ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 243

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 11. jūlijs


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 243/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8919 – Permira / Exclusive Group) ( 1)

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 243/02

Euro maiņas kurss

2

2018/C 243/03

Komisijas Īstenošanas lēmums (2018. gada 10. jūlijs) par to, lai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu pieteikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 105. pantā minētu grozījumu ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā (Côtes de Montravel (ACVN))

3


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2018/C 243/04

Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām

8

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2018/C 243/05

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9000 – Bain Capital / Reifen Krieg Group) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1)

9

2018/C 243/06

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8949 – Tenneco / Federal-Mogul) ( 1)

11

2018/C 243/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8959 – Sonatrach / Augusta Refinery Assets) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1)

12

2018/C 243/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8996 – GIC Group / FPL / JustGroup / JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1)

13


 

Labojums

2018/C 243/09

Labojums dokumentā Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse ( OV C 235, 6.7.2018. )

14


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

11.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 243/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.8919 – Permira / Exclusive Group)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 243/01)

Komisija 2018. gada 26. jūnijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32018M8919. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

11.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 243/2


Euro maiņas kurss (1)

2018. gada 10. jūlijs

(2018/C 243/02)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,1713

JPY

Japānas jena

130,30

DKK

Dānijas krona

7,4536

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,88338

SEK

Zviedrijas krona

10,2438

CHF

Šveices franks

1,1649

ISK

Islandes krona

125,40

NOK

Norvēģijas krona

9,4145

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,898

HUF

Ungārijas forints

324,84

PLN

Polijas zlots

4,3208

RON

Rumānijas leja

4,6585

TRY

Turcijas lira

5,5065

AUD

Austrālijas dolārs

1,5739

CAD

Kanādas dolārs

1,5382

HKD

Hongkongas dolārs

9,1926

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,7188

SGD

Singapūras dolārs

1,5893

KRW

Dienvidkorejas vona

1 308,63

ZAR

Dienvidāfrikas rands

15,7331

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

7,7767

HRK

Horvātijas kuna

7,3980

IDR

Indonēzijas rūpija

16 799,96

MYR

Malaizijas ringits

4,7099

PHP

Filipīnu peso

62,647

RUB

Krievijas rublis

73,2605

THB

Taizemes bāts

38,875

BRL

Brazīlijas reāls

4,5513

MXN

Meksikas peso

22,4121

INR

Indijas rūpija

80,6170


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


11.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 243/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2018. gada 10. jūlijs)

par to, lai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu pieteikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 105. pantā minētu grozījumu ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā

(Côtes de Montravel (ACVN))

(2018/C 243/03)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 97. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Francija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 105. pantu ir iesniegusi specifikācijas grozījuma pieteikumu attiecībā uz nosaukumu “Côtes de Montravel”.

(2)

Komisija šo pieteikumu ir izskatījusi un konstatējusi, ka Regulas (ES) Nr. 1308/2013 93.–96. panta, 97. panta 1. punkta, kā arī 100., 101. un 102. panta nosacījumi ir izpildīti.

(3)

Lai varētu iesniegt iebildumu paziņojumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 98. pantu, specifikācijas grozījuma pieteikums attiecībā uz nosaukumu “Côtes de Montravel” attiecīgi būtu jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants

Specifikācijas grozījuma pieteikums, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 105. pantu iesniegts attiecībā uz nosaukumu “Côtes de Montravel” (ACVN), ir ietverts šā lēmuma pielikumā.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 98. pantu iebildumus pret šā panta pirmajā daļā minēto specifikācijas grozījumu drīkst celt divu mēnešu laikā no šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 10. jūlijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.


PIELIKUMS

“CÔTES DE MONTRAVEL”

AOP-FR-A0188-AM01

Pieteikuma iesniegšanas datums: 2014. gada 10. septembris

SPECIFIKĀCIJAS GROZĪJUMA PIETEIKUMS

1.   Grozījumam piemērojamie noteikumi

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 105. pants – grozījums, kas nav maznozīmīgs

2.   Grozījuma apraksts un pamatojums

2.1.   Ražošanas ģeogrāfiskais apgabals

Ražošanas ģeogrāfiskais apgabals, kas aprakstīts specifikācijas 1. nodaļas IV iedaļā, ir paplašināts, iekļaujot tajā 4 pašvaldību (Fougueyrolles, Nastringues, Saint-Antoine-de-Breuilh un Vélines) teritoriju, kā arī seno Port-Sainte-Foy pašvaldību pirms tās apvienošanās ar Ponchapt. Šo pašvaldību teritorijā, kas arī atrodas ar ACVN “Haut-Montravel” apzīmētā produkta ražošanas apgabalā, augsnes un klimatiskie apstākļi ir tādi paši kā tie, kādi valda ražošanas apgabalā, kurš sākotnēji bija noteikts ar ACVN “Côtes de Montravel” apzīmētā produkta ražošanai, kā arī tādas pašas vīna vīnogu šķirnes. Šis grozījums nav atdalāms no ražošanas nosacījumu izmaiņām, lai norādītu uz to, ka ACVN “Côtes de Montravel” baltvīni pieder pie pussaldajiem vīniem.

Tā kā ģeogrāfiskajam apgabalam pievienotā pašvaldību teritorija iepriekš atradās tiešās apkaimes apgabalā, tas attiecīgi grozīts, samazinot to uz minēto pašvaldību teritorijas rēķina.

Attiecīgi grozīts vienotā dokumenta 6. punkts.

Tātad gan “Côtes de Montravel”, gan “Haut-Montravel” vīns tiek iegūts vienā un tajā pašā vīnogu audzēšanas apgabalā, un izmantojamo šķirņu vīnogas tur ir attiecīgo valdošo dabas faktoru ietekmē.

Abu minēto vīna šķirņu atšķirībām par iemeslu ir cilvēkfaktori. Un ne bez pamata, jo attiecīgo vīnkopju izraudzītā agrotehnika un ražas novākšanas paņēmieni, kā arī vīndarības zinātība dara to, ka minētie produkti ir atšķirīgi un tāpēc jau izsenis tiek apzīmēti ar atšķirīgiem nosaukumiem.

Vīnkopju amatprasmē ietilpst senu tradīciju izmantošana vīnu vinifikācijai kopā ar atlikumcukuriem, tā nodrošinot šo vīnu uzglabāšanos, jo reizumis tie tika patērēti ļoti tālu no to izcelsmes vietas (it īpaši, ja tos nogādāja uz Ziemeļeiropu).

Vīnkopji gadu no gada pierādījuši, ka joprojām meistarīgi prot pārvaldīt gan savus vīndārzus, gan vīna raudzēšanu, lai, spītējot laika untumiem, iegūtu izcili augstas kvalitātes pussaldos vai saldos baltvīnus, ko apzīmē ar nosaukumiem “Côtes de Montravel” un “Haut-Montravel”.

Specifikācijas I nodaļas IV iedaļas 2. punktā pievienots datums, kas ir diena, kad kompetentā valsts iestāde ir apstiprinājusi noteiktā zemesgabalu apvidus teritorijas grozījumu par jaunu noteiktā ražošanas ģeogrāfiskajā apgabalā.

Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

2.2.   Redakcionāls labojums

Specifikācijas I nodaļas VI iedaļas 1. punkta b) apakšpunktā vārds “pumpuriem” aizstāts ar vārdu “augļpumpuriem”: tas ir redakcionāls uzlabojums, kas nemaina sākotnējā teksta jēgu.

Attiecīgi grozīts vienotā dokumenta 6.a) punkts: vārdi “10 vīnstīgu pumpuriem” aizstāti ar vārdiem “10 vīnstīgu augļpumpuriem”.

2.3.   Analītiskie parametri

Specifikācijas 1. nodaļas VII iedaļas 2. punktā attiecībā uz vīnogu gatavības pakāpi pielāgots dabiskais un faktiskais spirta tilpumkoncentrācijas minimums – attiecīgi 12 % (un ne vairs 12,5 %) un 11 % (un ne vairs 10,5 %).

IX iedaļas 1. punkta b) apakšpunktā attiecībā uz analītiskiem standartiem fermentējamo cukuru saturs no 51 grama uz litru palielināts līdz 54 gramiem uz litru. Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

Šie grozījumi ir saskanīgi ar ACVN “Côtes de Montravel” vīnu raksturojumu un apstiprina, ka šie vīni pieder pie pussaldo vīnu produkcijas.

2.4.   Vīndārzā izmantojamās vīnogu šķirnes un vīnu apvienošana maisījumā

Specifikācijas I nodaļas V iedaļas 2. punktā attiecībā uz noteikumiem par to, kādās proporcijās saimniecības vīndārzos jābūt dažādajām vīnogu šķirnēm, precizēts: “šķirnes “Sémillon B” proporcijai jābūt vismaz 30 %”. Šai šķirnei, ko ražošanas apgabalā izmanto ievērojamā pārsvarā, piemīt lieliskas spējas sasniegt pārgatavību ražošanas apgabalā valdošā okeāna tipa klimata labvēlīgajos apstākļos.

I nodaļas IX iedaļas 1. punkta a) apakšpunktā attiecībā uz vīnogu šķirņu sajaukuma (maisījuma) veidošanu galveno šķirņu minimālais īpatsvars no 50 % palielināts līdz 80 %. Precizēts arī ka, atspoguļojot noteikumus attiecībā uz visām saimniecības vīndārzā izmantojamajām vīnogu šķirnēm, šķirnes “Sémillon B” proporcijai maisījumā jābūt vismaz 30 %.

Šie grozījumi ir saskanīgi ar ACVN “Côtes de Montravel” vīnu raksturojumu un apstiprina, ka šie vīni pieder pie pussaldo vīnu produkcijas.

2.5.   Saikne ar izcelsmes vietu

I nodaļas X iedaļa, kurā aprakstīta saikne ar ģeogrāfisko apgabalu, noformēta attiecīgā redakcijā, ņemot vērā ražošanas ģeogrāfiskā apgabala paplašināšanu.

VIENOTS DOKUMENTS

1.   Nosaukums(-i)

Côtes de Montravel

2.   Ģeogrāfiskās norādes veids

ACVN – aizsargāts cilmes vietas nosaukums

3.   Vīnkopības produktu kategorijas

1.

Vīns

4.   Vīna vai vīnu apraksts

Šie vīni ir nedzirkstoši pussaldie baltvīni, eleganti un izsmalcināti, patīkami maigi, un fermentējamie cukuri tajos nekad nenomāc tiem piemītošo mīlīgi tonizējošo raksturu. Vīnogas tiek ievāktas pārgatavības pakāpē pēc tam, kad tās uz vīnstīgām ir nobriedušas tā, ka to sula ir kļuvusi nedaudz kocentrētāka. Lai iegūtu šāda veida vīnus, kas reizē ir gan svaigi, gan augļaini, izmanto jauktu šķirņu vīnogas, kuru lielākā daļa pieder pie galvenajām vīna vīnogu šķirnēm. Pēc raudzēšanas fermentējamo cukuru saturs tajos ir 25–54 g/l. Pēc bagātināšanas spirta kopējā tilpumkoncentrācija šajos vīnos nepārsniedz 14,5 %. Savukārt spirta dabiskā minimālā tilpumkoncentrācija šiem vīniem ir 12 %.

Vispārīgie analītiskie parametri

Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %)

 

Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %)

11

Minimālais kopējais skābums

 

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)

 

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)

 

Vispārējā regulējumā paredzētos standartus piemēro attiecībā uz maksimālo kopējo spirta tilpumkoncentrāciju, minimālo kopējo skābumu, maksimālo gaistošo skābumu un kopējo sēra dioksīda saturu.

5.   Vīndarības metodes

a)    Īpašās vīndarbības metodes

Īpašā vīndarbības metode

Novāktās vīnogu ražas termiska apstrāde temperatūrā, kas zemāka par –5 °C, un tuneļu vai kameru izmantošana cukuru koncentrācijas paaugstināšanai ir aizliegta. Koksnes gabalu izmantošana un tanīnu pievienošana ir aizliegta. Pēc bagātināšanas spirta kopējā tilpumkoncentrācija šajos vīnos nepārsniedz 14,5 %. Līdztekus še iepriekš izklāstītajiem noteikumiem vīndarības metožu jomā jāievēro arī attiecīgo saistību kopums, kas minētas Savienības līmeņa tiesību aktos un Lauku un jūras zivsaimniecības kodeksā (Code rural et de la pêche maritime).

Audzēšanas prakse

Vīnogulāju stādījumu minimālā biezība ir 5 000 vīnkoku stādu uz hektāru. Rindstarpu platums nedrīkst būt lielāks par 2 metriem, bet atstatums starp vienas rindas vīnkokiem nedrīkst būt mazāks par 0,80 metriem.

Vīnogulājus apgriež, to vainagu veidojot vai nu pēc Gijo (Guyot) metodes, vai atstājot augļzarus un veidojot Ruajā (Royat) kordonu, vai pēc īsās apgriešanas metodes.

Uz katra vīnkoka nav vairāk par 10 vīnstīgu augļpumpuriem.

Apūdeņošana ir aizliegta.

b)    Maksimālās ražas

60 hektolitru no hektāra

6.   Noteiktais apgabals

Vīnogu novākšana, vinifikācija un vīnu gatavošana tiek veikta šādu Dordogne departamenta pašvaldību teritorijā: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien un Vélines.

7.   Galvenās vīna vīnogu šķirnes

“Sauvignon B”, “Muscadelle B”, “Sauvignon G” un “Sémillon B”.

8.   Saiknes vai saikņu apraksts

Noteiktais zemesgabalu apgabals pārsvarā sastāv no labi drenētām mālainā kaļķakmens parcelēm uz plato, kā arī dienvidu puses nogāzēm. Šajās vīnogulāju parcelēs turklāt ir barības vielām nabadzīgas un izskalojušās augsnes, taču tajās ir pietiekami liels mālu īpatsvars, lai nebūtu jābaidās no vasaras sausuma. Tās arī ir rūpīgi jāizvēlas, lai panāktu, ka ar nosaukumu “Côtes de Montravel” apzīmētā produkta ražošanai izmantotās vīnogas ir optimālā kvalitātē.

Šā nosaukuma produkta ražošanas noteikumi prasa, lai minimālā stādījumu biezība būtu 5 000 vīnkoku stādu uz hektāru platības, bet no katra vīnkoka novāktajai ražai pēc svara jābūt nelielai. Šāda stingra pārvaldība nodrošina vīnogām pietiekami labu un agrīnu ienākšanos, lai tajās būtu laba cukuru koncentrācija, ko it īpaši sagaida no tādu reģiona vietējo šķirņu vīnogām kā “Muscadelle B”, “Sauvignon B”, “Sauvignon gris G”, papildus kārtā arī “Ondenc B”, bet it sevišķi “Sémillon B”, kas bieži vien ir pārsvarā un kam okeāna klimata apstākļos piemīt lielas spējas sasniegt pārgatavību. Lai pretendētu uz ACVN “Côtes de Montravel”, vīnogas tiek novāktas tik labi ienākušās, ka no tām iegūtas misas litrā cukuru saturs pārsniedz 198 gramus. Aizliegta ir gan koncentrēšana ar aukstumtehnoloģijas paņēmieniem, gan koncentrēšanas tuneļu izmantošana. Līdzīgas prasības ir arī, lai pasargātu vīnogas pirms presēšanas, – nepārtrauktas darbības prešu un ar palešu sūkņiem aprīkotu pašizgāzēju piekabju izmantošana ir aizliegta.

Šajā apgabalā vīnkopju zinātība izpaužas kā prasme izmantot senu tradīciju ar atlikumcukuriem bagātas izejvielas vinifikācijai, kuru tie lieliski pārvalda, lai iegūtu izcilas kvalitātes pussaldos vai saldos vīnus, kas pazīstami ar nosaukumiem “Côtes de Montravel” un “Haut-Montravel”.

Vīni ar nosaukumu “Côtes de Montravel” ir lielākoties pussaldi, reizumis saldi baltvīni, eleganti un izsmalcināti, patīkami maigi, un fermentējamie cukuri tajos nekad nenomāc tiem piemītošo mīlīgi tonizējošo raksturu. Lai iegūtu šāda veida vīnus, kas reizē ir gan svaigi, gan augļaini, ar nosaukumu “Côtes de Montravel” apzīmētajiem vīniem izmanto jauktu šķirņu vīnogas, kuru lielākā daļa pieder pie galvenajām vīna vīnogu šķirnēm. Fermentējamo cukuru saturs, kas šajos vīnos sasniedz 25–54 g/l, ir par pamatu tam, ka tie ir ne tikai samērā saldi, bet tiem piemīt arī savdabīgs samtainums un krēmīgums. Ar to tie atšķiras no baltvīniem ar nosaukumu “Haut-Montravel”, ko drīkst izmantot tādu vīnu apzīmēšanai, kuros fermentējamo cukura saturs ir augstāks (pārsniedz 85 g/l) un kas ir ražoti no pārgatavām vīnogām, kuras ir vai nav skārusi Botrytis cinerea ierosinātā pelēkā puve.

Pirms filoksēras izplatīšanās “Côtes de Montravel” vīnu vēsture nav sevišķi daiļrunīga, un minētas tiek vienīgi vispārīgas atsauces uz “Montravel”, nepasakot sīkāk, vai runa ir par sausajiem vīniem vai vīniem ar fermentējamiem cukuriem. 1903. gadā autors Edouard FERET sagatavoja pilnīgu uzskaiti par Beržerakas vīnkopību un publicēja to darbā “Bergerac et ses vins” (“Beržeraka un tās vīni”). Viņš norādīja, ka: “Vélines kantonā baltvīniem piemīt savdabīgs sulīgums un neatkārtojama buķete, kuru dēļ tos attiecīgi klasificē un apzīmē ar nosaukumu “Côtes de Montravel”. Šo vīnu krāsa ir ļoti balta, tiem piemīt liela izsmalcinātība, tīkams samtainums, maigums un bieži vien patīkama buķete”. Edouard FERET norāda arī, ka Montcaret baltvīni ir labākie “Côtes de Montravel” baltvīni un ka tie izceļas ar ļoti izsmalcinātu sulīgumu un patīkamu raksturu.

9.   Būtiski papildu nosacījumi

Lielāka ģeogrāfiskā vienība

Tiesiskais regulējums:

valsts tiesību akti.

Papildu nosacījuma veids:

papildu noteikumi attiecībā uz marķēšanu.

Nosacījuma apraksts:

ar kontrolēto cilmes vietas nosaukumu “Côtes de Montravel” apzīmēto vīnu marķējumā var norādīt lielākās ģeogrāfiskās vienības – “Sud-Ouest” (Dienvidrietumu reģions) – nosaukumu. Šīs lielākās ģeogrāfiskās vienības nosaukumu var norādīt arī prospektos un uz dažādu veidu taras. Šīs lielākās ģeogrāfiskās vienības nosaukumā izmantotie burti ne augstumā, ne platumā nedrīkst būt lielāki par tiem burtiem, kas izmantoti, atveidojot šo kontrolēto cilmes vietas nosaukumu.

Tiešās apkaimes apgabals

Tiesiskais regulējums:

valsts tiesību akti.

Papildu nosacījuma veids:

atkāpe par ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Nosacījuma apraksts:

tiešās apkaimes apgabalu, kas noteikts ar atkāpi vīnu vinifikācijai un gatavošanai, veido šādu pašvaldību teritorija:

Dordogne departamentā: Bergerac, Le Fleix, Monfaucon un Saint-Laurent-des-Vignes,

Gironde departamentā: Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire un Saint-Emilion.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/annee-2014/semaine-26


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

11.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 243/8


Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām

(2018/C 243/04)

1.   Saskaņā ar 11. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulā (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1), Komisija paziņo, ka turpmāk minēto antidempinga pasākumu termiņš beigsies tabulā norādītajā dienā, ja vien netiks sākta to pārskatīšana saskaņā ar turpmāk izklāstīto procedūru.

2.   Procedūra

Savienības ražotāji var iesniegt rakstisku pārskatīšanas pieprasījumu. Tajā jābūt pietiekamiem pierādījumiem par to, ka pēc pasākumu termiņa beigām dempings un kaitējums varētu turpināties vai atkārtoties. Ja Komisija nolems pārskatīt attiecīgos pasākumus, tad importētājiem, eksportētājiem, eksportētājas valsts pārstāvjiem un Savienības ražotājiem tiks dota iespēja izvērst, atspēkot un komentēt pārskatīšanas pieprasījumā izklāstītos jautājumus.

3.   Termiņš

Savienības ražotāji, pamatojoties uz iepriekš minēto, jebkurā laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas var iesniegt rakstisku pārskatīšanas pieprasījumu, kas Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorātam – European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1049 Brussels, Belgium (2) – jāsaņem ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms tabulā norādītās dienas.

4.   Šis paziņojums ir publicēts saskaņā ar 11. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulā (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

Ražojums

Izcelsmes vai eksportētāja(-as) valsts(-is)

Pasākumi

Atsauce

Piemērošanas termiņš (3)

Ferosilīcijs

Ķīnas Tautas Republika

Krievija

Antidempinga maksājums

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 360/2014, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktam nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas un Krievijas izcelsmes ferosilīcija importam (OV L 107, 10.4.2014., 13. lpp.).

11.4.2019.


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Pasākuma piemērošanas termiņš beidzas šajā ailē minētās dienas pusnaktī.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

11.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 243/9


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.9000 – Bain Capital / Reifen Krieg Group)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 243/05)

1.   

Komisija 2018. gada 4. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Bain Capital Investors LLC (“Bain Capital”, Amerikas Savienotās Valstis),

Reifen Krieg GmbH, Secura Reifenservice GmbH, Reifen24 AG, Moti Reifen GmbH, SW Reifenhandel GmbH, Komplettradlager.de GmbH, Duro Reifenservice GmbH un MUTAVI-Solutions GmbH (kopā “Reifen Krieg Group”, Vācija).

Bain Capital Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār visu Reifen Krieg Group.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Bain Capital ir privātkapitāla ieguldījumu sabiedrība, kas reģistrēta Amerikas Savienotajās Valstīs un veic ieguldījumus uzņēmumos visā pasaulē lielākajā daļā nozaru,

Reifen Krieg Group ir nomaiņas riepu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības izplatītājs, kas darbojas galvenokārt Vācijā.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.9000 – Bain Capital / Reifen Krieg Group

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


11.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 243/11


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8949 – Tenneco / Federal-Mogul)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 243/06)

1.   

Komisija 2018. gada 3. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Tenneco Inc. (“Tenneco”, Amerikas Savienotās Valstis),

Federal-Mogul LLC (“Federal-Mogul”, Amerikas Savienotās Valstis).

Tenneco Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār visu Federal-Mogul.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Tenneco ražo un izplata mehānisko transportlīdzekļu sastāvdaļas, it īpaši tīra gaisa un gaitas komforta produktus, gan oriģinālā aprīkojuma ražotājiem, gan neatkarīgos remonta un nomaiņas pēcpārdošanas tirgos visā pasaulē,

Federal-Mogul ražo un piegādā sastāvdaļas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, dzelzceļam un citiem lietojumiem, it īpaši motora, transmisijas un pārvadmehānisma sastāvdaļas, kā arī bremžu uzlikas, šasijas sastāvdaļas, plombēšanas sastāvdaļas un vējstikla tīrīšanas produktus visā pasaulē.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.8949 – Tenneco / Federal-Mogul

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).


11.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 243/12


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8959 – Sonatrach / Augusta Refinery Assets)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 243/07)

1.   

Komisija 2018. gada 3. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Société Nationale pour la recherche, la production, le transport, la transit et la komercialization des hydrocarbures SPA (“Sonatrach”, Alžīrija),

Augusta Refinery Assets, kas pašlaik pieder un ko kontrolē Esso Italiana S.r.l., ExxonMobil Corporation meitasuzņēmums.

Sonatrach Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār Augusta Refinery Assets.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties aktīvus.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    Sonatrach : Alžīrijas valdībai piederošs uzņēmums, kas darbojas naftas un gāzes nozarē. Sonatrach veic integrētas darbības ogļūdeņražu izpētē, ražošanā, rafinēšanā, transportēšanā un tirdzniecībā,

—    Augusta Refinery Assets : sastāv no rafinēšanas rūpnīcas, kas atrodas Augustā, Itālijā, un vairākiem palīgaktīviem. Uzņēmums darbojas jēlnaftas rafinēšanas tirgos degvielas un citu produktu, kas nav degviela, iegūšanai, kā arī pārdod rafinētu degvielu un citus produktus, kas nav degviela.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.8959 – Sonatrach / Augusta Refinery Assets

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


11.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 243/13


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8996 – GIC Group / FPL / JustGroup / JV)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 243/08)

1.   

Komisija 2018. gada 4. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Reco Jedi Private Limited (“Reco”, Singapūra), ko kontrolē uzņēmums GIC (Realty) Private Limited (“GIC”, Singapūra),

Frasers Property Ventures II Pte. Ltd (“FPV”, Singapūra), ko kontrolē uzņēmums Frasers Property Limited (“FPL”, Singapūra),

JustGroup Holdings Pte. Ltd (“JustGroup”, Singapūra),

JustCo Holdings Pte. Ltd (“JustCo”, Singapūra).

Uzņēmumi Reco, FPL un JustGroup Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 3. panta 4. punkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu JustCo.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas jaunizveidotā uzņēmumā, kas ir kopuzņēmums.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

GIC ir ieguldījumu, kas Singapūras valdības vārdā veikti nekustamajā īpašumā, pārvaldītājsabiedrība,

FPL ir uzņēmums, kam pieder un kas attīsta un apsaimnieko dažādu nekustamo īpašumu integrētu portfeli,

JustGroup un JustCo: kopdarba telpu attīstīšana un apsaimniekošana.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.8996 – GIC Group / FPL / JustGroup / JV

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


Labojums

11.7.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 243/14


Labojums dokumentā “Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse”

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 235, 2018. gada 6. jūlijs )

(2018/C 243/09)

 

6. lappusē dokumenta publikāciju (2018/C 235/07) uzskata par spēku zaudējušu.