ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 216

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 20. jūnijs


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2018/C 216/01

Padomes Lēmums (2018. gada 18. jūnijs), ar ko pieņem Padomes nostāju par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2 projektu

1

 

Eiropas Komisija

2018/C 216/02

Euro maiņas kurss

2

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2018/C 216/03

Komisijas informatīvais paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Izmaiņas sabiedrisko pakalpojumu saistībās attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem ( 1)

3

2018/C 216/04

Komisijas informatīvais paziņojums saskaņā ar 17. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām ( 1)

3


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2018/C 216/05

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8900 – Wieland / Aurubis rolled products / Schwermetall) ( 1)

4

2018/C 216/06

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8904 – PIMCO/Echo/JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1)

6


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

20.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 216/1


PADOMES LĒMUMS

(2018. gada 18. jūnijs),

ar ko pieņem Padomes nostāju par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2 projektu

(2018/C 216/01)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 41. pantu,

tā kā:

Savienības 2018. finanšu gada budžetu galīgajā variantā pieņēma 2017. gada 30. novembrī (2),

Komisija 2018. gada 13. aprīlī iesniedza priekšlikumu, kurā ir iekļauts 2018. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 2 projekts,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Padomes nostāja par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2 projektu tika pieņemta 2018. gada 18. jūnijā.

Viss teksts informācijai vai lejupielādei ir pieejams Padomes tīmekļa vietnē http://www.consilium.europa.eu/.

Luksemburgā, 2018. gada 18. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

R. PORODZANOV


(1)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 57, 28.2.2018., 1. lpp.


Eiropas Komisija

20.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 216/2


Euro maiņas kurss (1)

2018. gada 19. jūnijs

(2018/C 216/02)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,1534

JPY

Japānas jena

126,78

DKK

Dānijas krona

7,4529

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,87693

SEK

Zviedrijas krona

10,3227

CHF

Šveices franks

1,1501

ISK

Islandes krona

126,20

NOK

Norvēģijas krona

9,4895

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,811

HUF

Ungārijas forints

324,33

PLN

Polijas zlots

4,3143

RON

Rumānijas leja

4,6680

TRY

Turcijas lira

5,4971

AUD

Austrālijas dolārs

1,5695

CAD

Kanādas dolārs

1,5319

HKD

Hongkongas dolārs

9,0534

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6747

SGD

Singapūras dolārs

1,5685

KRW

Dienvidkorejas vona

1 287,91

ZAR

Dienvidāfrikas rands

15,9903

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

7,4765

HRK

Horvātijas kuna

7,3860

IDR

Indonēzijas rūpija

16 337,37

MYR

Malaizijas ringits

4,6176

PHP

Filipīnu peso

61,521

RUB

Krievijas rublis

73,8050

THB

Taizemes bāts

37,878

BRL

Brazīlijas reāls

4,3536

MXN

Meksikas peso

23,8447

INR

Indijas rūpija

78,8670


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

20.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 216/3


Komisijas informatīvais paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

Izmaiņas sabiedrisko pakalpojumu saistībās attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 216/03)

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Attiecīgais maršruts

Cardiff–RAF Valley/Anglesey lidosta

Sākotnējais datums, kad stājās spēkā sabiedrisko pakalpojumu saistības

2006. gada 5. oktobris

Izmaiņu spēkā stāšanās datums

2019. gada 18. februāris

Adrese, kurā var saņemt sabiedrisko pakalpojumu saistību tekstu un visu attiecīgo informāciju un/vai dokumentus

Aviation PSO Procurement

c/o Transport for Wales

Southgate House

Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

UNITED KINGDOM

E-pasts: airpso@transportfor.wales

Internets: https://www.sell2wales.gov.wales/


20.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 216/3


Komisijas informatīvais paziņojums saskaņā ar 17. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 216/04)

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Attiecīgais maršruts

Cardiff–RAF Valley/Anglesey lidosta

Līguma darbības periods

No 2019. gada 18. februāra līdz 2022. gada 18. februārim

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

2018. gada 29. augusts

Adrese, kurā var saņemt konkursa uzaicinājuma tekstu un visu attiecīgo informāciju un/vai dokumentus, kas saistīti ar atklāto konkursu un sabiedrisko pakalpojumu saistībām

Aviation PSO Procurement

c/o Transport for Wales

Southgate House

Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

UNITED KINGDOM

E-pasts: airpso@transportfor.wales

Internets: https://www.sell2wales.gov.wales/


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

20.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 216/4


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8900 – Wieland / Aurubis rolled products / Schwermetall)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 216/05)

1.   

Komisija 2018. gada 13. jūnijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Wieland Werke AG (“Wieland”, Vācija),

Aurubis Flat Rolled Products business (“ARP”, Vācija), kuru kontrolē uzņēmums Aurubis AG (Vācija),

Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG (“Schwermetall”, Germany), 50/50 % Wieland un Aurubis AG kopuzņēmums.

Wieland Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār uzņēmumu ARP un pilnīgu kontroli pār uzņēmumu Schwermetall.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas un aktīvus.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Wieland ražo un piegādā no vara un vara sakausējumiem izgatavotus pusfabrikātus,

ARP ražo un piegādā no vara un vara sakausējumiem izgatavotus pusfabrikātus,

Schwermetall ražo satītas vara un vara sakausējumu sloksnes.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.8900 – Wieland / Aurubis rolled products / Schwermetall

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss: +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).


20.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 216/6


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8904 – PIMCO/Echo/JV)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 216/06)

1.   

Komisija 2018. gada 13. jūnijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

R4R S.à.r.l. (“R4R”, Luksemburga), kas pieder Pacific Investment Management Company LLC (“PIMCO”, Amerikas Savienotās Valstis),

Echo Investment S.A. (“Echo”, Polija),

jaunizveidots kopuzņēmums (“JV”, Polija).

PIMCO un Echo Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 4. punkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār jaunizveidotu kopuzņēmumu (“JV”).

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas jaunizveidotā kopuzņēmumā.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    PIMCO : ieguldījumu darbības, ieskaitot nekustamajā īpašumā un pakalpojumos,

—    Echo : nekustamā īpašuma attīstīšana biroju, mazumtirdzniecības un dzīvojamajā sektorā,

—    JV : nekustamā īpašuma izīrēšana.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.8904 – PIMCO/Echo/JV

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss: +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.