ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 315

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums
2019. gada 19. septembris


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2019/C 315/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9431 – KKR / Grupo Gallardo Balboa) ( 1 )

1

2019/C 315/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9514 – Bain Capital Investors / Kantar) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2019/C 315/03

Euro maiņas kurss

2


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

EBTA Tiesa

2019/C 315/04

Tiesas spriedums (2019. gada 14. maijs) lietā E-2/18 C pret Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein (Regula (EK) Nr. 883/2004 – 24. pants – Pensionārs, kas dzīvo ārpus kompetentās valsts – Pabalsti natūrā dzīvesvietā – Izdevumu atlīdzināšanas procedūra)

3

2019/C 315/05

Tiesas spriedums (2019. gada 14. maijs) lietā E-3/18 – EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi (EBTA valsts saistību neizpilde – Pasākumu neīstenošana – Regula (ES) 2015/1051)

4

2019/C 315/06

Tiesas spriedums (2019. gada 14. maijs) lietā E-4/18 – EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi (EBTA valsts saistību neizpilde – Pasākumu neīstenošana – Regula (ES) Nr. 524/2013)

5

2019/C 315/07

Tiesas spriedums (2019. gada 14. maijs) lietā E-5/18 – EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi (EBTA valsts saistību neizpilde – Pasākumu neīstenošana – Direktīva 2013/11/ES)

6

2019/C 315/08

Tiesas spriedums (2019. gada 14. maijs) lietā E-6/18 – EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi (EBTA valsts saistību neizpilde – Pasākumu neīstenošana – Direktīva 2014/52/ES)

7

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2019/C 315/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9551 – Toyota / Panasonic / Prime Life Technologies JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

8


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

19.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 315/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.9431 – KKR / Grupo Gallardo Balboa)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2019/C 315/01)

Komisija 2019. gada 16. augustā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32019M9431. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


19.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 315/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.9514 – Bain Capital Investors / Kantar)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2019/C 315/02)

Komisija 2019. gada 9. septembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32019M9514. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

19.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 315/2


Euro maiņas kurss (1)

2019. gada 18. septembris

(2019/C 315/03)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,1053

JPY

Japānas jena

119,54

DKK

Dānijas krona

7,4673

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,88720

SEK

Zviedrijas krona

10,7298

CHF

Šveices franks

1,0999

ISK

Islandes krona

136,80

NOK

Norvēģijas krona

9,8905

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,892

HUF

Ungārijas forints

332,89

PLN

Polijas zlots

4,3370

RON

Rumānijas leja

4,7366

TRY

Turcijas lira

6,2663

AUD

Austrālijas dolārs

1,6149

CAD

Kanādas dolārs

1,4645

HKD

Hongkongas dolārs

8,6533

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,7428

SGD

Singapūras dolārs

1,5182

KRW

Dienvidkorejas vona

1 316,22

ZAR

Dienvidāfrikas rands

16,1576

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

7,8349

HRK

Horvātijas kuna

7,3980

IDR

Indonēzijas rūpija

15 541,22

MYR

Malaizijas ringits

4,6246

PHP

Filipīnu peso

57,643

RUB

Krievijas rublis

70,9405

THB

Taizemes bāts

33,750

BRL

Brazīlijas reāls

4,5045

MXN

Meksikas peso

21,3629

INR

Indijas rūpija

78,7070


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

EBTA Tiesa

19.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 315/3


TIESAS SPRIEDUMS

(2019. gada 14. maijs)

lietā E-2/18

C

pret

Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein

(Regula (EK) Nr. 883/2004 – 24. pants – Pensionārs, kas dzīvo ārpus kompetentās valsts – Pabalsti natūrā dzīvesvietā – Izdevumu atlīdzināšanas procedūra)

(2019/C 315/04)

Lietā E-2/18 C pret Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein – Lihtenšteinas Firstistes tiesas (Fürstliches Landgericht) LŪGUMS Tiesai saskaņā ar Nolīguma starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi 34. pantu sniegt interpretāciju par Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu – priekšsēdētājs Páll Hreinsson un tiesneši Per Christiansen (tiesnesis-referents) un Bernd Hammermann2019. gada 14. maijā pasludināja spriedumu, kura rezolutīvā daļa ir šāda.

1.

Ja pensionāram nav tiesību uz pabalstiem natūrā dzīvesvietas EEZ valstī sakarā ar to, ka pabalsti neietilpst minētās valsts sociālā nodrošinājuma sistēmas darbības jomā, pensionāram saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 24. panta 1. punktu ir tiesības saņemt pabalstus natūrā no tās EEZ valsts kompetentās iestādes līdzekļiem, saskaņā ar kuras tiesību aktiem tiek maksāta pensija.

2.

Pensionāram ir tiesības iesniegt atlīdzināšanas pieprasījumus tieši kompetentajai iestādei EEZ valstī, saskaņā ar kuras tiesību aktiem tiek maksāta pensija, jo īpaši, bet ne tikai tad, ja viņam atteikta atlīdzināšana dzīvesvietas valstī. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulas (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, 22. panta 1. punktu un Regulas (EK) Nr. 883/2004 76. panta 4. punktu tas, ka kompetentā iestāde nesniedz pensionāram informāciju par to, kāda procedūra jāievēro, nedrīkst negatīvi ietekmēt pensionāra tiesības attiecībā pret šo iestādi.


19.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 315/4


TIESAS SPRIEDUMS

(2019. gada 14. maijs)

lietā E-3/18

EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi

(EBTA valsts saistību neizpilde – Pasākumu neīstenošana – Regula (ES) 2015/1051)

(2019/C 315/05)

Lietā E-3/18 EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi – LŪGUMS pasludināt, ka Islande nav pieņēmusi pasākumus, kas vajadzīgi, lai Islandes iekšējā tiesību sistēmā iekļautu Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu XIX pielikuma 7.ja punktā minēto aktu (Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2015/1051 (2015. gada 1. jūlijs) par kārtību, kādā tiek pildītas platformas strīdu izšķiršanai tiešsaistē funkcijas, par kārtību attiecībā uz elektronisko sūdzību veidlapu un par kontaktpunktu sadarbības kārtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē), kas pielāgots EEZ līgumam ar tā 1. protokolu, kā noteikts EEZ līguma 7. pantā – Tiesa, kuras sastāvā ir priekšsēdētājs Páll Hreinsson un tiesneši Per Christiansen (tiesnesis-referents) un Bernd Hammermann, 2019. gada 14. maijā pasludināja spriedumu, kura rezolutīvā daļa ir šāda.

Ar šo tiesa:

1)

pasludina, ka Islande, noteiktajā termiņā neiekļaujot tās iekšējā tiesību sistēmā Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu XIX pielikuma 7.ja punktā minēto aktu (Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2015/1051 (2015. gada 1. jūlijs) par kārtību, kādā tiek pildītas platformas strīdu izšķiršanai tiešsaistē funkcijas, par kārtību attiecībā uz elektronisko sūdzību veidlapu un par kontaktpunktu sadarbības kārtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē), kas pielāgots EEZ līgumam ar tā 1. protokolu, nav izpildījusi EEZ līguma 7. pantā noteiktās saistības;

2)

piespriež Islandei segt tiesāšanās izdevumus.


19.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 315/5


TIESAS SPRIEDUMS

(2019. gada 14. maijs)

lietā E-4/18

EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi

(EBTA valsts saistību neizpilde – Pasākumu neīstenošana – Regula (ES) Nr. 524/2013)

(2019/C 315/06)

Lietā E-4/18 EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi – LŪGUMS pasludināt, ka Islande nav pieņēmusi pasākumus, kas vajadzīgi, lai Islandes iekšējā tiesību sistēmā iekļautu Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu XIX pielikuma 7.d, 7.f un 7.j punktā minēto aktu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 524/2013 (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT)), kas pielāgots EEZ līgumam ar tā 1. protokolu, kā noteikts EEZ līguma 7. pantā – Tiesa, kuras sastāvā ir priekšsēdētājs Páll Hreinsson un tiesneši Per Christiansen (tiesnesis-referents) un Bernd Hammermann, 2019. gada 14. maijā pasludināja spriedumu, kura rezolutīvā daļa ir šāda.

Ar šo tiesa:

1)

pasludina, ka Islande, noteiktajā termiņā neiekļaujot tās iekšējā tiesību sistēmā Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu XIX pielikuma 7.d, 7.f un 7.j punktā minēto aktu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 524/2013 (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT)) kas pielāgots EEZ līgumam ar tā 1. protokolu, nav izpildījusi EEZ līguma 7. pantā noteiktās saistības;

2)

piespriež Islandei segt tiesāšanās izdevumus.


19.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 315/6


TIESAS SPRIEDUMS

(2019. gada 14. maijs)

lietā E-5/18

EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi

(EBTA valsts saistību neizpilde – Pasākumu neīstenošana – Direktīva 2013/11/ES)

(2019/C 315/07)

Lietā E-5/18 EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi – LŪGUMS pasludināt, ka Islande nav izpildījusi saistības saskaņā ar Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu XIX pielikuma 7.d, 7.f un 7.k punktā minēto aktu (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/11/ES (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK), kas pielāgots EEZ līgumam ar tā 1. protokolu, un saskaņā ar EEZ līguma 7. pantu, nepieņemot pasākumus, kuri vajadzīgi, lai noteiktajā termiņā īstenotu minēto aktu, vai jebkurā gadījumā nedarot šos pasākumus zināmus EBTA Uzraudzības iestādei,– Tiesa, kuras sastāvā ir priekšsēdētājs Páll Hreinsson un tiesneši Per Christiansen (tiesnesis-referents) un Bernd Hammermann, 2019. gada 14. maijā pasludināja spriedumu, kura rezolutīvā daļa ir šāda.

Ar šo tiesa:

1)

pasludina, ka Islande, nepieņemot pasākumus, kuri vajadzīgi, lai noteiktajā termiņā īstenotu Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu XIX pielikuma 7.d, 7.f un 7.k punktā minēto aktu (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/11/ES (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK), kas pielāgots EEZ līgumam ar tā 1. protokolu, nav izpildījusi saistības saskaņā ar minēto aktu un EEZ līguma 7. pantu;

2)

piespriež Islandei segt tiesāšanās izdevumus.


19.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 315/7


TIESAS SPRIEDUMS

(2019. gada 14. maijs)

lietā E-6/18

EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi

(EBTA valsts saistību neizpilde – Pasākumu neīstenošana – Direktīva 2014/52/ES)

(2019/C 315/08)

Lietā E-6/18 EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi – LŪGUMS pasludināt, ka Islande nav izpildījusi saistības saskaņā ar Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu XX pielikuma 1.a punktā minēto aktu (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/52/ES (2014. gada 16. aprīlis), ar ko groza Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu), kas pielāgots EEZ līgumam ar tā 1. protokolu, un saskaņā ar EEZ līguma 7. pantu, nepieņemot pasākumus, kuri vajadzīgi, lai noteiktajā termiņā īstenotu minēto aktu, vai jebkurā gadījumā nedarot šos pasākumus zināmus EBTA Uzraudzības iestādei,– Tiesa, kuras sastāvā ir priekšsēdētājs Páll Hreinsson un tiesneši Per Christiansen (tiesnesis-referents) un Bernd Hammermann, 2019. gada 14. maijā pasludināja spriedumu, kura rezolutīvā daļa ir šāda.

Ar šo tiesa:

1)

pasludina, ka Islande, nepieņemot pasākumus, kuri ir vajadzīgi, lai noteiktajā termiņā īstenotu Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu XX pielikuma 1.a punktā minēto aktu (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/52/ES (2014. gada 16. aprīlis), ar ko groza Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu) un kas pielāgots EEZ līgumam ar tā 1. protokolu, nav izpildījusi saistības saskaņā ar minēto aktu un EEZ līguma 7. pantu;

2)

piespriež Islandei segt tiesāšanās izdevumus.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

19.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 315/8


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.9551 – Toyota / Panasonic / Prime Life Technologies JV)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2019/C 315/09)

1.   

Komisija 2019. gada 10. septembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Toyota Motor Corporation (Japāna),

Panasonic Corporation (Japāna).

Uzņēmumi Toyota un Panasonic Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 3. panta 4. punkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu Prime Life Technologies JV.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas jaunizveidotā kopuzņēmumā.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Toyota visā pasaulē galvenokārt projektē, ražo, montē un pārdod pasažieru transportlīdzekļus, mikroautobusus un komerciālos transportlīdzekļus (piemēram, kravas automobiļus) un ar tiem saistītās daļas un piederumus,

Panasonic visā pasaulē galvenokārt izstrādā, ražo un pārdod dažāda veida audiovizuālus un komunikācijas produktus, sadzīves tehnikas iekārtas, elektroniskas sastāvdaļas un ierīces (tostarp baterijas), kā arī rūpniecības un citus ražojumus,

Prime Life Technologies JV galvenokārt Japānā darbosies šādās jomās: būvniecības pakalpojumi, mājokļu būvniecība, mājokļu pārbūve un/vai vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes pakalpojumi.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.9551 – Toyota / Panasonic / Prime Life Technologies JV

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004, 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.