ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 127

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 20. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2015/C 127/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2015/C 127/02

Lieta C-651/13: Tiesas (astotā palāta) 2015. gada 12. februāra rīkojums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Lb Group Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Reglamenta 99. pants — Identiski prejudiciālie jautājumi — LESD 49. un 56. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Azartspēles — Valsts tiesiskais regulējums — Koncesiju sistēmas reorganizācija, pagaidu kārtā novienādojot derīguma termiņus — Jauns uzaicinājums iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā — Koncesijas, kuru derīguma termiņš ir īsāks nekā agrāko koncesiju derīguma termiņš — Ierobežojums — Primāri vispārējo interešu apsvērumi — Samērīgums

2

2015/C 127/03

Lieta C-652/13: Tiesas (astotā palāta) 2015. gada 12. februāra rīkojums (Tribunale ordinario di Cagliari (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Mirko Saba Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Reglamenta 99. pants — Identiski prejudiciālie jautājumi — LESD 49. un 56. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Azartspēles — Valsts tiesiskais regulējums — Koncesiju sistēmas reorganizācija, pagaidu kārtā novienādojot derīguma termiņus — Jauns uzaicinājums iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā — Koncesijas, kuru derīguma termiņš ir īsāks nekā agrāko koncesiju derīguma termiņš — Ierobežojums — Primāri vispārējo interešu apsvērumi — Samērīgums

3

2015/C 127/04

Lieta C-86/14: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 11. decembra rīkojums (Juzgado de lo Social no 1 de Granada (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku — Secīgie uz noteiktu laiku slēgtie darba līgumi publiskajā sektorā — 3. klauzulas 1. punkts — Jēdziens noteikta laika darba ņēmējs — 5. klauzulas 1. punkts — Pasākumi, kuru mērķis ir novērst secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu vai darba tiesisko attiecību ļaunprātīgu izmantošanu — Sankcijas — Darba tiesisko attiecību uz noteiktu laiku pārkvalificēšana uz nenoteiktu laiku noslēgtā nepastāvīgā darba līgumā — Tiesības saņemt atlīdzību

3

2015/C 127/05

Lieta C-457/14: Tiesas (astotā palāta) 2015. gada 12. februāra rīkojums (Tribunale ordinario di Cagliari (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Claudia Concu, Isabella Melis Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Reglamenta 99. pants — Identiski prejudiciālie jautājumi — LESD 49. un 56. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Azartspēles — Valsts tiesiskais regulējums — Koncesiju sistēmas reorganizācija, pagaidu kārtā novienādojot derīguma termiņus — Jauns uzaicinājums iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā — Koncesijas, kuru derīguma termiņš ir īsāks nekā agrāko koncesiju derīguma termiņš — Ierobežojums — Primāri vispārējo interešu apsvērumi — Samērīgums

4

2015/C 127/06

Lieta C-478/14: Tiesas (astotā palāta) 2015. gada 12. februāra rīkojums (Tribunale ordinario di Cagliari (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Roberto Siddu Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Reglamenta 99. pants — Identiski prejudiciālie jautājumi — LESD 49. un 56. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Azartspēles — Valsts tiesiskais regulējums — Koncesiju sistēmas reorganizācija, pagaidu kārtā novienādojot derīguma termiņus — Jauns uzaicinājums iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā — Koncesijas, kuru derīguma termiņš ir īsāks nekā agrāko koncesiju derīguma termiņš — Ierobežojums — Primāri vispārējo interešu apsvērumi — Samērīgums

5

2015/C 127/07

Lieta C-480/14: Tiesas (astotā palāta) 2015. gada 12. februāra rīkojums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Società Sogno di Tolosa Ltd u.c./Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Reglamenta 99. pants — Identiski prejudiciālie jautājumi — LESD 49. un 56. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Azartspēles — Valsts tiesiskais regulējums — Koncesiju sistēmas reorganizācija, pagaidu kārtā novienādojot derīguma termiņus — Jauns uzaicinājums iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā — Koncesijas, kuru derīguma termiņš ir īsāks nekā agrāko koncesiju derīguma termiņš — Ierobežojums — Primāri vispārējo interešu apsvērumi — Samērīgums

5

2015/C 127/08

Lieta C-57/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2013. gada 21. novembra spriedumu lietā T-524/12 Recaro Holding GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2014. gada 4. februārī iesniedza Recaro Holding GmbH, agrāk – Recaro BeteiligungsGmbH

6

2015/C 127/09

Lieta C-320/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2014. gada 29. aprīļa spriedumu lietā T-647/11 Asos plc/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2014. gada 3. jūlijā iesniedza Asos plc

6

2015/C 127/10

Lieta C-370/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2014. gada 20. maija spriedumu lietā T-247/12 Argo Group International Holdings Ltd/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2014. gada 30. jūlijā iesniedza Argo Group International Holdings Ltd

7

2015/C 127/11

Lieta C-594/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 22. decembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Simona Kornhaas/Thomas Dithmar kā maksātnespējas procesa administrators attiecībā uz Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd mantu

7

2015/C 127/12

Lieta C-2/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 7. janvārī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – DHL Express (Austria) GmbH

8

2015/C 127/13

Lieta C-7/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 12. janvārī iesniedza Landgericht Essen (Vācija) – kriminālprocess pret Kanapathippilai Kanageswaran

9

2015/C 127/14

Llieta C-19/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 19. janvārī iesniedza Landgericht München I (Vācija) – Verband Sozialer Wettbewerb e.V./Innova Vital GmbH

9

2015/C 127/15

Lieta C-25/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 21. janvārī iesniedza Budapest Környéki Törvényszék (Ungārija) – krimināllieta pret Balogh István

10

2015/C 127/16

Lieta C-38/15: Prasība, kas celta 2015. gada 2. februārī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

10

2015/C 127/17

Lieta C-44/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 5. februārī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Hauptzollamt Frankfurt am Main/Duval GmbH & Co. KG

11

2015/C 127/18

Lieta C-82/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2014. gada 11. decembra spriedumu lietā T-189/13 PP Nature-Balance Lizenz GmbH/Eiropas Komisija 2015. gada 20. februārī iesniedza PP Nature-Balance Lizenz GmbH

11

2015/C 127/19

Lieta C-93/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 12. decembra spriedumu lietā T-487/11 Banco Privado Português un Massa Insolvente do Banco Privado Português/Komisija 2015. gada 25. februārī iesniedza Banco Privado Português, SA (likvidācijas procesā) un Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA (likvidācijas procesā)

13

2015/C 127/20

Lieta C-94/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2014. gada 12. decembra spriedumu lietā T-550/08 Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Eiropas Komisija 2015. gada 24. februārī iesniedza Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG

14

2015/C 127/21

Lieta C-100/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2014. gada 9. decembra spriedumu lietā T-140/13 Netherlands Maritime Technology Association/Eiropas Komisija 2015. gada 26. februārī iesniedza Netherlands Maritime Technology Association, agrāk Scheepsbouw Nederland

15

2015/C 127/22

Lieta C-124/14: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 23. janvāra rīkojums – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

16

 

Vispārējā tiesa

2015/C 127/23

Lieta T-366/11 RENV: Vispārējās tiesas 2015. gada 3. marta spriedums – Bial-Portela/ITSB – Isdin (ZEBEXIR) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes ZEBEXIR reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme ZEBINIX — Relatīvi atteikuma pamati — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

17

2015/C 127/24

Lieta T-496/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 4. marta spriedums – Apvienotā Karaliste/ECB Ekonomikas un monetārā politika — ECB — Prasība atcelt tiesību aktu — Eurosistēmas pārraudzības politikas pamatprincipi — Apstrīdams tiesību akts — Pieņemamība — Maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzība — Prasības par atrašanos kādā Eurosistēmas dalībvalstī piemērošana centrālā darījumu partnera tīrvērtes sistēmām — ECB pilnvaras

18

2015/C 127/25

Lieta T-41/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 27. februāra spriedums – LS Fashion/ITSB – Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes L’Wren Scott reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme LOREN SCOTT — Relatīvs atteikuma pamats — Preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

19

2015/C 127/26

Lieta T-188/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 27. februāra spriedums – Breyer/Komisija Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Procesuālie raksti, ko Austrijas Republika tiesvedībā par pienākumu neizpildi iesniegusi Tiesā — Piekļuves atteikums

19

2015/C 127/27

Lieta T-377/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 27. februāra spriedums – Spa Monopole/ITSB – Olivar Del Desierto (OLEOSPA) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes OLEOSPA reģistrācijas pieteikums — Agrākas Beniluksa vārdiskas preču zīmes SPA — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

20

2015/C 127/28

Lieta T-572/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 4. marta spriedums – Nissan Jidosha/ITSB (CVTC) Kopienas preču zīme — Pieteikums par Kopienas grafiskas preču zīmes CVTC atjaunošanu — Daļēja atjaunošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 47. pants

21

2015/C 127/29

Lieta T-45/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 5. marta spriedums – Rose Vision un Seseña/Komisija Šķīrējklauzula — Septītā pamatprogramma pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) — Nolīgumi par subsīdijām saistībā ar projektiem FIRST, FutureNEM un sISI — Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus — Prasības pārkvalificēšana — Pieņemamība — Maksājumu apturēšana — Termiņš revīzijas ziņojuma izsniegšanai — Informācijas izpaušana trešajām personām

22

2015/C 127/30

Lieta T-227/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 27. februāra spriedums – Bayer Intellectual Property/ITSB – Interhygiene (INTERFACE) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes INTERFACE reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme Interfog — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Preču identiskums — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

22

2015/C 127/31

Lieta T-430/13 P: Vispārējās tiesas 2015. gada 27. februāra spriedums – EESK/Achab Apelācijas sūdzība — Civildienests — Ierēdņi — Atalgojums — Ekspatriācijas pabalsts — Naturalizācija — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts — Nepamatotu maksājumu atgūšana — Civildienesta noteikumu 85. panta pirmā daļa

23

2015/C 127/32

Apvienotās lietas T-492/13 un T-493/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 3. marta spriedums – Schmidt Spiele/ITSB (Galda spēles laukums attēls) Kopienas preču zīme — Kopienas grafisku preču zīmju, kurās ir attēlots galda spēles laukums, reģistrācijas pieteikumi — Absolūti atteikuma pamati — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 7. panta 3. punkts

24

2015/C 127/33

Lieta T-543/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 4. marta spriedums – ThreeNProducts/ITSB – Munindra (PRANAYUR) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes PRANAYUR reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme AYUR un agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes Ayur, Ayur Naturals Herbals un Aanb — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

24

2015/C 127/34

Lieta T-558/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 4. marta spriedums – FSA/ITSB – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE) Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme FSA K-FORCE — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme FORCE-X — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants

25

2015/C 127/35

Lieta T-106/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 27. februāra spriedums – Universal Utility International/ITSB (Greenworld) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes Greenworld reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts

26

2015/C 127/36

Lieta T-505/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. februāra rīkojums – Seven for all mankind/ITSB – Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes SEVEN FOR ALL MANKIND reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un starptautiskas grafiskas preču zīmes Seven — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

26

2015/C 127/37

Lieta T-812/14 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 25. februāra rīkojums – BPC Lux 2 u.c./Komisija Pagaidu noregulējums — Valsts atbalsts — Finanšu nozare — Atbalsts, kas piešķirts banku noregulējuma ietvaros — Lēmums necelt iebildumus — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība

27

2015/C 127/38

Lieta T-826/14 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 27. februāra rīkojums – Spānija/Komisija Pagaidu noregulējums — Valsts atbalsts — Uzņēmumu ienākuma nodokļa režīms, ar kuru uzņēmumiem rezidentiem nodokļu vajadzībām Spānijā ir atļauts norakstīt nemateriālās vērtības, kas rodas no kapitāla daļu iegādes uzņēmumos, kas ir rezidenti nodokļu vajadzībām ārvalstīs — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un uzdots to atgūt — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Fumus boni juris — Steidzamības neesamība

28

2015/C 127/39

Lieta T-633/14: Prasība, kas celta 2015. gada 18. augustā – Monster Energy/ITSB (Miera simbola attēls)

28

2015/C 127/40

Lieta T-666/14: Prasība, kas celta 2014. gada 16. septembrī – Monster Energy/ITSB (GREEN BEANS)

29

2015/C 127/41

Lieta T-789/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. novembrī – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/ITSB – Meissen Keramik (MEISSEN)

29

2015/C 127/42

Lieta T-851/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. decembrī – Slovak Telekom/Komisija

30

2015/C 127/43

Lieta T-47/15: Prasība, kas celta 2015. gada 2. februārī – Vācija/Komisija

31

2015/C 127/44

Lieta T-78/15: Prasība, kas celta 2015. gada 16. februārī – Mudhook Marketing/ITSB (IPVanish)

32

2015/C 127/45

Lieta T-80/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2014. gada 12. decembra spriedumu lietā F-63/11 RENV Macchia/Komisija 2015. gada 19. februārī iesniedza Luigi Macchia

33

2015/C 127/46

Lieta T-83/15: Prasība, kas celta 2015. gada 20. februārī – Swatch/ITSB – L’atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

34

2015/C 127/47

Lieta T-91/15: Prasība, kas celta 2015. gada 19. februārī – AEDEC/Komisija

34

2015/C 127/48

Lieta T-93/15: Prasība, kas celta 2015. gada 20. februārī – Navitar/ITSB – Elukuva (NaviTar)

35

2015/C 127/49

Lieta T-95/15: Prasība, kas celta 2015. gada 20. februārī – Printeos u.c./Komisija

36

2015/C 127/50

Lieta T-96/15: Prasība, kas celta 2015. gada 26. februārī – Mozzetti/ITSB – di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

37

2015/C 127/51

Lieta T-97/15: Prasība, kas celta 2015. gada 26. februārī – Mozzetti/ITSB – di Lelio (ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma)

38

2015/C 127/52

Lieta T-582/10: Vispārējās tiesas 2015. gada 18. februāra rīkojums – Acron un Dorogobuzh/Padome

39

2015/C 127/53

Lieta T-207/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 27. janvāra rīkojums – Aluwerk Hettstedt/ECHA

39

2015/C 127/54

Lieta T-208/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 27. janvāra rīkojums – Richard Anton/ECHA

39

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2015/C 127/55

Lieta F-15/15: Prasība, kas celta 2015. gada 26. janvārī – ZZ/Eiropas Komisija

40

2015/C 127/56

Lieta F-17/15: Prasība, kas celta 2015. gada 2. februārī – ZZ/Komisija

40

2015/C 127/57

Lieta F-20/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. februārī – ZZ/Komisija

41

2015/C 127/58

Lieta F-21/15: Prasība, kas celta 2015. gada 5. februārī – ZZ/Reģionu komiteja

41

2015/C 127/59

Lieta F-22/15: Prasība, kas celta 2015. gada 6. februārī – ZZ/Parlaments

42

2015/C 127/60

Lieta F-23/15: Prasība, kas celta 2015. gada 9. februārī – ZZ/Komisija

42

2015/C 127/61

Lieta F-24/15: Prasība, kas celta 2015. gada 11. februārī – ZZ/Padome

43

2015/C 127/62

Lieta F-26/15: Prasība, kas celta 2015. gada 16. februārī – ZZ/Parlaments

44

2015/C 127/63

Lieta F-27/15: Prasība, kas celta 2015. gada 16. februārī – ZZ u.c./Padome

44


LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/1


Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

(2015/C 127/01)

Jaunākā publikācija

OV C 118, 13.4.2015.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 107, 30.3.2015.

OV C 96, 23.3.2015.

OV C 89, 16.3.2015.

OV C 81, 9.3.2015.

OV C 73, 2.3.2015.

OV C 65, 23.2.2015.

Šie teksti pieejami

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/2


Tiesas (astotā palāta) 2015. gada 12. februāra rīkojums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Lb Group Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl

(Lieta C-651/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Reglamenta 99. pants - Identiski prejudiciālie jautājumi - LESD 49. un 56. pants - Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Azartspēles - Valsts tiesiskais regulējums - Koncesiju sistēmas reorganizācija, pagaidu kārtā novienādojot derīguma termiņus - Jauns uzaicinājums iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā - Koncesijas, kuru derīguma termiņš ir īsāks nekā agrāko koncesiju derīguma termiņš - Ierobežojums - Primāri vispārējo interešu apsvērumi - Samērīgums)

(2015/C 127/02)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāja: Lb Group Ltd

Atbildētājas: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) un Galassia Game Srl

Rezolutīvā daļa:

LESD 49. un 56. pants, kā arī vienlīdzīgas attieksmes un efektivitātes principi ir interpretējami tādējādi, ka tie pieļauj tādus valsts tiesību aktus, kādi ir aplūkoti pamatlietā un kuros ir paredzēta jauna uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā organizēšana attiecībā uz koncesijām, kuru derīguma termiņš ir īsāks nekā iepriekš piešķirtajām koncesijām, ņemot vērā sistēmas reorganizāciju, pagaidu kārtā novienādojot koncesiju derīguma termiņus.


(1)  OV C 112, 14.4.2014.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/3


Tiesas (astotā palāta) 2015. gada 12. februāra rīkojums (Tribunale ordinario di Cagliari (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Mirko Saba

(Lieta C-652/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Reglamenta 99. pants - Identiski prejudiciālie jautājumi - LESD 49. un 56. pants - Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Azartspēles - Valsts tiesiskais regulējums - Koncesiju sistēmas reorganizācija, pagaidu kārtā novienādojot derīguma termiņus - Jauns uzaicinājums iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā - Koncesijas, kuru derīguma termiņš ir īsāks nekā agrāko koncesiju derīguma termiņš - Ierobežojums - Primāri vispārējo interešu apsvērumi - Samērīgums)

(2015/C 127/03)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale ordinario di Cagliari

Lietas dalībnieks pamatlietā

Mirko Saba

Rezolutīvā daļa:

LESD 49. un 56. pants, kā arī vienlīdzīgas attieksmes un efektivitātes principi ir interpretējami tādējādi, ka tie pieļauj tādus valsts tiesību aktus, kādi ir aplūkoti pamatlietā un kuros ir paredzēta jauna uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā organizēšana attiecībā uz koncesijām, kuru derīguma termiņš ir īsāks nekā iepriekš piešķirtajām koncesijām, ņemot vērā sistēmas reorganizāciju, pagaidu kārtā novienādojot koncesiju derīguma termiņus.


(1)  OV C 112, 14.4.2014.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/3


Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 11. decembra rīkojums (Juzgado de lo Social no 1 de Granada (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega

(Lieta C-86/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Sociālā politika - Direktīva 1999/70/EK - UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku - Secīgie uz noteiktu laiku slēgtie darba līgumi publiskajā sektorā - 3. klauzulas 1. punkts - Jēdziens “noteikta laika darba ņēmējs” - 5. klauzulas 1. punkts - Pasākumi, kuru mērķis ir novērst secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu vai darba tiesisko attiecību ļaunprātīgu izmantošanu - Sankcijas - Darba tiesisko attiecību uz noteiktu laiku pārkvalificēšana uz nenoteiktu laiku noslēgtā nepastāvīgā darba līgumā - Tiesības saņemt atlīdzību)

(2015/C 127/04)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Social no 1 de Granada

Pamatlietas puses

Prasītāja: Marta León Medialdea

Atbildētāja: Ayuntamiento de Huetor Vega

Rezolutīvā daļa:

1)

2. klauzula un 3. klauzulas 1. punkts Pamatnolīgumā par darbu uz noteiktu laiku, kurš ticis noslēgts 1999. gada 18. martā un kurš ir Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvas 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku pielikumā, ir jāinterpretē tādējādi, ka tāds darba ņēmējs kā prasītāja pamatlietā ietilpst šī pamatnolīguma piemērošanas jomā, ciktāl šis darba ņēmējs ir bijis saistīts ar savu darba devēju ar darba līgumiem uz noteiktu laiku šo klauzulu izpratnē;

2)

Pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā ir tāds valsts tiesiskais regulējums kā pamatlietā esošais, kurā nav paredzēts neviens efektīvs līdzeklis, lai sodītu par tādu ļaunprātīgu rīcību šā pamatnolīguma 5. klauzulas 1. punkta izpratnē, kas izriet no secīgu darba līgumu uz noteiktu laiku izmantošanas publiskajā sektorā, tādēļ ka valsts tiesību sistēmā nepastāv nekāds efektīvs līdzeklis, lai sodītu par šādu ļaunprātīgu rīcību;

3)

Iesniedzējtiesai ir jāizvērtē atbilstoši valsts tiesību aktiem, koplīgumiem un/vai praksei, kāda veida atlīdzība ir piešķirama tādam darba ņēmējam kā prasītāja pamatlietā, lai šī atlīdzība būtu pietiekami efektīvs sodīšanas līdzeklis par šādu ļaunprātīgu rīcību pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku 5. klauzulas 1. punkta izpratnē;

Tāpat iesniedzējtiesai ir arī vajadzības gadījumā jāsniedz, cik vien iespējams, Savienības tiesībām atbilstoša interpretācija attiecīgajām valsts tiesību normām.


(1)  OV C 142, 12.5.2014.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/4


Tiesas (astotā palāta) 2015. gada 12. februāra rīkojums (Tribunale ordinario di Cagliari (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Claudia Concu, Isabella Melis

(Lieta C-457/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Reglamenta 99. pants - Identiski prejudiciālie jautājumi - LESD 49. un 56. pants - Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Azartspēles - Valsts tiesiskais regulējums - Koncesiju sistēmas reorganizācija, pagaidu kārtā novienādojot derīguma termiņus - Jauns uzaicinājums iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā - Koncesijas, kuru derīguma termiņš ir īsāks nekā agrāko koncesiju derīguma termiņš - Ierobežojums - Primāri vispārējo interešu apsvērumi - Samērīgums)

(2015/C 127/05)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale ordinario di Cagliari

Lietas dalībnieces pamata kriminālprocesā

Claudia Concu un Isabella Melis

Rezolutīvā daļa:

LESD 49. un 56. pants, kā arī vienlīdzīgas attieksmes un efektivitātes principi ir interpretējami tādējādi, ka tie pieļauj tādus valsts tiesību aktus, kādi ir aplūkoti pamatlietā un kuros ir paredzēta jauna uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā organizēšana attiecībā uz koncesijām, kuru derīguma termiņš ir īsāks nekā iepriekš piešķirtajām koncesijām, ņemot vērā sistēmas reorganizāciju, pagaidu kārtā novienādojot koncesiju derīguma termiņus.


(1)  OV C 439, 8.12.2014.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/5


Tiesas (astotā palāta) 2015. gada 12. februāra rīkojums (Tribunale ordinario di Cagliari (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Roberto Siddu

(Lieta C-478/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Reglamenta 99. pants - Identiski prejudiciālie jautājumi - LESD 49. un 56. pants - Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Azartspēles - Valsts tiesiskais regulējums - Koncesiju sistēmas reorganizācija, pagaidu kārtā novienādojot derīguma termiņus - Jauns uzaicinājums iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā - Koncesijas, kuru derīguma termiņš ir īsāks nekā agrāko koncesiju derīguma termiņš - Ierobežojums - Primāri vispārējo interešu apsvērumi - Samērīgums)

(2015/C 127/06)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale ordinario di Cagliari

Lietas dalībnieks(ce) pamatlietā

Roberto Siddu

Rezolutīvā daļa:

LESD 49. un 56. pants, kā arī vienlīdzīgas attieksmes un efektivitātes principi ir interpretējami tādējādi, ka tie pieļauj tādus valsts tiesību aktus, kādi ir aplūkoti pamatlietā un kuros ir paredzēta jauna uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā organizēšana attiecībā uz koncesijām, kuru derīguma termiņš ir īsāks nekā iepriekš piešķirtajām koncesijām, ņemot vērā sistēmas reorganizāciju, pagaidu kārtā novienādojot koncesiju derīguma termiņus.


(1)  OV C 7, 12.1.2015.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/5


Tiesas (astotā palāta) 2015. gada 12. februāra rīkojums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Società Sogno di Tolosa Ltd u.c./Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

(Lieta C-480/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Reglamenta 99. pants - Identiski prejudiciālie jautājumi - LESD 49. un 56. pants - Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Azartspēles - Valsts tiesiskais regulējums - Koncesiju sistēmas reorganizācija, pagaidu kārtā novienādojot derīguma termiņus - Jauns uzaicinājums iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā - Koncesijas, kuru derīguma termiņš ir īsāks nekā agrāko koncesiju derīguma termiņš - Ierobežojums - Primāri vispārējo interešu apsvērumi - Samērīgums)

(2015/C 127/07)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāji: Società Sogno di Tolosa Limited, Ds di Dimarco Enzo & C. Sas, Centro Servizi di Barillà Marco, Assok di Rambaldi Stefano e Casbarra Luca Snc, Dg Comunicazioni di Di Giorno Giancarlo, Tamara Maraboli, Andrea Cappiello, Depa di Delberba C. Sas, Luca Campioni, Danio Milazzo, Andrea Menna, Emilio Schiavone, Sandro Casalboni, Lorena Bertora un Andromeda di Novellis Alessandro e Stellini Roberto Snc

Atbildētājas: Ministero dell'Economia e delle Finanze un Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

Piedaloties: Carmelo Sisino, Gianni Viano, Vincenzo Brancati, Marco Decortes, Filippo Sangineto, Luca Piccolo, Salvatore Rosolia, Giada Aricò, Giuseppe Parrelli, WettPads Vermittlungs un Galassio Game Srl

Rezolutīvā daļa:

LESD 49. un 56. pants, kā arī vienlīdzīgas attieksmes un efektivitātes principi ir interpretējami tādējādi, ka tie pieļauj tādus valsts tiesību aktus, kādi ir aplūkoti pamatlietā un kuros ir paredzēta jauna uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā organizēšana attiecībā uz koncesijām, kuru derīguma termiņš ir īsāks nekā iepriekš piešķirtajām koncesijām, ņemot vērā sistēmas reorganizāciju, pagaidu kārtā novienādojot koncesiju derīguma termiņus.


(1)  OV C 7, 12.1.2015.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/6


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2013. gada 21. novembra spriedumu lietā T-524/12 Recaro Holding GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2014. gada 4. februārī iesniedza Recaro Holding GmbH, agrāk – Recaro BeteiligungsGmbH

(Lieta C-57/14 P)

(2015/C 127/08)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Recaro Holding GmbH, agrāk – Recaro BeteiligungsGmbH (pārstāvis – JWeiser, Rechtsanwalt)

Otrs lietas dalībnieks: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Tiesa (septītā palāta) ar 2015. gada 14. janvāra rīkojumu ir noraidījusi apelācijas sūdzību un piespriedusi Recaro Holding GmbH segt savus tiesāšanās izdevumus pašai.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/6


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2014. gada 29. aprīļa spriedumu lietā T-647/11 Asos plc/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2014. gada 3. jūlijā iesniedza Asos plc

(Lieta C-320/14 P)

(2015/C 127/09)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Asos plc (pārstāvji – P. Kavanagh, Solicitor, A. Lykiardopoulos QC, un A. Edwards–Stuart, Barrister)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un Roger Maier

Tiesa (sestā palāta) ar 2015. gada 13. janvāra rīkojumu ir noraidījusi apelācijas sūdzību un piespriedusi Asos plc segt savus tiesāšanās izdevumus pašai.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/7


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2014. gada 20. maija spriedumu lietā T-247/12 Argo Group International Holdings Ltd/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2014. gada 30. jūlijā iesniedza Argo Group International Holdings Ltd

(Lieta C-370/14 P)

(2015/C 127/10)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Argo Group International Holdings Ltd (pārstāvji – FPetillion, advokāts, un JJanssen, Barrister)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Arisa Assurances SA

Tiesa (devītā palāta) ar 2015. gada 12. februāra rīkojumu ir noraidījusi apelācijas sūdzību un piespriedusi Argo Group International Holdings Ltd segt savus tiesāšanās izdevumus pašai.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/7


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 22. decembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Simona Kornhaas/Thomas Dithmar kā maksātnespējas procesa administrators attiecībā uz Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd mantu

(Lieta C-594/14)

(2015/C 127/11)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Simona Kornhaas

Atbildētājs: Thomas Dithmar kā maksātnespējas procesa administrators attiecībā uz Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd mantu

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai uz prasību, ko Vācijas tiesā pret “private company limited by shares”, kas dibināta saskaņā ar Anglijas vai Velsas tiesībām un attiecībā uz kuras mantu saskaņā ar Maksātnespējas regulas (1) 3. panta 1. punktu Vācijā ir tikusi uzsākta maksātnespējas procedūra, direktoru ir cēlis maksātnespējas procedūras administrators, lai tiktu atmaksāti pirms maksātnespējas procedūras uzsākšanas, taču pēc maksātnespējas iestāšanās direktora veiktie maksājumi, attiecas Vācijas maksātnespējas tiesību akti Maksātnespējas regulas 4. panta 1. punkta izpratnē?

2)

Vai iepriekš minētā prasība pārkāpj brīvību veikt uzņēmējdarbību atbilstoši LESD 49., 54. pantam?


(1)  Padomes 2000. gada 29. maija Regula (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām, OV L 160, 1. lpp.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/8


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 7. janvārī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – DHL Express (Austria) GmbH

(Lieta C-2/15)

(2015/C 127/12)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: DHL Express (Austria) GmbH

Atbildētāja iestāde: Post–Control-Kommission

Cita lietas dalībniece: Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīva 97/67/EK (1) par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai redakcijā, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Direktīvas 2008/6/EK (2), it īpaši tās 9. pants nepieļauj valsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru pasta pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums līdzfinansēt valsts regulatīvās iestādes darbības izmaksas neatkarīgi no tā, vai tie sniedz vispārējos pakalpojumus?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša:

a)

Vai finansēšanas pienākuma pastāvēšanai pietiek ar to, ka attiecīgais pakalpojumu sniedzējs sniedz pasta pakalpojumus, kuri saskaņā ar valsts tiesisko regulējumu ir jākvalificē kā vispārēji pakalpojumi, lai gan tie pārsniedz obligāto vispārējo pakalpojumu minimumu atbilstoši direktīvai?

b)

Vai attiecīgā uzņēmuma finansēšanas maksājumu apmērs ir jāaprēķina, tāpat kā tiek aprēķināti finansēšanas maksājumi kompensāciju fondā saskaņā ar minētās direktīvas 7. panta 4. punktu?

c)

Vai prasība ievērot nediskriminācijas un proporcionalitātes principus minētās direktīvas 7. panta 5. punkta izpratnē un “aizstājamības ar vispārējo pakalpojumu ņemšana vērā” Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Direktīvas 2008/6/EK preambulas 27. apsvēruma izpratnē nozīmē, ka tiek atskaitītas apgrozījuma daļas, kas attiecināmas uz papildvērtības pakalpojumiem, tātad pasta pakalpojumiem, kas nav kvalificējami kā vispārēji pakalpojumi, tomēr ir ar tiem saistīti, un ka tās netiek ņemtas vērā apmēra aprēķinā?


(1)  OV 1998, L 15, 14. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Direktīva 2008/6/EK, ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi, OV L 52, 3. lpp.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/9


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 12. janvārī iesniedza Landgericht Essen (Vācija) – kriminālprocess pret Kanapathippilai Kanageswaran

(Lieta C-7/15)

(2015/C 127/13)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Essen

Lietas dalībnieks pamatlietā

Kanapathippilai Kanageswaran

Prejudiciālais jautājums

Vai Liberation Tigers of Tamil Eelam iekļaušana Padomes 2001. gada 27. decembra Regulas (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (1), 2. panta 3. punktā paredzētajā sarakstā laikposmā no 2007. gada 9. septembra līdz 2009. gada 24. maijam (ieskaitot), it īpaši, pamatojoties uz Padomes 2006. gada 29. maija Lēmumu 2006/379/EK (2), 2007. gada 28. jūnija Lēmumu 2007/445/EK (3), 2007. gada 20. decembra Lēmumu 2007/868/EK (4) (redakcijā ar tajā pašā dienā pieņemtajiem labojumiem), 2008. gada 15. jūlija Lēmumu 2008/583/EK (5) un 2009. gada 26. janvāra Lēmumu 2009/62/EK (6), ir spēkā neesoša?


(1)  OV L 344, 70. lpp.

(2)  OV L 144, 21. lpp.

(3)  OV L 169, 58. lpp.

(4)  OV L 340, 100. lpp.

(5)  OV L 188, 21. lpp.

(6)  OV L 23, 25. lpp.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/9


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 19. janvārī iesniedza Landgericht München I (Vācija) – Verband Sozialer Wettbewerb e.V./Innova Vital GmbH

(Llieta C-19/15)

(2015/C 127/14)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht München I

Pamatlietas puses

Prasītāja: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Atbildētāja: Innova Vital GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai Regulas (EK) Nr. 1924/2006 (1) 1. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šīs regulas normas attiecas arī uz tādām uzturvērtības un veselīguma norādēm, kas komerciālajos paziņojumos reklāmas veidā tiek izdarītas attiecībā uz pārtikas produktiem, kuri kā tādi jāpiegādā galapatērētājam, ja komerciālais paziņojums vai attiecīgi reklāma ir domāta tikai speciālistiem?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem; OV L 404, 9. lpp.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/10


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 21. janvārī iesniedza Budapest Környéki Törvényszék (Ungārija) – krimināllieta pret Balogh István

(Lieta C-25/15)

(2015/C 127/15)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Budapest Környéki Törvényszék

Lietas dalībnieks pamatlietā

Tiesājamais: Balogh István

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Direktīvas 2010/64/ES (1) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā 1. panta 1. punkts, saskaņā ar kuru “ar šo direktīvu paredz noteikumus attiecībā uz tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera izpildes procesā”, ir interpretējams tādējādi, ka Ungārijas tiesām šī direktīva ir jāpiemēro arī īpašajās tiesvedībās [1998. gada Kriminālprocesa likuma Nr. XIX (a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény) XXIX nodaļa], proti, ka Ungārijas tiesībās paredzētās īpašās tiesvedības ietilpst jēdzienā “kriminālprocess”, vai arī ar šo jēdzienu jāsaprot tikai tiesvedības, kuru beigās tiek pieņemti galīgi nolēmumi par tiesājamo kriminālatbildību?


(1)  OV L 280, 1. lpp.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/10


Prasība, kas celta 2015. gada 2. februārī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-38/15)

(2015/C 127/16)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – E. Manhaeve un D. Loma-Osorio Lerena)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka Spānijas Karaliste nav izpildījusi pienākumus, kuri tai ir paredzēti:

Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvas 91/271/EEK (1) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 4. pantā attiecībā uz Pontevedras–Pojo–Beu (Galīsija) aglomerāciju, un

Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 5. panta 2. un 3. punktā attiecībā uz Bojulos Par del Kondado, Abreras, Berhas, Kapejades, Figeres, El Terri (Banjoles) un Pontevedras–Marinas–Pojo–Beu aglomerācijām;

piespriest Spānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pēc izmeklēšanas, kura tika veikta pārkāpuma procedūrā Nr. 2002/2123, Eiropas Komisija ar 2003. gada 19. decembra brīdinājuma vēstuli vērsa Spānijas Karalistes uzmanību uz to pienākumu izpildi, kuri ir noteikti ar Direktīvas 91/271 3., 4., 5., 6. un 14. pantu, un it īpaši uz komunālo notekūdeņu attīrīšanu “jutīgajās zonās”.

Šī procesa priekšmets ir sašaurinājies Spānijai ieviešot sanitārijas, attīrīšanas un novadīšanas iekārtas noteiktās aglomerācijās. Tomēr direktīvas 4. un 5. panta pārkāpums turpinās šīs prasības iesniegšanas brīdī attiecībā uz stāvokli Bojulos Par del Kondado (Andalūzijas autonomajā apgabalā), Abreras, Berhas, Kapejades, Figeres un El Terri-Banjoles (Katalonijas autonomajā apgabalā) un Pontevedras–Marinas–Pojo–Beu (Galīsijas autonomajā apgabalā).


(1)  OV L 135, 40. lpp.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/11


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 5. februārī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Hauptzollamt Frankfurt am Main/Duval GmbH & Co. KG

(Lieta C-44/15)

(2015/C 127/17)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Atbildētāja: Duval GmbH & Co. KG

Prejudiciālie jautājumi

1)

Ja nav abstraktas definīcijas par to, kas KN pozīcijas 9025 izpratnē ir termometrs, vai KN pozīcijā 9025 (“Termometri”) izņēmuma veidā ir jāklasificē tikai Harmonizētās sistēmas skaidrojumos par KN pozīciju 9025 B sadaļā (termometri un pirometri ar reģistrācijas kontrolierīcēm – 08.0.- 28.0. punkts) uzskaitītās ierīces?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noraidoša: vai no ierīču uzskaitījuma Harmonizētās sistēmas skaidrojumos par KN pozīciju 9025 ir jāsecina, ka ierīces, kurām nav attiecīgajām ierīcēm raksturīgu funkciju (temperatūras noteikšana, pamatojoties, piemēram, uz šķidrumu vai metālu mehānisku izplešanos, fizikālām izmaiņām vai elektriskiem impulsiem utt.), nevar tikt klasificētas KN pozīcijā 9025?

3)

Ja atbilde arī uz otro jautājumu ir noraidoša: vai termometrs KN pozīcijas 9025 izpratnē ir arī ierīce, kas norāda, ka preces temperatūra, kas ir jāizmēra, ir sasniegusi norādīto vērtību (robežvērtību), pat ja ierīce neatbilst tādiem kritērijiem kā mērījuma rezultāta reproducējamība, temperatūras grafika pastāvīga rādīšana un ierīces atkārtotas lietošanas iespējamība?


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/11


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2014. gada 11. decembra spriedumu lietā T-189/13 PP Nature-Balance Lizenz GmbH/Eiropas Komisija 2015. gada 20. februārī iesniedza PP Nature-Balance Lizenz GmbH

(Lieta C-82/15 P)

(2015/C 127/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: PP Nature-Balance Lizenz GmbH (pārstāvis – M. Ambrosius, Rechtsanwalt)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas 2014. gada 11. decembra spriedumu lietā T-189/13;

atcelt apstrīdēto Īstenošanas lēmumu C(2013)369, ciktāl ar to liek dalībvalstīm grozīt atļauju, svītrojot norādi par lokomotoriku;

piespriest Komisijai segt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzēja norāda piecus pamatus.

Pirmais pamats: Direktīvas 2001/83 (1) 116. panta, aplūkojot to kopsakarā ar piesardzības principu, pārkāpums.

Vispārējā tiesa atsaucas uz piesardzības principu, lai radītu būtiskas šaubas par zāļu labumu. Tomēr piesardzības princips ir vērsts uz risku novērtējumu un nevis uz zāļu iedarbības vērtējumu.

Otrais pamats: Direktīvas 2001/83 116. panta pārkāpums, ciktāl Vispārējā tiesa novērtēja četrus pētījumus kā jaunu informāciju.

Jauna informācija, kas var tikt ņemta vērā Direktīvas 2001/83 31. panta mērķiem, ietver tikai to informāciju, kas ir pieejama pēc atļaujas izsniegšanas, kā, piemēram, pirmā pagarinājuma brīdī. Tomēr Vispārējā tiesa uzskatīja, ka Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas (Committee for Medicinal Products for Human use, CHMP) vērtējums bija neatkarīgs no valsts iestāžu veiktā vērtējuma. Tādēļ jebkura informācija būtu jauna, ja tā vēl nav tikusi iesniegta CHMP.

Trešais pamats: Direktīvas 2001/83 116. panta pārkāpums attiecībā uz apsvērumu par nepierādīto zāļu iedarbību.

Vispārējā tiesa ieņēma nostāju, ka pietika ar to, ka bija pētījumi, kas gan nederēja iedarbības pierādīšanai, lai konstatētu, ka zālēm nebija labuma vai tas bija mazāks, nekā iepriekš tika uzskatīts. Vispārējai tiesai bija šajā ziņā jākonstatē, ka ir jāņem vērā iemesli, kuru dēļ pētījums būtu jāuzskata par neizdevušos.

Ceturtais apelācijas pamats: pierādījumu sagrozīšana.

Vispārējā tiesa sagrozīja pierādījumus, ciktāl tā nosprieda, ka nav pretrunu starp hiperjutīgo reakciju riska vērtējumu, ko veica ziņotājs, līdzziņotājs un SAG-N, un CHMP vērtējumu.

Piektais apelācijas pamats: Direktīvas 2001/83 10.a panta un pielikuma pārkāpums.

Vispārējā tiesa ir pārkāpusi Direktīvas 2001/83 10.a pantu, kā arī šīs direktīvas I pielikumu, ciktāl tā ir nospriedusi, ka šī norma ir piemērojama tikai pirmreizējās laišanas tirgū atļaujas procedūrā. Turklāt Vispārējā tiesa pārkāpa Direktīvas 2001/83 10.a pantu, jo paļāvās uz to, ka CHMP koncentrējās tikai uz četru pētījumu vērtējumu, lai arī par tolperisonu ir vairāk nekā 80 pētījumu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīva 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 311, 67. lpp.).


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/13


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 12. decembra spriedumu lietā T-487/11 Banco Privado Português un Massa Insolvente do Banco Privado Português/Komisija 2015. gada 25. februārī iesniedza Banco Privado Português, SA (likvidācijas procesā) un Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA (likvidācijas procesā)

(Lieta C-93/15 P)

(2015/C 127/19)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Banco Privado Português, SA (likvidācijas procesā), Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA (likvidācijas procesā) (pārstāvji – C. Fernández Vicién, F. Pereira Coutinho, M. Esperança Pina, M. Ferreira Santos, R. Leandro Vasconcelos, advogados)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

Apelācijas sūdzības iesniedzēji lūdz Tiesu pieņemt šo prasību un, atzīstot to par pamatotu:

atcelt pārsūdzēto spriedumu, aizstājot to ar spriedumu, ar kuru pilnībā tiek atcelts Komisijas lēmums (1);

pakārtoti, atcelt pārsūdzēto spriedumu, aizstājot to ar spriedumu, ar kuru lēmums tiek atcelts tiktāl, ciktāl ar to ar garantiju saistītais valsts atbalsts atzīts par prettiesisku un nesaderīgu laikposmā no 2008. gada 5. decembra līdz 2009. gada 5. jūnijam;

pakārtoti, atcelt pārsūdzēto spriedumu, aizstājot to ar spriedumu, ar kuru lēmums tiek atcelts tiktāl, ciktāl tajā ir pieprasīts atgūt (apgalvoto) atbalstu atbilstoši lēmuma 2.–4. pantam;

pakārtoti, atcelt pārsūdzēto spriedumu, aizstājot to ar spriedumu, ar kuru lēmums tiek atcelts tiktāl, ciktāl tajā ir pieprasīts atgūt [atbalstu] par laikposmu no 2008. gada 5. decembra līdz 2009. gada 5. jūnijam, un

piespriest Komisiju atlīdzināt tiesāšanās izdevumus gan pirmajā instancē, gan apelācijas instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības atbalstam apelācijas sūdzības iesniedzēja ir izvirzījusi sešus pamatus.

1.

Pirmais pamats: Vispārējā tiesa ir centusies kompensēt pamatojuma trūkumu Komisijas lēmumā, sniedzot savu pamatojumu, un tā ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, izvērtējot Komisijas pamatojumu un konstatējot, ka tas ir pietiekams.

2.

Otrais pamats: Vispārējā tiesa ir nepareizi interpretējusi LESD 107. panta 1. punktu un nepareizi piemērojusi tiesības faktiskajiem apstākļiem, uzskatot, ka BPP ir piešķirtas priekšrocības, kas garantiju pārvērš atbalstā, kas nav saderīgs ar iekšējo tirgu.

3.

Trešais pamats: Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nosakot, ka Komisija nav pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā vai kļūdu tiesību piemērošanā, neņemot vērā LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunktā paredzēto izņēmumu.

4.

Ceturtais pamats: Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, atstājot spēkā lēmumu par atgūšanu, ciktāl tā atstāja spēkā lēmumu, ar kuru likts atgūt (apgalvoto) atbalstu, kas nav nesaderīgs ar iekšējo tirgu, ņemot vērā, ka BPP nav guvusi nekādas priekšrocības, tā nekonstatēja, ka aplūkotajā lēmumā būtu pieprasīta atbalsta atgūšana, pamatojoties uz procesuāliem pamatiem, un tā pieļāva kļūdu, nosakot, ka Komisija nav atkāpusies no tās pamatnostādnēs noteiktajiem principiem brīdī, kad tika aprēķināts atbalsta apmērs.

5.

Piektais pamats: Vispārējā tiesa nav ievērojusi tiesiskās paļāvības principu, atstājot spēkā aplūkoto lēmumu, ciktāl tajā tika noteikta (apgalvotā) atbalsta atgūšana.

6.

Sestais pamats: Vispārējā tiesa neņēma vērā to, ka Komisija ir pārkāpusi BPP tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi, jo šī lieta tika izskatīta atšķirīgi, nekā līdzīgas situācijas.


(1)  Komisijas 2010. gada 20. jūlija Lēmums 2011/346/ES par valsts atbalstu C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09), ko valsts garantijas veidā attiecībā uz [Banco Privado Português, SA] īstenojusi Portugāle (OV L 159, 95. lpp.).


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/14


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2014. gada 12. decembra spriedumu lietā T-550/08 Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Eiropas Komisija 2015. gada 24. februārī iesniedza Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG

(Lieta C-94/15 P)

(2015/C 127/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (pārstāvji – Dr. U. Itzen un J. Ziebarth, LLM, Rechtsanwältinnen)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

Apelācijas sūdzības iesniedzēja, uzturot pirmajā instancē izvirzītos prasījumus, lūdz

1)

pilnībā atcelt pārsūdzēto Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2014. gada 12. decembra spriedumu lietā T-550/08, ciktāl šis spriedums attiecas uz prasītāju;

2)

pakārtoti, atbilstoši samazināt apstrīdētā 2008. gada 1. oktobra lēmuma 2. pantā prasītājai noteikto naudas sodu 12 miljonu euro apmērā;

3)

vēl pakārtotāk, nodot lietu atpakaļ Eiropas Savienības Vispārējai tiesai jauna sprieduma taisīšanai;

4)

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī apelācijas sūdzība ir iesniegta par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2014. gada 12. decembra spriedumu lietā Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Komisija, ar kuru Vispārējā tiesa ir noraidījusi prasību atcelt Komisijas 2008. gada 1. oktobra Lēmumu C(2008) 5476, galīgā redakcija, lietā COMP/39.181 – Sveču vasks, ciktāl tas attiecas uz prasītāju, kā arī pakārtoti – prasību samazināt tai uzliktā naudas soda apmēru.

Apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza turpmāk norādītos apelācijas sūdzības pamatus.

Pirmajā pamatā tā apgalvo LESD 101. un 296. panta pārkāpumu, kā arī būtisku procesuālo un tiesību uz aizstāvību pārkāpumu, jo Vispārējā tiesa apelācijas sūdzības iesniedzējas atbildību naudas soda jautājumā ir konstatējusi pretrunā uzņēmuma jēdziena attiecināmības principiem, kas ir noteikti Savienības konkurences tiesībās. Šī principiālā pretruna rodama tajā, ka apelācijas sūdzības iesniedzēju, no vienas puses, un atsevišķi ar naudas sodu sodītos H&R KG un tās meitasuzņēmumus, no otras puses, Vispārējā tiesa jautājumā par naudas soda uzlikšanu no karteļa tiesību viedokļa ir uzskatījusi par atsevišķiem uzņēmumiem. Tajā pašā laikā Vispārējā tiesa, tāpat kā iepriekš Komisija, jautājumā par pārkāpjošās rīcības piedēvēšanu un apgalvotā pārkāpuma konstatēšanu šos uzņēmumus ir kvalificējusi kā vienotu uzņēmumu “H&R/Tudapetrol”. Vienas un tās pašas sabiedrības nevar taču kā viens uzņēmums vienlaicīgi izdarīt pārkāpumu, bet attiecībā uz naudas soda uzlikšanu tikt uzskatītas par diviem uzņēmumiem. Tādējādi Vispārējā tiesa attiecībā uz noteiktiem laikposmiem par varbūtēji vienas un tās pašas uzņēmuma vienības vienām un tām pašām atskaites darbībām ir nepamatoti apstiprinājusi divkāršu sodu.

Otrajā pamatā apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo pienākuma norādīt pamatojumu (LESD 296. pants) neievērošanu pārsūdzētajā spriedumā. Šis pārkāpums saskatāms tajā, ka spriedumā nav pausts pietiekami individualizēts apelācijas sūdzības iesniedzējai pārmesto darbību izklāsts. Ņemot vērā Vispārējās tiesas akceptēto sīkāk nekvalificētās vienības “H&R/Tudapetrol” pārkāpuma juceklisko pamatojumu, nedz no Komisijas lēmuma, nedz no sprieduma nav skaidri secināms, kuras darbības tikušas tieši piedēvētas apelācijas sūdzības iesniedzējai. Otrā apelācijas sūdzības pamata otrajā daļā apelācijas sūdzības iesniedzēja vēršas pret to, ka tās atsevišķās iebildes par lietas faktisko apstākļu konstatāciju nav tikušas visaptveroši izskatītas. Vispārējā tiesa izvirzītās iebildes esot izskatījusi un par tām lēmusi tikai daļēji. Ciktāl Vispārējā tiesa kādu no iebildumiem ir izskatījusi, tās pamatojuma apsvērumi ir prettiesiski pierādīšanas principu vai loģikas likumu pārkāpuma dēļ, proti, Vispārējās tiesas rīcībā esošo faktu sagrozīšanas dēļ.

Trešajā pamatā apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo tās tiesību uz aizstāvību pārkāpumu, kam ir ietekme uz sprieduma iznākumu. Šis pārkāpums it īpaši rodams tajā, ka Vispārējā tiesa, tāpat kā iepriekš Komisija, ir nevis pietiekami individualizējusi konstatētās apsūdzības, bet gan tikai nepieļaujami vispārināti argumentējusi ar neskaidro kopējo apzīmējumu “H&R/Tudapetrol”. Tā rezultātā apelācijas sūdzības iesniedzējai neesot skaidrs, kādas konkrētas apsūdzības un ar kādu pamatojumu tai ir tikušas izvirzītas. Tādējādi esot ticis pārkāpts in dubio pro reo princips un nepamatoti apgrūtināta apelācijas sūdzības iesniedzējas aizstāvība pret izvirzītajām apsūdzībām.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/15


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2014. gada 9. decembra spriedumu lietā T-140/13 Netherlands Maritime Technology Association/Eiropas Komisija 2015. gada 26. februārī iesniedza Netherlands Maritime Technology Association, agrāk Scheepsbouw Nederland

(Lieta C-100/15 P)

(2015/C 127/21)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Netherlands Maritime Technology Association, agrāk Scheepsbouw Nederland (pārstāvji – K. Struckmann, advokāts, G. Forwood, barrister)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Spānijas Karaliste

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu, ciktāl ar to ir noraidīta apelācijas sūdzības iesniedzējas prasība atcelt apstrīdēto lēmumu;

atcelt apstrīdēto lēmumu vai, pakārtoti, nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai lietas izskatīšanai pēc būtības saskaņā ar Tiesas spriedumu; un

katrā ziņā piespriest atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus, tostarp tās izdevumus tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, izvērtējot Komisijas iepriekšējās izskatīšanas pietiekamību un pilnīgumu, it īpaši:

pienācīgi neizvērtējot visus argumentus, uz kuriem apelācijas sūdzības iesniedzēja balstījās pirmajā instancē;

pieļaujot acīmredzamu kļūdu vērtējumā; un

norādot nepietiekamu un pretrunīgu pamatojumu.

Galvenie argumenti var tikt apkopoti šādi:

Saistībā ar pirmo pamatu Vispārējā tiesa ir pārpratusi apelācijas sūdzības iesniedzējas argumentus attiecībā uz jaunās SNL [Spānijas nodokļu līzinga] sistēmas sarežģīto struktūru, tās pašīstenošanu un selektivitāti un tādējādi nav izvērtējusi, vai apstrīdētajā lēmumā ir pienācīgi analizēta sistēmas darbība kopumā un saistībā ar pārējām nodokļu un sabiedrību tiesību normām.

Saistībā ar otro pamatu Vispārējā tiesa pieļāva acīmredzamu kļūdu, interpretējot apstrīdēto lēmumu, kā rezultātā tā nepareizi secināja, ka apstrīdētajā lēmumā bija pietiekami izvērtēts jaunās SNL sistēmas atbalsta saņēmēju loks.

Saistībā ar trešo pamatu Vispārējā tiesa nenorādīja pietiekamu un saskanīgu pamatojumu, kāpēc bija pareizi, ka apstrīdētajā lēmumā nebija iekļautas EIG [ekonomisko interešu grupas] kā potenciālās jaunās SNL sistēmas atbalsta saņēmējas vai nebija definēts tiesiskais regulējums, lai izvērtētu šī pasākuma sekas. Turklāt Vispārējā tiesa nebija norādījusi pietiekamu pamatojumu attiecībā uz to, kāpēc apstrīdētajā lēmumā bija pietiekami izskaidrots, kādā veidā jaunā SNL sistēma bija vispārējās sistēmas neatņemama sastāvdaļa.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/16


Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 23. janvāra rīkojums – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

(Lieta C-124/14) (1)

(2015/C 127/22)

Tiesvedības valoda – itāļu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 175, 10.6.2014.


Vispārējā tiesa

20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/17


Vispārējās tiesas 2015. gada 3. marta spriedums – Bial-Portela/ITSB – Isdin (“ZEBEXIR”)

(Lieta T-366/11 RENV) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “ZEBEXIR” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “ZEBINIX” - Relatīvi atteikuma pamati - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 127/23)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: BialPortela & Ca , SA (São Mamede do Coronado, Portugāle) (pārstāvji – BBraga da Cruz un JPimenta, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – PGeroulakos)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Isdin, SA (Barselona, Spānija) (pārstāvji – PLópez Ronda, GMacias Bonilla un GMarín Raigal, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2011. gada 6. aprīļa lēmumu lietā R 1212/2009–1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Bial-Portela & Ca, SA un Isdin, SA

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju pirmās padomes 2011. gada 6. aprīļa lēmumu lietā R 1212/2009–1;

2)

ITSB sedz savus un atlīdzina Bial-Portela & Ca, SA tiesāšanās izdevumus;

3)

Isdin, SA sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 269, 10.9.2011.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/18


Vispārējās tiesas 2015. gada 4. marta spriedums – Apvienotā Karaliste/ECB

(Lieta T-496/11) (1)

(Ekonomikas un monetārā politika - ECB - Prasība atcelt tiesību aktu - Eurosistēmas pārraudzības politikas pamatprincipi - Apstrīdams tiesību akts - Pieņemamība - Maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzība - Prasības par atrašanos kādā Eurosistēmas dalībvalstī piemērošana centrālā darījumu partnera tīrvērtes sistēmām - ECB pilnvaras)

(2015/C 127/24)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (pārstāvji – sākotnēji SOssowski, SBehzadi-Spencer un EJenkinson, vēlāk – SBezhadi-Spencer un EJenkinson un beigās – VKaye, pārstāvji, kuriem palīdz KBeal, QC, un PSaini, QC)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji – sākotnēji A. Sáinz de Vicuña Barroso un K. Laurinavičius, vēlāk – A. Sáinz de Vicuña Barroso un P. Papapaschalis un beigās – M. Papapaschalis un P. Senkovic, pārstāvji, kuriem palīdz R. Subiotto, QC, F.-C. Laprévote, advokāts, un P. Stuart, barrister)

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas prasījumu atbalstam: Zviedrijas Karaliste (pārstāves – A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson un H. Karlsson)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Spānijas Karaliste (pārstāvis – A. Rubio González, abogado del Estado); un Francijas Republika (pārstāvji – G. de Bergues, D. Colas un E. Ranaivoson)

Priekšmets

Prasība atcelt ECB 2011. gada 5. jūlijā publicētos Eurosistēmas pārraudzības politikas pamatprincipus, ciktāl tajos ir noteikta prasība par atrašanās vietu, kas piemērojama centrālajiem darījumu partneriem, kas veic uzņēmējdarbību Eurosistēmā neietilpstošās dalībvalstīs.

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Centrālās bankas (ECB) 2011. gada 5. jūlijā publicētos Eurosistēmas pārraudzības politikas pamatprincipus, ciktāl tajos attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, kuri veic vērtspapīru tīrvērtes darījumus, ir noteikta prasība par atrašanos kādā Eurosistēmas dalībvalstī;

2)

ECB sedz savus, kā arī atlīdzina Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes tiesāšanās izdevumus;

3)

Spānijas Karaliste, Francijas Republika un Zviedrijas Karaliste sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 340, 19.11.2011.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/19


Vispārējās tiesas 2015. gada 27. februāra spriedums – LS Fashion/ITSB – Gestión de Activos Isorana (“L’Wren Scott”)

(Lieta T-41/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “L’Wren Scott” reģistrācijas pieteikums - Agrāka valsts vārdiska preču zīme “LOREN SCOTT” - Relatīvs atteikuma pamats - Preču zīmes faktiska izmantošana - Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts - Sajaukšanas iespējas neesamība - Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 127/25)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: LS Fashion, LLC (Wilmington, Delaware, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji – RBlack un SDavies, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – PGeroulakos)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Gestión de Activos Isorana, SL (La Orotava, Spānija) (pārstāvji – FBrandolini Kujman, J.-BDevaureix un LMontoya Terán, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2011. gada 24. novembra lēmumu lietā R 1548/2009-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Gestión de Activos Isorana, SL un LS Fashion, LLC

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

LS Fashion, LLC atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 109, 14.4.2012.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/19


Vispārējās tiesas 2015. gada 27. februāra spriedums – Breyer/Komisija

(Lieta T-188/12) (1)

(Piekļuve dokumentiem - Regula (EK) Nr. 1049/2001 - Procesuālie raksti, ko Austrijas Republika tiesvedībā par pienākumu neizpildi iesniegusi Tiesā - Piekļuves atteikums)

(2015/C 127/26)

Tiesvedības valoda –vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Vācija) (pārstāvis – M. Starostik, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji P. Costa de Oliveira un H. Krämer, vēlāk H. Krämer un M. Konstantinidis, pārstāvji, kam sākotnēji palīdzēja A. Krämer un R. Van der Hout, vēlāk R. Van der Hout, advokāti)

Personas, kas iestājušās lietā prasītāja prasījumu atbalstam: Somijas Republika (pārstāvji – J. Heliskoski un S. Hartikainen) un Zviedrijas Republika (pārstāvji – sākotnēji A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand-Oxhamre un H. Karlsson, vēlāk A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, L. Swedenborg, N. Otte Widgren, E. Karlsson un F. Sjövall)

Priekšmets

Prasība atcelt, pirmkārt, Komisijas 2012. gada 16. marta lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja pieteikums piekļūt tās juridiskajam atzinumam par Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvu 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK (OV L 105, 54. lpp.), un, otrkārt, Komisijas 2012. gada 3. aprīļa lēmumu, ar kuru prasītājam atteikta pilna piekļuve dokumentiem par Austrijas Republikas veiktu Direktīvas 2006/24 transponēšanu un dokumentiem par lietu, kurā tika pasludināts 2010. gada 29. jūlija spriedums Komisija/Austrija (C-189/09, EU:C:2010:455), ciktāl – attiecībā uz pēdējo minēto lēmumu – ir tikusi atteikta piekļuve Austrijas Republikas šajā lietā iesniegtajiem procesuālajiem rakstiem

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Komisijas 2012. gada 3. aprīļa lēmumu, ar kuru Patrick Breyer atteikta pilna piekļuve dokumentiem par Austrijas Republikas veiktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvas 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK transponēšanu un dokumentiem par lietu, kurā ticis pasludināts 2010. gada 29. jūlija spriedums Komisija/Austrija (C-189/09), ciktāl tajā ir tikusi atteikta piekļuve Austrijas Republikas minētajā lietā iesniegtajiem procesuālajiem dokumentiem;

2)

tiesvedība ir jāizbeidz daļā par prasību atcelt Komisijas 2012. gada 16. marta lēmumu, ar kuru noraidīts P. Breyer pieteikums piekļūt tās juridiskajam atzinumam par Direktīvu 2006/24;

3)

Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina pusi P. Breyer tiesāšanās izdevumu;

4)

Somijas Republika un Zviedrijas Karaliste sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 196, 30.4.2012.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/20


Vispārējās tiesas 2015. gada 27. februāra spriedums – Spa Monopole/ITSB – Olivar Del Desierto (“OLEOSPA”)

(Lieta T-377/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “OLEOSPA” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Beniluksa vārdiskas preču zīmes “SPA” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 127/27)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Beļģija) (pārstāvji – LDe Brouwer, ECornu un EDe Gryse, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – sākotnēji VMelgar, vēlāk VMelgar un AFolliardMonguiral)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Olivar Del Desierto, SL (Almería, Spānija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2012. gada 22. jūnija lēmumu lietā R 135/2011–4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV un Olivar Del Desierto, SL

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt ITSB (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju ceturtās padomes 2012. gada 22. jūnija lēmumu lietā R 135/2011–4, ciktāl ar to noraidīti iebildumi par kosmētikas līdzekļiem, kas ietilpst 3. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām;

2)

ITSB atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 331, 27.10.2012.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/21


Vispārējās tiesas 2015. gada 4. marta spriedums – Nissan Jidosha/ITSB (“CVTC”)

(Lieta T-572/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Pieteikums par Kopienas grafiskas preču zīmes “CVTC” atjaunošanu - Daļēja atjaunošana - Regulas (EK) Nr. 207/2009 47. pants)

(2015/C 127/28)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Nissan Jidosha KK (Yokohama, Japāna) (pārstāvji – BBrandreth, barrister, un DCañadas Arcas, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – sākotnēji FMattina, vēlāk – PBullock)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2012. gada 6. septembra lēmumu lietā R 2469/2011–1 attiecībā uz pieteikumu par Kopienas grafiskas preču zīmes “CVTC” reģistrācijas atjaunošanu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Nissan Jidosha KK atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 79, 16.3.2013.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/22


Vispārējās tiesas 2015. gada 5. marta spriedums – Rose Vision un Seseña/Komisija

(Lieta T-45/13) (1)

(Šķīrējklauzula - Septītā pamatprogramma pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) - Nolīgumi par subsīdijām saistībā ar projektiem FIRST, FutureNEM un sISI - Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus - Prasības pārkvalificēšana - Pieņemamība - Maksājumu apturēšana - Termiņš revīzijas ziņojuma izsniegšanai - Informācijas izpaušana trešajām personām)

(2015/C 127/29)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Rose Vision, SL (Seseña, Spānija) un Julián Seseña (Pozuelo de Alarcón, Spānija) (pārstāvji – M. Muñiz Bernuy un A. Alonso Villa, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – R. Lyal un A. Sauka, pārstāvji, kuriem palīdz J. Rivas Andrés un X. M. García García, advokāti)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt gan vēstuli, ar kuru Komisija apturēja maksājumus saistībā ar Nolīgumu par subsīdijām Nr. 246910 attiecībā uz projektu FutureNEM, gan Finanšu revīzijas ziņojumu 11-INFS-025, pamatojoties uz kuru tā ir pieņēmusi minēto aktu, un, otrkārt, prasība atlīdzināt kaitējumu EUR 5 8 54  264 apmērā, kas Komisijas rīcības rezultātā esot nodarīts prasītājiem, neizslēdzot zaudējumus, kas šīs tiesvedības gaitā varētu tikt novērtēti, kā arī maksājamos procentus

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Rose Vision, SL un Julián Seseña atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 178, 22.6.2013.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/22


Vispārējās tiesas 2015. gada 27. februāra spriedums – Bayer Intellectual Property/ITSB – Interhygiene (“INTERFACE”)

(Lieta T-227/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “INTERFACE” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “Interfog” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Preču identiskums - Apzīmējumu līdzība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 127/30)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Vācija) (pārstāvji – EArmijo Chávarri un ASanz Cerralbo, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – sākotnēji ASchifko, vēlāk – DWalicka)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Interhygiene GmbH (Cuxhaven, Vācija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2013. gada 4. februāra lēmumu R 1688/2011–4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Interhygiene GmbH un Bayer Intellectual Property GmbH

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Bayer Intellectual Property GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 178, 22.6.2013.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/23


Vispārējās tiesas 2015. gada 27. februāra spriedums – EESK/Achab

(Lieta T-430/13 P) (1)

(Apelācijas sūdzība - Civildienests - Ierēdņi - Atalgojums - Ekspatriācijas pabalsts - Naturalizācija - Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts - Nepamatotu maksājumu atgūšana - Civildienesta noteikumu 85. panta pirmā daļa)

(2015/C 127/31)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) (pārstāvji – sākotnēji M. Arsène, vēlāk M. Pascua Mateo un L. Camarena Januzec, piedaloties D. Waelbroeck un A. Duron, avocats)

Otrs lietas dalībnieks: Mohammed Achab (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – N. Lhoëst, avocat)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 26. jūnija spriedumu lietā F-21/12 Achab/EESK (Krājums-CDL, EU:F:2013:95), lūdzot šo spriedumu atcelt.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) sedz savus, kā arī atlīdzina Mohammed Achab tiesāšanās izdevumus šajā instancē.


(1)  OV C 325, 9.11.2013.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/24


Vispārējās tiesas 2015. gada 3. marta spriedums – Schmidt Spiele/ITSB (Galda spēles laukums attēls)

(Apvienotās lietas T-492/13 un T-493/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas grafisku preču zīmju, kurās ir attēlots galda spēles laukums, reģistrācijas pieteikumi - Absolūti atteikuma pamati - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 7. panta 3. punkts)

(2015/C 127/32)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Schmidt Spiele GmbH (Berlīne, Vācija) (pārstāvis – TSommer, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – ASchifko)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2013. gada 3. jūlija lēmumiem lietās R 1767/2012–1 un R 1768/2012–1 attiecībā uz pieteikumiem reģistrēt kā Kopienas preču zīmes grafiskus apzīmējumus, kuros ir attēlots galda spēles laukums

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju pirmās padomes 2013. gada 3. jūlija lēmumus lietās R 1767/2012–1 un R 1768/2012–1 tiktāl, ciktāl ar tiem ir noraidītas Schmidt Spiele GmbH apelācijas sūdzības attiecībā uz citām precēm un citiem pakalpojumiem, kas nav “datori”, “datorspēļu (programmatūras); videospēļu programmatūras, kas ierakstītas kasetnēs, CD-ROM, kasetēs, lentēs un minidiskos”, “datoru programmatūras [ierakstītas programmas]; (lejupielādējamas) datorprogrammas; datoru programmatūras [ierakstītas programmas]”, kas ietilpst 9. klasē, “papīra izstrādājumi un kartons (kas ietverti 16. klasē); krāsu izdrukas”, kas ietilpst 16. klasē, “spēles, [tostarp elektroniskās spēles un videospēles], izņemot perifērās ierīces ārējiem ekrāniem vai monitoriem”, “spēļu kārtis”, “galda spēles; spēļu kārtis”, “pārnēsājamie aparāti elektronisko spēļu spēlēšanai”, “galda spēles” un “videospēles kā perifēras ārējiem ekrāniem vai monitoriem”, kas ietilpst 28. klasē, un “izklaide”, “izklaides pasākumu organizēšana un vadīšana” un “pakalpojumi atpūtas jomā”, kas ietilpst 41. klasē;

2)

pārējā daļā prasības noraidīt;

3)

Schmidt Spiele atlīdzina pusi ITSB tiesāšanās izdevumu, kā arī sedz pusi savu tiesāšanās izdevumu. ITSB atlīdzina pusi Schmidt Spiele tiesāšanās izdevumu, kā arī sedz pusi savu tiesāšanās izdevumu.


(1)  OV C 325, 9.11.2013.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/24


Vispārējās tiesas 2015. gada 4. marta spriedums – ThreeNProducts/ITSB – Munindra (“PRANAYUR”)

(Lieta T-543/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “PRANAYUR” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “AYUR” un agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes “Ayur”, “Ayur Naturals Herbals” un “Aanb” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 127/33)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ThreeNProducts Private Ltd (Ņūdeli, Indija) (pārstāvis – NColombo, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – VMelgar)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Munindra Holding BV (Lelistada, Nīderlande)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2013. gada 25. jūlija lēmumu lietā R 638/2012–4 attiecībā uz iebildumu procesu starp ThreeNProducts Private Ltd un Munindra Holding BV

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Three-N-Products Private Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 367, 14.12.2013.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/25


Vispārējās tiesas 2015. gada 4. marta spriedums – FSA/ITSB – Motokit Veículos e Acessórios (“FSA K-FORCE”)

(Lieta T-558/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Spēkā neesamības atzīšanas process - Kopienas vārdiska preču zīme “FSA K-FORCE” - Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “FORCE-X” - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pienākums norādīt pamatojumu - Regulas Nr. 207/2009 75. pants)

(2015/C 127/34)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: FSA Srl (Busnago, Itālija) (pārstāvji – MLocatelli un MCartella, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – GSchneider)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Motokit Veículos e Acessórios, SA (Vagos, Portugāle)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2013. gada 5. augusta lēmumu lietā R 436/2012–2 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu Motokit Veículos e Acessórios, SA un FSA Srl

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju otrās padomes 2013. gada 5. augusta lēmumu lietā R 436/2012–2;

2)

ITSB atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 24, 25.1.2014.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/26


Vispārējās tiesas 2015. gada 27. februāra spriedums – Universal Utility International/ITSB (“Greenworld”)

(Lieta T-106/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdiskas preču zīmes “Greenworld” reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamats - Aprakstošs raksturs - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

(2015/C 127/35)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Universal Utility International GmbH & CoKG (Kaarst, Vācija) (pārstāvis – JMietzel, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – MFischer)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2013. gada 13. decembra lēmumu lietā R 1658/2013–4 attiecībā uz pieteikumu par vārdiska apzīmējuma “Greenworld” kā Kopienas preču zīmes reģistrāciju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Universal Utility International GmbH & Co. KG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 142, 12.5.2014.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/26


Vispārējās tiesas 2015. gada 23. februāra rīkojums – Seven for all mankind/ITSB – Seven (“SEVEN FOR ALL MANKIND”)

(Lieta T-505/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “SEVEN FOR ALL MANKIND” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas un starptautiskas grafiskas preču zīmes “Seven” - Relatīvs atteikuma pamats - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

(2015/C 127/36)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Seven for all mankind LLC (Vernon, Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis – AGautierSauvagnac, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – JCrespo Carrillo)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Seven SpA (Leinì, Itālija) (pārstāvis – LTrevisan, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2014. gada 9. aprīļa lēmumu lietā R 1277/2013-1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Seven SpA un Seven for all mankind LLC

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Seven for all mankind LLC atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 292, 1.9.2014.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/27


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 25. februāra rīkojums – BPC Lux 2 u.c./Komisija

(Lieta T-812/14 R)

(Pagaidu noregulējums - Valsts atbalsts - Finanšu nozare - Atbalsts, kas piešķirts banku noregulējuma ietvaros - Lēmums necelt iebildumus - Pieteikums par izpildes apturēšanu - Steidzamības neesamība)

(2015/C 127/37)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Luksemburga); BPC UKI LP (George Town, Kaimanu salas, Apvienotā Karaliste); Bennett Offshore Restructuring Fund, Inc. (George Town); Bennett Restructuring Fund LP (Wilmington, Delavēra, Amerikas Savienotās Valstis); Queen Street Fund Ltd (George Town); BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Master Fund LP (George Town); BTG Pactual Absolute Return II Master Fund LP (George Town); CSS LLC (Čikāga, Ilinoisa, Amerikas Savienotās Valstis); Beltway Strategic Opportunities Fund LP (George Town); EJF Debt Opportunities Master Fund LP (George Town); EJF DO Fund (Cayman) LP (George Town); TP Lux HoldCo (Luksemburga, Luksemburga); VR Global Partners LP (George Town); Absalon II Ltd (Dublina, Īrija); CenturyLink, Inc. Defined Benefit Master Trust (Denvera, Kolorādo, Amerikas Savienotās Valstis); City of New York Group Trust (Ņujorka, Ņujorka, Amerikas Savienotās Valstis); Dignity Health (Sanfrancisko, Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis); GoldenTree Asset Management Lux Sàrl (Luksemburga); GoldenTree High Yield Value Fund Offshore 110 Two Ltd (Dublina) un San Bernardino County Employees Retirement Association (San Bernardino, Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji – J. Webber, M. Steenson, solicitors, un P. Fajardo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – L. Flynn un P.-J. Loewenthal)

Priekšmets

Pieteikums par Komisijas 2014. gada 3. augusta Lēmuma C(2014)5682 final necelt iebildumus par valsts atbalstu SA.39250 (2014/N), par ko paziņojusi Portugāle un kas attiecas uz Banco Espirito Santo SA piemērojamo noregulējumu, izpildes apturēšanu

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/28


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 27. februāra rīkojums – Spānija/Komisija

(Lieta T-826/14 R)

(Pagaidu noregulējums - Valsts atbalsts - Uzņēmumu ienākuma nodokļa režīms, ar kuru uzņēmumiem rezidentiem nodokļu vajadzībām Spānijā ir atļauts norakstīt nemateriālās vērtības, kas rodas no kapitāla daļu iegādes uzņēmumos, kas ir rezidenti nodokļu vajadzībām ārvalstīs - Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un uzdots to atgūt - Pieteikums par izpildes apturēšanu - Fumus boni juris - Steidzamības neesamība)

(2015/C 127/38)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Spānijas Karaliste (pārstāvis – M. Sampol Pucurull)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – B. Stromsky, C. Urraca Caviedes un P. Němečková)

Priekšmets

Prasība apturēt Komisijas 2014. gada 15. oktobra Lēmuma C (2014) 7280 final par valsts atbalstu SA.35550 (2013/C) (ex 2013/NN), ko īstenojusi Spānija – shēma finanšu nemateriālās vērtības norakstīšanai nodokļu vajadzībām saistībā ar kapitāla daļu iegādi ārvalstīs, izpildi

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

atcelt 2015. gada 8. janvāra rīkojumu lietā T-826/14 R;

3)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/28


Prasība, kas celta 2015. gada 18. augustā – Monster Energy/ITSB (Miera simbola attēls)

(Lieta T-633/14)

(2015/C 127/39)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Monster Energy Company (Corona, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis – PBrownlow, Solicitor)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Informācija par procesu ITSB

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme (Miera simbola attēls) – reģistrācijas pieteikums Nr. 1 1 3 63  611

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelāciju pirmās padomes 2013. gada 11. decembra lēmums lietā R 1285/2013–1

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/29


Prasība, kas celta 2014. gada 16. septembrī – Monster Energy/ITSB (“GREEN BEANS”)

(Lieta T-666/14)

(2015/C 127/40)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Monster Energy Company (Corona, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis – PBrownlow, Solicitor)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Informācija par procesu ITSB

Attiecīgā preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “GREEN BEANS” – Reģistrācijas pieteikums Nr. 11 410 801

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelāciju pirmās padomes 2013. gada 2. decembra lēmums lietā R 1530/2013–1

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/29


Prasība, kas celta 2014. gada 28. novembrī – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/ITSB – Meissen Keramik (“MEISSEN”)

(Lieta T-789/14)

(2015/C 127/41)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Staatliche PorzellanManufaktur Meissen GmbH (Meißen, Vācija) (pārstāvis – OSpuhler un MGeitz, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Meissen Keramik GmbH (Meißen, Vācija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “MEISSEN” – reģistrācijas pieteikums Nr. 9 4 13  527

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2014. gada 29. septembra lēmums lietās R 1182/2013-4 un R 1245/2013-4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta pārkāpums.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/30


Prasība, kas celta 2014. gada 26. decembrī – Slovak Telekom/Komisija

(Lieta T-851/14)

(2015/C 127/42)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, Slovākijas Republika) (pārstāvji – D. Geradin, advokāts, un R. O’Donoghue, Barrister)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu;

atcelt apstrīdētā lēmuma 1. un 2. pantu, ciktāl tie attiecas uz prasītāju;

pakārtoti, samazināt prasītājai ar apstrīdētā lēmuma 2. pantu uzlikto naudas sodu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

ja Tiesa noraidītu prasību kā nepieņemamu vai noraidītu to pēc būtības, piespriest katram lietas dalībniekam segt savus izdevumus pašam.

Pamati un galvenie argumenti

Ar savu prasību prasītāja lūdz atcelt Komisijas 2014. gada 16. oktobra lēmumu (AT.39523 – Slovak Telekom), ar ko tika konstatēta prasītājas un tās mātesuzņēmuma ļaunprātīga rīcība Slovākijas platjoslas tirgū saskaņā ar LESD 102. pantu un EEZ līguma 54. pantu.

Savas prasības pamatojumam prasītāja izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija esot pieļāvusi kļūdas tiesību piemērošanā un acīmredzamu kļūdu vērtējumā, konstatējot, ka prasītāja esot ļaunprātīgi atteikusies veikt piegādi.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Komisija esot pārkāpusi prasītājas tiesības uz aizstāvību saistībā ar tās cenu starpības samazināšanas novērtējumu. Prasītāja norāda, ka:

Komisija līdz apstrīdētā lēmuma pieņemšanai neesot paudusi pamatotus iebildumus attiecībā uz prasītājas konkrētiem cenu principiem, metodoloģiju un iesniegtajiem datiem un

Komisija apstrīdētajā lēmumā pirmo reizi esot izvirzījusi jaunu “vairāku periodu” pieeju, lai to, kas iepriekš 2005. gadā bija pozitīva peļņa, pārvērstu par negatīvu peļņu.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija esot pieļāvusi faktu un/vai tiesību piemērošanas kļūdas, un/vai acīmredzamu kļūdu vērtējumā, konstatējot, ka prasītājas rīcība veidoja cenu starpības samazināšanu. Prasītāja norāda, ka:

Komisija neesot pareizi piemērojusi ilgtermiņa vidējo papildu izmaksu (“IVPI”) principus, metodoloģiju un datus, kā arī neesot ņēmusi vērā prasītājas IVPI efektīvās izmaksas, un

Komisija esot pieļāvusi kļūdas tiesību piemērošanā un/vai acīmredzamas kļūdas vērtējumā saistībā ar tās “vairāku periodu” pieeju.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija esot pieļāvusi kļūdas tiesību piemērošanā un acīmredzamu kļūdu vērtējumā, uzskatot, ka prasītāja un Deutsche Telekom ietilpst vienā uzņēmumā un ka tās abas ir atbildīgas par apgalvoto prasītājas izdarīto pārkāpumu.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija esot pieļāvusi kļūdas tiesību piemērošanā un acīmredzamu kļūdu vērtējumā, kā arī pārkāpusi vienlīdzīgas attieksmes principu, nosakot naudas soda apmēru.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/31


Prasība, kas celta 2015. gada 2. februārī – Vācija/Komisija

(Lieta T-47/15)

(2015/C 127/43)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji – T. Henze, K. Petersen, un T. Lübbig, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi

Prasītājas prasījumi ir šādi:

pamatojoties uz LESD 264. pantu, atcelt Komisijas 2014. gada 25. novembra Lēmumu C(2014) 8786 final lietā valsts atbalsts SA.33995 (2013) (ex 2013/NN) – Vācija, Atbalsts atjaunojamās elektroenerģijas ražošanai un samazināta EEG piemaksa energoietilpīgiem lietotājiem;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka, izvērtējot lietas faktiskos apstākļus, ir pieļautas acīmredzamas kļūdas novērtējumā.

Eiropas Komisija nav pareizi izpratusi pamatā esošos faktus, proti, to, kā darbojas Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien [Likums par atjaunojamās enerģijas prioritāti], it īpaši saskaņā ar šo likumu noteikto finanšu plūsmu sistēmu. Turklāt tā nav pareizi izpratusi “valsts” kā likumdevēja un kā subjekta, no kura ir atvasinātas uzraudzības iestādes, lomu un tādējādi nepareizi secinājusi, ka pastāv kontroles situācija.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ar īpašo kompensācijas regulējumu nav sniegta “priekšrocība”.

Eiropas Komisija, piemērojot LESD 107. panta 1. punktu, ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo pretrunā Tiesas judikatūrai tā ir secinājusi, ka tiek sniegta priekšrocība energoietilpīgiem uzņēmumiem.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka varbūtējo priekšrocību nav sniegusi valsts vai tā nav sniegta no valsts līdzekļiem.

Eiropas Komisija, piemērojot LESD 107. panta 1.punktu, ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā arī tiktāl, ciktāl tā ir secinājusi, ka valsts institūcijas kontrolē to dažādo privāto uzņēmumu mantu, kuri ir iesaistīti sistēmā, kas izveidota ar Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/32


Prasība, kas celta 2015. gada 16. februārī – Mudhook Marketing/ITSB (“IPVanish”)

(Lieta T-78/15)

(2015/C 127/44)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Mudhook Marketing, Inc. (Winter Park, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji – ADellmeier un HEckermann, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Informācija par procesu ITSB

Attiecīgā preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “IPVanish” – Reģistrācijas pieteikums Nr. 2 3 30  271

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelāciju otrās padomes 2014. gada 4. decembra lēmums lietā R 1417/2014–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/33


Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2014. gada 12. decembra spriedumu lietā F-63/11 RENV Macchia/Komisija 2015. gada 19. februārī iesniedza Luigi Macchia

(Lieta T-80/15 P)

(2015/C 127/45)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Luigi Macchia (Roma, Itālija) (pārstāvji – S. Rodrigues un A. Blot, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi:

atcelt Civildienesta tiesas 2014. gada 12. decembra spriedumu lietā F-63/11 RENV;

līdz ar to apmierināt prasītāja prasījumus pirmajā instancē un tādējādi:

atzīt prasības pieteikumu par pieņemamu;

galvenokārt:

atcelt OLAF kā pilnvarotās struktūrvienības ģenerāldirektora 2010. gada 12. augusta netiešo lēmumu nepagarināt viņa līgumu, kas izriet it īpaši no atbildes uz pieteikumu, ko pēdējais minētais viņam nosūtīja 2010. gada 12. aprīlī, nesniegšanas;

ciktāl vajadzīgs, atcelt pilnvarotās struktūrvienības 2011. gada 22. februārī pieņemto lēmumu, ar kuru ir noraidīta sūdzība, ko atbildētājs ir iesniedzis, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu;

līdz ar to, atjaunot atbildētāju amatā, ko tas ieņēma OLAF, pagarinot viņa līgumu saskaņā ar Civildienesta noteikumu prasībām;

pakārtoti, un gadījumā, ja netiek apmierināta iepriekš formulētā prasība atjaunot amatā, piespriest Komisijai atlīdzināt atbildētājam nodarītos materiālos zaudējumus, kas tiek iepriekš un ex aequo et bono novērtēts, ņemot vērā atšķirību starp atlīdzību, kuru viņš būtu saņēmis kā pagaidu darbinieks OLAF, un to atlīdzību, kas atbilst viņa šobrīd ieņemtajam amatam (t.i., apmēram EUR 3  000 mēnesī), vismaz laikposmā, kas atbilst viņa sākotnējam līgumam (4 gadi), un pēc šī laikposma gadījumā, ja minētais līgums būtu ticis pagarināts trešo reizi, kas viņam sniegtu tiesības uz līgumu uz nenoteiktu laiku;

katrā ziņā piespriest Komisijai samaksāt iepriekš un ex aequo et bono noteiktu summu EUR 5  000 (piecus tūkstošus euro), atlīdzinot nodarīto morālo kaitējumu, kam pieskaitīti nokavējuma procenti atbilstoši likumiskajai procenti likmei, sākot no taisāmā sprieduma pasludināšanas dienas;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus, tostarp šajā tiesvedībā radušos.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzējs izvirza vienu pamatu, kas attiecas uz Civildienesta tiesas Reglamenta 81. panta pārkāpumu, Civildienesta tiesas veiktās kontroles apjoma pārkāpumu, pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpumu, lietas faktu sagrozīšanu un Civildienesta tiesas, pamatojoties uz lietas materiāliem, izdarīto konstatējumu faktisko neprecizitāti.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/34


Prasība, kas celta 2015. gada 20. februārī – Swatch/ITSB – L’atelier Wysiwyg (“wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet”)

(Lieta T-83/15)

(2015/C 127/46)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Swatch AG (Biel, Šveice) (pārstāvis – PGonzález-Bueno Catalán de Ocón, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: L’atelier Wysiwyg (Besançon, Francija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “wysiwatch” un “WhatYouSeeIsTheWatchYouGet” – reģistrācijas pieteikums Nr. 1 1 0 41  597

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelāciju otrās padomes 2014. gada 4. decembra lēmums lietā R 1873/2014–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB un L’atelier Wysiwyg atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkta pārkāpums.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/34


Prasība, kas celta 2015. gada 19. februārī – AEDEC/Komisija

(Lieta T-91/15)

(2015/C 127/47)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) (Madride, Spānija) (pārstāvis – R. López, abogado)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījums:

atcelt lēmumu, ar kuru Eiropas Komisijas E direkcijas (veselība) Pētniecības un inovāciju ģenerāldirekcija atteica pieprasīto finansējumu saskaņā ar sludinājumu par konkursu H2020-HCO-2014, kas tika saņemts 2014. gada 4. septembrī, un pārskatīt noraidītā projekta īpašības un priekšrocības.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati, kurus prasītāja izvirzīja prasības pamatošanai, izriet no vispārējā labas pārvaldības principa pārkāpšanas, ka arī vispārējā pārskatāmības un vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpšanas. Šie pamati ir balstīti uz šādiem apsvērumiem:

Konsorcijam LATIN PLAN, kuru koordinē AEDEC, ir jāsaņem sludinājumā par konkursu H2020-HCO-2014 piedāvātās subsīdijas. Lēmums, ar kuru šīs subsīdijas tika atteiktas, un lēmums, ar kuru šis atteikums tika apstiprināts, ir acīmredzami netaisnīgi šādu iemeslu dēļ:

a)

Nosūtot paziņojumus projekta vērtēšanas procesa gaitā, Komisija nepareizi identificēja tā koordinatoru un tos nosūtīja personai, kas nebija ne attiecīgā projekta likumīgais pārstāvis, ne kontaktpersona, ne koordinators. Šai kļūdai šajā gadījumā ir būtiska nozīme, jo šai personai nav nekādas saistības ar AEDEC un tā ir konsorcija LATIN PLAN Somijas komandas loceklis.

Komisija acīmredzot nosprieda, ka šai personai nav jāsaņem subsīdijas, jo tā uzskatīja, ka šī persona koordinēja projektu LATIN PLAN kā daļu no AEDEC un vienlaicīgi bija Somijas komandas loceklis. Tādējādi tā piemēroja “piešķirto līdzekļu nesummēšanas principu”, kas Savienības tiesībās ir piemērojams subsīdiju jomā un saskaņā ar kuru gadījumā, ja saņēmējs ir viens un tas pats, nevienam projektam nevar tikt piešķirtas vairāk par vienu subsīdiju, kas tiek segtas no budžeta līdzekļiem. Katrs LATIN PLAN komandas partneris lūdz piešķirt budžetu. Ja komandai galu galā tiktu piešķirtas subsīdijas, Komisijas kļūdas rezultātā attiecīgā persona saņemtu subsīdijas gan kā AEDEC loceklis, gan kā Somijas komandas loceklis.

b)

Saskaņā ar projekta novērtēšanas ziņojumu tā autori neesot ne izskaidrojuši, ne pamatojuši (kā tas viņiem būtu bijis jādara) asimetriju, kas pastāv starp katras konsorcijā LATIN PLAN ietilpstošās komandas pieprasīto budžetu, tādējādi projekti zaudēja punktus. AEDEC neapstrīd, ka starp dažādu komandu vai partneru pieprasītajiem budžetiem pastāv zināma asimetrija, tomēr nav taisnība, ka tā netika izskaidrota. Konkrētāk, AEDEC nodaļā par budžeta pamatošanu ir pilnībā un detalizēti izskaidrojis iemeslus, kādēļ tieši AEDEC ir partneris, kas pieprasa vislielāko budžetu.

c)

Projekts no zinātniskā viedokļa ir labs projekts. Komanda saņēma 11 no maksimāli iespējamajiem 15 punktiem un tā sekmīgi nokārtoja sludinājumā par konkursu paredzēto kvalitātes pārbaudījumu 10 punktu apmērā. Attiecīgais projekts saņēma vairāk punktus nekā citi projekti, kuriem tika piešķirts finansējums, kas pierāda, ka pieņemtais lēmums nav taisnīgs.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/35


Prasība, kas celta 2015. gada 20. februārī – Navitar/ITSB – Elukuva (“NaviTar”)

(Lieta T-93/15)

(2015/C 127/48)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Navitar, Inc. (Rochester, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis – JMattes, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: MTÜ Elukuva (Tallina, Igaunija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “NaviTar” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 147 246

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2014. gada 5. decembra lēmums lietā R 401/2014–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus, kas prasītājai radušies procesā Apelāciju padomē;

gadījumā, ja MTÜ Elukuva iestājas šajā lietā, piespriest tai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus, kas prasītājai radušies procesā Apelāciju padomē.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 41. panta 1. punkta, to aplūkojot kopsakarā ar 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, pārkāpums.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/36


Prasība, kas celta 2015. gada 20. februārī – Printeos u.c./Komisija

(Lieta T-95/15)

(2015/C 127/49)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Spānija), Tompla Sobre Exprés, SL (Alcalá de Henares, Spānija), Tompla Scandinavia AB (Stokholma, Zviedrija), Tompla France SARL (Fleury Mérogis, Francija), Tompla Druckererzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Vācija) (pārstāvji – H. Brokelmann, advokāts, P. Martínez-Lage Sobredo, advokāte)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atbilstoši LESD 263. pantam atcelt 2. pantu Komisijas 2014. gada 10. decembra Lēmumā C(2014) 9295 final par procedūru atbilstoši LESD 101. pantam un EEZ līguma 53. pantam (AT.39780 – Aploksnes) tādēļ, ka, nosakot naudas soda apmēru (it īpaši, veicot pielāgošanu atbilstoši Pamatnostādņu naudas soda aprēķināšanai 37. punktam), nav norādīts pamatojums; vai

pakārtoti, izmantojot neierobežoto jurisdikciju, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1/2003 31. pantā atbilstoši LESD 261. pantam, grozīt 2. pantu Komisijas 2014. gada 10. decembra Lēmumā C(2014) 9295 final par procedūru atbilstoši LESD 101. pantam un EEZ līguma 53. pantam (AT.39780 – Aploksnes), i) nosakot TOMPLA uzliktā naudas soda apmēru vismaz par 55 % zemāku par maksimālo likumisko apmēru (Regulas (EK) Nr. 1/2003 23. panta 2. punkts) – vai, ja tas nav iespējams, – tāda procenta apmērā, ko Vispārējā tiesa uzskatīs par piemērotu, lai tādējādi atjaunotu šī soda līdzsvaru ar naudas sodiem, kas piemēroti Bong un Hamelin, un (ii) samazinot šobrīd piemēroto papildu sodu vismaz par 33 % vai, ja tas nav iespējams, par tik procentiem, cik Vispārējā tiesa uzskatīs par piemērotu, lai ņemtu vērā naudas sodu, ko piemērojusi Comisión Nacional de la Competencia (Valsts Konkurences komisija, CNC) savā 2013. gada 25. marta lēmumā lietā Nr. 5/0316/10, Sobres de Papel, un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā tiesvedībā apstrīdētajā lēmumā ir noteikts, ka prasītājas ir pārkāpušas LESD 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu, jo laikā no 2003. gada 8. oktobra līdz 2008. gada 22. aprīlim ir piedalījušās tāda vienota un turpināta pārkāpuma īstenošanā, kas aptvēra Dānijas, Francijas, Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes kataloga aplokšņu un īpašo aplokšņu nozari un ko veidoja cenu saskaņošana, klientu sadale un konfidenciālas komercinformācijas apmaiņa.

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka nav ticis ievērots pienākums norādīt pamatojumu, nav tikusi pamatota vajadzība veikt naudas sodu pamatsummas pielāgošanu atbilstoši Pamatnostādņu naudas soda aprēķināšanai 37. punktam, nedz arī konkrētais samazināšanas procents, kas ticis piemērots katram uzņēmumam.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka, pielāgojot naudas sodu pamatsummas atbilstoši Pamatnostādņu naudas soda aprēķināšanai 37. punktam, ir ticis pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips un vienāda naudas soda noteikšanas princips.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka, nosakot naudas soda apmēru, ir tikuši pārkāpti samērīguma un nediskriminācijas principi, jo neesot ticis ņemts vērā Spānijas konkurences iestādes iepriekš noteiktais naudas sods.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/37


Prasība, kas celta 2015. gada 26. februārī – Mozzetti/ITSB – di Lelio (“Alfredo alla Scrofa”)

(Lieta T-96/15)

(2015/C 127/50)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mario Mozzetti (Roma, Itālija) (pārstāvis – EMontelione, avvocato)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Ines di Lelio (Roma, Itālija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes īpašnieks: prasītājs

Attiecīgā strīdus preču zīme: grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “Alfredo alla Scrofa” – Kopienas preču zīme Nr. 6779151

Process ITSB: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelāciju pirmās padomes 2014. gada 2. decembra lēmums lietā R 655/2014–1

Prasītāja prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest otrai procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniecei atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus, kas radušies tiesvedībā Eiropas Savienības Vispārējā tiesā.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 2868/95 50. panta 1. punkta, lasot to kopā ar tās 20. panta 2. punktu, pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/38


Prasība, kas celta 2015. gada 26. februārī – Mozzetti/ITSB – di Lelio (“ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma”)

(Lieta T-97/15)

(2015/C 127/51)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mario Mozzetti (Roma, Itālija) (pārstāvis – EMontelione, avvocato)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Ines di Lelio (Roma, Itālija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes īpašnieks: prasītājs

Attiecīgā strīdus preču zīme: grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma” – Kopienas preču zīme Nr. 3 1 08  289

Process ITSB: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelāciju pirmās padomes 2014. gada 2. decembra lēmums lietā R 656/2014–1

Prasītāja prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus, kas radušies tiesvedībā Eiropas Savienības Vispārējā tiesā.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 2868/95 50. panta 1. punkta, lasot to kopā ar tās 20. panta 2. punktu, pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/39


Vispārējās tiesas 2015. gada 18. februāra rīkojums – Acron un Dorogobuzh/Padome

(Lieta T-582/10) (1)

(2015/C 127/52)

Tiesvedības valoda – angļu

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 55, 19.2.2011.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/39


Vispārējās tiesas 2015. gada 27. janvāra rīkojums – Aluwerk Hettstedt/ECHA

(Lieta T-207/14) (1)

(2015/C 127/53)

Tiesvedības valoda – angļu

Sestās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 202, 30.6.2014.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/39


Vispārējās tiesas 2015. gada 27. janvāra rīkojums – Richard Anton/ECHA

(Lieta T-208/14) (1)

(2015/C 127/54)

Tiesvedības valoda –angļu

Sestās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 202, 30.6.2014.


Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/40


Prasība, kas celta 2015. gada 26. janvārī – ZZ/Eiropas Komisija

(Lieta F-15/15)

(2015/C 127/55)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – M. Mock, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt atbildētājas lēmumus par vienotas likmes maksājumu, kas atbilst ceļa izdevumiem no dienesta vietas līdz izcelsmes vietai atbilstoši Civildienesta noteikumu VII pielikuma 8. pantam 2013. gada 22. oktobra Regulas (ES, Euratom) Nr. 1023/2013 redakcijā

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2014. gada 17. oktobrī paziņoto atbildētājas 2014. gada 15. oktobra lēmumu 2014. gada jūnija un jūlija paziņojumu par algu veidā, ciktāl tajā ir lemts par vienotas likmes maksājumu, kas atbilst ceļa izdevumiem no dienesta vietas līdz izcelsmes vietai;

gadījumā, ja lēmums tiek atcelts, uzdot atbildētājai noteikt jaunu maksājumu, ņemot vērā lēmuma atcelšanas pamatus;

piespriest atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saskaņā ar atbilstošajām tiesību normām.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/40


Prasība, kas celta 2015. gada 2. februārī – ZZ/Komisija

(Lieta F-17/15)

(2015/C 127/56)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – D. Fouquet, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt iecēlējinstitūcijas pieņemto lēmumu negrozīt prasītāja novērtējuma ziņojumu par 2013. gadu

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2014. gada 31. oktobra lēmumu (HR.D.2/AS/ca/Ares82014), kas pieņemts kā atbilde uz ZZ iesniegto sūdzību (Nr. R/781/14);

piespriest atbildētājai pieņemt šajā lietā jaunu lēmumu, ņemot vērā Civildienesta tiesas secinājumus, un it īpaši, svītrojot apstrīdēto teikumu no prasītāja ziņojuma;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/41


Prasība, kas celta 2015. gada 3. februārī – ZZ/Komisija

(Lieta F-20/15)

(2015/C 127/57)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – M. Velardo, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja neiekļaušanu amatā paaugstināmo ierēdņu sarakstā AD 13 pakāpē 2014. gada amatā paaugstināšanas ietvaros

Prasītāja prasījumi:

konstatēt, ka Komisijas 2013. gada 16. decembra lēmums par 45. panta VĪN un tam sekojošais Komisijas 2013. gada 18. decembra paziņojums par grozījumiem noteikumos par Komisijas locekļu kabinetu sastāvu un preses sekretāriem, ir prettiesiski;

atcelt tam sekojošo 2014. gada 24. jūnijā paziņoto iecēlējinstitūcijas lēmumu par prasītāja neiekļaušanu amatā paaugstināmo ierēdņu sarakstā AD 13 pakāpē 2014. gada amatā paaugstināšanas ietvaros, kā tas paredzēts Civildienesta noteikumu 45. pantā, jo šajā lēmumā ir norādīts, ka prasītājs neveic īpašus pienākumus, kas būtu pamats tā klasificēšanai amatā “nodaļas vadītājs vai līdzvērtīgs” vai “padomnieks vai līdzvērtīgs”, veicot pielīdzināšanu klasifikācijai, kas saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra paziņojumu veikta Komisijas locekļu kabinetos darbā norīkotajiem ierēdņiem;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/41


Prasība, kas celta 2015. gada 5. februārī – ZZ/Reģionu komiteja

(Lieta F-21/15)

(2015/C 127/58)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – M.-A. Lucas, avocat)

Atbildētāja: Reģionu komiteja

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru konstatēts, ka prasītājam kopš viņa paaugstināšanas amatā AST 5 pakāpē vairs nepienākas nemainīgais pabalsts par virsstundām, un prasība par ciestajiem zaudējumiem un viņam nodarīto morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2014. gada 3. jūnija Pārvaldes un finanšu direktora pienākumu izpildītāja Lēmumu Nr. 0112/2014, ar kuru, sākot no 2014. gada 1. jūlija ir izbeigts maksāt nemainīgo pabalstu par virsstundām;

piespriest Reģionu komitejai atsākt maksāt prasītājam šo nemainīgo pabalstu, sākot no tā paša datuma, kā arī samaksāt procentus pēc ECB refinansēšanas likmes mērķoperācijām par summu, kas atbilst nemainīgajam pabalstam, kurš viņam nav ticis piešķirts, skaitot no dienas, kad tas bija jāpiešķir, līdz tā pilnīgas apmaksas brīdim;

piespriest Reģionu komitejai atlīdzināt prasītājam nodarītos zaudējumus, kas, iespējams, izriet no apstrīdētā lēmuma, summu provizoriski nosakot EUR 1  000 apmērā, kā arī atlīdzināt prasītājam radīto morālo kaitējumu, kura apmēru noteiks Vispārējā tiesa;

piespriest Reģionu komitejai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/42


Prasība, kas celta 2015. gada 6. februārī – ZZ/Parlaments

(Lieta F-22/15)

(2015/C 127/59)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Orlandi un T. Martin, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar ko noteiktas prasītāja tiesības uz ikgadējo ceļošanas izmaksu atlīdzināšanu saskaņā ar Civildienesta noteikumu, kas grozīti ar Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu Nr. 1023/2013, ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, VII pielikuma 8. pantu

Prasītāja prasījumi:

atzīt Civildienesta noteikumu VII pielikuma 8. pantu par prettiesisku un nepiemērojamu;

atcelt lēmumu, ar ko tika atteikta visu prasītāja ikgadējo ceļošanas izmaksu atlīdzināšana no 2014. gada;

piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/42


Prasība, kas celta 2015. gada 9. februārī – ZZ/Komisija

(Lieta F-23/15)

(2015/C 127/60)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – C. Mourato, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru prasītājam ir ticis noteikts disciplinārsods – rājiens

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2014. gada 15. aprīļa lēmumu, ar kuru prasītājam ir ticis piemērots disciplinārsods – rājiens;

atbilstoši Civildienesta tiesas Reglamenta 87. pantam piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā instancē.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/43


Prasība, kas celta 2015. gada 11. februārī – ZZ/Padome

(Lieta F-24/15)

(2015/C 127/61)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – M. Velardo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums pārkvalificēt tā I funkciju grupas līgumdarbinieka līgumu par pagaidu darbinieka līgumu vai alternatīvā gadījumā par III funkciju grupas līgumdarbinieka līgumu, kā arī prasība par zaudējumu atlīdzību par apgalvoti ciesto morālo kaitējumu un materiālajiem zaudējumiem

Prasītāja prasījumi:

atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt līgumus, 2014. gada 11. aprīļa lēmumu, ar kuru prasītājam ir atteikta viņa I funkciju grupas līgumdarbinieka līguma pārkvalificēšana par pagaidu darbinieka līgumu vai alternatīvā gadījumā par III funkciju grupas līgumdarbinieka līgumu, ka arī apstiprinošo un tajā netieši ietverto lēmumu par sūdzības noraidīšanu, kura ir tikusi iesniegta atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktam;

piespriest atbildētājai samaksāt zaudējumu atlīdzību, kā arī kavējuma un kompensācijas procentus ar likmi 6,75 % par nodarīto morālo kaitējumu un materiālajiem zaudējumiem;

katrā ziņā piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/44


Prasība, kas celta 2015. gada 16. februārī – ZZ/Parlaments

(Lieta F-26/15)

(2015/C 127/62)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāve – M. Casado García-Hirschfeld, advokāte)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītāja lūgums viņam izmaksāt iekārtošanās pabalstu saistībā ar viņa pārcelšanos no Jemenas uz Briseli, kur ir viņa laulātās, ar kuru viņš dzīvo faktiskā šķirtībā, dzīvesvieta, kā arī prasība piespriest atbildētājam izmaksāt prasītājam minēto iekārtošanās pabalstu ar procentiem.

Prasītāja prasījumi:

atcelt apstrīdēto 2014. gada 15. aprīļa lēmumu;

vajadzības gadījumā atcelt Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2014. gada 17. novembra lēmumu;

piespriest Eiropas Parlamentam izmaksāt prasītājam iekārtošanās pabalstu vienas mēneša pamatalgas apmērā ar procentiem, kas aprēķināti par laikposmu no datuma, kurā šīs summas bija jāizmaksā, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu VII pielikumu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.


20.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 127/44


Prasība, kas celta 2015. gada 16. februārī – ZZ u.c./Padome

(Lieta F-27/15)

(2015/C 127/63)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ u.c. (pārstāvji – S. Orlandi un T. Martin, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumus, ar kuriem tiek noteiktas prasītāju tiesības saņemt ikgadējo ceļa izdevumu atmaksu saskaņā ar Civildienesta noteikumu VII pielikuma 8. pantu, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu Nr. 1023/201, ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību

Prasītāju prasījumi:

Civildienesta noteikumu VII pielikuma 8. pantu atzīt par prettiesisku un nepiemērojamu;

atcelt lēmumus, ar kuriem tiek izbeigta prasītāju ikgadējo ceļa izdevumu atmaksa kopš 2104. gada;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.