ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 420

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 20. novembris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 420/01

Euro maiņas kurss

1


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2018/C 420/02

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/21/2018 – Erasmus+ programma, pamatdarbība Nr. 3 – Atbalsts politikas reformām – Sociālā iekļaušana un kopējas vērtības: ieguldījums izglītības un apmācības jomā

2

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2018/C 420/03

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9124 – Dana / Oerlikon Drive Systems) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

5

2018/C 420/04

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9032 – E.ON / Helen / Virta) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

7


 

Labojums

2018/C 420/05

Labojums paziņojumā par antidempinga pasākumiem, kas ir spēkā attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importu Savienībā: mainīti nosaukumi uzņēmumiem, kam piemēro antidempinga maksājuma likmi, kura noteikta izlasē neiekļautajiem uzņēmumiem, kas sadarbojās ( OV C 414, 20.11.2014. )

8


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

20.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 420/1


Euro maiņas kurss (1)

2018. gada 19. novembris

(2018/C 420/01)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,1427

JPY

Japānas jena

128,89

DKK

Dānijas krona

7,4625

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,89083

SEK

Zviedrijas krona

10,2815

CHF

Šveices franks

1,1391

ISK

Islandes krona

140,80

NOK

Norvēģijas krona

9,6493

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

26,013

HUF

Ungārijas forints

321,65

PLN

Polijas zlots

4,3293

RON

Rumānijas leja

4,6666

TRY

Turcijas lira

6,0735

AUD

Austrālijas dolārs

1,5660

CAD

Kanādas dolārs

1,5055

HKD

Hongkongas dolārs

8,9491

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6740

SGD

Singapūras dolārs

1,5684

KRW

Dienvidkorejas vona

1 287,63

ZAR

Dienvidāfrikas rands

16,0122

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

7,9349

HRK

Horvātijas kuna

7,4253

IDR

Indonēzijas rūpija

16 672,00

MYR

Malaizijas ringits

4,7848

PHP

Filipīnu peso

60,020

RUB

Krievijas rublis

75,2885

THB

Taizemes bāts

37,623

BRL

Brazīlijas reāls

4,2907

MXN

Meksikas peso

23,1660

INR

Indijas rūpija

81,8825


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Komisija

20.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 420/2


UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS – EACEA/21/2018

Erasmus+ programma, pamatdarbība Nr. 3 – Atbalsts politikas reformām

Sociālā iekļaušana un kopējas vērtības: ieguldījums izglītības un apmācības jomā

(2018/C 420/02)

1.   MĒRĶI

Ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus tiek atbalstīti transnacionāli sadarbības projekti izglītības un apmācības jomā.

Iesniegtajiem priekšlikumiem ir jāatbilst vienam vispārīgajam mērķim un vienam no konkrētajiem mērķiem. Uzaicinājuma vispārīgajiem un konkrētajiem mērķiem ir jāatbilst precīzi – priekšlikumi, kas nav tiem atbilstoši, netiek izskatīti.

Vispārīgie mērķi

Priekšlikumiem ir jāatbilst vienam no šiem diviem vispārīgajiem mērķiem.

1.

Labas prakses izplatīšana un/vai paplašināšana iekļaujošas mācīšanās un kopēju vērtību veicināšanas jomā, jo īpaši vietējā līmenī. Šajā uzaicinājumā “paplašināšana” ir labas prakses ieviešana plašākā mērogā/pārnešana citā kontekstā vai tās īstenošana augstākā/sistēmiskā līmenī;

vai

2.

Inovatīvu metožu un prakses izstrāde un īstenošana, lai sekmētu iekļaujošu izglītību un veicinātu kopējas vērtības.

Konkrētie mērķi

Priekšlikumiem jāatbilst vienam no šiem konkrētajiem mērķiem.

Uzlabot sociālo un pilsonisko kompetenču apguvi, veicināt zināšanas, izpratni un atbildību par kopējām vērtībām un pamattiesībām.

Veicināt iekļaujošu izglītību un apmācību un sekmēt nelabvēlīgākā situācijā esošu izglītojamo izglītību, tostarp palīdzot izglītības darbiniekiem risināt jautājumus saistībā ar dažādību un atbalstot dažādību izglītības darbinieku vidū.

Uzlabot kritisko domāšanu un medijpratību izglītojamo, vecāku un izglītības darbinieku vidū.

Atbalstīt nesen ieceļojušu migrantu iekļaušanu kvalitatīvā izglītībā, tostarp novērtējot zināšanas un validējot iepriekšējo izglītību.

Sekmēt no digitālās jomas atstumtu grupu (tostarp senioru, migrantu un nelabvēlīgākā situācijā esošu jauniešu) digitālās prasmes un kompetences, veidojot partnerības starp skolām, uzņēmumiem un neformālās izglītības sektoru, tostarp publiskajām bibliotēkām.

Projektu darbībās attiecīgos gadījumos ir ieteicams izmantot paraugmodeļus.

2.   ATBILSTĪBA

2.1.   Atbilstošie pretendenti

Atbilstoši pretendenti ir publiskas un privātas organizācijas, kas darbojas izglītības, apmācības un jaunatnes jomā vai citos sociālekonomiskos sektoros, vai organizācijas, kas veic starpnozaru darbības (piemēram, kultūras organizācijas, pilsoniskās sabiedrības, sporta organizācijas, izglītības atzīšanas centri, tirdzniecības palātas, profesionālās organizācijas u. tml.).

Pieteikumus ir tiesīgas iesniegt tikai juridiskas personas, kas reģistrētas šādās programmas valstīs:

Eiropas Savienības 28 dalībvalstīs (1),

EBTA/EEZ valstīs: Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā,

ES kandidātvalstīs: bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā un Turcijā un Serbijā (2).

Šā uzaicinājuma prasība attiecībā uz partnerību minimālo sastāvu ir četras atbilstošas organizācijas no četrām programmas valstīm.

Ja projektā ir iesaistīti tīkli, konsorcijā jābūt vismaz divām organizācijām, kas nav tīkla(-u) dalībnieces, un konsorcijam jāpārstāv vismaz četras atbilstošas valstis.

2.2.   Atbilstošās darbības un projektu ilgums

Par finansējuma saņemšanai atbilstošām uzskatīs vienīgi darbības, kas tiek īstenotas programmas valstīs (sk. 2.1. punktu). Izmaksas saistībā ar darbībām, kas tiek īstenotas ārpus šīm valstīm vai ko īsteno organizācijas, kuras nav reģistrētas programmas valstīs, nav attiecināmās izmaksas. Izņēmuma kārtā un atsevišķos gadījumos finansējumu var piešķirt darbībām saistībā ar valstīm, kas nav programmas valstis, ar noteikumu, ka iepriekš ir saņemta īpaša izpildaģentūras atļauja.

Darbībām jāsākas vai nu 2019. gada 1. novembrī vai 1. decembrī, vai 2020. gada 15. janvārī.

Projekti jāīsteno 24 vai 36 mēnešu laikā.

3.   PAREDZAMIE REZULTĀTI

Ar projektiem ir jāsasniedz šādi rezultāti:

uzlabota informētība, zināšanas un izpratne par labu praksi attiecīgajās izglītības iestādēs un kopienās,

plašāka mūsdienīgu inovatīvu pieeju izmantošana politikā vai praksē,

uzlabota izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu informētība, motivācija un kompetence attiecībā uz iekļaujošas izglītības metodēm un kopēju vērtību veicināšanu,

ģimeņu un vietējo kopienu aktīva iesaistīšanās iekļaujošas izglītības metožu atbalstīšanā un kopēju vērtību veicināšanā,

plašāk izplatīti un efektīvāki rīki izglītības un apmācības iestāžu un mācīšanās pakalpojumu sniedzēju atbalstam iekļaujošas izglītības metožu īstenošanā un kopēju vērtību veicināšanā.

4.   PIEEJAMAIS BUDŽETS

Kopējais budžets, kas pieejams projektu līdzfinansēšanai saskaņā ar šo uzaicinājumu, ir 10 000 000 EUR.

ES finansiālais ieguldījums nedrīkst pārsniegt 80 % no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām.

Projekta maksimālais dotācijas apmērs būs 500 000 EUR.

Aģentūra patur tiesības nepiešķirt visus pieejamos finanšu līdzekļus.

5.   PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Atbilstošos priekšlikumus vērtē pēc šādiem kritērijiem:

1)

projekta nozīmība (30 %);

2)

projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (20 %);

3)

partnerības un sadarbības līgumu kvalitāte (20 %);

4)

rezultātu ietekme, izplatīšana un ilgtspēja (30 %).

6.   IESNIEGŠANAS PROCEDŪRA UN TERMIŅŠ

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 26. februārim plkst. 12.00 (pusdienlaikam pēc Briseles laika).

Pretendentiem rūpīgi jāizlasa visa informācija par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus EACEA/21/2018 un iesniegšanas procedūru, kā arī jāizmanto obligātie dokumenti, kas ir pieejami šeit:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (uzaicinājuma atsauce EACEA/21/2018).

Pieteikums ar pielikumiem jāiesniedz tiešsaistē, izmantojot attiecīgo e-veidlapu.

7.   INFORMĀCIJA PAR UZAICINĀJUMU

Pilnīga informācija par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus EACEA/21/2018 ir pieejama tīmekļa vietnē:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (uzaicinājuma atsauce EACEA/21/2018).

E-pasta adrese: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  Pieteikuma iesniedzējiem no Apvienotās Karalistes: ievērojiet, ka atbilstības kritērijiem jābūt izpildītiem visā projekta laikā. Ja Apvienotā Karaliste projekta periodā izstājas no ES, nenoslēdzot ar ES nolīgumu, kurā īpaši garantēts, ka pieteikuma iesniedzēji no Apvienotās Karalistes arī turpmāk ir tiesīgi saņemt dotācijas, jūs vairs nesaņemsiet ES finansējumu (iespēju robežās turpinot piedalīties) vai jums nāksies izstāties no projekta, pamatojoties uz dotācijas nolīguma II.16.3.1. punkta a) apakšpunktu.

(2)  Budžeta korekcijas, kas noteiktas, Serbijai kļūstot par Erasmus+ programmas valsti, tiks piemērotas no 2019. gada 1. janvāra saskaņā ar Komisijas lēmumu, ar ko no 2019. gada 1. janvāra apstiprina (grozīto) nolīgumu starp Eiropas Savienību un Serbijas Republiku par Serbijas Republikas dalību Savienības programmā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

20.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 420/5


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.9124 – Dana / Oerlikon Drive Systems)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 420/03)

1.   

Komisija 2018. gada 9. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 4. pantu (1).

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Dana Incorporated (“Dana”, ASV),

GrazianoFairfield AG, Pfaffikon (“GrazianoFairfield AG”, Šveice), ko kontrolē OC Oerlikon Corporation AG, Pfaffikon (“Oerlikon”, Šveice),

Dana Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār uzņēmumu GrazianoFairfield AG.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Dana ir uzņēmums, kas visā pasaulē piegādā vieglo, komerciālo, kā arī apvidus transportlīdzekļu ražotājiem transmisijas, izolēšanas un temperatūras regulācijas izstrādājumus, kā arī pārnesumkārbas, hidraulikas ražojumus un piedziņas vārpstas rūpnieciskām stacionārām iekārtām,

GrazianoFairfield AG nodrošina pārnesumu, piedziņas un pārnesumu pārslēgšanas risinājumus mobilajiem transportlīdzekļiem un rūpniecības iekārtām.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.9124 – Dana / Oerlikon Drive Systems

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


20.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 420/7


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.9032 – E.ON / Helen / Virta)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 420/04)

1.   

Komisija 2018. gada 13. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

E.ON SE, ar meitasuzņēmuma E.ON Drive Infrastructure GmbH (“E.ON”, Vācija) starpniecību,

Helen Oy (“Helen”, Somija);

Liikennevirta Oy (“Virta”, Somija).

E.ON un Helen Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu Virta.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    E.ON : darbojas trīs galvenās uzņēmējdarbības jomās: I) elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem enerģijas avotiem; ii) enerģijas sadales tīkli un iii) klientu risinājumi (tostarp elektroenerģijas un gāzes piegāde mazumtirdzniecībā). Turklāt E.ON piedāvā e-mobilitātes pakalpojumus, tostarp elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju ekspluatāciju vairākās ES valstīs,

—    Helen : darbojas galvenokārt elektroenerģijas ražošanas, centralizētas siltumapgādes un dzesēšanas, kā arī enerģijas sadales un pārdošanas jomā. Turklāt Helen piedāvā plašu pakalpojumu klāstu mazapjoma enerģijas ražošanai un pašu lietotāju enerģijas patēriņa jomā. Kopš 2012. gada Helen piedāvā arī elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktus Somijā,

—    Virta : nodrošina virkni pakalpojumu, kas saistīti ar elektrotransportlīdzekļu uzlādi. Tas darbojas galvenokārt Somijā, kā arī veic darbību Čehijā, Francijā, Vācijā, Islandē, Norvēģijā, Zviedrijā, Šveicē un Apvienotajā Karalistē.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.9032 – E.ON / Helen / Virta

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


Labojums

20.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 420/8


Labojums paziņojumā par antidempinga pasākumiem, kas ir spēkā attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importu Savienībā: mainīti nosaukumi uzņēmumiem, kam piemēro antidempinga maksājuma likmi, kura noteikta izlasē neiekļautajiem uzņēmumiem, kas sadarbojās

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 414, 2014. gada 20. novembris )

(2018/C 420/05)

9. lappusē tabulas otrajā slejā trešajā rindā:

tekstu:

“Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.”

lasīt šādi:

“Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.”.