ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 337

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 12. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2015/C 337/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2015/C 337/02

Lieta C-52/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 11. decembra rīkojumu lietā T-490/14 Arthur Lambauer/Eiropas Savienības Padome 2015. gada 6. februārī iesniedza Arthur Lambauer

2

2015/C 337/03

Lieta C-245/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. maijā iesniedza Judecătoria Balş (Rumānija) – SC Casa Noastră SA/Ministerul Transporturilor – Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR

2

2015/C 337/04

Lieta C-361/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2015. gada 13. maija spriedumu lietā T-15/13 Group Nivelles/ITSB – Easy Sanitairy Solutions (Dušas noteka) 2015. gada 11. jūlijā iesniedza Easy Sanitary Solutions BV

3

2015/C 337/05

Lieta C-378/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 16. jūlijā iesniedza Commissione Tributaria Regionale di Roma (Itālija) – Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

4

2015/C 337/06

Lieta C-379/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 16. jūlijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Association France Nature Environnement/Premier ministre, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

5

2015/C 337/07

Lieta C-393/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 21. jūlijā iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie/ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce

5

2015/C 337/08

Lieta C-405/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2015. gada 13. maija spriedumu lietā T-15/13 Group Nivelles/ITSB – Easy Sanitairy Solutions (Dušas noteka) 2015. gada 24. jūlijā iesniedza Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

6

2015/C 337/09

Lieta C-406/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 24. jūlijā iesniedza Varhoven administrativen sad (Bulgārija) – Petya Milkova/Agentsia za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

7

2015/C 337/10

Lieta C-414/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2015. gada 12. maija rīkojumu lietā T-202/10 RENV, Stichting Woonlinie u.c./Eiropas Komisija 2015. gada 29. jūlijā iesniedza Stichting Woonlinie u.c.

8

2015/C 337/11

Lieta C-415/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2015. gada 12. maija rīkojumu lietā T-203/10 RENV Stichting Woonpunt u.c./Eiropas Komisija 2015. gada 29. jūlijā iesniedza Stichting Woonpunt u.c.

9

2015/C 337/12

Lieta C-426/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2015. gada 19. maija spriedumu lietā T-397/12 Diputación Foral de Bizkaia/Komisija 2015. gada 3. augustā iesniedza Diputación Foral de Bizkaia

10

2015/C 337/13

Lieta C-436/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 10. augustā iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) lietā Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo aģentūra/UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

11

 

Vispārējā tiesa

2015/C 337/14

Lieta T-46/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 5. augusta rīkojums – Sales & Solutions/ITSB – Wattline (WATTLINE) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

12

2015/C 337/15

Lieta T-69/15: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. jūlija rīkojums – NK Rosneft u. c./Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojošie pasākumi saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā — Lis pendens — Acīmredzama nepieņemamība

12

2015/C 337/16

Lieta T-249/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. jūlijā – JT/ITSB – Carrasco Pirard u.c. (QUILAPAYÚN)

13

2015/C 337/17

Lieta T-356/15: Prasība, kas celta 2015. gada 6. jūlijā – Austrija/Komisija

14

2015/C 337/18

Lieta T-363/15: Prasība, kas celta 2015. gada 6. jūlijā – Työhönvalmennus Valma/ITSB (kārbas forma)

16

2015/C 337/19

Lieta T-366/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 29. aprīļa spriedumu lietā F-78/12 Todorova Androva/Padome 2015. gada 9. jūlijā iesniedza Viara Todorova Androva

16

2015/C 337/20

Lieta T-373/15: Prasība, kas celta 2015. gada 10. jūlijā – Ja zum Nürburgring/Komisija

17

2015/C 337/21

Lieta T-375/15: Prasība, kas celta 2015. gada 10. jūlijā – Germanwings/Komisija

19

2015/C 337/22

Lieta T-381/15: Prasība, kas celta 2015. gada 14. jūlijā – IMG/Komisija

20

2015/C 337/23

Lieta T-382/15: Prasība, kas celta 2015. gada 15. jūlijā – Greenpeace Energy u.c./Komisija

22

2015/C 337/24

Lieta T-384/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. jūlijā – EDF Luminus/Parlaments

24

2015/C 337/25

Lieta T-405/15: Prasība, kas celta 2015. gada 25. jūlijā – Fulmen/Padome

25

2015/C 337/26

Lieta T-406/15: Prasība, kas celta 2015. gada 26. jūlijā – Mahmoudian/Padome

26

2015/C 337/27

Lieta T-410/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 18. maija spriedumu lietā F-44/14 Pohjanmäki/Padome 2015. gada 28. jūlijā iesniedza Jaana Pohjanmäki

26

2015/C 337/28

Lieta T-419/15: Prasība, kas celta 2015. gada 28. jūlijā – Cofely Solelec u.c./Parlaments

27

2015/C 337/29

Lieta T-420/15: Prasība, kas celta 2015. gada 20. jūlijā – Thun 1794/ITSB – Adekor (grafiski simboli)

28

2015/C 337/30

Lieta T-421/15: Prasība, kas celta 2015. gada 29. jūlijā – Systran/Komisija

29

2015/C 337/31

Lieta T-438/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. jūlijā – Port Autonome du Centre et de l’Ouest u.c./Komisija

30

2015/C 337/32

Lieta T-440/15: Prasība, kas celta 2015. gada 29. jūlijā – European Dynamics Luxembourg u.c./Eiropas Zāļu aģentūra

31

2015/C 337/33

Lieta T-463/15: Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Almashreq Investment Fund/Padome

32

2015/C 337/34

Lieta T-464/15: Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Othman/Padome

33

2015/C 337/35

Lieta T-465/15: Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Makhlouf/Padome

33

2015/C 337/36

Lieta T-466/15: Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Makhlouf/Padome

34

2015/C 337/37

Lieta T-467/15: Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Drex Technologies/Padome

34

2015/C 337/38

Lieta T-468/15: Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Souruh/Padome

35

2015/C 337/39

Lieta T-469/15: Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Bena Properties/Padome

36

2015/C 337/40

Lieta T-470/15: Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Cham/Padome

36

2015/C 337/41

Lieta T-471/15: Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Syriatel Mobile Telecom/Padome

37

2015/C 337/42

Lieta T-476/15: Prasība, kas celta 2015. gada 19. augustā – European Food/ITSB – Société des Produits Nestlé (FITNESS)

37

2015/C 337/43

Lieta T-479/15: Prasība, kas celta 2015. gada 20. augustā – Lotte/ITSB – Kuchenmeister (KOALA LAND)

38

2015/C 337/44

Lieta T-480/15: Prasība, kas celta 2015. gada 19. augustā – KZ u.c./Komisija

39

2015/C 337/45

Lieta T-482/15: Prasība, kas celta 2015. gada 24. augustā – Ahrend Furniture/Komisija

40

2015/C 337/46

Lieta T-485/15: Prasība, kas celta 2015. gada 24. augustā – Alsharghawi/Padome

41

2015/C 337/47

Lieta T-488/15: Prasība, kas celta 2015. gada 26. augustā – LG Electronics/ITSB – Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMART)

42

2015/C 337/48

Lieta T-489/15: Prasība, kas celta 2015. gada 26. augustā – LG Electronics/ITSB – Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SNAP)

43

2015/C 337/49

Lieta T-490/15: Prasība, kas celta 2015. gada 21. augustā – SGP Rechtsanwälte/ITSB – Verlag Friedrich Oetinger (tolino)

44

2015/C 337/50

Lieta T-491/15: Prasība, kas celta 2015. gada 25. augustā – Volkswagen/ITSB (ConnectedWork)

44

2015/C 337/51

Lieta T-498/15: Prasība, kas celta 2015. gada 31. augustā – LG Electronics/ITSB – Cyrus Wellness Consulting (Viewty)

45


LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/1


Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

(2015/C 337/01)

Jaunākā publikācija

OV C 328, 5.10.2015.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 320, 28.9.2015.

OV C 311, 21.9.2015.

OV C 302, 14.9.2015.

OV C 294, 7.9.2015.

OV C 279, 24.8.2015.

OV C 270, 17.8.2015.

Šie teksti pieejami

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/2


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 11. decembra rīkojumu lietā T-490/14 Arthur Lambauer/Eiropas Savienības Padome 2015. gada 6. februārī iesniedza Arthur Lambauer

(Lieta C-52/15 P)

(2015/C 337/02)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Arthur Lambauer

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Padome

Eiropas Savienības Tiesa (sestā palāta) ar 2015. gada 3. septembra rīkojumu noraidīja apelācijas sūdzību un nolēma, ka apelācijas sūdzības iesniedzējs pats sedz savus tiesāšanās izdevumus.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/2


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. maijā iesniedza Judecătoria Balş (Rumānija) – SC Casa Noastră SA/Ministerul Transporturilor – Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR

(Lieta C-245/15)

(2015/C 337/03)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Judecătoria Balş

Pamatlietas puses

Prasītāja: SC Casa Noastră SA

Atbildētāja: Ministerul Transporturilor – Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului ISCTR

Prejudiciālie jautājumi

1)

Kādā mērā Regulas Nr. 1073/2009 (1) 2. panta 3. punktā izmantotā frāze “neatkarīgi no tā, kas ir pārvadājumu organizētājs”, var tikt interpretēta tādējādi, ka uzņēmējs var organizēt regulārus pārvadājumus savu darbinieku pārvadāšanai uz darba vietu un no tās?

2)

Kādā mērā Regulas Nr. 561/2006 (2) 3. panta a) punktā izmantotā frāze “regulāri pasažieru pārvadājumi, ja minētajā pakalpojumā ietvertā maršruta garums nepārsniedz 50 km”, var tikt interpretēta tādējādi, ka tā attiecas uz darbiniekiem, viņiem pārvietojoties uz savu darba vietu un no tās?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (OV L 300, 88. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 1. lpp.).


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/3


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2015. gada 13. maija spriedumu lietā T-15/13 Group Nivelles/ITSB – Easy Sanitairy Solutions (Dušas noteka) 2015. gada 11. jūlijā iesniedza Easy Sanitary Solutions BV

(Lieta C-361/15 P)

(2015/C 337/04)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Easy Sanitary Solutions BV (pārstāvis – F. Eijsvogels, advocaat)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) un Group Nivelles BVBA

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

Tiesa tiek lūgta, pamatojoties uz [..] norādītajiem pamatiem un šajā ziņā izteiktajiem paskaidrojumiem, daļēji atcelt Vispārējās tiesas 2015. gada 13. maija spriedumu lietā T-15/13 un piespriest lietas dalībniekam, kuram spriedums ir nelabvēlīgs, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais apelācijas sūdzības pamats

a) daļa:

Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Regulas Nr. 6/2002 (1) 25. panta 1. punkta b) apakšpunktu, aplūkojot kopsakarā ar 7. panta 1. punktu, argumentējot un nospriežot, ka agrāks dizainparaugs, kas ir iestrādāts vai izmantots saistībā ar izstrādājumu, kas nav tas izstrādājums, uz ko attiecas jaunāks dizainparaugs, principā ir nozīmīgs minētā jaunākā dizainparauga novitātes vērtējumā atbilstoši Regulas Nr. 6/2002 5. pantam un ka ar minēta panta formulējumu dizainparauga novitāte ir izslēgta, ja identisks dizainparaugs iepriekš ir darīts pieejams sabiedrībai, neatkarīgi no izstrādājuma, kurā šis agrākais dizainparaugs ir iestrādāts vai saistībā ar kuru izmantots. Vispārējās tiesas konstatējums, ka “attiecīgā nozare” Regulas Nr. 6/2002 7. panta 1. punkta izpratnē nav ierobežota ar tā izstrādājuma nozari, kurā apstrīdētais dizainparaugs ir iestrādāts vai saistībā ar kuru izmantots, esot tiesiski kļūdains.

b) daļa:

Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Regulas Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta b) apakšpunktu, aplūkojot kopsakarā ar 5. pantu, argumentējot un nospriežot, ka dizainparaugu nevar uzskatīt par jaunu Regulas Nr. 6/2002 5. panta 1. punkta izpratnē, ja pirms šajā tiesību normā minētajiem datumiem sabiedrībai ir darīts pieejams identisks dizainparaugs, pat ja minētais agrākais dizainparaugs ir iestrādāts vai izmantots saistībā ar citu izstrādājumu, nevis to vai tiem, kas ir norādīti pieteikumā atbilstoši Regulas Nr. 6/2002 36. panta 2. punktam.

c) daļa:

Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Regulas Nr. 6/2002 10. un 19. pantu un 36. panta 6. punktu, nospriežot, ka atbilstoši šiem pantiem reģistrēta dizainparauga īpašnieks var aizliegt trešajām personām bez tā piekrišanas attiecībā uz visiem izstrādājumu veidiem izmantot dizainparaugu, kura īpašnieks tas ir, kā arī ikvienu dizainparaugu, kas informētam patērētājam nerada nekādu citu vispārēju iespaidu.

Otrais pamats

Vispārēja tiesa ar apsvērumiem, kas ir tikuši izteikti tās sprieduma 137. punkta pēdējā teikumā, esot pārsniegusi tiesiskuma vērtējuma robežas un tātad esot pārkāpusi Regulas Nr. 6/2002 61. pantu.


(1)  Padomes 2001. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem (OV 2002, L 3, 1. lpp.).


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/4


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 16. jūlijā iesniedza Commissione Tributaria Regionale di Roma (Itālija) – Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

(Lieta C-378/15)

(2015/C 337/05)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Commissione Tributaria Regionale di Roma

Pamatlietas puses

Prasītāja: Mercedes Benz Italia SpA

Atbildētāja: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

Prejudiciālais jautājums

Vai tiesību uz atskaitīšanu īstenošanai valsts tiesību normas (konkrētāk, Republikas prezidenta dekrēta Nr. 633/1972 19. panta 5. punkts un 19.a pants) un valsts nodokļu administrācijas prakse, ar kurām tiek prasīts atsaukties uz saimnieciskās darbības subjekta apgrozījuma sastāvu arī tāpēc, lai noteiktu t.s. palīgdarījumus, neparedzot aprēķina metodi, kas būtu balstīta uz iegāžu sastāvu un faktisko izmantošanas mērķi un kas objektīvi atspoguļotu nodokļu maksātāja veikto attiecīgi ar nodokli apliekamo un neapliekamo darbību faktisko daļu, nepieļauj tādu Direktīvas 2006/112/EK (1) 168., 173., 174. un 175. panta interpretāciju, kas balstīta uz samērīguma, efektivitātes un neitralitātes principiem, kā tie noteikti Kopienu tiesībās?


(1)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.).


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 16. jūlijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Association France Nature Environnement/Premier ministre, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

(Lieta C-379/15)

(2015/C 337/06)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāja: Association France Nature Environnement

Atbildētāji: Premier ministre, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai valsts tiesai, kurai ir vispārēja jurisdikcija Savienības tiesību piemērošanai, noteikti ir pienākums vērsties Eiropas Savienības Tiesā ar lūgumu pieņemt prejudiciālu nolēmumu, lai tā izvērtētu, vai uz pagaidu laiku ir paturamas spēkā tiesību normas, kuras valsts tiesa ir atzinusi par tādām, kas ir pretrunā Savienības tiesībām?

2)

Apstiprinošas atbildes gadījumā uz šo pirmo jautājumu vai nolēmums, kuru varētu pieņemt Conseil d’État, paturēt spēkā 2012. gada 2. maija dekrēta par atsevišķu plānu un tiesību aktu projektu, kas var atstāt ietekmi uz vidi, 1. panta normu, kuras tā uzskata par prettiesiskām, tiesiskās sekas līdz 2016. gada 1. janvārim tostarp būtu attaisnots, ievērojot primāros vides aizsardzības apsvērumus?


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 21. jūlijā iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie/ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce

(Lieta C-393/15)

(2015/C 337/07)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Prasītājs: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

Atbildētāja: ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) 168. pants un 169. panta a) punkts neliedz filiālei, kas reģistrēta kādā dalībvalstī kā PVN maksātāja, bet pārsvarā veic citā dalībvalstī reģistrētas mātessabiedrības uzņēmuma iekšējos darījumus un [oriģ. 2. lpp.] atsevišķos gadījumos ar nodokli apliekamus darījumus arī dalībvalstī, kur tā reģistrēta, atskaitīt priekšnodokli filiāles reģistrācijas dalībvalstī, lai gan šis nodoklis ir saistīts ar mātessabiedrības citā dalībvalstī veiktajiem darījumiem?


(1)  OV L 347, 1. lpp.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/6


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2015. gada 13. maija spriedumu lietā T-15/13 Group Nivelles/ITSB – Easy Sanitairy Solutions (Dušas noteka) 2015. gada 24. jūlijā iesniedza Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

(Lieta C-405/15 P)

(2015/C 337/08)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (pārstāvji – S. Bonne un A. Folliard-Monguiral)

Pārējās lietas dalībnieces: Group Nivelles NV un Easy Sanitary Solutions BV

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

piespriest prasītajam un personai, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā, atlīdzināt ITSB radušos tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Vispārējā tiesa esot pārkāpusi [Regulas Nr. 6/2002 (1)] 63. panta 1. punktu, nospriežot, ka agrākais dizainparaugs, kas ir ticis izvirzīts, lai pamatotu pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu, “ir uzņēmuma Blücher piedāvātā šķidrumu novadīšanas ierīce kopumā”. Group Nivelles esot norādījusi vienīgi pārklājuma plāksni, kas gan ar uzņēmuma Blücher, gan arī citu uzņēmumu starpniecību ir pieejama sabiedrībai neatkarīgi no tvertnes formas.

Vispārējā tiesa esot pārkāpusi [Regulas Nr. 6/2002] 25. panta 1. punkta b) apakšpunktu, aplūkojot kopsakarā ar [Regulas Nr. 6/2002] 5. pantu, nospriežot, ka ITSB ir bijis pienākums apstrīdēto Kopienas dizainparaugu salīdzināt ar tādu agrāku dizainparaugu, kas ir divu atsevišķu dažādos dokumentos publiskotu sastāvdaļu kombinācijas rezultāts. Saskaņā ar Tiesas judikatūru, kas ir piemērojama [Regulas Nr. 6/2002] 5. pantam, apstrīdēto dizainparaugu nevarot salīdzināt ar “agrāku dizainparaugu atsevišķu elementu kombināciju, bet tas ir jāsalīdzina ar individualizētiem un konkrēti noteiktiem agrākiem dizainparaugiem”. Ražojuma, kas ir salikts kopā, ārējas pazīmes, iespējams, varot tikt secinātas no tā sastāvdaļu ārējām pazīmēm, bet vispārējas ārējas pazīmes paliekot hipotētiskas vai katrā ziņā balstoties uz būtiskiem pieņēmumiem. Tomēr identiskuma starp diviem dizainparaugiem atbilstoši [Regulas Nr. 6/2002] 5. pantam jēdziens nepieļaujot salīdzinošu vērtējumu, kas ir balstīts uz pieņēmumiem vai aptuveniem novērtējumiem.

Vispārējā tiesa esot pārkāpusi [Regulas Nr. 6/2002] 25. panta 1. punkta b) apakšpunktu, aplūkojot kopsakarā ar [Regulas Nr. 6/2002] 6. pantu un 7. panta 1. punktu, nospriežot, ka gadījumā, ja salīdzināti dizainparaugi ir iekļauti atšķirīga veida vai mērķa ražojumos, šīs atšķirības dēļ informētam patērētājam var nebūt iespējams atpazīt agrāku dizainparaugu. [Regulas Nr. 6/2002] 7. pantā esot iekļauta juridiskā fikcija, ka katrs publiskots dizainparaugs ir kļuvis zināms gan attiecīgās nozares, uz ko attiecas agrāks dizainparaugs, profesionāļiem, gan arī informētu patērētāju sabiedrībai attiecībā uz to ražojuma veidu, ar ko strīdus dizainparaugs ir saistīts. Tiklīdz agrāka dizainparauga publiskošana ir konstatēta, esot jāņem vēra, ka attiecīgajiem informētajiem patērētājiem ir zināms gan agrākais dizainparaugs, gan arī tā izmantošanas kārtība, kā tā izriet no lietas dalībnieku norādītajiem pierādījumiem un argumentiem.


(1)  Padomes 2001. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem (OV 2002, L 3, 1. lpp.).


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/7


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 24. jūlijā iesniedza Varhoven administrativen sad (Bulgārija) – Petya Milkova/Agentsia za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

(Lieta C-406/15)

(2015/C 337/09)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Varhoven administrativen sad

Pamatlietas puses

Prasītāja: Petya Milkova

Atbildētāja: Agentsia za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

Pārējie lietas dalībnieki: Varhovna administrativna prokuratura

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai atbilstoši ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 5. panta 2. punktam dalībvalstis drīkst likumā noteikt īpašu iepriekšēju aizsardzību pret atlaišanu tikai personām ar invaliditāti, kas ir darbinieki, taču ne ierēdņiem ar tādu pašu invaliditāti?

2)

Vai atbilstoši Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (1), 4. pantam un citām tiesību normām ir pieļaujams valsts tiesiskais regulējums, kurā īpaša iepriekšēja aizsardzība pret atlaišanu ir nodrošināta tikai personām ar invaliditāti, kas ir darbinieki, taču ne arī ierēdņiem ar tādu pašu invaliditāti?

3)

Vai atbilstoši Direktīvas 2000/78 7. pantam ir pieļaujama situācija, kad īpaša iepriekšēja aizsardzība pret atlaišanu ir nodrošināta tikai personām ar invaliditāti, kas ir darbinieki, taču ne ierēdņiem ar tādu pašu invaliditāti?

4)

Ja uz pirmo un trešo jautājumu tiek atbildēts noliedzoši: vai starptautisko un Kopienas tiesību normu ievērošanas priekšnoteikums, ņemot vērā atspoguļotos šīs lietas faktus un apstākļus, ir tāds, ka valsts likumdevēja paredzētā īpašā iepriekšēja aizsardzība pret atlaišanu personām ar invaliditāti, kas ir darbinieki, ir jāpiemēro arī ierēdņiem ar tādu pašu invaliditāti?


(1)  OV L 303, 16. lpp.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/8


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2015. gada 12. maija rīkojumu lietā T-202/10 RENV, Stichting Woonlinie u.c./Eiropas Komisija 2015. gada 29. jūlijā iesniedza Stichting Woonlinie u.c.

(Lieta C-414/15 P)

(2015/C 337/10)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede (pārstāvji – P. Glazener, advocaat, un L. Hancher, profesors)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Beļģijas Karaliste, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi:

pilnībā vai daļēji atcelt [Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2015. gada 12. maija spriedumu lietā T-203/10 RENV] atbilstoši apelācijas sūdzībā norādītajiem pamatiem;

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai jauna sprieduma taisīšanai atbilstoši Tiesas juridiskajiem secinājumiem;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus gan šajā tiesvedībā, gan tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Atbilstoši pirmajam pamatam Vispārējā tiesa ir pārkāpusi Savienības tiesības, kļūdaini novērtējusi attiecīgos faktus un nav norādījusi pienācīgu pamatojumu, uzskatot, ka prasītāju iebildumi ir vērsti pret 17. panta vēstuli, un ka Vispārējās tiesas kontrole nav attiecināma uz to. Ar savu vērtējumu Vispārējā tiesa neņem vērā to, kā ir redzams no LESD 108. panta 1. punkta, ka lēmuma tiesisko seku pamatojumam ir jāizriet no fakta, ka iepriekšējā situācija ir bijusi nesaderīga ar Līgumu. Vispārējā tiesa nepareizi interpretē TF1 spriedumu, no tā secinot, ka apstrīdētā lēmuma kontrole Vispārējā tiesā ir jāaprobežo ar to, vai Komisija ir pareizi novērtējusi esošās atbalsta shēmas, kas grozīta ar Nīderlandes uzņemtajām saistībām, saderīgumu.

Atbilstoši otrajam pamatam Vispārējā tiesa ir pārkāpusi Savienības tiesības, kļūdaini novērtējusi attiecīgos faktus un nav norādījusi pienācīgu pamatojumu, uzskatot, ka tā nevar novērtēt Komisijas ierosinātos pienācīgos pasākumus, ņemot vērā to, ka tie bija tikai priekšlikumi un tikai tas, ka Nīderlandes iestādes tos pieņēma, piešķīra pienācīgajiem pasākumiem saistošo spēku.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/9


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2015. gada 12. maija rīkojumu lietā T-203/10 RENV Stichting Woonpunt u.c./Eiropas Komisija 2015. gada 29. jūlijā iesniedza Stichting Woonpunt u.c.

(Lieta C-415/15 P)

(2015/C 337/11)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, agrāk Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (pārstāvji – P. Glazener, advocaat, un L. Hancher, profesors)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Beļģijas Karaliste, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi:

pilnībā vai daļēji atcelt [Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2015. gada 12. maija spriedumu lietā T-203/10 RENV] atbilstoši apelācijas sūdzībā norādītajiem pamatiem;

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai jauna sprieduma taisīšanai atbilstoši Tiesas juridiskajiem secinājumiem;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus gan šajā tiesvedībā, gan tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Atbilstoši pirmajam pamatam Vispārējā tiesa ir pārkāpusi Savienības tiesības, kļūdaini novērtējusi attiecīgos faktus un nav norādījusi pienācīgu pamatojumu, uzskatot, ka prasītāju iebildumi ir vērsti pret 17. panta vēstuli, un ka Vispārējās tiesas kontrole nav attiecināma uz to. Ar savu vērtējumu Vispārējā tiesa neņem vērā to, kā ir redzams no LESD 108. panta 1. punkta, ka lēmuma tiesisko seku pamatojumam ir jāizriet no fakta, ka iepriekšējā situācija ir bijusi nesaderīga ar Līgumu. Vispārējā tiesa nepareizi interpretē TF1 spriedumu, no tā secinot, ka apstrīdētā lēmuma kontrole Vispārējā tiesā ir jāaprobežo ar to, vai Komisija ir pareizi novērtējusi esošās atbalsta shēmas, kas grozīta ar Nīderlandes uzņemtajām saistībām, saderīgumu.

Atbilstoši otrajam pamatam Vispārējā tiesa ir pārkāpusi Savienības tiesības, kļūdaini novērtējusi attiecīgos faktus un nav norādījusi pienācīgu pamatojumu, uzskatot, ka tā nevar novērtēt Komisijas ierosinātos pienācīgos pasākumus, ņemot vērā to, ka tie bija tikai priekšlikumi un tikai tas, ka Nīderlandes iestādes tos pieņēma, piešķīra pienācīgajiem pasākumiem saistošo spēku.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/10


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2015. gada 19. maija spriedumu lietā T-397/12 Diputación Foral de Bizkaia/Komisija 2015. gada 3. augustā iesniedza Diputación Foral de Bizkaia

(Lieta C-426/15 P)

(2015/C 337/12)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Diputación Foral de Bizkaia (pārstāvis – I. Sáenz-Cortabarría Fernández, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

apmierināt pirmajā instancē celto prasību;

piespriest Komisijai atlīdzināt pirmās instances un apelācijas instances tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais pamats: kļūda tiesību piemērošanā, interpretējot un piemērojot LESD 108. panta 3. punkta pirmo teikumu (pienākums iepriekš paziņot) un, konkrēti, minētajā tiesību norma esošo terminu “piešķirt” saistībā ar LESD 107. panta 1. punktā iekļauto terminu “piešķir”, ciktāl Vispārējā tiesa apstiprina Komisijas paziņojumu (Apstrīdētā lēmuma 2. pants) (1), ka nolīgumos paredzētais paziņotais atbalsts ir prettiesisks, jo tas esot ticis piešķirts 2006. gada 15. decembrī, pārkāpjot pienākumu iepriekš par to paziņot. Esot tikusi pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, jo neesot ticis piemērots Savienības tiesību princips valsts atbalsta jomā, saskaņā ar kuru jebkurš vērtējums, lai noteiktu brīdi, kurā valsts atbalsts ir ticis “piešķirts”, ir jāveic, ņemot vērā valsts tiesisko regulējumu, kas ir piemērojams izskatāmajam gadījumam. Tāpat esot tikusi pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, jo esot nepamatoti ticis piemērots “prettiesiska atbalsta” jēdziens, kas paredzēts Regulas Nr. 659/1999 (2) 1. panta f) punktā. Esot ticis pārkāpts legalitātes princips.

Otrais pamats: kļūda tiesību piemērošanā, jo Vispārējā tiesa pamatoja “prettiesiska atbalsta” pastāvēšanu nolīgumā par sliekšņiem, pamatojoties tikai uz to, ka tika paredzēts divpadsmit mēnešu termiņš. Esot tikusi pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, jo esot nepamatoti ticis piemērots Savienības tiesību princips valsts atbalsta jomā, saskaņā ar kuru jebkurš vērtējums, lai noteiktu brīdi, kurā valsts atbalsts ir ticis “piešķirts”, ir jāveic, ņemot vērā valsts tiesisko regulējumu, kas ir piemērojams izskatāmajam gadījumam.

Trešais pamats: kļūda tiesību piemērošanā, jo netika uzskatīts, ka Komisija, pieņemot apstrīdēto lēmumu, ir pārkāpusi vispārējo labas pārvaldības principu. Esot tikusi pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, jo neesot ticis atzīts, ka ir tikušas pārkāptas Diputación kā ieinteresētās personas tiesības un procesuālās garantijas procesā, kas paredzēts LESD 108. panta 2. punktā. Esot tikusi pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, klusējot uzskatot, ka Komisijas 2010. gada 15. aprīļa dokumentā ir izpildītas no šāda vispārīgā principa izrietošās prasības. Esot tikuši sagrozīti būtiski pierādījumi. Esot tikušas pārkāptas pamattiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu. Neesot bijusi iespēja sevi aizstāvēt.


(1)  Komisijas 2012. gada 27. jūnija Lēmums C(2012) 4194, final, par valsts atbalstu SA. 28356 (C 37/2009) (ex N 226/2009).

(2)  Padomes 1999. gada 22. marta Regula, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus [LESD 108. panta] piemērošanai (OV L 83, 1. lpp.).


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/11


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 10. augustā iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) lietā Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo aģentūra/UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

(Lieta C-436/15)

(2015/C 337/13)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Citi lietas dalībnieki: UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras”, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, UAB “Skirnuva”, UAB “Parama”, UAB “Alkesta”, UAB “Dzūkijos statyba”

Prejudiciālie jautājumi

1)

Kas ir “vairākgadu programma” Padomes 1995. gada 18. decembra Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 3. panta 1. punkta izpratnē?

2)

Vai tādi projekti kā Nr. 2001/LT/16/P/PE/003: “Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošana Alīta reģionam”, kam ar Komisijas 2001. gada 13. decembra Lēmumu Nr. PH(2001)5367, ar ko apstiprina Pasākumu 2001 LT 16 P PE 003, kas grozīts ar Komisijas 2002. gada 23. decembra Lēmumu Nr. PH/2002/9380, piešķīra atbalstu projektam, atbilst “vairākgadu programmas” jēdzienam, kas noteikts Padomes 1995. gada 18. decembra Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 3. panta 1. punktā?

3)

Ja atbilde uz otro jautājumu ir apstiprinoša: kāds brīdis ir uzskatāms par noilguma termiņa sākumu tiesvedībai saskaņā ar Padomes 1995. gada 18. decembra Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 3. panta 1. punktu?


(1)  OV L 312, 1. lpp.; [attiecas uz lietuviešu valodu].


Vispārējā tiesa

12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/12


Vispārējās tiesas 2015. gada 5. augusta rīkojums – Sales & Solutions/ITSB – Wattline (“WATTLINE”)

(Lieta T-46/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Iebildumu atsaukšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2015/C 337/14)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sales & Solutions GmbH (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvji – K. Gründig-Schnelle, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – G. Schneider D. Botis)

Otrs procesa ITSB Apelācijas padomē dalībnieks, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Wattline GmbH (Ruderting,Vācija) (pārstāvji – C. Flisek, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2013. gada 18. novembra lēmumu lietā R 1668/2012-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Sales & Solutions GmbH un Wattline GmbH

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

Sales & Solutions GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 78, 15.3.2014.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/12


Vispārējās tiesas 2015. gada 16. jūlija rīkojums – NK Rosneft u. c./Padome

(Lieta T-69/15) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojošie pasākumi saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā - Lis pendens - Acīmredzama nepieņemamība)

(2015/C 337/15)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: NK Rosneft OAO (Maskava, Krievija); RN-Shelf-Arctic OOO (Maskava); RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Dienvidsahalīna, Krievija); RN-Exploration OOO (Maskava); un Tagulskoe OOO (Krasnojarska, Krievija) (pārstāvis – T. Beazley, QC)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – S. Boelaert un B. Driessen)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Padomes 2014. gada 4. decembra Lēmumu 2014/872/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, un Lēmumu 2014/659/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP (OV L 349, 58. lpp.), kā arī Padomes 2014. gada 4. decembra Regulu (ES) Nr. 1290/2014, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 960/2014, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 (OV L 349, 20. lpp.), ciktāl šie akti attiecas uz prasītājām

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu;

2)

NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO un Tagulskoe OOO sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 228, 13.7.2015.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/13


Prasība, kas celta 2015. gada 3. jūlijā – JT/ITSB – Carrasco Pirard u.c. (“QUILAPAYÚN”)

(Lieta T-249/15)

(2015/C 337/16)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: JT (Parīze, Francija) (pārstāve – A. Mena Valenzuela, advokāte)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Citi procesa ITSB Apelācijas padomē dalībnieki: Eduardo Carrasco Pirard (Santjago, Čīle), Guillermo García Campos (Brisele, Beļģija), Luis Hernán Gómez Larenas (Parīze, Francija), Hugo Lagos Vásquez (Tavernī, Francija), Ismael Oddo Méndez (Santjago, Čīle), Carlos Quezada Salas (Kolomba, Francija), Ricardo Venegas Carhart (Santjago, Čīle), Sebastián Quezada (Parīze, Francija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs: otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “QUILAPAYÚN” – reģistrācijas pieteikums Nr. 9 267 287

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas otrās padomes 2015. gada 13. marta lēmums lietā R 354/2014–2

Prasītājas prasījumi:

atsaukt vai atcelt apstrīdēto lēmumu un

noraidīt grafiskas preču zīmes “QUILAPAYÚN” reģistrācijas pieteikumu attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9. un 41. klasē, ko ITSB 2010. gada 16. septembrī iesnieguši pieteicēji Eduardo Carrasco Pirard, Guillermo García Campos, Luis Hernán Gómez Larenas, Hugo Lagos Vásquez, Ismael Oddo Méndez, Carlos Quezada Salas, Ricardo Venegas Carhart un Sebastián Quezada

Izvirzītais pamats:

Nepareiza [Regulas (EK) Nr. 207/2009] 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 2. punkta c) apakšpunkta, aplūkota kopsakarā ar Parīzes konvencijas 6.a panta 1. punktu, interpretācija


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/14


Prasība, kas celta 2015. gada 6. jūlijā – Austrija/Komisija

(Lieta T-356/15)

(2015/C 337/17)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Austrijas Republika (pārstāvji – C. Pesendorfer un H. Kristoferitsch, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2014. gada 8. oktobra Lēmumu (ES) 2015/658 par Apvienotās Karalistes plānoto valsts atbalstu SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) atomelektrostacijai Hinkley Point C (izziņots ar lietas numuru C[2014]7142) (OV 2015, L 109, 44. lpp.);

piespriest Komisijai segt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza desmit pamatus.

1.

Pirmais pamats: kļūdaina LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkta piemērošana – nepareiza tirgus definīcija un kļūdains pieņēmums par tirgus nepilnībām

Prasītāja norāda, ka Komisija plānoto atbalstu nepamatoti saskaņā ar LESD 107. panta 3. punktu ir apstiprinājusi tiktāl, ciktāl tā kļūdaini ir pieņēmusi, ka pastāv atsevišķs kodolenerģijas tirgus, un tikpat kļūdaini ir pieņēmusi, ka šajā tirgū ir vērojamas nepilnības.

2.

Otrais pamats: LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkta pārkāpums – kļūdains atomelektrostacijas kā “jaunas tehnoloģijas” vērtējums

Šajā ziņā tiek norādīts, ka lēmums par spēkā neesošu ir atzīstams arī tādēļ, ka Komisija nepamatoti ir atsaukusies uz to, ka esošas tehnoloģijas gadījumā runa ir par jauna veida tehnoloģiju.

3.

Trešais pamats: kļūdaina LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkta piemērošana – kļūdains pieņēmums par ieguldījumu atbalstu

Trešā pamata ietvaros prasītāja norāda, ka Komisija kļūdaini esot pieņēmusi, ka plānotie pasākumi ir tikai un vienīgi ieguldījumu atbalsts; faktiski atbalsts esot kas daudz vairāk par ieguldījumu atbalstu un saskaņā ar Savienības tiesu judikatūru esot nepieļaujams darbības atbalsts.

4.

Ceturtais pamats: kļūdaina LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkta piemērošana – kopīgo interešu mērķa neesamība

Šajā ziņā prasītāja norāda, ka apstrīdētais lēmums neesot spēkā arī tiktāl, ciktāl, atšķirībā no Komisijas viedokļa, nav atbalsta apstiprināšanai vajadzīgo kopīgo interešu saskaņā ar LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

5.

Piektais pamats: nepietiekama atbalsta definēšana

Austrijas Republika savu prasību pamato arī ar to, ka Komisija atbalstu ir definējusi absolūti nepietiekami.

6.

Sestais pamats: kļūdaina LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkta piemērošana – pasākumu nepiemērotība

Komisijas sniegtie apsvērumi par atbalsta piemērotību prasītājas skatījumā neesot nedz atbilstoši, nedz saprotami, kā dēļ lēmums arī ir atzīstams par spēkā neesošu.

7.

Septītais pamats: pamatprasību neievērošana publiskā iepirkuma procedūrā

Prasītāja šī pamata ietvaros norāda, ka atbalstu apstiprināt nedrīkstēja arī tādēļ, ka Apvienotā Karaliste nebija izsludinājusi publiskā iepirkuma procedūru un pārkāpusi Savienības tiesību normas par vienlīdzību attieksmi un pārskatāmību.

8.

Astotais pamats: garantiju paziņojuma neievērošana (1)

Šai sakarā prasītāja iebilst, ka valsts garantija, kas apstiprināta kā daļa no valsts atbalsta, nav tikusi vērtēta saskaņā ar garantiju paziņojuma kritērijiem.

9.

Devītais pamats: pienākuma norādīt pamatojumu atbilstoši LESD 296. panta 2. daļai neievērošana

Tālāk Komisija neesot ievērojusi pienākumu norādīt pamatojumu – turklāt vairākkārt un ļoti nopietnā veidā.

10.

Desmitais pamats: tiesību tikt uzklausītam pārkāpums

Visbeidzot tiek pārmests, ka ir pārkāptas tiesības tikt uzklausītam.


(1)  Komisijas paziņojums par EK līguma [87]. un [88]. panta piemērošanu valsts atbalstam garantiju veidā (OV C 155, 10. lpp.).


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/16


Prasība, kas celta 2015. gada 6. jūlijā – Työhönvalmennus Valma/ITSB (kārbas forma)

(Lieta T-363/15)

(2015/C 337/18)

Tiesvedības valoda – somu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Työhönvalmennus Valma Oy (Lahti, Somija) (pārstāvji: S. Salonen un K. Parviainen, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Informācija par procesu ITSB

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas trīsdimensiju preču zīme (kārbas forma) – reģistrācijas pieteikums Nr. 12137337

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas otrās padomes 2015. gada 4. maija lēmums lietā R 1690/2014–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl ar to ir apstiprināts pārbaudītāja lēmums, saskaņā ar kuru reģistrācijai pieteiktajai preču zīmei nav atšķirtspējas saistībā ar attiecīgajām precēm;

atļaut reģistrēt preču zīmi vai, pakārtoti – nosūtīt reģistrācijas pieteikumu atpakaļ ITSB jauna lēmuma pieņemšanai un

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkta, lasot to kopā ar tās 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, pārkāpums.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/16


Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 29. aprīļa spriedumu lietā F-78/12 Todorova Androva/Padome 2015. gada 9. jūlijā iesniedza Viara Todorova Androva

(Lieta T-366/15 P)

(2015/C 337/19)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Beļģija) (pārstāvis – M. Velardo, avocat)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija un Eiropas Savienības Revīzijas palāta

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt 2015. gada 29. aprīļa spriedumu lietā F-78/12 un Vispārējai tiesai pieņemt nolēmumu lietā;

alternatīvi – nosūtīt lietu Civildienesta tiesai;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Civildienesta tiesa (turpmāk tekstā – “CDT”), esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, uzskatot, ka Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 45. pantā, lai personu ierakstītu amatā paaugstināmo ierēdņu sarakstā, ir aizliegts ņemt vērā iegūto darba stāžu pagaidu darbinieka amatā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka CDT esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo tā uzskatīja, ka uz šo lietu neattiecas Tiesa judikatūra, kas izriet no 2011. gada 8. septembra sprieduma Rosado Santana (C-177/10, Krājums, EU:C:2011:557), bet tikai tā, kas izriet no 2013. gada 7. marta rīkojuma Rivas Montes (C-178/12, EU:C:2013:150).

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka CDT esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, uzskatīdama, ka pamats par vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu bija nepieņemams tādēļ, ka nav norādīti precīzi to kandidātu uzvārdi, kas ir paaugstināti amatā prasītājas vietā.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka CDT esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo tā uzskatīja, ka pamats par pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses pārkāpumu nav pieņemams tādēļ, ka nav ievērota atbilstība starp sūdzību un prasības pieteikumu.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/17


Prasība, kas celta 2015. gada 10. jūlijā – Ja zum Nürburgring/Komisija

(Lieta T-373/15)

(2015/C 337/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ja zum Nürburgring e.V. (Nirberga, Vācija) (pārstāvji – D. Frey, M. Rudolph un S. Eggerath, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

daļēji atcelt Komisijas 2014. gada 1. oktobra Lēmumu C(2014) 3634 par valsts atbalstu Vācijai SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) Nürburgring vajadzībām;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza deviņus pamatus.

1.

Pirmais pamats: kļūdains atbilstošo faktu konstatējums

Prasītājs norāda, ka Komisija esot pārkāpusi LESD 108. pantu saistībā ar 107. pantu, kā arī LES 17. pantu, jo tā neesot izpildījusi savu pārbaudes pienākumu saskaņā ar tiesībām par atbalstu un lēmumam nozīmīgos punktus esot pamatojusi ar kļūdainiem faktiem.

2.

Otrais pamats: acīmredzama kļūda, novērtējot apgalvoto finanšu apstiprinājumu

Šajā ziņā tiek norādīts, ka Komisija esot pieļāvusi acīmredzamu kļūdu novērtējumā, uzskatot, ka konkursa procedūrā atsavinātā īpašuma ieguvējs ir iesniedzis finanšu partnera finanšu apstiprinājumu.

3.

Trešais pamats: LESD 107. un 108. panta pārkāpums, Regulas (EK) Nr. 659/1999 (1) 4. panta 4. punkta un 14. panta pārkāpums, kā arī acīmredzama kļūda vērtējumā

Trešā pamata ietvaros prasītājs tostarp norāda, ka nelikumīgā atbalsta radītie, tirgu pārsniedzošie konkurences ierobežojumi esot nostiprinājušies atsavināšanas dēļ. Tālāk atbalsta atgūšanas pienākums, pamatojoties uz saimniecisku turpinātību, esot bijis jāattiecina arī uz konkursa procedūrā atsavinātā īpašuma ieguvēju. Prasītājs papildina, ka atsavināšana ir uzskatāma par jaunu valsts atbalstu ieguvējam.

4.

Ceturtais pamats: LESD 107. un 108. panta pārkāpums, kā arī acīmredzama kļūda novērtējumā

Šajā ziņā prasītājs būtībā norāda, ka atsavināšanas procedūra nav notikusi pārskatāmā un diskrimināciju izslēdzošā konkursa procedūrā un ka tādēļ attiecīgie īpašumi nav tikuši atsavināti par tirgus cenu.

5.

Piektais pamats: LESD 108. panta 2. punkta un Regulas Nr. 659/1999 4. panta 4. punkta pārkāpums negatīva apstiprinājuma atbalsta jomā dēļ

Šī pamata ietvaros prasītājs norāda, ka Komisija esot pārkāpusi LESD 108. panta 2. punktu un Regula Nr. 659/1999 4. panta 4. punktu, jo tā atsavināšanu konkursa procedūras ietvaros neesot kvalificējusi kā valsts atbalstu un neesot uzsākusi formālās izmeklēšanas procedūru. Viņš papildina, ka Komisijai esot vajadzējis rasties šaubām par šī atbalsta saderīgumu ar kopējo tirgu.

6.

Sestais pamats: pienākuma norādīt pamatojumu neievērošana

Prasītāja skatījumā Komisija neesot izpildījusi savu LESD 296. panta 2. punktā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 2. punkta c) apakšpunktā noteikto pienākumu norādīt pamatojumu, jo nav pamatojusi būtiskus apsvērumus, uz kuriem ir balstīts apstrīdētais lēmums, vai to ir darījusi tikai daļēji.

7.

Septītais pamats: prasītāja procesuālo tiesību pārkāpums, nepienācīgi vērtējot viņa viedokli

Prasītājs šī pamata ietvaros apgalvo, ka Komisija esot pārkāpusi viņa procesuālās tiesības, jo tā neesot vērtējusi prasītāja apgalvojumus.

8.

Astotais pamats: prasītāja procesuālo tiesību pārkāpums ar lēmumu par to, ka atsavināšana nav jauns atbalsts

Šajā ziņā tiek minēts, ka Komisija esot pārkāpusi prasītāja procesuālās tiesības vai attiecīgi būtiskas formas prasības, jo tā, neņemot vērā prasītāja formālo sūdzību, esot izlēmusi, ka saskaņā ar konkursa procedūru atsavināto īpašumu atsavināšana pircējam neesot uzskatāma par valsts atbalstu. Ar šo lēmumu tā esot netieši noraidījusi formālas izmeklēšanas procedūras uzsākšanu. Tā kā Komisija nepamatoti neesot uzsākusi formālas izmeklēšanas procedūru, tā esot pārkāpusi prasītāja tiesības paust savu viedokli.

9.

Devītais pamats: tiesību uz labu pārvaldību pārkāpums

Visbeidzot tiek pārmests, ka Komisija neesot nedz pati izskatījusi visus nozīmīgos aspektus, nedz arī atbilstoši ņēmusi vērā tos, ko minējis prasītājs.


(1)  Padomes 1999. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus [LESD] līguma [108]. panta piemērošanai (OV L 83, 1. lpp.)


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/19


Prasība, kas celta 2015. gada 10. jūlijā – Germanwings/Komisija

(Lieta T-375/15)

(2015/C 337/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Germanwings GmbH (Ķelne, Vācija) (pārstāvis – Rechtsanwalt A. Martin-Ehlers)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2014. gada 1. oktobra Lēmuma lietā SA.27339 (2012/C) (ex 2011/NN) – Cveibrikenas [Zweibrücken] lidosta un lidsabiedrības, kas izmanto šo lidostu,

1. panta 2. punktu, ciktāl tajā tiek minēts 2006. gada līgums ar Germanwings GmbH, un

3. panta 3. punkta e) apakšpunktu;

atcelt Komisijas 2015. gada 11. maija Lēmumu GESTDEM 2015/1288;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecībā uz pirmo prasījumu prasītāja būtībā norāda šādus argumentus:

1.

Kļūdains vai nepilnīgs faktu izklāsts

Šajā ziņā tā norāda, ka atbildētāja noteiktus faktiskos apstākļus ir atspoguļojusi nepareizi, pretrunīgi vai nepilnīgi.

2.

Pamatojuma nesniegšana

Šajā ziņā prasītāja it īpaši uzsver, ka nav detalizēti izklāstītas infrastruktūras izmaksas, kuras Komisija ir saistījusi ar līgumu, kas 2006. gadā noslēgts starp prasītāju un Cveibrikenas lidostas pārvaldītāju.

3.

Summu neatgūšana no prasītājas

Prasītāja šajā ziņā norāda, ka atbildētāja nav pati veikusi pārbaudi par attiecīgo infrastruktūras izmaksu iedalīšanu pa posteņiem. Turklāt saskaņā ar līgumu, kas 2006. gadā noslēgts starp prasītāju un Komisiju, šo izmaksu iedalīšana nebija tiesiski pieļaujama, jo tā ir pretrunā Komisijas līdzšinējai lēmumu praksei un Komisija nav ņēmusi vērā publiski zināmos faktus. Pakārtoti šajā ziņā tā norāda, ka šo iedalīto izmaksu apmēram būtu jābūt ievērojami zemākam.

4.

Komisijas nesniegts pamatojums par izmaksu valsts raksturu

Šajā ziņā prasītāja norāda, ka Komisija nav pamatojusi, kādēļ šis gadījums būtu jāuzskata par valsts atbalstu.

5.

Pakārtoti, tiesiskās paļāvības aizsardzība

Visbeidzot attiecībā uz pirmo prasības pamatu pakārtoti tiek norādīts, ka iespējamai summu atgūšanai it kā esoša valsts atbalsta dēļ ir pretrunā princips par tiesiskās paļāvības aizsardzību.

Attiecībā uz otro prasījumu prasītāja būtībā apgalvo, ka apstrīdētais lēmums nav pietiekami pamatots un ka Komisija ir nepareizi interpretējusi Regulas (EK) Nr. 1049/2001 (1) 4. panta 2. punktu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 43. lpp.).


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/20


Prasība, kas celta 2015. gada 14. jūlijā – IMG/Komisija

(Lieta T-381/15)

(2015/C 337/22)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: International Management Group (IMG) (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – L. Levi un A. Tymen, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2015. gada 8. maija lēmumu veikt pastiprinātus revīzijas un uzraudzības pasākumus, brīdināt par verifikāciju atbilstoši Komisijas 2014. gada 13. novembra Lēmumam par agrīnās brīdināšanas sistēmu Komisijas kredītrīkotāju un izpildaģentūru vajadzībām un atteikt IMG starptautiskas organizācijas statusu atbilstoši Finanšu regulai;

piespriest atbildētājai atlīdzināt materiālo un morālo kaitējumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza astoņus pamatus, kas attiecas uz dažādiem apstrīdētā lēmuma aspektiem:

attiecībā uz apstrīdēto lēmumu kopumā:

1.

pirmais pamats par Hartas 41. panta un tiesību tikt uzklausītam pārkāpumu;

2.

otrais pamats par samērīguma principa pārkāpumu;

attiecībā uz lēmumu atteikt prasītājai starptautiskas organizācijas statusu Finanšu regulas izpratnē:

3.

trešais pamats par Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (1) un Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 (2) pārkāpumu, kā arī par acīmredzamu kļūdu vērtējumā, jo Komisija esot nolēmusi, ka prasītāja vairs neatbilst starptautiskas organizācijas statusam iepriekš minēto regulu izpratnē;

4.

ceturtais pamats par pienākuma norādīt pamatojumu neizpildi;

5.

piektais pamats par tiesiskās noteiktības principa pārkāpumu, ciktāl Komisija neesot izskaidrojusi, kādēļ tā uzskata, ka prasītāja vairs neatbilst starptautiskas organizācijas definīcijas kritērijiem, un kādēļ tā ir veikusi būtiskās izmaiņas Finanšu regulas interpretācijā un piemērošanā attiecībā uz nemainīgu (prasītājas) faktisko un tiesisko stāvokli;

6.

sestais pamats par tiesiskās paļāvības aizsardzības principa pārkāpumu, jo prasītājai starptautiskas organizācijas statuss esot ticis atņemts pēkšņi un bez pārejas laikposma;

attiecībā uz lēmumu brīdināt atbilstoši agrīnās brīdināšanas sistēmai (ABS):

7.

septītais pamats par Lēmuma 2014/792/ES (3) prettiesiskumu, ciktāl nepastāvot juridisks pamats tā pieņemšanai;

8.

astotais pamats, kas izvirzīts pakārtoti, – par Hartas 41. panta un tiesību tikt uzklausītam pārkāpumu, pienākuma norādīt pamatojumu neizpildi, kā arī acīmredzamu kļūdu vērtējumā.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 1. lpp.).

(2)  Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 13. novembra Lēmums 2014/792/ES par agrīnās brīdināšanas sistēmu Komisijas kredītrīkotāju un izpildaģentūru vajadzībām (OV L 329, 68. lpp.).


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/22


Prasība, kas celta 2015. gada 15. jūlijā – Greenpeace Energy u.c./Komisija

(Lieta T-382/15)

(2015/C 337/23)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Greenpeace Energy eG (Hamburga, Vācija), oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel (Vīne, Austrija), Stadtwerke Aalen GmbH (Aalen, Vācija), Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH (Bitigheima-Bisingena, Vācija), Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (Schwäbisch Hall, Vācija), Stadtwerke Tübingen GmbH (Tübingen, Vācija), Stadtwerke Mühlacker GmbH (Mühlacker, Vācija), Energieversorgung Filstal GmbH & Co KG (Göppingen, Vācija), Stadtwerke Mainz AG (Mainca, Vācija), Stadtwerke Bochum Holding GmbH (Bohuma, Vācija) (pārstāvji –D. Fouquet un J. Nysten, advokātes)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

prasību saskaņā ar LESD 263. panta 4. punktu saistībā ar LESD 263. panta 1. punktu atzīt par pieņemamu un pamatotu;

atcelt Komisijas 2014. gada 8. oktobra Lēmumu (ES) 2015/658 par Apvienotās Karalistes plānoto valsts atbalstu SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) atomelektrostacijai Hinkley Point C;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus, ieskaitot advokāta honorārus un ceļa izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza astoņus pamatus.

1.

Pirmais pamats: kļūdaina LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkta piemērošana, pieņemot kopēju interešu esamību

Prasītājas norāda, ka Komisija novērtējumā jaucot kritērijus, kas ir jāņem vērā saskaņā ar LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu, kā arī LESD 3. punkta c) apakšpunktu, un līdz ar to kļūdaini piemērojot minētās tiesību normas. Komisija turpinājumā konstatējot kopējas intereses atomenerģijas veicināšanā, kuru nemaz neesot. Komisija arī pieņemot, ka apgādes drošībā pastāv kopējas intereses, kas, lai arī saskaņā ar LESD 194. pantu tik tiešām ir viens no Savienības mērķiem enerģētikas jomā, tomēr attiecīgās atomelektrostacijas būve un darbība tām neatbilst.

2.

Otrais pamats: LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkta kļūdaina piemērošana, izdarot pieņēmumu par nepilnībām tirgū

Šai sakarā tiek norādīts, ka Komisija apgalvotajā atomelektrostacijas nefinansējamībā finanšu tirgos konstatējot nepilnības tirgū, šajā ziņā neņemdama vērā to, ka citas atomelektrostacijas – tostarp arī tās, kuras izmanto tās pašas tehnoloģijas, iztiekot bez līdzīga valsts atbalsta. Prasītāju skatījumā Komisija turklāt kļūdoties arī tādēļ, ka tā apgalvo, ka politisks lēmums var tikt uzskatīts par tirgus nepilnību.

3.

Trešais pamats: LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkta kļūdaina piemērošana, pieteikto pasākumu “Contract for Difference” nepareizi klasificējot kā ieguldījumu atbalstu – nepareiza novērtējuma kritērija piemērošana

Trešā pamata ietvaros prasītājas norāda, ka gan darbības atbalsts, gan ieguldījumu atbalsts un atšķirība starp šiem instrumentiem, ir definēta juridiski pietiekami skaidri. Ar apgalvojumu par ekvivalenci ieguldījumu atbalstam Komisija, nepareizi izmantojot savas pilnvaras, radot jaunu kategoriju un tādējādi piemērojot kļūdainu novērtējuma kritēriju.

4.

Ceturtais pamats: kļūdaina LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkta piemērošana, pieņemot atbalsta paketes atbilstību un veicinošo iedarbību

Šajā ziņā prasītājas norāda, ka Komisija neesot pietiekami izvērtējusi alternatīvas atomelektrostacijas būvei un darbībai apgalvotā apgādes drošības mērķa kontekstā. Turklāt Komisijai tikai virspusēji vērtējot to, kā uzņēmums rīkotos bez atbalsta. Komisija tādēļ veicot kļūdainu un nepilnīgu atbilstības vērtējumu.

5.

Piektais pamats: kļūdaina LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkta piemērošana, nepietiekami novērtējot konkurences izkropļojumus, ko rada atbalsts, un pārlieku novērtējot atbalsta paketes pozitīvo ietekmi

Prasītājas turklāt iebilst, ka Komisija kļūdaini uzskatot, ka konkurences izkropļojumi neesot jāņem vērā. Prasītājas norāda, ka slēdziens liecinot par stiprāku ietekmi uz tirgus cenām nekā to pieņēmusi Komisija, tādēļ varot pieņemt, ka informācija nav ņemta vērā, respektīvi, esot notikusi kļūdaina tās interpretācija.

6.

Sestais pamats: Direktīvas 2009/72/EK (1) 8. panta vai attiecīgi Direktīvas 2004/17/EK (2) un Direktīvas 2004/18/EK (3) pārkāpums, apstiprinot atbalsta paketi bez publiskā iepirkuma procedūras vai līdzvērtīgas procedūras

Šajā ziņā it īpaši tiek apgalvots, ka Komisija kļūdaini un pretēji līdzšinējai lēmumu pieņemšanas praksei esot pieņēmusi, ka šajā gadījumā tiesību normas par publisko iepirkumu neesot jāpiemēro. Līdz ar to tā faktus vērtējot kļūdaini, nepareizi izmantojot pilnvaras, un ignorējot salīdzināmību ar virkni citu projektu. Komisija arī ļaunprātīgi izmantojot savu rīcības brīvību, kad tā Apvienotās Karalistes uzaicinājumu paust interesi pielīdzinot publiskam iepirkumam līdzvērtīgai procedūrai.

7.

Septītais pamats: paaugstinātu prasību pienākumam norādīt pamatojumu neievērošana un labas pārvaldības prakses kodeksa neievērošana nepamatoti nesaskanīgas rīcības dēļ

Šī pamata ietvaros prasītājas būtībā norāda, ka Komisija vairākkārtīgi nonākot pretrunā savai lēmumu pieņemšanas praksei, nenorādīdama pienācīgu pamatojumu.

8.

Astotais pamats: LESD 296. panta 2. punkta, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta un labas administratīvās prakses kodeksa pārkāpums, vispārīgi neievērojot pienākumu norādīt pamatojumu

Šajā ziņā prasītājas iebilst, ka Komisija kļūdaini aprakstot atbalsta pasākumu metodiku, kur tā, piemēram, izdarot pieņēmumu drīzāk par ieguldījumu atbalstu nevis darbības atbalstu un turklāt vispārīgi sajaucot dažādus elementus. Komisija arī nenosakot atbalsta pasākumu kopējo apmēru un nepietiekami pamatojot iespējamo kumulāciju. Pamatojums pieņēmumam par kopējām interesēm vai attiecīgi tirgus nepilnībām un atbilstību prasītāju skatījumā, vispārīgi ņemot, nespēj aizstāt prasību pēc pamatojuma izpildīšanu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu (OV L 211, 55. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/17/EK ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (OV L 134, 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts [publiskā iepirkuma] līgumu, piegādes valsts [publiskā iepirkuma] līgumu un pakalpojumu valsts [publiskā iepirkuma] līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV L 134, 114. lpp.).


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/24


Prasība, kas celta 2015. gada 13. jūlijā – EDF Luminus/Parlaments

(Lieta T-384/15)

(2015/C 337/24)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: EDF Luminus (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – D. Verhoeven un O. Vanden Berghe, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to piespriest Eiropas Parlamentam:

samaksāt EDF Luminus summu EUR 4 39  672,95 apmērā;

samaksāt EDF Luminus līgumiskos procentus par šo summu, sākot ar datumu, no kura rēķini ir apmaksājami;

atlīdzināt tiesāšanās izdevumus un izmaksas.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza vienu vienīgu pamatu par piemērojamo likumisko un līgumisko noteikumu pārkāpumu, kā arī vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principa pārkāpumu, ciktāl Parlaments atsakās tai atmaksāt maksājumus par elektroenerģiju, kurus tā veikusi rajonam Région de Bruxelles – Capitale. Prasītāja apgalvo, ka strīdīgie maksājumi ir jāpārliek uz Parlamentu, ciktāl tie esot radušies, piegādājot elektroenerģiju Parlamentam.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/25


Prasība, kas celta 2015. gada 25. jūlijā – Fulmen/Padome

(Lieta T-405/15)

(2015/C 337/25)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Fulmen (Teherāna, Irāna) (pārstāvji – A. Bahrami un N. Korogiannakis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu un pamatotu;

piespriest Padomei samaksāt EUR 1 1 0 09  560 par mantisko zaudējumu un EUR 1 00  000 par morālo kaitējumu, un

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza vienu pamatu, kurš attiecas uz Padomes izdarītu būtisku pārkāpumu, kas robežojas ar pilnvaru nepareizu izmantošanu.

Prasītājs norāda, ka Padomei nebija ne vismazāko apsūdzošo pierādījumu, lai pamatotu tās nosaukuma iekļaušanu to personu un vienību sarakstā, uz kurām ir attiecināti ierobežojošie pasākumi pret Irānu, un ka tā esot izmantojusi strīdīgos pasākumus ar mērķi ietekmēt Irānas rūpniecisko kapacitāti un ekonomisko izaugsmi.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/26


Prasība, kas celta 2015. gada 26. jūlijā – Mahmoudian/Padome

(Lieta T-406/15)

(2015/C 337/26)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Fereydoun Mahmoudian (Teherāna, Irāna) (pārstāvji – A. Bahrami un N. Korogiannakis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu un pamatotu;

piespriest Padomei samaksāt EUR 2 2 27  000 par mantisko zaudējumu un EUR 6 00  000 par morālo kaitējumu, un

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza vienu pamatu, kurš būtībā ir tāds pats vai līdzīgs lietā T-405/15 Fulmen/Padome izvirzītajam.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/26


Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 18. maija spriedumu lietā F-44/14 Pohjanmäki/Padome 2015. gada 28. jūlijā iesniedza Jaana Pohjanmäki

(Lieta T-410/15 P)

(2015/C 337/27)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Jaana Pohjanmäki (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – M. Velardo, avocat)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Padome

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

lai 2015. gada 18. maija spriedums lietā F-44/14 tiktu atcelts un lai lietu izskatītu pati Vispārējā tiesa;

alternatīvi, nosūtīt lietu atpakaļ Civildienesta tiesai;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus abās instancēs.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza astoņus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā un ir notikusi faktu un pierādījumu sagrozīšana, kā arī ir pārkāptas tiesības uz aizstāvību, ciktāl prasītājas nopelnu izvērtējums netika veikts rūpīgi un ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā un ir notikusi faktu un pierādījumu sagrozīšana, ciktāl paaugstināšanas amatā konsultatīvās komisijas locekļi nebija iepazinušies ar prasītājas novērtējuma ziņojumiem atsauces periodā.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Civildienesta tiesa (turpmāk tekstā – “CDT”) ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, uzskatot, ka prasītājas nopelni ir tikuši salīdzināti ar to ierēdņu nopelniem, kuriem bija uzticētas lingvistu funkcijas.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka CDT ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, uzskatot, ka iecēlējinstitūcija prasītājas situācijas pārvērtēšanu ir veikusi likumīgi.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts pušu procesuālo tiesību vienlīdzības princips, ciktāl nav notikušas debates par atsevišķiem būtiskiem strīda aspektiem.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, ciktāl CDT ir atbalstījusi atbildētājas tēzi, saskaņā ar kuru prasītājas nopelni pastāvīgi nav bijuši augstāki.

7.

Ar septīto pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā un ir sagrozīti pierādījumi, ciktāl CDT ir nospriedusi, ka prasītājas atbildības līmenis esot ticis novērtēts atbilstoši Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 45. pantam.

8.

Ar astoto pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, ciktāl CDT ir uzskatījusi, ka atbildētāja ir papildinājusi pamatojumu tiesas sēdes laikā, lai gan patiesībā pamatojumu faktiski tika mainījusi.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/27


Prasība, kas celta 2015. gada 28. jūlijā – Cofely Solelec u.c./Parlaments

(Lieta T-419/15)

(2015/C 337/28)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luksemburga), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luksemburga) un Cofely Fabricom (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – S. Marx, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāju prasījumi:

atcelt:

Eiropas Parlamenta Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirekcijas 2015. gada 29. maija lēmumu Nr. D(2015)24297, ar kuru tika atcelta publiskā iepirkuma procedūra ar atsauces Nr. INLO-D-UPIL-T-14-AO4 – 75. kārta “elektroenerģija – augstspriegums” saistībā ar ēkas Konrad Adenauer Luksemburgā paplašināšanas un atjaunošanas projektu,

Eiropas Parlamenta Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirekcijas 2015. gada 11. jūnija lēmumu Nr. D(2015)28116, ar kuru tika atcelta publiskā iepirkuma procedūra ar atsauces Nr. INLO-D-UPIL- T-14-AO4 – 75. kārta ‟elektroenerģija – augstspriegums” saistībā ar ēkas Konrad Adenauer Luksemburgā paplašināšanas un atjaunošanas projektu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka neesot norādīts pamatojums, jo atbildētājs ir attaisnojis 2015. gada 29. maija un 2015. gada 11. jūnija lēmumus par atcelšanu tikai ar to, ka citi saņemtie piedāvājumi, tostarp prasītāju iesniegtais, būtiski pārsniedzot tirgus vērtības novērtējumu, uz kuru līgumslēdzēja iestāde balstījās iepriekš, neprecizējot to savos lēmumos. Atbildētājs šo aptuveno summu precizēja tika vēlākā 2015. gada 18. jūnija vēstulē.

2.

Ar otro pamatu, kas norādīts pakārtoti, tiek apgalvots, ka ir pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā. Prasītāji norāda, ka atbildētāja veiktais tirgus vērtības novērtējums neatbilst tirgus realitātei un ir kļūdains acīmredzami pārāk zema vērtējuma dēļ.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/28


Prasība, kas celta 2015. gada 20. jūlijā – Thun 1794/ITSB – Adekor (grafiski simboli)

(Lieta T-420/15)

(2015/C 337/29)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – čehu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Thun 1794 a.s. (Nová Role, Čehijas Republika) (pārstāvis – F. Steidl, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Adekor s.r.o. (Loket, Čehijas Republika)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus (rūpniecības) dizainparauga īpašniece: otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgais strīdus (rūpniecības) dizainparaugs: Kopienas (rūpniecības) dizainparaugs Nr. 000840400–0001

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas trešās padomes 2015. gada 29. aprīļa lēmums lietā R 1465/2014–3

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

būtisks procesuālo noteikumu pārkāpums;

Padomes Regulas Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

(novērtējuma) pilnvaru nepareiza izmantošana.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/29


Prasība, kas celta 2015. gada 29. jūlijā – Systran/Komisija

(Lieta T-421/15)

(2015/C 337/30)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Systran SA (Parīze, Francija) (pārstāvji – J. Hoss, E. Omes un P. Hoffmann, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

apvienot šo lietu ar lietu T-481/13;

atcelt Eiropas Komisijas vai Eiropas Savienības 2015. gada 25. jūnija lēmumu;

piespriest Eiropas Komisijai un Eiropas Savienībai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar šo prasību prasītāja prasa atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru tā pēc Tiesas 2013. gada 18. aprīļa sprieduma Komisija/Systran un Systran Luxembourg (C-103/11 P, Krājums, EU:C:2013:245) uzsāka kompensācijas procentu piedziņu, tiem pieskaitot nokavējuma procentus sākot ar 2013. gada 19. augustu par summu, ko Komisija samaksāja prasītājai kā zaudējumu atlīdzību pēc Vispārējās tiesas 2010. gada 16. decembra sprieduma Systran un Systran Luxembourg/Komisija (T-19/07, Krājums, EU:T:2010:526), kas ar Tiesas spriedumu tika atcelts.

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus, kuri būtībā ir identiski vai līdzīgi pamatiem, kas izvirzīti lietā T-481/13 Systran/Komisija (1)


(1)  OV 2013, C 336, 27. lpp.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/30


Prasība, kas celta 2015. gada 30. jūlijā – Port Autonome du Centre et de l’Ouest u.c./Komisija

(Lieta T-438/15)

(2015/C 337/31)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Port Autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (Laluvjēra, Beļģija), Port Autonome de Namur (Namūra, Beļģija), Port Autonome de Charleroi (Šarleruā, Beļģija) un Région wallonne (Jambes, Beļģija) (pārstāvis – J. Vanden Eynde, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu attiecībā uz katru prasītāju un līdz ar to atcelt Komisijas lēmumu ar atsauces numuru SA.38393(2014/CP) – nodokļi Beļģijas ostām;

atzīt šo prasību par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to atcelt Eiropas Komisijas lēmumu, saskaņā ar kuru par atbalstu, kas nav saderīgs ar iekšējo tirgu, tiek uzskatīts apstāklis, ka Beļģijas ostu saimnieciskā darbība, it īpaši Valonijas ostas, netiek apliktas ar uzņēmumu ienākuma nodokli;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza sešus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu vispārīgi tiek apgalvots, ka Komisijas apgalvojumi neesot nedz faktiski, nedz juridiski pamatoti.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka juridiski nepamatots esot apgalvojums, ka attiecīgā nodokļu sistēma esot uzņēmumu ienākuma nodoklis.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija neesot ņēmusi vērā dalībvalstu prerogatīvas šādās jomās:

tādu darbību definēšana, kas nav saimnieciska darbība;

tiešo nodokļu definēšana;

pienākums nodrošināt vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu pariezu darbību, kas ir nepieciešama sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai;

diskrecionāra vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu organizēšana.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Valonijas ostu pamatdarbība esot vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi, uz kuriem saskaņā ar Eiropas tiesisko regulējumu (LESD 93. pants un 106. panta 2. punkts) neattiecoties LESD 107. panta konkurences noteikumi.

5.

Ar piekto pamatu, kas ir izvirzīts pakārtoti, tiek apgalvots, ka, ja Valonijas iekšējo ostu pamatdarbība ir vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi, uz to attiecoties LESD 93. panta un 106. panta 2. punkta regulējums, bet konkurences noteikumi tiem neesot piemērojami.

6.

Ar sesto pamatu, kas ir izvirzīts vēl pakārtotāk, tiek apgalvots, ka neesot izpildīti Savienības tiesībās paredzētie valsts atbalsta noteikšanas kritēriji.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/31


Prasība, kas celta 2015. gada 29. jūlijā – European Dynamics Luxembourg u.c./Eiropas Zāļu aģentūra

(Lieta T-440/15)

(2015/C 337/32)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: European Dynamics Luxembourg (Luksemburga, Luksemburga), Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atēnas, Grieķija), European Dynamics Belgium SA (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – I. Ampazis un M. Sfiri, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Zāļu aģentūra

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Zāļu aģentūras lūgumu sniegt pakalpojumus Nr. SC002 (Request Form for Services) saistībā ar pamatnolīgumu ΕΜΑ/2012/10/ICT, kurš prasītājiem tika paziņots 2015. gada 22. maijā ar Centrālā iepirkumu biroja vadītāja e-pasta vēstuli, un

piespriest Eiropas Zāļu aģentūrai atlīdzināt visus prasītāju tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāju ieskatā, apstrīdētais lūgums sniegt pakalpojumus (Request Form for Services) būtu jāatceļ atbilstoši LESD 263. pantam, jo EMA ir izmainījusi tehniskajās specifikācijās paredzētos piešķiršanas kritērijus, lūguma sniegt vadības sistēmu analizētāju (Business Analysts) pakalpojumus nosūtīšanas posmā ieviešot jaunus kritērijus.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/32


Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Almashreq Investment Fund/Padome

(Lieta T-463/15)

(2015/C 337/33)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Almashreq Investment Fund (Damaska, Sīrija) (pārstāvis – E. Ruchat, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atzīt prasītāja prasību par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to atcelt 2015. gada 28. maija Lēmumu (KĀDP) 2015/837 un tam sekojošos izpildes aktus, ciktāl tie attiecas uz prasītāju;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza trīs pamatus, kas būtībā ir identiski vai līdzīgi pamatiem, kas ir izvirzīti lietā T-432/11 Makhlouf/Padome (1).


(1)  OV C 290, 13. lpp.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/33


Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Othman/Padome

(Lieta T-464/15)

(2015/C 337/34)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Razan Othman (Damaska, Sīrija) (pārstāvis – E. Ruchat, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atzīt prasītāja prasību par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to atcelt 2015. gada 28. maija Lēmumu (KĀDP) 2015/837 un tam sekojošos izpildes aktus, ciktāl tie attiecas uz prasītāju;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza trīs pamatus, kas būtībā ir identiski vai līdzīgi pamatiem, kas ir izvirzīti lietā T-432/11 Makhlouf/Padome (1).


(1)  OV C 290, 13. lpp.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/33


Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Makhlouf/Padome

(Lieta T-465/15)

(2015/C 337/35)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ehab Makhlouf (Damaska, Sīrija) (pārstāvis – E. Ruchat, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atzīt prasītāja prasību par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to atcelt 2015. gada 28. maija Lēmumu (KĀDP) 2015/837 un tam sekojošos izpildes aktus, ciktāl tie attiecas uz prasītāju;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza trīs pamatus, kas būtībā ir identiski vai līdzīgi pamatiem, kas ir izvirzīti lietā T-432/11 Makhlouf/Padome (1).


(1)  OV C 290, 13. lpp.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/34


Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Makhlouf/Padome

(Lieta T-466/15)

(2015/C 337/36)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Rami Makhlouf (Damaska, Sīrija) (pārstāvis – E. Ruchat, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atzīt prasītāja prasību par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to atcelt 2015. gada 28. maija Lēmumu (KĀDP) 2015/837 un tam sekojošos izpildes aktus, ciktāl tie attiecas uz prasītāju;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza trīs pamatus, kas būtībā ir identiski vai līdzīgi pamatiem, kas ir izvirzīti lietā T-432/11 Makhlouf/Padome (1).


(1)  OV C 290, 13. lpp.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/34


Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Drex Technologies/Padome

(Lieta T-467/15)

(2015/C 337/37)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Drex Technologies SA (Tortola, Britu Virdžīnu salas) (pārstāvis – E. Ruchat, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasītājas prasību par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to atcelt 2015. gada 28. maija Lēmumu (KĀDP) 2015/837 un tam sekojošos izpildes aktus, ciktāl tie attiecas uz prasītāju;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus, kas būtībā ir identiski vai līdzīgi pamatiem, kas ir izvirzīti lietā T-432/11 Makhlouf/Padome (1).


(1)  OV C 290, 13. lpp.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/35


Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Souruh/Padome

(Lieta T-468/15)

(2015/C 337/38)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Souruh SA (Damaska, Sīrija) (pārstāvis – E. Ruchat, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasītājas prasību par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to atcelt 2015. gada 28. maija Lēmumu (KĀDP) 2015/837 un tam sekojošos izpildes aktus, ciktāl tie attiecas uz prasītāju;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus, kas būtībā ir identiski vai līdzīgi pamatiem, kas ir izvirzīti lietā T-432/11 Makhlouf/Padome (1).


(1)  OV C 290, 13. lpp.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/36


Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Bena Properties/Padome

(Lieta T-469/15)

(2015/C 337/39)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Bena Properties Co. SA (Damaska, Sīrija) (pārstāvis – E. Ruchat, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasītājas prasību par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to atcelt (2015. gada 28. maija Lēmumu KĀDP) 2015/837 un tam sekojošos izpildes aktus, ciktāl tie attiecas uz prasītāju;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus, kas būtībā ir identiski vai līdzīgi pamatiem, kas ir izvirzīti lietā T-432/11 Makhlouf/Padome (1).


(1)  OV C 290, 13. lpp.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/36


Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Cham/Padome

(Lieta T-470/15)

(2015/C 337/40)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Cham Holding (Damaska, Sīrija) (pārstāvis – E. Ruchat, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasītājas prasību par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to atcelt 2015. gada 28. maija Lēmumu (KĀDP) 2015/837 un tam sekojošos izpildes aktus, ciktāl tie attiecas uz prasītāju;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus, kas būtībā ir identiski vai līdzīgi pamatiem, kas ir izvirzīti lietā T-432/11 Makhlouf/Padome (1).


(1)  OV C 290, 13. lpp.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/37


Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Syriatel Mobile Telecom/Padome

(Lieta T-471/15)

(2015/C 337/41)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damaska, Sīrija) (pārstāvis – E. Ruchat, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasītājas prasību par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to atcelt 2015. gada 28. maija Lēmumu (KĀDP) 2015/837 un tam sekojošos izpildes aktus, ciktāl tie attiecas uz prasītāju;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus, kas būtībā ir identiski vai līdzīgi pamatiem, kas ir izvirzīti lietā T-432/11 Makhlouf/Padome (1).


(1)  OV C 290, 13. lpp.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/37


Prasība, kas celta 2015. gada 19. augustā – European Food/ITSB – Société des Produits Nestlé (“FITNESS”)

(Lieta T-476/15)

(2015/C 337/42)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: European Food SA (Drăgăneşti, Rumānija) (pārstāvis – I. Speciac, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Société des Produits Nestlé SA (Vevey, Šveice)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes īpašniece: otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “FITNESS” – Kopienas preču zīme Nr. 2 470 326

Process ITSB: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2015. gada 19. jūnija lēmums lietā R 2542/2013–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un nodot lietu atpakaļ ITSB lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Tiesas nospriesto;

pakārtoti, grozīt apstrīdēto lēmumu un atcelt Kopienas preču zīmi “Fitness” Nr. 2 470 326;

piespriest ITSB atlīdzināt šajā tiesvedībā radušos tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 2868/95 37. noteikuma b) punkta vi) apakšpunkta un 50. noteikuma 1. punkta un Regulas Nr. 207/2009 76. panta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 52. panta 1. punkta a) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta un 52. panta 1. punkta a) apakšpunkta pārkāpums.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/38


Prasība, kas celta 2015. gada 20. augustā – Lotte/ITSB – Kuchenmeister (“KOALA LAND”)

(Lieta T-479/15)

(2015/C 337/43)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Lotte Co. Ltd (Tokio, Japāna) (pārstāvji – M. Knitter un S. Schicker, Rechtsanwälte)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Kuchenmeister GmbH (Soest, Vācija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “KOALA LAND” – reģistrācijas pieteikums Nr. 10 766 723

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 4. jūnija lēmums lietā R 815/2014-1

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu, par kuru prasītājai tika paziņots 2015. gada 23. jūnijā, Kopienas preču zīmes Nr. 10 766 723 “KOALA LAND” reģistrācijas procedūrā;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta a) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 2868/95 22. noteikuma 3. punkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/39


Prasība, kas celta 2015. gada 19. augustā – KZ u.c./Komisija

(Lieta T-480/15)

(2015/C 337/44)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: KZ (Polija), LA (Polija), LB (Austrija), LC (Austrija) (pārstāvji – S. Dudzik, pārstāvis, J. Budzik, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2015. gada 19. jūnija lēmumu C(2015) 4284, final, lietā AT.39864 – BASF, ar ko noraidīts prasītāju pieteikums, pamatojoties uz Regulas Nr. [773]/2004 (1) 7. panta 2. punktu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir ticis pārkāpts tiesību efektīvas aizsardzības tiesā princips un tiesības uz efektīvu pārsūdzību tiesā.

Noraidot prasītāju pieteikumu, pamatojoties uz Komisijas 2004. gada 7. aprīļa Regulas (EK) Nr. 773/2004 7. panta 2. punktu, situācijā, kad ir pārkāpts Līguma 101. un 102. pants, kaitējot prasītājiem – lai gan kompetentā valsts konkurences iestāde neesot varējusi uzsākt procesu saistībā ar valsts tiesībās tiesvedības par konkurences tiesību pārkāpumu uzsākšanai paredzētā termiņa beigšanos, un turklāt prasītajiem neesot bijusi iespēja efektīvi prasīt kaitējuma atlīdzību, ceļot prasību valsts tiesā,– Komisija esot pārkāpusi prasītāju tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā un tiesības uz efektīvu pārsūdzību tiesā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir ticis pārkāpts LESD 101. un 102. pants saistībā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 1. punkta otro teikumu, kā arī saistībā ar Regulas Nr. 773/2004 7. panta 2. punktu un Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 (2) 7. panta 1. un 2. punktu.

Pieņemot, ka Eiropas Savienības interesēs nav uzsākt procesu lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz prasītāju sūdzību, Komisija ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu novērtējumā.

Noraidot prasītāju sūdzību un atsakoties uzsākt procesu, balstīdamās uz nepamatotu pieņēmumu, ka LESD 101. panta pārkāpuma konstatēšanas nosacījumi, kas ir tikuši noformulēti Tiesas 1998. gada 17. jūlija spriedumā lietā T-111/96 ITT Promedia N. V./Komisija, neesot piemērojami krimināltiesiska vai administratīva procesa ļaunprātīgai izmantošanai, Komisija esot pārkāpusi Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. panta lietderīgās iedarbības principu (effet utile).


(1)  Komisijas 2004. gada 7. aprīļa Regula (EK) Nr. 773/2004 par lietas izskatīšanu saskaņā ar EK Līguma 81. un 82. pantu, ko vada Komisija (OV L 123, 18. lpp.; [attiecas uz poļu valodu]).

(2)  Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 1. lpp.; [attiecas uz poļu valodu]).


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/40


Prasība, kas celta 2015. gada 24. augustā – Ahrend Furniture/Komisija

(Lieta T-482/15)

(2015/C 337/45)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ahrend Furniture (Zaventem, Beļģija) (pārstāvji – A. Lepièce, V. Dor un S. Engelen, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

prasība atcelt Komisijas lēmumu, kura pieņemšanas datums nav zināms un ar ko publiskā iepirkuma Nr. OIB.DR.2/PO/2014/055/622 – “Mēbeļu piegāde” līguma daļas Nr. 1 slēgšanas tiesības tika piešķirtas citam pretendentam;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka atbildētāja, veicot prasītāja piedāvājuma kvalitatīvo un tehnisko analīzi, ir pieļāvusi kļūdas faktos un tiesību piemērošanā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka prasītājs, neraugoties uz tā lūgumiem šajā ziņā, nav ticis informēts par piedāvājumu finansiālā novērtējuma elementiem.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/41


Prasība, kas celta 2015. gada 24. augustā – Alsharghawi/Padome

(Lieta T-485/15)

(2015/C 337/46)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johanesburga, Dienvidāfrika) (pārstāvis – É. Moutet, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Savienības Padomes 2015. gada 31. jūlija Lēmumu (KĀDP) 2015/133 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Lēmumu 2011/137/KĀDP, un 2015. gada 31. jūlija Īstenošanas regulu (ES) 2015/1323, ar ko īsteno 16. panta 2. punktu Regulā (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Padomei nav kompetences iekļaut prasītāju to personu sarakstā, kurām piemērojami ierobežojošie pasākumi, jo šī prasītāja vārds nav ticis minēts ne Apvienoto Nāciju Drošības padomes Rezolūcijās 1970 (2011) un 1973 (2011), ne grozījumu Rezolūcijās 2213/2015 un 2214/2015.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots būtisku formas prasību pārkāpums, un šis pamats ir iedalīts divās daļās:

pienākuma norādīt pamatojumu neizpilde;

prasītāja tiesību uz aizstāvību pārkāpums procesa, kas balstīts uz sacīkstes principu, neesamības dēļ.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots to tiesību normu pārkāpums, kuras attiecas uz Eiropas Savienības līgumu piemērošanu, un šis pamats ir iedalīts divās daļās:

nevainīguma prezumpcijas pārkāpums;

pamattiesību pārkāpums, jo, piemērojot prasītājam ierobežojošos pasākumus, Padome esot aizskārusi viņa tiesības izbraukt un iebraukt, kā arī viņa īpašumtiesības.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots apstrīdēto aktu pamatotības trūkums, jo neesot neviena droša faktiska pamata, kas pierādītu to atbilstību.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/42


Prasība, kas celta 2015. gada 26. augustā – LG Electronics/ITSB – Cyrus Wellness Consulting (“VIEWTY SMART”)

(Lieta T-488/15)

(2015/C 337/47)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: LG Electronics, Inc. (Seula, Korejas Republika) (pārstāvis – M. Graf, lawyer)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Cyrus Wellness Consulting (Berlīne, Vācija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “VIEWTY SMART” – reģistrācijas pieteikums Nr. 8 431 091

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas otrās padomes 2015. gada 11. jūnija lēmums lietā R 1734/2014–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/43


Prasība, kas celta 2015. gada 26. augustā – LG Electronics/ITSB – Cyrus Wellness Consulting (“VIEWTY SNAP”)

(Lieta T-489/15)

(2015/C 337/48)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: LG Electronics, Inc. (Seula, Korejas Republika) (pārstāvis – M. Graf, lawyer)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Cyrus Wellness Consulting (Berlīne, Vācija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “VIEWTY SNAP” – reģistrācijas pieteikums Nr. 9 125 055

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas otrās padomes 2015. gada 12. jūnija lēmums lietā R 1938/2014–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/44


Prasība, kas celta 2015. gada 21. augustā – SGP Rechtsanwälte/ITSB – Verlag Friedrich Oetinger (“tolino”)

(Lieta T-490/15)

(2015/C 337/49)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB (Minhene, Vācija) (pārstāve – K. Köklü, Rechtsanwältin)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Verlag Friedrich Oetinger GmbH (Hamburga, Vācija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “tolino” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 651 288

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 11. jūnija lēmums lietā R 2042/2014-1

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/44


Prasība, kas celta 2015. gada 25. augustā – Volkswagen/ITSB (“ConnectedWork”)

(Lieta T-491/15)

(2015/C 337/50)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Volkswagen AG (Wolfsburg, Vācija) (pārstāvis – U. Sander, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Informācija par procesu ITSB

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “ConnectedWork” – reģistrācijas pieteikums Nr. 13 011 267

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas piektās palātas 2015. gada 29. jūnija lēmums lietā R 160/2015-5

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta apvienojumā ar tās 7. panta 2. punktu pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 75. panta pārkāpums.


12.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/45


Prasība, kas celta 2015. gada 31. augustā – LG Electronics/ITSB – Cyrus Wellness Consulting (“Viewty”)

(Lieta T-498/15)

(2015/C 337/51)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: LG Electronics, Inc. (Seula, Korejas Republika) (pārstāvis – M. Graf, lawyer)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Cyrus Wellness Consulting GmbH (Berlīne, Vācija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “Viewty” – reģistrācijas pieteikums Nr. 6 266 531

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas otrās padomes 2015. gada 15. jūnija lēmums apvienotajās lietās R 1935/2014–2 un R 1563/2014–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.