ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 245

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 27. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2015/C 245/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2015/C 245/02

Lieta C-111/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 4. martā iesniedza Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) – Občina Gorje/Slovēnijas Republika

2

2015/C 245/03

Lieta C-167/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 13. aprīlī iesniedza Tribunale civile di Roma (Itālija) – X/Presidenza del Consiglio dei Ministri

3

2015/C 245/04

Lieta C-168/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 14. aprīlī iesniedza Okresný súd Prešov (Slovākijas Republika) – Milena Tomášová/Ministerstvo spravodlivosti SR; Pohotovosť s.r.o.

3

2015/C 245/05

Lieta C-178/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 20. aprīlī iesniedza Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polija) – Alicja Sobczyszyn/Szkola Podstawowej w Rzeplinie

4

2015/C 245/06

Lieta C-187/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 24. aprīlī iesniedza Verwaltungsgericht Düsseldorf (Vācija) – Joachim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen

5

2015/C 245/07

Lieta C-194/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. aprīlī iesniedza Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Itālija) – Véronique Baudinet u.c./Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino

5

2015/C 245/08

Lieta C-205/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 30. aprīlī iesniedza Judecătoria Sibiu (Rumānija) – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov/Vasile Toma, Birou Executor Judecătoresc HorațiuVasile Cruduleci

6

2015/C 245/09

Lieta C-211/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2015. gada 26. februāra spriedumu lietā T-385/12 Orange/Komisija 2015. gada 8. maijā iesniedza Orange, iepriekš France Télécom

6

2015/C 245/10

Lieta C-213/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2015. gada 27. februāra spriedumu lietā T-188/12 Patrick Breyer/Eiropas Komisija 2015. gada 8. maijā iesniedza Eiropas Komisija

7

2015/C 245/11

Lieta C-217/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 11. maijā iesniedza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Itālija) – krimināllieta pret Massimo Orsi

8

2015/C 245/12

Lieta C-222/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 15. maijā iesniedza Pécsi Törvényszék (Ungārija) – Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services

9

2015/C 245/13

Lieta C-228/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 19. maijā iesniedza Tribunale di Catania (Itālija) – krimināllieta pret Snezhana Velikova

10

2015/C 245/14

Lieta C-233/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 21. maijā iesniedza Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) – SIA Oniors Bio/Valsts ieņēmumu dienests

11

2015/C 245/15

Lieta C-241/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 25. maijā iesniedza Curtea de Apel Cluj (Rumānija) – krimināllieta pret Niculaie Aurel Bob-Dogi

12

2015/C 245/16

Lieta C-249/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. maijā iesniedza Østre Landsret (Dānija) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell/Skatteministeriet

12

 

Vispārējā tiesa

2015/C 245/17

Lieta T-296/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 12. jūnija spriedums – Health Food Manufacturers’ Association u.c./Komisija Patērētāju tiesību aizsardzība — Regula (ES) Nr. 432/2012 — Veselīguma norādes uz pārtikas produktiem — Prasība atcelt tiesību aktu — Reglamentējošs akts, kas nav saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Tieša ietekme — Pieņemamība — Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. un 28. panta pārkāpums — Labas pārvaldības princips — Nediskriminācija — Kļūdaini novērtēšanas kritēriji — Regula Nr. 1924/2006 — Iebilde par prettiesiskumu — Tiesības tikt uzklausītam — Tiesiskā noteiktība — Nesaprātīgs pārejas laikposms — Atlikto norāžu saraksts

14

2015/C 245/18

Lieta T-334/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 12. jūnija spriedums – Plantavis un NEM/Komisija un EFSA Patērētāju tiesību aizsardzība — Veselīguma norādes uz pārtikas produktiem — Regula (ES) Nr. 432/2012 — Prasība atcelt tiesību aktu — Reglamentējošs akts, kas nav saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Tieša ietekme — Pieņemamība — Regula (EK) Nr. 1924/2006 — Iebilde par prettiesiskumu — Veselīguma norāžu reģistrs

15

2015/C 245/19

Lieta T-496/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 11. jūnija spriedums – McCullough/Cedefop Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti, kas attiecas uz tiesību slēgt publiskā iepirkuma līgumu piešķiršanu un no tās izrietošo līgumu noslēgšanu — Prasība iesniegt dokumentus krimināllietā — Piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar privātās dzīves un personas neaizskaramības aizsardzību — Izņēmums saistībā ar lēmumu pieņemšanas procedūras aizsardzību

16

2015/C 245/20

Lieta T-452/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 11. jūnija spriedums – Laboratoires CTRS/Komisija Cilvēkiem paredzētas zāles — Zāles reti sastopamu slimību ārstēšanai — Atļauja laist tirgū zāles Cholic Acid FGK (sauktas Kolbam) — Terapeitiskas indikācijas — Tirgus ekskluzivitāte — Regulas (EK) Nr. 141/2000 8. panta 1. punkts

17

2015/C 245/21

Lieta T-285/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Wirtschaftsvereinigung Stahl u.c./Komisija Valsts atbalsts — Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem — Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu — Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieteikums par prasījumu pielāgošanu — Jauna elementa neesamība — Nepieņemamība

18

2015/C 245/22

Lieta T-286/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Röchling Oertl Kunststofftechnik/Komisija Valsts atbalsts — Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem — Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu — Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

19

2015/C 245/23

Lieta T-287/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Schaeffler Technologies/Komisija Valsts atbalsts — Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem — Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu — Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

19

2015/C 245/24

Lieta T-288/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Energiewerke Nord/Komisija Valsts atbalsts — Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem — Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu — Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

20

2015/C 245/25

Lieta T-289/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – H-O-T Servicecenter Nürnberg u.c./Komisija Valsts atbalsts — Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem — Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu — Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieteikums par prasījumu pielāgošanu — Jauna elementa neesamība — Nepieņemamība

21

2015/C 245/26

Lieta T-294/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Klemme/Komisija Valsts atbalsts — Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem — Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu — Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieteikums par prasījumu pielāgošanu — Jauna elementa neesamība — Nepieņemamība

22

2015/C 245/27

Lieta T-295/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Autoneum Germany/Komisija Valsts atbalsts — Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem — Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu — Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieteikums par prasījumu pielāgošanu — Jauna elementa neesamība — Nepieņemamība

23

2015/C 245/28

Lieta T-296/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Erbslöh/Komisija Valsts atbalsts — Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem — Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu — Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

24

2015/C 245/29

Lieta T-297/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Walter Klein/Komisija Valsts atbalsts — Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem — Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu — Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

24

2015/C 245/30

Lieta T-298/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Erbslöh Aluminium/Komisija Valsts atbalsts — Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem — Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu — Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

25

2015/C 245/31

Lieta T-300/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Fricopan Back/Komisija Valsts atbalsts — Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem — Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu — Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieteikums par prasījumu pielāgošanu — Jauna elementa neesamība — Nepieņemamība

26

2015/C 245/32

Lieta T-301/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Michelin Reifenwerke/Komisija Valsts atbalsts — Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem — Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu — Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

27

2015/C 245/33

Lieta T-305/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Vestolit/Komisija Valsts atbalsts — Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem — Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu — Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

27

2015/C 245/34

Lieta T-241/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 2. jūnija rīkojums – Buga/Parlaments u.c. Pagaidu noregulējums — Direktīva par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Pamatprasības acīmredzama nepieņemamība — Nepieņemamība

28

2015/C 245/35

Lieta T-168/15: Prasība, kas celta 2015. gada 1. aprīlī – Grieķijas Republika/Komisija

29

2015/C 245/36

Lieta T-178/15: Prasība, kas celta 2015. gada 8. aprīlī – Kohrener Landmolkerei un DHG/Komisija

30

2015/C 245/37

Lieta T-180/15: Prasība, kas celta 2015. gada 14. aprīlī – Icap u.c./Komisija

30

2015/C 245/38

Lieta T-207/15: Prasība, kas celta 2015. gada 24. aprīlī – National Iranian Tanker Company/Padome

32

2015/C 245/39

Lieta T-250/15: Prasība, kas celta 2015. gada 21. maijā – Speciality Drinks/ITSB – William Grant (CLAN)

33

2015/C 245/40

Lieta T-251/15: Prasība, kas celta 2015. gada 14. maijā – Espírito Santo Financial (Portugāle)/ECB

34

2015/C 245/41

Lieta T-252/15: Prasība, kas celta 2015. gada 21. maijā – Ferrovial u.c./Komisija

35

2015/C 245/42

Lieta T-253/15: Prasība, kas celta 2015. gada 21. maijā – Sociedad General de Aguas de Barcelona/Komisija

36

2015/C 245/43

Lieta T-254/15: Prasība, kas celta 2015. gada 18. maijā – Aldi Einkauf/ITSB – Dyado Liben (Casale Fresco)

37

2015/C 245/44

Lieta T-256/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. maijā – Telefónica/Komisija

37

2015/C 245/45

Lieta T-257/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. maijā – Arcelormittal Spain Holding/Komisija

38

2015/C 245/46

Lieta T-258/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. maijā – Axa Mediterranean Holding/Komisija

39

2015/C 245/47

Lieta T-261/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. maijā – Spirig Pharma/ITSB (Daylong)

39

2015/C 245/48

Lieta T-267/15: Prasība, kas celta 2015. gada 27. maijā – db Technologies Deutschland/ITSB – MIP Metro (Sigma)

40

2015/C 245/49

Lieta T-268/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. maijā – Apcoa Parking Holdings/ITSB (PARKWAY)

41

2015/C 245/50

Lieta T-272/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. maijā – Apcoa Parking Holdings/ITSB (PARKWAY)

41

2015/C 245/51

Lieta T-277/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. maijā – Permapore/ITSB – José Joaquim Oliveira II – Jardins & Afins (Terraway)

42

2015/C 245/52

Lieta T-289/15: Prasība, kas celta 2015. gada 2. jūnijā – Hamas/Padome

43

2015/C 245/53

Lieta T-297/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 26. marta spriedumu lietā F-38/14 Coedo Suárez/Padome 2015. gada 8. jūnijā iesniedza Angel Coedo Suárez

44

2015/C 245/54

Lieta T-298/15: Prasība, kas celta 2015. gada 8. jūnijā – Atlas/ITSB (EFEKT PERLENIA)

44

2015/C 245/55

Lieta T-303/15: Prasība, kas celta 2015. gada 1. jūnijā – Barqawi/Padome

45

2015/C 245/56

Lieta T-304/15: Prasība, kas celta 2015. gada 1. jūnijā – Abdulkarim/Padome

46

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2015/C 245/57

Lieta F-27/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 18. jūnija spriedums – CX/Komisija Civildienests — Disciplinārlieta — Disciplinārlietu kolēģijas un iecēlējinstitūcijas attiecīgā loma un kompetences — Disciplinārsods — Pazemināšana pakāpē, kam seko lēmums par paaugstināšanu amatā — Soda samērīgums

47

2015/C 245/58

Lieta F-5/14: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 18. jūnija spriedums – CX/Komisija Civildienests — Ierēdņi — Disciplinārsods — Atstādināšana no amata — Attiecīgā ierēdņa neuzklausīšana iecēlējinstitūcijā — Tiesību tikt uzklausītam neievērošana

47

2015/C 245/59

Lieta F-65/14: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 9. jūnija spriedums – EF/EĀDD Civildienests — EĀDD personāls — Ierēdņi — 2013. gada paaugstināšana amatā — Lēmums prasītāju nepaaugstināt amatā AD 13 pakāpē — Prasītāja iebilde pret sarakstu ar ierēdņiem, kurus ieteikts paaugstināt amatā — Civildienesta noteikumu 45. pants — Vismaz divu gadu darba stāžs pakāpē — Divu gadu termiņa aprēķināšana — Lēmuma paaugstināt amatā pieņemšanas datums

48

2015/C 245/60

Lieta F-68/15: Prasība, kas celta 2015. gada 27. aprīli – ZZ/Frontex

49

2015/C 245/61

Lieta F-70/15: Prasība, kas celta 2015. gada 28. aprīlī – ZZ/Komisija

49

2015/C 245/62

Lieta F-71/15: Prasība, kas celta 2015. gada 4. maijā – ZZ/ECDC

50

2015/C 245/63

Lieta F-73/15: Prasība, kas celta 2015. gada 6. maijā – ZZ/Parlaments

50

2015/C 245/64

Lieta F-76/15: Prasība, kas celta 2015. gada 15. maijā – ZZ/Padome

51

2015/C 245/65

Lieta F-77/15: Prasība, kas celta 2015. gada 18. maijā – ZZ/Komisija

51


LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/1


Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

(2015/C 245/01)

Jaunākā publikācija

OV C 236, 20.7.2015.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 228, 13.7.2015.

OV C 221, 6.7.2015.

OV C 213, 29.6.2015.

OV C 205, 22.6.2015.

OV C 198, 15.6.2015.

OV C 190, 8.6.2015.

Šie teksti pieejami

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/2


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 4. martā iesniedza Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) – Občina Gorje/Slovēnijas Republika

(Lieta C-111/15)

(2015/C 245/02)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Iesniedzējtiesa

Upravno sodišče Republike Slovenije

Pamatlietas puses

Prasītāja: Občina Gorje

Atbildētāja: Slovēnijas Republika

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Regula Nr. 1698/2005 (1) un it īpaši tās 71. panta 3. punkts, saskaņā ar kuru noteikumus par izdevumu atbilstību nosaka valsts līmenī, ievērojot īpašus nosacījumus, kas šajā regulā izklāstīti konkrētiem lauku attīstības pasākumiem, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu kā tas, kas paredzēts [Valdības dekrēta par Slovēnijas Republikas Lauku attīstības programmas laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam 1., 3. un 4. apakšprogrammas pasākumiem 2011.–2013. gadā (turpmāk tekstā – “PRP rīkojums”)] 79. panta 4. punktā un uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā VI sadaļas 3. punktā, saskaņā ar kuru atbilstīgi ieguldījumu izdevumi ir vienīgi tādi izdevumi, kas radušies pēc lēmuma par tiesībām uz finansējumu pieņemšanas datuma (līdz ieguldījumu beigām vai, vēlākais, līdz 2015. gada 30. jūnijam)?

2)

Ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts noliedzoši, vai Regula Nr. 1698/2005 un it īpaši tās 71. panta 3. punkts jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu kā tas, kas paredzēts Lauksaimniecības likuma (Zakon o kmetijstvu) 56. panta 4. punktā, saskaņā ar kuru pieteikums, kurš neatbilst PRP rīkojuma 79. panta 4. punkta prasībām par atbilstīgiem ieguldījumu izdevumiem, kas radušies pēc lēmuma pieņemšanas, ir noraidāms pilnībā?


(1)  Padomes 2005. gada 20. septembra Regula (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 277, 1. lpp.).


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/3


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 13. aprīlī iesniedza Tribunale civile di Roma (Itālija) – X/Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Lieta C-167/15)

(2015/C 245/03)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale civile di Roma

Pamatlietas puses

Prasītāja: X

Atbildētājs: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Prejudiciālie jautājumi

1)

vai Direktīva 2004/80/EK (1) (12. panta 1. punkts) ir jāinterpretē tādējādi, ka tā nepieļauj tādu valsts tiesību aktu par tās transponēšanu, ar kuru, attiecībā uz valsts maksājamo kompensāciju piešķiršanu atsaucoties uz speciālo tiesību normām par labu noziegumos cietušajiem, parastos vardarbīgos noziegumos cietušajiem netiek atzīta pieeja būtībā vispārējai materiālai kompensāciju sistēmai un tiek reglamentēti vienīgi procesuālie aspekti attiecībā uz pieeju šai sistēmai pārrobežu situācijās?

2)

vai Direktīva 2004/80/EK (12. panta 2. punkts) tādējādi ir jāinterpretē tādējādi, ka tā uzliek dalībvalstij pienākumu paredzēt būtībā vispārēju materiālu valsts nodrošinātas aizsardzības sistēmu vai paredz vismaz minimālos standartus, un, ja tā, tad kādi ir kritēriji šo standartu noteikšanai?


(1)  Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem (OV L 261, 15. lpp.).


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/3


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 14. aprīlī iesniedza Okresný súd Prešov (Slovākijas Republika) – Milena Tomášová/Ministerstvo spravodlivosti SR; Pohotovosť s.r.o.

(Lieta C-168/15)

(2015/C 245/04)

Tiesvedības valoda – slovāku

Iesniedzējtiesa

Okresný súd Prešov

Pamatlietas puses

Prasītāja: Milena Tomášová

Atbildētāji: Ministerstvo spravodlivosti SR;

Pohotovosť s.r.o.

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas atbalstam: Združenie na ochranu spotrebiteľa HOOS

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai pretrunā Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai veikta no negodīga noteikuma izrietoša prasījuma piedziņa uz šķīrējtiesas nolēmuma balstītā izpildes procedūrā ir uzskatāma par būtisku Savienības tiesību pārkāpumu?

2)

Vai dalībvalsts atbildība par Savienības tiesību pārkāpumu var iestāties pirms lietas dalībnieks ir izmantojis visus tiesību aizsardzības līdzekļus, kas atbilstoši dalībvalsts tiesību sistēmai tam ir pieejami nolēmuma izpildes procedūras ietvaros; vai, ņemot vērā lietas faktiskos apstākļus, šī dalībvalsts atbildība šādā gadījumā var iestāties pat pirms nolēmuma izpildes procedūras noslēguma un pirms prasītāja ir izmantojusi iespēju lūgt atmaksāt nepamatoti samaksāto summu?

3)

Apstiprinošas atbildes gadījumā, vai prasītājas aprakstītā iestādes rīcība ir pietiekami būtisks Savienības tiesību pārkāpums, ņemot vērā konkrētās lietas faktiskos apstākļus, un it īpaši prasītājas absolūto bezdarbību un to, ka tā nav izmantojusi visus tiesību aizsardzības līdzekļus, kas tai ir pieejami atbilstoši dalībvalsts tiesībām?

4)

Ja šajā gadījumā pastāv pietiekami būtisks Savienības tiesību pārkāpums, vai prasītājas norādītā summa ir atzīstama par zaudējumiem, par kuriem ir atbildīga dalībvalsts; vai šādus zaudējumus var pielīdzināt piedzītajai prasījuma summai, kas ir uzskatāma par nepamatotu iedzīvošanos?

5)

Vai prasībai par nepamatoti samaksātās summas atgūšanu kā tiesību aizsardzības līdzeklim ir prioritāte pār prasību par zaudējumu atlīdzināšanu?


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/4


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 20. aprīlī iesniedza Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polija) – Alicja Sobczyszyn/Szkola Podstawowej w Rzeplinie

(Lieta C-178/15)

(2015/C 245/05)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Pamatlietas puses

Prasītāja: Alicja Sobczyszyn

Atbildētājs: Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (1) 7. pants, saskaņā ar kuru dalībvalstis pieņem vajadzīgos pasākumus, lai katrs darba ņēmējs saņemtu apmaksātu ikgadēju, vismaz četras nedēļas ilgu, atvaļinājumu saskaņā ar nosacījumiem par tiesībām uz šāda atvaļinājuma piešķiršanu, kas ir paredzēti valsts tiesību aktos, un/vai atbilstoši valsts praksei, ir jāinterpretē tādējādi, ka skolotājs, kas ir izmantojis atvaļinājumu veselības uzlabošanai, kas paredzēts 1982. gada 26. janvāra Likumā par skolotājiem [Karta Nauczyciela] (Dz. U. 2014, poz. 191 un 1198), [..], papildus tam iegūst tiesības uz atvaļinājumu atpūtai atbilstoši vispārējiem darba tiesību nosacījumiem gadā, kurā viņš ir izmantojis atvaļinājumu veselības uzlabošanai?


(1)  OV L 299, 9. lpp.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 24. aprīlī iesniedza Verwaltungsgericht Düsseldorf (Vācija) – Joachim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen

(Lieta C-187/15)

(2015/C 245/06)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītājs: Joachim Pöpperl

Atbildētājs: Land Nordrhein-Westfalen

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai LESD 45. pants ir interpretējams tādējādi, ka ar to ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram persona, kas bijusi ierēdnis dalībvalstī, savas civildienesta darba attiecību laikā iegūtās atliktās pensijas tiesības (pabalstu summas) zaudē, jo tā [oriģ. 2. lpp.], uzsākot jaunas darba attiecības citā dalībvalstī ir atbrīvota no darba civildienestā pēc pašas vēlēšanās, ja valsts tiesībās ir arī paredzēts, ka šī persona tiek arī kompensējoši apdrošināta valsts pensiju apdrošināšanas shēmā, par pamatu ņemot civildienesta darba attiecībās maksāto atalgojumu, bet no tās izrietošās pensijas tiesības ir zemākas par zaudētajām atliktajām pensijas tiesībām?

2)

Ja uz pirmo jautājumu – attiecībā uz visiem vai noteiktiem ierēdņiem – atbilde ir apstiprinoša: vai LESD 45. pants ir interpretējams tādējādi, ka, ja valsts tiesību aktos nav noteikts citādi, iestādei, kurā attiecīgais ierēdnis bija nodarbināts iepriekš, tam vai nu ir jāizmaksā pensija, par pamatu ņemot darba attiecību civildienestā laikā uzkrāto pensijas aprēķinā izmantojamo darba stāžu un atskaitot no kompensējošās apdrošināšanas izrietošās pensijas tiesības, vai arī citādā veidā finansiāli jākompensē pensijas samazinājums, kaut arī saskaņā ar valsts tiesībām var izvēlēties tikai saskaņā ar šīm tiesībām paredzētos pensijas maksājumus?


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. aprīlī iesniedza Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Itālija) – Véronique Baudinet u.c./Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino

(Lieta C-194/15)

(2015/C 245/07)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Commissione Tributaria Provinciale di Torino

Pamatlietas puses

Prasītāji: Véronique Baudinet u.c.

Atbildētāja: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino

Prejudiciālie jautājumi

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 63. un 65. pants nepieļauj tādu dalībvalsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru, ja šīs valsts rezidents, kas ir citā dalībvalstī dibinātās sabiedrības akcionārs, saņem abās valstīs ar nodokli apliekamas dividendes, tad dubulta nodokļa uzlikšana netiek kompensēta ar atļauju dzīves vietas valstī ieskaitīt nodokļa kredītu, kas ir vienāds vai mazāks par samaksāto nodokli sabiedrības, kas izmaksā dividendes, valstī?


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/6


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 30. aprīlī iesniedza Judecătoria Sibiu (Rumānija) – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov/Vasile Toma, Birou Executor Judecătoresc HorațiuVasile Cruduleci

(Lieta C-205/15)

(2015/C 245/08)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Judecătoria Sibiu

Pamatlietas puses

Prasītāja: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov

Atbildētāji: Vasile Toma, Birou Executor Judecătoresc HorațiuVasile Cruduleci

Prejudiciālais jautājums

Vai LES 4. panta 3. punkts, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 20., 21. un 47. pants var tikt interpretēti tādējādi, ka tiem ir pretrunā tāds tiesiskais regulējums kā [Rumānijas] Konstitūcijas 16. pants un Valdības steidzamības kārtībā pieņemtā lēmuma Nr. 80/2013 30. pants, kuros vienlīdzība likuma priekšā ir paredzēta tikai to pilsoņu, kas ir fiziskas personas, starpā, bet ne šo personu un publisko tiesību juridisku personu starpā, un turklāt publisko tiesību juridiskās personas a priori ir atbrīvotas no pienākuma maksāt kancelejas nodevas/drošības naudu, lai tās varētu vērsties tiesā, turpretim fizisku personu iespēja vērsties tiesā ir pakārtota nosacījumam par kancelejas nodevu/drošības naudas maksāšanu?


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/6


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2015. gada 26. februāra spriedumu lietā T-385/12 Orange/Komisija 2015. gada 8. maijā iesniedza Orange, iepriekš France Télécom

(Lieta C-211/15 P)

(2015/C 245/09)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Orange, iepriekš France Télécom (pārstāvji – S. Hautbourg un S. Cochard-Quesson, avocats)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

pieņemt galīgu lēmumu pēc būtības saskaņā ar Tiesas statūtu 61. pantu un apmierināt Orange pirmajā tiesvedības instancē izvirzītos prasījumus;

pakārtoti, lietu nodot atkārtotai izskatīšanai Vispārējā tiesā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības atbalstam prasītājs izvirza vairākus pamatus.

Vispirms Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdas tiesību piemērošanā, konstatējot, ka ir izpildīti kritēriji, kas ļauj saglabāt kvalifikāciju par valsts atbalstu LESD 107. panta 1. punkta izpratnē. Pirmkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo tā uzskatīja, ka Orange esot guvis labumu no priekšrocības, lai gan pasākuma mērķis bija novērst strukturālu trūkumu, kas radies, saglabājot 1990. gada likumā paredzēto sistēmu, un pieļaut neierobežotus konkurences apstākļus pilnīgas telekomunikācijas tirgu liberalizācijas kontekstā. Otrkārt, prasītājs arī iebilst, ka Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo tā ir uzskatījusi, ka šajā gadījumā, lai apstiprinātu strīdīgā pasākuma selektivitāti, nav nepieciešams pārbaudīt, vai ar to tiktu ieviesta diferenciācija tādu tirgus dalībnieku starpā, kuri atrodas līdzīgā faktiskā un juridiskā situācijā, pat ja šādos apstākļos nevienu citu uzņēmumu Komisija nevarētu iekļaut savā atsauces sistēmā. Visbeidzot, Vispārējā tiesa neesot ievērojusi savu pienākumu norādīt pamatojumu un esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo tā neesot veikusi nekādu prasītājas izvirzīto argumentu analīzi, lai uzskatītu, ka pasākums nekropļo vai neapdraud konkurenci LESD 107. panta 1. punkta izpratnē.

Tālāk Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo tā esot ņēmusi vērā Komisijas analīzi saistībā ar aplūkotā pasākuma saderīguma novērtējumu. Pirmkārt, Vispārējā tiesa neesot ievērojusi savu pienākumu norādīt pamatojumu un esot sagrozījusi faktus, jo tā ir secinājusi, ka grozītā 1996. gada likuma 30. pantā neesot paredzēts nekas par vienreizēju ārkārtēju ieguldījumu un tādēļ tas nav pretrunā Komisijas secinājumam, saskaņā ar kuru vienreizējs ārkārtējs ieguldījums uzņēmumam nav sociāla nasta. Otrkārt, Vispārējā tiesa neesot ievērojusi pienākumu norādīt pamatojumu, jo esot ņēmusi vērā Komisijas apsvērumus un vienkārši secinājusi, ka “La Poste” precedents uz France Télécom (Orange) nav attiecināms.

Visbeidzot, prasītājs uzskata, ka Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdas tiesību piemērošanā vērtējumā par laikposmu, kurā lēmumā definētais atbalsts ir ticis līdzsvarots ar vienreizēju ārkārtēju ieguldījumu. It īpaši, Vispārējā tiesa esot sagrozījusi faktus un ar savu pamatojumu aizstājusi pārsūdzētajā lēmumā minēto, jo tā ir apstiprinājusi, ka ar kompensāciju un pārmērīgo kompensāciju saistīto izmaksu atcelšana ir bijusi daļa no pārsūdzētā lēmuma 1. pantā definētā atbalsta.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/7


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2015. gada 27. februāra spriedumu lietā T-188/12 Patrick Breyer/Eiropas Komisija 2015. gada 8. maijā iesniedza Eiropas Komisija

(Lieta C-213/15 P)

(2015/C 245/10)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji – P. Van Nuffel un H. Krämer)

Pārējie lietas dalībnieki: Patrick Breyer, Somijas Republika, Zviedrijas Karaliste

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

taisīt galīgo spriedumu lietā un noraidīt prasību;

piespriest prasītājam pirmajā instancē atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savā apelācijas sūdzībā Eiropas Komisija lūdz atcelt Vispārējās tiesas 2015. gada 27. februāra spriedumu lietā T-188/12 Breyer/Komisija, ciktāl Vispārējā tiesa ir atcēlusi Komisijas 2012. gada 3. aprīļa lēmumu, ar kuru Komisija prasītājam atteikusi pilnu piekļuvi dokumentiem par Austrijas Republikas veiktu Direktīvas 2006/24 (1) transponēšanu un dokumentiem par lietu, kurā tika pasludināts 2010. gada 29. jūlija spriedums Komisija/Austrija (2), ciktāl ar šo lēmumu tika atteikta piekļuve Austrijas Republikas minētajā lietā iesniegtajiem procesuālajiem dokumentiem.

Prasītājs pamatlietā savu prasību atcelt apstrīdēto lēmumu tostarp pamatoja ar vienu pamatu, kurā tas būtībā apgalvo, ka ir ticis pārkāpts Regulas Nr. 1049/2001 (3) 2. panta 3. punkts. Vispārējā tiesa apstrīdēto lēmumu ir atcēlusi, ciktāl ar šo lēmumu tikusi atteikta piekļuve Austrijas Republikas minētajā lietā iesniegtajiem procesuālajiem dokumentiem. Saistībā ar izvirzīto pamatu Vispārējā tiesa būtībā norādījusi, ka attiecīgie procesuālie dokumenti ir dokumenti Regulas Nr. 1049/2001 2. panta 3. punkta kopsakarā ar 3. panta a) punktu izpratnē, un līdz ar to tie ietilpst minētās regulas piemērošanas jomā, un ka Regulas Nr. 1049/2001 piemērošana attiecīgajiem procesuālajiem dokumentiem to īpašās būtības dēļ nebija pretrunā LESD 15. panta 3. punkta ceturtajai daļai.

Komisija savu apelācijas sūdzību balsta uz vienu vienīgu pamatu, ar kuru tā apgalvo, ka LESD 15. panta 3. punkts, uz kuru Vispārējā tiesa ir balstījusi savu secinājumu, ka Regulas Nr. 1049/2001 piemērošana attiecīgajiem procesuālajiem dokumentiem to īpašās būtības dēļ nav pretrunā šai tiesību normai.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK, OV L 105, 54. lpp.

(2)  C-189/09, EU:C:2010:455.

(3)  3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par sabiedrības piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem, OV L 145, 43. lpp.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/8


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 11. maijā iesniedza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Itālija) – krimināllieta pret Massimo Orsi

(Lieta C-217/15)

(2015/C 245/11)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Pamatlietas puse

Massimo Orsi

Prejudiciālais jautājums

Vai saskaņā ar [Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 7. protokola] 4. pantu un [Eiropas Savienības Pamattiesību hartas] 50. pantu Kopienu tiesībām atbilst noteikums, kas ir paredzēts Leģislatīvā dekrēta Nr. 74/00 10.b pantā, ciktāl tajā ir ļauts noteikt tāda subjekta kriminālatbildību, kuram par to pašu nodarījumu (PVN nesamaksāšana) valsts nodokļu iestāde jau ir izsniegusi galīgu paziņojumu par nodokli, piemērojot administratīvu sodu 30 % apmērā no nesamaksātā nodokļa?


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/9


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 15. maijā iesniedza Pécsi Törvényszék (Ungārija) – Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services

(Lieta C-222/15)

(2015/C 245/12)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Pécsi Törvényszék

Pamatlietas puses

Prasītāja: Hőszig Kft.

Atbildētāja: Alstom Power Thermal Services

Prejudiciālie jautājumi

I

Saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Regulu (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) (1) (turpmāk tekstā –“Regula Nr. 593/2008”):

1)

Vai Regulas Nr. 593/2008 10. panta 2. punktā rodamo formulējumu “no apstākļu kopuma izriet” dalībvalsts tiesa drīkst interpretēt tādējādi, ka to “vērā ņemamo apstākļu kopuma” – pēc kura nosakāms, vai saskaņā ar attiecīgā līdzēja pastāvīgās mītnesvietas tiesību aktiem ir loģiski, ka piekrišana nolīgtajam nav dota, – vērtējumam ir jāattiecas uz līguma noslēgšanas, priekšmeta un izpildes apstākļu kopumu?

1.1)

Vai no iepriekšējā 1. punktā aprakstītās situācijas izrietošās sekas 10. panta 2. punkta izpratnē jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja, kādam no līdzējiem atsaucoties [uz savas pastāvīgās mītnesvietas tiesību aktiem], no vērā ņemamo apstākļu kopuma ir redzams, ka saskaņā ar šā panta 1. punktu izdarītā piekrišana piemērojamajiem tiesību aktiem nebija šā līdzēja rīcības loģiskas sekas, jautājums par to, vai ir šāda līguma klauzula, un vai tā ir spēkā esoša, tiesai ir jāizvērtē saskaņā ar tā līdzēja pastāvīgās mītnesvietas tiesību aktiem, kurš uz to šādi atsaucies?

2)

Vai šīs dalībvalsts tiesa drīkst interpretēt Regulas Nr. 593/2008 10. panta 2. punktu tādējādi, ka tiesa drīkst brīvi pēc saviem ieskatiem – ņemot vērā lietas apstākļu kopumu – novērtēt, vai saskaņā ar 10. panta 1. punktu izdarītā piekrišana tam, kādi tiesību akti ir piemērojami, ievērojot vērā ņemamo apstākļu kopumu, nav šā līdzēja rīcības loģiskas sekas?

3)

Vai gadījumā, ja – saskaņā ar Regulas Nr. 593/2008 10. panta 2. punktu – kāds no līdzējiem atsaucas uz savas pastāvīgās mītnesvietas tiesību aktiem, lai pierādītu, ka tas nolīgtajam nav devis savu piekrišanu, dalībvalsts tiesai ir jāņem vērā šā līdzēja pastāvīgās mītnesvietas tiesību akti, lai noskaidrotu, vai saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem, ievērojot minēto “apstākļu kopumu”, šā līdzēja piekrišana līgumā norādīto tiesību aktu piemērojamībai nebija loģiska rīcība?

3.1)

Vai šajā gadījumā Kopienu tiesībām ir pretrunā, ka dalībvalsts tiesa to interpretē tādējādi, ka to “apstākļu kopuma”, pēc kura nosakāms, vai ir loģiski, ka piekrišana nolīgtajam nav dota, vērtējums attiecas uz līguma noslēgšanas, priekšmeta un izpildes apstākļu kopumu?

II

Saistībā ar Padomes 2000. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (Brisele I) (2) (turpmāk tekstā – “Regula Nr. 44/2001”):

1)

Vai Regulas Nr. 44/2001 23. panta 1. punktā noteiktajam ir pretrunā, ka dalībvalsts tiesa to interpretē tādējādi, ka jānorāda konkrēta tiesa, vai tomēr – ņemot vērā minētās regulas preambulas 14. apsvērumā teikto – ir pietiekami, ka no formulējuma ir nešaubīgi secināma līdzēju griba jeb nodoms?

1.1

Vai ar Regulas Nr. 44/2001 23. panta 1. punktā noteikto ir saderīgi, ka dalībvalsts tiesa to interpretē tādējādi, ka piekritības atzīšanas klauzula, kas iekļauta kāda no līdzējiem vispārīgajos tipveida līgumnoteikumos un kurā līdzēji ir noteikuši, ka strīdus, kas vai nu izriet no pasūtījuma spēkā esamības, izpildes vai izbeigšanas, vai rodas saistībā ar iepriekš minēto un kurus līdzējiem neizdodas izšķirt miermīlīgi, galīgi izskatīt ir tikai un vienīgi kādas dalībvalsts konkrētā pilsētā esošu tiesu – konkrēti, Parīzes tiesu – piekritībā, ir pietiekami konkrēta, jo no tās formulējuma – ņemot vērā minētās regulas preambulas 14. apsvērumā teikto – ir nešaubīgi secināma līdzēju griba jeb nodoms jautājumā par norādīto dalībvalsti?


(1)  OV L 177, 6. lpp.

(2)  OV 2001, L 12, 1. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 19. nod., 4. sēj., 42. lpp.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/10


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 19. maijā iesniedza Tribunale di Catania (Itālija) – krimināllieta pret Snezhana Velikova

(Lieta C-228/15)

(2015/C 245/13)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Catania

Lietas dalībniece pamatlietā

Snezhana Velikova

Prejudiciālais jautājums

Vai [2007. gada 6. februāra leģislatīvā dekrēta Nr. 30] 20. un 21. pants un [vēlākie grozījumi], ar ko tiek transponēta Direktīva 2004/38/EK (1) [..] ir pretrunā [Savienības] tiesībām?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu un to ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 77. lpp.).


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/11


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 21. maijā iesniedza Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) – SIA “Oniors Bio”/Valsts ieņēmumu dienests

(Lieta C-233/15)

(2015/C 245/14)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Administratīvā apgabaltiesa

Pamatlietas puses

Prasītāja: SIA “Oniors Bio”

Atbildētājs: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai produkti, kuru no atsevišķām preču partijām izņemtie paraugu pārbaudes rezultāti neuzrāda denaturātu vai citu kaitīgu vielu klātbūtni, kas padara tos nelietojamus patēriņam, bet kuri saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju nedrīkst tikt izmantoti pārtikā (pārtikas ražošanā un pārtikas apritē), jo preces ražošanas procesa īpatnību dēļ nevar tikt izslēgta kaitīgo vielu klātbūtne produktā, vispārīgi būtu kvalificējami ar kādu no Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I Pielikuma KN kodiem, kas paredzēts nepārtikas precēm, vai tomēr šādi produkti vispārīgi būtu kvalificējami ar kādu no KN kodiem, kas paredzēts pārtikas precēm?

2)

Kuriem kritērijiem Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I Pielikuma KN kodu piemērošanā un preces klasificēšanā, interpretējot jēdzienus “pārtikas prece” un “nepārtikas prece”, būtu piešķirama galvenā nozīme?

3)

Vai produkta izmantošanas mērķis var būt objektīvs preču klasifikācijas kritērijs Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I Pielikuma KN kodu piemērošanā un preces klasificēšanā?

4)

Vai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes slēdziens, ka atbilstoši Eiropas Savienības un dalībvalsts tiesību aktiem, kas reglamentē pārtikas apriti, pieteicējas ievesto preci nedrīkstēs izmantot pārtikas apritē, jo tā ir nederīga lietošanai cilvēku uzturā, var tikt izmantots kā preču klasifikācijas kritērijs Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I Pielikuma KN kodu piemērošanā un preces klasificēšanā, interpretējot jēdzienu “nepārtikas prece”?

5)

Vai ražotāja sniegtā informācija par preces ražošanas tehnoloģisko procesu, kura dēļ nevar tikt izslēgta kaitīgo vielu klātbūtne produktā, var tikt izmantota kā preču klasifikācijas kritērijs Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I Pielikuma KN kodu piemērošanā un preces klasificēšanā, interpretējot jēdzienu “nepārtikas prece”?

6)

Kurām no klasificējamās preces fizikāli ķīmiskajām īpašībām ir galvenā nozīme Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I Pielikuma KN koda 1518 00 31 un KN koda 1517 90 91 pareizā interpretācijā un piemērošanā?

7)

Vai precei ar tādām fizikāli ķīmiskajām īpašībām, kādas ir konstatētas šajā lietā, vispārīgi būtu piemērojams Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I Pielikuma KN kods 1518 00 31?


(1)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 1. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 2. nod., 2. sēj., 382. lpp.).


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 25. maijā iesniedza Curtea de Apel Cluj (Rumānija) – krimināllieta pret Niculaie Aurel Bob-Dogi

(Lieta C-241/15)

(2015/C 245/15)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Cluj

Lietas dalībnieks pamatlietā

Niculaie Aurel Bob-Dogi

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Pamatlēmuma [2002/584/TI] (1) 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta piemērošanas nolūkā ar izteicienu “pastāv lēmums par apcietinājuma piemērošanu” ir jāsaprot valsts – iekšējais – apcietināšanas orderis, kas izsniegts atbilstoši izsniegšanas dalībvalsts kriminālprocesuālo tiesību normām un kas tādējādi atšķiras no Eiropas apcietināšanas ordera?

2)

Ja uz pirmo jautājumu tiktu sniegta apstiprinoša atbilde, vai valsts – iekšēja – apcietināšanas ordera neesamība var būt netiešs pamats Eiropas apcietināšanas ordera neizpildei?


(1)  Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmums 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 1. lpp.).


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. maijā iesniedza Østre Landsret (Dānija) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell/Skatteministeriet

(Lieta C-249/15)

(2015/C 245/16)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Østre Landsret

Pamatlietas puses

Prasītāji: Wind 1014 GmbH, Kurt Daell

Atbildētāja: Skatteministeriet

Prejudiciālie jautājumi

1.

Vai saskaņā ar ES tiesībām, ieskaitot ar LESD 56. pantu, ir tas, ka transportlīdzekli, par kuru ir noslēgts nomas līgums starp nomas sabiedrību, kura ir reģistrēta vienā dalībvalstī, un nomnieku, kas ir rezidents vai kura dzīvesvieta ir citā dalībvalstī (skat. 2. jautājumu turpmāk), principā nevar sākt izmantot uz šīs pēdējās dalībvalsts ceļiem, kamēr iestādes izskata pieteikumu par atļauju maksāt proporcionālu reģistrācijas nodokli par šo transportlīdzekli par laikposmu, par kādu ir izteikta vēlme izmantot šo transportlīdzekli šajā dalībvalstī?

2.

Vai atbilstoši ES tiesībām, ieskaitot LESD 56. pantam, ir tas, ka ar valsts pasākumu, kas ir priekšnoteikums, lai reģistrētu/proporcionāli samaksātu nodokli transportlīdzekļa izmantošanai tikai uz pagaidu periodu, ne pastāvīgi, attiecībā uz tā izmantošanu ir jāsaņem iepriekšēja atļauja, vai arī tas nozīmē, ka:

i)

iestādes prasa pilnībā samaksāt Dānijas reģistrācijas nodokli kā priekšnoteikumu tūlītējai izmantošanai un ka aprēķinātā starpība starp pilnu nodokļa apmēru un proporcionālu nodokļa apmēru tiek atmaksāta ar procentiem, ja atļauja ir piešķirta vēlāk; un/vai, ka

ii)

iestādes prasa veikt reģistrācijas nodokļa samaksu pilnā apmērā kā priekšnoteikumu tūlītējai izmantošanai, šo apmēru nepielāgojot, un atlikums netiek atmaksāts, izbeidzoties pagaidu izmantošanai, gadījumā ja atļauju nepiešķir?


Vispārējā tiesa

27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/14


Vispārējās tiesas 2015. gada 12. jūnija spriedums – Health Food Manufacturers’ Association u.c./Komisija

(Lieta T-296/12) (1)

(Patērētāju tiesību aizsardzība - Regula (ES) Nr. 432/2012 - Veselīguma norādes uz pārtikas produktiem - Prasība atcelt tiesību aktu - Reglamentējošs akts, kas nav saistīts ar īstenošanas pasākumiem - Tieša ietekme - Pieņemamība - Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. un 28. panta pārkāpums - Labas pārvaldības princips - Nediskriminācija - Kļūdaini novērtēšanas kritēriji - Regula Nr. 1924/2006 - Iebilde par prettiesiskumu - Tiesības tikt uzklausītam - Tiesiskā noteiktība - Nesaprātīgs pārejas laikposms - Atlikto norāžu saraksts)

(2015/C 245/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: The Health Food Manufacturers’ Association (East Molesey, Apvienotā Karaliste); Quest Vitamins Ltd (Birmingema, Apvienotā Karaliste); Natures Aid Ltd (Kirkham, Apvienotā Karaliste); Natuur-& gezondheidsProducten Nederland (Ermelo, Nīderlande) un New Care Supplements BV (Oisterwijk, Nīderlande) (pārstāvji – B. Kelly un G. Castle, solicitors, un P. Bogaert, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – L. Flynn un S. Grünheid)

Personas, kas iestājušās lietā prasītājas prasījumu atbalstam: FederSalus (Roma, Itālija); Medestea biotech SpA (Turīna, Itālija) un Naturando Srl (Osio Sotto, Itālija) (pārstāvji – E. Valenti un D. Letizia, advokāti)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Francijas Republika (pārstāvji – sākotnēji D. Colas un S. Menez, pēc tam D. Colas un S. Ghiandoni); Eiropas Parlaments (pārstāvji – J. Rodrigues un L. Visaggio); Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – I. Šulce un M. Moore) un Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC) (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – S. Pappas, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2012. gada 16. maija Regulu (ES) Nr. 432/2012, ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (OV L 136, 1. lpp.), kā arī iespējamo Komisijas lēmumu, ar kuru ir pieņemts tā saukto “atlikto” veselīguma norāžu saraksts

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

The Health Food Manufacturers’ Association, Quest Vitamins Ltd, Natures Aid Ltd, Natuur-& gezondheidsProducten Nederland un New Care Supplements BV sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

3)

Francijas Republika, Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC), FederSalus, Medestea biotech SpA un Naturando Srl sedz savus tiesāšanās izdevumus paši


(1)  OV C 250, 18.8.2012.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/15


Vispārējās tiesas 2015. gada 12. jūnija spriedums – Plantavis un NEM/Komisija un EFSA

(Lieta T-334/12) (1)

(Patērētāju tiesību aizsardzība - Veselīguma norādes uz pārtikas produktiem - Regula (ES) Nr. 432/2012 - Prasība atcelt tiesību aktu - Reglamentējošs akts, kas nav saistīts ar īstenošanas pasākumiem - Tieša ietekme - Pieņemamība - Regula (EK) Nr. 1924/2006 - Iebilde par prettiesiskumu - Veselīguma norāžu reģistrs)

(2015/C 245/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Plantavis GmbH (Berlīne, Vācija) un NEM, Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten eV (Lauderta, Vācija) (pārstāvis – T. Büttner, advokāts)

Atbildētājas: Eiropas Komisija (pārstāvji – L. Pignataro-Nolin un S. Grünheid) un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (pārstāvji – D. Detken, kam palīdz R. Van der Hout un A. Köhler, advokāti)

Persona, kas iestājusies lietā Komisijas prasījumu atbalstam: Eiropas Parlaments (pārstāvji – J. Rodrigues un P. Schonard)

Persona, kas iestājusies lietā Komisijas un EFSA prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – M. Simm un I. Šulce)

Priekšmets

Prasība atcelt, pirmkārt, Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (OV L 404, 9. lpp.) un, otrkārt, Komisijas 2012. gada 16. maija Regulu (ES) Nr. 432/2012, ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (OV L 136, 1. lpp.), kā arī pārtikas produktu uzturvērtības un veselīguma norāžu reģistru, kas ir publicēts Komisijas interneta vietnē

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Plantavis GmbH un NEM, Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten eV sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Savienības Padome un Eiropas Parlaments sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.


(1)  OV C 311, 13.10.2012.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/16


Vispārējās tiesas 2015. gada 11. jūnija spriedums – McCullough/Cedefop

(Lieta T-496/13) (1)

(Piekļuve dokumentiem - Regula (EK) Nr. 1049/2001 - Dokumenti, kas attiecas uz tiesību slēgt publiskā iepirkuma līgumu piešķiršanu un no tās izrietošo līgumu noslēgšanu - Prasība iesniegt dokumentus krimināllietā - Piekļuves atteikums - Izņēmums saistībā ar privātās dzīves un personas neaizskaramības aizsardzību - Izņēmums saistībā ar lēmumu pieņemšanas procedūras aizsardzību)

(2015/C 245/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Colin Boyd McCullough (Saloniki, Grieķija) (pārstāvis – G. Matsos, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (pārstāvji – sākotnēji C. Lettmayr, pārstāvis, vēlāk M. Fuchs, kam sākotnēji palīdzēja E. Petritsi, avocat, vēlāk E. Petritsi un E. Roussou, vēlāk E. Roussou un P. Anestis, avocats, un, visbeidzot, P. Anestis)

Priekšmets

Prasība atcelt Cedefop2013. gada 15. jūlija lēmumu, ar kuru prasītājam ir atteikta piekļuve tā valdes, tā biroja un tā koordinācijas grupas “Knowledge Management System” protokoliem par laikposmu no 2002. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim, prasība izdot rīkojumu Cedefop izsniegt prasītos dokumentus un prasība atbilstoši Padomes 1975. gada 10. februāra Regulas (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (OV L 39, 1. lpp.), 16. pantam un Protokola par Eiropas Savienības privilēģijām un imunitātēm 1. pantam atļaut Grieķijas valsts iestādēm ielauzties Cedefop telpās un ēkās saskaņā ar piemērojamiem Grieķijas likumiem veikt izmeklēšanu, pārmeklēt un izdarīt izņemšanas telpās un ēkās, lai iegūtu prasītos dokumentus un izmeklētu iespējamos pārkāpumus.

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) 2013. gada 15. jūlija lēmumu, ar kuru ir atteikta piekļuve tā valdes, tā biroja un tā koordinācijas grupas “Knowledge Management System” protokoliem par laikposmu no 2002. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim tiktāl, ciktāl ar to ir atteikta piekļuve valdes un biroja protokoliem, izņemot attiecībā uz piekļuvi to locekļu vārdiem;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

Cedefop sedz savus tiesāšanās izdevumus pats un atlīdzina trīs ceturtdaļas no Colin Boyd McCullough tiesāšanās izdevumiem;

4)

Colin Boyd McCullough sedz vienu ceturtdaļu no saviem tiesāšanās izdevumiem.


(1)  OV C 344, 23.11.2013.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/17


Vispārējās tiesas 2015. gada 11. jūnija spriedums – Laboratoires CTRS/Komisija

(Lieta T-452/14) (1)

(Cilvēkiem paredzētas zāles - Zāles reti sastopamu slimību ārstēšanai - Atļauja laist tirgū zāles Cholic Acid FGK (sauktas Kolbam) - Terapeitiskas indikācijas - Tirgus ekskluzivitāte - Regulas (EK) Nr. 141/2000 8. panta 1. punkts)

(2015/C 245/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, Francija) (pārstāvji – K. Bacon, barrister, M. Utges Manley un M. Vickers, solicitors)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – E. White, P. Mihaylova un A. Sipos)

Priekšmets

Primāri, prasība daļēji atcelt Komisijas 2014. gada 4. aprīļa Īstenošanas lēmumu K (2014) 2375, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 ārkārtējos apstākļos piešķir tirdzniecības atļauju cilvēkiem paredzētām zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai “Cholic Acid FGK – Holskābe” , kas grozīts ar Komisijas 2014. gada 11. septembra Īstenošanas lēmumu C (2014) 6508, ar ko nodod un groza tirdzniecības atļauju, kas ar Lēmumu C(2014) 2375 (final) izņēmuma apstākļos piešķirta attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm retu slimību ārstēšanai “Kolbam – Holskābe” , ciktāl tajā būtībā norādīts, ka šo zāļu laišana tirgū ir atļauta zāļu “Orphacol” terapeitisko indikāciju dēļ, vai, pakārtoti, prasība atcelt šī lēmuma 1. pantu

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas 2014. gada 4. aprīļa Īstenošanas lēmumu K (2014) 2375, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 ārkārtējos apstākļos piešķir tirdzniecības atļauju cilvēkiem paredzētām zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai “Cholic Acid FGK – Holskābe” , kas grozīts ar Komisijas 2014. gada 11. septembra Īstenošanas lēmumu C (2014) 6508, ar ko nodod un groza tirdzniecības atļauju, kas ar Lēmumu C(2014) 2375 (final) izņēmuma apstākļos piešķirta attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm retu slimību ārstēšanai “Kolbam – Holskābe”;.

2)

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina Laboratoires CTRS tiesāšanās izdevumus;

3)

ASK Pharmaceuticals GmbH sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 253, 4.8.2014.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/18


Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Wirtschaftsvereinigung Stahl u.c./Komisija

(Lieta T-285/14) (1)

(Valsts atbalsts - Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem - Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu - Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas - Prasība atcelt tiesību aktu - Pieteikums par prasījumu pielāgošanu - Jauna elementa neesamība - Nepieņemamība)

(2015/C 245/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Diseldorfa, Vācija) un citi prasītāji, kuru nosaukumi iekļauti rīkojuma pielikumā (pārstāvji – sākotnēji A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler un T. Woltering, vēlāk A. Reuter, C. Bürger, T. Christner un G. Müllejans, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Maxian Rusche un R. Sauer, pārstāvji, kam palīdz C. von Donat un G. Quardt, advokāti)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2013. gada 18. decembra Lēmumu C (2013) 4424, final, uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru par pasākumiem, ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem [Valsts atbalsts SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

pieteikumu par šīs prasības prasījumu pielāgošanu, ietverot Komisijas 2014. gada 25. novembra Lēmumu C (2014) 8786, final, par valsts atbalstu SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN), ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem, noraidīt kā nepieņemamu;

3)

par EBTA Uzraudzības iestādes iesniegto pieteikumu par iestāšanos lietā nav jālemj;

4)

Wirtschaftsvereinigung Stahl un citi prasītāji, kuru nosaukumi ietverti pielikumā, sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

5)

EBTA Uzraudzības iestāde sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 223, 14.7.2014.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/19


Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Röchling Oertl Kunststofftechnik/Komisija

(Lieta T-286/14) (1)

(Valsts atbalsts - Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem - Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu - Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2015/C 245/22)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH (Brensbaha, Vācija) (pārstāvji – TVolz, BWißmann, MPüstow, MRingel, COehme un TWielsch, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Maxian Rusche un R. Sauer, pārstāvji, kuriem palīdz ALuke un CMaurer, advokāti)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2013. gada 18. decembra Lēmumu C(2013) 4424 final uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru par pasākumiem, ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem [Valsts atbalsts SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

par EBTA Uzraudzības iestādes iesniegto pieteikumu par iestāšanos lietā nav jālemj;

3)

Röchling Oertl Kunststofftechnik GmbH sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus saistībā ar pagaidu noregulējuma procedūru;

4)

EBTA Uzraudzības iestāde sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 223, 14.7.2014.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/19


Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Schaeffler Technologies/Komisija

(Lieta T-287/14) (1)

(Valsts atbalsts - Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem - Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu - Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2015/C 245/23)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG (Herzogenaurach, Vācija) (pārstāvji – TVolz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme un T. Wielsch, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Maxian Rusche un R. Sauer, kuriem palīdz A. Luke un C. Maurer, advokāti)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2013. gada 18. decembra Lēmumu C (2013) 4424final uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru par pasākumiem, ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem [Valsts atbalsts SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

par EBTA Uzraudzības iestādes iesniegto pieteikumu par iestāšanos lietā nav jālemj;

3)

Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus saistībā ar pagaidu noregulējuma procedūru;

4)

EBTA Uzraudzības iestāde sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 223, 14.7.2014.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/20


Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Energiewerke Nord/Komisija

(Lieta T-288/14) (1)

(Valsts atbalsts - Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem - Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu - Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2015/C 245/24)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Energiewerke Nord GmbH (Rubenow, Vācija) (pārstāvji – T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme un T. Wielsch, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Maxian Rusche un R. Sauer, kam palīdz A. Luke un C. Maurer, advokāti)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2013. gada 18. decembra Lēmumu C (2013) 4424final uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru par pasākumiem, ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem [Valsts atbalsts SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

par EBTA Uzraudzības iestādes iesniegto pieteikumu par iestāšanos lietā nav jālemj;

3)

Energiewerke Nord GmbH sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus saistībā ar pagaidu noregulējuma procedūru;

4)

EBTA Uzraudzības iestāde sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 223, 14.7.2014.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/21


Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – H-O-T Servicecenter Nürnberg u.c./Komisija

(Lieta T-289/14) (1)

(Valsts atbalsts - Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem - Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu - Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas - Prasība atcelt tiesību aktu - Pieteikums par prasījumu pielāgošanu - Jauna elementa neesamība - Nepieņemamība)

(2015/C 245/25)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH (Nirnberga, Vācija); H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG (Schmölln, Vācija); H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG (Memmingerberg, Vācija); un EB Härtetechnik GmbH & Co. KG (Nirnberga) (pārstāvji – sākotnēji A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F. A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler un T. Woltering, vēlāk A. Reuter, C. Bürger, T. Christner un G. Müllejans, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Maxian Rusche un R. Sauer, pārstāvji, kam palīdz C. von Donat un G. Quardt, advokāti)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2013. gada 18. decembra Lēmumu C (2013) 4424 final uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru par pasākumiem, ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem [Valsts atbalsts SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

pieteikumu par šīs prasības prasījumu pielāgošanu, ietverot Komisijas 2014. gada 25. novembra Lēmumu C (2014) 8786 final par valsts atbalstu SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN), ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem, noraidīt kā nepieņemamu;

3)

par EBTA Uzraudzības iestādes iesniegto pieteikumu par iestāšanos lietā nav jālemj;

4)

H-O-T Servicecenter Nürnberg GmbH, H-O-T Servicecenter Schmölln GmbH & Co. KG, H-O-T Servicecenter Allgäu GmbH & Co. KG un EB Härtetechnik GmbH & Co. KG sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

5)

EBTA Uzraudzības iestāde sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 223, 14.7.2014.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/22


Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Klemme/Komisija

(Lieta T-294/14) (1)

(Valsts atbalsts - Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem - Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu - Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas - Prasība atcelt tiesību aktu - Pieteikums par prasījumu pielāgošanu - Jauna elementa neesamība - Nepieņemamība)

(2015/C 245/26)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Klemme AG (Lutherstadt Eisleben, Vācija) (pārstāvji – T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme un T. Wielsch, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Maxian Rusche un R. Sauer, pārstāvji, kam palīdz A. Luke un C. Maurer, advokāti)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2013. gada 18. decembra Lēmumu C (2013) 4424 final uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru par pasākumiem, ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem [Valsts atbalsts SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

pieteikumu par šīs prasības prasījumu pielāgošanu, ietverot Komisijas 2014. gada 25. novembra Lēmumu C (2014) 8786 final par valsts atbalstu SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN), ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem, noraidīt kā nepieņemamu;

3)

par EBTA Uzraudzības iestādes iesniegto pieteikumu par iestāšanos lietā nav jālemj;

4)

Klemme AG sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus saistībā ar pagaidu noregulējuma procedūru;

5)

EBTA Uzraudzības iestāde sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 223, 14.7.2014.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/23


Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Autoneum Germany/Komisija

(Lieta T-295/14) (1)

(Valsts atbalsts - Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem - Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu - Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas - Prasība atcelt tiesību aktu - Pieteikums par prasījumu pielāgošanu - Jauna elementa neesamība - Nepieņemamība)

(2015/C 245/27)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Autoneum Germany GmbH (Roßdorf, Vācija) (pārstāvji – T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme, M. Ringel un T. Wielsch, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Maxian Rusche un R. Sauer, pārstāvji, kam palīdz A. Luke un C. Maurer, advokāti)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2013. gada 18. decembra Lēmumu C (2013) 4424 final uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru par pasākumiem, ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem [Valsts atbalsts SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

pieteikumu par šīs prasības prasījumu pielāgošanu, ietverot Komisijas 2014. gada 25. novembra Lēmumu C (2014) 8786 final par valsts atbalstu SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN), ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem, noraidīt kā nepieņemamu;

3)

par EBTA Uzraudzības iestādes iesniegto pieteikumu par iestāšanos lietā nav jālemj;

4)

Autoneum Germany GmbH sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus saistībā ar pagaidu noregulējuma procedūru;

5)

EBTA Uzraudzības iestāde sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 223, 14.7.2014.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/24


Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Erbslöh/Komisija

(Lieta T-296/14) (1)

(Valsts atbalsts - Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem - Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu - Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2015/C 245/28)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Erbslöh AG (Velbert, Vācija) (pārstāvji – T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme un T. Wielsch, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Maxian Rusche un R. Sauer, pārstāvji, kam palīdz A. Luke un C. Maurer, advokāti)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2013. gada 18. decembra Lēmumu C (2013) 4424 final uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru par pasākumiem, ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem [Valsts atbalsts SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

par EBTA Uzraudzības iestādes iesniegto pieteikumu par iestāšanos lietā nav jālemj;

3)

Erbslöh AG sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus saistībā ar pagaidu noregulējuma procedūru;

4)

EBTA Uzraudzības iestāde sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 223, 14.7.2014.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/24


Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Walter Klein/Komisija

(Lieta T-297/14) (1)

(Valsts atbalsts - Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem - Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu - Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2015/C 245/29)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Walter Klein GmbH & Co. KG (Vupertāle, Vācija) (pārstāvji – T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme un T. Wielsch, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Maxian Rusche un R. Sauer, pārstāvji, kam palīdz A. Luke un C. Maurer, advokāti)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2013. gada 18. decembra Lēmumu C (2013) 4424 final uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru par pasākumiem, ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem [Valsts atbalsts SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

par EBTA Uzraudzības iestādes iesniegto pieteikumu par iestāšanos lietā nav jālemj;

3)

Walter Klein GmbH & Co. KG sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus saistībā ar pagaidu noregulējuma procedūru;

4)

EBTA Uzraudzības iestāde sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 223, 14.7.2014.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/25


Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Erbslöh Aluminium/Komisija

(Lieta T-298/14) (1)

(Valsts atbalsts - Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem - Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu - Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2015/C 245/30)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Erbslöh Aluminium GmbH (Velbert, Vācija) (pārstāvji – T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme un T. Wielsch, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Maxian Rusche un R. Sauer, pārstāvji, kam palīdz A. Luke un C. Maurer, advokāti)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2013. gada 18. decembra Lēmumu C (2013) 4424 final uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru par pasākumiem, ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem [Valsts atbalsts SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

par EBTA Uzraudzības iestādes iesniegto pieteikumu par iestāšanos lietā nav jālemj;

3)

Erbslöh Aluminium GmbH sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus saistībā ar pagaidu noregulējuma procedūru;

4)

EBTA Uzraudzības iestāde sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 223, 14.7.2014.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/26


Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Fricopan Back/Komisija

(Lieta T-300/14) (1)

(Valsts atbalsts - Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem - Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu - Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas - Prasība atcelt tiesību aktu - Pieteikums par prasījumu pielāgošanu - Jauna elementa neesamība - Nepieņemamība)

(2015/C 245/31)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Fricopan Back GmbH Immekath (Klötze, Vācija) (pārstāvji – T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme un T. Wielsch, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Maxian Rusche un R. Sauer, pārstāvji, kam palīdz A. Luke un C. Maurer, adokāti)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2013. gada 18. decembra Lēmumu C (2013) 4424 final uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru par pasākumiem, ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem [Valsts atbalsts SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

pieteikumu par šīs prasības prasījumu pielāgošanu, ietverot Komisijas 2014. gada 25. novembra Lēmumu C (2014) 8786 final par valsts atbalstu SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN), ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem, noraidīt kā nepieņemamu;

3)

par EBTA Uzraudzības iestādes iesniegto pieteikumu par iestāšanos lietā nav jālemj;

4)

Fricopan Back GmbH Immekath sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus saistībā ar pagaidu noregulējuma procedūru;

5)

EBTA Uzraudzības iestāde sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 223, 14.7.2014.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/27


Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Michelin Reifenwerke/Komisija

(Lieta T-301/14) (1)

(Valsts atbalsts - Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem - Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu - Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2015/C 245/32)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA (Karlsrūe, Vācija) (pārstāvji – T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme un T. Wielsch, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Maxian Rusche un R. Sauer, pārstāvji, kam palīdz A. Luke un C. Maurer, advokāti)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2013. gada 18. decembra Lēmumu C (2013) 4424 final uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru par pasākumiem, ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem [Valsts atbalsts SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

par EBTA Uzraudzības iestādes iesniegto pieteikumu par iestāšanos lietā nav jālemj;

3)

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus saistībā ar pagaidu noregulējuma procedūru;

4)

EBTA Uzraudzības iestāde sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 223, 14.7.2014.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/27


Vispārējās tiesas 2015. gada 22. maija rīkojums – Vestolit/Komisija

(Lieta T-305/14) (1)

(Valsts atbalsts - Pasākumi, ko Vācija īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem - Lēmums par LESD 108. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu - Galīgā lēmuma pieņemšana pēc prasības celšanas - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2015/C 245/33)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vestolit GmbH (Marl, Vācija) (pārstāvji – D. Greinacher, J. Martin un B. Scholtka, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Maxian Rusche un R. Sauer, pārstāvji, kam palīdz C. von Donat un G. Quardt, advokāti)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2013. gada 18. decembra Lēmumu C (2013) 4424 final uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru par pasākumiem, ko Vācijas Federatīvā Republika īstenojusi par labu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijai un energoietilpīgiem lietotājiem [Valsts atbalsts SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

par EBTA Uzraudzības iestādes iesniegto pieteikumu par iestāšanos lietā nav jālemj;

3)

Vestolit GmbH sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

4)

EBTA Uzraudzības iestāde sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 223, 14.7.2014.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/28


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 2. jūnija rīkojums – Buga/Parlaments u.c.

(Lieta T-241/15 R)

(Pagaidu noregulējums - Direktīva par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai - Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu - Pamatprasības acīmredzama nepieņemamība - Nepieņemamība)

(2015/C 245/34)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Aurel Buga (Bacău, Rumānija) (pārstāve – M. Vasii, advokāte)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija

Priekšmets

Pieteikums par tādu pagaidu pasākumu noteikšanu, ar kuriem Rumānijas iestādēm tiktu likts apturēt kriminālprocesu, kas pret prasītāju uzsākts valsts tiesā

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/29


Prasība, kas celta 2015. gada 1. aprīlī – Grieķijas Republika/Komisija

(Lieta T-168/15)

(2015/C 245/35)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Grieķijas Republika (pārstāvji – G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou un Α. Ε. Vasilopoulou)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2015. gada 26. janvāra īstenošanas lēmumu “par starpposma maksājumu samazināšanu saistībā gan ar Grieķijas lauku attīstības programmu 2007.–2013. gada programmēšanas periodam, gan izdevumiem laikposmos no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. martam un no 2014. gada 1. aprīļa līdz 2014. gada 30. jūnijam, CCI 2007 GR 06 RPO 001”, attiecīgi EUR 2 75  118,75 un EUR 2 9 40  050 apmērā, kas paziņots ar Nr. C(2015) 252 final.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums esot pieņemts, pamatojoties uz Komisijas 2006. gada 21. jūnija Regulas Nr. 883/2006 (1) 16. panta 4. punkta kļūdainu interpretāciju un piemērošanu, pārsniedzot Komisijas pilnvaras ratione temporis un neievērojot minētajā tiesību normā paredzētās kārtības būtiskos procesuālos noteikumus.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka lēmums esot pieņemts, pamatojoties uz Regulas Nr. 1306/2013 (2) 41. panta 1. punkta kļūdainu interpretāciju un piemērošanu.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija esot kļūdaini interpretējusi un piemērojusi Regulas Nr. 1290/2005 (3) 26. panta 5. punktu un 27. panta 3. un 4. punktu, Regulas Nr. 1306/2013 36. panta 5. punktu un 41. panta 3. punktu, kā arī neesot ievērojusi nedz principu “ne bis in idem”, nedz tiesiskās paļāvības principu, nedz sacīkstes principu un Grieķijas Republikas tiesības uz aizstāvību.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Komisijas lēmums esot pieņemts, pamatojoties uz Regulas Nr. 1290/2005 27. panta 4. punkta un Regulas Nr. 1306/2013 41. panta 3. punkta kļūdainu interpretāciju un piemērošanu, kā arī neievērojot samērīguma principu.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums esot pieņemts, pamatojoties uz Regulas Nr. 1290/2005 27. panta 4. punkta un Regulas Nr. 1306/2013 41. panta 3. punkta kļūdainu interpretāciju un piemērošanu, kā arī esot pārprasts nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļu jēdziens.


(1)  Komisijas 2006. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 883/2006, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti, izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un izdevumu atmaksājumu nosacījumiem saistībā ar ELGF un ELFLA (OV L 171, 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 549. lpp.).

(3)  Padomes 2005. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (OV L 209, 1. lpp.).


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/30


Prasība, kas celta 2015. gada 8. aprīlī – Kohrener Landmolkerei un DHG/Komisija

(Lieta T-178/15)

(2015/C 245/36)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Kohrener Landmolkerei GmbH (Penig, Vācija), DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (Frohburg, Vācija) (pārstāvis – A. Wagner, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas lēmumu, kas saņemts 2015. gada 2. martā;

atzīt par pieņemamu prasītāju 2014. gada 23. decembra paziņojumu par iebildumu procedūrā ar atsauces numuru AT-TSG-0007–01035.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājas norāda, ka apstrīdētais lēmums ir jāatceļ, jo tajā ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā. Atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1151/2012 (1) 51. pantam prasītājām kā paziņojumu par iebildumu iesniedzējām ir dots trīs mēnešu termiņš, kurā tām ir jāiesniedz savā valsts iestādē paziņojums par iebildumu, ja tās vēlas iesniegt paziņojumu par iebildumu attiecībā uz garantētās tradicionālās īpatnības reģistrāciju. Šajā ziņā tās norāda, ka attiecīgā publicēšana (OV C 340, 6. lpp.) ir notikusi 2014. gada 30. septembrī un ka paziņojums par iebildumu ir ticis iesniegts kompetentajā valsts iestādē 2014. gada 23. decembrī. Tās neatbildot par vēlāku termiņa neievērošanu. Prasītājas piebilst, ka tās pašas nevar ietekmēt kompetentās valsts iestādes rīcību saistībā ar tās darba organizēšanu, lai nosūtītu Komisijai iesniegtos paziņojumus par iebildumu, un ka apstrīdētajā lēmumā neesot ņemts vērā tas, ka paziņojums par iebildumu ir ticis iesniegts savlaicīgi. Lēmumā ir ņemts vērā tikai paziņojuma par iebildumu iesniegšanas datums Eiropas Komisijā.

Turklāt prasītājas norāda, ka Regulas Nr. 1151/2012 51. pantā nav paredzēts nekāds termiņš, kurā valsts iestādei ir jānosūta paziņojums par iebildumu. Tās uzskata, ka tādējādi nozīme ir tikai prasītāju iesniegtajam paziņojumam par iebildumu valsts iestādē.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regula (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 343, 1. lpp.).


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/30


Prasība, kas celta 2015. gada 14. aprīlī – Icap u.c./Komisija

(Lieta T-180/15)

(2015/C 245/37)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Icap plc (Londona, Apvienotā Karaliste), Icap Management Services Ltd (Londona) un Icap New Zealand Ltd (Velingtona, Jaunzēlande) (pārstāvji – C. Riis-Madsen un S. Frank, lawyers)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

pilnībā vai daļēji atcelt Komisijas 2015. gada 4. februāra Lēmumu C(2015) 432 final lietā AT.39861 – Jēnas procentu likmju atvasinātie instrumenti;

pakārtoti, atcelt vai samazināt uzliktā naudas soda apmēru;

katrā ziņā piespriest atbildētājai samaksāt prasītāju tiesāšanās izdevumus saistībā ar šo tiesvedību;

veikt visus citus pasākumus, ko šī Tiesa uzskata par atbilstošiem.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza sešus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdas faktos un tiesību piemērošanā, atzīstot, ka bankas īstenoja darbības, ar ko tika ierobežots un/vai izkropļots konkurences “priekšmets”.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka atbildētāja ir pieļāvusi kļūdas faktos un tiesību piemērošanā, atzīstot, ka prasītāju sadarbība, atvieglojot banku darbības, veidoja konkurences tiesību pārkāpumu LESD 101. panta izpratnē.

Prasītāji uzskata, ka LESD 101. pants neattiecas uz tāda līdzdalībnieka darbību, kas nepiedalās nolīgumā, kurš ierobežo/izkropļo konkurenci. Katrā ziņā Komisijas veiktā pārbaude bija nepareiza un tā attiecas uz pārāk plašu darbību spektru, kas nav pietiekami cieši saistīts ar prettiesisko rīcību. Prasītāju rīcība neietilpst atbildētājas veiktajā pārbaudē par sadarbību. Prasītāji īpaši norāda, ka secinājums, ka prasītāji atviegloja informācijas apmaiņu banku starpā, ir faktiski nepamatots un ka atbildētāja nav minējusi nevienu gadījumu, kad prasītāji būtu atvieglojuši šādu apmaiņu. Prasītāji uzskata, ka tas pats attiecas uz darījumu saskaņošanas izpēti. Attiecībā uz manipulācijām ar paziņojumiem par jēnas LIBOR, Komisija esot atzinusi, ka tikai viena no abām bankām zināja par ICAP dalību. Tādējādi, kā apgalvo prasītāji, ICAP nebija nekādas līdzdalībnieka lomas, ciktāl runa ir par banku rīcību. Turklāt, runājot par minētajiem pārkāpumiem, prettiesiskā rīcība tika sākta ilgu laiku pirms ICAP esot sākusi sadarbību.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdas faktos un tiesību piemērošanā, nosakot prasītāju iespējamās dalības pārkāpumos ilgumu.

Prasītāji norāda, ka bankas bija tirdzniecības puses darījumos ar jēnas procentu likmju atvasinātajiem instrumentiem un tādēļ tām bija zināmas otras puses tirdzniecības pozīcijas un intereses. Tādējādi pierādījumi, ko Komisija bija sniegusi, lai pamatotu argumentu, ka ICAP zināja par divpusēju pārkāpumu, esot nekonsekventi, neskaidri un maldinoši. Turklāt, kā apgalvo prasītāji, Komisijas pieejā tiek pieņemts, ka prasītāji zināja [par banku pārkāpumiem] un rīkojās līdz pat banku divpusējā pārkāpuma beigām, nesniedzot nekādus pierādījumus par to, ka prasītāji ilgstoši zināja par banku pārkāpumiem.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pārkāpusi nevainīguma prezumpcijas principu un labas pārvaldības principu.

Prasītāji uzskata, ka Komisija īstenoja jaukta tipa izlīguma procedūru, kurā ar 2013. gada decembrī pieņemto izlīguma lēmumu bija iesaistīta ICAP, plaši aprakstot tās kā sadarbības partnera lomu. Turpmāk Komisija vairs nevarēja izlikties, ka tā nekādā veidā nav iesaistīta ICAP lietas izskatīšanā.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pārkāpusi Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai, vienlīdzīgas attieksmes principu, samērīguma principu un tiesiskās noteiktības principu.

Prasītāji apgalvo, ka Komisija ir pārkāpusi tiesiskās noteiktības principu, nosakot naudas sodus, kas pārsniedz vienkāršus nominālos naudas sodus. Tas veidojot arī atkāpšanos no tās lēmumu pieņemšanas prakses. Turklāt, kā apgalvo prasītāji, Komisija ir pārkāpusi savas Pamatnostādnes naudas sodu aprēķināšanai, atsakoties izmantot prasītāja pārdošanas vērtību kā pamatu naudas soda noteikšanai, pienācīgi nenorādot savu naudas sodu aprēķināšanas metodi un nepamatojot šīs atkāpes no savas iepriekšējās lēmumu pieņemšanas prakses. Turklāt prasītāji uzskata, ka Komisija ir pārkāpusi vienlīdzīgas attieksmes principu, pret prasītājiem attiecoties citādāk nekā pret citiem brokeriem, kas tika vainoti par sadarbību līdzīgos apstākļos un par tādu pašu pārkāpumu. Komisija arī esot attiekusies pret prasītājiem kā pret bankām, kas izdarīja pārkāpumu, lai gan prasītāji tika vainoti tikai par sadarbību. Prasītāji apgalvo, ka tā rezultātā uzliktie naudas sodi ir pilnībā nesamērīgi, un tādējādi Komisija ir pārkāpusi samērīguma principu.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pārkāpusi “ne bis in idem” principu.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/32


Prasība, kas celta 2015. gada 24. aprīlī – National Iranian Tanker Company/Padome

(Lieta T-207/15)

(2015/C 245/38)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: National Iranian Tanker Company (Teherāna, Irāna) (pārstāvji – T. de la Mare, QC, M. Lester un J. Pobjoy, Barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley un C. Murphy, Solicitors)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes 2015. gada 12. februāra Lēmumu (KĀDP) 2015/236, ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (OV L 39, 18. lpp.), un Padomes 2015. gada 12. februāra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2015/230, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (OV L 39, 3. lpp.), ciktāl tie ir piemērojami prasītājai;

pakārtoti, atzīt, ka 2010. gada 26. jūlija Padomes Lēmuma 2010/413/KĀDP (redakcijā ar grozījumiem) (turpmāk tekstā – “Lēmums”) 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts un Padomes 2012. gada 23. marta Regulas (ES) Nr. 267/2012 (redakcijā ar grozījumiem) (turpmāk tekstā – “Regula”) 23. panta 2. punkta d) apakšpunkts nav piemērojami prasītājai tādēļ, ka tie ir prettiesiski; un

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Padome, no jauna ietverdama prasītāju sarakstā, pamatojoties uz tiem pašiem faktu apgalvojumiem, kurus ir noraidījusi Vispārējā tiesa 2014. gada 3. jūlija spriedumā lietā T-565/12 NITC/Padome (turpmāk tekstā – “NITC/Padome”), ir rīkojusies, pārkāpjot res judicata, tiesiskās noteiktības, tiesiskās paļāvības un galīguma principus, un ir pārkāpusi prasītājas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību saskaņā ar ES Pamattiesību hartas 47. pantu.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Padome nav izpildījusi atbilstošo kritēriju iekļaušanai sarakstā, proti, par to, ka prasītāja sniedz finansiālu vai loģistikas atbalstu Irānas valdībai. Finanšu atbalsta apgalvojums ir ticis noraidīts Vispārējās tiesas spriedumā lietā NITC/Padome. Prasītāja Irānas valdībai nesniedz nekādu finansiālu atbalstu un Irānas valdība nesaņem nekādu finansiālu atbalstu no prasītājas ne ar savu akcionāru starpniecību, ne citādi. Kā ir minēts lietā NITC/Padome, netiešs finansiāls atbalsts nav pietiekams, lai izpildītu šo kritēriju. Apgalvojums par loģistikas atbalstu nav nekas vairāk kā to apgalvojumu pārformulēšana, kuri jau ir tikuši izvirzīti lietā NITC/Padome. Katrā ziņā nepastāv prasītā cēloņsakarība starp prasītājas darbībām un kodolieroču izplatīšanu, un jebkāda veida prasītājas sniegtais atbalsts augstākais var būt netiešs loģistikas atbalsts.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Padome ir pārkāpusi prasītājas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz labu pārvaldību un efektīvu tiesību aizsardzību tiesā. It īpaši Padome nav a) informējusi prasītāju par īstajiem pamatiem tās atkārtotai iekļaušanai sarakstā vai arī nav sniegusi pierādījumus, kādi ir izvirzīti pret viņu; un/vai b) nav devusi iespēju prasītajai darīt zināmu savu viedokli par īstajiem pamatiem un/vai pret viņu izvirzītajiem pierādījumiem pirms tās atkārotas iekļaušanas sarakstā.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Padome ir nepamatoti un nesamērīgi pārkāpusi prasītājas pamattiesības, ieskaitot tiesības uz viņas īpašuma, uzņēmējdarbības un reputācijas aizsardzību. Apstrīdēto pasākumu iespaids sniedzas tālu gan saistībā ar viņas uzņēmējdarbību, gan viņas reputāciju un labo gribu visā pasaulē. Prasītājas iekļaušanai sarakstā var būt potenciāli graujošas sekas uz prasītājas akcionāru pensiju fondu saņēmējiem, kuri visi ir ne pie kā nevainojami Irānas pilsoņi un pārsvarā pensionāri. Padome nav pierādījusi, ka prasītājas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana ir saistīta vai attaisnota ar jebkādu leģitīmu mērķi un vēl jo vairāk šāds pasākums nav samērīgs ar šādu mērķi.

5.

Ar piekto pamatu, kuru izvirza iebildes par prettiesiskumu atbalstam, tiek apgalvots, ka, ja pretrunā argumentiem, kuri ir izvirzīti otrā pamata atbalstam, Lēmuma 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts un Regulas 23. panta 2. punkta d) apakšpunkts ir interpretējami tā, ka ar tiem aptver a) netiešu finansiālu atbalstu un/vai b) ar kodolieroču izplatīšanu nesaistītu loģistikas atbalstu, tad šādi kritēriji būtu prettiesiski un nesamērīgi ar Lēmuma un Regulas mērķiem. Patvaļīgā kritēriju piemērošanas joma un apjoms, kas izrietētu no šīs plašākās interpretācijas, pārsniegtu to, kas ir piemērots un nepieciešams šo mērķu sasniegšanai. Šīs normas tātad būtu prettiesiskas.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/33


Prasība, kas celta 2015. gada 21. maijā – Speciality Drinks/ITSB – William Grant (“CLAN”)

(Lieta T-250/15)

(2015/C 245/39)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Speciality Drinks Ltd (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvis – GPritchard, Barrister)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: William Grant & Sons Ltd (Dufftown, Apvienotā Karaliste)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “CLAN” – reģistrācijas pieteikums Nr. 10 025 815

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 5. marta lēmums lietā R 220/2014–1

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un noraidīt iebildumus;

attiecībā uz tiesāšanās izdevumiem spriest par labu prasītājai un/vai atcelt ITSB Apelācijas pirmās padomes nolemto attiecībā uz tiesāšanās izdevumiem.

Izvirzītie pamati:

Apelācijas padome esot kļūdaini raksturojusi “konkrētā patērētāja” uzmanības līmeni Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē;

Apelācijas padome neesot lēmusi, vai preču zīme “CLAN”, kad tā izmantota kopā ar preču zīmi “MACGREGOR”, konkrētā patērētāja uztverē bija iedomu vārds (proti, tāds, kurš neko nenozīmē) vai, tieši otrādi, tas bija vārds ar viņiem saprotamu nozīmi;

Apelācijas padome neesot novērtējusi preču zīmju līdzību, balstoties uz pareizu tiesisku un/vai faktisku pamatu;

Apelācijas padome neesot novērtējusi sajaukšanas iespēju, balstoties uz pareizu tiesisku un/vai faktisku pamatu.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/34


Prasība, kas celta 2015. gada 14. maijā – Espírito Santo Financial (Portugāle)/ECB

(Lieta T-251/15)

(2015/C 245/40)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Espírito Santo Financial (Portugāle), SGPS, SA (Lisabona, Portugāle) (pārstāvji – R. Oliveira, N. Cunha Barnabé un S. Estima Martins, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Centrālās bankas (ECB) 2015. gada 4. marta netiešo lēmumu atbilstoši Lēmuma ECB/2004/3 (netiešais lēmums) 8. panta 3. punktam nepiešķirt pilnu piekļuvi ECB 2014. gada 1. augusta lēmumam, ar kuru tiek apturēts Banco Espírito Santo SA Eurosistēmas monetārās politikas otras puses statuss un ar kuru minētajai bankai nosaka pienākumu pilnībā atmaksāt tās parādu Eurosistēmai EUR 10 miljardu apmērā, kā arī atcelt pārējos ECB rīcībā esošos dokumentus, kuri tā vai citādi ir saitīti ar minēto lēmumu;

atcelt ECB 2015. gada 1. aprīļa tiešo lēmumu (tiešais lēmums), nepiešķirt pilnu piekļuvi iepriekš minētajiem dokumentiem;

piespriest atbildētajai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu attiecībā uz netiešo lēmumu tiek apgalvots pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums.

Prasītājas apgalvo, ka, netiešajā lēmumā nenorādot pamatojumu atteikumam sniegt pilnu piekļuvi prasītajiem ECB dokumentiem, nav izpildīts pienākums norādīt pamatojumu un līdz ar to tas ir atceļams.

2.

Ar otro pamatu attiecībā uz tiešo lēmumu tiek apgalvots pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums saistībā ar ECB padomi.

Prasītājas apgalvo, ka ir jāatceļ tiešais lēmums, ar kuru atteikta piekļuve pieprasītajai informācijai, jo tajā nav izpildīts pienākums norādīt pamatojumu, ciktāl i) tajā ir minēti tikai vispārīgi apsvērumi attiecībā uz izņēmumiem, uz kuriem ir izdarīta atsauce un kuri ir uzskaitīti Lēmuma ECB/2004/3 4. pantā, un it īpaši ii) tajā nav norādīti iemesli, kādēļ Lēmuma ECB/2004/3 4. panta 1 punkta a) apakšpunkta pirmajā ievilkumā ietvertais izņēmums attaisnotu ierobežojumu prasītāju tiesībām uz piekļuvi [dokumentiem].

3.

Ar trešo pamatu attiecībā uz tiešo lēmumu tiek apgalvots Lēmuma ECB/2004/3 4. panta 1 punkta a) apakšpunkta pirmā, otrā un septītā ievilkuma pārkāpums.

4.

Ar ceturto pamatu attiecībā uz tiešo lēmumu tiek apgalvots Lēmuma ECB/2004/3 4. panta 2. punkta pirmā ievilkuma pārkāpums attiecībā uz ECB padomes lēmumiem.

5.

Ar piekto pamatu attiecībā uz tiešo lēmumu tiek apgalvots pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums saistībā ar ECB valdes priekšlikumiem.

Prasītājas apgalvo, ka ir jāatceļ netiešais lēmums, jo tajā nav izpildīts pienākums norādīt pamatojumu, ciktāl i) tajā ir minēti tikai vispārīgi apsvērumi attiecībā uz izņēmumiem, uz kuriem ir izdarīta atsauce un kuri ir uzskaitīti Lēmuma ECB/2004/3 4. pantā, ii) tajā nav norādīti nekādi īpaši iemesli piekļuves atteikumam specifiskai informācijai, kuru ir pieprasījušas prasītājas, iii) tajā nav norādīti iemesli, kādēļ nav izpausta informācija, pamatojoties uz Lēmuma ECB/2004/3 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta septīto ievilkumu, iv) tajā nav norādīti iemesli, kādēļ nav izpausta informācija, pamatojoties uz Lēmuma ECB/2004/3 4. panta 2. punkta otro ievilkumu, v) tajā nav norādīti iemesli, kādēļ nav izpausta informācija, pamatojoties uz Lēmuma ECB/2004/3 4. panta 3. punktu.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/35


Prasība, kas celta 2015. gada 21. maijā – Ferrovial u.c./Komisija

(Lieta T-252/15)

(2015/C 245/41)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Ferrovial, S.A. (Madride, Spānija), Ferrovial Servicios, S.A. (Madride, Spānija), Amey UK plc (Oksforda, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – M. Muñoz Pérez un M. Linares Gil, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2014. gada 15. oktobra Lēmumu lietā Nr. C(2014) 7280 par valsts atbalstu SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), ko īstenojusi Spānija;

pakārtoti, atcelt minētā lēmuma 4. panta 2. punktu un

piespriest atbildētājai iestādei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā tiesvedībā tiek apstrīdēts tas pats lēmums, kas tiek apstrīdēts lietās T-826/14 Spānija/Komisija un T-12/15 Banco de Santander un Santusa/Komisija.

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka, nesniedzot pamatojumu, esot pārkāpts LESD 296. pants.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka esot pārkāpts LESD 107. panta 1. punkts, jo izvērtētajam pasākumam, prasītāju ieskatā, nepiemīt valsts atbalsta jēdzienam raksturīgās īpašības.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka esot pārkāpti LESD 108. panta 3. punkts, Padomes 1999. gada 22. marta Regulas (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai, 1. panta c) punkts un Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 659/1999, 4. panta 1. punkts, jo izvērtētais pasākums nav jauns, nelikumīgs un nesaderīgs atbalsts.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka šā trešā lēmuma 4. panta 2. punkts neesot spēkā tāpēc, ka, šajā tiesību normā atgūšanas rīkojumu – atšķirībā no tā, kā darīts abos pirmajos lēmumos – neaprobežojot (ar iegādēm, kas veiktas līdz 2007. gada 21. decembrim), ir pārkāpts Regulas Nr. 659/1999 14. panta 1. punkts.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka trešā lēmuma 4. pants (atgūšanas rīkojums) neesot spēkā tāpēc, ka, šajā tiesību normā no atgūšanas rīkojuma neizslēdzot netiešās iegādes darījumus, kas noslēgti līdz 2005. gada 10. martam, ir pārkāpts Regulas Nr. 659/1999 14. panta 1. punkts.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/36


Prasība, kas celta 2015. gada 21. maijā – Sociedad General de Aguas de Barcelona/Komisija

(Lieta T-253/15)

(2015/C 245/42)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (Barselona, Spānija) (pārstāvis – J. de Juan Casadevall, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

pakārtoti, gadījumā, ja pamatprasījums tiktu noraidīts, atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl tajā atgūšanas rīkojums netiek aprobežots ar netiešajām iegādēm, kas veiktas pēc 2007. gada 21. decembra, un netiek atzītas tiesības pilnībā piemērot nodokļu priekšrocības visā Real Decreto Legislativo 4/200[4], de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades [Ar Karaļa 2004. gada 5. marta leģislatīvo dekrētu Nr. 4/2004 apstiprinātās Likuma par uzņēmumu ienākuma nodokli pārstrādātās redakcijas] 12. panta 5. punktā paredzētajā laikposmā, un

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā tiesvedībā tiek apstrīdēts tas pats lēmums, kas tiek apstrīdēts lietās T-12/15 Banco de Santander un Santusa/Komisija un T-252/15 Ferrovial u.c./Komisija.

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi minētajās lietās jau izklāstītajiem.

Turklāt, piemērojot selektivitātes kritēriju, esot pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, esot nepareizi izmantotas pilnvaras un neesot ievēroti vienlīdzības un tiesiskās paļāvības principi.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/37


Prasība, kas celta 2015. gada 18. maijā – Aldi Einkauf/ITSB – Dyado Liben (“Casale Fresco”)

(Lieta T-254/15)

(2015/C 245/43)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Aldi Einkauf GmbH & CooHG (Essen, Vācija) (pārstāvji – NLützenrath, URademacher, CFürsen, NBertram, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Dyado Liben OOD (Sofia, Bulgārija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “Casale Fresco” – reģistrācijas pieteikums Nr. 010 886 604

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2015. gada 11. marta lēmums lietā R 1138/2014–4

Prasītājas prasījumi:

apstrīdēto lēmumu atcelt;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/37


Prasība, kas celta 2015. gada 22. maijā – Telefónica/Komisija

(Lieta T-256/15)

(2015/C 245/44)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Telefónica, S.A. (Madride, Spānija) (pārstāvji – J. Ruiz Calzado un J. Domínguez Pérez, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdētā lēmuma 1. pantu;

atcelt minētā lēmuma 4. panta 1. punktu, ciktāl tajā Spānijas Karalistei uzdots izbeigt šā lēmuma 1. pantā minēto atbalsta shēmu;

atcelt lēmuma 4. panta 2., 3., 4. un 5. punktu, ciktāl tajos ir noteikts pienākums atgūt summas, kuras Komisija uzskata par valsts atbalstu;

pakārtoti, ierobežot lēmuma 4. panta 2. punktā noteiktā atgūšanas pienākuma apjomu tāpat, kā tas darīts pirmajā un otrajā lēmumā, un

piespriest Komisijai atlīdzināt visus ar šo tiesvedību saistītos tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā tiesvedībā tiek apstrīdēts tas pats lēmums, kas tiek apstrīdēts lietās T-12/15 Banco de Santander un Santusa/Komisija un T-252/15 Ferrovial u.c./Komisija.

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi minētajās lietā jau izklāstītajiem.

Turklāt Komisija esot pieļāvusi kļūdas tiesību piemērošanā un faktu vērtējumā, jo, izvērtējusi Dirección General de Tributos [Spānijas nodokļu administrācijas] consulta jeb administratīvo skaidrojumu, no tā izsecināja jaunu pasākumu, kas iespējami esot jauns valsts atbalsts, un apgalvojot, ka abi pirmie lēmumi neattiecās uz iespējamu strīdīgā pasākuma piemērošanu attiecībā uz netiešās līdzdalības iegādēm.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/38


Prasība, kas celta 2015. gada 22. maijā – Arcelormittal Spain Holding/Komisija

(Lieta T-257/15)

(2015/C 245/45)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Arcelormittal Spain Holding, S.L. (Madride, Spānija) (pārstāvis – M. Muñoz Pérez, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2014. gada 15. oktobra Lēmumu lietā Nr. C(2014) 7280 par valsts atbalstu SA.[35550] (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), ko īstenojusi Spānija;

pakārtoti, izklāstīto argumentu dēļ atcelt minētā lēmuma 4. panta 2. punktu, un

piespriest atbildētājai iestādei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā tiesvedībā tiek apstrīdēts tas pats lēmums, kas tiek apstrīdēts lietās T-12/15 Banco de Santander un Santusa/Komisija un T-252/15 Ferrovial u.c./Komisija.

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi minētajās lietā jau izklāstītajiem.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/39


Prasība, kas celta 2015. gada 22. maijā – Axa Mediterranean Holding/Komisija

(Lieta T-258/15)

(2015/C 245/46)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Axa Mediterranean Holding, S.A. (Palma, Spānija) (pārstāvji – J. Buendía Sierra, D. Armesto Macías un A. Balcells Cartagena, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt lēmuma 1. pantu, ciktāl tajā ir noteikts, ka jaunais veids, kā TRLIS [texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Likuma par uzņēmumu ienākuma nodokli pārstrādātā redakcija)] 12. pantu interpretē Spānijas administrācija, ir uzskatāms par valsts atbalstu, kas nav saderīgs ar iekšējo tirgu;

atcelt lēmuma 4. panta 1. punktu, ciktāl tajā Spānijas Karalistei ir prasīts izbeigt [Komisijas] par atbalsta shēmu uzskatīto un 1. pantā aprakstīto kārtību;

atcelt lēmuma 4. panta 2., 3., 4. un 5. punktu, ciktāl tajos Spānijas Karalistei ir noteikts pienākums atgūt summas, kuras Komisija uzskata par valsts atbalstu;

pakārtoti, ierobežot lēmuma 4. panta 2. punktā Spānijas Karalistei uzliktā atgūšanas pienākuma apjomu tāpat, kā tas darīts pirmajā un otrajā lēmumā, un

piespriest Komisijai atlīdzināt ar šo tiesvedību saistītos tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā tiesvedībā tiek apstrīdēts tas pats lēmums, kas tiek apstrīdēts lietās T-12/15 Banco de Santander un Santusa/Komisija un T-252/15 Ferrovial u.c./Komisija.

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi minētajās lietās jau izklāstītajiem.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/39


Prasība, kas celta 2015. gada 22. maijā – Spirig Pharma/ITSB (“Daylong”)

(Lieta T-261/15)

(2015/C 245/47)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Spirig Pharma AG (Egerkingen, Šveice) (pārstāvji – Tde Haan un PPéters, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Informācija par procesu ITSB

Attiecīgā strīdus preču zīme: grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “Daylong” – reģistrācijas pieteikums Nr. 12 537 627

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2015. gada 24. marta lēmums lietā R 2455/2014–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp prasītājai procesā ITSB Apelācijas ceturtajā padomē radušos izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta, lasot to kopsakarā ar šīs pašas regulas 75. pantu, pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/40


Prasība, kas celta 2015. gada 27. maijā – db Technologies Deutschland/ITSB – MIP Metro (“Sigma”)

(Lieta T-267/15)

(2015/C 245/48)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: db Technologies Deutschland GmbH (Ķelne, Vācija) (pārstāvis – KZingsheim, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Vācija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “Sigma” – reģistrācijas pieteikums Nr. 10 779 734

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2015. gada 23. marta lēmums lietā R 1444/2014–4

Prasītājas prasījumi:

apstrīdēto lēmumu un ITSB 2014. gada 28. aprīļa lēmumu atcelt un iebildumu iesniedzējas/apelācijas sūdzības iesniedzējas iebildumus noraidīt;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/41


Prasība, kas celta 2015. gada 22. maijā – Apcoa Parking Holdings/ITSB (“PARKWAY”)

(Lieta T-268/15)

(2015/C 245/49)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: APCOA Parking Holdings GmbH (Stuttgart, Vācija) (pārstāvis: ALohmann, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Informācija par procesu ITSB

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “PARKWAY”– reģistrācijas pieteikums Nr. 12 567 021

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2015. gada 25. marta lēmums lietā R 2063/2014–4.

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp procesā Apelācijas padomē radušos izdevumus.

Izvirzītie pamats:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/41


Prasība, kas celta 2015. gada 22. maijā – Apcoa Parking Holdings/ITSB (“PARKWAY”)

(Lieta T-272/15)

(2015/C 245/50)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Apcoa Parking Holdings GmbH (Stuttgart, Vācija) (pārstāvis: ALohmann, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Informācija par procesu ITSB

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “PARKWAY” – reģistrācijas pieteikums Nr. 12 248 278

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2015. gada 25. marta lēmums lietā R 2062/2014–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp procesā Apelācijas padomē radušos izdevumus.

Izvirzītie pamats:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/42


Prasība, kas celta 2015. gada 13. maijā – Permapore/ITSB – José Joaquim Oliveira II – Jardins & Afins (“Terraway”)

(Lieta T-277/15)

(2015/C 245/51)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – portugāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Permapore Ltd (Nenagh Tipperary, Īrija) (pārstāvis – JSales, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: José Joaquim Oliveira II – Jardins & Afins Lda (Grijó, Portugāle)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “Terraway” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 988 301

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 5. marta lēmums lietā R 2496/2014–1

Prasītājas prasījumi:

atcelt ITSB Apelācijas padomes lēmumu un aizstāt to ar – vai uzdot pieņemt –citu lēmumu, kurā būtu faktiski izskatīti materiāltiesiskie jautājumi, nevis tikai lemts par savlaicīgu ar procesa saistīto izdevumu apmaksu.

Izvirzītie pamati:

prasītāja apgalvo, ka tā esot samaksājusi Regulas Nr. 207/2009 60. pantā paredzēto apelācijas nodevu 2014. gada 20. novembrī;

runājot par materiāltiesiskajiem aspektiem, prasītāja norāda uz Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta, 7. panta 1. punkta g) apakšpunkta un 54. panta 2. punkta beigu daļas pārkāpumu.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/43


Prasība, kas celta 2015. gada 2. jūnijā – Hamas/Padome

(Lieta T-289/15)

(2015/C 245/52)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Hamas (Doha, Katāra) (pārstāvis – L. Glock, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes 2015. gada 26. marta Lēmumu (KĀDP) 2015/521, ar ko atjaunina un groza to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu 2014/483/KĀDP, ciktāl šis lēmums attiecas uz Hamas (tostarp uz Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem);

atcelt Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2015/513, ar ko īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 790/2014, ciktāl šī regula attiecas uz Hamas (tostarp uz Hamas-Izz-al-Din-al-Quassem);

piespriest Padomei atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza septiņus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots Padomes 2001. gada 27. decembra Kopējās nostājas 2001/931 (1) 1. panta 4. punkta pārkāpums, jo Padomes pieminētie valsts lēmumi neatbilstot minētajā pantā izvirzītajiem nosacījumiem, lai tos varētu uzskatīt par kompetentās iestādes pieņemtiem lēmumiem.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvota kļūdas pieļaušana attiecībā uz faktu patiesumu, jo Padomes norādīto faktu būtiska daļa nav pamatota ne ar vienu pierādījumu.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvota kļūda vērtējumā attiecībā uz Hamas organizācijas teroristisko raksturu.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots neiejaukšanās principa pārkāpums, saskaņā ar kuru par teroristisku vienību nav pieļaujams uzskatīt Hamas, kas esot likumīga politiska kustība, kura guvusi uzvaru Palestīnā rīkotajās vēlēšanās, un veidojot Palestīnas valdības kodolu.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots Padomes pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots prasītājas tiesību uz aizstāvību pārkāpums, kā arī tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pārkāpums valsts līmenī notiekošā procesa stadijā.

7.

Ar septīto pamatu tiek apgalvots īpašumtiesību pārkāpums, jo prasītājas līdzekļu iesaldēšana veidojot neattaisnotu tās īpašumtiesību aizskārumu.


(1)  Padomes 2001. gada 27. decembra Kopējā nostāja 2001/931 par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu (OV L 344, 93. lpp.).


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/44


Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 26. marta spriedumu lietā F-38/14 Coedo Suárez/Padome 2015. gada 8. jūnijā iesniedza Angel Coedo Suárez

(Lieta T-297/15 P)

(2015/C 245/53)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Ángel Coedo Suárez (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Padome

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi:

atzīt šo apelācijas sūdzību par pieņemamu;

atcelt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 26. marta spriedumu Coedo Suárez/Padome (F-38/14, EU:F:2015:25);

apmierināt prasījumus atcelt tiesību aktu, ko tas iesniedzis pirmajā instancē;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus abās instancēs.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir sagrozīti fakti un pierādījumi un pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, jo Civildienesta tiesa ir nospriedusi, ka iecēlējinstitūcija nav pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, uzskatot, ka prasītāja sliktais veselības stāvoklis nav atbildību mīkstinošs apstāklis.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts pienākums norādīt pamatojumu.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/44


Prasība, kas celta 2015. gada 8. jūnijā – Atlas/ITSB (“EFEKT PERLENIA”)

(Lieta T-298/15)

(2015/C 245/54)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Atlas spzoo. (Łódz, Polija) (pārstāvis: RRumpel, advokāts [radca prawny])

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Informācija par procesu ITSB

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “EFEKT PERLENIA” – reģistrācijas pieteikums Nr. 12 668 125

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas piektās padomes 2015. gada 13. marta lēmums lietā R 2352/2014–5

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasību par pamatotu;

atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl ar to ir noraidīts reģistrācijas pieteikums;

grozīt apstrīdēto lēmumu tādējādi, ka apzīmējums tiek reģistrēts attiecībā uz visām precēm un pakalpojumiem;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/45


Prasība, kas celta 2015. gada 1. jūnijā – Barqawi/Padome

(Lieta T-303/15)

(2015/C 245/55)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ahmad Barqawi (Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti) (pārstāvji – J. P. Buyle un L. Cloquet, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atcelt Padomes 2015. gada 6. marta Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 2015/375, ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā, ciktāl tā attiecas uz prasītāju;

atcelt Padomes 2015. gada 6. marta Īstenošanas lēmumu 2015/383/KĀDP, ar kuru īsteno Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju, ciktāl tas attiecas uz prasītāju;

piespriest Padomei atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus, tostarp, tos, kas radušies prasītājam.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatošanai prasītājs izvirza sešus pamatus.

1.

Pirmais pamats attiecas uz tiesību uz aizstāvību un tiesību uz lietas taisnīgu izskatīšanu pārkāpumu, jo prasītājs pirms attiecīgo sankciju pieņemšanas nekad neesot ticis uzklausīts.

2.

Otrais pamats attiecas uz acīmredzamu kļūdu faktu vērtējumā, jo Padome neesot pierādījusi faktus, ar kuriem ir pamatoti veiktie pasākumi.

3.

Trešais pamats attiecas uz vispārējā samērīguma principa pārkāpumu.

4.

Ceturtais pamats attiecas uz tiesību uz īpašumu un tiesību veikt profesionālo darbību nesamērīgu pārkāpumu.

5.

Piektais pamats attiecas uz pilnvaru nepareizu izmantošanu. Prasītājs apgalvo, ka tiktāl, ciktāl Padomes pieņemtajiem pasākumi nav nekādas ietekmes uz Sīrijas režīmu un ciktāl prasītājs esot vienmēr ievērojis starptautiskās kopienas noteiktās sankcijas, kā arī esot vienmēr bijis neatkarīgs no Sīrijā pastāvošās varas, esot jāuzskata, ka apstrīdētie pasākumi esot pieņemti citu iemeslu, nevis tajos norādīto, dēļ (izslēgšana no tirgus – priekšrokas došana citiem tirgus dalībniekiem).

6.

Sestais pamats attiecas uz pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpumu, jo Padomes izvirzītais pamatojums attiecībā uz apstrīdētajiem pasākumiem esot neskaidrs un tajā neesot norādīts neviens konkrēts elements vai datums, kas prasītājam ļautu identificēt viņam pārmestos komercdarījumus.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/46


Prasība, kas celta 2015. gada 1. jūnijā – Abdulkarim/Padome

(Lieta T-304/15)

(2015/C 245/56)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti) (pārstāvji – J. P. Buyle un L. Cloquet, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atcelt Padomes 2015. gada 6. marta Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 2015/375, ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā, ciktāl tā attiecas uz prasītāju;

atcelt Padomes 2015. gada 6. marta Īstenošanas lēmumu 2015/383/KĀDP, ar kuru īsteno Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju, ciktāl tas attiecas uz prasītāju;

piespriest Padomei atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus, tostarp, tos, kas radušies prasītājam.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs izvirza sešus pamatus, kas būtībā ir vienādi ar vai līdzīgi tiem, kuri ir izvirzīti lietā T–303/15 Barqawi/Padome.


Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/47


Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 18. jūnija spriedums – CX/Komisija

(Lieta F-27/13) (1)

(Civildienests - Disciplinārlieta - Disciplinārlietu kolēģijas un iecēlējinstitūcijas attiecīgā loma un kompetences - Disciplinārsods - Pazemināšana pakāpē, kam seko lēmums par paaugstināšanu amatā - Soda samērīgums)

(2015/C 245/57)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CX (pārstāvis – É. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un C. Ehrbar)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumus par prasītāja pazemināšanu AD8 pakāpē atbilstoši Civildienesta noteikumu IX pielikuma 9. panta 1. punkta f) apakšpunktam, kā arī prasība par zaudējumu atlīdzību saistībā ar iespējami nodarīto morālo un mantisko kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

CX sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 207, 20.7.2013., 56. lpp.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/47


Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 18. jūnija spriedums – CX/Komisija

(Lieta F-5/14) (1)

(Civildienests - Ierēdņi - Disciplinārsods - Atstādināšana no amata - Attiecīgā ierēdņa neuzklausīšana iecēlējinstitūcijā - Tiesību tikt uzklausītam neievērošana)

(2015/C 245/58)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CX (pārstāvis – É. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un C. Ehrbar)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu atbrīvot prasītāju no amata saskaņā ar Civildienesta noteikumu IX pielikuma 9. panta 1. punkta h) apakšpunktu bez tiesību uz pensiju samazināšanas pēc iekšējās izmeklēšanas, kas tika uzsākta pēc OLAF izmeklēšanas pret kādu uzņēmumu, un prasība atlīdzināt apgalvoti nodarīto morālo kaitējumu un materiālos zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt 2013. gada 16. oktobra lēmumu, ar kuru Eiropas Komisija CX piemēroja disciplinārsodu – atstādināšanu no amata bez tiesību uz pensiju samazināšanas pro tempore;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

Eiropas Komisija sedz savus un atlīdzina CX tiesāšanās izdevumus, ieskaitot tos, kuri ir radušies pagaidu noregulējuma tiesvedībā lietā F-5/14 R.


(1)  OV C 85, 22.3.2014., 27. lpp.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/48


Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 9. jūnija spriedums – EF/EĀDD

(Lieta F-65/14) (1)

(Civildienests - EĀDD personāls - Ierēdņi - 2013. gada paaugstināšana amatā - Lēmums prasītāju nepaaugstināt amatā AD 13 pakāpē - Prasītāja iebilde pret sarakstu ar ierēdņiem, kurus ieteikts paaugstināt amatā - Civildienesta noteikumu 45. pants - Vismaz divu gadu darba stāžs pakāpē - Divu gadu termiņa aprēķināšana - Lēmuma paaugstināt amatā pieņemšanas datums)

(2015/C 245/59)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: EF (pārstāvji – L. Levi un N. Flandin, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Ārējās darbības dienests (pārstāvji – S. Marquardt un M. Silva)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumus par atteikumu 2013 gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināt prasītāju amatā AD 13 pakāpē, lai gan viņš bija ietverts amatā paaugstināmo ierēdņu sarakstā.

Rezolutīvā daļa:

1)

Prasību noraidīt;

2)

EF sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Ārējās darbības dienesta tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 380, 27.10.02014., 26. lpp.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/49


Prasība, kas celta 2015. gada 27. aprīli – ZZ/Frontex

(Lieta F-68/15)

(2015/C 245/60)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – S. Pappas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt prasītāja novērtējuma ziņojumu par 2009. gadu un prasība atlīdzināt zaudējumus par apgalvoti nodarīto morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2014. gada 4. jūlija novērtējuma ziņojumu, kas paziņots prasītājam 2014. gada 12. jūlijā, ciktāl ar to tiek grozīts sākotnējais ziņojums;

piespriest Frontex izmaksāt prasītājam EUR 4  000 kā zaudējumu atlīdzību;

piespriest Frontex atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/49


Prasība, kas celta 2015. gada 28. aprīlī – ZZ/Komisija

(Lieta F-70/15)

(2015/C 245/61)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji – S. Orlandi un T. Martin, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt galīgo lēmumu par prasītājas pensijas tiesību pārskaitīšanu uz Savienības pensiju shēmu, ar ko piemēro Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta jaunos 2011. gada 3. marta Vispārējos īstenošanas noteikumus (VĪN).

Prasītājas prasījumi:

atzīt par prettiesisku Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta Vispārējo īstenošanas noteikumu 9. pantu;

atcelt 2014. gada 28. jūlija lēmumu, ar ko apstiprina prasītājas pirms stāšanās darbā iegūto pensijas tiesību pārskaitīšanu, piemērojot Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta 2011. gada 3. marta Vispārējos īstenošanas noteikumus;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/50


Prasība, kas celta 2015. gada 4. maijā – ZZ/ECDC

(Lieta F-71/15)

(2015/C 245/62)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – SOrlandi un TMartin, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt apelācijas novērtētāja lēmumu par galīgu prasītāja novērtējuma ziņojumu par 2013. gadu

Prasītāja prasījumi:

atcelt apelācijas novērtētāja lēmumu par galīgu prasītāja novērtējuma ziņojumu par 2013. gadu;

piespriest ECDC atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/50


Prasība, kas celta 2015. gada 6. maijā – ZZ/Parlaments

(Lieta F-73/15)

(2015/C 245/63)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāve – M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu prasītājam nepiešķirt dienas naudu pēc viņa pārcelšanas no Komisijas, kurā viņš strādāja ES delegācijā Jemenā, uz Eiropas Parlamentu Briselē

Prasītāja prasījumi:

atcelt apstrīdēto 2014. gada 8. jūlija lēmumu;

ciktāl nepieciešams, atcelt Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2015. gada 3. februāra lēmumu;

likt Parlamentam piešķirt prasītājam dienas naudu kopā ar procentiem, kas aprēķināti no datuma, kurā šīs summas bija jāmaksā, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu VII pielikumu;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/51


Prasība, kas celta 2015. gada 15. maijā – ZZ/Padome

(Lieta F-76/15)

(2015/C 245/64)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji – J. N. Louis un N. de Montigny, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Briseles Norēķinu biroja lēmumu, ar ko ir noraidīts pieteikums par slimības, no kuras cieš prasītājas dēls, turpmāku atzīšanu par smagu slimību un pieteikums par ar to saistīto medicīnisko izdevumu segšanu pilnā apmērā

Prasītājas prasījumi:

atcelt Briseles Norēķinu biroja vadītāja 2014. gada 8. aprīļa lēmumu, ar ko ir noraidīts pieteikums par slimības, no kuras cieš prasītājas dēls, turpmāku atzīšanu par smagu slimību un viņas pieteikums par ar to saistīto medicīnisko izdevumu segšanu pilnā apmērā;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


27.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 245/51


Prasība, kas celta 2015. gada 18. maijā – ZZ/Komisija

(Lieta F-77/15)

(2015/C 245/65)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – J. N. Louis un N. de Montigny, avocats)

Atbildētāja: Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu ar atpakaļejošu spēku izmaksāt ekspatriācijas pabalstu tikai par piecus gadus ilgu laikposmu, sākot no datuma, kurā tika atklāts, ka šis pabalsts netiek maksāts, un prasība piespriest atbildētājai samaksāt nokavējuma procentus

Prasītāja prasījumi:

atcelt PMO lēmumu, ar kuru noteikts, ka ekspatriācijas pabalsts, kas kļūdaini nav ticis maksāts no 2007. gada 1. septembra, tiks maksāts tikai par piecus gadus ilgu laikposmu;

piespriest Komisijai izmaksāt prasītājam ekspatriācijas pabalstu, uz ko viņam bija tiesības no 2007. gada 1. septembra, kā arī nokavējuma procentus, kuri aprēķināti atbilstoši Eiropas Centrālās bankas noteiktajai galveno refinansēšanas operāciju procentu likmei, tai pieskaitot divus procentpunktus, par summām, kas prasītājam jau izmaksātas kā laikus neizmaksātais atalgojums (ekspatriācijas pabalsts), un par vēl maksājamām summām – no brīža, kad tās bija jāizmaksā, līdz brīdim, kad tās ir pilnībā izmaksātas;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.