ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 034I

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 1. februāris


Saturs

Lappuse

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Investīciju banka

2021/C 34 I/01

SIT 2021 – aicinājums iesniegt priekšlikumus – Idejas, kas maina pasauli – EIB institūta 2021. gada Sociālās inovācijas turnīrs

1


LV

 


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Investīciju banka

1.2.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CI 34/1


SIT 2021 – aicinājums iesniegt priekšlikumus

Idejas, kas maina pasauli – EIB institūta 2021. gada Sociālās inovācijas turnīrs

(2021/C 34 I/01)

EIB institūts organizē desmito Sociālās inovācijas turnīru

Sociālās inovācijas turnīrs (SIT) veicina novatoriskas idejas un apbalvo iniciatīvas, kurām ir sociālā un vides ietekme, aptverot projektus plašā jomu klāstā, sākot ar izglītību, veselības aprūpi un darbvietu radīšanu līdz pat jaunām tehnoloģijām, sistēmām un procesiem. Visi projekti sacentīsies par divām balvām, kas tiek piešķirtas vispārējā kategorijā, bet projekti, kuri saistīti ar šī gada tēmu – ilgtspējīgs dzīvesveids – sacentīsies arī par divām balvām, kas tiek piešķirtas īpašajā kategorijā. Atzīmējot SIT desmito gadadienu, uzvarējušajiem projektiem katrā kategorijā tiks piešķirta pirmā vai otrā balva attiecīgi 75 000 EUR vai 30 000 EUR vērtībā, kā arī Skatītāju simpātiju balva 10 000 EUR vērtībā.

Sekojiet mums Facebook: www.facebook.com/EibInstitute

Lai uzzinātu vairāk par šo turnīru un to, kā iesniegt novatorisku priekšlikumu, apmeklējiet šo tīmekļa vietni: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/