ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 325A

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 14. septembris


Saturs

Lappuse

 

Labojumi

2018/C 325 A/01

Labojums paziņojumā par atklāto konkursu – EPSO/AD/361/18 – Tulkotāji (AD 5), kuru galvenā valoda ir īru valoda (GA) ( OV C 244 A, 12.7.2018. )

1


LV

 


Labojumi

14.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 325/1


Labojums paziņojumā par atklāto konkursu – EPSO/AD/361/18 – Tulkotāji (AD 5), kuru galvenā valoda ir īru valoda (GA)

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 244 A, 2018. gada 12. jūlijs )

(2018/C 325 A/01)

1. lappusē:

tekstu:

Reģistrēšanās termiņš – 2018. gada 4. septembris pulksten 12.00 (dienā) pēc Viduseiropas laika

lasīt šādi:

Reģistrēšanās termiņš – 2018. gada 20. septembris pulksten 12.00 (dienā) pēc Viduseiropas laika ”.

5. lappusē:

tekstu:

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN VEIDS

Lai pieteiktos, vispirms ir jāizveido EPSO konts. Ņemiet vērā, ka viens cilvēks drīkst izveidot tikai vienu kontu, kas derīgs visiem EPSO pieteikumiem.

Pieteikumu var iesniegt elektroniski EPSO tīmekļa vietnē http://jobs.eu-careers.eu līdz

2018. gada 4. septembrim pulksten 12.00 (dienā) pēc Viduseiropas laika.

lasīt šādi:

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN VEIDS

Lai pieteiktos, vispirms ir jāizveido EPSO konts. Ņemiet vērā, ka viens cilvēks drīkst izveidot tikai vienu kontu, kas derīgs visiem EPSO pieteikumiem.

Pieteikumu var iesniegt elektroniski EPSO tīmekļa vietnē http://jobs.eu-careers.eu līdz

2018. gada 20. septembrim pulksten 12.00 (dienā) pēc Viduseiropas laika.