ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 183

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 11. maijs


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2021/C 183/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2021/C 183/02

Euro maiņas kurss — 2021. gada 10. maijs

2

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2021/C 183/03

Kopsavilkums Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumam par kiberdrošības stratēģiju un TID 2.0 direktīvu (Pilns šā atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē www.edps.europa.eu)

3


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2021/C 183/04

Paziņojums par to antidempinga pasākumu termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu, kuri piemērojami konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes gredzenveida stiprinājuma mehānismu importam un attiecināti arī uz Vjetnamu un Laosas Tautas Demokrātisko Republiku

8

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2021/C 183/05

Vīna nozares nosaukuma produkta specifikācijas standarta grozījuma apstiprināšanas paziņojuma publikācija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

20


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

11.5.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 183/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2021/C 183/01)

Komisija 2021. gada 5. maijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32021M10215. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

11.5.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 183/2


Euro maiņas kurss (1)

2021. gada 10. maijs

(2021/C 183/02)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,2169

JPY

Japānas jena

132,31

DKK

Dānijas krona

7,4361

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,86195

SEK

Zviedrijas krona

10,1235

CHF

Šveices franks

1,0939

ISK

Islandes krona

150,90

NOK

Norvēģijas krona

10,0008

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,591

HUF

Ungārijas forints

357,26

PLN

Polijas zlots

4,5631

RON

Rumānijas leja

4,9248

TRY

Turcijas lira

10,0495

AUD

Austrālijas dolārs

1,5433

CAD

Kanādas dolārs

1,4743

HKD

Hongkongas dolārs

9,4504

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6673

SGD

Singapūras dolārs

1,6110

KRW

Dienvidkorejas vona

1 353,14

ZAR

Dienvidāfrikas rands

17,0843

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

7,8045

HRK

Horvātijas kuna

7,5415

IDR

Indonēzijas rūpija

17 189,26

MYR

Malaizijas ringits

4,9984

PHP

Filipīnu peso

58,247

RUB

Krievijas rublis

90,0154

THB

Taizemes bāts

37,809

BRL

Brazīlijas reāls

6,3848

MXN

Meksikas peso

24,2464

INR

Indijas rūpija

89,2585


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

11.5.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 183/3


Kopsavilkums Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumam par kiberdrošības stratēģiju un TID 2.0 direktīvu

(Pilns šā atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē www.edps.europa.eu)

(2021/C 183/03)

Eiropas Komisija 2020. gada 16. decembrī pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā un ar ko atceļ Direktīvu (ES) 2016/1148 (“priekšlikums”). Paralēli Eiropas Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos izdeva kopīgu paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei ar nosaukumu “ES kiberdrošības stratēģija digitālajai desmitgadei” (“stratēģija”).

EDAU pilnībā atbalsta stratēģijas vispārējo mērķi nodrošināt globālu un atvērtu internetu ar spēcīgiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz drošības un pamattiesību apdraudējumiem, atzīstot interneta un tā pārvaldības stratēģisko vērtību un stiprinot Eiropas Savienības rīcību šajā jomā ar modeli, kurā iesaistītas daudzas ieinteresētās personas.

Tādēļ EDAU ir gandarīts par priekšlikuma mērķi ieviest sistēmiskas un strukturālas izmaiņas spēkā esošajā TID direktīvā, lai iekļautu plašāku personu loku visā Eiropas Savienībā, paredzētu stingrākus drošības pasākumus, tostarp obligātu riska pārvaldību, minimālos standartus un attiecīgus uzraudzības un izpildes noteikumus. Šajā aspektā EDAU uzskata, ka ir nepieciešams pilnībā integrēt Eiropas Savienības iestādes, birojus, struktūras un aģentūras kopējā ES līmeņa kiberdrošības regulējumā, lai sasniegtu vienotu aizsardzības līmeni, skaidri iekļaujot Eiropas Savienības iestādes, birojus, struktūras un aģentūras priekšlikuma darbības jomā.

Turklāt EDAU uzsver arī to, ka ir svarīgi integrēt privātuma un datu aizsardzības perspektīvu kiberdrošības pasākumos, kas izriet no priekšlikuma vai no citām stratēģijā paredzētajām kiberdrošības iniciatīvām, lai nodrošinātu holistisku pieeju un sinerģiju, pārvaldot kiberdrošību un aizsargājot apstrādāto personas informāciju. Ir tikpat svarīgi, lai visi potenciālie ierobežojumi attiecībā uz personas datu aizsardzības un privātuma tiesībām, kas noteikti šādos pasākumos, atbilstu kritērijiem, kuri ir noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 52. pantā, un tiktu panākti ar leģislatīviem līdzekļiem, turklāt tiem jābūt gan nepieciešamiem, gan proporcionāliem.

EDAU sagaida, ka priekšlikums nemēģinās ietekmēt to esošo Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu, ar kuriem tiek reglamentēta personas datu apstrāde, tostarp to neatkarīgo uzraudzības iestāžu uzdevumus un pilnvaras, kuras ir kompetentas uzraudzīt atbilstību šiem instrumentiem. Tas nozīmē, ka visām kiberdrošības sistēmām un pakalpojumiem, kas iesaistīti kiberdraudu novēršanā, atklāšanā un reaģēšanā uz tiem, būtu jāatbilst spēkā esošajiem privātuma un datu aizsardzības regulējumiem. Šajā kontekstā EDAU uzskata, ka priekšlikumā ir svarīgi un nepieciešami izveidot skaidru un nepārprotamu definīciju terminam “kiberdrošība”.

EDAU izdod konkrētus ieteikumus, lai nodrošinātu to, ka priekšlikums pareizi un efektīvi papildina esošos Eiropas Savienības tiesību aktus personas datu aizsardzības jomā, jo īpaši VDAR un E-privātuma direktīvu, ja nepieciešams, iesaistot arī EDAU un Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, kā arī izveidojot skaidrus mehānismus sadarbībai starp kompetentām iestādēm no dažādām normatīvajām jomām.

Turklāt noteikumiem par interneta augstākā līmeņa domēna reģistru pārvaldību tiesību aktos skaidri jānosaka attiecīgā darbības joma un nosacījumi. Tīkla un informācijas proaktīvas skenēšanas koncepcijai, ko veic CSIRT, nepieciešama papildu precizēšana attiecībā uz apstrādāto personas datu apjomu un veidiem. Uzmanību piesaista iespējamas neatbilstīgas datu pārsūtīšanas riski, kas saistīti ar kiberdrošības ārpakalpojumu izmantošanu vai kiberdrošības produktu iegādi un to piegādes ķēdi.

EDAU atzinīgi vērtē aicinājumu veicināt šifrēšanas izmantošanu, jo īpaši pilnīgas (end-to-end) šifrēšanas izmantošanu, un vēlreiz uzsver savu pozīciju par šifrēšanu kā svarīgu un neaizstājamu tehnoloģiju efektīvai datu aizsardzībai un privātumam, kuras apiešana atņemtu mehānismam jebkādas aizsardzības spējas iespējamas nelikumīgas izmantošanas un uzticības zaudēšanas dēļ drošības kontroles kontekstā. Tādēļ būtu jāprecizē, ka nekas priekšlikumā nebūtu jāuztver kā apstiprinājums pilnīgas (end-to-end) šifrēšanas vājināšanai, izmantojot “backdoors” vai līdzīgus risinājumus.

1.   Ievads un pamatinformācija

1.

Eiropas Komisija 2020. gada 16. decembrī pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā un ar ko atceļ Direktīvu (ES) 2016/1148 (1) (“priekšlikums”).

2.

Tajā pašā datumā Eiropas Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos izdeva kopīgu paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei ar nosaukumu “ES kiberdrošības stratēģija digitālajai desmitgadei” (“stratēģija”). (2)

3.

Stratēģijas mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības stratēģisko autonomiju kiberdrošības jomās un uzlabot tās izturētspēju un kolektīvo reakciju, kā arī veidot globālu un atvērtu internetu ar spēcīgiem drošības pasākumiem, lai risinātu drošības, pamattiesību un cilvēktiesību apdraudējumus Eiropā. (3)

4.

Stratēģija ietver priekšlikumus normatīvām, ieguldījumu un politikas iniciatīvām trīs ES rīcības jomās: 1) izturētspēja, tehnoloģiskā suverenitāte un līderība; 2) darbības spēju veidošana, lai novērstu, atvairītu un reaģētu, kā arī 3) globālas un atvērtas kibertelpas veidošana.

5.

Priekšlikums ir viena no stratēģijas normatīvajām iniciatīvām, jo īpaši izturētspējas, tehnoloģiskās suverenitātes un līderības jomā.

6.

Saskaņā ar paskaidrojuma rakstu priekšlikuma mērķis ir modernizēt esošo tiesisko regulējumu, t. i., Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/1148 (“TID direktīvu”) (4). Priekšlikuma mērķis ir papildināt un atcelt spēkā esošo TID direktīvu, kas bija pirmais ES mēroga tiesību akts par kiberdrošību un nodrošina juridiskos pasākumus kiberdrošības kopējā līmeņa uzlabošanai Eiropas Savienībā. Priekšlikums ņem vērā vienotā tirgus pieaugošo digitalizāciju pēdējos gados un pieaugošo kiberdrošības apdraudējumu vidi, kas ir pastiprinājusies kopš COVID-19 krīzes sākuma. Priekšlikuma mērķis ir risināt vairākus apzinātos TID direktīvas trūkumus un palielināt visu to sektoru — publisko un privāto — kiberdrošības izturētspēju, kuri veic svarīgu funkciju ekonomikai un sabiedrībai.

7.

Priekšlikuma galvenie elementi ir šādi:

(i)

paplašināt spēkā esošās TID direktīvas darbības jomu, iekļaujot jaunus sektorus, pamatojoties uz to kritiskumu ekonomikai un sabiedrībai;

(ii)

spēcīgākas drošības prasības iesaistītajiem uzņēmumiem un struktūrām, nosakot riska pārvaldības pieeju, kas nodrošinās minimālo drošības pamatelementu obligāto sarakstu, kas jāpiemēro;

(iii)

risināt drošības problēmas piegādes ķēdēs un piegādātāju attiecībās, pieprasot atsevišķiem uzņēmumiem risināt kiberdrošības riskus piegādes ķēdēs un piegādāju attiecībās;

(iv)

uzlabot sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un Eiropas Savienības iestādēm, birojiem, struktūrām un aģentūrām, risinot ar kiberdrošību saistītas darbības, tostarp kiberkrīžu pārvaldību.

8.

EDAU 2021. gada 14. janvārī saņēma pieprasījumu veikt formālu apspriešanos no Eiropas Komisijas par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā un ar ko atceļ Direktīvu (ES) 2016/1148.

3.   Secinājumi

77.

Ņemot vērā iepriekš minēto, EDAU sniedz tālāk minētos ieteikumus.

Attiecībā uz kiberdrošības stratēģiju

ņemt vērā to, ka pirmais solis, lai mazinātu datu aizsardzības un privātuma riskus, kas saistīti ar jaunajām tehnoloģijām kiberdrošības uzlabošanai, piemēram, mākslīgo intelektu, ir piemērot integrēto datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc noklusējuma, kas noteikta VDAR 25. pantā un kas palīdzēs integrēt piemērotus drošības pasākumus, piemēram, pseidonimizāciju, šifrēšanu, datu precizitāti, datu minimizēšanu šo tehnoloģiju un sistēmu dizainā un lietošanā;

ņemt vērā privātuma un datu aizsardzības perspektīvas integrēšanas nozīmību ar kiberdrošību saistītajā politikā un standartos, kā arī tradicionālajā kiberdrošības pārvaldībā, lai nodrošinātu holistisku pieeju un veidotu sinerģiju starp publiskām un privātām organizācijām, pārvaldot kiberdrošību un aizsargājot informāciju, kuru tās apstrādā, bez nevajadzīgas centienu dublēšanās;

izvērtēt un plānot resursus, ko izmantot EUI, lai stiprinātu to kiberdrošības jaudu, tostarp veidā, kas pilnībā ievēro ES vērtības;

ņemt vērā kiberdrošības privātuma un datu aizsardzības dimensijas, ieguldot politikā, praksē un rīkos, ar kuriem privātuma un datu aizsardzības perspektīva tiek integrēta tradicionālajā kiberdrošības pārvaldībā, un, apstrādāt personas datus kiberdrošības aktivitātēs, integrējot efektīvus datu aizsardzības pasākumus.

Attiecībā uz stratēģijas un priekšlikuma darbības jomu saistībā ar Eiropas Savienības iestādēm, birojiem, struktūrām un aģentūrām

ņemt vērā EUI vajadzības un lomu, lai EUI būtu integrēti šajā kopējā ES mēroga kiberdrošības regulējumā kā struktūras, kurām pienākas tāds pats augsts aizsardzības līmenis kā tām, kas atrodas dalībvalstīs; un

skaidri iekļaut Eiropas Savienības iestādes, birojus, struktūras un aģentūras priekšlikuma darbības jomā.

Attiecībā uz saikni ar esošajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem par personas datu aizsardzību

priekšlikuma 2. pantā precizēt, ka Eiropas Savienības tiesību akti attiecībā uz personas datu aizsardzību, jo īpaši VDAR un E-privātuma direktīva, attiecas uz jebkādu personas datu apstrādi, kas atbilst priekšlikuma darbības jomai (nevis tikai konkrētos kontekstos); un

attiecīgajā apsvērumā precizēt arī to, ka priekšlikums nemēģina ietekmēt to esošo Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu, ar kuriem tiek reglamentēta personas datu apstrāde, tostarp neatkarīgu uzraudzības iestāžu uzdevumus un pilnvaras, kuras ir kompetentas uzraudzīt atbilstību šiem instrumentiem.

Attiecībā uz kiberdrošības definīciju

precizēt jēdzienu “kiberdrošība” un “tīkla un informācijas sistēmu drošība” atšķirīgu lietojumu, kā arī termina “kiberdrošības” vispārīgu lietojumu un termina “tīkla un informācijas sistēmu drošība” lietojumu tikai tad, kad to pieļauj konteksts (piemēram, tīri tehnisks, neņemot vērā ietekmi arī uz sistēmu lietotājiem un citām personām).

Attiecībā uz domēna vārdiem un reģistrācijas datiem (“WHOIS dati”)

skaidri noteikt, ko nozīmē “attiecīga informācija” attiecībā uz domēna nosaukumu turētāju un kontaktpunktu, kuri administrē domēna vārdus saskaņā ar TLD, identifikāciju un saziņu ar tiem;

skaidrāk precizēt, kuras datu domēnu reģistrācijas datu kategorijas (kas nav personas dati) būtu jāpublicē;

precizēt, kuras (publiskās un privātās) struktūras var būt “leģitīmi piekļuves prasītāji”;

precizēt, vai personas dati, kas tiek glabāti TLD reģistros, un struktūras, kas sniedz domēna vārdu reģistrācijas pakalpojumus TLD, arī būtu pieejami struktūrām ārpus EEZ un, ja tā būtu, skaidri noteikt nosacījumus, ierobežojumus un procedūras šādai piekļuvei, attiecīgajos gadījumos ņemot vērā arī VDAR 49. panta 2. punktu; un

precizēt, ko nozīmē “likumīgs un pienācīgi pamatots” pieprasījums, uz kura pamata tiek piešķirta piekļuve un kādos apstākļos tā tiek piešķirta.

Attiecībā uz “tīklu un informācijas sistēmu proaktīvu skenēšanu”, ko veic CSIRT

priekšlikuma tekstā skaidri nodalīt proaktīvās skenēšanas veidus, kādus CSIRT var pieprasīt veikt, lai identificētu galvenās iesaistītās personas datu kategorijas.

Attiecībā uz ārpakalpojumiem un piegādes ķēdi

ņemt vērā funkcijas, ka ļauj efektīvi īstenot datu integrētās datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma principu, novērtējot personas datu apstrādei izmantoto tehnoloģiju un sistēmu piegādes ķēdes;

ņemt vērā konkrētas prasības izcelsmes valstī, kas varētu radīt šķēršļus atbilstībai ES privātuma un datu aizsardzības tiesību aktiem, novērtējot IKT pakalpojumu, sistēmu vai produktu piegādes ķēdes riskus; un

iekļaut juridiskajā tekstā obligātu apspriešanos ar EDAK, nosakot iepriekš minētās funkcijas (pēc vajadzības) koordinētajā nozares risku novērtējumā, kas minēts 46. apsvērumā;

ieteikt minēt apsvērumā, ka atvērta pirmkoda kiberdrošības produkti (programmatūra un aparatūra), tostarp atvērta pirmkoda šifrēšana, var nodrošināt nepieciešamo pārredzamību, lai mazinātu konkrētus piegādes ķēdes riskus.

Attiecībā uz šifrēšanu

precizēt 54. apsvērumā, ka neko priekšlikumā nedrīkst uztvert kā apstiprinājumu pilnīgas (end-to-end) šifrēšanas vājināšanai, izmantojot “backdoors” vai līdzīgus risinājumus.

Attiecībā uz kiberdrošības risku pārvaldības pasākumiem

iekļaut gan priekšlikuma apsvērumos, gan pamatdaļā koncepciju, ka privātuma un datu aizsardzības perspektīvas integrēšana tradicionālajā kiberdrošības risku pārvaldībā nodrošinās kopīgu pieeju un sinerģiju starp publiskām un privātām organizācijām, pārvaldot kiberdrošības un to apstrādātās informācijas aizsardzību, bez nevajadzīgas centienu dublēšanās;

iekļaut juridiskajā tekstā ENISA pienākumu apspriesties ar EDAK, sagatavojot attiecīgos ieteikumus.

Attiecībā uz personas datu pārkāpumiem

mainīt tekstu “saprātīgā termiņā” 32. panta 1. punktā pret “bez nepamatotas kavēšanās”.

Attiecībā uz sadarbības grupu

iekļaut juridiskajā tekstā EDAK dalību sadarbības grupā, ņemot vērā saikni starp šīs grupas uzdevumu un datu aizsardzības regulējumu.

Attiecībā uz jurisdikciju un teritorialitāti

precizēt juridiskajā tekstā, ka priekšlikums neietekmē datu aizsardzības uzraudzības iestāžu kompetences, kas noteiktas VDAR;

sniegt visaptverošu juridisko pamatu sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kompetentajām un uzraudzības iestādēm, kas darbojas katra savā attiecīgajā kompetences jomā; un

precizēt to, ka priekšlikumā noteiktajām kompetentajām uzraudzības iestādēm pēc kompetento uzraudzības iestāžu pieprasījuma, kas noteiktas Regulā (ES) 2016/679, vai pēc savas iniciatīvas būtu jāspēj sniegt jebkuru informāciju, kas iegūta revīzijas un izmeklēšanas kontekstā attiecībā uz personas datu apstrādi, iekļaujot skaidru juridisko pamatu.

Briselē, 2021. gada 11. Martā.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā un ar ko atceļ Direktīvu (ES) 2016/1148 (COM (2020) 823 final).

(2)  Eiropas Savienības Kiberdrošības stratēģija digitālajai desmitgadei (JOIN (2020) 18 final).

(3)  Sk. stratēģijas I nodaļu “IEVADS”, 4. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija Direktīva (ES) 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (OV L 194., 19.7.2016., 1. lpp.).


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

11.5.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 183/8


Paziņojums par to antidempinga pasākumu termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu, kuri piemērojami konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes gredzenveida stiprinājuma mehānismu importam un attiecināti arī uz Vjetnamu un Laosas Tautas Demokrātisko Republiku

(2021/C 183/04)

Pēc tam, kad tika publicēts paziņojums par spēkā esošo Ķīnas Tautas Republikas (“attiecīgā valsts” jeb “ĶTR”) izcelsmes konkrētu gredzenveida stiprinājuma mehānismu importam noteikto antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām (1), atbilstīgi 11. panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulā (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (2) (“pamatregula”), Eiropas Komisija (“Komisija”) saņēma pārskatīšanas pieprasījumu.

1.   Pārskatīšanas pieprasījums

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (“pieprasījuma iesniedzējs”) to ražotāju vārdā, kas pārstāv vairāk nekā 25 % no Savienības konkrētu gredzenveida stiprinājuma mehānismu kopējās produkcijas, 2021. gada 12. februārī iesniedza pieprasījumu.

Lietas materiālos, kas pieejami ieinteresētajām personām, iekļauta pieprasījuma atklātā versija un analīze par to, cik liels ir Savienības ražotāju atbalsts pieprasījumam. Šā paziņojuma 5.6. punktā ir sniegta informācija par piekļuvi lietas materiāliem, kas pieejami ieinteresētajām personām.

2.   Pārskatāmais ražojums

Ražojums, uz kuru attiecas šī pārskatīšana, ir konkrēti gredzenveida stiprinājuma mehānismi (“pārskatāmais ražojums”), ko pašlaik klasificē ar KN kodu ex 8305 10 00 (TARIC kodi 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034 un 8305100035). KN un TARIC kodi ir norādīti vienīgi informācijai.

3.   Spēkā esošie pasākumi

Patlaban ir spēkā galīgais antidempinga maksājums, kas noteikts ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/703 (3) un ar Padomes Regulām (EK) Nr. 1208/2004 un (EK) Nr. 33/2006 (4) attiecināts arī uz importu, kurš nosūtīts no Vjetnamas un Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas neatkarīgi no tā, vai tam deklarēta Vjetnamas un Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas izcelsme.

4.   Pārskatīšanas pamatojums

Pieprasījuma pamatā ir apgalvojums, ka pēc pasākumu termiņa beigām varētu turpināties vai atkārtoties dempings un varētu turpināties vai atkārtoties kaitējums Savienības ražošanas nozarei.

4.1.    Apgalvojums par dempinga turpināšanās vai atkārtošanās iespējamību

Pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un izmaksas Ķīnas Tautas Republikā, ņemot vērā to, ka pastāv nozīmīgi kropļojumi pamatregulas 2. panta 6.a punkta b) apakšpunkta nozīmē.

Lai pamatotu apgalvojumus par nozīmīgiem kropļojumiem, pieprasījuma iesniedzējs atsaucās uz informāciju, kas ietverta Komisijas dienestu 2017. gada 20. decembrī sniegtajā ziņojumā par valsti, kurā aprakstīti konkrētie tirgus apstākļi ĶTR (5). Jo īpaši pieprasījuma iesniedzējs atsaucās uz kropļojumiem kā atšķirīgu vai preferenciālu cenu noteikšanu izejmateriāliem un kropļojumiem attiecībā uz citiem materiālu izejresursiem, zemi, enerģiju un darbaspēku.

Turklāt pieprasījuma iesniedzējs atsaucas uz apvienības Wirtschafts Vereinigung Metalle e.v. 2017. gadā pasūtīto pētījumu Analysis of Market-Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry (6) un regulām, ar ko nosaka pagaidu pasākumus karsti velmētam nerūsējošam tēraudam (7) un alumīnija štancējumiem (8).

Tādējādi, ņemot vērā pamatregulas 2. panta 6.a punkta a) apakšpunktu, apgalvojums par dempinga turpināšanos vai atkārtošanos ir balstīts uz salīdzinājumu starp salikto normālo vērtību, kas noteikta, pamatojoties uz ražošanas un pārdošanas izmaksām, kuras atspoguļo neizkropļotas cenas vai atsauces vērtības attiecīgā reprezentatīvā valstī, un pārskatāmā ražojuma eksporta cenu (EXW līmenī) no attiecīgās valsts, kad to pārdod eksportam uz Savienību.

Ņemot vērā pieejamo informāciju, Komisija uzskata, ka, ievērojot pamatregulas 5. panta 9. punktu, ir pietiekami pierādījumi, kas liek domāt, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ, kuri ietekmē cenas un izmaksas, nav atbilstoši izmantot iekšzemes cenas un izmaksas attiecīgajā valstī, un tādējādi ir pamatoti sākt izmeklēšanu saskaņā ar pamatregulas 2. panta 6.a punktu.

Ziņojums par valsti ir iekļauts lietas materiālos, kas pieejami ieinteresētajām personām, un Tirdzniecības ĢD tīmekļa vietnē (9).

Šādi aprēķinātās dempinga starpības attiecīgajai valstij ir ievērojamas.

4.2.    Apgalvojums par kaitējuma turpināšanās vai atkārtošanās iespējamību

Pieprasījuma iesniedzējs apgalvo, ka pastāv kaitējuma turpināšanās vai atkārtošanās iespējamība. Pieprasījuma iesniedzējs ir sniedzis pietiekamus pierādījumus, ka pārskatāmā ražojuma importa no attiecīgās valsts uz Savienību apjoms absolūtā izteiksmē un tirgus daļas ziņā aizvien ir stabils.

Pieprasījuma iesniedzēja sniegtie pierādījumi liecina, ka pārskatāmā ražojuma importa apjoms un/vai cenas cita starpā ir negatīvi ietekmējušas pārdotos daudzumus un/vai noteikto cenu līmeni, tādējādi negatīvi ietekmējot Savienības ražošanas nozares vispārējo darbību.

Turklāt jebkurā gadījumā pieprasījuma iesniedzējs ir arī sniedzis pietiekamus pierādījumus tam, ka tad, ja pasākumi tiktu izbeigti, pārskatāmā ražojuma pašreizējais importa līmenis no attiecīgās valsts uz Savienību varētu palielināties, jo ĶTR ražotājiem eksportētājiem ir ievērojama neizmantotā jauda, kā arī ES tirgus pievilcīguma dēļ. Šajā saistībā pieprasījuma iesniedzējs apgalvo, ka kaitējuma iespējamā novēršana galvenokārt būtu saistīta ar pasākumu piemērošanu un ka tad, ja pasākumi tiktu izbeigti, atkārtojoties importam par dempinga cenām ievērojamos daudzumos no attiecīgās valsts, iespējams, atkārtotos kaitējums Savienības ražošanas nozarei.

5.   Procedūra

Pēc apspriešanās ar komiteju, kas izveidota ar pamatregulas 15. panta 1. punktu, konstatējusi, ka ir pietiekami dempinga un kaitējuma iespējamības pierādījumi, kas pamato termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu, Komisija ar šo sāk pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu.

Termiņbeigu pārskatīšanā tiks noteikts, vai, beidzoties pasākumu termiņam, varētu turpināties vai atkārtoties ar attiecīgās valsts izcelsmes pārskatāmo ražojumu saistītais dempings un kaitējums Savienības ražošanas nozarei.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/825 (10) (TAI modernizācijas pakete), kas stājās spēkā 2018. gada 8. jūnijā, ieviesa vairākas izmaiņas agrāk antidempinga procedūrās piemērotajos grafikos un termiņos. Tāpēc Komisija aicina ieinteresētās personas ievērot procedūras posmus un termiņus, kas noteikti šajā paziņojumā un nākamajos Komisijas paziņojumos. Komisija arī vērš ieinteresēto personu uzmanību uz to, ka pēc Covid-19 uzliesmojuma ir publicēts paziņojums (11) par Covid-19 uzliesmojuma ietekmi uz antidempinga un antisubsidēšanas izmeklēšanām, kas varētu būt piemērojams šai procedūrai.

5.1.    Pārskatīšanas izmeklēšanas periods un attiecīgais periods

Dempinga turpināšanās vai atkārtošanās izmeklēšana aptvers laika posmu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim (“pārskatīšanas izmeklēšanas periods”). Kaitējuma turpināšanās vai atkārtošanās iespējamības novērtēšanai būtisko tendenču pārbaude aptvers laika posmu no 2017. gada 1. janvāra līdz pārskatīšanas izmeklēšanas perioda beigām (“attiecīgais periods”).

5.2.    Piezīmes par pieprasījumu un izmeklēšanas sākšanu

Visas ieinteresētās personas ir aicinātas 15 dienu laikā no dienas, kad šis paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (12), paziņot savu viedokli par pieprasījumā norādītajiem izejresursiem un harmonizētās sistēmas (HS) kodiem (13).

Visām ieinteresētajām personām, kas vēlas sniegt piezīmes par pieprasījumu (arī par jautājumiem, kas attiecas uz kaitējumu un cēloņsakarību) vai jebkādiem aspektiem attiecībā uz izmeklēšanas sākšanu (arī to, cik lielā mērā šis pieprasījums tiek atbalstīts), tas jāizdara 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas.

Visi uzklausīšanas pieprasījumi par izmeklēšanas sākšanu jāiesniedz 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas.

5.3.    Dempinga turpināšanās vai atkārtošanās iespējamības noteikšanas procedūra

Komisija termiņbeigu pārskatīšanā pārbauda eksportu, kas pārskatīšanas izmeklēšanas periodā veikts uz Savienību, un neatkarīgi no eksporta uz Savienību apsver, vai to uzņēmumu situācija, kuri ražo un pārdod pārskatāmo ražojumu attiecīgajā valstī, ir tāda, ka, beidzoties pasākumu termiņam, eksports par dempinga cenām uz Savienību varētu turpināties vai atkārtoties.

Tāpēc visi pārskatāmā ražojuma ražotāji (14) no attiecīgās valsts neatkarīgi no tā, vai tie pārskatīšanas izmeklēšanas periodā pārskatāmo ražojumu ir eksportējuši uz Savienību, tiek aicināti piedalīties Komisijas veiktajā izmeklēšanā.

5.3.1.   Izmeklēšana attiecībā uz eksportētājiem attiecīgajā valstī

Ņemot vērā, ka šajā termiņbeigu pārskatīšanā varētu būt iesaistīts liels skaits ĶTR ražotāju eksportētāju, un lai izmeklēšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija var ierobežot izmeklējamo ražotāju skaitu, no pietiekama to skaita veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlasi veic saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.

Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi ražotāji vai pārstāvji, kas darbojas to vārdā, ieskaitot tos, kas nesadarbojās izmeklēšanā, kuras rezultātā tika noteikti pasākumi, uz ko attiecas šī pārskatīšana, ar šo tiek aicināti 7 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas sniegt Komisijai informāciju par savu(-iem) uzņēmumu(-iem). Šī informācija jāsniedz, izmantojot elektronisko platformu TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Informācija par piekļuvi elektroniskajai platformai Tron ir pieejama 5.6. un 5.9. punktā.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu ražotāju atlasei attiecīgajā valstī, tā sazināsies arī ar ĶTR iestādēm un var sazināties ar visām zināmajām ražotāju apvienībām attiecīgajā valstī.

Ja ir vajadzīga izlase, tad ražotāji tiks atlasīti, ņemot vērā uz Eiropas Savienību eksportēto lielāko reprezentatīvo ražošanas, pārdošanas vai eksporta apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams izmeklēt. Visiem zināmajiem ražotājiem attiecīgajā valstī, attiecīgās valsts iestādēm un ražotāju apvienībām attiecīgajā valstī vajadzības gadījumā ar attiecīgās valsts iestāžu starpniecību Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir iekļauti izlasē.

Kad Komisija būs saņēmusi informāciju, kas vajadzīga ražotāju izlases izveidei, tā informēs attiecīgās personas, vai tā ir izlēmusi šīs personas iekļaut izlasē. Ja vien nav norādīts citādi, izlasē iekļautajiem ražotājiem 30 dienu laikā no dienas, kad paziņots lēmums par to iekļaušanu izlasē, būs jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem.

Lietas materiāliem, kas pieejami ieinteresētajām personām, Komisija pievienos paziņojumu par izveidoto izlasi. Piezīmes par izveidoto izlasi jāsaņem 3 dienu laikā no dienas, kad paziņots lēmums par izlasi.

Attiecīgās valsts ražotājiem aizpildāmā anketa ir iekļauta dokumentos, kas pieejami ieinteresētajām personām, un ir pieejama Tirdzniecības ĢD tīmekļa vietnē: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

Neskarot iespējamu pamatregulas 18. panta piemērošanu, uzņēmumi, kuri piekrituši iespējamai iekļaušanai izlasē, taču tajā nav iekļauti, tiks uzskatīti par uzņēmumiem, kas sadarbojās (“izlasē neiekļautie ražotāji, kas sadarbojās”).

5.3.2.   Papildu procedūra attiecībā uz attiecīgo valsti, kas ir pakļauta nozīmīgiem kropļojumiem

Visas ieinteresētās personas ar šo ir aicinātas, ievērojot šā paziņojuma noteikumus, darīt zināmu savu viedokli, iesniegt informāciju un sniegt pierādījumus, kas to pamato, attiecībā uz pamatregulas 2. panta 6.a punkta piemērošanu. Ja vien nav norādīts citādi, minētajai informācijai un pierādījumiem, kas to pamato, jānonāk Komisijā 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas.

Ievērojot pamatregulas 2. panta 6.a punkta e) apakšpunktu, Komisija tūlīt pēc izmeklēšanas sākšanas ar paziņojumu lietas materiālos, kas pieejami ieinteresētajām personām, informēs izmeklēšanā iesaistītās personas par attiecīgajiem avotiem, ko tā plāno izmantot, lai saskaņā ar pamatregulas 2. panta 6.a punktu noteiktu normālo vērtību attiecīgajā valstī. Tas attieksies uz visiem avotiem, tostarp vajadzības gadījumā tiks izvēlēta arī attiecīga reprezentatīva trešā valsts. Izmeklēšanā iesaistītajām personām piezīmju sniegšanai atvēl 10 dienas no dienas, kurā šis paziņojums ir pievienots lietas materiāliem.

Saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju attiecībā uz attiecīgo valsti šajā lietā iespējamās reprezentatīvās trešās valstis ir Turcija un Serbija. Lai galu galā izvēlētos attiecīgu reprezentatīvo trešo valsti, Komisija pārbaudīs, vai ir tādas valstis ar līdzīgu ekonomiskās attīstības līmeni kā attiecīgā valsts, kurās ražo un pārdod pārskatāmo ražojumu un kurās attiecīgie dati ir viegli pieejami. Ja ir vairāk par vienu šādu valsti, priekšroku attiecīgā gadījumā dos valstīm ar atbilstoša līmeņa sociālo un vides aizsardzību.

Saistībā ar attiecīgajiem avotiem Komisija aicina visus ĶTR ražotājus 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas sniegt informāciju par pārskatāmā ražojuma ražošanā izmantotajiem materiāliem (neapstrādātiem un pārstrādātiem) un enerģiju. Šī informācija jāsniedz, izmantojot elektronisko platformu TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Informācija par piekļuvi elektroniskajai platformai Tron ir pieejama 5.6. un 5.9. punktā.

Turklāt faktu informācija, kas vajadzīga, lai novērtētu izmaksas un cenas saskaņā ar pamatregulas 2. panta 6.a punkta a) apakšpunktu, jāiesniedz 65 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas. Šādai faktu informācijai jābūt ņemtai tikai no publiski pieejamiem avotiem.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai attiecībā uz apgalvojumu par nozīmīgiem kropļojumiem pamatregulas 2. panta 6.a punkta b) apakšpunkta nozīmē, tā anketu darīs pieejamu arī attiecīgās valsts valdībai.

5.3.3.   Izmeklēšana attiecībā uz nesaistītiem importētājiem (15) (16)

Šajā izmeklēšanā tiek aicināti piedalīties nesaistīti pārskatāmā ražojuma importētāji no ĶTR Savienībā, ieskaitot tos, kas nesadarbojās izmeklēšanā(-ās), kuras(-u) rezultātā tika noteikti spēkā esošie pasākumi.

Ņemot vērā, ka šajā termiņbeigu pārskatīšanā varētu būt iesaistīts liels skaits nesaistītu importētāju, un lai izmeklēšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija var ierobežot izmeklējamo nesaistīto importētāju skaitu, no pietiekama skaita nesaistīto importētāju veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlasi veic saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.

Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi nesaistītie importētāji vai pārstāvji, kas darbojas to vārdā, ieskaitot tos, kas nesadarbojās izmeklēšanā, kuras rezultātā tika noteikti pasākumi, uz kuriem attiecas šī pārskatīšana, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā. Šīm personām tas jāizdara 7 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas, sniedzot Komisijai šā paziņojuma pielikumā noteikto informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu nesaistītu importētāju atlasei, tā var arī sazināties ar visām zināmajām importētāju apvienībām.

Ja ir vajadzīga izlase, tad importētājus var atlasīt, ņemot vērā Savienībā pārdoto pārskatāmā ražojuma no attiecīgās valsts lielāko reprezentatīvo apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams pienācīgi izmeklēt. Visiem zināmajiem nesaistītajiem importētājiem un importētāju apvienībām Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir iekļauti izlasē.

Lietas materiāliem, kas pieejami ieinteresētajām personām, Komisija pievienos arī paziņojumu par izveidoto izlasi. Piezīmes par izveidoto izlasi jāsaņem 3 dienu laikā no dienas, kad paziņots lēmums par izlasi.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā izlasē iekļautajiem nesaistītajiem importētājiem darīs pieejamas anketas. Ja vien nav norādīts citādi, šīm personām jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem 30 dienu laikā no dienas, kad paziņots par iekļaušanu izlasē.

Nesaistītiem importētājiem aizpildāmā anketa ir iekļauta dokumentos, kas pieejami ieinteresētajām personām, un Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.4.    Kaitējuma turpināšanās vai atkārtošanās iespējamības noteikšanas procedūra

Lai noteiktu, vai varētu turpināties vai atkārtoties kaitējums Savienības ražošanas nozarei, Komisijas veiktajā izmeklēšanā ir aicināti piedalīties Savienības ražotāji, kas ražo pārskatāmo ražojumu.

5.4.1.   Izmeklēšana attiecībā uz Savienības ražotājiem

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai attiecībā uz Savienības ražotājiem, tā darīs pieejamas anketas zināmajiem Savienības ražotājiem vai reprezentatīviem Savienības ražotājiem, proti, IML Industria Meccanica Lombarda SRL, Koloman Handler Fémárugyár Magyarország Kft un Ring Alliance Ringbuchtechnik Gmbh.

Ja vien nav norādīts citādi, minētajiem Savienības ražotājiem aizpildīta anketa ir jāiesniedz 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas.

Savienības ražotāji un pārstāvju apvienības, kas nav uzskaitīti iepriekš, ir aicināti nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas sazināties ar Komisiju, ieteicams, pa e-pastu, lai pieteiktos un pieprasītu anketu.

Savienības ražotājiem aizpildāmā anketa ir iekļauta lietas materiālos, kas pieejami ieinteresētajām personām, un ir pieejama Tirdzniecības ĢD tīmekļa vietnē: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.5.    Savienības interešu novērtēšanas procedūra

Ja tiks konstatēts, ka dempings un kaitējums varētu turpināties vai atkārtoties, tad saskaņā ar pamatregulas 21. pantu tiks pieņemts lēmums par to, vai antidempinga pasākumu saglabāšana nebūtu pretrunā Savienības interesēm.

Savienības ražotāji, importētāji un apvienības, kas tos pārstāv, lietotāji un apvienības, kuras tos pārstāv, arodbiedrības un organizācijas, kas pārstāv patērētājus, tiek aicinātas sniegt Komisijai informāciju par Savienības interesēm. Lai piedalītos izmeklēšanā, organizācijām, kas pārstāv patērētājus, jāpierāda, ka starp to darbībām un pārskatāmo ražojumu pastāv objektīva saikne.

Ja vien nav norādīts citādi, informācija, kas attiecas uz Savienības interešu novērtējumu, jāiesniedz 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas. Šo informāciju var sniegt brīvā formā vai aizpildot Komisijas sagatavoto anketu.

Anketas, arī pārskatāmā ražojuma lietotājiem aizpildāmā anketa, ir iekļautas lietas materiālos, kas pieejami ieinteresētajām personām, un ir pieejamas Tirdzniecības ĢD tīmekļa vietnē: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526. Visa informācija, kas iesniegta saskaņā ar pamatregulas 21. pantu, tiks ņemta vērā tikai tad, ja iesniegšanas brīdī būs pamatota ar faktiem, kuri apliecina tās derīgumu.

5.6.    Ieinteresētās personas

Lai piedalītos izmeklēšanā, ieinteresētajām personām, piemēram, ražotājiem attiecīgajā valstī, Savienības ražotājiem, importētājiem un apvienībām, kas tos pārstāv, lietotājiem un apvienībām, kuras tos pārstāv, arodbiedrībām un organizācijām, kas pārstāv patērētājus, vispirms ir jāpierāda, ka starp to darbībām un pārskatāmo ražojumu pastāv objektīva saikne.

Ja ražotāji attiecīgajā valstī, Savienības ražotāji, importētāji un apvienības, kas tos pārstāv, snieguši informāciju saskaņā ar 5.3.1., 5.3.3. un 5.4.1. punktā aprakstītajām procedūrām, tie tiks uzskatīti par ieinteresētajām personām ar noteikumu, ka pastāv objektīva saikne starp to darbībām un pārskatāmo ražojumu.

Citas personas varēs piedalīties izmeklēšanā tikai ieinteresēto personu statusā no brīža, kad tās piesakās, un ja pastāv objektīva saikne starp to darbībām un pārskatāmo ražojumu. Personas atzīšana par ieinteresēto personu neskar pamatregulas 18. panta piemērošanu.

Ieinteresētajām personām pieejamajiem lietas materiāliem var piekļūt elektroniskajā platformā TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Lai saņemtu piekļuves tiesības, lūdzam sekot norādījumiem minētajā lapā (17).

5.7.    Cita rakstiski sniedzama informācija

Visas ieinteresētās personas ar šo ir aicinātas, ievērojot šā paziņojuma noteikumus, darīt zināmu savu viedokli, iesniegt informāciju un sniegt pierādījumus, kas to pamato. Ja vien nav norādīts citādi, minētajai informācijai un pierādījumiem, kas to pamato, jānonāk Komisijā 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas.

5.8.    Uzklausīšanas iespēja, ko nodrošina Komisijas izmeklēšanas dienesti

Visas ieinteresētās personas var pieprasīt, lai tās uzklausītu Komisijas izmeklēšanas dienesti. Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iesniegšanas iemesli, kā arī kopsavilkums par to, ko ieinteresētā persona uzklausīšanā vēlas apspriest. Uzklausīšanā tiks aplūkoti tikai tie jautājumi, ko ieinteresētās personas būs iepriekš iesniegušas rakstiski.

Principā uzklausīšanā nevar sniegt faktu informāciju, kas vēl nav iekļauta lietas materiālos. Tomēr labas pārvaldības labad un lai Komisijas dienesti varētu turpināt izmeklēšanu, ieinteresētās personas var tikt aicinātas iesniegt jaunu faktu informāciju pēc uzklausīšanas.

5.9.    Norādes rakstisku dokumentu iesniegšanai, atbilžu uz anketas jautājumiem un sarakstes nosūtīšanai

Uz informāciju, kas tirdzniecības aizsardzības izmeklēšanu vajadzībām iesniegta Komisijai, neattiecas autortiesības. Ieinteresētajām personām, pirms tās iesniedz Komisijai informāciju un/vai datus, uz kuriem attiecas trešās personas autortiesības, no autortiesību īpašnieka ir jāprasa īpaša atļauja, kas nepārprotami ļauj Komisijai a) šīs tirdzniecības aizsardzības procedūras vajadzībām izmantot informāciju un datus un b) sniegt informāciju un/vai datus šīs izmeklēšanas ieinteresētajām personām tādā veidā, kas tām ļauj izmantot tiesības uz aizstāvību.

Visa rakstiski iesniegtā informācija, ieskaitot šajā paziņojumā prasīto informāciju, kā arī ieinteresēto personu atbildes uz anketas jautājumiem un sarakste, kurai pieprasīts saglabāt konfidencialitāti, ir ar norādi Sensitive (18). Personas, kas šīs izmeklēšanas gaitā iesniedz informāciju, ir aicinātas pamatot savu pieprasījumu saglabāt konfidencialitāti.

Ieinteresētajām personām, kuras sniedz informāciju ar norādi Sensitive, saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu jāsagatavo tās nekonfidenciāls kopsavilkums ar norādi For inspection by interested parties. Šiem kopsavilkumiem jābūt tik detalizētiem, lai no tiem varētu pienācīgi saprast konfidenciāli iesniegtās informācijas būtību. Ja persona, kas iesniedz konfidenciālu informāciju, nenorāda pamatotu iemeslu, kāpēc tā pieprasa saglabāt konfidencialitāti, vai nesagatavo tās nekonfidenciālu kopsavilkumu un neiesniedz to noteiktajā formātā un kvalitātē, Komisija šādu informāciju var neņemt vērā, ja vien no uzticamiem avotiem nevar pietiekami pierādīt, ka informācija ir pareiza.

Ieinteresētās personas tiek aicinātas visu informāciju, ieskaitot skenētas pilnvaras un izziņas, un pieprasījumus sniegt elektroniskajā platformā TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI). Ja ieinteresētās personas atbild elektroniskajā platformā TRON.tdi vai pa e-pastu, tās piekrīt noteikumiem, kas piemērojami informācijas elektroniskai iesniegšanai saskaņā ar noteikumiem dokumentā “SARAKSTE AR EIROPAS KOMISIJU TIRDZNIECĪBAS AIZSARDZĪBAS LIETĀS”, kas publicēts Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Ieinteresētajām personām ir jānorāda savs nosaukums/vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un derīga e-pasta adrese un jānodrošina, ka norādītā e-pasta adrese ir funkcionējoša, oficiāla darba e-pasta adrese un ka e-pasts ik dienu tiek pārbaudīts. Kad būs iesniegta kontaktinformācija, Komisija sazināsies ar ieinteresētajām personām tikai elektroniskajā platformā TRON.tdi vai pa e-pastu, ja vien tās nebūs nepārprotami paudušas prasību visus dokumentus no Komisijas saņemt ar citiem saziņas līdzekļiem vai ja nosūtāmā dokumenta veida dēļ tas jāsūta ar ierakstītu vēstuli. Iepriekš minētajos norādījumos par saziņu ar ieinteresētajām personām ieinteresētās personas var iepazīties ar papildu noteikumiem un informāciju par saraksti ar Komisiju, kā arī ar principiem, kas piemērojami elektroniskajā platformā TRON.tdi vai pa e-pastu sūtāmai informācijai.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

E-pasta adreses:

jautājumiem par dempingu: TRADE-R738-RBM-DUMPING@ec.europa.eu

jautājumiem par kaitējumu un Savienības interesēm: TRADE-R738-RBM-INJURY@ec.europa.eu

6.   Izmeklēšanas grafiks

Ievērojot pamatregulas 11. panta 5. punktu, izmeklēšanu parasti pabeidz 12 mēnešu laikā un katrā ziņā ne vēlāk kā 15 mēnešu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas.

7.   Informācijas iesniegšana

Parasti ieinteresētās personas var iesniegt informāciju tikai laikposmā, kas precizēts šā paziņojuma 5. punktā.

Lai izmeklēšanu pabeigtu obligātajā termiņā, Komisija vairs nepieņems informāciju no ieinteresētajām personām pēc termiņa, kurā sniedzamas piezīmes par izpausto galīgo informāciju, vai attiecīgā gadījumā pēc termiņa, kurā sniedzamas piezīmes par izpausto galīgo papildinformāciju.

8.   Iespēja iesniegt piezīmes par citu personu iesniegto informāciju

Lai nodrošinātu tiesības uz aizstāvību, ieinteresētajām personām būtu vajadzīga iespēja sniegt piezīmes par informāciju, ko iesniegušas citas ieinteresētās personas. To darot, ieinteresētās personas var aplūkot tikai tos jautājumus, kas jau apskatīti pārējo ieinteresēto personu iesniegtajā informācijā, un nevar izvirzīt jaunus jautājumus.

Ja vien nav norādīts citādi, piezīmes par informāciju, ko, reaģējot uz izpaustajiem galīgajiem konstatējumiem, sniegušas citas ieinteresētās personas, jāiesniedz 5 dienu laikā no termiņa, kad iesniedzamas piezīmes par galīgajiem konstatējumiem. Ja tiek izpausta galīgā papildinformācija, tad piezīmes par sniegto informāciju, ko, reaģējot uz šo izpausto papildinformāciju, sniedz citas ieinteresētās personas, jāiesniedz 1 dienas laikā no termiņa, kad iesniedzamas piezīmes par izpausto papildinformāciju, ja vien nav norādīts citādi.

Noteiktais laikposms neskar Komisijas tiesības pienācīgi pamatotos gadījumos no ieinteresētajām personām pieprasīt papildu informāciju.

9.   Šajā paziņojumā noteikto termiņu pagarināšana

Šajā paziņojumā noteiktos termiņus var pagarināt, ja ieinteresētās personas to pieprasa un pienācīgi pamato pieprasījumu.

Ikviena šajā paziņojumā noteikta termiņa pagarinājumu var pieprasīt tikai ārkārtas apstākļos, un pagarinājums tiek piešķirts tikai ar pienācīgu pamatojumu. Katrā ziņā pagarinājums termiņam, kurā jāsniedz atbildes uz anketu jautājumiem, parasti nepārsniedz 3 dienas un principā nepārsniedz 7 dienas. Tā termiņa pagarinājums, kurā iesniedzama pārējā šajā paziņojumā norādītā informācija, nepārsniedz 3 dienas, ja vien netiek pierādīts, ka bijuši ārkārtas apstākļi.

10.   Nesadarbošanās

Ja ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai vai nesniedz to noteiktajā termiņā, vai ievērojami kavē izmeklēšanu, tad saskaņā ar pamatregulas 18. pantu apstiprinošus vai noraidošus konstatējumus var sagatavot, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

Ja tiek konstatēts, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju var neņemt vērā un izmantot pieejamos faktus.

Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

Ja atbilde netiek sniegta elektroniskā veidā, to neuzskata par nesadarbošanos, ja ieinteresētā persona pierāda, ka atbildes sniegšana prasītajā veidā sagādātu nesamērīgu papildu apgrūtinājumu vai nesamērīgus papildu izdevumus. Ieinteresētajai personai būtu nekavējoties jāsazinās ar Komisiju.

11.   Uzklausīšanas amatpersona

Ieinteresētās personas var pieprasīt tirdzniecības procedūru uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanos. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumus par piekļuvi lietas materiāliem, strīdus par dokumentu konfidencialitāti, pieprasījumus pagarināt termiņu un visus pārējos pieprasījumus par ieinteresēto personu un trešo personu tiesībām uz aizstāvību, kuri varētu rasties procedūras gaitā.

Uzklausīšanas amatpersona var rīkot uzklausīšanu un mediāciju starp ieinteresēto(-ajām) personu(-ām) un Komisijas dienestiem, lai pilnībā tiktu īstenotas ieinteresētās personas tiesības uz aizstāvību. Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumu pamatojumu. Šādai uzklausīšanai būtu jānotiek tikai tad, ja pienācīgā laikā jautājumi nav atrisināti ar Komisijas dienestiem.

Lai neapdraudētu pareizu procedūras norisi, pieprasījumi jāiesniedz laikus un bez kavēšanās. Tālab ieinteresētajām personām uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanās jāpieprasa iespējami drīz pēc notikuma, kura dēļ vajadzīga šāda iesaistīšanās. Ja uzklausīšanas pieprasījumi ir iesniegti, neievērojot noteikto laikposmu, uzklausīšanas amatpersona, pienācīgi ņemot vērā labas pārvaldības intereses un izmeklēšanas savlaicīgu pabeigšanu, izskatīs arī šādu novēlotu pieprasījumu iemeslus, izvirzīto jautājumu raksturu un šo jautājumu ietekmi uz aizstāvības tiesībām.

Papildu informācija un kontaktinformācija pieejama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ĢD tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Iespēja pieprasīt pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu

Šī termiņbeigu pārskatīšana ir sākta saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu, tāpēc tās konstatējumu dēļ spēkā esošie pasākumi netiks grozīti, bet atbilstoši pamatregulas 11. panta 6. punktam tiks atcelti vai turpināti.

Ja kāda ieinteresētā persona uzskata, ka ir pamats pārskatīt pasākumus tā, lai būtu iespējams tos grozīt, attiecīgā persona var pieprasīt pārskatīšanu, kas notiktu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu.

Personas, kuras vēlas pieprasīt šādu pārskatīšanu, kas tiktu veikta neatkarīgi no šajā paziņojumā minētās termiņbeigu pārskatīšanas, var sazināties ar Komisiju, izmantojot iepriekš norādīto adresi.

13.   Personas datu apstrāde

Šajā izmeklēšanā savāktos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (19).

Paziņojums par datu aizsardzību, ar ko visas personas tiek informētas par personas datu apstrādi Komisijas tirdzniecības aizsardzības darbību ietvaros, ir pieejams Tirdzniecības ĢD tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  OV C 331, 7.10.2020., 14. lpp.

(2)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(3)  KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/703 (2016. gada 11. maijs), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes gredzenveida stiprinājuma mehānismu importam (OV L 122, 12.5.2016., 1. lpp.).

(4)  PADOMES REGULA (EK) Nr. 1208/2004 (2004. gada 28. jūnijs), ar kuru galīgos antidempinga pasākumus, kas konkrētu Ķīnas Tautas Republikā ražotu gredzenveida iesiešanas mehānismu importam noteikti ar Regulu (EK) Nr. 119/97, attiecina arī uz tā paša produkta importu, kas nosūtīts no Vjetnamas Sociālistiskās Republikas (OV L 232, 1.7.2004., 1. lpp.). PADOMES REGULA (EK) Nr. 33/2006 (2006. gada 9. janvāris), ar kuru paplašina galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Regulu (EK) Nr. 2074/2004 noteikts dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes gredzenveida stiprinājuma mehānismu importam, attiecinot to uz tā paša ražojuma importu no Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas (OV L 7, 12.1.2006., 1. lpp.).

(5)  Commission Staff Working Document, on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations, 20.12.2017, SWD (2017) 483 final/2, pieejams http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(6)  https://eurometaux.eu/media/1624/study_-analysis-of-market-distortions-in-china.pdf.

(7)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/508 (2020. gada 7. aprīlis), ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu konkrētu Indonēzijas, Ķīnas Tautas Republikas un Taivānas izcelsmes karsti velmētu nerūsējošā tērauda lokšņu un ruļļu importam (OV L 110, 8.4.2020., 3. lpp.).

(8)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1428 (2020. gada 12. oktobris), ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija štancējumu importam (OV L 336, 13.10.2020., 8. lpp.).

(9)  Pēc pienācīgi pamatota pieprasījuma iespējams iepazīties ar ziņojumā par valsti minētajiem dokumentiem.

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/825 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (OV L 143, 7.6.2018., 1. lpp.).

(11)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29

(12)  Ja vien nav norādīts citādi, visas atsauces uz šā paziņojuma publicēšanu ir atsauces uz šā paziņojuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(13)  Informācija par HS kodiem ir sniegta arī pārskatīšanas pieprasījuma kopsavilkumā, kas pieejams Tirdzniecības ĢD tīmekļa vietnē (http://trade.ec.europa.eu/tdi/?).

(14)  Ražotājs ir attiecīgās valsts uzņēmums, kas ražo pārskatāmo ražojumu, ieskaitot visus saistītos uzņēmumus, kuri piedalās pārskatāmā ražojuma ražošanā, pārdošanā iekšzemes tirgū vai eksportēšanā.

(15)  Izlasē var iekļaut tikai tādus importētājus attiecīgajā valstī, kuri nav saistīti ar ražotājiem. Importētājiem, kas ir saistīti ar ražotājiem, jāaizpilda šiem ražotājiem eksportētājiem paredzētās anketas I pielikums. Saskaņā ar 127. pantu Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, divas personas uzskata par saistītām, ja: a) viena persona ir otras personas uzņēmuma amatpersona vai direktors; b) tās ir juridiski atzīti uzņēmējdarbības partneri; c) tās ir darba devējs un darba ņēmējs; d) trešai personai tieši vai netieši pieder, tā pārvalda vai tur 5 % vai vairāk no abu personu balsstiesīgajām apgrozībā esošajām akcijām vai daļām; e) viena no personām tieši vai netieši kontrolē otru; f) abas personas tieši vai netieši kontrolē trešā persona; g) kopā abas personas tieši vai netieši kontrolē trešo personu vai h) tās ir vienas ģimenes locekļi (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.). Par vienas ģimenes locekļiem uzskata tikai tādas personas, kuru starpā pastāv šādas attiecības: i) vīrs un sieva, ii) tēvs vai māte un bērns, iii) brālis un māsa vai pusbrālis un pusmāsa, iv) vectēvs vai vecāmāte un bērna bērns, v) tēva vai mātes brālis vai māsa un brāļa vai māsas bērns, vi) vīra vai sievas tēvs vai māte un znots vai vedekla, vii) svainis un svaine. Saskaņā ar 5. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, “persona” ir fiziska persona, juridiska persona un jebkura personu apvienība, kam nav juridiskas personas statusa, bet kas saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem ir tiesīga veikt juridiskas darbības (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(16)  Nesaistīto importētāju sniegto informāciju var izmantot arī saistībā ar citiem šīs izmeklēšanas aspektiem, ne tikai dempinga konstatēšanu.

(17)  Tehnisku problēmu gadījumā sazinieties ar Trade Service Desk pa e-pastu trade-service-desk@ec.europa.eu vai pa tālruni +32 2 297 97 97.

(18)  Dokumentu ar norādi “Sensitive” uzskata par konfidenciālu saskaņā ar pamatregulas 19. pantu un 6. pantu PTO Nolīgumā par 1994. gada GATT VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums). Tas ir aizsargāts arī atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

(19)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).


PIELIKUMS

“Sensitive” version (Konfidenciāla informācija)

Version “For inspection by interested parties” (Pieejams ieinteresētajām personām)

(atzīmēt attiecīgo aili)

ANTIDEMPINGA PASĀKUMU TERMIŅBEIGU PĀRSKATĪŠANA, KURI PIEMĒROJAMI KONKRĒTU ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS IZCELSMES GREDZENVEIDA STIPRINĀJUMA MEHĀNISMU IMPORTAM UN ATTIECINĀTI ARĪ UZ VJETNAMU UN LAOSAS TAUTAS DEMOKRĀTISKO REPUBLIKU

INFORMĀCIJA NESAISTĪTU IMPORTĒTĀJU ATLASEI

Šī veidlapa ir paredzēta, lai palīdzētu nesaistītiem importētājiem sniegt informāciju, kas nepieciešama paziņojuma par procedūras sākšanu 5.3.3. punktā minētajai atlasei.

Gan konfidenciālā informācija, gan ieinteresētajām personām pieejamā informācija jānosūta Komisijai, kā noteikts paziņojumā par procedūras sākšanu.

1.   IDENTITĀTE UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Norādiet šādu informāciju par uzņēmumu:

Uzņēmuma nosaukums

 

Adrese

 

Kontaktpersona

 

E-pasta adrese

 

Tālrunis

 

Tīmekļa vietne

 

2.   APGROZĪJUMS UN PĀRDOŠANAS APJOMS

Par pārskatīšanas izmeklēšanas periodu (no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim) norādiet jūsu uzņēmuma kopējo apgrozījumu euro (EUR) un apgrozījumu un svaru importam Savienībā un tālākpārdošanai Savienības tirgū pēc importēšanas no ĶTR attiecībā uz paziņojumā par procedūras sākšanu definētajiem konkrētiem gredzenveida stiprinājuma mehānismiem. Norādiet izmantoto svara mērvienību, ja mērvienība nav tonnas.

 

Tonnas

Vērtība euro (EUR)

Kopējais uzņēmuma apgrozījums euro (EUR)

 

 

Pārskatāmā ražojuma imports Savienībā

 

 

Pārskatāmā ražojuma tālākpārdošana Savienības tirgū pēc importēšanas no ĶTR

 

 

3.   JŪSU UZŅĒMUMA UN SAISTĪTO UZŅĒMUMU DARBĪBAS (1)

Precīzi aprakstiet uzņēmuma un visu to saistīto uzņēmumu (lūdzu, norādiet tos un to saistību ar jūsu uzņēmumu) darbības, kuri iesaistīti pārskatāmā ražojuma ražošanā un/vai pārdošanā (eksportam un/vai iekšzemes tirgū). Šādas darbības varētu būt pārskatāmā ražojuma pirkšana vai ražošana uz apakšlīguma pamata vai tā apstrāde vai tirdzniecība u. c.

Uzņēmuma nosaukums un atrašanās vieta

Darbības

Saistība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   CITA INFORMĀCIJA

Lūdzam sniegt visu pārējo attiecīgo informāciju, kas, jūsuprāt, varētu būt noderīga Komisijai, veidojot izlasi.

5.   APLIECINĀJUMS

Sniedzot iepriekš minēto informāciju, uzņēmums piekrīt iespējamai iekļaušanai izlasē. Izlasē iekļautam uzņēmumam būs jāatbild uz anketas jautājumiem un jāpiekrīt sniegto atbilžu pārbaudei uzņēmumā. Ja uzņēmums norāda, ka nepiekrīt iespējamai iekļaušanai izlasē, tiek uzskatīts, ka tas nav sadarbojies izmeklēšanā. Komisijas konstatējumi par importētājiem, kuri nesadarbojās, ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, un izmeklēšanas rezultāts šim uzņēmumam var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tas būtu sadarbojies.

Pilnvarotās amatpersonas paraksts:

Pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds un amats:

Datums:


(1)  Saskaņā ar 127. pantu Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, divas personas uzskata par saistītām, ja: a) viena persona ir otras personas uzņēmuma amatpersona vai direktors; b) tās ir juridiski atzīti uzņēmējdarbības partneri; c) tās ir darba devējs un darba ņēmējs; d) trešai personai tieši vai netieši pieder, tā pārvalda vai tur 5 % vai vairāk no abu personu balsstiesīgajām apgrozībā esošajām akcijām vai daļām; e) viena no personām tieši vai netieši kontrolē otru; f) abas personas tieši vai netieši kontrolē trešā persona; g) kopā abas personas tieši vai netieši kontrolē trešo personu vai h) tās ir vienas ģimenes locekļi (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.). Par vienas ģimenes locekļiem uzskata tikai tādas personas, kuru starpā pastāv šādas attiecības: i) vīrs un sieva, ii) tēvs vai māte un bērns, iii) brālis un māsa vai pusbrālis un pusmāsa, iv) vectēvs vai vecāmāte un bērna bērns, v) tēva vai mātes brālis vai māsa un brāļa vai māsas bērns, vi) vīra vai sievas tēvs vai māte un znots vai vedekla, vii) svainis un svaine. Saskaņā ar 5. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, “persona” ir fiziska persona, juridiska persona un jebkura personu apvienība, kam nav juridiskas personas statusa, bet kas saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem ir tiesīga veikt juridiskas darbības (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).


CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

11.5.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 183/20


Vīna nozares nosaukuma produkta specifikācijas standarta grozījuma apstiprināšanas paziņojuma publikācija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

(2021/C 183/05)

Šis paziņojums publicēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 5. punktu (1).

Paziņojums par standarta grozījumu, ar ko groza vienoto dokumentu

“PUISSEGUIN SAINT-EMILION”

PDO-FR-A0992-AM03

Paziņojuma datums: 9.3.2021.

APSTIPRINĀTĀ GROZĪJUMA APRAKSTS UN PAMATOJUMS

1.   Ģeogrāfiskais apgabals

Ģeogrāfiskā apgabala apraksts grozīts, atsakoties no atsauces uz kadastrālā iedalījuma vienībām. Iekļauta atsauce uz administratīvi teritoriālo vienību oficiālo klasifikatoru.

Šis grozījums ir tikai redakcionāls un ģeogrāfisko apgabalu nekādi nemaina.

Šā grozījuma dēļ grozīts arī vienotā dokumenta 1.6. punkts.

2.   Tiešās apkaimes apgabals

Izlabota neprecizitāte tiešās apkaimes apgabala aprakstā. Pēc Puisseguin pašvaldības apvienošanās ar Monbadon pašvaldību tiešās apkaimes apgabalam netika pievienota otrajai minētajai pašvaldībai atbilstošā teritorijas daļa. Iekļauta atsauce uz administratīvi teritoriālo vienību oficiālo klasifikatoru.

Šā grozījuma dēļ grozīts arī vienotā dokumenta 1.9. punkts.

3.   Aprite starp apstiprinātiem noliktavu turētājiem

Svītrots I nodaļas IX iedaļas 5. punkta b) apakšpunkts attiecībā uz datumu, no kura atļauta vīnu laišana apritē starp apstiprinātiem noliktavu turētājiem.

Vienotajā dokumentā ar šiem grozījumiem nekādas izmaiņas neievieš.

4.   Atsauces attiecībā uz pārbaudes struktūru

Atsauce uz pārbaudes struktūru pārskatīta, lai to saskaņotu ar citu aizsargāto nosaukumu specifikācijām. Šis grozījums ir tikai redakcionāls. Vienotajā dokumentā ar šiem grozījumiem nekādas izmaiņas neievieš.

VIENOTAIS DOKUMENTS

1.   Nosaukums

Puisseguin Saint-Emilion

2.   Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids

ACVN – aizsargāts cilmes vietas nosaukums

3.   Vīnkopības produktu kategorijas

1.

Vīns

4.   Vīnu apraksts

Šie sarkanvīni, kas gatavoti galvenokārt no ‘Merlot N’ šķirnes vīnogām, ir stipri un pilnestīgi, tiem ir intensīva krāsa un piemīt izteikti sarkano augļu aromāti, kas līdz ar vīna izturēšanu izplaukst sarežģītā smaržu buķetē.

Bieži praktizētā kopšana mucās var tos papildināt ar grilējuma un vaniļas smaržas niansēm, kas bagātina vīna aromātu un struktūru.

Vīniem ir šādas īpašības:

minimālā dabiskā spirta tilpumkoncentrācija ir 11 %;

pēc bagātināšanas spirta kopējā tilpumkoncentrācija ir 13,5 %;

ābolskābes saturs nepārsniedz 0,3 g/l;

fermentējamo cukuru (glikozes un fruktozes) saturs nepārsniedz 3 g/l.

Vispārīgās analītiskās īpašības

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %):

 

Minimālais kopējais skābums

miliekvivalenti uz litru

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalenti uz litru)

13,26

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligrami uz litru)

140

5.   Vīndarības metodes

5.1.   Īpašās vīndarības metodes

Vīna bagātināšana

Īpašā vīndarības metode

Atļauti ir reduktīvi bagātināšanas paņēmieni (TSE) ūdens satura pazemināšanai, nepārsniedzot 15 % koncentrāciju.

Pēc bagātināšanas spirta kopējā tilpumkoncentrācija vīnos nepārsniedz 13,5 %.

Vīnkoku stādījumu veidošana

Audzēšanas prakse

Vīnogulāju stādījumu minimālā biezība ir 5 500 vīnkoku uz hektāru.

Rindstarpu platums nedrīkst būt lielāks par 2 metriem, bet atstatums starp vienas rindas vīnkokiem nedrīkst būt mazāks par 0,5 metriem.

Vīnkoku apgriešana ir obligāta. Vīnkokus apgriež ne vēlāk kā izplaukušu lapu stadijā (9. stadijā pēc Lorenca skalas).

Vīnogulājus apgriež, izmantojot šādus paņēmienus, kas veicina pie špalerām piestiprināto augu izplešanos un gaisa apmaiņu un vienlaikus ierobežo aizmetušos ķekaru skaitu:

pēc Gijo [Guyot] metodes vienpleca vai divplecu formā,

īsi, atstājot augļzarus (à cots) Ruajā [Royat] kordona vai vēdekļa formā,

koku veidojot garu (à astes).

Uz katra vīnkoka ir ne vairāk par 12 vīnstīgu pumpuriem.

Jebkurā gadījumā garie zari (astes) nedrīkst pārklāties.

Apūdeņošana

Apūdeņošana vīnogulāju veģetācijas periodā var tikt atļauta tikai tad, ja iestājas ilgstošs sausums un ja tas traucē vīnogulāju pareizu fizioloģisko attīstību un vīnogu normālu ienākšanos.

5.2.   Maksimālais ražas iznākums

Sarkanvīns

65 hl no hektāra

6.   Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals

Vīnogu novākšana, vinificēšana, vīnu gatavošana un kopšana notiek Gironde departamenta Puisseguin pašvaldības (pēc 2020. gada 26. februāra oficiālā administratīvi teritoriālo vienību klasifikatora) daļā, kas atbilst šīs pašvaldības teritorijai, kāda tā bija pirms 1989. gada 1. janvārī notikušās apvienošanās ar Monbadon pašvaldību (prefektūras 1988. gada 10. novembra rīkojums).

7.   Galvenās vīna vīnogu šķirnes

‘Cabernet franc N’

‘Cabernet-Sauvignon N’

‘Cot N - Malbec’

‘Merlot N’

8.   Saiknes apraksts

Kontrolētā cilmes vietas nosaukuma “Puisseguin Saint-Emilion” ģeogrāfisko apgabalu veido Puisseguin pašvaldības teritorija, kāda tā bija agrāk, pirms apvienošanās ar Monbadon pašvaldību 1989. gadā. Šis apgabals atrodas Liburnas pašvaldību kooperatīva (pays libournais) teritorijā Žirondas (Gironde) departamenta ziemeļaustrumos, 48 km uz ziemeļaustrumiem no Bordo pilsētas un 10 km uz ziemeļaustrumiem no Santemiljonas (Saint-Emilion) pašvaldības.

Izveidojušās divu upju – Lilas (l’Isle) un Dordoņas (Dordogne) – satekā, vīndārziem tipiskākās augsnes ar kontrolēto cilmes vietas nosaukumu saistītajos zemesgabalos galvenokārt ir kaļķakmens un māla-kaļķakmens augsnes.

Klimats, tāpat kā visā Žirondas departamentā, kas robežojas ar Atlantijas okeānu, ir mērens okeānisks klimats ar mērenām temperatūras svārstībām, un tas labvēlīgi ietekmē vīnogulāju audzēšanu. Ģeogrāfiskā apgabala atrašanās vieta Žirondas ziemeļaustrumos klimatam piešķir kontinentālas nianses, kuras vasarā un rudenī izpaužas kā augstākas temperatūras, un tas veicina vīnogu nogatavošanos. Nepastāvīgais okeāniskais klimats apvienojumā ar vairākiem zema gaisa spiediena un lietus periodiem, kas atsevišķos gados mēdz būt rudenī, vai – tieši otrādi – šis klimats apvienojumā ar siltu un ļoti saulainu rudeni rada apstākļus izcilai vīna ražai.

Šajās zemēs var lieliski izpausties šķirne ‘Merlot N’. Sevišķi tas attiecas uz vēsajām, mitrajām, mālainajām augsnēm, kurās šīs vīnogas labi nogatavojas.

Pārējās šķirnes labāk jūtas siltākās smilšu-grants vai smilšmāla augsnēs un labi apsauļotās māla-kaļķakmens augsnēs.

Okeāniskais klimats ar kontinentālām iezīmēm (karstas vasaras, ilgi un silti rudeņi, maigas un caurmērā sausas ziemas) veicina to, ka vīnogas nogatavojas lēni.

Noteiktajā zemesgabalu apvidū iekļauti zemesgabali, kuriem vai nu augsnes konsistences, vai topogrāfisko apstākļu (atrašanās uz kores vai uz nogāzes) dēļ raksturīga laba drenāža. Nav iekļauti zemesgabali, kuros pārsvarā ir hidromorfas augsnes vai māla un smilšmāla augsnes, kam ūdensnecaurlaidīgais slānis atrodas mazā dziļumā. Tāpat nav iekļauti ieleju lejasdaļā atrodošies zemesgabali, kuru augsnes ir ar hidromorfiskām iezīmēm un pakļautas pavasara salnu riskam.

Precīzi noteiktie zemesgabali ļauj optimāli izpausties labajām īpašībām, kādas piemīt vietējām šķirnēm, kas vēstures gaitā selekcionētas tāpēc, ka no tām iegūtajiem vīniem piemita lieliskas uzglabāšanas un izturēšanas īpašības, kuras bija svarīgas produktu pārvadāšanai uz ļoti attāliem galapunktiem.

Lai iegūtu pietiekamu ražu, bet nepārslogotu vīnogulājus augsnēs, kas ir slavenas ar savu ražošanas potenciālu, un nodrošinātu augļu pilngatavību un optimālu cukuru koncentrāciju, stādījumu biezība ir augsta. Vispārējais špaleru lietojums kopā ar stingri izpildītu apgriešanu un garo zaru pārklāšanās aizliegumu ļauj nodrošināt labu ražas sadalījumu un fotosintēzei pietiekamu lapu virsmas laukumu, bet tas savukārt ļauj vīnogām labāk nogatavoties.

Ražai jābūt veselīgai, tāpēc tā obligāti jāšķiro, lai aizvāktu negatavās, bojātās vai slimās ogas.

Vīnus kopj vismaz līdz nākamā gada pavasarim pēc ražas novākšanas, un šis kopšanas laiks ir vajadzīgs, lai vīns, pirms to laiž tirgū un nodod patērētājam, stabilizētos, nogatavotos un lai labāk atklātos tā īpašības.

Ar nosaukumu “Puisseguin Saint-Emilion” apzīmētie vīni ir sarkanvīni, kas gatavoti galvenokārt no ‘Merlot N’ šķirnes vīnogām. Tie ir stipri un pilnestīgi, intensīvā krāsā, un tiem piemīt izteikti sarkano augļu aromāti, kas līdz ar vīna izturēšanu izplaukst sarežģītā smaržu buķetē.

Maisījumu vīnos šķirnes ‘Cabernet franc N’ un ‘Cabernet-Sauvignon N’ ienes svaigumu un nodrošina struktūru, tādējādi palielinot vīna izturēšanas potenciālu un aromāta sarežģītību.

Bieži praktizētā kopšana mucās var tos papildināt ar grilējuma un vaniļas smaržas niansēm, kas bagātina vīna aromātu un struktūru.

9.   Būtiski papildu nosacījumi (iepakojums, marķējums, citas prasības)

Lielāka ģeogrāfiskā vienība

Tiesiskais regulējums

Valsts tiesību akti

Papildu nosacījuma veids

Papildu noteikumi attiecībā uz marķēšanu

Nosacījuma apraksts

Ar šo kontrolēto cilmes vietas nosaukumu apzīmēto vīnu marķējumā drīkst norādīt lielākās ģeogrāfiskās vienības – “Vin de Bordeaux” vai “Grand Vin de Bordeaux” – nosaukumu. Šīs lielākās ģeogrāfiskās vienības nosaukumā izmantotās rakstzīmes ne augstumā, ne platumā nedrīkst būt lielākas par divām trešdaļām no rakstzīmēm, kādas izmantotas, atveidojot kontrolēto cilmes vietas nosaukumu.

Tiešās apkaimes apgabals

Tiesiskais regulējums

Valsts tiesību akti

Papildu nosacījuma veids

Atkāpe attiecībā uz ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Nosacījuma apraksts

Tiešās apkaimes apgabalu, kas noteikts, paredzot atkāpi attiecībā uz vinifikāciju, vīna gatavošanu un kopšanu, pamatojoties uz 2020. gada 26. februāra oficiālo administratīvi teritoriālo vienību klasifikatoru, veido šādu Gironde departamenta pašvaldību teritorija: Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Castillon-la-Bataille, Lalande-de-Pomerol, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Pomerol, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Tayac, Vignonet, kādreizējā Monbadon pašvaldība, kas pēc apvienošanās ar Puisseguin pašvaldību kopš 1989. gada 1. janvāra ir kļuvusi par tās daļu, un Libourne pašvaldības daļa, kuras robeža dienvidos ir Capelle strauts, tad gar strautu turpinās līdz vietējās nozīmes ceļam Nr. 28, pa to līdz Dordogne upei un tālāk pa Bordeaux–Bergerac dzelzceļa līniju.

Saite uz produkta specifikāciju

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1d2d5602-00ca-4647-86d6-77e59174e42c


(1)  OV L 9, 11.1.2019., 2. lpp.