādītā pozīcija un visas norādes, kas uz to attiecas.

5.

Šis papildinājums attiecas uz paziņotajām šķirnēm, kurām piemēro Padomes Direktīvas 2002/55/EK (2) 16. panta 1. punktu.

6.

Ja 2021. gada konsolidētajā redakcijā nav iekļauts šķirnes uzturētāja kods, uzturētāju un tā adresi var uzzināt no iestādes, kas norādīta attiecīgās dalībvalsts vai EBTA valsts sarakstā.

(1)  2021. gada 13. decembra konsolidētā redakcija:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(2)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.


1.   Allium cepa L. -

1

2

3

4

Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot

 

 

 

 

 

 

Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion

 

 

Babtų didieji

 

 

f: 30.6.2024

Nagisa

b BG 141

 

H (add.)

Pykkyo

b NL 375

 

H (mod.)

3.   Allium porrum L. - Leek

1

2

3

4

 

 

 

 

3.   Allium porrum L. - Leek - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Zefa Plus

 

 

f: 30.6.2024

7.   Apium graveolens L. - Celery

1

2

3

4

Apium graveolens L. - Celery Group

 

 

Marcus

a NL 170

 

(add.)

Apium graveolens L. - Celeriac Group

 

 

 

 

 

 

8.   Asparagus officinalis L. - Asparagus

1

2

3

4

Greenic

a FR S15200

 

H (mod.)

Greenox

a FR S15200

 

H (mod.)

Rosalie

a FR S15200

 

H (mod.)

Sequoia

a FR S15200

 

H (mod.)

Vetra

a FR S15200

 

H (mod.)

9.   Beta vulgaris L. -

1

2

3

4

Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)

 

 

Bullock

a NL 95a

 

H (add.)

Cranbury

a FR S15200

 

(mod.)

Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)

 

 

Destiny

a FR S15200

 

H (mod.)

10.   Brassica oleracea L. -

1

2

3

4

Brassica oleracea L. - Kale Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Cauliflower Group

 

 

Avelmad

a FR S15050

 

(add.)

Ditou

a FR S15050

 

(add.)

Donez

a FR S14502

 

(add.)

Freetex

b NL 78

 

H (add.)

Gameta

 

 

(del.)

Gwendis

a FR S15200

 

H (mod.)

Idris

a FR S15200

 

H (mod.)

Jagu

a FR S14502

 

(add.)

Juhel

a FR S14502

 

(add.)

Kirgis

a FR S15200

 

(mod.)

Meloir

a FR S14502

 

(add.)

Nozvad

a FR S14502

 

(add.)

Omeris

a FR S15200

 

H (mod.)

Orkney

 

 

(del.)

Parotis

a FR S15200

 

H (mod.)

Stromis

a FR S15200

 

H (mod.)

Trevignis

a FR S15200

 

H (mod.)

Yunis

a FR S15200

 

H (mod.)

Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)

 

 

Pharos

 

 

f: 30.6.2024

Spiridon

 

 

f: 30.6.2024

Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group

 

 

Sanda

 

 

f: 30.6.2024

Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group

 

 

Entira

 

 

f: 30.6.2025

Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage

 

 

Karate

b BG 25

 

H (add.)

Kenzo

b BG 25

 

H (add.)

Preslav

b BG 48

 

(add.)

Sennen

 

 

f: 30.6.2024

Sunny

 

 

f: 30.6.2024

Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage

 

 

Mohykan

 

 

(del.)

Varna

 

 

f: 30.6.2024

Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Palm Kale Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)

 

 

 

 

 

 

10.   Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Brassica oleracea L. - Kale Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Cauliflower Group

 

 

Lecerf

 

 

f: 30.6.2024

Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group

 

 

Paradiesler

None FR 11343

 

f: 30.6.2024

Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Palm Kale Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)

 

 

 

 

 

 

11.   Brassica rapa L. -

1

2

3

4

Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group

 

 

Scansie

a CZ 1275

 

H (add.)

Suteki

 

 

f: 30.6.2024

Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group

 

 

 

 

 

 

11.   Brassica rapa L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group

 

 

 

 

 

 

Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group

 

 

Zefa Type Blanc

None FR 11343

 

f: 30.6.2024

Zefa Type Rouge

None FR 11343

 

f: 30.6.2024

12.   Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1

2

3

4

Agostini

a NL 108

 

H (add.)

Ajvarski

a AT 88

 

(add.)

Alferez

a FR S15200

 

H (mod.)

Anna

 

 

(del.)

Astrapi

a FR S15200

 

H (mod.)

Azahar

 

 

f: 30.6.2024

Bernini

a FR S15200

 

H (mod.)

Bulgarian sense

b BG 6

 

(add.)(4)

Caravaggio

a NL 78a

 

H (add.)

Carrizo

b NL 26

 

H (add.)

Chiracha

a NL 108

 

H (add.)

Crveno zlato

b BG 17

 

(add.)

Diagoras

a FR S15200

 

H (mod.)

Eglantine

a FR S15200

 

H (mod.)

Escota

a NL 108

 

H (add.)

Ettore

 

 

f: 30.6.2024

Fiamma

a FR S15200

 

H (mod.)

Gelby

 

 

f: 30.6.2025

Gonzalo

a FR S15200

 

H (mod.)

Havaj

 

 

(del.)

Hayden

a NL 108

 

H (add.)

Hedvika

 

 

(del.)

HNA54

 

 

f: 30.6.2024

Hokkaido

a NL 79

 

H (add.)

Hotstar

a NL 26

 

H (add.)

Kehlibar

b BG 5

 

(add.)(4)

Mallentra

b NL 26

 

H (add.)

Marando

a NL 26

 

H (add.)

Myles

a FR S15200

 

H (mod.)

Nadine

a FR S15200

 

H (mod.)

Palermo Oxalis

a NL 108

 

H (add.)

Palermo Rashford

a NL 108

 

H (add.)

Palermo Ronton

a NL 108

 

H (add.)

Paradise

 

 

(del.)

Persenk

b BG 80

 

(add.)

Piamonte

 

 

f: 30.6.2024

Pifort

a NL 60

 

H (add.)

Priorica

a NL 108

 

H (add.)

Raymond

b NL 26

 

H (add.)

Rayo

 

 

f: 30.6.2024

Rodri

a FR S15200

 

H (mod.)

Scipio

a FR S15200

 

H (mod.)

Slávy

 

 

f: 30.6.2025

Solaste

b NL 26

 

H (add.)

Štěpánka

 

 

(del.)

Trebbia

 

 

f: 30.6.2024

Verdial

a NL 108

 

H (add.)

Villegas

a FR S15200

 

H (mod.)

Viola

 

 

(del.)

Voltenso

b NL 26

 

H (add.)

Volturnio

a FR S15200

 

H (mod.)

12.   Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

D'Ampuis

 

 

f: 30.6.2024

Diavolicchio italico

b SI 705

 

(add.)

Tricorno

b SI 705

 

(add.)

13.   Cichorium endivia L. - Endive

1

2

3

4

Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive

 

 

Tosca

a FR S15200

 

(mod.)

Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive

 

 

Trusty

 

 

f: 30.6.2024

14.   Cichorium intybus L. - Chicory

1

2

3

4

Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group

 

 

Bobine

a FR S15200

 

(mod.)

Djine

a FR S15200

 

H (add.)

Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)

 

 

 

 

 

 

Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group

 

 

 

 

 

 

15.   Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1

2

3

4

Aksent

a FR S15200

 

H (mod.)

Casilda

 

 

f: 30.6.2024

Crisliver

b BG 29

 

H (add.)

Ergony

b BG 29

 

H (add.)

Paladin

 

 

f: 30.6.2024

16.   Cucumis melo L. - Melon

1

2

3

4

Alficoz

b ES 10

 

(mod.)

Felino

 

 

f: 30.6.2024

Honeygal

b ES 6313

 

H (add.)

Maggi

b BG 29

 

H (add.)

16.   Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Cantaloup Prescott Fond Blanc

 

 

f: 30.6.2024

Kazakh

a CZ 1543

 

(add.)

17.   Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1

2

3

4

Cucumis sativus L. - Cucumber Group

 

 

Agero

b BG 29

 

H (add.)

Atolon

a NL 60

 

H (add.)

Auris

a ES 6219

 

H (add.)

Beker

 

 

f: 30.6.2024

Daily

b BG 29

 

H (add.)

Georgia

a NL 78a

 

H (add.)

Jadeo

a NL 78a

 

H (add.)

Judini

b BG 29

 

H (add.)

Kastadin

b BG 29

 

H (add.)

Murat

a FR S15200

 

H (mod.)

Rocu 103

a NL 60

 

H (add.)

Ruba

a ES 6219

 

H (add.)

S13 06

a ES 6219

 

H (add.)(1)

Sedal

a NL 60

 

H (add.)

Strider

a ES 6219

 

H (add.)

SW32 10

a ES 6219

 

H (add.)(1)

SW38 10

a ES 6219

 

H (add.)(1)

Tintero

a NL 60

 

H (add.)

Vertuo

a NL 78a

 

H (add.)

Virgilius

a NL 78a

 

H (add.)

W27 10

a ES 6219

 

H (add.)(1)

Cucumis sativus L. - Gherkin Group

 

 

Śremski

a CZ x, a PL 92

 

H (mod.)

17.   Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Cucumis sativus L. - Cucumber Group

 

 

 

 

 

 

Cucumis sativus L. - Gherkin Group

 

 

Miniature White

 

 

f: 30.6.2024

18.   Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1

2

3

4

 

 

 

 

18.   Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Courge olive

 

 

(del.)= Vert Olive

Vert Olive

 

 

(del.)

19.   Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1

2

3

4

Abi

b BG 29

 

H (add.)

Baccara

 

 

f: 30.6.2024

Carolita

a FR S15200

 

H (mod.)

Concordia

 

 

f: 30.6.2024

Croblan

 

 

f: 30.6.2024

Greyzini

b IT 469

 

H (mod.)

Grise Tezierprime

 

 

(del.)= Greyzini

Grisette de Provence

 

 

(del.)= Greyzini

Habibi

 

 

f: 30.6.2024

Itaca

 

 

f: 30.6.2024

Mehiata

 

 

f: 30.6.2024

N. 84

 

 

(del.)= Greyzini

Première

 

 

(del.)= Greyzini

Profusion

 

 

(del.)= Greyzini

Stradia

a FR S15200

 

H (mod.)

Zara

 

 

f: 30.6.2024

19.   Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Cream of the crop

 

 

(del.)

Pâtisson Jaune Panaché de Vert

 

 

f: 30.6.2024

Pâtisson Vert Panaché de Blanc

 

 

f: 30.6.2024

21.   Daucus carota L. - Carrot

1

2

3

4

Daucus carota L. - Carrot

 

 

Cariana

a NL 38a

 

H (add.)

Demi-longue Nantaise améliorée 3

 

 

= Nantaise améliorée 3

Diamento

a FR S15200

 

H (mod.)

Flamenco

a FR S15200

 

(add.)

Ivana

a NL 14

 

H (add.)

Match

 

 

f: 30.6.2024

Melodio

a FR S15200

 

H (mod.)

Miraflores

 

 

f: 30.6.2024

Molopo

a FR S15200

 

(add.)

Nantaise améliorée 3

b FR x

 

H (mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 3 FR

- Nantes 3

a CZ x, b NL x, a SK 250

 

 

- Nantesa 3

b ES x

 

 

Nantes 3

 

 

= Nantaise améliorée 3

Nantesa 3

 

 

= Nantaise améliorée 3

Saturno

 

 

f: 30.6.2024

Speedo

a FR S15200

 

H (mod.)

Subito

a FR S15200

 

H (mod.)

Triton

 

 

f: 30.6.2024

Verano

a FR S15200

 

(mod.)

Daucus carota L. - Fodder carrot

 

 

 

 

 

 

21.   Daucus carota L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Daucus carota L. - Carrot

 

 

Burpees Short N Sweet

a NL 728

 

(add.)

Tozresis

a NL 170

 

H (add.)

Daucus carota L. - Fodder carrot

 

 

 

 

 

 

23.   Lactuca sativa L. - Lettuce

1

2

3

4

Alcaline

a FR S15200

 

(mod.)

Alessandra

b NL 375

 

(add.)

Altanera

a FR S15200

 

(mod.)

Arletti

a FR S15200

 

(mod.)

Asilomar

a FR S15200

 

(mod.)

Balboa

a FR S15200

 

(mod.)

Bancabella

a FR S15200

 

(mod.)

Beltranera

a FR S15200

 

(mod.)

Buzzcut

a FR S15200

 

(mod.)

Byzantine

a FR S15200

 

(mod.)

Calblanque

a FR S15200

 

(mod.)

Canada

a FR S15200

 

(mod.)

Capoeira

a FR S15200

 

(mod.)

Caponata

a FR S15200

 

(mod.)

Carabine

a FR S15200

 

(mod.)

Chaconera

a FR S15200

 

(mod.)

Conan

a FR S15200

 

(mod.)

Corcovado

a FR S15200

 

(mod.)

Crepine

a FR S15200

 

(mod.)

Diskoa

a FR S15200

 

(mod.)

Dragone

a FR S15200

 

(mod.)

Driver

a FR S15200

 

(mod.)

Eglantine

a FR S15200

 

(mod.)

Epsilone

a FR S15200

 

(mod.)

Flocoon

a FR S15200

 

(mod.)

Fripone

a FR S15200

 

(mod.)

Funkia

a NL 108

 

(add.)

Garone

a FR S15200

 

(mod.)

Glassica

a FR S15200

 

(mod.)

Huracan

a FR S15200

 

(mod.)

Jezabeel

a FR S15200

 

(mod.)

Jukebox

a FR S15200

 

(mod.)

Kordula

a FR S15200

 

(mod.)

Leny

a FR S15200

 

(mod.)

Leonora

 

 

(del.)

Maracaibo

a FR S15200

 

(mod.)

Maradone

a FR S15200

 

(mod.)

Mignone

a FR S15200

 

(mod.)

Minestrone

a FR S15200

 

(mod.)

Minibar

a FR S15200

 

(mod.)

Naturabella

a FR S15200

 

(mod.)

Navarone

a FR S15200

 

(mod.)

Nightcut

a FR S15200

 

(mod.)

Ouistiti

a FR S15200

 

(mod.)

Padawane

a FR S15200

 

(mod.)

Parabella

a FR S15200

 

(mod.)

Picholine

a FR S15200

 

(mod.)

Pipeline

a FR S15200

 

(mod.)

Powerhouse

a FR S15200

 

(mod.)

Pursuit

a FR S15200

 

(mod.)

Quator

a FR S15200

 

(mod.)

Quechua

a FR S15200

 

(mod.)

Quefir

a FR S15200

 

(mod.)

Quito

a FR S15200

 

(mod.)

Raggioverde

a FR S15200

 

(mod.)

Rockflash

a NL 60

 

(add.)

Rollinstone

a FR S15200

 

(mod.)

Sanguine

 

 

f: 30.6.2024

Sarbacane

a FR S15200

 

(mod.)

Skeltone

a FR S15200

 

(mod.)

Stryker

a FR S15200

 

(mod.)

Styria

a NL 26

 

(add.)

Sucrette

a FR S15200

 

(mod.)

Tahiti

a FR S15200

 

(mod.)

Tramonti

a FR S15200

 

(mod.)

Uppercut

a FR S15200

 

(mod.)

Vernalia

a FR S15200

 

(mod.)

Wapitti

a FR S15200

 

(mod.)

Wismar

a FR S15200

 

(mod.)

Xenabella

a FR S15200

 

(mod.)

Yambu

a FR S15200

 

(mod.)

Yucabella

a FR S15200

 

(mod.)

Zasmira

a FR S15200

 

(mod.)

Zephyros

a FR S15200

 

(mod.)

23.   Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Romaine Grasse de Morges

 

 

f: 30.6.2024

Sanguine améliorée

 

 

f: 30.6.2024

24.   Solanum lycopersicum L. - Tomato

1

2

3

4

Abbundo

 

 

f: 30.6.2024

Alfiya

a NL 108

 

H (add.)

Alvita

a LT 32

 

(add.)

Atitlan

a FR S15200

 

H (mod.)

Bali

 

 

f: 30.6.2024

Bandolero

b ES 63

 

H (add.)

Cabosse

a FR S15200

 

H (mod.)

Canilla

a FR S15200

 

H (mod.)

Caraibo

 

 

f: 30.6.2024

Cetia

 

 

f: 30.6.2024

Danubio

 

 

f: 30.6.2024

Delyccho

a FR S15200

 

H (mod.)

Desiderio

 

 

f: 30.6.2024

Esturion

b ES 10

 

H (add.)

Félicia

 

 

f: 30.6.2024

Florenteen

 

 

f: 30.6.2024

Gilboa

b BG 150

 

H (add.)

Guadalquivir

a FR S15200

 

H (mod.)

Gupie

a NL 108

 

H (add.)

Ioanna

 

 

f: 30.6.2024

Jangcy

a FR S15200

 

H (mod.)

Lancang

a FR S15200

 

H (mod.)

Larimar

a FR S15200

 

H (mod.)

Leonora

 

 

f: 30.6.2024

Loriane

 

 

f: 30.6.2024

Marcador

a FR S15200

 

H (mod.)

Merveille Blanche

 

 

(del.)= White Wonder

Mezcal

a FR S15200

 

H (mod.)

Ottymo

a FR S15200

 

H (mod.)

Patal

a NL 108

 

H (add.)

Pink storm

b BG 9

 

H (add.)

Plenarosa

a FR S15200

 

H (mod.)

Pontal

a NL 108

 

H (add.)

Realsol

a NL 108

 

H (add.)

Rebelion 2

a FR S15200

 

H (mod.)

Red machine

a FR S15200

 

H (mod.)

Riesling

a FR S15200

 

H (mod.)

Saborini

 

 

f: 30.6.2024

Sir Galvan

a FR S15200

 

H (mod.)

Sir Lionel

a FR S15200

 

H (mod.)

Siremar

a FR S15200

 

H (mod.)

Soberbo

a FR S15200

 

H (mod.)

Starleen

 

 

f: 30.6.2024

Subito

a NL 108

 

H (add.)

Tafury

a NL 108

 

H (add.)

Trujillo

a FR S15200

 

H (mod.)

V404

a FR S15200

 

H (mod.)(1)

VP2

a FR S15200

 

H (mod.)(1)

Zadurella

a FR S15200

 

H (mod.)

24.   Solanum lycopersicum L. - Tomato - Conservation varieties

1

2

3

4

Apementado

a ES 398

 

(add.) Region of origin:Galicia

24.   Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Banana Legs

b AT 88

 

(mod.)

Big Rainbow

 

 

(del.)

Choney

b NL 172

 

H (add.)

Domači

b SI 580

 

(add.)

Gold Medal

 

 

f: 30.6.2024

Hungarian Heart

 

 

(del.)

Japanese Trifele black

 

 

f: 30.6.2024

Kellogg's Breakfast

 

 

f: 30.6.2024

Oxheart Striped

 

 

f: 30.6.2024

Pink Zapotec

 

 

f: 30.6.2024

Ruffled Yellow

 

 

f: 30.6.2024

Siberian

 

 

f: 30.6.2024

Sub Artic Plenty

 

 

f: 30.6.2024

White Wonder

 

 

(del.)

Yellow Giant Belgium

 

 

(del.)

Yellow Stuffer

 

 

f: 30.6.2023

25.   Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1

2

3

4

Prudente

a FR S15200

 

(mod.)

27.   Phaseolus vulgaris L. - French bean

1

2

3

4

Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group

 

 

Asya

b BG 41

 

(add.)

Bamako

a FR S15200

 

(mod.)

Carrousel

 

 

f: 30.6.2024

Colisée

 

 

f: 30.6.2024

Crosser

a FR S15200

 

(mod.)

Deezer

a FR S15200

 

(mod.)

Duplex

a FR S15200

 

(mod.)

Kriter

a FR S15200

 

(mod.)

Lewis

 

 

f: 30.6.2024

Massira

a FR S15200

 

(mod.)

Oreo

a FR S15200

 

(mod.)

Oxinel 2

a FR S15200

 

(mod.)

Reporter

a FR S15200

 

(mod.)

Roadster

a FR S15200

 

(mod.)

Rocbrun

 

 

f: 30.6.2024

Surfer

a FR S15200

 

(mod.)

Totem

 

 

f: 30.6.2024

Vanilla

a FR S15200

 

(mod.)

Vezer

a FR S15200

 

(mod.)

Walker

a FR S15200

 

(mod.)

Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group

 

 

Dipinto

a FR S15200

 

(mod.)

Emerite

a FR S15200

 

(mod.)

Fasold

 

 

(del.)

Fortex

a FR S15200

 

(mod.)

Mélissa

a FR S15200

 

(mod.)

Mistica

a FR S15200

 

(mod.)

Planeta

a FR S15200

 

(mod.)

Ramdor

a FR S15200

 

(mod.)

Ritmica

a FR S15200

 

(mod.)

27.   Phaseolus vulgaris L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group

 

 

Kenearly

 

 

f: 30.6.2024

Majdin

b SI x

 

(add.)

Romano Wax

 

 

f: 30.6.2024

Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group

 

 

Angelček

b SI 708

 

(add.)

Pasulj

b SI 705

 

(add.)

28.   Pisum sativum L. - Pea

1

2

3

4

Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group

 

 

Antalia

a FR S15200

 

(mod.)

Artemia

a FR S15200

 

(mod.)

Cristalia

a FR S15200

 

(mod.)

Numerica

a FR S15200

 

(mod.)

Omaha

a FR S15200

 

(mod.)

Panama

a FR S15200

 

(mod.)

Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group

 

 

Elixia

a FR S15200

 

(mod.)

Minika

a FR S15200

 

(mod.)

Splenda

a FR S15200

 

(mod.)

Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group

 

 

 

 

 

 

29.   Raphanus sativus L. -

1

2

3

4

Raphanus sativus L. - Radish Group

 

 

Logo

a FR S15200

 

H (mod.)

Shahri

a FR S15200

 

(mod.)

Raphanus sativus L. - Black Radish Group

 

 

Minowase Summer Cross Nr 3

a NL x

 

H (mod.)

32.   Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1

2

3

4

Bellini

a CZ 1275

 

H (add.)

Estelal

a FR S15200

 

H (mod.)

Gaia

a CZ 1463

 

H (add.)

Nala

a AT 88

 

(add.)

Nigral

a FR S15200

 

H (mod.)

Vinetal

a FR S15200

 

H (mod.)

33.   Spinacia oleracea L. - Spinach

1

2

3

4

Fagot

a NL 95a

 

H (add.)

36.   Zea mays L. -

1

2

3

4

Zea mays L. - Sweet Corn Group

 

 

Baha

b BG 41

 

H (add.)

Kwondo

 

 

f: 30.6.2024

Zea mays L. - Popcorn Group

 

 

 

 

 

 

37.   - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1

2

3

4

Cucurbita ficifolia Bouché -

 

 

 

 

 

 

Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -

 

 

 

 

 

 

Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -

 

 

Forza

a FR S15200

 

H (mod.)

Vita

b FR S15200

 

H (mod.)

Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites

 

 

Forzapro

a FR S15200

 

H (mod.)

Fundator

 

 

f: 30.6.2024

Interpro

a FR S15200

 

H (mod.)

Kalipro

a FR S15200

 

H (mod.)

Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -

 

 

 

 

 

 

Sicyos angulatus -

 

 

 

 

 

 

Cucurbita moschata -

 

 

 

 

 

 

Solanum torvum Sw. -

 

 

STT3

a FR S15200

 

H (mod.)(1)

Solanum melongena x Solanum torvum -

 

 

 

 

 

 

Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -

 

 

 

 

 

 

Solanum lycopersicum L. -

 

 

 

 

 

 

Solanum aethiopicum -

 

 

 

 

 

 

Capsicum annuum -

 

 

 

 

 

 

Citrullus lanatus -

 

 

 

 

 

 

Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -

 

 

 

 

 

 

Solanum melongena x Solanum aethiopicum -

 

 

 

 

 

 

- Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae