ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 22

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 23. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 22/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 22/02

Lieta C-497/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 16. septembrī iesniedza Nejvyšší soud České republiky (Čehijas Republika) – krimināllieta pret Juraj Sokáč

2

2017/C 22/03

Lieta C-499/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 16. septembrī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – AZ/Minister Finansów

2

2017/C 22/04

Lieta C-500/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 16. septembrī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – Caterpillar Financial Services sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

3

2017/C 22/05

Lieta C-509/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2016. gada 20. jūlija rīkojumu lietā T-358/16 Rosa Rodriguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía2016. gada 26. septembrī iesniedza Francisco Javier Rosa Rodriguez

3

2017/C 22/06

Lieta C-517/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 4. oktobrī iesniedza Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polija) – Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

4

2017/C 22/07

Lieta C-523/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 12. oktobrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA

4

2017/C 22/08

Lieta C-533/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 20. oktobrī iesniedza Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākija) – Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo SR

5

2017/C 22/09

Lieta C-534/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 20. oktobrī iesniedza Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākija) – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky/BB construct s.r.o.

6

2017/C 22/10

Lieta C-536/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 24. oktobrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – DUEMMESGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

7

2017/C 22/11

Lieta C-537/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 24. oktobrī iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Garlsson Real Estate SA, likvidācijas procesā, u.c./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

7

2017/C 22/12

Lieta C-546/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 28. oktobrī iesniedza Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Spānija) – Montte S.L./Musikene

8

2017/C 22/13

Lieta C-547/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 28. oktobrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil un Antonio Ferrándiz González/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

9

2017/C 22/14

Lieta C-552/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 2. novembrī iesniedza Аdministrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) – WIND INNOVATION 1 EOOD, likvidācijas procesā/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia

9

2017/C 22/15

Lieta C-553/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 2. novembrī iesniedza Varhoven administrativen sad (Bulgārija) – TTL EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia

10

2017/C 22/16

Lieta C-557/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 4. novembrī iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) – Astellas Pharma GmbH

11

2017/C 22/17

Lieta C-560/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 4. novembrī iesniedza Nejvyšší soud České republiky (Čehijas Republika) – Michael Dědouch u.c./Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

12

2017/C 22/18

Lieta C-561/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 7. novembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Saras Energía S.A./Administración del Estado

12

2017/C 22/19

Lieta C-565/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 9. novembrī iesniedza Eirinodikeio Lerou (Grieķija) – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

13

2017/C 22/20

Lieta C-567/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 10. novembrī iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) – Merck Sharp/Designs Comptroller-General of Patents, Desings and Trade Marks

14

2017/C 22/21

Lieta C-568/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 10. septembrī iesniedza Amtsgericht Nürtingen (Vācija) – kriminālprocess pret Faiz Rasool

15

2017/C 22/22

Lieta C-573/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 14. novembrī iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) – Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

16

2017/C 22/23

Lieta C-575/16: Prasība, kas celta 2016. gada 14. novembrī – Eiropas Komisija/Čehijas Republika

17

2017/C 22/24

Lieta C-578/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 17. novembrī iesniedza Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) – C.K., H.F. un nepilngadīgais A.S./Slovēnijas Republika

17

 

Vispārējā tiesa

2017/C 22/25

Lieta T-279/11: Vispārējās tiesas 2016. gada 29. novembra spriedums – T & L Sugars un Sidul Açúcares/Komisija Ārpuslīgumiskā atbildība — Lauksaimniecība — Cukurs — Ārkārtas pasākumi — Savienības tirgus apgāde — 2010./2011. tirdzniecības gads — Tiesību norma, kuras mērķis ir piešķirt privātpersonām tiesības — Pietiekami būtisks pārkāpums — Regula (EK) Nr. 1234/2007 — Nediskriminācijas princips — Samērīgums — Tiesiskā paļāvība — Rūpības pienākums un labas pārvaldības princips

19

2017/C 22/26

Lieta T-103/12: Vispārējās tiesas 2016. gada 29. novembra spriedums – T&L Sugars un Sidul Açúcares/Komisija Ārpuslīgumiskā atbildība — Lauksaimniecība — Cukurs — Ārkārtas pasākumi — Savienības tirgus apgāde — 2011./2012. tirdzniecības gads — Tiesību norma, kuras mērķis ir piešķirt tiesības privātpersonām — Pietiekami būtisks pārkāpums — Regula (EK) Nr. 1234/2007 — Nediskriminācijas princips — Samērīgums — Tiesiskā noteiktība — Tiesiskā paļāvība — Rūpības pienākums un labas pārvaldības princips

20

2017/C 22/27

Lieta T-65/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 30. novembra spriedums – Bank Refah Kargaran/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojošie pasākumi pret Irānu — Līdzekļu iesaldēšana — Prasītājas nosaukuma atkārtota iekļaušana sarakstos pēc tam, kad Vispārējā tiesa bija atcēlusi sākotnējo iekļaušanu sarakstos — Kļūda tiesību piemērošanā — Kļūda faktos — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Samērīgums

21

2017/C 22/28

Lieta T-89/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 30. novembra spriedums – Export Development Bank of Iran/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojošie pasākumi pret Irānu — Līdzekļu iesaldēšana — Prasītājas nosaukuma atkārtota iekļaušana sarakstos pēc tam, kad Vispārējā tiesa bija atcēlusi sākotnējo iekļaušanu sarakstos — Kļūda tiesību piemērošanā — Kļūda faktos — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Samērīgums

22

2017/C 22/29

Lieta T-720/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 30. novembra spriedums – Rotenberg/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukraina — Līdzekļu iesaldēšana — Ierobežojumi piekļuvei dalībvalstu teritorijai jomā — Fiziska persona, kas aktīvi atbalsta vai veic darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukraina — Fiziska persona, kas gūst labumu no Krievijas lēmumpieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzamas kļūdas vērtējumā — Tiesības uz īpašumu — Darījumdarbības brīvība — Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību — Samērīgums

23

2017/C 22/30

Lieta T-217/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 30. novembra spriedums – Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Agrāks valsts komercnosaukums GRAND HOTEL PALLADIUM — Relatīvs atteikuma pamats — Apzīmējuma, kas nav tikai vietēja mēroga, izmantošana komercdarbībā — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts un 53. panta 1. punkta c) apakšpunkts

24

2017/C 22/31

Lieta T-270/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 29. novembra spriedums – ANKO/REA Šķīrējklauzula — Vienošanās par subsīdiju piešķiršanu, kas ir noslēgta saistībā ar Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) — Projekts ESS — Atbilstība līguma prasībām par maksājumu apturēšanu attiecībā uz prasītāju un nosacījumiem minētās maksājumu apturēšanas atcelšanai — Nokavējuma procenti

24

2017/C 22/32

Lieta T-458/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 30. novembra spriedums – Automobile Club di Brescia/EUIPO – Rebel Media (e-miglia) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes e-miglia reģistrācijas pieteikums — Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes MILLE MIGLIA — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

25

2017/C 22/33

Lieta T-532/15 P: Vispārējās tiesas 2016. gada 1. decembra spriedums – Z/Eiropas Savienības Tiesa Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Novērtējuma ziņojums — Civildienesta tiesas objektivitāte — Pieteikums par iztiesāšanas sastāva locekļu noraidīšanu — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā

26

2017/C 22/34

Lieta T-545/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 29. novembra spriedums – Pi-Design/EUIPO – Société des produits Nestlé (PRESSO) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Starptautiska reģistrācija — Pieteikums par aizsardzības teritoriālu paplašināšanu — Vārdiska preču zīme PRESSO — Agrāka valsts vārdiska preču zīme PRESSO — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

26

2017/C 22/35

Lieta T-561/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 1. decembra spriedums – Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme UNIRIOJA — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

27

2017/C 22/36

Lieta T-578/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 24. novembra spriedums – Azur Space Solar Power/EUIPO (Baltu līniju un ķieģeļu uz melna fona attēls) Eiropas Savienības preču zīme — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību — Grafiska preču zīme, kurā attēlotas baltas līnijas un ķieģeļi uz melna fona — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

28

2017/C 22/37

Lieta T-614/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 24. novembra spriedums – Azur Space Solar Power/EUIPO (Melnu līniju un ķieģeļu attēls) Eiropas Savienības preču zīme — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību — Grafiska preču zīme, kurā attēlotas melnas līnijas un ķieģeļi — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

28

2017/C 22/38

Lieta T-617/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 29. novembra spriedums – Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes eSMOKING WORLD reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu

29

2017/C 22/39

Lieta T-635/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 6. decembra spriedums – Tuum/EUIPO – Thun (TUUM) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes TUUM reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme THUN — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

29

2017/C 22/40

Lieta T-703/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 6. decembra spriedums – Groupe Go Sport/EUIPO – Design Go (GO SPORT) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes GO SPORT reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes GO — Iebildumu nodaļas daļējs reģistrācijas atteikums — Raksta, kurā izklāstīts apelācijas sūdzības pamatojums, novēlota iesniegšana — Apelācijas padomē iesniegtas apelācijas sūdzības nepieņemamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 60. pants — Regulas (EK) Nr. 2868/95 49. noteikuma 1. punkts

30

2017/C 22/41

Lieta T-735/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 6. decembra spriedums – The Art Company B & S/EUIPO – Manifatture Daddato et Laurora (SHOP ART) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes SHOP ART reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme art — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Padomes (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

31

2017/C 22/42

Lieta T-775/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 1. decembra spriedums – EK/servicegroup/EUIPO (FERLI) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes FERLI reģistrācijas pieteikums — Skaidrības prasība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 28. pants — Tiesības uz aizstāvību — Regulas Nr. 207/2009 75. panta otrais teikums

31

2017/C 22/43

Lieta T-2/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 30. novembra spriedums – K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību — Grafiska preču zīme Pret A Diner — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme PRET A MANGER — Agrāka valsts vārdiska preču zīme PRET — Relatīvs atteikuma pamats — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts — Netaisnīgi gūts labums no agrāku preču zīmju atšķirtspējas vai reputācijas — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5 punkts

32

2017/C 22/44

Lieta T-355/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 1. decembra rīkojums – STC/Komisija Publiski būvdarbu līgumi — Iepirkuma procedūra — Turbogāzes triģenerācijas ražotnes būvniecība un ar to saistītā tehniskā apkope — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Apstrīdētā tiesību akta atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

33

2017/C 22/45

Lieta T-383/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 1. decembra rīkojums – Europower/Komisija Publiski būvdarbu līgumi — Iepirkuma procedūra — Ar gāzes turbīnu aprīkotas triģenerācijas ražotnes būvniecība un ar to saistīta tehniskā apkope — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Apstrīdētā tiesību akta atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

33

2017/C 22/46

Lieta T-598/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 25. novembra rīkojums – Stichting Accolade/Komisija Valsts atbalsts — Noteiktu zemes gabalu pārdošana par cenām, kas esot zemākas nekā tirgus cena — Trešās personas sūdzība Komisijai — Lēmums, kurā ir atzīts, ka strīdīgais pasākums nav uzskatāms par atbalstu — Iepriekšējās izskatīšanas stadijas procedūra atbilstoši LESD 108. panta 2. punktam un Regulas (EK) Nr. 659/1999 10. panta 1. punktam, 13. panta 1. punktam un 4. panta 2. punktam attiecībā uz iespējamu nelikumīgu individuālu atbalstu — Trešās personas prasība atcelt tiesību aktu — Pieņemamība — Locus standi — Prasība procesuālo tiesību aizsardzībai — Prasība, kurā ir apšaubīta strīdīgā pasākuma pamatotība — Būtiskas ietekmes uz konkurences stāvokli neesamība — Nepieņemamība

34

2017/C 22/47

Lieta T-128/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 28. novembra rīkojums – SureID/EUIPO (SUREID) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes SUREID reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Aprakstošs raksturs — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

35

2017/C 22/48

Lieta T-147/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 28. novembra rīkojums – Itālija/Komisija Tiesas sprieduma, kurā ir konstatēta valsts pienākumu neizpilde, neizpilde — Kavējuma nauda — Lēmums par kavējuma naudas iekasēšanu — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

35

2017/C 22/49

Lieta T-225/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 28. novembra rīkojums – Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes Ganz schön ausgeschlafen reģistrācijas pieteikums — Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

36

2017/C 22/50

Lieta T-512/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 24. novembra rīkojums – ED/EUIPO Civildienests — Pagaidu darbinieks — Teledarbs — Pieteikums par pagarinājuma piešķiršanu — Atteikums — Prasība — Sekojošs lēmums par invaliditātes statusa atzīšanu — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

36

2017/C 22/51

Lieta T-520/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 24. novembra rīkojums – ED/EUIPO Civildienests — Pagaidu darbinieks — Teledarbs — Pieteikums par pagarinājuma piešķiršanu — Atteikums — Prasība — Sekojošs lēmums par invaliditātes statusa atzīšanu — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

37

2017/C 22/52

Lieta T-690/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. septembrī – Enrico Colombo un Giacomo Corinti/Komisija

37

2017/C 22/53

Lieta T-748/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. oktobrī – QH/Parlaments

38

2017/C 22/54

Lieta T-783/16: Prasība, kas celta 2016. gada 9. novembrī – Government of Gibraltar/Komisija

39

2017/C 22/55

Lieta T-787/16: Prasība, kas celta 2016. gada 11. novembrī – QD/EUIPO

40

2017/C 22/56

Lieta T-792/16: Prasība, kas celta 2016. gada 14. novembrī – N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

41

2017/C 22/57

Lieta T-793/16: Prasība, kas celta 2016. gada 11. novembrī – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Boxes)

41

2017/C 22/58

Lieta T-794/16: Prasība, kas celta 2016. gada 11. novembrī – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO (Saldējuma vafeļu iepakojums)

42

2017/C 22/59

Lieta T-799/16: Prasība, kas celta 2016. gada 16. novembrī – Xiaomi/EUIPO – Dudingen Develops (MI)

43

2017/C 22/60

Lieta T-800/16: Prasība, kas celta 2016. gada 16. novembrī – Mayekawa Europe/Komisija

44

2017/C 22/61

Lieta T-802/16: Prasība, kas celta 2016. gada 8. novembrī – Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIBION)

45

2017/C 22/62

Lieta T-803/16: Prasība, kas celta 2016. gada 15. novembrī – Glaxo Group/EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

46

2017/C 22/63

Lieta T-804/16: Prasība, kas celta 2016. gada 16. septembrī – LG Electronics/EUIPO (Dual Edge)

46

2017/C 22/64

Lieta T-805/16: Prasība, kas celta 2016. gada 16. novembrī – IPPT PAN/Komisija un REA

47

2017/C 22/65

Lieta T-807/16: Prasība, kas celta 2016. gada 17. novembrī – MIP Metro/EUIPO – Afnor (N & NF TRADING)

48

2017/C 22/66

Lieta T-810/16: Prasība, kas celta 2016. gada 21. novembrī – Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline)

49

2017/C 22/67

Lieta T-817/16: Prasība, kas celta 2016. gada 21. novembrī – Vans/EUIPO – Deichmann (V)

49

2017/C 22/68

Lieta T-822/16: Prasība, kas celta 2016. gada 21. novembrī – KiK Textilien und Non-Food/EUIPO – FF Group Romania (_kix)

50

2017/C 22/69

Lieta T-824/16: Prasība, kas celta 2016. gada 21. novembrī – Kiosked Oy/EUIPO – VRT, NV van Publiek Recht (k)

51

2017/C 22/70

Lieta T-825/16: Prasība, kas celta 2016. gada 24. novembrī – Kipras Republika/EUIPO – POCF (Pallas Halloumi)

52

2017/C 22/71

Lieta T-826/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. novembrī – Casasnovas Bernad/Komisija

52

2017/C 22/72

Lieta T-827/16: Prasība, kas celta 2016. gada 24. novembrī – QB/ECB

53

2017/C 22/73

Lieta T-828/16: Prasība, kas celta 2016. gada 25. novembrī – CRDO Torta del Casar/EUIPO – CRDOP Queso de La Serena (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

54

2017/C 22/74

Lieta T-829/16: Prasība, kas celta 2016. gada 25. novembrī – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlaments

55

2017/C 22/75

Lieta T-830/16: Prasība, kas celta 2016. gada 23. novembrī – Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)

56

2017/C 22/76

Lieta T-831/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. novembrī – Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

57

2017/C 22/77

Lieta T-847/16: Prasība, kas celta 2016. gada 2. decembrī – Kipra/EUIPO – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

57

2017/C 22/78

Lieta T-853/16: Prasība, kas celta 2016. gada 5. decembrī – Techniplan/Komisija

58

2017/C 22/79

Lieta T-856/16: Prasība, kas celta 2016. gada 5. decembrī – Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

59

2017/C 22/80

Lieta T-259/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. novembra rīkojums – Trost Auto Service Technik/EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

60

2017/C 22/81

Lieta T-284/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 29. novembra rīkojums – Gulli/EUIPO – Laverana (Lybera)

60

2017/C 22/82

Lieta T-361/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 21. novembra rīkojums – TBWA\London/EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

60

2017/C 22/83

Lieta T-503/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. novembra rīkojums – Dulière/Komisija

60


LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/1


Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

(2017/C 022/01)

Jaunākā publikācija

OV C 14, 16.1.2017.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 6, 9.1.2017.

OV C 475, 19.12.2016.

OV C 462, 12.12.2016.

OV C 454, 5.12.2016.

OV C 441, 28.11.2016.

OV C 428, 21.11.2016.

Šie teksti pieejami

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/2


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 16. septembrī iesniedza Nejvyšší soud České republiky (Čehijas Republika) – krimināllieta pret Juraj Sokáč

(Lieta C-497/16)

(2017/C 022/02)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Nejvyšší soud České republiky

Lietas dalībnieks pamatlietā

Juraj Sokáč

Prejudiciālais jautājums

Vai zāles, kā tās definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/83/EK (1), kuras satur “klasificētas vielas” Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 273/2004 (2) izpratnē, pamatojoties uz šīs regulas 2. panta a) punktu, ir jāuzskata par izslēgtām no minētās regulas piemērošanas jomas saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu apvienotajās lietās C-627/13 un C-2/14, pat arī pēc tam, kad minētā tiesību norma tika grozīta ar Regulu Nr. 1258/2013 (3), un, ņemot vērā to, ka Regulas Nr. 111/2005 (4), kas grozīta ar Regulu Nr. 1259/2013 (5), 2. panta a) punktā ir paredzēts, ka zālēm, kas satur efedrīnu un pseidoefedrīnu, ir piemērojams Regulā Nr. 111/2005 paredzētais režīms?


(1)  OV 2001, L 311, 67. lpp.

(2)  OV 2004, L 47, 1. lpp.

(3)  OV 2013, L 330, 21. lpp.

(4)  OV 2005, L 22, 1. lpp.

(5)  OV 2013, L 330, 30. lpp.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/2


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 16. septembrī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – AZ/Minister Finansów

(Lieta C-499/16)

(2017/C 022/03)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Prasītāja: AZ

Atbildētājs: Minister Finansów

Prejudiciālais jautājums

Vai tas, ka konditorejas izstrādājumiem un kūkām piemērojamā nodokļa likme ir atkarīga tikai no “minimālā derīguma termiņa” vai ““izlietot līdz” datuma” kritērija – kā tas ir atbilstoši 2004. gada 11. marta likuma par nodokli par precēm un pakalpojumiem (Ustawa o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011, Nr. 177, 1054. pozīcija ar grozījumiem) 41. panta 2. punktam kopsakarā ar 3. pielikuma 32. pozīciju, ir pretrunā PVN neitralitātes principam un aizliegumam atšķirīgi izvērtēt preces Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.) 98. panta 1. un 2. punkta izpratnē? (1)


(1)  OV L 347, 1. lpp.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/3


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 16. septembrī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – Caterpillar Financial Services sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Lieta C-500/16)

(2017/C 022/04)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Caterpillar Financial Services Poland sp. z o. o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Prejudiciālais jautājums

Vai Līguma par Eiropas Savienību [..] 4. panta 3. punktā noteiktajiem efektivitātes un lojālas sadarbības principiem, kā arī līdzvērtības principam, vai arī jebkādam citam Savienības tiesībās paredzētajam principam, ņemot vērā interpretāciju, ko Tiesa ir sniegusi 2013. gada 17. janvāra spriedumā lietā C-224/11, BGŻ Leasing sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, pievienotās vērtības nodokļa jomā ir pretrunā valsts tiesību normas vai valsts prakse, kas nepieļauj atmaksāt pārmaksāto PVN summu, kura iekasēta, pārkāpjot Savienības tiesības, situācijā, kad valsts iestāžu rīcības dēļ indivīds varēja izmantot savas tiesības tikai pēc tam, kad attiecībā uz nodokļu saistībām bija iestājies noilgums?


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/3


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2016. gada 20. jūlija rīkojumu lietā T-358/16 Rosa Rodriguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía2016. gada 26. septembrī iesniedza Francisco Javier Rosa Rodriguez

(Lieta C-509/16 P)

(2017/C 022/05)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Francisco Javier Rosa Rodriguez (pārstāvis – J. Velasco Velasco, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Ar 2016. gada 8. decembra rīkojumu Tiesa (devītā palāta) apelācijas sūdzību noraidīja un nosprieda, ka Francisco Javier Rosa Rodriguez tiesāšanās iedevumus sedz pats.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/4


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 4. oktobrī iesniedza Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polija) – Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

(Lieta C-517/16)

(2017/C 022/06)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Pamatlietas puses

Prasītājs: Stefan Czerwiński

Atbildētājs: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai deklarācijā, kas iesniegta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 9. pantu, dalībvalsts veikta konkrēta pabalsta kvalificēšana par tādu, kas attiecas uz konkrētu sociālā nodrošinājuma jomu, kas minēta šīs regulas 3. pantā, var tikt izvērtēta valsts iestādē vai tiesā?

2)

Vai par vecuma pabalstu Regulas Nr. 883/2004 3. panta 1. punkta d) apakšpunkta izpratnē var uzskatīt priekšlaicīgu pensionēšanos, kas izriet no 2008. gada 19. decembra Likuma par priekšlaicīgu pensionēšanos (Dz. U., 2015. gads, 965. pozīcija ar vēlākiem grozījumiem)?

3)

Vai attiecībā uz pirmspensijas pabalstiem apdrošināšanas periodu summēšanas principa (Regulas Nr. 883/2004 preambulas 33. apsvērums un 66. pants) izslēgšana pilda aizsardzības funkciju sociālā nodrošinājuma jomā, kas izriet no Līguma par Eiropas Savienības darbību 48. panta a) punkta [..]?


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/4


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 12. oktobrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA

(Lieta C-523/16)

(2017/C 022/07)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pamatlietas puses

Prasītāja: MA.T.I. SUD SpA

Atbildētāja: Società Centostazioni SpA

Prejudiciālie jautājumi

1)

Lai gan dalībvalstīm ir tiesības noteikt maksu par sākotnēju palīdzību neatbilstību novēršanas nolūkā, vai Kopienu tiesībām ir pretrunā 2006. gada Leģislatīvā dekrēta Nr. 163 – redakcijā, kas bija spēkā aplūkojamā paziņojuma dienā [..] – 38. panta 2.a punkts, ja tajā ir paredzēts maksāt “naudas sodu” līgumslēdzējas iestādes noteiktā apmērā (“ne mazāk par 0,1 % un ne vairāk par 1 % no iepirkuma vērtības, un katrā ziņā ne vairāk par EUR 50 000, kuru samaksu garantē pagaidu galvojums”), jo naudas soda summa ir pārmērīgi augsta un pašam naudas sodam ir iepriekš noteikts raksturs, bez gradācijas atkarībā no konkrētās noregulējamās situācijas, proti, novēršamās neatbilstības nopietnības?

2)

Vai, gluži pretēji, pats 2006. gada Leģislatīvā dekrēta Nr. 163 38. panta 2.a punkts (arī redakcijā, kas bija spēkā iepriekš norādītajā datumā) ir pretrunā Kopienu tiesībām, jo pašu sākotnējās palīdzības maksu var uzskatīt par tādu, kas ir pretrunā tirgus maksimālas atvērtības konkurencei principam, kam atbilst iepriekš minētais mehānisms, kā rezultātā darbība, kas šajā ziņā jāveic līgumslēdzējai iestādei, faktiski nozīmē tai ar likumu noteiktu pienākumu izpildi, lai sabiedrības interesēs sasniegtu iepriekš norādīto izvirzīto mērķi?


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 20. oktobrī iesniedza Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākija) – Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo SR

(Lieta C-533/16)

(2017/C 022/08)

Tiesvedības valoda – slovāku

Iesniedzējtiesa

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Pamatlietas puses

Prasītāja: Volkswagen AG

Atbildētāja: Finančné riaditeľstvo SR

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīva 2008/9 (1) un tiesības uz nodokļa atmaksu ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesību uz PVN atmaksu īstenošanai ir kumulatīvi jāizpilda divi nosacījumi:

i)

preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana, un

ii)

PVN piemērošana rēķinā, ko sagatavo piegādātājs/sniedzējs.

Citiem vārdiem, vai ir iespējams, ka nodokļa atmaksu prasa nodokļu maksātājs, kuram rēķinā nav piemērots PVN?

2)

Vai samērīguma principam un PVN neitralitātes principam atbilst tas, ka nodokļa atmaksas termiņu aprēķina no brīža, kad vēl nav izpildīti visi materiāltiesiskie nosacījumi tiesību uz nodokļa atmaksu īstenošanai?

3)

Vai, ievērojot nodokļu neitralitātes principu, PVN direktīvas 167. pantā un 178. panta a) punktā minētās tiesību normas ir jāinterpretē tādējādi, ka apstākļos, kādi ir pamatlietā, un ar nosacījumu, ka ir izpildīti visi pārējie materiāltiesiskie un procesuālie nosacījumi, kas nepieciešami, lai īstenotu nodokļa atskaitīšanas tiesības, tās nepieļauj tādu nodokļu iestāžu rīcību, ar kuru nodokļu maksātājam tiek liegtas Direktīvā 2008/9 paredzētajā termiņā īstenotās tiesības uz nodokļa atmaksu, ja nodokli viņam rēķinā ir piemērojis piegādātājs un piegādātājs to ir samaksājis pirms ir iestājies valsts tiesiskajā regulējumā paredzētais noilguma termiņš?

4)

Vai, ievērojot neitralitātes principu un samērīguma principu, kas ir PVN kopējās sistēmas pamatprincipi, Slovākijas nodokļu iestādes ir pārsniegušas to, kas ir vajadzīgs PVN direktīvā izvirzītā mērķa sasniegšanai, gadījumā, ja tās ir atteikušas nodokļu maksātājam tiesības uz samaksātā nodokļa atmaksu, jo ir iestājies valsts tiesiskajā regulējumā noteiktais tiesību uz nodokļa atmaksu noilguma termiņš, lai arī minētajā laikposmā nodokļu maksātājs nebūtu varējis īstenot tiesības uz nodokļa atmaksu un lai arī nodoklis ir pienācīgi iekasēts un izvairīšanās no nodokļu samaksas vai nesamaksāšanas risks ir pilnīgi izslēgts?

5)

Vai ir iespējams interpretēt tiesiskās noteiktības principu, tiesiskās paļāvības principu un tiesības uz labu pārvaldību Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta izpratnē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu valsts tiesiskā regulējuma tiesību normu interpretāciju, atbilstīgi kurai, lai ievērotu nodokļa atmaksas termiņu, noteicošais ir valsts pārvaldes lēmuma par nodokļa atmaksu brīdis, un nevis brīdis, kad nodokļu maksātājs ir izmantojis tiesības uz nodokļa atmaksu?


(1)  Padomes 2008. gada 12. februāra Direktīva 2008/9/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī (OV 2008, L 44, 23. lpp.).


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/6


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 20. oktobrī iesniedza Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākija) – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky/BB construct s.r.o.

(Lieta C-534/16)

(2017/C 022/09)

Tiesvedības valoda – slovāku

Iesniedzējtiesa

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Pamatlietas puses

Prasītāja: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Atbildētāja: BB construct s.r.o.

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai var uzskatīt par atbilstīgu Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK (1) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 273. panta mērķim, proti, cīņai pret krāpšanu pievienotās vērtības nodokļa jomā, tādu valsts administratīvo procedūru, kurā tas, ka kādas juridiskās personas pašreizējais vadītājs ir bijis citas juridiskās personas – kurai ir neapmaksāts nodokļu parāds – vadītājs, saskaņā ar valsts tiesisko regulējumu tiek uzskatīts par iemeslu, lai piemērotu nodokļu nodrošinājumu apmērā līdz EUR 500 000?

2)

Vai var uzskatīt, ka minētais nodokļu nodrošinājums apmērā līdz EUR 500 000, kā tas, kas ir piemērots pamatlietā, ir pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 16. pantā paredzētajai darījumdarbības brīvībai un netieši izraisa nodokļu maksātāja bankrota atzīšanu, ir diskriminējošs Hartas 21. panta 1. punkta izpratnē un saistībā ar PVN iekasēšanu pārkāpj ne bis in idem principu un atpakaļejoša spēka aizlieguma principu, kas minēti Hartas 49. panta 1. un 3. punktā?


(1)  OV 2006, L 347, 1. lpp.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/7


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 24. oktobrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – DUEMMESGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

(Lieta C-536/16)

(2017/C 022/10)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pamatlietas puses

Prasītāja: DUEMMESGR SpA

Atbildētāja: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

Prejudiciālie jautājumi

1)

Lai gan dalībvalstīm ir tiesības noteikt maksu par sākotnēju palīdzību neatbilstību novēršanas nolūkā, vai Kopienu tiesībām ir pretrunā 2006. gada Leģislatīvā dekrēta Nr. 163 – redakcijā, kas bija spēkā aplūkojamā paziņojuma dienā [..] – 38. panta 2.a punkts, ja tajā ir paredzēts maksāt “naudas sodu” līgumslēdzējas iestādes noteiktā apmērā (“ne mazāk par 0,1 % un ne vairāk par 1 % no iepirkuma vērtības, un katrā ziņā ne vairāk par EUR 50 000, kuru samaksu garantē pagaidu galvojums”), jo naudas soda summa ir pārmērīgi augsta un pašam naudas sodam ir iepriekš noteikts raksturs, bez gradācijas atkarībā no konkrētās noregulējamās situācijas, proti, novēršamās neatbilstības nopietnības?

2)

Vai, gluži pretēji, pats 2006. gada Leģislatīvā dekrēta Nr. 163 38. panta 2.a punkts (arī redakcijā, kas bija spēkā iepriekš norādītajā datumā) ir pretrunā Kopienu tiesībām, jo pašu sākotnējās palīdzības maksu var uzskatīt par tādu, kas ir pretrunā tirgus maksimālas atvērtības konkurencei principam, kam atbilst iepriekš minētais mehānisms, kā rezultātā darbība, kas šajā ziņā jāveic līgumslēdzējai iestādei, faktiski nozīmē tai ar likumu noteiktu pienākumu izpildi, lai sabiedrības interesēs sasniegtu iepriekš norādīto izvirzīto mērķi?


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/7


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 24. oktobrī iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Garlsson Real Estate SA, likvidācijas procesā, u.c./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Lieta C-537/16)

(2017/C 022/11)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte suprema di cassazione

Pamatlietas puses

Prasītāji: Garlsson Real Estate SA, likvidācijas procesā, Stefano Ricucci, Magiste International SA

Pretprasības iesniedzēja: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. pantā paredzētā tiesību norma, kas interpretēta saskaņā ar ECPAK 7. protokola 4. pantu, attiecīgo Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru un valsts tiesisko regulējumu, nepieļauj iespēju uzsākt administratīvu procesu par tādu nodarījumu (nelikumīga rīcība, kas izpaužas kā tirgus manipulācijas), par kuru tas pats subjekts jau ir notiesāts ar galīgu notiesājošu spriedumu kriminālprocesā?

2)

Vai valsts tiesa var tieši piemērot Eiropas Savienības principus saistībā ar “ne bis in idem” principu, pamatojoties uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. pantu, kas interpretēts saskaņā ar ECPAK 7. protokola 4. pantu, attiecīgo Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru un valsts tiesisko regulējumu?


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/8


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 28. oktobrī iesniedza Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Spānija) – Montte S.L./Musikene

(Lieta C-546/16)

(2017/C 022/12)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Pamatlietas puses

Prasītāja: Montte S.L.

Atbildētāja: Musikene

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvai 2014/24/ES (1) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK ir pretrunā tāda valsts tiesību norma kā TRLCSP  (2) 150. panta 4. punkts vai minētās normas interpretācijas un piemērošanas prakse, ar ko līgumslēdzējām iestādēm iepirkuma procedūras dokumentos, kuros ir paredzēti noteikumi par atklāto konkursa procedūru, ir atļauts noteikt līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus, ko secīgos izslēdzošos posmos piemēro piedāvājumiem, kuriem netiek piešķirts iepriekš noteiktais minimālo punktu skaits?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai minētajai Direktīvai 2014/24 ir pretrunā valsts tiesību norma vai minētās normas interpretācijas un piemērošanas prakse, saskaņā ar kuru atklātajā procedūrā tiek izmantota minētā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju sistēma, ko secīgos izslēgšanas posmos piemēro tādējādi, ka pēdējā posmā paliek nepietiekams piedāvājumu skaits, lai nodrošinātu īstu konkurenci?

3)

Ja atbilde uz otro jautājumu ir apstiprinoša, vai minētajai Direktīvai 2014/24 pretrunā ir tāds noteikums kā aplūkotais, saskaņā ar kuru cenas faktors tiek vērtēts tikai attiecībā uz piedāvājumiem, kuriem par tehniskajiem kritērijiem ir piešķirti 35 punkti no 50, tāpēc, ka šāds noteikums nenodrošina īstu konkurenci vai tāpēc, ka ar to tiek izslēgts līgumslēdzējas iestādes pienākums piešķirt līguma slēgšanas tiesības piedāvājumam ar labāko kvalitātes un cenas attiecību?


(1)  OV 2014, L 94, 65. lpp.

(2)  Likuma par publisko iepirkumu konsolidētā versija.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/9


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 28. oktobrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil un Antonio Ferrándiz González/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Lieta C-547/16)

(2017/C 022/13)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Pamatlietas puses

Prasītāji: Gasorba S.L., Josefa Rico Gil un Antonio Ferrándiz González

Atbildētāja: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai saskaņā ar Padomes 2002. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (1), 16. pantu (“Vienāda Kopienas konkurences tiesību aktu piemērošana”) Komisijas 2006. gada 12. aprīļa Lēmums [2006/446/EK (2)] par procesu saskaņā ar EK līguma 81. pantu (Lieta COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP) liedz valsts tiesai iespēju līgumus, uz kuriem šis lēmums attiecas, atzīt par spēkā neesošiem ekskluzīvās piegādes termiņa ilguma dēļ, lai arī tā var šos līgumus atzīt par spēkā neesošiem kādu citu iemeslu dēļ, piemēram, ja piegādātājs nosaka pircējam (vai tālākpārdevējam) minimālās mazumtirdzniecības cenas?

2)

Vai šajā gadījumā var uzskatīt, ka ilgtermiņa līgumiem, uz kuriem attiecas saistību lēmums, šā lēmuma dēļ ir piešķirts individuāls atbrīvojums saskaņā ar LESD 101. panta 3. punktu?


(1)  OV 2003, L 1, 1. lpp.

(2)  OV 2006, L 176, 104. lpp.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/9


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 2. novembrī iesniedza Аdministrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) – “WIND INNOVATION 1” EOOD, likvidācijas procesā/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

(Lieta C-552/16)

(2017/C 022/14)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Аdministrativen sad Sofia-grad

Pamatlietas puses

Prasītāja: “WIND INNOVATION 1” EOOD, likvidācijas procesā

Atbildētājs: Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas 2006/112/EK (1) 176. panta otrā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka tai pretrunā ir obligātā svītrošana no Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, ko paredz kopš 2007. gada 1. janvāra spēkā esošie ZDDS (Likums par pievienotās vērtības nodokli) grozījumi, saskaņā ar kuriem tiek atcelta iespēja tiesas ieceltajam likvidatoram izlemt, vai juridiskā persona, kurai ar tiesas lēmumu ir uzlikts pienākums pārtraukt darbību, paliek reģistrēta līdz brīdim, kad tā tiks svītrota no Komercreģistra saskaņā ar ZDDS, un tā vietā paredzot, ka komercdarbību veicošas juridiskas personas darbības pārtraukšana ar likvidāciju vai bez tās ir imperatīvs tās svītrošanas no Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra iemesls?

2)

Vai Direktīvas 2006/112/EK 176. panta otrā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka tai pretrunā ir obligātā svītrošana no Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, ko paredz kopš 2007. gada 1. janvāra spēkā esošie ZDDS grozījumi, gadījumos, kad pienākumam pakļautajai personai obligātās svītrošanas no Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra brīdī ir izpildīti priekšnoteikumi obligātai atkārtotai ierakstīšanai Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, pienākumam pakļautā persona ir spēkā esošu līgumu puse un paziņo, ka tā nav pārtraukusi saimniecisko darbību un turpina to veikt, kā arī tādā ziņā, ka nodokļu maksātājam ir faktiski jāsamaksā obligātās svītrošanas brīdī aprēķinātais un maksājamais nodoklis, lai viņš varētu iegūt tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu par esošajiem aktīviem, kas tika aplikti ar nodokli brīdī, kad notika svītrošana no reģistra, un pastāv arī atkārtotās reģistrācijas brīdī? Ja obligātā svītrošana no reģistra minētajos apstākļos ir pieļaujama, vai tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu par saistībā ar svītrošanu no reģistra ar nodokli apliktajiem aktīviem, kas pastāv atkārtotās reģistrācijas brīdī un ar kuru palīdzību persona veic vai veiks ar nodokli apliekamus darījumus, drīkst tikt saistītas ar nodokļa faktisko iemaksāšanu valsts budžetā, vai arī ir pieļaujams, ka svītrošanas no reģistra brīdī aprēķinātais nodoklis tiek ieskaitīts nodokļa aktīvu summā, kas noteikta atkārtotās reģistrācijas brīdī, vēl jo vairāk tāpēc, ka nodoklis ir jāmaksā personai, kurai rodas tiesības veikt priekšnodokļa atskaitīšanu?


(1)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.).


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/10


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 2. novembrī iesniedza Varhoven administrativen sad (Bulgārija) – “TTL” EOOD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

(Lieta C-553/16)

(2017/C 022/15)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Varhoven administrativen sad

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: “TTL” EOOD

Pretējā puse kasācijas sūdzībā: Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai tāda valsts tiesību norma kā DOPK 175. panta 2. punkta 3) apakšpunkts, ar ko uzņēmējsabiedrībai rezidentei, kura izmaksā ienākumus to gūšanas vietā, ir noteikts pienākums maksāt procentus par laikposmu no brīža, kad beidzies nodokļa par ienākumiem samaksas termiņš, līdz dienai, kad citā dalībvalstī reģistrēts nerezidents iesniedz pierādījumus par nosacījumu izpildi, lai piemērotu ar Bulgārijas Republiku noslēgtu konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, arī tajos gadījumos, ja saskaņā ar konvencijas noteikumiem nodoklis nav jāmaksā vai tas ir jāmaksā ierobežotā apmērā, ir saderīga ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu un 12. panta b) punktu?

2)

Vai tāda tiesību norma kā DOPK 175. panta 2. punkta 3) apakšpunkts un nodokļu prakse, kas paredz, ka no uzņēmējsabiedrības, kura izmaksā ienākumus to gūšanas vietā, iekasē procentus par laikposmu no brīža, kad beidzies nodokļa par ienākumiem samaksas termiņš, līdz dienai, kad citā dalībvalstī reģistrēts nerezidents iesniedz pierādījumus par nosacījumu izpildi, lai piemērotu ar Bulgārijas Republiku noslēgtu konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, arī tajos gadījumos, ja saskaņā ar konvencijas noteikumiem nodoklis nav jāmaksā vai tas ir jāmaksā ierobežotā apmērā, ir saderīgas ar LESD 49., 54., 63. pantu un 65. panta 1. un 3. punktu?


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/11


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 4. novembrī iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) – Astellas Pharma GmbH

(Lieta C-557/16)

(2017/C 022/16)

Tiesvedības valoda – somu

Iesniedzējtiesa

Korkein hallinto-oikeus

Pamatlietas puses

Prasītāja: Astellas Pharma GmbH

Pārējie lietas dalībnieki: Helm AG, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämisvirasto (Fimea)

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/83/EK (1) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, 28. panta 5. punkts un 29. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka iesaistītās dalībvalsts kompetentā iestāde, Direktīvas 28. panta 3. punktā paredzētās decentralizētās atļaujas piešķiršanas procedūras ietvaros piešķirot tirdzniecības atļauju ģenērisku zāļu laišanai valsts tirgū, nav tiesīga patstāvīgi pārbaudīt atsauces zāļu dokumentācijas aizsardzības termiņa sākšanās brīdi?

2)

Ja atbilde 1. jautājumu ir tāda, ka dalībvalsts kompetentā iestāde, piešķirot tirdzniecības atļauju ģenērisku zāļu laišanai valsts tirgū, nav tiesīga patstāvīgi pārbaudīt atsauces zāļu dokumentācijas aizsardzības termiņa sākšanās brīdi:

vai šīs dalībvalsts tiesai, pamatojoties uz atsauces zāļu tirdzniecības atļaujas īpašnieka iebildumiem, tomēr ir jāpārbauda atsauces zāļu dokumentācijas aizsardzības termiņa sākšanās brīdis, jeb arī uz tiesu attiecas tādi paši ierobežojumi kā uz dalībvalsts kompetento iestādi?

Kā šādā gadījumā minētajā dalībvalsts tiesā tiek nodrošinātas atsauces zāļu tirdzniecības atļaujas īpašnieka tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu un Direktīvas 2001/83 10. pantu dokumentācijas aizsardzības jomā?

Vai apelācijas sūdzība, kas attiecas uz efektīvu tiesību aizsardzību, ietver arī dalībvalsts tiesas pienākumu pārbaudīt, vai citā dalībvalstī piešķirtā sākotnējā zāļu tirdzniecības atļauja atbilst Direktīvas 2001/83 nosacījumiem?


(1)  OV 2001 L 311, 67. lpp.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 4. novembrī iesniedza Nejvyšší soud České republiky (Čehijas Republika) – Michael Dědouch u.c./Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

(Lieta C-560/16)

(2017/C 022/17)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Nejvyšší soud České republiky

Pamatlietas puses

Prasītāji: Michael Dědouch, MUDrPetr Streitberg, Pavel Sud

Atbildētāji: Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 (1) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (“Briseles I regula”) 22. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, kas tas attiecas arī uz tiesvedību, kurā prasa pārskatīt tādas atlīdzības pamatotību, kura vairākuma akcionāram ir jānodrošina – kā dalības vērtspapīriem līdzvērtīga vērtība – iepriekšējiem dalības vērtspapīru īpašniekiem, kuri šim vairākuma akcionāram tika nodoti saskaņā ar publiskas akciju sabiedrības pilnsapulces lēmumu par citu dalības vērtspapīru obligātu nodošanu minētajam vairākuma akcionāram (tā sauktā “squeeze out”[izspiešana]), ja rezolūcija, kas pieņemta publiskās akciju sabiedrības pilnsapulcē, nosaka pamatotas atlīdzības summu un ja ir pieņemts tiesas nolēmums, ar kuru ir piešķirtas tiesības uz atšķirīgu atlīdzības summu, kas ir saistošs vairākuma akcionāram un uzņēmumam attiecībā uz piešķirto tiesību bāzi, kā arī vis-à-vis citiem dalības vērtspapīru īpašniekiem?

2)

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir noliedzoša, vai Briseles I regulas 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas attiecas arī uz tiesvedību, kurā prasa pārskatīt iepriekšējā jautājumā minētās atlīdzības pamatotību?

3)

Ja atbilde uz abiem iepriekšējiem jautājumiem ir noliedzoša, vai Briseles I regulas 5. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas attiecas arī uz tiesvedību, kurā prasa pārskatīt pirmajā jautājumā minētās atlīdzības pamatotību?


(1)  OV 2001, L 12, 1. lpp.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 7. novembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Saras Energía S.A./Administración del Estado

(Lieta C-561/16)

(2017/C 022/18)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Pamatlietas puses

Prasītāja: Saras Energía S.A.

Atbildētāja: Administración del Estado

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai dalībvalsts tiesiskais regulējums, kurā ir noteikta valsts energoefektivitātes pienākuma shēma, kuras primāro īstenošanu veido ikgadējs finansiāls ieguldījums valsts energoefektivitātes fondā, kas ir izveidots saskaņā ar minētās direktīvas 20. panta 4. punktā noteikto, ir saderīgs ar Direktīvas 2012/27/ES (1) 7. panta 1. punktu un 7. panta 9. punktu?

2)

Vai dalībvalsts tiesiskais regulējums, kurā ir noteikta iespēja izpildīt enerģijas ietaupījuma pienākumu, pierādot panākto ietaupījumu kā alternatīvu finanšu ieguldījuma veikšanai valsts energoefektivitātes fondā, ir saderīgs ar Direktīvas 2012/27/ES 7. panta 1. punktu un 20. panta 6. punktu?

3)

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša, vai ar minētās direktīvas 7. panta 1. punktu un 20. panta 6. punktu ir saderīga norma, kas paredz šo enerģijas ietaupījuma pienākuma izpildes alternatīvo iespēju, ja tā faktiskā pastāvēšana ir atkarīga no tā, vai valdība to pēc sava ieskata īsteno ar normatīvo regulējumu?

Vai šajā ziņā tāds regulējums ir saderīgs [ar direktīvas normām], ja valdība neīsteno minēto alternatīvo iespēju?

4)

Vai ar minētās direktīvas 7. panta 1. un 4. punktu ir saderīga valsts shēma, kas par pusēm, kurām ir jāievēro enerģijas ietaupījuma pienākums, nosaka tikai elektroenerģijas mazumtirdzniecības uzņēmumus, bet ne izplatītājus?

5)

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša, vai ar minētajiem 7. panta punktiem ir saderīga mazumtirdzniecības uzņēmumu noteikšana par atbildīgajiem subjektiem, nenorādot iemeslus, kādēļ par atbildīgajām pusēm netiek noteikti enerģijas izplatītāji?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV 2012, L 315, 1. lpp.).


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/13


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 9. novembrī iesniedza Eirinodikeio Lerou (Grieķija) – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

(Lieta C-565/16)

(2017/C 022/19)

Tiesvedības valoda – grieķu

Iesniedzējtiesa

Eirinodikeio Lerou (Grieķija)

Pamatlietas puses

Pieteicēji: Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

Prejudiciālais jautājums

Vai gadījumā, kad Itālijā pastāvīgi dzīvojoša nepilngadīgā vecāki vēršas Grieķijas tiesā ar pieteikumu, lai saņemtu atļauju atteikties no mantojuma, izvērtējot, vai vienošanās par piekritību ir spēkā saskaņā ar Regulas Nr. 2201/2003 (1) 12. panta 3. punkta b) apakšpunktu, ir uzskatāms, ka: a) vienošanos par piekritību vecāki ir nepārprotami pieņēmuši jau ar to vien, ka iesnieguši pieteikumu atļaujas saņemšanai Grieķijas tiesā, b) prokurors ir viens no lietas dalībniekiem, kuram vienošanos par piekritību ir jābūt pieņēmušam pieteikuma iesniegšanas brīdī, jo atbilstīgi Grieķijas tiesību normām viņš likumiski ir šādas lietas dalībnieks, c) vienošanās par piekritību ir nepilngadīgā interesēs, ņemot vērā, ka gan paša nepilngadīgā, gan pieteikumu iesniegušo viņa vecāku pastāvīgā dzīvesvieta ir Itālijā, savukārt mantojuma atstājēja pēdējais domicils un mantojums ir Grieķijā?


(1)  Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību [un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu] (OV 2003, L 338, 1. lpp.).


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/14


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 10. novembrī iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) – Merck Sharp/Designs Comptroller-General of Patents, Desings and Trade Marks

(Lieta C-567/16)

(2017/C 022/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice (Chancery Division)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Merck Sharp

Atbildētājs: Designs Comptroller-General of Patents, Desings and Trade Marks

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai paziņojums par procedūras pabeigšanu, ko ir izsniegusi atsauces dalībvalsts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvas 2001/83/EK (1) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, 28. panta 4. punktu pirms pamatpatenta termiņa beigām, ir jāuzskata par līdzvērtīgu piešķirtai tirdzniecības atļaujai Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulas 469/2009/EK (2) par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm (kodificēta versija) (turpmāk tekstā – “PAS regula”) 3. panta b) punkta izpratnē tādējādi, ka PAS pretendents attiecīgajā dalībvalstī ir tiesīgs iesniegt pieteikumu par PAS un to saņemt, pamatojoties uz paziņojumu par procedūras pabeigšanu?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša; vai tādos apstākļos kā pirmajā jautājumā nepiešķirta tirdzniecības atļauja attiecīgajā dalībvalstī PAS pieteikuma iesniegšanas dienā ir trūkums, ko var novērst saskaņā ar PAS regulas 10. panta 3. punktu tad, kad tirdzniecības atļauja ir piešķirta?


(1)  OV L 311, 67. lpp.

(2)  OV L 152, 1. lpp.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/15


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 10. septembrī iesniedza Amtsgericht Nürtingen (Vācija) – kriminālprocess pret Faiz Rasool

(Lieta C-568/16)

(2017/C 022/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Nürtingen

Pamatlietas puses

Faiz Rasool, Rasool Entertainment GmbH, Staatsanwaltschaft Stuttgart

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū (Direktīva 2007/64/EK) (1) 3. panta o) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka iespēja izņemt skaidru naudu ar EC karti un PIN kodu valsts koncesiju saņēmušas spēļu zāles [EC-]Cash karšu terminālī, kas vienlaikus ir naudas maiņas aparāts, ja bankas un konta tehniskos pakalpojumus sniedz ārējs pakalpojumu sniedzējs (“tīkla operators”) un izmaksa klientam notiek tikai tad, kad tīkla operators pēc konta seguma pārbaudes nosūta terminālim autorizācijas kodu, bet spēļu zāles īpašnieks tikai uzpilda daudzfunkcionālo naudas maiņas aparātu ar skaidru naudu un naudu izņemošā klienta konta turētājbanka tam kreditē izņemto summu, ir Direktīvas 3. panta o) punktā minētā darbība un tādējādi tās veikšanai nav vajadzīga atļauja?

2)

Ja pirmajā jautājumā raksturotā darbība nav 3. panta o) punktā minētā darbība, vai Direktīvas 2007/64/EK 3. panta e) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka pirmajā jautājumā raksturotā iespēja izņemt skaidru naudu ar PIN kodu ir šajā tiesību normā minētā darbība, ja vienlaikus ar skaidras naudas izņemšanu tiek saņemts kupons EUR 20 apmērā, kurš ir jāizmanto pie spēļu zāles pārziņa, lai tas iemestu monētas spēļu automātā?

Ja pirmajā un otrajā jautājumā raksturotā darbība nav 3. panta o) un/vai e) punktā minētā darbība, kas neietilpst direktīvas piemērošanas jomā:

3.a)

Vai Direktīvas 2007/64/EK pielikuma 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka pirmajā un otrajā jautājumā raksturotā spēļu zāles īpašnieka darbība ir maksājumu pakalpojums, kura sniegšanai ir vajadzīga atļauja, lai gan spēļu zāles īpašnieks neapkalpo naudu izņemošā klienta kontu?

3.b)

Vai Direktīvas 2007/64/EK pielikuma 4. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka pirmajā un otrajā jautājumā raksturotā spēļu zāles īpašnieka darbība ir maksājumu pakalpojums šīs tiesību normas izpratnē, ja spēļu zāles īpašnieks sniedz šo pakalpojumu bez maksas?

Ja Tiesa uzskatītu, ka raksturotā darbība ir maksājumu pakalpojums, kura sniegšanai ir vajadzīga atļauja:

4)

Vai Savienības tiesības un Direktīva par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū ir jāinterpretē tādējādi, ka tās liedz piemērot kriminālsodu par EC-Cash karšu termināļa lietošanu lietā ar raksturotajām īpatnībām, ja līdzīgi EC karšu termināļi daudzās valsts koncesiju saņēmušās spēļu zālēs, kā arī valsts koncesiju saņēmušos un daļēji arī valstij piederošos spēļu namos ir tikuši vai tiek lietoti bez atļaujas un kompetentā atļaujas izsniedzošā un uzraudzības iestāde pret to neiebilst?

Ja arī uz ceturto jautājumu atbilde ir noliedzoša:

5)

Vai Direktīva par maksājumu pakalpojumiem un Savienības tiesībās nostiprinātie tiesiskās noteiktības un tiesiskās skaidrības principi, kā arī Hartas 17. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka lietā ar raksturotajām īpatnībām tie aizliedz tādu iestāžu un tiesu praksi, saskaņā ar kuru valsts kasē ir ieskaitāmas naudas summas (“noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācija”), ko par tīkla operatora pakalpojumu spēļu zāles īpašnieks ir saņēmis no banku klientiem, kuri ar EC karti un PIN kodu ir izņēmuši spēļu zāles īpašnieka uzpildīto skaidro naudu un/vai kuponus spēlēšanai spēļu automātos, lai gan visas kreditētās summas atbilst tikai summām, ko klienti ir saņēmuši skaidrā naudā un kuponos spēlēšanai automātos?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīva 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK (OV L 319, 1. lpp.).


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/16


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 14. novembrī iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) – Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Lieta C-573/16)

(2017/C 022/22)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice (Chancery Division)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Air Berlin plc

Atbildētāji: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai dalībvalsts zīmognodevas uzlikšana pēc likmes 1,5 % par pārvedumu, kā minēts iepriekš, iepriekšminētajos apstākļos, ir pretrunā ar vienu vai vairākiem [noteikumiem]:

1)

Pirmās direktīvas 10. pantu vai 11. pantu (1);

2)

Otrās direktīvas 4. pantu vai 5. pantu (2), vai

3)

EK Līguma 12., 43., 48., 49. vai 56. pantu?

2)

Vai atbilde uz pirmo jautājumu atšķirtos apstākļos, ja akciju pārvedums klīringa pakalpojumu sniedzējam būtu bijis nepieciešams, lai sekmētu attiecīgā uzņēmuma iekļaušanu biržas oficiālajā sarakstā šajā dalībvalstī vai citā dalībvalstī?

3)

Vai atbilde uz pirmo jautājumu vai otro jautājumu atšķirtos apstākļos, ja dalībvalsts valsts tiesību akti būtu devuši iespēju klīringa pakalpojumu sniedzēja operatoram, kad tas saņem piekrišanu no nodokļu iestādes, izvēlēties, ka zīmognodeva nav jāmaksā par akciju pārvedumu klīringa pakalpojumu sniedzēja sistēmā, bet tās vietā tiek uzlikts SDRT par katru turpmāko akciju pārdošanu klīringa pakalpojumu sistēmā (pēc likmes 0,5 % no pārdošanas atlīdzības)?

4)

Vai atbilde uz trešo jautājumu atšķirtos tad, ja attiecīgā uzņēmuma izvēlētā darījumu struktūra nozīmē, ka izvēles priekšrocība nevar tikt piemērota?


(1)  Padomes 1969. gada 17. jūlija Direktīva 69/335/EEK par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai (OV L 249, 25. lpp.).

(2)  Padomes 2008. gada 12. februāra Direktīva 2008/7/EK par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai (OV L 46, 11. lpp.).


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/17


Prasība, kas celta 2016. gada 14. novembrī – Eiropas Komisija/Čehijas Republika

(Lieta C-575/16)

(2017/C 022/23)

Tiesvedības valoda – čehu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – H. Støvlbæk, K. Walkerová)

Atbildētāja: Čehijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka Čehijas Republika, paredzot pilsonības nosacījumu notāra profesijas praktizēšanai, nav izpildījusi LESD 49. pantā paredzētos pienākumus.

piespriest Čehijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija uzskata, ka pilsonības nosacījums, kas ir paredzēts notāra profesijas praktizēšanai Čehijas Republikas tiesiskajā iekārtā, ir diskriminējošs un ir uzskatāms par brīvības veikt uzņēmējdarbību neattaisnotu ierobežojumu. Līdz ar to Čehijas Republika nav izpildījusi LESD 49. pantā paredzētos pienākumus.

Komisija uzskata, ka ar Čehijas tiesisko regulējumu notāriem piešķirtās funkcijas nenozīmē tiešu dalību, pašu šo funkciju rakstura dēļ, valsts varas īstenošanā un tātad ar LESD 51. pantā paredzēto izņēmumu nevar attaisnot Čehijas tiesiskajā iekārtā paredzēto pilsonības nosacījumu iecelšanai notāra amatā.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/17


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 17. novembrī iesniedza Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) – C.K., H.F. un nepilngadīgais A.S./Slovēnijas Republika

(Lieta C-578/16)

(2017/C 022/24)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Iesniedzējtiesa

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Pamatlietas puses

Prasītāji: C.K., H.F. un nepilngadīgais A.S.

Atbildētāja: Slovēnijas Republika

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai noteikumu par diskrecionārās klauzulas atbilstoši Dublinas III regulas 17. panta 1. punktam interpretācija, ņemot vērā šīs tiesību normas iedabu, galu galā ir jāveic dalībvalsts tiesai un vai šie noteikumi tiesas, kuras nolēmumus nevar pārsūdzēt, atbrīvo no pienākuma lietu iesniegt Tiesā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. panta trešo daļu?

Pakārtoti, ja atbilde uz iepriekšformulēto jautājumu ir noliedzoša:

2)

Vai apstākļu izvērtējums atbilstoši Dublinas III regulas 3. panta 2. punktam (tādā kā aplūkotajā gadījumā) ir pietiekams Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 4. panta un 19. panta 2. punkta, to lasot kopā ar Eiropas Cilvēktiesību Konvencijas 3. pantu un Ženēvas konvencijas 33. pantu, prasību ievērošanai?

Saistībā ar šo jautājumu

3)

Vai no Dublinas III regulas 17. panta 1. punkta interpretācijas izriet, ka diskrecionārā klauzula dalībvalstij ir jāpiemēro obligāti, lai efektīvi nodrošinātu aizsardzību pret tiesību atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 4. pantam pārkāpumiem tādos gadījumos kā pamatlietā minētais, un ka šī piemērošana liedz starptautiskās aizsardzības pieteicēju pārsūtīt uz kompetento dalībvalsti, kura savu kompetenci ir atzinusi saskaņā ar šo regulu?

Ja atbilde uz iepriekšformulēto jautājumu ir apstiprinoša:

4)

Vai diskrecionārās klauzula atbilstoši Dublinas III regulas 17. panta 1. punktam var kalpot par pamatu, kas ļauj starptautiskās aizsardzības pieteicējam vai citai personai pārsūtīšanas procedūrā saskaņā ar šo regulu atsaukties uz klauzulas piemērošanu, kas kompetentās administratīvām iestādēm un dalībvalsts tiesām ir jāizvērtē, vai arī minētajām iestādēm un tiesām pašām ir pēc savas ierosmes jākonstatē minētie apstākļi?


Vispārējā tiesa

23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/19


Vispārējās tiesas 2016. gada 29. novembra spriedums – T & L Sugars un Sidul Açúcares/Komisija

(Lieta T-279/11) (1)

(Ārpuslīgumiskā atbildība - Lauksaimniecība - Cukurs - Ārkārtas pasākumi - Savienības tirgus apgāde - 2010./2011. tirdzniecības gads - Tiesību norma, kuras mērķis ir piešķirt privātpersonām tiesības - Pietiekami būtisks pārkāpums - Regula (EK) Nr. 1234/2007 - Nediskriminācijas princips - Samērīgums - Tiesiskā paļāvība - Rūpības pienākums un labas pārvaldības princips)

(2017/C 022/25)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: T & L Sugars Ltd (Londona, Apvienotā Karaliste), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugāle) (pārstāvji – sākotnēji D. Waelbroeck, advokāts, un D. Slater, solicitor, vēlāk – D. Waelbroeck)

Personas, kas iestājušās lietā prasītājas atbalstam: DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugāle) (pārstāvji – M. Mendes Pereira, advokāts), RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto, Portugāle) (pārstāvis – M. Mendes Pereira) un SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Itālija), un SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (pārstāvji – P. Buccarelli un M. Todino, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji A. Demeneix, P. Rossi un N. Donnelly, vēlāk – P. Rossi un P. Ondrůšek)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas atbalstam: Francijas Republika (pārstāvji – G. de Bergues, D. Colas un C. Candat), Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – E. Sitbon un A. Westerhof Löfflerová) un Eiropas Cukura ražotāju komiteja (CEFS) (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – C. Pitschas, advokāts)

Priekšmets

Prasība, pamatojoties uz LESD 268. pantu, kuras mērķis ir panākt, ka tiek atlīdzināti zaudējumi, kas prasītājām, iespējams, ir nodarīti, pirmkārt, pieņemot Komisijas 2011. gada 3. marta Regulu (ES) Nr. 222/2011, ar ko nosaka ārkārtas pasākumus attiecībā uz ārpuskvotas cukura un izoglikozes laišanu Savienības tirgū ar samazinātu pārpalikuma maksājumu 2010./2011. tirdzniecības gadā (OV 2011, L 60, 6. lpp.), Komisijas 2011. gada 23. marta Īstenošanas regulu (ES) Nr. 293/2011, ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, noraida turpmākus pieteikumus un slēdz periodu pieteikumu iesniegšanai par pieejamajiem ārpuskvotas cukura daudzumiem, kas par samazinātu papildu maksājuma likmi jāpārdod Savienības tirgū (OV 2011, L 79, 8. lpp.), Komisijas 2011. gada 28. marta Īstenošanas regulu (ES) Nr. 302/2011, ar ko atver īpašu importa tarifa kvotu noteiktiem cukura daudzumiem 2010./2011. tirdzniecības gadam (OV 2011, L 81, 8. lpp.), un Komisijas 2011. gada 19. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) Nr. 393/2011, ar ko nosaka piešķīruma koeficientus, lai izdotu importa licences, par kurām pieteikumi iesniegti no 2011. gada 1. līdz 7. aprīlim un kuras paredzētas cukura nozares produktu importam atbilstīgi dažām tarifa kvotām, un ar ko pārtrauc šādu licenču pieteikumu iesniegšanu (OV 2011, L 104, 39. lpp.), un, otrkārt, Komisijai atsakoties veikt vajadzīgos pasākumus, lai atjaunotu cukurniedru jēlcukura piegādes

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

pirmkārt, T & L Sugars Ltd un Sidul Açúcares, Unipessoal Lda, un, otrkārt, Eiropas Komisija sedz pašas savus izdevumus, kas ir saistīti ar iebildi par nepieņemamību, par kuru ir taisīts 2013. gada 6. jūnija spriedums T & L Sugars un Sidul Açúcares/Komisija (T-279/11, EU:T:2013:299);

3)

T & L Sugars un Sidul Açúcares līdzās saviem tiesāšanās izdevumiem atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas radušies Komisijai un kas ir saistīti ar prasības pamatotību;

4)

Francijas Republika un Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus, tostarp tiesāšanās izdevumus, kas saistīti ar iebildi par nepieņemamību, par kuru ir taisīts 2013. gada 6. jūnija spriedums T & L Sugars un Sidul Açúcares/Komisija (T-279/11, EU:T:2013:299);

5)

DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR – Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA un SFIR Raffineria di Brindisi SpA, kā arī Eiropas Cukura ražotāju komiteja (CEFS) sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 232, 6.8.2011.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/20


Vispārējās tiesas 2016. gada 29. novembra spriedums – T&L Sugars un Sidul Açúcares/Komisija

(Lieta T-103/12) (1)

(Ārpuslīgumiskā atbildība - Lauksaimniecība - Cukurs - Ārkārtas pasākumi - Savienības tirgus apgāde - 2011./2012. tirdzniecības gads - Tiesību norma, kuras mērķis ir piešķirt tiesības privātpersonām - Pietiekami būtisks pārkāpums - Regula (EK) Nr. 1234/2007 - Nediskriminācijas princips - Samērīgums - Tiesiskā noteiktība - Tiesiskā paļāvība - Rūpības pienākums un labas pārvaldības princips)

(2017/C 022/26)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: T & L Sugars Ltd (Londona, Apvienotā Karaliste), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugāle) (pārstāvji – sākotnēji D. Waelbroeck, advokāts, un D. Slater, solicitor, vēlāk D. Waelbroeck)

Personas, kas iestājušās lietā prasītāju atbalstam: DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugāle) (pārstāvis – M. Mendes Pereira, advokāts), RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto) (pārstāvis – M. Mendes Pereira, advokāts), Lemarco SA (Bukareste, Rumānija), Lemarco Cristal Srl (Urziceni) un Zaharul Liesti SA (Lieşti) (pārstāvji – L.-I. Van de Waart un D. Gruia Dufaut, advokāti) un SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Itālija) un SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (pārstāvji – P. Buccarelli un M. Todino, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji P. Rossi un N. Donnelly, vēlāk P. Rossi un P. Ondrůšek)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – E. Sitbon un A. Westerhof Löfflerová) un Eiropas Cukura ražotāju komiteja (CEFS) (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – C. Pitschas, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība, pamatojoties uz LESD 263. pantu, kuras mērķis ir panākt, ka tiek atcelta Komisijas 2011. gada 30. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1239/2011, ar ko izsludina uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus pastāvīgajā konkursā 2011./2012. tirdzniecības gadam cukura ar KN kodu 1701 importam, piemērojot pazeminātu muitas nodokļa likmi (OV 2011, L 318, 4. lpp.), Komisijas 2011. gada 30. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1240/2011, ar ko nosaka ārkārtas pasākumus attiecībā uz ārpuskvotas cukura un izoglikozes laišanu Savienības tirgū ar samazinātu pārpalikuma maksājumu 2011./2012. tirdzniecības gadā (OV 2011, L 318, 9. lpp.), Komisijas 2011. gada 8. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1281/2011 par minimālā muitas nodokļa noteikšanu pirmajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2011 (OV 2011, L 327, 60. lpp.), Komisijas 2011. gada 14. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1308/2011, ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, noraida turpmākus pieteikumus un slēdz periodu pieteikumu iesniegšanai par pieejamajiem ārpuskvotas cukura daudzumiem, kas par samazinātu papildu maksājuma likmi jāpārdod Savienības tirgū 2011./2012. tirdzniecības gadā (OV 2011, L 332, 8. lpp.), Komisijas 2011. gada 15. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1316/2011 par minimālā muitas nodokļa noteikšanu otrajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2011 (OV 2011, L 334, 16. lpp.), Komisijas 2011. gada 22. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1384/2011 par minimālā muitas nodokļa noteikšanu trešajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2011 (OV 2011, L 343, 33. lpp.), Komisijas 2012. gada 12. janvāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 27/2012 par minimālā muitas nodokļa noteikšanu cukuram ceturtajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, ka uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2011 (OV 2012, L 9, 12. lpp.), un Komisijas 2012. gada 23. janvāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 57/2012, ar ko pārtrauc konkursa procedūru, kura izsludināta ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2011 (OV 2012, L 19, 12. lpp.), un, otrkārt, prasība, pamatojoties uz LESD 268. pantu, kuras mērķis ir panākt, ka tiek atlīdzināts kaitējums, kas prasītājām, iespējams, esot nodarīts ar to, ka ir pieņemti šie tiesību akti, un to, ka Komisija ir atteikusies veikt pasākumus, kuri vajadzīgi, lai atjaunotu niedru jēlcukura piegādes.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

T & L Sugars Ltd un Sidul Açúcares, Unipessoal Lda sedz pašas savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Savienības Padome, DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR – Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, Lemarco SA, Lemarco Cristal Srl, Zaharul Liesti SA, SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA un SFIR Raffineria di Brindisi SpA, kā arī Eiropas Cukura ražotāju komiteja (CEFS) sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 151, 26.5.2012.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/21


Vispārējās tiesas 2016. gada 30. novembra spriedums – Bank Refah Kargaran/Padome

(Lieta T-65/14) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojošie pasākumi pret Irānu - Līdzekļu iesaldēšana - Prasītājas nosaukuma atkārtota iekļaušana sarakstos pēc tam, kad Vispārējā tiesa bija atcēlusi sākotnējo iekļaušanu sarakstos - Kļūda tiesību piemērošanā - Kļūda faktos - Pienākums norādīt pamatojumu - Tiesības uz aizstāvību - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā - Samērīgums)

(2017/C 022/27)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Bank Refah Kargaran (Teherāna, Irāna) (pārstāvis – J.-M. Thouvenin, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – V. Piessevaux, M. Bishop un B. Driessen)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji – A. Aresu un D. Gauci)

Priekšmets

Prasība, pamatojoties uz LESD 263. pantu, primāri, atcelt Komisijas 2013. gada 15. novembra Lēmumu 2013/661/KĀDP, ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (OV 2013, L 306, 18. lpp.), un Padomes 2013. gada 15. novembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1154/2013, ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (OV 2013, L 306, 3. lpp.), ciktāl šie tiesību akti skar prasītāju, un, pakārtoti, atcelt Lēmumu 2013/661 un Īstenošanas regulu Nr. 1154/2013, ciktāl šie tiesību akti skar prasītāju sākot no 2014. gada 20. janvāra

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Bank Refah Kargaran sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 135, 5.5.2014.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/22


Vispārējās tiesas 2016. gada 30. novembra spriedums – Export Development Bank of Iran/Padome

(Lieta T-89/14) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojošie pasākumi pret Irānu - Līdzekļu iesaldēšana - Prasītājas nosaukuma atkārtota iekļaušana sarakstos pēc tam, kad Vispārējā tiesa bija atcēlusi sākotnējo iekļaušanu sarakstos - Kļūda tiesību piemērošanā - Kļūda faktos - Pienākums norādīt pamatojumu - Tiesības uz aizstāvību - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā - Samērīgums)

(2017/C 022/28)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Export Development Bank of Iran (Teherāna, Irāna) (pārstāvis – J.-M. Thouvenin, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – V. Piessevaux un M. Bishop)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji – A. Aresu un D. Gauci)

Priekšmets

Prasība, pamatojoties uz LESD 263. pantu, primāri, atcelt Komisijas 2013. gada 15. novembra Lēmumu 2013/661/KĀDP, ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (OV 2013, L 306, 18. lpp.), un Padomes 2013. gada 15. novembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1154/2013, ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (OV 2013, L 306, 3. lpp.), ciktāl šie tiesību akti skar prasītāju, un, pakārtoti, atcelt Lēmumu 2013/661 un Īstenošanas regulu Nr. 1154/2013, ciktāl šie tiesību akti skar prasītāju sākot no 2014. gada 20. janvāra

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Export Development Bank of Iran sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 135, 5.5.2014.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/23


Vispārējās tiesas 2016. gada 30. novembra spriedums – Rotenberg/Padome

(Lieta T-720/14) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukraina - Līdzekļu iesaldēšana - Ierobežojumi piekļuvei dalībvalstu teritorijai jomā - Fiziska persona, kas aktīvi atbalsta vai veic darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukraina - Fiziska persona, kas gūst labumu no Krievijas lēmumpieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju - Tiesības uz aizstāvību - Pienākums norādīt pamatojumu - Acīmredzamas kļūdas vērtējumā - Tiesības uz īpašumu - Darījumdarbības brīvība - Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību - Samērīgums)

(2017/C 022/29)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Arkady Romanovich Rotenberg (Sanktpēterburga, Krievija) (pārstāvji – sākotnēji D. Pannick, QC, M. Lester, barrister, un M. O’Kane, solicitor, vēlāk – D. Pannick, M. Lester, S. Hey, H. Brunskill, solicitors, un Z. Al-Rikabi, barrister, un visbeidzot – D. Pannick, M. Lester un Z. Al-Rikabi)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – J.-P. Hix un B. Driessen)

Priekšmets

Prasība, kas celta uz LESD 263. panta pamata un ar kuru lūdz daļēji atcelt Padomes 2014. gada 17. marta Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV 2014, L 78, 16. lpp.), redakcijā ar grozījumiem, kuri ir izdarīti, pirmkārt, ar Padomes 2014. gada 30. jūlija Lēmumu 2014/508/KĀDP (OV 2014, L 226, 23. lpp.), otrkārt, ar Padomes 2015. gada 13. marta Lēmumu (KĀDP) 2015/432 (OV 2015, L 70, 47. lpp.), treškārt, ar Padomes 2015. gada 14. septembra Lēmumu (KĀDP) 2015/1524 (OV 2015, L 239, 157. lpp.) un, ceturtkārt, ar Padomes 2016. gada 10. marta Lēmumu (KĀDP) 2016/359 (OV 2016, L 67, 37. lpp.), no vienas puses, un Padomes 2014. gada 17. marta Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV 2014, L 78, 6. lpp.), kuru īsteno ar, pirmkārt, Padomes 2014. gada 30. jūlija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 826/2014 (OV 2014, L 226, 16. lpp.), otrkārt, ar Padomes 2015. gada 13. marta Īstenošanas regulu (ES) 2015/427 (OV 2015, L 70, 1. lpp.), treškārt, ar Padomes 2015. gada 14. septembra Īstenošanas regulu (ES) 2015/1514 (OV 2015, L 239, 30. lpp.) un, ceturtkārt, ar Padomes 2016. gada 10. marta Īstenošanas regulu (ES) 2016/353 (OV 2016, L 67, 1. lpp.), no otras puses, ciktāl šie akti attiecas uz prasītāju

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Padomes 2014. gada 17. marta Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes 2014. gada 30. jūlija Lēmumu 2014/508/KĀDP, un Padomes 2014. gada 17. marta Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā tā ir īstenota ar Padomes 2014. gada 30. jūlija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 826/2014, ciktāl tie attiecas uz Arkādiju Romanoviču Rotenbergu;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 7, 12.1.2015.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/24


Vispārējās tiesas 2016. gada 30. novembra spriedums – Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial Palladium (“PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA”)

(Lieta T-217/15) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Spēkā neesamības atzīšanas process - Eiropas Savienības grafiska preču zīme “PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA” - Agrāks valsts komercnosaukums “GRAND HOTEL PALLADIUM” - Relatīvs atteikuma pamats - Apzīmējuma, kas nav tikai vietēja mēroga, izmantošana komercdarbībā - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts un 53. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

(2017/C 022/30)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spānija) (pārstāvis – J.-B. Devaureix, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvis – J. Crespo Carrillo)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Spānija) (pārstāvis – D. Solana Giménez, advokāts)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas otrās padomes 2015. gada 23. februāra lēmumu lietā R 2391/2013–2 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Residencial Palladium un Fiesta Hotels & Resorts

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Fiesta Hotels & Resorts, SL atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 205, 22.6.2015.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/24


Vispārējās tiesas 2016. gada 29. novembra spriedums – ANKO/REA

(Lieta T-270/15) (1)

(Šķīrējklauzula - Vienošanās par subsīdiju piešķiršanu, kas ir noslēgta saistībā ar Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) - Projekts ESS - Atbilstība līguma prasībām par maksājumu apturēšanu attiecībā uz prasītāju un nosacījumiem minētās maksājumu apturēšanas atcelšanai - Nokavējuma procenti)

(2017/C 022/31)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atēnas, Grieķija) (pārstāvis – V. Christianos, advokāts)

Atbildētāja: Pētniecības izpildaģentūra (REA) (pārstāvji – S. Payan-Lagrou un V. Canetti, pārstāvji, kuriem sākotnēji palīdz O. Lytra, vēlāk A. Saratsi, advokāti)

Priekšmets

Prasība, kas pamatota ar LESD 272. pantu un kurā lūgts atzīt, ka maksājumu apturēšana, ko REA ir noteikusi attiecībā uz atlikušo finanšu atbalsta summu, kas tai ir jāsamaksā prasītājai, izpildot līgumu par subsīdiju piešķiršanu Nr. 217951 projekta “Emergency support system” finansēšanai, kas ir noslēgta saistībā ar Eiropas Kopienu Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads), ir tās līgumisko pienākumu pārkāpums un ka līdz ar to tai ir jāizmaksā prasītājai minētā summa, pieskaitot nokavējuma procentus, sākot no prasības paziņošanas dienas

Rezolutīvā daļa:

1)

Pētniecības izpildaģentūra (REA) ir apturējusi maksājumus ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, pārkāpjot vispārīgo noteikumu II.5 noteikuma 3. punkta d) apakšpunktu, kuri ir pievienoti līgumam par subsīdiju piešķiršanu Nr. 217951 attiecībā uz projekta “Emergency support system” finansēšanu, kurš ir noslēgts saistībā ar Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads);

2)

piespriest REA izmaksāt ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias summu, kas atbilst starpmaksājumiem, kuri nebija jāaptur saistībā ar pēdējās minētās dalību projektā “Emergency support system” un kuru apmēram ir jāatbilst finansiālā atbalsta atlikušajai daļai, kas bija pieejama maksājumu apturēšanas brīdī, pieskaitot nokavējuma procentus, kas attiecībā uz katru laikposmu ir aprēķināmi, beidzoties 105 dienu samaksas termiņam pēc tam, kad ir saņemti attiecīgie ziņojumi, atbilstoši spēkā esošajai likmei, kas publicēta Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā tā mēneša pirmajā dienā, kurā beidzas maksājuma periods, pieskaitot šai likmei trīsarpus procentu punktus;

3)

REA atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 279, 24.8.2015.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/25


Vispārējās tiesas 2016. gada 30. novembra spriedums – Automobile Club di Brescia/EUIPO – Rebel Media (“e-miglia”)

(Lieta T-458/15) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Iebildumu process - Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “e-miglia” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MILLE MIGLIA” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2017/C 022/32)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Automobile Club di Brescia (Brescia, Itālija) (pārstāvji – F. Celluprica un F. Fischetti, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (pārstāvis – L. Rampini)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Rebel Media Ltd (Wilmslow, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – P. Schotthöfer un F. Steiner, advokāti)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas piektās padomes 2015. gada 9. jūnija lēmumu lietā R 1990/2014–5 attiecībā uz iebildumu procesu starp Automobile Club di Brescia un Rebel Media

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

pretprasību noraidīt;

3)

Automobile Club di Brescia un Rebel Media Ltd sedz savus, kā arī katra atlīdzina pusi EUIPO tiesāšanās izdevumu.


(1)  OV C 328, 5.10.2015.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/26


Vispārējās tiesas 2016. gada 1. decembra spriedums – Z/Eiropas Savienības Tiesa

(Lieta T-532/15 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Ierēdņi - Novērtējuma ziņojums - Civildienesta tiesas objektivitāte - Pieteikums par iztiesāšanas sastāva locekļu noraidīšanu - Tiesības uz aizstāvību - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)

(2017/C 022/33)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Z (pārstāvis – F. Rollinger, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Tiesa (pārstāvji – sākotnēji A. Placco, vēlāk J. Inghelram un Á. Almendros Manzano)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 30. jūnija spriedumu Z/Tiesa (F-64/13, EU:F:2015:72), kurā ir lūgts atcelt šo spriedumu

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Z atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/26


Vispārējās tiesas 2016. gada 29. novembra spriedums – Pi-Design/EUIPO – Société des produits Nestlé (“PRESSO”)

(Lieta T-545/15) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Iebildumu process - Starptautiska reģistrācija - Pieteikums par aizsardzības teritoriālu paplašināšanu - Vārdiska preču zīme “PRESSO” - Agrāka valsts vārdiska preču zīme “PRESSO” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2017/C 022/34)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Pi-Design AG (Triengen, Šveice) (pārstāvis – M. Apelt, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (pārstāvis – M. Fischer)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Šveice)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 2. jūlija lēmumu lietā R 428/2014–1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Société des produits Nestlé un Pi-Design

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Pi-Design AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 371, 9.11.2015.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/27


Vispārējās tiesas 2016. gada 1. decembra spriedums – Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO – Universidad de la Rioja (“UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR”)

(Lieta T-561/15) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Iebildumu process - Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “UNIRIOJA” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2017/C 022/35)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logronjo, Spānija) (pārstāvji – C. Lema Devesa un A. Porras Fernandez-Toledano, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvis – A. Schifko)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Universidad de la Rioja (Logronjo, Spānija) (pārstāvji – sākotnēji J. Diez-Hochleitner Rodríguez, D. Garayalde Niño un A. I. Alpera Plazas, advokāti, vēlāk J Diez-Hochleitner Rodríguez un D Garayalde Niño)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas piektās padomes 2015. gada 22. jūnija lēmumu lietā R 1914/2014-5 attiecībā uz iebildumu procesu starp Universidad de la Rioja un Universidad Internacional de la Rioja

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Universidad Internacional de la Rioja, SA atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 389, 23.11.2015.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/28


Vispārējās tiesas 2016. gada 24. novembra spriedums – Azur Space Solar Power/EUIPO (Baltu līniju un ķieģeļu uz melna fona attēls)

(Lieta T-578/15) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību - Grafiska preču zīme, kurā attēlotas baltas līnijas un ķieģeļi uz melna fona - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2017/C 022/36)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Vācija) (pārstāvji – J. Nicodemus un S. Stöcker, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji – sākotnēji E. Zaera Cuadrado, vēlāk A. Folliard–Monguiral)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2015. gada 27. jūlija lēmumu lietā R 2780/2014–4 attiecībā uz grafiskas preču zīmes, kurā attēlotas baltas līnijas un ķieģeļi uz melna fona, starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz Eiropas Savienību

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Azur Space Solar Power GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 414, 14.12.2015.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/28


Vispārējās tiesas 2016. gada 24. novembra spriedums – Azur Space Solar Power/EUIPO (Melnu līniju un ķieģeļu attēls)

(Lieta T-614/15) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību - Grafiska preču zīme, kurā attēlotas melnas līnijas un ķieģeļi - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2017/C 022/37)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Vācija) (pārstāvji – J. Nicodemus un S. Stöcker, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvis – A. Folliard-Monguiral)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2015. gada 2. septembra lēmumu lietā R 3233/2014-4 attiecībā uz grafiskas preču zīmes, kurā attēlotas melnas līnijas un ķieģeļi, starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz Eiropas Savienību

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Azur Space Solar Power GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 38, 1.2.2016.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/29


Vispārējās tiesas 2016. gada 29. novembra spriedums – Chic Investments/EUIPO (“eSMOKING WORLD”)

(Lieta T-617/15) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “eSMOKING WORLD” reģistrācijas pieteikums - Absolūti atteikuma pamati - Aprakstošs raksturs - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts - Pienākums norādīt pamatojumu)

(2017/C 022/38)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Chic Investments sp. z o.o. (Poznaņa, Polija) (pārstāvis – K. Jarosiński, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (pārstāvis – D. Walicka)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas piektās padomes 2015. gada 25. jūnija lēmumu lietā R 3227/2014–5 attiecībā uz pieteikumu grafisku apzīmējumu “eSMOKING WORLD” reģistrēt kā Eiropas Savienības preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Chic Investments sp. z o.o. atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/29


Vispārējās tiesas 2016. gada 6. decembra spriedums – Tuum/EUIPO – Thun (“TUUM”)

(Lieta T-635/15) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “TUUM” reģistrācijas pieteikums - Agrāka valsts grafiska preču zīme “THUN” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2017/C 022/39)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tuum Srl (San Giustino, Itālija) (pārstāvis – B. Saguatti, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (pārstāvis – L. Rampini)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Thun SpA (Bolzano, Itālija) (pārstāvji – L. Sergi un G. Muscas, advokāti)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 3. septembra lēmumu lietā R 2624/2014-1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Thun un Tuum

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 3. septembra lēmumu lietā R 2624/2014-1 atcelt;

2)

iebildumus noraidīt;

3)

EUIPO sedz savus, kā arī atlīdzina pusi Tuum Srl tiesāšanās izdevumu gan Vispārēja tiesā, gan Apelācijas padomē;

4)

Thun SpA sedz savus, kā arī atlīdzina pusi Tuum tiesāšanās izdevumu gan Vispārēja tiesā, gan Apelācijas padomē.


(1)  OV C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/30


Vispārējās tiesas 2016. gada 6. decembra spriedums – Groupe Go Sport/EUIPO – Design Go (“GO SPORT”)

(Lieta T-703/15) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Iebildumu process - Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “GO SPORT” reģistrācijas pieteikums - Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “GO” - Iebildumu nodaļas daļējs reģistrācijas atteikums - Raksta, kurā izklāstīts apelācijas sūdzības pamatojums, novēlota iesniegšana - Apelācijas padomē iesniegtas apelācijas sūdzības nepieņemamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 60. pants - Regulas (EK) Nr. 2868/95 49. noteikuma 1. punkts)

(2017/C 022/40)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Groupe Go Sport (Sasenāža, Francija) (pārstāvji – G. Arbant un E. Henry Mayer, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (pārstāvis – D. Gája)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Design Go Ltd (Londona, Apvienotā Karaliste)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas otrās padomes 2015. gada 22. septembra lēmumu lietā R 569/2015-2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Design Go un Groupe Go Sport

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Groupe Go Sport atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 48, 8.2.2016.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/31


Vispārējās tiesas 2016. gada 6. decembra spriedums – The Art Company B & S/EUIPO – Manifatture Daddato et Laurora (“SHOP ART”)

(Lieta T-735/15) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Iebildumu process - Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “SHOP ART” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “art” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Padomes (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2017/C 022/41)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The Art Company B & S, SA (Quel, Spānija) (pārstāvji – L. Sánchez Calderón un J. Villamor Muguerza, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvis – S. Palmero Cabezas)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Itālija) (pārstāvis – D. Russo, advokāts)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Sabina Laurora (Trani, Itālija)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 8. oktobra lēmumu lietā R 3050/2014–1 attiecībā uz iebildumu procesa starp The Art Company B & S, no vienas puses, un Manifatture Daddato un S. Laurora, no otras puses

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 8. oktobra lēmumu lietā R 3050/2014–1;

2)

katrs lietas dalībnieks sedz pats savus tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 68, 22.2.2016.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/31


Vispārējās tiesas 2016. gada 1. decembra spriedums – EK/servicegroup/EUIPO (“FERLI”)

(Lieta T-775/15) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “FERLI” reģistrācijas pieteikums - Skaidrības prasība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 28. pants - Tiesības uz aizstāvību - Regulas Nr. 207/2009 75. panta otrais teikums)

(2017/C 022/42)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: EK/servicegroup eG (Bielefeld, Vācija) (pārstāvji – T. Müller un T. A. Müller, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (pārstāvis – S. Hanne)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2015. gada 28. oktobra lēmumu lietā R 1233/2015–4 attiecībā uz pieteikumu vārdisku apzīmējumu “FERLI” reģistrēt kā Eiropas Savienības preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

EK/servicegroup eG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 78, 28.2.2016.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/32


Vispārējās tiesas 2016. gada 30. novembra spriedums – K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (“Pret A Diner”)

(Lieta T-2/16) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Iebildumu process - Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību - Grafiska preču zīme “Pret A Diner” - Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “PRET A MANGER” - Agrāka valsts vārdiska preču zīme “PRET” - Relatīvs atteikuma pamats - Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana - Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts - Netaisnīgi gūts labums no agrāku preču zīmju atšķirtspējas vai reputācijas - Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5 punkts)

(2017/C 022/43)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: K&K Group AG (Cham, Šveice) (pārstāvji – N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen un N. Bertram, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvis – J. Crespo Carrillo)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Pret A Manger (Europe) Ltd (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvis – M. Edenborough, QC)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas piektās padomes 2015. gada 29. oktobra lēmumu lietā R 2825/2014-5 attiecībā uz iebildumu procesu starp Pret A Manger (Europe) un K&K Group

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

K&K Group AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 78, 29.2.2016.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/33


Vispārējās tiesas 2016. gada 1. decembra rīkojums – STC/Komisija

(Lieta T-355/14) (1)

(Publiski būvdarbu līgumi - Iepirkuma procedūra - Turbogāzes triģenerācijas ražotnes būvniecība un ar to saistītā tehniskā apkope - Pretendenta piedāvājuma noraidīšana - Apstrīdētā tiesību akta atsaukšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2017/C 022/44)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: STC SpA (Forli, Itālija) (pārstāvji – A. Marelli un G. Delucca, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji L. Di Paolo, F. Moro un L. Cappelletti, vēlāk L. Di Paolo un F. Moro)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Itālija) (pārstāvis – A. Penta, advokāts)

Priekšmets

Pirmām kārtām, uz LESD 263. pantu balstīta prasība atcelt, pirmkārt, Komisijas 2014. gada 3. aprīļa lēmumu, ar kuru noraidīts piedāvājums, ko prasītāja iesniegusi iepirkuma procedūrā JRC IPR 2013 C04 0031 OC ar gāzes turbīnu aprīkotas triģenerācijas ražotnes būvniecībai un ar to saistītajai tehniskajai apkopei (OV 2013/S 137–237146) Kopīgā pētniecības centra (JRC) Ispras (Itālija) objektā, otrkārt, Komisijas lēmumu, ar kuru tā piešķīrusi tiesības slēgt šo līgumu CPL Concordia, kā arī visus saistītos aktus, kas pieņemti pirms vai pēc šī lēmuma, tostarp iespējamo lēmumu par līguma apstiprināšanu un vajadzības gadījumā – pašu līgumu, treškārt, Komisijas 2014. gada 15. aprīļa vēstuli, ar kuru noraidīts prasītājas pieteikums par piekļuvi iepirkuma dokumentiem, un, otrām kārtām – prasība galvenokārt uzdot Komisijai atsaukt līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un piešķirt tiesības slēgt šo līgumu prasītājai un pakārtoti, ja kaitējumu nevar atlīdzināt natūrā, piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājai nodarītos zaudējumus.

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību šajā lietā;

2)

CPL Concordia Soc. coop. prasījumus noraidīt kā acīmredzami nepieņemamus;

3)

gan ar šo tiesvedību, gan ar pagaidu noregulējuma tiesvedību saistītos tiesāšanās izdevumus katrs lietas dalībnieks sedz pats.


(1)  OV C 223, 14.7.2014.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/33


Vispārējās tiesas 2016. gada 1. decembra rīkojums – Europower/Komisija

(Lieta T-383/14) (1)

(Publiski būvdarbu līgumi - Iepirkuma procedūra - Ar gāzes turbīnu aprīkotas triģenerācijas ražotnes būvniecība un ar to saistīta tehniskā apkope - Pretendenta piedāvājuma noraidīšana - Apstrīdētā tiesību akta atsaukšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2017/C 022/45)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Europower SpA (Milāna, Itālija) (pārstāvji – G. Cocco un L. Salomoni, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji L. Cappelletti, F. Moro un L. Di Paolo, vēlāk L. Di Paolo un F. Moro)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētāja prasījumu atbalstam: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Itālija) (pārstāvis – A. Penta, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība, pamatojoties uz LESD 263. pantu, atcelt Komisijas 2014. gada 3. aprīļa lēmumu, ar kuru tika noraidīts prasītājas piedāvājums iepirkumā JRC IPR 2013 C04 0031 OC par turbogāzes triģenerācijas ražotnes būvniecību un ar to saistīto tehnisko apkopi (OV 2013/S 137–237146) tās Kopīgā pētniecības centra (KPC) Ispras (Itālija) objektā, Komisijas lēmumu, ar kuru līguma slēgšanas tiesības piešķīra CPL Concordia, jebkādu citu saistīto, agrāko vai secīgo aktu, ieskaitot iespējamo lēmumu, ar kuru apstiprina līgumu, un pašu līgumu, kā arī Komisijas lēmumu noraidīt prasītājas lūgumu piekļūt iepirkuma dokumentiem, un, otrkārt, prasība, pamatojoties uz LESD 268. pantu, atlīdzināt kaitējumu, kāds esot nodarīts prasītājai

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

CPL Concordia Soc. coop. prasījumus, kas vērsti uz to, lai noraidītu lūgumu par tiesvedības izbeigšanu pirms sprieduma taisīšanas, noraidīt kā acīmredzami nepieņemamus;

3)

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina Europower SpA tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus saistībā ar pagaidu noregulējuma tiesvedību;

4)

CPL Concordia sedz savus tiesāšanās izdevumus saistībā ar šo tiesvedību, kā arī pagaidu noregulējuma tiesvedību pati.


(1)  OV C 235, 21.7.2014.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/34


Vispārējās tiesas 2016. gada 25. novembra rīkojums – Stichting Accolade/Komisija

(Lieta T-598/15) (1)

(Valsts atbalsts - Noteiktu zemes gabalu pārdošana par cenām, kas esot zemākas nekā tirgus cena - Trešās personas sūdzība Komisijai - Lēmums, kurā ir atzīts, ka strīdīgais pasākums nav uzskatāms par atbalstu - Iepriekšējās izskatīšanas stadijas procedūra atbilstoši LESD 108. panta 2. punktam un Regulas (EK) Nr. 659/1999 10. panta 1. punktam, 13. panta 1. punktam un 4. panta 2. punktam attiecībā uz iespējamu nelikumīgu individuālu atbalstu - Trešās personas prasība atcelt tiesību aktu - Pieņemamība - Locus standi - Prasība procesuālo tiesību aizsardzībai - Prasība, kurā ir apšaubīta strīdīgā pasākuma pamatotība - Būtiskas ietekmes uz konkurences stāvokli neesamība - Nepieņemamība)

(2017/C 022/46)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Stichting Accolade (Drachten, Nīderlande) (pārstāvji – H. de Boer un J. Abma, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – P.-J. Loewenthal un S. Noë)

Priekšmets

Prasība, kura celta atbilstoši LESD 263. pantam un kurā lūgts atcelt Komisijas 2015. gada 30. jūnija Lēmumu C(2015) 4411 final par valsts atbalstu SA.34676 (2015/NN) – Nīderlande (zemes pārdošana par cenu, kas, kā tiek apgalvots, ir zem tirgus vērtības, ko veikusi Harlingenas pašvaldība), ar ko Komisija ir nolēmusi, ka minēto zemes gabalu pārdošana Ludinga Vastgoed BV nav uzskatāma par valsts atbalstu LESD 107. panta 1. punkta izpratnē

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Stichting Accolade atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 406, 7.12.2015.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/35


Vispārējās tiesas 2016. gada 28. novembra rīkojums – SureID/EUIPO (“SUREID”)

(Lieta T-128/16) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “SUREID” reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Aprakstošs raksturs - Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

(2017/C 022/47)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: SureID, Inc. (Hillsboro, Oregona, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis – B. Brandreth, barrister)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (pārstāvji – A. Folliard Monguiral un S. Crabbe)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 18. janvāra lēmumu lietā R 1478/2015–4 attiecībā uz vārdiska apzīmējuma “SUREID” kā Eiropas Savienības preču zīmes reģistrāciju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

SureID, Inc. atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 175, 17.5.2016.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/35


Vispārējās tiesas 2016. gada 28. novembra rīkojums – Itālija/Komisija

(Lieta T-147/16) (1)

(Tiesas sprieduma, kurā ir konstatēta valsts pienākumu neizpilde, neizpilde - Kavējuma nauda - Lēmums par kavējuma naudas iekasēšanu - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2017/C 022/48)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Itālijas Republika (pārstāvji – G. Palmieri un S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – B. Stromsky un D. Recchia)

Priekšmets

Prasība atbilstoši LESD 263. pantam atcelt Komisijas 2016. gada 28. janvāra Lēmumu C(2016) 366 final, ar kuru, izpildot 2011. gada 17. novembra spriedumu Komisija/Itālija (C-496/09, EU:C:2011:740), Komisija noteica kavējuma naudas apmēru, kas jāmaksā Itālijas Republikai par semestri no 2012. gada 18. novembra līdz 2013. gada 17. maijam un par semestri no 2013. gada 18. maija līdz 2013. gada 17. novembrim

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 191, 30.5.2016.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/36


Vispārējās tiesas 2016. gada 28. novembra rīkojums – Matratzen Concord/EUIPO (“Ganz schön ausgeschlafen”)

(Lieta T-225/16) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Ganz schön ausgeschlafen” reģistrācijas pieteikums - Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis - Absolūts atteikuma pamats - Aprakstošs raksturs - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

(2017/C 022/49)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Matratzen Concord GmbH (Ķelne, Vācija) (pārstāvis – I. Selting, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji – D. Hanf un A. Graul)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2016. gada 24. februāra lēmumu lietā R 1234/2015-1 attiecībā uz pieteikumu par vārdiska apzīmējuma “Ganz schön ausgeschlafen” kā Eiropas Savienības preču zīmes reģistrāciju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Matratzen Concord GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 232, 27.6.2016.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/36


Vispārējās tiesas 2016. gada 24. novembra rīkojums – ED/EUIPO

(Lieta T-512/16) (1)

(Civildienests - Pagaidu darbinieks - Teledarbs - Pieteikums par pagarinājuma piešķiršanu - Atteikums - Prasība - Sekojošs lēmums par invaliditātes statusa atzīšanu - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2017/C 022/50)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ED (Barselona, Spānija) (pārstāvis – S. Pappas, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji – A. Lukošiūtė, P. Saba un D. Botis)

Priekšmets

Prasība atcelt EUIPO2014. gada 15. janvāra lēmumu – ar ko noraidīts prasītāja 2013. gada 26. septembra pieteikums, lai viņam būtībā tiktu atļauts turpināt teledarbu no Barselonas (Spānija) līdz brīdim, kad viņam uzlabosies veselība – kas celta, pamatojoties uz LESD 270. pantu

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

ED sedz vienu trešdaļu savu tiesāšanās izdevumu pats;

3)

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) sedz savus izdevumus pats, kā arī atlīdzina divas trešdaļas ED tiesāšanās izdevumu.


(1)  OV C 184, 16.6.2014 (lieta sākotnēji tika reģistrēta Eiropas Savienības Civildienesta tiesā ar numuru F-35/14 un 2016. gada 1. septembrī tika nodota Eiropas Savienības Vispārējai tiesai).


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/37


Vispārējās tiesas 2016. gada 24. novembra rīkojums – ED/EUIPO

(Lieta T-520/16) (1)

(Civildienests - Pagaidu darbinieks - Teledarbs - Pieteikums par pagarinājuma piešķiršanu - Atteikums - Prasība - Sekojošs lēmums par invaliditātes statusa atzīšanu - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2017/C 022/51)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ED (Barselona, Spānija) (pārstāvis – S. Pappas, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvis – A. Lukošiūtė)

Priekšmets

Prasība, kas ir celta pamatojoties uz LESD 270. pantu, atcelt EUIPO2014. gada 15. janvāra lēmumu, ar ko noraidīts prasītāja 2013. gada 26. septembra pieteikums, lai viņam būtībā tiktu atļauts turpināt teledarbu no Barselonas (Spānija) līdz brīdim, kad viņam uzlabosies veselība, un EUIPO priekšsēdētāja 2014. gada 3. jūnija lēmumu, ar ko ir noraidīta viņa 2014. gada 7. februāra sūdzība

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

ED sedz vienu trešdaļu savu tiesāšanās izdevumu pats;

3)

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) sedz savus izdevumus pats, kā arī atlīdzina divas trešdaļas ED tiesāšanās izdevumu.


(1)  OV C 7, 12.1.2015 (lieta sākotnēji tika reģistrēta Eiropas Savienības Civildienesta tiesā ar numuru F-93/14 un 2016. gada 1. septembrī tika nodota Eiropas Savienības Vispārējai tiesai).


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/37


Prasība, kas celta 2016. gada 28. septembrī – Enrico Colombo un Giacomo Corinti/Komisija

(Lieta T-690/16)

(2017/C 022/52)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Itālija), Giacomo Corinti (Ispra, Itālija) (pārstāvji – R. Colombo un G. Turri, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumu (kura pamatdati un saturs nav norādīti) par publiska līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurš ir paziņots ar 2016. gada 20. jūlija dienesta ziņojumu Ref. Ares (2016) 371182 un ar kuru iepirkuma procedūrā JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC saistībā ar ietvarlīgumu par ūdensvadu un apkures/dzesēšanas apakšcentrāļu būvniecības un tehniskās apkopes darbiem Kopīgā pētniecības centra Ispras objektā Eiropas Komisija, rīkodamās tās Kopīgā pētniecības centra Ispras objekta apsaimniekošanas struktūrvienības personā, ir izvēlējusies izraudzītā pretendenta iesniegto piedāvājumu;

atcelt 2016. gada 20. jūlija dienesta ziņojumu Ref. Ares (2016) 371182, kurā Eiropas Komisija, rīkodamās tās Kopīgā pētniecības centra Ispras objekta apsaimniekošanas struktūrvienības personā, paziņoja par iepirkuma procedūras iznākumu;

atcelt iepirkuma procedūras 2016. gada 13. marta un 2016. gada 28. jūnija protokolus;

galvenokārt – piespriest atlīdzināt kaitējumu ar konkrētu izpildījumu natūrā, tostarp atzīstot par neesošu vai spēkā neesošu vai atceļot Komisijas ar izraudzīto pretendentu 2016. gada 19. augustā noslēgto līgumu (kura pamatdati un saturs nav norādīti), tā rezultātā aizstājot šo līdzēju;

pakārtoti –piespriest atlīdzināt kaitējumu EUR 500 000,00 apmērā vai arī kādā Vispārējās tiesas par taisnīgu atzītā no šā apmēra atšķirīgā (lielākā vai mazākā) apmērā, šai summai pieskaitot procentus un attiecībā uz to veicot naudas vērtības pārvērtējuma rezultātā samaksas brīdī veicamās korekcijas.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji kā apstrīdēšanas pamatus norāda, ka esot pārkāpti Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV 2012, L 298, 1. lpp.) 105. un 107. pants, esot pārkāpts attiecīgo iepirkumu reglamentējošais lex specialis, esot pārkāpti vienlīdzīgu iespēju un lietas taisnīgas izskatīšanas principi, kā arī šajā gadījumā esot notikusi pilnvaru nepareiza izmantošana.

Šajā ziņā tiek apgalvots, ka izraudzītā pretendenta iesniegtais piedāvājums būtu bijis jāizslēdz tāpēc, ka tas neatbilst lex specialis noteiktajām tiesībspējas un tehniskās jaudas prasībām.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/38


Prasība, kas celta 2016. gada 22. oktobrī – QH/Parlaments

(Lieta T-748/16)

(2017/C 022/53)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: QH (Woluwé-Saint-Pierre, Beļģija) (pārstāvji – N. Lhoëst un S. Michiels, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2016. gada 26. janvāra lēmumu, ar kuru ir ticis noraidīts prasītāja lūgums sniegt palīdzību, un līdz ar to noraidīt 2016. gada 12. jūlija lēmumu, ar kuru ir tikusi noraidīta viņa sūdzība, un piešķirt prasītājam kompensāciju par viņam, iespējams, nodarīto kaitējumu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka esot ticis pieļauts interešu konflikts, tikušas pārkāptas tiesības uz aizstāvību, sacīkstes princips, pušu procesuālo tiesību vienlīdzības princips, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 2. punkts un 42. pants.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka, ieceļot izmeklētāju, esot tikusi pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā, ka izmeklētājs neesot bijis neatkarīgs un objektīvs, un ka viņš esot pārkāpis savas pilnvaras.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka neesot ticis ievērots pienākums norādīt pamatojumu lēmumam, ar ko tika noslēgta administratīvā izmeklēšana.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka esot tikušas pārkāptas tiesības uz labu pārvaldību un rūpības pienākums.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka esot tikusi pieļauta acīmredzama kļūda psiholoģiskās vardarbības pamatu vērtējumā.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/39


Prasība, kas celta 2016. gada 9. novembrī – Government of Gibraltar/Komisija

(Lieta T-783/16)

(2017/C 022/54)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Government of Gibraltar (Gibraltāra) (pārstāvji – M. Llamas, QC, J. Temple Lang, solicitor, F.-C. Laprévote un C. Froitzheim, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2014. gada 1. oktobra lēmumu par valsts atbalstu SA.34914(C/2013) (ex 2013/NN) – Gibraltāra uzņēmumu ienākuma nodokļa režīms;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās un citus izdevumus saistībā ar šo lietu.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka, ciktāl apstrīdētajā lēmuma ir atzīts, ka nodokļa nolēmumi var būt jauns atbalsts, tajā ir pieļauta faktu kļūda un kļūda tiesību piemērošanā, kā arī tas ir balstīts iz neatbilstošu pamatojumu.

Šā pamata pamatošanai prasītāja norāda: pirmkārt, ka Komisija esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo jau uzreiz neesot secinājusi, ka, ja nodokļa lēmumu vai individuālu nodokļa lēmumu prakse būtu jāatzīst par valsts atbalstu, tā būtu jau pastāvošs atbalsts; otrkārt, ka Komisija esot pieļāvusi faktu kļūdu, jo esot norādījusi, ka Income Tax Act of 2010 [2010. gada likums par ienākuma nodokli] 42. pants ir nodokļa lēmumu juridiskais pamats; un, treškārt, ka lēmumā neesot norādīts pamatojums tam, ka nodokļu lēmumu prakse esot jauns atbalsts, un šim pieņēmumam esot pretrunā apgalvojums, ka lēmumu prakse ir uzskatāma par “de facto shēmu”.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmuma ir pieļauta faktu kļūda un kļūda tiesību piemērošanā un tas ir balstīts uz neatbilstošu pamatojumu.

Šā pamata pamatošanai prasītāja norāda: pirmkārt, ka lietā acīmredzami nepastāvot apstākļi, kuru dēļ būtu pamatota izmeklēšanas uzsākšana arī valsts atbalsta lietā; otrkārt, ka Komisija esot pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā un faktu kļūdu, jo atzinusi, ka nodokļu lēmumi sniedz priekšrocību; treškārt, ka Komisija esot pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā un faktu kļūdu, jo atzinusi, ka nodokļu lēmumi ir selektīvi; ceturtkārt, ka Komisija esot pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā un faktu kļūdu, jo atzinusi, ka nodokļu lēmumi var izkropļot konkurenci un/vai ietekmēt tirdzniecību Kopienā; un, piektkārt, ka apstrīdētajā lēmumā neesot norādīts pamatojums.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, ciktāl tajā ir izdarīta atkāpe no Komisijas sākotnējās izmeklēšanas un Income Tax Act [Likuma par ienākuma nodokli] procedūra mākslīgi “tiek attiecināta” arī uz lēmumiem.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/40


Prasība, kas celta 2016. gada 11. novembrī – QD/EUIPO

(Lieta T-787/16)

(2017/C 022/55)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: QD (Alikante, Spānija) (pārstāvis – H. Tettenborn, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Prasītājas prasījumi:

atcelt EUIPO2016. gada 4. marta lēmumu nepieņemt galīgo lēmumu attiecībā uz prasītājas 2016. gada 19. janvāra lūgumu otro reizi pagarināt viņas atbilstoši Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta f) punktam noslēgto līgumu un atlikt galīgo lēmumu par prasītājas 2016. gada 19. janvāra lūgumu otro reizi pagarināt viņas atbilstoši Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta f) punktam noslēgto līgumu līdz “noteiktai procedūrai” nākotnē, un

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka EUIPO esot pārkāpis piemērojamās Civildienesta noteikumu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības normas, proti, Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu (kopsakarā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 46. pantu), Civildienesta noteikumu III pielikumu, Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2., 8. un 53. pantu un Civildienesta noteikumu 110. pantu.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka EUIPO esot pārkāpis savu uzticības pienākumu.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka EUIPO esot pārkāpis labas pārvaldības pienākumu (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 1. punkts un 41. panta 2. un 3. punkts).

4.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka EUIPO esot ļaunprātīgi izmantojis pilnvaras.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/41


Prasība, kas celta 2016. gada 14. novembrī – N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (“ojo sunglasses”)

(Lieta T-792/16)

(2017/C 022/56)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: N & C Franchise Ltd (Nicosia, Kipra) (pārstāvji – C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia un A. Vasilogamvrou, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Eschenbach Optik GmbH (Nirnberga, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “ojo sunglasses” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 13 224 761

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2016. gada 9. septembra lēmums lietā R 32/2016–5

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/41


Prasība, kas celta 2016. gada 11. novembrī – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (“Boxes”)

(Lieta T-793/16)

(2017/C 022/57)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turcija) (pārstāvis – T. Tsenova, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgārija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus dizainparauga īpašniece: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgais strīdus dizainparaugs: Kopienas dizainparaugs “Boxes” – Kopienas dizainparaugs Nr. 002 343 244–0002

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas trešās padomes 2016. gada 12. septembra lēmums lietā R 1143/2015-3

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

atzīt par spēkā neesošu reģistrēto Kopienas dizainparaugu Nr. 002343244–0002 “Bobo Cornet” un

piespriest EUIPO un Elka Zaharieva atlīdzināt Solen tiesāšanās izdevumus, kas tai radušies saistībā ar tiesvedību Vispārējā tiesā un saistībā ar administratīvo procesu, it īpaši saistībā ar spēkā neesamības atzīšanas un apelācijas procesiem EUIPO.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta e) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta f) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 6/2002 62. panta un 63. panta 1. punkta pārkāpums.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/42


Prasība, kas celta 2016. gada 11. novembrī – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO (Saldējuma vafeļu iepakojums)

(Lieta T-794/16)

(2017/C 022/58)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turcija) (pārstāvis – T. Tsenova, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgārija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus dizainparauga īpašniece: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgais strīdus dizainparaugs: Kopienas dizainparaugs “Saldējuma vafeļu iepakojums” – Kopienas dizainparaugs Nr. 002 343 244–0001

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas trešās padomes 2016. gada 12. septembra lēmums lietā R 1144/2015-3

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

atzīt par spēkā neesošu reģistrēto Kopienas dizainparaugu Nr. 002343244–0001 “Bobo Cornet” un

piespriest EUIPO un Elka Zaharieva atlīdzināt Solen tiesāšanās izdevumus, kas tai radušies saistībā ar tiesvedību Vispārējā tiesā un saistībā ar administratīvo procesu, it īpaši saistībā ar spēkā neesamības atzīšanas un apelācijas procesiem EUIPO.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta e) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta f) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 6/2002 62. panta pārkāpums;

Regulas Nr. 6/2002 63. panta 1. punkta pārkāpums.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/43


Prasība, kas celta 2016. gada 16. novembrī – Xiaomi/EUIPO – Dudingen Develops (“MI”)

(Lieta T-799/16)

(2017/C 022/59)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Xiaomi, Inc. (Pekina, Ķīna) (pārstāvji – T. Raab un C. Tenkhoff, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Dudingen Develops, SL (Numancia de la Sagra, Spānija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: grafiska preču zīme “MI” – Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 13 498 423

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 5. septembra lēmums lietā R 337/2016–4

Prasītājas prasījumi:

daļēji atcelt apstrīdēto lēmumu, proti, tiktāl, ciktāl tika nolemts, ka nepastāv sajaukšanas iespēja attiecībā uz šādām precēm:

“elektrības vadi; elektrisko kabeļu apvalki; kabeļu izolācija; pagarinātājkabeļi; emaljēti elektrības vadi; kabeļu atrašanās vietas noteikšanas ierīces; kabeļi – adapteri (elektriski); izolēti strāvas vadi; pretestības vadi; termopāra vadi; metāla kabeļi (elektriski); kabeļu savienotājelementi; mērīšanas kabeļi; savienotājkabeļi; elektrisko kabeļu kanāli; elektrības kabeļu savienotājuzmavas; montāžas kabeļi (elektriski); elektrisko kabeļu caurules; kabeļu kanāli (elektriskie; elektrisko kabeļu kārbas (elektriskas); elektrokabeļu savienojumi; vadu savienotāji (elektrības); karstumizturīgi elektriskie vadi; elektrisko kabeļu spaiļu bloki (elektriski kabeļi); sporta aizsargcepures; etiķetes elektrisko kabeļu identificēšanai; elektrisko kabeļu savienotāji; marķieri elektriskajiem vadiem; elektriskie kabeļi ar minerālu izolāciju; elektrisko kabeļu vīrišķie savienotāji; elastīgu elektrisko kabeļu apvalki; elektrības tīklu materiāli (vadi, kabeļi); savienotājuzmavas elektriskajiem kabeļiem; elektrisko vadu savienojumu kārbas; kabeļu savienojumu kārbas; elektrības aparāti, instrumenti un kabeļi; strāvas adapteri; kontaktligzdu adapteri; savienojumu adapteri (elektriski); adapteri telefonu savienošanai ar dzirdes aparātiem; kontaktdakšu adapteri ceļošanai”, kas ietilpst 9. klasē, un

“mugursomas; mazas mugursomas; somas alpīnistiem”, kas ietilpst 18. klasē;

piespriest EUIPO un otrajai procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniecei atlīdzināt tiesāšanas izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/44


Prasība, kas celta 2016. gada 16. novembrī – Mayekawa Europe/Komisija

(Lieta T-800/16)

(2017/C 022/60)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mayekawa Europe NV/SA (Zaventema, Beļģija) (pārstāvji – H. Gilliams un J. Bocken, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2016. gada 11. janvāra Lēmumu par valsts atbalsta shēmu attiecībā uz atbrīvojumu no nodokļa par virspeļņu SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), ko īsteno Beļģija (1);

pakārtoti, atcelt lēmuma 2.–4. pantu;

katrā ziņā atcelt lēmuma 2.–4. pantu tiktāl, ciktāl šajos pantos ir noteikts a) pienākums atgūt atbalstu no citiem uzņēmumiem, nevis tiem, attiecībā uz kuriem tika pieņemti “nolēmumi par virspeļņu”, kā paredzēts lēmumā, un b) pienākums atgūt summu, kas līdzvērtīga atbalsta saņēmēja nodokļu ietaupījumiem, neļaujot Beļģijai ņemt vērā citas nodokļu iestādes veiktās faktiskās korekcijas uz augšu; un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvota acīmredzama kļūda vērtējumā, pilnvaru pārsniegšana un pietiekama pamatojuma neesamība, ciktāl apstrīdētajā lēmumā ir apgalvots, ka pastāv atbalsta shēma.

2.

Ar otro pamatu tek apgalvots LESD 107. panta un pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums, kā arī acīmredzama kļūda vērtējumā, ciktāl apstrīdētajā lēmumā ir noteikts, ka ar apgalvoto shēmu ir piešķirta selektīvā priekšrocība.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots LESD 107. panta pārkāpums un acīmredzama kļūda vērtējumā, ciktāl apstrīdētajā lēmumā ir noteikts, ka ar apgalvoto shēmu tiek radīta priekšrocība.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots LESD 107. panta, tiesiskās paļāvības un samērīguma principa pārkāpums, acīmredzama kļūda vērtējumā, pilnvaru pārsniegšana un pietiekama pamatojuma neesamība, ciktāl apstrīdētajā lēmumā Beļģijai ir noteikts pienākums atgūt atbalstu.


(1)  Komisijas 2016. gada 11. janvāra Lēmums (ES) 2016/1699 par valsts atbalsta shēmu attiecībā uz atbrīvojumu no nodokļa par virspeļņu SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), ko īsteno Beļģija (OV L 260, 2016, 61. lpp.).


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/45


Prasība, kas celta 2016. gada 8. novembrī – Endoceutics/EUIPO – Merck (“FEMIBION”)

(Lieta T-802/16)

(2017/C 022/61)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Endoceutics, Inc. (Kvebeka, Kanāda) (pārstāvis – M. Wahlin, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Merck KGaA (Darmštate, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “FEMIBION” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 898 924

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2016. gada 14. jūlija lēmums lietā R 1608/2015-1

Prasītājas prasījumi:

daļēji atcelt apstrīdēto lēmumu un atzīt Eiropas Savienības preču zīmi par spēkā neesošu attiecībā uz “farmaceitiskajiem preparātiem, kas paredzēti imūnsistēmas uzlabošanai, menopauzei, menstruācijai, grūtnieču veselības aprūpei un uzraudzībai, stresa novēršanai, ārstēšanai un pārvaldībai, nelīdzsvarota vai nepietiekama uztura problēmu, kas rodas stresa dēļ, novēršanai, ārstēšanai un pārvaldībai”;

piespriest Eiropas Savienības preču zīmes īpašniecei atlīdzināt prasītājas izdevumus, kas radušies apelācijas procesā un saistībā ar procesu EUIPO.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta pārkāpums.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/46


Prasība, kas celta 2016. gada 15. novembrī – Glaxo Group/EUIPO – Celon Pharma (“SALMEX”)

(Lieta T-803/16)

(2017/C 022/62)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Glaxo Group Ltd (Brentford, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – S. Baran, S. Wickenden, Barristers, R. Jacob, E. Morris, Solicitors)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Celon Pharma S. A. (Łomianki, Polija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme gaiši brūnā/kafijas un baltā krāsā, kas ietver vārdisku elementu “SALMEX” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 9 849 191

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 31. augusta lēmums lietā R 2108/2015–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO un otrajai procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniecei segt savus, kā arī atlīdzināt izdevumus, kas spēkā neesamības atzīšanas pieteikuma iesniedzējai radušies katrā iebildumu un apelācijas procesa stadijā, tostarp tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā.

Izvirzītais pamats:

Apelācijas padome, pieņemot Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunktam pretēju lēmumu, esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo, pirmkārt, tā esot nepareizi nolēmusi, ka spēkā neesamības atzīšanas pieteikuma iesniedzējas Francijas preču zīmes faktiskā izmantošana nav uzskatama par pieļaujamu izmantošanas formu atbilstoši Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta a) apakšpunktam, un, otrkārt, tā esot nepareizi nolēmusi, ka spēkā neesamības atzīšanas pieteikuma iesniedzējas Francijas preču zīmes faktiskā izmantošana nav Francijas preču zīmes izmantošana attiecībā uz precēm “inhalatori”.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/46


Prasība, kas celta 2016. gada 16. septembrī – LG Electronics/EUIPO (“Dual Edge”)

(Lieta T-804/16)

(2017/C 022/63)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: LG Electronics, Inc. (Seula, Korejas Republika) (pārstāvis – M. Graf, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Dual Edge” – reģistrācijas pieteikums Nr. 14 463 178

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2016. gada 2. septembra lēmums lietā R 832/2016-2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/47


Prasība, kas celta 2016. gada 16. novembrī – IPPT PAN/Komisija un REA

(Lieta T-805/16)

(2017/C 022/64)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varšava, Polija) (pārstāvis – M. Le Berre, advokāts)

Atbildētājas: Eiropas Komisija, Pētniecības izpildaģentūra (REA)

Prasītāja prasījumi:

atcelt apstrīdēto Komisijas lēmumu;

atzīt, ka Komisija ir kļūdījusies, izdodot parādzīmi Nr. 3241514040 (kuras apmērs ir samazināts ar kredītnotu Nr. 3233160082), un, ka atbilstošā naudas summa EUR 67 984,13 apmērā prasītājam nav jāmaksā;

atzīt, ka Komisijai un REA ir jāizmaksā prasītājam saistībā ar projektu SMART-NEST naudas summa EUR 69 623,94 apmērā un procenti, sākot no lēmuma pieņemšanas datuma;

atzīt, ka prasītājam nav jāmaksā Komisijai līgumsods attiecībā uz projektiem KMM-NOE un BOOSTING BALTIC;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības atcelt tiesību aktu atbilstoši LESD 263. pantam pamatošanai prasītājs izvirza septiņus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. un 43. pants par iespēju vērsties tiesā un iespēju vērsties Ombudā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpti līgumi par projektiem KMM-NOE, BOOSTING BALTIC un SMART-NEST un piemērojamie Beļģijas tiesību akti.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpta Finanšu regula un Komisijas Deleģētā finanšu regula.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka nav ievērots tiesiskās paļāvības princips.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka nav ievērots nediskriminācijas princips.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļauti būtisku procedūras noteikumu pārkāpumi.

7.

Ar septīto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir ļaunprātīgi izmantojusi pilnvaras.

Prasības saistībā ar līgumiskajiem tiesību aizsardzības līdzekļiem atbilstoši LESD 272. pantam pamatošanai prasītājs izvirza sešus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka prasītājs ir izpildījis savas saistības, kas ir paredzētas līgumu par projektiem KMM NOE un BOOSTING BALTIC II. panta 19. punkta 1. apakšpunktā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Komisija nav sniegusi pierādījumus sava prasījuma pamatošanai.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija nav savu prasījumu pienācīgi pamatojusi.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija savas līgumā paredzētās tiesības nav izmantojusi labticīgi.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka atbilstoši II. panta 30. punktam prasītais līgumsods ir pārmērīgs un būtu jāsamazina, kā ir norādīts Beļģijas Civilkodeksa 1231. pantā.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka prasītājam pienākas maksājums saistībā ar projektu SMART-NEST kā prasītāja ieguldījuma Garantiju fondā atlikuma atmaksa.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/48


Prasība, kas celta 2016. gada 17. novembrī – MIP Metro/EUIPO – Afnor (“N & NF TRADING”)

(Lieta T-807/16)

(2017/C 022/65)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Diseldorfa, Vācija) (pārstāvji – J. C. Plate un R. Kaase, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Association française de normalisation (Afnor) (La Plaine Sant Denis, Francija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: preču zīmes “N & NF TRADING” starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību, Nr. 1 086 884

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2016. gada 14. jūlija lēmums lietā R 1109/2015–1

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/49


Prasība, kas celta 2016. gada 21. novembrī – Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (“Mediline”)

(Lieta T-810/16)

(2017/C 022/66)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Barmenia Krankenversicherung a.G. (Wuppertal, Vācija) (pārstāvis –M. Graf, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Mediline” – reģistrācijas pieteikums Nr. 14 655 385

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2016. gada 8. septembra lēmums lietā R 2437/2015–1

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/49


Prasība, kas celta 2016. gada 21. novembrī – Vans/EUIPO – Deichmann (“V”)

(Lieta T-817/16)

(2017/C 022/67)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vans, Inc. (Wilmington, Delaware, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis – M. Hirsch, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Deichmann SE (Essen, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme (“V” attēls) – reģistrācijas pieteikums Nr. 10 263 978

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 19. septembra lēmums lietā R 2030/2015–4

Prasītājas prasījumi:

grozīt apstrīdēto lēmumu tādējādi, ka iebildumi tiek pilnība noraidīti;

pakārtoti: grozīt apstrīdēto lēmumu tādējādi, ka iebildumi tiek noraidīti arī attiecībā uz šādām 18. klasē ietilpstošām precēm “preces no ādas un ādas imitācijas; koferi un ceļojumu somas; lietussargi; saulessargi un spieķi; naudasmaki; somas un maisiņi; mugursomas; jostas somas; portfeļi; pleca somas; sporta somas skolai; pludmales somas; atslēgu piekari; gurnu somas; karšu maki” un šādām 25. klasē ietilpstošām precēm “apģērbi, apavi, galvassegas; jostas; cimdi”;

pakārtotāk: atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. un 3. punkta, kā arī 20. noteikuma 1. punkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 60. panta 1. punkta pirmā teikuma, 63. panta 2. punkta, 75. panta 1. punkta pirmā teikuma un reformatio in peius principa, kā arī tiesību tikt uzklausītam pārkāpums.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/50


Prasība, kas celta 2016. gada 21. novembrī – KiK Textilien und Non-Food/EUIPO – FF Group Romania (“_kix”)

(Lieta T-822/16)

(2017/C 022/68)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: KiK Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Vācija) (pārstāvji – S. Körber un L. Pechan, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: FF Group Romania SRL (Bukareste, Rumānija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “_kix” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 12 517 901

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 6. septembra lēmums lietā R 2323/2015-4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest atbildētājam un attiecīgā gadījumā otrai procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniecei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp apelācijas procesā radušos izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 75. panta pirmā teikuma pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkta, tos aplūkojot kopsakarā ar tās 15. pantu, pārkāpums.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/51


Prasība, kas celta 2016. gada 21. novembrī – Kiosked Oy/EUIPO – VRT, NV van Publiek Recht (“k”)

(Lieta T-824/16)

(2017/C 022/69)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Kiosked Oy Ab (Espoo, Somija) (pārstāvis – L. Laaksonen, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: VRT, NV van Publiek Recht (Brisele, Beļģija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: grafiskas preču zīmes melnā un baltā krāsā, kas ietver vārdisku elementu “K”, starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību –starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību, Nr. 1 112 969

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 19. septembra lēmums lietā R 279/2016–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 21. septembra lēmumu lietā R 0279/2016–4, ar kuru apmierināti VRT, NV van Publiek Recht iebildumi un atteikta starptautiskas reģistrācijas, ko attiecina uz Eiropas Savienību, Nr. W01112969 K (grafiskā) (turpmāk tekstā – “K LOGO”) reģistrācija attiecībā uz šādiem pakalpojumiem, kas ietilpst 35. klasē: “Reklāma, uzņēmējdarbības vadības pakalpojumi, uzņēmumu pārvaldīšana, biroja darbi” un 42. klasē: “Programmatūras projektēšana un izstrāde”, un atļaut “K LOGO” reģistrāciju attiecībā uz minētajiem pakalpojumiem;

piespriest iebildumu iesniedzējai atlīdzināt visus apelācijas sūdzības iesniedzējas izdevumus saistībā ar iebildumu procesu, tostarp tiesiskās pārstāvības izdevumus, atbilstoši izmaksu uzskaitījumam, kas apelācijas sūdzības iesniedzējai ir jāiesniedz Regulas par Eiropas Savienības preču zīmi 85. pantā paredzētajā termiņā, un, ja šāds uzskaitījums netiks iesniegts, – atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/52


Prasība, kas celta 2016. gada 24. novembrī – Kipras Republika/EUIPO – POCF (“Pallas Halloumi”)

(Lieta T-825/16)

(2017/C 022/70)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Kipras Republika (pārstāvji – S. Malynicz, QC, un V. Marsland, Solicitor)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Kipra)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “Pallas Halloumi” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 180 536

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 22. septembra lēmums lietā R 2065/2014-4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO un otrai procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniecei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/52


Prasība, kas celta 2016. gada 28. novembrī – Casasnovas Bernad/Komisija

(Lieta T-826/16)

(2017/C 022/71)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luis Javier Casasnovas Bernad (Santodomingo, Dominikānas Republika) (pārstāvji – S. Orlandi un T. Martin, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2016. gada 27. septembra lēmumu, ar kuru tika izbeigts līgums ar prasītāju;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisijas 2011. gada 2. marta lēmuma 3. panta 3. punkts nav piemērojams.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka iestādei, kas ir pilnvarota slēgt darba līgumus, pagarinot līgumu ar prasītāju uz nenoteiktu laiku, vienlaikus paredzot tādu noteikumu par līguma izbeigšanu, kurš ir saistīts ar termiņam pielīdzināma notikuma iestāšanos, ir ticis pārkāpts Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 85. pants.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka, pirmkārt, tā kā iestāde, kas ir pilnvarota slēgt darba līgumus, ir izbeigusi līgumu ar prasītāju pirms lēmuma pieņemšanas attiecībā uz viņa atvaļinājuma personisku iemeslu dēļ pagarināšanu, un, otrkārt, tā kā tā šādi ir rīkojusies, pat neizsakot viņam pirmo darbā atjaunošanas piedāvājumu, un, treškārt, viņam arī nav ticis norādīts, vai pastāv budžeta iespējas atvaļinājuma beigās izmaksāt viņam atalgojumu, nav izpildīts pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka iestāde, kas ir pilnvarota slēgt darba līgumus, ir izdarījusi Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 12.b panta un 40. panta 1.a punkta pārkāpumu.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/53


Prasība, kas celta 2016. gada 24. novembrī – QB/ECB

(Lieta T-827/16)

(2017/C 022/72)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: QB (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvis – L. Levi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Prasītājas prasījumi:

atzīt šo prasību par pieņemamu un pamatotu,

un tādēļ

atcelt novērtējuma ziņojumu par 2015. gadu un 2015. gada 15. decembra lēmumu, kas paziņots 2016. gada 7. janvārī, ar ko prasītājai ir atteikts piemērot atalgojuma progresīvo paaugstinājumu;

ciktāl nepieciešams, atcelt 2016. gada 2. maija un 2016. gada 15. septembra lēmumus, ar ko noraidītas, attiecīgi, prasītājas administratīvā sūdzība un tās pārsūdzība;

piespriest atbildētājai atlīdzināt morālo kaitējumu, kas ex aequo et bono vērtējams EUR 15 000 apmērā;

piespriest prasītājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots Novērtējuma vadlīniju un procedūras pārkāpums, tiesību uz aizstāvību pārkāpums un pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses neizpilde, kurus atbildētāja esot pieļāvusi, pieņemot novērtējuma ziņojumu par 2015. gadu (turpmāk tekstā – “apstrīdētais novērtējuma ziņojums”). Prasītāja konkrēti izvirza šādus iebildumus:

dialoga neesamība un tiesību uz aizstāvību pārkāpums;

apstrīdētajā novērtējuma ziņojumā nav norādīti veidi uzlabojumu panākšanai un nav noteikti mērķi Novērtējuma vadlīniju izpratnē, kā rezultātā nav izpildīts pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses;

atbildīgās trešās personas neiesaistīšanās.

2.

Otrais pamats ir saistīts ar apstrīdētajā novērtējuma ziņojumā pieļautajiem objektivitātes un neitralitātes noteikumu pārkāpumu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā – “Harta”) 41. panta pārkāpumu.

Prasītāja uzskata, ka lietas konkrētie apstākļi pierāda, ka vērtētāji, it īpaši otrie vērtētāji, nebija spējuši savu lomu pildīt objektīvi un neitrāli.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvota acīmredzama kļūda. Proti, prasītāja esot izklāstījusi pierādījumus, kas atņem ticamību apstrīdētajā novērtējuma ziņojumā ietverto faktu vērtējumiem.

4.

Ceturtais pamats ir saistīts ar to, ka 2015. gada 15. decembra lēmuma, ar ko prasītājai ir atteikts piemērot atalgojuma progresīvo paaugstinājumu, pamatā esot nelikumīgs novērtējuma ziņojums.

5.

Piektais pamats ir par 2015. gada vadlīniju un procesuālo noteikumu, kā arī Hartas 41. panta pārkāpumu, jo 2015. gada 15. decembra lēmums neesot pamatots un prasītāja neesot tikusi iepriekš uzklausīta.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/54


Prasība, kas celta 2016. gada 25. novembrī – CRDO Torta del Casar/EUIPO – CRDOP “Queso de La Serena” (“QUESO Y TORTA DE LA SERENA”)

(Lieta T-828/16)

(2017/C 022/73)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar (Casar de Cáceres, Spānija) (pārstāvji – A. Pomares Caballero un M. Pomares Caballero, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Queso de La Serena” (Castuera, Spānija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “QUESO Y TORTA DE LA SERENA” – reģistrācijas pieteikums Nr. 10 486 447

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 26. septembra lēmums lietā R 2573/2014–4

Prasītājas prasījumi:

grozīt apstrīdēto lēmumu, konstatējot, ka šajā lietā ir izpildīti reģistrācijas relatīvā atteikuma pamata, kas ir minēts Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punktā, lasot kopsakarā ar Regulas Nr. 510/2006 13. panta 1. punktu, piemērošanas nosacījumi,

vai, pakārtoti, atcelt apstrīdēto lēmumu, un

katrā ziņā piespriest EUIPO segt savus, kā arī atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus (tostarp izdevumus, kas ir radušies procesā Apelācijas padomē).

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 510/2006 2. panta 2. punkta un 3. panta 1. punkta, lasot kopsakarā ar šīs pašas regulas 13. panta 1. punktu, un, visbeidzot, pēc atsauces – Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punkta pārkāpums;

Regulas Nr. 510/2006 13. panta 1. punkta pārkāpums, ievērojot Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punkta atsauci;

Regulas Nr. 207/2009 75. panta pārkāpums;

vispārējo tiesiskās noteiktības un labas pārvaldības principu pārkāpums.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/55


Prasība, kas celta 2016. gada 25. novembrī – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlaments

(Lieta T-829/16)

(2017/C 022/74)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) (Parīze, Francija) (pārstāvis – A. Varaut, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta Prezidija 2016. gada 12. septembra Lēmumu D106185, kas tika paziņots X 26. septembrī, ar kuru par neattiecināmiem tika atzīti izdevumi, kas radās par plakātiem MENL kampaņai “Schengen”;

piespriest Eiropas Parlamenta Prezidijam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots labas pārvaldības principa pārkāpums, kas izrietot no fakta, ka ne lietas materiāli, ne Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (turpmāk tekstā – “MENL”) iebildumi netika darīti zināmi Eiropas Parlamenta Prezidijam.

2.

Ar otro pamatu prasītājs uzskata, ka valstu partiju “netiešā finansējuma” no Eiropas partijām jēdziens ir neprecīzs, kas līdz ar to ir pretrunā tiesiskās noteiktības principam.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka uz MENL kampaņas “Schengen” plakātiem izmantotais logotips (turpmāk tekstā – “strīdīgais logotips”) valstu teritorijās attēlojot vienīgi Eiropas mēroga kampaņu, pretēji atbildētājas konstatētajam, tai pieņemot lēmumu, par kuru ir iesniegta šī prasība. Šī pamata atbalstam prasītājs galvenokārt izvirza trīs argumentus, proti:

kampaņu esot organizējis vienīgi MENL bez valstu partiju piekrišanas vai piedalīšanās;

kampaņa un plakāti attiecoties uz Eiropas mēroga jautājumiem, proti, tā ir par Šengenas nolīgumiem;

strīdīgais logotips tātad neesot valstu partiju logotips, bet gan šo partiju delegāciju Eiropas Parlamentā logotips.

4.

Ar ceturto pamatu prasītājs apgalvo, ka strīdīgais logotips ir ievērojami mazāks par MENL logotipu. Judikatūrā un tiesību normās par šo jautājumu esot paredzētas sankcijas vienīgi tad, ja valstu logotips ir tikpat liels vai lielāks kā Eiropas logotips.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/56


Prasība, kas celta 2016. gada 23. novembrī – Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (“PLOMBIR”)

(Lieta T-830/16)

(2017/C 022/75)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Monolith Frost GmbH (Leopoldshöhe, Vācija) (pārstāvji – E. Liebich un S. Labesius, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Dovgan GmbH (Hamburga, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “PLOMBIR”

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 22. septembra lēmums lietā R 1812/2015–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 207/2009 65. panta 3. punktam;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp apelācijas procesā radušos izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 76. panta 1. punkta pārkāpums;

pienākuma norādīt pamatojumu atbilstoši Regulas Nr. 207/2009 75. panta pirmajam teikumam pārkāpums.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/57


Prasība, kas celta 2016. gada 28. novembrī – Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO – Leedsworld (“ZOOM”)

(Lieta T-831/16)

(2017/C 022/76)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Kabushiki Kaisha Zoom (Tokija, Japāna) (pārstāvis – M. de Arpe Tejero, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Leedsworld, Inc. (New Kensington, Pensilvānija, Amerikas Savienotās Valstis)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “ZOOM” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 766 111

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2016. gada 7. septembra lēmums lietā R 1235/2015-5

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

noraidīt pilnībā Eiropas Savienības preču zīmes Nr. 11 766 111 “ZOOM” reģistrācijas pieteikumu attiecībā uz precēm, kas ietilpst 9. klasē;

piespriest EUIPO un personai, kas iestājusies lietā, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/57


Prasība, kas celta 2016. gada 2. decembrī – Kipra/EUIPO – POCF (“COWBOYS HALLOUMI”)

(Lieta T-847/16)

(2017/C 022/77)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Kipras Republika (pārstāvji – S. Malynicz, QC, un V. Marsland, Solicitor)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Kipra)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības krāsu grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “COWBOYS HALLOUMI” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 281 375

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 22. septembra lēmums lietā R 2781/2014-4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/58


Prasība, kas celta 2016. gada 5. decembrī – Techniplan/Komisija

(Lieta T-853/16)

(2017/C 022/78)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Techniplan Srl (Roma, Itālija) (pārstāvji – R. Giuffrida un A. Bonavita, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka Eiropas Komisija ir pārkāpusi LESD 265. pantu, jo nav paudusi nostāju pēc aicinājuma, ko Techniplan ir nosūtījusi ar formālu brīdinājuma vēstuli;

noteikt pienākumu rīkoties, kas ir paredzēts LESD 266. pantā, un zaudējumu atlīdzības summu par katru nokavējuma dienu šī pienākuma izpildē, un piespriest atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, maksas un atlīdzību.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja ir inženiertehniska sabiedrība, kurai ir piešķirta virkne projektu Āfrikas valstīs (Ceļa Banikoara-Kandi [Banikoara-Kandi], Beninā, plānošanas un asfaltēšanas darbu kontrole un uzraudzība; Ceļa RN32 Vallaha-Mirinjoni [Ouallah-Miringoni], Komorās, darbu kontrole; Asfaltēto ceļu Anžuānā [Anjouan] un Moheli [Moheli], Komorās, parastās uzturēšanas darbu vadība; Parastās uzturēšanas darbu Grankomorās [Grande Comores], Komorās, vadība un kontrole; Valsts nozīmes ceļa Nr. 1 Kinkala-Minduli [Kinkala-Mindouli], Kongo, brūvdarbu kontrole un uzraudzība; un Ceļa Bvara-Fambelē [Bouar-Fambélé], Centrālāfrikas Republikā, plānošanas un asfaltēšanas darbu kontrole un uzraudzība; un Darbu saistībā ar PA PNDS sagatavošana un pārraudzība Kongo Demokrātiskajā Republikā).

Prasītāja šajā ziņā precizē, ka visi šie projekti tika pabeigti, un tos apstiprināja valstu kredītrīkotāji, atbilstošos rēķinus samaksāja un apstiprināja Eiropas Komisijas – projektu finansētājas – struktūras. Tomēr gluži negaidīti sākās tikai daļēja rēķinu samaksa. Prasītāja arī norāda, ka atbildētāja pat piemēroja sīkāk neprecizētu sankciju par labu Eiropas Attīstības fondam, precīzi to neapstrīdot. Konkrēti, pati Eiropas Komisija patvaļīgi ieskaita Techniplan kreditora prasījumus, izmantojot sīkāk neprecizētus norādītus parādus.

Pret šo pasākumu prasītāja nosūtīja formālu brīdinājuma vēstuli, pamatojoties uz LESD 265. pantu, aicinot Eiropas Komisiju izdot tiesību aktu vai paust oficiālu nostāju par prasītājas maksājuma pieprasījumu un par piemēroto sankciju reālo raksturu.

Savas prasības pamatojumam prasītāja norāda, ka Eiropas Komisijas kompetentās struktūras ir rīkojušās pretēji tiesiskās noteiktības un pārskatāmības principam. Šis apstāklis esot būtiski kaitējis subjektīvajām situācijām, kādās ir Techniplan, kurai savukārt esot tiesiski paļāvusies uz to, ka jebkurā brīdī un situācijā tā droši zina, kādas ir tās tiesības un pienākumi, kas garantēti arī Eiropas tiesību sistēmā paredzētajās normās.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/59


Prasība, kas celta 2016. gada 5. decembrī – Rare Hospitality International/EUIPO (“LONGHORN STEAKHOUSE”)

(Lieta T-856/16)

(2017/C 022/79)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Rare Hospitality International, Inc. (Orlando, Florida, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis – I. Lázaro Betancor, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “LONGHORN STEAKHOUSE” – reģistrācijas pieteikums Nr. 13 948 682

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2016. gada 12. septembra lēmums lietā R 2149/2015–5

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums;

vienlīdzīgas attieksmes un labas pārvaldības principu pārkāpums.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/60


Vispārējās tiesas 2016. gada 14. novembra rīkojums – Trost Auto Service Technik/EUIPO (“AUTOSERVICE.COM”)

(Lieta T-259/16) (1)

(2017/C 022/80)

Tiesvedības valoda – vācu

Sestās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 251, 11.7.2016.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/60


Vispārējās tiesas 2016. gada 29. novembra rīkojums – Gulli/EUIPO – Laverana (“Lybera”)

(Lieta T-284/16) (1)

(2017/C 022/81)

Tiesvedības valoda – angļu

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 270, 25.7.2016.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/60


Vispārējās tiesas 2016. gada 21. novembra rīkojums – TBWA\London/EUIPO (“MEDIA ARTS LAB”)

(Lieta T-361/16) (1)

(2017/C 022/82)

Tiesvedības valoda – angļu

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 314, 29.8.2016.


23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/60


Vispārējās tiesas 2016. gada 14. novembra rīkojums – Dulière/Komisija

(Lieta T-503/16) (1)

(2017/C 022/83)

Tiesvedības valoda – franču

Sestās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 129, 4.5.2013. (sākotnēji Eiropas Savienības Civildienesta tiesā lieta reģistrēta ar numuru F-15/13 un nodota Eiropas Savienības Vispārējai tiesai 2016. gada 1. septembrī).