ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 175

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 17. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2016/C 175/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1

 

Vispārējā tiesa

2016/C 175/02

Tiesnešu darbība palātās

2


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2016/C 175/03

Lieta C-40/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 25. janvārī iesniedza Landgericht Hamburg (Vācija) – Irene Uhden/KLM Royal Dutch Airlines NV

5

2016/C 175/04

Lieta C-56/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 18. novembra spriedumu lietā T-659/14 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP/ITSB 2016. gada 29. janvārī iesniedza Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

5

2016/C 175/05

Lieta C-65/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 8. februārī iesniedza Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – Istanbul Lojistik Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

6

2016/C 175/06

Lieta C-89/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 15. februārī iesniedza Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākija) – Radosław Szoja/Sociálna poisťovňa

7

2016/C 175/07

Lieta C-91/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 15. februārī iesniedza Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Spānija) – Caixabank S.A./Héctor Benlliure Santiago

8

2016/C 175/08

Lieta C-100/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 9. decembra spriedumu apvienotajās lietās T-233/11 un T-262/11 Grieķija un Ellinikos Chrysos/Komisija 2016. gada 18. februārī iesniedza Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou

8

2016/C 175/09

Lieta C-101/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 19. februārī iesniedza Curtea de Apel Cluj (Rumānija) – SC Paper Consult SRL/Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud

9

2016/C 175/10

Lieta C-110/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 23. februārī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Lg Costruzioni Srl/Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – Distretto di Carbonia, Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa

10

2016/C 175/11

Lieta C-112/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 24. februārī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

10

2016/C 175/12

Lieta C-120/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 29. februārī iesniedza Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Spānija) – Abanca Corporación Bancaria S.A./Juan José González Rey u.c.

11

2016/C 175/13

Lieta C-132/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 1. martā iesniedza Varhoven administrativen sad (Bulgārija) – Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia/Iberdrola Inmobilaria Real Estate Investments EOOD

12

2016/C 175/14

Lieta C-148/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 14. martā iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) – Riksåklagaren/Zenon Robert Akarsar

12

2016/C 175/15

Lieta C-161/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 21. martā iesniedza Attunda Tingsrätt (Zviedrija) – Airhelp Ltd/Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

13

2016/C 175/16

Lieta C-180/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 19. janvāra spriedumu lietā T-404/12 Toshiba Corporation/Eiropas Komisija 2016. gada 29. martā iesniedza Toshiba Corporation

14

2016/C 175/17

Lieta C-185/16 SA: Prasības pieteikums par atļauju veikt mantas apķīlāšanu, kas iesniegts 2016. gada 29. martā – Yukos Universal Ltd/Eiropas Investīciju banka

15

 

Vispārējā tiesa

2016/C 175/18

Lieta T-713/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 16. marta rīkojums – Pharm-a-care Laboratories/ITSB – Pharmavite (VITAMELTS) Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

16

2016/C 175/19

Lieta T-732/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 29. februāra rīkojums – ICA Laboratories u.c./Komisija Pagaidu noregulējums — Vide — Patērētāju aizsardzība — Regula, ar ko nosaka guazatīna maksimālos atlieku līmeņus — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība

16

2016/C 175/20

Lieta T-105/16: Prasība, kas celta 2016. gada 17. martā – Philip Morris Brands/EUIPO – Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel)

17

2016/C 175/21

Lieta T-106/16: Prasība, kas celta 2016. gada 17. martā – zero/EUIPO – Hemming (ZIRO)

18

2016/C 175/22

Lieta T-107/16: Prasība, kas celta 2016. gada 18. martā – Airhole Facemasks/EUIPO – sindustrysurf (AIRHOLE FACE MASKS YOU IDIOT)

18

2016/C 175/23

Lieta T-108/16: Prasība, kas celta 2016. gada 17. martā – Naviera Armas/Komisija

19

2016/C 175/24

Lieta T-110/16: Prasība, kas celta 2016. gada 18. martā – Savant Systems/EUIPO – Savant Group (SAVANT)

20

2016/C 175/25

Lieta T-111/16: Prasība, kas celta 2016. gada 18. martā – Prada/EUIPO – The Rich Prada International (THE RICH PRADA)

21

2016/C 175/26

Lieta T-113/16: Prasība, kas celta 2016. gada 21. martā – Arctic Cat/EUIPO – Slazengers (Panteras attēls)

22

2016/C 175/27

Lieta T-116/16: Prasība, kas celta 2016. gada 18. martā – Port autonome du Centre et de l’Ouest/Komisija

23

2016/C 175/28

Lieta T-120/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. martā – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

24

2016/C 175/29

Lieta T-121/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. martā – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion GmbH (BURLINGTON THE ORIGINAL)

25

2016/C 175/30

Lieta T-122/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. martā – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

26

2016/C 175/31

Lieta T-123/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. martā – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON)

27

2016/C 175/32

Lieta T-125/16: Prasība, kas celta 2016. gada 23. martā – Léon Van Parys/Komisija

28

2016/C 175/33

Lieta T-128/16: Prasība, kas celta 2016. gada 24. martā – SureID/EUIPO (SUREID)

29

2016/C 175/34

Lieta T-129/16: Prasība, kas celta 2016. gada 24. martā – Claranet Europe/EUIPO – Claro (clarinet)

30

2016/C 175/35

Lieta T-133/16: Prasība, kas celta 2016. gada 29. martā – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/ECB

30

2016/C 175/36

Lieta T-134/16: Prasība, kas celta 2016. gada 29. martā – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées/ECB

31

2016/C 175/37

Lieta T-135/16: Prasība, kas celta 2016. gada 29. martā – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres/ECB

32

2016/C 175/38

Lieta T-136/16: Prasība, kas celta 2016. gada 29. martā – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie/ECB

32

2016/C 175/39

Lieta T-139/16: Prasība, kas celta 2016. gada 31. martā – SDSR/EUIPO – Berghaus (BERG OUTDOOR)

33

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2016/C 175/40

Lieta F-44/15: Civildienesta tiesas (trešās palāta) priekšsēdētāja 2016. gada 7. aprīļa rīkojums – Spadafora/Komisija Civildienests — Ierēdņi — Nodaļas vadītāja amats — Paziņojums par vakanci — Atlases procedūra — Priekšatlases komisija — Intervija ar priekšatlases komisiju — Neiekļaušana to veiksmīgo kandidātu sarakstā, kuri tiek piedāvāti gala intervijai ar iecēlējinsitūciju — Atlases procedūras likumība — Darbā pieņemšanas prioritāte kandidātam ar noteiktu pilsonību — Priekšatlases komisijas priekšsēdētāja rīcība — Diskriminācija valodas dēļ — Prasība par kaitējuma atlīdzību — Reglamenta 81. pants

34


LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/1


Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

(2016/C 175/01)

Jaunākā publikācija

OV C 165, 10.5.2016.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 156, 2.5.2016.

OV C 145, 25.4.2016.

OV C 136, 18.4.2016.

OV C 118, 4.4.2016.

OV C 111, 29.3.2016.

OV C 106, 21.3.2016.

Šie teksti pieejami

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Vispārējā tiesa

17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/2


Tiesnešu darbība palātās

(2016/C 175/02)

Vispārējās tiesas plēnums 2016. gada 13. aprīlī, ņemot vērā tiesnešu K. Iliopula (C. Iliopoulos), L. Kalvo-Soutelo Ibaņesa-Martīna (L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín), D. Špīlmana (D. Spielmann), V. Valančusa (V. Valančius), Z. Čehi (Z. Csehi), N. Pultorakas (N. Półtorak) un A. Markulli (A. Marcoulli) stāšanos amatā, pēc priekšsēdētāja priekšlikuma, kas tika iesniegts saskaņā ar Reglamenta 13. panta 2. punktu, attiecībā uz laikposmu no 2016. gada 14. aprīļa līdz 2016. gada 31. augustam nolēma grozīt 2013. gada 23. oktobra lēmumu par tiesnešu darbību palātās (1), kas pēdējoreiz grozīts ar 2015. gada 8. oktobra lēmumu (2), un tiesnešu darbību palātās noteikt šādi:

I palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši:

priekšsēdētāja vietnieks H. Kanninen, tiesnese I. Pelikánová, tiesneši E. Buttigieg, S. Gervasoni un L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

1. palāta, kurā ir trīs tiesneši:

H. Kanninen, priekšsēdētāja vietnieks;

a)

I. Pelikánová un E. Buttigieg, tiesneši;

b)

I. Pelikánová un L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, tiesneši;

c)

E. Buttigieg un L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, tiesneši.

II palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši:

palātas priekšsēdētāja M. E. Martins Ribeiro, tiesneši E. Bieliūnas, S. Gervasoni, L. Madise un Z. Csehi.

2. palāta, kurā ir trīs tiesneši:

M. E. Martins Ribeiro, palātas priekšsēdētāja;

a)

S. Gervasoni un L. Madise, tiesneši;

b)

S. Gervasoni un Z. Csehi, tiesneši;

c)

L. Madise un Z. Csehi, tiesneši.

III palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši:

palātas priekšsēdētājs S. Papasavvas, tiesnese I. Labucka, tiesneši E. Bieliūnas, I. S. Forrester un C. Iliopoulos.

3. palāta, kurā ir trīs tiesneši:

S. Papasavvas, palātas priekšsēdētājs;

a)

E. Bieliūnas un I. S. Forrester, tiesneši;

b)

E. Bieliūnas un C. Iliopoulos, tiesneši;

c)

I. S. Forrester un C. Iliopoulos, tiesneši.

IV palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši:

palātas priekšsēdētājs M. Prek, tiesnese I. Labucka, tiesnesis J. Schwarcz, tiesnese V. Tomljenović un tiesnesis V. Kreuschitz.

4. palāta, kurā ir trīs tiesneši:

palātas priekšsēdētājs M. Prek, tiesnese I. Labucka un tiesnesis V. Kreuschitz.

V palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši:

palātas priekšsēdētājs A. Dittrich, tiesnesis F. Dehousse, tiesnesis J. Schwarcz, tiesnese V. Tomljenović un tiesnesis A. M. Collins.

5. palāta, kurā ir trīs tiesneši:

palātas priekšsēdētājs A. Dittrich, tiesnesis J. Schwarcz un tiesnese V. Tomljenović.

VI palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši:

palātas priekšsēdētājs S. Frimodt Nielsen, tiesnesis F. Dehousse, tiesnese I. Wiszniewska-Białecka, tiesneši A. M. Collins un V. Valančius.

6. palāta, kurā ir trīs tiesneši:

S. Frimodt Nielsen, palātas priekšsēdētājs;

a)

F. Dehousse un A. M. Collins, tiesneši;

b)

F. Dehousse un V. Valančius, tiesneši;

c)

A. M. Collins un V. Valančius, tiesneši.

VII palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši:

palātas priekšsēdētājs M. van der Woude, tiesnese I. Wiszniewska-Białecka, tiesnese M. Kancheva, tiesnesis I. Ulloa Rubio un tiesnese A. Marcoulli.

7. palāta, kurā ir trīs tiesneši:

M. van der Woude, palātas priekšsēdētājs;

a)

I. Wiszniewska-Białecka un I. Ulloa Rubio, tiesneši;

b)

I. Wiszniewska-Białecka un A. Marcoulli, tiesneši;

c)

I. Ulloa Rubio un A. Marcoulli, tiesneši.

VIII palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši:

palātas priekšsēdētājs D. Gratsias, tiesnesis O. Czúcz, tiesnese M. Kancheva, tiesnesis C. Wetter un tiesnese N. Półtorak.

8. palāta, kurā ir trīs tiesneši:

D. Gratsias, palātas priekšsēdētājs;

a)

M. Kancheva un C. Wetter, tiesneši;

b)

M. Kancheva un N. Półtorak, tiesneši;

c)

C. Wetter un N. Półtorak, tiesneši.

IX palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši:

palātas priekšsēdētājs G. Berardis, tiesnesis O. Czúcz, tiesnese I. Pelikánová, tiesneši A. Popescu un D. Spielmann.

9. palāta, kurā ir trīs tiesneši:

G. Berardis, palātas priekšsēdētājs;

a)

O. Czúcz un A. Popescu, tiesneši;

b)

O. Czúcz un D. Spielmann, tiesneši;

c)

A. Popescu un D. Spielmann, tiesneši.

Palātas paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši, tiek veidotas:

attiecībā uz 1., 2., 3., 6., 7. un 8. palātu, kurās ir trīs tiesneši un kurās darbojas četri tiesneši, ierobežotajam palātas sastāvam, kam sākotnēji ir nodota lieta, pievienojot ceturto tiesnesi, kurš darbojas palātā, un piekto tiesnesi no palātas, kas ir nākamā pēc kārtas skaitļa (izņemot palātas priekšsēdētāju), kuri ir izraudzīti saskaņā ar Reglamenta 8. pantā paredzēto rangu kārtību,

attiecībā uz 9. palātu, kurā ir trīs tiesneši un kurā darbojas četri tiesneši, ierobežotajam palātas sastāvam, kam sākotnēji ir nodota lieta, pievienojot ceturto tiesnesi, kurš darbojas palātā, un piekto tiesnesi no 1. palātas (izņemot palātas priekšsēdētāju), kuri ir izraudzīti saskaņā ar Reglamenta 8. pantā paredzēto rangu kārtību,

attiecībā uz 4. palātu, pievienojot divus tiesnešus no 5. palātas (izņemot palātas priekšsēdētāju),

attiecībā uz 5. palātu, pievienojot divus tiesnešus no 6. palātas (izņemot palātas priekšsēdētāju), kuri ir izraudzīti saskaņā ar Reglamenta 8. pantā paredzēto rangu kārtību.

Trīs tiesnešu palātas, kurās darbojas četri tiesneši, lietas izskata trīs iztiesāšanas apakšsastāvos.


(1)  OV C 344, 23.11.2013., 2. lpp.

(2)  OV C 354, 26.10.2015., 2. lpp.


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 25. janvārī iesniedza Landgericht Hamburg (Vācija) – Irene Uhden/KLM Royal Dutch Airlines NV

(Lieta C-40/16)

(2016/C 175/03)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: Irene Uhden

Atbildētāja: KLM Royal Dutch Airlines NV

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulas (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (turpmāk tekstā – “regula par gaisa kuģu pasažieru tiesībām”) (1), 7. panta 1. punkta otrā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka jēdziens “attālums” nozīmē vienīgi tiešo attālumu starp izlidošanas un galamērķa vietu un nav atkarīgs no konkrētajā gadījumā faktiski veiktā lidojuma attāluma?


(1)  OV L 46, 1. lpp.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/5


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 18. novembra spriedumu lietā T-659/14 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP/ITSB 2016. gada 29. janvārī iesniedza Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

(Lieta C-56/16 P)

(2016/C 175/04)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (pārstāvji – O. Mondéjar Ortuño un E. Zaera Cuadrado)

Pārējās lietas dalībnieces: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi:

apmierināt apelācijas sūdzību pilnībā;

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

piespriest prasītājai Vispārējā tiesā atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Vispārēja tiesa esot pārkāpusi Regulas (EK) Nr. 207/2009 (1) 53. panta 1. punkta c) apakšpunktu, lasot to kopsakarā ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punktu un 53. panta 2. punkta d) apakšpunktu, secinot, ka ar Regulu (EK) Nr. 491/2009 (2) piešķirtā aizsardzība cilmes vietas nosaukumiem var tikt papildināta ar Dekrētlikumu [Decreto-Lei] Nr. 173/2009 un Dekrētlikumu [Decreto-Lei] Nr. 212/2004 un Portugāles Intelektuālā īpašuma kodeksu.


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.).

(2)  Padomes 2009. gada 25. maija Regula (EK) Nr. 491/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (OV L 154, 1. lpp.).


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/6


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 8. februārī iesniedza Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – Istanbul Lojistik Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Lieta C-65/16)

(2016/C 175/05)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītāja: Istanbul Lojistik Ltd.

Atbildētāja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai [EK] un Turcijas Asociācijas padomes Lēmuma Nr. 1/95 4. pants ir interpretējams tādējādi, ka tāds nodoklis, kāds noteikts Ungārijas Likumā par mehānisko transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli, ar kuru saskaņā ar minēto tiesību aktu apliek kravas autotransporta līdzekli ar Turcijas reģistrācijas numuru, kuru izmanto Turcijas pārvadātājs kravu pārvadāšanai, pamatojoties uz to, ka tas ir šķērsojis Ungārijas robežu, lai no Turcijas caur Ungāriju kā tranzīta dalībvalsti nokļūtu citā dalībvalstī, ir maksājums ar muitas nodokļiem līdzvērtīgu iedarbību un tādējādi ir nesaderīgs ar minēto pantu?

2)

a)

Ja atbilde uz pirmo prejudiciālo jautājumu ir noraidoša, vai [EK] un Turcijas Asociācijas padomes Lēmuma Nr. 1/95 5. pants ir interpretējams tādējādi, ka tāds nodoklis, kāds noteikts Ungārijas Likumā par mehānisko transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli, ar kuru saskaņā ar minēto tiesību aktu apliek kravas autotransporta līdzekli ar Turcijas reģistrācijas numuru, kuru izmanto Turcijas pārvadātājs kravu pārvadāšanai, pamatojoties uz to, ka tas ir šķērsojis Ungārijas robežu, lai no Turcijas caur Ungāriju kā tranzīta dalībvalsti nokļūtu citā dalībvalstī, ir pasākums ar kvantitatīviem ierobežojumiem līdzvērtīgu iedarbību un tādējādi ir nesaderīgs ar minēto pantu?

b)

Vai [EK] un Turcijas Asociācijas padomes Lēmuma Nr. 1/95 7. pants ir interpretējams tādējādi, ka, atsaucoties uz ceļu satiksmes drošības apsvērumiem un tiesību aktu īstenošanu, var tikt piemērots tāds nodoklis, kāds noteikts Ungārijas Likumā par mehānisko transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli, ar kuru saskaņā ar minēto tiesību aktu apliek kravas autotransporta līdzekli ar Turcijas reģistrācijas numuru, kuru izmanto Turcijas pārvadātājs kravu pārvadāšanai, pamatojoties uz to, ka tas ir šķērsojis Ungārijas robežu, lai no Turcijas caur Ungāriju kā tranzīta dalībvalsti nokļūtu citā dalībvalstī?

3)

Vai LESD 3. panta 2. punkts un Regulas (EK) Nr. 1072/2009 (1) 1. panta 2. punkts un 3. punkta a) apakšpunkts ir interpretējami tādējādi, ka tie, pamatojoties uz divpusēju līgumu, kas noslēgts ar Turciju transporta jomā, liedz tranzīta dalībvalstij piemērot tādu nodokli, kāds noteikts Ungārijas Likumā par mehānisko transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli, ar kuru saskaņā ar minēto tiesību aktu apliek kravas autotransporta līdzekli ar Turcijas reģistrācijas numuru, kuru izmanto Turcijas pārvadātājs kravu pārvadāšanai, pamatojoties uz to, ka tas ir šķērsojis Ungārijas robežu, lai no Turcijas caur Ungāriju kā tranzīta dalībvalsti nokļūtu citā dalībvalstī?

4)

Vai [EEK] un Turcijas Asociācijas padomes Lēmuma [..] 9. pants ir interpretējams tādējādi, ka tāds nodoklis, kāds noteikts Ungārijas Likumā par mehānisko transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli, ar kuru saskaņā ar minēto tiesību aktu apliek kravas autotransporta līdzekli ar Turcijas reģistrācijas numuru, kuru izmanto Turcijas pārvadātājs kravu pārvadāšanai, pamatojoties uz to, ka tas ir šķērsojis Ungārijas robežu, lai no Turcijas caur Ungāriju kā tranzīta dalībvalsti nokļūtu citā dalībvalstī, ir uzskatāms par diskrimināciju pilsonības dēļ un tādējādi ir nesaderīgs ar minēto pantu?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 72. lpp.).


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/7


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 15. februārī iesniedza Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākija) – Radosław Szoja/Sociálna poisťovňa

(Lieta C-89/16)

(2016/C 175/06)

Tiesvedības valoda –slovāku

Iesniedzējtiesa

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Pamatlietas puses

Prasītājs: Radosław Szoja

Atbildētāja: Sociálna poisťovňa

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (1) 13. panta 3.punktu, to skatot kopā ar tiesībām uz sociālā nodrošinājuma pabalstiem un sociāliem pakalpojumiem, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 34. panta 1. un 2. punktā, pamata tiesvedībā aplūkojamā strīda apstākļos, neņemot vērā precizējumus, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulas (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (2), 14. pantā, un bez iespējas piemērot minētās regulas 16. pantā minēto procedūru, ir iespējams interpretēt tādējādi, ka nenozīmīgs darba laika ilgums vai zems personas, kas veic savu darbību nodarbinātas personas statusā, atalgojums neiespaido to valsts tiesību izvēli, kas piemērojamas gadījumā, kad tiek apvienota darbība nodarbinātas personas statusā un darbība pašnodarbinātas personas statusā, proti, ka minētais īstenošanas regulas 14. pants netiek piemērots pamatregulas 13. panta 3. punkta interpretēšanai?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai gadījumā, kad starp abām regulām – proti, pamatregulu un īstenošanas regulu, kas konkrētajā lietā ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu – piemērošanas laikā rodas pretruna, valsts tiesa var vērtēt tajās paredzētos noteikumus uz to normatīvā spēka pamata, proti, pamatojoties uz to rangu Savienības tiesību hierarhijā?

3)

Vai ir iespējams uzskatīt pamatregulas noteikumu interpretāciju, ko sniegusi administratīvā komisija saskaņā ar pamatregulas 72. pantu, par saistošu Eiropas Savienības iestādes sniegtu interpretāciju, no kuras valsts tiesa nevar atkāpties, un kas tātad vienlaikus liedz uzdot prejudiciālu jautājumu, vai arī runa ir tikai par vienu no pieļaujamām Eiropas Savienības tiesību interpretācijām, kas valsts tiesai ir jāņem vērā kā viens no elementiem, uz kuriem pamatot savu lēmumu?


(1)  OV L 166, 1. lpp.

(2)  OV L 284, 1. lpp.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/8


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 15. februārī iesniedza Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Spānija) – Caixabank S.A./Héctor Benlliure Santiago

(Lieta C-91/16)

(2016/C 175/07)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid

Pamatlietas puses

Prasītāja: Caixabank S.A.

Atbildētājs: Héctor Benlliure Santiago

Prejudiciālais jautājums

Vai nolīgtās aizdevuma lietošanas procentu likmes izmantošana situācijā, kurā ir piemērojami nokavējuma procenti, ir saderīga ar Direktīvu 93/13 (1) vai turpretim uzskatāma par Savienības judikatūrā neatļautu līguma koriģēšanu?


(1)  Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 29. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 15. nod., 2. sēj., 288. lpp.).


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/8


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 9. decembra spriedumu apvienotajās lietās T-233/11 un T-262/11 Grieķija un Ellinikos Chrysos/Komisija 2016. gada 18. februārī iesniedza Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou

(Lieta C-100/16 P)

(2016/C 175/08)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou (pārstāvji – V. Christianos un I. Soufleros, dikigoroi)

Pārējās lietas dalībnieces: Grieķijas Republika un Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas 2015. gada 9. decembra spriedumu apvienotajās lietās T-233/11 un T-262/11 un nodot lietu atpakaļ izspriešanai Vispārējā tiesā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1.

Pārsūdzētajā spriedumā tika noteikts, ka attiecībā uz diviem valsts atbalsta pasākumiem ir tikuši izpildīti visi LESD 107. panta 1. punkta nosacījumi – pirmais valsts atbalsta pasākums ir saistīts ar Cassandra raktuvju pārdošanu apelācijas sūdzības iesniedzējai par cenu, kas ir zemāka par to tirgus vērtību. Otrais pasākums ir saistīts ar atbrīvojumu no nodokļa saistībā ar raktuvju zemes vērtību.

2.

Apelācijas sūdzības iesniedzēja pamatojas uz trīs apelācijas sūdzības pamatiem, no kuriem divi ir saistīti ar pirmo valsts atbalsta pasākumu un viens – ar otro valsts atbalsta pasākumu. Konkrētāk:

Saistībā ar pirmo valsts atbalsta pasākumu: apelācijas sūdzības iesniedzēja norāda, ka pārsūdzētajā spriedumā veiktais vērtējums saistībā ar priekšrocību esamību ir spēkā neesošs kļūdu tiesību piemērošanā dēļ, kā arī tajā ir norādīta kļūdaina argumentācija un pieļauti procesuāli pārkāpumi saistībā ar raktuvju vērtību.

Saistībā ar pirmo valsts atbalsta pasākumu: apelācijas sūdzības iesniedzēja norāda, ka pārsūdzētajā spriedumā veiktais vērtējums saistībā ar priekšrocību esamību ir spēkā neesošs kļūdu tiesību piemērošanā dēļ, kā arī tajā ir norādīta kļūdaina argumentācija saistībā ar zemes vērtību.

Saistībā ar otro valsts atbalsta pasākumu: apelācijas sūdzības iesniedzēja norāda, ka pārsūdzētajā spriedumā veiktais vērtējums saistībā ar priekšrocību esamību ir spēkā neesošs kļūdas tiesību piemērošanā dēļ.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/9


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 19. februārī iesniedza Curtea de Apel Cluj (Rumānija) – SC Paper Consult SRL/Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud

(Lieta C-101/16)

(2016/C 175/09)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Cluj

Pamatlietas puses

Prasītāja: SC Paper Consult SRL

Atbildētājas: Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīva 2006/112/EK (1) liedz tādu valsts tiesisko regulējumu, uz kura pamata nodokļu maksātājam tiek atteiktas tiesības uz PVN atskaitīšanu, pamatojoties uz to, ka tiesību subjektu – kas sākotnēji bija nodokļa maksātājs, kas izdevis faktūrrēķinu, kurā norādīti izdevumi un PVN – nodokļu administrācija ir atzinusi par neaktīvu?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai pirmajā jautājumā norādītajos apstākļos Direktīva 2006/112/EK liedz tādu valsts tiesisko regulējumu, uz kura pamata, lai atteiktu tiesības uz PVN atskaitīšanu, ir pietiekami Agenția Națională de Administrare Fiscală birojā publiskot par neaktīviem atzīto nodokļu maksātāju sarakstu un publicēt šo sarakstu Agenția Națională de Administrare Fiscală tīmekļa vietnē iedaļā Publiskā informācija – Informācija par komersantiem?


(1)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.).


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/10


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 23. februārī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Lg Costruzioni Srl/Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – Distretto di Carbonia, Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa

(Lieta C-110/16)

(2016/C 175/10)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzībasiesniedzēja: Lg Costruzioni Srl

Atbildētājas apelācijas instancē: Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – Distretto di Carbonia,

Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa

Prejudiciālais jautājums

Vai 2004. gada 31. marta Direktīvas Nr. 18 (1) 48. pantam atbilst tāda tiesību norma kā tā, kas ir ietverta 2006. gada 16. aprīļa Leģislatīvā dekrēta Nr. 163 53. panta 3. punktā, kurā ir pieļauta tāda uzņēmuma dalība, izmantojot “norādīto” projekta autoru, kurš saskaņā ar valsts judikatūru nevar atsaukties uz trešās personas statusu (avvalimento), jo nav pretendents.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV L 134, 114. lpp.).


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/10


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 24. februārī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Lieta C-112/16)

(2016/C 175/11)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāja: Persidera SpA

Atbildētājas: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni un Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Savienības tiesības, it īpaši LESD 56., 101., 102. un 106. pants, Direktīvas 2002/21/EK (1) (t. s. pamatdirektīva) 9. pants, Direktīvas 2002/20/EK (2) (t. s. atļauju izsniegšanas direktīva) 3., 5. un 7. pants un Direktīvas 2002/77/EK (3) (t. s. konkurences direktīva) 2. un 4. pants, kā arī nediskriminācijas, pārskatāmības, konkurences brīvības, samērīguma, efektivitātes un informācijas plurālisma principi ir pretrunā tādai valsts tiesību normai, kas, lai noteiktu operatoriem piešķiramo ciparu kanālu skaitu, kad tiek pārveidoti analogie kanāli, paredz, ka tādā pašā mērā kā pilnīgi likumīgi pārvaldītie analogie kanāli ir jāņem vērā arī tie analogie kanāli, ko agrāk pārvaldīja, pārkāpjot valsts tiesību normās paredzētos noteikumus [plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību] koncentrācijas ierobežošanai, par ko Tiesa vai Eiropas Komisija jau ir izvirzījusi apsvērumus, vai katrā ziņā bez licences?

2)

Vai Eiropas Savienības tiesības, it īpaši LESD 56., 101., 102. un 106. pants, Direktīvas 2002/21/EK (t. s. pamatdirektīva) 9. pants, Direktīvas 2002/20/EK (t. s. atļauju izsniegšanas direktīva) 3., 5. un 7. pants un Direktīvas 2002/77/EK (t. s. konkurences direktīva) 2. un 4. pants, kā arī nediskriminācijas, pārskatāmības, konkurences brīvības, samērīguma, efektivitātes un informācijas plurālisma principi ir pretrunā tādai valsts tiesību normai, kas, lai noteiktu operatoriem piešķiramo ciparu kanālu skaitu, kad tiek pārveidoti analogie kanāli, liekot ņemt vērā visus uz to brīdi pārvaldītos analogos kanālus, kaut arī pārvaldība notika, pārkāpjot valsts tiesību normās paredzētos noteikumus [plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību] koncentrācijas ierobežošanai, par ko Tiesa vai Eiropas Komisija jau ir izvirzījusi apsvērumus, vai katrā ziņā bez licences, konkrēti nosaka, ka daudzkanālu operatoram piešķirto ciparu kanālu skaits salīdzinājumā ar skaitu, ko tas pārvaldīja analogajā sistēmā, tiek samazināts proporcionāli lielākā mērā salīdzinājumā ar to, kas noteikts konkurentiem?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamattdirektīva) (OV L 108, 33. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva) (OV L 108, 21. lpp.).

(3)  Komisijas 2002. gada 16. septembra Direktīva 2002/77/EK par konkurenci elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu tirgū (dokuments attiecas uz Eiropas ekonomikas zonu (OV L 249, 21. lpp.).


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/11


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 29. februārī iesniedza Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Spānija) – Abanca Corporación Bancaria S.A./Juan José González Rey u.c.

(Lieta C-120/16)

(2016/C 175/12)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid

Pamatlietas puses

Prasītāja: Abanca Corporación Bancaria S.A.

Atbildētāji: Juan José González Rey, María Consuelo González Rey un Francisco Rodríguez Alonso

Prejudiciālais jautājums

Vai nolīgtās aizdevuma lietošanas procentu likmes izmantošana situācijā, kurā ir piemērojami nokavējuma procenti, ir saderīga ar Direktīvu 93/13 (1) vai turpretim uzskatāma par Savienības judikatūrā neatļautu līguma koriģēšanu?


(1)  Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 29. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 15. nod., 2. sēj., 288. lpp.).


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 1. martā iesniedza Varhoven administrativen sad (Bulgārija) – Direktor na DirektsiaObzhalvane i danachno-osiguritelna praktika– Sofia/“Iberdrola Inmobilaria Real Estate InvestmentsEOOD

(Lieta C-132/16)

(2016/C 175/13)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Varhoven administrativen sad

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzējs: Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia

Atbildētāja kasācijas tiesvedībā: “Iberdrola Inmobilaria Real Estate InvestmentsEOOD

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) 26. panta 1. punkta b) apakšpunktam, 168. panta a) punktam un 176. pantam ir pretējs tāds valsts tiesiskais regulējums, kāds ir Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (Likums par pievienotās vērtības nodokli) 70. panta 1. punkta 2. apakšpunkts, kurā ir ierobežotas tiesības atskaitīt priekšnodokli par trešās personas īpašumā esoša objekta ierīkošanas vai pārveidošanas pakalpojumiem, kas tiek veikti gan par labu pakalpojumu saņēmējam, gan arī trešajai personai, tikai tādēļ, ka trešā persona saņem pakalpojuma rezultātu bez atlīdzības, neņemot vērā to, ka pakalpojumi tiek izmantoti nodokļu maksātāja pakalpojumu saņēmēja saimnieciskajai darbībai?

2)

Vai Direktīvas 2006/112 26. panta 1. punkta b) apakšpunktam, 168. panta a) punktam un 176. pantam ir pretēja nodokļu prakse, kur tiesības atskaitīt priekšnodokli tiek atteiktas par pakalpojumiem, ja izdevumi to sniegšanai tika iegrāmatoti kā nodokļu maksātāja kopējo izdevumu daļa, pamatojoties uz to, ka tie tika veikti svešā īpašumā esoša objekta ierīkošanai vai pārveidošanai, un neņemot vērā to, ka arī būvniecības pakalpojumu saņēmējs objektu izmanto savai saimnieciskajai darbībai?


(1)  OV L 347, 1. lpp.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 14. martā iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) – Riksåklagaren/Zenon Robert Akarsar

(Lieta C-148/16)

(2016/C 175/14)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta domstolen

Pamatlietas puses

Prasītājs: Riksåklagaren

Atbildētājs: Zenon Robert Akarsar

Prejudiciālais jautājums

1)

Jautājums ir par Padomes 2002. gada 13. jūnija pamatlēmuma par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (2002/584/TI (1)) interpretāciju.

Vai dalībvalsts var atteikties izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi, kurā ir paredzēta brīvības atņemšanas soda, kas piespriests par vairākiem nodarījumiem, izpilde, ja par vienu no šiem nodarījumiem saskaņā ar izpildes dalībvalsts tiesībām nav paredzēts sods un izsniegšanas dalībvalstī nav iespējas sodu sadalīt?

Attiecīgā darbība nav kāds no nodarījumiem Pamatlēmuma 2. panta 2. punkta izpratnē, saistībā ar kuriem nevar atsaukties uz priekšnosacījumu par abpusējo sodāmību.


(1)  OV L 190, 1. lpp.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/13


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 21. martā iesniedza Attunda Tingsrätt (Zviedrija) – Airhelp Ltd/Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

(Lieta C-161/16)

(2016/C 175/15)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Attunda Tingsrätt

Pamatlietas puses

Prasītāja: Airhelp Ltd

Atbildētāja: Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Regulas (1) 2. panta g) punkts un 3. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka pasažierim ir jābūt rezervētai vietai (t.i., tiesībām uz savu vietu lidmašīnā), vai arī pietiekami ir tas, ka pasažieris ir saņēmis apstiprinātu lidojuma rezervāciju (t.i., tiesības tik pārvadātam ar lidmašīnu), lai rastos tiesības uz kompensāciju?

2)

Vai biļete par samazinātu cenu bērnam, kuram lidmašīnā nav savas vietas, bet kurš ceļo cita pasažiera pavadībā, ir uzskatāma par tādu, kas sabiedrībai nav tieši vai netieši pieejama Regulas 3. panta 3. punkta izpratnē?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV L 46, 1. lpp.)


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/14


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 19. janvāra spriedumu lietā T-404/12 Toshiba Corporation/Eiropas Komisija 2016. gada 29. martā iesniedza Toshiba Corporation

(Lieta C-180/16 P)

(2016/C 175/16)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Toshiba Corporation (pārstāvji – J. F. MacLennan, solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, S. Sakellariou, Δικηγόρος, J. Jourdan, avocat)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-404/12 un

i.

atcelt Eiropas Komisijas lēmumu lietā COMP/F/39.966 – Gāzes izolācijas slēgiekārtas (atkārtota naudas sodu uzlikšana), vai

ii.

saskaņā ar LESD 261. pantu samazināt Toshiba noteikto naudas sodu, vai

iii.

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai nolēmuma taisīšanai par tiesību jautājumiem atbilstoši šīs Tiesas spriedumam; un katrā ziņā

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā apelācijas sūdzībā tiek izvirzīti trīs pamati:

a)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, atzīstot, ka Eiropas Komisija nav pārkāpusi Toshiba tiesības uz aizstāvību, konkrēti, ciktāl Komisija nenosūtīja Toshiba paziņojumu par iebildumiem pirms lēmuma par atkārtotu [naudas soda] uzlikšanu pieņemšanas 2012. gadā.

b)

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, secinot, ka Eiropas Komisijas piemērotā metode Toshiba naudas soda aprēķinam nav bijusi pretrunā vienlīdzīgas attieksmes principam, konkrēti, ciktāl Komisija, aprēķinot Toshiba naudas sodu, bija pamatojusies uz sākumsummu, kas bija aprēķināta attiecībā uz kopuzņēmumu TM T&D, nevis Toshiba apgrozījumu, pretēji tam, kā Komisija bija rīkojusies attiecībā uz 2007. gadā pieņemtā lēmuma Eiropas adresātiem.

c)

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, secinot, ka Eiropas Komisija, nesamazinot Toshiba naudas sodu, lai atspoguļotu tās relatīvo dalību pārkāpuma izdarīšanā, nav rīkojusies pretēji vienlīdzīgas attieksmes principam, konkrēti, ciktāl Komisija nebija uzskatījusi ka faktam, ka Toshiba koluzīvajās darbībās bija piedalījusies daudz ierobežotākā mērā salīdzinājumā ar 2007. gadā pieņemtā lēmuma Eiropas adresātiem, būtu bijis pamats tikt atspoguļotam naudas soda apmērā.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/15


Prasības pieteikums par atļauju veikt mantas apķīlāšanu, kas iesniegts 2016. gada 29. martā – Yukos Universal Ltd/Eiropas Investīciju banka

(Lieta C-185/16 SA)

(2016/C 175/17)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Yukos Universal Ltd (pārstāvis – H. Boularbah, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Prasītājas prasījumi:

uzdot Eiropas Investīciju bankai paziņot par Krievijas Federācijas parādu tai pamatiem, summām un nosacījumiem;

atļaut YUL prasības nodrošināšanai apķīlāt tās prasījumus pret Eiropas Investīciju banku un vismaz – visas tās summas, kas Eiropas Investīciju bankai ir jāmaksā vai būs jāmaksā Krievijas Federācijai kā Krievijas Federācijas izlaistu obligāciju emitentei, ieskaitot par šīm obligācijām radušos procentus un to atlīdzību atbilstoši emisijas līgumā(-os) noteiktiem nosacījumiem un piemērojamajam prospektam(-iem), EUR 1 690 886 892,20 apmērā, ko veido pamatsumma un procenti, ievērojot vērtības samazināšanos tiesvedības laikā (YUL prasījumu pret Krievijas Federāciju summa);

jebkurā gadījumā piespriest Eiropas Investīciju bankai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā.


Vispārējā tiesa

17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/16


Vispārējās tiesas 2016. gada 16. marta rīkojums – Pharm-a-care Laboratories/ITSB – Pharmavite (“VITAMELTS”)

(Lieta T-713/15) (1)

(Kopienas preču zīme - Spēkā neesamības atzīšanas process - Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu atsaukšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2016/C 175/18)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd (Sidneja, Austrālija) (pārstāvis – I. A. De Freitas, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – E. Zaera Cuadrado)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Pharmavite LLC (Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 10. septembra lēmumu lietā R 2649/2014–1 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Pharmavite LLC un Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd.

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd sedz savus, kā arī atlīdzina Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) radušos tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 38, 1.2.2016.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/16


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 29. februāra rīkojums – ICA Laboratories u.c./Komisija

(Lieta T-732/15 R)

(Pagaidu noregulējums - Vide - Patērētāju aizsardzība - Regula, ar ko nosaka guazatīna maksimālos atlieku līmeņus - Pieteikums par izpildes apturēšanu - Steidzamības neesamība)

(2016/C 175/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ICA Laboratories Close Corp. (Century City, Dienvidāfrika); ICA International Chemicals (Proprietary) Ltd (Century City) un ICA Developments (Proprietary) Ltd (Century City) (pārstāvji – K. Van Maldegem, R. Crespi, advokāti, un P. Sellar, solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – X. Lewis un P. Ondrůšek)

Priekšmets

Prasība apturēt Komisijas 2015. gada 21. oktobra Regulas (ES) 2015/1910, ar ko attiecībā uz guazatīna maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos un uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III un V pielikumu (OV L 280, 2. lpp.), izpildi

Rezolutīvā daļa:

1)

noraidīt pieteikumu par pagaidu noregulējumu;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/17


Prasība, kas celta 2016. gada 17. martā – Philip Morris Brands/EUIPO – Explosal (“Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel”)

(Lieta T-105/16)

(2016/C 175/20)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Philip Morris Brands Sàrl (Neuchâtel, Šveice) (pārstāvis – L. Alonso Domingo, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Explosal Ltd (Larnaca, Kipra)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: ES grafiska melnbalta preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel” – ES preču zīme Nr. 10 008 084

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2016. gada 4. janvāra lēmums lietā R 2775/2014–1

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un vai nu noraidīt ES preču zīmes reģistrācijas pieteikumu Nr. 10 008 084 attiecībā uz visām precēm, vai nu, pakārtoti, nodot lietu atpakaļ Apelācijas padomei, lai padziļināti izskatītu Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 8. panta 5. punktā iekļautos reģistrācijas atteikuma pamatus, ņemot vērā iesniegtos pierādījumus par agrākas preču zīmes reputāciju un paaugstināto atšķirtspēju;

piespriest EUIPO un otrai procesa dalībniecei segt savus, kā arī atlīdzināt prasītājas tiesāšanas izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 76. panta 2. punkta pārkāums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 76. panta 1. punkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkta pārkāpums.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/18


Prasība, kas celta 2016. gada 17. martā – zero/EUIPO – Hemming (“ZIRO”)

(Lieta T-106/16)

(2016/C 175/21)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: zero Holding GmbH & Co. KG (Brēmene, Vācija) (pārstāvis – M. Nentwig, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks: Oliver Hemming (Cadbury, Apvienotā Karaliste)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs: otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “ZIRO” – Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 12 264 958

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 12. janvāra lēmums lietā R 71/2015–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 75. panta otrā teikuma pārkāpums.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/18


Prasība, kas celta 2016. gada 18. martā – Airhole Facemasks/EUIPO – sindustrysurf (“AIRHOLE FACE MASKS YOU IDIOT”)

(Lieta T-107/16)

(2016/C 175/22)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Airhole Facemasks, Inc. (Vankūvera, British Columbia, Kanāda) (pārstāvji – A. Michaels, Barrister, un S. Barker, Solicitor)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: sindustrysurf, SL (Trapagaran, Spānija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme melnā un baltā krāsā, kas ietver vārdiskus elementus “AIRHOLE FACE MASKS YOU IDIOT” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 9 215 427

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 18. janvāra lēmums lietā R 2547/2014–4

Prasītājas prasījumi:

grozīt apstrīdēto lēmumu un atzīt Eiropas Savienības preču zīmi par pilnībā spēkā neesošu vai, pakārtoti, atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest sindustrysurf, SL atlīdzināt izdevumus, kas prasītājai radušies šajā tiesvedībā un procesā Apelācijas padomē, kā arī izdevumus procesā Anulēšanas nodaļā.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 3. punkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/19


Prasība, kas celta 2016. gada 17. martā – Naviera Armas/Komisija

(Lieta T-108/16)

(2016/C 175/23)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Naviera Armas, SA (Laspalmasa de Grankanārija, Spānija) (pārstāvji – J. Buendía Sierra un Á. Givaja Sanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2015. gada 8. decembra lēmumu par valsts atbalstu SA.36628 (2015/NN-2) (OV C 25, 2. lpp.), kurā ir secināts, ka kuģniecības uzņēmumam Fred Olsen S.A. nav piešķirts valsts atbalsts saistībā ar pasākumiem, kurus Spānijas Karaliste veikusi Puerto de las Nieves;

piespriest atbildētājai samaksāt savus, kā arī atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apstrīdētajā lēmumā Komisija secināja, ka Fred Olsen piešķirtās apgalvotās ekskluzīvās tiesības veikt darbību Puerto de las Nieves (Kanāriju salas, Spānija), šī uzņēmuma pilnīga vai daļēja atbrīvošana no attiecīgo ostas nodevu maksāšanas, kā arī šīs ostas izmantošanas nosacījumi, kas, kā uzskata prasītāja, arī sniedz negodīgas priekšrocības kuģniecības uzņēmumam, jo tie izslēdz konvencionālos kuģus, nav uzskatāmas par valsts atbalstu.

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza vienu pamatu, apgalvojot, ka tā ir sniegusi pietiekamu pamatojumu, lai Komisijai būtu saprātīgas šaubas par valsts atbalsta esamību Fred Olsen interesēs, un tādēļ būtu bijis pamats uzsākt formālu izmeklēšanas procedūru.

Šī pamata pamatošanai prasītāja apgalvo, ka:

pārlieku ilgā sākotnējā pārbaude, ko Komisija veica laikā starp dienu, kad Naviera Armas iesniedza savu sūdzību (2013. gada 26. aprīlis), un dienu, kad tika pieņemts apstrīdētais lēmums, pati par sevi liecina par lietas sarežģītību un pierāda to, ka būtu bijis pamats uzsākt formālu pārbaudes procedūru.

apstrīdētais lēmums ir spēkā neesošs, jo ir pieļautas atsevišķas acīmredzamas kļūdas faktu vērtējumā, piemēram, konstatēts, ka līdz 2013. gadam neviens uzņēmums nav lūdzis atļauju veikt darbību Puerto de las Nieves, izmantojot ātrgaitas prāmjus, ka Fred Olsen bija vienīgais uzņēmums, kurš izrādīja interesi izmantot ostu pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, un ka šajā ostā var veikt darbību tikai ātrgaitas prāmji.

Fred Olsen bija ekskluzīvas tiesības izmantot Puerto de las Nieves kopš 1991. gada, tādējādi, izmantojot Spānijas iestāžu rīcības brīvību, tam tika sniegtas konkurences priekšrocības.

Fred Olsen ir guvis priekšrocības, būdams pilnībā atbrīvots no atsevišķu ostas nodevu maksāšanas vairāk nekā 20 gadus.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/20


Prasība, kas celta 2016. gada 18. martā – Savant Systems/EUIPO – Savant Group (“SAVANT”)

(Lieta T-110/16)

(2016/C 175/24)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Savant Systems LLC (Osterville, Masačūsetsa, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji – O. Nilgen un A. Kockläuner, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Savant Group Ltd (Burton in Kendal, Apvienotā Karaliste)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: ES vārdiska preču zīme “SAVANT” – ES preču zīme Nr. 32 318

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 18. janvāra lēmums lietā R 33/2015–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu daļā, kurā apstrīdētās ES preču zīmes Nr. 32 318 aizsardzība saglabāta attiecībā uz “datoru programmatūru”, kas ietilpst 9. klasē un visiem pakalpojumiem, kas ietilpst 41. un 42. klasē;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta pārkāpums, ciktāl Apelācijas padome kļūdaini nosprieda, ka īpašnieks ir pierādījis faktisku apstrīdētās ES preču zīmes izmantošanu attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, saistībā ar kuriem tā reģistrēta, it īpaši, “datoru programmatūru” un saistītajiem pakalpojumiem, kas ietilpst 41. un 42. klasē;

Apelācijas padome ir pārkāpusi pienākumu sniegt pamatojumu, nenorādot, kāpēc tā nav ņēmusi vērā informāciju par preču zīmes izmantošanu (“in use investigation” ziņojums).


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/21


Prasība, kas celta 2016. gada 18. martā – Prada/EUIPO – The Rich Prada International (“THE RICH PRADA”)

(Lieta T-111/16)

(2016/C 175/25)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Prada SA (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis – F. Jacobacci, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: The Rich Prada International PT (Surabaya, Indonēzija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: ES vārdiska preču zīme “THE RICH PRADA” – reģistrācijas pieteikums Nr. 10 228 948

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2016. gada 13. janvāra lēmums apvienotajās lietās R 3076/2014–2 un R 3186/2014–2

Prasītājas prasījumi:

daļēji atcelt apstrīdēto lēmumu, tādējādi pilnībā apmierinot iebildumus Nr. B 2 012 477;

pakārtoti, pilnībā apstiprināt Apelācijas otrās padomes lēmumu;

pārskatīt lēmumu uzlikt Prada S. A. pienākumu segt procesā Apelācijas padomē radušos apelācijas izdevumus EUR 550 apmērā un piespriest The Rich Prada International PT segt šos izdevumus;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 8. panta 5. punkta pārkāpums.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/22


Prasība, kas celta 2016. gada 21. martā – Arctic Cat/EUIPO – Slazengers (Panteras attēls)

(Lieta T-113/16)

(2016/C 175/26)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Arctic Cat, Inc. (Thief River Falls, Minesota, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji – M. Hartmann un S. Fröhlich, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Slazengers Ltd (Bērnhama, Apvienotā Karaliste)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: starptautiska grafiskas preču zīmes (panteras attēls) reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību Nr. 941 684

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2016. gada 11. janvāra lēmums lietā R 2953/2014–5

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu daļā, kurā noraidīta apelācijas sūdzība un apstiprināts daļējs atteikums piešķirt aizsardzību starptautiskajai reģistrācijai Nr. 941 684 attiecībā uz Eiropas Savienību saistībā ar precēm, kas iespējami ietilpst 25. klasē (īpašs automobiļu sporta sacensībām paredzēts apģērbs, tostarp ārēji aizsargājošs apģērbs, balaklavas un sejas maskas”);

atļaut piešķirt aizsardzību starptautiskajai reģistrācijai Nr. 941 684 attiecībā uz Eiropas Savienību arī saistībā ar precēm, kas iespējami ietilpst 25. klasē (īpašs automobiļu sporta sacensībām paredzēts apģērbs, tostarp ārēji aizsargājošs apģērbs, balaklavas un sejas maskas”);

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

piespriest Slazengers Ltd atlīdzināt izdevumus saistībā ar procesiem EUIPO.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/23


Prasība, kas celta 2016. gada 18. martā – Port autonome du Centre et de l’Ouest/Komisija

(Lieta T-116/16)

(2016/C 175/27)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (Laluvjēra, Beļģija), Port autonome de Namur (Namūra, Beļģija), Port autonome de Charleroi (Šarleruā, Beļģija), Port autonome de Liège (Ljēža, Beļģija), Région wallonne (Jambes, Beļģija) (pārstāvis – J. Vanden Eynde, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu attiecībā uz katru prasītāju un līdz ar to atcelt Komisijas lēmumu ar atsauces numuru SA.38393 (2015/E) – nodokļi Beļģijas ostām;

atzīt šo prasību par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to atcelt Eiropas Komisijas lēmumu, saskaņā ar kuru par atbalstu, kas nav saderīgs ar iekšējo tirgu, tiek uzskatīts apstāklis, ka Beļģijas ostu saimnieciskā darbība, it īpaši Valonijas ostas, netiek apliktas ar uzņēmumu ienākuma nodokli;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza desmit pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu vispārīgi tiek apgalvots, ka Komisijas apgalvojumi neesot nedz faktiski, nedz juridiski pamatoti.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Komisija neesot pamatojusi tās acīmredzamo atkāpšanos no judikatūras par tās 2004. gada 20. oktobra lēmumu (N520/2003).

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ostu darbība tiek subsidēta tāpēc, ka citādi tās nebūtu pelnošas Beļģijas ekonomikas apstākļos; turklāt fakts, ka vienpusēji tiek noteiktas nodevas, kuras neattiecas uz veiktajiem ieguldījumiem, neesot pietiekams, lai tās kvalificētu kā saimniecisko darbību.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka juridiski nepamatots esot apgalvojums, ka attiecīgā Beļģijas nodokļu sistēma esot uzņēmumu ienākuma nodoklis.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka neesot pierādīts apgalvojums, ka juridisko personu aplikšana ar nodokli, kas attiecas uz ostām, ir priekšrocība, jo to iespējamā pakārtotā saimnieciskā darbība netiekot aplikta ar nodokli. Turklāt Komisija neesot identificējusi nedz to, kāda darbība, pēc tās domām, būtu apliekama ar nodokli, nedz to, kāda darbība būtu uzskatāma par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka konkrēto apstākļu dēļ būtu jāatļauj juridisko personu aplikšana ar nodokli, ņemot vērā Beļģijas tiesību sistēmas loģiku, atbilstoši kurai nodokļu režīms ir atšķirīgs attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem un komercdarbību.

7.

Ar septīto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija neesot ņēmusi vērā dalībvalstu prerogatīvas šādās jomās:

tādu darbību definēšana, kas nav saimnieciska darbība;

tiešo nodokļu definēšana;

pienākums nodrošināt vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu pariezu darbību, kas ir nepieciešama sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai;

diskrecionāra vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu organizēšana.

8.

Ar astoto pamatu tiek apgalvots, ka Valonijas iekšējo ostu pamatdarbība esot vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi, uz kuriem saskaņā ar Eiropas tiesisko regulējumu neattiecoties LESD 107. panta konkurences noteikumi.

9.

Ar devīto pamatu, kas ir izvirzīts pakārtoti, tiek apgalvots, ka, ja Valonijas iekšējo ostu pamatdarbība ir vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi, uz tiem attiecoties LESD 93. panta un 106. panta 2. punkta regulējums, bet konkurences noteikumi tiem neesot piemērojami.

10.

Ar desmito pamatu, kas ir izvirzīts vēl pakārtotāk, tiek apgalvots, ka neesot izpildīti Savienības tiesībās paredzētie valsts atbalsta noteikšanas kritēriji.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/24


Prasība, kas celta 2016. gada 22. martā – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (“Burlington”)

(Lieta T-120/16)

(2016/C 175/28)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Džērsija) (pārstāvis – A. Norris, Barrister)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu “Burlington”, starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību Nr. 1 017 273

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 11. janvāra lēmums lietā R 94/2014–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un noraidīt apstrīdēto preču zīmi attiecībā uz visām apstrīdētajām precēm;

piespriest atlīdzināt prasītājai šajā tiesvedībā radušos tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkta, 8. panta 4. punkta un 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/25


Prasība, kas celta 2016. gada 22. martā – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion GmbH (“BURLINGTON THE ORIGINAL”)

(Lieta T-121/16)

(2016/C 175/29)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Džērsija) (pārstāvis – A. Norris, Barrister)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdiskus elementus “BURLINGTON THE ORIGINAL”, starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību Nr. 1 007 952

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 11. janvāra lēmums lietā R 2501/2013–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un noraidīt apstrīdēto preču zīmi attiecībā uz visām apstrīdētajām precēm;

piespriest atlīdzināt prasītājai šajā tiesvedībā radušos tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkta, 8. panta 4. punkta un 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/26


Prasība, kas celta 2016. gada 22. martā – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (“Burlington”)

(Lieta T-122/16)

(2016/C 175/30)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Džērsija) (pārstāvis – A. Norris, Barrister)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu “Burlington”, starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību Nr. 982 021

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 11. janvāra lēmums lietā R 2409/2013–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un noraidīt apstrīdēto preču zīmi attiecībā uz visām apstrīdētajām precēm;

piespriest atlīdzināt prasītājai šajā tiesvedībā radušos tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkta, 8. panta 4. punkta un 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/27


Prasība, kas celta 2016. gada 22. martā – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (“BURLINGTON”)

(Lieta T-123/16)

(2016/C 175/31)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Džērsija) (pārstāvis – A. Norris, Barrister)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: vārdiskas preču zīmes “Burlington” starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību Nr. 982 020

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 11. janvāra lēmums lietā R 1635/2013–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un noraidīt apstrīdēto preču zīmi attiecībā uz visām apstrīdētajām precēm;

piespriest atlīdzināt prasītājai šajā tiesvedībā radušos tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkta, 8. panta 4. punkta un 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/28


Prasība, kas celta 2016. gada 23. martā – Léon Van Parys/Komisija

(Lieta T-125/16)

(2016/C 175/32)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Firma Léon Van Parys NV (Antverpene, Beļģija) (pārstāvji – P. Vlaemminck, B. Van Vooren un R. Verbeke, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2016. gada 20. janvāra Lēmumu C(2016) 95 final lietā REC 07/07(REV), ar ko tā atzīst, ka ievedmuitas nodokļa pēcmuitošanas piedziņa ir pamatota un ka šī nodokļa atlaišana ir pamatota attiecībā uz vienu parādnieku un šajā gadījumā ir daļēji pamatota attiecībā uz otru parādnieku, bet citā daļā nav pamatota attiecībā uz šo konkrēto parādnieku; kā arī grozīt Komisijas 2010. gada 6. maija Lēmumu C(2010)2858;

atzīt, ka Regulas Nr. 2454/93 (1) 909. pants bija pilnībā jāpiemēro par labu pašreizējai prasītājai pēc tam, kad tika pasludināts Vispārējās tiesas spriedums T-324/10, kurā tā par labu (pašreizējai un toreizējai) prasītājai atcēla sākotnējā Lēmuma C(2010)2858 1. panta 3. punktu, un tādējādi pašreizējai prasītājai saskaņā ar Regulas Nr. 2454/93 909. pantu ir piemērojama pilnīga muitas parāda atlaišana, kā arī tā ir atbrīvojama no visām ar to tieši un netieši saistītajām izmaksām un procentiem;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības atbalstam prasītāja izvirza piecus pamatus.

1.

Pirmais pamats, kas saistīts ar Regulas Nr. 2454/93 907. un 909. panta un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta pārkāpumu

Prasītāja norāda, ka tai labvēlīgās 2013. gada 19. marta sprieduma Firma Van Parys/Komisija (T-324/10, EU:T:2013:136) tiesiskās sekas pašas par sevi tai esot pietiekamas. Līdz ar to nav nepieciešams jauns Komisijas lēmums, lai izlabotu Vispārējās tiesas konstatēto pārkāpumu un prasītājai ir jāpiemēro Regulas Nr. 2454/93 909. pants.

2.

Otrais pamats, kas saistīts ar Regulas Nr. 2454/93 907. panta un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta pārkāpumu

Prasītāja norāda, ka Komisija esot nepareizi izmantojusi tai Regulas Nr. 2454/93 907. pantā paredzētās pilnvaras pieprasīt papildu ziņas, lai apietu Regulas Nr. 2454/93 909. panta piemērošanu. Prasītāja konkrēti norāda, ka pieprasītā informācija jau bija Komisijas rīcībā.

3.

Trešais, pakārtoti izvirzītais pamats, kas saistīts ar labas pārvaldības principa pārkāpumu, jo 2013. gada 19. marta sprieduma Firma Van Parys/Komisija (T-324/10, EU:T:2013:136) izpilde saprātīgā termiņā nedrīkstēja būt ilgāka par Regulas Nr. 2454/93 907. pantā noteikto sākotnējo 9 mēnešu termiņu.

4.

Ceturtais, sekundāri pakārtotais pamats, kas saistīts ar pilnvaru nepareizu izmantošanu, jo Komisija ir uzsākusi pilnīgi jaunu izmeklēšanu un tās noslēgumā tā var nonākt pie secinājumiem, kas ir pretrunā Vispārējās tiesas atzītajam 2013. gada 19. marta spriedumā Firma Van Parys/Komisija (T-324/10, EU:T:2013:136).

5.

Piektais, arī sekundāri izvirzītais pamats, kas saistīts ar banānu tirgus organizācijas pamatregulējuma nepareizu interpretāciju un vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu

apstāklis, ka prasītāja izmantoja līzingu, lai iegādātos ievešanas atļaujas, tāsprāt, bija likumīgs līdzeklis saskaņā ar Regulu Nr. 2362/98 (2) un ierasto komercpraksi, ko atzinusi PTO.

to nevar izolēti uzskatīt par importētāja rūpības trūkumu, ja tas nav attiecināms uz muitas aģentu vai citu importētāju, kurš izlieto tālāk nenododamas atļaujas.


(1)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 1. lpp.).

(2)  Komisijas 1998. gada 28. oktobra Regula (EK) Nr. 2362/98, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 404/93 attiecībā uz banānu ievešanu Kopienā (OV L 293, 32. lpp.).


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/29


Prasība, kas celta 2016. gada 24. martā – SureID/EUIPO (“SUREID”)

(Lieta T-128/16)

(2016/C 175/33)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: SureID, Inc. (Hillsboro, Oregona, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis – B. Brandreth, Barrister)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: ES vārdiska preču zīme “SUREID” – reģistrācijas pieteikums Nr. 13 698 675

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 18. janvāra lēmums lietā R 1478/2015–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas ir radušies procesā Apelācijas padomē un Vispārējā tiesā.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/30


Prasība, kas celta 2016. gada 24. martā – Claranet Europe/EUIPO – Claro (“clarinet”)

(Lieta T-129/16)

(2016/C 175/34)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Claranet Europe Ltd (Sentheljēra, Džērsija) (pārstāvji – G. Crown un D. Farnsworth, Solicitors)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Claro SA (São Paulo, Brazīlija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme sarkanā krāsā “claranet” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 265 113

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 26. janvāra lēmums lietā R 803/2015–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO un attiecīgā gadījumā personai, kas iestājusies lietā, segt savus, kā arī atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/30


Prasība, kas celta 2016. gada 29. martā – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/ECB

(Lieta T-133/16)

(2016/C 175/35)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Ēksanprovansa, Francija) (pārstāvis – H. Savoie, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 29. janvāra lēmumu (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/98), kas pieņemts, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu un code monétaire et financier français [Francijas Monetārā un finanšu kodeksa] L. 511–13., L. 511–52., L. 511–58., L. 612–23–1. un R. 612–29–3. pantu.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums esot prettiesisks, jo tas neatbilstot Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (turpmāk tekstā – “KPD IV”), 13. panta un code monétaire et financier français (turpmāk tekstā – “CMF”) L. 511–13. panta noteikumiem.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums esot prettiesisks, jo tas neatbilstot CMF L. 511–52. panta noteikumiem.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums esot prettiesisks, jo ECB esot pārkāpusi CMF L. 511–13. pantu un KPD IV 13. un 88. pantu.

4.

Ar ceturto pamatu pakārtoti tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums esot prettiesisks arī tāpēc, ka ECB esot pārkāpusi CMF L. 511–58. pantu.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/31


Prasība, kas celta 2016. gada 29. martā – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées/ECB

(Lieta T-134/16)

(2016/C 175/36)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, Francija) (pārstāvis – H. Savoie, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 29. janvāra lēmumu (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/100), kas pieņemts, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu un code monétaire et financier français [Francijas Monetārā un finanšu kodeksa] L. 511–13., L. 511–52., L. 511–58., L. 612–23–1. un R. 612–29–3. pantu.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus, kas būtībā ir identiski vai vienādi ar pamatiem, kuri izvirzīti lietā T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/ECB.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/32


Prasība, kas celta 2016. gada 29. martā – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres/ECB

(Lieta T-135/16)

(2016/C 175/37)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (Saintes, Francija) (pārstāvis – H. Savoie, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 29. janvāra lēmumu (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/101), kas pieņemts, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu un code monétaire et financier français [Francijas Monetārā un finanšu kodeksa] L. 511–13., L. 511–52., L. 511–58., L. 612–23–1. un R. 612–29–3. pantu.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus, kas būtībā ir identiski vai vienādi ar pamatiem, kuri izvirzīti lietā T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/ECB.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/32


Prasība, kas celta 2016. gada 29. martā – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie/ECB

(Lieta T-136/16)

(2016/C 175/38)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (Amjēna, Francija) (pārstāvis – H. Savoie, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 29. janvāra lēmumu (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/99), kas pieņemts, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu un code monétaire et financier français [Francijas Monetārā un finanšu kodeksa] L. 511–13., L. 511–52., L. 511–58., L. 612–23–1. un R. 612–29–3. pantu.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus, kas būtībā ir identiski vai vienādi ar pamatiem, kuri izvirzīti lietā T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/ECB.


17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/33


Prasība, kas celta 2016. gada 31. martā – SDSR/EUIPO – Berghaus (“BERG OUTDOOR”)

(Lieta T-139/16)

(2016/C 175/39)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sports Division SR, SA (SDSR) (Matosinjo, Portugāle) (pārstāvji – A. Sebastião un J. Pimenta, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Berghaus Ltd (Londona, Apvienotā Karaliste)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdiskus elementus “BERG OUTDOOR”, starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību –starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību Nr. 1 116 936

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2016. gada 21. janvāra lēmums lietā R 153/2015–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

uzdot EUIPO atļaut starptautiskas preču zīmes Nr. 1 116 936 reģistrāciju, ko attiecina uz visu Eiropas Savienību;

piespriest personai, kas iestājusies lietā, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

17.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/34


Civildienesta tiesas (trešās palāta) priekšsēdētāja 2016. gada 7. aprīļa rīkojums – Spadafora/Komisija

(Lieta F-44/15) (1)

(Civildienests - Ierēdņi - Nodaļas vadītāja amats - Paziņojums par vakanci - Atlases procedūra - Priekšatlases komisija - Intervija ar priekšatlases komisiju - Neiekļaušana to veiksmīgo kandidātu sarakstā, kuri tiek piedāvāti gala intervijai ar iecēlējinsitūciju - Atlases procedūras likumība - Darbā pieņemšanas prioritāte kandidātam ar noteiktu pilsonību - Priekšatlases komisijas priekšsēdētāja rīcība - Diskriminācija valodas dēļ - Prasība par kaitējuma atlīdzību - Reglamenta 81. pants)

(2016/C 175/40)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Sergio Spadafora (Woluwe-Saint-Lambert, Beļģija) (pārstāvis – G. Belotti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu par citas personas nevis prasītāja, kurš pildīja C 4 (“Juridiskās konsultācijas”) vadītāja pienākumus kopš iepriekšējā nodaļas vadītāja aiziešanas, iecelšanu šīs nodaļas vadītāja amatā

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu;

2)

Sergio Spadafora sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 221, 6.7.2015, 27. lpp.