ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 380

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 14. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2015/C 380/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7775 – BTPS / CPPIB / Haymarket House) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2015/C 380/02

Padomes Lēmums (2015. gada 10. novembris), ar ko ieceļ Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdes locekli un locekļa aizstājēju no Ungārijas

2

 

Eiropas Komisija

2015/C 380/03

Euro maiņas kurss

4

2015/C 380/04

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

5

2015/C 380/05

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

6


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2015/C 380/06

Uzaicinājums izteikt ieinteresētību – uzaicinājums iesniegt ražojumus, kas paredzēti izmantošanai kā marķieri gāzeļļām un petrolejai

7

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2015/C 380/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7791 – Aviva / PSP / Property Portfolio JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

8

2015/C 380/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

9

2015/C 380/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7833 – CDC International Capital / Mubadala Development Company / Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé) ( 1 )

10

2015/C 380/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7825 – KKR/Selecta) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

11


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

14.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.7775 – BTPS / CPPIB / Haymarket House)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 380/01)

Komisija 2015. gada 9. novembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32015M7775. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

14.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/2


PADOMES LĒMUMS

(2015. gada 10. novembris),

ar ko ieceļ Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdes locekli un locekļa aizstājēju no Ungārijas

(2015/C 380/02)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94 (1994. gada 18. jūlijs), ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā (1), un jo īpaši tās 8. pantu,

ņemot vērā kandidatūru sarakstu, ko Padomei iesniegušas dalībvalstu valdības un darba ņēmēju organizācijas un darba devēju organizācijas,

ņemot vērā Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas locekļu un locekļu aizstājēju sarakstus,

tā kā:

(1)

Padome ar 2013. gada 2. decembra (2) un 2014. gada 12. jūnija (3) lēmumiem ir iecēlusi Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdes locekļus un locekļu aizstājējus uz laiku, kas beidzas 2016. gada 7. novembrī, izņemot attiecībā uz konkrētiem locekļiem un locekļu aizstājējiem.

(2)

Ungārijas valdība ir izvirzījusi kandidātus divām brīvajām amata vietām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdes locekli un locekļa aizstājēju uz laiku, kas beidzas 2016. gada 7. novembrī, ieceltas turpmāk norādītās personas.

I.   VALDĪBU PĀRSTĀVJI

Valsts

Loceklis

Locekļa aizstājējs

Ungārija

Katalin BALOGH kundze

Gyula MADARÁSZ kungs

2. pants

Vēl neizvirzītos locekļus un locekļu aizstājējus Padome iecels vēlāk.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2015. gada 10. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. GRAMEGNA


(1)  OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (2013. gada 2. decembris), ar ko ieceļ Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdes locekļus un locekļu aizstājējus (OV C 360, 10.12.2013., 8. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (2014. gada 12. jūnijs), ar ko ieceļ Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdes locekļus un viņu vietniekus no Lietuvas un Maltas (OV C 182, 14.6.2014., 14. lpp.); Padomes Lēmums (2014. gada 12. jūnijs), ar ko ieceļ Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdes locekļus un locekļu aizstājējus no Francijas (OV C 186, 18.6.2014., 5. lpp.).


Eiropas Komisija

14.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/4


Euro maiņas kurss (1)

2015. gada 13. novembris

(2015/C 380/03)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,0764

JPY

Japānas jena

132,04

DKK

Dānijas krona

7,4606

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,70705

SEK

Zviedrijas krona

9,3388

CHF

Šveices franks

1,0786

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

9,3320

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

27,032

HUF

Ungārijas forints

312,23

PLN

Polijas zlots

4,2429

RON

Rumānijas leja

4,4452

TRY

Turcijas lira

3,0960

AUD

Austrālijas dolārs

1,5077

CAD

Kanādas dolārs

1,4322

HKD

Hongkongas dolārs

8,3429

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6483

SGD

Singapūras dolārs

1,5305

KRW

Dienvidkorejas vona

1 257,07

ZAR

Dienvidāfrikas rands

15,4459

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

6,8607

HRK

Horvātijas kuna

7,6155

IDR

Indonēzijas rūpija

14 764,07

MYR

Malaizijas ringits

4,7125

PHP

Filipīnu peso

50,722

RUB

Krievijas rublis

71,7143

THB

Taizemes bāts

38,643

BRL

Brazīlijas reāls

4,0847

MXN

Meksikas peso

18,0620

INR

Indijas rūpija

71,2000


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


14.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/5


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

(2015/C 380/04)

Image

Apgrozībai paredzētajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā eurozonā. Komisija publicē visu jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus (1), lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā. Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstīm un valstīm, kuras ar Eiropas Savienību noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu emisiju, ir atļauts laist apgrozībā piemiņas euro monētas, ievērojot konkrētus nosacījumus, jo īpaši to, ka var emitēt tikai monētas divu euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā citām divu euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.

Emitentvalsts: Andora

Piemiņas monētas tematika: Muitas nolīguma ar Eiropas Savienību parakstīšanas 25. gadadiena

Dizainparauga apraksts. Dizainparauga augšpusē attēlota Andoras karte ar iekšpusē izceltu Firstistes ģerboni. Dizainparauga apakšpusē, simbolizējot Muitas nolīgumu starp Andoru un ES, savijas divas pretējas bultas, uz kurām ir norādīti piemiņas gadskaitļi “1990” un “2015” (pēdējais ir arī monētas emisijas gads) un emitentvalsts nosaukums “ANDORRA”. Andoras karti ieskauj uzraksts “25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea” (Muitas nolīguma ar Eiropas Savienību parakstīšanas 25. gadadiena).

Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga divpadsmit zvaigznes.

Emisijas apjoms:

Izdošanas datums: 2015. gada decembris


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Skatīt Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).


14.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/6


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

(2015/C 380/05)

Image

Apgrozībai paredzētajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā eurozonā. Komisija publicē visu jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus (1), lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā. Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstīm un valstīm, kuras ar Eiropas Savienību noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu emisiju, ir atļauts laist apgrozībā piemiņas euro monētas, ievērojot konkrētus nosacījumus, jo īpaši to, ka var emitēt tikai monētas divu euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā citām divu euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.

Emitentvalsts: Andora

Piemiņas monētas tematika: pilngadības ieviešanas un politisko tiesību piešķiršanas vīriešiem un sievietēm no 18 gadu vecuma 30. gadadiena

Dizainparauga apraksts. Dizainparaugā redzama balsojoša jaunieša daļēja reprodukcija. Uz vēlēšanu lapas, ko tur persona, ir reproducēts uzraksts “ANDORRA”. Attēla kreisajā pusē ir piemiņas gadskaitļi “1985” un “2015” (pēdējais ir arī monētas emisijas gads). Īsāks piemiņas uzraksts ieskauj visu dizainparaugu – “30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS” (Pilngadības sasniegšanas 18 gadu vecumā 30. gadadiena).

Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga divpadsmit zvaigznes.

Emisijas apjoms:

Izdošanas datums: 2015. gada decembris


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Skatīt Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Komisija

14.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/7


Uzaicinājums izteikt ieinteresētību – uzaicinājums iesniegt ražojumus, kas paredzēti izmantošanai kā marķieri gāzeļļām un petrolejai

(2015/C 380/06)

Ar šo tiek paziņots par labojumu uzaicinājumā izteikt ieinteresētību, ar kuru kandidāti aicināti iesniegt ražojumus, kas paredzēti izmantošanai kā fiskāli marķieri gāzeļļām un petrolejai, un kurš izsludināts 2015. gada 11. septembrī (OV C 299, 28. lpp.).

Labojums un uzaicinājums izteikt ieinteresētību ir pieejams šajā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/other_energy_tax_leg/call_euromarker_en.htm


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

14.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/8


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7791 – Aviva / PSP / Property Portfolio JV)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 380/07)

1.

Komisija 2015. gada 6. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Aviva Life & Pensions UK Limited (UKLAP, Apvienotā Karaliste), kas ir daļa no Aviva Plc (Aviva, Apvienotā Karaliste), un Public Sector Pension Investment Board (PSP, Kanāda) Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār nekustamā īpašuma portfeli Apvienotajā Karalistē (“mērķa portfelis”), iegādājoties daļas jaunizveidotā kopuzņēmumā.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    Aviva : piedāvā plašu apdrošināšanas, ietaupījumu un ieguldījumu produktu loku 17 valstīs. Aviva grupa galvenokārt darbojas Apvienotajā Karalistē, Francijā un Kanādā, tomēr tā veic darījumus arī citviet Eiropā un Āzijā,

—    PSP : saņemto darba devēja un darba ņēmēja neto iemaksu investēšana un diversificēta ieguldījumu portfeļa visā pasaulē, tostarp fondu, obligāciju un citu fiksētu ienākumu vērtspapīru, kā arī investīciju privātajā kapitālā, nekustamajā īpašumā, infrastruktūrā un dabas resursos, pārvaldība,

—   “mērķa portfelis”: mantiskās intereses, tostarp dzimtīpašuma, nomas un citas intereses, četrpadsmit īpašumos Londonas centrā. Mantiskās intereses, kas veido “mērķa portfeli”, lielākoties ir saistītas ar komerciālām biroja telpām, bet tās ietver arī mazumtirdzniecības telpas un mazas dzīvojamās ēkas divos no minētajiem īpašumiem.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši šajā paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Eiropas Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7791 – Aviva / PSP / Property Portfolio JV uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


14.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/9


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 380/08)

1.

Komisija 2015. gada 6. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Sandscape BV, ko pilnība kontrolē Gunvor Group Ltd (Gunvor, Kipra), iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkts nozīmē pilnīgu kontroli pār visu uzņēmumu Kuwait Petroleum Europoort BV (KPE, Nīderlande), iegādājoties daļas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Gunvor ir galvenā Gunvor Group kontrolakciju sabiedrība, kas darbojas jēlnaftas vairumtirdzniecības piegādes un pārstrādes jomā un naftas pārstrādes produktu pārstrādāto produktu pārdošanas jomā,

KPE ekspluatē pārstrādes rūpnīcu, kas atrodas Roterdamas ostā, un darbojas jēlnaftas pārstrādes un naftas pārstrādes produktu pārstrādāto produktu pārdošanas jomā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


14.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/10


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7833 – CDC International Capital / Mubadala Development Company / Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 380/09)

1.

Komisija 2015. gada 9. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmumi Vivalto Bel (Beļģija), CDC International Capital (Francija) un Mubadala Developement Company PJSC (Mubadala, Abū Dabī) Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār Groupe Vivalto Santé (Francija), iegādājoties daļas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    Vivalto Bel : aktīvu kontrolakciju sabiedrība, kas īsteno ieguldījumus jo īpaši veselības aizsardzības nozarē,

—    CDC International Capital : Caisse des Dépôts et Consignations meitasuzņēmums, kas paredzēts tiešiem ieguldījumiem sadarbībā ar valsts ieguldījumu fondiem un starptautiskiem institucionāliem ieguldītājiem,

—    Mubadala : Abū Dabī (Apvienotie Arābu Emirāti) valsts ieguldījumu fonds,

—    Groupe Vivalto Santé : privāto veselības aprūpes iestāžu pārvaldītājs Francijā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Apsvērumus var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7833 – CDC International Capital / Mubadala Development Company / Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).


14.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/11


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7825 – KKR/Selecta)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 380/10)

1.

Komisija 2015. gada 6. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums KKR & Co LLP (KKR, ASV) Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār Selecta AG (Selecta, Šveice), iegādājoties daļas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    KKR : alternatīvu aktīvu pārvaldības pakalpojumu sniegšana publiskiem un privātiem tirgus investoriem,

—    Selecta : tirdzniecības automātu pakalpojumu sniegšana, piemēram, tirdzniecības automātu apgādei paredzēto plaša patēriņa preču un citu saistīto preču pārdošana, kā arī tirdzniecības automātu apgādāšana un uzturēšana (gan pārtikas, gan dzērienu tirdzniecības automātiem).

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši šajā paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7825 – KKR/Selecta uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.