ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 305

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 30. augusts


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 305/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8970 – Sumitomo/Parkwind/Northwester2) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 305/03

Euro maiņas kurss

2

2018/C 305/04

Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumi

3

2018/C 305/05

Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumi

4

2018/C 305/06

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

6

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2018/C 305/07

Atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu Direktīvas par valsts sektora informācijas (VSI) atkalizmantošanu pārstrādāšanai

7

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2018/C 305/08

Komisijas informatīvais paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Sabiedrisko pakalpojumu saistību uzlikšana attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem ( 1 )

10

2018/C 305/09

Komisijas informatīvais paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Sabiedrisko pakalpojumu saistību grozījums attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem ( 1 )

11

2018/C 305/10

Komisijas informatīvais paziņojums saskaņā ar 17. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām ( 1 )

12

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA valstu pastāvīgā komiteja

2018/C 305/11

Bīstamās vielas – Licencēšanas lēmumu saraksts, kurus 2017. gada otrajā pusē EEZ un EBTA valstis pieņēmušas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 64. panta 8. punktu

13

2018/C 305/12

Zāles – Tirdzniecības atļaujas, kas piešķirtas EEZ EBTA valstīs 2017. gada otrajā pusgadā

15


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

2018/C 305/13

Paziņojums par atklāto konkursu

34

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2018/C 305/14

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9072 – KKR / Altice / SFR Filiale) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

35


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

30.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 305/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.8970 – Sumitomo/Parkwind/Northwester2)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 305/01)

Komisija 2018. gada 30. jūlijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32018M8970. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

30.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 305/2


Euro maiņas kurss (1)

2018. gada 29. augusts

(2018/C 305/03)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,1660

JPY

Japānas jena

129,73

DKK

Dānijas krona

7,4571

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,90500

SEK

Zviedrijas krona

10,6923

CHF

Šveices franks

1,1385

ISK

Islandes krona

124,90

NOK

Norvēģijas krona

9,7475

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,745

HUF

Ungārijas forints

324,63

PLN

Polijas zlots

4,2838

RON

Rumānijas leja

4,6417

TRY

Turcijas lira

7,5236

AUD

Austrālijas dolārs

1,5989

CAD

Kanādas dolārs

1,5093

HKD

Hongkongas dolārs

9,1524

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,7413

SGD

Singapūras dolārs

1,5941

KRW

Dienvidkorejas vona

1 299,27

ZAR

Dienvidāfrikas rands

16,8176

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

7,9626

HRK

Horvātijas kuna

7,4370

IDR

Indonēzijas rūpija

17 087,73

MYR

Malaizijas ringits

4,8076

PHP

Filipīnu peso

62,375

RUB

Krievijas rublis

79,4075

THB

Taizemes bāts

38,140

BRL

Brazīlijas reāls

4,8451

MXN

Meksikas peso

22,3252

INR

Indijas rūpija

82,3405


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


30.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 305/3


Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumi

(2018/C 305/04)

Saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1) 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumus (2) groza šādi:

379. lappusē:

9401

Sēdmēbeles (izņemot 9402. pozīcijā minētās), kas pārveidojamas vai nav pārveidojamas par gultām, un to daļas

Pēc esošā teksta pievieno šādu tekstu:

“Šajā pozīcijā jebkura atsauce uz bambusu attiecas tikai uz 1401. pozīcijas augu materiāliem. No otras puses, šajā pozīcijā jebkura atsauce uz koku vai kokmateriālu attiecas arī uz 4412. pozīcijas bambusa plātnēm (skatīt arī 44. nodaļas 1. piezīmes b) punktu un 6. piezīmi).”

9403

Citādas mēbeles un to daļas

Pēc esošā punkta pievieno šādu tekstu:

“9401. pozīcijas skaidrojumu par atsaucēm uz “bambusu” un “koku vai kokmateriālu” piemēro mutatis mutandis.”


(1)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(2)  OV C 76, 4.3.2015., 1. lpp.


30.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 305/4


Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumi

(2018/C 305/05)

Saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1) 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumus (2) groza šādi:

379. lappusē:

9403

Citādas mēbeles un to daļas

Pēc esošā teksta pievieno šādu tekstu:

“Šajā pozīcijā neietilpst “informācijas stendi”, piemēram, “ielu stendi” un “sarullējami plakāti”.

Tos klasificē citās nomenklatūras pozīcijās, kurās tos var iekļaut pēc konkrētām pazīmēm (piemēram, ielu stendi ar rakstīšanai vai zīmēšanai paredzētu virsmu atbilst pozīcijas 9610 ražojumiem) vai atbilstīgi to materiālam:

a)

pozīcijā, kas konkrēti aptver šos izstrādājumus (piemēram, plāksnes no parastā metāla, kas atbilst pozīcijas 8310 ražojumiem, klasificē šajā pozīcijā); vai

b)

pozīcijā, kas aptver dažādus izstrādājumus no šā materiāla (piemēram, pozīcijā 3926 vai pozīcijā 7616).

Piemēram, ielu stends, kas klasificējams pozīcijā 9610, ir

Image

ielu stends ar tāfeles virsmu.

Piemēram, ielu stends, kas klasificējams pozīcijā 8310, ir

Image

ielu stends tikai no parastā metāla.

Piemēri informācijas stendiem, kuri klasificējami atbilstīgi to materiālam pozīcijā, kas aptver dažādus izstrādājumus no šā materiāla:

Image

Image

Pamatne no cietas plastmasas, uz tās alumīnija rāmis ar plastmasas plāksni pa vidu, kuru no abām pusēm nosedz caurspīdīga PVC plēve.

Alumīnija pamatne un rāmis ar gumijas savienotājelementiem un caurspīdīgu PVC plēvi, kas pārklāj papīra loksni.

Pozīcija 7616 (pamatīpašības nosaka alumīnija rāmis).

Pozīcija 7616 (pamatīpašības nosaka alumīnija rāmis).

Image

 

Centrā plastmasas plāksne, kas piestiprināta pieciem gandrīz vienāda garuma plastmasas stieņiem, kurus visus var izliekt dažādos virzienos. Četriem no tiem galā ir plastmasas āķis, bet uz piektā ir plastmasas vāciņš.

 

Pozīcija 3926 (izstrādājums ir izgatavots tikai no plastmasas).”

 


(1)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(2)  OV C 76, 4.3.2015., 1. lpp.


30.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 305/6


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

(2018/C 305/06)

Image

Valsts puse jaunajai divu euro piemiņas monētai, kuru paredzēts laist apgrozībā un kuru emitē Luksemburga

Apgrozībai paredzētajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā eurozonā. Komisija publicē visu jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus, lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā (1). Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstīm un valstīm, kuras ar Eiropas Savienību noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu emisiju, ir atļauts laist apgrozībā piemiņas euro monētas, ievērojot konkrētus nosacījumus, jo īpaši to, ka var emitēt tikai monētas divu euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā citām divu euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.

Emitentvalsts : Luksemburga

Piemiņas monētas tematika : lielhercoga Gijoma I nāves 175. gadadiena

Dizainparauga apraksts : dizainparaugā labajā pusē atainota Viņa Karaliskās Augstības Lielhercoga Anrī ģīmetne profilā ar skatu uz kreiso pusi un kreisajā pusē – Viņa Karaliskās Augstības Lielhercoga Gijoma I ģīmetne. Starp abām ģīmetnēm vertikāli attēloti gadskaitļi “1772–1843” un vārds “Guillaume Ier”. Apakšējā daļā redzams teksts “LUXEMBOURG” un gadskaitlis “2018”.

Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga 12 zvaigznes.

Emisijas lēstais apjoms :

500 000

Emisijas datums : 2018. gada septembris


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Skatīt Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

30.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 305/7


Atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu Direktīvas par valsts sektora informācijas (VSI) atkalizmantošanu pārstrādāšanai

(Pilns šā atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē www.edps.europa.eu)

(2018/C 305/07)

Valsts sektora informācijas (VSI) direktīvas mērķis ir veicināt valsts sektora informācijas atkalizmantošanu visā Eiropas Savienībā, saskaņojot pamatnosacījumus, kas padara VSI pieejamu atkalizmantotājiem, uzlabot Kopienas produktu un pakalpojumu izstrādi, pamatojoties uz VSI, un izvairīties no konkurences izkropļošanas.

Jaunie noteikumi paredz direktīvas darbības jomas paplašināšanu, ietverot dokumentus, kuri ir tādu valsts uzņēmumu rīcībā, kas piedalās iepirkumos, piemēram, uzņēmumu, kas strādā ūdensapgādes, elektroenerģijas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs. Turklāt tas attiecas uz dokumentiem, kas ir tādu valsts uzņēmumu rīcībā, kas rīkojas kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, ja vien šādi dokumenti ir izstrādāti kā daļa no vispārējo interešu pakalpojumiem. Turklāt priekšlikuma darbības joma arī tiks paplašināta, ietverot īpašus pētījumu datus, piemēram, zinātnisku faktu vākšanas procesu rezultātus.

Atzinumā uzmanība ir pievērsta īpašiem ieteikumiem, kas ļautu labāk paskaidrot VSI direktīvas saistību un saskaņotību ar VDAR izņēmumiem, un atsaucēm uz piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Tāpat tajā ir sniegti papildu ieteikumi saistībā ar anonimizāciju un tās saistību ar izmaksām un datu aizsardzību, arī pievēršot uzmanību datu aizsardzības ietekmes novērtējumam, vienlaikus ņemot vērā “pieņemamu atkalizmantošanas politiku”.

EDAU šajā atzinumā par VSI atkalizmantošanu balstās uz darbu, kas jau ir paveikts saistībā ar “labiem lielajiem datiem” (“ES vērtībās balstīta datu koplietošana”), un īpaši uz EDAU atzinumiem un iepriekš izdotām oficiālām piezīmēm atbilstoši mūsu praksei uzraudzības lietās. Turklāt mēs norādām uz jautājumiem, kas ir jāsaskaņo ES līmenī, lai pārstrādātā VSI direktīva sasniegtu paredzamos ieguvumus.

Priekšlikuma 1. panta 2. punkta g) apakšpunkta kontekstā EDAU iesaka precizēt VSI saistību un saskaņotību ar VDAR, iesakot izstrādes ierosinājumu.

Turklāt EDAU iesaka atjaunot īpašo noteikumu, kas šobrīd ir iekļauts Direktīvas 2013/37/ES 1. panta 4. punktā direktīvas pamatnoteikumos, un priekšlikumā skaidri noteikt, ka ir spēkā “personas datu” definīcija saskaņā ar VDAR 4. panta 1. punktu. Tāpat EDAU iesaka priekšlikuma 4. panta 4. punktu papildināt ar atsauci uz uzraudzības iestādi, ko izveido ar VDAR 51. pantu.

EDAU arī iesaka atbalstīt anonimizācijas izmantošanu, atsaucoties uz “anonīmu informāciju” juridiskajā tekstā un paplašinot to iestāžu klāstu, kam ir tiesības anonimizācijas izmaksas iekļaut izmaksās, ko piemēro atkalizmantotājiem.

Kā beidzamo ieteikumu EDAU ierosina paredzēt datu aizsardzības ietekmes novērtējumus noteiktās nozarēs, kas strādā ar jutīgiem datiem, piemēram, veselības aprūpes nozarē, ar kuriem licences izdevējam būtu jāpamato lēmums un attiecīgi jāņem vērā atkalizmantošanas nosacījumi.

1.   IEVADS UN PAMATINFORMĀCIJA

1.

Komisija 2018. gada 25. aprīlī pieņēma Priekšlikumu direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/37/ES (pēc Direktīvas 2003/98/EK pārskatīšanas) par valsts sektora informācijas (VSI) atkalizmantošanu (“priekšlikums”). Priekšlikums veido daļu no “2018. gada datu paketes”, kurā ietilpst arī citi svarīgi dokumenti: i) Komisijas paziņojums “Ceļā uz vienotas datu telpas izveidi Eiropā” (“paziņojums”); ii) Pamatnostādnes par privātā sektora datu koplietošanu dienestu darba dokumenta formātā (“pamatnostādnes”); un iii) VSI direktīvas novērtējums.

2.

Priekšlikuma mērķis ir atjaunināt un grozīt Direktīvas 2013/37/ES un Direktīvas 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (VSI direktīva) spēkā esošo formulējumu.

3.

Direktīvas pārskatīšana ir viens no trim “pasākumiem”, ko ierosināja Komisija ceļā uz vienotas datu telpus izveidi ES (skatīt Komisijas “jumta” paziņojumu COM (2018) 232, turpmāk “paziņojums”), kopā ar Pamatnostādnēm par privātā sektora datu koplietošanu […], kā arī Ieteikuma par piekļuvi zinātniskai informācijai un tās saglabāšanu […] atjaunināšanu.

4.

Ierosinot grozīt VSI direktīvu, Eiropas Komisijas mērķis ir veicināt valsts sektora informācijas, piemēram, juridisku, satiksmes, meteoroloģisku, ekonomikas un finanšu datu, atkalizmantošanu visā Eiropas Savienībā, saskaņojot pamatnosacījumus, kas padara VSI pieejamu atkalizmantotājiem, uzlabot Kopienas produktu un pakalpojumu izstrādi, pamatojoties uz VSI, un izvairīties no konkurences izkropļošanas.

5.

Jo īpaši priekšlikuma vispārējais mērķis ir būt saskaņā ar Digitālā vienotā tirgus stratēģijas mērķiem. Priekšlikuma mērķis ir uzlabot direktīvas iedarbību, stiprinot īpašos noteikumus un attiecīgi tos grozot, lai palielinātu valsts sektora datu apjomu, kas ir pieejams atkalizmantošanai. Īpaši iniciatīvas mērķis ir arī stiprināt mazo un vidējo uzņēmumu stāvokli datu tirgū, nodrošinot godīgāku konkurenci un vieglāku piekļuvi tirgiem, kā arī pārrobežu inovācijas uzlabošanu.

6.

Attiecīgie jaunie direktīvas noteikumi paredz plašāku dokumentu klāstu, kuri ir tādu valsts uzņēmumu rīcībā, kas piedalās iepirkumos, piemēram, uzņēmumu, kas strādā ūdensapgādes, elektroenerģijas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs. Turklāt tas attiecas uz dokumentiem, kas ir tādu valsts uzņēmumu rīcībā, kas rīkojas kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, ja vien šādi dokumenti ir izstrādāti kā daļa no vispārējo interešu pakalpojumiem. Priekšlikuma darbības jomu paplašinās, ietverot īpašus izpētes datus, piemēram, zinātnisku faktu vākšanas procesu (t. i., eksperimentu un aptauju) rezultātus. Priekšlikums praksē “(…) izveido horizontālu sistēmu, nodrošinot minimālu atkalizmantošanas nosacījumu saskaņošanu dažādos domēnos un nozarēs” (1).

7.

EDAU pozitīvi atzīmē, ka saskaņā ar Eiropas Komisiju pārstrādātās VSI direktīvas mērķis ir veicināt valsts sektora informācijas atkalizmantošanu, kā norādīts paziņojumā, “samazinot šķēršļus ienākšanai tirgū, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem; samazinot risku, kas saistīts ar pārmērīgu pirmsācēja priekšrocību, no kuras gūst labumu lieli uzņēmumi un kura tādējādi ierobežo attiecīgo datu atkalizmantotāju skaitu; palielinot uzņēmējdarbības iespējas, mudinot publicēt dinamiskos datus un izmantot lietojumprogrammu saskarnes (LPS) ieviešanu” (2).

8.

VSI direktīva ir daļa no ES vīzijas attiecībā uz labu lielo datu veicināšanu. Valsts sektora informācija ir Digitālā vienotā tirgus lielo datu “izejmateriāla” galvenais avots. Datu gudra izmantošana, tostarp to apstrāde, izmantojot mākslīgo intelektu, var būtiski ietekmēt visas tautsaimniecības nozares.

9.

Jau 2016. gada septembrī EDAU savā Atzinumā par pamattiesību saskaņotu īstenošanu lielo datu laikmetā (3) paredzēja stratēģiju ES kibertelpas izveidei, kas balstīta uz ES vērtībām, norādot uz problēmām, piemēram, tirgus koncentrāciju un informācijas varu; un privātumu pastiprinošo tehnoloģiju (PET) kā pasākumu, kas samazina personas datu apstrādi, nezaudējot produkta vai pakalpojuma funkcionalitāti (kam iedvesma gūta no principa “integrēta privātuma aizsardzība” (4) un “privātuma aizsardzība pēc noklusējuma”), vājo tirgu.

10.

Turklāt EDAU vēlas atgādināt par “galveno principu” datu aizsardzības aktualitāti, kas saskaņā ar Eiropas Komisiju būtu jāievēro datu atkalizmantošanas kontekstā, proti, i) samazināta datu iestrēgšana un nodrošināta netraucēta konkurence; ii) pārredzamība un sabiedrības iesaistīšanās saistībā ar atkalizmantošanas mērķi attiecībā uz iedzīvotājiem / datu subjektiem, kā arī pārredzamība un skaidra mērķa noteikšana starp licences devēju un licences saņēmējiem; iii) datu aizsardzības ietekmes novērtējums un atbilstošas datu aizsardzības garantijas atkalizmantošanai (saskaņā ar principu “nekaitēt” no datu aizsardzības viedokļa).

11.

Lai arī Eiropas Komisija neoficiāli apspriedās ar EDAU, tā nav oficiāli apspriedusies saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu. Tādēļ atzinuma pamatā ir minētās regulas 41. panta 2. punkts. EDAU iesaka atsauci uz šo atzinumu iekļaut pieņemtā instrumenta preambulā.

7.   SECINĀJUMS

Tādēļ EDAU iesaka:

grozīt priekšlikuma 1. panta 2. punkta g) apakšpunktu un paredzēt precīzu formulējumu saistībā ar atšķirību starp “dokumentiem” un “dokumentu daļām”, kam VSI direktīva nebūtu piemērojama, pamatojoties uz datu aizsardzības apsvērumiem,

papildināt priekšlikuma 4. panta 4. punktu ar atsauci uz uzraudzības iestādi, kas izveidota saskaņā ar VDAR 51. pantu, lai papildus uzlabotu saikni starp valsts sektora informācijas atkalizmantošanu un personas datu aizsardzību,

atjaunot specifisko noteikumu par piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, kas šobrīd ir paredzēts Direktīvas 2013/37/ES 1. panta 4. punktā, priekšlikuma materiālajā daļā (ietverot nepieciešamās atjauninātās atsauces uz šobrīd spēkā esošajiem juridiskajiem instrumentiem),

papildus norādīt uz anonimizācijas izmantošanu valsts sektora informācijas atkalizmantošanā, ietverot atsauci uz “anonīmu informāciju” juridiskajā tekstā un paplašinot to iestāžu klāstu, kam ir tiesības anonimizācijas izmaksas iekļaut izmaksās, ko piemēro atkalizmantotājiem,

skaidri priekšlikumā norādīt, ka ir spēkā “personas datu” definīcija saskaņā ar VDAR 4. panta 1. punktu,

paredzēt datu aizsardzības ietekmes novērtējumus noteiktās nozarēs, kas strādā ar jutīgiem datiem, piemēram, veselības aprūpes nozarē, ar kuriem licences izdevējam būtu jāpamato lēmums un attiecīgi jāņem vērā atkalizmantošanas nosacījumi,

kā pēdējo piezīmi šajos ieteikumos EDAU uzsver datu aizsardzības būtiskumu šādiem “galvenajiem principiem”, kas saskaņā ar Komisiju būtu jāievēro datu atkalizmantošanas kontekstā, proti:

i)

samazināta datu iestrēgšana un nodrošināta neizkropļota konkurence;

ii)

pārredzamība un sabiedrības iesaistīšanās saistībā ar atkalizmantošanas mērķi attiecībā uz iedzīvotājiem / datu subjektiem, kā arī pārredzamība un skaidra mērķa noteikšana starp licences devēju un licences saņēmējiem;

iii)

datu aizsardzības ietekmes novērtējums un atbilstošas datu aizsardzības garantijas atkalizmantošanai (saskaņā ar principu “nekaitēt” no datu aizsardzības viedokļa).

Briselē, 2018. gada 10. jūlijā

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs

Giovanni BUTTARELLI


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Priekšlikuma direktīvai par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (pārstrādātā redakcija) paskaidrojuma raksts, 3. lpp.

(2)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ceļā uz vienotas datu telpas izveidi Eiropā”, 5. lpp.

(3)  https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-23_bigdata_opinion_en.pdf, par atkalizmantošanu 9. lpp.

(4)  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja Atzinums 05/2018 “Provizorisks atzinums par integrētu privātuma aizsardzību”.


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

30.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 305/10


Komisijas informatīvais paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

Sabiedrisko pakalpojumu saistību uzlikšana attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 305/08)

Dalībvalsts

Portugāle

Attiecīgais maršruts

Bragança–Vila Real–Viseu–Cascais–Portimão–Cascais–Viseu–Vila Real–Bragança

Datums, kad stājas spēkā sabiedrisko pakalpojumu saistības

No 2018. gada 23. decembra

Adrese, kurā var saņemt sabiedrisko pakalpojumu saistību tekstu un visu attiecīgo informāciju un/vai dokumentus

Visi dokumenti ir pieejami vietnē: http://www.saphety.com

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar:

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas

Av. Barbosa do Bocage n.o 5 – 2.o andar

1049-039 Lisboa

PORTUGAL

E-pasts: gab.infraestruturas@mpi.gov.pt


30.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 305/11


Komisijas informatīvais paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

Sabiedrisko pakalpojumu saistību grozījums attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 305/09)

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Attiecīgais maršruts

Oban–Coll

Oban–Colonsay

Oban–Tiree

Coll–Tiree

Sākotnējais datums, kad stājās spēkā sabiedrisko pakalpojumu saistības

2007. gada 2. marts

Datums, kad stājas spēkā grozījumi

2019. gada 16. maijs

Adrese, kurā var saņemt sabiedrisko pakalpojumu saistību tekstu un visu attiecīgo informāciju un/vai dokumentus

Visi dokumenti būs pieejami vietnē:

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Tālr.: +44 1546604239

Kontaktpersona: Christine Todd

E-pasts: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


30.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 305/12


Komisijas informatīvais paziņojums saskaņā ar 17. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 305/10)

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Attiecīgais maršruts

Oban–Coll

Oban–Colonsay

Oban–Tiree

Coll–Tiree

Līguma darbības periods

No 2019. gada 16. maija līdz 2022. gada 15. maijam

Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņš

2018. gada 19. novembris

Adrese, kurā var saņemt uzaicinājuma tekstu un visu attiecīgo informāciju un/vai dokumentus, kas saistīti ar atklāto konkursu un sabiedrisko pakalpojumu saistībām

Visi dokumenti būs pieejami vietnē:

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Tālr.: +44 1546604239

Kontaktpersona: Christine Todd

E-pasts: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

EBTA valstu pastāvīgā komiteja

30.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 305/13


Bīstamās vielas – Licencēšanas lēmumu saraksts, kurus 2017. gada otrajā pusē EEZ un EBTA valstis pieņēmušas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 64. panta 8. punktu

(2018/C 305/11)

I apakškomiteja preču brīvas aprites jautājumos

Informēšanas nolūkā nosūtīts EEZ Apvienotajai komitejai

Atsaucoties uz EEZ Apvienotās komitejas 2008. gada 14. marta Lēmumu Nr. 25/2008, EEZ Apvienotā komiteja tiek aicināta 2018. gada 27. aprīļa sanāksmē pieņemt zināšanai šādus licencēšanas lēmumu sarakstus, kuri laikposmā no 2017. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim ir pieņemti, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 64. panta 8. punktu:


PIELIKUMS

Licencēšanas lēmumu saraksts

Laikposmā no 2017. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim EEZ un EBTA valstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 64. panta 8. punktu ir pieņēmušas šādus lēmumus par licencēšanu:

Vielas nosaukums

Komisijas lēmums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 64. panta 8. punktu

Valsts

Lēmuma datums

Amonija dihromāts

C(2017) 3237

Islande

7.7.2017.

Nātrija dihromāts

C(2017) 3453

Islande

7.7.2017.

Nātrija dihromāts

C(2017) 3764

Islande

7.7.2017.

Nātrija dihromāts

C(2017) 3765

Islande

7.7.2017.

Nātrija dihromāts

C(2017) 3801

Islande

7.7.2017.

Nātrija dihromāts

C(2017) 3806

Islande

7.7.2017.

Nātrija dihromāts

C(2017) 3816

Islande

7.7.2017.

1,2-dihloretāns

C(2017) 3821

Islande

7.7.2017.

Kālija dihromāts

C(2017) 3910

Islande

7.7.2017.

Hroma trioksīds un dihroma trihromāts

C(2017) 5001

Islande

5.10.2017.

Hroma trioksīds un dihroma trihromāts

C(2017) 5001

Lihtenšteina

4.9.2017.

Hroma trioksīds un dihroma trihromāts

C(2017) 5001

Norvēģija

18.8.2017.

Bis(2-metoksietil)ēteris (diglims)

C(2017) 5025

Islande

5.10.2017.

Bis(2-metoksietil)ēteris (diglims)

C(2017) 5025

Lihtenšteina

4.9.2017.

Bis(2-metoksietil)ēteris (diglims)

C(2017) 5025

Norvēģija

18.8.2017.

Svina hromāts

C(2017) 5012

Islande

5.10.2017.

Svina hromāts

C(2017) 5012

Lihtenšteina

4.9.2017.

Svina hromāts

C(2017) 5012

Norvēģija

18.8.2017.

Hroma trioksīds

C(2017) 5880

Islande

5.10.2017.

Hroma trioksīds

C(2017) 5880

Lihtenšteina

20.9.2017.

Hroma trioksīds

C(2017) 5880

Norvēģija

25.9.2017.

Hroma trioksīds

C(2017) 6727

Islande

9.11.2017.

Hroma trioksīds

C(2017) 6727

Lihtenšteina

25.10.2017.

Hroma trioksīds

C(2017) 6727

Norvēģija

8.11.2017.


30.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 305/15


Zāles – Tirdzniecības atļaujas, kas piešķirtas EEZ EBTA valstīs 2017. gada otrajā pusgadā

(2018/C 305/12)

I apakškomiteja preču brīvas aprites jautājumos

Informatīvā nolūkā nosūtīts EEZ Apvienotajai komitejai

Atsaucoties uz EEZ Apvienotās komitejas 1999. gada 28. maija Lēmumu Nr. 74/1999, EEZ Apvienotā komiteja tiek aicināta 2018. gada 23. marta sanāksmē pieņemt zināšanai šādus sarakstus attiecībā uz zāļu tirdzniecības atļaujām, kas piešķirtas laikposmā no 2017. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim:

I pielikums

Jauno tirdzniecības atļauju saraksts

II pielikums

Atjaunoto tirdzniecības atļauju saraksts

III pielikums

Pagarināto tirdzniecības atļauju saraksts

IV pielikums

Atsaukto tirdzniecības atļauju saraksts

V pielikums

Apturēto tirdzniecības atļauju saraksts


I PIELIKUMS

Jauno tirdzniecības atļauju saraksts

EEZ EBTA valstīs laikposmā no 2017. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim piešķirtas šādas tirdzniecības atļaujas:

ES numurs

Ražojums

Valsts

Atļaujas datums

EU/1/02/226

InductOs

Islande

18.8.2017.

EU/1/15/999

Zykadia (maiņa uz atļauju bez nosacījumiem)

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/16/1138

Venclyxto

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/16/1155

Kyntheum

Islande

16.8.2017.

EU/1/16/1155

Kyntheum

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/16/1155

Kyntheum

Norvēģija

14.8.2017.

EU/1/17/1179

Veltassa

Islande

11.8.2017.

EU/1/17/1179

Veltassa

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1179

Veltassa

Norvēģija

9.8.2017.

EU/1/17/1181

Spherox

Islande

24.7.2017.

EU/1/17/1181

Spherox

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1181

Spherox

Norvēģija

13.9.2017.

EU/1/17/1184

Riximyo

Islande

11.7.2017.

EU/1/17/1185

Rixathon

Islande

11.7.2017.

EU/1/17/1191

Dinutuximab beta Apeiron

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1194

Febuxostat Mylan

Islande

11.7.2017.

EU/1/17/1195

Erelzi

Islande

14.7.2017.

EU/1/17/1195

Erelzi

Norvēģija

7.7.2017.

EU/1/17/1196

Kevzara

Islande

14.7.2017.

EU/1/17/1196

Kevzara

Norvēģija

5.7.2017.

EU/1/17/1197

Oxervate

Islande

24.7.2017.

EU/1/17/1197

OXERVATE

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1197

OXERVATE

Norvēģija

17.7.2017.

EU/1/17/1199

Cuprior

Islande

13.9.2017.

EU/1/17/1199

Cuprior

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/17/1199

Cuprior

Norvēģija

13.9.2017.

EU/1/17/1200

Besponsa

Islande

24.7.2017.

EU/1/17/1200

Besponsa

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1200

Besponsa

Norvēģija

13.7.2017.

EU/1/17/1201

Skilarence

Islande

14.7.2017.

EU/1/17/1201

Skilarence

Norvēģija

7.7.2017.

EU/1/17/1202

Ucedane

Islande

12.7.2017.

EU/1/17/1202

Ucedane

Norvēģija

5.7.2017.

EU/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

Islande

11.8.2017.

EU/1/17/1203

Insulin Lispro Sanofi

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

Norvēģija

18.8.2017.

EU/1/17/1205

Blitzima

Islande

9.8.2017.

EU/1/17/1205

Blitzima

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1205

Blitzima

Norvēģija

1.8.2017.

EU/1/17/1206

Tuxella

Islande

9.8.2017.

EU/1/17/1206

Tuxella

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1206

Tuxella

Norvēģija

1.8.2017.

EU/1/17/1207

Ritemvia

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1207

Ritemvia

Islande

10.8.2017.

EU/1/17/1207

Ritemvia

Norvēģija

1.8.2017.

EU/1/17/1208

Trimbow

Islande

11.8.2017.

EU/1/17/1208

Trimbow

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1208

Trimbow

Norvēģija

9.8.2017.

EU/1/17/1209

Reagila

Islande

9.8.2017.

EU/1/17/1209

Reagila

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1209

Reaglia

Norvēģija

9.8.2017.

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisproksil Zentiva

Norvēģija

8.8.2017.

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Islande

10.8.2017.

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Islande

5.10.2017.

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Norvēģija

20.10.2017.

EU/1/17/1212

Mavenclad

Islande

13.9.2017.

EU/1/17/1212

MAVENCLAD

Norvēģija

30.8.2017.

EU/1/17/1212

MAVENCLAD

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1213

Maviret

Islande

17.8.2017.

EU/1/17/1213

Maviret

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1213

Maviret

Norvēģija

7.8.2017.

EU/1/17/1214

Bavencio

Islande

4.10.2017.

EU/1/17/1214

Bavencio

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/17/1214

Bavencio

Norvēģija

25.9.2017.

EU/1/17/1215

Fotivda

Islande

13.9.2017.

EU/1/17/1215

Fotivda

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1215

Fotivda

Norvēģija

31.8.2017.

EU/1/17/1216

Imraldi

Islande

12.9.2017.

EU/1/17/1216

Imraldi

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1216

Imraldi

Norvēģija

11.9.2017.

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Islande

19.9.2017.

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Norvēģija

1.9.2017.

EU/1/17/1218

Rydapt

Islande

4.10.2017.

EU/1/17/1218

Rydapt

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/17/1218

Rydapt

Norvēģija

25.9.2017.

EU/1/17/1220

Tecentriq

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/17/1220

Tecentriq

Norvēģija

27.9.2017.

EU/1/17/1220

Tecentriq

Islande

5.10.2017.

EU/1/17/1221

Kisqali

Islande

12.9.2017.

EU/1/17/1221

Kisqali

Norvēģija

30.8.2017.

EU/1/17/1221

Kisqali

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Islande

8.11.2017.

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Norvēģija

27.9.2017.

EU/1/17/1223

Vosevi

Islande

16.8.2017.

EU/1/17/1223

Vosevi

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/17/1223

Vosevi

Norvēģija

8.8.2017.

EU/1/17/1224

Xermelo

Islande

4.10.2017.

EU/1/17/1224

Xermelo

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/17/1224

Xermelo

Norvēģija

3.10.2017.

EU/1/17/1225

Symtuza

Islande

5.10.2017.

EU/1/17/1225

Symtuza

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/17/1225

Symtuza

Norvēģija

11.10.2017.

EU/1/17/1226

Lutathera

Islande

10.10.2017.

EU/1/17/1226

Lutathera

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/17/1226

Lutathera

Norvēģija

3.10.2017.

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Islande

4.10.2017.

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Norvēģija

27.9.2017.

EU/1/17/1228

Tookad

Islande

29.11.2017.

EU/1/17/1228

TOOKAD

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/17/1228

TOOKAD

Norvēģija

22.11.2017.

EU/1/17/1229

Dupixent

Islande

10.10.2017.

EU/1/17/1229

Dupixent

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/17/1229

Dupixent

Norvēģija

10.10.2017.

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Islande

5.10.2017.

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Norvēģija

27.9.2017.

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Islande

30.11.2017.

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Norvēģija

27.11.2017.

EU/1/17/1233

Zubsolv

Islande

29.11.2017.

EU/1/17/1233

Zubsolv

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/17/1233

Zubsolv

Norvēģija

22.11.2017.

EU/1/17/1234

Tremfya

Islande

4.12.2017.

EU/1/17/1235

Zejula

Islande

4.12.2017.

EU/1/17/1235

Zejula

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/17/1235

Zejula

Norvēģija

27.11.2017.

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Islande

30.11.2017.

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Norvēģija

22.11.2017.

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Islande

30.11.2017.

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Norvēģija

27.11.2017.

EU/1/17/1238

Nyxoid

Islande

29.11.2017.

EU/1/17/1238

Nyxoid

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/17/1238

Nyxoid

Norvēģija

27.11.2017.

EU/1/17/1239

VeraSeal

Islande

30.11.2017.

EU/1/17/1239

VeraSeal

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/17/1239

VeraSeal

Norvēģija

1.12.2017.

EU/1/17/1240

Cyltezo

Islande

29.11.2017.

EU/1/17/1240

Cyltezo

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/17/1240

Cyltezo

Norvēģija

1.12.2017.

EU/1/17/1241

Ontruzant

Islande

30.11.2017.

EU/1/17/1241

Ontruzant

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/17/1241

Ontruzant

Norvēģija

27.11.2017.

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Islande

29.11.2017.

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Norvēģija

22.11.2017.

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Islande

30.11.2017.

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Norvēģija

22.11.2017.

EU/1/17/1244

Tacforius

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/2/16/197

CLYNAV

Islande

13.7.2017.

EU/2/16/197

CLYNAV

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/2/16/197

CLYNAV

Norvēģija

18.7.2017.

EU/2/17/211

Prevomax

Islande

13.7.2017.

EU/2/17/211

Prevomax

Norvēģija

6.7.2017.

EU/2/17/212

Exzolt

Islande

30.8.2017.

EU/2/17/212

Exzolt

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/2/17/212

Exzolt

Norvēģija

15.9.2017.

EU/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Islande

11.9.2017.

EU/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Norvēģija

18.9.2017.

EU/2/17/214

VEPURED

Islande

12.9.2017.

EU/2/17/214

VEPURED

Norvēģija

15.9.2017.

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Islande

11.9.2017.

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Norvēģija

18.9.2017.

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Islande

9.11.2017.

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Norvēģija

14.11.2017.

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Islande

1.12.2017.

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Norvēģija

19.12.2017.


II PIELIKUMS

Atjaunoto tirdzniecības atļauju saraksts

EEZ EBTA valstīs laikposmā no 2017. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim atjaunotas šādas tirdzniecības atļaujas:

ES numurs

Ražojums

Valsts

Atļaujas datums

EU/1/07/401

alli

Islande

14.7.2017.

EU/1/07/401

alli

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/07/401

alli

Norvēģija

5.7.2017.

EU/1/07/402

Increlex

Islande

12.7.2017.

EU/1/07/402

INCRELEX

Norvēģija

5.7.2017.

EU/1/07/403

Atriance

Islande

11.7.2017.

EU/1/07/416

Ecalta

Islande

13.9.2017.

EU/1/07/416

Ecalta

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/07/416

Ecalta

Norvēģija

22.9.2017.

EU/1/07/421

Glubrava

Islande

30.11.2017.

EU/1/07/421

Glubrava

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/07/421

Glubrava

Norvēģija

22.11.2017.

EU/1/07/424

Torisel

Islande

24.7.2017.

EU/1/07/424

Torisel

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/07/424

Torisel

Norvēģija

1.8.2017.

EU/1/08/446

Privigen

Islande

4.12.2017.

EU/1/08/446

Privigen

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/08/446

Privigen

Norvēģija

5.12.2017.

EU/1/08/453

Prepandrix

Islande

4.12.2017.

EU/1/08/453

Prepandrix

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/08/453

Prepandrix

Norvēģija

5.12.2017.

EU/1/12/784

Cuprymina

Islande

11.8.2017.

EU/1/12/784

Cuprymina

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/12/784

Cuprymina

Norvēģija

9.8.2017.

EU/1/12/787

Revestive

Islande

13.7.2017.

EU/1/12/787

Revestive

Norvēģija

5.7.2017.

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Islande

11.8.2017.

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Norvēģija

9.8.2017.

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Islande

24.7.2017.

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Norvēģija

9.8.2017.

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Islande

14.8.2017.

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Norvēģija

9.8.2017.

EU/1/12/794

Adcetris

Islande

4.12.2017.

EU/1/12/794

ADCETRIS

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/12/794

ADCETRIS

Norvēģija

27.11.2017.

EU/1/12/795

Forxiga

Islande

13.9.2017.

EU/1/12/795

Forxiga

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/12/795

Forxiga

Norvēģija

27.9.2017.

EU/1/12/796

Picato

Islande

24.7.2017.

EU/1/12/796

Picato

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/12/796

Picato

Norvēģija

8.8.2017.

EU/1/12/797

Eylea

Islande

10.8.2017.

EU/1/12/797

Eylea

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/12/797

Eylea

Norvēģija

18.8.2017.

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Islande

6.10.2017.

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Norvēģija

27.9.2017.

EU/1/12/799

Memantine Merz

Islande

24.7.2017.

EU/1/12/799

Memantine Merz

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/12/799

Memantine Merz

Norvēģija

9.8.2017.

EU/1/12/800

Zoledronic Acid Hospira

Islande

11.9.2017.

EU/1/12/800

Zoledronic acid Hospira

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/12/800

Zoledronsyre Hospira

Norvēģija

4.9.2017.

EU/1/12/801

Constella

Islande

14.9.2017.

EU/1/12/801

Constella

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/12/801

Constella

Norvēģija

22.9.2017.

EU/1/12/802

Capecitabine medac

Islande

12.7.2017.

EU/1/12/803

NexoBrid

Islande

30.11.2017.

EU/1/12/803

NexoBrid

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/12/803

NexoBrid

Norvēģija

11.12.2017.

EU/1/12/805

AMYViD

Islande

9.10.2017.

EU/1/12/805

Amyvid

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/12/805

Amyvid

Norvēģija

3.10.2017.

EU/1/12/806

Ryzodeg

Islande

4.10.2017.

EU/1/12/806

Ryzodeg

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/12/806

Ryzodeg

Norvēģija

10.10.2017.

EU/1/12/807

Tresiba

Islande

9.10.2017.

EU/1/12/807

Tresiba

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/12/807

Tresiba

Norvēģija

10.10.2017.

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Islande

9.10.2017.

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Norvēģija

27.9.2017.

EU/1/12/809

Betmiga

Islande

6.10.2017.

EU/1/12/809

Betmiga

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/12/809

Betmiga

Norvēģija

3.10.2017.

EU/1/12/811

Lyxumia

Islande

6.10.2017.

EU/1/12/811

Lyxumia

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/12/811

Lyxumia

Norvēģija

9.10.2017.

EU/1/12/812

Bexsero

Islande

9.10.2017.

EU/1/12/812

Bexsero

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/12/812

Bexsero

Norvēģija

3.10.2017.

EU/1/12/814

Zaltrap

Islande

9.10.2017.

EU/1/12/814

ZALTRAP

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/12/814

ZALTRAP

Norvēģija

27.9.2017.

EU/1/12/815

Selincro

Islande

30.11.2017.

EU/1/12/815

Selincro

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/12/815

Selincro

Norvēģija

1.12.2017.

EU/1/13/813

Perjeta

Islande

19.12.2017.

EU/1/13/813

Perjeta

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/13/817

Actelsar HCT

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/13/819

JETREA

Islande

15.12.2017.

EU/1/13/819

JETREA

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/13/819

JETREA

Norvēģija

19.12.2017.

EU/1/13/902

Translarna

Islande

12.7.2017.

EU/1/13/902

Translarna

Norvēģija

5.7.2017.

EU/1/14/987

Holoclar

Islande

19.12.2017.

EU/1/16/1094

Ninlaro

Islande

6.10.2017.

EU/1/16/1094

Ninlaro

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/16/1094

Ninlaro

Norvēģija

26.9.2017.

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Islande

24.7.2017.

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Norvēģija

4.8.2017.

EU/1/16/1138

Venclyxto

Islande

6.11.2017.

EU/1/16/1138

Venclyxto

Norvēģija

14.11.2017.

EU/1/16/1139

Ocaliva

Islande

8.12.2017.

EU/1/16/1139

OCALIVA

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/16/1139

OCALIVA

Norvēģija

18.12.2017.

EU/1/16/1143

Lartruvo

Islande

6.10.2017.

EU/1/16/1143

Lartruvo

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/16/1143

Lartruvo

Norvēģija

27.9.2017.

EU/1/16/1169

Alecensa

Islande

8.12.2017.

EU/1/16/1169

Alecensa

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/16/1169

Alecensa

Norvēģija

15.12.2017.

EU/1/43/890

Cometriq

Norvēģija

3.8.2017.

EU/2/12/142

Cardalis

Islande

4.7.2017.

EU/2/12/144

Contacera

Islande

5.12.2017.

EU/2/12/144

Contacera

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/2/12/144

Contacera

Norvēģija

15.12.2017.

EU/2/12/145

Kexxtone

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/2/12/145

Kexxtone

Norvēģija

28.12.2017.

EU/2/12/147

Pexion

Islande

5.12.2017.

EU/2/12/147

Pexion

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/2/12/147

Pexion

Norvēģija

6.12.2017.


III PIELIKUMS

Pagarināto tirdzniecības atļauju saraksts

EEZ EBTA valstīs laikposmā no 2017. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim pagarinātas šādas tirdzniecības atļaujas:

ES numurs

Ražojums

Valsts

Atļaujas datums

EU/1/01/177/002

SonoVue

Norvēģija

4.9.2017.

EU/1/03/256/022

Humira

Islande

19.12.2017.

EU/1/03/256/022

Humira

Norvēģija

10.11.2017.

EU/1/04/292/013-015

Mimpara

Islande

15.9.2017.

EU/1/04/292/013-015

Mimpara

Norvēģija

28.8.2017.

EU/1/06/356/020-022

Exjade

Norvēģija

28.11.2017.

EU/1/06/356/020-022

Exjade

Islande

1.12.2017.

EU/1/07/418/011-013

Celsentri

Norvēģija

3.8.2017.

EU/1/07/418/011-013

Celsentri

Islande

13.7.2017.

EU/1/07/422/015

Tasigna

Islande

4.12.2017.

EU/1/07/422/015

Tasigna

Norvēģija

28.11.2017.

EU/1/07/436/006

Isentress

Islande

9.8.2017.

EU/1/07/436/006

Isentress

Norvēģija

7.8.2017.

EU/1/08/481/004-005

Kuvan

Islande

10.8.2017.

EU/1/08/481/004-005

Kuvan

Norvēģija

13.7.2017.

EU/1/09/522/003

ellaOne

Islande

1.12.2017.

EU/1/09/522/003

ellaOne

Norvēģija

10.11.2017.

EU/1/09/531/022-033

Instanyl

Islande

6.11.2017.

EU/1/09/539/005-006

Samsca

Islande

5.10.2017.

EU/1/09/539/005-006

Samsca

Norvēģija

18.9.2017.

EU/1/10/618

Prolia

Norvēģija

27.9.2017.

EU/1/11/703

Xgeva

Norvēģija

27.9.2017.

EU/1/12/753/018-019

Signifor

Islande

4.10.2017.

EU/1/12/753/018-019

Signifor

Norvēģija

18.9.2017.

EU/1/12/787/003

Revestive

Norvēģija

5.7.2017.

EU/1/12/787/003

Revestive

Islande

13.7.2017.

EU/1/13/846/002-003

Xtandi

Norvēģija

3.10.2017.

EU/1/13/846/002-003

Xtandi

Islande

6.10.2017.

EU/1/13/860/003

Nexium Control

Islande

11.7.2017.

EU/1/13/860/003

Nexium Control

Norvēģija

5.7.2017.

EU/1/15/1070/002

Oncaspar

Islande

19.12.2017.


IV PIELIKUMS

Atsaukto tirdzniecības atļauju saraksts

EEZ EBTA valstīs laikposmā no 2017. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim atsauktas šādas tirdzniecības atļaujas:

ES numurs

Ražojums

Valsts

Atsaukšanas datums

EU/1/00/167

Prevenar

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/00/167

Prevenar

Norvēģija

11.12.2017.

EU/1/00/167

Prevenar

Islande

1.12.2017.

EU/1/07/394

Optaflu

Norvēģija

18.10.2017.

EU/1/07/398

Optimark

Islande

10.10.2017.

EU/1/09/561

Clopidogrel Teva Pharma

Islande

11.7.2017.

EU/1/11/674

Repso

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/11/674

Repso

Norvēģija

8.8.2017.

EU/1/11/674

Repso

Islande

10.8.2017.

EU/1/13/868

EVARREST

Lihtenšteina

31.12.2017.

EU/1/13/868

EVARREST

Norvēģija

28.11.2017.

EU/1/13/868

EVARREST

Islande

4.12.2017.

EU/1/14/976

Zontivity

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/15/996

Ristempa

Lihtenšteina

31.10.2017.

EU/1/15/996

Ristempa

Norvēģija

9.10.2017.

EU/1/15/996

Ristempa

Islande

9.10.2017.

EU/1/16/1113

Enzepi

Islande

11.8.2017.

EU/1/16/1113

Enzepi

Lihtenšteina

31.8.2017.

EU/1/16/1113

Enzepi

Norvēģija

8.8.2017.


V PIELIKUMS

Apturēto tirdzniecības atļauju saraksts

EEZ EBTA valstīs laikposmā no 2017. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim apturētas šādas tirdzniecības atļaujas:

ES numurs

Ražojums

Valsts

Apturēšanas datums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

30.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 305/34


PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTO KONKURSU

(2018/C 305/13)

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) rīko atklāto konkursu:

 

EPSO/AST-SC/07/18 – BRUŅOTI APSARGI (SC 1/SC 2)

Paziņojums par konkursu ir publicēts 24 valodās Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 305 A 2018. gada 30. augustā.

Papildu informācija atrodama EPSO tīmekļa vietnē: https://epso.europa.eu/


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

30.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 305/35


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.9072 – KKR / Altice / SFR Filiale)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 305/14)

1.   

Komisija 2018. gada 24. augustā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

KKR & Co. Inc. (“KKR”) (ASV),

Altice France S.A. (“Altice”) (Francija), kas pieder Altice group,

SFR Filiale SAS (“SFR Filiale”), ko kontrolē Altice.

KKR un Altice Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār visu uzņēmumu SFR Filiale.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    KKR : ieguldījumu sabiedrība, kas sniedz aktīvu pārvaldības pakalpojumus un kapitāla tirgus risinājumus,

—    Altice : telesakaru, satura, plašsaziņas līdzekļu, izklaides un reklāmas pakalpojumi,

—    SFR Filiale : Altices meitasuzņēmuma Francijā SFR S.A. darījumdarbība telesakaru torņu jomā.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.9072 – KKR / Altice / SFR Filiale

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss: +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.