ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 37

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 1. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2018/C 37/01 ECB/2018/1

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2018. gada 26. janvāris) Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem (ECB/2018/1)

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 37/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8746 – EG Group / ESSO Germany Business) ( 1 )

2

2018/C 37/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8734 – Mitsui/GSC/CaetanoBus) ( 1 )

2


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 37/04

Euro maiņas kurss

3

 

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde

2018/C 37/05

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes Lēmums (2017. gada 20. septembris) reģistrēt Sallux

4

 

Eiropols

2018/C 37/06

Eiropola valdes – Reglaments

19


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2018/C 37/07

Īpašs uzaicinājums iesniegt pieteikumus – EACEA/03/2018 – Erasmus Augstākās izglītības harta 2014.–2020. gadam

25

 

Eiropas Investīciju banka

2018/C 37/08

Aicinājums iesniegt priekšlikumus – EIB institūta 2018. gada Sociālās inovācijas turnīrs

27

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2018/C 37/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8753 – HASCO/Magna/JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

28

2018/C 37/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8761 – ReAssure/Actaeon) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

30


 

Labojums

2018/C 37/11

Labojums Paziņojumā par antisubsidēšanas procedūras sākšanu attiecībā uz Argentīnas izcelsmes biodīzeļdegvielas importu ( OV C 34, 31.1.2018. )

31


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 


I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

IETEIKUMI

Eiropas Centrālā banka

1.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 37/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS IETEIKUMS

(2018. gada 26. janvāris)

Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem

(ECB/2018/1)

(2018/C 37/01)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 27.1. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) un dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku pārskatus revidē neatkarīgi ārējie revidenti, kurus ieteikusi ECB Padome un apstiprinājusi Eiropas Savienības Padome.

(2)

Austrijas Federālā likuma par Oesterreichische Nationalbank 37. panta 1. punkts nosaka, ka Oesterreichische Nationalbank pilnsapulce uz vairāku gadu laika posmu, kas nav garāks par pieciem gadiem, ievēl vienu ārējo revidentu un vienu ārējā revidenta aizstājēju. Ārējā revidenta aizstājējs tiks pilnvarots tikai gadījumā, ja ārējais revidents nevarēs veikt revīziju.

(3)

Oesterreichische Nationalbank pašreizējā ārējā revidenta un pašreizējā ārējā revidenta aizstājēja pilnvaras beidzās pēc 2017. finanšu gada revīzijas pabeigšanas. Tādēļ jāieceļ ārējie revidenti laika posmam, kas sākas 2018. finanšu gadā.

(4)

Oesterreichische Nationalbank 2018.–2022. finanšu gadam par savu ārējo revidentu izvēlējusies izvēlējusies Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., bet par savu ārējā revidenta aizstājēju izvēlējusies Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH.

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

1.

Tiek ieteikts par Oesterreichische Nationalbank ārējo revidentu 2018.–2022. finanšu gadam iecelt Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

2.

Tiek ieteikts par Oesterreichische Nationalbank ārējā revidenta aizstājēju 2018.–2022. finanšu gadam iecelt Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH.

Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 26. janvārī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

1.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 37/2


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.8746 – EG Group / ESSO Germany Business)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 37/02)

Komisija 2018. gada 24. janvārī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32018M8746. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


1.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 37/2


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.8734 – Mitsui/GSC/CaetanoBus)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 37/03)

Komisija 2018. gada 19. janvārī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32018M8734. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

1.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 37/3


Euro maiņas kurss (1)

2018. gada 31. janvāris

(2018/C 37/04)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,2457

JPY

Japānas jena

135,60

DKK

Dānijas krona

7,4419

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,87910

SEK

Zviedrijas krona

9,7645

CHF

Šveices franks

1,1631

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

9,5620

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,272

HUF

Ungārijas forints

310,65

PLN

Polijas zlots

4,1503

RON

Rumānijas leja

4,6545

TRY

Turcijas lira

4,6732

AUD

Austrālijas dolārs

1,5357

CAD

Kanādas dolārs

1,5290

HKD

Hongkongas dolārs

9,7413

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6803

SGD

Singapūras dolārs

1,6288

KRW

Dienvidkorejas vona

1 327,03

ZAR

Dienvidāfrikas rands

14,7820

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

7,8340

HRK

Horvātijas kuna

7,4325

IDR

Indonēzijas rūpija

16 662,48

MYR

Malaizijas ringits

4,8578

PHP

Filipīnu peso

63,872

RUB

Krievijas rublis

70,0723

THB

Taizemes bāts

39,003

BRL

Brazīlijas reāls

3,9368

MXN

Meksikas peso

23,2262

INR

Indijas rūpija

79,1800


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde

1.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 37/4


Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes Lēmums

(2017. gada 20. septembris)

reģistrēt Sallux

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2018/C 37/05)

EIROPAS POLITISKO PARTIJU UN EIROPAS POLITISKO FONDU IESTĀDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (1) un jo īpaši tās 9. pantu,

ņemot vērā pieteikumu, kas saņemts no Sallux,

tā kā:

(1)

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde (“Iestāde”) 2017. gada 5. septembrī saņēma no Sallux (“pieteikuma iesniedzējs”) pieteikumu reģistrēt to kā Eiropas politisko fondu saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 8. panta 1. punktu un 2017. gada 15. septembrī – daļēji pārstrādātu pieteikumu;

(2)

pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis dokumentus, kas apliecina, ka tas atbilst Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 3. pantā paredzētajiem nosacījumiem, deklarāciju minētās regulas pielikumā norādītajā formā un pieteikuma iesniedzēja statūtus, kuros ir noteikumi, kas prasīti minētas regulas 5. pantā;

(3)

pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis papildu dokumentus saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES, Euratom) 2015/2401 1. un 2. pantu (2);

(4)

saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 9. pantu Iestāde ir izskatījusi pieteikumu un iesniegtos apliecinošos dokumentus un uzskata, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst minētās regulas 3. pantā paredzētajiem reģistrācijas nosacījumiem un ka statūtos ir noteikumi, kas prasīti minētās regulas 5. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Sallux tiek reģistrēts kā Eiropas politiskais fonds.

Tas iegūst juridiskas personas statusu dienā, kad šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā paziņošanas dienā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts

Sallux

Bergstraat 33

3811 NG, Amersfoort

NEDERLAND

Briselē, 2017. gada 20. septembrī

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes vārdā –

direktors

M. ADAM


(1)  OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 2. oktobra Deleģētā regula (ES, Euratom) 2015/2401 par Eiropas politisko partiju un fondu reģistra saturu un darbību (OV L 333, 19.12.2015., 50. lpp.).


PIELIKUMS

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN SALLUX

2017.506770 TR/MO/MH

Op een juni tweeduizendzeventien verscheen voor mij,

mr. THEODORUS ALEXANDER RITSEMA, notaris, gevestigd te Zwolle:

Miranda Slagboom-Hendriksen, geboren te Apeldoorn op tien februari negentienhonderd negenenzeventig, kantooradres Burgemeester Roelenweg 11, 8021 EV Zwolle.

De comparante verklaarde:

de algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: SALLUX, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende Bergstraat 38, 3811 NG Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51012030, hierna te noemen: de vereniging, heeft op elf april tweeduizendzeventien besloten om de statuten van de vereniging geheel te wijzigen en om de Engelse vertaling van de gewijzigde statuten vast te stellen.

De comparante, handelend als gemeld, werd gemachtigd om aan voormeld besluit uitvoering te geven.

./.
Van de besluitvorming en de machtiging blijkt uit notulen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.

De statuten van de vereniging en de Engelse vertaling daarvan zijn laatstelijk gewijzigd en vastgesteld bij akte op veertien december tweeduizendzestien verleden voor mr. Th. A. Ritsema, notaris te Zwolle.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat de statuten van de vereniging in hun geheel komen te luiden als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I — NAAM, ZETEL, DOEL, VERWANTSCHAP, DUUR

Artikel 1. Naam

De naam van de non-profit vereniging is: Sallux, in het vervolg te noemen: de vereniging. De vereniging hanteert als logo de naam Sallux met een wapperende vlag erboven. De bovenste helft van de vlag is marineblauw en de onderste helft donker olijfgroen. In het logo staat onder de naam Sallux weergegeven „ECPM Foundation“.

Artikel 2. Zetel

2.1.

De statutaire zetel van de vereniging is gelegen in de gemeente Den Haag. De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Koninginnegracht 13, 2514 AA Den Haag) onder nummer 51012030. Feitelijk is de vereniging gevestigd te 3811 NG Amersfoort, Bergstraat 33, Nederland.

2.2.

Overeenkomstig de voorwaarden van Voorschrift (EC) No. 1141/2014 van het Europees Parlement en van de Raad aangaande de voorschriften en bepalingen ten aanzien van politieke partijen op Europees niveau en de regels aangaande hun financiering, heeft de vereniging bij besluit van de Algemene Leden Vergadering, in het vervolg te noemen: de Algemene Vergadering, het recht om haar zetel te verplaatsen naar een andere lidstaat van de Europese Unie.

Artikel 3. Doel van de vereniging

3.1.

De vereniging zal de officiële erkende Europese politieke vereniging zijn van de vereniging European Christian Political Movement (ECPM), hierna: ECPM, en zal een gemeenschappelijk Europees kader voor nationale denktanks gelieerd aan ECPM lidpartijen en vergelijkbare organisaties die het doel en programma van Sallux naleven vertegenwoordigen.

Tot dit doel, zal de vereniging, naast andere bij de wet toegestane activiteiten, het volgende ondernemen:

bijdragen aan de completering van het programma en de basisdocumenten van Sallux;

het gemeenschappelijk Europees kader voor gelijkgezinde verenigingen, denktanks, non-gouvermentele organisaties (in het vervolg „ngo's”) vertegenwoordigen;

uitvoeren van voortgaande fundamentele studie van christelijke perspectieven op politiek, maatschappij en de ontwikkeling van de Europese Unie;

uitvoeren van studies naar Europees en internationaal recht aangaande gezinsvraagstukken, de verhouding van kerk en staat, burgerlijke en religieuze vrijheden;

uitvoeren van onderzoek en bijeenbrengen van expertise op andere terreinen gerelateerd aan de politiek en maatschappelijke vraagstukken in Europa;

uitwerken van beleid en het bieden van consultaties aan leden en politici;

zorg dragen voor het tot stand brengen en onderhouden van een vergelijkende databank van de bestaande kennis en ervaring van de leden van de vereniging als uitgangspunt voor verandering van ervaring en toekomstig onderzoek;

organiseren en mede-organiseren van trainingen, seminars, conferenties;

samenwerken met andere verenigingen en instituten, academische kringen, massamedia, deskundigen en politieke kringen;

verspreiden van de resultaten van haar activiteiten door middel van een webportaal, via de pers en andere beschikbare middelen;

het ontwikkelen van de samenwerking om de democratie te bevorderen, ook in derde landen;

3.2.

De vereniging zal werken aan de verwezenlijking van deze doelstellingen in samenwerking met haar leden en ECPM.

3.3.

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk.

3.4.

De vereniging zal handelen in lijn met de Nederlandse wetgeving inzake Europese politieke verenigingen welke statutair gevestigd zijn in Nederland.

Artikel 4. Verwantschap

De vereniging is gelieerd aan ECPM en zal fungeren als haar enige Europese politieke vereniging in overeenstemming met Voorschrift (EC) No. 1141/2014 van het Europees Parlement en van de Raad aangaande de voorschriften en bepalingen ten aanzien van politieke partijen op Europees niveau en de regels aangaande hun financiering. Sallux zal ECPM voorzien van ideeën en beleidsvoorstellen en in contact brengen met gelijkgestemde denktanks en ngo's.

Artikel 5. Duur

De vereniging heeft een onbeperkte duur en kan alleen ontbonden worden door een besluit van de Algemene Vergadering of door een besluit van een bevoegde rechtbank.

HOOFDSTUK II — LIDMAATSCHAP

Artikel 6. Minimaal Aantal Leden

6.1.

De vereniging zal ten minste drie leden hebben.

6.2.

De ledenregistratie zal bijgehouden worden ten kantore van de vereniging.

Artikel 7. Toelatingsprocedure, rechten en verplichtingen van Leden en Waarnemers

7.1.

Leden van de vereniging zijn politieke verenigingen, denktanks en ngo's.

7.2.

Ieder lid heeft recht op een stem.

7.3.

Natuurlijke personen kunnen worden uitgenodigd voor de Raad van Aanbeveling.

7.4.

Een politieke vereniging, denktank, ngo kan lid worden van de vereniging als zij instemt met regels, visie en programma van de vereniging, voortdurend relevante activiteit ontplooit en regelmatig financiële verslagen presenteert.

7.5.

Om lid te worden van de vereniging moet een politieke vereniging, denktank, ngo een geschreven aanvraag indienen.

7.6.

De algemene vergadering zal over het lidmaatschap van een politieke vereniging, denktank, ngo, met een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden in de algemene vergadering besluiten, nadat zij de aanvraag en aanbevelingen van het bestuur van de vereniging heeft overwogen.

7.7.

Het bestuur van de vereniging kan de algemene vergadering aanbevelen individuele personen als waarnemers aan te nemen, die niet het recht zullen hebben te stemmen, maar wel om deel te nemen aan de algemene vergadering. Zij kunnen academici of relevante deskundigen zijn.

7.8.

De leden van de vereniging hebben het recht om te adviseren en hun mening te geven, te stemmen en/of deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, activiteiten van de vereniging, het ledenbestand te raadplegen en toegang te krijgen tot alle documenten van de vereniging.

7.9.

Alle leden moeten gecommitteerd zijn de doelen van de vereniging te ondersteunen, haar statuten en andere documenten te respecteren, zich te gedragen op een wijze die de vereniging geen schade toebrengt, hetzij materieel of in goede naam.

7.10.

Naast de rechten en plichten zoals uiteengezet in deze statuten en in de relevante voorzieningen van de wet, kunnen leden niet gehouden worden bijkomende verplichtingen te hebben tegenover de vereniging.

Artikel 8. Beëindiging van lidmaatschap

8.1.

Een lid kan zijn lidmaatschap van de vereniging beëindigen door het bestuur van de vereniging in geschrift kennis te geven van opzegging, hetwelk onmiddellijk effect zal hebben.

8.2.

Het bestuur kan de algemene vergadering voorstellen een lid te royeren, wanneer een lid de statuten van de vereniging ernstig geschonden heeft of niet heeft deelgenomen aan drie achtereenvolgende vergaderingen van de algemene vergadering. Het bestuur van de vereniging is verplicht het lid in geschrift op de hoogte te stellen van het voornemen de algemene vergadering voor te stellen het desbetreffende lid te royeren. De royering van een lid zal geschieden bij twee/derde (2/3) van de stemmen van de aanwezige leden in de algemene vergadering.

HOOFDSTUK III — ORGANEN VAN DE VERENIGING

Sub IIIa — De Algemene Leden Vergadering

Artikel 9. Samenstelling van de Algemene Leden Vergadering

9.1.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging. Ieder lid, waarvan uitgezonderd waarnemers, heeft het recht op een stem.

9.2.

De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter of, in zijn afwezigheid, door een lid van het bestuur van de vereniging.

9.3.

Een politieke vereniging/denktank wordt in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd naargelang de regels van haar eigen organisatie.

9.4.

Leden van de Raad van Aanbeveling hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. De leden van de Raad van Aanbeveling hebben geen stemrecht.

Artikel 10. Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn:

aanpassing van de statuten van de vereniging;

toelating en uitsluiting van leden van de vereniging;

aanwijzing en ontslag van de leden van het bestuur van de vereniging;

goedkeuring en vaststelling van de jaarlijkse financiële verslagen;

goedkeuring van het jaarlijkse programma;

ontbinding van de vereniging.

Artikel 11. Vergadering

11.1.

De Algemene Vergadering komt ten minste eens per jaar bijeen en wordt bijeengeroepen door het bestuur van de vereniging of op het verzoek van ten minste een kwart (1/4) van de leden.

11.2.

Gewone vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen (per briefpost of e-mail), ten minste eenentwintig dagen van te voren. De brief zal ten minste de volgende details omvatten: datum, tijd, locatie en de agenda van de zitting van de Algemene Vergadering. Voorstellen en opmerkingen aangaande de agenda zullen door leden ten minste tien dagen voor de datum van de zitting van de Algemene Vergadering aan het bestuur gericht worden.

Artikel 12. Besluiten

12.1.

Besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de geldige stemmen van de aanwezige leden, met uitzondering van situaties waarin is voorzien in de huidige statuten of bij wet.

12.2.

Bij staking der stemmen zal de stem van de voorzitter de doorslag geven.

12.3.

Een wijziging van de statuten wordt door het bestuur voorgesteld aan de Algemene Vergadering. Een besluit tot statutenwijziging kan door de Algemene Vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Leden kunnen een voorstel tot statutenwijziging indienen bij de Algemene Vergadering op voorwaarde dat vijf en twintig procent (25 %) van de leden dit voorstel steunt en dat het bestuur tenminste een en dertig (31) dagen vóór de Algemene Vergadering van dit voorstel tot statutenwijziging heeft kennis kunnen nemen. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 13. Notulen

13.1.

Notulen van de Algemene Vergadering worden getekend door de voorzitter en de secretaris.

13.2.

De notulen worden bewaard in een speciaal register op het kantoor van de vereniging.

13.3.

Kopieën of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee leden van het bestuur van de vereniging.

Sub IIIb — Bestuur van de Vereniging

Artikel 14. Samenstelling van het Bestuur van de Vereniging

14.1.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste zeven leden, waaronder de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris, welke leden ten minste een kwart van de EU-lidstaten vertegenwoordigen. Het bestuur van de vereniging wordt gekozen door de Algemene Vergadering. De normale duur van de bestuurstermijn is drie jaar. Natuurlijke personen kunnen deel uitmaken van het bestuur.

14.2.

De directeur van de vereniging heeft een vaste uitnodiging om de vergaderingen van het bestuur bij te wonen, zonder het recht om te stemmen. Het bestuur van de vereniging kan, indien nodig, anderen uitnodigen vergaderingen van het bestuur bij te wonen, zonder dat deze stemrecht hebben.

14.3.

Leden van het bestuur van de vereniging moeten zonder onderscheid de belangen van alle politieke verenigingen, denktanks en ngo's die lid zijn van de Algemene Vergadering vertegenwoordigen.

14.4.

Als een lid van het bestuur van de vereniging drie opeenvolgende vergaderingen verzuimt bij te wonen of de vereniging materiële of morele schade berokkent, mag het bestuur de Algemene Vergadering adviseren om dit bestuurslid te vervangen.

Artikel 15. Bevoegdheden

15.1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging tussen de vergaderingen van de Algemene Vergadering en heeft alle bevoegdheden die niet zijn toegekend aan de Algemene Vergadering, waaronder:

algemeen bestuur van de vereniging;

uitvoering van de besluiten als genomen door de Algemene Vergadering;

opmaken van het jaarprogramma;

opmaken van de jaarbegroting en financiële verslagen;

toezicht houden op het werk van de directeur en andere medewerkers;

de juridische vertegenwoordiging van de vereniging;

de benoeming van de externe accountant voor zover deze niet door het Europees Parlement wordt benoemd;

voorstellen tot toelating en uitsluiting van leden van de Algemene Vergadering;

het toezicht en de controle over de activiteiten en de middelen van de vereniging.

het bestuur kan commissies benoemen om bepaalde taken binnen de organisatie en het bestuur uit te voeren;

het bestuur kan een leningsovereenkomst sluiten om de jaarlijkse begroting sluitend te maken en kan de directeur vragen om dit proces te beheren.

15.2.

Over zaken waarvoor instemming van de leden noodzakelijk is en waarvan een besluit niet uitgesteld kan worden tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering, zal het bestuur instemming van de leden vragen per brief of per email. Leden zullen binnen veertien dagen bezwaar kunnen maken. Geen bezwaar zal gelden als instemming met het voorstel.

Artikel 16. Vergaderingen

16.1.

Het bestuur van de vereniging moet ten minste twee maal per jaar bijeen komen. De voorzitter zal de vergaderingen van het bestuur van de vereniging niet later dan eenentwintig dagen van tevoren aankondigen.

16.2.

Vergaderingen van het bestuur van de vereniging zullen ook belegd worden wanneer ten minste twee leden dat in geschrifte eisen. Een verzoek daartoe dient aan de voorzitter gericht te worden.

16.3.

Leden van het bestuur van de vereniging zullen per uitnodiging bijeen geroepen worden (briefpost of e-mail), ten minste een en twintig (21) dagen van tevoren. De uitnodiging zal ten minste de volgende details omvatten: de datum, de tijd, de locatie en de agenda van de bestuursvergadering.

16.4.

Ieder lid van het bestuur van de vereniging heeft een stem. De besluiten van het bestuur van de vereniging worden genomen per eenvoudige meerderheid. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Het bestuur van de vereniging kan niet als zodanig vergaderen wanneer niet een meerderheid van de leden aanwezig is. Stemmen per volmacht is niet toegestaan.

Artikel 17. Notulen

17.1.

Notulen van het bestuur van de vereniging zullen getekend worden door de voorzitter en een ander lid van het bestuur.

17.2.

De notulen zullen worden bewaard in een special register op het kantoor van de vereniging.

SUB IIIc — Voorzitter, Penningmeester, Secretaris

Artikel 18. Voorzitter

De voorzitter, die deel uitmaakt van het bestuur van de vereniging, wordt gekozen door de Algemene Vergadering. De voorzitter leidt het bestuur van de vereniging. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter indien de voorzitter niet aanwezig is. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

SUB IIId — Directeur

Artikel 19. Directeur

De directeur, die geen deel uitmaakt van het bestuur van de vereniging, wordt benoemd door het bestuur van de vereniging.

De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de uitvoering van de visie, strategie en activiteiten van de vereniging.

De directeur is verantwoording schuldig aan het bestuur van de vereniging en onderhoudt nauw contact met ECPM. Het bestuur van de vereniging kan specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden toekennen aan de directeur.

SUB IIIe — Andere Organen van de Vereniging

Artikel 20. Raad van Aanbeveling

Het bestuur van de vereniging kan eminente persoonlijkheden uit het openbare leven en bekende en relevante deskundigen en academici als leden van de Raad van Aanbeveling nomineren. Deze commissie dient het academische niveau van de vereniging. Haar samenstelling en eigenschappen worden nader gespecificeerd in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.

SUB IIIf — Vertegenwoordiging

Artikel 21. Vertegenwoordiging

De vereniging wordt rechtens vertegenwoordigd door de voorzitter of twee leden van het bestuur die gezamenlijk handelen.

Met betrekking tot het dagelijks bestuur wordt de vereniging rechtens vertegenwoordigd door de directeur.

In beheersactiviteiten met betrekking tot onroerend goed en transacties groter dan vijftigduizend euro (EUR 50.000,00), is de vertegenwoordiging door de voorzitter vereist.

HOOFDSTUK IV — FINANCIËLE ASPECTEN

Artikel 22. Financiën voor activiteiten van de Vereniging

De activiteit van de vereniging zal gefinancierd worden door subsidies zoals gespecificeerd in de begroting van de Europese Unie, geldinzamelingsactiviteiten en vrijwillige bijdragen van leden en donaties van andere rechts- en natuurlijke personen binnen de regels welke gelden voor Europese politieke verenigingen.

Leden zullen een jaarlijks lidmaatschapsgeld betalen, volgens een procedure die uiteengezet is in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 23. Financieel jaar en jaarverslag

23.1.

Het financieel jaar van de vereniging begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

23.2.

In de gevallen zoals gespecificeerd bij wet, zal de Algemene Vergadering een externe accountant benoemen, voor zover deze niet door het Europees Parlement wordt benoemd, en de eventuele beloning bepalen.

Artikel 24. Administratieve en financiële organisatie, boekjaar en de jaarrekening

24.1.

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële organisatie, uitgaven en fondsenwerving en daarom belast met de vertegenwoordiging inzake dit beheer. De directeur benoemt in overleg met het bestuur een beheerder voor het voeren van de administratie, terwijl de directeur verantwoordelijk blijft. De directeur zal het bestuur informeren over de financiële ontwikkelingen. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid, zoals beschreven in artikel 15.1.

24.2.

De directeur zal uitgaven, bijgehouden door de beheerder, accorderen. Alle uitgaven zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels en richtlijnen voor de uitgaven van de Europese politieke verenigingen. De directeur kan de beheerder vragen om transacties uit te voeren. De beheerder zal hiertoe overgaan nadat de directeur de transactie heeft geaccordeerd. De directeur kan direct transacties uitvoeren zolang hij handelt binnen de regels en richtlijnen voor het doen van uitgaven van Europese politieke verenigingen en artikel 21 van deze statuten. De directeur kan leningsovereenkomsten sluiten om de jaarlijkse begroting sluitend te maken.

24.3.

Ander personeel kan uitgaven doen binnen vastgestelde grenzen met als enige doel het regelen van reizen en verblijf, vergaderzalen en kantoorapparatuur binnen het vastgestelde programma van activiteiten. Deze bevoegdheid voor een werknemer zal worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

24.4.

Het Europees Parlement is bevoegd om een accountant te benoemen. De directeur en de beheerder zullen samenwerken met de accountant om een financieel eindverslag vast te stellen. Het financieel eindverslag wordt ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd aan het bestuur en de Algemene Vergadering.

24.5.

Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de administratieve en financiële vertegenwoordiging van de vereniging. Buiten de bestuursvergaderingen kan de voorzitter of de vicevoorzitter samen met de penningmeester het bestuur vertegenwoordigen ten aanzien van administratieve en financiële aangelegenheden.

24.6.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid onder gelijktijdige overlegging van de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting. Na het verstrijken van de genoemde termijn kan ieder lid bij de rechter vorderen dat het bestuur haar verplichtingen met betrekking tot het bestuursverslag, de balans en de staat van baten en lasten in overeenstemming met de vorige zin zo spoedig mogelijk nakomt.

HOOFDSTUK V — ONTBINDING

Artikel 25. Ontbinding

25.1.

De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van een bevoegde rechtbank, of door de Algemene Vergadering, op het initiatief van leden van de vereniging.

25.2.

Een voorstel tot ontbinding van de vereniging wordt door leden van de vereniging door middel van een aangetekende brief aan de leden van de vereniging gericht, tenminste twee (2) maanden vóór de bijeenkomst van de Algemene Vergadering waarin het voorstel ter besluitvorming wordt voorgelegd.

25.3.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen.

25.4.

De Algemene Vergadering of de vereffenaren zullen beslissen over de allocatie van de middelen van de vereniging, overeenkomstig de wet.

HOOFSTUK VI — Huishoudelijk Reglement

Artikel 26. Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging zal aangenomen worden door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur van de vereniging. Het Huishoudelijk Reglement voorziet in zaken of procedures en interne regeling die niet in de statuten genoemd worden.

HOOFDSTUK VII — SLOTBEPALINGEN

Artikel 27. Slotbepalingen

Zaken die niet uitdrukkelijk benoemd zijn in deze statuten zijn onderworpen aan de bepalingen der wet.

VERTALING

Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat de door de vergadering vastgestelde Engelse vertaling van vorenstaande statuten komt te luiden zoals hierna in deze akte vermeld. Deze vertaling wordt binnen de vereniging gehanteerd, onverminderd de toepasselijkheid van Nederlands verenigingsrecht, zodat bij interpretatieverschillen de Nederlandse tekst maatgevend zal zijn.

TRANSLATION

The general assembly has pronounced the charter of the association and also pronounced the English translation of the charter, although the Dutch text is decisive in case of dispute about interpretation.

ARTICLES OF ASSOCIATION

CHAPTER I — NAME, REGISTERED OFFICE, PURPOSE, AFFILIATION, DURATION

Article 1. Name

The name of the non-profit association is: Sallux, hereinafter referred to as: the Foundation. The logo is the name ‘Sallux’ with a waving banner above it. The upper half of the banner is navy blue and the lower half dark olive green.

The name ‘ECPM foundation’ is incorporated into the logo directly under the name Sallux.

Article 2. Registered Office

2.1.

The registered office of the Foundation is located at The Hague, the Netherlands. The Foundation is registered with the Dutch trade register (Chamber of Commerce, 2514 AA the Hague, Koninginnegracht 13, the Netherlands) under file number 51012030. The Foundation has its office address at 3811 NG Amersfoort, Bergstraat 33, the Netherlands.

2.2.

In accordance with the provisions of the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding, by the decision of the General Assembly of Members, hereinafter referred to as: General Assembly, the Foundation has the right to re-register its office in another Member State of the European Union.

Article 3. Purpose of the Foundation

3.1.

The Foundation will be the official recognized European political foundation of European Christian Political Movement (ECPM) and shall represent a common European framework for national think-tanks associated to ECPM member-parties and similar organizations who adhere to the purposes and program of Sallux. For this purpose, the Foundation shall, amongst other activities allowed by Law perform the following:

contribute to the fulfillment of program and basic documents of Sallux;

represent the common European framework for like-minded foundations, think-tank, Non-Governmental Organisations (hereafter ngo's);

perform on-going fundamental study of a Christian perspective on politics, social aspects and the development of the European Union;

perform studies in European and international law related to family issues, relations between Church and State, civil and religious freedom;

perform research and expertise in other fields related to politics and social aspects in Europe;

elaborate policies and offering consultations to members and politicians;

attend to setting and updating a comparative database of the existing knowledge and experience of the members of the Foundation as basis for change of experience and future research;

organize and co-organize trainings, seminars, conferences;

collaborate with other foundations and institutes, academic circles, mass-media, experts and political circles;

disseminate the results of its activities through web-portal, press and other possible means;

developing cooperation in order to promote democracy, including in third countries.

3.2.

The Foundation will work towards accomplishment of these objectives in cooperation with its members and ECPM.

3.3.

The Foundation will not pursue profit goals.

3.4.

The Foundation will act within the Dutch legislation governing European Political foundations who reside in The Netherlands.

Article 4. Affiliation

The Foundation is affiliated to ECPM and will function as its sole European political foundation in accordance with the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding. Sallux will infuse ideas and policy proposals into the ECPM and connect the ECPM with like-minded think-tanks and ngo's.

Article 5. Duration

The Foundation has an unlimited duration and can only be dissolved by a decision of the General Assembly or by a decision of the competent judicial court.

CHAPTER II — MEMBERSHIP

Article 6. Minimal Number of Members

6.1.

The Foundation will have at least three members.

6.2.

Members” registry is to be kept at the registered office of the Foundation.

Article 7. Admission procedure, rights and obligations of Members and Observers

7.1.

Members of the Foundation are political foundations, think-tanks and NGOs.

7.2.

Every member has the right to one vote.

7.3.

Individuals can be invited to the Honorary Board.

7.4.

In order for a political foundation, think-tank, ngo to become a member of the Foundation, it must agree with the Foundation's rules, vision and program, on-going relevant activity and present regular financial reports.

7.5.

In order to become member of the Foundation, a political foundation, think-tank, ngo will submit a written application.

7.6.

The General Assembly will decide on a political foundation, think-tank, ngo membership after it considers the application and recommendations of the Foundations” Boards by a simple majority of votes of those present at the meeting of the General Assembly.

7.7.

The Foundation's Board can recommend to the General Assembly the acceptance of observers, who will not have the right to vote but will have the right to participate in the meetings of the General Assembly. They can be academics or experts from relevant fields.

7.8.

Foundation's members have the right to provide consultancy and opinion, to vote and/or participate in the work of General Assembly, Foundation's activities, consult Members” Registry at the Foundation's office, have access to all Foundation's documents.

7.9.

All members have to be committed to support the objectives and aims of the Foundation, to respect its Statutes and other documents, to behave in a way that would not bring material or image prejudice to the Foundation.

7.10.

Besides the rights and obligations that are specified in these Statutes and in the relevant provisions of the Law, members can not be held to have any additional obligations towards the Foundation.

Article 8. Dismissal of Members

8.1.

A member can terminate its membership in the Foundation by giving the Foundation's Board written notice of resignation, which will have immediate effect.

8.2.

The expulsion of members from the Foundation can be proposed to the General Assembly by the Foundation's Board in case that the member has gravely breached the Statutes of the Foundation or did not participate in three consecutive meetings of the General Assembly. The Foundation's Board will mandatory notify in written form the member about the proposal to the General Assembly to expel the respective member. The expulsion of a member will be done by two third (2/3) of the votes cast by the General Assembly of those present at the meeting.

CHAPTER III — ORGANS OF THE FOUNDATION

SUBCHAPTER IIIa — The General Assembly of Members

Article 9. Composition of the General Assembly of Members

9.1.

The General Assembly is composed from all the members of the Foundation.

Every member, except observer members, has the right to one vote.

9.2.

The General Assembly is conducted by the Chairman or, in his absence, by a member of the Foundation's Board.

9.3.

A political foundation/think-tank will be represented in the General Assembly according to its own organizational rules.

9.4.

Members of the Honorary Board can attend the General Assembly. Members of the Honorary Board have no voting rights.

Article 10. Competences

The competences of the General Assembly are:

amendment of the Foundation's Statutes;

admission and exclusion of members of the Foundation;

inclusion and dismissal of the members of the Foundation's Board;

approval and determination of the annual financial reports;

approval of the annual program;

dissolution of the Foundation.

Article 11. Meetings

11.1.

The General Assembly meets at least once a year and is convened by the Foundation's Board or upon request of at least a quarter (1/4) of the members.

11.2.

Members are convened in writing (by regular mail or e-mail), at least twenty-one days in advance. The letter shall include at least the following details: date, time, location and agenda of the General Assembly meeting. Proposals and comments regarding agenda shall be sent by members to the Foundation's Board at least ten days prior to the date of the General Assembly meeting.

Article 12. Decisions

12.1.

General Assembly” decisions are taken by a simple majority of the votes validly cast of those present, except for situations provided for in the present Statutes or in Law.

12.2.

In case of the parity of votes, the vote of the Chairman shall be decisive.

12.3.

Decisions on the statutes are proposed by the Board to the General Assembly and decided by simple majority. The Members can propose statute changes at the General Members Assembly provided that 25 % of the members support these proposals and are sent to the Board 31 days before a General Assembly. Amendments enter into force when registered properly with the notary.

Article 13. Minutes

13.1.

Minutes of the General Assembly shall be signed by the Chairman and Secretary.

13.2.

Minutes shall be recorded in a special register to be kept at the Foundations office.

13.3.

Copies or extracts of the minutes shall be signed by the Chairman or two members of the Foundation's Board.

SUBCHAPTER IIIb — Foundation's Board

Article 14. Composition of the Foundation's Board

14.1.

The Board of the Foundation is composed of at least seven members, including Chairman, Vice Chairman, Treasurer and Secretary, which members represent at least a quarter of the EU Member States. Foundation's Board is elected by the General Assembly. The normal duration of the term of the Foundation's Board is three years. Individuals can be elected to the Board.

14.2.

The Foundation's director has a standing invitation to attend the meetings of the Board without the right to vote. The Foundation's Board, if necessary, may invite other persons to attend meetings of the Board without the right to vote.

14.3.

Members of the Foundation's Board must indiscriminately respresent the interests of all political foundations, think-tanks, NGOs that are members of the General Assembly.

14.4.

If a member of the Foundation's Board fails to attend three consecutive meetings or brings material/moral prejudice to the Foundation, the Foundation's Board may recommend to the General Assembly the replacement of this member with a new member.

Article 15. Competences

15.1.

The Foundation's Board manages the Foundation's activities in between the meetings of the General Assembly and has all the competences which are not attributed to the General Assembly, including:

general management of the Foundation;

implementation of the decisions taken by the General Assembly;

drafting the annual program;

drafting the annual budget and financial reports;

monitoring the work of the Foundation's director and other staff;

the legal representation of the Foundation;

the appointment of external auditors insofar they are not appointed by the European Parliament;

the proposal of admission and exclusion of the members of the General Assembly;

the supervision and control of the activities and the assets of the Foundation;

the Board can appoint committees to perform certain tasks within the organization and the Board;

the Board can enter into an agreement for a loan to cover the annual budget and can ask the director to manage this process.

15.2.

On issues that need the consent of the members and on which a decision cannot be delayed until the next General Assembly, the Board will ask the consent of the members by letter or email who have to object within fourteen days. Expressing no objection will be taken as an agreement with the proposal.

Article 16. Meetings

16.1.

The Foundation's Board has to convene at least two times per year. The Chairman shall announce meetings of the Foundation's Board no later than twenty-one days in advance.

16.2.

Meetings of the Foundation's Board shall also be convened in case at least two members demand so in written form. The request must be addressed to the Chairman.

16.3.

Members of the Foundation's Board shall be convened by invitation (mail or email), at least twenty-one days in advance. The invitation shall include at least the following details: the date, time, location and agenda of the Board meeting.

16.4.

Every member of the Foundation's Board has one vote. The decisions of the Foundation's Board are taken by simple majority. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman is decisive. The Foundation's Board cannot make decisions unless the majority of the members are present.

Voting by proxy is not accepted.

Article 17. Minutes

17.1.

Minutes of the Foundation's Board shall be signed by the Chairman and another member of the Board.

17.2.

The minutes shall be recorded in a special register to be kept at the office of the Foundation.

SUBCHAPTER IIIc — Chairman, Treasurer, Secretary

Article 18. Chairman

The Chairman, who is part of the Foundation's Board, is elected by the General Assembly. The Chairman conducts the Foundation's Board. The Vice Chairman replaces the Chairman if the Chairman is not present. The Board appoints one of its members as vice Chairman respectively secretary and respectively treasurer.

SUBCHAPTER IIId — DIRECTOR

Article 19. Director

The director, who is not part of the Foundation's Board, is appointed by the Foundation's Board. The director is responsible for the daily management and the implementation of the vision, strategy and activities of the Foundation.

The director reports to the Foundation's Board and maintains close liaison with ECPM. The Foundation's Board can delegate specific responsibilities and competences to the director.

SUBCHAPTER IIIe — Other Organs of the Foundation

Article 20. Honorary Board

The Foundation's Board may nominate prominent personalities of public life, as well as high-profile and relevant experts and academics as members of the Honorary Board. This Committee serves the academic level of the Foundation. Its further composition and attributes are to be specified if the Foundation's Rules of Internal Regulations.

SUBCHAPTER IIIf — Legal Representation

Article 21. Legal Representation

The Foundation is validly represented by the Chairman or two members of the Foundation's Board acting together. With regard to the daily management, the Foundation is validly represented by the director. In activities related to real estate and transactions over fifty thousand Euros (EUR 50,000.00), the representation of the Chairman is required.

CHAPTER IV — FINANCIAL ASPECTS

Article 22. Finances for Foundation's activities

The activity of the Foundation shall be financed by subventions as specified in the budget of the European Union, fundraising activities and voluntary contributions of members and donations of other legal and physical persons within the rules for European political foundations.

Members will pay an annually membership fee, according to procedure that will be described in the rules of internal regulations.

Article 23. Accounting year and annual accounts

23.1.

The accounting year of the Foundation begins on the first day of January and ends on thirty-first day of December of each year.

23.2.

In cases specified by Law, the General Assembly will appoint an auditor insofar they are not appointed by the European Parliament and determine the remuneration, if any.

Article 24. Aministrative and Financial organization and representation, accounting year and annual accounts

24.1.

The director is responsible for the daily financial organisation, spending and fundraising and therefore the daily administrative representation. The director appoints in consultation with the Board an administrator to conduct the administration while the director remains responsible. The director will inform the Board of the financial developments. The Board has final responsibility as described in article 15.1

24.2.

The director will sign off spending which will be recorded by the administrator. All expenditure will be conducted in accordance with the rules and guidelines for expenditure for European political foundations. The director can ask the administrator to conduct actual transfers. The administrator will do so after the director has signed for the transfer. The director can do transfers directly within the rules and guidelines for expenditure of funding for European political foundations and article 21 of these statutes. The director can finalise loan agreements to cover the annual budget.

24.3.

Other staff can do expenditure within an established limit with the sole purpose of arranging travel and stay, meeting rooms and office equipment within the established program of activities. This will be recorded for an individual member of staff in the Chamber of Commerce registration.

24.4.

The European Parliament is authorised to appoint the auditor. The director and administrator will cooperate with the auditor to establish a final financial report. The financial report will be submitted for approval and determination by the Board and the General Assembly.

24.5.

The Board remains the final administrative and financial representation of the Foundation. Outside Board Meetings, the Chairman can represent the Board in this regard and/or the Vice Chairman together with the treasurer.

24.6.

The Financial year will be the same as the calendar year. The board shall issue its annual report at a General Assembly within six months of the end of the association year — save an extension of such term by the General Assembly -, reporting on its management as conducted over the past financial year, under simultaneous submission of a balance sheet and a statement of income and expenditure. After expiry of the said term any member may demand in court that the board report in accordance with the foregoing sentence.

CHAPTER V — DISSOLUTION

Article 25. Dissolution

25.1.

The Foundation can be dissolved by decision of a competent judicial court, or by the General Assembly, at the initiative of Foundation's members.

25.2.

Proposal for the dissolution of the Foundation shall be addressed by Foundation's members by the mean of registered letter to Foundation's members to allow for consideration at least two months before the meeting of the General Assembly at which the proposal for a decision is submitted for a vote.

25.3.

The Foundation can be dissolved by a decision taken by a four fifth (4/5) majority of the votes cast in the General Assembly, when at least two third (2/3) of members are present or represented. Should this last quorum not be met at the first meeting, then a second meeting will be convened which will be allowed to deliberate regardless of the number of members present or represented and in which meeting the foundation can be dissolved by a decision taken by a four fifth (4/5) majority.

25.4.

The General Assembly or the liquidators will decide on the allocation of the net assets of the Foundation, in accordance with the Law.

CHAPTER VI — INTERNAL REGULATIONS

Article 26. Rules of Internal Regulations

Rules of Internal regulations of the Foundation will be adopted by the General Assembly upon proposal of the Foundation's Board. Rules of Internal Regulations provide for issues or procedures and internal order not mentioned in these Statutes.

CHAPTER VII — FINAL PROVISIONS

Article 27- Final Provisions

Matters not expressly referred to in these Statutes are subject to the provisions of the Law.

VOLMACHT

./.
Van gemelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte welke aan deze akte is gehecht.

De comparante is mij, notaris, bekend.

Van de verklaring van de comparante heb ik, notaris, in Zwolle op de datum aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt.

De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de comparante.

De comparante heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen.

Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparante en ik deze akte onmiddellijk daarna ondertekend.


Eiropols

1.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 37/19


EIROPOLA VALDES

Reglaments

(2018/C 37/06)

VALDE,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regulu (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (1) (turpmāk tekstā – “Eiropola regula”) un jo īpaši tās 11. panta 1. punkta t) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Būtu jāuzlabo Eiropola pārvaldība, cenšoties paaugstināt lietderīgumu un vienkāršojot procedūras.

(2)

Lai efektīvi uzraudzītu Eiropola darbību, Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu būt pārstāvētām tā valdē.

(3)

Valde pieņem savu reglamentu, tostarp noteikumus par tās sekretariāta uzdevumiem un darbību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGLAMENTU.

1. pants

Valdes sastāvs

1.   Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts un viens Komisijas pārstāvis. Katram pārstāvim ir balsstiesības.

2.   Katram valdes loceklim ir aizstājējs. Aizstājējs pārstāv valdes locekli viņa prombūtnes laikā. Valdes sanāksmes var apmeklēt gan valdes loceklis, gan viņa aizstājējs.

3.   Valdes locekļus un locekļu aizstājējus ieceļ amatā, ņemot vērā viņu zināšanas par sadarbību tiesībaizsardzības jomā, kā arī viņu attiecīgās vadības, administratīvās un budžeta veidošanas prasmes.

4.   Ņem vērā arī principu nodrošināt dzimumu līdzsvarotu pārstāvību valdē.

5.   Neskarot dalībvalstu un Komisijas tiesības izbeigt to attiecīgo locekļu un locekļu aizstājēju pilnvaras, valdes locekļu pilnvaru termiņš ir četri gadi, ko var pagarināt.

6.   Visām valdē pārstāvētajām pusēm būtu jācenšas ierobežot savu pārstāvju mainību, lai nodrošinātu valdes darba nepārtrauktību.

7.   Dalībvalstis un Komisija paziņo valdes sekretariātam par savu attiecīgo locekļu un locekļu aizstājēju iecelšanu amatā un pienākumu pildīšanas izbeigšanu. Sekretariāts nodrošina valdes locekļu saraksta aktualitāti.

2. pants

Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks

1.   Valde ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku no to triju dalībvalstu grupas, kuras ir kopīgi sagatavojušas Padomes 18 mēnešu programmu. Viņu pilnvaru laiks ir 18 mēneši atbilstīgi minētajai Padomes programmai. Šajā laikposmā priekšsēdētājs nedarbojas valdē kā savas dalībvalsts pārstāvis, un viņam nav balsstiesību. Ja priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks zaudē valdes locekļa statusu jebkurā brīdī, kad viņi pilnvaroti pildīt priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka pienākumus, viņu pilnvaras automātiski beidzas vienlaicīgi.

2.   Priekšsēdētājs ir jo īpaši atbildīgs par efektīvu valdes darbību, pildot uzdevumus, kas izklāstīti Eiropola regulā.

3.   Ja priekšsēdētājs nevar pildīt savus pienākumus, viņu aizstāj priekšsēdētāja vietnieks.

4.   Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēl ar valdes locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana notiek ne vēlāk kā pēdējā sanāksmē pirms nākamās Padomes 18 mēnešu programmas, kas minēta šā reglamenta 2. panta 1. punktā.

5.   Nominācijas priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētāja vietnieka amatam iesniedz sekretariātam ne vēlāk kā 20 kalendārās dienas pirms sanāksmes, kurā paredzēta ievēlēšana. Sekretariāts šādā veidā saņemtās nominācijas nosūta valdes locekļiem ne vēlāk kā 14 kalendārās dienas pirms valdes sanāksmes, kurā paredzēta ievēlēšana.

3. pants

Valdes sanāksmes

1.   Priekšsēdētājs sasauc valdes sanāksmes. Par regulārās sanāksmes datumu valde tiek informēta ne vēlāk kā pirms tās notiekošajā sanāksmē.

2.   Valde regulārajās sanāksmēs pulcējas vismaz divreiz gadā. Turklāt tā sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas vai Komisijas vai vismaz trešās daļas tās locekļu pieprasījuma. Tādos gadījumos priekšsēdētājs sasauc sanāksmi 30 kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas vai 14 kalendāro dienu laikā steidzamos gadījumos.

3.   Sanāksmes notiek Eiropola galvenajā mītnē, ja vien valdes priekšsēdētājs nav nolēmis citādi.

4. pants

Sanāksmju darba kārtība

1.   Valdes priekšsēdētājs katrai sanāksmei sagatavo darba kārtības projektu. Valdes sekretariāts nosūta darba kārtības projektu locekļiem un izpilddirektoram vismaz 14 kalendārās dienas pirms sanāksmes. Ja tiek sasaukta ārkārtas sanāksme, darba kārtības projektu nosūta nedēļas laikā pirms sanāksmes.

2.   Darba kārtības projektā ir iekļauti jautājumi, kurus pieprasa loceklis vai izpilddirektors, ar noteikumu, ka attiecīgie dokumenti priekšsēdētājam ir pieejami vismaz 16 kalendārās dienas pirms sanāksmes.

3.   Darba kārtības projektā var iekļaut tikai tos jautājumus, ar kuriem saistītie dokumenti ir nosūtīti locekļiem un izpilddirektoram ne vēlāk par to dienu, kad tiek izdots darba kārtības projekts, ja vien priekšsēdētājs nav nolēmis citādi.

4.   Valde pieņem darba kārtību sanāksmes sākumā.

5. pants

Apmeklētība un jautājumu apspriešana

1.   Trīs ceturtdaļas klātesošo valdes locekļu veido kvorumu. Ja kvoruma nav, priekšsēdētājs pārtrauc sanāksmi un pēc iespējas ātrāk sasauc nākamo sanāksmi. Otrajā sanāksmē kvorumu veido divas trešdaļas locekļu. Locekļi, kuri deleģē savu balsi, neveido kvorumu.

2.   Izpilddirektors piedalās jautājumu apspriešanā valdē.

3.   Valde var aicināt jebkuru personu, kuras viedoklis var būt svarīgs diskusijai, tostarp attiecīgā gadījumā – kopējās parlamentārās pārraudzības grupas (KPPG) pārstāvi, piedalīties sanāksmēs kā novērotājam bez balsstiesībām.

4.   Valdes locekļiem un locekļu aizstājējiem sanāksmēs var palīdzēt padomdevēji vai eksperti.

5.   Priekšsēdētājs vada sanāksmi, prioritāti piešķirot locekļiem, kuri vēlas ierosināt jautājumu par procedūru vai iepriekš izlemjamu jautājumu.

6.   Pēc priekšsēdētāja ierosinājuma vai locekļa pieprasījuma valde var nolemt tikties slēgtā sanāksmē, nosakot sanāksmes dalībnieku sastāvu.

7.   Sanāksmes notiek saskaņā ar Eiropola iekšējiem valodas lietošanas noteikumiem, par ko valde lemj saskaņā ar Eiropola regulas 64. panta 2. punktu.

6. pants

Balsošanas noteikumi

1.   Valde pieņem lēmumus ar tās locekļu balsu vairākumu, ja vien Eiropola regulā nav noteikts citādi.

2.   Valdes locekļu divu trešdaļu balsu vairākums ir nepieciešams šādos gadījumos:

a)

lai pieņemtu Eiropola daudzgadu plānu un gada darba programmu nākamajam gadam;

b)

lai pieņemtu Eiropola gada budžetu;

c)

lai ievēlētu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku;

d)

lai pieņemtu lēmumu par domstarpībām starp Eiropolu un dalībvalstīm par to, kurš ir galīgi atbildīgs par kompensāciju personai, kurai nodarīts kaitējums datu nelikumīgas apstrādes rezultātā;

e)

lai pieņemtu lēmumus attiecībā uz priekšlikumiem, kas jāiesniedz Padomei par izpilddirektora un izpilddirektora vietnieku iecelšanu amatā, pilnvaru termiņa pagarināšanu vai atcelšanu no amata;

f)

lai pieņemtu lēmumu par Eiropola iekšējiem valodas lietošanas noteikumiem.

3.   Katram loceklim ir viena balss. Ja kāds balsstiesīgais loceklis nepiedalās, viņa balsstiesības ir tiesīgs izmantot viņa aizstājējs.

4.   Katrs loceklis var deleģēt savu balsi citam valdes loceklim. Katrs loceklis ir pilnvarots saņemt tikai vienu cita locekļa nodoto balsi. Loceklis, kurš deleģē savu balsi, rakstiski paziņo priekšsēdētājam tā locekļa vārdu un uzvārdu, kurš ir pilnvarots balsot viņa vārdā, kā arī balsstiesībām piemērotos ierobežojumus.

5.   Izpilddirektors balsošanā nepiedalās.

6.   Valde sāk balsošanu pēc priekšsēdētāja ierosinājuma, kuram arī jāizvirza jautājums balsošanai pēc jebkura valdes locekļa pieprasījuma, ja to atbalsta locekļu vairākums.

7.   Katram valdes pieņemtajam lēmumam norāda balsu sadalījumu. Ja to pieprasa mazākums, lēmumam ir jāpievieno piezīme, kurā ir izklāstīts mazākuma viedoklis. Balsošana notiek, paceļot rokas, vai arī pēc saraksta, ja tiek apstrīdēts rezultāts, kas iegūts, paceļot rokas.

8.   Balsošana par lēmumiem un iecelšana notiek aizklāti, ja to pieprasa viens no locekļiem vai ja tā nolemj priekšsēdētājs. Ja notiek aizklāta balsošana, priekšsēdētājs ar divu citu locekļu palīdzību saskaita balsis un nekavējoties paziņo rezultātus. Priekšsēdētājs var atļaut jebkuram loceklim sniegt īsu atskaiti par sava balsojuma iemesliem.

9.   Valde var pieņemt lēmumus, izmantojot arī rakstveida procedūru, kas aprakstīta šā reglamenta 7. pantā.

7. pants

Rakstveida procedūra

1.   Ja priekšsēdētājs uzskata, ka apstākļu dēļ tas ir nepieciešams, viņš var aicināt valdi pieņemt lēmumu vai izteikt viedokli kādā noteiktā jautājumā, izmantojot rakstveida procedūru. Ja par priekšlikumu izmantot rakstveida procedūru nav nolemts sanāksmē, locekļi var rakstiski paust savus iebildumus priekšsēdētājam.

2.   Rakstveida procedūras tiek īstenotas klusēšanas procedūras ietvaros, ja vien nav norādīts citādi.

3.   Standarta gadījumā rakstveida procedūras ilgst 14 kalendārās dienas, ja vien, pamatojoties uz steidzamību, priekšsēdētājs nav nolēmis citādi. Valdes paustā viedokļa pieejamība tiek nodrošināta citiem locekļiem.

4.   Rakstveida procedūras rezultātu sekretariāts nekavējoties paziņo valdei.

5.   Rakstveida procedūras ietvaros pieņemtos lēmumus reģistrē nākamajā valdes sanāksmē.

8. pants

Sanāksmes protokols

1.   Valdes sanāksmju protokola projektu sagatavo sekretariāts, un par to ir atbildīgs priekšsēdētājs. Protokola projektā jāiekļauj:

a)

ziņojums par diskusijām;

b)

valdes pieņemtie lēmumi, norādot balsu sadalījumu, tostarp nodotās balsstiesības, ja notikusi oficiāla balsošana;

c)

valdei iesniegtie dokumenti;

d)

klātesošo saraksts.

2.   Valde apstiprina protokola projektu rakstveida procedūras ietvaros vai nākamajā sanāksmē. Protokola projektu iesniedz apstiprināšanai valdē tikai tad, ja tas ir nosūtīts locekļiem vismaz divas nedēļas pirms sanāksmes. Protokola projektu nosūta arī izpilddirektoram.

3.   Ierosinājumus protokola projekta grozījumiem iesniedz sekretariātam rakstveidā, ja tas pieņemts rakstveida procedūras ietvaros, vai arī grozījumus ierosina tās sanāksmes sākumā, kurā tos paredzēts apstiprināt.

4.   Kad protokols ir apstiprināts, to paraksta valdes priekšsēdētājs un sekretārs.

9. pants

Valdes darba grupas

1.   Valde var veidot darba grupas par jebkuru jautājumu, kas ir tās kompetencē, nosakot to attiecīgo darbības jomu un uzdevumus.

2.   Darba grupās ir pārstāvēti valdes locekļi, un darba grupu vada valdes loceklis vai vecākais eksperts, kuru ieceļ valde. Darba grupas priekšsēdētāja iecelšana amatā notiek saskaņā ar šā reglamenta 2. pantā minētajiem noteikumiem. Valdes pārstāvji apņemas aktīvi iesaistīties darba grupās.

3.   Eiropolu aicina piedalīties darba grupu sanāksmēs. Arī eksperti var tikt aicināti apmeklēt darba grupu sanāksmes.

4.   Darba grupas:

a)

apspriež un izstrādā priekšlikumus, kurus iesniegt valdei;

b)

īsteno savas darbības, pamatojoties uz mutvārdu informāciju vai dokumentāciju, kas iesniegta vismaz divas nedēļas pirms sanāksmes, ja vien priekšsēdētājs nav nolēmis citādi;

c)

ar savu priekšsēdētāju starpniecību ziņo valdei, kad tas tiek prasīts;

d)

atbalsta valdes sekretariāts;

e)

izformē, kad to uzdevumi ir pabeigti. Ja tām ir ilgtermiņa pilnvaras, valde regulāri izvērtē, vai ir nepieciešams turpināt to darbību.

10. pants

Konfidencialitāte

Neskarot šā reglamenta 11. pantu, valdes procesiem un apspriedēm piemēro dienesta noslēpuma glabāšanas pienākumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 339. pantu, izņemot gadījumus, kad valde ir nolēmusi citādi. Locekļi un citas sanāksmēs klātesošās personas ievēro šo prasību pat pēc pienākumu pildīšanas beigām.

11. pants

Pārredzamība

1.   Eiropols savā tīmekļa vietnē publicē valdes locekļu sarakstu.

2.   Valdes locekļi iesniedz sekretariātam paziņojumu par interesēm, ko publicē Eiropola tīmekļa vietnē saskaņā ar iekšējiem noteikumiem par valdes locekļu interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību.

3.   Pamatojoties uz priekšsēdētāja atļauju un konsultējoties ar valdi, sekretariāts publicē valdes sanāksmju rezultātu apkopojumus Eiropola tīmekļa vietnē saskaņā ar Eiropola regulas 65. panta 4. punktu. Minēto apkopojumu publicēšanu uz laiku vai pastāvīgi atceļ vai ierobežo, ja šāda publicēšana varētu apdraudēt Eiropola uzdevumu veikšanu, ņemot vērā tā pienākumu ievērot diskrētumu un konfidencialitāti un Eiropola operatīvo raksturu.

4.   Uz piekļuvi valdes dokumentiem attiecas detalizēti noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1049/2001 (2) piemērošanu Eiropola dokumentiem.

12. pants

Valdes dokumentācija

1.   Sekretariāts uztur elektroniskus un papīra formāta valdes dokumentācijas arhīvus.

2.   Katrs jaunais priekšsēdētājs pārskata valdes dokumentāciju, šim nolūkam sagatavojot dokumentu, kuru iesniedz valdei apstiprināšanai pirmajā regulārajā sanāksmē.

13. pants

Valdes sekretariāts

1.   Valdi atbalsta sekretariāts, ko nodrošina Eiropols.

2.   Valde ieceļ sekretāru, uz kuru attiecas Civildienesta noteikumi un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un kurš savu pienākumu pildīšanas ietvaros atskaitās tikai valdei.

3.   Sekretariāts pilda pienākumus saskaņā ar priekšsēdētāja norādījumiem un ir par tiem atbildīgs viņa priekšā. Sekretariāts jo īpaši:

a)

aktīvi un nepārtraukti iesaistās valdes darba, tostarp tās darba grupu, organizēšanā, koordinēšanā un saskaņotības nodrošināšanā priekšsēdētāja atbildībā un vadībā;

b)

palīdz priekšsēdētājam pildīt viņa uzdevumus;

c)

sniedz valdei atbalstu, kas tai vajadzīgs tās pienākumu veikšanai;

d)

atbild par jebkādu pienākumu izpildi, ko Eiropola interesēs uzdod valde vai priekšsēdētājs.

14. pants

Sarakste

Sarakste, kas adresēta valdei, tiek nosūtīta valdes priekšsēdētājam, un to apstrādā sekretariāts.

15. pants

Izdevumu atlīdzināšana

1.   Eiropols sedz valdes priekšsēdētāja un jebkuras viņa izveidotas darba grupas ceļa un uzturēšanās izdevumus.

2.   Eiropols sedz ceļa izdevumus valdes loceklim un locekļa aizstājējam, kurš pārstāv dalībvalsti, un ne vairāk kā diviem katras delegācijas ekspertiem. Katra delegācija sedz savu locekļu un ekspertu uzturēšanās izdevumus. Citu ekspertu izdevumus sedz attiecīgā delegācija.

3.   Eiropols sedz to ekspertu ceļa un uzturēšanās izdevumus, kuri ir uzaicināti konsultēt valdi saskaņā ar šā reglamenta 5. panta 3. punktu, 5. panta 4. punktu un 9. panta 3. punktu. Eiropols nesedz kopējās parlamentārās pārraudzības grupas izraudzīta pārstāvja dalības izdevumus.

4.   Valdes darba grupu sanāksmēm Eiropols sedz viena delegācijas pārstāvja ceļa izdevumus. Katra delegācija sedz savu pārstāvju un ekspertu uzturēšanās izdevumus.

16. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šis reglaments stājas spēkā Eiropas regulas piemērošanas datumā.

2.   Tādējādi tiek atcelts Eiropola valdes 2011. gada 30. novembra lēmums, ar ko nosaka valdes reglamentu, un to aizstāj šis reglaments.

3.   Jebkādu priekšlikumu šā reglamenta grozījumiem izskata valde saskaņā ar Eiropola regulas 11. panta 1. punkta t) apakšpunktu.

Hāgā, 2016. gada 13. decembrī

Valdes vārdā –

priekšsēdētājs

Arie IJZERMAN


(1)  OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.

(2)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Komisija

1.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 37/25


ĪPAŠS UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMUS – EACEA/03/2018

Erasmus Augstākās izglītības harta 2014.–2020. gadam

(2018/C 37/07)

1.   Ievads

Šā uzaicinājuma iesniegt pieteikumus pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1288/2013 un Padomes Regula (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK ( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 347, 20.12.2013., 50. lpp.).

2.   Mērķi un apraksts

Erasmus Augstākās izglītības harta (EAIH) nodrošina vispārēju kvalitātes satvaru Eiropas un starptautiskās sadarbības pasākumiem, kurus augstskola var īstenot Erasmus+ Programmas ietvaros. Erasmus Augstākās izglītības hartas saņemšana ir priekšnosacījums, kas jāizpilda augstskolām, kuras atrodas kādā no turpmāk uzskaitītajām valstīm un vēlas pieteikties un piedalīties programmas paredzētajos studentu un mācībspēku mobilitātes pasākumos un/vai sadarbībā inovācijas un labas prakses veicināšanai. Attiecībā uz citu valstu augstskolām EAIH nav nepieciešama, un kvalitātes satvars tiek noteikts ar iesaistīto augstskolu nolīgumu. Hartu piešķir uz visu Erasmus+ Programmas laiku. Hartas īstenošanu uzrauga, un tās paredzēto principu un saistību pārkāpumu gadījumā Eiropas Komisija minēto piešķīrumu var atsaukt.

3.   Pretendenti, kuri ir tiesīgi iesniegt pieteikumus

Erasmus Augstākās izglītības hartas saņemšanai ir tiesīgas pieteikties šādu valstu augstskolas:

Eiropas Savienības dalībvalstis,

EBTA un EEZ valstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija),

ES kandidātvalstis (Serbija (1), bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Turcija).

Valstu iestādes savās teritorijās no pieteikumu iesniedzēju vidus noteiks tās Augstākās izglītības iestādes (2), kuras tiek uzskatītas par tiesīgām piedalīties programmas paredzētajos studentu un mācībspēku mobilitātes pasākumos un/vai sadarbībā inovācijas un labas prakses veicināšanai Erasmus+ Programmas ietvaros.

4.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš un paredzamais atlases rezultātu publicēšanas datums

Atbilstoši aizpildīta tiešsaistes pieteikuma veidlapa jāiesniedz tiešsaistē līdz 2018. gada 22. marta plkst. 12.00 (pusdienlaikam) pēc Briseles laika (Centrāleiropas laiks).

Paredzamais atlases rezultātu publicēšanas datums ir 2018. gada 30. septembris.

5.   Pilnīga informācija

Informācija par Erasmus+ Programmu ir atrodama šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Pieteikumi jāiesniedz atbilstīgi vadlīnijām, ko izstrādājusi Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra, kas pieejamas šajā tīmekļa vietnē:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2019_en


(1)  Serbijas valsts augstākās izglītības iestādes varēs iesniegt pieteikumu 2019 EAIH uzaicinājumam, bet hartu varēs saņemt tikai tad, kad Serbijai piešķirs Erasmus+ programmas valsts statusu.

(2)  “Augstākās izglītības iestāde” kā noteikts Erasmus+ regulējuma 2. pantā ir:

a)

jebkāda augstākās izglītības iestāde, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai praksi piedāvā iegūt atzītu grādu vai citu atzītu augstākās izglītības līmeņa kvalifikāciju neatkarīgi no tā, kā šādu iestādi sauc;

b)

jebkāda iestāde, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai praksi piedāvā profesionālo izglītību vai apmācību augstākās izglītības līmenī.


Eiropas Investīciju banka

1.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 37/27


Aicinājums iesniegt priekšlikumus

EIB institūta 2018. gada Sociālās inovācijas turnīrs

(2018/C 37/08)

EIB institūts organizē septīto Sociālās inovācijas turnīru (SIT).

SIT veicina novatoriskas idejas un apbalvo risinājumus, kuriem ir pozitīva sociālā ietekme, ietverot projektus plašā jomu klāstā, sākot ar izglītību, veselības aprūpi un darbavietu radīšanu un līdz pat jaunām tehnoloģijām, jaunām sistēmām un jauniem procesiem. Visi projekti sacenšas par četrām balvām, kas tiek piešķirtas vispārējā kategorijā un šajā gadā arī īpašajā kategorijā, kurā sacentīsies projekti, kas saistīti ar ilgtspējīgu attīstību (sevišķu uzmanību pievēršot aprites ekonomikai). Uzvarējušajiem projektiem katrā kategorijā tiek piešķirta 1. un 2. balva attiecīgi 50 000 EUR un 20 000 EUR vērtībā.

Sekojiet mums Facebook: www.facebook.com/EibInstitute

Lai uzzinātu vairāk par šo turnīru un to, kā iesniegt novatorisku priekšlikumu, apmeklējiet šo tīmekļa vietni:

http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

1.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 37/28


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8753 – HASCO/Magna/JV)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 37/09)

1.

Komisija 2018. gada 24. janvārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Huayu Automotive Systems Co., Ltd (“HASCO”, Ķīna) ko kontrolē Shanghai Automotive Industry Corporation Group (“SAIC”, Ķīna),

Magna International Inc. (“Magna”, Kanāda),

HASCO Magna Electric Drive System Co., Ltd (“E-Drive Ltd”, Ķīna).

HASCO un Magna Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 3. panta 4. punkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār E-Drive Ltd.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas jaunizveidotā kopuzņēmumā.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

HASCO ražo un pārdod automašīnu daļas dažādu automobiļu ražotājiem,

Magna visā pasaulē ražo un piegādā automobiļu detaļas, tostarp e-drive piedziņas sistēmas,

E-Drive Ltd veiks e-motoru, pārnesumkārbu, invertoru un citu saistīto daļu montāžu, lai izveidotu e-drive spēka piedziņas sistēmas un pārdod pamatiekārtu ražotājiem (OEM).

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.8753 – HASCO/Magna/JV

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss:

+32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


1.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 37/30


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8761 – ReAssure/Actaeon)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 37/10)

1.

Komisija 2018. gada 26. janvārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

ReAssure Limited, kuru kontrolē Swiss Re Ltd (“Swiss Re”, Šveice),

Actaeon (“Actaeon”, Apvienotā Karaliste).

Swiss Re Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār Actaeon.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties aktīvus.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    Swiss Re : nodrošina pārapdrošināšanu, apdrošināšanu un citus uz apdrošināšanu balstītus riska pārņemšanas pakalpojumus dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas produktiem mazumtirdzniecības klientiem,

—    Actaeon : nodrošina tradicionālus uz dzīvības apdrošināšanu balstītus pensiju, ietaupījumu un ieguldījumu produktus galvenokārt mazumtirdzniecības klientiem un ierobežotam skaitam korporatīvo (grupu) shēmu. Actaeon produkti pārsvarā nav pieejami jauniem darījumiem un tiek pildītas atlikušās saistības gan individuālā, gan grupas līmenī.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.8761 – ReAssure/Actaeon

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss:

+32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


Labojums

1.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 37/31


Labojums Paziņojumā par antisubsidēšanas procedūras sākšanu attiecībā uz Argentīnas izcelsmes biodīzeļdegvielas importu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 34, 2018. gada 31. janvāris )

(2018/C 37/11)

37. lappusē 3. punkta i) apakšpunktā:

tekstu:

“valdības nodrošinātās preces un pakalpojumus par atlīdzību, kas ir mazāka par atbilstīgo, piemēram, sojas pupu nodrošināšana;”

lasīt šādi:

“i)

valdības nodrošinātās preces un pakalpojumus par atlīdzību, kas ir mazāka par atbilstīgo, piemēram, sojas pupu un sojas pupu eļļas nodrošināšana;”.